За типом

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Групувати за: Автори | Тип елементу
Перейти до: . | І | А | Б | В | Г | Д | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ц | Ш | Щ | Ю | Я
Число елементів: 462.

.

., . (2017) Іноземна мова (англійська) (рівень володіння А1) (укр.) English as a Foreign Language (level A1) (en.). [Опис дисципліни]

., . (2017) Іноземна мова (німецька) (рівень володіння А1) (укр.) German as a Foreign Language (level A1) (en.). [Опис дисципліни]

., . (2017) Іноземна мова (англійська) (рівень володіння В2) (укр.) English as a foreign language (Level B2) (en.). [Опис дисципліни]

., . (2017) Іноземна мова (німецька) (рівень володіння А2) (укр.) German as a Foreign Language (level A2) (en.). [Опис дисципліни]

., . (2017) Іноземна мова за професійним спрямуванням (укр.) Foreign Language for Specific Purposes (en.). [Опис дисципліни]

., . (2017) Містобудівельна графіка (укр.) Town-planning graphics (en.). [Опис дисципліни]

І

Іванчук, Н. В. та Ivanchuk, N. V. (2017) Програмування і підтримка веб-застосувань (укр.) Programming and support for web-applications (en.). [Опис дисципліни]

А

Андрушков, В. І. та Andrushkov, V. I. (2017) Експлуатація і реконструкція мостових споруд (спеціальний курс) (укр.) Operation and reconstruction of bridge structures (special course) (en.). [Опис дисципліни]

Андрушков, В. І. та Andrushkov, V. I. (2017) Опір матеріалів та будівельна механіка (укр.) Resistance of materials and construction mechanics (en.). [Опис дисципліни]

Андрушков, В. І. та Andrushkov, V. I. (2017) Опір матеріалів (укр.) Strength of materials (en.). [Опис дисципліни]

Антонюк, О. Р. та Antoniuk, O. (2017) Аудит (укр.) Audit (en.). [Опис дисципліни]

Антонюк, О. Р. та Antoniuk, O. (2017) Організація і методика аудиту (укр.) The Organization and Methods of Audit (en.). [Опис дисципліни]

Б

Бабич, Т. Ю. та Babych, T. I. (2017) Дискретний аналіз (укр.) Discrete analysis (en.). [Опис дисципліни]

Бабич, Т. Ю. та Babych, T. I. (2017) Геоінформаційні системи (укр.) Geographic information systems (en.). [Опис дисципліни]

Бабич, Т. Ю. та Babych, T. I. (2017) Моделювання та прогнозування стану довкілля (укр.) Modeling and forecasting of the environment (en.). [Опис дисципліни]

Бабич, Т. Ю. та Babych, T. Y. (2017) Геоінформаційні системи і технології (укр.) Geographic information systems and technologies (en.). [Опис дисципліни]

Бачишин, Б. Д. та Bachyshyn, B. D. (2017) Інженерна геодезія (укр.) Engineering geodesy(en.). [Опис дисципліни]

Бачишин, Б. Д. та Bachyshyn, B. D. (2017) Технічні основи проектування (укр.) Technical bases of designing(en.). [Опис дисципліни]

Бондарєва, Т. Г. та Bondaryeva, T. (2017) Бухгалтерський облік (загальна теорія) (укр.) Accounting (General Theory) (en.). [Опис дисципліни]

Бондарєва, Т. Г. та Bondaryeva, T. (2017) Звітність підприємств (укр.) Enterprisers reporting (en.). [Опис дисципліни]

Бондарєва, Т. Г. та Bondaryeva, T. (2017) Методологія наукових досліджень в обліку та оподаткуванні (укр.) The Methodology of scientific research in accounting and taxation (en.). [Опис дисципліни]

Бондарєва, Т. Г. та Bondaryeva, T. (2017) Науковий семінар (укр.) Scientific workshop (en.). [Опис дисципліни]

Боровик, О. М. та Borovyk, O. M. (2017) Облікова політика підприємства (укр.) Enterprise accounting policies (en.). [Опис дисципліни]

Брега, Л. Б. та Brega, L. B. (2017) Діагностика і програми фізичної реабілітації в акушерстві та гінекології (укр.) Diagnostics and programs of physical rehabilitation in obstetrics and gynecology (en.). [Опис дисципліни]

Брега, Л. Б. та Brega, L. B. (2017) Фізіологія людини (укр.) Human physiology (en.). [Опис дисципліни]

Брега, Л. Б. та Brega, L. B. (2017) Фізіотерапія та рефлексотерапія (укр.) Physiotherapy and reflexology (en.). [Опис дисципліни]

Брега, Л. Б. та Brega, L. B. (2017) Громадське здоров'я (укр.) Public health (en.). [Опис дисципліни]

Брега, Л. Б. та Brega, L. B. (2017) Рефлексотерапія та ерготерапія (укр.) Reflexotherapy and ergotherapy (en.). [Опис дисципліни]

Бредюк, В. І. та Bredyuk, V. I. (2017) Прикладна економетрика (укр.) Applied Econometrics (en.). [Опис дисципліни]

Бредюк, В. І. та Bredyuk, V. I. (2017) Прогнозування соціально-економічних процесів (укр.) Forecasting of social and economic processes (en.). [Опис дисципліни]

Бредюк, В. І. та Bredyuk, V. I. (2017) Методологія наукових досліджень (укр.) Methodology of scientific research (en.). [Опис дисципліни]

Бредюк, В. І. та Bredyuk, V. I. (2017) Дослідження операцій (укр.) Operations Research (en.). [Опис дисципліни]

Бредюк, В. І. та Джоші, О. І. та Bredyuk, V. I. та Joshi, O. I. (2017) Економіко-математичні методи і моделі (укр.) Economic and mathematical methods and models (en.). [Опис дисципліни]

Бровко, Г. І. та Brovko, G. I. (2017) Оцінка запасів підземних вод (укр.) Estimation of groundwater reserves (en.). [Опис дисципліни]

Бровко, Г. І. та Brovko, G. I. (2017) Гідрогеологія (укр.) Hydrogeology (en.). [Опис дисципліни]

Буденкова, Н. М. та Budenkova, N. M. (2017) Основи хімії (укр.). Basics of chemistry (en.). [Опис дисципліни]

Буденкова, Н. М. та Budenkova, N. M. (2017) Хімія (Органічна)(укр.) Chemistry (Organic) (en.). [Опис дисципліни]

Буденкова, Н. М. та Budenkova, N. M. (2017) Органічна та фізична хімія (укр.). Organic and physical chemistry (en.). [Опис дисципліни]

Буденкова, Н. М. та Budenkova, N. M. (2017) Фізична та колоїдна хімія, фізико-хімічні методи аналізу (укр.). Physical and colloidal chemistry, physico-chemical methods of analysis (en.). [Опис дисципліни]

Будз, О. П. та Budz, O. P. (2017) Інженерна гідрологія (укр.) Engineering hydrology (en.). [Опис дисципліни]

Будз, О. П. та Budz, O. P. (2017) Загальна гідрологія (укр.) General hydrology (en.). [Опис дисципліни]

Будз, О. П. та Budz, O. P. (2017) Гідрологія, гідрометрія (укр.) Hydrology is hydrometry (en.). [Опис дисципліни]

Бурченя, О. П. та Burchenia, O. P. (2017) Вступ до фаху «Облік і оподаткування» (укр.) Introduction to the specialty "Accounting and taxation" (en.). [Опис дисципліни]

Бялик, І. М. та Bialyk, I. M. (2017) ГІС і бази даних(укр.) GIS and database(en.). [Опис дисципліни]

В

Василець, С. В. та Vasylets, S. V. (2017) Комп'ютерний аналіз систем електроенергетики (укр.) Computer analysis of the electric power systems (en.). [Опис дисципліни]

Василець, С. В. та Vasylets, S. V. (2017) Розосереджена генерація в системах електропостачання (укр.) Distributed generation in power supply systems (en.). [Опис дисципліни]

Василець, С. В. та Vasylets, S. V. (2017) Основи релейного захисту та автоматизація електричних систем (укр.) Fundamentals of relay protection and automation of power systems (en.). [Опис дисципліни]

Василець, С. В. та Vasylets, S. V. (2017) Техніка високих напруг (укр.) High voltage engineering (en.). [Опис дисципліни]

Василець, С. В. та Vasylets, S. V. (2017) Мікропроцесорна техніка в системах обліку енергії та релейному захисті (укр.) Microprocessor technology in energy accounting and relay protection systems (en.). [Опис дисципліни]

Василів, В. Б. та Vasyliv, V. B. (2017) Інформаційний менеджмент (укр.) Information Management (en.). [Опис дисципліни]

Василів, В. Б. та Vasyliv, V. B. (2017) Інформаційні системи і технології в управлінні (укр.) Information Systems and Technologies in Management (en.). [Опис дисципліни]

Вовк, В. М. та Vovk, V. M. (2017) Аналітичне забезпечення фінансових рішень (укр.) Analytical Support of Financial Decisions (en.). [Опис дисципліни]

Вовк, В. М. та Vovk, V. M. (2017) Фінанси підприємств (укр.) Business Finance (en.). [Опис дисципліни]

Вовк, В. М. та Vovk, V. M. (2017) Фінансовий аналіз (укр.) Financial Analysis (en.). [Опис дисципліни]

Водяна, С. П. та Vodyana, S. P. (2017) Вища математика (укр.) Higher Mathematics (en.). [Опис дисципліни]

Войтович, Л. В. та Voitovych, L. V. (2017) Технічна механіка (укр.) Technical mechanics (en.). [Опис дисципліни]

Войтович, Л. В. та Voitovych, L. V. (2017) Теорія механізмів і машин та деталей машин (укр.) Theory of mechanisms and machine and machine details (en.). [Опис дисципліни]

Войтович, Л. В. та Стрілець, О. Р. та Voitovych, L. V. та Strilets, O. R. (2017) Технічна механіка (укр.) Terchnical mechanics (en.). [Опис дисципліни]

Волошин, В. С. та Voloshin, V. S. (2017) Адміністрування в бухгалтерських інформаційних системах (укр.) Administration in accounting information systems (en.). [Опис дисципліни]

