Items where Subject is "Видання університету"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: H | K | L | V | Z | Є | І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Ц | Ш | Щ | Я
Number of items: 176.

H

Hladchenko, А. Y. and Гладченко, А. Ю. (2019) ПОТЕНЦІАЛ ВПРОВАДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ ДОСЯГНЕННЯ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ РІВНОВАГИ В УКРАЇНІ. Стратегія і тактика державного управління (3-4). pp. 125-131.

K

Koudoussi Abdella, . and Lema Redete Teshome, . (2019) SUSTAINABILITY AND WAYS OF WATER USE IMPROVEMENT IN UKRAINE. Студентський вісник НУВГП (2(12)). pp. 71-74.

L

Levytska, S. O. and Левицька, С. О. (2019) УНІФІКАЦІЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ОБЛІКУ ЕНДАУМЕНТ-ФОНДІВ ДЛЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(88)). pp. 73-85.

V

Vovk, V. M. and Konieczna, B. and Вовк, В. М. and Конєчна, Б. (2019) SPOSOBY USTALENIA WYNIKU FINANSOWEGO BRUTTO. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(88)). pp. 3-14.

Z

Zabolotna, O. and Skalski, D. and Nesterchuk, N. E. and Grygus, I. M. and Заболотна, О. and Скальські, Д. and Нестерчук, Н. Є. and Григус, І. М. (2019) HEALTH-RELATED GOOD OF PHYSICAL CULTURE AND HEALTH EDUCATION. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & recreation) (5). pp. 53-58.

Zinkevych, O. V. and Зінкевич, О. В. (2019) CELE ZARZĄDZANIA KOSZTAMI. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(88)). pp. 15-22.

Є

Єфімчук, М. В. (2019) КАТЕГОРІЇ ЖІНОК СТАРОДАВНЬОГО РИМУ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОСТІ. Студентський вісник НУВГП (2(12)). pp. 106-109.

І

Ільчук, О. І. (2019) АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ НИМИ (НА ПРИКЛАДІ ПРАТ «ГНІДАВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»). Студентський вісник НУВГП (2(12)). pp. 57-59.

Іщук, А. І. (2019) ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ ВИЛУЧЕННЯ ДОННИХ ВІДКЛАДІВ РІЧКИ В СИСТЕМІ ЕКОБЕЗПЕКИ РЕГІОНУ. Студентський вісник НУВГП (2(12)). pp. 32-34.

А

Алексюк, А. Р. (2019) КІНОТУРИЗМ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ ТУРИСТИЧНОЇ ДЕСТИНАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ). Студентський вісник НУВГП (2(12)). pp. 121-123.

Андрійцьо-Рузаєва, А. Ю. and Задорожна, І. and Andriitso-Ruzaieva, A. Yu. and Zadorozhna, I. (2019) СУТНІСТЬ СТРАТЕГІЧНОЇ ПАРАДИГМИ САМОМЕНЕДЖМЕНТУ. Стратегія і тактика державного управління (3-4). pp. 93-100.

Антонова, С. Є. and Antonova, S. E. (2019) АНАЛІЗ РЕАЛІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОЇ ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ В МІСТІ РІВНЕ. Стратегія і тактика державного управління (3-4). pp. 7-14.

Антонюк, О. Р. and Antoniuk, O. (2019) ВПЛИВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НА РОЗВИТОК РИНКУ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ. Стратегія і тактика державного управління (1-2). pp. 7-13.

Антонюк, О. Р. and Antoniuk, O. R. (2019) РОЛЬ ПРОФЕСІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У РОЗВИТКУ РИНКУ ПОСЛУГ (НА ПРИКЛАДІ ДІЯЛЬНОСТІ АУДИТОРСЬКОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ). Стратегія і тактика державного управління (3-4). pp. 100-108.

Б

Багрій, М. М. and Тихенко, О. М. and Левченко, Л. О. and Колумбет, В. П. and Рєзнік, Д. В. and Bahrii, M. М. and Tykhenko, O. М. and Levchenko, L. О. and Columbet, V. Р. and Rieznуk, D. V. (2019) РОЗРОБЛЕННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТЕКСТИЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД ВПЛИВУ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(85)). pp. 237-244.

Бичковська, Л. С. and Хоронжевська, Ю. О. and Bychkovska, L. S. and Khoronzhevska, Yu. O. (2019) ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ДИТЯЧОГО ІГРОВОГО СЕРЕДОВИЩА У МІСЬКІЙ ЗАБУДОВІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(85)). pp. 159-168.

Бондар, А. В. and Одейчук, І. Ю. (2019) ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В ПРОЦЕСІ РЕФОРМУВАННЯ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ. Студентський вісник НУВГП (2(12)). pp. 46-49.

Бурачик, А. І. and Burachyk, A. І. (2019) КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В РЕГІОНАХ ТА СПРИЙНЯТТЯ НАСЕЛЕННЯМ МЕДИЧНОЇ РЕФОРМИ (НА ПРИКЛАДІ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ). Стратегія і тактика державного управління (1-2). pp. 14-19.

Бурма, Ю. В. (2019) ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ ВПРОВАДЖЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГЕТИКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ. Студентський вісник НУВГП (2(12)). pp. 50-52.

Бєдункова, О. О. and Мороз, О. Т. and Клименко, В. О. and Biedunkova, O. O. and Moroz, O. T. and Klуmenko, V. О. (2019) БІОЛОГІЧНІ ЕФЕКТИ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПРИ РОЗМІЩЕННІ БАЗОВИХ СТАНЦІЙ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ В ЖИТЛОВИХ ЗОНАХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(86)). pp. 73-82.

