За типом

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Групувати за: Автори | Тип елементу
Перейти до: І | А | Б | В | Г | К | Л | М | Н | О | П | С | У
Число елементів: 30.

І

Іванченко, А. М. (2010) ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ КЛАСИФІКАЦІЇ І ТИПОЛОГІЇ СУЧАСНОГО РИНКУ НЕРУХОМОСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). с. 62-71.

А

Акімов, О. О. (2010) Якості особистості державного службовця як основа моделі психологічної готовності до його професійної діяльності у євроінтеграційних умовах. Актуальні проблеми державного управління (4). с. 175-178.

Антонова, С. Є. (2010) УДОСКОНАЛЕННЯ ТАРИФУ НА ПОСЛУГИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). с. 3-10.

Б

Безтелесна, Л. І. та Юрчик, Г. М. (2010) УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ІНВАЛІДІВ В УКРАЇНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). с. 11-20.

Борейко, В. І. та Файчук, О. О. (2010) ЗАХОДИ ІЗ ЗМЕНШЕННЯ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРИ СТАЦІОНАРНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). с. 21-27.

Будзяк, В. М. та Будзяк, О. С. (2010) ПРОБЛЕМИ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ В ГАЛУЗЯХ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). с. 28-35.

В

Василенко, Ж. А. та Шевчук, Н. В. (2010) ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА РОЗРОБКА ОСНОВНИХ ШЛЯХІВ ЇХ ЗНИЖЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). с. 36-43.

Г

Геліч, Н. В (2010) АНАЛІЗУВАННЯ РОЗВИТКУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). с. 44-52.

Герасимчук, В. Г. (2010) ВХОДЖЕННЯ В 20-ку НАЙПОТУЖНІШИХ ЕКОНОМІК СВІТУ РОЗПОЧИНАТИ ПОТРІБНО З РОЗВИТКУ МАШИНОБУДУВАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). с. 53-61.

К

Калина, А. В. (2010) ПІДХІД ЩОДО ОЦІНКИ ПРОДУКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). с. 72-79.

Карий, О. І. та Крикавський, Є. В. (2010) СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ МІСТА ЯК ТОВАР ПРОМИСЛОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). с. 80-87.

Костриченко, В. М. та Козачук, А. (2010) МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА НА ОСНОВІ МОДИФІКАЦІЇ РЕСУРСНОГО ПІДХОДУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). с. 88-97.

Кравченко, В. О. (2010) КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ЯК СКЛАДОВА ІННОВАЦІЙНОЇ ПОВЕДІНКИ ПЕРСОНАЛУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). с. 98-104.

Кузнєцова, Т. В. та Ткачук, Ю. Г. (2010) ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). с. 105-110.

Кузнєцова, Т. В. та Яцелик, С. О. (2010) МОТИВАЦІЯ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). с. 111-116.

Кушнір, Н. Б. та Коваль, Л. А. (2010) ДОСЛІДЖЕННЯ СПЕЦИФІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗАЙНЯТОСТІ ЖІНОК. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). с. 117-123.

Л

Лазаришин, А. В. (2010) ОЦІНКА МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО АНАЛІЗУ БЕЗЗБИТКОВОСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). с. 124-130.

Лазебник, Л. Л. (2010) РЕГУЛЯТИВНА РОЛЬ ДЕРЖАВИ У ПОСИЛЕННІ ВЗАЄМОДІЇ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). с. 131-138.

Левицька, С. О. та Чепак, С. В. (2010) ІНТЕГРОВАНА СИСТЕМА ОБЛІКУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). с. 139-144.

Левицька, С. О. та Чернікова, О. С. (2010) РОЛЬ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА ЕТАПАХ РЕФОРМУВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). с. 145-149.

Ляшенко, О. І. та Хомич, С. В. (2010) ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ БАГАТОУКЛАДНОГО ВИРОБНИЧОГО СЕКТОРУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). с. 150-156.

М

Макара, О. В. (2010) ОБҐРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В КОНТЕКСТІ КОНЦЕПЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНИХ УКЛАДІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). с. 157-163.

Матусевич, К. М. (2010) ОСВІТА ЯК ІНТЕЛЕКТОУТВОРЮЮЧИЙ ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). с. 164-171.

Мельничук, Н. В. (2010) ЗАСТОСУВАННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ОЦІНКИ РІВНЯ ЕКОЛОГІЧНОСТІ ВИРОБНИЦТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). с. 172-179.

Н

Нейкова, Р. Н. (2010) ЭВОЛЮЦИЯ АУДИТА В УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ ЕВРОИНТЕГРАЦИИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). с. 180-187.

О

Оскольський, В. В. та Акімова, Л. М. (2010) ДИНАМІКА ПРОЦЕСІВ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТОВАРІВ В СИСТЕМІ “ДжіЕс1 УКРАЇНА”. Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції (16(1)). с. 62-70.

П

Павлов, В. І. та Акімова, Л. М. (2010) ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТОВАРІВ В УКРАЇНІ. Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції (16(3)). с. 67-73.

С

Савіна, Н. Б. (2010) Проблеми умов функціонування складових логістичного забезпечення. Київ. с. 144-149.

Савіна, Н. Б. та Savinа, N. B. (2010) ДОСЛІДЖЕННЯ ДЖЕРЕЛ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ І ПРОЦЕСІВ В ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМАХ. ЛНТУ (7(26)). с. 291-300.

У

Уманець, Т. В. та Косьміна, К. М. (2010) Мотивація економічно активного населення до продуктивної праці як складова процесу формування та збереження трудового потенціалу. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). с. 253-259.

Цей список був створений у Thu Sep 21 10:21:55 2017 UTC.