Items where Subject is "Видання університету"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: . | B | G | L | T | V | Y | І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ш | Я
Number of items: 149.

.

., . (2020) Стратегія сталого розвитку України: сьогодення та перспективи : матеріали Всеукраїнської інтернет-конференції, присвяченої 75-річчю видатного вітчизняного вченого, доктора сільськогосподарських наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, академіка МАНЕБ Клименка Миколи Олександровича. НУВГП, Рівне.

B

Beztelesna, L. I. and Безтелесна, Л. І. (2020) MANAGEMENT MECHANISM FOR ENHANCING THE COMPETITIVENESS OF UNIVERSITIES. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(91)). pp. 14-31.

G

Gladchenko, Yu. A. and Гладченко, Ю. А. (2020) ОБМЕЖЕННЯ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ РІВНОВАГИ. Стратегія і тактика державного управління (1-2). pp. 82-88.

L

Levytska, S. O. and Левицька, С. О. (2020) ECONOMIC BENEFIT ASSESSMENT FOR ASSETS IN TRANSACTIONS OF SOCIALLY RESPONSIBLE BUSINESS. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(91)). pp. 111-126.

T

Tegegn, Hana (2020) ASPECTS OF ENSURING A NATIONAL SUSTAINABLE DEVELOPMENT STRATEGY. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(13)). pp. 77-79.

V

Vashaі, Y. V. and Вашай, Ю. В. (2020) INTERNATIONAL FINANCIAL METHODS OF THE STATE’S ECONOMIC SITUATION ASSESSING IN THE GLOBAL SPACE. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(91)). pp. 39-46.

Y

Yaroshchak, S. V. and Smaida, Mahmoud and Ярощак, С. В. and Смайда, Махмуд (2020) СТВОРЕННЯ РЕАЛІСТИЧНИХ МЕДИЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ ЗА ДОПОМОГОЮ DCGAN ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ COVID-19. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(92)). pp. 146-164.

І

Ігнатюк, Р. М. and Рижий, О. П. and Пахаренко, В. Л. and Голотюк, М. В. and Новосад, Н. and Ihnatiuk, R. M. and Ryzhyi, O. P. and Pakharenko, V. L. and Holotiuk, M. V. and Nowosad, N. (2020) ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ПРОЦЕСУ ПЛАЗМОВОГО ТА ЛАЗЕРНОГО РІЗАННЯ МЕТАЛІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(91)). pp. 63-70.

Ісупова, М. І. and Isupova, M. I. (2020) КАРТА БУДІВЕЛЬ РАДЯНСЬКОГО НЕОІСТОРИЗМУ М. РІВНЕ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(91)). pp. 123-135.

А

Антонюк, О. Р. and Antoniuk, O. R. (2020) РИЗИКО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД У ФІНАНСОВОМУ КОНТРОЛІ ЯК ЕЛЕМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТУ ПУБЛІЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(91)). pp. 3-13.

Антонюк, Р. А. (2020) ЕКОЛОГІЧНИЙ ЕФЕКТ ЗНИЖЕННЯ ШУМУ ВІД ВПРОВАДЖЕННЯ НЕТРАДИЦІЙНОГО ОЗЕЛЕНЕННЯ ТЕРИТОРІЇ МІСТА. Студентський вісник НУВГП (2(14)). pp. 44-47.

Б

Багатко, А. С. (2020) СПРАВЕДЛИВІСТЬ ЯК ПРЕДИКАТ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ ТА ПІДҐРУНТЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА. Студентський вісник НУВГП (1(13)). pp. 91-93.

Балаушко, М. О. (2020) ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ МАРЖИНАЛЬНОГО ПРИБУТКУ ПРИ АНАЛІЗІ ПРИБУТКОВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР. Студентський вісник НУВГП (1(13)). pp. 34-37.

Батарчук, І. І. (2020) АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЯК ЗАПОРУКА УСПІХУ. Студентський вісник НУВГП (1(13)). pp. 127-130.

Батарчук, І. І. (2020) СЕРІЙНІ ВБИВСТВА: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ. Студентський вісник НУВГП (1(13)). pp. 94-97.

Бачишина, Л. Д. and Рощенюк, А. М. and Bachyshyna, L. D. and Roshcheniuk, A. M. (2020) ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ TYPESCRIPT ТА ANGULAR ПРИ РОЗРОБЦІ ВЕБСЕРВІСУ ПЕРЕТВОРЕННЯ ДРУКОВАНОГО ТЕКСТУ В АУДІО. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(91)). pp. 192-203.

Бачишина, Л. Д. and Харів, Н. О. and Оссас, М. О. and Bachyshyna, L. D. and Khariv, N. O. and Ossas, M. О. (2020) ЗАСТОСУВАННЯ СТРАТЕГІЇ NOSQL ДЛЯ РОЗРОБКИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ВІДДІЛУ КАДРІВ ПІДПРИЄМСТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(92)). pp. 134-145.

