За типом

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Групувати за: Автори | Тип елементу
Перейти до: . | C | І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я
Число елементів: 819.

.

., . (2017) Іноземна мова (англійська) (рівень володіння А1) (укр.) English as a Foreign Language (level A1) (en.). [Опис дисципліни]

., . (2017) Іноземна мова (німецька) (рівень володіння А1) (укр.) German as a Foreign Language (level A1) (en.). [Опис дисципліни]

., . (2017) Іноземна мова (англійська) (рівень володіння В2) (укр.) English as a foreign language (Level B2) (en.). [Опис дисципліни]

., . (2017) Іноземна мова (німецька) (рівень володіння А2) (укр.) German as a Foreign Language (level A2) (en.). [Опис дисципліни]

., . (2017) Іноземна мова за професійним спрямуванням (укр.) Foreign Language for Specific Purposes (en.). [Опис дисципліни]

., . (2017) Містобудівельна графіка (укр.) Town-planning graphics (en.). [Опис дисципліни]

C

Cталовєрова, Г. В. та Stalovierova, G. V. (2017) Політичний менеджмент (укр.) Political Management (en.). [Опис дисципліни]

Cталовєрова, Г. В. та Stalovierova, G. V. (2017) Політологія (укр.) Politology (en.). [Опис дисципліни]

І

Іванчук, Н. В. та Ivanchuk, N. V. (2017) Програмування і підтримка веб-застосувань (укр.) Programming and support for web-applications (en.). [Опис дисципліни]

А

Андрушков, В. І. та Andrushkov, V. I. (2017) Експлуатація і реконструкція мостових споруд (спеціальний курс) (укр.) Operation and reconstruction of bridge structures (special course) (en.). [Опис дисципліни]

Андрушков, В. І. та Andrushkov, V. I. (2017) Опір матеріалів та будівельна механіка (укр.) Resistance of materials and construction mechanics (en.). [Опис дисципліни]

Андрушков, В. І. та Andrushkov, V. I. (2017) Опір матеріалів (укр.) Strength of materials (en.). [Опис дисципліни]

Антонова, С. Є. та Antonova, S. Y. (2017) Аналіз соціально-економічного розвитку регіону (укр.) Analysis of socio-economic development of the region (en.). [Опис дисципліни]

Антонова, С. Є. та Antonova, S. Y. (2017) Основи управлінської діяльності(укр.) Basics of the scientific research (en.). [Опис дисципліни]

Антонова, С. Є. та Antonova, S. Y. (2017) Інформаційно-аналітична діяльність(укр.) Information and analytical activity (en.). [Опис дисципліни]

Антонова, С. Є. та Antonova, S. Y. (2017) Інформаційно-аналітичне забезпечення публічного адміністрування(укр.) Information and analytical support for public administration (en.). [Опис дисципліни]

Антонова, С. Є. та Antonova, S. Y. (2017) Управління житлово-комунальним господарством (укр.) Management of housing and communal services (en.). [Опис дисципліни]

Антонова, С. Є. та Antonova, S. Y. (2017) Системний аналіз інформаційних процесів (укр.) System analysis of information processes (en.). [Опис дисципліни]

Антонюк, О. Р. та Antoniuk, O. (2017) Аудит (укр.) Audit (en.). [Опис дисципліни]

Антонюк, О. Р. та Antoniuk, O. (2017) Організація і методика аудиту (укр.) The Organization and Methods of Audit (en.). [Опис дисципліни]

Б

Бабич, Т. Ю. та Babych, T. I. (2017) Дискретний аналіз (укр.) Discrete analysis (en.). [Опис дисципліни]

Бабич, Т. Ю. та Babych, T. I. (2017) Геоінформаційні системи (укр.) Geographic information systems (en.). [Опис дисципліни]

Бабич, Т. Ю. та Babych, T. I. (2017) Моделювання та прогнозування стану довкілля (укр.) Modeling and forecasting of the environment (en.). [Опис дисципліни]

Бабич, Т. Ю. та Babych, T. Y. (2017) Геоінформаційні системи і технології (укр.) Geographic information systems and technologies (en.). [Опис дисципліни]

Бачишин, Б. Д. та Bachyshyn, B. D. (2017) Інженерна геодезія (укр.) Engineering geodesy(en.). [Опис дисципліни]

Бачишин, Б. Д. та Bachyshyn, B. D. (2017) Технічні основи проектування (укр.) Technical bases of designing(en.). [Опис дисципліни]

Бачишина, Л. Д. та Bachyshyna, L. D. (2017) Інформатика і комп'ютерна техніка (укр.) Informatics and computer facilities (en.). [Опис дисципліни]

Безусяк, О. В. та Bezusyak, O. V. (2017) Арматура для залізобетонних конструкцій (укр.) Armature for reinforced concrete structures (en.). [Опис дисципліни]

Безусяк, О. В. та Bezusyak, O. V. (2017) Гідротехнічні споруди (укр.) Hydrotechnical structures (en.). [Опис дисципліни]

Безусяк, О. В. та Bezusyak, O. V. (2017) Гідротехнічні споруди (укр.) Hydrotechnical structures (en.). [Опис дисципліни]

Безусяк, О. В. та Bezusyak, O. V. (2017) Гідротехнічні споруди (укр.) Hydrotechnical structures (en.). [Опис дисципліни]

Безусяк, О. В. та Bezusyak, O. V. (2017) Процеси і апарати у виробництві будівельних конструкцій виробів і матеріалів (укр.) Processes and apparatuses in the production of building structures of products and materials (en.). [Опис дисципліни]

Безусяк, О. В. та Bezusyak, O. V. (2017) Технологічні лінії виробництва бетонних і залізобетонних виробів (укр.) Technological lines of production of concrete and reinforced concrete products (en.). [Опис дисципліни]

Безусяк, О. В. та Bezusyak, O. V. (2017) Технологія бетонних та залізобетонних виробів (укр.) Technology of concrete and reinforced concrete products (en.). [Опис дисципліни]

Бичковська, Л. С. та Bychkovska, L. S. (2017) Типологія будівель і споруд (укр.) Typology of buildings and structures (en.). [Опис дисципліни]

Богданенко, О. В. та Bogdanenko, O. V. (2017) Безпека життєдіяльності та основи охорони праці (укр.) Life safety and basics labor protection (en.). [Опис дисципліни]

Бондарчук, Л. Ю. та Bondarchuk, L. Y. (2017) Архітектурне комп'ютерне моделювання (укр.) Architectural computer modeling (en.). [Опис дисципліни]

Бондарєва, Т. Г. та Bondaryeva, T. (2017) Бухгалтерський облік (загальна теорія) (укр.) Accounting (General Theory) (en.). [Опис дисципліни]

Бондарєва, Т. Г. та Bondaryeva, T. (2017) Звітність підприємств (укр.) Enterprisers reporting (en.). [Опис дисципліни]

Бондарєва, Т. Г. та Bondaryeva, T. (2017) Методологія наукових досліджень в обліку та оподаткуванні (укр.) The Methodology of scientific research in accounting and taxation (en.). [Опис дисципліни]

Бондарєва, Т. Г. та Bondaryeva, T. (2017) Науковий семінар (укр.) Scientific workshop (en.). [Опис дисципліни]

Бордюженко, О. М. (2017) Основи термодинаміки, теплотехніка і теплотехнічне обладнання (укр.). [Опис дисципліни]

Бордюженко, О. М. та Bordyuzhenko, O. M. (2017) Аналіз будівельно-технологічних задач та методи їх оптимального рішення (укр.) Analysis of construction and technological problems and methods of their optimal solution (en.). [Опис дисципліни]

Бордюженко, О. М. та Bordyuzhenko, O. M. (2017) Енергозбереження в технології будівельних матеріалів (укр.) Energy saving in building materials technology (en.). [Опис дисципліни]

Бордюженко, О. М. та Bordyuzhenko, O. M. (2017) Технологія виробництва будівельних матеріалів і виробів (укр.) Technology of production of building materials and products (en.). [Опис дисципліни]

Боровик, О. М. та Borovyk, O. M. (2017) Облікова політика підприємства (укр.) Enterprise accounting policies (en.). [Опис дисципліни]

Брега, Л. Б. та Brega, L. B. (2017) Діагностика і програми фізичної реабілітації в акушерстві та гінекології (укр.) Diagnostics and programs of physical rehabilitation in obstetrics and gynecology (en.). [Опис дисципліни]

Брега, Л. Б. та Brega, L. B. (2017) Фізіологія людини (укр.) Human physiology (en.). [Опис дисципліни]

Брега, Л. Б. та Brega, L. B. (2017) Фізіотерапія та рефлексотерапія (укр.) Physiotherapy and reflexology (en.). [Опис дисципліни]

Брега, Л. Б. та Brega, L. B. (2017) Громадське здоров'я (укр.) Public health (en.). [Опис дисципліни]

Брега, Л. Б. та Brega, L. B. (2017) Рефлексотерапія та ерготерапія (укр.) Reflexotherapy and ergotherapy (en.). [Опис дисципліни]

Бредюк, В. І. та Bredyuk, V. I. (2017) Прикладна економетрика (укр.) Applied Econometrics (en.). [Опис дисципліни]

Бредюк, В. І. та Bredyuk, V. I. (2017) Прогнозування соціально-економічних процесів (укр.) Forecasting of social and economic processes (en.). [Опис дисципліни]

Бредюк, В. І. та Bredyuk, V. I. (2017) Методологія наукових досліджень (укр.) Methodology of scientific research (en.). [Опис дисципліни]

Бредюк, В. І. та Bredyuk, V. I. (2017) Дослідження операцій (укр.) Operations Research (en.). [Опис дисципліни]

Бредюк, В. І. та Джоші, О. І. та Bredyuk, V. I. та Joshi, O. I. (2017) Економіко-математичні методи і моделі (укр.) Economic and mathematical methods and models (en.). [Опис дисципліни]

Бровко, Г. І. та Brovko, G. I. (2017) Оцінка запасів підземних вод (укр.) Estimation of groundwater reserves (en.). [Опис дисципліни]

Бровко, Г. І. та Brovko, G. I. (2017) Гідрогеологія (укр.) Hydrogeology (en.). [Опис дисципліни]

Буденкова, Н. М. та Budenkova, N. M. (2017) Основи хімії (укр.). Basics of chemistry (en.). [Опис дисципліни]

Буденкова, Н. М. та Budenkova, N. M. (2017) Хімія (Органічна)(укр.) Chemistry (Organic) (en.). [Опис дисципліни]

Буденкова, Н. М. та Budenkova, N. M. (2017) Органічна та фізична хімія (укр.). Organic and physical chemistry (en.). [Опис дисципліни]

Буденкова, Н. М. та Budenkova, N. M. (2017) Фізична та колоїдна хімія, фізико-хімічні методи аналізу (укр.). Physical and colloidal chemistry, physico-chemical methods of analysis (en.). [Опис дисципліни]

Будз, О. П. та Budz, O. P. (2017) Інженерна гідрологія (укр.) Engineering hydrology (en.). [Опис дисципліни]

Будз, О. П. та Budz, O. P. (2017) Загальна гідрологія (укр.) General hydrology (en.). [Опис дисципліни]

Будз, О. П. та Budz, O. P. (2017) Гідрологія, гідрометрія (укр.) Hydrology is hydrometry (en.). [Опис дисципліни]

Бурченя, О. П. та Burchenia, O. P. (2017) Вступ до фаху «Облік і оподаткування» (укр.) Introduction to the specialty "Accounting and taxation" (en.). [Опис дисципліни]

Бухальська, Т. В. та Bukhalska, T. V. (2017) Управління земельними ресурсами (укр.) Land administration (en.). [Опис дисципліни]

Бялик, І. М. та Bialyk, I. M. (2017) ГІС і бази даних(укр.) GIS and database(en.). [Опис дисципліни]

Бєдункова, О. О. та Bedunkova, O. O. (2017) Біомоніторинг навколишнього середовища (укр.) Biomonitoring of the environment (en.). [Опис дисципліни]

Білецький, А. А. та Bileski, A. A. (2017) Основи організації і технології будівництва гідроенергетичних об'єктів (укр.) Fundamentals of organization and technology of construction of hydro-energy objects (en.). [Опис дисципліни]

Білецький, А. А. та Bileski, A. A. (2017) Організація та виробнича база будівництва (укр.) Organization and production base of construction (en.). [Опис дисципліни]

Білецький, А. А. та Bileski, A. A. (2017) Організація і технологія будівельних робіт (укр.) Organization and technology of construction works (en.). [Опис дисципліни]

В

Валіулліна, З. В. та Valiullina, Z. V. (2017) Бізнес-моделі міжнародної компанії (укр.) Business model of an international company (en.). [Опис дисципліни]

Василець, С. В. та Vasylets, S. V. (2017) Комп'ютерний аналіз систем електроенергетики (укр.) Computer analysis of the electric power systems (en.). [Опис дисципліни]

Василець, С. В. та Vasylets, S. V. (2017) Розосереджена генерація в системах електропостачання (укр.) Distributed generation in power supply systems (en.). [Опис дисципліни]

Василець, С. В. та Vasylets, S. V. (2017) Основи релейного захисту та автоматизація електричних систем (укр.) Fundamentals of relay protection and automation of power systems (en.). [Опис дисципліни]

Василець, С. В. та Vasylets, S. V. (2017) Техніка високих напруг (укр.) High voltage engineering (en.). [Опис дисципліни]

Василець, С. В. та Vasylets, S. V. (2017) Мікропроцесорна техніка в системах обліку енергії та релейному захисті (укр.) Microprocessor technology in energy accounting and relay protection systems (en.). [Опис дисципліни]

Василів, В. Б. та Vasyliv, V. B. (2017) Інформаційний менеджмент (укр.) Information Management (en.). [Опис дисципліни]

Василів, В. Б. та Vasyliv, V. B. (2017) Інформаційні системи і технології в управлінні (укр.) Information Systems and Technologies in Management (en.). [Опис дисципліни]

Василів, В. Б. та Vasyliv, V. B. (2017) Створення і аналіз бізнес-плану з використанням Project Expert (укр.) A business plan creating and analyzing using Project Expert (en.). [Опис дисципліни]

Веремеєнко, С. І. та Veremeenko, S. I. (2017) Адаптивні системи землеробства (укр.) Adaptive farming systems (en.). [Опис дисципліни]

Веремеєнко, С. І. та Veremeyenko, S. I. (2017) Ґрунтознавство з основами геології (укр.) Soil Science with the basics of geology (en.). [Опис дисципліни]

Веремеєнко, С. І. та Veremeyenko, S. I. (2017) Охорона ґрунтів та відтворення їх родючості (укр.) Soil protection and restoration of their fertility (en.). [Опис дисципліни]

Вечер, В. В. та Vecher, V. V. (2017) Енерго та ресурсозбереження (укр.) Energy and resource conservation (en.). [Опис дисципліни]

Вечер, В. В. та Vecher, V. V. (2017) Гідротехнічні споруди енергетичних об'єктів і систем (укр.) Hydrotechnical structures of power facilities and systems (en.). [Опис дисципліни]

Вижевська, Т. В. та Vyzhevska, T. V. (2017) Теоретичні основи водоочистки (укр.) Theoretical foundations of water purification (en.). [Опис дисципліни]

Вижевська, Т. В. та Vyzhevska, T. V. (2017) Водовідведення (мережі) (укр.) Wastewater disposal (networks) (en.). [Опис дисципліни]

Вижевська, Т. В. та Vyzhevska, T. V. (2017) Процеси та апарати водоочистки (укр.) Water treatment processes and devices (en.). [Опис дисципліни]

Вовк, В. М. та Vovk, V. M. (2017) Аналітичне забезпечення фінансових рішень (укр.) Analytical Support of Financial Decisions (en.). [Опис дисципліни]

Вовк, В. М. та Vovk, V. M. (2017) Фінанси підприємств (укр.) Business Finance (en.). [Опис дисципліни]

Вовк, В. М. та Vovk, V. M. (2017) Фінансовий аналіз (укр.) Financial Analysis (en.). [Опис дисципліни]

Водяна, С. П. та Vodyana, S. P. (2017) Вища математика (укр.) Higher Mathematics (en.). [Опис дисципліни]

Вознюк, Н. М. та Voznyuk, N. M. (2017) Екологічні аспекти якості продукції (укр.) Environmental aspects of product quality (en.). [Опис дисципліни]

Войтович, Л. В. та Voitovych, L. V. (2017) Технічна механіка (укр.) Technical mechanics (en.). [Опис дисципліни]

Войтович, Л. В. та Voitovych, L. V. (2017) Теорія механізмів і машин та деталей машин (укр.) Theory of mechanisms and machine and machine details (en.). [Опис дисципліни]

Войтович, Л. В. та Стрілець, О. Р. та Voitovych, L. V. та Strilets, O. R. (2017) Технічна механіка (укр.) Terchnical mechanics (en.). [Опис дисципліни]

Волк, П. П. (2017) Розробка водогосподарсько-меліоративних проектів з урахуванням змін клімату (2 курс). [Опис дисципліни]

Волк, П. П. (2017) Розробка водогосподарсько-меліоративних проектів з урахуванням змін клімату (5 курс). [Опис дисципліни]

Волошин, В. С. та Voloshin, V. S. (2017) Адміністрування в бухгалтерських інформаційних системах (укр.) Administration in accounting information systems (en.). [Опис дисципліни]

Волошин, В. С. та Voloshin, V. S. (2017) Комп'ютерні мережі та технології у діловодстві (укр.) Computer networks and technology in office work (en.). [Опис дисципліни]

Волошин, В. С. та Voloshin, V. S. (2017) Технології управління контентом (укр.) Content management technologies (en.). [Опис дисципліни]

Волошин, В. С. та Voloshin, V. S. (2017) Корпоративні інформаційні системи (укр.) Corporate information systems (en.). [Опис дисципліни]

Волошин, В. С. та Voloshin, V. S. (2017) Електронний бізнес (укр.) E-Business (en.). [Опис дисципліни]

Волошин, В. С. та Voloshin, V. S. (2017) Програмні засоби обробки інформації (укр.) Information processing tools (en.). [Опис дисципліни]

