За типом

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Групувати за: Автори | Тип елементу
Перейти до: K | Б | Г | Д | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ч | Ш | Ю | Я
Число елементів: 57.

K

Kucherova, A. V. та Volodymyrets, V. A. (2013) Biology and ecology of living organisms. Practical manual. NUWMNRU, Rivne.

Б

Бачишин, Б. Д. (2013) Автоматизація геодезичних вимірювань в землеустрої. НУВГП, Рівне, Україна.

Г

Гурин, В. А. та Степаненко, М. Г. та Степаненко, М. П. (2013) Технологія зрошування. НУВГП, Рівне, Україна.

Гіроль, М. М. та Гіроль, А. М. та Гіроль, А. М. (2013) Технології водовідведення промислових підприємств. НУВГП, Рівне. ISBN 978-966-327-251-1

Д

Денісов, А. К. та Денісов, С. А. (2013) Теплотехнічні вимірювання та прилади. НУВГП, Рівне, Україна.

З

Залеський, І. І. та Клименко, М. О. (2013) ЕКОЛОГІЯ ЛЮДИНИ. НУВГП, Рівне.

К

Корецька, С. О. та Познаховський, В. А. та Карпан, Т. С. (2013) Аналіз виробничо-економічної діяльності автотранспортного підприємства. НУВГП, Рівне, Україна. ISBN 978-966-327-226-9

Ковальчук, В. А. та Мацнєва, Т. С. (2013) Теплопостачання. НУВГП, Рівне, Україна. ISBN 978-966-327-261-0

Кизима, В. П. та Ткачук, М. М. та Куковський, А. Г. та Громадченко, В. Ю. та Яковчук, В. В. (2013) Технологія земляних робіт у будівництві. НУВГП, Рівне, Україна. ISBN 978-966-327-260-3

Корбутяк, В. І. та Толчанова, З. О. та Бутник, О. О. (2013) Кадрове діловодство. НУВГП, Рівне, Україна. ISBN 978-966-327-223-8

Корбутяк, В. І. та Толчанова, З. О. та Бутник, О. О. (2013) Документне забезпечення діяльності організації. НУВГП, Рівне, Україна. ISBN 978-966-327-224-5

Кованько, В. В. та Древецький, В. В. та Христюк, А. О. (2013) Загальнотехнічні вимірювання і прилади. НУВГП, Рівне, Україна.

Кожушко, Л. Ф. та Кропивко, С. М. (2013) Управління проектами. Кондор, Київ. ISBN 978-966-2781-80-9

Кононюк, А. Е. (2013) Дискретно-непрерывная математика. (Отношения (нечеткие)). Освіта України, Київ. ISBN 978-966-373-694-5

Кононюк, А. Е. (2013) Обобщенная теория познания и созидания. Освіта України, Київ. ISBN 978-966-7599-50-8

Кононюк, А. Е. (2013) Обобщенная теория познания и созидания. Кн. 2. Теория познания. Ч. 1. "Освіта України", Київ. ISBN 978-966-7599-50-8

Костюк, О. П. (2013) Високотемпературні теплотехнологічні процеси та установки. НУВГП, Рівне.

Косінов, В. П. та Орлов, В. О. (2013) Надійність систем водопостачання та водовідведення. НУВГП, Рівне.

Крівцов, В. В. та Науменко, Ю. В. (2013) Теоретичні основи розв'язування задач з нарисної геометрії. НУВГП, Рівне.

Кузнецова, О. Т. (2013) Оздоровче тренування. Тестові завдання для модульного контролю. НУВГП, Рівне.

Кузнецова, Т. В. та Гарнага, О. М. та Лесняк, О. Ю. та Шебуня, В. Д. (2013) Економіка підприємства. НУВГП, Рівне.

Кусковець, С. Л. та Шаталов, О. С. та Кусковець, А. С. (2013) Пожежна безпека виробництва. Лабораторний практикум. НУВГП, Рівне, Україна.

Кусковець, С. Л. та Шаталов, О. С. та Юра, С. В. (2013) Пожежна безпека виробництва. Практикум. НУВГП, Рівне.

Л

Лагоднюк, О. А. та Бухальська, Т. В. та Янчук, О. Є. (2013) ГІС в кадастрових системах. Лабораторний практикум. НУВГП, Рівне, Україна.

Левицька, С. О. та Свірко, С. В. та Осадча, О. О. (2013) Облік і звітність в оподаткуванні. НУВГП, Рівне, Україна. ISBN 978-966-327-240-5

Лазарчук, М. О. та Лико, С. М. та Бєдункова, О. О. та Мороз, О. Т. та Судук, О. Ю. (2013) Екологічний контроль у водному господарстві України. НУВГП, Рівне.

Лебедь, О. О. та Орленко, В. Ф. та Кочергіна, О. Д. (2013) ФІЗИЧНІ ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ. НУВГП, Рівне. ISBN 978-966-327-234-4

Лутаєв, В. В. та Сунічук, С. В. (2013) Гідроелектростанції (Будівлі ГЕС з горизонтальними капсульними агрегатами). НУВГП, Рівне.

