За типом

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Групувати за: Автори | Тип елементу
Перейти до: C | І | А | Б | В | Г | Д | Ж | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш
Число елементів: 138.

C

Cтрілець, О. Р. та Кривицький, А. О. та Стрілець, В. М. (2010) СТАТИЧНІ ТА ДИНАМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРУЖНОЇ ПЛАНЕТАРНОЇ МУФТИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). с. 114-122.

І

Іванченко, А. М. (2010) ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ КЛАСИФІКАЦІЇ І ТИПОЛОГІЇ СУЧАСНОГО РИНКУ НЕРУХОМОСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). с. 62-71.

А

Акімов, О. О. (2010) Якості особистості державного службовця як основа моделі психологічної готовності до його професійної діяльності у євроінтеграційних умовах. Актуальні проблеми державного управління (4). с. 175-178.

Антонова, С. Є. (2010) УДОСКОНАЛЕННЯ ТАРИФУ НА ПОСЛУГИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). с. 3-10.

Б

Барановський, С. В. та Щодро, О. Є. та Сівак, В. М. (2010) ПОБУДОВА ПЛАНОВОЇ КАРТИНИ ТЕЧІЇ ТА ПРОСТОРОВИХ ДЕФОРМАЦІЙ РУСЛА ТА ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ВОДОТОКУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). с. 101-112.

Бачишин, Б. Д. та Корнілов, Л. В. та Кібукевич, О. М. та Шульган Р.Б.,, Р. Б. (2010) АЛГОРИТМ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРИРОДНО-СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РАЙОНУВАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). с. 194-200.

Безтелесна, Л. І. та Юрчик, Г. М. (2010) УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ІНВАЛІДІВ В УКРАЇНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). с. 11-20.

Бичковський, О. В. (2010) ПРОБЛЕМА ШУМОВОГО ЗАБРУДНЕННЯ У МІСТАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). с. 218-224.

Бичковський, О. В. (2010) ПРИНЦИПИ ТА МЕТОДИ СУЧАСНОЇ ІЛЮМІНАЦІЇ ОБ'ЄКТІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). с. 225-229.

Бойчук, С. Д. (2010) ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА УТИЛІЗАЦІЇ ОСАДУ ВОДОПРОВІДНИХ СТАНЦІЙ НА ПРИКЛАДІ СІМФЕРОПОЛЬСЬКОЇ ОЧИСНОЇ СТАНЦІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). с. 35-42.

Борейко, В. І. та Файчук, О. О. (2010) ЗАХОДИ ІЗ ЗМЕНШЕННЯ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРИ СТАЦІОНАРНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). с. 21-27.

Будзяк, В. М. та Будзяк, О. С. (2010) ПРОБЛЕМИ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ В ГАЛУЗЯХ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). с. 28-35.

В

Василенко, Ж. А. та Шевчук, Н. В. (2010) ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА РОЗРОБКА ОСНОВНИХ ШЛЯХІВ ЇХ ЗНИЖЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). с. 36-43.

Верба, В. Б. (2010) АНКЕРУВАННЯ СТЕРЖНЕВОЇ АРМАТУРИ В ПІНОБЕТОНІ ЗЧЕПЛЕННЯМ ТА ПЛАСТИНКОВИМ АНКЕРОМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). с. 158-164.

Власюк, А. П. та Мартинюк, П. М. (2010) ВЗАЄМНІ ПРОЦЕСИ ФІЛЬТРАЦІЙНОЇ КОНСОЛІДАЦІЇ ТА КОНТАКТНОГО РОЗМИВУ ҐРУНТІВ В УМОВАХ ВПЛИВУ ТЕХНОГЕННИХ ФАКТОРІВ ТА ЇХ МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НА ОСНОВІ ОДНОФАЗНОЇ ЗАДАЧІ СТЕФАНА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). с. 210-217.

Г

Галич, О. О. (2010) ПОБУДОВА КРИВОЇ ВІЛЬНОЇ ПОВЕРХНІ НА ВОДОЗЛИВІ З ШИРОКИМ ПОРОГОМ ЧИСЕЛЬНИМИ МЕТОДАМИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). с. 95-100.

Геліч, Н. В (2010) АНАЛІЗУВАННЯ РОЗВИТКУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). с. 44-52.

