За типом

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Групувати за: Автори | Тип елементу
Перейти до: Є | І | А | Б | В | Г | Д | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ц | Ч | Ш | Щ | Я
Число елементів: 250.

Є

Єрошкін, Ю. М. (2011) ВИЗНАЧЕННЯ ВИТРАТ ШЛЮЗІВ-РЕГУЛЯТОРІВ: ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). с. 133-138.

І

Іванченко, А. М. (2011) КОНКУРЕНЦІЯ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РИНКУ НЕРУХОМОСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). с. 63-67.

Іванченко, А. М. (2011) КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ НЕРУХОМІСТЮ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). с. 80-91.

Іванченко, А. М. (2011) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ВАРТІСНОЇ ОЦІНКИ КОМЕРЦІЙНИХ БУДІВЕЛЬ І ПРИМІЩЕНЬ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). с. 93-106.

Іванченко, А. М. та Дубровський, М. (2011) ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ ПЛАТНИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). с. 92-100.

А

Акімова, Л. М. та Домбровська, А. О. (2011) ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ БРЕНДИНГУ НА ВІТЧИЗНЯНОМУ РИНКУ. Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції (17(1)). с. 80-90.

Акімова, Л. М. та Оскольський, В. В. (2011) МІСЦЕ ШТРИХОВОГО КОДУВАННЯ В СИСТЕМІ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТОВАРІВ. Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції (17(3)). с. 72-78.

Акімова, Л. М. та Слободенюк, Н. А. (2011) ЗАХОДИ ВПЛИВУ НА ВРЕГУЛЮВАННЯ ЦІН ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ. Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції (17(4)). с. 154-161.

Андрушков, В. І. та Русий, Є. М. (2011) МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ОБОЛОНОК ЗМІННОЇ ТОВЩИНИ НА ПІДСТАВІ ГІПОТЕЗИ ПРЯМИХ ВЕРТИКАЛЕЙ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). с. 165-170.

Андрійцьо, А. Ю. (2011) СКЛАДОВІ ТА РІВНІ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ КУЛЬТУРИ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). с. 238-245.

Артюшок, В. С. (2011) ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). с. 3-10.

Атаев, С. В. (2011) НАДЕЖНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). с. 53-61.

Атаев, С. В. (2011) ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). с. 62-69.

Б

Бабына, И. В. та Акутина, А. С. (2011) ВЛИЯНИЕ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). с. 11-18.

Багнюк, Г. І. (2011) ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ В НОРМАХ ТРУДОВОГО ПРАВА ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ЗА КОРДОНОМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). с. 3-10.

Багнюк, Г. І. (2011) МІЖНАРОДНІ ГАРАНТІЇ ЗАХИСТУ ПРАВ ТА СВОБОД ЛЮДИНИ У КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). с. 27-34.

Бальковський, В. В. (2011) СТАН ВОДНИХ РЕСУРСІВ ЗАХІДНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). с. 86-94.

Барановський, С. В. та Щодро, О. Є. (2011) ПОБУДОВА ПЛАНОВОЇ КАРТИНИ ТЕЧІЇ ТА ПРОСТОРОВИХ ДЕФОРМАЦІЙ РУСЛА БІЛЯ ЦИЛІНДРИЧНОЇ МОСТОВОЇ ОПОРИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). с. 86-96.

Башлаков, Г. В. та Башлакова, О. С. (2011) СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНТЕГРАЦИИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). с. 19-26.

Безпарточний, М. Г. (2011) ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНИХ ПАРТНЕРСЬКИХ ЗВ’ЯЗКІВ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ІЗ ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТОВАРНИХ РЕСУРСІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). с. 27-33.

Бобов, Г. Б. (2011) КРИЗОВІ ЯВИЩА В ЦУКРОБУРЯКОВОМУ ПІДКОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). с. 3-10.

Бойко, В. В. (2011) ПРО СЕЙСМІЧНУ ДІЮ ЗОСЕРЕДЖЕНИХ І РОЗОСЕРЕДЖЕНИХ ЗАРЯДІВ В ҐРУНТОВОМУ МАСИВІ КАР’ЄРА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). с. 159-164.

Бомба, А. Я. та Гаврилюк, В. І. та Теребус, А. В. та Хлапук, М. М. (2011) КОМПЛЕКСНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НЕЛІНІЙНИХ ФІЛЬТРАЦІЙНО-СУФОЗІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ҐРУНТОВИХ ГРЕБЛЯХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). с. 70-77.

Борейко, В. І. (2011) ВИКОРИСТАННЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ СОЦІАЛЬНИХ ІДЕЙ М. І. ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО ТА Й. А. ШУМПЕТЕРА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). с. 11-16.

Борейко, В. І. та Мартиневська О.Л., О. Л. (2011) ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В ЛІСОГОСПОДАРСЬКІЙ ГАЛУЗІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). с. 11-16.

Борейко, В. І. та Павлюк, Н. П. (2011) АНАЛІЗ СТАНУ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). с. 17-22.

Борейко, В. І. та Трофімчук, М. О. (2011) ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ОБСЯГУ ГРОШОВЇ МАСИ ТА ЇЇ СТРУКТУРИ З ЕКОНОМІЧИМ ЗРОСТАННЯМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). с. 23-29.

Босак, А. О. та Чорній, В. Я. (2011) ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ЗОЛОТОДОБУВАННЯ В УКРАЇНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). с. 30-35.

Боцьора, Л. О. (2011) АНАЛІЗ СТАНУ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В ДЕЯКИХ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ СВІТУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). с. 36-41.

Брежицька, О. А. (2011) ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ МІСЦЕВОГО ПЛАНУ ДІЙ З ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ СЕЛІТЕБНИХ ТЕРИТОРІЙ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). с. 95-102.

Бронська, А. М. (2011) ТЕОРЕТИЧНА МОДЕЛЬ ОСВІТИ ЯК ІНСТИТУЦІЙНОГО ЧИННИКА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). с. 17-24.

Бублик, М. І. та Коропецька, Т. О. (2011) СУЧАСНЕ РАЦІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ НА ОСНОВІ ТЕОРІЇ ФІЗИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ: РИНОК ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). с. 34-42.

Бугай, Т. В. та Галюта, А. А. (2011) ФОРМУВАННЯ ВИДАТКОВОЇ ЧАСТИНИ БЮДЖЕТУ ЗА ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИМИ ПІДХОДАМИ ЯК УМОВА ЕКОНОМІЧНОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). с. 25-36.

Бугай, Т. В. та Галюта, А. А. (2011) ФОРМУВАННЯ ВИДАТКОВОЇ ЧАСТИНИ БЮДЖЕТУ ЗА ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИМИ ПІДХОДАМИ ЯК УМОВА ЕКОНОМІЧНОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). с. 42-56.

Бухальська, Т. В. та Бухальський, В. О. (2011) ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОПРАЦЮВАННЯ GNSS-СПОСТЕРЕЖЕНЬ РІЗНИМИ ПРОГРАМНИМИ ПАКЕТАМИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). с. 221-228.

Бєдункова, О. О. та Липчей, І. О. та Мороз, Ю. М. (2011) ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОЇ ШКОДИ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО РИЗИКУ ГІДРОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ РІЧКИ ЗАМЧИСЬКО. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). с. 66-73.