Волошин, В. С. та Voloshin, V. S. (2017) Комп'ютерні мережі та технології у діловодстві (укр.) Computer networks and technology in office work (en.). [Опис дисципліни]

Волошин, В. С. та Voloshin, V. S. (2017) Технології управління контентом (укр.) Content management technologies (en.). [Опис дисципліни]

Волошин, В. С. та Voloshin, V. S. (2017) Корпоративні інформаційні системи (укр.) Corporate information systems (en.). [Опис дисципліни]

Волошин, В. С. та Voloshin, V. S. (2017) Електронний бізнес (укр.) E-Business (en.). [Опис дисципліни]

Волошин, В. С. та Voloshin, V. S. (2017) Програмні засоби обробки інформації (укр.) Information processing tools (en.). [Опис дисципліни]

Волошин, В. С. та Voloshin, V. S. (2017) Інформаційні технології в економіці (укр.) Informational technologies in economics (en.). [Опис дисципліни]

Г

Гаращенко, В. І. та Garashchenko, V. (2017) Фізика (укр.) Physics (en.). [Опис дисципліни]

Гаращенко, О. В. та Garashchenko, O. V. (2017) Електромеханічні системи привода (укр.) Electromechanical drive systems (en.). [Опис дисципліни]

Гарнага, О. М. та Harnaha, О. М. (2017) Управлінський облік (укр.) Administrative accounting (en.). [Опис дисципліни]

Гарнага, О. М. та Harnaha, О. М. (2017) Електронна комерція (укр.) Electronic commerce (en.). [Опис дисципліни]

Гарнага, О. М. та Harnaha, О. М. (2017) Інформаційні системи і технології підприємств (укр.) Information systems and technologies in accounting and taxation (en.). [Опис дисципліни]

Гаєвський, В. Р. та Gayevsky, V. R. (2017) Фізика (укр.) Physics (en.). [Опис дисципліни]

Гаєвський, В. Р. та Gayevsky, V. R. (2017) Фізика (укр.) Physics (en.). [Опис дисципліни]

Гаєвський, В. Р. та Gayevsky, V. R. (2017) Фізика (укр.) Physics (en.). [Опис дисципліни]

Гладка, О. М. та Hladka, O. M. (2017) Дискретна математика(укр.) Discrete Mathematics(en.). [Опис дисципліни]

Гладка, О. М. та Hladka, O. M. (2017) Інформаційні технології у водогосподарській галузі (укр.) Information technology in the water industry (en.). [Опис дисципліни]

Гладка, О. М. та Hladka, O. M. (2017) Математичні методи дослідження операцій (укр.) Mathematical methods of operations research (en.). [Опис дисципліни]

Гладка, О. М. та Hladka, O. M. (2017) Моделювання систем (укр.) Modeling of systems (en.). [Опис дисципліни]

Гладка, О. М. та Hladka, O. M. (2017) Чисельні методи (укр.). Numerical Methods (en.). [Опис дисципліни]

Гладка, О. М. та Hladka, O. M. (2017) Символьні обчислення та комп’ютерна алгебра (укр.). Symbolic computing and computer algebra (en.). [Опис дисципліни]

Гладка, О. М. та Hladka, O. M. (2017) Системний аналіз. System Analysis. [Опис дисципліни]

Гладун, Л. В. та Gladun, L. V. (2017) Теорія керування (укр.) Control theory (en.). [Опис дисципліни]

Гладун, Л. В. та Gladun, L. V. (2017) Диференційні рівняння (укр.) Differential equations (en.). [Опис дисципліни]

Гладун, Л. В. та Gladun, L. V. (2017) Функціональний аналіз (укр.) Functional analysis (en.). [Опис дисципліни]

Гладун, Л. В. та Gladun, L. V. (2017) Інтелектуальний аналіз даних і м'які обчислення (укр.) Intellectual data analysis and soft calculations (en.). [Опис дисципліни]

Гладун, Л. В. та Gladun, L. V. (2017) Теорія функцій комплексної змінної (укр.) The theory of functions of a complex variable (en.). [Опис дисципліни]

Гнєушев, В. О. та Hnieushev, V. O. (2017) Промислова безпека сучасних виробничих технологій (укр.) Industrial safety of contemporary production technologies (en.). [Опис дисципліни]

Гнєушев, В. О. та Hnieushev, V. O. (2017) Безпека вибухових робіт в будівництві (укр.) Safety of blasting in construction (en.). [Опис дисципліни]

Гомон, С. С. та Gohon, S. S. (2017) Інженерне проектування міських територій, будівель і споруд (укр.) Engineering design of urban areas, buildings and structures (en.). [Опис дисципліни]

Гонтаренко, Н. А. та Gontarenko, N. A. (2017) Рекламний менеджмент (укр.) Advertising Management (en.). [Опис дисципліни]

Гопчак, І. В. та Gopchak, I. V. (2017) Агрометеорологія (укр.) Agrometeorology (en.). [Опис дисципліни]

Гопчак, І. В. та Gopchak, I. V. (2017) Метеорологія і кліматологія (укр.) Meteorology and Climatology (en.). [Опис дисципліни]

Гопчак, І. В. та Gopchak, I. V. (2017) Основи гідрології та метеорології (укр.) Substance of hydrology and meteorology (en.). [Опис дисципліни]

Григус, І. М. та Grygus, I. M. (2017) Методологія наукових досліджень (укр.) Methodology of scientific research (en.). [Опис дисципліни]

Григус, І. М. та Grygus, I. M. (2017) Фізична реабілітація в кардіології (укр.) Physical rehabilitation in cardiology (en.). [Опис дисципліни]

Григус, І. М. та Grуgus, I. M. (2017) Діагностика і моніторинг стану здоров'я (укр.) Diagnosis and monitoring of health (en.). [Опис дисципліни]

Григус, І. М. та Grуgus, I. M. (2017) Діагностика і програми фізичної реабілітації в пульмонології (укр.) Diagnostics and programs of physical rehabilitation in pulmonology (en.). [Опис дисципліни]

Григус, І. М. та Grуgus, I. M. (2017) Нетрадиційні засоби оздоровлення (укр.) Non-traditional means of healing (en.). [Опис дисципліни]

Григус, І. М. та Grуgus, I. M. (2017) Нетрадиційні засоби оздоровлення (укр.) Non-traditional means of healing (en.). [Опис дисципліни]

Григус, І. М. та Grуgus, I. M. (2017) Фізична реабілітація в пульмонології (укр.) Physical rehabilitation in pulmonology (en.). [Опис дисципліни]

Григус, І. М. та Grуgus, I. M. (2017) Наукові дослідження у фізичній реабілітації (укр.) Scientific research in physical rehabilitation (en.). [Опис дисципліни]

Грицина, О. О. та Hrytsyna, O. O. (2017) Контроль, облік та паспортизація в системах ТГПіВ (укр.) Control, registration and certification systems Heat- Gas supply and Ventilation (en.). [Опис дисципліни]

Грицина, О. О. та Hrytsyna, O. O. (2017) Газопостачання (укр.) Gas Supply (en.). [Опис дисципліни]

Грицина, О. О. та Hrytsyna, O. O. (2017) Експлуатація, налагоджування та реконструкція систем ТГПіВ (укр.) Maintenance, adjustment and reconstruction of Heat- Gas supply and Ventilation (en.). [Опис дисципліни]

Грицина, О. О. та Hrytsyna, O. O. (2017) Безпека будівництва та експлуатація систем газопостачання (укр.) Safety construction and operation of gas supply systems (en.). [Опис дисципліни]

Грицюк, П. М. та Hrytsiuk, P. M. (2017) Економічна кібернетика (укр.) Economic Cybernetics (en.). [Опис дисципліни]

Грицюк, П. М. та Hrytsiuk, P. M. (2017) Методи обробки нечіткої інформації (укр.) Methods of processing fuzzy information (en.). [Опис дисципліни]

Грицюк, П. М. та Hrytsiuk, P. M. (2017) Моделювання і прогнозування у фінансовій сфері (укр.) Modeling and forecasting in the financial sector (en.). [Опис дисципліни]

Гронтковська, Г. Е. та Grontkovska, H. E. (2017) Мікроекономіка (укр.) Microeconomics (en.). [Опис дисципліни]

Гуртовий, О. Г. та Gurtovy, O. G. (2017) Будівництво мостів (спецкурс) (укр.) Construction of bridges (special course) (en.). [Опис дисципліни]

Гуртовий, О. Г. та Gurtovy, O. G. (2017) Планування та управління будівництвом транспортних споруд (укр.) Planning and management of construction of transport facilities (en.). [Опис дисципліни]

Гуртовий, О. Г. та Gurtovy, O. G. (2017) Опір матеріалів (укр.) Resistance of Materials (en.). [Опис дисципліни]

Гуртовий, О. Г. та Gurtovy, O. G. (2017) Опір матеріалів (укр.) Resistance of Materials (en.). [Опис дисципліни]

Гуртовий, О. Г. та Gurtovy, O. G. (2017) Опір матеріалів (укр.) Resistance of Materials (en.). [Опис дисципліни]

Гуртовий, О. Г. та Gurtovy, O. G. (2017) Варіаційні методи в розрахунках мостових конструкцій (укр.) Variation Methods in Calculations of Bridge Structures (en.). [Опис дисципліни]

Гуртовий, О. Г. та Gurtovy, O. G. (2017) Варіаційні методи в розрахунках будівельних конструкцій (укр.) Variational methods in calculations of building constructions (en.). [Опис дисципліни]

Гірак, А. М. та Hirak, A. M. (2017) Біомеханіка (укр.) Biomechanics (en.). [Опис дисципліни]

Гірак, А. М. та Hirak, A. M. (2017) Часткові методики адаптивної фізичної культури (укр.) Partial Methods of Adaptive Physical Culture (en.). [Опис дисципліни]

Гірак, А. М. та Hirak, A. M. (2017) Теорія і методика фізичного виховання (укр.) Theory and methods of physical education (en.). [Опис дисципліни]

Гіроль, М. М. та Hirol, M. M. (2017) Методологія наукових досліджень (укр.) Methodology of scientific research (en.). [Опис дисципліни]

Гіроль, М. М. та Hirol, M. M. (2017) Санітарно–технічне обладнання будівель (укр.) Sanitary equipment of buildings (en.). [Опис дисципліни]