Герасимчук, В. Г. (2010) ВХОДЖЕННЯ В 20-ку НАЙПОТУЖНІШИХ ЕКОНОМІК СВІТУ РОЗПОЧИНАТИ ПОТРІБНО З РОЗВИТКУ МАШИНОБУДУВАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). с. 53-61.

Гнєушев, В. О. та Рибак, І. І. (2010) ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ПЛОСКОРІЗА-РОЗПУШУВАЧА ПРИ ВИДОБУВАННІ ФРЕЗЕРНОГО ТОРФУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). с. 165-170.

Голотюк, М. В. (2010) МОДЕЛЮВАННЯ ТРАЄКТОРІЇ РУХУ ПРУТКІВ ДРОТУ ДОРОЖНЬОЇ ЩІТКИ ПРИ ВИДАЛЕННІ ШАРУ ЛЬОДОВИХ УТВОРЕНЬ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). с. 145-151.

Голубєва, І. В. (2010) ФОРМУВАННЯ ПИСЕМНОЇ АНГЛОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У СФЕРІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЕКОЛОГА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). с. 32-39.

Гроховська, Ю. Р. та Кононцев, С. В. та Андрійчук, С. О. (2010) ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ТА ГІДРОБІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА РІЧКИ КОРЧИК. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). с. 94-101.

Гущук, І. В. (2010) ЕКОЛОГО-ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НАСЕЛЕННЯ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВІД ФАКТОРІВ СЕРЕДОВИЩА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). с. 115-125.

Гущук, І. В. та Лико, Д. В. (2010) ДО ПИТАННЯ ВИВЧЕННЯ МЕДИКО-ЕКОЛОГІЧНИХ РИЗИКІВ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ ПІСЛЯ АВАРІЇ НА ЧАЕС. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). с. 126-135.

Гіроль, М. М. та Бернацький, М. В. та Гіроль, A. M. та Трач, Ю. П. та Боярчук, А. В. та Чорнота, В. Д. (2010) ОЧИЩЕННЯ ВОДИ НА ДП «КОЗЛІВСЬКИЙ СПИРТОВИЙ ЗАВОД». Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). с. 49-55.

Д

Дворкін, Л. Й. та Лащівський, В. В. (2010) ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ ЖАРОСТІЙКИХ ЗОЛОШЛАКОБЕТОНІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). с. 98-103.

Дворкін, Л. Й. та Мироненко, А. В. та Поліщук-Герасимчук, Т. О. (2010) СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ МОДИФІКОВАНИХ ГІПСОВИХ І ФОСФОГІПСОВИХ В’ЯЖУЧИХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). с. 152-157.

Дейнека, К. Ю. та Науменко, Ю. В. та Романенко, О. М. та Ткачук, В. П. (2010) СТВОРЕННЯ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ УСТАЛЕНИХ ТА ПЕРЕХІДНИХ РЕЖИМІВ РОБОТИ БАРАБАННИХ МЛИНІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). с. 90-97.

Демчина, Б. Г. та Сурмай, М. І. та Олексин, Г. М. та Кравз, А. Р. та Бляхар, Т. Й. (2010) ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЧЕПЛЕННЯ МЕТАЛЕВОЇ ТА НЕМЕТАЛЕВОЇ АРМАТУРИ З КЛЕЄНОЮ ДЕРЕВИНОЮ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). с. 112-119.

Долженчук, В. І. та Лико, С. М. та Крупко, Г. Д. (2010) ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТЕРИТОРІЇ ТА РІВНЯ АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). с. 13-20.

Дубовий, О. В. (2010) ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА СТАНУ ҐРУНТУ ПІД ОЗИМОЮ ПШЕНИЦЕЮ БАГАТОРІЧНОГО СТАЦІОНАРНОГО ДОСЛІДУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). с. 21-29.

Ж

Живиця, В. А. та Міндер, М. В. (2010) ТРАНСФОРМАЦІЯ ПАВОДКОВОГО СТОКУ РІЧКИ ЧОРНА ТИСА ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОТИПАВОДКОВОЇ ЄМНОСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). с. 43-48.

И

Инкин, А. В. (2010) ОЦЕНКА ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ВОСХОДЯЩЕГО ПОТОКА ПРИ ЛИФТИРОВАНИИ ВЯЗКОЙ ЖИДКОСТИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). с. 178-185.