Бікс, Ю. С. (2011) ВИЗНАЧЕННЯ ГЛОБАЛЬНИХ ВЕКТОРІВ ПЕРЕВАГ ЗА МЕТОДОМ ПАРНИХ ПОРІВНЯНЬ СААТІ У МОДЕЛІ ПРОГНОЗУВАННЯ МІЦНОСТІ БЕТОНУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). с. 116-122.

Білоус, Н. М. (2011) ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ ЗІ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). с. 3-10.

В

Вега, А. Ю. (2011) РЕГРЕСИОННО-КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ НА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В УПРАВЛЕНИИ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). с. 43-53.

Вербецька, К. Ю. (2011) ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДИК ОЦІНКИ ЯКОСТІ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД (НА ПРИКЛАДІ ТИПОВОЇ р. ГУБІСЦКАЛІ). Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). с. 91-99.

Вердиш, М. В. та Грановська, Л. М. (2011) НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАХОВСЬКОЇ ЗРОШУВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ НА ОСНОВІ БАСЕЙНОВОГО ПРИНЦИПУ УПРАВЛІННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). с. 47-52.

Власюк, А. П. та Мартинюк, П. М. та Шпоняк, Л. О. (2011) МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ФІЛЬТРАЦІЙНОЇ КОНСОЛІДАЦІЇ ҐРУНТУ ПІД ПЛОСКИМ ФЛЮТБЕТОМ З УРАХУВАННЯМ КОНТАКТНОГО РОЗМИВУ ЗГІДНО ОДНОФАЗНОЇ ЗАДАЧІ СТЕФАНА ТА ЇЇ ЧИСЛОВЕ РОЗВ’ЯЗАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). с. 229-235.

Власюк, А. П. та Мартинюк, П. М. та Яковлєв, А. (2011) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ФІЛЬТРАЦІЙНОЇ КОНСОЛІДАЦІЇ ҐРУНТІВ З УРАХУВАННЯМ ПРОСІДАНЬ ТА ПОВЗУЧОСТІ СКЕЛЕТУ ҐРУНТУ В ОДНОВИМІРНОМУ ВИПАДКУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). с. 151-158.

Вознюк, Н. М. та Вербецька, К. Ю. та Лимар, О. М. (2011) ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІНИ ЯКОСТІ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД РІКИ РІОНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). с. 17-24.

Волевач, Л. М. та Шмагай, І. В. (2011) МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ, ЇХ ПРИЗНАЧЕННЯ ТА РОЛЬ У СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). с. 37-42.

Волк, П. П. та Рокочинський, А. М. (2011) ОБҐРУНТУВАННЯ МОДУЛЯ ДРЕНАЖНОГО СТОКУ В ОПТИМІЗАЦІЙНИХ РОЗРАХУНКАХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ДРЕНАЖУ НА ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ ЗАСАДАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). с. 3-10.

Волк, П. П. та Рокочинський, А. М. (2011) УРАХУВАННЯ ВПЛИВУ CТРОКІВ СІВБИ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ВЕГЕТАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР ПРИ ОПТИМІЗАЦІЇ КОНСТРУКЦІЇ ТА ПАРАМЕТРІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ДРЕНАЖУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). с. 11-16.

Волкова, Л. А. та Кушнірук, О. Ю. (2011) АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ РАНЖУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ ЗА МЕДИКО-ЕКОЛОГІЧНИМ РИЗИКОМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). с. 50-56.

Востріков, В. П. та Мельник, В. С. та Пінчук, О. Л. та Гнатюк, В. М. (2011) МЕТОДИКА НАТУРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ РОБОТИ СИСТЕМИ ПОВЕРХНЕВОГО ОБІГРІВУ ҐРУНТУ ТА АВТОМАТИЗОВАНОГО ЗБОРУ ТЕМПЕРАТУРНИХ ДАНИХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). с. 40-49.

Востріков, В. П. та Романюк, І. В. та Пінчук, О. Л. (2011) МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ГІДРАВЛІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТЕПЛОМЕЛІОРАТИВНИХ СИСТЕМ ПОВЕРХНЕВОГО ОБІГРІВУ ҐРУНТУ ОБОЛОНКАМИ-РУКАВАМИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). с. 30-36.

Г

Галиця, І. О. та Павлов, К. В. (2011) ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЖИТЛОВИХ ПОТРЕБ НАСЕЛЕННЯ В СФЕРІ БУДІВНИЦТВА ЖИТЛА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). с. 54-59.

Гарнага, О. М. та Косінська, Т. А. (2011) ЕКОНОМІЧНА ДІАГНОСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). с. 43-50.

Гелей, Л. О. (2011) УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ У РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ З ВИКОРИСТАННЯМ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). с. 56-61.

Герасимов, Г. Г. та Тотар, С. П. (2011) ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ГІДРАВЛІЧНОГО КЛАПАНА ЗРИВУ ВАКУУМУ СИФОННОГО ВОДОВИПУСКУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). с. 102-110.

Герасімов, Є. Г. (2011) ПРАВОВА ОСНОВА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ НА ЗРОШУВАЛЬНИХ СИСТЕМАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). с. 50-55.

Глухова, И. В. (2011) ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). с. 60-67.

Гнєушев, В. О. та Стадник, О. С. та Боднарюк, Т. С. (2011) ОЦІНКА ЗБАГАЧУВАНОСТІ ВИСОКОЗОЛЬНОГО ТОРФУ У ВАЖКИХ РІДИНАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). с. 194-201.

Голубкова, И. А. (2011) ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ СЕГМЕНТОВ РЫНКА КРУИЗНОГО СУДОХОДСТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). с. 62-68.

Гончаров, С. М. (2011) СПОЖИВАЧ В СОЦІАЛЬНО-ЕТИЧНОМУ МАРКЕТИНГУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). с. 68-76.

Гопчак, І. В. та Басюк, Т. О. (2011) ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ЯКОСТІ ВОДИ ЧЕРНЯТСЬКОГО ВОДОСХОВИЩА ГІДРОЕНЕРГЕТИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ НА р. ПІВДЕННИЙ БУГ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). с. 36-43.

Гопчак, І. В. та Басюк, Т. О. (2011) ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ЯКОСТІ ВОДИ р. ГОРИНЬ В МЕЖАХ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ АЕС (м. НЕТІШИН). Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). с. 53-59.

Гордійчук, А. С. та Стахів, О. А. та Стахів, Я. А. (2011) ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ АГРАРНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ НА ТОРФОВИХ ҐРУНТАХ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). с. 77-85.

Горячева, А. Л. (2011) РОЛЬ І МІСЦЕ СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ В КЛАСИФІКАЦІЇ ВИДІВ ТУРИЗМУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). с. 69-79.

Гриценко, Л. С. (2011) ВИЗНАЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ЕНЕРГО- ТА ЕКОЛОГОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СХЕМ В КАР’ЄРАХ НЕРУДНИХ КОРИСНИХ КОПАЛИН. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). с. 165-171.

Грицина, О. О. (2011) ВИЗНАЧЕННЯ КОНСТАНТ РІВНЯННЯ НІТРИФІКАЦІЇ СТІЧНИХ ВОД. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). с. 95-101.

