Browse by Type

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Number of items: 901.

Робочі програми

06-03-70 Kondratska, N. M. (2019) Program of the educational discipline "Money and credit" for students studying at the specialties 076 "Entrepreneurship, trade and exchange activities" and 292 „International Economic Relations (International Business)”. [Робочі програми]

04-01-63 Zubyk, Y. Y. and Zubyk, Y. M. (2019) Work program of the academic discipline "Operating systems" for applicants of higher education of the first (Bachelor) level in specialties: 113 "Applied mathematics", 121 "Software engineering (Internet of things)", 122 "Computer sciences", full-time and part-time study. [Робочі програми]

06-01-64 Іванченко, А. М. (2019) Робоча програма з “Основи економіки, економіки будівництва” для студентів, які навчаються за спеціальністю 192 “Будівництво та цивільна інженерія. Program of the Discipline «Fundamentals of economics, construction economics» discipline 0601 «Construction and architecture». [Робочі програми]

04-01-22 Іванчук, Н. В. (2019) Робоча програма "Програмування і підтримка веб-застосувань" для студентів, які навчаються за спеціальністю 113 "Прикладна математика. Program of the Discipline "Programming and support for web-applications" specialty 113 “Applied mathematics”. [Робочі програми]

04-01-21 Іванчук, Н. В. (2019) Робоча програма "Програмування засобами C#.NET" для студентів, які навчаються за спеціальністю 113 "Прикладна математика". Program of the Discipline "Programming by means of C#.NET" specialty 113 “Applied mathematics”. [Робочі програми]

04-01-30 Іванчук, Н. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Програмування засобами C#.NET" спеціальності "Комп’ютерні науки". Program of the Discipline "Programming by means of C#.NET", specialty 122 “Computer Science”. [Робочі програми]

04-01-72 Іванчук, Н. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Програмування і підтримка веб-застосувань" спеціальності "Комп’ютерні науки". Program of the Discipline "Programming and support for web-applications" specialty 122 “Computer Science”. [Робочі програми]

04-02-126 Іващук, Я. Г. (2019) Робоча програма ”Математичний аналіз” для студентів, які навчаються за спеціальністю 121 "Інженерія програмного забезпечення" (Інтернет речей), 122 "Комп"ютерні науки". Program of the Discipline "Mathematical analysis" specialty 121 "Software Engineering" (Internet of Things), 122 "Computer sciences". [Робочі програми]

04-02-138 Іващук, Я. Г. (2019) Робоча програма “Вища та прикладна математика” для студентів денної та заочної форм навчання, які навчаються за спеціaльністю 208 «Агроінженерія». Program of the Discipline "Нigher and applied mathematics" speciality 208 «Agroengineering». [Робочі програми]

04-03-118 Аврука, І. С. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Силова напівпровідникова техніка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». PROGRAM OF THE DISCIPLINE "Semiconductor power technics" speciality 141 «Electrical power engineering, electrotechnics and electromechanics». [Робочі програми]

04-03-123 Аврука, І. С. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Автоматика та автоматизація у водному господарстві» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Водогосподарське та природоохоронне будівництво» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». PROGRAM OF THE DISCIPLINE «Automation in water management» speciality 192 «Сonstruction and civil engineering». [Робочі програми]

03-03-019 Алексієвець, І. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Системи автоматизованого проектування автомобільних доріг" для студентів спеціальності 192 „Будівництво та цивільна інженерія, освітньо-професійна програма "Автомобільні дороги і аеродроми". Pprogram of the discipline “Systems of automated design of road” for students of speciality 192 "Construction and civil engineering", educational-professioonal program "Automobile roads and aerodroms". [Робочі програми]

03-05-32 Андрушков, В. І. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Експлуатація і реконструкція мостових споруд” для студентів, які навчаються за спеціальностю 192 „Будівництво та цивільна інженерія”, спеціалізації «Мости і транспортні тунелі», бакалавр (зі скороченим терміном навчання). Program of the Discipline " Operation and reconstruction of bridge structures " specialty 192 Construction and Civil Engineering. [Робочі програми]

03-05-29 Андрушков, В. І. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Опір матеріалів” для студентів, які навчаються за спеціальностю 192 „Будівництво та цивільна інженерія”. Program of the Discipline "Resistance of materials" specialty 192 "Construction and Civil Engineering". [Робочі програми]

03-05-30 Андрушков, В. І. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Опір матеріалів та будівельна механіка” для студентів, які навчаються за спеціальністю 194 „Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології”, бакалавр. Program of the Discipline "Resistance of materials and construction mechanics" specialty 194 "Hydrotechnical construction, water engineering and water technologies". [Робочі програми]

06-14-59 Антонова, C. Є. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційно-аналітична діяльність» для студентів, які навчаються за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» першого (бакалаврського) рівня підготовки денної форми. Program of the Discipline "INFORMATIONAL AND ANALYTICAL ACTIVITY" specialty 029 «Information, library and archival affairs» specialization «Information communication management». [Робочі програми]

06-14-58 Антонова, C. Є. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Системний аналіз інформаційних процесів» для студентів, які навчаються за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» першого (бакалаврського) рівня підготовки. Program of the Discipline "SYSTEMAL ANALYSIS OF INFORMATION PROCESSES" specialty 029 «Information, library and archival affairs» specialization «Information communication management». [Робочі програми]

06-14-60 Антонова, C. Є. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційно-аналітична діяльність в публічному управлінні» для студентів, які навчаються за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування»» першого (бакалаврського) рівня підготовки. Program of the Discipline "INFORMATIONAL AND ANALYTICAL ACTIVITIES IN PUBLIC ADMINISTRATION" specialty 281 "Public management and administration" specialization "Public management and administration". [Робочі програми]

06-14-89 Антонова, С. Є. (2019) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОСББ" спеціальність 281 "Публічне управління та адміністрування". Program of the Discipline "ORGANIZATION OF ACMH ACTIVITIES" specialty 281 "Public management and administration" specialization "Public management and administration". [Робочі програми]

06-14-90 Антонова, С. Є. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Аналіз соціально-економічного розвитку регіону » для студентів, які навчаються за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» другого (магістерського) рівня підготовки заочної форми навчання. Program of the Discipline 'ANALYSIS OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION" specialty 281 «Public administration and administration» specialization «Local Government». [Робочі програми]

06-14-59 Антонова, С. Є. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційно-аналітична діяльність» для студентів, які навчаються за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» першого (бакалаврського) рівня підготовки денної та заочної форми. Program of the Discipline "INFORMATIONAL AND ANALYTICAL ACTIVITY" specialty 029 «Information, library and archival affairs» specialization «Information communication management». [Робочі програми]

06-14-99 Антонова, С. Є. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Публічне управління в житлово-комунальній сфері» здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». Program of the Discipline PUBLIC ADMINISTRATION IN HOUSING AND COMMUNAL SPHERE specialty 281 Public management and administration specialization Public management and administration. [Робочі програми]

06-14-85 Антонова, С. Є. and Цецик, Я. П. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни Аналітико-синтетична переробка інформації для студентів, які навчаються за спеціальністю 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа. Program of the Discipline Analytical and synthetic processing of information Speciality 029 Іnformation, library and archives. [Робочі програми]

06-14-110 Антонюк, О. Р. (2019) Робоча програма «Менеджмент в публічних організаціях» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Державна служба» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». Program of the Discipline "Manadgment in Public Organizations" specialty 281 «Public Management and Administration». [Робочі програми]

06-14-108 Антонюк, О. Р. (2019) Робоча програма «Публічне управління в економічній сфері» спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування». Program of the Discipline "Рublic administration in the economic sphere" specialty 281 «Public Management and Administration». [Робочі програми]

06-14-109 Антонюк, О. Р. (2019) Робоча програма «Публічне управління пенсійною системою» спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування». Program of the Discipline "Рublic administration of the pension system" specialty 281 «Public Management and Administration». [Робочі програми]

06-02-80 Антонюк, О. Р. and Позняковська, Н. М. (2019) Робоча програма «Фінансовий контроль суб’єктів державного та підприємницького сектору економіки». Program of the Discipline "Financial control of government and private business sectors of economy" specialty 071 « Аccounting and taxation». [Робочі програми]

03-01-126 Бабич, Є. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень» для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня підготовки за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Program of tne Discipline "The methodology of scientifie research". [Робочі програми]

03-01-69 Бабич, Є. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Діагностика, паспортизація та відновлення будівель і інженерних споруд» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня підготовки за освітньо-професійною програмою «Промислове і цивільне будівництво» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Рrogram of the Discipline “ Diagnostics, certification and reconstruction of buildings and engineering structures» specialty 192 «Building and Civil Engineering ». [Робочі програми]

03-01- 68 Бабич, Є. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня підготовки за освітньо-професійною програмою «Промислове і цивільне будівництво» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Рrogram of the Discipline “ The Methodology of scientific research» specialty 192 «Building and Civil Engineering ». [Робочі програми]

03-01-71 Бабич, Є. М. and Борисюк, О. П. and Масюк, Г. Х. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Залізобетонні та кам’яні конструкції» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня підготовки за спеціалізацією «Промислове і цивільне будівництво» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Program of the Discipline "Reinforced and stone constructions" specialty 192 "Construction and civil engineering" specialty "Industrial and civil engineering". [Робочі програми]

03-01-118 Бабич, Є. М. and Дворкін, Л. Й. and Мартинов, С. Ю. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Сучасні аспекти наукової спеціальності» для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня підготовки за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Program of the discipline "Modern aspects of scientific specialty" specialty 192 "Building and Civil Engineering". [Робочі програми]

03-01-123 Бабич, Є. М. and Караван, В. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Реконструкція, відновлення та підсилення будівель і споруд» для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня підготовки за спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Program of the Discipline "Reconstruction restoration and strengthening of buildings and structures". [Робочі програми]

03-01-79 Бабич, Є. М. and Масюк, Г. Х. and Борисюк, О. П. and Романюк, В. В. and Налепа, О. І. and Чорнолоз, В. С. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Будівельні конструкції» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» для всіх спеціалізацій всіх форм навчання. Program of the Discipline "Building constructions" specialty 192 "Construction and civil engineering". [Робочі програми]

03-01-80 Бабич, Є. М. and Романюк, В. В. and Гомон, С. С. and Налепа, О. І. and Чорнолоз, В. С. and Бабич, В. Є. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Сучасні будівельні конструкції та методи їх розрахунку» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» за спеціалізацією «Промислове і цивільне будівництво» всіх форм навчання. Program of the Discipline "Modern building constructions and methods of their calculation" specialty 192 "Construction and civil engineering" specialty "Industrial and civil engineering". [Робочі програми]

03-01-72 Бабич, В. Є. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “ Інженерні конструкції ” для студентів за спеціальністю 145 - «Гідроенергетика» Рrogram of the Discipline «Engineering constructions» Branch of Knowledge 14 «Electrical engineering» Specialty 145 «Hydropower engineering». [Робочі програми]

06-11-48 Бабич, Т. Ю. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Алгоритмізація та програмування» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 051 «Економіка». Work Program Educational Discipline «Algorithmization and Programming» Specialty 051 «Economics». [Робочі програми]

06-11-47 Бабич, Т. Ю. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Моделювання і прогнозування стану довкілля» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 101 "Екологія". Work Program Educational Discipline "Modeling and forecasting of the environment" specialty 101 "Ecology". [Робочі програми]

03-01-49 Бабіч, Є. Є. (2019) Робоча програма з навчальної дисципліни “Технологія будівельного виробництва” для студентів для галузі знань 19 “Архітектура та будівництво”, спеціальності 192 “Будівництво та цивільна інженерія” Program of the Discipline «Technology of building processes in the reconstruction of buildings and structures» Specialty 192 «Construction and civil engineering» specialization «Industrial and civil engineering». [Робочі програми]

03-01-50 Бабіч, Є. Є. (2019) Робоча програма з навчальної дисципліни “Технологія будівельного виробництва” для студентів для галузі знань 19 “Архітектура та будівництво”, спеціальності 192 “Будівництво та цивільна інженерія”. Program of the Discipline «Technology of building processes in the reconstruction of buildings and structures» Specialty 192 «Construction and civil engineering» specialization «Industrial and civil engineering». [Робочі програми]

05-04-257 Бачишин, Б. Д. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Обміри об’єктів нерухомості» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою землеустрій та кадастр спеціальності 193 геодезія та землеустрій. Program of the Discipline MEASUREMENTS OF REAL ESTATE OBJECTS specialty 193 geodesy and land management specializations geodesy, land management and cadastre, geographic information systems and technologies. [Робочі програми]