Гіроль, М. М. та Hirol, М. М. (2017) Організація управління системами теплогазопостачання і вентиляції (укр.) Organization of control of systems of heat and gas supply and ventilation (en.). [Опис дисципліни]

Д

Давиденко, В. А. та Davydenko, V. A. (2017) Споживачі електричної енергії (укр.) Consumers of electric energy (en.). [Опис дисципліни]

Давиденко, В. А. та Davydenko, V. A. (2017) Електричні системи та мережі (укр.) Electric systems and networks (en.). [Опис дисципліни]

Давиденко, В. А. та Davydenko, V. A. (2017) Системи електропостачання (укр.) Power supply systems (en.). [Опис дисципліни]

Давидчук, В. І. та Davydchuk, V. I. (2017) Кондиціювання повітря (укр.) Air Conditioning (en.). [Опис дисципліни]

Давидчук, В. І. та Davydchuk, V. I. (2017) Джерела теплопостачання та споживачі теплоти (укр.) Heat supply sources and heat consumers (en.). [Опис дисципліни]

Давидчук, В. І. та Davydchuk, V. I. (2017) Вентиляція (укр.) Ventilation (en.). [Опис дисципліни]

Данченков, Я. В. та Danchenkov, J. V. (2017) Автоматизовані системи управління (укр.) Automated control systems (en.). [Опис дисципліни]

Данченков, Я. В. та Danchenkov, J. V. (2017) Основи автоматизації (укр.) Basics of automation (en.). [Опис дисципліни]

Данченков, Я. В. та Danchenkov, J. V. (2017) Електротехніка, електроніка, мікропроцесорна техніка та мехатроніка (укр.) Electrical engineering, electronics, microprocessor technology and mechatronics (en.). [Опис дисципліни]

Данченков, Я. В. та Danchenkov, J. V. (2017) Електроніка та мікропроцесорна техніка (укр.) Electronics and microprocessor technology (en.). [Опис дисципліни]

Данченков, Я. В. та Danchenkov, J. V. (2017) Теорія інформації (укр.) Theory of information (en.). [Опис дисципліни]

Дець, Т. І. та Dets, T. I. (2017) Основи землевпорядкування(укр.) Bases of land use(en.). [Опис дисципліни]

Дець, Т. І. та Dets, T. I. (2017) Планування та управління ГІС-проектами (укр.) GIS project planning and management(en.). [Опис дисципліни]

Дець, Т. І. та Dets, T. I. (2017) Геоінформаційний аналіз даних дистанційного зондування Землі(укр.) Geoinformation analysis of Earth remote sensing data(en.). [Опис дисципліни]

Дець, Т. І. та Dets, T. I. (2017) Технології публікації геопросторових даних(укр.) Geospatial Data Publishing Technologies(en.). [Опис дисципліни]

Дець, Т. І. та Dets, T. I. (2017) Мережевий аналіз в ГІС(укр.) Network analysis in GIS(en.). [Опис дисципліни]

Джоші, О. І. та Joshi, O. I. (2017) Системи підтримки прийняття рішень (укр.) Decision support systems (en.). [Опис дисципліни]

Дмитрук, В. П. та Dmitruk, V. P. (2017) Утримання міської забудови (укр.) Maintenance of the mission of library of insurance (en.). [Опис дисципліни]

Дмитрук, В. П. та Dmitruk, V. P. (2017) Планування та благоустрій міст (укр.) Planning and safety of the city (en.). [Опис дисципліни]

Дмитрук, В. П. та Dmitruk, V. P. (2017) Реконструкція міської забудови (укр.) Reconstruction of city blanking (en.). [Опис дисципліни]

Дмитрук, В. П. та Dmytruk, V. P. (2017) Містобудівне забезпечення будівництва (укр.) Town-planning construction support (en.). [Опис дисципліни]

Дмитрів, О. П. та Dmytriv, O. P. (2017) ГІС агроландшафтів(укр.) GIS of agrolandscapes(en.). [Опис дисципліни]

Дмитрів, О. П. та Dmytriv, O. P. (2017) Геодезія(укр.) Geodesy(en.). [Опис дисципліни]

Дмитрів, О. П. та Dmytriv, O. Р. (2017) Геодезія (1курс)(укр.) Geodesy (1st course)(en.). [Опис дисципліни]

Дмитрів, О. П. та Dmytriv, O. Р. (2017) Програмно-технічний інструментарій ГІС(укр.) Software and technical tools GIS(en.). [Опис дисципліни]

Довбенко, В. С. та Dovbenko, V. S. (2017) Основи теорії надійності в цивільній безпеці (укр.) Basis of the theory of reliability in civil security (en.). [Опис дисципліни]

Довбенко, В. С. та Dovbenko, V. S. (2017) Надійність інженерних систем та професійний ризик (укр.) Dependability of engineering system and occupational risk (en.). [Опис дисципліни]

Довбенко, В. С. та Dovbenko, V. S. (2017) Державне соціальне страхування від нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві (укр.) State social insurance from accidents, occupational illness and accidents at work (en.). [Опис дисципліни]

Довбенко, Т. О. та Dovbenko, T. (2017) Система управління охороною праці суб’єкта господарювання (укр.) System of management of occupational safety company (en.). [Опис дисципліни]

Дорошенко, О. О. та Doroshenko, O. O. (2017) Облік і аудит (укр.) Accounting and Audit (en.). [Опис дисципліни]

Дорошенко, О. О. та Doroshenko, O. O. (2017) Облік у бюджетних установах (укр.) Accounting in budget institutions (en.). [Опис дисципліни]

Дорощук, В. О. та Doroshchuk, V. O. (2017) Вантажні перевезення (укр.) Freight transportation (engl.). [Опис дисципліни]

Древецький, В. В. та Drevets'kyi, V. V. (2017) Методологія наукових досліджень та захист інтелектуальної власності (укр.) Methodology of scientific research and protection of intellectual property (en.). [Опис дисципліни]

З

Заглинський, А. О. та Zaglynskyi, A. O. (2017) Економічна теорія (укр.) Economic theory(en.). [Опис дисципліни]

Залеський, І. І. та Zaleskiy, I. I. (2017) Загальне землезнавство (укр.) General earth science (en.). [Опис дисципліни]

Залеський, І. І. та Zaleskiy, I. I. (2017) Геоморфологія з основами четвертинної геології (укр.) Geomorphology with the basics of Quaternary geology (en.). [Опис дисципліни]

Зощук, В. О. та Zoshchuk, V. O. (2017) Теорія катастроф (укр.) Catastrophe theory (en.). [Опис дисципліни]

Зощук, В. О. та Zoshchuk, V. O. (2017) Природні та техногенні загрози, оцінювання небезпек (укр.) Natural and man-made threats, hazard assessment (en.). [Опис дисципліни]

Зощук, В. О. та Zoshchuk, V. O. (2017) Безпечна експлуатація систем під тиском (укр.) Safe operation of pressure systems (en.). [Опис дисципліни]

Зубик, Я. Я. та Zubyk, Y. Y. (2017) Програмування на Android та unix-вмісних систем (укр.) Programming using Android and unix-based systems (en.). [Опис дисципліни]

Зубик, Я. Я. та Zubyk, Y. Y. (2017) Основи побудови трансляторів та теорія компіляції (укр.) Fundamentals of constructing translators and the theory of compilation (en.). [Опис дисципліни]

Зубик, Я. Я. та Zubyk, Y. Y. (2017) Інформаційні системи і технології в туризмі (укр.) Information systems and technologies in tourism (en.). [Опис дисципліни]

Зубик, Я. Я. та Zubyk, Y. Y. (2017) Операційні системи (укр.) Operating systems (en.). [Опис дисципліни]

Зубик, Я. Я. та Zubyk, Y. Y. (2017) Unix-подібні операційні системи (укр.) Unix-like operating systems (en.). [Опис дисципліни]

Зубрицький, Б. Д. та Цицаркін, О. В. та Григорович, О. С. та Пасевич, А. М. та Кособуцький, Ю. Ф. та Комаревич, О. Є. та Плотка, В. С. та Сотник, О. В. та Кисіль, В. М. та Кундельський, В. П. та Шолопак, П. В. та Шолопак, Л. Ф. та Кайда, Д. В. та Пашкевич, В. В. та Сініцина, О. В. та Шельчук, Н. О. та Бірук, І. Д. та Кособуцький, Ф. Т. та Підгурська, О. П. та Пінчук, В. Ф. та Zubryts’kyy, B. D. та Tsitsarkin, O. V. та Hrygorovych, O. S. та Pasevych, A. M. та Kosobuts’kyy, Y. F. та Komarevych, O. Y. та Plotka, V. S. та Sotnyk, O. V. та Kysil, V. M. та Kundel’s’kyy, V. P. та Sholopak, V. P. та Sholopak, L. F. та Kayda, D. V. та Pashkevych, V. V. та Sinitsyna, O. V. та Shel’chuk, N. O. та Biruk, I. D. та Kosobuts’kyy, F. T. та Pidgurs’ka, O. P. та Pinchuk, V. F. (2017) ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ (спортивні секції за видами спорту) (укр.) PHYSICAL EDUCATION (sports sections) (en.). [Опис дисципліни]

Зубілевич, С. Я. та Zubilevych, S. Y. (2017) Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами (укр.) Accounting and financial statements under International Standards (en.). [Опис дисципліни]

Зубілевич, С. Я. та Zubilevych, S. Y. (2017) Організація бухгалтерського обліку (укр.) Organization of accounting (en.). [Опис дисципліни]

Зінкевич, О. В. та Zinkevych, O. V. (2017) Бухгалтерський облік у галузях народного господарства (укр.) Accounting in the branches of the national economy (en.). [Опис дисципліни]

Зінкевич, О. В. та Zinkevych, O. V. (2017) Історія обліку, аналізу та аудиту (укр.) History of accounting, analysis and audit (en.). [Опис дисципліни]

К

Кардаш, О. Л. та Kardash, O. L. (2017) Моделювання бізнес-процесів (укр.) Business processes modeling (en.). [Опис дисципліни]

Кардаш, О. Л. та Kardash, O. L. (2017) Моделювання економіки (укр.) Economy modeling (en.). [Опис дисципліни]