Бойко, Д. І. (2020) ІНВЕСТИЦІЇ В КРАЇНУ ЯК УМОВА ОТРИМАННЯ ПРАВА НА ПРОЖИВАННЯ ЧИ ГРОМАДЯНСТВО. Студентський вісник НУВГП (2(14)). pp. 67-70.

Бойчура, М. В. and Boichura, M. V. (2020) ЧИСЛОВІ МЕТОДИ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛІЗУ МОДЕЛЮВАННЯ КВАЗІІДЕАЛЬНИХ ПОЛІВ ЗА УМОВИ НАЯВНОСТІ ТОНКИХ ВКЛЮЧЕНЬ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(91)). pp. 169-180.

Борсук, В. М. (2020) ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УНІВЕРСИТЕТІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ. Студентський вісник НУВГП (1(13)). pp. 131-134.

Бухало, А. П. and Шоєва, М. Н. and Боярчук, Х. П. (2020) ІНВЕСТИЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ ВОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ІРИГАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ РЕСПУБЛІКИ ТАДЖИКИСТАН. Студентський вісник НУВГП (1(13)). pp. 38-41.

В

Вашай, Ю. В. and Vashaі, Y. V. (2020) МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОЦІНКИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ВІДПОВІДНО ДО СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ МІЖНАРОДНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(91)). pp. 32-38.

Велігурська, А. М. (2020) СУЧАСНІ СПОСОБИ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. Студентський вісник НУВГП (1(13)). pp. 46-48.

Велігурська, А. М. (2020) АНТИКРИЗОВІ ЗАХОДИ КРАЇН У СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ. Студентський вісник НУВГП (1(13)). pp. 42-45.

Вечер, В. В. and Шинкарук, Л. А. and Токар, Л. О. and Vecher, V. V. and Shynkaruk, L. А. and Tokar, L. O. (2020) РЕЗУЛЬТАТИ ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ДВОЯРУСНОГО ФРОНТАЛЬНОГО ВОДОЗАБОРУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(92)). pp. 52-62.

Войтюк, Б. В. (2020) ЗАСТОСУВАННЯ РІДКИХ ВІДХОДІВ СПИРТОВОГО ВИРОБНИЦТВА ЯК КОМПЛЕКСНУ ДОБАВКУ У БЕТОННУ СУМІШ. Студентський вісник НУВГП (2(14)). pp. 7-10.

Волк, П. П. and Volk, P. P. (2020) ЗМІНА УМОВ ФОРМУВАННЯ МОДУЛІВ ДРЕНАЖНОГО СТОКУ ТА ЇХ ПАРАМЕТРІВ У МНОЖИННИХ ПРИРОДНО-АГРОМЕЛІОРАТИВНИХ УМОВАХ ПРИ РЕКОНСТРУКЦІЇ ДРЕНАЖНИХ СИСТЕМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(89)). pp. 12-22.

Волк, П. П. and Рокочинський, А. М. and Тимейчук, О. Ю. and Volk, P. P. and Rokochуnskyi, A. M. and Tymeichuk, O. Y. (2020) ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СИСТЕМНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ДРЕНАЖНИХ СИСТЕМ НА ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ ЗАСАДАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(91)). pp. 3-21.

Вівсяник, О. М. and Vivsianyk, O. M. (2020) КЛАСТЕРНИЙ АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В КРАЇНАХ ОЕСР, ЄС ТА В УКРАЇНІ. Стратегія і тактика державного управління (1-2). pp. 5-17.

Вітрук, Н. О. (2020) ЛІТЕРАТУРНИЙ ТУРИЗМ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМОК КУЛЬТУРНО-ПІЗНАВАЛЬНОГО ТУРИЗМУ НА РІВНЕНЩИНІ. Студентський вісник НУВГП (2(14)). pp. 123-125.

Г

Гарнага, О. М. and Harnaha, О. М. (2020) ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В КОМЕРЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(91)). pp. 47-56.

Гаєвський, В. Р. and Кочмарський, В. З. and Филипчук, В. Л. and Нaіevskуi, V. R. and Kochmarskyi, V. Z. and Fylypchuk, V. L. (2020) ВПЛИВ ВІДХИЛЕНЬ У РОБОТІ ОБОРОТНИХ СИСТЕМ ОХОЛОДЖЕННЯ ТЕС НА ВЕЛИЧИНУ ВИКИДІВ ДІОКСИДУ ТА ОКСИДУ ВУГЛЕЦ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(92)). pp. 172-180.