05-04-254 Бачишин, Б. Д. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Картографія (частина 2)» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою землеустрій та кадастр спеціальності 193 геодезія та землеустрій. Program of the Discipline CARTOGRAPHY (PART 2) specialty 193 geodesy and land management specializations geodesy, land management and cadastre, geographic information systems and technologies. [Робочі програми]

04-01-49 Бачишина, Л. Д. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Бази даних та інформаційні системи” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 113 ”Прикладна математика” денної форми навчання. Program of the discipline specialty 113 "Applied mathematics". [Робочі програми]

04-01-60 Бачишина, Л. Д. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Бази даних та інформаційні системи” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальностей: 121 „ Комп’ютерні науки" денної форми навчання. Program of the discipline specialties 121 ”Computer Science”. [Робочі програми]

06-05-54 Безтелесна, Л. І. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Сучасні методи забезпечення надійності персоналу і особистої безпеки» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 073 «Менеджмент» за освітньою програмою «Управління фінансово-економічною безпекою». Program of the Discipline "Modern methods of ensuring the reliability of personnel and personal safety" specialty 073 "Management". [Робочі програми]

01-04-42 Безусяк, О. В. and Ніколайчук, О. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Проектування та розрахунки гідротехнічних споруд» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньою програмою “Гідротехнічне будівництво” спеціальності 194 “Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології”. Program of the Discipline "DESIGN AND CALCULATION OF HYDRAULIC ENGINEERING STRUCTURES" specialty 194 “Hydrotechnical construction, water engineering and water technologies”. [Робочі програми]

01-04-43 Безусяк, О. В. and Ніколайчук, О. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Проектування та розрахунки гідротехнічних споруд» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за скороченим терміном навчання на основі диплому молодшого спеціаліста, освітньою програмою “Гідротехнічне будівництво” спеціальності 194 “Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології”. Program of the Discipline "DESIGN AND CALCULATION OF HYDRAULIC ENGINEERING STRUCTURES" specialty 194 “Hydrotechnical construction, water engineering and water technologies”. [Робочі програми]

01-04-38 Безусяк, О. В. and Ніколайчук, О. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Гідротехнічні споруди: греблі на нескельній основі» для студентів 4 року підготовки, які навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія», спеціалізацією «Гідротехнічне будівництво». Program of the Discipline "Hydraulic engineering structures: dams on a nonrock base" specialty 192 «Building and Сivil Engineering». [Робочі програми]

01-04-37 Безусяк, О. В. and Ніколайчук, О. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Гідротехнічні споруди: греблі на скельній основі» для студентів 4 року підготовки, які навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія», спеціалізацією «Гідротехнічне будівництво». Program of the Discipline "Hydraulic engineering structures: dams on a rocky basis" specialty 192 «Building and Сivil Engineering». [Робочі програми]

03-08-34 Бенедюк, П. О. and Сергіюк, І. М. (2019) Робоча програма «Обмірна практика» для студентів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування». Program of the Discipline "MEASURING PRACTICE" specialty 191 «Аrchitecture and Urban-planning». [Робочі програми]

07-04-27 Благодир, А. А. and Благодир, С. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Кримінальний процес» для студентів денної та заочної форми навчання, за спеціальністю 081 «Право», в галузі знань 08 «Право». Program of the Discipline «CRIMINAL PROCESS» Specialty 081 «Law». [Робочі програми]

03-02-34 Бляшина, М. В. (2019) Робоча програма “Теплогенеруючі установки” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньо-професійної програми «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Теплогазопостачання і вентиляція». Program of the Discipline Нeat generating plants specialty 192 «Construction and Civil Engineering». [Робочі програми]

04-01-68 Бомба, А. Я. (2019) Робоча програма “Проблеми ідентифікації” для студентів які навчаються, за спеціальностями 113 "Прикладна математика" та 122 "Комп’ютерні науки". Program of the Discipline "Identification Problems" specialty 113 "Applied Mathematics", 122 "Computer Science". [Робочі програми]

03-09-49 Бордюженко, О. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Будівельне матеріалознавство" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою спеціальності 194 "Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології". Program of the Discipline "Construction materials" specialty 194 "Hydraulic Engineering Construction, Water Engineering and Water Technology". [Робочі програми]

05-02-128 Брежицька, О. А. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Місцевий план дій з охорони довкілля населених пунктів» для студентів спеціальності 101 «Екологія». Program of the Discipline "LOCAL ACTION PLAN FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION OF CITIES" specialty 101 "Ecology". [Робочі програми]

05-02-126 Брежицька, О. А. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Урбоекологія» для студентів спеціальності 101 «Екологія». Program of the Discipline "URBOCECOLOGY" specialty 101 "Ecology". [Робочі програми]

05-02-127 Брежицька, О. А. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Урбоекологія» для студентів спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища». Program of the Discipline "URBOCECOLOGY" specialty 183 "Environmental protection technologies". [Робочі програми]

05-02-182 Брежицька, О. А. and Буднік, З. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Демографія» для студентів, які навчаються за спеціальністю 101 «Екологія». Program of the Discipline "DEMOGRAPHY" specialty 101 "Ecology". [Робочі програми]

05-06-47 Буденкова, Н. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни „Хімія” для студентів за спеціальністю 184 „Гірництво”. Program of the Discipline CHEMISTRY specialty 184 "Mining". [Робочі програми]

05-06-48 Буденкова, Н. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Агроінженерія» спеціальності 208 „Агроінженерія”. Program of the Discipline "CHEMISTRY" specialty 208 "Agroengineering". [Робочі програми]

01-05-22 Будз, О. П. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Загальна гідрологія» для студентів за спеціальністю 103 «Науки про Землю (геологія)». Program of the Discipline "GENERAL HYDROLOGY" specialty 103 "Sciences are about Earth". [Робочі програми]

01-05-77 Будз, О. П. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Історія географії» для здобувачів вищої освіти першого рівня за освітньо-професійною спеціальністю 106 «Географія». Program ofthe Discipline ISTORIYA HEOHRAFIYI Specialization « Geography of recreation and tourism ». [Робочі програми]

02-01-65 Бундза, О. З. (2019) Робоча програма “Інтелектуальна власність та патентознавство” для студентів за спеціальністю 133 “Галузеве машинобудування”. Program of the Discipline "Intellectual Property and Patents" specialty 133 «Industrial Engineering» specialization «hoisting-and-transport, building, road, reclamation machines and equipment», «Equipment of chemical manufactures and the enterprises of building materials», «Machines and equipment for agricultural production». [Робочі програми]

02-01-70 Бундза, О. З. (2019) Робоча програма “ Машини та устаткування для будівництва мостів і тунелів” для студентів за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Program of the Discipline "Machines and equipment for the construction of bridges and tunnels" specialty 192 «Construction and civil engineering». [Робочі програми]

04-01-64 Бялик, І. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Геоінформаційні системи” для студентів спеціальності 122 "Комп’ютерні науки та інформаційні технології", галузі знань 12 «Інформаційні технології». Program of the Discipline "Geoinformation systems" specialty 122 "Computer science and information technology" branch of knowledge 12 "Information technology". [Робочі програми]

05-02-259 Бєдункова, О. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Біологія та гідроекологія з основами гідробіології” для студентів, які навчаються за спеціальністю 101 "Екологія" та 183 "Технології захисту навколишнього середовища". Program of the Discipline "Biology and Hydroecology with the basics of hydrobiology" specialty 101 "Ecology", 183 "Technology of protection environment". [Робочі програми]

05-02-257 Бєдункова, О. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Управління та поводження з відходами” для студентів, які навчаються за спеціальністю 101 "Екологія". Program of the Discipline "Management and methods of waste processing" specialty 101 "Ecology". [Робочі програми]

05-02-256 Бєдункова, О. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Гідроекологія з основами гідробіології” для студентів, які навчаються за спеціальністю 101 "Екологія". Program of the Discipline "Program of the Discipline" specialty 101 "Ecology". [Робочі програми]

05-02-280 Бєдункова, О. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Екологія» спеціальності 101 Екологія та освітньо-професійною програмою «Технології захисту навколишнього середовища» спеціальності 183 Технології захисту навколишнього середовища. Program of the Discipline Hydroecology Specialty 101 Ecology 183 – Technology of protection environment. [Робочі програми]

05-02-255 Бєдункова, О. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Утилізація відходів виробництва та споживання” для студентів, які навчаються за спеціальністю 183 "Технології захисту навколишнього середовища" та спеціальністю 101 "Екологія". Program of the Discipline "Utilization of waste from production and consumption" specialty 183 "Environmental protection technologies", 101 "Ecology". [Робочі програми]

05-02-178 Бєдункова, О. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Методи та засоби вимірювання параметрів довкілля” для студентів, які навчаються за спеціальністю 183 "Технології захисту навколишнього середовища". Program of the Discipline "Methods and tools for measuring environmental parameters" specialty 183 "Technology of protection environment". [Робочі програми]

05-02-258 Бєдункова, О. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Поводження з відходами” для студентів, які навчаються за спеціальністю 183 "Технології захисту навколишнього середовища". Program of the Discipline "Waste management" specialty 183 "Environmental protection technologies". [Робочі програми]

05-02-253 Бєдункова, О. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Утилізація промислових та небезпечних відходів” для студентів, які навчаються за спеціальністю 183 – Технології захисту навколишнього середовища. Program of the Discipline "Utilization of industrial and hazardous wastes" Specialty 183 – Environmental protection technologies. [Робочі програми]

05-02-254 Бєдункова, О. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Утилізація комунальних відходів” для студентів, які навчаються за спеціальністю 183 – Технології захисту навколишнього середовища. Program of the Discipline "Utilization of municipal waste" Specialty 183 – Environmental protection technologies. [Робочі програми]

16-01-06 Бєдункова, О. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Біологія” для слухачів підготовчого відділення для іноземних громадян Центру міжнародного співробітництва та освіти Program of the Discipline «Biology». [Робочі програми]

01-04-36 Білецький, А. А. (2019) Робоча програма „Організація і технологія будівельних робіт” для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 194 „Гідротехнічне будівництво водна інженерія та водні технології” освітнього ступеня бакалавр. Program of the Discipline "Organization and technology of construction works" specialty 194 " Hydrotechnical construction, water engineering and water technologies ". [Робочі програми]

09–02–09 Бірук, І. Д. and Пінчук, В. Ф. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Фізичне виховання для здобувачів вищої освіти навчальних груп спортивного виховання з настільного тенісу першого (бакалаврського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП. Program of the Discipline "PHYSICAL EDUCATION for higher education upperclassmen of table tennis sports training" specialty ALL SPECIALTIES. [Робочі програми]

06-14-64 Валюх, А. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Інноваційна економіка» для студентів спеціальності 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (Управління інформаційними комунікаціями)". Program of the Discipline «Innovative economy» 029 "Information, library and archival affairs (Management of Information Communications)". [Робочі програми]

06-14-91 Валюх, А. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Публічне управління регіональним розвитком» для студентів спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». Program of the Discipline «Public Administration of Regional Development» 281 Public Management and Administration. [Робочі програми]

04-03-105 Василець, С. В. (2019) Робоча програма з дисципліни «Електроніка та мікропроцесорні системи» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 015.10 «Професійна освіта. Комп’ютерні технології». Program of the Discipline "ELECTRONICS AND MICROPROCESSOR SYSTEMS" speciality 015.10 «Professional education. Computer technology». [Робочі програми]

04-05-59 Василів, В. Б. (2019) Робоча програма вибіркової дисципліни «Інформаційні системи менеджменту персоналу» для здобувачів вищої освіти ІІ (магістерського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП. Program of the Discipline "Information Systems of Personnel Management" specialty: for all specialties. [Робочі програми]

04-05-60 Василів, В. Б. (2019) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Створення і аналіз бізнес-плану з використанням Project Expert» для всіх спеціальностей. Program of the Discipline "A business plan creating and analyzing using Project Expert" for all specializations. [Робочі програми]

06-11-51 Василів, В. Б. and Волошин, В. С. (2019) Робоча програма «ІТ технології в менеджменті» для здобувачів вищої освіти ІІ (магістерського) рівня за спеціальністю 073 "Менеджмент". Program of the Discipline "Informational technologies in management" specialty 073 "Management". [Робочі програми]

