За типом

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Групувати за: Автори | Тип елементу
Перейти до: K | S | Є | І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я
Число елементів: 426.

K

Koval, S. I. та Kosolapova, E. V. та Коваль, С. І. та Косолапова, Е. В. (2015) ВПЛИВ НАФТИ ТА НАФТОПРОДУКТІВ НА ВЛАСТИВОСТІ ҐРУНТІВ ТА ЇХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВИКОРИСТАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). с. 94-104.

S

Savinа, N. B. та Malchik, M. V. та Савіна, Н. Б. та Мальчик, М. В. (2015) Modeling of the marketing business-processes under the industrial enterprise's competitiveness reflexive control. Варшава. с. 219-226.

Є

Євтушенко, С. І. та Yevtushenko, S. I. (2015) ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ СПОСОБІВ ВИДАЛЕННЯ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). с. 295-301.

Євтушик, Ю. О. та Чернецька, І. В. (2015) ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ СТРЕСУ НА ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДИНИ. Студентський вісник НУВГП (3(5)). с. 71-73.

І

Іващук, Я. Г. та Ivashchuk, Y. G. (2015) АЛГОРИТМИ НАЙКРАЩОГО РІВНОМІРНОГО НАБЛИЖЕННЯ ФУНКЦІЙ ЕЛЕМЕНТАМИ ІНТЕРПОЛЯЦІЙНИХ КЛАСІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). с. 212-216.

Ігнатюк, Р. М. та Ігнатюк, О. Ю. та Ihnatiuk, R. M. та Ihnatiuk, О. Y. (2015) Професійне спрямування в середній освіті як основа майбутнього вибору професії. Технології навчання (15). с. 147-153.

Ільчук, Д. та Ilchuk, D. (2015) Ремонтні технології і збільшення життєвого циклу виробу. Студентський вісник НУВГП (1(3)). с. 22-23.

А

Акімов, О. О. (2015) МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ. Пубічне урядування (1). с. 9-22.

Акімов, О. О. (2015) СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ: ПРАВОВІ ПРИНЦИПИ. Публічне адміністрування: теорія та практика (1(13)).

Акімов, О. О. (2015) Особливості формування професійних компетентностей державного службовця в контексті євроінтеграції України. Державне управління та місцеве самоврядування (1). с. 207-217.

Акімов, О. О. та Акімова, Л. М. (2015) Реформування місцевого самоврядування: питання теорії і практики децентралізації. ДРІДУ НАДУ. с. 7-10.

Акімов, О. О. та Акімова, Л. М. (2015) Кадровий потенціал та реформа місцевого самоврядування в Україні. ДРІДУ НАДУ. с. 84-86.

Акімов, О. О. та Акімова, Л. М. (2015) Інноваційний розвиток територій в Україні: правові аспекти. ДРІДУ НАДУ. с. 60-63.

Акімов, О. О. та Акімова, Л. М. (2015) ДЕЯКІ МЕХАНІЗМИ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ. ДРІДУ НАДУ. с. 5-7.

Акімова, А. О. (2015) ОСОБЛИВОСТІ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТУ КОХАННЯ В КИТАЙСЬКІЙ ТА ЯПОНСЬКІЙ МОВАХ. КНУ ім. Тараса Шевченка (54). с. 3-7.

Акімова, Л. М. (2015) НАЦІОНАЛЬНА ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА ТА ЇЇ ЕКОНОМІЧНА СКЛАДОВА. ДРІДУ НАДУ. с. 7-10.

Акімова, Л. М. (2015) ТЕОРИТИЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ. Державне управління: удосконалення та розвиток: електронне наукове фахове видання (5).

Акімова, Л. М. та Акімов, О. О. (2015) Світовий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій. ДРІДУ НАДУ. с. 63-68.

Акімова, Л. М. та Акімов, О. О. (2015) ГУМАНІТАРНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В СФЕРІ ОСВІТИ. ДРІДУ НАДУ. с. 304-306.

Алексєєвець, І. П. (2015) ТЕХНОЛОГІЯ БУДІВНИЦТВА КОМПЛЕКСУ ПРОТИЕРОЗІЙНИХ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД. Студентський вісник НУВГП (2(4)). с. 22-26.

Б

Бабич, С. В. та Babych, S. V. (2015) АКТИВНЕ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ У ПРОЕКТНІЙ ФОРМІ. УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ. ПОРІВНЯННЯ ПРОЕКТНОГО ТА ОПЕРАЦІЙНОГО МЕТОДІВ. Технології навчання (14). с. 88-94.

Бредюк, В. І. та Василів, В. Б. та Джоші, О. І. та Bredyuk, V. I. та Vasyliv, V. B. та Dzhoshi, O. I. (2015) ПРОГНОЗУВАННЯ ЧИСЕЛЬНОСТІ ВИПУСКНИКІВ СЕРЕДНІХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ІІ-ГО ТА ІІІ-ГО СТУПЕНЯ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Технології навчання (14). с. 31-36.

Бабич, С. М. та Babуch, S. M. (2015) КОНТАКТНА ЗАДАЧА ДЛЯ НЕСКІНЧЕННОЇ ПЛАСТИНКИ З КРИВОЛІНІЙНИМ ОТВОРОМ І ЖОРСТКОГО ДИСКА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). с. 41-46.

Базилюк, В. Ю. (2015) ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТА НАПРЯМИ ЇХ ПОКРАЩЕННЯ НА ПРИКЛАДІ ТОВ «РІВЕНЬ ЛТД». Студентський вісник НУВГП (2(4)). с. 104-108.

Балабай, О. О. та Balabai, O. O. (2015) ІМОВІРНІСНА ОЦІНКА РИЗИКУ ВИНИКНЕННЯ АВАРІЙ НА БЕТОННИХ ГРАВІТАЦІЙНИХ ГРЕБЛЯХ НА СКЕЛЬНІЙ ОСНОВІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(72)). с. 150-157.

Бардіна, Н. В. та Bardina, N. V. (2015) Особливості вантажних перевезень автомобільним транспортом за маршрутом Українам - Італія - Україна. Студентський вісник НУВГП (1(3)). с. 15-17.

Бомба, А. Я. та Турбал, Ю. В. та Радовенюк, О. В. та Клап, А. В. та Турбал, М. Ю. та Bomba, A. Y. та Turbal, Y. V. та Radoveniuk, O. V. та Klap, A.V. та Turbal, M. Y. (2015) МЕТОД АНАЛІЗУ ПРОЦЕСІВ ПОШИРЕННЯ КРУГОВИХ СОЛІТОНОПОДІБНИХ ХВИЛЬ В РАМКАХ НАБЛИЖЕННЯ МІЛКОЇ ВОДИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). с. 343-349.

Бондар, А. Є. та Bondar, A. Y. (2015) ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФОРМУВАННЯ РІЧКОВОГО СТОКУ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ОСУШУВАНІ ВОДОЗБОРИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). с. 194-197.

Борщевська, І. М. та Borshchevska I. M., I. M. (2015) ОСОБЛИВОСТІ АКУМУЛЯЦІЇ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У АГРОФІТОЦЕНОЗАХ ЗОНИ ВПЛИВУ ПАТ «ВОЛИНЬ-ЦЕМЕНТ». Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). с. 3-10.

Буднік, З. М. та Budnik, Z. M. (2015) КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ЯКОСТІ ВОДИ РІЧКИ ІКВА В МЕЖАХ ДУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). с. 23-31.

Булах, О. В. (2015) ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЯКОСТІ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ. Студентський вісник НУВГП (2(4)). с. 109-112.

Бухальська, Т. В. та Bukhalska, T. V. (2015) МОДЕЛЮВАННЯ ПРІОРИТЕТНОСТІ ВПЛИВУ ФАКТОРІВ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ЗЕМЕЛЬ ДЕРЖАВНОЇ ТА КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У МЕЖАХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(72)). с. 169-180.

Бухальська, Т. В. та Наконечна, Ж. В. та Bukhalska, T. V. та Nakonechna, Z. V. (2015) ОРГАНІЗАЦІЯ ВОДООХОРОННИХ ЗОН ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ ЗА МЕЖАМИ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). с. 137-144.

Бухальський, І. О. (2015) ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ ТА ЗАКОРДОНОМ. Студентський вісник НУВГП (3(5)). с. 37-39.

Бялик, І. М. та Bialyk, I. M. (2015) АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕЛЯТИВІСТСЬКИХ ЕФЕКТІВ НА РЕЗУЛЬТАТИ ГЕОДЕЗИЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ ЗА ДОПОМОГОЮ СУПУТНИКІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(72)). с. 197-203.

Бєдункова, О. О. та Глаз, С. М. та Bіedunkova, О. А. та Нlaz, S. M. (2015) ДОННІ ВІДКЛАДИ ЯК ПОТЕНЦІЙНЕ ДЖЕРЕЛО ВТОРИННОГО ЗАБРУДНЕННЯ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). с. 40-49.

Бісовецький, Ю. А. та Щодро, О. Є. та Ніколайчук, О. М. та Bisovetskyi, Y. A. та Shchodro, O. E. та Nicolaychuk, O. M. (2015) ПРОБЛЕМА РОЗМИВУ ДНА НИЖНЬОГО Б’ЄФУ ГІДРОВУЗЛІВ НА НЕСКЕЛЬНІЙ ОСНОВІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). с. 88-96.

В

Васильчук, Н. В. та Vasylchuk, N. V. (2015) Аналіз та оцінка стану виробничого травматизму в машинобудівній галузі Рівненської області. Студентський вісник НУВГП (1(3)). с. 68-71.

Ващик, С. М. та Vashchyk, S. М. (2015) ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСУШУВАНИХ ЗЕМЕЛЬ ЛЬВІВЩИНИ В РИНКОВИХ УМОВАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). с. 332-335.

Величко, О. А. (2015) ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА (НА ПРИКЛАДІ ПРАТ «РІВНЕ-БОРОШНО»). Студентський вісник НУВГП (2(4)). с. 117-120.

Величко, О. А. (2015) ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА ЯК ЗАГРОЗА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ ТА РЕГІОНУ. Студентський вісник НУВГП (2(4)). с. 113-116.

Величко, О. А. (2015) МІЖНАРОДНА РЕКЛАМА ТА ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ. Студентський вісник НУВГП (3(5)). с. 87-90.

Величко, О. А. (2015) МОДЕЛЬ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ: ВІД ДИФУЗІЇ ІННОВАЦІЙ ДО СВІТОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА. Студентський вісник НУВГП (3(5)). с. 91-94.

Вербицька, К. В. та Verbytska, K.V. (2015) Конкурентоспроможність підприємства з виробництва скловиробів «Консьюмерс-Скло-Зоря». Студентський вісник НУВГП (1(3)). с. 75-77.

Вербицька, Н. В. (2015) АНАЛІЗ КІЛЬКІСНОГО РУХУ ПЕРСОНАЛУ: ФОРМАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ. Студентський вісник НУВГП (3(5)). с. 95-97.

Верьовкіна, С. Є. та Veryovkina, S. E. (2015) АРХІТЕКТУРНО-КОНСТРУКТИВНІ РІШЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ОБОЛОНОК БУДІВЕЛЬ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). с. 253-258.

Вижевська, Т. В. та Дем’янюк, К. О. та Дем’янюк, О. Б. та Vyzhevska, T. V. та Demianyuk, K. O. та Demianyuk, O. B. (2015) ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ БАГАТОСТУПЕНЕВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ БІОЛОГІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). с. 92-101.

Власюк, А. П. та Жуковська, Н. А. та Vlasiuk, A. P. та Zhukovska, N. А. (2015) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ҐРУНТОВОГО МАСИВУ З ВІЛЬНОЮ ПОВЕРХНЕЮ ПІД ВПЛИВОМ ТЕПЛО-МАСОПЕРЕНЕСЕННЯ РОЗЧИНЕНИХ У ФІЛЬТРАЦІЙНОМУ ПОТОЦІ РЕЧОВИН У ДВОВИМІРНОМУ ВИПАДКУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). с. 408-416.

Власюк, А. П. та Жуковська, Н. А. та Каюн, Д. В. та Бабанов, С. О. та Vlasiuk, A. P. та Zhukovska, N. А. та Kaіun, D. V. та Babanov, S. О. (2015) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ҐРУНТОВОГО МАСИВУ З УРАХУВАННЯМ ТЕПЛОМАСОПЕРЕНЕСЕННЯ В ДВОВИМІРНОМУ ВИПАДКУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(72)). с. 85-95.

Вознюк, Н. М. та Копилова, О. М. та Voznіuk N. М.,, N. М. та Kopylova O. М.,, O. М. (2015) БІОМОНІТОРИНГ В СИСТЕМІ ОЦІНЮВАННЯ СТАНУ ГІДРОЕКОСИСТЕМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). с. 32-39.

Возняк, Д. М. (2015) ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ З ІНЖЕНЕРНОГО ЗАХИСТУ ТЕРИТОРІЙ ВІД ЗАТОПЛЕННЯ ТА ПІДТОПЛЕННЯ. Студентський вісник НУВГП (2(4)). с. 27-30.

Возняк, О. Т. та Миронюк, Х. В. та Сухолова, І. Є. та Довбуш, О. М. та Voznyak, O. T. та Myroniuk, Kh. V. та Sukholova, I. E. та Dovbush, O. M. (2015) МОДЕЛЮВАННЯ ПОВІТРОРОЗПОДІЛЕННЯ У ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕННЯХ КОМБІНОВАНИМИ СТРУМИНАМИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). с. 180-185.

Волкова, Л. А. та Литвиненко, Л. Л. та Volkova, L. А. та Litvinenko, L. L. (2015) ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОГО ВОДОКОРИСТУВАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). с. 25-33.

Г

Губницька, О. М. та Костюкова, Т. А. та Gubnytska, O. M. та Kostiukova, T. A. (2015) ДІЄВІ ФОРМИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ З ВИКЛАДАЧАМИ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. Технології навчання (14). с. 117-122.

Гаврилюк, Ю. Ю. та Нечипорук, А. П. (2015) ВИЗНАЧЕННЯ ГУСТИНИ РІДИН АРЕОМЕТРИЧНИМ МЕТОДОМ ЗА ДОПОМОГОЮ ТОРСІЙНИХ ВАГ. Студентський вісник НУВГП (2(4)). с. 70-73.

Гавриш, В. С. та Тхорук, Є. І. та Голотюк, М. В. та Havrych, V. S. та Tkhoruk, Y. I. та Holotiuk, M. V. (2015) МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ РУЙНУВАННЯ ОДНОРІДНОГО МЕРЗЛОГО СЕРЕДОВИЩА ЗУБЦЯМИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). с. 354-357.