Кардаш, О. Л. та Kardash, O. L. (2017) Організація та управління інформаційно-аналітичним забезпеченням безпеки підприємства (укр.) Organization and management of information and analytical security of the enterprise (en.). [Опис дисципліни]

Карпович, І. М. та Karpovich, І. М. (2017) Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів (укр.) Computer Circuitry and Computer Architecture (en.). [Опис дисципліни]

Карпович, І. М. та Karpovich, І. М. (2017) МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ СТАНУ ДОВКІЛЛЯ (укр.) MODELING AND PROGNOSTATION OF THE STATE OF ENVIRONMENT(en.). [Опис дисципліни]

Карпович, І. М. та Karpovich, І. М. (2017) Теорія алгоритмів (укр.). Theory of algorithms(en.). [Опис дисципліни]

Карпович, І. М. та Karpovich, І. М. (2017) WEB–ТЕХНОЛОГІЇ ТА WEB-ДИЗАЙН (укр.) WEB-TECHNOLOGIES AND WEB DESIGN(en.). [Опис дисципліни]

Клепач, М. М. та Klepach, M. M. (2017) Мікропроцесорні системи управління та захисту в енергетиці (укр.) Microprocessor control and protection systems in the energy sector (en.). [Опис дисципліни]

Коберська, Т. А. та Koberskaya, T. A. (2017) Етика ділового спілкування (укр.) Ethics of business communication (en.). [Опис дисципліни]

Коваль, С. І. та Koval, S. I. (2017) Маркетинговий аналіз (укр.) Marketing analysis (en.). [Опис дисципліни]

Коваль, С. І. та Koval’, S. I. (2017) Інфраструктура товарного ринку (укр.) The infrastructure of the commodity market (en.). [Опис дисципліни]

Козяр, М. М. та Koziar, M. M. (2017) Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка (укр.) Descriptive geometry, engineering and computer graphics (en.). [Опис дисципліни]

Козяр, М. М. та Koziar, M. M. (2017) Нарисна геометрія, інженерна графіка та проекції з числовими позначками (укр.) Descriptive geometry, engineering graphics and projections with numerical marks for speciality (en.). [Опис дисципліни]

Козяр, М. М. та Коziar, M. M. (2017) Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка (укр.) Descriptive geometry, engineering and computer graphics (en.). [Опис дисципліни]

Козяр, М. М. та Коziar, M. M. (2017) Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка (укр.) Descriptive geometry, engineering and computer graphics (en.). [Опис дисципліни]

Кондратюк, О. М. та Kondratiuk, О. М. (2017) Інженерна та комп'ютерна графіка (укр.) Engineering and computer graphics (en.). [Опис дисципліни]

Кондратюк, О. М. та Kondratiuk, О. М. (2017) САПР (укр.) SAPC (en.). [Опис дисципліни]

Корчик, Н. М. та Korchik, N. M. (2017) Хімія (укр.) Chemistry (en.). [Опис дисципліни]

Корчик, Н. М. та Korchik, N. M. (2017) Хімія (укр.) Chemistry (en.). [Опис дисципліни]

Корчик, Н. М. та Korchik, N. M. (2017) Виробничі процеси та обладнання об’єктів автоматизації (укр.). Production processes and equipment of automation objects (en.). [Опис дисципліни]

Косяк, Д. С. та Kosiak, D. S. (2017) Гідрологія (укр.) Hydrology (en.). [Опис дисципліни]

Косяк, Д. С. та Kosiak, D. S. (2017) Заповідна справа (укр.) Reservedcase (en.). [Опис дисципліни]

Кочкарьов, Д. В. та Kochkarev, D. V. (2017) Архітектурне автоматизоване проектування будівель і споруд (укр.) Architectural automated design of buildings and structures (en.). [Опис дисципліни]

Кочкарьов, Д. В. та Kochkarev, D. V. (2017) Архітектура та комп'ютерне проектування промислових будівель (укр.) Architecture and computer design of industrial building (en.). [Опис дисципліни]

Кочкарьов, Д. В. та Kochkarev, D. V. (2017) Методологія наукових досліджень (укр.) Methodology of scientific researches (en.). [Опис дисципліни]

Кочкарьов, Д. В. та Kochkarev, D. V. (2017) Міські інженерні споруди (укр.) Urban engineering constructions (en.). [Опис дисципліни]

Кравченко, В. С. та Кравченко, Н. В. та Kravchenko, V. S. та Kravchenko, N. V. (2017) Інженерне обладнання будівель (укр.) Engineering equipment of buildings (en.). [Опис дисципліни]

Кравченко, В. С. та Кравченко, Н. В. та Kravchenko, V. S. та Kravchenko, N. V. (2017) Санітарно-технічне обладнання будівель (укр.) Sanitary equipment of buildings (en.). [Опис дисципліни]

Кравченко, В. С. та Кравченко, Н. В. та Kravchenko, V. S. та Kravchenko, N. V. (2017) Санітарно-технічне обладнання будівель і споруд (укр.) Sanitary equipment of buildings and structures (en.). [Опис дисципліни]

Кравченко, Н. В. та Kravchenko, N. V. (2017) Економіка в будівництві (укр.) Economics in construction (en.). [Опис дисципліни]

Кравченко, Н. В. та Kravchenko, N. V. (2017) Економіка галузі (укр.) Economy of water supply and sewerage (en.). [Опис дисципліни]

Кравченко, Н. В. та Kravchenko, N. V. (2017) Теплогазопостачання та вентиляція (укр.) Heat and gas supply and ventilation (en.). [Опис дисципліни]

Кравченко, Н. В. та Kravchenko, N. V. (2017) Монтаж та налагодження систем теплогазопостачання і вентиляції (укр.) Installation and adjustment of heat and gas supply and ventilation systems (en.). [Опис дисципліни]

Кравченко, Н. В. та Kravchenko, N. V. (2017) Монтаж систем теплогазопостачання і вентиляції (укр.) Installation of heat and gas supply and ventilation systems (en.). [Опис дисципліни]

Кравченко, Н. В. та Kravchenko, N. V. (2017) Техніко-економічні розрахунки в системах теплогазопостачання та вентиляції (укр.) Technical and economic calculations of heat and gas supply and ventilation systems (en.). [Опис дисципліни]

Кравченко, Н. В. та Кравченко, В. С. та Kravchenko, N. V. та Kravchenko, V. S. (2017) Інженерне обладнання будівель (укр.) Engineering equipment of buildings (en.). [Опис дисципліни]

Криницька, М. В. та Krynytska, M. V. (2017) Інженерна геологія і гідрогеологія (укр.) Engineering geology and hydrogeology (en.). [Опис дисципліни]

Криницька, М. В. та Krynytska, M. V. (2017) Інженерна геологія та гідрогеологія (укр.) Engineering geology and hydrogeology (en.). [Опис дисципліни]

Криницька, М. В. та Krynytska, M. V. (2017) Геологія та геоморфологія (укр.) Geology and Geomorphology (en.). [Опис дисципліни]

Криницька, М. В. та Krynytska, M. V. (2017) Геологія родовищ корисних копалин (укр.) Geology of mineral deposits (en.). [Опис дисципліни]

Криницька, М. В. та Krynytska, M. V. (2017) Геологія, експертиза та розвідка родовищ (укр.) Geology, expertise and exploration of deposits (en.). [Опис дисципліни]

Криницька, М. В. та Krynytska, M. V. (2017) Історія та методологія наук про Землю (укр.) History and methodology of sciences are about Earth (en.). [Опис дисципліни]

Криницька, М. В. та Krynytska, M. V. (2017) Петрографія (укр.) Petrography (en.). [Опис дисципліни]

Кристопчук, М. Є. та Krystopchuk, M. E. (2017) Основи теорії транспортних процесів і систем (укр.) Basic theory of transport processes and systems (en.). [Опис дисципліни]

Кристопчук, М. Є. та Krystopchuk, M. E. (2017) Організація пасажирських автомобільних перевезень (укр.) Organization of passenger automobile transportations(en.). [Опис дисципліни]

Кристопчук, М. Є. та Krystopchuk, M. E. (2017) Пасажирські перевезення (укр.) Passenger transportation (en.). [Опис дисципліни]

Крівцов, В. В. та Кrivtsov, V. V. (2017) Інженерна графіка (укр.) Engineering graphics (en.). [Опис дисципліни]

Кубай, Г. В. та Kubai, H. V. (2017) Кінезіологія (укр.) Kinesiology (en.). [Опис дисципліни]

Кубай, Г. В. та Kubai, H. V. (2017) Кінезотерапія (укр.) Kinesitherapy (en.). [Опис дисципліни]

Кубай, Г. В. та Kubai, H. V. (2017) Фізична реабілітація в травматології та ортопедії (укр.) A physical rehabilitation is in a traumatology and orthopaedy (en.). [Опис дисципліни]

Кудрявцев, А. І. та Kudryavtsev, A. I. (2017) Сучасні фітнес технології (укр.) Modern fitness technology (en.). [Опис дисципліни]

Кудрявцев, А. І. та Kudryavtsev, A. I. (2017) Олімпійський та професійний спорт, плавання з методикою викладання (укр.) Olympic and professional sports, swimming with the method of teaching (en.). [Опис дисципліни]

Кудрявцев, А. І. та Kudryavtsev, A. I. (2017) Теорія та методика сучасного фітнесу (укр.) Theory and methods of modern fitness (en.). [Опис дисципліни]

Кудрявцев, А. І. та Kudryavtsev, A. I. (2017) Теорія і методика викладання спортивних дисциплін (спорт. ігри. плав.) (укр.) Theory and methods of teaching sports disciplines (sport. Games. Melt.) (en.). [Опис дисципліни]

Кудрявцев, А. І. та Kudryavtsev, A. I. (2017) Теорія і технології рекреаційно-оздоровчої рухової активності (укр.) The theory and technology of recreation and recreational motor activity (en.). [Опис дисципліни]

Кузнєцова, О. Т. та Kuznyetsova, O. T. (2017) Оздоровчі технології у фізичному вихованні студентів (укр.) Health-improving technologies in the students’ physical education (en.). [Опис дисципліни]