Волошин, В. С. та Voloshin, V. S. (2017) Інформаційні технології в економіці (укр.) Informational technologies in economics (en.). [Опис дисципліни]

Волошин, В. С. та Voloshin, V. S. (2017) Бази даних MySQL (укр.) MySQL databases (en.). [Опис дисципліни]

Волошин, В. С. та Voloshin, V. S. (2017) Бази даних MySQL (укр.) MySQL databases (en.). [Опис дисципліни]

Волошин, В. С. та Voloshin, V. S. (2017) Інформаційне забезпечення створення WEB-додатків (укр.) Information support creating WEB-applications (en.). [Опис дисципліни]

Волошин, В. С. та Voloshin, V. S. (2017) Інформаційне забезпечення створення WEB-додатків (укр.) Information support creating WEB-applications (en.). [Опис дисципліни]

Волошин, В. С. та Voloshin, V. S. (2017) Інформаційне забезпечення WEB-сайтів (укр.) Information support of WEB-sites (en.). [Опис дисципліни]

Волошин, В. С. та Voloshin, V. S. (2017) Інформаційне забезпечення WEB-сайтів (укр.) Information support of WEB-sites (en.). [Опис дисципліни]

Вікторчук, М. В. та Victorchuk, M. V. (2017) Сімейне право України: актуальні проблеми теорії та практики (укр.) Family Law of Ukraine: actual problems of theory and practice (en.). [Опис дисципліни]

Вікторчук, М. В. та Victorchuk, M. V. (2017) Захист прав людини і основоположних свобод в Європейському суді з прав людини (укр.) Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms in the European Court of Human Rights (en.). [Опис дисципліни]

Г

Галич, О. О. та Halych, O. O. (2017) Управління виробництвом електроенергії на гідроенергетичних установках (укр.) Management of electricity production on hydroelectric power plants (en.). [Опис дисципліни]

Гаращенко, В. І. та Garashchenko, V. (2017) Фізика (укр.) Physics (en.). [Опис дисципліни]

Гаращенко, В. І. та Garashchenko, V. I. (2017) Основи енергетичного менеджменту (укр.) Fundamentals of Energy Management (en.). [Опис дисципліни]

Гаращенко, О. В. та Garashchenko, O. V. (2017) Електромеханічні системи привода (укр.) Electromechanical drive systems (en.). [Опис дисципліни]

Гарнага, О. М. та Harnaha, О. М. (2017) Управлінський облік (укр.) Administrative accounting (en.). [Опис дисципліни]

Гарнага, О. М. та Harnaha, О. М. (2017) Електронна комерція (укр.) Electronic commerce (en.). [Опис дисципліни]

Гарнага, О. М. та Harnaha, О. М. (2017) Інформаційні системи і технології підприємств (укр.) Information systems and technologies in accounting and taxation (en.). [Опис дисципліни]

Гаєвський, В. Р. та Gayevsky, V. R. (2017) Фізика (укр.) Physics (en.). [Опис дисципліни]

Гаєвський, В. Р. та Gayevsky, V. R. (2017) Фізика (укр.) Physics (en.). [Опис дисципліни]

Гаєвський, В. Р. та Gayevsky, V. R. (2017) Фізика (укр.) Physics (en.). [Опис дисципліни]

Герасімов, Є. Г. та Gerasimov, E. G. (2017) Монтажні і спеціальні роботи в гідротехнічному будівництві (укр.) Installation and special works in hydraulic engineering (en.). [Опис дисципліни]

Гладка, О. М. та Hladka, O. M. (2017) Дискретна математика(укр.) Discrete Mathematics(en.). [Опис дисципліни]

Гладка, О. М. та Hladka, O. M. (2017) Інформаційні технології у водогосподарській галузі (укр.) Information technology in the water industry (en.). [Опис дисципліни]

Гладка, О. М. та Hladka, O. M. (2017) Математичні методи дослідження операцій (укр.) Mathematical methods of operations research (en.). [Опис дисципліни]

Гладка, О. М. та Hladka, O. M. (2017) Моделювання систем (укр.) Modeling of systems (en.). [Опис дисципліни]

Гладка, О. М. та Hladka, O. M. (2017) Чисельні методи (укр.). Numerical Methods (en.). [Опис дисципліни]

Гладка, О. М. та Hladka, O. M. (2017) Символьні обчислення та комп’ютерна алгебра (укр.). Symbolic computing and computer algebra (en.). [Опис дисципліни]

Гладка, О. М. та Hladka, O. M. (2017) Системний аналіз. System Analysis. [Опис дисципліни]

Гладун, Л. В. та Gladun, L. V. (2017) Теорія керування (укр.) Control theory (en.). [Опис дисципліни]

Гладун, Л. В. та Gladun, L. V. (2017) Диференційні рівняння (укр.) Differential equations (en.). [Опис дисципліни]

Гладун, Л. В. та Gladun, L. V. (2017) Функціональний аналіз (укр.) Functional analysis (en.). [Опис дисципліни]

Гладун, Л. В. та Gladun, L. V. (2017) Інтелектуальний аналіз даних і м'які обчислення (укр.) Intellectual data analysis and soft calculations (en.). [Опис дисципліни]

Гладун, Л. В. та Gladun, L. V. (2017) Теорія функцій комплексної змінної (укр.) The theory of functions of a complex variable (en.). [Опис дисципліни]

Гнєушев, В. О. та Hnieushev, V. O. (2017) Промислова безпека сучасних виробничих технологій (укр.) Industrial safety of contemporary production technologies (en.). [Опис дисципліни]

Гнєушев, В. О. та Hnieushev, V. O. (2017) Безпека вибухових робіт в будівництві (укр.) Safety of blasting in construction (en.). [Опис дисципліни]

Гомон, С. С. та Gohon, S. S. (2017) Інженерне проектування міських територій, будівель і споруд (укр.) Engineering design of urban areas, buildings and structures (en.). [Опис дисципліни]

Гонтаренко, Н. А. та Gontarenko, N. A. (2017) Рекламний менеджмент (укр.) Advertising Management (en.). [Опис дисципліни]

Гопчак, І. В. та Gopchak, I. V. (2017) Агрометеорологія (укр.) Agrometeorology (en.). [Опис дисципліни]

Гопчак, І. В. та Gopchak, I. V. (2017) Метеорологія і кліматологія (укр.) Meteorology and Climatology (en.). [Опис дисципліни]

Гопчак, І. В. та Gopchak, I. V. (2017) Основи гідрології та метеорології (укр.) Substance of hydrology and meteorology (en.). [Опис дисципліни]

Григус, І. М. та Grygus, I. M. (2017) Методологія наукових досліджень (укр.) Methodology of scientific research (en.). [Опис дисципліни]

Григус, І. М. та Grygus, I. M. (2017) Фізична реабілітація в кардіології (укр.) Physical rehabilitation in cardiology (en.). [Опис дисципліни]

Григус, І. М. та Grуgus, I. M. (2017) Діагностика і моніторинг стану здоров'я (укр.) Diagnosis and monitoring of health (en.). [Опис дисципліни]

Григус, І. М. та Grуgus, I. M. (2017) Діагностика і програми фізичної реабілітації в пульмонології (укр.) Diagnostics and programs of physical rehabilitation in pulmonology (en.). [Опис дисципліни]

Григус, І. М. та Grуgus, I. M. (2017) Нетрадиційні засоби оздоровлення (укр.) Non-traditional means of healing (en.). [Опис дисципліни]

Григус, І. М. та Grуgus, I. M. (2017) Нетрадиційні засоби оздоровлення (укр.) Non-traditional means of healing (en.). [Опис дисципліни]

Григус, І. М. та Grуgus, I. M. (2017) Фізична реабілітація в пульмонології (укр.) Physical rehabilitation in pulmonology (en.). [Опис дисципліни]

Григус, І. М. та Grуgus, I. M. (2017) Наукові дослідження у фізичній реабілітації (укр.) Scientific research in physical rehabilitation (en.). [Опис дисципліни]

Грицина, О. О. та Hrytsyna, O. O. (2017) Контроль, облік та паспортизація в системах ТГПіВ (укр.) Control, registration and certification systems Heat- Gas supply and Ventilation (en.). [Опис дисципліни]

Грицина, О. О. та Hrytsyna, O. O. (2017) Газопостачання (укр.) Gas Supply (en.). [Опис дисципліни]

Грицина, О. О. та Hrytsyna, O. O. (2017) Експлуатація, налагоджування та реконструкція систем ТГПіВ (укр.) Maintenance, adjustment and reconstruction of Heat- Gas supply and Ventilation (en.). [Опис дисципліни]

Грицина, О. О. та Hrytsyna, O. O. (2017) Безпека будівництва та експлуатація систем газопостачання (укр.) Safety construction and operation of gas supply systems (en.). [Опис дисципліни]

Грицюк, П. М. та Hrytsiuk, P. M. (2017) Економічна кібернетика (укр.) Economic Cybernetics (en.). [Опис дисципліни]

Грицюк, П. М. та Hrytsiuk, P. M. (2017) Основи зеленої економіки (укр.) Foundations of the green economy (en.). [Опис дисципліни]

Грицюк, П. М. та Hrytsiuk, P. M. (2017) Методи обробки нечіткої інформації (укр.) Methods of processing fuzzy information (en.). [Опис дисципліни]

Грицюк, П. М. та Hrytsiuk, P. M. (2017) Моделювання і прогнозування у фінансовій сфері (укр.) Modeling and forecasting in the financial sector (en.). [Опис дисципліни]

Гронтковська, Г. Е. та Grontkovska, H. E. (2017) Мікроекономіка (укр.) Microeconomics (en.). [Опис дисципліни]

Гудь, В. М. та Hud, V. M. (2017) Енергоаудит (укр.) Energy audit (en.). [Опис дисципліни]

Гудь, В. М. та Hud, V. M. (2017) Промислова електроніка (укр.) Industrial electronics (en.). [Опис дисципліни]

Гудь, В. М. та Hud, V. M. (2017) Моделювання систем автоматизації (укр.) Modeling of automation systems (en.). [Опис дисципліни]

Гуртовий, О. Г. та Gurtovy, O. G. (2017) Будівництво мостів (спецкурс) (укр.) Construction of bridges (special course) (en.). [Опис дисципліни]

Гуртовий, О. Г. та Gurtovy, O. G. (2017) Планування та управління будівництвом транспортних споруд (укр.) Planning and management of construction of transport facilities (en.). [Опис дисципліни]

Гуртовий, О. Г. та Gurtovy, O. G. (2017) Опір матеріалів (укр.) Resistance of Materials (en.). [Опис дисципліни]

Гуртовий, О. Г. та Gurtovy, O. G. (2017) Опір матеріалів (укр.) Resistance of Materials (en.). [Опис дисципліни]

Гуртовий, О. Г. та Gurtovy, O. G. (2017) Опір матеріалів (укр.) Resistance of Materials (en.). [Опис дисципліни]

Гуртовий, О. Г. та Gurtovy, O. G. (2017) Варіаційні методи в розрахунках мостових конструкцій (укр.) Variation Methods in Calculations of Bridge Structures (en.). [Опис дисципліни]

Гуртовий, О. Г. та Gurtovy, O. G. (2017) Варіаційні методи в розрахунках будівельних конструкцій (укр.) Variational methods in calculations of building constructions (en.). [Опис дисципліни]

Гірак, А. М. та Hirak, A. M. (2017) Біомеханіка (укр.) Biomechanics (en.). [Опис дисципліни]

Гірак, А. М. та Hirak, A. M. (2017) Часткові методики адаптивної фізичної культури (укр.) Partial Methods of Adaptive Physical Culture (en.). [Опис дисципліни]

Гірак, А. М. та Hirak, A. M. (2017) Теорія і методика фізичного виховання (укр.) Theory and methods of physical education (en.). [Опис дисципліни]

Гіроль, М. М. та Hirol, M. M. (2017) Методологія наукових досліджень (укр.) Methodology of scientific research (en.). [Опис дисципліни]

Гіроль, М. М. та Hirol, M. M. (2017) Санітарно–технічне обладнання будівель (укр.) Sanitary equipment of buildings (en.). [Опис дисципліни]

Гіроль, М. М. та Hirol, М. М. (2017) Організація управління системами теплогазопостачання і вентиляції (укр.) Organization of control of systems of heat and gas supply and ventilation (en.). [Опис дисципліни]

Д

Давиденко, В. А. та Davydenko, V. A. (2017) Споживачі електричної енергії (укр.) Consumers of electric energy (en.). [Опис дисципліни]

Давиденко, В. А. та Davydenko, V. A. (2017) Електричні системи та мережі (укр.) Electric systems and networks (en.). [Опис дисципліни]

Давиденко, В. А. та Davydenko, V. A. (2017) Електропостачання електротехнічних установок споживачів (укр.) Power supply of electrotechnical equipment of consumers (en.). [Опис дисципліни]

Давиденко, В. А. та Davydenko, V. A. (2017) Системи електропостачання (укр.) Power supply systems (en.). [Опис дисципліни]

Давидчук, В. І. та Davydchuk, V. I. (2017) Кондиціювання повітря (укр.) Air Conditioning (en.). [Опис дисципліни]

Давидчук, В. І. та Davydchuk, V. I. (2017) Джерела теплопостачання та споживачі теплоти (укр.) Heat supply sources and heat consumers (en.). [Опис дисципліни]

Давидчук, В. І. та Davydchuk, V. I. (2017) Вентиляція (укр.) Ventilation (en.). [Опис дисципліни]

Данченков, Я. В. та Danchenkov, J. V. (2017) Автоматизовані системи управління (укр.) Automated control systems (en.). [Опис дисципліни]

Данченков, Я. В. та Danchenkov, J. V. (2017) Основи автоматизації (укр.) Basics of automation (en.). [Опис дисципліни]

Данченков, Я. В. та Danchenkov, J. V. (2017) Електротехніка, електроніка, мікропроцесорна техніка та мехатроніка (укр.) Electrical engineering, electronics, microprocessor technology and mechatronics (en.). [Опис дисципліни]

Данченков, Я. В. та Danchenkov, J. V. (2017) Електроніка та мікропроцесорна техніка (укр.) Electronics and microprocessor technology (en.). [Опис дисципліни]

Данченков, Я. В. та Danchenkov, J. V. (2017) Теорія інформації (укр.) Theory of information (en.). [Опис дисципліни]

Дворкін, Л. Й. та Dvorkin, L. Y. (2017) В'яжучі речовини (укр.) Astringent substances (en.). [Опис дисципліни]

Дворкін, Л. Й. та Dvorkin, L. Y. (2017) Будівельні матеріали з промислових відходів (укр.) Building materials from industrial waste (en.). [Опис дисципліни]

Дворкін, Л. Й. та Dvorkin, L. Y. (2017) Проектування складів бетонів та розчинів різних видів (укр.) Design of composition of concretes and solutions of different species (en.). [Опис дисципліни]

Дворкін, Л. Й. та Dvorkin, L. Y. (2017) Довговічність будівельних матеріалів (укр.) Long-term building materials (en.). [Опис дисципліни]

Дворкін, Л. Й. та Dvorkin, L. Y. (2017) Методологія наукових досліджень (укр.) Methodology of scientific research (en.). [Опис дисципліни]

Демчук, О. С. та Demchuk, O. S. (2017) Аналіз даних та м'які обчислення (укр.) Data Analysis and Soft Computing (en.). [Опис дисципліни]

Дем’янюк, А. В. та Demianiuk, A. V. (2017) Основи наукових досліджень (укр.) Basics of Scientific Research (en.). [Опис дисципліни]

Дем’янюк, А. В. та Demianiuk, A. V. (2017) Економіка будівництва (укр.) Construction economics (en.). [Опис дисципліни]

Дем’янюк, А. В. та Demianiuk, A. V. (2017) Техніко-економічне обґрунтування ефективності гідротехнічних об’єктів (укр.) Feasibility studies in hydraulic construction industry (en.). [Опис дисципліни]

Дем’янюк, А. В. та Demianiuk, A. V. (2017) Гідротехнічні споруди (укр.) Hydraulic structures (en.). [Опис дисципліни]

Дець, Т. І. та Dets, T. I. (2017) Основи землевпорядкування(укр.) Bases of land use(en.). [Опис дисципліни]

Дець, Т. І. та Dets, T. I. (2017) Планування та управління ГІС-проектами (укр.) GIS project planning and management(en.). [Опис дисципліни]

Дець, Т. І. та Dets, T. I. (2017) Геоінформаційний аналіз даних дистанційного зондування Землі(укр.) Geoinformation analysis of Earth remote sensing data(en.). [Опис дисципліни]

Дець, Т. І. та Dets, T. I. (2017) Технології публікації геопросторових даних(укр.) Geospatial Data Publishing Technologies(en.). [Опис дисципліни]

Дець, Т. І. та Dets, T. I. (2017) Мережевий аналіз в ГІС(укр.) Network analysis in GIS(en.). [Опис дисципліни]

Джоші, О. І. та Joshi, O. I. (2017) Технологія проектування та адміністрування баз даних (укр.) Database design and administration technology (en.). [Опис дисципліни]

Джоші, О. І. та Joshi, O. I. (2017) Системи підтримки прийняття рішень (укр.) Decision support systems (en.). [Опис дисципліни]

Джоші, О. І. та Joshi, O. I. (2017) Основи теорії систем і управління (укр.) Fundamentals of the theory of systems and management (en.). [Опис дисципліни]

Дзюба, М. М. та Dziuba, M. M. (2017) Мистецтво публічного мовлення (укр.) The art of public speaking (en.). [Опис дисципліни]

Дмитрук, В. П. та Dmitruk, V. P. (2017) Утримання міської забудови (укр.) Maintenance of the mission of library of insurance (en.). [Опис дисципліни]

Дмитрук, В. П. та Dmitruk, V. P. (2017) Планування та благоустрій міст (укр.) Planning and safety of the city (en.). [Опис дисципліни]

Дмитрук, В. П. та Dmitruk, V. P. (2017) Реконструкція міської забудови (укр.) Reconstruction of city blanking (en.). [Опис дисципліни]