К

Калина, А. В. (2010) ПІДХІД ЩОДО ОЦІНКИ ПРОДУКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). с. 72-79.

Карий, О. І. та Крикавський, Є. В. (2010) СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ МІСТА ЯК ТОВАР ПРОМИСЛОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). с. 80-87.

Кахнич, П. Ф. та Гуменюк, В. В. (2010) ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). с. 178-185.

Квартенко, О. М. (2010) ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ КОМПЛЕКСНОГО ВЛИЯНИЯ ПЕРЕМЕННОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА ПРОЦЕССЫ ОЧИСТКИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД, СОДЕРЖАЩИХ ЖЕЛЕЗОГУМИНОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). с. 72-79.

Кириша, Р. О. (2010) ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ГІДРОЛОГІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ДРЕНАЖНИХ МОДУЛІВ ПРИ ЇХ СУМІСНІЙ РОБОТІ З ФІЛЬТРУЮЧИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). с. 13-20.

Клименко, М. О. та Вознюк, Н. М. та Вербецька, К. Ю. (2010) РІЧКИ ЗАХІДНОЇ ГРУЗІЇ – ТИПОЛОГІЯ, РЕФЕРЕНСНІ УМОВИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). с. 3-12.

Клименко, О. М. та Бєдункова, О. О. та Петрук, А. М. (2010) ОЦІНКА ТОКСИЧНОСТІ ШТУЧНИХ ВОДОЙМ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕСТ-ОБ’ЄКТІВ ALLIUM CEPA L. (ЦИБУЛЯ ЗВИЧАЙНА) ТА LACTUCA SATIVA (САЛАТУ ПОСІВНОГО). Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). с. 76-85.

Клімов, С. В. (2010) СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ БУДІВНИЦТВА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ТРУБЧАСТОГО ДРЕНАЖУ ВУЗЬКОТРАНШЕЙНИМ СПОСОБОМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). с. 35-42.

Ковалик, І. В. (2010) РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ ТЕХНІЧНОЇ ПІНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). с. 127-133.

Коваль, С. І. та Косолапова, Е. В. (2010) ПРОБЛЕМИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ВТРАТОЮЯКОСТІ ІМПОРТОВАНИХ В УКРАЇНУ ТРОПІЧНИХ І СУБТРОПІЧНИХ ФРУКТІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). с. 42-48.

Ковальчук, В. П. та Шевчук, С. А. (2010) ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОМБІНОВАНОГО ДРЕНАЖУ НА ОСНОВІ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). с. 3-12.

Козішкурт, М. Є. та Козішкурт, С. М. (2010) ОСНОВНІ ПРИЧИНИ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ ЗРОШУВАННЯ ТА НАПРЯМКИ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ПОЛИВНИХ ҐРУНТІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). с. 17-24.

Корнілов, Л. В. та Абрамович, О. В. (2010) ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ В РИНКОВИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ОБСЛУГОВУЮЧИХ КООПЕРАТИВІВ (НА ПРИКЛАДІ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ). Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). с. 186-193.

Корчик, Н. М. та Буденкова, Н. М. (2010) ПРОЦЕСИ ЕЛЕКТРОХІМІЧНОГО І ХІМІЧНОГО ВІДНОВЛЕННЯ СПОЛУК Сr6+ В КОНЦЕНТРОВАНИХ СТІЧНИХ ВОДАХ ГАЛЬВАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). с. 230-235.

Корчик, Н. М. та Буденкова, Н. М. та Середа, Р. Я. (2010) ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ КІНЕТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРОХІМІЧНОГО ВІДНОВЛЕННЯ СПОЛУК Сr6+ до Сr3+ У КОНЦЕНТРОВАНИХ СТІЧНИХ ВОДАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). с. 236-243.

Косолапов, В. И. (2010) К ВОПРОСУ О ДОМИНАНТЕ СИНОНИМИЧЕСКОГО РЯДА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). с. 81-87.

Косолапов, В. И. (2010) О СУТИ СЛЕНГА В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ (1). Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). с. 25-31.

Косолапов, В. И. (2010) ИСТОЧНИКИ ОБРАЗОВАНИЯ И СЛЕНГОВЫХ НАИМЕНОВАНИЙ АМЕРИКАНСКИХ ДЕНЕЖНЫХ ВАЛЮТ (11). Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). с. 17-24.