Бідзюра, Ю. М. (2019) РЕГІОНАЛЬНО-ІННОВАЦІЙНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА. Студентський вісник НУВГП (2(12)). pp. 43-45.

Білоконь, С. О. and Приходько, Н. В. and Коптюк, Р. М. and Ричко, Д. М. and Рокочинський, А. М. and Bilokon, S. O. and Prykhodko, N. V. and Koptiuk, R. M. and Rychko, D. M. and Rokochуnskyi, A. M. (2019) ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗРОШЕННЯ ДОЩУВАННЯМ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ВІБРАЦІЙНОГО ФІЛЬТРУ ВІДСТІЙНИКА ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ЗРОШУВАЛЬНОЇ ВОДИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(85)). pp. 31-39.

В

Валіулліна, З. В. and Valiullina, Z. V. (2019) ЗРОСТАННЯ ЗНАЧЕННЯ ІТ-КОРПОРАЦІЙ УКРАЇНИ В ЕКСПОРТІ ПОСЛУГ. Стратегія і тактика державного управління (3-4). pp. 109-116.

Вдовиченко, Ю. В. and Лещенко, М. М. and Vdovуchenko, Y. V., and Leshсhenko, M. M. (2019) ЕКОНОМІЧНА КОНЦЕНТРАЦІЯ ЗА УЧАСТЮ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОГО КАПІТАЛУ: НОВІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ІННОВАЦІЙНОГО СИНЕРГІЗМУ. Стратегія і тактика державного управління (1-2). pp. 79-90.

Велігурська, А. М. (2019) ОПОДАТКУВАННЯ НЕРУХОМОСТІ: ПОРІВНЯННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО ТА МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ. Студентський вісник НУВГП (2(12)). pp. 53-56.

Волк, П. П. and Рокочинський, А. М. and Volk, P. P. and Rokochynskyі, A. M. (2019) ВПЛИВ РОБОТИ ДРЕНАЖНИХ СИСТЕМ НА ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ОСУШУВАНИХ ЗЕМЕЛЬ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(85)). pp. 4-13.

Віскунець, В. В. (2019) ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОЧОГО ПРОЦЕСУ БАГАТОКІВШЕВИХ НАВАНТАЖУВАЧІВ. Студентський вісник НУВГП (2(12)). pp. 13-16.

Г

Гапонова, Л. В. and Гребінчук, С. С. and Коренєв, Р. В. and Haponova, L. V. and Hrebіnchuk, S. S. and Koreniev, R. V. (2019) ДО ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ЖОРСТКОСТІ ВАЛЬЦЬОВОГО З’ЄДНАННЯ МЕТАЛЕВИХ ОБОЛОНОК СПЕЦІАЛЬНОГО ВИДУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(85)). pp. 169-177.

Гапіч, Г. В. and Hapich, H. V. (2019) АНАЛІЗ ПРИЧИН ГІДРОДИНАМІЧНОЇ АВАРІЇ НА ҐРУНТОВИХ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУДАХ КАСКАДУ ШТУЧНИХ ВОДОЙМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(85)). pp. 73-82.

Гаєвський, В. Р. and Кочмарський, В. З. and Гаєвська, С. Р. and Кочергіна, О. Д. and Соляк, Л. В. and Haievskyі, V. R. and Kochmarskyi, V. Z. and Haievska, S. H. and Kocherhina, O. D. and Soliak, L. V. (2019) ВИЗНАЧЕННЯ ДИСПЕРСНОГО СКЛАДУ ВОДНИХ РОЗЧИНІВ НА ОСНОВІ ТУРБІДИМЕТРИЧНО-СЕДИМЕНТАЦІЙНИХ ВИМІРЮВАНЬ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(85)). pp. 218-225.

Герасимюк, Т. М. (2019) ЗАСТОСУВАННЯ ЕНТОМОФАГІВ У СИСТЕМІ ЗАХИСТУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР. Студентський вісник НУВГП (2(12)). pp. 17-20.

Гессен, А. Є. and Hessen, A. Yе. (2019) ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПРОГРАМ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ОЦІНКИ РІВНЯ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ. Стратегія і тактика державного управління (1-2). pp. 91-99.

Гессен, А. Є. and Приз, О. В. and Hessen, A. Yе. and Prуz, O. V. (2019) ПРОБЛЕМИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ. Стратегія і тактика державного управління (3-4). pp. 116-125.

Глива, В. А. and Ніколаєв, К. Д. and Халмурадов, Б. Д. and Геращенко, Л. В. and Hlyva, V. A. and Nikolaiev, K. D. and Khalmuradov, B. D. and Herashchenko, L. V. (2019) ДОСЛІДЖЕННЯ АЕРОІОННОГО РЕЖИМУ НАВЧАЛЬНИХ ПРИМІЩЕНЬ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ШЛЯХІВ ЙОГО НОРМАЛІЗАЦІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(85)). pp. 115-123.

Гопчак, І. В. and Яцик, А. В. and Басюк, Т. О. and Gopchak, I. V. and Yatsyk, A. V. and Basiuk, T. O. (2019) МЕТОДОЛОГІЯ ВОДОГОСПОДАРСЬКО-ЕКОЛОГІЧНОГО РАЙОНУВАННЯ БАСЕЙНІВ МАЛИХ РІЧОК. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(58)). pp. 14-22.