Дмитрук, В. П. та Dmytruk, V. P. (2017) Містобудівне забезпечення будівництва (укр.) Town-planning construction support (en.). [Опис дисципліни]

Дмитрів, О. П. та Dmytriv, O. P. (2017) ГІС агроландшафтів(укр.) GIS of agrolandscapes(en.). [Опис дисципліни]

Дмитрів, О. П. та Dmytriv, O. P. (2017) Геодезія(укр.) Geodesy(en.). [Опис дисципліни]

Дмитрів, О. П. та Dmytriv, O. Р. (2017) Геодезія (1курс)(укр.) Geodesy (1st course)(en.). [Опис дисципліни]

Дмитрів, О. П. та Dmytriv, O. Р. (2017) Програмно-технічний інструментарій ГІС(укр.) Software and technical tools GIS(en.). [Опис дисципліни]

Довбенко, В. С. та Dovbenko, V. S. (2017) Основи теорії надійності в цивільній безпеці (укр.) Basis of the theory of reliability in civil security (en.). [Опис дисципліни]

Довбенко, В. С. та Dovbenko, V. S. (2017) Надійність інженерних систем та професійний ризик (укр.) Dependability of engineering system and occupational risk (en.). [Опис дисципліни]

Довбенко, В. С. та Dovbenko, V. S. (2017) Державне соціальне страхування від нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві (укр.) State social insurance from accidents, occupational illness and accidents at work (en.). [Опис дисципліни]

Довбенко, Т. О. та Dovbenko, T. (2017) Система управління охороною праці суб’єкта господарювання (укр.) System of management of occupational safety company (en.). [Опис дисципліни]

Дорошенко, О. О. та Doroshenko, O. O. (2017) Облік і аудит (укр.) Accounting and Audit (en.). [Опис дисципліни]

Дорошенко, О. О. та Doroshenko, O. O. (2017) Облік у бюджетних установах (укр.) Accounting in budget institutions (en.). [Опис дисципліни]

Дорощук, В. О. та Doroshchuk, V. O. (2017) Вантажні перевезення (укр.) Freight transportation (engl.). [Опис дисципліни]

Древецький, В. В. та Drevets'kyi, V. V. (2017) Методологія наукових досліджень (укр.) Methodology of scientific research (en.). [Опис дисципліни]

Древецький, В. В. та Drevets'kyi, V. V. (2017) Методологія наукових досліджень та захист інтелектуальної власності (укр.) Methodology of scientific research and protection of intellectual property (en.). [Опис дисципліни]

Дробко, Е. В. та Drobko, E. V. (2017) Зовнішня трудова міграція громадян України. Працевлаштування за кордоном (укр.) External Labor Migration of Citizens of Ukraine. Employment Abroad (en.). [Опис дисципліни]

Ж

Жеребятьєв, О. В. та Zherebiatiev, O. V. (2017) Фізико-хімічна механіка дорожно-будівельних матеріалів (укр.) Physico-chemical mechanics of road-building materials (en.). [Опис дисципліни]

Жеребятьєв, О. В. та Zherebyatiev, O. V. (2017) Основи і фундаменти транспортних споруд (укр.) Bases and foundations of transport structures (en.). [Опис дисципліни]

Житковський, В. В. та Zhitkovsky, V. V. (2017) Будівельне матеріалознавство (укр.) Build material knowledge (en.). [Опис дисципліни]

Житковський, В. В. та Zhitkovsky, V. V. (2017) Контроль та управління якістю продукції (укр.) Control and quality control of products (en.). [Опис дисципліни]

Житковський, В. В. та Zhitkovsky, V. V. (2017) Підприємства будівельної індустрії (укр.) Enterprises of the construction industry (en.). [Опис дисципліни]

Житковський, В. В. та Zhitkovsky, V. V. (2017) Технологія опоряджувальних та ізоляційних будівельних матеріалів (укр.) Technology of control and insulation building materials (en.). [Опис дисципліни]

Житковський, В. В. та Zhitkovsky, V. V. (2017) Технологія опоряджувальних матеріалів (укр.) Technology of controlling materials (en.). [Опис дисципліни]

Житковський, В. В. та Zhitkovsky, V. V. (2017) Технологія ізоляційних будівельних матеріалів (укр.) Technology of isolation build materials (en.). [Опис дисципліни]

Жуковський, В. В. та Zhukovskyi, V. V. (2017) Основи проектування систем штучного інтелекту та розпізнання образів (укр.) Fundamentals of designing artificial intelligence systems and pattern recognition (indicate a full title) (en.). [Опис дисципліни]

Жуковський, В. В. та Zhukovskyi, V. V. (2017) Об'єктно-орієнтоване програмування (укр.) Object-oriented programming (en.). [Опис дисципліни]

З

Заглинський, А. О. та Zaglynskyi, A. O. (2017) Економічна теорія (укр.) Economic theory(en.). [Опис дисципліни]

Залеський, І. І. та Zaleskiy, I. I. (2017) Загальне землезнавство (укр.) General earth science (en.). [Опис дисципліни]

Залеський, І. І. та Zaleskiy, I. I. (2017) Геоморфологія з основами четвертинної геології (укр.) Geomorphology with the basics of Quaternary geology (en.). [Опис дисципліни]

Замрій, Б. А. та Zamri, B. A. (2017) Прикладні інформаційні технології в охороні праці та техногенній безпеці (укр.) Applied information technologies in labor protection and technogenic safety (en.). [Опис дисципліни]

Замрій, Б. А. та Zamri, B. A. (2017) Архітектура комп'ютера (укр.) Computer Architecture (en.). [Опис дисципліни]

Замрій, Б. А. та Zamri, B. A. (2017) Паралельні та розподілені обчислення (укр.) Parallel and distributed computing (en.). [Опис дисципліни]

Замрій, Б. А. та Zamri, B. A. (2017) Програмування (укр.) Programming (en.). [Опис дисципліни]

Замрій, Б. А. та Zamri, B. A. (2017) Інформаційні системи реального часу (укр.) Real-time information systems (en.). [Опис дисципліни]

Замрій, Б. А. та Zamri, B. A. (2017) Системне програмне забезпечення (укр.) System software (en.). [Опис дисципліни]

Замрій, Б. А. та Zamri, B. A. (2017) Системне програмування (укр.) System software (en.). [Опис дисципліни]

Зощук, В. О. та Zoshchuk, V. O. (2017) Теорія катастроф (укр.) Catastrophe theory (en.). [Опис дисципліни]

Зощук, В. О. та Zoshchuk, V. O. (2017) Природні та техногенні загрози, оцінювання небезпек (укр.) Natural and man-made threats, hazard assessment (en.). [Опис дисципліни]

Зощук, В. О. та Zoshchuk, V. O. (2017) Безпечна експлуатація систем під тиском (укр.) Safe operation of pressure systems (en.). [Опис дисципліни]

Зощук, В. О. та Богданенко, О. В. та Zoshchuk, V. O. та Bogdanenko, O. V. (2017) Безпека життєдіяльності та цивільний захист (укр.) Life safety and civil protection (en.). [Опис дисципліни]

Зубик, Л. В. та Zubyk, L. V. (2017) Крос-платформне програмування (укр.) Cross-platform programming (en.). [Опис дисципліни]

Зубик, Л. В. та Zubyk, L. V. (2017) Інтелектуальний аналіз даних (укр.) Intellectual data analysis (en.). [Опис дисципліни]

Зубик, Л. В. та Zubyk, L. V. (2017) Методи та системи штучного інтелекту (укр.) Methods and systems of artificial intelligence (en.). [Опис дисципліни]

Зубик, Л. В. та Zubyk, L. V. (2017) Методи обчислень (укр.) Methods of calculation (en.). [Опис дисципліни]

Зубик, Л. В. та Zubyk, L. V. (2017) Технології тестування програмних продуктів (укр.) Software Testing Technologies (en.). [Опис дисципліни]

Зубик, Я. Я. та Zubyk, Y. Y. (2017) Програмування на Android та unix-вмісних систем (укр.) Programming using Android and unix-based systems (en.). [Опис дисципліни]

Зубик, Я. Я. та Zubyk, Y. Y. (2017) Основи побудови трансляторів та теорія компіляції (укр.) Fundamentals of constructing translators and the theory of compilation (en.). [Опис дисципліни]

Зубик, Я. Я. та Zubyk, Y. Y. (2017) Інформаційні системи і технології в туризмі (укр.) Information systems and technologies in tourism (en.). [Опис дисципліни]

Зубик, Я. Я. та Zubyk, Y. Y. (2017) Операційні системи (укр.) Operating systems (en.). [Опис дисципліни]

Зубик, Я. Я. та Zubyk, Y. Y. (2017) Unix-подібні операційні системи (укр.) Unix-like operating systems (en.). [Опис дисципліни]

Зубрицький, Б. Д. та Цицаркін, О. В. та Григорович, О. С. та Пасевич, А. М. та Кособуцький, Ю. Ф. та Комаревич, О. Є. та Плотка, В. С. та Сотник, О. В. та Кисіль, В. М. та Кундельський, В. П. та Шолопак, П. В. та Шолопак, Л. Ф. та Кайда, Д. В. та Пашкевич, В. В. та Сініцина, О. В. та Шельчук, Н. О. та Бірук, І. Д. та Кособуцький, Ф. Т. та Підгурська, О. П. та Пінчук, В. Ф. та Zubryts’kyy, B. D. та Tsitsarkin, O. V. та Hrygorovych, O. S. та Pasevych, A. M. та Kosobuts’kyy, Y. F. та Komarevych, O. Y. та Plotka, V. S. та Sotnyk, O. V. та Kysil, V. M. та Kundel’s’kyy, V. P. та Sholopak, V. P. та Sholopak, L. F. та Kayda, D. V. та Pashkevych, V. V. та Sinitsyna, O. V. та Shel’chuk, N. O. та Biruk, I. D. та Kosobuts’kyy, F. T. та Pidgurs’ka, O. P. та Pinchuk, V. F. (2017) ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ (спортивні секції за видами спорту) (укр.) PHYSICAL EDUCATION (sports sections) (en.). [Опис дисципліни]

Зубілевич, С. Я. та Zubilevych, S. Y. (2017) Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами (укр.) Accounting and financial statements under International Standards (en.). [Опис дисципліни]

Зубілевич, С. Я. та Zubilevych, S. Y. (2017) Організація бухгалтерського обліку (укр.) Organization of accounting (en.). [Опис дисципліни]

Зятюк, Ю. Ю. та Zyatyuk, Y. Y. (2017) Комп'ютерні технології в будівництві та експлуатації автомобільних доріг (укр.) Computer technology in road building and their exploitation (en.). [Опис дисципліни]

Зятюк, Ю. Ю. та Zyatyuk, Y. Y. (2017) Організація та безпека дорожнього руху (укр.) Road safety and it’s organization (en.). [Опис дисципліни]

Зінкевич, О. В. та Zinkevych, O. V. (2017) Бухгалтерський облік у галузях народного господарства (укр.) Accounting in the branches of the national economy (en.). [Опис дисципліни]

Зінкевич, О. В. та Zinkevych, O. V. (2017) Історія обліку, аналізу та аудиту (укр.) History of accounting, analysis and audit (en.). [Опис дисципліни]

К

Кардаш, О. Л. та Kardash, O. L. (2017) Моделювання бізнес-процесів (укр.) Business processes modeling (en.). [Опис дисципліни]

Кардаш, О. Л. та Kardash, O. L. (2017) Моделювання економіки (укр.) Economy modeling (en.). [Опис дисципліни]

Кардаш, О. Л. та Kardash, O. L. (2017) Організація та управління інформаційно-аналітичним забезпеченням безпеки підприємства (укр.) Organization and management of information and analytical security of the enterprise (en.). [Опис дисципліни]

Карпович, І. М. та Karpovich, І. М. (2017) Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів (укр.) Computer Circuitry and Computer Architecture (en.). [Опис дисципліни]

Карпович, І. М. та Karpovich, І. М. (2017) МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ СТАНУ ДОВКІЛЛЯ (укр.) MODELING AND PROGNOSTATION OF THE STATE OF ENVIRONMENT(en.). [Опис дисципліни]

Карпович, І. М. та Karpovich, І. М. (2017) Теорія алгоритмів (укр.). Theory of algorithms(en.). [Опис дисципліни]

Карпович, І. М. та Karpovich, І. М. (2017) WEB–ТЕХНОЛОГІЇ ТА WEB-ДИЗАЙН (укр.) WEB-TECHNOLOGIES AND WEB DESIGN(en.). [Опис дисципліни]

Квартенко, О. М. та Kvartenko, A. N. (2017) Хімія води і мікробіологія (укр.) Water chemistry and microbiology (en.). [Опис дисципліни]

Кириша, Р. О. та Kirisha, R. O. (2017) Будівництво водогосподарських об'єктів (укр.) Construction of water facilities (en.). [Опис дисципліни]

Кириша, Р. О. та Kirisha, R. O. (2017) Виробнича база будівництва (укр.) Industrial Base of Construction (en.). [Опис дисципліни]

Кириша, Р. О. та Kirisha, R. O. (2017) Технологія і організація гідротехнічного будівництва (укр.) Technology and organization of hydrotechnical construction (en.). [Опис дисципліни]

Клепач, М. М. та Klepach, M. M. (2017) Мікропроцесорні системи управління та захисту в енергетиці (укр.) Microprocessor control and protection systems in the energy sector (en.). [Опис дисципліни]

Коберська, Т. А. та Koberskaya, T. A. (2017) Етика ділового спілкування (укр.) Ethics of business communication (en.). [Опис дисципліни]

Ковалик, І. В. та Kovalik, I. V. (2017) Заповнювачі для бетонів (укр.) Fillers for concrete (en.). [Опис дисципліни]

Ковалик, І. В. та Kovalik, I. V. (2017) Організація технологічних процесів на підприємствах будіндустрії (укр.) Organization of technological processes at the enterprises of the building industry (en.). [Опис дисципліни]

Ковалик, І. В. та Kovalik, I. V. (2017) Технологічні процеси виробництва бетонних і залізобетонних виробів (укр.) Technological processes of production of concrete and reinforced concrete products (en.). [Опис дисципліни]

Ковалик, І. В. та Kovalik, I. V. (2017) Технології модифікованих будівельних розчинів (укр.) Technologies of modified building solutions (en.). [Опис дисципліни]

Коваль, С. І. та Koval, S. I. (2017) Маркетинговий аналіз (укр.) Marketing analysis (en.). [Опис дисципліни]

Коваль, С. І. та Koval’, S. I. (2017) Інфраструктура товарного ринку (укр.) The infrastructure of the commodity market (en.). [Опис дисципліни]

Ковальчук, В. А. та Kovalchuk, V. A. (2017) Системи водовідведення промислових підприємств (укр.) Industrial wastewater treatment systems (en.). [Опис дисципліни]

Ковальчук, В. А. та Kovalchuk, V. A. (2017) Інтенсифікація і реконструкція систем водовідведення (укр.) Intensification and reconstruktions of sewage systems (en.). [Опис дисципліни]

Ковальчук, В. А. та Kovalchuk, V. A. (2017) Сучасні технології вилучення сполук азоту та фосфору із стічних вод (укр.) Modern technologies of nitrogen and phosphorous removal from wastewater (en.). [Опис дисципліни]

Ковальчук, В. А. та Kovalchuk, V. A. (2017) Водовідведення (очищення стічних вод) (укр.) Sewerage (wastewater treatment) (en.). [Опис дисципліни]

Козяр, М. М. та Koziar, M. M. (2017) Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка (укр.) Descriptive geometry, engineering and computer graphics (en.). [Опис дисципліни]

Козяр, М. М. та Koziar, M. M. (2017) Нарисна геометрія, інженерна графіка та проекції з числовими позначками (укр.) Descriptive geometry, engineering graphics and projections with numerical marks for speciality (en.). [Опис дисципліни]

Козяр, М. М. та Коziar, M. M. (2017) Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка (укр.) Descriptive geometry, engineering and computer graphics (en.). [Опис дисципліни]

Козяр, М. М. та Коziar, M. M. (2017) Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка (укр.) Descriptive geometry, engineering and computer graphics (en.). [Опис дисципліни]

Кондратюк, О. М. та Kondratiuk, О. М. (2017) Інженерна та комп'ютерна графіка (укр.) Engineering and computer graphics (en.). [Опис дисципліни]

Кондратюк, О. М. та Kondratiuk, О. М. (2017) САПР (укр.) SAPC (en.). [Опис дисципліни]

Корбутяк, В. І. та Korbutiak, V. I. (2017) Документне забезпечення діяльності організації(укр.) Documentary support of the organization (en.). [Опис дисципліни]

Корбутяк, В. І. та Korbutiak, V. I. (2017) Документознавство (укр.) Documentation (en.). [Опис дисципліни]

Корбутяк, В. І. та Korbutiak, V. I. (2017) Управлінське документознавство (укр.) Documentation in management (en.). [Опис дисципліни]

Корбутяк, В. І. та Korbutiak, V. I. (2017) Діловодство(укр.) Office work (en.). [Опис дисципліни]

Корбутяк, В. І. та Korbutiak, V. I. (2017) Кадрове діловодство (укр.) personnel office work (en.). [Опис дисципліни]

Корнійчук, О. І. та Korniichuk, O. I. (2017) Нормативна база будівництва (укр.) Normative base of construction (en.). [Опис дисципліни]

Корчик, Н. М. та Korchik, N. M. (2017) Хімія (укр.) Chemistry (en.). [Опис дисципліни]

Корчик, Н. М. та Korchik, N. M. (2017) Хімія (укр.) Chemistry (en.). [Опис дисципліни]

Корчик, Н. М. та Korchik, N. M. (2017) Виробничі процеси та обладнання об’єктів автоматизації (укр.). Production processes and equipment of automation objects (en.). [Опис дисципліни]

Косяк, Д. С. та Kosiak, D. S. (2017) Гідрологія (укр.) Hydrology (en.). [Опис дисципліни]

Косяк, Д. С. та Kosiak, D. S. (2017) Заповідна справа (укр.) Reservedcase (en.). [Опис дисципліни]

Косінов, В. П. та Kosinov, V. P. (2017) Надійність систем водопостачання і водовідведення (укр.) Reliability water supply and water disposal systems (en.). [Опис дисципліни]