Герасімов, Є. Г. and Рокочинський, А. М. and Герасимов, Г. Г. and Gerasimov, I. G. and Rokochуnskyi, A. M. and Herasymov, H. H. (2020) ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ТА ЗАГАЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАКРИТОЇ ЗРОШУВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ВІДПОВІДНО ДО СУЧАСНИХ УМОВ ТА ВИМОГ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(91)). pp. 40-53.

Герасімов, Є. Г. and Рокочинський, А. М. and Коптюк, Р. М. and Приходько, Н. В. and Волк, П. П. and Фроленкова, Н. А. and Gerasimov, I. G. and Rokochуnskyi, A. M. and Koptіuk, R. M. and Prуkhodko, N. V. and Volk, P. P. and Frolenkova, N. A. (2020) ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ЗАКРИТОЇ ЗРОШУВАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ ТА ЗАГАЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗРОШУВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ НА ОСНОВІ КОМПЛЕКСУ РЕСУРСОЕКОНОМНИХ ЗАХОДІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(92)). pp. 37-51.

Гессен, А. Є. and Hessen, A. Yе. (2020) СОЦІАЛЬНІ ПРОГРАМИ ПІДПРИЄМСТВА В КОНТЕКСТІ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ. Стратегія і тактика державного управління (1-2). pp. 88-94.

Григорчук, А. С. (2020) СУХІ СУМІШІ ДЛЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОЗЧИНІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ГРАНІТНОГО АСПІРАЦІЙНОГО ПИЛУ. Студентський вісник НУВГП (2(14)). pp. 11-13.

Григус, І. М. (2020) Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & Recreation), № 6. НУВГП, Рівне. ISBN 2522-1795

Гілевич, А. М. (2020) ЗАСТОСУВАННЯ АЛЕЛОПАТІЇ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ АКВАПОННИХ АГРОЕКОСИСТЕМ. Студентський вісник НУВГП (2(14)). pp. 14-16.

Д

Джинджоян, В. В. and Dzhyndzhoian, V. V. (2020) СОЦІАЛЬНІ ТА КОМУНІКАТИВНІ ПЕРЕВАГИ РОЗВИТКУ ПРОГРАМ ОСВІТНЬОГО ТУРИЗМУ. Стратегія і тактика державного управління (1-2). pp. 94-103.

Дмитрів, О. П. and Прокопчук, А. В. and Білецька, М. І. (2020) Контроль використання сільськогосподарських земель за допомогою ГІС-технологій на основі даних дистанційного зондування землі. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(91)). pp. 22-30.

Добровольська, В. В. and Корхов, Ю. О. (2020) ЗОВНІШНІЙ ДЕРЖАВНИЙ БОРГ УКРАЇНИ І ПРОБЛЕМИ ЙОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ. Студентський вісник НУВГП (2(14)). pp. 71-74.

Доманський, А. С. (2020) АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ КАРПАТСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ. Студентський вісник НУВГП (2(14)). pp. 48-50.

Ж

Жакун, Ю. В. (2020) ПЕРСПЕКТИВИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ДУБРОВИЧЧИНИ. Студентський вісник НУВГП (2(14)). pp. 75-77.

Жуковська, Н. А. and Жуковський, В. В. and Zhukovska, N. А. and Zhukovskyі, V. V. (2020) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ БАГАТОШАРОВОГО ҐРУНТОВОГО МАСИВУ З ВРАХУВАННЯМ ФІЛЬТРАЦІЇ ЗАБРУДНЕНИХ РЕЧОВИН У НЕІЗОТЕРМІЧНИХ УМОВАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(91)). pp. 181-191.

З

Загреба, М. М. and Вишневська, В. А. and Дмитришин, Б. В. and Zahreba, M. M. and Vyshnevska, V. V. and Dmytryshyn, B. V. (2020) ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ПАНДЕМІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(91)). pp. 57-71.

Заячківська, О. В. and Zaiachkivska, O. V. (2020) ХАРАКТЕРИСТИКА НАУКОВИХ ПОГЛЯДІВ ЩОДО ПОНЯТТЯ «ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ». Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(91)). pp. 72-78.

Зеленюк, Н. С. and Ящук, Н. О. (2020) АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ РОЗВИТКУ БАГАТОНАЦІОНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Студентський вісник НУВГП (2(14)). pp. 78-82.

К

Клюйко, В. В. (2020) ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВОДНЕВОГО ТРАНСПОРТУ ПОРІВНЯНО З ЕЛЕКТРОМОБІЛЯМИ. Студентський вісник НУВГП (2(14)). pp. 29-31.

Клюйко, В. В. and Котик, Б. А. (2020) ВПЛИВ АТМОСФЕРНИХ ФАКТОРІВ НА ЗЧЕПЛЕННЯ ШИН З ПОКРИТТЯМ ДОРІГ. Студентський вісник НУВГП (2(14)). pp. 32-33.