Громаченко, С. Ю. та Корчик, Н. М. та Рокочинський, А. М. (2011) ОБҐРУНТУВАННЯ НОРМИ ВНЕСЕННЯ МЕЛІОРАНТУ-СОРБЕНТУ У КОМПЛЕКСІ ІНЖЕНЕРНО-МЕЛІОРАТИВНИХ ЗАХОДІВ ПРИ УТИЛІЗАЦІЇ ВІДХОДІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). с. 11-18.

Громаченко, С. Ю. та Рокочинський, А. М. (2011) ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ Й РЕАЛІЗАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ПРОГНОЗНОЇ ОЦІНКИ ВОДНОГО РЕЖИМУ СМІТТЄЗВАЛИЩТА ПОЛІГОНІВ ВІДХОДІВ НА ДОВГОТЕРМІНОВІЙ ОСНОВІ Й ВИЗНАЧЕННЯ РЕЖИМНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ЇХ СКЛАДОВИХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). с. 25-32.

Гроховська, Ю. Р. та Мосніцький, В. О. та Кононцев, С. В. (2011) РІДКІСНІ ВИДИ КРУГЛОРОТИХ І РИБ РІВНЕНЩИНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). с. 46-52.

Гурин, В. А. та Будз, М. Д. (2011) ВПЛИВ ГЛОБАЛЬНОГО ПОТЕПЛІННЯ НА РОЗПОДІЛ АТМОСФЕРНИХ ОПАДІВ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). с. 3-10.

Гурин, В. А. та Меддур, Ахмедсалахеддін (2011) НАДІЙНІСТЬ КРАПЛИННИХ ВОДОВИПУСКІВ СИСТЕМ ЗРОШЕННЯ ЗА ДАНИМ НАТУРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). с. 3-8.

Гус, В. М. та Крива, Л. М. (2011) ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). с. 86-92.

Д

Давидович, С. Н. та Давидович, К. І. (2011) БАГАТОПАРТІЙНА СИСТЕМА УКРАЇНИ ЯК ОДНА ІЗ ОЗНАК ДЕМОКРАТИЧНОГО СУСПІЛЬСТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). с. 11-17.

Дворкін, Л. Й. та Дворкін, О. Л. та Мироненко, А. В. та Поліщук-Герасимчук, Т. О. та Кундос, М. Г. та Панічевний, А. В. (2011) СУХІ БУДІВЕЛЬНІ СУМІШІ НА ОСНОВІ СУЛЬФАТНО-ШЛАКОВИХ В’ЯЖУЧИХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). с. 128-135.

Дворкін, Л. Й. та Дворкін, О. Л. та Мироненко, А. В. та Поліщук-Герасимчук, Т. О. та Кундос, М. Г. та Тхор, Ю. А. (2011) МОДИФІКОВАНЕ СУЛЬФАТНО-ШЛАКОВЕ В’ЯЖУЧЕ МОКРОГО ПОМЕЛУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). с. 159-164.

Дворкін, Л. Й. та Житковський, В. В. та Кулакевич, Р. М. (2011) ОПТИМІЗАЦІЯ СКЛАДУ ВІБРОПРЕСОВАНОГО ГІПСОБЕТОНУ НА КЕРАМЗИТОВОМУ ЗАПОВНЮВАЧІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). с. 153-158.

Дворкін, Л. Й. та Мироненко, А. В. та Поліщук-Герасимчук, Т. О. (2011) БЕТОНИ НА ОСНОВІ МОДИФІКОВАНОГО СУЛЬФАТНО-ШЛАКОВОГО В’ЯЖУЧОГО МОКРОГО ПОМЕЛУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). с. 123-128.

Дворкін, Л. Й. та Мироненко, А. В. та Поліщук-Герасимчук, Т. О. та Охремчук, К. В. та Калінський, М. С. (2011) ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ СУЛЬФАТНО-ШЛАКОВОГО В’ЯЖУЧОГО МОКРОГО ПОМЕЛУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). с. 137-144.

Дворкін, О. Л. та Чорна, І. В. (2011) ЗАСТОСУВАННЯ ПИЛУ КЛІНКЕРОВИПАЛЮВАЛЬНИХ ПЕЧЕЙ ДЛЯ ЕФЕКТИВНИХ В’ЯЖУЧИХ НИЗЬКОЇ ВОДОПОТРЕБИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). с. 115-122.

Демидюк, С. М. (2011) ПРОБЛЕМНІ МОМЕНТИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ЛІСОВОМУ СЕКТОРІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). с. 51-56.

Дем’янюк, А. В. та Герасенко, Д. О. (2011) ЙМОВІРНІСНА ОЦІНКА СТІЙКОСТІ ВОДОЗЛИВНОЇ ГРЕБЛІ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО ГІДРОВУЗЛА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). с. 127-132.

Долженчук, В. І. та Крупко, Г. Д. та Глущенко, М. К. та Запасний, В. С. (2011) НЕОБХІДНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ СІВОЗМІН ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ РОДЮЧОСТІ ҐРУНТІВ ЗОНИ ПОЛІССЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). с. 39-45.

Древецький, В. В. та Воробюк, С. П. (2011) АВТОМАТИЧНИЙ АНАЛІЗАТОР ІНДЕКСУ В’ЯЗКОСТІ ОЛИВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). с. 242-247.

Древецький, В. В. та Клепач, М. М. (2011) ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АВТОМАТИЧНОГО АНАЛІЗАТОРА ЯКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ ДИЗЕЛЬНОГО ПАЛИВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). с. 236-241.

Дуб, А. Р. (2011) ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ СПРАВЛЯННЯ ЄДИНОГО ВНЕСКУ НА СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). с. 57-62.

Дунаєва, Є. А. та Попович, В. Ф. та Панютін, В. М. (2011) ВИКОРИСТАННЯ ЗОВНІШНІХ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ (WEB) ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ РІЧКОВОГО СТОКУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). с. 85-92.

З

Залеський, І. І. (2011) ЗАСАДИ ІНТЕГРОВАНОЇ БАСЕЙНОВОЇ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ВОДНИМИ РЕСУРСАМИ РІЧОК УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІССЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). с. 31-35.

Зощук, Н. В. (2011) ЧАСОПРОСТОРОВИЙ ЗБІГ РЕЛІГІЙНО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНИХ ВЕРСІЙ У ДРАМАТУРГІЧНОМУ ТЕКСТІ А. МЕРДОК „ВИЩЕ ЗА БОГІВ: ДІАЛОГ ПРО РЕЛІГІЮ”. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). с. 35-41.

Зуєвська, Н. В. та Волик, Ю. В. та Білоіван, В. О. (2011) ВИДОБУТОК ОБЛИЦЮВАЛЬНОГО КАМЕНЮ ЗА ДОПОМОГОЮ АЛМАЗНО-КАНАТНОГО РІЗАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). с. 180-185.

К

Казаков, О. А. (2011) РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). с. 107-114.

Калабухова, С. В. (2011) ГНОСЕОЛОГІЧНІ ОСНОВИ АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). с. 101-108.

Камінська, Т. В. (2011) ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ВОДНИМИ РЕСУРСАМИ ЗА БАСЕЙНОВИМ ПРИНЦИПОМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). с. 115-122.

Карачина, Н. П. та Вітюк, А. В. (2011) ОСНОВНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ТА СТАН ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В МАШИНОБУДУВАННІ ВІННИЧЧИНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). с. 68-77.