Кочкарьов, Д. В. та Kochkarev, D. V. (2017) Архітектурне автоматизоване проектування будівель і споруд (укр.) Architectural automated design of buildings and structures (en.). [Опис дисципліни]

Кочкарьов, Д. В. та Kochkarev, D. V. (2017) Архітектура та комп'ютерне проектування промислових будівель (укр.) Architecture and computer design of industrial building (en.). [Опис дисципліни]

Кочкарьов, Д. В. та Kochkarev, D. V. (2017) Методологія наукових досліджень (укр.) Methodology of scientific researches (en.). [Опис дисципліни]

Кочкарьов, Д. В. та Kochkarev, D. V. (2017) Міські інженерні споруди (укр.) Urban engineering constructions (en.). [Опис дисципліни]

Кочубей, А. В. та Kochubei, A. V. (2017) Народознавство (укр.) Genesis (en.). [Опис дисципліни]

Кравченко, В. С. та Кравченко, Н. В. та Kravchenko, V. S. та Kravchenko, N. V. (2017) Інженерне обладнання будівель (укр.) Engineering equipment of buildings (en.). [Опис дисципліни]

Кравченко, В. С. та Кравченко, Н. В. та Kravchenko, V. S. та Kravchenko, N. V. (2017) Санітарно-технічне обладнання будівель (укр.) Sanitary equipment of buildings (en.). [Опис дисципліни]

Кравченко, В. С. та Кравченко, Н. В. та Kravchenko, V. S. та Kravchenko, N. V. (2017) Санітарно-технічне обладнання будівель і споруд (укр.) Sanitary equipment of buildings and structures (en.). [Опис дисципліни]

Кравченко, Н. В. та Kravchenko, N. V. (2017) Автоматизація техніко-економічних розрахунків (укр.) Automation of technical and economic calculations (en.). [Опис дисципліни]

Кравченко, Н. В. та Kravchenko, N. V. (2017) Економіка в будівництві (укр.) Economics in construction (en.). [Опис дисципліни]

Кравченко, Н. В. та Kravchenko, N. V. (2017) Економіка галузі (укр.) Economy of water supply and sewerage (en.). [Опис дисципліни]

Кравченко, Н. В. та Kravchenko, N. V. (2017) Теплогазопостачання та вентиляція (укр.) Heat and gas supply and ventilation (en.). [Опис дисципліни]

Кравченко, Н. В. та Kravchenko, N. V. (2017) Монтаж та налагодження систем теплогазопостачання і вентиляції (укр.) Installation and adjustment of heat and gas supply and ventilation systems (en.). [Опис дисципліни]

Кравченко, Н. В. та Kravchenko, N. V. (2017) Монтаж систем теплогазопостачання і вентиляції (укр.) Installation of heat and gas supply and ventilation systems (en.). [Опис дисципліни]

Кравченко, Н. В. та Kravchenko, N. V. (2017) Техніко-економічні розрахунки в системах теплогазопостачання та вентиляції (укр.) Technical and economic calculations of heat and gas supply and ventilation systems (en.). [Опис дисципліни]

Кравченко, Н. В. та Кравченко, В. С. та Kravchenko, N. V. та Kravchenko, V. S. (2017) Інженерне обладнання будівель (укр.) Engineering equipment of buildings (en.). [Опис дисципліни]

Криницька, М. В. та Krynytska, M. V. (2017) Інженерна геологія і гідрогеологія (укр.) Engineering geology and hydrogeology (en.). [Опис дисципліни]

Криницька, М. В. та Krynytska, M. V. (2017) Інженерна геологія та гідрогеологія (укр.) Engineering geology and hydrogeology (en.). [Опис дисципліни]

Криницька, М. В. та Krynytska, M. V. (2017) Геологія та геоморфологія (укр.) Geology and Geomorphology (en.). [Опис дисципліни]

Криницька, М. В. та Krynytska, M. V. (2017) Геологія родовищ корисних копалин (укр.) Geology of mineral deposits (en.). [Опис дисципліни]

Криницька, М. В. та Krynytska, M. V. (2017) Геологія, експертиза та розвідка родовищ (укр.) Geology, expertise and exploration of deposits (en.). [Опис дисципліни]

Криницька, М. В. та Krynytska, M. V. (2017) Історія та методологія наук про Землю (укр.) History and methodology of sciences are about Earth (en.). [Опис дисципліни]

Криницька, М. В. та Krynytska, M. V. (2017) Петрографія (укр.) Petrography (en.). [Опис дисципліни]

Кристопчук, М. Є. та Krystopchuk, M. E. (2017) Основи теорії транспортних процесів і систем (укр.) Basic theory of transport processes and systems (en.). [Опис дисципліни]

Кристопчук, М. Є. та Krystopchuk, M. E. (2017) Інфраструктура транспортних систем (укр.) Infrastructure of transport systems (en.). [Опис дисципліни]

Кристопчук, М. Є. та Krystopchuk, M. E. (2017) Організація пасажирських автомобільних перевезень (укр.) Organization of passenger automobile transportations(en.). [Опис дисципліни]

Кристопчук, М. Є. та Krystopchuk, M. E. (2017) Пасажирські перевезення (укр.) Passenger transportation (en.). [Опис дисципліни]

Кристопчук, М. Є. та Krystopchuk, M. E. (2017) Управління проектами на міському транспорті (укр.) Project management on an urban transport (en.). [Опис дисципліни]

Кристопчук, М. Є. та Krystopchuk, M. E. (2017) Транспорт та комфортне місто (укр.) Transport and comfortable city (en.). [Опис дисципліни]

Кристопчук, М. Є. та Krystopchuk, M. E. (2017) Транспорт та комфортне місто (укр.) Transport and comfortable city (en.). [Опис дисципліни]

Кристопчук, М. Є. та Krystopchuk, M. E. (2017) Проектування маршрутних систем міст (укр.) Transport systems in urban areas (en.). [Опис дисципліни]

Кристопчук, М. Є. та Krystopchuk, M. E. (2017) Транспортні системи урбанізованих територій (укр.) Transport systems in urban areas (en.). [Опис дисципліни]

Круліковський, Б. Б. та Krilikovsky, B. B. (2017) Комп'ютерна схемотехніка (укр.) Computer circuitry (en.). [Опис дисципліни]

Круліковський, Б. Б. та Krilikovsky, B. B. (2017) Комп'ютерна електроніка (укр.) Computer electronics (en.). [Опис дисципліни]

Круліковський, Б. Б. та Krilikovsky, B. B. (2017) Основи конструювання комп'ютерних систем (укр.) Computer electronics (en.). [Опис дисципліни]

Круліковський, Б. Б. та Krilikovsky, B. B. (2017) Технічне обслуговування комп'ютерних систем (укр.) Maintenance of computer systems (en.). [Опис дисципліни]

Круліковський, Б. Б. та Krilikovsky, B. B. (2017) Мікропроцесорні системи (укр.) Microprocessor systems (en.). [Опис дисципліни]

Крусь, Ю. О. та Krus', Y. O. (2017) Автоматизоване проектування інженерних споруд на автомобільних дорогах (укр.) Automatized engineering constructions’ design on roads (en.). [Опис дисципліни]

Крусь, Ю. О. та Krus', Y. O. (2017) Проектування інженерних споруд на автомобільних дорогах (укр.) Engineering constructions’ design on roads (en.). [Опис дисципліни]

Крусь, Ю. О. та Krus’, Y. O. (2017) Штучні споруди на автомобільних дорогах (укр.) Artificial structures on roads (en.). [Опис дисципліни]

Крусь, Ю. О. та Krus’, Y. O. (2017) Механіка грунтів, основи та фундаменти транспортних споруд (укр.) Soil mechanics, bases and foundations of transport structures (en.). [Опис дисципліни]

Крівцов, В. В. та Кrivtsov, V. V. (2017) Інженерна графіка (укр.) Engineering graphics (en.). [Опис дисципліни]

Кубай, Г. В. та Kubai, H. V. (2017) Кінезіологія (укр.) Kinesiology (en.). [Опис дисципліни]

Кубай, Г. В. та Kubai, H. V. (2017) Кінезотерапія (укр.) Kinesitherapy (en.). [Опис дисципліни]

Кубай, Г. В. та Kubai, H. V. (2017) Фізична реабілітація в травматології та ортопедії (укр.) A physical rehabilitation is in a traumatology and orthopaedy (en.). [Опис дисципліни]

Кудрявцев, А. І. та Kudryavtsev, A. I. (2017) Сучасні фітнес технології (укр.) Modern fitness technology (en.). [Опис дисципліни]

Кудрявцев, А. І. та Kudryavtsev, A. I. (2017) Олімпійський та професійний спорт, плавання з методикою викладання (укр.) Olympic and professional sports, swimming with the method of teaching (en.). [Опис дисципліни]

Кудрявцев, А. І. та Kudryavtsev, A. I. (2017) Теорія та методика сучасного фітнесу (укр.) Theory and methods of modern fitness (en.). [Опис дисципліни]

Кудрявцев, А. І. та Kudryavtsev, A. I. (2017) Теорія і методика викладання спортивних дисциплін (спорт. ігри. плав.) (укр.) Theory and methods of teaching sports disciplines (sport. Games. Melt.) (en.). [Опис дисципліни]

Кудрявцев, А. І. та Kudryavtsev, A. I. (2017) Теорія і технології рекреаційно-оздоровчої рухової активності (укр.) The theory and technology of recreation and recreational motor activity (en.). [Опис дисципліни]

Кузло, М. Т. та Kuzlo, M. T. (2017) Аеродроми (укр.) Aerodromes (en.). [Опис дисципліни]

Кузло, М. Т. та Kuzlo, M. T. (2017) Будівництво аеродромів (укр.) Aerodromes engineering (en.). [Опис дисципліни]

Кузло, М. Т. та Kuzlo, M. T. (2017) Механіка сипучих матеріалів і ґрунтів (укр.) Mechanics of dry materials and soils (en.). [Опис дисципліни]

Кузло, М. Т. та Kuzlo, M. T. (2017) Технологія ремонтно-відновлювальних робіт (укр.) Technology of repair and restoration works (en.). [Опис дисципліни]

Кузло, М. Т. та Kuzlo, M. T. (2017) Технологія будівництва автомобільних доріг (укр.) Technology of road building (en.). [Опис дисципліни]

Кузло, М. Т. та Фурсович, М. О. та Крусь, Ю. О. та Kuzlo, M. T. та Fursovych, M. O. та Krus', Y. O. (2017) Інженерна геологія та механіка ґрунтів (укр.) Engineering geology and soils’ mechanics (en.). [Опис дисципліни]

Кузнєцова, О. Т. та Kuznyetsova, O. T. (2017) Оздоровчі технології у фізичному вихованні студентів (укр.) Health-improving technologies in the students’ physical education (en.). [Опис дисципліни]

Кузнєцова, О. Т. та Kuznyetsova, O. T. (2017) Професійно-прикладна фізична підготовка студентів (укр.) Students’ professional applied physical training (en.). [Опис дисципліни]

Кузнєцова, О. Т. та Петрук, Л. А. та Kuznyetsova, O. T. та Petruk, L. A. (2017) ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ спец. мед. групи (чол. – оздоровче тренування, жін. – фітнес)(укр.) Physical education in special educational department (male – health-improving training, female – fitness) (en.). [Опис дисципліни]

Кулик, Н. І. та Kulik, N. I. (2017) Електротехніка та електроніка (укр.) Electrical engineering and electronics (en.). [Опис дисципліни]

Кулик, Н. І. та Kulik, N. I. (2017) Ринок енергії (укр.) Energy market (en.). [Опис дисципліни]

Кулик, Н. І. та Kulik, N. I. (2017) Основи електротехніки та електроніки (укр.) Fundamentals of electrical engineering and electronics (en.). [Опис дисципліни]

Кулик, Н. І. та Kulik, N. I. (2017) Введення в електроенергетику (укр.) Introduction to electric power engineering (en.). [Опис дисципліни]

Кундрат, М. М. та Кundrat, М. М. (2017) Інформатика та комп’ютерна техніка (укр.) Informatics and computer technology (en.). [Опис дисципліни]

Кундрат, М. М. та Кundrat, М. М. (2017) Інформатика та комп’ютерна техніка (укр.) Informatics and computer technology (en.). [Опис дисципліни]

Кундрат, М. М. та Кundrat, М. М. (2017) Інформатика та комп’ютерна техніка (укр.) Informatics and computer technology (en.). [Опис дисципліни]

Кундрат, М. М. та Кundrat, М. М. (2017) Сучасні комп’ютерні технології (укр.) Modern computer technology (en.). [Опис дисципліни]

Купчик, Л. Є. та Kupchyk, L. Y. (2017) Іноземна мова (німецька) (рівень володіння В1) (укр.) German as a Foreign Language (level B1) (en.). [Опис дисципліни]

Купчик, Л. Є. та Kupchyk, L. Y. (2017) Друга іноземна мова (німецька) (укр.) German as a Second Foreign Language (en.). [Опис дисципліни]

Кусковець, С. Л. та Kuskovets, S. L. (2017) Аварійно-рятувальна, інженерна та протипожежна техніка (укр.) Emergency rescue, engineering and fire-fighting techniques (en.). [Опис дисципліни]

Кусковець, С. Л. та Kuskovets, S. L. (2017) Пожежна безпека виробництв (укр.) Fire safety production (en.). [Опис дисципліни]

Кусковець, С. Л. та Kuskovets, S. L. (2017) Пожежна безпека виробництв (укр.) Fire safety production (en.). [Опис дисципліни]

Кусковець, С. Л. та Kuskovets, S. L. (2017) Основи пожежної безпеки (укр.) Fundamentals of fire safety (en.). [Опис дисципліни]

Кусковець, С. Л. та Kuskovets, S. L. (2017) Державне управління охороною праці та техногенною безпекою (укр.) State administration of labour a guard and by technogenic safety (en.). [Опис дисципліни]

Кусковець, С. Л. та Kuskovets, S. L. (2017) Теорія горіння та вибуху (укр.) Theory of combustion and explosion (en.). [Опис дисципліни]

Кучер, О. О. та Kucher, O. O. (2017) Дослідження операцій в транспортних системах (укр.) Probes of operations in transport systems (engl.). [Опис дисципліни]

Кучер, О. О. та Kucher, O. O. (2017) Транспортно-експедиторська діяльність (укр.) Transport and forwarding activity (en.). [Опис дисципліни]

Кучерова, А. В. та Kucherova, A. V. (2017) Вступ до фаху (укр.) Introduction to Specialty (en.). [Опис дисципліни]

Кучерова, А. В. та Kucherova, A. V. (2017) Охорона земель (укр.) Land Conservation (en.). [Опис дисципліни]

Кучерова, А. В. та Kucherova, A. V. (2017) Біологія ґрунтів з основами сільськогосподарської мікробіології (укр.) Soil Biology with the Fundamentals of Agricultural Microbiology (en.). [Опис дисципліни]

Кучерова, А. В. та Kucherova, A. V. (2017) Стандартизація та управління якістю продукції рослинництва (укр.) Standardization and Quality Management of Crop Production (en.). [Опис дисципліни]

Кучерова, А. В. та Kucherova, A. V. (2017) Утилізація і знезараження відходів агросфери (укр.) Utilization and Decontamination of Agricultural Wastes (en.). [Опис дисципліни]

Кушнір, В. П. та Kushnir, V. P. (2017) Вища математика (укр.) Higher Mathematics (en.). [Опис дисципліни]

Кушнір, В. П. та Kushnir, V. P. (2017) Вища математика (укр.) Higher Mathematics (en.). [Опис дисципліни]

Кушнір, В. П. та Kushnir, V. P. (2017) Вища математика (укр.) Higher Mathematics (en.). [Опис дисципліни]

Кушнір, О. О. та Kushnir, O. O. (2017) Математичний аналіз (укр.) Mathematical analysis (en.). [Опис дисципліни]

Кушнір, О. О. та Kushnir, O. O. (2017) Теорія ймовірності та математична статистика (укр.) Probability Theory and Mathematical Statistics (en.). [Опис дисципліни]

Кізєєв, М. Д. та Kizyeyev, M. D. (2017) Основи проектної справи (укр.) Fundamentals of the project business (en.). [Опис дисципліни]

Кізєєв, М. Д. та Kizyeyev, M. D. (2017) Математичне моделювання та оптимізація систем ТГПіВ (укр.) Mathematical modelling and HGS&V systems optimization (en.). [Опис дисципліни]

Кізєєв, М. Д. та Kizyeyev, M. D. (2017) Використання вторинних та відновлювальних енергоресурсів у системах ТГПіВ (укр.) Use of secondary and renewable energy resources in HGS&V systems (en.). [Опис дисципліни]

Кінчур, О. Ф. та Kinchur, A. F. (2017) Теорія автоматичного керування (укр.) Theory of automatic control (en.). [Опис дисципліни]

Кінчур, О. Ф. та Kinchur, A. F. (2017) Перехідні процеси в електроенергетиці (укр.) Transients are in an electroenergy (en.). [Опис дисципліни]

Кірічок, О. Г. та Kirichok, O. G. (2017) Загальний курс транспорту (укр.) General course of transport (engl.). [Опис дисципліни]

Кірічок, О. Г. та Kirichok, O. G. (2017) Інтелектуальна власність (укр.) Intellectual Property (en.). [Опис дисципліни]

Кірічок, О. Г. та Kirichok, O. G. (2017) Безпека руху (укр.) Safety (engl.). [Опис дисципліни]

Кірічок, О. Г. та Kirichok, O. G. (2017) Інфраструктура транспорту (укр.) Transport Infrastructure (engl.). [Опис дисципліни]

Л

Лазаришина, І. Д. та Мосійчук, М. М. та Lazaryshyna, I. D. та Mosiychuk, М. М. (2017) Аналіз господарської діяльності (укр.) Analysis of economic activity (en.). [Опис дисципліни]

Лебедь, О. О. та Lebed, A. A. (2017) Фізика (укр.) Physics (en.). [Опис дисципліни]

