За типом

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Групувати за: Автори | Тип елементу
Перейти до: І | А | С
Число елементів: 11.

І

Ісаєва, Н. С. та Акімова, А. О. (2012) КЛАСИЧНІ ТЕОРІЇ ДРАМИ В КИТАЇ ТА ЄВРОПІ: КОМПАРАТИВНИЙ АСПЕКТ. Київський НУ ім. Тараса Шевченка (18). с. 59-62.

А

Акімов, О. О. (2012) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ПСИХОЛОГІЧНИХ СТРУКТУР ОСОБИСТОСТІ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ В КОНТЕКСТІ ВИМОГ ЄВРОПЕЇЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ. Ефективність державного управління (32). с. 391-405.

Акімова, Л. М. (2012) ТОРГОВА МАРКА ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТОВАРІВ. Наука й економіка (4(28)). с. 125-129.

Акімова, Л. М. (2012) ТОВАРНИЙ РИНОК ТА ЙОГО ІНФРАСТРУКТУРА. НГУ. с. 13-14.

Акімова, Л. М. та Шуляк, Н. О. (2012) НЕОБХІДНІСТЬ ПЕРЕГЛЯДУ СПОЖИВЧОГО КОШИКА УКРАЇНЦЯ. Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції (18 (1)). с. 151-157.

С

Савіна, Н. Б. (2012) ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ ЦЕНТРИ У СТВОРЕННІ І РОЗВИТКУ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ. ЛУБП (9). с. 134-140.

Савіна, Н. Б. (2012) КОНТРОЛІНГ ЗА ЗБУРЕННЯМИ У СИСТЕМІ РОЗВИТКУ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ. Вісник Донецького університету (2). с. 216-220.

Савіна, Н. Б. (2012) ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КОНТРОЛІНГ В СИСТЕМІ ІНФОРМАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ЛОГІСТИЧНИХ СТРУКТУР. ТІСІТ. с. 94-97.

Савіна, Н. Б. (2012) ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ ЦЕНТРИ ЯК СКЛАДОВА ЛОГІСТИЧНИХ ІНФРАСТРУКТУР. НУВГП. с. 190-192.

Савіна, Н. Б. та Крикавський, Є. В. (2012) КОНТРОЛІНГ В СИСТЕМІ МАРКЕТИНГУ ЛОГІСТИЧНИХ СТРУКТУР. Вісник ХНУ (5). с. 54-58.

Савіна, Н. Б. та Крикавський, Є. В. (2012) SWOT – АНАЛІЗ В УПРАВЛІННІ ПОРТФЕЛЕМ БІЗНЕСУ ЛОГІСТИЧНОЇ НЕРУХОМОСТІ. ЛУБП (9). с. 87-92.

Цей список був створений у Tue May 22 02:34:22 2018 UTC.