16-01-01 Васютинська, Н. І. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Українська мова як іноземна» для підготовки іноземних громадян слухачів підготовчого відділення Program of the discipline Ukrainian as a foreign language. [Робочі програми]

06-04-14 Венцурик, А. М. (2019) Робоча програма з дисципліни «Мікроекономіка» для студентів, які навчаються за спеціальностями 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 292 «Міжнародні економічні відносини». PROGRAM OF THE DISCIPLINE "MІCROECONOMICS" specialty 051 "Еconomics", 071 "Accounting and Audit" 072 "Finance, Banking and Insurance", 075 "Marketing" 076 "Entrepreneurship, Trade and Stock-taking activity", 292 "International Economic Relations". [Робочі програми]

05-01-69 Веремеєнко, С. І. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Часткове грунтознавство» для студентів за спеціальністю 201 «Агрономія». Program of the Discipline «Partial soil science» Specialty – 201 «Agronomy», specialization – 201 «Agrochemistry and Soil Science». [Робочі програми]

01-04-01 Вечер, В. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Енерго та ресурсозбереження“ для студентів 4 курсу, які навчаються за спеціальністю 192 “Будівництво та цивільна інженерія”, спеціалізацією «Гідротехнічне будівництво». Program of the Discipline "Energy and resource conservation" specialty / major field of. [Робочі програми]

06-02-84 Вовк, В. М. (2019) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "Аналіз діяльності суб'єктів державного сектору", спеціальність 071 "Облік і оподаткування". Program of the Discipline "Analysis of the Activities of Public Sector Entities" specialty 071 "Accounting and Taxation". [Робочі програми]

02-05-68 Войтович, Л. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Технічна механіка» для студентів за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Program of the Discipline «TECHNICAL MECHANICS» Specialty 141 «Electricity, electrical engineering and electromechanics». [Робочі програми]

02-05-96 Войтович, Л. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Технічна механіка» для студентів за спеціальністю 263 «Цивільна безпека». Program of the Discipline TECHNICAL MECHANICS specialty 263 « Civil security». [Робочі програми]

01-01-28 Волкова, Л. А. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Використання та охорона водних ресурсів» для студентів, які навчаються за спеціальністю 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології». Program of the Discipline "USE AND PROTECTION OF WATER RESOURCES" specialty 194 "Hydrotechnical engineering, water engineering and water technology". [Робочі програми]

01-01-39 Волкова, Л. А. and Козішкурт, С. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Основи природооблаштування та гідромеліорацій» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за спеціальністю 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології». Program of the Discipline "BASICS OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND LAND RECLAMATION" specialty 194 "Hydrotechnical engineering, water engineering and water technology". [Робочі програми]

05-03-29 Волкошовець, О. В. and Сондак, В. В. (2019) Робоча програма «Іхтіологія (загальна та спеціальна)» для студентів спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура». Program of the Discipline «ICHTHYOLOGY (GENERAL AND SPECIAL)" Branch of knowledge 20 "Agrarian sciences and food" specialty 207 "Aquatic bioresources and aquacultura". [Робочі програми]

05-01-71 Володимирець, В. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Біотехнології” для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 201 “Агрономія”. PROGRAM OF THE DISCIPLINE “Biotechnology” specialty 201 Agronomy. [Робочі програми]

05-01-78 Володимирець, В. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Ботаніка” для здобувачів вищої освіти спеціальності 201 “Агрономія”. PROGRAM OF THE DISCIPLINE “Botany” specialty 201 "Agronomy". [Робочі програми]

06-11-46 Волошин, В. С. (2019) Робоча програма «Комп'ютерні мережі та технології у діловодстві» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» денної та заочної форми навчання. Program of the Discipline "Computer networks and technology in office work Specialty 029 Information, library and archival affairs. [Робочі програми]

06-11-27 Волошин, В. С. (2019) Робоча програма "Адміністрування інформації в 1С: Підприємство" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня всіх спеціальностей НУВГП. Program of the Discipline Administration of information in 1C:Enterprise for students of all specialties NUWEE. [Робочі програми]

06-14-63 Галич, В. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Основи журналістики» для студентів, які навчаються за спеціальністю «Журналістика», спеціалізацією "Журналістика та соціальні комунікації". Program of the Discipline "Basic journalism" specialty 061 "Journalism", specialization "Journalism and Social Communications". [Робочі програми]

06-14-55 Галич, О. А. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Теорія літератури» для студентів, які навчаються за спеціальністю 061 «Журналістика». Program of the Discipline "Theory of literature" speciality 061 "Journalism". [Робочі програми]

06-14-57 Галич, О. А. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Аналітична журналістика» для студентів, які навчаються за спеціальністю 061 «Журналістика». Program of the Discipline "Analytical journalism" speciality "Journalism". [Робочі програми]

06-14-56 Галич, О. А. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Історія української журналістики» для студентів, які навчаються за спеціальністю 061 «Журналістика». Program of the Discipline "History of Ukrainian journalism" speciality "Journalism". [Робочі програми]

05-06-52 Гаращенко, В. І. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Фізика» для здобувачів вищої освіти (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Гірництво» спеціальності 184 „Гірництво”. Program of the Discipline "PHYSICS" specialty 184 "Mining". [Робочі програми]

05-06-53 Гаращенко, В. І. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Фізика» для здобувачів вищої освіти (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» спеціальності 275 „Транспортні технології (на автомобільному транспорті”. Program of the Discipline "PHYSICS" specialty 275 "Transport technology (on Road transport)". [Робочі програми]

06-01-72 Гарнага, О. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Економічна діагностика» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Економіка підприємства» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». PROGRAM OF THE DISCIPLINE «ECONOMIC DIAGNOSTICS» Speciality 076 «Entrepreneurship, trade and exchange activities». [Робочі програми]

05-06-41 Гаєвський, В. Р. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Фізика” для студентів за спеціальністю 103 “Науки про Землю (Геологія)”. Program of the Discipline «Physics» Specialty – 103 «Earth Sciences (Geology)». [Робочі програми]

16-01-03 Гаєвський, В. Р. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Фізика» для слухачів підготовчого відділення для іноземних громадян. Program of the Discipline PHYSICS speciality «Preparation for entering to the university». [Робочі програми]

05-06-54 Гаєвський, В. Р. (2019) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "Фізика" cпеціальність 194 “Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології”. Program of the Discipline "Physics" specialty 194 “Hydrotechnical construction, Water Engineering and Water Technology”. [Робочі програми]

01-04-49 Герасімов, Є. Г. and Ніколайчук, О. М. and Пінчук, О. Л. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Виробнича база будівництва» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» спеціальності 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології. Program of the Discipline "PRODUCTION BASE OF CONSTRUCTION" specialty 194 Hydrotechnical construction, water engineering and water technologies. [Робочі програми]

04-05-61 Гладка, О. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Методика професійного навчання» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Професійна освіта. Комп’ютерні технології» спеціальності 015 «Професійна освіта», спеціалізації 015.10 «Комп’ютерні технології». PROGRAM OF THE DISCIPLINE "Methods of professional education" educational and professional program «Professional education. Computer Technologies» specialty 015 «Professional education». [Робочі програми]

04-05-62 Гладка, О. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Додаткові розділи дискретної математики» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Інформаційні системи та технології» спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології». PROGRAM OF THE DISCIPLINE "Additional Sections of Discrete Mathematics" educational and professional program «Information systems and technologies» specialty 126 «Information systems and technologies». [Робочі програми]

04-05-60 Гладка, О. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Символьні обчислення та комп’ютерна алгебра» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Інформаційні системи та технології» спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології». PROGRAM OF THE DISCIPLINE "Symbolic computing and computer algebra" educational and professional program «Information systems and technologies» specialty 126 «Information systems and technologies». [Робочі програми]

04-01-36 Гладун, Л. В. (2019) Робоча програма „Теорія функцій комплексної змінної” для студентів, які навчаються за спеціальністю 113 „Прикладна математика ”. Program of the Discipline "Theory of functions of complex variable" specialty 113 „Applied mathematics”. [Робочі програми]

04-01-13 Гладун, Л. В. (2019) Робоча програма „Інтелектуальний аналіз даних та м’які обчислення” для студентів, які навчаються за спеціальностями 113 „Прикладна математика” та 122 „Комп’ютерні науки”. Program of the Discipline "Intellectual analysis of data and soft computing" specialty 113 „Applied mathematics” specialty 122 „Computer sciences”. [Робочі програми]

04-01-13 Гладун, Л. В. (2019) Робоча програма „Інтелектуальний аналіз даних та м’які обчислення ” для студентів, які навчаються за спеціальностями 113 „Прикладна математика” та 122 „Комп’ютерні науки”. Program of the Discipline "Intellectual analysis of data and soft computing" specialty 113 „Applied mathematics” specialty 122 „Computer sciences”. [Робочі програми]

03-10-96 Гнєушев, В. О. (2019) Робоча програма «Безпека життєдіяльності та цивільний захист» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування». Program of the Discipline Life safety and civil protection specialty 133 «Industrial machinery engeneering». [Робочі програми]

03-10-76 Гнєушев, В. О. (2019) Робоча програма «Охорона праці в галузі» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 184 «Гірництво». Program of the Discipline "Occupational Safety in the industry" specialty 184 «Mining». [Робочі програми]

03-10-98 Гнєушев, В. О. (2019) Робоча програма «Безпека життєдіяльності та цивільний захист» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 184 «Гірництво». Program of the Discipline Life safety and civil protection specialty 184 «Mining». [Робочі програми]

03-10-73 Гнєушев, В. О. (2019) Робоча програма «Охорона праці в галузі» для студентів спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій». Program of the Discipline "Occupational Safety in the industry" specialty 193 «Geodesy and land management». [Робочі програми]

03-10-113 Гнєушев, В. О. (2019) Робоча програма «Безпека життєдіяльності, охорона праці та цивільний захист» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Агроінженерія» спеціальності 208 «Агроінженерія». Program of the Discipline "Life safety, occupational safety and health, civil protection" specialty 208 «Agricultural engeneering». [Робочі програми]

03-10-97 Гнєушев, В. О. (2019) Робоча програма «Безпека життєдіяльності та цивільний захист» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за галуззю знань 27 «Транспорт» спеціальностей 274 «Автомобільний транспорт» та 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)». Program of the Discipline Life safety and civil protection field of study 27 «Transport services» specialty 274 «Motor vehicle transport», 275.03 «Transport technology (on the Motor vehicle transport». [Робочі програми]

03-10-74 Гнєушев, В. О. (2019) Робоча програма «Охорона праці в галузі» для студентів спеціальності 274 «Автомобільний транспорт». Program of the Discipline "Occupational Safety in the industry" specialty 274 «Automobile transport». [Робочі програми]

03-10-75 Гнєушев, В. О. (2019) Робоча програма «Охорона праці в галузі» для студентів спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)». Program of the Discipline "Occupational Safety in the industry" specialty 275 «Transport technologies (on road transport)». [Робочі програми]

03-10-86 Гнєушев, В. О. and Прокопчук, Н. М. (2019) Робоча програма «Безпека праці з небезпечними речовинами» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 263 «Цивільна безпека». Program of the Discipline "Safety of Work with Hazardous Substances" specialty 263 «Civil safety» specialization «Labour protection». [Робочі програми]

03-01-80 Гомон, С. С. (2019) Робоча програма з навчальної дисципліни «Ціноутворення та нормоутворення в будівництві, ремонті та експлуатації автомобільних доріг» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» за освітньо-професійною програмою «Автомобільні дороги і аеродроми». Program of the Discipline "Estimate and norm formation in building, repairing and exploitation of road" Branch of knowledge "Architecture and construction" specialty 192 «Building and Civil Engineering» by educational-professional program «Highways and airfields». [Робочі програми]

03-01-119 Гомон, С. С. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Перспективні напрямки досліджень, проектування і застосування конструкцій з клеєної деревини» для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня підготовки за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Program of the discipline "Prospective lines of research design and application of glued limber structures". [Робочі програми]

06-13-104 Гонтаренко, Н. А. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Маркетинг інформаційних продуктів і послуг» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Program of the Discipline Marketing of information products and services specialty 029«Information, library and archival affairs». [Робочі програми]

06-13-98 Гонтаренко, Н. А. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Економічний механізм маркетингу» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 075 «Маркетинг». Program of the Discipline "Economic Mechanism of Marketing" specialty 075 "MARKETING". [Робочі програми]