Кузнєцова, О. Т. та Kuznyetsova, O. T. (2017) Професійно-прикладна фізична підготовка студентів (укр.) Students’ professional applied physical training (en.). [Опис дисципліни]

Кузнєцова, О. Т. та Петрук, Л. А. та Kuznyetsova, O. T. та Petruk, L. A. (2017) ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ спец. мед. групи (чол. – оздоровче тренування, жін. – фітнес)(укр.) Physical education in special educational department (male – health-improving training, female – fitness) (en.). [Опис дисципліни]

Кулик, Н. І. та Kulik, N. I. (2017) Електротехніка та електроніка (укр.) Electrical engineering and electronics (en.). [Опис дисципліни]

Кулик, Н. І. та Kulik, N. I. (2017) Ринок енергії (укр.) Energy market (en.). [Опис дисципліни]

Кулик, Н. І. та Kulik, N. I. (2017) Основи електротехніки та електроніки (укр.) Fundamentals of electrical engineering and electronics (en.). [Опис дисципліни]

Кулик, Н. І. та Kulik, N. I. (2017) Введення в електроенергетику (укр.) Introduction to electric power engineering (en.). [Опис дисципліни]

Кундрат, М. М. та Кundrat, М. М. (2017) Інформатика та комп’ютерна техніка (укр.) Informatics and computer technology (en.). [Опис дисципліни]

Кундрат, М. М. та Кundrat, М. М. (2017) Інформатика та комп’ютерна техніка (укр.) Informatics and computer technology (en.). [Опис дисципліни]

Кундрат, М. М. та Кundrat, М. М. (2017) Інформатика та комп’ютерна техніка (укр.) Informatics and computer technology (en.). [Опис дисципліни]

Кундрат, М. М. та Кundrat, М. М. (2017) Сучасні комп’ютерні технології (укр.) Modern computer technology (en.). [Опис дисципліни]

Купчик, Л. Є. та Kupchyk, L. Y. (2017) Іноземна мова (німецька) (рівень володіння В1) (укр.) German as a Foreign Language (level B1) (en.). [Опис дисципліни]

Купчик, Л. Є. та Kupchyk, L. Y. (2017) Друга іноземна мова (німецька) (укр.) German as a Second Foreign Language (en.). [Опис дисципліни]

Кусковець, С. Л. та Kuskovets, S. L. (2017) Аварійно-рятувальна, інженерна та протипожежна техніка (укр.) Emergency rescue, engineering and fire-fighting techniques (en.). [Опис дисципліни]

Кусковець, С. Л. та Kuskovets, S. L. (2017) Пожежна безпека виробництв (укр.) Fire safety production (en.). [Опис дисципліни]

Кусковець, С. Л. та Kuskovets, S. L. (2017) Основи пожежної безпеки (укр.) Fundamentals of fire safety (en.). [Опис дисципліни]

Кусковець, С. Л. та Kuskovets, S. L. (2017) Державне управління охороною праці та техногенною безпекою (укр.) State administration of labour a guard and by technogenic safety (en.). [Опис дисципліни]

Кусковець, С. Л. та Kuskovets, S. L. (2017) Теорія горіння та вибуху (укр.) Theory of combustion and explosion (en.). [Опис дисципліни]

Кучер, О. О. та Kucher, O. O. (2017) Дослідження операцій в транспортних системах (укр.) Probes of operations in transport systems (engl.). [Опис дисципліни]

Кушнір, В. П. та Kushnir, V. P. (2017) Вища математика (укр.) Higher Mathematics (en.). [Опис дисципліни]

Кушнір, В. П. та Kushnir, V. P. (2017) Вища математика (укр.) Higher Mathematics (en.). [Опис дисципліни]

Кушнір, В. П. та Kushnir, V. P. (2017) Вища математика (укр.) Higher Mathematics (en.). [Опис дисципліни]

Кушнір, О. О. та Kushnir, O. O. (2017) Математичний аналіз (укр.) Mathematical analysis (en.). [Опис дисципліни]

Кушнір, О. О. та Kushnir, O. O. (2017) Теорія ймовірності та математична статистика (укр.) Probability Theory and Mathematical Statistics (en.). [Опис дисципліни]

Кізєєв, М. Д. та Kizyeyev, M. D. (2017) Основи проектної справи (укр.) Fundamentals of the project business (en.). [Опис дисципліни]

Кізєєв, М. Д. та Kizyeyev, M. D. (2017) Математичне моделювання та оптимізація систем ТГПіВ (укр.) Mathematical modelling and HGS&V systems optimization (en.). [Опис дисципліни]

Кізєєв, М. Д. та Kizyeyev, M. D. (2017) Використання вторинних та відновлювальних енергоресурсів у системах ТГПіВ (укр.) Use of secondary and renewable energy resources in HGS&V systems (en.). [Опис дисципліни]

Кінчур, О. Ф. та Kinchur, A. F. (2017) Теорія автоматичного керування (укр.) Theory of automatic control (en.). [Опис дисципліни]

Кінчур, О. Ф. та Kinchur, A. F. (2017) Перехідні процеси в електроенергетиці (укр.) Transients are in an electroenergy (en.). [Опис дисципліни]

Кірічок, О. Г. та Kirichok, O. G. (2017) Загальний курс транспорту (укр.) General course of transport (engl.). [Опис дисципліни]

Кірічок, О. Г. та Kirichok, O. G. (2017) Безпека руху (укр.) Safety (engl.). [Опис дисципліни]

Кірічок, О. Г. та Kirichok, O. G. (2017) Інфраструктура транспорту (укр.) Transport Infrastructure (engl.). [Опис дисципліни]

Л

Лазаришина, І. Д. та Мосійчук, М. М. та Lazaryshyna, I. D. та Mosiychuk, М. М. (2017) Аналіз господарської діяльності (укр.) Analysis of economic activity (en.). [Опис дисципліни]

Лебедь, О. О. та Lebed, A. A. (2017) Фізика (укр.) Physics (en.). [Опис дисципліни]

Лебедь, О. О. та Lebed, O. O. (2017) Основи біофізики(укр.) Fundamentals of biophysics(en.). [Опис дисципліни]

Лебедь, О. О. та Lebed, O. O. (2017) Фізика (укр.) Physics (en.). [Опис дисципліни]

Лебедь, О. О. та Lebed, O. O. (2017) Фізика з основами біофізики (укр.). Physics with the basics of biophysics(en.). [Опис дисципліни]

Левицька, С. О. та Levytska, S. O. (2017) Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва (укр.) Accounting and reporting of small business entities (en.). [Опис дисципліни]

Левицька, С. О. та Levytska, S. O. (2017) Бухгалтерський облік в управлінні підприємством (укр.) Accounting in the management of the enterprise (en.). [Опис дисципліни]

Левицька, С. О. та Levytska, S. O. (2017) Облік зовнішньо-економічної діяльності (укр.) Accounting of foreign economic activity (en.). [Опис дисципліни]

Ліпянін, В. А. та Lipyanin, V. A. (2017) Планування міст та транспорт (укр.) City planning and transport (en.). [Опис дисципліни]

Ліпянін, В. А. та Lipyanin, V. A. (2017) Інженерна підготовка та благоустрій міських територій (укр.) Engineering preparation and improvement of city territories (en.). [Опис дисципліни]

Ліпянін, В. А. та Lipyanin, V. A. (2017) Інженерна підготовка міських територій (укр.) Engineering preparation of city territories (en.). [Опис дисципліни]

М

Мазур, Н. О. та Mazur, N. O. (2017) Мотивування персоналу (укр.) Staff motivation (en.). [Опис дисципліни]

Майструк, М. І. та Maistruk, M. I. (2017) Анатомія людини (укр.) Anatomy human (en.). [Опис дисципліни]

Майструк, М. І. та Maistruk, M. I. (2017) Діагностика і програми фізичної реабілітації в ортопедії та травматології (укр.) Diagnostics and programs of physical rehabilitation in orthopedics and traumatology (en.). [Опис дисципліни]

Майструк, М. І. та Maistruk, M. I. (2017) Ерготерапія (укр.) Occupational therapy (en.). [Опис дисципліни]

Майструк, М. І. та Maistruk, M. I. (2017) Лікувальний масаж (укр.) Therapeutic massage (en.). [Опис дисципліни]

Майструк, М. І. та Maistruk, M. I. (2017) Лікувальний масаж і самомасаж (укр.) Therapeutic massage and self massage (en.). [Опис дисципліни]

Мальчик, М. В. та Malchyk, M. V (2017) Методологія наукових досліджень (укр.) Research Methodology (en.). [Опис дисципліни]

Мальчик, М. В. та Malchyk, M. V. (2017) Міжнародний маркетинг (укр.) International Marketing (en.). [Опис дисципліни]

Мальчик, М. В. та Malchyk, M. V. (2017) Маркетинг відносин (укр.) Marketing relationship (en.). [Опис дисципліни]

Мальчик, М. В. та Mal’chyk, М. V. (2017) Управління продажем (укр.) Management of sale (en.). [Опис дисципліни]

Мельничук, В. Г. та Melnichuk, V. G. (2017) Інженерна геодинаміка (укр.) Engineering geodynamics (en.). [Опис дисципліни]

Мельничук, В. Г. та Melnichuk, V. G. (2017) Загальна геологія (укр.) General geology (en.). [Опис дисципліни]

Мельничук, Г. В. та Melnichuk, G. V. (2017) Історична геологія з основами палеонтології (укр.) Historical geology with the basics of paleontology (en.). [Опис дисципліни]

Мельничук, Г. В. та Melnichuk, G. V. (2017) Мінералогія (укр.) Mineralogy (en.). [Опис дисципліни]

Мельничук, М. С. та Melnichuk, M. S. (2017) Філософія геопростору (укр.) Philosophy of Geospatial (en.). [Опис дисципліни]

Мисіна, О. І. та Mysina, O. I. (2017) Хімія (укр.) Chemistry (en.). [Опис дисципліни]

Мисіна, О. І. та Mysina, O. I. (2017) Хімія (фізична та колоїдна)(укр.) Chemistry (physical and colloidal)(en.). [Опис дисципліни]

Мисіна, О. І. та Mysina, O. I. (2017) Гідрохімія водойм (укр.). Hydrochemistry of reservoirs (en.). [Опис дисципліни]