Кищун, В. А. (2011) АДАПТАЦІЯ ІНОМАРОК ДО ВІТЧИЗНЯНИХ УМОВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). с. 78-85.

Клекоць, Г. Г. та Дивульська, Т. В. (2011) НАРКОМАНІЯ ЯК СПОСІБ САМОЗНИЩЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ПОКОЛІННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). с. 220-225.

Клименко, М. О. та Вознюк, Н. М. та Буднік, З. М. (2011) ХАРАКТЕРИСТИКА БАСЕЙНУ РІЧКИ ІКВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). с. 11-16.

Клименко, М. О. та Прищепа, А. М. (2011) ВПЛИВ ВЕЛИКИХ МІСТ НА РОЗВИТОК АГРОСФЕРИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). с. 3-10.

Клименко, М. О. та Прищепа, А. М. та Брежицька, О. А. та Лащенко, О. та Нагорна, Л. (2011) АНАЛІЗ ФАКТОРІВ ПОРУШЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УРБАНІЗОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). с. 3-8.

Клименко, М. О. та Статник, І. І. та Борщевська, І. М. (2011) ОЦІНЮВАННЯ ТОКСИЧНОГО ЗАБРУДНЕННЯ АГРОЕКОСИСТЕМ У ЗОНІ ВПЛИВУ ПІДПРИЄМСТВА ЦЕМЕНТНОГО ВИРОБНИЦТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). с. 9-14.

Клименко, О. М. (2011) ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ЯКОСТІ ВОДИ БІЛОГО ОЗЕРА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). с. 103-111.

Клімов, С. В. (2011) СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ БУДІВНИЦТВА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ТРУБЧАСТОГО ДРЕНАЖУ БЕЗТРАНШЕЙНИМ СПОСОБОМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). с. 56-63.

Коваленко, В. В. (2011) МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛІКВІДНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ ТА ПОБУДОВА МОДЕЛІ ОЦІНКИ ВПЛИВУ ФАКТОРІВ НА ЇЇ РІВЕНЬ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). с. 109-114.

Коваленко, Г. О. та Миколайчук, Я. Л. (2011) ОПЕРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМ ВИРОБНИЦТВОМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). с. 86-93.

Ковальчук, С. В. (2011) ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ ТА РОЗРОБКА ЕКОЛОГІЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ «ЕКОЛОГІЧНА СТЕЖКА». Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). с. 25-30.

Ковальчук, С. В. (2011) ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ВОДНО-БОЛОТНИХ УГІДЬ У ЗБЕРЕЖЕННІ ПРИРОДНОЇ РІВНОВАГИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). с. 15-22.

Козак, Ю. П. (2011) ІНСТИТУЦІЙНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). с. 123-128.

Козішкурт, М. Є. та Козішкурт, С. М. (2011) ҐРУНТИ – ОСНОВНИЙ ОБ'ЄКТ ГІДРОМЕЛІОРАЦІЙ ЗЕМЕЛЬ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). с. 27-32.

Козішкурт, С. М. та Фридель, Р. І. (2011) ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ НАУКИ ПРО ЗАСОЛЕНІ І СОЛОНЦЕВІ ҐРУНТИ ТА ЇХНІ МЕЛІОРАЦІЇ В УКРАЇНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). с. 33-39.

Колежнюк, Т. В. (2011) АНАЛІЗ БЮДЖЕТНОГО ФІНАСУВАННЯ ВОДОГОСПОДАРСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ РІВНЕНСЬКОГО ОБЛВОДГОСПУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). с. 94-100.

Колодійчук, А. А. та Марчук, Р. М. та Косюр, Г. М. та Колодійчук, А. К. (2011) ОБҐРУНТУВАННЯ ВСТАНОВЛЕННЯ НА ШВИДКІСНИЙ ТРАКТОР АВТОМАТИЧНОГО ПІДТРИМУВАННЯ НАТЯГУ ГУСЕНИЦЬ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). с. 139-146.

Коптюк, Р. М. та Рокочинський, А. М. (2011) ВРАХУВАННЯ РЕЛЬЄФУ МІСЦЕВОСТІ В ПРОГНОЗНО-ОПТИМІЗАЦІЙНИХ РОЗРАХУНКАХ ПРОЕКТІВ НОВОГО БУДІВНИЦТВА Й РЕКОНСТРУКЦІЇ ОСУШУВАЛЬНИХ СИСТЕМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). с. 9-14.

Корж, М. В. (2011) ФОРМУВАННЯ КРИТЕРІЇВ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНОЮ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). с. 115-122.

Корж, М. В. (2011) ФОРМУВАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНОЮ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). с. 129-136.

Корчик Н. М., Н. М. та Бєлікова, С. В. та Швець, О. В. (2011) ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ ПРОЦЕСИ В ТЕХНОЛОГІЯХ ПЕРЕРОБКИ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ РОЗЧИНІВ ГАЛЬВАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). с. 165-172.

Косолапов, В. И. (2011) О ФУНКЦИОНИРОВАНИИ БЛЕНДОВ (ТЕЛЕСКОПИЗМОВ) В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). с. 120-132.

Костриченко, В. М. (2011) ОБҐРУНТУВАННЯ ЦІНОВОГО РІШЕННЯ СУБ’ЄКТА АГРАРНОГО РИНКУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). с. 137-145.

Костриченко, В. М. та Дивульська, Т. В. (2011) МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ (НА ПРИКЛАДІ ЗАТ КБ „ПРИВАТБАНК”). Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). с. 101-107.

Кравець, В. Г. та Терентьєв, О. М. та Косенко, Т. В. (2011) АНАЛІЗ ІЄРАРХІЙ ПРИ ОЦІНЮВАННІ ВАРІАНТІВ ВИБОРУ СПОСОБУ ПІДРИВАННЯ ДЛЯ РУЙНУВАННЯ ГРАНІТНИХ МАСИВІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). с. 151-158.

Красовська, Ю. В. та Красовський, В. Р. (2011) МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ НЕОБХІДНОСТІ ТА ОЦІНКИ ПЕРСПЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ В РЕКОНСТРУКЦІЮОСУШУВАЛЬНИХ СИСТЕМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). с. 146-152.

Крикавський, Є. В. та Савіна, Н. Б. (2011) Оцінка об'єктів інвестиційної логістичної структури у забезпеченні їх капіталізації. Вісник Донецького університету економіки та права (1). с. 42-47.

Крикавський, Є. В. та Савіна, Н. Б. (2011) Детермінанти збурень у забезпеченні інвестиційного розвитку країни. НТУ КПІ. с. 278-285.

Кузло, М. Т. та Філатова, І. А. (2011) МОДЕЛЮВАННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ВОДОПРОНИКЛИВОГО ҐРУНТОВОГО МАСИВУ ПРИ ФІЛЬТРАЦІЇ ВОДИ У ВЕРТИКАЛЬНОМУ НАПРЯМКУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). с. 111-118.

Кузнєцова, Т. В. та Шергіна, Л. А. (2011) СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НА РІВНІ ПІДПРИЄМСТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). с. 153-158.

Куковський, О. Г. та Познаховський, В. А. (2011) ОЦІНКА РІВНЯ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). с. 108-113.

Курбет, Т. В. (2011) ІНТЕНСИВНІСТЬ НАКОПИЧЕННЯ 137CS МАКРОМІЦЕТАМИ У СВІЖИХ ДІБРОВАХ ПОДІЛЬСЬКОЇ ВИСОЧИНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). с. 44-49.