М

Маланчук, З. Р. та Гавриш, В. С. та Стріха, В. А. та Киричик, І. М. (2013) Технології відкритої розробки корисних копалин. НУВГП, Рівне, Україна. ISBN 978-966-327-250-4

Малащенко, В. О. та Стрілець, В. М. та Стрілець, О. Р. (2013) Методи графічних розрахунків деталей машин. НУВГП, Рівне, Україна. ISBN 978-966-327-252-8

Маланчук, З. Р. та Боблях, С. Р. (2013) Геотехнології гірництва. НУВГП, Рівне, Україна. ISBN 978-966-327-229-0

Мартинов, С. Ю. та Орлов, В. О. (2013) Інформаційні технології в наукових розробках. НУВГП, Рівне, Україна.

Мельничук, В. Г. та Новосад, Я. О. та Міхницька, Т. П. (2013) Інженерна геологія. НУВГП, Рівне, Україна. ISBN 978-966-327-227-6

Мобіло, Л. В. (2013) БУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА. НУВГП, Рівне.

Н

Нетепчук, В. В. (2013) Самоменеджмент. НУВГП, Рівне.

О

Орлов, В. О. та Шадура, В. О. та Назаров, С. М. (2013) Інтенсифікація та реконструкція систем водопостачання. НУВГП, Рівне, Україна.

П

Попович, Р. Г. (2013) Латинська мова для студентів-екологів. НУВГП, Рівне.

Потійчук, О. Б. та Піліпака, Л. М. (2013) Транспортні розв’язки. НУВГП, Рівне, Україна.

Р

Ромашко, В. М. та Ромашко, О. В. (2013) Міські інженерні споруди. Практикум. НУВГП, Рівне, Україна. ISBN 978-966-327-249-8

С

Савіна, Н. Б. та Костюкевич, А. М. (2013) Основи підприємництва та маркетингу. НУВГП, Рівне, Україна.

Скрипчук, П. М. та Судук, О. Ю. (2013) Основи товарознавства. НУВГП, Рівне, Україна. ISBN 978-966-327-254-2

Сорока, В. С. та Гладковська, О. О. (2013) Транспортно-експедиційна робота. НУВГП, Рівне, Україна. ISBN 978-966-327-238-2

Самолюк, Н. М. (2013) Фізіологія і психологія праці. НУВГП, Рівне.

Сисоєва, С. О. та Кристопчук, Т. Є. (2013) Методологія науково-педагогічних досліджень. "Волинські обереги", Рівне. ISBN 978-966-416-313-9

Сорока, М. П. та Антонова, С. Є. (2013) Аналіз соціально-економічного розвитку регіону. НУВГП, Рівне, Україна. ISBN 978-966-327-222-1

Т

Ткачук, М. М. та Кизима, В. П. та Куковський, А. Г. та Громадченко, В. Ю. та Макаренко, Р. М. та Люльчик, О. В. (2013) Вибір машин і механізмів для земляних робіт. НУВГП, Рівне, Україна. ISBN 978-966-327-270-2

Турченюк, М. О. та Швець, М. Д. та Кристопчук, М. Є. (2013) Планування діяльності автотранспортного підприємства. НУВГП, Рівне, Україна. ISBN 978-966-327-232-0

Ф

Филипчук, В. Л. та Ткачук, К. Н. та Сурговський, М. В. та Пєчніков, О. С. та Прокопчук, Н. М. (2013) Розслідування нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві. НУВГП, Рівне, Україна. ISBN 978-966-327-237-5

Филипчук, В. Л. та Клименко, М. О. та Ткачук, К. К. та Проценко, С. Б. та Радовенчик, В. М. та Залеський, І. І. (2013) Промислова екологія. НУВГП, Рівне, Україна. ISBN 978-966-327-233-7

Філіпович, Є. О. (2013) Хроніки Київського інженерно-меліоративного інституту 1930 року (І том). НУВГП, Рівне.

Філіпович, Є. О. (2013) Хроніки Київського інженерно-меліоративного інституту 1931 року (ІІ том). НУВГП, Рівне.

Філіпович, Ю. Ю. (2013) ЕНЕРГОРЕСУРСИ ТА ГІДРОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ГІДРОЕНЕРГЕТИКИ. ПРАКТИКУМ. НУВГП, Рівне.

Х

Хлапук, М. М. та Шинкарук, Л. А. та Дем’янюк, А. В. та Дмитрієва, О. А. (2013) Гідротехнічні споруди. НУВГП, Рівне, Україна. ISBN 978-966-327-263-4

Ч

Черняга, П. Г. та Бялик, І. М. та Янчук, Р. М. (2013) Супутникова геодезія. НУВГП, Рівне, Україна. ISBN 978-966-327-244-3

Ш

Швець, Ф. Д. (2013) Основи наукових досліджень. НУВГП, Рівне.

Ю

Юрчук, О. М. та Шолудько, М. М. (2013) Сучасні огороджувальні конструкції із дрібноштучних виробів. НУВГП, Рівне, Україна.

Я

Якимчук, А. Ю. (2013) Регіональна статистика. НУВГП, Рівне, Україна.

Цей список був створений у Wed Jun 20 22:53:59 2018 UTC.