Галік, О. І. та Стріха, В. А. та Леошек, О. М. та Halik, O. I. та Strikha, V. A. та Leoshek, O. M. (2015) Аналіз коливань елементів кліматотворних процесів тепло- та вологообігу за даними деяких пунктів спостережень різних агрокліматичних зон України. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). с. 212-222.

Ганін, П. С. та Віюк, С. А. (2015) СУПЕРГРАФІКА: ПОТЕНЦІАЛ РІЗНОВИДІВ ВУЛИЧНОГО МИСТЕЦТВА В СУЧАСНІЙ АРХІТЕКТУРІ. Студентський вісник НУВГП (2(4)). с. 3-6.

Гаращенко, В. І. та Гаращенко, О. В. та Нarashchenko, V. I. та Нarashchenko, O. V. (2015) ЧАСТОТНО-МАГНІТНИЙ МЕТОД КОНТРОЛЮ ПРОЦЕСУ МАГНІТНОЇ ОЧИСТКИ ВОДНИХ СЕРЕДОВИЩ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(72)). с. 299-309.

Гаєвський, В. Р. та Кочмарський, В. З та Гаєвська, С. Г. та Haievskyі, V. R. та Kochmarskyi, V. Z. та Haievska, S. H. (2015) КОНДУКТОМЕТРИЧНО-ПОТЕНЦІОМЕТРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВОДНИХ РОЗЧИНІВ ВУГЛЕКИСЛОТИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). с. 358-362.

Гвоздяк, П. І. та Сапура, О. В. та Чехівська, Т. П. та Gvozdyak, P. I. та Sapura, O. V. та Chekhіvska, T. P. (2015) БІОТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗНЕШКОДЖЕННЯ ГЕКСАМЕТИЛЕНДІАМІНВМІСНИХ ПРОМИСЛОВИХ ТОКСИЧНИХ ВІДХОДІВ У СТАВКУ-НАКОПИЧУВАЧІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). с. 102-110.

Гевко, Б. М. та Скиба, О. П. та Колесник, О. А. та Мельничук, С. Л. та Нevko, B. М. та Skуba, О. P. та Kolesnyk, О. А. та Мelnychuk, S. L. (2015) ОБҐРУНТУВАННЯ КОНСТРУКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ ГВИНТОВОЇ ОПОРИ ПІДВИЩЕНОЇ НАВАНТАЖУВАЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). с. 417-420.

Геніш, О. В. та Henish, O. V. (2015) Перспективні методи очистки води від сполук заліза для котеджних будинків. Студентський вісник НУВГП (1(3)). с. 7-11.

Герасимов, Г. Г. та Герасімов, Є. Г. та Іванов, С. Ю. та Gerasimov, G. G. та Нerasimov, Y. H. та Ivanov, S. Y. (2015) ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ СТАБІЛІЗАТОРІВ ТИСКУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). с. 47-52.

Герасимчук, К. В. (2015) ПРОБЛЕМИ ВИРОБНИЦТВА І РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТОЇ ПРОДУКЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА. Студентський вісник НУВГП (2(4)). с. 121-124.

Герус, О. І. (2015) ВПЛИВ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР УПРАВЛІННЯ НА ОБЛІКОВІ РІШЕННЯ НА ПРИКЛАДІ ФІЛІЇ «КОРЕЦЬКИЙ РАЙАВТОДОР». КРИТИЧНИЙ РОЗГЛЯД. ЗАХОДИ ПО ОПТИМІЗАЦІЇ. Студентський вісник НУВГП (2(4)). с. 125-129.

Гладченко, А. Ю. та Hladchenko, A. Y. (2015) ТРАНСФОРМАЦІЇ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ КООРДИНАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ РІВНОВАГИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). с. 3-12.

Гнєушев, В. О. та Стадник, О. С. та Козяр, В. О. та Hnieushev, V. A. та Stadnyk, O. S. та Koziar, V. A. (2015) ОБҐРУНТУВАННЯ ЗБАГАЧУВАНОСТІ ВИСОКОЗОЛЬНОГО ТОРФУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). с. 421-425.

Голотюк, М. В. та Holotiuk, M. V. (2015) МОДЕЛЮВАННЯ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ЗАМІНИ СКЛАДОВИХ ЧАСТИН МАШИН. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(72)). с. 402-408.

Гопкало, Л. М. та Hopkalo, L. M. (2015) ПРИНЦИПИ ОЦІНКИ І ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНОГО ГОТЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). с. 13-22.

Господаренко, Г. М. та Рассадіна, І. Ю. та Нospodarenko, Н. N. та Rassadina, I. Y. (2015) Поживний режим чорнозему опідзоленого та врожай рижію ярого залежно від удобрення. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). с. 233-242.

Гоч, М. В. (2015) АНАЛІЗ ВТРАТ ТИСКУ В ГІДРОЛІНІЇ ЕКСКАВАТОРА В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ТЕМПЕРАТУРИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. Студентський вісник НУВГП (2(4)). с. 74-79.

Гоч, М. В. (2015) АНАЛІЗ КОНСТРУКЦІЙ РУЧНИХ ВІБРОКОТКІВ. Студентський вісник НУВГП (3(5)). с. 46-48.

Грановський, Д. Л. та Granovskyі, D. L. (2015) УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ВОДОГОСПОДАРСЬКО-МЕЛІОРАТИВНИМ КОМПЛЕКСОМ НА ОСНОВІ ІСНУЮЧОЇ ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНОЇ БАЗИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). с. 265-269.

Гриб, Й. В. та Климнюк, О. М. та Бузевич, І. Ю. та Михальчук, М. А. та Hryb, Y. V. та Klymnіuk, O. M. та Buzevусh, І. Y. та Myhalchuk, M. A. (2015) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КИСНЕВОГО РЕЖИМУ ЗАМОРНИХ ВОДОЙМ, СКЛАДУ АБОРИГЕННОЇ ІХТІОФАУНИ В ПІДЛІДНИЙ ПЕРІОД І ЇЇ ВІДНОВЛЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). с. 133-152.

Гриб, Й. В. та Сондак, В. В. та Волкощовець, О. В. та Войтишина, Д. Й. та Hryb, Y. V. та Sondak, V. V. та Volkoschovets, O. V. та Voityshyna, D. Y. (2015) ТРАНСКОРДОННИЙ ІХТІОЕКОЛОГІЧНИЙ ЗАПОВІДНИЙ РЕГІОН «ВЕРХНІЙ ДНІПРО» – ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ, ЗАВДАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). с. 53-61.

Грицаюк, О. В. (2015) ПОКРАЩЕННЯ СТАНУ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Студентський вісник НУВГП (3(5)). с. 69-70.

Грицина, О. О. та Лукашевич, Б. О. та Костюк, О. І. та Hrytsyna, O. O. та Lykashevuch, B. O. та Kostyk, O. I. (2015) ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ПАРАМЕТРУ ПОТОКУ ВІДМОВ РОЗПОДІЛЬНИХ ГАЗОПРОВОДІВ ІЗ ПОЛІЕТИЛЕНОВИХ ТРУБ ВІД ДИНАМІКИ ДОВЖИНИ МЕРЕЖІ ГАЗОПОСТАЧАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). с. 186-193.

Гришкевич, П. М. (2015) ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ БЕНЧМАРКІНГУ ЯК ІНСТРУМЕНТУ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ СУБ’ЄКТАМИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Студентський вісник НУВГП (2(4)). с. 130-133.

Громаченко, С. Ю. та Gromachenko, S. Y. (2015) ВИЗНАЧЕННЯ ГІДРАВЛІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИ МОДЕЛЮВАННІ ВОДНОГО БАЛАНСУ РЕКУЛЬТИВАЦІЙНОГО ШАРУ ОБ’ЄКТУ СКЛАДУВАННЯ ВІДХОДІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). с. 270-274.

Гудь, В. М. та Hud, V. M. (2015) МОДЕЛЮВАННЯ ПЕРЕТВОРЮВАЧА ЧАСТОТИ СКАЛЯРНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ РІЗНИХ ЗАКОНАХ ЗМІНИ НАПРУГИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). с. 376-381.

Гурський, А. Й. та Нurskyі, A. Y. (2015) ЦИНКОВМІСНІ ПРЕПАРАТИ ЯК ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ЗАСІБ ПОРУШЕНЬ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ І СТАТЕВОГО ДОЗРІВАННЯ ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ, ЯКІ МЕШКАЮТЬ В РЕГІОНІ ЙОДНОГО ДЕФІЦИТУ ТА РАДІОАКТИВНОГО ЗАБРУДНЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). с. 50-55.

Гуртовий, О. Г. та Тинчук, С. О. та Жук, Д. В. та Hurtovyi, O. Н. та Tynchuk, S. O. та Zhuk, D. V. (2015) ФІЗИЧНО НЕЛІНІЙНА ЗАДАЧА ДЛЯ БАГАТОШАРОВИХ ПЛИТ НА АБСОЛЮТНО ЖОРСТКІЙ ОСНОВІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(72)). с. 332-344.

Д

Данилишина, Н. та Danilishina, N. (2015) Симулятивно-ігровий контекст культури постмодерну. Студентський вісник НУВГП (1(3)). с. 158-159.

Дворкін, Л. Й. та Житковський, В. В. та Марчук, В. В. та Стрихарчук, С. С. та Dvorkin, L. Y. та Zhytkovskyi, V. V. та Marchuk, V. V. та Strykharchuk, S. S. (2015) АДГЕЗІЙНА ЗДАТНІСТЬ БУДІВЕЛЬНИХ РОЗЧИНІВ З ПИЛОВИДНИМ ГРАНІТНИМ НАПОВНЮВАЧЕМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(72)). с. 345-352.

Дегтяр, М. В. та Degtyar, M. V. (2015) ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ОЧИЩЕННЯ ВИСОКОКОНЦЕНТРОВАНИХ СТІЧНИХ ВОД. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). с. 111-116.

Демчук, К. О. та Demchuk, K. A. (2015) Розвиток міського пасажирського транспорту Рівного: проблеми та перспективи. Студентський вісник НУВГП (1(3)). с. 18-21.

Денисяк, В. Л. та Кравчук, О. В. (2015) СПОСІБ ОТРИМАННЯ ВИСОКОМІЦНИХ НАДШВИДКОТВЕРДНУЧИХ БЕТОНІВ. Студентський вісник НУВГП (3(5)). с. 3-4.

Джифтах Бен-Ашер, . та Бнаяху Бар-Йозеф, . та Гінзбург, Аркадій та Волинський, Роман та Jiftah Ben-Asher, . та Bnajahu Bar-Josef, . та Ginzburg, Arkadii та Volynskyi, Roman (2015) ВИКОРИСТАННЯ РІВНЯННЯ ПЕНМАНА-МОНТЕЙСА І МНОЖИННОЇ ЛІНІЙНОЇ РЕГРЕСІЇ ДЛЯ ТРАНСПІРАЦІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). с. 388-394.

Дзюра, А. (2015) ВИКОНАННЯ РОБІТ ПО БУДІВНИЦТВУ СЕЛЕЗАХИСНИХ СПОРУД. Студентський вісник НУВГП (2(4)). с. 31-35.

Долженчук, В. І. та Долженчук, Н. В. та Dolzhenchuk, V. I. та Dolzhenchuk, N. V. (2015) АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ҐРУНТОВОГО ПОКРИВУ ПОЛІСЬКОЇ ЧАСТИНИ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). с. 56-70.

Домбровський, Я. І. та Шумінський, В. Д. та Шидловська, О. В. та Данилюк, О. М. та Dombrowskyi, Y. І. та Shuminskyі, V. D. та Shydlovska, O. V. та Danyluk, O. M. (2015) РЕКОНСТРУКЦІЯ ВОДОПРОПУСКНОЇ ГАЛЕРЕЇ БАШТОВОГО ВОДОСКИДУ КОСІВСЬКОГО ВОДОСХОВИЩА БІЛЯ с. КАШПЕРІВКА, ТЕТІЇВСЬКОГО РАЙОНУ, КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). с. 68-73.

Дорошенко, О. О. та Doroshenko, O. O. (2015) МЕТОДИКА ПОБУДОВИ ПЛАНУ РАХУНКІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ У КОНТЕКСТІ МОДЕРНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). с. 23-31.

Дорощук, В. О. та Поліщук, М. А. та Doroshchuk, V. A. та Polishchuk, M. A. (2015) СТАН, РОЗВИТОК ТА БУДІВНИЦТВО АВТОДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). с. 207-216.

Драгоман, А. В. (2015) ПІДХОДИ ДО ВИЗНАННЯ СУТНОСТІ ДОХОДІВ І ВИТРАТ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ В УМОВАХ ВПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДУ НАРАХУВАННЯ. Студентський вісник НУВГП (3(5)). с. 98-100.

Дубарець, М. С. (2015) ВПЛИВ СЕЗОННИХ ФАКТОРІВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОМОБІЛІВ НА ФОРМУВАННЯ ЇХ ЯКОСТІ. Студентський вісник НУВГП (2(4)). с. 80-82.

Дякова, В. І. та Dyakova, V. I. (2015) Система протипаводкового захисту - безпека життєдіяльності населення. Студентський вісник НУВГП (1(3)). с. 44-47.

Ж

Жемба, А. Й. та Zhemba, A. Y. (2015) Використання педагогічних і організаційно-управлінських засобів з метою активізації навчання. Технології навчання (15). с. 209-218.

Жичковська, І. О. (2015) ТЕХНОЛОГІЯ ВЛАШТУВАНЬ МОНОЛІТНИХ ОБЛИЦЮВАНЬ КАНАЛІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ДОБАВКИ “ПЕНЕТРОН АДМІКС”. Студентський вісник НУВГП (2(4)). с. 36-39.

Жовтоног, О. І. та Поліщук, В. В. та Чорна, К. І. та Деменкова, Т. Ф. та Салюк, А. Ф. та Zhovtonog, О. І. та Polishchuk, V. V. та Chorna, K. І. та Demenkova, T. F. та Salyuk, A. F. (2015) ІНТЕГРОВАНІ ПЛАНИ КОНСОЛІДАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ЗРОШЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). с. 293-300.