Григус, І. М. (2019) Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & Recreation), № 5. НУВГП, Рівне. ISBN 2522-1795

Грицюк, Д. В. (2019) ОЦІНКА ВРАЗЛИВОСТІ М. КИЄВА ДО КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН. Студентський вісник НУВГП (2(12)). pp. 28-31.

Гулюк, О. Д. (2019) ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ У ПІДЛІТКІВ. Студентський вісник НУВГП (2(12)). pp. 110-113.

Д

Данова, К. В. and Хворост, М. В. and Малишева, В. В. and Danova, K. V. and Khvorost, M. V. and Malysheva, V. V. (2019) РОЗРОБКА АЛГОРИТМУ ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКУ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ ПРАЦІВНИКА ІЗ ІНВАЛІДНІСТЮ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(85)). pp. 107-114.

Дейнека, В. В. (2019) ДОСЛІДЖЕННЯ І АНАЛІЗ УМОВ ВИДИМОСТІ НА ТРИБУНАХ СТАДІОНУ НУВГП. Студентський вісник НУВГП (2(12)). pp. 6-8.

Джинджоян, В. В. and Dzhyndzhoian, V. V. (2019) СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(86)). pp. 141-150.

Джинджоян, В. В. and Dzhyndzhoian, V. V. (2019) ВПЛИВ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НА СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТУРИЗМУ В РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ. Стратегія і тактика державного управління (1-2). pp. 20-25.

Джинджоян, В. В. and Dzhyndzhoian, V. V. (2019) РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПІВ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ В КОНТЕКСТІ «КОНЦЕПЦІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ НА ПЕРІОД ДО 2030 РОКУ». Стратегія і тактика державного управління (3-4). pp. 131-142.

Ж

Жабчик, В. В. (2019) ГРАФІЧНІ МОДЕЛІ ЗАМКНУТОЇ СИСТЕМИ ГАЛЬВАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА (ЦИНКУВАННЯ). Студентський вісник НУВГП (2(12)). pp. 130-133.

Жилка, І. І. (2019) РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ В МУЗИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. Студентський вісник НУВГП (2(12)). pp. 114-117.

З

Залеський, І. І. and Майборода, Х. А. and Zaleskyi, I. I. and Maiboroda, Kh. A. (2019) АНТРОПІЗАЦІЯ ЛАНДШАФТІВ У ВЕРХІВ’ЯХ БАСЕЙНУ ПРИП’ЯТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(86)). pp. 62-72.

Зелінський, В. М. and Григус, І. М. and Скальскі, Д. (2019) ПРОФІЛАКТИКА ТРАВМ СТЕГНА У ФУТБОЛІСТІВ. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & recreation) (5). pp. 7-13.

Зима, І. Я. and Zyma, I. Ya. (2019) ВИЗНАЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРОВЕДЕННЯ МЕДИЧНОЇ РЕФОРМИ. Стратегія і тактика державного управління (1-2). pp. 35-39.

Зима, І. Я. and Zyma, I. Ya. (2019) ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ЗДОРОВ’Я ТА СПІВПРАЦІ З МІЖНАРОДНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ. Стратегія і тактика державного управління (3-4). pp. 25-31.

Зубик, Л. В. and Zubyk, L. V. (2019) МОДЕЛЮВАННЯ УПРАВЛІННЯ СКЛАДНИМИ ІНФОРМАЦІЙНИМИ СИСТЕМАМИ У РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(85)). pp. 211-217.

К

Казаков, Довлетгелди (2019) СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТУРКМЕНИСТАНА В ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫЙ ПЕРИОД. Студентський вісник НУВГП (2(12)). pp. 60-62.

Клименко, М. О. (2019) ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ РАДОНУ НА ОНКОЛОГІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ НАСЕЛЕННЯ РІВНОГО. Студентський вісник НУВГП (2(12)). pp. 134-137.

Ковальчук, В. П. and Подейко, Д. В. (2019) ОCОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРЕНІНГІВ У ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Студентський вісник НУВГП (2(12)). pp. 138-141.

Ковшун, Н. Е. and Стрільчук, В. М. and Kovshun, N. E. and Strilchuk, V. M. (2019) ЛОКАЛЬНІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ СИСТЕМИ ЯК ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОДИНИЦІ УПРАВЛІННЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(88)). pp. 23-38.

Комар, С. О. (2019) ВТРАТИ ВІД МОНОПОЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ ТА НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ АНТИМОНОПОЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ. Студентський вісник НУВГП (2(12)). pp. 63-66.

Комарніцька, В. А. (2019) ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ФРАНЧАЙЗИНГУ В УКРАЇНІ. Студентський вісник НУВГП (2(12)). pp. 67-70.

Конарівська, О. Б. and Konarivska, O. B. (2019) РОЛЬ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СТРАХУВАННІ НА РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(88)). pp. 39-50.

Кондрацька, Н. М. and Любовська, М. М. and Kondratska, N. M. and Lіubovska, M. M. (2019) ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ: ЗАГРОЗИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(88)). pp. 51-63.

Корбутяк, В. І. and Михальчук, К. П. and Korbutіak, V. I. and Mуkhalchuk, K. P., (2019) УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДІ В РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ. Стратегія і тактика державного управління (1-2). pp. 26-34.

Корбутяк, В. І. and Фесюк, А. М. and Korbutіak, V. I. and Fesіuk, A. М. (2019) ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ В МАЛОЛЮБАШАНСЬКІЙ ОТГ. Стратегія і тактика державного управління (3-4). pp. 31-44.