Костриченко, В. М. та Козачук, А. (2010) МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА НА ОСНОВІ МОДИФІКАЦІЇ РЕСУРСНОГО ПІДХОДУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). с. 88-97.

Костюк, А. И. та Зазуля, Д. О. (2010) ЧИСЛЕННЫЙ АНАЛИЗ РАБОТЫ ПЛАТФОРМЕННОГО СТЫКА ИЗ ПЕНОБЕТОНА НЕАВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). с. 134-139.

Кочмарський, В. З. (2010) КІНЕТИКА КРИСТАЛІЗАЦІЇ СаСО3. КВАЗІРІВНОВАЖНА МОДЕЛЬ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). с. 232-242.

Кочмарський, О. В. та Буденкова, Н. М. (2010) ВПЛИВ ПРИЕЛЕКТРОДНИХ ПРОЦЕСІВ ТА РЕЖИМНИХ ФАКТОРІВ НА ГЕНЕРАЦІЮ АКТИВНОГО ХЛОРУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). с. 250-262.

Кравченко, В. О. (2010) КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ЯК СКЛАДОВА ІННОВАЦІЙНОЇ ПОВЕДІНКИ ПЕРСОНАЛУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). с. 98-104.

Кузло, Н. М. (2010) ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНИХ СЛІВ В НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ТЕКСТАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). с. 48-54.

Кузло, Н. М. та Луньова, А. В. (2010) ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТА ЗАСТОСУВАННЯ СЛЕНГУ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). с. 70-74.

Кузло, Н. М. та Хвесик, Ю. М. (2010) НЕПРЯМІ МОВЛЕННЄВІ АКТИ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). с. 61-69.

Кузнєцова, Т. В. та Ткачук, Ю. Г. (2010) ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). с. 105-110.

Кузнєцова, Т. В. та Яцелик, С. О. (2010) МОТИВАЦІЯ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). с. 111-116.

Кундрат, М. М. (2010) ГРАНИЧНА РІВНОВАГА В КОМПОЗИЦІЇ З ПРУЖНИМ СТРІЧКОВИМ ВКЛЮЧЕННЯМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). с. 208-216.

Кундрат, М. М. (2010) РОБОЧА ДОВЖИНА ВИСОКОМОДУЛЬНОГО ВКЛЮЧЕННЯ ЗА СИЛОВОГО ТА ТЕМПЕРАТУРНОГО НАВАНТАЖЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). с. 147-156.

Кушнір, Н. Б. та Коваль, Л. А. (2010) ДОСЛІДЖЕННЯ СПЕЦИФІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗАЙНЯТОСТІ ЖІНОК. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). с. 117-123.

Кушнірук, Ю. С. та Ткачук, Н. Ф. (2010) ДОСЛІДЖЕННЯ МЕДИКО-ЕКОЛОГІЧНИХ ВЗАЄМОДІЙ СУСПІЛЬСТВА ТА ПРИРОДИ В РЕГІОНАЛЬНІЙ СОЦІОЕКОСИСТЕМІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). с. 30-35.

Кір’янов, В. М. та Керечан, Д. М. (2010) ЕКЗОГЕННІ ПРОЦЕСИ НА ТЕРИТОРІЇ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ШЛЯХИ БОРОТЬБИ З НИМИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). с. 25-34.

Л

Лазаришин, А. В. (2010) ОЦІНКА МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО АНАЛІЗУ БЕЗЗБИТКОВОСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). с. 124-130.

Лазебник, Л. Л. (2010) РЕГУЛЯТИВНА РОЛЬ ДЕРЖАВИ У ПОСИЛЕННІ ВЗАЄМОДІЇ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). с. 131-138.

Лебедь, О. О. та Попова, Є. А. та Матвієнко, А. А. (2010) ВИЗНАЧЕННЯ ПИТОМОЇ АКТИВНОСТІ (ЗА Sr-90) МУЛОВИХ ВІДКЛАДЕНЬ В ВОДНІЙ СИСТЕМІ РІЧКИ ГОРИНЬ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). с. 244-251.

Левицька, С. О. та Чепак, С. В. (2010) ІНТЕГРОВАНА СИСТЕМА ОБЛІКУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). с. 139-144.

Левицька, С. О. та Чернікова, О. С. (2010) РОЛЬ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА ЕТАПАХ РЕФОРМУВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). с. 145-149.