Жук, В. М. та Завойко, Б. В. та Попадюк, І. Ю. та Матлай, І. І. та Пиць, Х. М. та Zhuk, V. M. та Zavoiko, B. V. та Popadiuk, I. Y. та Matlai, I. I. та Pyts, K. M. (2015) ПРОПУСКНА ЗДАТНІСТЬ ФІЗИЧНОЇ МОДЕЛІ ПЕРЕПАДНОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛОДЯЗЯ ЦИЛІНДРИЧНОЇ ФОРМИ З КРИВОЛІНІЙНИМ ВХІДНИМ ПАТРУБКОМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). с. 252-257.

Жук, М. М. (2015) ОСНОВНІ ЗАСАДИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ. Студентський вісник НУВГП (2(4)). с. 134-137.

З

Заболотна, В. А. та Zabolotnaya, V. A. (2015) Використання ресурсного потенціалу Вінниччини при формуванні регіонального туристичного продукту. Студентський вісник НУВГП (1(3)). с. 78-80.

Завальський, В. В. (2015) РОЗВИТОК КОНСТРУКЦІЙ САМОХІДНОГО ШАСІ СШ 25. Студентський вісник НУВГП (3(5)). с. 49-51.

Загоруйко, О. М. (2015) АНАЛІЗ КОНСТРУКЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ БЕЗШАТУННИХ ДВЗ. Студентський вісник НУВГП (2(4)). с. 83-87.

Загурський, А. А. (2015) ПІДВИЩЕННЯ ЗНОСОСТІЙКОСТІ ЗУБІВ ОДНОКІВШЕВИХ ЕКСКАВАТОРІВ. Студентський вісник НУВГП (3(5)). с. 52-55.

Залеський, І. І. та Zaleskyi, І. І. (2015) ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ МІСТ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). с. 71-79.

Залужний, А. та Zaluzhnuy, А. (2015) Життєвий світ людини у філософії Е. Гуссерля. Студентський вісник НУВГП (1(3)). с. 160-161.

Золотарьова, І. Б. та Zolotariova, I. B. (2015) ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРИНЦИПИ МЕЛІОРУВАННЯ ЗЕМЕЛЬ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). с. 81-93.

Зоря, Р. В. та Кравець, С. В. та Zoria, R. V. та Kravets, S. V. (2015) ВПЛИВ ШВИДКОСТІ НА ПРОЦЕС РІЗАННЯ ҐРУНТІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(72)). с. 391-401.

К

Кондрацька, Н. М. та Клепач, М. М. та Шабловська, А. Р. та Kondratska, N. M. та Klepach, M. M. та Shablovska, A. R. (2015) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОСВІТА ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ БАТЬКІВ. Технології навчання (14). с. 65-72.

Костриченко, В. М. та Kostrychenko, V. M. (2015) НЕТРАДИЦІЙНІ ЛЕКЦІЇ В ПІДГОТОВЦІ МАГІСТРІВ. Технології навчання (14). с. 23-30.

Костюкова, Т. А. та Туровська, Г. І. та Kostiukova, T. A. та Turovska, H. I. (2015) ВИЗНАЧЕННЯ РОЛІ ВІДКРИТОГО ЗАНЯТТЯ ЯК ОДНІЄЇ З ФОРМ РОБОТИ ВИКЛАДАЧА. Технології навчання (14). с. 43-50.

Крівцов, В. В. та Krivtsov, V. V. (2015) ОКРЕМІ МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ З НАРИСНОЇ ГЕОМЕТРІЇ. Технології навчання (14). с. 80-87.

Крівцов, В. В. та Krivtsov, V. V. (2015) ПРО ДОЦІЛЬНІСТЬ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ДЕЯКИХ ЗАДАЧ НАРИСНОЇ ГЕОМЕТРІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ РОДИННИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ. Технології навчання (14). с. 73-79.

Кузнєцова, О. Т. та Петрук, Л. А. та Kuznyetsova, O. T. та Petruk, L. A. (2015) ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ФІЗИЧНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ГРУП. Технології навчання (14). с. 51-58.

Кузнєцова, О. Т. та Kuznyetsova, O. T. (2015) ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ГРУП З ВИКОРИСТАННЯМ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Технології навчання (14). с. 59-64.

Калюш, В. В. (2015) ОЦІНКА НАГЛЯДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ В УКРАЇНІ. Студентський вісник НУВГП (3(5)). с. 74-76.

Каращук, А. Ю. (2015) НЕОБХІДНІСТЬ НАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ПРИВАТНОГО МАЙНА В СУЧАСНИХ УМОВАХ. Студентський вісник НУВГП (2(4)). с. 138-140.

Карпінська, М. М. (2015) ІНТЕГРОВАНА ОЦІНКА ВИРОБНИЧО-ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Студентський вісник НУВГП (2(4)). с. 141-144.

Кахнич, П. Ф. та Бучинська, Л. В. та Kahnуch, P. F. та Buchynska, L. V. (2015) ВИКОРИСТАННЯ СТІЧНИХ ВОД ІЗРАЇЛЮ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). с. 185-188.

Каястха, К. П. та Kayastha, K. P. (2015) СКВАЖИНЫ С ГРАВИЙНО-ЗОНТИЧНЫМ ФИЛЬТРОМ УШИРЕННОГО КОНТУРА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). с. 33-48.

Квартенко, О. М. та Сафонов, Р. В. та Kvartenko, A. N. та Safonov, R. V. (2015) АНАЛІЗ СТУПЕНЯ АГРЕСИВНОСТІ ПІДЗЕМНИХ ВОД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). с. 49-57.

Кизима, В. П. та Куковський, А. Г. та Жичковська, І. О. та Kуzуma, V. P. та Kukovskyі, A. Н. та Zhychkowska, I. O. (2015) ВИКОНАННЯ РОБІТ ЗІ ЗМІЦНЕННЯ ПІДВОДНИХ УКОСІВ РІЧОК І ВОДОЙМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(72)). с. 34-46.

Кирильчук, Ю. Ю. (2015) ПРОБЛЕМИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. Студентський вісник НУВГП (2(4)). с. 239-242.

Китюшко, О. (2015) ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АВТОРЕМОНТНОГО ВИРОБНИЦТВА. Студентський вісник НУВГП (2(4)). с. 88-90.

Клименко, В. О. (2015) ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Студентський вісник НУВГП (3(5)). с. 101-103.

Клименко, О. М. та Клименко, М. О. та Klymenko, О. М. та Klymenko, М. О. (2015) ОЦІНКА РІВНІВ ЗАБРУДНЕННЯ CІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ РАДІОНУКЛІДАМИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). с. 11-22.

Климюк, Ю. Є. та Klymiuk, Iu. Ie. (2015) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ МАСОПЕРЕНЕСЕННЯ БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН У ДВОШАРОВИХ ПОРИСТИХ СЕРЕДОВИЩАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). с. 401-407.

Климюк, Ю. Є. та Klymіuk, Y. Y. (2015) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ МАСОПЕРЕНОСУ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН У ДВОЗВ’ЯЗНИХ ПОРИСТИХ СЕРЕДОВИЩАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(72)). с. 71-84.

Клюха, Н. В. (2015) ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ: ВІТЧИЗНЯНА ТА МІЖНАРОДНА ПРАКТИКИ. Студентський вісник НУВГП (2(4)). с. 145-149.

Клімов, С. В. та Klimov, S. V. (2015) Застосування сучасного програмного забезпечення при визначенні кошторисної вартості будівництва як інноваційна технологія навчання. Технології навчання (15). с. 53-59.

Коваль, А. О. та Koval, А. А. (2015) Облаштування фотолабораторії та вибір обладнання для радіографічного контролю зварних з'єднань. Студентський вісник НУВГП (1(3)). с. 54-57.

Ковальчук, В. П. (2015) ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ ТОВЩИНИ УТЕПЛЕННЯ ФАСАДІВ НА ПРИКЛАДІ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ В М. РІВНЕ. Студентський вісник НУВГП (3(5)). с. 14-17.

Ковальчук, Н. С. та Гаврилюк, В. А. та Колесник, Т. Н. та Kovalchuk, N. S. та Нavryliuk, V. A. та Kolesnyk, T. M. (2015) ВПЛИВ ФЕРМЕНТОВАНОГО ОРГАНІЧНОГО ДОБРИВА НА ПРОДУКТИВНІСТЬ АГРОЕКОСИСТЕМИ НА ДЕРНОВО-СЛАБОПІДЗОЛИСТИХ ҐРУНТАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). с. 105-113.

Ковальчук, Р. В. (2015) ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОЧОГО ОБЛАДНАННЯ БУЛЬДОЗЕРІВ. Студентський вісник НУВГП (2(4)). с. 91-92.

Ковшун, Н. Е. та Kovshun, N. E. (2015) РОЛЬ РЕНТНОГО ПІДХОДУ У ВДОСКОНАЛЕННІ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ВОДОКОРИСТУВАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). с. 32-43.

Козачук, Р. І. (2015) ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ БОКОВОГО ВИСИПАННЯ СИПКИХ МАТЕРІАЛІВ З БУНКЕРА. Студентський вісник НУВГП (3(5)). с. 56-59.

Козяр, В. О. та Ігнатюк, Р. М. та Стадник, О. С. та Kozіar, V. О. та Ihnatіuk, R. M. та Stadnyk, О. S. (2015) ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СХЕМИ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ЦЕМЕНТАЦІЙНОГО ОСАДЖЕННЯ МІДІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(72)). с. 266-271.

Колева, Г. П. та Коleva, G. P. (2015) Основні прийоми псевдотехнологій «PR». Студентський вісник НУВГП (1(3)). с. 81-84.

Колядич, І. В. (2015) ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСОБІВ СТИМУЛЮВАННЯ ЗБУТУ ПРОДУКЦІЇ ДЛЯ ПОКУПЦІВ. Студентський вісник НУВГП (2(4)). с. 150-153.

Конарівська, О. Б. та Левун, О. І. та Konarivska, O. B. та Levun, О. I. (2015) ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РИНКУ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). с. 217-225.

Кондратюк, А. Ю. (2015) ЗАСТОСУВАННЯ ЗБАЛАНСОВАНОЇ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЛІСОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ. Студентський вісник НУВГП (2(4)). с. 154-157.

Кондратюк, М. Ю. та Kondratiuk, M. Y. (2015) ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ БІОГАЗУ В УКРАЇНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(72)). с. 216-222.

Кондратюк, О. М. та Kondratiuk, О. М. (2015) МЕХАНІЗМ ВЗАЄМОДІЇ АБРАЗИВНОЇ ГРАНУЛИ З ДЕТАЛЯМИ ПРИ ВІБРАЦІЙНІЙ ОБРОБЦІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(72)). с. 436-443.

Кондратюк, О. М. та Kondratiuk, О. М. (2015) ВІДОБРАЖЕННЯ ТОПОГРАФІЧНОЇ ПОВЕРХНІ ЗЕМЛІ ГРАФІЧНОЮ СИСТЕМОЮ AUTOCAD. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(72)). с. 204-215.

Конончук, В. О. (2015) ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ЦИТОФІЗІОЛОГІЧНОГО МЕТОДУ ДЛЯ ОЦІНКИ ТОКСИЧНОСТІ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД. Студентський вісник НУВГП (3(5)). с. 40-43.

Конончук, М. М. (2015) НЕОБХІДНІСТЬ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЗЕРНОПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ. Студентський вісник НУВГП (2(4)). с. 158-161.

Коптюк, Р. М. та Koptіuk, R. M. (2015) ВПЛИВ РОЗВИНЕНОГО РЕЛЬЄФУ МІСЦЕВОСТІ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ОСУШУВАНИХ ЗЕМЕЛЬ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). с. 114-121.

Коптюк, Р. М. та Koptіuk, R. M. (2015) МОДЕЛЬ ПРОГНОЗУ ВОДНОГО РЕЖИМУ ОСУШУВАНИХ ЗЕМЕЛЬ З УРАХУВАННЯМ РОЗВИНУТОСТІ РЕЛЬЄФУ МІСЦЕВОСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(72)). с. 3-12.

Коптюк, Р. М. та Рокочинський, А. М. та Koptiuk, R. M. та Rokochynskyi, A. M. (2015) ОЦІНКА МЕЛІОРАТИВНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕЛЬЄФУ МІСЦЕВОСТІ В ПРОЕКТАХ БУДІВНИЦТВА ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ ОСУШУВАЛЬНИХ СИСТЕМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). с. 325-331.

Корбутяк, М. В. та Гопчак, І. В. та Басюк, Т. О. та Korbutyak, M. V. та Hopchak, I. V. та Basyuk, T. O. (2015) ОЦІНКА ВПЛИВУ МЕЛІОРАТИВНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА БАСЕЙНИ МАЛИХ РІЧОК УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІССЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). с. 156-161.

Корнійчук, В. І. та Korniіchuk, V. І. (2015) ДОСЛІДЖЕННЯ П’ЄЗОМЕТРИЧНОГО ТИСКУ НАД ПОРОГОМ ВОДОЗЛИВУ З ТОНКОЮ СТІНКОЮ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(72)). с. 121-131.

Корнілов, Л. В. та Шульган, Р. Б. та Кібукевич, О. М. та Гіжицька, К. Л. та Kornilov, L. V. та Shulgan, R. B. та Kibukevych, O. M. та Hizhytska, K. L. (2015) МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ЗЕМЛЕУСТРОЮ З ФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ СТРУКТУР ПРИМІСЬКОЇ ЗОНИ МІСТА РІВНОГО. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(72)). с. 181-196.

Корнієнко, В. Я. та Korniіenko, V. Y. (2015) КІЛЬКІСНА ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ ГІДРАВЛІЧНОГО ТА ГІДРОМЕХАНІЧНОГО СПОСОБІВ ВИДОБУТКУ БУРШТИНУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(72)). с. 235-241.

Король, Б. О. та Костюкевич, Р. М. та Korol, B. О. та Kostiukevych, R. М. (2015) ПРОФІЛЬ «ФАВОРИТІВ» І «АУТСАЙДЕРІВ» ІНТЕРНЕТ-АУДИТОРІЇ В УКРАЇНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). с. 245-256.

Костриченко, В. М. та Карпінська, М. М. та Kostrychenko, V. M. та Karpinska, M. M. (2015) ВИРОБНИЧО-ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА: ОЦІНЮВАННЯ ТА ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). с. 44-53.

Кость, К. О. (2015) СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. Студентський вісник НУВГП (2(4)). с. 162-165.

Костюкова, Т. А. та Kostiukova, T. A. (2015) Сучасний освітній маркетинг та конкурентоспроможність вищих навчальних закладів. Технології навчання (15). с. 164-170.

