За типом

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Групувати за: Автори | Тип елементу
Перейти до: L | В | Г | Д | З | К | Л | М | Н | П | Ф | Х | Ш | Я
Число елементів: 34.

L

Lushnikova, N. V. та Lushnikova, Nataliya (2016) INTERNATIONALISING HIGHER EDUCATION AND RESEARCH IN CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE. Rivne, Ukraine, Rivne, Ukraine. (Неопублікований)

В

Вадець, Д. І. та Гаращенко, В. І. та Гаращенко, О. В. та Романів, О. Я. (2016) Фізичний лабораторний практикум. НУВГП, Рівне. ISBN 978-966-327-306-8

Г

Герасимов, Г. Г. (2016) Виготовлення гідротурбінного обладнання ГЕС. НУВГП, Рівне.

Д

Дворкін, Л. Й. та Бордюженко, О. М. та Житковський, В. В. та Марчук, В. В. та Чудновський, С. М. (2016) Бетонознавство: Питання і відповіді. НУВГП, Рівне.

Дворкін, Л. Й. та Лаповська, С. Д. (2016) Будівельне матеріалознавство. НУВГП, Рівне. ISBN 978-966-327-283-2

З

Зубик, Л. В. та Карпович, І. М. та Степанченко, О. М. (2016) ОСНОВИ СУЧАСНИХ WEB – ТЕХНОЛОГІЙ. НУВГП, Рівне.

К

Кайдашев, Р. та Лощихін, О. та Акімов, О. О. (2016) Теоретико-методологічні аспекти перегляду судових рішень в апеляційному провадженні в адміністративному процесі України. ДП “Вид. дім “Персонал”, Київ. ISBN 978-617-02-0253-6

Клименко, М. О. та Залеський, І. І. (2016) Збалансоване використання водних ресурсів. НУВГП, Рівне.

Кожушко, Л. Ф. та Кузнецова, Т. О. та Судук, О. Ю. (2016) Основи менеджменту і маркетингу. НУВГП, Рівне. ISBN 978-966-327-294-8

Кононюк, А. Е. (2016) Истины и информация. (Фундаментальная теория представления истин и информации). Книга 2. Отображение истин и информации. Освіта України, Київ. ISBN 978-966-373-694-6

Кононюк, А. Е. (2016) Истины и информация. (Фундаментальная теория представления истин и информации). Книга 3. Графико-метрическое представление визуальных информационных моделей истин. Освіта України, Київ. ISBN 978-966-373-694-7

Кононюк, А. Е. (2016) Дискретно-непрерывная математика. Книга 4. Алгебры и дифференциалы. Часть 6. Меры. Освіта України, Кмїв. ISBN 978-966-373-693-8

Кононюк, А. Е. (2016) Истины и информация (Фундаментальная теория представления истин и информации). Книга 5. Отображение информации языками графов. Освіта України, Київ. ISBN 978-966-373-694-9

Кононюк, А. Е. (2016) Истины и информация. (Фундаментальная теория представления истин и информации). Книга 6. Отображение информации средствами топологии. Освіта України, Київ. ISBN 978-966-373-694-10

Кононюк, А. Е. (2016) Истины и информация. (Фундаментальная теория представления истин и информации). Книга 7. Фреймы как средства представления истин и информации. Освіта України, Київ. ISBN 978-966-373-694-11

Кононюк, А. Е. (2016) Дискретно-непрерывная математика. Книга 8. Пространства. Часть 3. Топологические пространства. Освіта України, Київ. ISBN 978-966-373-694-7

Круліковський, Б. Б. та Николайчук, Я. М. та Шатний, С. В. (2016) Мікропроцесорні системи. Практикум. НУВГП, Рівне.

Крівцов, В. В. та Тимощук, І. О. та Приймак, С. А. (2016) Нарисна геометрія: Навчальний посібник з використанням іноземних мов. НУВГП, Рівне.

Кузнєцова, Т. В. та Красовська, Ю. В. та Подлевська, О. М. (2016) Управління потенціалом підприємства. НУВГП, Рівне.

Кусковець, С. Л. та Кухнюк, О. М. та Крук, С. І. та Шаталов, О. С. (2016) Основи пожежної безпеки виробництв. Частина 1. Теоретичні основи забезпечення пожежної безпеки технологічних процесів виробництв. НУВГП, Рівне.

Кусковець, С. Л. та Кухнюк, О. М. та Крук, С. І. та Шаталов, О. С. (2016) Основи пожежної безпеки виробництв. Частина 2. Забезпечення пожежної безпеки типових технологічних процесів. НУВГП, Рівне.

Л

Лагоднюк, О. А. (2016) Методичні рекомендації для підготовки рукописів навчальної літератури, видання в редакційно-видавничому відділі та розміщення в цифровому репозиторії університету. НУВГП, Рівне.

Лебедь, О. О. та Гаращенко, В. І. та Григус, І. М. (2016) БІОЛОГІЧНА ТА МЕДИЧНА МЕХАНІКА. НУВГП, Рівне.

М

Маланчук, З. Р. та Козяр, В. О. та Поліщук, А. М. (2016) Механіка гірських порід. Лабораторний практикум. НУВГП, Рівне. ISBN 978-966-327-334-1

Малевич, Л. Д. (2016) Матеріали Міжнародної наукової конференції «Наукова термінологія нового століття: теоретичні і прикладні виміри». НУВГП, Рівне.

Н

НУВГП, . (2016) Людина у світі духовної культури. І Всеукраїнська студентська науково-практична конференція. НУВГП, Рівне. (Неопублікований)

Нагорна, О. Б. (2016) Особливості корекційно-виховної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. Національний університет водного господарства та природокористування, Рівне.

Нужний, Є. М. та Клименко, І. В. та Акімов, О. О. (2016) Інструментальні засоби електронного офісу. Центр учбової літератури, Київ. ISBN 978-617-673-447-5

П

Познаховський, В. А. та Киричок, А. (2016) Транспортная статистика. LAP LAMBERT Academic Publishing, Германия. ISBN 978-3-659-91489-8

Познаховський, В. А. та Кірічок, О. Г. (2016) Транспортна статистика. НУВГП, Рівне.

Ф

Філіпович, Ю. Ю. (2016) МЕХАНІЧНЕ І ДОПОМІЖНЕ ОБЛАДНАННЯ ГІДРОЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК. ПРАКТИКУМ. НУВГП, Рівне.

Х

Хлапук, М. М. та Щодро, О. Є. та Ніколайчук, О. М. та Шинкарук, Л. А. та Безусяк, О. В. (2016) Лабораторний практикум з гідротехнічних споруд. НУВГП, Рівне.

Ш

Швець, Ф. Д. (2016) Методологія та організація наукових досліджень. НУВГП, Рівне.

Я

Яцков, М. В. та Буденкова, Н. М. та Мисіна, О. І. (2016) Фізична та колоїдна хімія. НУВГП, Рівне. ISBN 978-966-327-333-4

Цей список був створений у Wed Jun 20 22:54:25 2018 UTC.