Клімов, С. В. and Білецький, А. А. and Клімова, А. В. and Klimov, S. V. and Bіletskyі, A. A. and Klimova, А. V. (2020) ФОРМУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ГІДРОТЕХНІЧНЕ БУДІВНИЦТВО, ВОДНА ІНЖЕНЕРІЯ ТА ВОДНІ ТЕХНОЛОГІЇ». Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(89)). pp. 23-40.

Коваль, В. В. and Костецька, К. О. and Бондар, В. А. and Koval, V. V. and Kostetska, K. О. and Bondar, V. А. (2020) УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ЛОГІСТИЧНИХ ЛАНЦЮГІВ ПІДПРИЄМСТВ ЗЕРНОПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО ЗРОСТАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(91)). pp. 79-87.

Козак, А. Ю. (2020) АНАЛІЗ ФАКТОРІВ ФОРМУВАННЯ КУРСУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ВАЛЮТИ В УКРАЇНІ. Студентський вісник НУВГП (2(14)). pp. 83-86.

Кондратюк, О. М. and Kondratiuk, О. М. (2020) ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ ВІБРАЦІЙНО-ВІДЦЕНТРОВИХ УСТАНОВОК. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(91)). pp. 54-62.

Костюкевич, Р. М. and Костюкевич, А. М. and Kostiukevych, R. M. and Kostiukevych, A. M. (2020) МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ПОСЛУГ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ ДЛЯ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(91)). pp. 88-99.

Косьмій, М. М. and Kosmii, M. М. (2020) ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНОГО В АРХІТЕКТУРІ ТА УРБАНІСТИЦІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(91)). pp. 85-98.

Косюк, К. С. (2020) ВИКОРИСТАННЯ ПІДХОДІВ УНІВЕРСАЛЬНОГО ДИЗАЙНУ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ПРОТИДІЇ ПАНДЕМІЇ SARS-COV-2. Студентський вісник НУВГП (2(14)). pp. 3-6.

Котик, Р. С. (2020) ВПЛИВ ЗРІЗКИ ДЕРЕВ НА ВИДОВИЙ СКЛАД ПТАХІВ ЗАПЛАВИ р. УСТЯ В МЕЖАХ УРБАНІЗОВАНОЇ ТЕРИТОРІЇ м. РІВНОГО. Студентський вісник НУВГП (2(14)). pp. 51-54.

Краска, В. М. (2020) РОЛЬ ДЕНДРОЛОГІЧНОГО ПАРКУ БЕРЕЗНІВСЬКОГО ЛІСОВОГО КОЛЕДЖУ У ЗБЕРЕЖЕННІ БІОРІЗНОМАНІТТЯ. Студентський вісник НУВГП (2(14)). pp. 55-58.

Красовська, Ю. В. and Krasovska, Y. V. (2020) ВИКОРИСТАННЯ СТАТИСТИЧНИХ МЕТОДІВ В НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНОГО ФАХУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(91)). pp. 100-110.

Красько, Б. В. (2020) ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ EVIEWS ДЛЯ АНАЛІЗУ ТА МОДЕЛЮВАННЯ ПАНЕЛЬНИХ ДАНИХ. Студентський вісник НУВГП (2(14)). pp. 115-118.

Кундрат, М. М. and Kundrat, М. М. (2020) ОСЬОВІ ЗУСИЛЛЯ ТА КРИТИЧНА ДОВЖИНА ВКЛЮЧЕННЯ ЗМІНИ ХАРАКТЕРУ РУЙНУВАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(91)). pp. 148-157.

Куницький, С. О. and Пінчук, О. Л. and Kunytskyi, S. O. and Pinchuk, O. L. (2020) ВИЗНАЧЕННЯ ГІДРОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ВОДОЙМ ЗА ДОПОМОГОЮ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛІЗАТОРА ЯКОСТІ ВОДИ EZODO 7200. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(91)). pp. 31-39.

Л

Лащ, В. Я. (2020) ОСОБЛИВОСТІ CУЧACНOЇ МOДEЛI COЦIAЛЬНO-EКOНOМIЧНOГO POЗВИТКУ ВEЛИКOЇ БPИТAНIЇ. Студентський вісник НУВГП (2(14)). pp. 87-90.

Литвинчук, Ю. О. (2020) РОЗВИТОК РИБНОГО ПРОМИСЛУ В КИТАЇ. Студентський вісник НУВГП (2(14)). pp. 17-20.

М

Магей, А. С. and Mahey, A. S. (2020) АРХІТЕКТУРА НЕОГОТИЧНОГО ПАЛАЦУ БАХМЕТЬЄВИХ- ПРОТАСОВИХ У СЕЛІ ТИМАНІВКА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(92)). pp. 99-109.

