За типом

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Групувати за: Автори | Тип елементу
Перейти до: А | Б | В | Г | Д | З | К | Л | М | О | П | Р | С | Т | Ш | Я
Число елементів: 54.

А

Антонюк, Р. А. (2010) Вища математика. НУВГП, Рівне, Україна.

Б

Білан, Б. С. та Карпович, І. М. (2010) Інформатика та інформаційні технології. НУВГП, Рівне, Україна.

Бабич, В. Є. та Караван, В. В. та Зінчук, М. С. (2010) Проектування кам’яних і армокам’яних конструкцій. НУВГП, Рівне, Україна.

Бордюженко, О. М. (2010) Основи термодинаміки, теплотехніка та теплотехнічне обладнання: Ч.2. Процеси сушіння, випалу і плавлення. Теплова обробка виробів з бетону і залізобетону. НУВГП, Рівне, Україна.

Баховець, Б. О. (2010) Автоматизований електропривод. НУВГП, Рівне, Україна.

Брушковський, О. Л. (2010) Вища математика. Диференціальне та інтегральне числення функції кількох змінних. Елементи теорії поля. Частина ІІІ. Європейська кредитно-трансферна система. Для студентів напряму підготовки 6.060101 "Будівництво". НУВГП, Рівне.

Брушковський, О. Л. (2010) Вища математика. Ряди. Основи теорії ймовірностей та математичної статистики. Частина ІV. Європейська кредитно-трансферна система. Для студентів напряму підготовки 6.060101 "Будівництво". НУВГП, Рівне.

Брушковський, О. Л. та Дубчак, І. В. (2010) Вища математика. Навчальний посібник. Для студентів І курсу заочної форми навчання напрямів підготовки "Економіка підприємства", "Облік і аудит", "Фінанси і кредит". НУВГП, Рівне.

Брушковський, О. Л. та Дубчак, І. В. (2010) Теорія ймовірностей і математична статистика: навчальний посібник для студентів І курсу заочної форми навчання напрямів підготовки 6.030504 "Економіка підприємства", 6.030509 "Облік і аудит", 6.030508 "Фінанси і кредит". НУВГП, Рівне.

В

Вакуленко, О. Л. та Саханюк, О. В. та Мігірін, П. І. (2010) Англійська мова для професійного спілкування. НУВГП, Рівне, Україна.

Г

Гнєушев, В. О. (2010) Вентиляція і пневматичний транспорт. НУВГП, Рівне, Україна.

Гнєушев, В. О. (2010) Вступ до спеціальності. Конспект лекцій і методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів 1 курсу напряму підготовки 6.050301 «Гірництво». НУВГП, Рівне, Україна.

Гронтковська, Г. Е. та Косік, А. Ф. та Ряба, О. І. (2010) Економічна теорія. НУВГП, Рівне, Україна.

Гроховська, Ю. Р. та Кононцев, С. В. (2010) Ботаніка з основами гідроботаніки. НУВГП, Рівне, Україна.

Гуменюк, В. Я. та Рощик, І. А. (2010) Менеджмент продуктивності. Національний університет водного господарства та природокористування, Рівне.

Гіроль, М. М. та Бернацький, М. В. та Хомко, В. Є. (2010) Охорона праці у водопровідно-каналізаційному господарстві. НУВГП, Рівне, Україна. ISBN 978-966-327-155-2

Д

Демчук, І. В. (2010) Нетрадиційні засоби оздоровлення. НУВГП, Рівне, Україна.

З

Зубик, Л. В. та Зубик, Я. Я. та Карпович, І. М. (2010) ПРАКТИКУМ З ІНФОРМАТИКИ. ОСНОВИ PHOTOSHOP. НУВГП, Рівне.

К

Кравченко, В. С. та Кравченко, Н. В. (2010) Санітарно–технічне обладнання будинків. НУВГП, Рівне, Україна.

Корбутяк, В. І. (2010) Методологія системного підходу та наукових досліджень. НУВГП, Рівне, Україна.

Корбутяк, В. І. та Толчанова, З. О. (2010) Діловодство. НУВГП, Рівне, Україна.

Костриченко, В. М. (2010) Університетська освіта. НУВГП, Рівне, Україна.

Крівцов, В. В. та Дєєв, С. С. (2010) Нарисна геометрія: контрольні запитання та відповіді. НУВГП, Рівне, Україна.