Костюкевич, А. М. and Демчук, А. В. and Костюкевич, К. Р. and Kostiukevych, A. M. and Demchuk, A. V. and Kostiukevych, K. R. (2019) ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПІДТРИМКИ МОЛОДІЖНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(88)). pp. 64-72.

Крук, І. М. and Зарічанська, Л. О. and Небова, Н. А. and Ніколенко, О. І. and Гамма, Т. В. and Федорович, О. В. (2019) ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ХВОРИХ НА ГІПЕРКІНЕТИЧНУ ФОРМУ ДИТЯЧОГО ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛІЧУ. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & recreation) (5). pp. 21-26.

Круліковський, Б. Б. and Шпортько, О. В. and Чепелева, М. Е. and Krulikovskyі, B. B. and Shportko, О. V. and Chepeleva, M. E. (2019) РОЗРОБКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ СУПРОВОДУ ОТРИМАННЯ ЗАОХОЧУВАЛЬНИХ ВІДЗНАК СПІВРОБІТНИКАМИ УНІВЕРСИТЕТУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(85)). pp. 200-210.

Кухнюк, О. М. and Kukhniuk, O. M. (2019) АНАЛІЗ ЗМІНИ ТИСКУ ВИХРОВИХ ПОВІТРЯНИХ ПОТОКІВ В УМОВАХ ПЛАНОВАНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(85)). pp. 150-158.

Кір’янов, В. М. and Kirianov, V. M. (2019) ЗАСТОСУВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ І МОДЕЛЕЙ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ РЕГУЛЮВАННІ ВОДНОГО РЕЖИМУ В ЗРОШУВАЛЬНИХ МЕЛІОРАЦІЯХ НА ЗАСАДАХ ГІДРОІНФОРМАТИКИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(85)). pp. 40-55.

Л

Лебедь, О. О. and Мислінчук, В. О. and Кочергіна, О. Д. and Lebed, O. O. and Mуslinchuk, V. О. and Kocherhina, O. D. (2019) ВИЗНАЧЕННЯ ІНДЕКСУ ПОТЕНЦІАЛУ ҐРУНТОВОГО РАДОНУ ЯК РЕПЕРУ ЕКОЛОГІЧНОЇ РАДОНОВОЇ БЕЗПЕКИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(85)). pp. 226-236.

Лецер, Ю. О. and Letser, Iu. O. (2019) КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ СТАНУ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІТ-ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ. Стратегія і тактика державного управління (1-2). pp. 80-88.

Ляхович, О. О. and Кравчук, О. О. and Liakhovych, O. O. and Kravchuk, O. O. (2019) МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(88)). pp. 86-94.

М

Мазур, Н. О. and Mazur, N. O. (2019) СКОРОЧЕНИЙ РОБОЧИЙ ЧАС ЯК ДЕРЖАВНА ГАРАНТІЯ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ МОЛОДИХ ПРАЦІВНИКІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(88)). pp. 95-102.

Мазур, Н. О. and Mazur, N. O. (2019) ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВОЛОНТЕРСТВА ЯК ІНДИКАТОР НАГАЛЬНИХ ПОТРЕБ СУСПІЛЬСТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(88)). pp. 103-114.

Мартинюк, Г. Ф. and Martyniuk, G. F. (2019) ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ: ПРОБЛЕМИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ В УКРАЇНІ. Стратегія і тактика державного управління (3-4). pp. 45-53.

Мельник, Л. В. and Melnyk, L. V. (2019) РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ АГРАРНОЇ СФЕРИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(88)). pp. 125-135.

Мельник, Л. М. and Вознюк, Т. В. and Melnyk, L. M. and Vozniuk, T. V. (2019) ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(88)). pp. 136-147.

Меліхова, Т. Л. and Melikhova, T. L. (2019) ЕКОНОМІЧНА ПІДСИСТЕМА МІСТА: СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(88)). pp. 115-124.

Михайлюк, А. Л. (2019) УДОСКОНАЛЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ КОРПОРАТИВНИХ СТРАТЕГІЙ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ РИНКІВ. Студентський вісник НУВГП (2(12)). pp. 75-78.

Мучичка, Й. Й. (2019) СОРТУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ. Студентський вісник НУВГП (2(12)). pp. 35-36.

Мітін, В. А. (2019) СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ УРБАНІСТИКИ : ПРАВИЛЬНЕ ВЛАШТУВАННЯ ТРОТУАРІВ. Студентський вісник НУВГП (2(12)). pp. 3-5.

Міщук, Г. Ю. and Тишкун, М. В. and Mishchuk, H. Y. and Tyshkun, M. V. (2019) ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК СУЧАСНА ДЕТЕРМІНАНТА ЗАЙНЯТОСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(88)). pp. 148-160.

Н

НУВГП, . (2019) Інноваційні технології розвитку машинобудування та ефективного функціонування транспортних систем. НУВГП, Рівне.

НУВГП, . (2019) Інноваційні технології розвитку машинобудування та ефективного функціонування транспортних систем. НУВГП, Рівне.

НУВГП, . (2019) ВІСНИК НАВЧАЛЬНО‐НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ АВТОМАТИКИ, КІБЕРНЕТИКИ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ НУВГП. НУВГП.

НУВГП, . (2019) Технології навчання. НУВГП, Рівне.