Малишевська, А. О. (2020) СКЛАДОВІ AGILE-КОМАНДИ ТА ЇЇ РОЛЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Студентський вісник НУВГП (2(14)). pp. 91-94.

Мальчик, М. В. and Адасюк, І. П. and Malchyk, M. V. and Adasiuk, I. P. (2020) ТАРГЕТИНГОВА РЕКЛАМА ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРОСУВАННЯ БІЗНЕС-СТОРІНОК У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(91)). pp. 127-136.

Мартинюк, Г. Ф. and Martyniuk, H. F. (2020) ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ КОНФЛІКТІВ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ. Стратегія і тактика державного управління (1-2). pp. 18-26.

Мельник, П. А. and Сидорук, А. В. (2020) АНАЛІЗ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ЗМІНИ ПАРАМЕТРІВ ТРАКТОРІВ JOHN DEERE РІЗНОЇ ТЯГОВОЇ ЗДАТНОСТІ. Студентський вісник НУВГП (2(14)). pp. 34-36.

Мельник, Я. О. (2020) ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ ФЕДЕРАТИВНОЇ РЕСПУБЛІКИ НІМЕЧЧИНИ. Студентський вісник НУВГП (2(14)). pp. 95-96.

Н

НУВГП, . (2020) Інноваційні технології розвитку машинобудування та ефективного функціонування транспортних систем. НУВГП, Рівне.

НУВГП, . (2020) АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРИРОДООХОРОННОГО ЗАКОНОДАВСТВА. НУВГП, Рівне.

НУВГП, . (2020) ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ МАШИНОБУДУВАННЯ ТА ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ. НУВГП, Рівне.

НУВГП, . (2020) ВІСНИК НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ АВТОМАТИКИ, КІБЕРНЕТИКИ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ НУВГП. НУВГП, Рівне. ISBN ISSN 2522-1957

НУВГП, . (2020) Студентський вісник НУВГП. НУВГП, Рівне. ISBN ISSN 2313-0431

НУВГП, . (2020) Фінансово-економічна політика в контексті інноваційного розвитку України. UNSPECIFIED. НУВГП, Рівне.

НУВГП, . (2020) Зміст - Студентський вісник НУВГП. Вип. 1(13). 2020. [Файли]

НУВГП, . (2020) Содержание - Студентський вісник НУВГП. Вип. 1(13). 2020. [Файли]

НУВГП, . (2020) Титулка - Студентський вісник НУВГП. Вип. 2(12). 2019. [Файли]

НУВГП, . (2020) Титулка - Студентський вісник НУВГП. - 2020 - 1(13). [Файли]

НУВГП, . (2020) Остання сторінка - Вісник НУВГП - Економічні науки - 2020 - 1. [Файли]

НУВГП, . (2020) Зміст - Студентський вісник НУВГП - 2020 - 2(14). [Файли]

НУВГП, . (2020) Содержание - Студентський вісник НУВГП - 2020 - 2(14). [Файли]

НУВГП, . (2020) Титулка - Студентський вісник НУВГП. - 2020 - 2(14). [Файли]

НУВГП, . (2020) Содержание - Вісник НУВГП - Економічні науки - 2020 - 3. [Файли]

НУВГП, . (2020) Зміст - Вісник НУВГП - Економічні науки - 2020 - 3(91). [Файли]

НУВГП, . (2020) Титульна сторінка - Вісник НУВГП - Економічні науки - 2020- 3(91). [Файли]

НУВГП, . (2020) Титульна сторінка - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип.3(91), 2020. [Файли]

НУВГП, . (2020) Зміст - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 3(91). 2020. [Файли]

НУВГП, . (2020) Содержание - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 3(91). 2020. [Файли]

НУВГП, . (2020) Остання сторінка - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 3(91). 2020. [Файли]

НУВГП, . (2020) Титульна сторінка - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 4(92). 2020. [Файли]

НУВГП, . (2020) Зміст - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 4(92). 2020. [Файли]

НУВГП, . (2020) Содержание - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 4(92). 2020. [Файли]

НУВГП, . (2020) Остання сторінка - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 4(92). 2020. [Файли]

НУВГП, . (2020) Conrent - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 4(92). 2020. [Файли]

НУВГП, . (2020) Content - Content - Студентський вісник НУВГП. Вип. 1(13). 2020. [Файли]

НУВГП, . (2020) Content - Вісник НУВГП - Економічні науки - 2020 - 3. [Файли]

НУВГП, . (2020) Content - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 3(91). 2020. [Файли]

НУВГП, . (2020) Content - Студентський вісник НУВГП - 2020 - 2(14). [Файли]

НУВГП, . and Кафедра державного управління документознавства та інформаційної, . (2020) СТРАТЕГІЯ І ТАКТИКА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ. НУВГП, Рівне. ISBN ISSN 2617-4650

НУВГП, . and Кафедра державного управління документознавства та інформаційної, . (2020) СТРАТЕГІЯ І ТАКТИКА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ. НУВГП, Рівне. ISBN ISSN 2617-4650

НУВГП, . and Кафедра державного управління документознавства та інформаційної, . (2020) Титульна сторінка - Стратегія і тактика державного управління - №1-2 - 2020. [Файли]

НУВГП, . and Кафедра державного управління документознавства та інформаційної, . (2020) Зміст - Стратегія і тактика державного управління - №1-2. - 2020. [Файли]

Никончук, В. М. and Nykonchuk, V. M. (2020) ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІНСТИТУЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАУКИ. Стратегія і тактика державного управління (1-2). pp. 103-110.