Ляшенко, О. І. та Хомич, С. В. (2010) ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ БАГАТОУКЛАДНОГО ВИРОБНИЧОГО СЕКТОРУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). с. 150-156.

Ліхо, О. А. та Гакало, О. І. (2010) ВПЛИВ ВМІСТУ ЗАЛІЗА У ПИТНІЙ ВОДІ НА СТАН ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). с. 70-75.

М

Макара, О. В. (2010) ОБҐРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В КОНТЕКСТІ КОНЦЕПЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНИХ УКЛАДІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). с. 157-163.

Малевич, Л. Д. та Хриплюк, Б. В. (2010) СУЧАСНЕ ПУБЛІЧНЕ ПОЛІТИЧНЕ МОВЛЕННЯ (НОРМАТИВНИЙ АСПЕКТ). Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). с. 3-10.

Маркова, ОВ. (2010) ЕРГОНОМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ БУДІВЕЛЬНОЇ ТА МЕЛІОРАТИВНОЇ ТЕХНІКИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). с. 130-136.

Мартиненко, А. О. та Андрушков, В. І. та Подворний, А. В. (2010) ДО УТОЧНЕННЯ УЗАГАЛЬНЕНИХ ФОРМУЛ ЩОДО КОЕФІЦІЄНТІВ ЗВЕДЕНОЇ МАСИ ДЛЯ БАЛОК, ЩО ЗАЗНАЮТЬ УДАРУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). с. 120-126.

Мартинюк, П. М. та Семенчук, Ю. А. (2010) ВУЗЛОВЕ І СКІНЧЕННОЕЛЕМЕНТНЕ ПОКРИТТЯ ДВОВИМІРНИХ ОБЛАСТЕЙ: ДЕЯКІ АЛГОРИТМИ ТА ЇХ ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). с. 202-209.

Матусевич, К. М. (2010) ОСВІТА ЯК ІНТЕЛЕКТОУТВОРЮЮЧИЙ ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). с. 164-171.

Меддур, Ахмедсалахеддін та Гурин, В. А. та Токар, О. І. (2010) АНАЛІЗ ВІДМОВ І ПОШКОДЖЕНЬ ЕЛЕМЕНТІВ СИСТЕМ КРАПЛИННОГО ЗРОШЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). с. 3-10.

Мельничук, Н. В. (2010) ЗАСТОСУВАННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ОЦІНКИ РІВНЯ ЕКОЛОГІЧНОСТІ ВИРОБНИЦТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). с. 172-179.

Мельничук, О. Ю. (2010) КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЗЕМЛЕУСТРОЮ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). с. 201-207.

Мороз, О. С. (2010) ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). с. 49-56.

Москалець, В. В. та Москалець, Т. З. та Москалець, В. І. та Піка, Ю. М. (2010) СЕЛЕКЦІЙНА РОБОТА З ГЕКСАПЛОЇДНИМ ТРИТИКАЛЕ НА НОСІВСЬКІЙ СЕЛЕКЦІЙНО-ДОСЛІДНІЙ СТАНЦІЇ ЧЕРНІГІВСЬКОГО ІАПВ НААНУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). с. 102-114.

Мічута, О. Р. та Власюк, А. П. та Мартинюк, П. М. (2010) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ФІЛЬТРАЦІЙНОЇ КОНСОЛІДАЦІЇ ЗАСОЛЕНИХ ҐРУНТІВ ПРИ ЗАЛЕЖНОСТІ КОНЦЕНТРАЦІЇ ГРАНИЧНОГО НАСИЧЕННЯ ВІД ТЕМПЕРАТУРИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). с. 194-201.

Н

Нейкова, Р. Н. (2010) ЭВОЛЮЦИЯ АУДИТА В УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ ЕВРОИНТЕГРАЦИИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). с. 180-187.

Никифоренко, В. Г. (2010) ІНВЕСТУВАННЯ В ОСВІТНЮ СФЕРУ ЯК СКЛАДОВА РОЗБУДОВИ ЕКОНОМІКИ, ЩО БАЗУЄТЬСЯ НА ЗНАННЯХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). с. 188-194.

Николова, Нели Иванова та Крачунов, Христо Атанасов (2010) ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БОЛГАРСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). с. 195-201.