Костюковський, Р. О. та Kostukovskiy, R. O. (2015) Теплові насоси – сучасна, альтернативна технологія опалення та теплопостачання. Студентський вісник НУВГП (1(3)). с. 38-41.

Косяк, Д. С. та Холоденко, В. С. та Kosyak, D. S. та Kholodenko, V. S. (2015) ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗМІРІВ ВОДООХОРОННИХ ЗОН РІЧОК УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІССЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). с. 130-136.

Косінов, В. П. та Kosinov, V. P. (2015) ВСТАНОВЛЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ЧИСЛА РОБОЧИХ НАСОСІВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЙНОЇ ПОДАЧІ ВОДИ СИСТЕМОЮ «НАСОСНА СТАНЦІЯ – ВОДОВІД» ПРИ УМОВІ АВАРІЇ НА ВОДОВОДІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(72)). с. 290-298.

Котова, А. О. та Бялик, І. М. та Kotova, A. O. та Bialyk, I. M. (2015) ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РІЗНИХ НАЗЕМНИХ МЕТОДІВ ГЕОДЕЗИЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). с. 217-221.

Кочкарьов, Д. В. та Бабич, В. І. та Kochkarov, D. V. та Babych, V. I. (2015) ПРОЕКТУВАННЯ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПРЯМОКУТНОГО ПРОФІЛЮ ЗА КОСОГО ЗГИНУ НА ОСНОВІ МЕТОДУ РОЗРАХУНКОВИХ ОПОРІВ ЗАЛІЗОБЕТОНУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). с. 171-175.

Кравченко, Н. В. та Кравченко, В. С. та Мацнєва, Т. С. та Мельник, О. М. та Kravchenko, N. V. та Kravchenko, V. S. та Matsnyeva, T. S. та Melnik, O. M. (2015) ЕКОНОМІЧНА ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ БІОГАЗОВИХ УСТАНОВОК НА ФЕРМАХ ВРХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). с. 259.

Кравченко, О. В. та Kravchenko, A. V. (2015) ДОСЛІДЖЕННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ ЗАЛІЗО- ТА МАРГАНЕЦЬОКИСНЮЮЧИХ БАКТЕРІЙ У ПРИРОДНИХ БІОЦЕНОЗАХ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ОЧИЩЕННЯ ВОДИ ВІД ЦИХ ЕЛЕМЕНТІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(72)). с. 310-320.

Кравченко, О. В. та Kravchenko, O. V. (2015) РОЛЬ МІКРООРГАНІЗМІВ ПРИ ВИДАЛЕННІ ІЗ ВОДИ ВИСОКИХ КОНЦЕНТРАЦІЙ ЗАЛІЗА НА ФІЛЬТРАХ З ЦЕОЛІТОВИМ ЗАВАНТАЖЕННЯМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). с. 58-65.

Кравчун, О. В. та Кravchun, E. V. (2015) Вплив податку на додану вартість на фінансову діяльність підприємств. Студентський вісник НУВГП (1(3)). с. 85-88.

Крива, А. В. та Перелигіна, В. Є. та Kryva, A. V. та Perelyhina, V. E. (2015) Етапи становлення цифрового репозиторію Національного університету водного господарства та природокористування як засобу популяризації наукових публікацій. Технології навчання (15). с. 142-146.

Крижановський, Р. А. (2015) ГЕНЕЗИС ПРЯМИХ ПОДАТКІВ В ЄВРОПІ. Студентський вісник НУВГП (2(4)). с. 166-169.

Крутий, Д. І. та Шевчук, Ю. В. (2015) ПОБУДОВА ТРАЄКТОРІЙ ДОННИХ ТЕЧІЙ НА КРУГОВОМУ ПОВОРОТІ РУСЛА. Студентський вісник НУВГП (2(4)). с. 40-41.

Крівцов, В. В. та Krivtsov, V. V. (2015) Окремі питання адаптації першокурсників до навчального процесу при вивченні нарисної геометрії. Технології навчання (15). с. 135-141.

Крівцов, В. В. та Krivtsov, V. V. (2015) ЗАСТОСУВАННЯ РОДИННИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ПРИ РОЗВ’ЯЗУВАННІ ЗАДАЧ З НАРИСНОЇ ГЕОМЕТРІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(72)). с. 365-375.

Крівцов, В. В. та Krivtsov, V. V. (2015) Технології відтворення 3D-контенту та їхнє застосування під час навчання фізики та інформатики у загальноосвітній і вищій школі. Технології навчання (15). с. 127-134.

Кузло, М. Т. та Kuzlo, M. T. (2015) ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ ГРУНТОВИХ СПОРУД В УМОВАХ ЗМІННОГО РІВНЯ ВОДИ У ВОДОЙМИЩІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). с. 226-229.

Кузло, М. Т. та Житковський, В. В. (2015) ВИКОРИСТАННЯ ВІДХОДІВ ПОДРІБНЕННЯ ГІРСЬКИХ ПОРІД ПРИ ВИГОТОВЛЕННІ ВАЖКОГО БЕТОНУ ТА БУДІВЕЛЬНИХ РОЗЧИНІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(72)). с. 321-331.

Кузнєцова, О. Т. та Kuznetsova, O. T. (2015) Мотивація студентів університету до систематичних занять фізичним вихованням. Технології навчання (15). с. 108-115.

Кузьмич, Л. В. та Андрюк, І. М. та Kuzmуch, L. V. та Andriuk, I. M. (2015) ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ВОДНИМИ РЕСУРСАМИ БАСЕЙНУ РІЧКИ СІРЕТ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(72)). с. 26-33.

Кузьмич, Л. В. та Андрюк, І. М. та Kuzmуch, L. V. та Andriuk, I. M. (2015) ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ВОДНИМИ РЕСУРСАМИ БАСЕЙНУ РІЧКИ СІРЕТ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). с. 426-430.

Куковський, А. Г. та Кизима, В. П. та Kukovskyі, A. G. та Kуzуma, V. P. (2015) ТЕХНОЛОГІЯ БУДІВНИЦТВА КОМПЛЕКСУ ПРОТИЕРОЗІЙНИХ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). с. 198-204.

Кундрат, М. М. та Kundrat, М. М. (2015) ВІДШАРУВАННЯ НЕРОЗТЯГЛИВОГО ПІДСИЛЕННЯ ПІД НАВАНТАЖЕННЯМ ЗОСЕРЕДЖЕНИХ НЕПЕРЕРВНИХ ТА ЦИКЛІЧНИХ СИЛ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(72)). с. 353-364.

Куницький, М. О. та Бялик, І. М. та Кундрат, А. М. та Kunytskyi, M. O. та Bialyk, I. M. та Kundrat, A. M. (2015) ВИКОРИСТАННЯ БЕЗПРОВІДНИХ ІНФОРМАЦІНЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ГЕОДЕЗИЧНИХ ПРИЛАДАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). с. 222-225.

Курбала, Л. В. (2015) ОБГРУНТУВАННЯ КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЗАСОБУ ЗМЕНШЕННЯ ЙОГО ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ. Студентський вісник НУВГП (2(4)). с. 170-173.

Кізєєв, М. Д. та Присяжнюк, І. М. та Присяжнюк, О. В. та Сафоник, А. П. та Kizіeіev, M. D. та Prysіazhnіuk, I. M. та Prysіazhnіuk, O. V. та Safonyk, A. P. (2015) МОДЕЛЮВАННЯ СИНГУЛЯРНО ЗБУРЕНИХ ПРОЦЕСІВ ТИПУ «КОНВЕКЦІЯ – ДИФУЗІЯ – МАСООБМІН» В ПОРИСТИХ БАГАТОШАРОВИХ СЕРЕДОВИЩАХ ІЗ ВРАХУВАННЯМ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(72)). с. 47-59.

Кільченко, М. І. (2015) ОСНОВИ СИНЕРГЕТИКИ. Студентський вісник НУВГП (2(4)). с. 243-247.

Кірянов, В. М. та Білецький, А. А. та Клімов, С. В. та Пінчук, О. Л. та Kirianov, V. M. та Biletskyі, A. A. та Klimov, S. V. та Pinchuk, O. L. (2015) КАФЕДРА ВОДОГОСПОДАРСЬКОГО БУДІВНИЦТВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ГІДРОМЕЛІОРАТИВНИХ СИСТЕМ: ІСТОРІЯ, ЗАВДАННЯ, ПЕРСПЕКТИВИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). с. 205-211.

Кір’янов, В. М. та Керечан, Д. М. та Kiryanov, V. М. та Kerechan, D. M. (2015) ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ АКУМУЛЮЮЧИХ БАСЕЙНІВ НЕВЕЛИКИХ ЄМКОСТЕЙ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ПОЛИВІВ НА ТЕРИТОРІЇ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). с. 82-87.

Л

Ластовець, Н. В. та Lastovets, N. V. (2015) ТЕХНОЛОГІЇ ВИМІРЮВАННЯ КОНВЕКЦІЙНИХ ТЕЧІЙ В ПРИВІКОННІЙ ЗОНІ ОПАЛЮВАЛЬНИХ ПРИМІЩЕНЬ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). с. 194-200.

Лебедь, О. О. та Мислінчук, В. О. та Прищепа, А. М. та Lebed, O. O. та Myslinchuk, V. О. та Prуschepa, A. M. (2015) Радонометрія природних водних джерел Здолбунівського району Рівненщини. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). с. 172-180.

Левицька, С. О. та Полюхович, М. Д. та Levytska, S. O. та Polіuhovych, M. D. (2015) ПРОГРАМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). с. 54-63.

Левицька, С. О. та Сич, Д. М. та Levytska, S. О. та Sych, D. М. (2015) РОЛЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В ОПТИМІЗАЦІЇ КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ВИРОБНИЦТВА (НА ПРИКЛАДІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ). Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). с. 226-234.

Левицька, С. О. та Стець, Н. В. та Levytska, S. O. та Stets, N. V. (2015) СОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ: СВІТОВИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). с. 235-244.

Лесняк, О. Ю. та Lesnіak, O. Y. (2015) ВРАХУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ ЧИННИКІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). с. 64-70.

Лисак, О. В. та Малкін, Е. С. та Lysak, O. V. та Malkin, E. S. (2015) АНАЛІЗ КОНФІГУРАЦІЇ КОНВЕКТИВНИХ КАНАЛІВ ТЕПЛОАКУМУЛЮЮЧИХ ЕЛЕКТРОПЕЧЕЙ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). с. 265-274.

Лисанець, О. В. (2015) ОСНОВНІ ДЕФЕКТИ КОРПУСНИХ ДЕТАЛЕЙ АВТОМОБІЛІВ І СПОСОБИ ЇХ УСУНЕННЯ. Студентський вісник НУВГП (3(5)). с. 60-61.

Лисачок, А. (2015) РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ ЯК ПЕРЕДУМОВА РАДИКАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ: ДОСВІД ГРУЗІЇ ТА УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ. Студентський вісник НУВГП (2(4)). с. 174-177.

Лоєвська, А. О. (2015) ПЕРСПЕКТИВИ ВИДОБУТКУ СЛАНЦЕВОГО ГАЗУ В УКРАЇНІ. Студентський вісник НУВГП (2(4)). с. 66-69.

Лоєвська, А. О. (2015) ПРОГНОЗУВАННЯ НАЙБІЛЬШ ОПТИМАЛЬНОГО ПІДХОДУ ДО ТЕХНОЛОГІЇ ВИДОБУТКУ МІДІ В РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ. Студентський вісник НУВГП (3(5)). с. 26-29.

Лушнікова, Н. В. та Lushnikova, N. V. (2015) Архітектурні конкурси як засіб індивідуалізації самостійної роботи та підвищення мотивації до навчання студентів-архітекторів. Технології навчання (15). с. 11-28.

Лушнікова, Н. В. та Lushnikova, N. V. (2015) Вебінар як альтернативна форма аудиторної навчальної діяльності у вищому навчальному закладі: досвід застосування. Технології навчання (15). с. 29-45.

Люшин, А. Л. (2015) ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ СУБ’ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ. Студентський вісник НУВГП (2(4)). с. 178-180.

Ляшук, А. М. (2015) ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ. Студентський вісник НУВГП (2(4)). с. 181-184.

Ліпянін, В. А. та Мілаш, Т. О. та Lipianin, V. A. та Milash, T. O. (2015) МІСТОБУДІВЕЛЬНІ ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СПОРУД ЗОВНІШНЬОГО ТРАНСПОРТУ У ВЕЛИКИХ МІСТАХ УКРАЇНИ (на прикладі м. Рівне). Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(72)). с. 456-465.

Ліпяніна, Х. В. та Lipіanina, К. V. (2015) МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ОПТИМІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙ ДЛЯ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО ОБ’ЄКТА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). с. 71-77.

Лісовенко, Є. П. та Філіпович, Ю. Ю. та Lisovenko, Y. P. та Filipovych, Y. Y. (2015) СПОСІБ І УСТАНОВКА ДЛЯ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ ВІТРОВИХ ХВИЛЬ І БРИЖІВ ВОДОСХОВИЩ У ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГІЮ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(72)). с. 158-168.

Літніцький, С. І. та Litnitskyі, S. I. (2015) НАБЛИЖЕНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ТВІРНОЇ ДИСКРЕТНО ПРЕДСТАВЛЕНОЇ ПОВЕРХНІ ОБЕРТАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). с. 189-193.

Ліхо, О. А. та Гакало, О. І. та Liho, О. А. та Hakalo, О. І. (2015) ОСОБЛИВОСТІ ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ПОЛІСЬКИХ РАЙОНІВ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). с. 122-132.

Ліщук, Н. В. (2015) ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ БІОПАЛИВА НА РОБОТУ ПАЛИВНОЇ АПАРАТУРИ ДИЗЕЛЬНИХ ДВИГУНІВ. Студентський вісник НУВГП (3(5)). с. 62-64.

М

Мацнєва, Т. С. та Кравченко, Н. В. та Грицина, О. О. та Matsnyeva, T. S. та Kravchenko, N. V. та Grytsyna, O. O. (2015) ВИКОРИСТАННЯ ПОРТФОЛІО У ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ. Технології навчання (14). с. 37-42.

Макаренко, О. М. (2015) АНАЛІЗ СТАНУ ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ В ЛІСОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Студентський вісник НУВГП (3(5)). с. 77-79.

Максимова, В. С. та Петрик, О. С. (2015) ПОПЕРЕЧНІ ШВИДКОСТІ ТЕЧІЇ НА ВИГИНІ ШИРОКОГО ТУРБУЛЕНТНОГО ПОТОКУ. Студентський вісник НУВГП (2(4)). с. 42-43.