Мороз, М. В. та Moroz, M. V. (2017) Фізика (укр.) Physics (en.). [Опис дисципліни]

Міклуха, О. Л. та Mikluha, O. L. (2017) Стратегічний управлінський облік (укр.) Strategic management accounting (en.). [Опис дисципліни]

Мічута, О. Р. та Michuta, O. R. (2017) Програмування засобами С#.NET (укр.) Programming by means of C#.NET (en.). [Опис дисципліни]

Н

Нагавичко, І. П. та Nagavichko, I. P. (2017) Бухгалтерський облік (укр.) Accounting (en.). [Опис дисципліни]

Нагорна, О. Б. та Nagornaya, O. B. (2017) Комплексна реабілітація військовослужбовців та членів їх сімей (укр.) Comprehensive rehabilitation of servicemen and their families (en.). [Опис дисципліни]

Нагорна, О. Б. та Nagornaya, O. B. (2017) Основи фізичної реабілітації (укр.) Fundamentals of physical rehabilitation (en.). [Опис дисципліни]

Нагорна, О. Б. та Nagornaya, O. B. (2017) Інноваційні засоби фізичної реабілітації (укр.) Innovative means of physical rehabilitation (en.). [Опис дисципліни]

Нагорна, О. Б. та Nagornaya, O. B. (2017) Фізична реабілітація в неврології та нейрохірургія (укр.) Physical rehab in neurology and neurosurgery (en.). [Опис дисципліни]

Нагорна, О. Б. та Nagornaya, O. B. (2017) Фізична реабілітація в хірургії (укр.) Physical rehabilitation in surgery (en.). [Опис дисципліни]

Наконечна, О. П. та Nakonechna, O. P. (2017) Філософія (укр.) Philosophy (en.). [Опис дисципліни]

Нестерчук, Н. Є. та Nesterchuk, N. E. (2017) Корекційна педагогіка (укр.) Corrective pedagogy (en.). [Опис дисципліни]

Нестерчук, Н. Є. та Nesterchuk, N. E. (2017) Фізична рекреація (укр.) Physical recreation (en.). [Опис дисципліни]

Нестерчук, Н. Є. та Nesterchuk, N. E. (2017) Реабілітація в спорті (укр.) Rehabilitation in sport (en.). [Опис дисципліни]

Новицька, О. С. та Novytska, O. S. (2017) Очищення вентиляційних викидів (укр.) Gas treatment technologies (en.). [Опис дисципліни]

Новицька, О. С. та Novytska, O. S. (2017) Опалення та вентиляція (укр.) Heating and ventilation (en.). [Опис дисципліни]

Новицька, О. С. та Novytska, O. S. (2017) Опалення (укр.) Heating of industrial buildings (en.). [Опис дисципліни]

Новицька, О. С. та Novytska, O. S. (2017) Опалення промислових будівель (укр.) Heating of industrial buildings (en.). [Опис дисципліни]

Новицька, О. С. та Novytska, O. S. (2017) Модернізація та реконструкція систем теплогазопостачання і вентиляції (укр.) Modernization and reconstruction of heat, gas supply and ventilation systems (en.). [Опис дисципліни]

Новицька, О. С. та Novytska, O. S. (2017) Вентиляція, кондиціонування та очищення повітря (укр.) Ventilation, air conditioning and gas treatment (en.). [Опис дисципліни]

Ногас, А. О. та Nogas, A. O. (2017) Біохімія фізичного виховання і спорту (укр.) Biochemistry of physical education and sports (en.). [Опис дисципліни]

Ногас, А. О. та Nogas, A. O. (2017) Біохімія фізичного виховання і спорту (укр.) Biochemistry of physical education and sports (en.). [Опис дисципліни]

Ногас, А. О. та Nogas, A. O. (2017) Діагностика і програми фізичної реабілітації в геронтології (укр.) Diagnostics and programs of physical rehabilitation in gerontology (en.). [Опис дисципліни]

Ногас, А. О. та Nogas, A. O. (2017) Фізична реабілітація в ревматології (укр.) Physical rehab in rheumatology (en.). [Опис дисципліни]

Ногас, А. О. та Nogas, A. O. (2017) Фізична реабілітація при множинних захворюваннях (укр.) Physical rehabilitation for multiple diseases (en.). [Опис дисципліни]

Ногас, А. О. та Nogas, A. O. (2017) Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів (укр.) Physical rehabilitation in diseases of internal organs (en.). [Опис дисципліни]

Ногас, А. О. та Nogas, A. O. (2017) Рефлексотерапія (укр.) Reflexotherapy (en.). [Опис дисципліни]

О

Ольшанський, П. В. та Olshansky, P. V. (2017) Інформатика та комп'ютерна техніка (укр.) Computer science and computer technology (en.). [Опис дисципліни]

Олійник, О. О. та Oliinyk, O. O. (2017) Ринкова інфраструктура (укр.) Market Infrastructure (en.). [Опис дисципліни]

Осадча, О. О. та Osadcha, O. O. (2017) Облік і звітність в оподаткуванні (укр.) Accounting and reporting in taxation (en.). [Опис дисципліни]

Осадча, О. О. та Osadcha, O. O. (2017) Податкова система (укр.) Tax system (en.). [Опис дисципліни]

Остапчук, С. М. та Ostapchuk, S. M. (2017) Картографія 1(укр.) Cartography 1(en.). [Опис дисципліни]

Остапчук, С. М. та Ostapchuk, S. M. (2017) Картографічний метод досліджень (укр.) Cartographic method of research(en.). [Опис дисципліни]

Остапчук, С. М. та Ostapchuk, S. M. (2017) Топографічне креслення (укр.) Drawings are topographical(en.). [Опис дисципліни]

Остапчук, С. М. та Ostapchuk, S. M. (2017) Топографія з основами картографії (укр.) Topography with the basics of cartography (en.). [Опис дисципліни]

П

Павелко, О. В. та Pavelko, O. V. (2017) Облік у банках (укр.) Banking accounting (en.). [Опис дисципліни]

Павелко, О. В. та Pavelko, O. V. (2017) Облік інвестицій (укр.) Investments accounting (en.). [Опис дисципліни]

Панчук, Ю. М. (2017) Інженерна геодезія. [Опис дисципліни]

Панчук, Ю. М. (2017) Інженерна геодезія(Спецкурс)(укр.) Geodetic support of land survey and cadastral works(en.). [Опис дисципліни]

Панчук, Ю. М. та Panchuk, Y. M. (2017) Основи геодезії (укр.) Basics of geodesy (en.). [Опис дисципліни]

Панчук, Ю. М. та Panchuk, Y. M. (2017) Геодезія (укр.) Geodesy (en.). [Опис дисципліни]

Панчук, Ю. М. та Panchuk, Yu. M. (2017) Основи геодезії (укр.) Basics of geodesy (en.). [Опис дисципліни]

Панчук, Ю. М. та Panchuk, Yu. M. (2017) Будівництво(укр.) Construction(en.). [Опис дисципліни]

Печенюк, А. В. та Pecheniuk, A. V. (2017) Системи і механізми соціального захисту (укр.) Systems and mechanisms of social protection (en.). [Опис дисципліни]

Подворний, А. В. та Podvornyi, A. V. (2017) Будівельна механіка (спеціальний курс) (укр.) Construction mechanics (special course) (en.). [Опис дисципліни]

Подворний, А. В. та Podvornyi, A. V. (2017) Будівельна механіка (спеціальний курс) (укр.) Construction mechanics (special course) (en.). [Опис дисципліни]

Подворний, А. В. та Podvornyi, A. V. (2017) Проектування мостів і труб (укр.) Design of bridges and pipes (en.). [Опис дисципліни]

Подворний, А. В. та Podvornyi, A. V. (2017) Проектування мостів і труб (спеціальний курс) (укр.) Design of bridges and pipes (special course) (en.). [Опис дисципліни]

Подворний, А. В. та Podvornyi, A. V. (2017) Числові методи розрахунку і автоматизація проектування (укр.) Numerical methods of calculation and automation of design (en.). [Опис дисципліни]

Подворний, А. В. та Podvornyi, A. V. (2017) Опір матеріалів (спецкурс) і основи теорії пружності і пластичності (укр.) Resistance of materials (special course) and bases of the theory of elasticity and plasticity (en.). [Опис дисципліни]

Подворний, А. В. та Podvornyi, A. V. (2017) Опір матеріалів (спеціальний курс), теорія пружності, пластичності та повзучості (укр.) Resistance of materials (special course), theory of elasticity, plasticity and creep (en.). [Опис дисципліни]

Подворний, А. В. та Podvornyi, A. V. (2017) Теоретична механіка та опір матеріалів (укр.) Theoretical mechanics and resistance of materials (en.). [Опис дисципліни]

Познаховський, В. А. та Poznahovskij, V. A (2017) Основи економіки автомобільного транспорту(укр.) The fundamentals of the economy of road transport (en.). [Опис дисципліни]

Позняковська, Н. М. та Poznyakovska, N. M. (2017) Фінансовий облік 1 (укр.) Financial accounting 1 (en.). [Опис дисципліни]

Позняковська, Н. М. та Poznyakovska, N. M. (2017) Фінансовий облік 1,2 (укр.) Financial accounting 1,2 (en.). [Опис дисципліни]

Позняковська, Н. М. та Poznyakovska, N. M. (2017) Фінансовий облік 2 (укр.) Financial accounting 2 (en.). [Опис дисципліни]

Позняковська, Н. М. та Poznyakovska, N. M. (2017) Державний фінансовий контроль (укр.) State Financial Control (en.). [Опис дисципліни]

Поліщук, В. Л. та Polischuk, V. L. (2017) Навчальний тренінг з обліку і оподаткування (укр.) Training in accounting and taxation (en.). [Опис дисципліни]

Поліщук, В. Л. та Polishchuk, V. L. (2017) Податковий облік і звітність (укр.) Tax accounting and reporting (en.). [Опис дисципліни]

Поліщук, В. Л. та Polishchuk, V. L. (2017) Організація первинного обліку (укр.) The organization of primary accounting (en.). [Опис дисципліни]

Попко, О. В. та Popko, O. V. (2017) Товарна інноваційна політика (укр.) Commercial innovative policy (en.). [Опис дисципліни]