Кусковець, С. Л. та Половко, А. П. та Борис, О. П. та Величко, Л. Д. (2011) РОЗПОДІЛ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ В ДВОХШАРОВІЙ ПЛОСКІЙ КОНСТРУКЦІЇ ПРИ УМОВІ НЕІДЕАЛЬНОГО ТЕПЛОВОГО КОНТАКТУ МІЖШАРАМИ ТА НАЯВНОСТІ ГРАНИЧНИХ УМОВ ТРЕТЬОГО ТИПУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). с. 143-150.

Кутя, В. М. та Гусарук, В. В. (2011) ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ З ВИПЕРЕДЖУВАЧЕМ СМІТА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). с. 248-253.

Кухар, О. В. та Гронтковська, О. І. (2011) СТРУКТУРНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ЗАСОБИ ЩОДО ЇХ ВИРІШЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). с. 114-120.

Кучер, В. А. (2011) МЕТОДИКА РЕЙТИНГОВОЇ ОЦIНКИ КОНКУРЕНТНОГО СТАТУСУ ШАХТИ ТА КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТI ВУГIЛЛЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). с. 121-126.

Кушнір, Н. Б. та Дячук, О. І. та Романів, О. Я. (2011) ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕДУМОВ РОЗВИТКУ СФЕРИ РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ НА РІВНЕНЩИНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). с. 159-166.

Кушнір, Н. Б. та Коваль, Л. А. (2011) ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ПІДХОДІВ ДО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ ЖІНОК В РЕГІОНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). с. 167-174.

Кушнір, Н. Б. та Шостак, О. О. (2011) РОЛЬ ВОДНИХ РЕСУРСІВ ТА ПРОБЛЕМИ ЇХ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). с. 127-132.

Кушнір, С. О. (2011) ОСНОВНІ АСПЕКТИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОЇ СФЕРИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). с. 133-140.

Кушнірук, Ю. С. (2011) ОЦІНКА ДИНАМІКИ ІНДИКАТОРНИХ НОЗОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ РАДІОЛОГІЧНОГО СТАНУ ТЕРИТОРІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). с. 57-63.

Кір’янов, В. М. та Керечан, Д. М. (2011) ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАННЯ ШВИДКОСТЕЙ ТА ВИТРАТ ПОТОКУ ДЛЯ ВИБОРУ КОНСТРУКЦІЇ КРІПЛЕННЯ БЕРЕГІВ РІЧОК. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). с. 78-84.

Л

Лащівський, В. В. (2011) ТЕРМІЧНА СТІЙКІСТЬ І МОРОЗОСТІЙКІСТЬ МОДИФІКОВАНИХ ЖАРОСТІЙКИХ ЗОЛОШЛАКОБЕТОНІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). с. 145-150.

Левицька, С. О. (2011) МЕТОДИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПІДХОДИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ДОКУМЕНТАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОГО РЕФОРМУВАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). с. 175-182.

Лижник, Ю. Б. (2011) ДИНАМІКА ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). с. 123-130.

Лук’янихіна, О. А. та Таранюк, К. В. (2011) ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНИМ РИЗИКОМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). с. 183-190.

Луценко, С. О. (2011) МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ РЕЖИМУ ГІРНИЧИХ РОБІТ ПРИ РОЗРОБЦІ ГЛИБОКИХ КАР’ЄРІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). с. 185-192.

Ляхович, О. О. (2011) СВІТОВИЙ ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). с. 191-197.

М

Макарчук, О. В. та Онокало, В. Г. та Кузьмук, І. П. (2011) ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КУТА ЗАХВАТУ САМООБЕРТОВОЇ ФРЕЗИ ГЛИБИННОГО РОЗПУШУВАЧА ЛОКАЛЬНОЇ ДІЇ ІЗ САМООБЕРТОВИМИ ФРЕЗАМИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). с. 147-152.

Макарчук, О. В. та Романовський, О. Л. та Горбатюк, Є. В. (2011) ЕНЕРГЕТИЧНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ГЛИБИННОГО РОЗПУШУВАЧА ЛОКАЛЬНОЇ ДІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). с. 123-127.

Максимів, Ю. В. (2011) ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ ДЕРЕВООБРОБНОГО ВИРОБНИЦТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). с. 131-138.

Маланчук, З. Р. та Коваленко, С. М. та Руденко, Г. В. та Сліпко, В. К. (2011) ВИКОРИСТАННЯ МІСЦЕВИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ СИСТЕМ ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). с. 173-177.

Малахов, О. А. (2011) ЭКОЛОГИЧЕСКИ ДЕСТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ РЕГИОН И ЕГО АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). с. 198-201.

Мандзюк, О. М. (2011) СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ТРАНСФОРМАЦІЇ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). с. 139-144.

Мартинюк, П. М. та Семенчук, Ю. А. (2011) ГЕНЕРАЦІЯ ВУЗЛОВИХ ТА СКІНЧЕННОЕЛЕМЕНТНИХ СІТОК В ПРОСТОРІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). с. 193-200.

Матвійчук, Л. Ю. (2011) АНАЛІЗ РАЦІОНАЛЬНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТУРИСТИЧНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). с. 145-150.

Махно, А. М. (2011) МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ТРІЩИНОУТВОРЕННЯ ПРИ НАПРАВЛЕНОМУ РУЙНУВАННІ КАМЕНЮ НА ПРИКЛАДІ МОДЕЛІ З ОРГАНІЧНОГО СКЛА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). с. 209-214.

Мендусь, С. П. та Мендусь, П. І. та Степаненко, М. Г. та Рокочинський, А. М. (2011) ОСОБЛИВОСТІ КОНСТРУКТИВНОГО ВИКОНАННЯ ТА РОЗРАХУНКУ ДРЕНАЖУ РИСОВИХ ЗРОШУВАЛЬНИХ СИСТЕМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). с. 33-39.

Мичко, М. В. (2011) МЕТЕДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ АНАЛІЗУ СОЦІАЛЬНОГО КОМФОРТУ НАСЕЛЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). с. 151-156.

Мозговий, А. О. (2011) АНАЛІЗ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ ТЕМПЕРАТУРНИХ ВПЛИВІВ ПО ГІДРОВУЗЛАХ ДНІПРОВСЬКОГО КАСКАДУ. ВИБІР ПАРАМЕТРІВ ФУНКЦІЇ РОЗПОДІЛУ ТЕМПЕРАТУРНИХ ВПЛИВІВ ЗА СТАТИСТИЧНИМИ ДАНИМИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). с. 119-126.

Мороз, Е. Г. та Токарчук, О. М. (2011) ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ФРАНЧАЙЗИНГУ ЯК ІННОВАЦІЙНОЇ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). с. 141-148.

Морозов, О. В. та Морозов, В. В. та Пічура, В. І. та Полухов, А. Я. (2011) РЕЗУЛЬТАТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКОЛОГО-АГРОМЕЛІОРАТИВНОГО МОНІТОРИНГУ ЗРОШУВАНИХ ТА ПРИЛЕГЛИХ ДО НИХ ЗЕМЕЛЬ (НА ПРИКЛАДІ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ). Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). с. 59-66.