Клименко, М. О. та Залеський, І. І. (2010) ТЕХНОЕКОЛОГІЯ. НУВГП, Рівне.

Клімов, С. В. (2010) Експлуатація і обслуговування машин. НУВГП, Рівне.

Клімов, С. В. (2010) Організація технічного сервісу машин. НУВГП, Рівне.

Кухнюк, О. М. та Кусковець, С. Л. та Сурговський, М. В. та Прокопчук, Н. М. (2010) Практикум з охорони праці. НУВГП, Рівне.

Л

Ліпянін, В. А. (2010) Інженерна підготовка міських територій. НУВГП, Рівне, Україна.

Ліхо, О. А. (2010) Ліцензування і патентування наукової продукції у водогосподарській галузі. НУВГП, Рівне.

М

Мартиненко, А. О. та Подворний, А. В. (2010) Опір матеріалів (спеціальний курс). НУВГП, Рівне, Україна. ISBN 978-966-327-159-0

Мобіло, Л. В. (2010) Випробування і експериментальні дослідження машин і обладнання. НУВГП, Рівне, Україна.

Мартинюк, П. М. та Федорчук, Н. А. (2010) Теорія системи та математичне моделювання. НУВГП, Рівне, Україна.

Мошинський, В. С. та Бухальська, Т. В. (2010) Управління земельними ресурсами. НУВГП, Рівне.

Мошинський, В. С. та Бухальська, Т. В. (2010) Моніторинг та охорона земель. НУВГП, Рівне.

Мізюк, В. Г. (2010) Вища математика. НУВГП, Рівне, Україна.

О

Орлов, В. О. та Назаров, С. М. та Орлова, А. М. (2010) Водозабірні споруди. НУВГП, Рівне.

Орлов, В. О. та Орлова, А. М. та Зощук, В. О. (2010) Технологія підготовки питної води. НУВГП, Рівне.

П

Павлов, В. І. та Білоус, Н. М. (2010) Страхові послуги. НУВГП, Рівне, Україна.

Пеньков, В. І. (2010) Проектування та спорудження об’єктів теплоенергетики. НУВГП, Рівне, Україна.

Пеньков, В. І. (2010) Технічна термодинаміка. НУВГП, Рівне, Україна.

Панчук, Ю. М. та Янчук, О. Є. (2010) Лабораторний практикум з інженерної геодезії. НУВГП, Рівне, Україна.

Павлов, В. І. та Заячківська, О. В. (2010) Фінанси підприємства. НУВГП, Рівне, Україна.

Позняковська, Н. М. та Головачова, Ю. В. (2010) Державний фінансовий контроль. НУВГП, Рівне.

Р

Рощик, І. А. (2010) СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА. НУВГП, Рівне.

С

Сисун, Г. Г. та Джоші, О. І. (2010) Нормування праці. НУВГП, Рівне, Україна.

Сливка, П. Д. та Будз, О. П. (2010) Водогосподарські розрахунки. НУВГП, Рівне, Україна.

Т

Ткачук, К. Н. та Москальова, В. М. та Кусковець, С. Л. та Зацарний, В. В. (2010) Правові основи працеохоронної політики України. НУВГП, Рівне, Україна. ISBN 978-966-327-161-3

Турченюк, М. О. та Швець, М. Д. та Карпан, Т. С. (2010) Маркетинг. НУВГП, Рівне, Україна.

Тимейчук, О. Ю. (2010) Математичні моделі та оптимізація тепломасообміну. НУВГП, Рівне.

Ткачук, О. А. та Шадура, В. О. (2010) Водопровідні мережі. НУВГП, Рівне.

Ш

Шолопак, П. В. та Шолопак, Л. Ф. (2010) Легка атлетика у вищих навчальних закладах. НУВГП, Рівне, Україна.

Шадура, В. О. та Мартинов, С. Ю. та Орлов, В. О. (2010) Міські інженерні мережі та споруди. НУВГП, Рівне.

Я

Якимчук, А. Ю. та Черній, А. Л. (2010) Економіка природокористування. НУВГП, Рівне, Україна. ISBN 978-966-327-171-2

Якубовська, С. С. (2010) Психологія управління. НУВГП, Рівне, Україна.

Цей список був створений у Wed Jun 20 22:57:02 2018 UTC.