Новічков, Г. В. та Голдун, І. І. (2010) ПОПУЛІЗМ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ПОЛІТИЧНИХ РЕАЛІЙ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). с. 55-60.

Ніколайчук, В. М. та Тимейчук, О. Ю. та Ніколайчук, В. В. (2010) МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ЗВЕДЕНОЇ ЖОРСТКОСТІ ПІДВІСКИ З РЕГУЛЬОВАНОЮ ЖОРСТКІСТЮ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). с. 123-129.

О

Орлов, В. О. та Мартинов, С. Ю. та Куницький, С. О. (2010) ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЖИМІВ ФІЛЬТРУВАННЯ ЗНЕЗАЛІЗНЮЮЧОГО ПІНОПОЛІСТИРОЛЬНОГО ФІЛЬТРА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). с. 21-26.

Орлов, В. О. та Туровська, Г. І. (2010) ВИБІР ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СХЕМИ БЕЗРЕАГЕНТНОГО ОЧИЩЕННЯ МАЛОКАЛАМУТНИХ КОЛЬОРОВИХ ВОД. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). с. 27-34.

Оскольський, В. В. та Акімова, Л. М. (2010) ДИНАМІКА ПРОЦЕСІВ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТОВАРІВ В СИСТЕМІ “ДжіЕс1 УКРАЇНА”. Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції (16(1)). с. 62-70.

П

Павлов, В. І. та Акімова, Л. М. (2010) ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТОВАРІВ В УКРАЇНІ. Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції (16(3)). с. 67-73.

Пастухов, О. В. (2010) ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ КОРЧУВАЧІВ НА РЕМОНТІ ВИРОБНИЧИХ ПЛОЩ ДЛЯ ВИДОБУВАННЯ ФРЕЗЕРНОГО ТОРФУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). с. 171-177.

Петрук, І. Р. та Шумило, Н. М. (2010) ЕФЕКТИВНІСТЬ СТРАТЕГІЇ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). с. 210-216.

Петрук, В. А. та Шевчук, Н. В. (2010) ЕФЕКТИВНІСТЬ РОЗРОБЛЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ВИЖИВАННЯ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). с. 202-209.

Петрівський, Я. Б. (2010) ЗАКОНОМІРНІСТЬ ГЕОТЕХНОЛОГІЧНОГО ФОРМУВАННЯ ОБЛАСТІ ОСЛАБЛЕНИХ ЗВ’ЯЗКІВ В МАСИВІ ГІРСЬКИХ ПОРІД. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). с. 169-177.

Позняк, О. Р. (2010) МОДИФІКОВАНІ ЦЕМЕНТУЮЧІ СИСТЕМИ ДЛЯ КОНСТРУКЦІЙНИХ БЕТОНІВ НОВОЇ ГЕНЕРАЦІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). с. 140-146.

Попович, Р. Г. (2010) СЛОВОТВІРНА НОМІНАЦІЯ В ІСПАНСЬКІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). с. 94-100.

Попович, Р. Г. та Тимощук, І. О. (2010) ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕРМІНА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). с. 75-80.

Поровчук, О. Г. та Пахалюк, Л. В. (2010) З ІСТОРІЇ М. ДУБНО КІНЦЯ ХVІІІ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). с. 11-16.

Пустяк, О. В. (2010) АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). с. 217-223.

Р

Рибачук, Т. Л. (2010) ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ НА РІВНЕНЩИНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). с. 224-229.

Ричков, П. А. та Бачунов, О. В. (2010) ЕВОЛЮЦІЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ПРИБУТКОВИХ БУДИНКІВ І МІСТОБУДІВНИЙ КОНТЕКСТ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). с. 263-271.

Рогалевич, Ю. П. та Гнатюк, В. М. та Силаєв, П. В. (2010) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ВИЗНАЧЕННЯ СИЛИ ЛОБОВОГО ОПОРУ ТІЛ ОБТІКАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). с. 64-70.

Романчук, Л. Д. (2010) ОЦІНКА ДОЗОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ОРГАНІЗМ ЗА РАХУНОК РОСЛИННИЦЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ У МЕШКАНЦІВ ПІВНІЧНОЇ ЧАСТИНИ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). с. 36-41.

Ріло, І. П. та Марчук, М. М. та Колесник, О. А. (2010) РОЗРОБКА СПОСОБУ РЕГУЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ТА ТИСКУ ПОВІТРЯ У ПНЕВМАТИЧНІЙ ШИНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). с. 137-144.