Москалець, В. В. та Москалець, Т. З. та Москалець, В. І. (2011) АГРОЕКОЛОГІЧНІ ТА ОНТОГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СОРТІВ ТРИТИКАЛЕ ОЗИМОГО НОСІВСЬКОЇ СДС ЧІАПВ НААН. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). с. 74-90.

Мігірін, П. І. (2011) ДЕЯКІ АСПЕКТИ НОМІНАЦІЇ В АНГЛІЙСЬКІЙ ГІДРОМЕЛІОРАТИВНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). с. 42-47.

Мігірін, П. І. (2011) ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛЕКСИЧНОГО СКЛАДУ ПІДМОВИ ГІДРОМЕЛІОРАЦІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). с. 61-67.

Мігірін, П. І. та Хвесик, Ю. (2011) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТЕРМІНОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ ФАХОВОЇ МОВИ ГЕОДЕЗІЇ, КАДАСТРУ ТА КАРТОГРАФІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). с. 107-113.

Мічута, О. Р. та Валькова, О. В. (2011) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ КОНСОЛІДАЦІЇ ЗАГІПСОВАНИХ ҐРУНТІВ ІЗ ВРАХУВАННЯМ ВПЛИВУ СОЛЬОВОГО РОЗЧИНУ В НЕІЗОТЕРМІЧНИХ УМОВАХ В ОДНОВИМІРНОМУ ВИПАДКУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). с. 129-136.

Н

Ненно, И. М. (2011) ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА НА СТРОИТЕЛЬНОМ ПРЕДПРИЯТИИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). с. 149-156.

О

Ольховик, О. І. та Фридель, Р. І. (2011) ЗАСТОСУВАННЯ МЕМБРАННИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПІДҐРУНТОВОГО ЗРОШЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). с. 19-26.

Ольховик, О. І. та Фридель, Р. І. (2011) ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МЕМБРАННИХ СИСТЕМ ПІДҐРУНТОВОГО ЗРОШЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). с. 22-29.

Орлов, В. О. та Мартинов, С. Ю. та Куницький, С. О. та Меддур, М. М. (2011) РЕКОНСТРУКЦІЯ ВОДООЧИСНОГО КОМПЛЕКСУ СМТ ГОЩА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). с. 37-43.

Осадча, О. О. (2011) БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). с. 157-164.

Осецька, Н. Ф. та Шумило, Т. М. (2011) АМЕРИКАНСЬКІ СВЯТА У ЖИТТІ ГРОМАДЯН США. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). с. 114-119.

Осецька, Н. Ф. та Ярмолюк, Я. М. (2011) ВПЛИВ АНГЛІЦИЗМІВ НА СУЧАСНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МОЛОДІЖНИЙ СЛЕНГ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). с. 74-80.

П

Паллу, Л. М. та Савчук, Т. В. та Рокочинський, А. М. (2011) ОБҐРУНТУВАННЯ РЕЖИМНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ЗВОЛОЖЕННЯ ОСУШУВАНИХ ЗЕМЕЛЬ ЗА ДОВГОТЕРМІНОВИМ ПРОГНОЗОМ У ПРОЕКТАХ БУДІВНИЦТВА Й РЕКОНСТРУКЦІЇ МЕЛІОРАТИВНИХ СИСТЕМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). с. 17-24.

Пастухова, В. І. та Садовчук, К. В. (2011) ТРУДОВИЙ ДОГОВІР З МОЛОДИМ СПЕЦІАЛІСТОМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). с. 157-162.

Петрук, І. Р. (2011) ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ – ОСНОВА ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ПІДПРИЄМСТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). с. 165-171.

Петрук, І. Р. та Петрук, В. А. (2011) ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОТИПАВОДКОВОГО ЗАХИСТУ ТЕРИТОРІЇ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). с. 202-208.

Петрук, А. М. (2011) ОЦІНКА ТІСНОТИ КОРЕЛЯЦІЙНОГО ЗВ’ЯЗКУ МІЖ ВСТАНОВЛЮВАНИМИ ПАРАМЕТРАМИ ВОДНОЇ ЕКОСИСТЕМИ БІЛОГО ОЗЕРА РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). с. 23-32.

Петрівський, Я. Б. (2011) КІЛЬКІСНА ОЦІНКА РАДІОЛІТИЧНОГО НАПРУЖЕННЯ В ОБ’ЄМІ МАТЕРІАЛУ ІНЖЕНЕРНОГО БАР’ЄРУ РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). с. 208-213.

Петрівський, Я. Б. та Тимчук, М. В. (2011) СПОСІБ СТВОРЕННЯ ПРОТИФІЛЬТРАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРНОГО ЕКРАНУ У МАСИВІ ГІРСЬКИХ ПОРІД ПІД ТЕХНОГЕННИМ СКУПЧЕННЯМ ПРОМИСЛОВИХ ВІДХОДІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). с. 78-84.

Пивоварчук, Л. В. (2011) СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ГРОМАДЯН, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). с. 172-179.

Писаренко, П. В. та Москалець, В. В. та Москалець, Т. З. та Москалець, В. І. (2011) ОСОБЛИВОСТІ СИНЕРГЕТИЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ТРИТИКАЛЕ ОЗИМОГО ТА АСОЦІАТИВНИХ МІКРООРГАНІЗМІВ У АГРОЕКОСИСТЕМІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). с. 64-75.

Писарчук, О. В. та Яртим, І. А. (2011) АУТСОРСІНГ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). с. 163-168.

Подворний, А. В. та Хоружий, М. М. (2011) СТІЙКІСТЬ ШАРУВАТИХ ОБОЛОНОК ОБЕРТАННЯ ІЗ МАТЕРІАЛУ З ОДНІЄЮ ПЛОЩИНОЮ ПРУЖНОЇ СИМЕТРІЇ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ ВАРІАНТУ УТОЧНЕНОЇ ТЕОРІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). с. 159-164.

Полуянов, В. П. та Полуянова, Е. И. (2011) МЕСТО И РОЛЬ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В ЭКОНОМИКЕ УКРАИНЫ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). с. 209-217.

Попович, Р. Г. та Корчевська, О. М. (2011) СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛАТИНОМОВНИХ ТЕРМІНІВ, ЩО ФУНКЦІОНУЮТЬ У ЕКОЛОГІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). с. 55-60.

Потравный, И. М. та Гассий, В. В. (2011) ПРИМЕНЕНИЕ ДОБРОВОЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В КОМПАНИЯХ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). с. 218-232.

Почужевський, О. Д. (2011) УДОСКОНАЛЕННЯ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ТЯГОВО-ШВИДКІСНИХ ТА ПАЛИВНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ КАР’ЄРНИХ АВТОСАМОСКИДІВ З ГІДРОМЕХАНІЧНОЮ ТРАНСМІСІЄЮ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). с. 97-104.

Почужевський, О. Д. (2011) ФОРМУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ СКЛАДНОСТІ МАРШРУТУ РУХУ ТА УЗГОДЖЕНОСТІ ПАРАМЕТРІВ СИСТЕМИ «ДВИГУН-ТРАНСМІСІЯ» КАР’ЄРНОГО АВТОСАМОСКИДУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). с. 109-115.

Предыбайло, С. Д. (2011) СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ НАМЕРЕНИЙ МОЛОДЕЖИ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ГРУППАХ НАСЕЛЕНИЯ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). с. 233-238.