НУВГП, . (2019) СТРАТЕГІЯ І ТАКТИКА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ. НУВГП, Кафедра державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Рівне. ISBN ISSN 2617‐4650

НУВГП, . (2019) Зміст - Студентський вісник НУВГП. Вип. 2(12). 2019. [Файли]

НУВГП, . (2019) Содержание - Студентський вісник НУВГП. Вип. 2(12). 2019. [Файли]

НУВГП, . (2019) Содержание - Вісник НУВГП - Економічні науки - 2(86). [Файли]

НУВГП, . (2019) Титулка - Вісник НУВГП. Технічні науки - 2019 - 1(85). [Файли]

НУВГП, . (2019) Зміст - Вісник НУВГП - Технічні науки - 2019 - 1(85). [Файли]

НУВГП, . (2019) Содержание - Вісник НУВГП - Технічні науки - 2019 - 1(85). [Файли]

НУВГП, . (2019) Остання сторінка - Вісник НУВГП - Технічні науки - 2019 - 1(85). [Файли]

НУВГП, . (2019) Зміст - Вісник НУВГП - Економічні науки - 2019 - 2(86). [Файли]

НУВГП, . (2019) Остання сторінка - Вісник НУВГП - Економічні науки - 2019 - 2(86). [Файли]

НУВГП, . (2019) Зміст - Студентський вісник НУВГП - 2019 - Вип. 1(11). [Файли]

НУВГП, . (2019) Титулка - Стратегія і тактика державного управління - 2019 - Вип. 1-2. [Файли]

НУВГП, . (2019) Титулка+зміст - Стратегія і тактика державного управління - 2019 - №3-4. [Файли]

НУВГП, . (2019) Зміст - Вісник НУВГП. Економічні науки. 2019. 4(88). [Файли]

НУВГП, . (2019) Титульна сторінка - Вісник НУВГП. Економічні науки. 2019. Вип. 4(88). [Файли]

НУВГП, . (2019) Содержание - Вісник НУВГП - Економічні науки. 2019. Вип. 4(88). [Файли]

НУВГП, . (2019) Остання сторінка - Вісник НУВГП. Економічні науки. 2019. Вип. 4(88). [Файли]

НУВГП, . (2019) Content - Вісник НУВГП - Технічні науки - 2019 - 1(85). [Файли]

НУВГП, . (2019) Content - Вісник НУВГП. Економічні науки. 2019. 4(88). [Файли]

НУВГП, . (2019) Content - Студентський вісник НУВГП. Вип. 2(12). 2019. [Файли]

НУВГП, . (2019) Content - вісник НУВГП - Економічні науки - 2019 - 2(86). [Файли]

НУВГП, . and Кафедра державного управління документознавства та інформаційної, . (2019) СТРАТЕГІЯ І ТАКТИКА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ. НУВГП, Рівне. ISBN 2617-4650

Нароган, В. В. and Тихонова, О. В. and Narohan, V. V. and Tykhonova, O. V. (2019) ФОРМУВАННЯ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ: ДОСВІД ОКРЕМИХ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(88)). pp. 161-169.

Неродюк, М. О. (2019) УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДІВ АВС- ТА XYZ-АНАЛІЗУ. Студентський вісник НУВГП (2(12)). pp. 79-81.

Нестеренко, В. П. and Nesterenko, V. P. (2019) ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ГИДРОПРИВОДІВ МАШИН. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(85)). pp. 263-268.

Новачок, А. Р. (2019) ЩОДО АКТУАЛЬНОСТІ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПОЛЕЗАХИСНИХ ЛІСОВИХ СМУГ. Студентський вісник НУВГП (2(12)). pp. 21-23.

Ніколайчук, В. В. and Тимейчук, О. Ю. and Nikolaichuk, V. V. and Tymeichuk, O. Y. (2019) ОБҐРУНТУВАННЯ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ ДЕТАЛЕЙ НОВОЇ КОНСТРУКЦІЇ З’ЄДНАННЯ ЗМІННОЇ ЖОРСТКОСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(85)). pp. 253-262.

О

Обуховська, Л. І. and Obukhovska, L. І. (2019) ВИЯВЛЕННЯ ПЕРЕВАГ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ У ФОРМІ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(88)). pp. 170-180.

Обуховська, Л. І. and Obukhovska, L. І. (2019) РОЗВИТОК ПРОЦЕСУ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ ТА ДОСВІД РЕФОРМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В ПОЛЬЩІ. Стратегія і тактика державного управління (3-4). pp. 53-64.

Осадча, О. О. and Беллінгер-Стрейсснер, В. and Osadcha, O. O. and Bellinger-Streissner, V. (2019) RACHUNKOWOŚĆ WARIANTOWA I ZARZĄDZANIE WRAŻENIEM W KSIĘGOWOŚCI PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(88)). pp. 181-191.

П

П'ятка, Н. С. and Piatka, N. S. (2019) МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКОЛОГІЧНОГО ІНВЕСТУВАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(88)). pp. 235-247.

Павелко, О. В. and Pavelko, O. V. (2019) ФУНКЦІЇ ТА ПРИНЦИПИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ІНСТРУМЕНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ АНАЛІЗУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(88)). pp. 192-209.

Падалюк, П. М. (2019) ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ВОДНОЇ ЕКОСИСТЕМИ РІЧКИ ГОРИНЬ ЗА НАБОРОМ БІОТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ. Студентський вісник НУВГП (2(12)). pp. 37-39.

Петрук, В. А. and Петрук, І. Р. and Petruk, V. A. and Petruk, I. R. (2019) ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОНКУРЕНТНИХ СТРАТЕГІЙ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(88)). pp. 210-220.

Пилип, Б. А. (2019) ОРГАНІЧНЕ ОВОЧІВНИЦТВО В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ. Студентський вісник НУВГП (2(12)). pp. 24-27.