06-13-102 Гонтаренко, Н. А. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Маркетинговий аудит» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 075 «Маркетинг». Program of the Discipline "MARKETING AUDIT" specialty 075 "MARKETING". [Робочі програми]

06-13-102 Гонтаренко, Н. А. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Маркетинговий аудит» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 075 «Маркетинг». Program of the Discipline "MARKETING AUDIT" specialty 075 "MARKETING". [Робочі програми]

06-13-99 Гонтаренко, Н. А. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Маркетингові дослідження» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 075 «Маркетинг». Program of the Discipline "Marketing Research" specialty 075 "MARKETING". [Робочі програми]

06-13-101 Гонтаренко, Н. А. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Маркетинг у банках» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) ровня спеціальності 075 «Маркетинг». Program of the Discipline "Marketing in Banks" specialty 075 "MARKETING". [Робочі програми]

06-13-100 Гонтаренко, Н. А. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Поведінка споживача» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 075 «Маркетинг». Program of the Discipline BEHAVIOR OF THE CONSUMER specialty 075 MARKETING. [Робочі програми]

06-13-103 Гонтаренко, Н. А. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Основи маркетингу» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)». Program of the Discipline Principles of Marketing specialty 275 “Transport technologies (in motor transport)”. [Робочі програми]

06-13-97 Гонтаренко, Н. А. and Мальчик, М. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Рекламний менеджмент» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 075 «Маркетинг». Program of the Discipline Advertising Management specialty 075 MARKETING. [Робочі програми]

01-05-105 Гопчак, І. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Фізика Землі» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійними програмами «Геологія», «Гідрологія», спеціальності 103 «Науки про Землю» та освітньо-професійними програмами «Конструктивна географія, управління водними та мінеральними ресурсами», «Географія рекреації і туризму» спеціальності 106 «Географія». Program of the Discipline ”Physics of the Earth” Specialty 103 "Science аbout the Еarth", 106 "Geography specialization Geology, Hydrology, Constructive geography, management of water and mineral resources", "Geography of recreation and tourism". [Робочі програми]

01-05-104 Гопчак, І. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Дистанційне зондування Землі» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійними програмами «Геологія», «Гідрологія», спеціальності 103 «Науки про Землю» та освітньо-професійними програмами «Конструктивна географія, управління водними та мінеральними ресурсами», «Географія рекреації і туризму» спеціальності 106 «Географія». Program of the Discipline ”REMOTE SENSING OF THE EARTH” Specialty 103 "Science аbout the Еarth", 106 "Geography specialization Geology, Hydrology, Constructive geography, management of water and mineral resources, Geography of recreation and tourism". [Робочі програми]

05-03-34 Гриб, Й. В. (2019) Робоча програма «Інтенсивні технології в аквакультурі » для студентів спеціальності 207 “Водні біоресурси та аквакультура”. Program of the Discipline " INTENSIVE TECHNOLOGIES IN AQUACULTURE" Branch of knowledge 20 Agrarian science and food Speciality 207 Aquatic bio resources and aquaculture. [Робочі програми]

05-03-37 Гриб, Й. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни „Гідрорадіобіологія” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура» денної і заочної форми навчання. Program of the Discipline "Hydroradiobiology" branch of knowledge 20 „Agrarian sciences and food” specialty 207 «Aqvabis bioresources and akvaculture». [Робочі програми]

05-03-33 Гриб, Й. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни „Методологія наукових досліджень” для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура» денної і заочної форми навчання. Program of the Discipline "METHODOLOGY OF SCIENTIFIC RESEARCHES" branch of knowledge 20 „Agrarian sciences and food” specialty 207 «Aqvabis bioresources and akvaculture». [Робочі програми]

05-03-36 Гриб, Й. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни „Біологічні основи рибного господарства” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура» денної і заочної форми навчання. Program of the Discipline "THE BIOLOGICAL BASIS OF FISHERIES" branch of knowledge 20 „Agrarian sciences and food” specialty 207 «Aqvabis bioresources and akvaculture». [Робочі програми]

05-03-35 Гриб, Й. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Відновна іхтіоекологія» для студентів спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура». Program of the discipline "RESTORATIVE ICHTHIOECOLOGY" branch of knowledge 20 "Agrarian sciences and food" specialty 207 "Aquatic bioresources and aquaculture". [Робочі програми]

05-03-32 Гриб, Й. В. (2019) Робоча програма «Реабілітаційна іхтіоценологія природних водойм» для студентів спеціальності 207 “Водні біоресурси та аквакультура”. Program of the Discipline "REHABILITATION ICHITIOCENOLOGY OF NATURAL RESERVOIRS" Branch of knowledge 20 "Agrarian science and food" speciality 207 "Aquatic bio resources and aquaculture". [Робочі програми]

05-03-31 Гриб, Й. В. (2019) Робоча програма «Організація спортивного та аматорського рибальства» для студентів за спеціальністю «Водні біоресурси та аквакультура». Program of the discipline "ORGANIZATION OF SPORT AND AMATORIAN FISHERIES" branch of knowledge 20 "Agrarian sciences and food" specialty 207 "Aquatic bioresources and aquaculture". [Робочі програми]

05-03-33 Гриб Й., Й. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни „Методологія наукових досліджень” для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура» денної і заочної форми навчання. Program of the Discipline "METHODOLOGY OF SCIENTIFIC RESEARCHES" branch of knowledge 20 „Agrarian sciences and food” specialty 207 «Aqvabis bioresources and akvaculture». [Робочі програми]

05-03-38 Гриб Й., Й. В. and Волкошовець, О. В. (2019) Робоча програма «Генетика риб» для студентів спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура». Program of the discipline «FISH GENETICS» branch of knowledge 20 "Agrarian sciences and food" specialty 207 "Aquatic bioresources and aquaculture". [Робочі програми]

03-01-84 Григорчук, А. Б. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Нелінійне комп’ютерне моделювання в будівництві» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня підготовки за освітньо-професійною програмою «Промислове і цивільне будівництво» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» Program of the Discipline «Nonlinear computer simulation in construction» Specialty 192 «Building and Civil Engineering» educationally-professional program "Industrial and civil construction". [Робочі програми]

03-01-85 Григорчук, А. Б. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Числові методи і автоматизація будівництва» для студентів які навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія», спеціалізації «Мости і транспортні тунелі» Program of the Discipline «Numerical methods and automation of construction» Specialty 192 «Building and Civil Engineering ». [Робочі програми]

03-01-86 Григорчук, А. Б. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Сучасні проблеми проектування і застосування ефективних будівельних конструкцій» для студентів які навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія», спеціалізації «Промислове та цивільне будівництво» Program of the Discipline «Modern problems of designing and application of effective building constructions» Specialty 192 «Building and Civil Engineering ». [Робочі програми]

08-02-14 Григус, І. М. (2019) Робоча програма «Методологія наукових досліджень» для студентів, які навчаються за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія». Program of the Discipline "METHODOLOGY OF SCIENTIFIC RESEARCH" specialty 227 "PHYSICAL THERAPY, ERGOTHERAPY" branch of knowledge 22 "Health сare". [Робочі програми]

03-02-32 Грицина, О. О. (2019) Робоча програма “Газопостачання” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньо-професійної програми «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Теплогазопостачання і вентиляція». Program of the Discipline «Gas Supply» Specialty – 192 «Construction and civil engineering», specialization - «Heat and Gas Supply and Ventilation». [Робочі програми]

03-02-31 Грицина, О. О. (2019) Робоча програма “Системи газопостачання промислових підприємств” для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньо-професійної програми «Теплогазопостачання і вентиляція» Program of the Discipline «Natural Gas Transmission and Distribution Industry» Specialty – 192 «Construction and civil engineering», Educational-Professional Program – ««Heat and Gas Supply and Ventilation System». [Робочі програми]

03-02-33 Грицина, О. О. (2019) Робоча програма “Безпека будівництва та експлуатації систем газопостачання” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 263 «Цивільна безпека» освітньо-професійної програми «Цивільна безпека». Program of the Discipline «Safety of construction and operation of gas supply systems» Specialty – 263 «Civil Safety», Educational-Professional Program – «Civil Safety». [Робочі програми]

06-11-45 Грицюк, П. М. (2019) Робоча програма дисципліни «Прогнозування соціально-економічних процесів» для здобувачів вищої освіти І (бакалаврського) рівня за спеціальністю 051 «Економіка», спеціалізація «Економічна кібернетика». Program of the Discipline "Forecasting of social and economic processes" specialty 051 "Economics". [Робочі програми]

06-11-42 Грицюк, П. М. (2019) Робоча програма дисципліни «Системний аналіз» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 051 «Економіка», спеціалізація «Економічна кібернетика». Program of the discipline "SYSTEMS ANALYSIS" speciality 051 "Economy". [Робочі програми]

06-11-43 Грицюк, П. М. (2019) Робоча програма дисципліни «Аналіз даних» для здобувачів вищої освіти І (бакалаврського) рівня за спеціальністю 051 «Економіка», спеціалізації «Економічна кібернетика», «Бізнес аналітика», «Управління персоналом і економіка праці». Program of the discipline "DATA ANALYSIS" specialty 051 "Economics", specialization "Economic Cybernetics", "Business Analytics", "Human Resources Management and Labor Economics". [Робочі програми]

04-05-57 Грицюк, П. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Моделі економічної динаміки» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Економічна кібернетика» спеціальності 051 «Економіка». Program of the Discipline MODELS OF ECONOMIC DYNAMICS Specialty 051 Economics. [Робочі програми]

06-11-44 Грицюк, П. М. and Бабич, Т. Ю. (2019) Робоча програма дисципліни «Моделювання та прогнозування у фінансовій сфері» для здобувачів вищої освіти ІІ (магістерського) рівня за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Program of the Discipline "Modeling and Forecasting in the Financial Sector" specialty 072 "Finance, Banking and Insurance". [Робочі програми]

07-04-29 Гришко, В. І. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Основи римського приватного права» для студентів денної форми навчання за спеціальністю 081 «Право» в галузі знань 08 «Право». Program of the Discipline «THE BASIS OF ROMAN PRIVATE LA» Specialty 081 «Law». [Робочі програми]

04-03-98 Гудь, В. М. (2019) Робоча програма “Промислова електроніка” для студентів спеціальності 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”. Program of the Discipline "INDUSTRIAL ELECTRONICS" specialty 141 "ELECTRIC POWER INDUSTRY, ELECTRICAL ENGINEERING AND ELECTROMECHANICS. [Робочі програми]

04-03-113 Гудь, В. М. (2019) Робоча програма “Електротехніка та електроніка” для студентів спеціальності 145 “Гідроенергетика”. Program of the Discipline "ELECTRICAL ENGINEERING AND ELECTRONICS" specialty 145 "HYDROPOWER INGENIERING". [Робочі програми]

04-03-102 Гудь, В. М. (2019) Робоча програма “Електротехніка (практикум)” для студентів всіх спеціальностей. ELECTRICAL ENGINEERING (WORKSHOP). [Робочі програми]

04-03-101 Гудь, В. М. (2019) Робоча програма “Електроніка (практикум)” для студентів всіх спеціальностей. Program of the Discipline "ELECTRONICS (WORKSHOP)" specialty ALL SPECIALTY. [Робочі програми]

04-03-99 Гудь, В. М. and Христюк, А. О. (2019) Робоча програма “ Електроніка та мікропроцесорна техніка” для студентів спеціальності 151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”. Program of the Discipline "ELECTRONICS AND MICROPROCESSOR EQUIPMENT". [Робочі програми]

03-05-33 Гуртовий, О. Г. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни „Будівництво мостів і труб” для студентів які навчаються за спеціальністю 192 „Будівництво та цивільна інженерія”, ОПП „Мости і транспортні тунелі” зі скороченим терміном навчання. Program of the Discipline "CONSTRUCTION OF BRIDGES AND PIPES" SPECIALTY 192 „CONSTRUCTION AND CIVIL ENGINEERING” EPP „BRIDGES AND TRANSPORT TUNNELS” with a shorter term of study. [Робочі програми]

03-05-34 Гуртовий, О. Г. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни „Технологія та організація будівництва транспортних споруд” для студентів які навчаються за спеціальністю 192 „Будівництво та цивільна інженерія”, ОПП „Мости і транспортні тунелі” зі скороченим терміном навчання. Program of the Discipline "TECHNOLOGY AND ORGANIZATION OF CONSTRUCTION OF TRANSPORTATION SPORTS" SPECIALTY 192 „CONSTRUCTION AND CIVIL ENGINEERING” EPP „BRIDGES AND TRANSPORT TUNNELS” with a shorter term of study. [Робочі програми]