Попко, О. В. та Popko, O. V. (2017) Логістичний менеджмент (укр.) Logistics Management (en.). [Опис дисципліни]

Попко, О. В. та Popko, O. V. (2017) Маркетинговий менеджмент (укр.) Marketing Management (en.). [Опис дисципліни]

Попко, О. В. та Popko, O. V. (2017) Стратегічний маркетинг (укр.) Strategic Marketing (en.). [Опис дисципліни]

Похильчук, І. О. та Pokhylchook, I. O. (2017) Теорія механізмів і машин (укр.) Theory of Mechanisms and Machines (en.). [Опис дисципліни]

Похильчук, І. О. та Pokhylchook, I. O. (2017) Теорія механізмів і машин (укр.) Theory of Mechanisms and Machines (en.). [Опис дисципліни]

Прищепа, О. В. та Pryshchepa, O. V. (2017) Моделювання випадкових процесів (укр.) Modelling of random processes (en.). [Опис дисципліни]

Прищепа, О. В. та Pryshchepa, O. V. (2017) Випадкові процеси та їх моделювання (укр.) Random processes and their modelling (en.). [Опис дисципліни]

Прокопчук, А. В. та Prokopchuk, A. V. (2017) Транспортно-навігаційні ГІС (укр.) Transport and navigation GIS(en.). [Опис дисципліни]

Проценко, С. Б. та Protsenko, S. B. (2017) Автоматизоване проектування систем теплогазопостачання і вентиляції (укр.) Automated design of heat and gas supply and ventilation systems (en.). [Опис дисципліни]

Проценко, С. Б. та Protsenko, S. B. (2017) Автономні системи інженерного обладнання будівель та споруд (укр.) Autonomous systems of engineering equipment for buildings and structures (en.). [Опис дисципліни]

Проценко, С. Б. та Protsenko, S. B. (2017) Основи геоінформатики систем водопостачання і водовідведення (укр.) Basics of geoinformatics of water supply and sewage systems (en.). [Опис дисципліни]

Проценко, С. Б. та Protsenko, S. B. (2017) САПР систем теплогазопостачання і вентиляції (укр.) CAD systems of heat and gas supply and ventilation (en.). [Опис дисципліни]

Проценко, С. Б. та Protsenko, S. B. (2017) Комп'ютерне моделювання систем теплогазопостачання і вентиляції (укр.) Computer modelling of heat and gas supply and ventilation systems (en.). [Опис дисципліни]

Проценко, С. Б. та Protsenko, S. B. (2017) Системи промислової та аварійної вентиляції (укр.) Industrial and emergency ventilation systems (en.). [Опис дисципліни]

Піліпака, Л. М. та Pilipaka, L. M. (2017) Міські вулиці та дороги (укр.) Streets and roads (en.). [Опис дисципліни]

Піліпака, Л. М. та Pilipaka, L. M. (2017) Містобудівельні системи (укр.) Urban systems (en.). [Опис дисципліни]

Піліпака, Л. М. та Pilipaka, L. M. (2017) Міський транспорт (укр.) Urban tranport (en.). [Опис дисципліни]

Р

Реут, Д. Т. та Reut, D. T. (2017) Розробка пристроїв на базі Arduino (укр.) Development of an Arduino-based devices (en.). [Опис дисципліни]

Реут, Д. Т. та Reut, D. T. (2017) Мехатроніка та роботизовані комплекси (укр.) Mechatronics and robotic complexes (en.). [Опис дисципліни]

Реут, Д. Т. та Reut, D. T. (2017) Програмування мікроконтролерів (укр.) Microcontroller programming (en.). [Опис дисципліни]

Рибалко, А. В. та Rybalko, A. (2017) Фізика (укр.) Physics (en.). [Опис дисципліни]

Рудик, А. В. та Rudyk, A. V. (2017) Теоретичні основи електротехніки 1, 2, 3 ч. (укр.) Theoretical foundations of electrical engineering, p. 1, 2, 3 (en.). [Опис дисципліни]

Ряба, О. І. та Ryaba, O. I. (2017) Політична економія (укр.) Political Economy (en.). [Опис дисципліни]

С

Самолюк, Н. М. та Samoliuk, N. M. (2017) Трудові договірні відносини (укр.) Employment Contractual Relations (en.). [Опис дисципліни]

Самолюк, Н. М. та Samoliuk, N. M. (2017) Управління персоналом (укр.) Personnel Management (en.). [Опис дисципліни]

Самолюк, Н. М. та Samoliuk, N. M. (2017) Фізіологія і психологія праці (укр.) Physiology and Psychology of Labour (en.). [Опис дисципліни]

Сасюк, З. К. та Sasiuk, Z. K. (2017) Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка (укр.) Descriptive geometry, engineering and computer graphics for speciality (en.). [Опис дисципліни]

Сасюк, З. К. та Sasiuk, Z. K. (2017) Інженерна та комп'ютерна графіка (укр.) Engineering graphics (en.). [Опис дисципліни]

Сафоник, А. П. та Safonik, A. P. (2017) Комп'ютерне проектування електроенергетичних систем (укр.) Computer designing of electroenergetic systems (en.). [Опис дисципліни]

Сафоник, А. П. та Safonyk, A. P. (2017) Комп'ютерні системи та мережі в АСКТП (укр.) Computer systems and networks in the control system (en.). [Опис дисципліни]

Сафоник, А. П. та Safonyk, A. P. (2017) Проектування комп'ютерно-інтегрованих систем управління (укр.) Designing of computer-integrated control systems (en.). [Опис дисципліни]

Сафоник, А. П. та Safonyk, A. P. (2017) Інформатика та комп'ютерна техніка (укр.) Informatics and computer technology (en.). [Опис дисципліни]

Сафоник, А. П. та Safonyk, A. P. (2017) Математичні задачі енергетики (укр.) Mathematical problems of power engineering (en.). [Опис дисципліни]

Сафоник, А. П. та Safonyk, A. P. (2017) Числові методи (укр.) Numerical methods (en.). [Опис дисципліни]

Сафоник, А. П. та Safonyk, A. P. (2017) Технології об'єктно-орієнтованого та web-програмування (укр.) Technologies of object-oriented and web-programming (en.). [Опис дисципліни]

Серілко, Д. Л. та Serilko, D. L. (2017) Теоретична механіка (укр.) Theoretical mechanics (en.). [Опис дисципліни]

Серілко, Л. С. та Serilko, L. S. (2017) Теоретична механіка (укр.) Theoretical mechanics (en.). [Опис дисципліни]

Серілко, Л. С. та Serilko, L. S. (2017) Теоретична механіка (укр.) Theoretical mechanics (en.). [Опис дисципліни]

Серілко, Л. С. та Serilko, L. S. (2017) Теоретична механіка (укр.) Theoretical mechanics (en.). [Опис дисципліни]

Сидорчук, Б. П. та Sydorchuk, B. P. (2017) Ідентифікація та моделювання технологічних об'єктів (укр.) Identification and modeling of technological objects (en.). [Опис дисципліни]

Сиротинська, А. П. та Sirotinska, A. P. (2017) Автоматизована обробка даних (укр.) Automated data processing (en.). [Опис дисципліни]

Сиротинська, А. П. та Sirotinska, A. P. (2017) Інформаційні системи і технології в обліку та оподаткуванні (укр.) Information systems and technologies in accounting and taxation (en.). [Опис дисципліни]

Слюсарчук, В. Ю. та Slyusarchuk, V. Y. (2017) Вища математика (укр.) Higher Mathematics (en.). [Опис дисципліни]

Сорока, В. С. (2017) Комерційна робота на транспорті. [Опис дисципліни]

Стратонова, Н. О. та Stratonova, N. O. (2017) Культурологія та релігієзнавство (укр.) Culture and religion studies (en.). [Опис дисципліни]

Стрілець, В. М. та Strilets, V. M. (2017) Деталі машин і ПТО (укр.) Machine Elements and Hoisting Transport Equipment (en.). [Опис дисципліни]

Стрілець, О. Р. та Strilets, O. R. (2017) Основи конструювання (укр.) Fundamentals of Constructing (en.). [Опис дисципліни]

Стрілець, О. Р. та Strilets, O. R. (2017) Деталі машин (укр.) Machine elements (en.). [Опис дисципліни]

Сяський, В. О. та Siaskyi, V. O. (2017) Вища математика (укр.) Higher Mathematics (en.). [Опис дисципліни]

Сяський, В. О. та Siaskyi, V. O. (2017) Вища та прикладна математика (укр.) Higher and Applied Mathematics (en.). [Опис дисципліни]

Т

Тадеєва, М. І. та Крутько, Т. В. та Попович, Р. Г. та Тимощук, І. О. та Tadeіeva, M. I. та Krutko, T. V. та Popovych, R. H. та Tymoshchuk, I. O. (2017) Іноземна мова для здобувачів освітньо-наукового рівня доктор філософії (укр.) Foreign Language for PhD students (en.). [Опис дисципліни]

Тадєєв, О. А. та Tadyeyev, О. А. (2017) Основи вищої та супутникової геодезії(укр.) Fundamentals of higher and satellite geodesy(en.). [Опис дисципліни]

Тадєєв, О. А. та Tadyeyev, О. А. (2017) Вища геодезія(укр.) Higher geodesy(en.). [Опис дисципліни]

Тадєєв, О. А. та Tadyeyev, О. А. (2017) Математична обробка геодезичних вимірів (укр.) Mathematical processing of geodetic measurements(en.). [Опис дисципліни]

Тимощук, І. О. та Tymoshchuk, I. O. (2017) Іноземна мова (французька) (рівень володіння А1) (укр.) French as a Foreign Language (level A1) (en.). [Опис дисципліни]

Тимощук, І. О. та Tymoshchuk, I. O. (2017) Іноземна мова (французька) (рівень володіння А2) (укр.) French as a Foreign Language (level A2) (en.). [Опис дисципліни]

Тинчук, С. О. та Tynchuk, S. O. (2017) Технічна механіка 2 (укр.) Technical mechanics 2 (en.). [Опис дисципліни]

Тинчук, С. О. та Tynchuk, S. O. (2017) Основи теорії споруд (укр.) Fundamentals of the theory of structures (en.). [Опис дисципліни]