Подлевська, О. М. and Подлевський, А. А. and Podlevska, O. M. and Podlevska, A. A. (2019) ЦИРКУЛЯРНА ЕКОНОМІКА В ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ: ЇЇ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(88)). pp. 221-234.

Подолянчук, І. С. and Сидорук, І. О. and Ніколенко, О. І. and Небова, Н. А. (2019) КЛІНІЧНІ ПРОЯВИ СИНДРОМУ АНГЕЛЬМАНА У ДІТЕЙ. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & recreation) (5). pp. 27-32.

Поляков, M. В. and Polіakov, M. V. (2019) МОДЕЛІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ. Стратегія і тактика державного управління (1-2). pp. 100-107.

Похильчук, І. О. and Тимейчук, О. Ю. and Сасюк, З. К. and Pokhylchuk, I. O. and Tymeichuk, O. Y. and Sasiuk, Z. K. (2019) ПОРІВНЯННЯ АНАЛІТИЧНИХ ТА ГРАФІЧНИХ СПОСОБІВ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕТОДУ КІНЕМАТИЧНИХ ДІАГРАМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(85)). pp. 245-252.

Пінчук, О. Л. and Романюк, І. В. and Герасімов, Є. Г. and Pinchuk, O. L. and Romaniuk, I. V. and Gerasimov, Ie. G. (2019) КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РОЗПОДІЛУ ТЕМПЕРАТУРИ В ГРУНТІ ТА ПРИЗЕМНОМУ ШАРІ ПОВІТРЯ ЗА УМОВ ПОВЕРХНЕВОГО ОБІГРІВУ ШИРОКОЮ ОБОЛОНКОЮ-РУКАВОМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(85)). pp. 56-64.

Р

Радіонов, М. О. and Бринь, Л. В. and Radionov, M. O. and Bryn, L. V. (2019) УДОСКОНАЛЕННЯ НАГЛЯДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(85)). pp. 133-149.

Романенко, О. Є. and Сивий, Р. П. and Romanenko, O. Ye. and Syvyi, R. P. (2019) ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ У СФЕРУ ТРАНСФОРМАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ НА ОСНОВІ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ. Стратегія і тактика державного управління (3-4). pp. 64-74.

Романів, А. С. and Параняк, Н. М. and Дацько, О. С. and Витрику, Н. М. and Romaniv, A. S. and Paranіak, N. M. and Datsko, O. S. and Vytrykush, N. M. (2019) ПЕРСПЕКТИВИ ТА ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ БЕЗПЕКОВИХ ДИСЦИПЛІН У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(85)). pp. 124-132.

Рощик, І. А. and Roshchyk, I. A. (2019) ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ШЛЯХОМ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ ПРАЦІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(88)). pp. 248-263.

Рощик, І. А. and Овсіюк, М. В. and Roshchyk, I. A. and Ovsiіuk, M. V. (2019) КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ЯК ОСНОВА МОТИВАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ЦЕНТРІВ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(88)). pp. 264-279.

Рябоконь, М. В. and Rіabokon, M. V. (2019) КОНЦЕПЦИЯ ИНЖИНИРИНГОВЫХ ШКОЛ В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ. Стратегія і тактика державного управління (1-2). pp. 110-116.

С

Савіна, Н. Б. and Savina, N. B. (2019) ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ ЯК СКЛАДОВОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(88)). pp. 280-294.

Сазонець, І. Л. and Sazonets, I. L. (2019) ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ В МІСТАХ ТА В ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ. Стратегія і тактика державного управління (1-2). pp. 40-44.

Сазонець, І. Л. and Вівсяник, О. М. and Sazonets, I. L. and Vivsianyk, O. M. (2019) НАУКОВА СПАДЩИНА АНРІ ДЕ СЕН-СІМОНА НА ЕТАПІ СТАНОВЛЕННЯ ІНСТИТУАЛІЗМУ ЯК МЕТОДОЛОГІЧНОГО ІНСТРУМЕНТУ НАУКИ ПРО ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ. Стратегія і тактика державного управління (3-4). pp. 14-25.

Сазонець, І. Л. and Джинджоян, В. В. and Sazonets, I. L. and Dzhyndzhoian, V. V. (2019) ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ФОРМ СОЦІАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР ІЗ ІНСТИТУЦІЙНИМ СЕРЕДОВИЩЕМ ТА ГРОМАДЯНСЬКИМ СУСПІЛЬСТВОМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(88)). pp. 295-306.

Сазонець, О. М. and Валіулліна, З. В. and Качан, О. І. and Sazonets, O. M. and Valiullina, Z. V. and Kachan, O. I. (2019) АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ В КОРПОРАТИВНИХ МОДЕЛЯХ. Стратегія і тактика державного управління (1-2). pp. 88-94.

Сазонець, О. М. and Ващишин, А. О. and Sazonets, O. M. and Vashchуshyn, А. О. (2019) ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯМ ТА РОЗВИТКОМ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В ДЕРЖАВАХ СВІТУ. Стратегія і тактика державного управління (1-2). pp. 117-126.

Сазонець, О. М. and Никончук, В. М. and Sazonets, O. M. and Nykonchuk, V. M. (2019) МЕТОДИ ОЦІНКИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ НА РІЗНИХ РІВНЯХ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ. Стратегія і тактика державного управління (3-4). pp. 142-148.

Саленко, А. С. and Salenko, A. S. (2019) НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОГО КОРПОРАТИВНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(86)). pp. 127-140.