Новосад, К. М. (2020) ДОСВІД СТАНОВЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ ФІНЛЯНДІЇ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ. Студентський вісник НУВГП (2(14)). pp. 97-99.

О

Обуховська, Л. І. and Obukhovska, L. І. (2020) МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ. Стратегія і тактика державного управління (1-2). pp. 26-39.

Омельянюк, А. А. (2020) РЕЙТИНГУВАННЯ ІНТЕРНЕТ-ПРИСУТНОСТІ ВЕБСАЙТІВ УНІВЕРСИТЕТІВ. Студентський вісник НУВГП (1(13)). pp. 135-137.

Онисько, О. Є. (2020) ЯПОНІЯ У СВІТОВОМУ РИБНОМУ ГОСПОДАРСТВІ. Студентський вісник НУВГП (2(14)). pp. 21-24.

П

Панасенко, А. В. and Сунічук, С. В. and Panasenko, A. V. and Sunichuk, S. V. (2020) ПРОПУСК ПАВОДКІВ НОРМАТИВНОЇ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ЧЕРЕЗ ДНІСТРОВСЬКИЙ ГІДРОВУЗОЛ НА ОСНОВІ ПРОГНОЗІВ ПРИТОЧНОСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(92)). pp. 3-10.

Пащук, Л. В. and Pashchuk, L. V. (2020) ЕТАПИ ЕВОЛЮЦІЇ РОЗВИТКУ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(91)). pp. 137-147.

Петрик, М. Р. and Михалик, Д. М. and Гоянюк, І. В. and Petryk, M. R. and Mykhalyk, D. М. and Нoіanіuk, I. V. (2020) ВИСОКОПРОДУКТИВНІ МЕТОДИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ КІНЕТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ НАНОПОРИСТИХ КІБЕРСИСТЕМ АДСОРБЦІЇ ЗІ ЗВОРОТНИМИ ЗВ’ЯЗКАМИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(92)). pp. 119-133.

Петрук, А. В. (2020) ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ У КИТАЙ. Студентський вісник НУВГП (1(13)). pp. 73-76.

Плитус, Р. М. and Гаріян, О. В. and Хлапук, М. М. and Шумінський, В. Д. and Plytus, R. M. and Hariіan, O. V. and Khlapuk, M. М. and Shumіnskyі, V. D. (2020) ВИКОРИСТАННЯ ГЕОСИНТЕТИЧНИХ ТА МІСЦЕВИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ БОРОТЬБИ З РОЗМИВАМИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(92)). pp. 63-80.

Потапчук, І. В. and Бичковська, Л. С. and Potapchuk, I. V. and Bychkovska, L. S. (2020) ПРОЄКТУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(91)). pp. 99-110.

Пушкаренко, О. О. and Pushkarenko, O. O. (2020) КОНЦЕПТУАЛЬНА КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(92)). pp. 90-98.

Р

Романенко, Є. О. and Сивий, Р. П. and Romanenko, Y. and Syvyi, R. P. (2020) ІНСТИТУЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ТРАНСФОРМАЦІЇ КОНЦЕПЦІЙ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ. Стратегія і тактика державного управління (1-2). pp. 39-45.

Романюк, І. І. (2020) ОБМЕЖЕННЯ ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ ЛЮДИНИ У ЗВ’ЯЗКУ З ПАНДЕМІЄЮ COVID-19 В УКРАЇНІ. Студентський вісник НУВГП (1(13)). pp. 106-108.

Рудзінська, А. М. (2020) СТВОРЕННЯ ДОДАТКА ДЛЯ ВИВЧЕННЯ МОВ ПРОГРАМУВАННЯ. Студентський вісник НУВГП (1(13)). pp. 87-90.

Рудник, К. Ю. (2020) ПЕРСПЕКТИВНИЙ СПОСІБ ВИЛУЧЕННЯ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ ІЗ ПІДЗЕМНИХ ВОД РІВНЕНЩИНИ. Студентський вісник НУВГП (1(13)). pp. 10-12.