03-05-49 Гуртовий, О. Г. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни „Будівництво мостів (спецкурс)” для студентів які навчаються за спеціальністю 192 „Будівництво та цивільна інженерія”, ОПП „Мости і транспортні тунелі”. Program of the Discipline "CONSTRUCTION OF BRIDGES" (Special Course) SPECIALTY 192 „CONSTRUCTION AND CIVIL ENGINEERING” EPP „BRIDGES AND TRANSPORT TUNNELS”. [Робочі програми]

06-01-62 Гус, В. М. (2019) Робоча програма з навчальної дисципліни «Біржова діяльність» для студентів за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (зі скороченим терміном навчання). Program of the Discipline «Exchange activity» specialty 076 “Entrepreneurship, trade and stocktaking activity”. [Робочі програми]

04-03-109 Данченков, Я. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни ”Автоматизовані системи управління” для студентів які навчаються за спеціальністю 144 «Теплотехніка». Program of the Discipline "Automated control systems" specialty 144 «Thermotechnics». [Робочі програми]

04-03-121 Данченков, Я. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Теорія інформації та автоматів» для студентів які навчаються за спеціальністю 151”Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”. Program of the Discipline Theory of information and automatons Specialty 151 "Automation and computer-integrated technology ". [Робочі програми]

04-03-107 Данченков, Я. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Електрообладнання та засоби автоматизації» для студентів, які навчаються за спеціальністю 208 «Агроінженерія» (скорочений термін навчання). Program of the Discipline "Electrical equipment and automation equipment" specialty 208 "Agroengineering". [Робочі програми]

04-03-84 Данченков, Я. В. and Тарас, Б. І. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Електротехніка, електроніка, мікропроцесорна техніка та мехатроніка» для студентів, які навчаються за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування». Program of the Discipline "Electrical engineering, electronics, microprocessor engineering and mechatronics" specialty 133 «Sectoral engineering». [Робочі програми]

04-01-33 Демчук, О. С. (2019) Робоча програма "Комп’ютерна математика" для студентів, які навчаються за спеціальностями 113 "Прикладна математика" та 122 "Комп’ютерні науки". Program of the Discipline "Computer Mathematics" specialty 113 "Applied Mathematics" and 122 "Computer Science". [Робочі програми]

04-01-76 Демчук, О. С. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Нейронні мережі та нейро-нечіткі технології» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Інтернет речей» спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» зі скороченим терміном навчання. Program of the Discipline Neural Networks and Neuro-Fuzzy Technologies specialty 121 Software Engineering. [Робочі програми]

04-01-37 Демчук, О. С. (2019) Робоча програма “Методи оптимізації та дослідження операцій” для студентів, які навчаються, за спеціальністю 122 “Комп’ютерні науки”. Program of the Discipline "Methods of optimization and operations research" specialty 122 "Computer Science". [Робочі програми]

01-04-39 Дем’янюк, А. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за спеціальністю 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології», освітньою програмою «Гідротехнічне будівництво» (зі скороченим терміном навчання). Program of the Discipline Basics of Scientific Research Specialty 194 «Hydrotechnical construction, water engineering and water technologies» Educational program «Hydrotechnical construction». [Робочі програми]

01-04-41 Дем’янюк, А. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за спеціальністю 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології», освітньою програмою «Гідротехнічне будівництво». Program of the Discipline Basics of Scientific Research Specialty 194 «Hydrotechnical construction, water engineering and water technologies» Educational program «Hydrotechnical construction». [Робочі програми]

01-04-48 Дем’янюк, А. В. and Безусяк, О. В. (2019) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "Гідротехнічні споруди", спеціальність 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології». Program of the Discipline "Hydraulic structures", specialty 194 «Hydrotechnical construction, water engineering and water technologies». [Робочі програми]

01-04-40 Дем’янюк, А. В. and Стефанишин, Д. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Управління режимами роботи гідротехнічних споруд та гідроенергетичних об’єктів» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, які навчаються за спеціальністю 145 «Гідроенергетика». Program of the discipline "Control of operation regimes of hydraulic structures and hydropower projects" specialty 145 «Hydropower». [Робочі програми]

05-04-250 Дець, Т. І. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Виробнича практика» для студентів 1 курсу (рівень вищої освіти – магістр) за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій». Program of the Discipline «THE PRODUCTION PRACTICE» Specialty 193 «Geodesy and land management» Specialization «Geographic information systems». [Робочі програми]

05-04-248 Дець, Т. І. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Виробнича практика» для студентів 3 курсу за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій». Program of the Discipline «THE PRODUCTION PRACTICE» Specialty 193 «Geodesy and land management» Specialization «Geographic information systems» «Geodesy». [Робочі програми]

05-04-249 Дець, Т. І. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Виробнича практика» для студентів 4 курсу за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій». Program of the Discipline «THE PRODUCTION PRACTICE» Specialty 193 «Geodesy and land management» Specialization «Geographic information systems» «Geodesy». [Робочі програми]

06-10-18 Дзюба, М. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Мистецтво публічного мовлення» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня всіх спеціальностей НУВГП денної форми навчання. Program of the Discipline "THE ART OF PUBLIC SPEAKING" specialty all specialties. [Робочі програми]

05-04-246 Дмитрів, О. П. and Мельничук, Г. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Навчальна геодезична практика з основами геології» для студентів 1 курсу за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій». Program of the Discipline "EDUCATIONAL GEODETIC PRACTICE WITH THE BASICS OF GEOLOGY" specialty 193 «Geodesy and land management» specialization "Geodesy, Land management and cadastre, Geographic Information Systems". [Робочі програми]

03-10-92 Довбенко, В. С. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Науки про землю», «Теплоенергетика», «Гідроенергетика», «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» спеціальності 103 «Науки про землю», 144 «Теплоенергетика», 145 «Гідроенергетика», 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології». Program of the Discipline «LIFE SAFETY AND CIVIL PROTECTION» speciality 103 «Earth sciences», speciality 144 «Thermal power engineering», speciality 145 «Hydraulic power engineering», speciality 194 «Hydrotechnical building, water engineering and water technologies». [Робочі програми]

03-10-91 Довбенко, В. С. and Довбенко, Т. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Право» спеціальності 081 «Право». Program of the Discipline «LIFE SAFETY AND CIVIL PROTECTION» speciality 081 «Law». [Робочі програми]

03-10-87 Довбенко, Т. О. (2019) Робоча програма «Безпека будівництва промислових і цивільних об’єктів» для студентів за напрям підготовки 6.170202 «Охорона праці». Program of the Discipline «SAFETY OF CONSTRUCTION OF INDUSTRIAL AND CIVIL OBJECTS» training direction 6.170202 «Occupational Health». [Робочі програми]

03-10-88 Довбенко, Т. О. and Прокопчук, Н. М. (2019) Робоча програма «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці» для студентів за спеціальністю 101 «Екологія». Program of the Discipline «Life safety and occupational safety» speciality 101 «Ecology». [Робочі програми]

03-10-89 Довбенко, Т. О. and Прокопчук, Н. М. (2019) Робоча програма «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці» для студентів за спеціальністю 242 «Туризм». Program of the Discipline «Life safety and occupational safety» speciality 242 «Tourism». [Робочі програми]

06-02-85 Дорошенко, О. О. and Зінкевич, О. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Облік і звітність суб’єктів державного сектору» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування»» (за скороченим терміном навчання). Program of the Discipline «Accounting and reporting of public sector entities» specialty 071 «Accounting and taxation». [Робочі програми]

16-01-02 Дорошко, Г. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Країнознавство» для підготовки іноземних громадян слухачів підготовчого відділення. Program of the discipline Country Studies. [Робочі програми]

02-02-51 Дорощук, В. О. and Турченюк, М. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Проектування транспортно-складських комплексів» для студентів, які навчаються за спеціальністю 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)». Work Program of the Discipline "Designing of transport and warehouse complexes" specialty 275 «Transport technologies (on road transport)». [Робочі програми]

06-14-95 Дробко, Є. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Публічна служба» для студентів магістратури, які навчаються за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування». Program of the Discipline Public service specialty 281 Public management and administration спеціалізація Місцеве самоврядування specialization Local Government. [Робочі програми]

06-14-82 Дробко, Е. (2019) Робоча програма з навчальної дисципліни «Організація державного апарату» для студентів, які навчаються за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» першого (бакалаврського) рівня підготовки. Program of the Discipline "Organization of the state apparatus" specialty 029 "Information, library and archival affairs" specialization "Information communication management". [Робочі програми]

06-14-81 Дробко, Е. В. (2019) Робоча програма з навчальної дисципліни «Організація та управління діяльністю інформаційних установ» для студентів, які навчаються за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» першого (бакалаврського) рівня підготовки. Program of the Discipline "Organization and management information institutions' activities" specialty 029 "Information, library and archival affairs" specialization "Information communication management". [Робочі програми]

06-12-113 Жемба, А. Й. (2019) Робоча програма «Економічні ризики у зовнішньоекономічній діяльності» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Міжнародний бізнес» спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини». Program of the Discipline "ECONOMIC RISKS IN FOREIGN ECONOMIC ACTIVITIES" specialty 292 "International economic relations". [Робочі програми]

06-12-69 Жемба, А. Й. (2019) Робоча програма «Європейський бізнес» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини». Program of the Discipline "EUROPEAN BUSINESS" specialty 292 International economic relations. [Робочі програми]

06-12-71 Жемба, А. Й. (2019) Робоча програма «Міжнародна торгівля» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини». Program of the Discipline "INTERNATIONAL TRADE" specialty 292 International economic relations. [Робочі програми]

06-12-104 Жемба, А. Й. (2019) Робоча програма «Транснаціоналізація світової економіки» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини». Program of the Discipline "RANSNATIONALIZATION OF THE WORLD ECONOMY" specialty 292 "International economic relations". [Робочі програми]

06-12-72 Жемба, А. Й. (2019) Робоча програма «Транснаціональні корпорації» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за напрямом 6.030503 «Міжнародна економіка». Program of the Discipline "TRANSNATIONAL CORPORATIONS" specialty 6.030503 International economics. [Робочі програми]

06-12-77 Жемба, А. Й. (2019) Робоча програма «Міжнародна торгова політика та комерційна дипломатія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня всіх спеціальностей НУВГП. Program of the Discipline "INTERNATIONAL TRADE POLICY AND COMMERCIAL DIPLOMACY" specialty for all specialties in NUWEE. [Робочі програми]

04-01-19 Жуковська, Н. А. (2019) Робоча програма «Теорія систем, системний аналіз та теорія прийняття рішень» для студентів спеціальності 113 «Прикладна математика» Program of the Discipline «System theory, system analysis and decision making theory» Specialty 113 «Applied Mathematics». [Робочі програми]

04-01-14 Жуковська, Н. А. (2019) Робоча програма «Математична логіка, теорія алгоритмів та програмування» для студентів спеціальності 113 «Прикладна математика». Program of the Discipline «Mathematical logic, theory of algorithms and programming» Specialty 113 «Applied Mathematics». [Робочі програми]

04-01-47 Жуковська, Н. А. (2019) Робоча програма «Математична логіка, теорія алгоритмів та програмування» для студентів спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення (Інтернет речей)». Program of the Discipline «Mathematical logic, theory of algorithms and programming» Specialty 121 «Software Engineering (Internet of Things)». [Робочі програми]

04-01-29 Жуковська, Н. А. (2019) Робоча програма «Математична логіка, теорія алгоритмів та програмування» для студентів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки». Program of the Discipline «Mathematical logic, theory of algorithms and programming» Specialty 122 «Computer Science». [Робочі програми]

04-01-81 Жуковська, Н. А. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Теорія систем, системний аналіз та теорія прийняття рішень» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Комп’ютерні науки» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки». Program of the discipline «System theory, system analysis and decision making theory» specialty 122 «Computer Science». [Робочі програми]

16-01-04 Жуковська, Н. А. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Математика» для слухачів підготовчого відділення для іноземних громадян. Program of the Discipline MATHEMATICS Speciality «Preparation for entering to the university». [Робочі програми]

04-01-18 Жуковський, В. В. (2019) Робоча програма «Основи проектування систем штучного інтелекту та розпізнавання образів» для студентів, які навчаються за спеціальностями 113 «Прикладна математика» та 122 «Комп’ютерні науки». Program of the Discipline «DESIGNING FUNDAMENTALS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND PATTERN RECOGNITION SYSTEMS» Specialty – 113 «Applied Mathematics», Specialty – 122 «Computer Science». [Робочі програми]