Максимчук, Ю. А. (2015) ЗМІНИ ЯКОСТІ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД РІЧКИ СТИР НА ФОНІ СУЧАСНОГО РІВНЯ АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ. Студентський вісник НУВГП (2(4)). с. 62-65.

Маланчук, Є. З. та Христюк, А. О. та Malanchuk, E. Z. та Khrystiuk, A. O. (2015) ВИБІР ТА ОБҐРУНТУВАННЯ КООРДИНАТ УПРАВЛІННЯ ТА КЕРУЮЧИХ ВПЛИВІВ ГІДРОМОНІТОРНОГО РОЗМИВУ КОРИСНИХ КОПАЛИН. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(72)). с. 242-247.

Маланчук, Л. О. та Мощич, С. З. та Тимощук, І. І. та Malanchuk, L. О. та Moshchych, S. Z. та Tymoshchuk, I. I. (2015) РЕАЛІЗАЦІЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ АЛЬТЕРНАТИВНИМ ПАЛИВОМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). с. 78-85.

Малецький, Зджіслав та Maletski, Zdzislav (2015) ВАЖЛИВІ ПРОЦЕСИ, КОТРІ ЗАГРОЖУЮТЬ БЕЗПЕЦІ ВОДОСХОВИЩ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). с. 236-247.

Малкін, Е. С. та Журавська, Н. Є. та Мележик, Л. П. та Malkin, E. S. та Zhuravska, N. E. та Меlеgik, L. P. (2015) ДО ПИТАННЯ ПРИГОТУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ОМАГНІЧЕНОЇ ВОДИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). с. 66-72.

Мальчик, М. І. та Маlchic, М. I. (2015) Експортний маркетинг міжнародних економічних відносин. Студентський вісник НУВГП (1(3)). с. 89-92.

Мальчик, Т. І. та Маlchic, Т. I. (2015) Компоненти успіху маркетингу інновацій вітчизняних підприємств. Студентський вісник НУВГП (1(3)). с. 93-95.

Мартинчук, А. та Маrtynchuk, A. (2015) Вібраційні технології в авторемонтному виробництві. Студентський вісник НУВГП (1(3)). с. 24-25.

Мартинюк, П. М. та Степанченко, О. М. та Бобошко, В. М. та Martyniuk, P. M. та Stepanchenko, O. M. та Boboshko, V. M. (2015) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ КОНСОЛІДАЦІЇ ҐРУНТІВ ПРИ НЕЛІНІЙНИХ КОМПРЕСІЙНИХ ЗАЛЕЖНОСТЯХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). с. 150-155.

Матус, С. К. та Пастушенко, В. Й. та Matus, S. K. та Pastushenko, V. Y. (2015) ВИМІРЮВАННЯ ВОЛОГОСТІ ТА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ГІДРОФІЗИЧНИХ ФУНКЦІЙ ҐРУНТІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). с. 302-310.

Матус, С. К. та Рокочинський, А. М. та Matus, S. K. та Rokochynskyi, A. M. (2015) УДОСКОНАЛЕННЯ ВОДОРЕГУЛЮВАННЯ НА АВТОМАТИЗОВАНИХ ОСУШУВАЛЬНО-ЗВОЛОЖУВАЛЬНИХ СИСТЕМАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). с. 162-170.

Мацнєва, Т. С. та Ковальчук, В. П. та Matsneva, Т. S. та Kovalchuk, V. P. (2015) АНАЛІЗ ПЕРСПЕКТИВ ТА ОЦІНОК ПОТЕНЦІАЛУ ВИРОБНИЦТВА БІОГАЗУ З ВІДХОДІВ В УКРАЇНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). с. 275-281.

Мацнєва, Т. С. та Ковальчук, В. П. та Matsneva, Т. S. та Kovalchuk, V. P. (2015) АНАЛІЗ ПЕРСПЕКТИВ ТА ОЦІНОК ПОТЕНЦІАЛУ ВИРОБНИЦТВА БІОГАЗУ З ВІДХОДІВ В УКРАЇНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). с. 275-281.

Мацнєва, Т. С. та Россінський, Р. М. та Matsneva, T. S. та Rossinskyі, R. M. (2015) 50 РОКІВ – ЧАС ПІДСУМКІВ, ЧАС ДІЙ (до п’ятдесятиріччя заснування кафедри каналізації та санітарної техніки). Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). с. 3-11.

Мащенко, В. А. та Mashchenko, V. А. (2015) ВІДБИВАННЯ ТА ЗАЛОМЛЕННЯ АКУСТИЧНИХ ХВИЛЬ НА МЕЖІ ПРУЖНИХ CЕРЕДОВИЩ З ВІД’ЄМНИМ КОЕФІЦІЄНТОМ ПУАССОНА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). с. 382-387.

Медвідь, Н. В. та Medvid, N. V. (2015) ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ВОДОВОДУ ТА ЗОНИ ВИМИВУ НА ПРОЦЕСИ ФІЛЬТРАЦІЙНОЇ КОНСОЛІДАЦІЇ ҐРУНТОВОЇ ГРЕБЛІ МЕТОДОМ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(72)). с. 132-142.

Медвідь, С. Х. та Медвідь, О. С. та Medvid, S. F. та Medvid, O. S. (2015) ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ КОМПЕНСАЦІЙНОЇ ПЕТЛІ ДЛЯ СТВОРЕННЯ СКРУТОК МЕТАЛЕВИХ СІТОК. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). с. 350-353.

Меддур, А. C. та Токар, О. І. та Токар, Л. О. та Meddour, A. S. та Tokar, O. I. та Tokar, L. O. (2015) ТЕХНОЛОГІЧНА НАДІЙНІСТЬ ЕЛЕМЕНТІВ СИСТЕМ КРАПЛИННОГО ЗРОШЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). с. 13-16.

Мельник, О. М. та Наливайко, Н. Я. та Melnуk, О. М. та Nalyvaіko, N. Y. (2015) ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЕВООБРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗАСАДАХ УПРАВЛІННЯ ОБСЯГАМИ ВИРОБНИЦТВА З УРАХУВАННЯМ РИЗИКІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). с. 86-95.

Мельничук, М. Я. та Melnychuk, M. J. (2015) Інноваційне підприємництво як ключовий фактор сучасного економічного розвитку. Студентський вісник НУВГП (1(3)). с. 96-99.

Мельничук, О. І. (2015) СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ БАКРУТСТВА В УКРАЇНІ. Студентський вісник НУВГП (2(4)). с. 185-188.

Мельничук, О. І. та Меlnychuk, O. I. (2015) Ринок платіжних карток в Україні: сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку. Студентський вісник НУВГП (1(3)). с. 100-103.

Мендусь, П. І. та Мендусь, С. П. та Турченюк, В. О. та Філіпчук, Б. А. та Рокочинський, А. М. та Mendus, P. I. та Mendus, S. P. та Turcheniuk, V. O. та Filipchuk, B. A. та Rokochуnskyі, A. M. (2015) ДРЕНАЖ НА РИСОВИХ СИСТЕМАХ ТА КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). с. 248-251.

Мендусь, С. П. та Mendus, S. P. (2015) ПРИЧИНИ ЗНИЖЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ЗРОШУВАНИХ ЗЕМЕЛЬ РИСОВИХ СИСТЕМ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). с. 395-400.

Меснікович, Н. В. та Меsnikovich, N. V. (2015) Проблеми та перспективи розвитку інвестиційної діяльності в Україні. Студентський вісник НУВГП (1(3)). с. 104-107.

Мисливець, М. В. та Myslyvets, M. V. (2015) Сучасний стан страхового ринку України. Студентський вісник НУВГП (1(3)). с. 108-110.

Мовчан, В. В. (2015) АНАЛІЗ РАЦІОНАЛЬНОСТІ РОЗКЛАДУ ДЗВІНКІВ ЗАНЯТЬ СТУДЕНТІВ НУВГП. Студентський вісник НУВГП (2(4)). с. 189-191.

Мороз, А. О. (2015) ФІЗИКО – ХІМІЧНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ ГРУНТІВ. Студентський вісник НУВГП (2(4)). с. 54-57.

Морозов, В. В. та Морозов, О. В. та Дудченко, К. В. та Корнбергер, В. Г. та Morozov, V. V. та Morozov, O. V. та Dudchenko, K. V. та Kornberher, V. H. (2015) ВОДНО-СОЛЬОВИЙ РЕЖИМ ГРУНТІВ ПРИ РЕГУЛЬОВАНОМУ ВИКОРИСТАННІ ДРЕНАЖНО-СКИДНИХ ВОД РИСОВИХ ЗРОШУВАЛЬНИХ СИСТЕМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). с. 319-324.

Морозько, О. В. та Чміль, А. О. та Моrozko, О.V та Chmil, A. O. (2015) Еволюція концепції маркетингу в напрямі його екологічної складової. Студентський вісник НУВГП (1(3)). с. 111-113.

Московченко, В. Ф. та Moskovchenko, V. F. (2015) ВІДРОДЖЕННЯ ОСУШУВАЛЬНИХ МЕЛІОРАЦІЙ В ПРИП’ЯТСЬКОМУ ПОЛІССІ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(72)). с. 13-25.

Мосійчук, О. М. (2015) ПРОБЛЕМА ЛЮДИНИ У ЛІТЕРАТУРНІЙ СПАДЩИНІ ФІЛОСОФІВ-ЕКЗИСТЕНЦІАЛІСТІВ. Студентський вісник НУВГП (3(5)). с. 132-135.

Мощич, С. З. та Moshchych, S. Z. (2015) ВИКОРИСТАННЯ ЗАКОНІВ РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В ЕНЕРГЕТИЦІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). с. 96-103.

Музичук, К. П. та Бабич, С. М. та Muzychuk, K. P. та Babych, S. M. (2015) ПОВНИЙ КОНТАКТ БЕРЕГІВ МІЖФАЗНИХ РОЗРІЗІВ В КУСКОВО-ОДНОРІДНІЙ ОРТОТРОПНІЙ ПЛАСТИНЦІ З ЕЛІПТИЧНОЮ МЕЖЕЮ ПОДІЛУ МАТЕРІАЛІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(72)). с. 112-120.

Муран, Р. О. та Таргоній, І. М. та Мuran, R. О. та Таrhoniy, I. М. (2015) Віддалений моніторинг і управління технологічними процесами та об'єктами. Студентський вісник НУВГП (1(3)). с. 58-63.

Н

Назаренко, О. М. та Дружко, І. В. та Nazarenko, A. M. та Druzhko, I. V. (2015) МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ТЕПЛОНОСІЯ – ОДИН З ШЛЯХІВ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). с. 201-208.

Назарчук, Ю. Ю. та Nazarchuk, J. Y. (2015) Аналіз індикаторів та заходи підвищення рівня фінансової безпеки держави. Студентський вісник НУВГП (1(3)). с. 114-117.

Налобіна, О. О. та Поліщук, Л. М. та Nalobina, О. О. та Polishchuk, L. М. (2015) ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ОТРИМАННЯ ТРЕСТИ ЛЬОНУ-ДОВГУНЦЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(72)). с. 409-416.

Наумець, М. В. (2015) ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ АРХІТЕКТУРНОГО МІНІ-ПАРКУ. Студентський вісник НУВГП (2(4)). с. 7-10.

Николайчук, Я. М. та Круліковський, Б. Б. та Возна, Н. Я. та Процюк, Г. Я. та Nykolaichuk, Y. M. та Krulikovskyi, B. B. та Vozna, N. Y. та Protsiuk, G. Y. (2015) ПРОБЛЕМИ СТРУКТУРИЗАЦІЇ ІНФОРМАТИКИ МОНІТОРИНГУ НАФТОВИХ РОДОВИЩ ТА ЗАХИСТУ ВОДНИХ РЕСУРСІВ КАРПАТ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). с. 258-264.

Ніколайчук, В. В. та Тимейчук, О. Ю. та Nikolaichuk, V. V. та Tymeichuk, O. Y. (2015) ОБҐРУНТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ ДЕТАЛЕЙ З’ЄДНАННЯ ЗМІННОЇ ЖОРСТКОСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(72)). с. 417-424.

Ніколайчук, О. М. та Шинкарук, Л. А. та Орлов, І. Ю. та Nikolaichuk, О. М. та Shynkaruk, L. А. та Orlov, I. Y. (2015) ДОСЛІДЖЕННЯ ЧАСУ ЗАКРИТТЯ ПОПЛАВКА-ЗАТВОРА ГІДРОАВТОМАТИЧНОГО РЕГУЛЯТОРА РІВНЯ З ПОДОВЖЕНИМ ГІДРАВЛІЧНИМ ЗВ’ЯЗКОМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). с. 111-117.

О

Оводюк, Н. М. (2015) ОБЛІКОВО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПОДАТКУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Студентський вісник НУВГП (2(4)). с. 192-195.

Озимок, В. Д. (2015) ГЕНЕЗИС ПОНЯТТЬ СИСТЕМИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ. Студентський вісник НУВГП (2(4)). с. 196-199.

Оксентюк, Н. В. та Oksentiuk, N. V. (2015) Можливості застосування ментальних карт у навчальному процесі. Технології навчання (15). с. 194-208.

Олійник, Олена Олександрівна та Oliinyk, O. O. (2015) УПРАВЛІНСЬКИЙ АУДИТ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). с. 104-110.

Омельчук, І. С. (2015) ДЕКОРАТИВНІ ЕЛЕМЕНТИ В АРХІТЕКТУРІ ЧЕСЬКИХ КОЛОНІЙ НА ВОЛИНІ. Студентський вісник НУВГП (2(4)). с. 11-13.

Онопрієнко, Д. М. та Onopriienko, D. M. (2015) ВПЛИВ ФЕРТИГАЦІЇ НА ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЙНОСТІ КУКУРУДЗИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). с. 180-184.

Опалько, С. А. та Оpаlkо, S. А. (2015) Особливості застосування мережевого маркетингу в Україні. Студентський вісник НУВГП (1(3)). с. 118-121.

П

Пікула, М. В. та Pikula, M. V. (2015) ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ЕКОЛОГІЧНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ У СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «АВТОМОБІЛІ І АВТОМОБІЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО». Технології навчання (14). с. 123.

Пенчук, В. О. та Гусаков, В. М. та Супонєв, В. М. та Балєсний, С. П. та Pеnchuk, V. О. та Нusakov, V. М. та Suponіev, V. М. та Balіesnyі, S. P. (2015) ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСІВ ПРОКОЛУ ҐРУНТІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(72)). с. 384-390.