С

Сазонець, І. Л. and Приходько, В. Г. and Sazonets, I. L. and Prykhodko, V. H. (2020) РОЗВИТОК СИСТЕМИ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ В РЕГІОНІ НА ОСНОВІ ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ СЕРВІСНОЇ ДЕРЖАВИ. Стратегія і тактика державного управління (1-2). pp. 45-51.

Сазонець, О. М. and Ващішин, А. О. and Sazonets, O. M. and Vashchіshyn, А. О. (2020) ВИКОРИСТАННЯ ОБ’ЄКТІВ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ ТА САНІТАРНИХ НОРМ. Стратегія і тактика державного управління (1-2). pp. 115-128.

Саленко, А. С. and Salenko, A. S. (2020) ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ОСНОВ ІНСТИТУЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Стратегія і тактика державного управління (1-2). pp. 110-115.

Самольчук, Ю. П. (2020) ДОСЛІДЖЕННЯ ЧИННИКІВ, ЩО СПРИЯЮТЬ ВЖИВАННЮ НАРКОТИКІВ ПІДЛІТКАМИ. Студентський вісник НУВГП (1(13)). pp. 109-111.

Семенович, І. М. (2020) ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДОСВІД МУЗЕЄФІКАЦІЇ НЕРУХОМИХ ПАМ’ЯТОК АРХЕОЛОГІЇ. Студентський вісник НУВГП (1(13)). pp. 3-6.

Соботович, Р. С. (2020) АВТОМАТИЗАЦІЯ УСТАНОВКИ ДЛЯ ВИПРОБУВАНЬ ВАКУУМНИХ ВИМИКАЧІВ НА МЕХАНІЧНУ ЗНОСОСТІЙКІСТЬ. Студентський вісник НУВГП (2(14)). pp. 119-122.

Срібна, Є. В. and Ступницький, В. В. and Ступницька, Н. І. and Sribna, Y. V. and Stupnytskyi, V. V. and Stupnytska, N. I. (2020) КОНТЕКСТ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ МІЖНАРОДНИХ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(91)). pp. 148-162.

Столяр-Прокопчук, М. О. (2020) ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНОЇ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ. Студентський вісник НУВГП (2(14)). pp. 100-103.

Стрілець, О. Р. and Strilets, O. R. (2020) ДИНАМІЧНА МОДЕЛЬ КЕРУВАННЯ ШВИДКІСТЮ У ПРИСТРОЇ З БАГАТОСТУПІНЧАСТИМ ЗУБЧАСТИМ ДИФЕРЕНЦІАЛОМ І ЗАМКНУТИМИ ГІДРОСИСТЕМАМИ ЧЕРЕЗ СОНЯЧНІ ЗУБЧАСТІ КОЛЕСА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(91)). pp. 71-84.

Стрілець, О. Р. and Степанюк, А. А. and Малащенко, О. В. and Strilets, O. R. and Stepaniuk, A. A. and Malashchenko, O. V. (2020) ЗАСТОСУВАННЯ ТРИВИМІРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ РОЗМІРІВ ЗУПИННИКА ОБЕРТАЛЬНОГО РУХУ У ВИГЛЯДІ ЗАМКНУТОЇ ГІДРОСИСТЕМИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(92)). pp. 81-89.

Т

Темнюк, Т. В. (2020) ОЦІНКА СУЧАСНОГО АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ЕКОСИСТЕМУ Р. ЗОЛОТУХА. Студентський вісник НУВГП (1(13)). pp. 31-33.

Тихончук, Л. Х. and Tykhonchuk, L. Kh. (2020) ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛІЗАЦІЇ. Стратегія і тактика державного управління (1-2). pp. 51-57.

Торяник, В. М. and Хрідочкін, А. В. and Torіanyk, V. М. and Khridochkin, А. V. (2020) ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ ЯК НОВА МОДЕЛЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ. Стратегія і тактика державного управління (1-2). pp. 57-66.

Трач, Р. В. and Trach, R. V. (2020) BIM ТА ВЕЛИКІ ДАНІ: ПЕРСПЕКТИВА ГЕНЕРУВАННЯ НОВИХ ЗНАНЬ В БУДІВНИЦТВІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(91)). pp. 136-147.

Турбал, Ю. В. and Кінда, В. В. and Turbal, Yu. V. and Kinda, V. V. (2020) АНАЛІЗ ПІРАМІДАЛЬНОГО МЕТОДУ ЕКСТРАПОЛЯЦІЇ ТА МОДЕЛЕЙ ЕКСПОНЕНЦІЙНОГО ЗГЛАДЖУВАННЯ ДЛЯ КОРОТКОСТРОКОВОГО ПРОГНОЗУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(92)). pp. 165-171.

Ф

Федун, І. Л. and Кравець, К. П. and Fedun, I. L. and Kravets, K. P. (2020) СИНЕРГІЧНІ ЕФЕКТИ В ПРОЦЕСАХ КОНЦЕНТРАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(91)). pp. 163-177.