04-01-31 Жуковський, В. В. (2019) Робоча програма «Об'єктно-орієнтоване програмування» для студентів які навчаються за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки». Program of the Discipline «OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING» Specialty – 122 «Computer Science». [Робочі програми]

16-01-08 Жуковський, В. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Основи інформатики та обчислювальної техніки» для слухачів підготовчого відділення для іноземних громадян. Program of the Discipline «Fundamentals of Informatics and Computer Engineering» speciality «Preparation for entering to the university». [Робочі програми]

05-02-271 Залеський, І. І. (2019) Робоча програма з навчальної дисципліни «Техноекологія» для студентів, які навчаються за спеціальностями 101 "Екологія", 183 "Технології захисту навколишнього середовища". Program of the Discipline "TECHECOLOGY" specialty 101 "Еcology", 183 "Environmental protection technology". [Робочі програми]

05-02-270 Залеський, І. І. (2019) Робоча програма з навчальної дисципліни «Екологія людини» для студентів які навчаються за спеціальністю 101 Екологія Program of the Discipline «ECOLOGY OF HUMAN» Specialty 101 «Ecology». [Робочі програми]

05-02-279 Залеський, І. І. (2019) Робоча програма з навчальної дисципліни «Охорона і раціональне використання» для студентів які навчаються за спеціальністю 101 – Екологія. Program of the Discipline «PROTECTION AND RATIONAL USE OG NATURAL RESOURCES» Specialty – 101«Ecology». [Робочі програми]

05-02-267 Залеський, І. І. (2019) Робоча програма з навчальної дисципліни «Технології захисту довкілля» для студентів які навчаються за спеціальністю 101 – Екологія. Program of the discipline Technology of protection of environment (applicable ecology) Specialty 101 Ecology. [Робочі програми]

05-02-272 Залеський, І. І. (2019) Робоча програма з навчальної дисципліни «Збалансоване природокористування (Комп’ютерні науки)» для студентів, які навчаються за спеціальністю 122 "Computer Science". Program of the Discipline "BALANCED NATURAL USE" specialty 122 "Computer Science". [Робочі програми]

05-02-273 Залеський, І. І. (2019) Робоча програма з навчальної дисципліни «Природоохоронні технології захисту гідросфери» для студентів, які навчаються за спеціальністю 183 "Технології захисту навколишнього середовища". Program of the Discipline "ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES FOR HYDROSPHERE PROTECTION" specialty 183 "Environmental protection technologies". [Робочі програми]

05-02-269 Залеський, І. І. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Промислова екологія» для студентів які навчаються, за спеціальностю 183 Технології захисту навколишнього середовища. Program of the Discipline INDUSTRIAL ECOLOGY specialty 183 Environmental protection technologies. [Робочі програми]

05-02-268 Залеський, І. І. (2019) Робоча програма з навчальної дисципліни «Збалансоване природокористування » для студентів які навчаються за спеціальністю 183 – Технології захисту навколишнього середовища. Program of the Discipline BALANCED NATURAL USE specialty 183 Environmental protection technologies. [Робочі програми]

05-02-105 Залеський, І. І. (2019) Робоча програма з навчальної дисципліни «Збалансоване лісокористування» для студентів які навчаються за спеціальністю 183 – Технології захисту навколишнього середовища. Program of the Discipline Sustainable forest management specialty 183 Environmental protection technologies. [Робочі програми]

04-04-43 Замрій, Б. А. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Архітектура комп’ютера" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 123 ”Комп`ютерна інженерія” денної і заочної форм навчання. PROGRAM OF THE DISCIPLINE "Computer Architecture" specialty 123 "Computer Engineering". [Робочі програми]

04-04-40 Замрій, Б. А. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Паралельні та розподілені обчислення" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 123 ”Комп`ютерна інженерія” денної і заочної форм навчання. PROGRAM OF THE DISCIPLINE "Parallel and distributed computing" specialty 123 "Computer Engineering". [Робочі програми]

04-04-50 Заяць, В. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Теорія інформації та ко-дування" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою 123 спеціальності "Комп’ютерна інженерія" 123. Program of the Discipline Information Theory and Coding specialty 123 Computer Engineering. [Робочі програми]

04-04-49 Заяць, В. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Дискретна математика" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою 123 спеціальності "Комп’ютерна інженерія". Program of the Discipline Discrete mathematics specialty 123 Computer Engineering. [Робочі програми]

04-04-51 Заяць, В. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Моделювання електрон-них схем математика" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою "Комп’ютерна інженерія" спеціальності 123. Program of the Discipline Modeling of electronic circuits specialty 123 Computer Engineering. [Робочі програми]

06-03-61 Заячківська, О. В. (2019) Робоча програма з дисципліни «Фінанси зовнішньо-економічної діяльності» для студентів, які навчаються за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Program of the Discipline "Finances of foreign economic activity" specialty 072 «Finance, banking and insurance». [Робочі програми]

03-10-78 Зощук, В. О. (2019) Робоча програма „Охорона праці в галузі” для студентів, які навчаються, за спеціальністю 113 «Прикладна математика». Program of the Discipline "OCCUPATIONAL SAFETY IN THE INDUSTRY" specialty 113 «Applied Mathematics». [Робочі програми]

03-10-79 Зощук, В. О. (2019) Робоча програма „Охорона праці в галузі” для студентів, які навчаються за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки». Program of the Discipline "OCCUPATIONAL SAFETY IN INDUSTRY" specialty 122 «Computer Sciences». [Робочі програми]

03-10-77 Зощук, В. О. (2019) Робоча програма „Охорона праці в галузі” для студентів які навчаються, за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». Program of the Discipline "OCCUPATIONAL SAFETY IN THE INDUSTRY" specialty 151 «Automation and computer-integrated technologies». [Робочі програми]

03-10-61 Зощук, В. О. (2019) Робоча програма „Профілактика виробничого травматизму і професійних захворювань” для студентів які навчаються, за спеціальністю 263 «Цивільна безпека». Program of the Discipline "PREVENTION OF PRODUCTION TRAUMATIC AND PROFESSIONAL DISEASES" specialty 263 "Civil Safety" specialization "Labour Protection". [Робочі програми]

04-05-55 Зубик, Л. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Технології тестування програмних продуктів” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 122 “Комп’ютерні науки” денної та заочної форми навчання. WORK PROGRAM EDUCATIONAL DISCIPLINE "Software Testing Technologies" specialty 122 "Computer sciences". [Робочі програми]

04-05-53 Зубик, Л. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Комп’ютерні мережі” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 122 ”Комп’ютерні науки” денної форми навчання. WORK PROGRAM EDUCATIONAL DISCIPLINE "Computer networks" specialty 122 "Computer sciences". [Робочі програми]

04-05-54 Зубик, Л. В. (2019) Робоча програма “Моніторинг довкілля” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 6.050101 “Комп’ютерні науки” денної форми навчання. Program of the Discipline "Environmental monitoring" specialty 6.050101 “Computer sciences”. [Робочі програми]

09-02-05 Зубрицький, Б. Д. and Цицаркін, О. В. and Підгурська, О. П. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Фізичне виховання груп спортивного в досконалення з волейболу» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх освітньо професійних програм спеціальностей. Program of the Discipline PHYSICAL EDUCATION for higher education athletes in volleyball specialty ALL SPECIALTI ES. [Робочі програми]

09-02-07 Зубрицький, Б. Д. and Цицаркін, О. В. and Підгурська, О. П. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Фізичне виховання для здобувачів вищої освіти навчальних груп спортивного вдосконалення з волейболу (чоловіки, жінки)» першого (бакалаврського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП. Program of the Discipline "PHYSICAL EDUCATION for figher education applicants in volleyball sports training teams (men, women)". [Робочі програми]

06-02-93 Зубілевич, С. Я. (2019) Робоча програма з Міжнародних стандартів фінансової звітності для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (інтегровані). Program of the Discipline "International Financial Reporting Standards" speciality 071 «Accounting and taxation» (integrated). [Робочі програми]

06-02-83 Зубілевич, С. Я. (2019) Робоча програма з Обліково-аналітичного забезпечення управління ризиками для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» спеціально-сті 071 «Облік і оподаткування» (інтегровані). Program of the Discipline Accounting and analytical support of risk management Speciality 071 «Accounting and taxation» (integrated). [Робочі програми]

06-02-101 Зубілевич, С. Я. (2019) Робоча програма з "Організації бухгалтерського обліку" для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Program of the discipline "Organization of Accounting" speciality 071 «Accounting and taxation». [Робочі програми]

06-02-77 Зубілевич, С. Я. (2019) Робоча програма з Інтегрованої звітності здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності «Облік і оподаткування». Program of the Discipline "Integrated reporting" Speciality 071 «Accounting and taxation». [Робочі програми]

06-02-75 Зубілевич, С. Я. and Ровенець, Т. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Облік і аудит управлінської діяльності» для здобувачів вищої освіти зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». Program of the Discipline «Accounting and Audit of Managerial Activity» Specility 281 «Public management and administration». [Робочі програми]

03-01-70 Караван, В. В. (2019) Робоча програма “Обстеження та випробування будівель і споруд” для студентів, які навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія», спеціалізація «Промислове та цивільне будівництво». Program of the Discipline "Inspection and testing of buildings and structures" specialty 192 "Construction and civil engineering". [Робочі програми]

06-11-52 Кардаш, О. Л. (2019) Робоча програма з дисципліни «Моделювання економіки» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за спеціальністю 051 «Економіка» спеціалізацією «Економічна кібернетика» денної та заочної форми навчання. Program of the Discipline «Economy modeling» Specialty 051 «Economics» Specialization «Economic Cybernetics». [Робочі програми]

06-11-53 Кардаш, О. Л. (2019) Робоча програма з дисципліни «Організація та управління інформаційно-аналітичним забезпеченням безпеки підприємства» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 073 «Менеджмент» спеціалізацією «Управління фінансово-економічною безпекою» денної та заочної форми навчання. Program of the Discipline «Organization and management of information and analytical security of the enterprise» Specialty 073 «Management» Specialization «Financial and economic security management». [Робочі програми]

04-01-26 Кардаш, О. Л. (2019) Робоча програма з дисципліни «Економіка програмного забезпечення» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» та 121 «Інженерія програмного забезпечення» Program of the Discipline «Software Economics» Specialty 122 «Computer Science and Information Technology» 121 "Software engineering». [Робочі програми]

06-11-54 Кардаш, О. Л. (2019) Робоча програма з дисципліни «Економетрика» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології». Program of the Discipline «Econometrics» Specialty 122 «Computer Science and Information Technology». [Робочі програми]

06-11-49 Кардаш, О. Л. (2019) Робоча програма з дисципліни «Економіка підприємства» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології денної та заочної форми навчання». Program of the Discipline «Economy of enterprise» Specialty 151 «Automation and computer-integrated technologies». [Робочі програми]

06-11-50 Кардаш, О. Л. (2019) Робоча програма з дисципліни «Економіка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за спеціальністю 184 «Гірництво» денної та заочної форми навчання. Program of the Discipline «Economics» Specialty 184 «Mining». [Робочі програми]

06-12-105 Качан, О. І. (2019) Робоча програма «Міжнародні валютно-кредитні відносини» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини». Program of the Discipline "INTERNATIONAL MONETARY RELATIONS" specialty 292 "International economic relations". [Робочі програми]

09-02-18 Кисіль, В. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Фізичне виховання для здобувачів вищої освіти груп спортивного вдосконалення з баскетболу (жінки)» першого (бакалаврського) рівня усіх освітньо професійних програм спеціальностей НУВГП. Program of the Discipline PHYSICAL EDUCATION for higher education athletes from basketball specialty ALL SPECIALTIES. [Робочі програми]

04-03-124 Клепач, М. І. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Окремі питання теорії автоматичного управління технічних засобів автоматизації» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». PROGRAM OF THE DISCIPLINE "Separate questions of the theory of automatic control of technical means of automation" specialty "Automation and computer integrated technologies". [Робочі програми]

04-03-77 Клепач, М. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Окремі питання технічних засобів автоматизації» для студентів, які навчаються за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». Program of the Discipline «Separate questions of the technical means of automation» Specialty – 151 «Automation and computer integrated technologies». [Робочі програми]