Підвисоцький, В. Т. та Кальчук, С. В. та Іськов, С. С. (2011) РОЗПОДІЛ АЛМАЗІВ В ОСАДОВИХ КОЛЕКТОРАХ І РОЗСИПАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). с. 178-184.

Пінчук, О. Л. (2011) АНАЛІЗ КОНСТРУКЦІЙ ТЕПЛОМЕЛІОРАТИВНИХ СИСТЕМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). с. 85-94.

Р

Радова, Н. В. (2011) АНАЛІЗ ПРОЦЕСІВ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ В УКРАЇНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). с. 180-187.

Розумна, Н. В. (2011) ДО ПРОБЛЕМИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ЩОДО ВИБОРУ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). с. 169-176.

Рябенко, О. А. та Тимощук, В. С. (2011) РОЗРАХУНКИ НЕУСТАЛЕНИХ РЕЖИМІВ РОБОТИ ВЕРХНЬОГО БАСЕЙНУ ГАЕС. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). с. 79-85.

Рябков, С. В. та Усата, Л. Г. та Усатий, С. В. та Тетьоркіна, О. Є. та Павелківський, О. В. (2011) ЗМІНИ ҐРУНТОВИХ ПОКАЗНИКІВ ПІД ВПЛИВОМ КРАПЛИННОГО ЗРОШЕННЯ ПЛОДОВИХ НАСАДЖЕНЬ ВОДОЮ РІЗНОЇ ЯКОСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). с. 67-77.

С

Савчук, В. Г. та Грановська, Л. М. (2011) ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ КРАПЛИННОГО ЗРОШЕННЯ У ЗРОШУВАНОМУ ЗЕМЛЕРОБСТВІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). с. 53-58.

Савіна, Н. Б. (2011) ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ЛОГІСТИЧНИХ СТРУКТУР. НУ "Львівська політехніка". с. 360-361.

Савіна, Н. Б. (2011) ОСНОВИ ТЕОРІЇ ВЕКТОРНОГО УПРАВЛІННЯ ТРАНСФОРМАЦІЙ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ. Управління розвитком (21). с. 81-84.

Савіна, Н. Б. (2011) ВЕКТОРНИЙ АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ. Севастопольский національний технічний університет. с. 128-130.

Савіна, Н. Б. (2011) ПРАВОВІ ТА ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ЛОГІСТИКИ. Університетська книга. с. 598-600.

Савіна, Н. Б. (2011) Проблеми оцінювання трансформацій логістичних систем. ВНУ ім. Лесі Українки. с. 156-157.

Савіна, Н. Б. та Крикавський, Є. В. та Savinа, N. B. та Krykavskyу, Е. (2011) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В ІНВЕСТУВАННІ. ЛНТУ (8(30)). с. 298-309.

Савіна, Н. Б. та Максимчук, Т. С. (2011) ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПРИКЛАДІ РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ ТА МІСТІ РІВНЕ. Сумський державний університет. с. 169-171.

Савіна, Н. Б. та Максимчук, Т. С. (2011) ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ КРИЗОВИХ ПРОЦЕСІВ НА ТОРГОВЕЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ. ДонНУЕТ ім. Михайла Туган-Барановського. с. 377-379.

Савіна, Н. Б. та Самолюк, Н. М. (2011) МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО СОЦІАЛЬНОГО ПАКЕТА. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі (4(49)). с. 216-221.

Самолюк, Н. М. (2011) СІЛЬСЬКИЙ ТУРИЗМ – ПРІОРИТЕТНИЙ ЗАХІД ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). с. 188-195.

Сафоник, А. П. та Комар, А. В. та Бобровський, А. В. (2011) РОЗРОБКА КЛІЄНТ-СЕРВЕРНОГО ДОДАТКУ ДЛЯ РОЗПОДІЛЕНОЇ СИСТЕМИ ОБЛІКУ ГАЗУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). с. 226-234.

Сахнюк, О. В. та Шумило, Т. М. (2011) ШЛЯХИ СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ НЕОЛОГІЗМІВ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). с. 81-86.

Семенова, О. О. та Семенов, А. О. та Рудик, А. В. (2011) ФАЗІ-ЛОГІЧНИЙ ПРИСТРІЙ КЕРУВАННЯ ДОСТУПОМ ДО МЕРЕЖІ CDMA. Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. с. 157-161.

Сербіна, Р. А. та Грановська, Л. М. (2011) ЕКОЛОГІЧНЕ СТРАХУВАННЯ МЕЛІОРОВАНИХ ЗЕМЕЛЬ - МЕТОД КОМПЕНСАЦІЇ ІМОВІРНОСТІ ВИНИКНЕННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ РИЗИКІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(523)). с. 40-46.

Симоненко, В. І. (2011) ТЕХНОЛОГІЯ ВІДПРАЦЮВАННЯ ВМІСТИМОГО НА ДІЮЧИХ ШЛАМО- ТА ХВОСТОСХОВИЩАХ ВИРОБНИЦТВ З ПЕРЕРОБКИ МІНЕРАЛЬНОЇ СИРОВИНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). с. 172-179.

Скрипчук, П. М. та Скрипчук, М. П. (2011) ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В СИСТЕМЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). с. 239-246.

Собко, Б. Ю. (2011) ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ РОЗСИПНИХ РОДОВИЩ ТИТАНО-ЦИРКОНІЄВИХ РУД В УКРАЇНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). с. 215-220.

Сокірко, І. О. (2011) РИСОВА ЗРОШУВАЛЬНА СИСТЕМА ТА РЕЗЕРВИ ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). с. 15-21.

Сорока, В. С. та Кравець, О. М. (2011) ПРИКЛАД ФОРМУВАННЯ ТАРИФНОЇ СИСТЕМИ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ МІЖНАРОДНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). с. 177-182.

Сорока, В. С. та Мартинюк, К. О. (2011) ЕФЕКТИВНІСТЬ ОНОВЛЕННЯ РУХОМОГО СКЛАДУ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). с. 183-190.

Стадник, В. В. та Миколюк, О. А. (2011) ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ І ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). с. 191-200.

Сталинский, Д. В. та Касимов, А. М. та Яцков, Н. В. та Варнавская, И. В. (2011) АНАЛИЗ МЕТОДОВ СНИЖЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОПАСНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ ПРИРОДНУЮ СРЕДУ НЕКОНДИЦИОННЫХ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). с. 254-261.

Статник, І. І. та Клименко, О. М. (2011) МОДЕЛЬ ВІДНОВЛЕННЯ ВОДНИХ ЕКОСИСТЕМ МАЛИХ РІЧОК (НА ПРИКЛАДІ РІЧКИ ПУТИЛІВКА). Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). с. 33-38.

Степова, О. В. (2011) ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ НАФТОПРОВОДІВ ЗА ДОПОМОГОЮ МОНІТОРИНГУ ЕЛЕКТРОХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). с. 201-207.

Стрибулевич, Т. О. та Кияшко, О. М. (2011) УПРАВЛІНСЬКА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). с. 247-253.

Стрілець, В. М. та Федорук, В. А. та Стрілець, О. Р. та Герасимчук, А. Л. (2011) ПРУЖНІ МУФТИ З ПІДКОВОПОДІБНИМИ РАДІАЛЬНИМИ ПРУЖИНАМИ ТА ЇХНІ РОЗРАХУНКИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). с. 93-108.