Переходько, І. (2015) ВОДНІ ОБ’ЄКТИ В ЛАНДШАФТНОМУ ПРОЕКТУВАННІ. Студентський вісник НУВГП (3(5)). с. 18-20.

Петрашко, Л. Р. (2015) АНАЛІЗ ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ В УКРАЇНІ. Студентський вісник НУВГП (3(5)). с. 80-83.

Петрович, В. В. та Артеменко, В. А. та Petrovуch, V. V. та Artemenko, V. A. (2015) МЕТОД ВІДНОВЛЕННЯ НАДВЕЛИКИХ ПРОПУСКІВ У ГІДРОЛОГІЧНИХ ТИМЧАСОВИХ РЯДАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). с. 125-129.

Петрук, А. М. та Petruk, А. М. (2015) ОЦІНЮВАННЯ ТІСНОТИ КОРЕЛЯЦІЙНОГО ЗВ’ЯЗКУ МІЖ ПОКАЗНИКАМИ ЯКОСТІ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД ВОДОЙМИ-ОХОЛОДЖУВАЧА ХАЕС. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). с. 153-162.

Погосов, О. Г. та Малкін, Е. С. та Pohosov, O. H. та Malkin, E. S. (2015) ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВІДЦЕНТРОВИХ СЕПАРАЦІЙНИХ ПРИСТРОЇВ З ПОДВІЙНИМ ВІДВЕДЕННЯМ РІДКОЇ ФАЗИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). с. 209-214.

Полтавченко, Т. В. та Парфенюк, І. О. та Юськов, А. В. та Poltavchenko, T. V. та Parphenіuk, I. O. та Yuskov, A. V. (2015) Інтродукція вугра річкового європейського у водойми Рівненської області. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). с. 223-232.

Полунець, В. В. (2015) АНАЛІЗ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ДОВГОВІЧНІСТЬ КАНАТІВ І ШКІВІВ. Студентський вісник НУВГП (2(4)). с. 93-96.

Поліщук, В. В. та Polishchuk, V. V. (2015) МЕТОДИКА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ОПЕРАТИВНОГО ПЛАНУВАННЯ ЗРОШЕННЯ «ГІС ПОЛИВ». Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). с. 431-438.

Пона, О. М. та Возняк, О. Т. та Шаповал, С. П. та Касинець, М. Є. та Pona, O. M. та Voznyak, O. T. та Shapoval, S. P. та Kasynets, M. Ye. (2015) ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОГО ЕФЕКТУ ВІД ВИКОРИСТАННЯ ГЕЛІОПОКРІВЛІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). с. 282-287.

Попко, О. В. та Pоpkо, O. V. (2015) Франчайзинг як альтернативний інструмент ефективного ведення бізнесу. Студентський вісник НУВГП (1(3)). с. 122-125.

Попок, Т. В. (2015) ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ЗАГРОЗИ. Студентський вісник НУВГП (2(4)). с. 252-253.

Портухай, О. І. та Portukhay, О. I. (2015) Аналіз агрофізичного стану торфового неглибокого ґрунту Західного Полісся. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). с. 181-188.

Портухай, О. І. та Лисенко, Н. А. та Portukhay, О. I. та Lysenko, N. A. (2015) Оцінювання антропогенного навантаження на лісові екосистеми Рівненської області в контексті збалансованого розвитку. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). с. 204-211.

Примак, А. Я. (2015) ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗПОДІЛУ ЗУСИЛЬ, ЩО ДІЮТЬ В БЕЗШАТУННИХ МЕХАНІЗМАХ. Студентський вісник НУВГП (2(4)). с. 97-100.

Приступа, К. А. (2015) ТЛУМАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СУТНОСТІ ПОНЯТЬ «ВИДАТКИ», «ВИТРАТИ» ТА «ЗАТРАТИ» В БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ. Студентський вісник НУВГП (3(5)). с. 104-107.

Прогульний, В. І. та Рябков, М. В. (2015) ДОСЛІДЖЕННЯ КОЛЬМАТАЦІЇ ПОРИСТОГО ПОЛІМЕРБЕТОНУ ПІНОПОЛІСТИРОЛОМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(72)). с. 272-277.

Прокопчук, І. О. та Prokopchuk, I. О. (2015) Реклама як інструмент впливу на процес прийняття рішень споживачем. Студентський вісник НУВГП (1(3)). с. 126-128.

Проценко, С. Б. (2015) ОЦІНКА СПОСОБІВ ПОКВАРТИРНОГО ОБЛІКУ СПОЖИВАННЯ ТЕПЛА НА ОПАЛЕННЯ В БАГАТОКВАРТИРНИХ ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). с. 215-226.

Проценко, С. Б. та Новицька, О. С. та Procenko, S. B. та Novytska, O. S. (2015) АНАЛІЗ НОВИХ НОРМАТИВНИХ ВИМОГ ДО РОЗРАХУНКУ ПРОЕКТНОГО ТЕПЛОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ СИСТЕМ ОПАЛЕННЯ БУДІВЕЛЬ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). с. 17-24.

Процюк, З. Б. та Protsiuk, Z. B. (2015) Аналіз проблем та напрямки розвитку автомобільно-транспортної системи. Студентський вісник НУВГП (1(3)). с. 26-29.

Пшеничний, І. В. (2015) ДОСЛІДЖЕННЯ ТРАНСМІСІЙ КОЛІСНИХ МАШИН НА ДІАГНОСТИЧНОМУ СТЕНДІ. Студентський вісник НУВГП (3(5)). с. 65-68.

Підгрушний, В. А. (2015) ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ В СУЧАСНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ. Студентський вісник НУВГП (2(4)). с. 248-251.

Підгрушний, В. А. (2015) ТОВАРНИЙ ФЕТИШИЗМ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ. Студентський вісник НУВГП (2(4)). с. 200-203.

Пікула, М. В. та Pikula, M. V. (2015) Формування технологічної мобільності у студентів-машинобудівників. Технології навчання (15). с. 60-65.

Р

Россінський, В. М. та Россінський, Р. М. та Rossinskyi, V. M. та Rossinskyi, R. M. (2015) МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ТЕХНОЛОГІЙ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ІНЖЕНЕРНИХ СИСТЕМ БУДІВЕЛЬ, БУДИНКІВ І СПОРУД. Технології навчання (14). с. 101-106.

Россінський, В. М. та Rossinskyi, V. M. (2015) МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ТЕХНОЛОГІЙ РОЗРАХУНКУ МЕРЕЖ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ СУЧАСНИМИ ПРИКЛАДНИМИ ПРОГРАМНИМИ КОМПЛЕКСАМИ. Технології навчання (14). с. 95-100.

Радченко, А. А. та Мальчик, Я. Я. та Radchenko, А. А. та Маlchik, Y. Y. (2015) PR як інструмент маркетингових комунікацій. Студентський вісник НУВГП (1(3)). с. 129-131.

Радчук, К. та Radchuk, K. I. (2015) Екологічні наслідки впровадження інженерно-меліоративних комплексів у геосистеми. Студентський вісник НУВГП (1(3)). с. 48-50.

Радько, А. О. та Radko, A. О. (2015) ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СУТНОСТІ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). с. 111-117.

Разгонова, О. В. та Razhonova, О. V. (2015) ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ МЕТОДУ ЗНЕВОДНЕННЯ ЧЕРВОНОГО ШЛАМУ ПІД ДІЄЮ ЕЛЕКТРИЧНОГО ПОЛЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). с. 117-123.

Рафальська, Д. П. та Rafalska, D. P. (2015) Асортиментна політика ПАТ «Новоград-Волинський хлібозавод». Студентський вісник НУВГП (1(3)). с. 132-135.

Редька, Н. В. (2015) ШТУКАТУРНІ РОЗЧИНИ З ВИКОРИСТАННЯМ ГРАНІТНОГО АСПІРАЦІЙНОГО ПИЛУ. Студентський вісник НУВГП (3(5)). с. 5-7.

Реньова, О. К. (2015) СУЧАСНА КЛАСИФІКАЦІЯ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ. Студентський вісник НУВГП (2(4)). с. 204-206.

Рокочинський, А. М. та Волк, П. П. та Мендусь, С. П. та Коптюк, Р. М. та Rokochynskyi, A. M. та Volk, P. P. та Mendus, S. P. та Koptіuk, R. M. (2015) Впровадження оптимізаційних методів та моделей при підготовці студентів за напрямом підготовки "Гідротехніка (водні ресурси)". Технології навчання (15). с. 45-52.

Рокочинський, А. М. та Кропивко, С. М. та Турченюк, В. О. та Rokochynskyі, A. М. та Kropyvko, S. M. та Turcheniuk, V. О. (2015) ЩОДО МОЖЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ РИСУ БЕЗ ПОСТІЙНОГО ЗАТОПЛЕННЯ НА РИСОВИХ КАРТАХ РІЗНИХ КОНСТРУКЦІЙ В УМОВАХ ПРИДУНАЙСЬКИХ РИСОВИХ СИСТЕМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). с. 313-318.

Рокочинський, А. М. та Шалай, С. В. та Rokochуnskyі, A. M. та Shalai, S. V. (2015) ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ ВРОЖАЙНОСТІ НА ОСУШУВАНИХ ЗЕМЛЯХ У ВОДОГОСПОДАРСЬКО-МЕЛІОРАТИВНИХ ПРОЕКТАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). с. 281-286.

Романчук, С. С. та Єленець, П. Г. та Romanchuk, S. S. та Yelenets, P. Н. (2015) ОЦІНКА ВИКОРИСТАННЯ МЕТАНУ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ ЧЕРВОНОГРАДУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(72)). с. 248-257.

Россінський, В. М. та Rossinskyi, V. M. (2015) УДОСКОНАЛЕННЯ СПОСОБІВ БІОЛОГІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ ГОСПОДАРСЬКО-ПОБУТОВИХ СТІЧНИХ ВОД ШЛЯХОМ СТРУКТУРНОГО ПОДІЛУ ПОТОКІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). с. 124-131.

Рудик, А. В. (2015) МЕТОДИ ВИМІРЮВАННЯ КООРДИНАТ ТА ПАРАМЕТРІВ РУХУ ОБ’ЄКТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ СУПУТНИКОВИХ РАДІОНАВІГАЦІЙНИХ СИСТЕМ. ВІСНИК ІНЖЕНЕРНОЇ АКАДЕМІЇ УКРАЇНИ (4). с. 51-56.

Рудик, А. В. та Rudyk, A. V. (2015) ФАЗОЧАСТОТНИЙ МЕТОД ВИМІРЮВАННЯ АМПЛІТУДИ ЗМІННОЇ НАПРУГИ СИНУСОЇДАЛЬНОЇ ФОР. Вимірювальна та Обчислювальна Техніка в Технологічних Процесах (4). с. 96-102.

Рудик, Н. О. (2015) ЗАСТОСУВАННЯ ГІС-ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ СИСТЕМ ІНЖЕНЕРНИХ КОМУНІКАЦІЙ. Студентський вісник НУВГП (2(4)). с. 18-19.

Рудик, Н. О. та Rudyk, N. A. (2015) Особливості застосування водоочисних систем. Студентський вісник НУВГП (1(3)). с. 42-43.

Рудык, А. В. та Рудык, В. А. та Рудик, А. В. та Рудик, В. А. (2015) ФАЗОМЕТРЫ С МАСШТАБНО–ВРЕМЕННЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЕМ ГАРМОНИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ. ELEKTROTECHNIKA A RADIOELEKTRONIKA. с. 34-38.

Рімейка, M. та Юркіене, A. та Rimeika, M. та Jurkiene, A. (2015) ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ВТРАТАМИ ВОДИ В ЛИТВІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). с. 12-23.

С

Стрілець, В. М. та Похильчук, І. О. та Стрілець, О. Р. та Strilets, V. M. та Pokhylchuk, I. O. та Strilets, O. R. (2015) РОЗВИТОК ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ СТУДЕНТІВ НА ОСНОВІ ЗАЛУЧЕННЯ ЇХ ДО ВИНАХІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ. Технології навчання (14). с. 5-15.

Савіна, Н. Б. та Savinа, N. B. та Tsetsyk, Y. P. та Цецик, Я. П. (2015) РОЛЬ ОРГАНОВ ГОРОДСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ НА ВОЛЫНИ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА. International Journal of New Economics and Social Sciences (2(2)). с. 23-28.

Савіна, Н. Б. та Цецик, Я. П. та Savina, N. B. та Tsetsyk, Y. P. (2015) ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РІВНОГО НА ОСНОВІ ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ МІСТА НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). с. 118-126.

Сазонець, І. Л. та Sazonets, I. L. (2015) ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ ГЕОПОЛІТИЧНИХ УМОВАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). с. 127-134.

Сазонець, О. М. та Куряча, Н. В. та Sazonets, O. M. та Kuriacha, N. V. (2015) ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ ЧИННИКІВ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). с. 135-142.

Самедова, Л. Р. (2015) ВІД РАЦІОНАЛЬНОЇ ДО НЕРАЦІОНАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ: ДОСЛІДЖЕННЯ ТРАНСФОРМАЦІЙ МОДЕЛІ «HOMO ECONOMICUS». Студентський вісник НУВГП (3(5)). с. 108-111.

Сапсай, Г. І. та Бадинський, Л. О. та Лісовець, А. В. та Sapsay, G. І. та Badynskyі, L. О. та Lisovets, O. V. (2015) ВПЛИВ ІНТЕНСИВНОСТІ ОСУШЕННЯ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). с. 118-124.

Світельський, М. М. та Коткова, Т. М. та Іщук, О. В. та Федючка, М. І. та Svitelskyi, M. M. та Kotkova, T. M. та Ishchuk, O. V. та Fedіuchka, M. I. (2015) Еколого-біологічні особливості формування кореневої маси валеріани лікарської в умовах Полісся України. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). с. 243-249.

Сигнаєвич, Д. М. та Syngaevych, D. M. (2015) Вплив роботи ГАЕС на надійність функціонування енергосистем. Студентський вісник НУВГП (1(3)). с. 51-53.

Сидорчук, В. С. та Sydorchuk, V. S. (2015) Маркетинг у ресторанному бізнесі. Студентський вісник НУВГП (1(3)). с. 136-137.

Скрипчук, П. М. та Трохлюк, Т. М. та Skrypchuk, P. M. та Trohlіuk, T. N. (2015) ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ЛІСОРОЗВЕДЕННЯ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЛЯХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). с. 143-153.