С

Саблій, Л. А. (2010) ВИДАЛЕННЯ СПОЛУК АЗОТУ ПРИ ОЧИЩЕННІ СТІЧНИХ ВОД В СИСТЕМІ АНАЕРОБНО-АЕРОБНИХ БІОРЕАКТОРІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). с. 64-71.

Саблій, Л. А. (2010) ДОСЛІДЖЕННЯ БІОЦЕНОЗУ АНАЕРОБНО-АЕРОБНОЇ СИСТЕМИ БІОРЕАКТОРІВ ПРИ ОЧИЩЕННІ СТІЧНИХ ВОД. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). с. 51-56.

Савич, В. О. та Кравчук, Ю. О. та Мулярчук, О. В. (2010) ВИКОРИСТАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ VISUAL BASIC ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛЕНЬ ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). с. 225-231.

Савіна, Г. Г. та Гайбура, Н. А. (2010) ДОСЛІДЖЕННЯ УМОВ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЛИХ МІСТ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). с. 230-238.

Савіна, Н. Б. (2010) Проблеми умов функціонування складових логістичного забезпечення. Київ. с. 144-149.

Савіна, Н. Б. та Savinа, N. B. (2010) ДОСЛІДЖЕННЯ ДЖЕРЕЛ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ І ПРОЦЕСІВ В ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМАХ. ЛНТУ (7(26)). с. 291-300.

Садова, Ю. М. та Дичко, А. О. (2010) ВПЛИВ ХІМІЧНОЇ ДЕСТРУКЦІЇ АКТИВНОГО МУЛУ НА ОЧИЩЕННЯ СТОКІВ В АЕРОТЕНКУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). с. 43-50.

Сафоник, А. П. та Комар, А. В. (2010) РОЗРОБКА МІКРОПРОЦЕСОРНОГО МОДУЛЯ ЗБОРУ ДАНИХ СИСТЕМИ ОБЛІКУ ГАЗУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). с. 217-224.

Сиротинський, О. А. та Форсюк, С. Л. та Заєць, В. В. (2010) ГІДРАВЛІЧНИЙ РОЗРАХУНОК ВИХРО-КАВІТАЦІЙНОГО ПРОМИВНОГО ПРИСТРОЮ СІТЧАСТОГО ФІЛЬТРУ МАШИНИ МВМ-10. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). с. 78-83.

Скаковська, С. С. та Ковальчук, С. С. (2010) МІСЦЕ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНОГО РУХУ КАПІТАЛІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). с. 239-246.

Сталинский, Д. В. та Касимов, А. М. та Яцков, Н. В. та Варнавская, И. В. (2010) ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЕ ТЕРМИЧЕСКОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНО ОПАСНЫХ ОТХОДОВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). с. 243-249.

Стефанишин, Д. В. та Корбутяк, В. М. та Щодро, О. Є. (2010) АНАЛІЗ ХОДУ РУСЛОВОГО ПРОЦЕСУ ПЕРЕДГІРСЬКИХ ДІЛЯНОК КАРПАТСЬКИХ РІЧОК З МЕТОЮ ВИЯВЛЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ ДІЛЯНОК. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). с. 80-86.

Стріха, В. А. (2010) ДОСЛІДЖЕННЯ КІНЕТИКИ ВИДАЛЕННЯ ВОДИ З ДВОШАРОВОГО ВАЛКА ФРЕЗЕРНОГО ТОРФУ ЗАЛЕЖНО ВІД ЧАСУ ЙОГО ФОРМУВАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). с. 157-162.

Стріха, В. А. (2010) ТЕХНОЛОГІЧНІ СХЕМИ ВИДОБУВАННЯ ПАЛИВНОГО ФРЕЗЕРНОГО ТОРФУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). с. 163-168.

Т

Тарасович, Л. В. (2010) ВПЛИВ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО СТАНУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АГРОХІМІЧНОГО СЕРВІСУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). с. 247-252.

Терлига, В. С. та Соболь, Х. С. (2010) БАГАТОКОМПОНЕНТНІ ТАМПОНАЖНІ РОЗЧИНИ З ПОКРАЩЕНИМИ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). с. 104-111.

Тимощук, І. О. (2010) СУЧАСНИЙ СТАН ФРАНЦУЗЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). с. 88-93.