Лебедь, О. О. та Lebed, O. O. (2017) Основи біофізики(укр.) Fundamentals of biophysics(en.). [Опис дисципліни]

Лебедь, О. О. та Lebed, O. O. (2017) Фізика (укр.) Physics (en.). [Опис дисципліни]

Лебедь, О. О. та Lebed, O. O. (2017) Фізика з основами біофізики (укр.). Physics with the basics of biophysics(en.). [Опис дисципліни]

Левицька, С. О. та Levytska, S. O. (2017) Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва (укр.) Accounting and reporting of small business entities (en.). [Опис дисципліни]

Левицька, С. О. та Levytska, S. O. (2017) Бухгалтерський облік в управлінні підприємством (укр.) Accounting in the management of the enterprise (en.). [Опис дисципліни]

Левицька, С. О. та Levytska, S. O. (2017) Облік зовнішньо-економічної діяльності (укр.) Accounting of foreign economic activity (en.). [Опис дисципліни]

Литвиненко, Л. Л. та Litvinenko, L. L. (2017) Обладнання та експлуатація систем водопостачання та водовідведення (укр.) Equipment water and wastwater systems and their operation (en.). [Опис дисципліни]

Литвиненко, Л. Л. та Litvinenko, L. L. (2017) Раціональне використання водних ресурсів (укр.) Rational use of water resources (en.). [Опис дисципліни]

Лушнікова, Н. В. та Lushnikova, N. V. (2017) Новітні матеріали і конструкції, реновація будівель і споруд (укр.) Advanced materials and constructions, renovation of buildings and structures (en.). [Опис дисципліни]

Ліпянін, В. А. та Lipyanin, V. A. (2017) Планування міст та транспорт (укр.) City planning and transport (en.). [Опис дисципліни]

Ліпянін, В. А. та Lipyanin, V. A. (2017) Інженерна підготовка та благоустрій міських територій (укр.) Engineering preparation and improvement of city territories (en.). [Опис дисципліни]

Ліпянін, В. А. та Lipyanin, V. A. (2017) Інженерна підготовка міських територій (укр.) Engineering preparation of city territories (en.). [Опис дисципліни]

Літковець, С. П. та Litkovets, S. P. (2017) Автоматизований електропривод (укр.) Automatic Electric Drive (en.). [Опис дисципліни]

Літковець, С. П. та Litkovets, S. P. (2017) Електропостачання промислових і цивільних об’єктів (укр.) Power supply of industrial and civil objects (en.). [Опис дисципліни]

Ліхо, О. А. та Liko, O. A. (2017) Ліцензування і патентування наукової продукції (Ліцензування і патентування наукової продукції у водогосподарській галузі) (укр.) Licensing and Patenting of Scientific Products (Licensing and Patenting of Scientific Products in the Water Industry) (en.). [Опис дисципліни]

М

Мазур, Н. О. та Mazur, N. O. (2017) Мотивування персоналу (укр.) Staff motivation (en.). [Опис дисципліни]

Майструк, М. І. та Maistruk, M. I. (2017) Анатомія людини (укр.) Anatomy human (en.). [Опис дисципліни]

Майструк, М. І. та Maistruk, M. I. (2017) Діагностика і програми фізичної реабілітації в ортопедії та травматології (укр.) Diagnostics and programs of physical rehabilitation in orthopedics and traumatology (en.). [Опис дисципліни]

Майструк, М. І. та Maistruk, M. I. (2017) Ерготерапія (укр.) Occupational therapy (en.). [Опис дисципліни]

Майструк, М. І. та Maistruk, M. I. (2017) Лікувальний масаж (укр.) Therapeutic massage (en.). [Опис дисципліни]

Майструк, М. І. та Maistruk, M. I. (2017) Лікувальний масаж і самомасаж (укр.) Therapeutic massage and self massage (en.). [Опис дисципліни]

Маланчук, Л. О. та Malanchuk, L. О. (2017) Електронний документообіг (укр.) Electronic document flow (en.). [Опис дисципліни]

Маланчук, Л. О. та Malanchuk, L. О. (2017) Вступ до фаху(укр.) Entry to the profession (en.). [Опис дисципліни]

Маланчук, Л. О. та Malanchuk, L. О. (2017) Діловодство в органах державного управління та місцевого самоврядування(укр.) Office management in public administration and local government (en.). [Опис дисципліни]

Мальчик, М. В. та Malchyk, M. V (2017) Методологія наукових досліджень (укр.) Research Methodology (en.). [Опис дисципліни]

Мальчик, М. В. та Malchyk, M. V. (2017) Міжнародний маркетинг (укр.) International Marketing (en.). [Опис дисципліни]

Мальчик, М. В. та Malchyk, M. V. (2017) Маркетинг відносин (укр.) Marketing relationship (en.). [Опис дисципліни]

Мальчик, М. В. та Mal’chyk, М. V. (2017) Управління продажем (укр.) Management of sale (en.). [Опис дисципліни]

Мартинюк, П. М. та Martyniuk, P. M. (2017) Рівняння математичної фізики (укр.) Equations of mathematical physics (en.). [Опис дисципліни]

Мартинюк, П. М. та Martyniuk, P. M. (2017) Математичне моделювання (укр.) Mathematical modelling (en.). [Опис дисципліни]

Мартинюк, П. М. та Martyniuk, P. M. (2017) Проекційно-сіткові та безсіткові методи математичної фізики (укр.) Projection-mesh and mesh-free methods of mathematical physics (en.). [Опис дисципліни]

Марчук, В. В. та Marchuk, V. V. (2017) Бетони і будівельні розчини (укр.) Concrete and mortar (en.). [Опис дисципліни]

Марчук, В. В. та Marchuk, V. V. (2017) Проектування і реконструкція підприємств будівельної індустрії (укр.) Designing and reconstruction of construction industry enterprises (en.). [Опис дисципліни]

Марчук, В. В. та Marchuk, V. V. (2017) Сучасні методи досліджень, випробувань та контролю якості будівельних матеріалів (укр.) Modern methods of research, testing and quality control of building materials (en.). [Опис дисципліни]

Марчук, В. В. та Marchuk, V. V. (2017) Сучасні методи розв'язання будівельно-технологічних задач, випробувань та контролю якості будівельних матеріалів (укр.) Modern methods of solving construction and technological problems, testing and quality control of building materials (en.). [Опис дисципліни]

Марчук, В. В. та Marchuk, V. V. (2017) Технологія стінових керамічних та автоклавних матеріалів (укр.) Technology of wall ceramic and autoclave materials (en.). [Опис дисципліни]

Марчук, В. В. та Marchuk, V. V. (2017) Розв'язання будівельно-технологічних задач методами математичного моделювання (укр.) The solution of construction and technological problems by methods of mathematical modeling (en.). [Опис дисципліни]

Матвіюк, О. В. та Matviyuk, O. V. (2017) Переддипломна практика (укр.) Pre-diploma practice (en.). [Опис дисципліни]

Матвіюк, О. В. та Matviyuk, O. V. (2017) Науково-проектна практика (укр.) Research design practice (en.). [Опис дисципліни]

Мельник, В. С. та Melnik, V. S. (2017) Безпека життєдіяльності (укр.) Life safety (en.). [Опис дисципліни]

Мельничук, І. М. та Melnichyk, I. N. (2017) Інженерна гідравліка (укр.) Engineering hydraulics (en.). [Опис дисципліни]

Мельничук, І. М. та Melnichyk, I. N. (2017) Гідравліка (укр.) Hydraulics (en.). [Опис дисципліни]

Мельничук, І. М. та Melnichyk, I. N. (2017) Гідравліка, гідрологія, гідрометрія (укр.) Hydraulics, hydrology, hydrometry (en.). [Опис дисципліни]

Мельничук, І. М. та Melnichyk, I. N. (2017) Технічна механіка рідини і газу (укр.) Technical mechanics of fluid and gase (en.). [Опис дисципліни]

Мельничук, В. Г. та Melnichuk, V. G. (2017) Інженерна геодинаміка (укр.) Engineering geodynamics (en.). [Опис дисципліни]

Мельничук, В. Г. та Melnichuk, V. G. (2017) Загальна геологія (укр.) General geology (en.). [Опис дисципліни]

Мельничук, Г. В. та Melnichuk, G. V. (2017) Історична геологія з основами палеонтології (укр.) Historical geology with the basics of paleontology (en.). [Опис дисципліни]

Мельничук, Г. В. та Melnichuk, G. V. (2017) Мінералогія (укр.) Mineralogy (en.). [Опис дисципліни]

Мельничук, М. С. та Melnichuk, M. S. (2017) Філософія геопростору (укр.) Philosophy of Geospatial (en.). [Опис дисципліни]

Мельничук, М. С. та Melnichuk, M. S. (2017) Філософія статі (укр.) Philosophy of sex (en.). [Опис дисципліни]

Мельничук, Ю. І. та Melnichuk, Y. I. (2017) Основи теорії та практики аргументації (укр.) Bases of theory and practice of argumentation (en.). [Опис дисципліни]

Мисіна, О. І. та Mysina, O. I. (2017) Хімія (укр.) Chemistry (en.). [Опис дисципліни]

Мисіна, О. І. та Mysina, O. I. (2017) Хімія (фізична та колоїдна)(укр.) Chemistry (physical and colloidal)(en.). [Опис дисципліни]

Мисіна, О. І. та Mysina, O. I. (2017) Гідрохімія водойм (укр.). Hydrochemistry of reservoirs (en.). [Опис дисципліни]

Михайлишин, О. Л. та Ричков, П. А. та Лушнікова, Н. В. та Смолінська, О. Е. та Mykhaylyshyn, O. L. та Rychkov, P. A. та Lushnikova, N. V. та Smolinska, O. E. (2017) Архітектурне проектування (концептуальне) (укр.) Architectural Design (conceptual) (en.). [Опис дисципліни]

Мобіло, Л. В. та Mobilo, L. V. (2017) Будівельна техніка (укр.) Construction machinery (en.). [Опис дисципліни]

Мороз, М. В. та Moroz, M. V. (2017) Фізика (укр.) Physics (en.). [Опис дисципліни]

Мороз, О. С. та Moroz, O. S. (2017) Землеробство на меліорованих землях (укр.) Agriculture of the reclaimed land (en.). [Опис дисципліни]

Мороз, О. С. та Moroz, O. S. (2017) Плодівництво (укр.) Fruit Growing (en.). [Опис дисципліни]

Мороз, О. С. та Moroz, O. S. (2017) Ґрунтознавство (укр.) Soil Science (en.). [Опис дисципліни]

Мороз, О. С. та Moroz, O. S. (2017) Ґрунтознавство (укр.) Soil science (en.). [Опис дисципліни]

Мороз, О. С. та Moroz, O. S. (2017) Технологія зберігання та переробки продукції рослинництва (укр.) Technology of Storing and Plant Products Processing (en.). [Опис дисципліни]

Мошинський, В. С. та Moshinsky, V. S. (2017) Ландшафтна екологія (укр.) Landscape ecology (en.). [Опис дисципліни]

Мошинський, В. С. та Moshynsky, V. S (2017) Моніторинг та охорона земель (укр.) Land monitoring and protection (en.). [Опис дисципліни]

Міклуха, О. Л. та Mikluha, O. L. (2017) Стратегічний управлінський облік (укр.) Strategic management accounting (en.). [Опис дисципліни]

Мічута, О. Р. та Michuta, O. R. (2017) Комп'ютерна дискретна математика (укр.) Computer discrete mathematics (en.). [Опис дисципліни]

Мічута, О. Р. та Michuta, O. R. (2017) Дискретна математика (укр.) Discrete mathematics (en.). [Опис дисципліни]

Мічута, О. Р. та Michuta, O. R. (2017) Програмування засобами С#.NET (укр.) Programming by means of C#.NET (en.). [Опис дисципліни]

Н

Нагавичко, І. П. та Nagavichko, I. P. (2017) Бухгалтерський облік (укр.) Accounting (en.). [Опис дисципліни]

Нагорна, О. Б. та Nagornaya, O. B. (2017) Комплексна реабілітація військовослужбовців та членів їх сімей (укр.) Comprehensive rehabilitation of servicemen and their families (en.). [Опис дисципліни]

Нагорна, О. Б. та Nagornaya, O. B. (2017) Основи фізичної реабілітації (укр.) Fundamentals of physical rehabilitation (en.). [Опис дисципліни]

Нагорна, О. Б. та Nagornaya, O. B. (2017) Інноваційні засоби фізичної реабілітації (укр.) Innovative means of physical rehabilitation (en.). [Опис дисципліни]

Нагорна, О. Б. та Nagornaya, O. B. (2017) Фізична реабілітація в неврології та нейрохірургія (укр.) Physical rehab in neurology and neurosurgery (en.). [Опис дисципліни]

Нагорна, О. Б. та Nagornaya, O. B. (2017) Фізична реабілітація в хірургії (укр.) Physical rehabilitation in surgery (en.). [Опис дисципліни]

Назаров, С. М. та Nazarov, S. M. (2017) Методологія наукових досліджень (укр.) Methodology of scientific recearch (en.). [Опис дисципліни]

Назаров, С. М. та Nazarov, S. M. (2017) Водопостачання ІІ частина (водозабірні споруди) (укр.) Water supply part 2 (water intake buildings) (en.). [Опис дисципліни]

Назарук, В. Д. та Nazaruk, V. D. (2017) Системи електронного документообігу (укр.) Electronic document management systems (en.). [Опис дисципліни]

Назарук, В. Д. та Nazaruk, V. D. (2017) Основи теорії захисту інформації (укр.) Fundamentals of information security theory (en.). [Опис дисципліни]

Назарук, В. Д. та Nazaruk, V. D. (2017) Організація захисту інформації в комп'ютерних системах (укр.) Organization of information security in computer (en.). [Опис дисципліни]

Назарук, В. Д. та Nazaruk, V. D. (2017) Захист інформації (укр.) Protection of information (en.). [Опис дисципліни]

Назарук, В. Д. та Nazaruk, V. D. (2017) Захист інформації в комп'ютерних системах (укр.) Protection of information in computer systems (en.). [Опис дисципліни]

Назарук, В. Д. та Nazaruk, V. D. (2017) Теорія електричних та магнітних кіл (укр.) The theory of electric and magnetic circles (en.). [Опис дисципліни]

Наконечна, О. П. та Nakonechna, O. P. (2017) Філософія (укр.) Philosophy (en.). [Опис дисципліни]

Нестерчук, Н. Є. та Nesterchuk, N. E. (2017) Корекційна педагогіка (укр.) Corrective pedagogy (en.). [Опис дисципліни]

Нестерчук, Н. Є. та Nesterchuk, N. E. (2017) Фізична рекреація (укр.) Physical recreation (en.). [Опис дисципліни]

Нестерчук, Н. Є. та Nesterchuk, N. E. (2017) Профілактично-лікувальний масаж (укр.) Prophylactic and therapeutic massage (en.). [Опис дисципліни]

Нестерчук, Н. Є. та Nesterchuk, N. E. (2017) Реабілітація в спорті (укр.) Rehabilitation in sport (en.). [Опис дисципліни]

Новицька, О. С. та Novytska, O. S. (2017) Очищення вентиляційних викидів (укр.) Gas treatment technologies (en.). [Опис дисципліни]

Новицька, О. С. та Novytska, O. S. (2017) Опалення та вентиляція (укр.) Heating and ventilation (en.). [Опис дисципліни]

Новицька, О. С. та Novytska, O. S. (2017) Опалення (укр.) Heating of industrial buildings (en.). [Опис дисципліни]

Новицька, О. С. та Novytska, O. S. (2017) Опалення промислових будівель (укр.) Heating of industrial buildings (en.). [Опис дисципліни]

Новицька, О. С. та Novytska, O. S. (2017) Модернізація та реконструкція систем теплогазопостачання і вентиляції (укр.) Modernization and reconstruction of heat, gas supply and ventilation systems (en.). [Опис дисципліни]

Новицька, О. С. та Novytska, O. S. (2017) Вентиляція, кондиціонування та очищення повітря (укр.) Ventilation, air conditioning and gas treatment (en.). [Опис дисципліни]

Ногас, А. О. та Nogas, A. O. (2017) Біохімія фізичного виховання і спорту (укр.) Biochemistry of physical education and sports (en.). [Опис дисципліни]

Ногас, А. О. та Nogas, A. O. (2017) Біохімія фізичного виховання і спорту (укр.) Biochemistry of physical education and sports (en.). [Опис дисципліни]

Ногас, А. О. та Nogas, A. O. (2017) Діагностика і програми фізичної реабілітації в геронтології (укр.) Diagnostics and programs of physical rehabilitation in gerontology (en.). [Опис дисципліни]

Ногас, А. О. та Nogas, A. O. (2017) Фізична реабілітація в ревматології (укр.) Physical rehab in rheumatology (en.). [Опис дисципліни]

Ногас, А. О. та Nogas, A. O. (2017) Фізична реабілітація при множинних захворюваннях (укр.) Physical rehabilitation for multiple diseases (en.). [Опис дисципліни]

Ногас, А. О. та Nogas, A. O. (2017) Фізична реабілітація в косметології (укр.) Physical rehabilitation in cosmetology (en.). [Опис дисципліни]

Ногас, А. О. та Nogas, A. O. (2017) Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів (укр.) Physical rehabilitation in diseases of internal organs (en.). [Опис дисципліни]

Ногас, А. О. та Nogas, A. O. (2017) Рефлексотерапія (укр.) Reflexotherapy (en.). [Опис дисципліни]

Ніколайчук, О. М. та Nikolaichuk, O. M. (2017) Гідротехнічні споруди (укр.) Hydrotechnical structures (en.). [Опис дисципліни]

О

Оксентюк, Н. В. та Oksentiuk, N. V. (2017) Позитивна психологія (укр.) Positive psychology (en.). [Опис дисципліни]

Оксентюк, Н. В. та Oksentiuk, N. V. (2017) Психологія (укр.) Psychology (en.). [Опис дисципліни]

Ольховик, О. І. та Olhovik, O. I. (2017) Організація і технологія водогосподарських робіт (укр.) Organization and technology of aquiculturalworks (en.). [Опис дисципліни]