04-03-76 Клепач, М. М. (2019) Робоча програма курсу “Передові технології програмування ПЛК” для студентів спеціальності 151 „Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” Program of the Discipline «Advanced PLC programming technologies» Specialty 151 «Automation and computer-integrated technologies». [Робочі програми]

04-03-75 Клепач, М. М. (2019) Робоча програма курсу “Контролери та їх програмне забезпечення” для студентів спеціальності 151 „Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” Program of the Discipline «Controllers and their software» Specialty 151 «Automation and computer-integrated technologies». [Робочі програми]

06-12-65 Клець, М. В. (2019) Робоча програма «Міжнародна економіка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 073 «Менеджмент». Program of the Discipline «INTERNATIONAL ECONOMICS» Specialty 073 «Management». [Робочі програми]

06-12-99 Клець, М. В. (2019) Робоча програма «Міжнародна економіка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини». Program of the Discipline «INTERNATIONAL ECONOMICS» Specialty 292 «International economic relations». [Робочі програми]

06-12-89 Клець, М. В. (2019) Робоча програма «Економічна дипломатія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини». Program of the Discipline "ECONOMIC DIPLOMACY" specialty 292 "International economic relations". [Робочі програми]

06-12-87 Клець, М. В. (2019) Робоча програма «Міжнародна безпека» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини». Program of the Discipline "INTERNATIONAL SECURITY" specialty 292 "International economic relations". [Робочі програми]

05-02-185 Клименко, Л. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Організація впровадження екологічно чистих виробництв» для студентів які навчаються за спеціальністю 101 "Екологія". Program of the Discipline "ORGANIZATION OF IMPLEMENTATION OF ENVIRONMENTALLY CLEAN PRODUCERS" specialty 101 "Ecology". [Робочі програми]

05-02-184 Клименко, Л. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Розвитологія» для студентів спеціальності 101 "Екологія". Program of the Discipline "SYSTEM DEVELOPMENT" specialty 101 "Ecology". [Робочі програми]

06-08-55 Клименко, М. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Логістика» для студентів, які навчаються за спеціальністю 073 «Менеджмент». PROGRAM OF THE DISCIPLINE "LOGISTICS" specialty 073 «Management». [Робочі програми]

05-02-179 Клименко, М. О. and Буднік, З. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Вища освіта та Болонський процес» для студентів, які навчаються за спеціальностями 101 «Екологія» та 183 «Технології захисту навколишнього середовища». Program of the Discipline "HIGHER EDUCATION AND BOLON PROCESS" specialty 101 "Ecology", 183 "Environmental protection technology". [Робочі програми]

05-02-125 Клименко, М. О. and Клименко, Л. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Зелена економіка» для студентів які навчаються, за спеціальностями 101 "Екологія" та 183 "Технології захисту навколишнього середовища". Program of the Discipline "GREEN ECONOMICS" specialty 101 "Ecology" and 183 "Environmental protection technologies". [Робочі програми]

05-02-189 Клименко, М. О. and Клименко, Л. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Стратегія сталого розвитку» для студентів спеціальностей 101 «Екологія», 183 «Технологія захисту навколишнього середовища». Program of the Discipline «Sustainable Development Strategy» specialty 101 "Ecology", 183 "Environmental protection technologies". [Робочі програми]

05-02-186 Клименко, М. О. and Клименко, Л. В. (2019) Робоча програма з дисципліни «Розробка стратегій сталого розвитку населених пунктів» для студентів спеціальності 101 «Екологія». Program of the Discipline «Elaboration of the strategy for sustainable development of settlements» specialty 101 "Ecology". [Робочі програми]

05-02-187 Клименко, М. О. and Клименко, Л. В. (2019) Робоча програма з дисципліни «Вступ до фаху» за спеціальністю 183 «Технологія захисту навколишнього середовища», 101 «Екологія». Program of the Discipline "ENTRY TO THE PROFESSION" 101 "Ecology", 183 "Environmental protection technologies". [Робочі програми]

05-02-188 Клименко, М. О. and Клименко, Л. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Регіональна політика сталого розвитку в Україні» для студентів які навчаються, за спеціальністю 242 «Туризм». Program of the Discipline «Regional Policy of Sustainable Development in Ukraine» Specialty 242 «Tourism». [Робочі програми]

05-02-260 Клименко, М. О. and Ковальчук, Н. С. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Біологічні методи захисту довкілля» для студентів, які навчаються за спеціальністю 183 "Технології захисту навколишнього середовища". Program of the Discipline "BIOLOGICAL PROTECTION METHODS OF ENVIRONMENTAL PROTECTION" specialty 183 "Environmental protection technologies". [Робочі програми]

05-02-261 Клименко, М. О. and Ковальчук, Н. С. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Природоохоронні технології захисту атмосфери» для студентів, які навчаються за спеціальністю 183 "Технології захисту навколишнього середовища". Program of the Discipline "ENVIRONMENTAL PROTECTION TECHNOLOGIES OF THE ATMOSPHERE" specialty 183 "Environmental protection technologies". [Робочі програми]

06-08-56 Клименко, О. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Управління інфраструктурою організації» для студентів, які навчаються за спеціальністю 073 «Менеджмент». PROGRAM OF THE DISCIPLINE "MANAGEMENT OF INFRASTRUCTURE ORGANIZATION" specialty 073 «Management». [Робочі програми]

06-08-57 Клименко, О. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Операційний менеджмент» для студентів, які навчаються за спеціальністю 073 «Менеджмент». PROGRAM OF THE DISCIPLINE "OPERATING MANAGEMENT" specialty 073 «Management». [Робочі програми]

05-02-275 Клименко, О. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Менеджмент та економіка природокористування» для студентів, які навчаються за спеціальністю 101 «Екологія». PROGRAM OF THE DISCIPLINE «MANAGEMENT AND ECONOMICS OF NATURE USE» specialty 101 «Ecology». [Робочі програми]

05-02-276 Клименко, О. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Організація управління в екологічній діяльності» для студентів, які навчаються за спеціальністю 101 «Екологія». PROGRAM OF THE DISCIPLINE «ORGANIZATION OF MANAGEMENT IN ENVIRONMENTAL ACTIVITY» specialty 101 «Ecology». [Робочі програми]

05-02-275 Клименко, О. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Менеджмент та економіка природокористування» для студентів, які навчаються за спеціальністю 101 «Екологія». PROGRAM OF THE DISCIPLINE «MANAGEMENT AND ECONOMICS OF NATURE USE» specialty 101 «Ecology». [Робочі програми]

05-02-276 Клименко, О. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Організація управління в екологічній діяльності» для студентів, які навчаються за спеціальністю 101 «Екологія». PROGRAM OF THE DISCIPLINE «ORGANIZATION OF MANAGEMENT IN ENVIRONMENTAL ACTIVITY» specialty 101 «Ecology». [Робочі програми]

05-02-274 Клименко, О. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Менеджмент та економіка природокористування» для студентів, які навчаються за спеціальністю 183 "Технології захисту навколишнього середовища". PROGRAM OF THE DISCIPLINE «MANAGEMENT AND ECONOMICS OF NATURE USE» specialty 183 "Technology of protection environment". [Робочі програми]

05-02-274 Клименко, О. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Менеджмент та економіка природокористування» для студентів, які навчаються за спеціальністю 183 "Технології захисту навколишнього середовища". PROGRAM OF THE DISCIPLINE «MANAGEMENT AND ECONOMICS OF NATURE USE» specialty 183 "Technology of protection environment". [Робочі програми]

06-10-33 Клинова-Дацюк, Г. Д. and Гром, В. М. (2019) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ІСТОРІЯ ТА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» зі скороченим терміном навчання. PROGRAM OF THE DISCIPLINE "HISTORY AND CULTURE OF UKRAINE" for application (Bachelor) level of higher education specialty 194 «Hydrotechnical construction, water engineering and water technologies» with shortened term of study. [Робочі програми]

06-08-77 Клюха, О. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Менеджмент ресурсозбереження» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за спеціальністю 073 «Менеджмент». Program of the Discipline «Management of resource saving» Specialty 073 «Management». [Робочі програми]

06-08-76 Клюха, О. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Менеджмент ресурсоенергозбереження» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент». Program of the Discipline «Management of resource saving» Training direction 6.030601 Management. [Робочі програми]

06-08-64 Клюха, О. О. (2019) Робоча програма «Організація праці керівника» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня всіх спеціальностей НУВГП. Program of the Discipline "ORGANIZATION OF WORK OF THE HEAD" specialty for all specialties in NUWEE. [Робочі програми]

01-02-36 Клімов, С. В. (2019) Робоча програма «Діагностування технічного стану двигунів» для здобувачів вищої світи першого (бакалаврського) рівня усіх спеціальностей НУВГП. Program of the Discipline «Diagnosis of the technical state of the engines» Specialty – «All specialties ». [Робочі програми]

01-02-35 Клімов, С. В. and Герасімов, Є. Г. and Пінчук, О. Л. (2019) Робоча програма «Експлуатаційна гідрометрія» для студентів за спеціальністю 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології. Program of the Discipline «Operational hydrometry» Specialty 194 «Hydrotechnical construction, water engineering and water technologies» Educational program «Hydroinformatics». [Робочі програми]

06-07-17 Коберська, Т. А. (2019) Робоча програма «Етика ділового спілкування» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх спеціальностей НУВГП денної форми навчання. Program of the Discipline ETHICS OF BUSINESS COMMUNICATION Speciality all specialisations. [Робочі програми]

03-06-53 Ковальчук, В. А. (2019) Робочса програма навчальної дисципліни «Водовідведення (очистка стічних вод)» спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Program of discipline "Sewerage (wastewater treatment)", specialty 192 "Construction and civil engineering". [Робочі програми]

06-01-69 Ковшун, Н. Е. (2019) Робоча програма «Проектний аналіз» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня всіх спеціальностей НУВГП. Program of the Discipline Project Analysis specialty All specialties. [Робочі програми]

06-01-60 Ковшун, Н. Е. and Якимчук, Т. І. (2019) Робоча програма «Товарознавство (Харчові продукти)» для студентів, які навчаються за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Program of the Discipline "Commodity (Food)" specialty 076 “Entrepreneurship, trade and stocktaking activity”. [Робочі програми]

06-08-75 Кожушко, Л. Ф. and Мандзюк, О. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Управління командою проекту» для студентів, які навчаються за спеціальністю 073 “Менеджмент”, спеціалізації “Управління проектами”. Program of the discipline «Project team management» speciality 073 “Management”, specialization “Project management”. [Робочі програми]

06-08-78 РП Кожушко, Л. Ф. and Мороз, Е. Г. (2019) Робоча програма «Міжнародний менеджмент» для студентів, які навчаються за спеціальністю 073 «Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування)», 073 «Менеджмент (Менеджмент інноваційної діяльності), 073 «Менеджмент (Менеджмент природоохоронної діяльності)», 073 «Менеджмент (Управління проектами). PROGRAM OF THE DISCIPLINE "INTERNATIONAL MANAGEMENT" specialty 073 «Management». [Робочі програми]

06-08-31 Кожушко, Л. Ф. and Мороз, Е. Г. (2019) Робоча програма «Вступ до спеціальності» для студентів денної форми навчання, які навчаються за спеціальністю 073 «Менеджмент». PROGRAM OF THE DISCIPLINE "INTRODUCTION TO SPECIALTY" specialty 073 «Management». [Робочі програми]

01-01-40 Козішкурт, С. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "ПРИРОДООБЛАШТУВАННЯ ВОДОЗБОРІВ" спеціальність 194 "Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології", освітня програма "Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології". Program of the Discipline "ENVIRONMENTAL ENGINEERING OF BASINS", specialty 194 "Hydrotechnical engineering, water engineering and water technology". [Робочі програми]

01-01-43 Козішкурт, С. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "ПРИРОДООБЛАШТУВАННЯ ВОДОЗБОРІВ", спеціальність 194 "Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології", освітня програма "Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології". Program of the Discipline "ENVIRONMENTAL ENGINEERING OF BASINS", specialty 194 "Hydrotechnical engineering, water engineering and water technology". [Робочі програми]

01-01-46 Козішкурт, С. М. (2019) Робоча програма з дисципліни «Інженерія природооблаштування» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Гідромеліорація» спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології». Program of the Discipline "ENVIRONMENTAL ENGINEERING" specialty 194 "Hydrotechnical engineering, water engineering and water technology" educational program "Hydromelioration". [Робочі програми]