Ткачук, В. Ф. та Індруський, В. П. та Васильчук, О. Ю. (2010) РУЙНУВАННЯ ҐРУНТУ ЗГИНОМ ЗА ДОПОМОГОЮ КРИВОЛІНІЙНОЇ ПОВЕРХНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). с. 84-89.

Ткачук, М. М. та Дацишина, І. Б. (2010) АНАЛІЗ МЕТОДІВ РОЗРАХУНКІВ ДРЕНАЖНОГО СТОКУ ДЛЯ ТРАДИЦІЙНОГО ДРЕНАЖУ ТА ДРЕНАЖНИХ МОДУЛІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). с. 11-16.

Тугай, А. М. та Хомутецька, Т. П. (2010) ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЗМІНИ ГІДРАВЛІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СВЕРДЛОВИНИ НА ПОКАЗНИКИ ЇЇ РОБОТИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). с. 56-63.

Тхорук, Є. І. та Голотюк, М. В. (2010) ОБҐРУНТУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ СИСТЕМИ РОЗМІЩЕННЯ ЗУБЦІВ НА РОБОЧОМУ ОРГАНІ ДЛЯ СКОЛЮВАННЯ ЛЬОДУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). с. 71-77.

У

Уманець, Т. В. та Косьміна, К. М. (2010) Мотивація економічно активного населення до продуктивної праці як складова процесу формування та збереження трудового потенціалу. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). с. 253-259.

Ф

Фещенко, В. П. та Кучер, Г. А. та Стройванс, Л. Т. та Цуман, Н. В. (2010) КОРЕЛЯЦІЙНІ ЗВ’ЯЗКИ МІЖ ПРОДУКТИВНІСТЮ КУЛЬТУР ЛАНКИ СІВОЗМІНИ І ПОКАЗНИКАМИ ВОДНОГО БАЛАНСУ В ЛІЗИМЕТРИЧНИХ ДОСЛІДАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). с. 57-62.

Фурман, В. М. та Троцюк, В. С. та Михальчук, М. А. (2010) ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ ВОДНО-ПОВІТРЯНОГО РЕЖИМУ ТОРФОВИХ ҐРУНТІВ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ УКРАЇНИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ СТРУКТУРНИХ МЕЛІОРАЦІЙ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). с. 86-93.

Фільчагов, Л. П. та Мельничук, І. М. та Ілюшин, К. В. (2010) МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРАХУНКУ РИБОЗАХИСНИХ ПРИСТРОЇВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). с. 57-63.

Х

Ходневич, Я. В. (2010) ЗАДАЧА ОБЧИСЛЕННЯ РІВНІВ ВІЛЬНОЇ ПОВЕРХНІ У РУСЛІ. ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА ШОРСТКОСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). с. 87-94.

Ц

Циганчук, Л. А. та Циганчук, А. С. (2010) ДО ПИТАННЯ ПРО ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). с. 40-47.

Ч

Черняга, П. Г. та Янчук, О. Є. та Трохимець, С. М. та Бочик, Р. Я. (2010) ВПЛИВ ОБМЕЖЕНОЇ ВИДИМОСТІ ГОРИЗОНТУ НА ТОЧНІСТЬ GPS-СПОСТЕРЕЖЕНЬ ПРИ ТРИВАЛОСТІ СЕСІЇ СПОСТЕРЕЖЕННЯ МЕНШЕ 10 ХВИЛИН. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). с. 186-193.

Ш

Шаталов, О. С. (2010) ВПЛИВ КАЛЬЦІЄВМІСНИХ СПОЛУК ТА ОРГАНІЧНИХ ДОБРИВ НА ВОДОПРОНИКНІСТЬ СІРИХ ЛІСОВИХ ҐРУНТІВ РІЗНОГО СТУПЕНЯ ЗМИТОСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). с. 63-69.

Шолудько, М. В. (2010) ЕВОЛЮЦІЯ ЖИТЛОВОГО СЕРЕДОВИЩА. РОЗВИТОК ЖИТЛА В ЕПОХУ РАННІХ ЦИВІЛІЗАЦІЙ. КОРОТКИЙ ІСТОРИЧНИЙ АНАЛІЗ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). с. 272-278.

Цей список був створений у Tue May 22 13:56:24 2018 UTC.