Ольховик, О. І. та Білецький, А. А. та Olkhovik, O. I. та Beletsky, A. A. (2017) Будівництво водогосподарських та природоохоронних систем (укр.) Construction of water management and environmental protection systems (en.). [Опис дисципліни]

Ольховик, О. І. та Клімов, С. В. та Olhovik, O. I. та Klimov, S. V. (2017) Організація і технологія будівництва (укр.) Organization and technology of construction (en.). [Опис дисципліни]

Ольшанський, П. В. та Olshansky, P. V. (2017) Інформатика та комп'ютерна техніка (укр.) Computer science and computer technology (en.). [Опис дисципліни]

Ольшанський, П. В. та Olshansky, P. V. (2017) Інженерна та комп'ютерна графіка (укр.) Engineering and computer graphics (en.). [Опис дисципліни]

Ольшанський, П. В. та Olshansky, P. V. (2017) Програмування під платформу .NET (укр.) Programming under the .NET platform (en.). [Опис дисципліни]

Ольшанський, П. В. та Olshansky, P. V. (2017) Програмування засобами С#.NET (укр.) Programming with C#.NET (en.). [Опис дисципліни]

Ольшанський, П. В. та Olshansky, P. V. (2017) Web-технології та web-дизайн (укр.) Web-technologies and web-design (en.). [Опис дисципліни]

Олійник, О. О. та Oleinik, O. O. (2017) Агрохімсервіс (укр.) Agropharmacology (en.). [Опис дисципліни]

Олійник, О. О. та Oleinik, O. O. (2017) Агрофармакологія з основами інтегрованого захисту рослин (укр.) Agropharmacology with Principles of integrated plant protection (en.). [Опис дисципліни]

Олійник, О. О. та Oleinik, O. O. (2017) Інтегрований захист рослин (укр.) Integrated Protection of Plants (en.). [Опис дисципліни]

Олійник, О. О. та Oleinik, O. O. (2017) Рекультивація земель (укр.) Land Rehabilitation (en.). [Опис дисципліни]

Олійник, О. О. та Oleinik, O. O. (2017) Методика агрохімічних досліджень (укр.) Methods of Agrochemicals research (en.). [Опис дисципліни]

Олійник, О. О. та Oleinik, O. O. (2017) Бонітування ґрунтів та оцінка якості земель (укр.) Soil quality and land quality assessment (en.). [Опис дисципліни]

Олійник, Олена Олександрівна та Oliinyk, O. O. (2017) Ринкова інфраструктура (укр.) Market Infrastructure (en.). [Опис дисципліни]

Орлова, А. М. та Orlova, A. M. (2017) Водопідготовка систем теплопостачання (укр.) Water Treatment of Heating Systems (en.). [Опис дисципліни]

Орлова, А. М. та Orlova, A. M. (2017) Водопостачання та водовідведення (укр.) Water supply and Water Disposal (en.). [Опис дисципліни]

Орлова, А. М. та Orlova, A. M. (2017) Водопідготовка на теплових та атомних електричних станціях (укр.) Water treatment for thermal, nuclear and power plants (en.). [Опис дисципліни]

Осадча, О. О. та Osadcha, O. O. (2017) Облік і звітність в оподаткуванні (укр.) Accounting and reporting in taxation (en.). [Опис дисципліни]

Осадча, О. О. та Osadcha, O. O. (2017) Податкова система (укр.) Tax system (en.). [Опис дисципліни]

Остапчук, О. П. та Ostapchuk, O. P. (2017) Аналіз даних та математична статистика (укр.) Data analysis and mathematical statistics (en.). [Опис дисципліни]

Остапчук, О. П. та Ostapchuk, O. P. (2017) Математичне і комп'ютерне моделювання природних і техногенних систем (укр.) Mathematical and computer modelling of natural and man-made systems (en.). [Опис дисципліни]

Остапчук, О. П. та Ostapchuk, O. P. (2017) Чисельні методи математичної фізики (укр.) Numerical methods of mathematical physics (en.). [Опис дисципліни]

Остапчук, О. П. та Іванчук, Н. В. та Ostapchuk, O. P. та Ivanchuk, N. V. (2017) Програмування (укр.) Programming (en.). [Опис дисципліни]

Остапчук, С. М. та Ostapchuk, S. M. (2017) Картографія 1(укр.) Cartography 1(en.). [Опис дисципліни]

Остапчук, С. М. та Ostapchuk, S. M. (2017) Картографічний метод досліджень (укр.) Cartographic method of research(en.). [Опис дисципліни]

Остапчук, С. М. та Ostapchuk, S. M. (2017) Топографічне креслення (укр.) Drawings are topographical(en.). [Опис дисципліни]

Остапчук, С. М. та Ostapchuk, S. M. (2017) Топографія з основами картографії (укр.) Topography with the basics of cartography (en.). [Опис дисципліни]

П

Павелко, О. В. та Pavelko, O. V. (2017) Облік у банках (укр.) Banking accounting (en.). [Опис дисципліни]

Павелко, О. В. та Pavelko, O. V. (2017) Облік інвестицій (укр.) Investments accounting (en.). [Опис дисципліни]

Панчук, Ю. М. (2017) Інженерна геодезія. [Опис дисципліни]

Панчук, Ю. М. (2017) Інженерна геодезія(Спецкурс)(укр.) Geodetic support of land survey and cadastral works(en.). [Опис дисципліни]

Панчук, Ю. М. та Panchuk, Y. M. (2017) Основи геодезії (укр.) Basics of geodesy (en.). [Опис дисципліни]

Панчук, Ю. М. та Panchuk, Y. M. (2017) Геодезія (укр.) Geodesy (en.). [Опис дисципліни]

Панчук, Ю. М. та Panchuk, Yu. M. (2017) Основи геодезії (укр.) Basics of geodesy (en.). [Опис дисципліни]

Панчук, Ю. М. та Panchuk, Yu. M. (2017) Будівництво(укр.) Construction(en.). [Опис дисципліни]

Печенюк, А. В. та Pecheniuk, A. V. (2017) Системи і механізми соціального захисту (укр.) Systems and mechanisms of social protection (en.). [Опис дисципліни]

Подворний, А. В. та Podvornyi, A. V. (2017) Будівельна механіка (спеціальний курс) (укр.) Construction mechanics (special course) (en.). [Опис дисципліни]

Подворний, А. В. та Podvornyi, A. V. (2017) Будівельна механіка (спеціальний курс) (укр.) Construction mechanics (special course) (en.). [Опис дисципліни]

Подворний, А. В. та Podvornyi, A. V. (2017) Проектування мостів і труб (укр.) Design of bridges and pipes (en.). [Опис дисципліни]

Подворний, А. В. та Podvornyi, A. V. (2017) Проектування мостів і труб (спеціальний курс) (укр.) Design of bridges and pipes (special course) (en.). [Опис дисципліни]

Подворний, А. В. та Podvornyi, A. V. (2017) Числові методи розрахунку і автоматизація проектування (укр.) Numerical methods of calculation and automation of design (en.). [Опис дисципліни]

Подворний, А. В. та Podvornyi, A. V. (2017) Опір матеріалів (спецкурс) і основи теорії пружності і пластичності (укр.) Resistance of materials (special course) and bases of the theory of elasticity and plasticity (en.). [Опис дисципліни]

Подворний, А. В. та Podvornyi, A. V. (2017) Опір матеріалів (спеціальний курс), теорія пружності, пластичності та повзучості (укр.) Resistance of materials (special course), theory of elasticity, plasticity and creep (en.). [Опис дисципліни]

Подворний, А. В. та Podvornyi, A. V. (2017) Теоретична механіка та опір матеріалів (укр.) Theoretical mechanics and resistance of materials (en.). [Опис дисципліни]

Познаховський, В. А. та Poznahovskij, V. A (2017) Організація міжнародних автомобільних перевезень (укр.) Organization of the international automobile transport (en.). [Опис дисципліни]

Познаховський, В. А. та Poznahovskij, V. A (2017) Таксомоторні перевезення (укр.) Taxi transportation (en.). [Опис дисципліни]

Познаховський, В. А. та Poznahovskij, V. A (2017) Ефективність транспорту (укр.) Transport Efficiency (en.). [Опис дисципліни]

Познаховський, В. А. та Poznahovskij, V. A (2017) Основи економіки автомобільного транспорту(укр.) The fundamentals of the economy of road transport (en.). [Опис дисципліни]

Позняковська, Н. М. та Poznyakovska, N. M. (2017) Фінансовий облік 1 (укр.) Financial accounting 1 (en.). [Опис дисципліни]

Позняковська, Н. М. та Poznyakovska, N. M. (2017) Фінансовий облік 1,2 (укр.) Financial accounting 1,2 (en.). [Опис дисципліни]

Позняковська, Н. М. та Poznyakovska, N. M. (2017) Фінансовий облік 2 (укр.) Financial accounting 2 (en.). [Опис дисципліни]

Позняковська, Н. М. та Poznyakovska, N. M. (2017) Державний фінансовий контроль (укр.) State Financial Control (en.). [Опис дисципліни]

Польовий, В. М. та Poljovuy, V. M. (2017) Система застосування добрив (укр.) System of Fertilizers’ Use (en.). [Опис дисципліни]

Поліщук, В. Л. та Polischuk, V. L. (2017) Навчальний тренінг з обліку і оподаткування (укр.) Training in accounting and taxation (en.). [Опис дисципліни]

Поліщук, В. Л. та Polishchuk, V. L. (2017) Податковий облік і звітність (укр.) Tax accounting and reporting (en.). [Опис дисципліни]

Поліщук, В. Л. та Polishchuk, V. L. (2017) Організація первинного обліку (укр.) The organization of primary accounting (en.). [Опис дисципліни]

Попко, О. В. та Popko, O. V. (2017) Товарна інноваційна політика (укр.) Commercial innovative policy (en.). [Опис дисципліни]

Попко, О. В. та Popko, O. V. (2017) Логістичний менеджмент (укр.) Logistics Management (en.). [Опис дисципліни]

Попко, О. В. та Popko, O. V. (2017) Маркетинговий менеджмент (укр.) Marketing Management (en.). [Опис дисципліни]

Попко, О. В. та Popko, O. V. (2017) Стратегічний маркетинг (укр.) Strategic Marketing (en.). [Опис дисципліни]

Потійчук, О. Б. та Potiychuk, O. B. (2017) Проектування розв'язок на автомобільних дорогах та міських вулицях (укр.) Design of junctions on automobile roads and urban streets (en.). [Опис дисципліни]

Потійчук, О. Б. та Potiychuk, O. B. (2017) Транспортні розв'язки (укр.) Transport junctions (en.). [Опис дисципліни]

Похильчук, І. О. та Pokhylchook, I. O. (2017) Теорія механізмів і машин (укр.) Theory of Mechanisms and Machines (en.). [Опис дисципліни]

Похильчук, І. О. та Pokhylchook, I. O. (2017) Теорія механізмів і машин (укр.) Theory of Mechanisms and Machines (en.). [Опис дисципліни]

Прищепа, О. В. та Pryshchepa, O. V. (2017) Моделювання випадкових процесів (укр.) Modelling of random processes (en.). [Опис дисципліни]

Прищепа, О. В. та Pryshchepa, O. V. (2017) Теорія ймовірностей (укр.) Probability theory (en.). [Опис дисципліни]

Прищепа, О. В. та Pryshchepa, O. V. (2017) Теорія ймовірності і математична статистика (укр.) Probability theory and mathematical statistics (en.). [Опис дисципліни]

Прищепа, О. В. та Pryshchepa, O. V. (2017) Випадкові процеси та їх моделювання (укр.) Random processes and their modelling (en.). [Опис дисципліни]

Прокопчук, А. В. та Prokopchuk, A. V. (2017) Транспортно-навігаційні ГІС (укр.) Transport and navigation GIS(en.). [Опис дисципліни]

Прокопчук, Н. М. та Prokopchuk, N. M. (2017) Виробнича санітарія та фізіологія праці (укр.) Industrial sanitation and physiology of labor (en.). [Опис дисципліни]

Прокопчук, Н. М. та Prokopchuk, N. M. (2017) Системи індивідуального захисту в охороні праці (укр.) Systems of personal protection in labor protection (en.). [Опис дисципліни]

Проценко, С. Б. та Protsenko, S. B. (2017) Автоматизоване проектування систем теплогазопостачання і вентиляції (укр.) Automated design of heat and gas supply and ventilation systems (en.). [Опис дисципліни]

Проценко, С. Б. та Protsenko, S. B. (2017) Автономні системи інженерного обладнання будівель та споруд (укр.) Autonomous systems of engineering equipment for buildings and structures (en.). [Опис дисципліни]

Проценко, С. Б. та Protsenko, S. B. (2017) Основи геоінформатики систем водопостачання і водовідведення (укр.) Basics of geoinformatics of water supply and sewage systems (en.). [Опис дисципліни]

Проценко, С. Б. та Protsenko, S. B. (2017) САПР систем теплогазопостачання і вентиляції (укр.) CAD systems of heat and gas supply and ventilation (en.). [Опис дисципліни]

Проценко, С. Б. та Protsenko, S. B. (2017) Комп'ютерне моделювання систем теплогазопостачання і вентиляції (укр.) Computer modelling of heat and gas supply and ventilation systems (en.). [Опис дисципліни]

Проценко, С. Б. та Protsenko, S. B. (2017) Системи промислової та аварійної вентиляції (укр.) Industrial and emergency ventilation systems (en.). [Опис дисципліни]

Піліпака, Л. М. та Pilipaka, L. M. (2017) Міські вулиці та дороги (укр.) Streets and roads (en.). [Опис дисципліни]

Піліпака, Л. М. та Pilipaka, L. M. (2017) Містобудівельні системи (укр.) Urban systems (en.). [Опис дисципліни]

Піліпака, Л. М. та Pilipaka, L. M. (2017) Міський транспорт (укр.) Urban tranport (en.). [Опис дисципліни]

Р

Рейнська, В. Б. та Reinska, V. B. (2017) Прикладне програмне забезпечення (укр.) Application Software (en.). [Опис дисципліни]

Рейнська, В. Б. та Reinska, V. B. (2017) Економіка та організація інформаційного бізнесу (укр.) Economics and organization of information business (en.). [Опис дисципліни]

Рейнська, В. Б. та Reinska, V. B. (2017) Інформатика та комп'ютерна техніка (укр.) Informatics and Computer Engineering (en.). [Опис дисципліни]

Реут, Д. Т. та Reut, D. T. (2017) Розробка пристроїв на базі Arduino (укр.) Development of an Arduino-based devices (en.). [Опис дисципліни]

Реут, Д. Т. та Reut, D. T. (2017) Мехатроніка та роботизовані комплекси (укр.) Mechatronics and robotic complexes (en.). [Опис дисципліни]

Реут, Д. Т. та Reut, D. T. (2017) Програмування мікроконтролерів (укр.) Microcontroller programming (en.). [Опис дисципліни]

Рибалко, А. В. та Rybalko, A. (2017) Фізика (укр.) Physics (en.). [Опис дисципліни]

Ричков, П. А. та Rychkov, P. A. (2017) Методологія наукових досліджень (укр.) Methodologyof scientific research (en.). [Опис дисципліни]

Ричков, П. А. та Лушнікова, Н. В. та Rychkov, P. A. та Lushnikova, N. V. (2017) Критика сучасних архітектурних теорій (укр.) Criticism of modern architectural theories (en.). [Опис дисципліни]

Рощенюк, А. М. та Roshcheniuk, A. M. (2017) Захист інформації (укр.) Information security (en.). [Опис дисципліни]

Рудик, А. В. та Rudyk, A. V. (2017) Теоретичні основи електротехніки 1, 2, 3 ч. (укр.) Theoretical foundations of electrical engineering, p. 1, 2, 3 (en.). [Опис дисципліни]

Ряба, О. І. та Ryaba, O. I. (2017) Політична економія (укр.) Political Economy (en.). [Опис дисципліни]

Рябенко, О. А. та Riabenko, O. A. (2017) Робота гідроенергетичних об’єктів в умовах хвильових процесів (укр.) Hydropower facilities operating in conditions of wave processes (en.). [Опис дисципліни]

Рябенко, О. А. та Riabenko, O. A. (2017) Гідроелектростанції в особливих кліматичних умовах (укр.) Hydropower plants in specific climatic conditions (en.). [Опис дисципліни]

Рябенко, О. А. та Riabenko, O. A. (2017) Теорія подібності та моделювання гідравлічних процесів (укр.) Similarity theory and modelling of hydraulic processes (en.). [Опис дисципліни]

Рябенко, О. А. та Riabenko, O. A. (2017) Теорія подібності та моделювання гідравлічних процесів (укр.) Similarity theory and modelling of hydraulic processes (en.). [Опис дисципліни]

С

Самолюк, Н. М. та Samoliuk, N. M. (2017) Трудові договірні відносини (укр.) Employment Contractual Relations (en.). [Опис дисципліни]

Самолюк, Н. М. та Samoliuk, N. M. (2017) Управління персоналом (укр.) Personnel Management (en.). [Опис дисципліни]

Самолюк, Н. М. та Samoliuk, N. M. (2017) Фізіологія і психологія праці (укр.) Physiology and Psychology of Labour (en.). [Опис дисципліни]

Сасюк, З. К. та Sasiuk, Z. K. (2017) Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка (укр.) Descriptive geometry, engineering and computer graphics for speciality (en.). [Опис дисципліни]

Сасюк, З. К. та Sasiuk, Z. K. (2017) Інженерна та комп'ютерна графіка (укр.) Engineering graphics (en.). [Опис дисципліни]

Сафоник, А. П. та Safonik, A. P. (2017) Комп'ютерне проектування електроенергетичних систем (укр.) Computer designing of electroenergetic systems (en.). [Опис дисципліни]

Сафоник, А. П. та Safonyk, A. P. (2017) Комп'ютерні системи та мережі в АСКТП (укр.) Computer systems and networks in the control system (en.). [Опис дисципліни]

Сафоник, А. П. та Safonyk, A. P. (2017) Проектування комп'ютерно-інтегрованих систем управління (укр.) Designing of computer-integrated control systems (en.). [Опис дисципліни]