Слободенюк, Н. А. та Slobodeniuk, N. А. (2015) Проблема людини, Бога та світу в середньовічній культурі. Студентський вісник НУВГП (1(3)). с. 162-163.

Случак, Н. А. та Sluchak, N. A. (2015) МЕТОДИКА ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ВИТРАТ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). с. 154-159.

Собчук, С. М. (2015) ФІНАНСОВИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОКРАЩЕННЯ. Студентський вісник НУВГП (2(4)). с. 207-210.

Соловей, І. О. та Solovey, I. O. (2015) П’ять поколінь скляної архітектури: концепція Майкла Віггінтона. Студентський вісник НУВГП (1(3)). с. 3-6.

Соловей, О. В. та Sоlоvеy, A. V. (2015) Проблеми підвищення енергоефективності економіки України. Студентський вісник НУВГП (1(3)). с. 138-141.

Солодка, Т. М. та Вавринчук, М. А. та Solodka, T. M. та Vavrynchuk, M. A. (2015) Вивчення алелопатичного впливу ріпаку озимого. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). с. 195-203.

Старіков, В. С. та Нагорна, О. Б. та Годлевський, П. М. (2015) МЕТОДИКА ПСИХОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ НА ЗАНЯТТЯХ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В СПЕЦІАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ГРУПАХ (СМГ) ПРИ ОВОЛОДІННІ ТЕХНІКОЮ САМОЗАХИСТУ. Херсонський державний університет. с. 213-217.

Степанченко, О. М. та Stepanchenko, O. M. (2015) МЕТОДИ АПРОКСИМАЦІЇ КІНЕМАТИЧНИХ ГРАНИЧНИХ УМОВ В ЗАДАЧАХ РОЗЧИНЕННЯ СОЛЬОВИХ ПЛАСТІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(72)). с. 60-70.

Степанченко, О. М. та Stepanchenko, O. M. (2015) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РОЗЧИНЕННЯ СОЛЬОВИХ ВКЛЮЧЕНЬ В ҐРУНТОВИХ ОСНОВАХ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(72)). с. 96-111.

Степасюк, О. О. (2015) ВПЛИВ ХАРАКТЕРИСТИК ГРАНІТНОГО ВІДСІВУ НА МІЦНІСТЬ ДРІБНОЗЕРНИСТОГО БЕТОНУ НА ЙОГО ОСНОВІ. Студентський вісник НУВГП (3(5)). с. 11-13.

Столярчук, А. М. (2015) РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЯК НЕВІД’ЄМНА ЧАСТИНА СИРОВИННОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ. Студентський вісник НУВГП (3(5)). с. 30-33.

Сторчак, К. С. (2015) ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ. Студентський вісник НУВГП (2(4)). с. 211-214.

Сторчак, К. С. (2015) ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. Студентський вісник НУВГП (3(5)). с. 112-115.

Стратонова, Н. О. (2015) РЕФЛЕКСІЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ ДОХРИСТИЯНСЬКИХ СВІТОГЛЯДНИХ УЯВЛЕНЬ В ЛІТЕРАТУРНИХ ПАМЯТКАХ КИЇВСЬКОЇ РУСІ. ДНУЗТ (7). с. 150-157.

Стратонова, Н. О. (2015) Ескапізм у віртуальний простір. СНУ ім. В. Даля. с. 12-15.

Стребіж, Т. В. та Strebizh, T. V. (2015) ВІЛЬНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У ПІДГОТОВЦІ ІНЖЕНЕРНИХ КАДРІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). с. 145-149.

Стрілець, В. М. та Похильчук, І. О. та Стрілець, О. Р. та Strilets, V. M. та Pohylchuk, I. O. та Strilets, О. R. (2015) Методика поточного діагностування рівня знань студентів з дисципліни "Машинознавство". Технології навчання (15). с. 5-10.

Стрілець, О. Р. та Strilets, O. R. (2015) КЕРУВАННЯ ЗМІНАМИ ШВИДКОСТІ ЗА ДОПОМОГОЮ НЕПОВНОЇ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОЇ ПЕРЕДАЧІ ЧЕРЕЗ САТЕЛІТ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(72)). с. 425-435.

Суботіна, І. Ю. (2015) ДОСВІД КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В СФЕРІ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ШЛЯХИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЙОГО В УКРАЇНІ. Студентський вісник НУВГП (3(5)). с. 84-86.

Сівак, В. М. та Пригорницький, Д. О. та Климюк, Ю. Є. та Sivak, V. M. та Pryhornytskyі, D. O. та Klymiuk, Y. Y. (2015) ПОБУДОВА ПРОСТОРОВОГО ФІЛЬТРАЦІЙНОГО ПОЛЯ ДЛЯ ОДНОГО КЛАСУ ТРИШАРОВИХ ФІЛЬТРІВ ІЗ КУСКОВО-ОДНОРІДНИМИ ПОРИСТИМИ ЗАВАНТАЖЕННЯМИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). с. 363-375.

Сідлецька, В. В. (2015) ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ЗАСТОСУВАННЯ КОМБІНОВАНОЇ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ ТА ВЕНТИЛЯЦІЇ ПРИМІЩЕНЬ НА ПРИКЛАДІ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ В М. РІВНЕ. Студентський вісник НУВГП (3(5)). с. 8-10.

Т

Тимейчук, О. Ю. та Кузьменко, В. М. та Тимейчук, Т. Б. та Tymeychuk, O. Y. та Kuz’menko, V. M. та Tymeychuk, T. B. (2015) З ДОСВІДУ ВИКОРИСТАННЯ ОПОРНИХ КОНСПЕКТІВ ЛЕКЦІЙ В УМОВАХ ВПРОВАДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КРЕДИТНО-ТРАНСФЕРНОЇ СИСТЕМИ В НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС. Технології навчання (14). с. 16-22.

Тимощук, І. І. та Мощич, С. З. та Єленець, П. Г. та Артеменко, В. І. та Tymoshchuk, I. I. та Moshchych, S. Z. та Yelenets, P. Н. та Artemenko, V. I. (2015) ВИГОТОВЛЕННЯ РІДКОГО ПАЛИВА З ТОРФУ – ЗАПОРУКА ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(72)). с. 258-265.

Тимчак, В. О. (2015) ОЦІНКА РАДІАЦІЙНОГО ЗАБРУДНЕННЯ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Студентський вісник НУВГП (3(5)). с. 44-45.

Тинчук, С. О. та Tynchuk, S. O. (2015) АНАЛІТИЧНИЙ РОЗРАХУНОК НЕСКІНЧЕННОЇ ПЛИТИ НА ЖОРСТКІЙ ОСНОВІ ПІД ЗОСЕРЕДЖЕНОЮ СИЛОЮ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(72)). с. 376-383.

Тинчук, С. О. та Tynchuk, S. O. (2015) АНАЛІЗ ТОЧНОСТІ МОДЕЛЕЙ В ЗАДАЧАХ ДЕФОРМУВАННЯ БАГАТОШАРОВИХ ПЛИТ НА ЖОРСТКІЙ ОСНОВІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). с. 336-342.

Тирик, М. І. (2015) ХУДОЖНИК ІВАН МАРЧУК ТА ЙОГО ВНЕСОК У РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОГО МАЛЯРСТВА. Студентський вісник НУВГП (3(5)). с. 136-138.

Тиховецька, О. М. (2015) АЛЬТЕРНАТИВНІ ЦИКЛИ РОБОТИ ДВЗ. Студентський вісник НУВГП (2(4)). с. 101-103.

Ткачук, А. В. (2015) РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В УКРАЇНІ. Студентський вісник НУВГП (3(5)). с. 116-118.

Ткачук, А. В. та Ткачук, Т. І. та Tkachuk, A. V. та Tkachuk, T. I. (2015) ФОРМУВАННЯ ПЛАНІВ ВОДОКОРИСТУВАННЯ ШЛЯХОМ ОЦІНКИ УМОВ ВОЛОГОЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ЗА АЛГОРИТМОМ РОЗПІЗНАВАННЯ ОБРАЗІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). с. 9-12.

Ткачук, М. М. та Кириша, Р. О. та Дацишина, І. Б. та Tkachuk, M. M. та Kirisha, R. A. та Datsyshyna, I. B. (2015) ДРЕНАЖНО-МОДУЛЬНІ СИСТЕМИ З ВЕРТИКАЛЬНИМИ ФІЛЬТРАМИ ГІДРАВЛІЧНО ЗВ’ЯЗАНИМИ З ДРЕНАМИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). с. 287-292.

Ткачук, О. А. та Сальчук, В. Л. та Tkachuk, О. А. та Salchuk, V. L. (2015) НОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ РОЗРАХУНКОВИХ ПАРАМЕТРІВ СТОКУ ДОЩОВИХ ВОД ПРИ ЙОГО РЕГУЛЮВАННІ НА МІСЬКИХ ТЕРИТОРІЯХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). с. 132-140.

Ткачук, О. А. та Шевчук, О. В. та Tkachuk, O. A. та Shevchuk, O. V. (2015) МОДЕЛЬ ЗАТРИМАННЯ ДОЩОВИХ ВОД НА ІНФІЛЬТРАЦІЙНИХ МАЙДАНЧИКАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(72)). с. 485-497.

Ткачук, Р. М. та Tkachuk, R. M. (2015) УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВОДОРЕГУЛЮВАННЯ ДРЕНАЖНО-МОДУЛЬНИМИ СИСТЕМАМИ З РІЗНОРІВНЕВИМ ПІДКЛЮЧЕННЯМ РЕГУЛЮЮЧИХ ДРЕН. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(72)). с. 474-484.

Токар, Л. О. та Tokar, L. О. (2015) ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗРАХУНКУ ДОВЖИН ДРЕН ТА ЇХ УКЛОНІВ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ ОСУШУВАЛЬНИХ СИСТЕМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). с. 62-67.

Токарець, С. А. та Федчук, Ю. А. та Tokarets, S. A. та Fedchuk, Y. A. (2015) Використання комбінованих режимів роботи автобусів на міських маршрутах пасажирського сполучення. Студентський вісник НУВГП (1(3)). с. 30-33.

Толкач, О. М. та Бакка, М. Т. та Tolkach, O. M. та Bakka, M. T. (2015) ПОПЕРЕДНЯ ОЦІНКА СОРТНОСТІ ПІРОФІЛІТОВИХ СЛАНЦІВ КУР’ЯНІВСЬКОГО РОДОВИЩА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). с. 301-305.

Трапаідзе, Важа та Двалашвілі, Гіоргі та Trapaidze, Vazha та Dvalashvili, Giorgi (2015) ОЦІНКА ГІДРОЕНЕРГЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ГРУЗІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). с. 176-179.

Трач, Р. В. та Trach, R. V. (2015) МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). с. 160-168.

Трофименко, Н. В. та Trofуmenko, N. V. (2015) АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА СТАНУ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). с. 169-177.

Туровська, А. О. (2015) АНАЛІЗ ДОВГОСТРОКОВОЇ ДИНАМІКИ РЕАЛЬНОГО ВВП УКРАЇНИ. Студентський вісник НУВГП (2(4)). с. 215-217.

Туровська, А. О. (2015) АНАЛІЗ ОСНОВНИХ АСПЕКТІВ СУЧАСНОЇ МІЖНАРОДНОЇ МІГРАЦІЇ ЕКОНОМІЧНО АКТИВНИХ ЖІНОК. Студентський вісник НУВГП (3(5)). с. 119-121.

Туровська, А. О. (2015) ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СУТНОСТІ ТА ОСОБЛИВОСТЕЙ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ. Студентський вісник НУВГП (3(5)). с. 122-124.

Туровська, А. О. та Тurovska, А. О. (2015) Розлучення – одна з найскладніших соціальних проблем сучасного суспільства. Студентський вісник НУВГП (1(3)). с. 164-166.

Туровська, Г. І. та Євтушик, Ю. О. та Turovska, G. I. та Evtushуk, Y. О. (2015) АНАЛІЗ СТАНУ НАГЛЯДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ В УКРАЇНІ ЗА 2006-2014 РОКИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). с. 3-8.

Туровська, Г. І. та Костюкова, Т. А. та Turovska, H. I. та Kostiukova, T. A. (2015) Впровадження інтерактивних форм навчання - один з найважливіших напрямів удосконалення підготовки студентів у сучасному вищому навчальному закладі. Технології навчання (15). с. 66-78.

Турченюк, В. О. та Рокочинський, А. М. та Мендусь, П. І. та Мендусь, С. П. та Turcheniuk, V. A. та Rokochynskyi, A. M. та Mendus, P. I. та Mendus, S. P. (2015) ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРИДУНАЙСЬКИХ РИСОВИХ ЗРОШУВАЛЬНИХ СИСТЕМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). с. 306-312.

Турченюк, М. О. та Швець, М. Д. та Turchenіuk, M. O. та Shvets, M. D. (2015) СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ЕСТЕТИЧНОГО ОФОРМЛЕННЯ ТЕРИТОРІЇ СКЛАДСЬКИХ РЕГІОНАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ ТА ЇХ ПРИМІЩЕНЬ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(72)). с. 466-473.

Турчик, І. І. (2015) ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ЗАХОДІВ ПО ВІДНОВЛЕННЮ РОДЮЧОСТІ ГРУНТІВ В УКРАЇНІ ТА НІМЕЧЧИНІ. Студентський вісник НУВГП (2(4)). с. 58-61.

Тхорук, Є. І. та Кучер, О. О. та Tkhoruk, E. I. та Kucher, O. O. (2015) Формування системи оновлення парку рухомого складу як необхідної умови стійкого розвитку автотранспорного підприємства. Технології навчання (15). с. 154-163.

Тхорук, В. (2015) ФАКТОРИ ПІДВИЩЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ. Студентський вісник НУВГП (2(4)). с. 218-221.

Тюпа, Д. Є. та Тyupa, D. E. (2015) Інгібітор корозії «Дігазфен-1». Студентський вісник НУВГП (1(3)). с. 64-67.

У

Уйма, А. та Лис, А. та Ujma, A. та Lis, A. (2015) ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЗАТРАТИ – ВИБРАНІ ПРИКЛАДИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). с. 243-252.

Уйма, А. та Совер-Каспшик, І. та Ujma, A. та Sowier-Kasprzyk, I. (2015) ДОЩОВІ ВОДИ З ДАХУ БУДІВЕЛЬ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЗЛИВОВИХ СТОКІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). с. 79-91.

Ухань, К. В. та Uhan, K. V. (2015) Дослідження стану професійного захворювання в Україні. Студентський вісник НУВГП (1(3)). с. 72-74.