Фесянов, П. О. and Fesianov, P. O. (2020) ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД КОНТРОЛЮ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В КОНТЕКСТІ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧАЕС. Стратегія і тактика державного управління (1-2). pp. 66-75.

Х

Хлапук, М. М. and Безусяк, О. В. and Волк, Л. Р. and Чжан Цзелу, . and Khlapuk, M. М. and BezusіaK, O. V. and Volk, L. R. and Zhang Zelu, . (2020) ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА ГІДРАВЛІЧНОГО ОПОРУ В ГІДРАВЛІЧНО ГЛАДКИХ ТРУБОПРОВОДАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(92)). pp. 23-36.

Хлапук, М. М. and Мошинський, В. С. and Безусяк, О. В. and Волк, Л. Р. and Khlapuk, M. М. and Moshynskyi, V. S. and Bezusiak, О. V. and Volk, L. R. (2020) ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОФІЛЮ ОСЕРЕДНЕНОЇ ШВИДКОСТІ ПОТОКУ В ТРУБОПРОВОДАХ ПРИ ТУРБУЛЕНТНОМУ РЕЖИМІ В ОБЛАСТІ ГІДРАВЛІЧНО ГЛАДКОГО ОПОРУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(89)). pp. 3-11.

Хібеба, Б. М. (2020) ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНИ. Студентський вісник НУВГП (1(13)). pp. 80-83.

Ш

Шалай, С. В. and Сасовський, Т. А. and Чорна, І. В. and Shalaі, S. V. and Sasovskyі, T. A. and Chorna, I. V. (2020) РОЗЧИНОВІ СУМІШІ НА ОСНОВІ КОМПОЗИЦІЙНОГО В’ЯЖУЧОГО З ВИКОРИСТАННЯМ ПИЛУ-ВИНОСУ КЛІНКЕРОВИПАЛЮВАЛЬНИХ ПЕЧЕЙ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(91)). pp. 204-216.

Шалай, С. В. and Сафонов, Г. І. and Добровольський, В. В. and Shalaі, S. V. and Safonov, Н. I. and Dobrovolskyі, V. V. (2020) ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РІЗНИХ ТЕХНОЛОГІЙ УЛАШТУВАННЯ БУРОВИХ ПАЛЬ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(92)). pp. 110-118.

Шалай, С. В. and Чорна, І. В. and Сафонов, Г. І. and Shalaі, S. V. and Chorna, I. V. and Safonov, Н. I. (2020) ВИКОРИСТАННЯ ЗОЛИ-ВИНОСУ В ЯКОСТІ МІКРОНАПОВНЮВАЧА В ЦЕМЕНТНИХ РОЗЧИНАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(91)). pp. 158-168.

Шанюк, В. І. and Shaniuk, V. I. (2020) МЕТАМОРФОЗИ ДРУГОГО ЕТАПУ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ ПЕРЕХОДУ ДО УКРУПНЕННЯ САМОДОСТАТНІХ ОБ'ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД. Стратегія і тактика державного управління (1-2). pp. 75-82.

Шило, Ж. С. and Гапонюк, Л. О. and Shуlo, Z. S. and Haponіuk, L. O. (2020) МЕТОДИ ОЦІНКИ САНАЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ТА БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(91)). pp. 178-188.

Ширко, Б. Ф. and Грицюк, І. І. and Shyrko, B. F. and Hrytsiuk, I. I. (2020) СТАН ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(91)). pp. 189-196.

Шолудько, М. В. and Шолудько, М. М. and Sholudko, M. V. and Sholudko, M. M. (2020) ФУНКЦІОНАЛЬНО-ПЛАНУВАЛЬНІ ПРИНЦИПИ РЕКОНСТРУКЦІЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ В С. КАРПИЛІВКА РОКИТНІВСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(91)). pp. 111-122.

Я

Якимчук, Є. А. (2020) ВИВЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ ШИХТИ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА СКЛА ЗА QFD- МЕТОДОЛОГІЄЮ. Студентський вісник НУВГП (1(13)). pp. 123-126.

Яцюк, М. В. and Сидоренко, О. О. and Цвєтова, О. В. and Нечай, О. М. and Тураєва, О. В. and Yatsiuk, M. V. and Sуdorenko, O. O. and Tsvіetova, O. V. and Nechaі, O. M. and Turaieva, O. V. (2020) ТРАНСФОРМАЦІЯ МЕЛІОРОВАНИХ АГРОЛАНДШАФТІВ ПІД ВПЛИВОМ ЗРОСТАЮЧОГО АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ЗМІН КЛІМАТУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(92)). pp. 11-22.

This list was generated on Sat Jul 2 22:39:04 2022 UTC.