Сафоник, А. П. та Safonyk, A. P. (2017) Інформатика та комп'ютерна техніка (укр.) Informatics and computer technology (en.). [Опис дисципліни]

Сафоник, А. П. та Safonyk, A. P. (2017) Математичні задачі енергетики (укр.) Mathematical problems of power engineering (en.). [Опис дисципліни]

Сафоник, А. П. та Safonyk, A. P. (2017) Числові методи (укр.) Numerical methods (en.). [Опис дисципліни]

Сафоник, А. П. та Safonyk, A. P. (2017) Технології об'єктно-орієнтованого та web-програмування (укр.) Technologies of object-oriented and web-programming (en.). [Опис дисципліни]

Серілко, Д. Л. та Serilko, D. L. (2017) Теоретична механіка (укр.) Theoretical mechanics (en.). [Опис дисципліни]

Серілко, Л. С. та Serilko, L. S. (2017) Теоретична механіка (укр.) Theoretical mechanics (en.). [Опис дисципліни]

Серілко, Л. С. та Serilko, L. S. (2017) Теоретична механіка (укр.) Theoretical mechanics (en.). [Опис дисципліни]

Серілко, Л. С. та Serilko, L. S. (2017) Теоретична механіка (укр.) Theoretical mechanics (en.). [Опис дисципліни]

Сидорчук, Б. П. та Sydorchuk, B. P. (2017) Ідентифікація та моделювання технологічних об'єктів (укр.) Identification and modeling of technological objects (en.). [Опис дисципліни]

Сиротинська, А. П. та Sirotinska, A. P. (2017) Автоматизована обробка даних (укр.) Automated data processing (en.). [Опис дисципліни]

Сиротинська, А. П. та Sirotinska, A. P. (2017) Інформаційні системи і технології в обліку та оподаткуванні (укр.) Information systems and technologies in accounting and taxation (en.). [Опис дисципліни]

Слюсарчук, В. Ю. та Slyusarchuk, V. Y. (2017) Вища математика (укр.) Higher Mathematics (en.). [Опис дисципліни]

Смолінська, О. Е. та Бенедюк, П. О. та Smolinska, O. E. та Benediuk, P. O. (2017) Архітектурна графіка (укр.) Architectural graphics (en.). [Опис дисципліни]

Солодка, Т. М. та Solodka, T. M. (2017) Адаптивне рослинництво (укр.) Adaptive plant-grower (en.). [Опис дисципліни]

Солодка, Т. М. та Solodka, T. M. (2017) Сільськогосподарська радіобіологія (укр.) Agricultural radiobiology (en.). [Опис дисципліни]

Солодка, Т. М. та Solodka, T. M. (2017) Біотехнологія (укр.) Biotechnology (en.). [Опис дисципліни]

Солодка, Т. М. та Solodka, T. M. (2017) Генетика з основами селекції (укр.) Genetics with Principles of selection (en.). [Опис дисципліни]

Солодка, Т. М. та Solodka, T. M. (2017) Фізіологія рослин (укр.) Physiology of Plants (en.). [Опис дисципліни]

Солодка, Т. М. та Solodka, T. M. (2017) Рослинництво з основами луківництва (укр.) Plant Growing (en.). [Опис дисципліни]

Солодка, Т. М. та Solodka, T. M. (2017) Фітопатологія (укр.) Plant pathology (en.). [Опис дисципліни]

Солодка, Т. М. та Solodka, T. M. (2017) Ентомологія (укр.) Еntomology (en.). [Опис дисципліни]

Солодкий, В. О. та Solodkyi, V. O. (2017) Моделі і методи прийняття рішень в економіці підприємства (укр.) Models and methods of decision making in the economy of enterprise (en.). [Опис дисципліни]

Соломко, М. Т. та Solomko, M. T. (2017) Комп'ютерна логіка (укр.) Computer logic (en.). [Опис дисципліни]

Соломко, М. Т. та Solomko, M. T. (2017) Комп'ютерні мережі (укр.) Computer networks (en.). [Опис дисципліни]

Соломко, М. Т. та Solomko, M. T. (2017) Системи управління базами даних (укр.) Database management systems (en.). [Опис дисципліни]

Соломко, М. Т. та Solomko, M. T. (2017) Управління інноваційними проектами (укр.) Management of innovative projects (en.). [Опис дисципліни]

Соломко, М. Т. та Solomko, M. T. (2017) Сучасні операційні системи (укр.) Modern operating systems (en.). [Опис дисципліни]

Соломко, М. Т. та Solomko, M. T. (2017) Мережеві інформаційні технології (укр.) Network Information Technology (en.). [Опис дисципліни]

Соломко, М. Т. та Solomko, M. T. (2017) Об'єктно-орієнтоване програмування (укр.) Object-Oriented Programming (en.). [Опис дисципліни]

Соломко, М. Т. та Solomko, M. T. (2017) Організація баз даних (укр.) Organization of databases (en.). [Опис дисципліни]

Сорока, В. С. (2017) Комерційна робота на транспорті. [Опис дисципліни]

Степанченко, О. М. та Stepanchenko, O. M. (2017) Функціональне програмування (укр.) Functional programming (Masters) (en.). [Опис дисципліни]

Степанченко, О. М. та Stepanchenko, O. M. (2017) Основи функціонального програмування (укр.) Fundamentals of functional programming (en.). [Опис дисципліни]

Степанюк, А. А. та Stepanuk, A. A. (2017) Будівельна техніка (укр.) Construction machinery (en.). [Опис дисципліни]

Степанюк, А. А. та Stepanuk, A. A. (2017) Безпечна експлуатація будівельних машин, механізмів та обладнання (укр.) Safe operation of construction machinery, machinery and equipment (en.). [Опис дисципліни]

Степасюк, Ю. О. та Stepasyuk, Y. O. (2017) Технологія сучасних ресурсоекономних будівельних матеріалів (укр.) Technology of modern resource-saving building materials (en.). [Опис дисципліни]

Степасюк, Ю. О. та Stepasyuk, Y. O. (2017) Матеріали для дорожнього одягу (укр.) Traveling Materials (en.). [Опис дисципліни]

Стефанишин, Д. В. та Stefanyshyn, D. V. (2017) Управління режимами роботи гідротехнічних споруд та гідроенергетичних об'єктів (укр.) Control of operation regimes of hydraulic structures and hydropower projects (en.). [Опис дисципліни]

Стефанишин, Д. В. та Stefanyshyn, D. V. (2017) Надійність гідротехнічних об'єктів (укр.) Hydropower projects safety (en.). [Опис дисципліни]

Стефанишин, Д. В. та Stefanyshyn, D. V. (2017) Математичні методи і моделі в розрахунках на ЕОМ (укр.) Mathematical methods and models in calculations on a computer (en.). [Опис дисципліни]

Стефанишин, Д. В. та Stefanyshyn, D. V. (2017) Методологія наукових досліджень (укр.) Methodology of Scientific Research (en.). [Опис дисципліни]

Стеценко, А. М. та Stetsenko, A. M. (2017) Інтегровані системи управління (укр.) Integrated control systems (en.). [Опис дисципліни]

Стратонова, Н. О. та Stratonova, N. O. (2017) Культурологія та релігієзнавство (укр.) Culture and religion studies (en.). [Опис дисципліни]

Стратонова, Н. О. та Stratonova, N. O. (2017) Кіберкультура (укр.) Cyberculture (en.). [Опис дисципліни]

Стратонова, Н. О. та Stratonova, N. O. (2017) Філософія відеоігор (укр.) Philosophy of Videogames (en.). [Опис дисципліни]

Стрілець, В. М. та Strilets, V. M. (2017) Деталі машин і ПТО (укр.) Machine Elements and Hoisting Transport Equipment (en.). [Опис дисципліни]

Стрілець, О. Р. та Strilets, O. R. (2017) Основи конструювання (укр.) Fundamentals of Constructing (en.). [Опис дисципліни]

Стрілець, О. Р. та Strilets, O. R. (2017) Деталі машин (укр.) Machine elements (en.). [Опис дисципліни]

Супрунюк, В. В. та Suprunyuk, V. V. (2017) Проектування основ і фундаментів у складних інженерно-геологічних умовах (укр.) Bases’ and foundations’ design in difficult engineering and geological conditions (en.). [Опис дисципліни]

Супрунюк, В. В. та Suprunyuk, V. V. (2017) Основи розрахунків конструкцій дорожніх споруд (укр.) Basics of construction’s calculation of road structures (en.). [Опис дисципліни]

Супрунюк, В. В. та Suprunyuk, V. V. (2017) Будівництво та експлуатація інженерних мереж (укр.) Building and exploitation of engineering chains (en.). [Опис дисципліни]

Супрунюк, В. В. та Suprunyuk, V. V. (2017) Моніторинг транспортних потоків та дорожнього середовища (укр.) Monitoring of traffic courses and road environment (en.). [Опис дисципліни]

Супрунюк, В. В. та Suprunyuk, V. V. (2017) Організація та планування дорожнього виробництва (укр.) Organization and planning of road production (en.). [Опис дисципліни]

Супрунюк, В. В. та Suprunyuk, V. V. (2017) Механіка грунтів, основи і фундаменти (укр.) Soil mechanics, bases and foundations (en.). [Опис дисципліни]

Сяський, В. О. та Siaskyi, V. O. (2017) Вища математика (укр.) Higher Mathematics (en.). [Опис дисципліни]

Сяський, В. О. та Siaskyi, V. O. (2017) Вища та прикладна математика (укр.) Higher and Applied Mathematics (en.). [Опис дисципліни]

Т

Тадеєва, М. І. та Крутько, Т. В. та Попович, Р. Г. та Тимощук, І. О. та Tadeіeva, M. I. та Krutko, T. V. та Popovych, R. H. та Tymoshchuk, I. O. (2017) Іноземна мова для здобувачів освітньо-наукового рівня доктор філософії (укр.) Foreign Language for PhD students (en.). [Опис дисципліни]

Тадєєв, О. А. та Tadyeyev, О. А. (2017) Основи вищої та супутникової геодезії(укр.) Fundamentals of higher and satellite geodesy(en.). [Опис дисципліни]

Тадєєв, О. А. та Tadyeyev, О. А. (2017) Вища геодезія(укр.) Higher geodesy(en.). [Опис дисципліни]

Тадєєв, О. А. та Tadyeyev, О. А. (2017) Математична обробка геодезичних вимірів (укр.) Mathematical processing of geodetic measurements(en.). [Опис дисципліни]

Таргоній, С. В. та Tarhoniy, S. V. (2017) Проектування автомобільних доріг (укр.) Design of highways (en.). [Опис дисципліни]

Таргоній, С. В. та Tarhoniy, S. V. (2017) Проектування автомобільних доріг (спецкурс) (укр.) Highways’ design (special course) (en.). [Опис дисципліни]

Таргоній, С. В. та Tarhoniy, S. V. (2017) Системи автоматизованого проектування автомобільних доріг (укр.) Systems of automatized roads’ design (en.). [Опис дисципліни]

Тимощук, І. О. та Tymoshchuk, I. O. (2017) Іноземна мова (французька) (рівень володіння А1) (укр.) French as a Foreign Language (level A1) (en.). [Опис дисципліни]

Тимощук, І. О. та Tymoshchuk, I. O. (2017) Іноземна мова (французька) (рівень володіння А2) (укр.) French as a Foreign Language (level A2) (en.). [Опис дисципліни]

Тинчук, С. О. та Tynchuk, S. O. (2017) Технічна механіка 2 (укр.) Technical mechanics 2 (en.). [Опис дисципліни]

Тинчук, С. О. та Tynchuk, S. O. (2017) Основи теорії споруд (укр.) Fundamentals of the theory of structures (en.). [Опис дисципліни]

Тинчук, С. О. та Tynchuk, S. O. (2017) Основи теорії споруд (укр.) Fundamentals of the theory of structures (en.). [Опис дисципліни]

Тинчук, С. О. та Tynchuk, S. O. (2017) Організація будівництва транспортних споруд (спеціальний курс) (укр.) Organization of construction of transport structures (special course) (en.). [Опис дисципліни]

Тинчук, С. О. та Tynchuk, S. O. (2017) Опір матеріалів (укр.) Resistance of Materials (en.). [Опис дисципліни]

Тинчук, С. О. та Tynchuk, S. O. (2017) Опір матеріалів (укр.) Resistance of Materials (en.). [Опис дисципліни]

Ткачук, М. М. та Tkachuk, M. M. (2017) Управління будівництвом водогосподарських та природоохоронних систем (укр.) Management of construction of water management and environmental systems (en.). [Опис дисципліни]

Ткачук, М. М. та Tkachuk, M. M. (2017) Організація та технологія водогосподарського будівництва (укр.) Organization and technology of water management the construction (en.). [Опис дисципліни]

Ткачук, О. А. та Tkachuk, O. A. (2017) Міські інженерні мережі (укр.) City engineering networks (en.). [Опис дисципліни]

Ткачук, О. А. та Tkachuk, O. A. (2017) Інженерне забезпечення міських територій (укр.) Engineering of city territories (en.). [Опис дисципліни]

Ткачук, О. А. та Tkachuk, O. A. (2017) Міське господарство (укр.) Urban of development (en.). [Опис дисципліни]

Токар, Л. О. та Tokar, L. O. (2017) Аеродинаміка вентиляції (укр.) Aerodynamics of ventilation (en.). [Опис дисципліни]

Токар, Л. О. та Tokar, L. O. (2017) Прикладна гідравліка (укр.) Hydro-gas dynamics (en.). [Опис дисципліни]

Токар, Л. О. та Tokar, L. O. (2017) Гідрогазодинаміка (укр.) Hydrogasdynamics (en.). [Опис дисципліни]

Токар, Л. О. та Tokar, L. O. (2017) Гідрогазодинаміка (укр.) Hydrogasdynamics (en.). [Опис дисципліни]

Токар, Л. О. та Tokar, L. O. (2017) Гідрогазодинаміка (укр.) Hydrogasdynamics (en.). [Опис дисципліни]

Токар, Л. О. та Tokar, L. O. (2017) Технічна механіка рідини і газу (укр.) Technical mechanics of liquid and gas (en.). [Опис дисципліни]

Токар, О. І. та Tokar, O. I. (2017) Інженерна гідравліка систем теплогазопостачання та вентиляції (укр.) Engineering hydraulics of heat and gas supply and ventilation systems (en.). [Опис дисципліни]

Токар, О. І. та Tokar, O. I. (2017) Технічна механіка рідини і газу (укр.) Technical mechanics of liquid and gas (en.). [Опис дисципліни]

Трач, В. М. та Trach, V. M. (2017) Основи надійності мостових споруд (укр.) Base reliability of bridge structures (en.). [Опис дисципліни]

Трач, В. М. та Trach, V. M. (2017) Будівельна механіка (загальний курс) (укр.) Building mechanics (general course) (en.). [Опис дисципліни]

Трач, В. М. та Trach, V. M. (2017) Будівельна механіка (спеціальний курс) (укр.) Building mechanics (special course) (en.). [Опис дисципліни]

Трач, В. М. та Trach, V. M. (2017) Будівельна механіка (спеціальний курс) (укр.) Building mechanics (special course) (en.). [Опис дисципліни]

Трач, В. М. та Trach, V. M. (2017) Будівельна механіка (спеціальний курс) (укр.) Building mechanics (special course) (en.). [Опис дисципліни]

Трач, В. М. та Trach, V. M. (2017) Проектування і будівництво тунелів і метрополітенів (укр.) Design and building of tunnels and metropolitenes (en.). [Опис дисципліни]

Трач, Ю. П. та Trach, Y. P. (2017) Імітаційне моделювання у системах водопостачання і водовідведення (укр.) Simulation in water supply and watertreatment systems (en.). [Опис дисципліни]

Трохимець, С. М. та Trokhymets, S. M. (2017) Застосування безпілотних літальних апаратів в ГІС(укр.) Application of unmanned aerial vehicles in GIS(en.). [Опис дисципліни]

Трохимець, С. М. та Trokhymets, S. M. (2017) Основи фотограмметрії(укр.) Basiсs of photogrammetry(en.). [Опис дисципліни]

Трохимець, С. М. та Trokhymets, S. M. (2017) Основи дистанційного зондування(укр.) Basiсs of remote sensing(en.). [Опис дисципліни]

Трохимець, С. М. та Trokhymets, S. M. (2017) Геодезичні прилади з основами метрології та стандартизації (укр.) Geodetic instruments with the basics of metrology and standardization(en.). [Опис дисципліни]

Трохимець, С. М. та Trokhymets, S. M. (2017) Фотограмметрія та дистанційне зондування (укр.) Photogrammetry and remote sensing(en.). [Опис дисципліни]

Трушева, С. С. та Trusheva, S. S. (2017) Біологічні системи землеробства (укр.) Biological Systems of Farming (en.). [Опис дисципліни]

Трушева, С. С. та Trusheva, S. S. (2017) Екологія ґрунтів з основами рекультивації земель (укр.) Ecology of Soils with Principles of Land Recultivation (en.). [Опис дисципліни]

Трушева, С. С. та Trusheva, S. S. (2017) Методологія наукових досліджень (укр.) Methodology of Scientific Research (en.). [Опис дисципліни]

Трушева, С. С. та Trusheva, S. S. (2017) Часткове ґрунтознавство (укр.) Partial Soil Science (en.). [Опис дисципліни]

Трушева, С. С. та Trusheva, S. S. (2017) Основи наукових досліджень (укр.) Principles of Science Research (en.). [Опис дисципліни]

Трушева, С. С. та Trusheva, S. S. (2017) Моніторинг ґрунтів (укр.) Soil Monitoring (en.). [Опис дисципліни]

Туровська, Г. І. та Turovska, H. I. (2017) Правові основи та управління цивільною безпекою (укр.) Legal bases and management of civil security (en.). [Опис дисципліни]

Туровська, Г. І. та Turovska, H. I. (2017) Організація наглядової діяльності в галузі охорони праці (укр.) Organization of supervisory activity in the field of safety labor (en.). [Опис дисципліни]

Туровська, Г. І. та Turovska, H. I. (2017) Ергономіка робочих місць (укр.) Workplace ergonomics (en.). [Опис дисципліни]