Ступнік, М. І. та Маланчук, Є. З. (2011) ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ЗОН ЗСУВУ І ОБВАЛЕННЯ НАНОСНИХ ГЛИНИСТИХ ПОРІД ПРИ ПІДЗЕМНІЙ РОЗРОБЦІ РУДНИХ РОДОВИЩ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). с. 178-182.

Ступнік, М. І. та Маланчук, З. Р. (2011) ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ГЛИНИСТИХ ПОРІД, ЩО ВЗАЄМОДІЮТЬ З ВИСОКОМІНЕРАЛІЗОВАНИМИ ВОДАМИ ГЛИБОКИХ ГОРИЗОНТІВ ШАХТ КРИВБАСУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). с. 202-208.

Суха, О. Р. та Адоньєва, Л. В. (2011) ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СКЛАДУ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). с. 201-209.

Суха, О. Р. та Сучик, О. Я. (2011) РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИН ПРИ НАДАННІ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). с. 210-217.

Сяський, А. О. та Шинкарчук, Н. В. (2011) НАПРУЖЕНИЙ СТАН КУСКОВО-ОДНОРІДНОЇ ПЛАСТИНКИ З КРИВОЛІНІЙНИМИ РОЗРІЗАМИ НА ЛІНІЇ РОЗДІЛУ МАТЕРІАЛІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). с. 171-177.

Сіпайло, Л. Г. (2011) ВАЖЕЛІ СТИМУЛЮВАННЯ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). с. 196-201.

Т

Тимощук, Т. О. та Тимощук, І. О. (2011) З ДОСВІДУ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). с. 68-73.

Ткачук, К. К. та Савчук, В. П. (2011) СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЩЕБНЯ КУБОВИДНОЙ ФОРМЫ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). с. 183-187.

Ткачук, М. М. та Кухнюк, Н. В. (2011) ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СПІЛЬНОЇ РОБОТИ РІЗНОГЛИБОКИХ ДРЕН ТА ГІДРОРЕГУЛЯТОРА, ВСТАНОВЛЕНОГО НА ГЛИБОКІЙ ДРЕНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). с. 64-71.

Ткачук, С. О. та Фурман, В. М. та Кучерова, А. В. та Солодка, Т. М. та Олійник, О. О. (2011) ПОРІВНЯЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ОСІННЬОГО ТА ВЕСНЯНОГО ВНЕСЕННЯ АМІАЧНОЇ СЕЛІТРИ ПІД РІЗНІ СОРТИ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). с. 60-65.

Толкач, О. М. (2011) ОБҐРУНТУВАННЯ РАЦІОАЛЬНОГО МЕТОДУ ІНТЕРПОЛЯЦІЇ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ ДАНИХ НА ОСНОВІ ПОПЕРЕДНЬОЇ ОЦІНКИ ЇХ РОЗПОДІЛУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). с. 186-193.

Трач, В. М. та Хоружий, М. М. (2011) ПРО ОДНОРІДНИЙ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН СФЕРИЧНОЇ АНІЗОТРОПНОЇ ОБОЛОНКИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). с. 136-142.

Турченюк, В. О. та Сокірко, І. О. та Жовтоног, М. І. (2011) ПОКРАЩЕННЯ ЕКОЛОГО-МЕЛІОРАТИВНОГО СТАНУ РИСОВИХ СИСТЕМ ДЕЛЬТИ ДУНАЮ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). с. 72-78.

Турчина, К. П. та Клименко, М. О. (2011) ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ДЕРНОВО-КАРБОНАТНИХ ҐРУНТІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). с. 100-105.

Ц

Циганчук, А. С. та Циганчук, Л. А. (2011) ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). с. 18-26.

Циганчук, Л. А. та Циганчук, А. С. (2011) РЕЛІГІЙНІ УПОДОБАННЯ СТУДЕНТІВ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). с. 48-54.

Ч

Чабан, В. Й. (2011) СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). с. 214-219.

Чернобай, Л. І. та Климович, М. А. (2011) СТАЛИЙ РОЗВИТОК В УКРАЇНІ: СТАН, ПРОБЛЕМИ, ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). с. 202-208.

Чернобай, Л. І. та Сметана, В. Я. (2011) МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ НА ЗАСАДАХ ПРИНЦИПУ «ЗОЛОТОГО ПЕРЕТИНУ». Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). с. 209-215.

Чернюк, В. В. (2011) ЗВЕДЕННЯ ДО ДВОХ ЗМІННИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОГО РІВНЯННЯ ДЛЯ НАПІРНИХ РОЗПОДІЛЬНИХ ТРУБОПРОВОДІВ, ПРОКЛАДЕНИХ У ПОТОЦІ РІДИНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). с. 44-52.

Чуприна, А. (2011) ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕПРЕСИВНИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). с. 216-222.

Ш

Швець, В. В. та Лисюк, О. І. (2011) ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ ТА СПОСОБІВ ВИРІШЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАТОРІВ В СУЧАСНИХ МІСТАХ НА ПРИКЛАДІ м. ВІННИЦІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). с. 105-114.

Швець, Ф. Д. та Беліченко, Н. А. (2011) ТЕХНОПАРКИ ЯК ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЕРЖАВИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). с. 218-226.

Швець, Ф. Д. та Вовчук, І. А. (2011) ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕТВОРЕННЯ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ У ПУБЛІЧНІ ТА ПРИВАТНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). с. 227-233.

Шевчук, Т. Є. та Пащук, А. М. (2011) ЗАПРОВАДЖЕННЯ РИНКУ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ: НАСЛІДКИ ТА ПЕРСПЕКТВИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). с. 100-106.

Шевчук, Т. Є. та Шумило, Т. М. (2011) ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ (ЗА ДАНИМИ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ЩОДО ОПИТУВАННЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ). Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). с. 94-99.

Шевчук, Т. Є. та Ярмолюк, Я. М. (2011) УЧАСТЬ ЖІНОК У ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ ТА ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ВСТАНОВЛЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ В УКРАЇНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). с. 87-93.

Шиян, Д. В. (2011) СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В БАНКУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). с. 223-231.

Шкатула, В. П. (2011) ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ВАЛОВОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ПРОДУКТУ НА ПРИКЛАДІ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). с. 234-241.

Щ

Щурик, М. В. (2011) УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ОХОРОНИ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ У КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАСАД СТАЛОГО РОЗВИТКУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). с. 254-260.

Я

Яворов, В. М. (2011) ТРАНСФОРМАЦІЇ ЛІСОВИХ НАСАДЖЕНЬ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» СПРИЧИНЕНІ ДІЯЛЬНІСТЮ ЛЮДИНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(74)). с. 76-85.

Якимчук, А. Ю. (2011) ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОЕКТІВ ЩОДО ВИРОЩУВАННЯ ВЕРБИ БІОЕНЕРГЕТИЧНОЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). с. 232-237.

Якимчук, А. Ю. та Берташ, Т. Б. (2011) ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ В КОНТЕКСТІ ПІДГОТОВКИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ЄВРО-2012 В УКРАЇНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). с. 242-249.

Яцкова, О. М. (2011) ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВОДОГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ ЯК СУБ’ЄКТА ПРИРОДНОЇ МОНОПОЛІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). с. 250-255.

Цей список був створений у Mon May 21 15:34:33 2018 UTC.