Саленко, А. С. and Salenko, A. S. (2019) НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ВИРОБНИЦТВ ЯК ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ КРАЇНАМИ СВІТУ ТА МІЖНАРОДНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ. Стратегія і тактика державного управління (1-2). pp. 127-138.

Саленко, А. С. and Salenko, A. S. (2019) ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОГО КОРПОРАТИВНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ. Стратегія і тактика державного управління (3-4). pp. 148-155.

Самолюк, Н. М. and Міщук, В. А. and Samoliuk, N. M. and Mischuk, V. A. (2019) ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗА ІЄРАРХІЧНИМИ РІВНЯМИ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(88)). pp. 307-318.

Сардак, С. Е. and Радзиевская, С. А. and Sardak, S. E. and Radziіevska, S. А. (2019) ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЛОКАЛЬНЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ. Стратегія і тактика державного управління (3-4). pp. 155-167.

Саричев, В. І. and Sarychev, V. I. (2019) ІНДИКАТОРИ ЕФЕКТИВНОСТІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я В УМОВАХ РОЗВИТКУ СОЦІО-ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ. Стратегія і тактика державного управління (3-4). pp. 167-189.

Сафарова, А. О. (2019) ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ. Студентський вісник НУВГП (2(12)). pp. 82-85.

Свиридон, О. В. and Svyrydon, O. V. (2019) ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ТА ВИЯВЛЕННЯ ПЕРЕВАГ СТВОРЕННЯ ОБ'ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД (НА ПРИКЛАДІ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ). Стратегія і тактика державного управління (1-2). pp. 45-51.

Семенчук, В. І. (2019) ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ ТЗОВ «АВТОШЛЯХ». Студентський вісник НУВГП (2(12)). pp. 86-89.

Семенюк, Д. С. (2019) ТЕАТРАЛІЗОВАНІ ЕКСКУРСІЇ ЯК КОНКУРЕНТНА ПЕРЕВАГА РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ. Студентський вісник НУВГП (2(12)). pp. 124-126.

Середюк, О. С. (2019) ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ. Студентський вісник НУВГП (2(12)). pp. 90-93.

Сивий, Р. П. and Syvyi, R. P. (2019) РЕГУЛЮЮЧИЙ ВПЛИВ УСТАНОВИ «ЦЕНТР РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ» НА ОБ’ЄДНАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД. Стратегія і тактика державного управління (1-2). pp. 52-57.

Сидорук, І. О. and Подолянчук, І. С. and Гамма, Т. В. and Крук, І. М. (2019) ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З СИНДРОМОМ ДАУНА. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & recreation) (5). pp. 33-38.

Сидорук, І. О. and Подолянчук, І. С. and Ніколенко, О. І. (2019) МЕТОДИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ ІЗ ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & recreation) (5). pp. 39-45.

Сиротинська, А. П. and Шевчук, К. О. and Syrotynska, A. P. and Shevchuk, K. О. (2019) ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ЗА ПОДАТКОМ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(88)). pp. 319-330.

Сталінська, І. В. and Stalinska, I. V. (2019) ЗАБЕЗБЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЗНЕЗАРАЖЕННЯ ПИТНОЇ ВОДИ МЕТОДОМ ХЛОРУВАННЯ (НА ПРИКЛАДІ М. ХАРКОВА). Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(85)). pp. 92-106.

Стасюк, Л. М. (2019) ПОДАТКОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Студентський вісник НУВГП (2(12)). pp. 94-97.

Стахів, О. А. and Stakhiv, О. А. (2019) ОЦІНКА ВАРТОСТІ ПОТЕНЦІАЛУ СУБ’ЄКТА ПІДПРИЄМНИЦТВА ЯК ДІЮЧОГО. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(88)). pp. 331-342.

Стецюк, Є. В. (2019) ВЗАЄМОЗАЛЕЖНІСТЬ ЖИТТЄВИХ ЦІННОСТЕЙ ТА ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ’Я МОЛОДІ. Студентський вісник НУВГП (2(12)). pp. 118-120.

Т

Тихончук, Л. Х. and Tykhonchuk, L. H. (2019) ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМИ РОБОТИ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В СФЕРІ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Стратегія і тактика державного управління (1-2). pp. 58-62.

Тихончук, Л. Х. and Tykhonchuk, L. H. (2019) СТРУКТУРНА МОДЕРНІЗАЦІЯ СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН ТА НЕБЕЗПЕКА ІЗОЛЯЦІОНІЗМУ В МІЖНАРОДНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ. Стратегія і тактика державного управління (3-4). pp. 74-79.

Токар, Л. О. and Токар, О. І. and Водько, В. Р. and Tokar, L. O. and Tokar, O. I. and Vodko, V. R. (2019) НОРМУВАННЯ НАДІЙНОСТІ РОБОТИ ГІДРОМЕЛІОРАТИВНИХ СИСТЕМ ПРИ ЇХ ПРОЕКТУВАННІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(58)). pp. 23-30.

Токар, Л. О. and Токар, О. І. and Поташник, С. І. and Ясінська, Л. Р. and Tokar, L. O. and Tokar, O. I. and Potashnyk, S. I. and Yasinska, L. R. (2019) ІМОВІРНІСНЕ ОЦІНЮВАННЯ ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ ТРАПЕЦЕЇДАЛЬНИХ КАНАЛІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(85)). pp. 65-72.

Толочик, М. А. (2019) ЗНИЖЕННЯ ВМІСТУ ТОКСИЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ У РІЧКОВІЙ ВОДІ ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ СОРБЦІЙНОГО ВИЛУЧЕННЯ. Студентський вісник НУВГП (2(12)). pp. 40-42.