Туровська, Г. І. та Turovska, H. I. (2017) Психологія праці та її безпеки (укр.) The psychology of labor and its security (en.). [Опис дисципліни]

Туровська, Г. І. та Гнєушев, В. О. та Шаталов, О. С. та Довбенко, Т. О. та Довбенко, В. О. та Зощук, В. О. та Богданенко, О. В. та Turovska, H. I. та Hnieushev, V. O. та Shatalov, O. S. та Dovbenko, T. O. та Dovbenko, V. S. та Zoshchuk, V. O. та Bogdanenko, O. V. (2017) Основи охорони праці (укр.) Basics of labor protection (en.). [Опис дисципліни]

Турченюк, М. О. та Turchenіuk, M. O. (2017) Основи теорії транспортних процесів і систем (укр.) Basic theory of transport processes and systems (en.). [Опис дисципліни]

Ф

Филипчук, В. Л. та Fylypchuk, V. L. (2017) Промислова екологія (укр.) Industrial ecology (en.). [Опис дисципліни]

Филипчук, В. Л. та Fylypchuk, V. L. (2017) Розслідування, облік і аналіз нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (укр.) Investigation, accounting and analysis of accidents at work and occupational diseases (en.). [Опис дисципліни]

Филипчук, В. Л. та Fylypchuk, V. L. (2017) Методика та організація наукових досліджень (укр.) Methodology and organization of scientific research (en.). [Опис дисципліни]

Филипчук, В. Л. та Fylypchuk, V. L. (2017) Безпечна експлуатація інженерних систем (укр.) Safe operation of engineering systems (en.). [Опис дисципліни]

Филипчук, В. Л. та Туровська, Г. І. та Гшєушев, В. О. та Шаталов, О. С. та Кусковець, С. Л. та Довбенко, Т. О. та Довбенко, В. О. та Кухнюк, О. М. та Fylypchuk, V. L. та Turovska, H. I. та Hnieushev, V. O. та Shatalov, O. S. та Kuskovets, S. L. та Dovbenko, T. O. та Dovbenko, V. S. та Kukhnyuk, O. M. (2017) Охорона праці в галузі (укр.) Labor protection in the branch (en.). [Опис дисципліни]

Фурман, В. М. та Furman, V. M. (2017) Землеробство (укр.) Agriculture (en.). [Опис дисципліни]

Фурман, В. М. та Furman, V. M. (2017) Картографія ґрунтів (укр.) Cartography of soils (en.). [Опис дисципліни]

Фурман, В. М. та Furman, V. M. (2017) Управління ґрунтовими режимами (укр.) Management the ground modes (en.). [Опис дисципліни]

Фурман, В. М. та Furman, V. M. (2017) Ґрунтознавство (укр.) Soil science (en.). [Опис дисципліни]

Фурман, В. М. та Furman, V. M. (2017) Технологія раціонального землекористування та ґрунтозахисна система землеробства (укр.) Technology of rational land-tenure and soil defense system of agriculture (en.). [Опис дисципліни]

Фурманець, О. А. та Furmanets, O. A. (2017) Агрохімія (укр.) Agrochemistry (en.). [Опис дисципліни]

Фурманець, О. А. та Furmanets, O. A. (2017) Комп'ютерні технології програмування родючості ґрунтів і врожайності сільськогосподарських культур (укр.) Computer technologies of soil fertility and crop yields programming (en.). [Опис дисципліни]

Фурманець, О. А. та Furmanets, O. A. (2017) Моделювання ґрунтових процесів та прогнозування врожайності сільськогосподарських культур (укр.) Soil processes modeling and crop yields forecasting (en.). [Опис дисципліни]

Фурманець, О. А. та Furmanets, O. A. (2017) Овочівництво (укр.) Vegetable Growing (en.). [Опис дисципліни]

Фурманець, О. А. та Furmanets, O. A. (2017) Овочівництво закритого ґрунту (укр.) Vegetable-growing in Sheltered Ground (en.). [Опис дисципліни]

Фурсович, М. О. та Fursovych, M. A. (2017) Експлуатація автомобільних доріг (укр.) Exploitation of highways (en.). [Опис дисципліни]

Фурсович, М. О. та Fursovych, M. A. (2017) Основи та фундаменти (укр.) Fundamentals and foundations (en.). [Опис дисципліни]

Фурсович, М. О. та Fursovych, M. A. (2017) Основи і фундаменти спеціальних споруд (укр.) Fundamentals and foundations of special structures (en.). [Опис дисципліни]

Фурсович, М. О. та Fursovych, M. O. (2017) Методологія наукових досліджень (укр.) Methodology of scientific research (en.). [Опис дисципліни]

Філіпович, Ю. Ю. та Filipovich, Y. Y. (2017) Експлуатація гідроенергетичних об’єктів (укр.) Exploitation of hydropower objects (en.). [Опис дисципліни]

Х

Харів, Н. О. та Khariv, N. O. (2017) Прикладне програмне забезпечення (укр.) Applications software (en.). [Опис дисципліни]

Харів, Н. О. та Khariv, N. O. (2017) Інформаційні системи підприємств (укр.) Information systems of enterprises (en.). [Опис дисципліни]

Холоденко, В. С. та Kholodenko, V. S. (2017) Гідрологія і гідрометрія (укр.) Hydrology and hydrometry (en.). [Опис дисципліни]

Хітров, І. О. та Khitrov, I. О. (2017) Сучасні транспортні технології (укр.) Current transport technologies (en.). [Опис дисципліни]

Хітров, І. О. та Khitrov, I. О. (2017) Ергономіка(укр.) Ergonomics engl.). [Опис дисципліни]

Хітров, І. О. та Khitrov, I. О. (2017) Транспортні засоби (укр.) Vehicles (en.). [Опис дисципліни]

Ц

Цвєткова, Т. П. та Tsvietkova, T. P. (2017) Розробка ігор (укр.) Developing games (en.). [Опис дисципліни]

Цвєткова, Т. П. та Tsvietkova, T. P. (2017) Методологія наукових досліджень (укр.) Methodology of scientific research (en.). [Опис дисципліни]

Цвєткова, Т. П. та Tsvietkova, T. P. (2017) Методи обчислень (укр.) Methods of computing (en.). [Опис дисципліни]

Цвєткова, Т. П. та Tsvietkova, T. P. (2017) Сучасні комп'ютерні видавничі системи підготовки науково-технічних текстів (укр.) Modern computer publishing systems for the preparation of scientific and technical texts (en.). [Опис дисципліни]

Цецик, С. П. та Tsetsyk, S. P. (2017) Прикладна математика (укр.) Applied Mathematics (en.). [Опис дисципліни]

Цецик, С. П. та Tsetsyk, S. P. (2017) Вища математика (укр.) Higher Mathematics (en.). [Опис дисципліни]

Цецик, С. П. та Tsetsyk, S. P. (2017) Вища математика (укр.) Higher Mathematics (en.). [Опис дисципліни]

Цецик, С. П. та Tsetsyk, S. P. (2017) Вища математика (укр.) Higher Mathematics (en.). [Опис дисципліни]

Цецик, С. П. та Tsetsyk, S. P. (2017) Математичні методи в грунтознавстві (укр.) Mathematical methods in soil science (en.). [Опис дисципліни]

Цецик, С. П. та Tsetsyk, S. P. (2017) Статистичний аналіз в обробці експериментальних даних (укр.) Statistical analysis in the processing of experimental data (en.). [Опис дисципліни]

Цецик, Я. П. та Tsetsyk, Y. P. (2017) Аналітико-синтетична переробка інформації (укр.) Analytical and synthetic information processing (en.). [Опис дисципліни]

Цецик, Я. П. та Tsetsyk, Y. P. (2017) Архівознавство (укр.) Archival studies (en.). [Опис дисципліни]

Цецик, Я. П. та Tsetsyk, Y. P. (2017) Публічна комунікація і ділова мова в публічному управлінні(укр.) Public communication and business language in public administration (en.). [Опис дисципліни]

Цецик, Я. П. та Tsetsyk, Y. P. (2017) Державний устрій України(укр.) State system of Ukraine (en.). [Опис дисципліни]

Цецик, Я. П. та Tsetsyk, Y. P. (2017) Іміджологія(укр.) Іміджологія (en.). [Опис дисципліни]

Ч

Чернюк, І. А. та Cherniuk, I. A. (2017) Основи демократії (укр.) The basics of democracy (en.). [Опис дисципліни]

Ш

Шадура, В. О. та Shadura, V. O. (2017) Водопостачання і водовідведення (укр.) Water supply and sewerage (en.). [Опис дисципліни]

Шадура, В. О. та Shadura, V. O. (2017) Водопостачання. СПРВ (укр.) Water supply and sewerage. SSWD (en.). [Опис дисципліни]

Шаталов, О. С. та Shatalov, O. S. (2017) Захист у надзвичайних ситуаціях (укр.) Emergency protection (en.). [Опис дисципліни]

Шаталов, О. С. та Shatalov, O. S. (2017) Інженерний захист населення та урбанізованих територій (укр.) Engineering protection of the population and urbanized areas (en.). [Опис дисципліни]

Шаталов, О. С. та Shatalov, O. S. (2017) Експертиза з охорони праці (укр.) Labor protection expertise (en.). [Опис дисципліни]

Шаталов, О. С. та Shatalov, O. S. (2017) Національна та міжнародна нормативно-правова база з цивільної безпеки (укр.) National and international civil security regulatory framework (en.). [Опис дисципліни]

Шаталов, О. С. та Shatalov, O. S. (2017) Організаційно-технічне забезпечення атестації та паспортизації робочих місць в галузі (укр.) Organizational and technical support of certification and certification of workplaces in the industry (en.). [Опис дисципліни]

Шаталов, О. С. та Shatalov, O. S. (2017) Безпека потенційно небезпечних технологій та виробництв (укр.) Safety of potentially hazardous technologies and industries (en.). [Опис дисципліни]

Шатний, С. В. та Shatnyi, S. V. (2017) Комп'ютерні системи (укр.) Computer Systems (en.). [Опис дисципліни]

Шатний, С. В. та Shatnyi, S. V. (2017) Комп'ютерні системи штучного інтелекту (укр.) Computer Systems of Artificial Intelligence (en.). [Опис дисципліни]

Шатний, С. В. та Shatnyi, S. V. (2017) Гібридні комп'ютерні системи (укр.) Hybrid Computer Systems (en.). [Опис дисципліни]

Шатний, С. В. та Shatnyi, S. V. (2017) Програмування мікроконтролерів (укр.) Microcontroller Programming (en.). [Опис дисципліни]

Шатний, С. В. та Shatnyi, S. V. (2017) Інженерія програмного забезпечення (укр.) Software Engineering (en.). [Опис дисципліни]

Шатний, С. В. та Shatnyi, S. V. (2017) Технологія проектування комп'ютерних систем (укр.) Technology of Computer Systems Design (en.). [Опис дисципліни]

Швець, М. Д. та Shvets, M. D. (2017) Взаємодія видів транспорту (укр.) Interaction of different types to transport.(engl.). [Опис дисципліни]

Швець, М. Д. та Shvets, M. D. (2017) Вступ до фаху (укр.) Introduction to the profession (engl.). [Опис дисципліни]

Швець, М. Д. та Shvets, M. D. (2017) Управління ланцюгом постачань (укр.) Supply chain management (en.). [Опис дисципліни]

Швець, М. Д. та Shvets, M. D. (2017) Організація та технологія вантажних робіт на транспорті. (укр.) The organization and technology of cargo works on transport.(en.). [Опис дисципліни]

Швець, Ф. Д. та Shvets, F. D. (2017) Комунікативний менеджмент у глобальному суспільстві (укр.) Communicative management in a global society (en.). [Опис дисципліни]

Швець, Ф. Д. та Shvets, F. D. (2017) Корпоративне управління (укр.) Corporative management (en.). [Опис дисципліни]

Швець, Ф. Д. та Shvets, F. D. (2017) Організація промислового виробництва (укр.) Organization of industrial production (en.). [Опис дисципліни]

Шинкарук, Л. А. та Shynkaruk, L. А. (2017) Рибогосподарська гідротехніка з основами геодезії(ч.1 - Рибогосподарська гідротехніка) (укр.) Fisheries hydrotechnics on the basics of geodesy (Part 1 - Fishery hydrotechnics) (en.). [Опис дисципліни]

Шинкарук, Л. А. та Shynkaruk, L. А. (2017) Рибогосподарська гідротехніка (укр.) Fishery hydrotechnics (en.). [Опис дисципліни]

Шинкарук, Л. А. та Shynkaruk, L. А. (2017) Інноваційні технології в проектуванні гідротехнічних споруд (укр.) Innovative technologies in the design of hydrotechnical structures (en.). [Опис дисципліни]

Шинкарук, Л. А. та Shynkaruk, L. А. (2017) Транспорт і шляхи сполучення (укр.) Transport and routes communication (en.). [Опис дисципліни]

Шинкарук, Л. А. та Shynkaruk, L. А. (2017) Водні шляхи і порти (укр.) Waterways and ports (en.). [Опис дисципліни]

Шишкіна, О. О. та Shyshkina, O. O. (2017) Організація праці (укр.) Organization of work (en.). [Опис дисципліни]

Шолудько, М. В. та Sholudko, M. V. (2017) Архітектура житлових будинків (укр.) Architecture of dwelling houses (en.). [Опис дисципліни]

Шолудько, М. В. та Sholudko, M. V. (2017) Законодавство і сучасні проблеми архітектурного проектування (укр.) Legislation and Modern Problems of Architectural Designing (en.). [Опис дисципліни]

Щ

Щодро, О. Є. та Shchodro, O. E. (2017) Основи САПР (укр.) Fundamentals of CAD (en.). [Опис дисципліни]

Щодро, О. Є. та Shchodro, O. E. (2017) Математичні методи і моделі (укр.) Mathematical methods and models (en.). [Опис дисципліни]

Щурик, В. О. та Schuryk, V. O. (2017) Технічна механіка (укр.) Terchnical mechanics (en.). [Опис дисципліни]

Ю

Юрчик, Г. М. та Yurchyk, H. M. (2017) Планування і організація виробничої діяльності (укр.) Planning and organization of production activities(en.). [Опис дисципліни]

Я

Якимчук, А. Ю. та Yakymchuk, A. Y. (2017) Документно-інформаційні комунікації(укр.) Document and Information Communications (en.). [Опис дисципліни]

Якимчук, А. Ю. та Yakymchuk, A. Y. (2017) Документно-інформаційні комунікації в публічному управлінні(укр.) Document and Information Communications in Public Administration (en.). [Опис дисципліни]

Якимчук, А. Ю. та Yakymchuk, A. Y. (2017) Економіка і врядування(укр.) Economics and Governance (en.). [Опис дисципліни]

Якимчук, А. Ю. та Yakymchuk, A. Y. (2017) Формування регіонального бюджету (укр.) Formation of the Regional Budget (en.). [Опис дисципліни]

Якимчук, А. Ю. та Yakymchuk, A. Y. (2017) Публічне адміністрування(укр.) Public Administration (en.). [Опис дисципліни]

Якубовська, С. С. та Yakubovska, S. S. (2017) Педагогічна супервізія (укр.) Pedagogical Supervision (en.). [Опис дисципліни]

Янчук, О. Є. та Yanchuk, O. Ye. (2017) Аналіз і моделювання в ГІС(укр.) Analysis and modeling in GIS(en.). [Опис дисципліни]

Янчук, О. Є. та Yanchuk, O. Ye. (2017) Основи системного аналізу(укр.) Basics of system analysis(en.). [Опис дисципліни]

Янчук, О. Є. та Yanchuk, O. Ye. (2017) Побудова та управління банками геоінформації(укр.) Construction and management of geographic information banks(en.). [Опис дисципліни]

Янчук, О. Є. та Yanchuk, O. Ye. (2017) Геодезія(укр.) Geodesy(en.). [Опис дисципліни]

Янчук, О. Є. та Yanchuk, O. Ye. (2017) Сучасні технології вирішення прикладних геодезичних задач (укр.) Modern technologies for solving applied surveying tasks (en.). [Опис дисципліни]

Янчук, О. Є. та Yanchuk, O. Ye. (2017) Програмні засоби опрацювання результатів геодезичних вимірювань(укр.) Software tools for processing the results of geodetic measurements(en.). [Опис дисципліни]

Янчук, О. Є. та Yanchuk, O. Ye. (2017) Використання програмних засобів у геодезичних та землевпорядних роботах (укр.) Use of software in geodetic and land survey works (en.). [Опис дисципліни]

Янчук, О. Є. та Yanchuk, O. Ye. (2017) Використання програмних засобів у геодезичних та землевпорядних роботах (укр.) Use of software in geodetic and land survey works (en.). [Опис дисципліни]

Янчук, Р. М. та Yanchuk, R. M. (2017) Нормативне забезпечення геодезії та землеустрою (частина 1)(укр.) Regulatory support of geodesy and land management (Part I)(en.). [Опис дисципліни]

Янчук, Р. М. та Yanchuk, R. M. (2017) Геодезичне забезпечення землевпорядних та кадастрових робіт(укр.) Geodetic support of land survey and cadastral works(en.). [Опис дисципліни]

Янчук, Р. М. та Yanchuk, R. M. (2017) Супутникові навігаційні системи(укр.) Satellite navigation systems(en.). [Опис дисципліни]

Янчук, Р. М. та Yanchuk, R. M. (2017) Тривимірне моделювання засобами ГІС(укр.) Three-dimensional design by facilities of GIS(en.). [Опис дисципліни]

Яцков, М. В. та Yatskov, M. V. (2017) Хімія з основами біогеохімії (укр.). Chemistry with the basics of biogeochemistry (en.). [Опис дисципліни]

Яцков, М. В. та Yatskov, M. V. (2017) Хімія(укр.) Chemistry(en.). [Опис дисципліни]

Яцков, М. В. та Yatskov, M. V. (2017) Хімія (неорганічна та аналітична)(укр.) Chemistry(inorganic and analytical)(en.). [Опис дисципліни]

Цей список був створений у Wed Jun 20 09:19:02 2018 UTC.