Ф

Федорчук, В. П. (2015) ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК МЕХАНІЗМ ПОДОЛАННЯ КРИЗИ В ШЛЯХО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ. Студентський вісник НУВГП (2(4)). с. 222-224.

Федорчук, О. С. та Fedorchuk, О. S. (2015) Фактори туристської привабливості Вінницької області. Студентський вісник НУВГП (1(3)). с. 142-145.

Федчук, Ю. А. та Токарець, С. А. та Fedchuk, Y. А. та Тоkarets, S. А. (2015) Аналіз тарифних систем оплати послуг міського пасажирського транспорту. Студентський вісник НУВГП (1(3)). с. 146-150.

Федюра, О. С. (2015) ВПЛИВ ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ НА СВІТОВУ ЕКОНОМІКУ. Студентський вісник НУВГП (2(4)). с. 225-226.

Филипчук, В. Л. та Fylypchuk, V. L. (2015) ОСОБЛИВОСТІ ФЛОТАЦІЙНОГО ОЧИЩЕННЯ БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ МЕТАЛОВМІСНИХ СТІЧНИХ ВОД. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). с. 141-152.

Франкова, І. та Шмиговський, О. (2015) ВИКОРИСТАННЯ PROBE ДАНИХ. Студентський вісник НУВГП (2(4)). с. 20-21.

Фурман, В. М. та Олійник, О. О. та Солодка, Т. М. та Яцкова, В. та Furman, V. N. та Oliуnуk, О. A. та Solodka, T. M. та Yatskova, B. (2015) Моніторинг гумусового стану ґрунтів Сарненського району Рівненської області. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). с. 189-194.

Фурманець, О. А. та Піддубняк, В. А. та Furmanets, O. A. та Piddubniak, V. A. (2015) Прогнозування оптимальних строків посіву та збору пшениці озимої в умовах Західного Лісостепу України. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). с. 163-171.

Х

Ханин, И. Г. та Khanin, I. Н. (2015) ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИТ-СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ И МЕЖДУНАРОДНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). с. 189-196.

Хлапук, М. М. та Безусяк, О. В. та Корнійчук, В. І. та Hlapuk, М. М. та Bezusyak, O. V. та Korniichuk, V. I. (2015) ДОСЛІДЖЕННЯ П'ЄЗОМЕТРИЧНОГО ТИСКУ В СТРУМИНІ ПОТОКУ ВОДОЗЛИВУ З ТОНКОЮ СТІНКОЮ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). с. 74-81.

Хлапук, М. М. та Щодро, О. Є. та Шинкарук, Л. А. та Безусяк, О. В. та Ясінська, Л. Р. та Khlapuk, M. М. та Shchodro, О. Е. та Shynkaruk, L. А. та Bezusiak, О. V. та Yasinska, L. R. (2015) УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ КАФЕДРИ ГІДРОТЕХНІЧНОГО БУДІВНИЦТВА НУВГП ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ШКІДЛИВІЙ ДІЇ ВОД НА РІЧКАХ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). с. 230-235.

Хомич, О. (2015) АНАЛІЗ ВІДПОВІДНОСТІ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ СУЧАСНИМ СВІТОВИМ ТЕНДЕНЦІЯМ. Студентський вісник НУВГП (2(4)). с. 227-230.

Хітров, І. О. та Романюк, В. І. та Khitrov, I. О. та Romanjuk, V. I. (2015) РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ ТЕХНІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(72)). с. 444-455.

Хіц, В. О. (2015) КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ. Студентський вісник НУВГП (3(5)). с. 125-127.

Ц

Циганчук, А. С. та Циганчук, Л. А. та Tsyganchuk, A. S. та Tsyganchuk, L. A. (2015) УКРАЇНСЬКА ІДЕНТИЧНІСТЬ В УЯВЛЕННЯХ СТУДЕНТІВ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ. Технології навчання (14). с. 107-116.

Цимбалюк, В. І. та Турбал, Ю. В. та Турбал, М. Ю. та Tsуmbaliuk, V. I. та Turbal, Y. V. та Turbal, M. Y. (2015) ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ПАСПОРТНИХ ДАНИХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). с. 105-110.

Ч

Чабан, І. В. та Chaban, I. V. (2015) АНАЛІЗ ТЕРМОДИНАМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ КОМПАКТНОГО УДАРНО-ПІННОГО АПАРАТУ З БЛОКОМ ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИХ МОДУЛІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). с. 227-235.

Чабан, І. В. та Кізєєв, М. Д. та Chaban, I. V. та Kizeev, M. D. (2015) ОСОБЛИВОСТІ СИТЕМ ВЕНТИЛЯЦІЇ, КОНДИЦІОНУВАННЯ ТА ОПАЛЕННЯ БУДІВЕЛЬ СТАНЦІЙ ВОДОПІДГОТОВКИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). с. 34-40.

Ш

Шабловський, А. О. (2015) ПОРІВНЯННЯ ПОЛІТИЧНИХ СИСТЕМ УКРАЇНИ ЗА КОНСТИТУЦІЄЮ ПИЛИПА ОРЛИКА ТА КОНСТИТУЦІЄЮ УНР 1918 р. Студентський вісник НУВГП (2(4)). с. 254-257.

Шакура, Я. (2015) ПРОТИСЕЛЕВІ ЗАХОДИ В УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТАХ. Студентський вісник НУВГП (3(5)). с. 21-22.

Шаповал, С. П. та Shapoval, S. P. (2015) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ НАПРЯМКУ ТА ШВИДКОСТІ ПОВІТРЯНОГО ПОТОКУ НА КОНВЕКТИВНІ ТЕПЛОВТРАТИ ГЕЛІОПОКРІВЛІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). с. 288-294.

Шарстук, Т. П. (2015) ОСОБЛИВОСТІ ГЕОМОРФОЛОГІЧНОЇ БУДОВИ ТОРФОВОГО РОДОВИЩА «ПІД БОРОМ». Студентський вісник НУВГП (3(5)). с. 34-36.

Шведюк, В. А. та Shvediuk, V. А. (2015) Призначення розрахункової швидкості на з’їздах багаторівневих роз’язок. Студентський вісник НУВГП (1(3)). с. 34-37.

Шевченко, А. А. та Shevchenko, А. А. (2015) ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРОЦЕССА НАПОРНОЙ ФЛОТАЦИИ ПРИ ОЧИСТКЕ СТОЧНЫХ ВОД МОЛОКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). с. 153-162.

Шевчук, А. Ю. та Shevchuk, A. Y. (2015) ОЦІНКА НАДІЙНОСТІ ТРУБОПРОВОДІВ СИСТЕМИ ТРАНСПОРТУВАННЯ ВОДИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). с. 73-78.

Шевчук, Л. І. та Мельник, С. Р. та Коваль, І. З. та Shevchuk, L. I. та Melnyk, S. R. та Koval, I. Z. (2015) ВПЛИВ ПРИРОДИ ГАЗУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ КАВІТАЦІЙНОГО ЗНЕШКОДЖЕННЯ МІКРООРГАНІЗМІВ У ВОДІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(72)). с. 278-289.

Шевчук, О. В. та Shevchuk, O. V. (2015) ВИКОРИСТАННЯ ВОДОПРОНИКНИХ ПОКРИТТІВ ДЛЯ РЕГУЛЮВАННЯ ДОЩОВОГО СТОКУ НА ЗАБУДОВАНИХ МІСЬКИХ ТЕРИТОРІЯХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). с. 163-170.

Шевчук, Т. Є. та Shevchuk, T. E. (2015) Проблеми формування громадянської компетентності студентів технічних університетів у вітчизняній педагогічній теорії і практиці. Технології навчання (15). с. 116-126.

Шепітчак, В. Б. та Shepitchak, V. B. (2015) ДОСЛІДЖЕННЯ ІНТЕНСИВНОСТІ ОПРОМІНЕННЯ ПРОМЕНЕВИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ОПАЛЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). с. 236-242.

Шило, Б. В. (2015) ГІРАВЛІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ХВИЛЯСТОГО СТРИБКА. Студентський вісник НУВГП (2(4)). с. 44-46.

Шило, Б. В. (2015) РОЗРАХУНКИ МІСЦЕВИХ ДЕФОРМАЦІЙ ГРУНТУ НА ОСНОВІ МАСООБМІНО-КОНВЕКТИВНОЇ КОНЦЕПЦІЇ. Студентський вісник НУВГП (2(4)). с. 47-49.

Шило, Б. В. (2015) СПОСОБИ ПРОПУСКУ НАДЛИШКОВОЇ ВИТРАТИ В ПЕРІОДИ ПОВЕНЕЙ ТА ПАВОДКІВ. Студентський вісник НУВГП (3(5)). с. 23-25.

Шило, Б. В. (2015) ЦЕРКОВНО-МИСТЕЦЬКА СПАДЩИНА XVII – XVIII СТ. Студентський вісник НУВГП (3(5)). с. 139-141.

Шипка, Ю. О. та Shipka, Y. A. (2015) Аналіз первинного ринку нерухомості в Україні. Студентський вісник НУВГП (1(3)). с. 151-154.

Шишкіна, О. О. та Погоріла, Г. В. та Shуshkina, O. O. та Pohorila, Н. V. (2015) ВИЗНАЧЕННЯ ПРОЖИТКОВОГО МІНІМУМУ ДЛЯ ПРАЦЕЗДАТНИХ ОСІБ: ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). с. 178-188.

Штогун, А. О. та Shtohun, A. O. (2015) Проблеми використання ІКТ при формуванні в учнів основної школи поняття «Організм рослини як цілісна система». Технології навчання (15). с. 184-193.

Штогун, А. О. та Shtohun, A. O. (2015) Психолого-педагогічні особливості організації самостійно-пізнавальної діяльності ліцеїстів з біології засобами інформаційних технологій. Технології навчання (15). с. 171-183.

Шукало, Є. Л. та Shukalo, E. L. (2015) Дослідження динаміки зростання втрат напору на гідравлічній установці знезалізнення води спрощеною аерацією та фільтруванням в залежності від швидкості фільтрування. Студентський вісник НУВГП (1(3)). с. 12-14.

Шумер, Н. С. (2015) ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ АУДИТОРА: РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ ТА МАЙБУТНЄ ПРОФЕСІЇ. Студентський вісник НУВГП (3(5)). с. 128-131.

Щ

Щербаков, В. М. та Shcherbakov, V. N. (2015) ОЧИЩЕННЯ ТА БАГАТОКРАТНЕ ВИКОРИСТАННЯ СТІЧНИХ ВОД ПІСЛЯ ЗОЛІННЯ ШКІР НА ШКІРЯНИХ ЗАВОДАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). с. 171-179.

Щодро, О. Є. та Shchodro, O. E. (2015) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ РОЗРАХУНКУ МІСЦЕВИХ ДЕФОРМАЦІЙ ДНА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). с. 97-104.

Щодро, О. Є. та Ходневич, Я. В. та Катерина, Є. І. та Воробей, В. C. та Shchodro, O. Y. та Khodnevych, Y. V. та Kateryna, Y. I. та Vorobei, V. S. (2015) РОЗРАХУНОК ДЕФОРМАЦІЙ РУСЕЛ ПРИ НЕСТАЦІОНАРНОМУ РУСІ ПОТОКУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(72)). с. 143-149.

Э

Эпоян, С. М. та Карагяур, А. С. та Голубка, А. Э. та Epoyan, S. M. та Karagiaur, A. S. та Golubka, A. E. (2015) О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРЕДОЧИСТКИ ПЕРЕД УСТРОЙСТВАМИ МИКРО- И УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). с. 24-32.

Ю

Юдко, М. Ф. та Yudko, M. F. (2015) Маркетингова діяльності ТМ «Рум’янець». Студентський вісник НУВГП (1(3)). с. 155-157.

Юрчик, Г. М. та Yurchуk, Н. M. (2015) СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ МАТЕРИНСТВА В УКРАЇНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). с. 197-206.

Я

Якименко, В. І. (2015) ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ БІОПАЛИВА НА РІВНЕНЩИНІ. Студентський вісник НУВГП (2(4)). с. 50-53.

Якобчук, М. Ю. (2015) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА МІСТОБУДІВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ШТЕТЛІВ НА ВОЛИНІ. Студентський вісник НУВГП (2(4)). с. 14-17.

Янчук, О. Є. та Шульган, Р. Б. та Дець, Т. І. та Голішовець, О. Є. та Yanchuk, O. E. та Shulhan, R. B. та Dets, T. I. та Holishovets, O. E. (2015) ДОСЛІДЖЕННЯ ТОЧНОСТІ ТРАНФОРМАЦІЇ РАСТРУ У ПРОГРАМІ TRANSFORM. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). с. 275-280.

Яременко, О. та Yaremenko, А. (2015) Проблема любові у філософському дискурсі. Студентський вісник НУВГП (1(3)). с. 167-168.

Ясинський, Р. О. (2015) ДОСЛІДЖЕННЯ ЛОГІСТИЧНИХ ШЛЯХІВ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ЗЕРНА ВІД ЕЛЕВАТОРІВ ДО ПОРТІВ. Студентський вісник НУВГП (2(4)). с. 231-234.

Яскал, Я. (2015) ТЕХНОЛОГІЧНА СТРУКТУРА ВІТЧИЗНЯНОЇ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ. Студентський вісник НУВГП (2(4)). с. 235-238.

Яцков, М. В. та Осадча, Л. К. та Yatskov, M. V. та Osadcha, L. K. (2015) Система моніторингу якості підготовки фахівців у Технічному коледжі Національного університету водного господарства та природокористування. Технології навчання (15). с. 79-93.

Яцков, М. В. та Осадча, Л. К. та Yatskov, M. V. та Osadcha, L. K. (2015) Інноваційні педагогічні технології підготовки конкурентоспроможності фахівців у Технічному коледжі Національного університету водного господарства та природокористування. Технології навчання (15). с. 94-107.

Яцков, М. В. та Корчик, Н. М. та Кирилюк, С. В. та Беседюк, В. Ю. та Yatskov, М. V. та Korchyk, N. M. та Kyrylіuk, S. V. та Besedіuk, V. Y. (2015) ДОСЛІДЖЕННЯ pH та Eh В ЕКОЛОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ ОТРИМАННЯ МОЛОЧНО-СИРОВАТКОВИХ БІЛКОВИХ КОНЦЕНТРАТІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(72)). с. 223-234.

Цей список був створений у Tue May 22 13:57:41 2018 UTC.