Торяник, В. М. and Приз, О. В. and Torіanyk, V. М. and Pryz, O. V. (2019) ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХІ СТОЛІТТЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(88)). pp. 343-354.

Трач, Р. В. and Trach, R. V. (2019) ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ОПТИМІЗАЦІЇ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛІННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(85)). pp. 178-188.

Трофимчук, О. М. and Яковлєв, Є. О. and Анпілова, Є. С. and Trofymchuk, O. M. and Yakovliev, Ye. О. and Anpilova, Ye. S. (2019) ПРОСТОРОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ В ГІС ДЛЯ ОЦІНКИ ГІДРОЕКОЛОГІЧНИХ ЗМІН РІЧКОВИХ БАСЕЙНІВ В ЗОНАХ ВПЛИВУ ГІРНИЧОДОБУВНИХ РЕГІОНІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(85)). pp. 83-92.

Турчина, К. П. and Брежицька, О. А. and Стецюк, Л. М. and Turchуna, K. P. and Brezhуtska, O. A. and Stetsiuk, I. M. (2019) ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ НЕТРАДИЦІЙНИХ ВИДІВ ДОБРИВ ТА МЕЛІОРАНТІВ НА РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНИХ ҐРУНТАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(86)). pp. 53-61.

Ф

Фесянов, П. О. and Fesianov, P. O. (2019) ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РАДІАЦІЙНОЮ БЕЗПЕКОЮ В УКРАЇНІ: ЗАХОДИ ЩОДО ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ. Стратегія і тактика державного управління (3-4). pp. 79-86.

Фесянов, П. О. and Хомич, В. О. and Fesianov, P. O. and Homуch, V. O. (2019) ВПЛИВ СИСТЕМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ НА РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В МІСТІ. Стратегія і тактика державного управління (1-2). pp. 63-67.

Филипчук, Л. В. and Fylypchuk, L. V. (2019) МОДЕЛЮВАННЯ ОБ‘ЄКТУ КЕРУВАННЯ ПРИ ОЧИЩЕННІ СТІЧНИХ ВОД ВІД ШЕСТИВАЛЕНТНОГО ХРОМУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(85)). pp. 189-199.

Ц

Царук, В. О. (2019) СУТНІСТЬ, ГЕНЕЗИС ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВИМІРЮВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ. Студентський вісник НУВГП (2(12)). pp. 98-101.

Цецик, Я. П. and Tsetsyk, Y. P. (2019) ПРОТИДІЯ СИЛОВИХ СТРУКТУР ДРУГОЇ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ УКРАЇНСЬКИМ НАЦІОНАЛЬНИМ ПАРТІЯМ НА ВОЛИНІ НАПЕРЕДОДНІ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ. Стратегія і тактика державного управління (3-4). pp. 86-93.

Цецик, Я. П. and Tsetsyk, Y. P. (2019) ВНУТРІШНЯ ПОЛІТИКА ОРГАНІВ ПОЛЬСЬКОЇ ВЛАДИ НА ВОЛИНІ У 1928-1930 рр. Стратегія і тактика державного управління (1-2). pp. 68-72.

Ш

Шанюк, В. І. and Shaniuk, V. I. (2019) КУРС НА РЕФОРМУВАННЯ ПРОЦЕСУ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ. Стратегія і тактика державного управління (1-2). pp. 73-78.

Методичні вказівки Вимоги ННЦНО Швець, Ф. Д. and Мороз, О. С. and Зощук, В. О. and Власюк, І. В. and Кальчук, І. Г. and Котюк, С. О. and Міськова, О. Л. and Чумак, О. В. (2019) Методичні вказівки щодо формування, наповнення та оформлення сторінок навчальних дисциплін в Навчальній платформі НУВГП (для професорсько-викладацького складу). [Методичне забезпечення]

Шолота, Т. Ю. (2019) ЗАЛЕЖНІСТЬ ВЕЛИЧИН СИЛИ УДАРУ І МАКСИМАЛЬНОЇ НАПРУГИ ВІД МІСЦЯ НАНЕСЕННЯ УДАРУ. Студентський вісник НУВГП (2(12)). pp. 9-12.

Шпортун, О. А. (2019) КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ГОТЕЛЬ ЯК ЦЕНТР РОЗВИТКУ ВЕСІЛЬНОГО ТУРИЗМУ У РЕГІОНІ. Студентський вісник НУВГП (2(12)). pp. 127-129.

Щ

Щербакова, А. С. and Мороз, Е. Г. and Shcherbakova, A. S. and Moroz, E. H. (2019) ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІЙ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(88)). pp. 355-366.

Я

Якимчук, А. Ю. and Валюх, А. М. and Якимчук, О. Ф. and Микитин, Т. М. and Yakymchuk, A. Y. and Valіukh, A. M. and Yakymchuk, O. F. and Mykytyn, T. M. (2019) ОЦІНКА СТАНУ ЗБЕРЕЖЕННЯ Й ВІДТВОРЕННЯ ЯЛИНОВИХ ЛІСІВ ПОЛІСЬКОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ: АСПЕКТИ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(88)). pp. 367-382.

Якимчук, А. Ю. and Клімова, А. В. and Yakymchuk, A. Y. and Klimova, А. V. (2019) ІНСТРУМЕНТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЛІЦЕНЗУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(88)). pp. 383-397.

This list was generated on Sun Jun 26 22:22:26 2022 UTC.