Тинчук, С. О. та Tynchuk, S. O. (2017) Основи теорії споруд (укр.) Fundamentals of the theory of structures (en.). [Опис дисципліни]

Тинчук, С. О. та Tynchuk, S. O. (2017) Організація будівництва транспортних споруд (спеціальний курс) (укр.) Organization of construction of transport structures (special course) (en.). [Опис дисципліни]

Тинчук, С. О. та Tynchuk, S. O. (2017) Опір матеріалів (укр.) Resistance of Materials (en.). [Опис дисципліни]

Тинчук, С. О. та Tynchuk, S. O. (2017) Опір матеріалів (укр.) Resistance of Materials (en.). [Опис дисципліни]

Ткачук, О. А. та Tkachuk, O. A. (2017) Міські інженерні мережі (укр.) City engineering networks (en.). [Опис дисципліни]

Ткачук, О. А. та Tkachuk, O. A. (2017) Інженерне забезпечення міських територій (укр.) Engineering of city territories (en.). [Опис дисципліни]

Ткачук, О. А. та Tkachuk, O. A. (2017) Міське господарство (укр.) Urban of development (en.). [Опис дисципліни]

Трач, В. М. та Trach, V. M. (2017) Основи надійності мостових споруд (укр.) Base reliability of bridge structures (en.). [Опис дисципліни]

Трач, В. М. та Trach, V. M. (2017) Будівельна механіка (загальний курс) (укр.) Building mechanics (general course) (en.). [Опис дисципліни]

Трач, В. М. та Trach, V. M. (2017) Будівельна механіка (спеціальний курс) (укр.) Building mechanics (special course) (en.). [Опис дисципліни]

Трач, В. М. та Trach, V. M. (2017) Будівельна механіка (спеціальний курс) (укр.) Building mechanics (special course) (en.). [Опис дисципліни]

Трач, В. М. та Trach, V. M. (2017) Будівельна механіка (спеціальний курс) (укр.) Building mechanics (special course) (en.). [Опис дисципліни]

Трач, В. М. та Trach, V. M. (2017) Проектування і будівництво тунелів і метрополітенів (укр.) Design and building of tunnels and metropolitenes (en.). [Опис дисципліни]

Трохимець, С. М. та Trokhymets, S. M. (2017) Застосування безпілотних літальних апаратів в ГІС(укр.) Application of unmanned aerial vehicles in GIS(en.). [Опис дисципліни]

Трохимець, С. М. та Trokhymets, S. M. (2017) Основи фотограмметрії(укр.) Basiсs of photogrammetry(en.). [Опис дисципліни]

Трохимець, С. М. та Trokhymets, S. M. (2017) Основи дистанційного зондування(укр.) Basiсs of remote sensing(en.). [Опис дисципліни]

Трохимець, С. М. та Trokhymets, S. M. (2017) Геодезичні прилади з основами метрології та стандартизації (укр.) Geodetic instruments with the basics of metrology and standardization(en.). [Опис дисципліни]

Трохимець, С. М. та Trokhymets, S. M. (2017) Фотограмметрія та дистанційне зондування (укр.) Photogrammetry and remote sensing(en.). [Опис дисципліни]

Туровська, Г. І. та Turovska, H. I. (2017) Правові основи та управління цивільною безпекою (укр.) Legal bases and management of civil security (en.). [Опис дисципліни]

Туровська, Г. І. та Turovska, H. I. (2017) Організація наглядової діяльності в галузі охорони праці (укр.) Organization of supervisory activity in the field of safety labor (en.). [Опис дисципліни]

Туровська, Г. І. та Turovska, H. I. (2017) Ергономіка робочих місць (укр.) Workplace ergonomics (en.). [Опис дисципліни]

Туровська, Г. І. та Turovska, H. I. (2017) Психологія праці та її безпеки (укр.) The psychology of labor and its security (en.). [Опис дисципліни]

Ф

Филипчук, В. Л. та Fylypchuk, V. L. (2017) Промислова екологія (укр.) Industrial ecology (en.). [Опис дисципліни]

Филипчук, В. Л. та Fylypchuk, V. L. (2017) Розслідування, облік і аналіз нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (укр.) Investigation, accounting and analysis of accidents at work and occupational diseases (en.). [Опис дисципліни]

Филипчук, В. Л. та Fylypchuk, V. L. (2017) Методика та організація наукових досліджень (укр.) Methodology and organization of scientific research (en.). [Опис дисципліни]

Филипчук, В. Л. та Fylypchuk, V. L. (2017) Безпечна експлуатація інженерних систем (укр.) Safe operation of engineering systems (en.). [Опис дисципліни]

Х

Холоденко, В. С. та Kholodenko, V. S. (2017) Гідрологія і гідрометрія (укр.) Hydrology and hydrometry (en.). [Опис дисципліни]

Хітров, І. О. та Khitrov, I. О. (2017) Ергономіка(укр.) Ergonomics engl.). [Опис дисципліни]

Ц

Цецик, С. П. та Tsetsyk, S. P. (2017) Прикладна математика (укр.) Applied Mathematics (en.). [Опис дисципліни]

Цецик, С. П. та Tsetsyk, S. P. (2017) Вища математика (укр.) Higher Mathematics (en.). [Опис дисципліни]

Цецик, С. П. та Tsetsyk, S. P. (2017) Вища математика (укр.) Higher Mathematics (en.). [Опис дисципліни]

Цецик, С. П. та Tsetsyk, S. P. (2017) Вища математика (укр.) Higher Mathematics (en.). [Опис дисципліни]

Цецик, С. П. та Tsetsyk, S. P. (2017) Математичні методи в грунтознавстві (укр.) Mathematical methods in soil science (en.). [Опис дисципліни]

Цецик, С. П. та Tsetsyk, S. P. (2017) Статистичний аналіз в обробці експериментальних даних (укр.) Statistical analysis in the processing of experimental data (en.). [Опис дисципліни]

Ш

Шаталов, О. С. та Shatalov, O. S. (2017) Захист у надзвичайних ситуаціях (укр.) Emergency protection (en.). [Опис дисципліни]

Шаталов, О. С. та Shatalov, O. S. (2017) Експертиза з охорони праці (укр.) Labor protection expertise (en.). [Опис дисципліни]

Шаталов, О. С. та Shatalov, O. S. (2017) Національна та міжнародна нормативно-правова база з цивільної безпеки (укр.) National and international civil security regulatory framework (en.). [Опис дисципліни]

Шаталов, О. С. та Shatalov, O. S. (2017) Безпека потенційно небезпечних технологій та виробництв (укр.) Safety of potentially hazardous technologies and industries (en.). [Опис дисципліни]

Швець, М. Д. та Shvets, M. D. (2017) Взаємодія видів транспорту (укр.) Interaction of different types to transport.(engl.). [Опис дисципліни]

Швець, М. Д. та Shvets, M. D. (2017) Вступ до фаху (укр.) Introduction to the profession (engl.). [Опис дисципліни]

Швець, М. Д. та Shvets, M. D. (2017) Управління ланцюгом постачань (укр.) Supply chain management (en.). [Опис дисципліни]

Швець, М. Д. та Shvets, M. D. (2017) Організація та технологія вантажних робіт на транспорті. (укр.) The organization and technology of cargo works on transport.(en.). [Опис дисципліни]

Шишкіна, О. О. та Shyshkina, O. O. (2017) Організація праці (укр.) Organization of work (en.). [Опис дисципліни]

Щ

Щурик, В. О. та Schuryk, V. O. (2017) Технічна механіка (укр.) Terchnical mechanics (en.). [Опис дисципліни]

Ю

Юрчик, Г. М. та Yurchyk, H. M. (2017) Планування і організація виробничої діяльності (укр.) Planning and organization of production activities(en.). [Опис дисципліни]

Я

Янчук, О. Є. та Yanchuk, O. Ye. (2017) Аналіз і моделювання в ГІС(укр.) Analysis and modeling in GIS(en.). [Опис дисципліни]

Янчук, О. Є. та Yanchuk, O. Ye. (2017) Основи системного аналізу(укр.) Basics of system analysis(en.). [Опис дисципліни]

Янчук, О. Є. та Yanchuk, O. Ye. (2017) Побудова та управління банками геоінформації(укр.) Construction and management of geographic information banks(en.). [Опис дисципліни]

Янчук, О. Є. та Yanchuk, O. Ye. (2017) Геодезія(укр.) Geodesy(en.). [Опис дисципліни]

Янчук, О. Є. та Yanchuk, O. Ye. (2017) Програмні засоби опрацювання результатів геодезичних вимірювань(укр.) Software tools for processing the results of geodetic measurements(en.). [Опис дисципліни]

Янчук, О. Є. та Yanchuk, O. Ye. (2017) Використання програмних засобів у геодезичних та землевпорядних роботах (укр.) Use of software in geodetic and land survey works (en.). [Опис дисципліни]

Янчук, Р. М. та Yanchuk, R. M. (2017) Нормативне забезпечення геодезії та землеустрою (частина 1)(укр.) Regulatory support of geodesy and land management (Part I)(en.). [Опис дисципліни]

Янчук, Р. М. та Yanchuk, R. M. (2017) Геодезичне забезпечення землевпорядних та кадастрових робіт(укр.) Geodetic support of land survey and cadastral works(en.). [Опис дисципліни]

Янчук, Р. М. та Yanchuk, R. M. (2017) Супутникові навігаційні системи(укр.) Satellite navigation systems(en.). [Опис дисципліни]

Янчук, Р. М. та Yanchuk, R. M. (2017) Тривимірне моделювання засобами ГІС(укр.) Three-dimensional design by facilities of GIS(en.). [Опис дисципліни]

Яцков, М. В. та Yatskov, M. V. (2017) Хімія з основами біогеохімії (укр.). Chemistry with the basics of biogeochemistry (en.). [Опис дисципліни]

Яцков, М. В. та Yatskov, M. V. (2017) Хімія(укр.) Chemistry(en.). [Опис дисципліни]

Яцков, М. В. та Yatskov, M. V. (2017) Хімія (неорганічна та аналітична)(укр.) Chemistry(inorganic and analytical)(en.). [Опис дисципліни]

Цей список був створений у Wed Nov 22 06:05:35 2017 UTC.