01-01-33 Козішкурт, С. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Організація та ведення спостережень за меліоративним станом земель» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за спеціальністю 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології». Program of the Discipline "ORGANIZATION AND SUPERVISION OF LAND RECLAMATION" specialty 194 "Hydrotechnical engineering, water engineering and water technology". [Робочі програми]

02-03-35 Колесник, О. А. (2019) Робоча програма «Базові машини» для студентів спеціальності 133 «Галузеве машинобудування». PROGRAM OF THE DISCIPLINE "BASE MACHINES" specialty 133 «Sectoral engineering». [Робочі програми]

02-03-35 Колесник, О. А. (2019) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "БАЗОВІ МАШИНИ" спеціальність 133 «Галузеве машинобудування». PROGRAM OF THE DISCIPLINE "BASE MACHINES" specialty 133 «Sectoral engineering». [Робочі програми]

02-03-46 Колесник, О. А. (2019) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ТРАКТОРИ І АВТОМОБІЛІ" cпеціальність 208 «Агроінженерія» за інтегрованим навчальним планом. PROGRAM OF THE DISCIPLINE "TRACTORS AND CARS" specialty 208 «Agricultural engineering» in the integrated curriculum. [Робочі програми]

02-03-47 Колесник, О. А. (2019) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ПАЛИВО-МАСТИЛЬНІ ТА ІНШІ ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ" cпеціальність 208 «Агроінженерія». PROGRAM OF THE DISCIPLINE "FUEL-LUBRICANTS AND OTHER OPERATING MATERIALS" specialty 208 «Agricultural engineering». [Робочі програми]

05-02-36 Колесник, Т. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Агроекологія» для здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 101 «Екологія». Program of the Discipline "AGROECOLOGY" speciality 101 Ecology. [Робочі програми]

05-02-278 Колесник, Т. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Охорона та раціональне використання природних ресурсів (земельні ресурси)» для здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 101 «Екологія». Program of the Discipline PROTECTION AND NATURAL RESOURCES ENGINEERING (LAND RESOURCES) speciality 101 Ecology. [Робочі програми]

05-02-38 Колесник, Т. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Відновлювані джерела енергії» для здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 183 «Технології захисту навколишнього середовища». Program of the Discipline Renewable Energy Sources speciality 183 Environmental protection technologies. [Робочі програми]

05-02-277 Колесник, Т. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Технології збалансованого землекористування» для здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 183 «Технології захисту навколишнього середовища». Program of the Discipline TECHNOLOGIES OF BALANSED LAND RESOURCES ENGINEERING specialty 183 Environmental protection technologies. [Робочі програми]

05-01-79 Колесник, Т. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Енергоефективні агроекосистеми» для здобувачів вищої освіти всіх спеціальностей. Program of the Discipline "ENERGY EFFICIENT AGROECOSYSTEMS" specialty аll specialties "National University of Water and Еnvironmental Engineering". [Робочі програми]

05-01-78 Колесник, Т. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Технології відтворення родючості ґрунтів» для здобувачів вищої освіти всіх спеціальностей НУВГП. Program of the Discipline "SOIL FERTILITY REPRODUCTION TECHNOLOGIES" specialty аll specialties "National University of Water and Еnvironmental Engineering". [Робочі програми]

05-02-39 Колесник, Т. М. and Ліхо, О. А. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Відновлювальна енергетика» для здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 183 «Технології захисту навколишнього середовища». Program of the Discipline "Renewable Energetics" specialty 183 Environmental protection technologies. [Робочі програми]

07-03-98 Колодич, О. Б. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Психофізіологія» для студентів, які навчаються за спеціальністю: 053 Психологія. Program of the Discipline "Рsychophysiology" branch of knowledge 05 Social and behavioral sciences specialty 053 Psychology. [Робочі програми]

07-03-100 Колодич, О. Б. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія інклюзії» для студентів, які навчаються за спеціальністю 053 "Психологія". Program of the Discipline "Рsychology of Inclusion" specialty 053 "Psychology". [Робочі програми]

07-03-99 Колодич, О. Б. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології» для студентів, які навчаються за спеціальністю: 053 Психологія. Program of the Discipline "Methodology of psychological examination’s conducting in various branches of psychology" branch of knowledge 05 Social and behavioral sciences specialty 053 Psychology. [Робочі програми]

09-02-20 Комаревич, О. Є. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Фізичне виховання груп спортивного вдосконалення з армреслінгу» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП. Program of the Discipline "Physical Education for higher education applicants groups of sports improvement on arm wrestling" specialty ALL SPECIALTIES. [Робочі програми]

05-08-48 Конарівська, О. Б. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Менеджмент у туризмі" для студентів, які навчаються за спеціальністю 242 "Туризм". Program of the Discipline "Management in Tourism" specialty 242 "Tourism". [Робочі програми]

05-08-47 Конарівська, О. Б. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Бухгалтерський облік у туристичній діяльності" для студентів, які навчаються за спеціальністю 242 "Туризм". Program of the Discipline "Аccounting in the tourism activities" specialty 242 "Tourism". [Робочі програми]

05-08-29 Конарівська, О. Б. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Страхування" для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 6.140103 "Туризм". Program of the Discipline «Insurance» training direction 6.140103 – «Tourism». [Робочі програми]

05-08-30 Конарівська, О. Б. and Якимчук, А. Ю. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Управління якістю туристичних послуг" для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 242 «Туризм» денної та заочної форм навчання Program of the Discipline «Management of quality of tourist services» Specialty 242 «Tourism». [Робочі програми]

02-05-88 Кондратюк, О. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка» для студентів за спеціальністю 133 “Галузеве машинобудування”. Program of the Discipline “Descriptive geometry, engineering and computer graphics” specialty 133 “Branch Engineering”. [Робочі програми]

02-05-98 Кондратюк, О. М. (2019) Робоча програма навчальної практики “Комп’ютерне моделювання” для студентів денної форми навчання за спеціальністю 133 “Галузеве машинобудування”. Work program of educational practice “Computer simulation” specialty 133 “Branch Engineering”. [Робочі програми]

02-05-94 Кондратюк, О. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Системи автоматизованого проектування" для студентів за спеціальністю 193 „Геодезія та землеустрій”. Program of the Discipline „Automated injection systems” specialty 193 „Geodesy and land management”. [Робочі програми]

02-05-99 Кондратюк, О. М. (2019) Робоча програма навчальної практики «Комп’ютерне моделювання» для студентів денної форми навчання за спеціальністю 208 «Агроінженерія». Work program of educational practice «Computer simulation» Specialty 208 «Agroengineering». [Робочі програми]

02-05-89 Кондратюк, О. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка» для студентів за спеціальністю 208 “Агроінженерія”. Program of the Discipline “Descriptive geometry, engineering and computer graphics” specialty 208 “Agroengineering”. [Робочі програми]

16-01-07 Кондратюк, О. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни „Креслення” для слухачів підготовчого відділення для іноземних громадян Program of the Discipline «Drawing» speciality «Preparation for entering to the university». [Робочі програми]

06-03-63 Кондрацька, Н. М. (2019) Робоча програма з дисципліни „Фінансовий ринок” для студентів за спеціальністю 072 „Фінанси, банківська справа та страхування” на основі молодшого спеціаліста. Program of the Discipline "FINANCIAL MARKET" specialty 072 «Finance, banking and insurance». [Робочі програми]

06-03-62 Кондрацька, Н. М. (2019) Робоча програма з дисципліни „Фінансовий ринок” для студентів за спеціальністю 072 „Фінанси, банківська справа та страхування”. Program of the Discipline "FINANCIAL MARKET" Specialty 072 «Finance, banking and insurance». [Робочі програми]

05-03-28 Кононцев, С. В. (2019) Робоча програма «Індустріальне рибництво» для студентів за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура». Program of the Discipline "INDUSTRIAL FISH FARMING" branch of knowledge 20 "Agrarian sciences and food" specialty 207 "Aquatic bioresources and aquaculture". [Робочі програми]

05-03-45 Кононцев, С. В. (2019) Робоча програма «Основи акваріумістики» для студентів за спеціальністю «Водні біоресурси та аквакультура». Program of the Discipline BASICS OF FISHKEEPING Branch of knowledge 20 Agrarian sciences and food Specialty 207 Aquatic bioresources and aquaculture. [Робочі програми]

01-01-45 Коптюк, Р. М. (2019) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "Основи автоматизованого проектування" спеціальність 194 "Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології". Program of the Discipline "Fundamentals of automated design" specialty 194 "Hydrotechnical engineering, water engineering and water technology". [Робочі програми]

01-01-38 Коптюк, Р. М. (2019) Робоча програма з навчальної дисципліни «Основи автоматизованого проектування водогосподарсько-меліоративних та природоохоронних об’єктів» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за спеціальністю 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» за освітньою програмою «Гідромеліорація» денної та заочної форм навчання. Program of the Discipline Fundamentals of automated design of water management, land reclamation and environmental objects. [Робочі програми]

01-01-36 Коптюк, Р. М. (2019) Робоча програма з навчальної дисципліни «Основи автоматизованого проектування» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за спеціальністю 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» за освітніми програмами «Водна інженерія та водні технології», «Гідротехнічне будівництво» та «Гідроінформатика» денної та заочної форм навчання. Program of the Discipline Fundamentals of automated design specialty 194 Hydrotechnical engineering, water engineering and water technology. [Робочі програми]

01-01-37 Коптюк, Р. М. and Приходько, Н. В. (2019) Робоча програма з навчальної дисципліни «Автоматизоване проектування споруд та систем» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за спеціальністю 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» за освітньою програмою «Водна інженерія та водні технології» денної та заочної форм навчання. Program of the Discipline "Automated design of constructions and systems" specialty 194 "Hydrotechnical engineering, water engineering and water technology". [Робочі програми]

01-01-41 Коптюк, Р. М. and Приходько, Н. В. (2019) Робоча програма з навчальної дисципліни «Автоматизоване проектування споруд та систем» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за спеціальністю 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» за освітньою програмою «Водна інженерія та водні технології» за скороченим терміном навчання денної та заочної форм навчання. Program of the Discipline Automated design of constructions and systems specialty 194 Hydrotechnical engineering, water engineering and water technology educational program Water engineering and water technologies. [Робочі програми]

06-14-67 Корбутяк, В. І. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Документознавство» для студентів, які навчаються за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» першого (бакалаврського) рівня підготовки. Program of the Discipline "KNOWLEDGE ABOUT DOCUMENTS" list of fields of study 02 «Culture and arts» program subject area 029 «Information, library and archival studies» speciality «Knowledge about documents and information activities». [Робочі програми]

06-14-68 Корбутяк, В. І. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Документне забезпечення діяльності організації» для студентів, які навчаються за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» першого (бакалаврського) рівня підготовки. Program of the Discipline "DOCUMENTARY SUPPORT OF THE ORGANIZATION'S ACTIVITIES" list of fields of study 02 «Culture and arts» program subject area 029 «Information, library and archival studies». [Робочі програми]

06-14-65 Корбутяк, В. І. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Вступ до фаху» для студентів, які навчаються за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» першого (бакалаврського) рівня підготовки. Program of the Discipline "ENTRY TO THE PROFESSION" list of fields of study 02 «Culture and arts» program subject area 029 «Information, library and archival studies». [Робочі програми]

06-14-66 Корбутяк, В. І. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Діловодство» для студентів, які навчаються за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» першого (бакалаврського) рівня підготовки. Program of the Discipline "OFFICE WORK" list of fields of study 02 «Culture and arts» program subject area 029 «Information, library and archival studies». [Робочі програми]

06-14-96 Корбутяк, В. І. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Документне забезпечення діяльності організації» для студентів, які навчаються за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» спеціалізації «Місцеве самоврядування» другого (магістерського) рівня підготовки. Program of the Discipline "DOCUMENTARY SUPPORT OF THE ORGANIZATION'S ACTIVITIES" specialty 281 «Public administration and administration» specialization «Local Government». [Робочі програми]

06-14-97 Корбутяк, В. І. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Управлінське документознавство» для студентів, які навчаються за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» спеціалізації «Місцеве самоврядування» другого (магістерського) рівня підготовки. Program of the Discipline "DOCUMENTATION FOR MANAGEMENT" specialty 281 «Public administration and administration» specialization «Local Government». [Робочі програми]

03-01-114 Корнійчук, К. С. (2019) Робоча програма «Autocad - основи проектування» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП. Program of the Discipline" Autocad - basics of designing" specialty ALL SPECIALTIES. [Робочі програми]

03-01-67 Корнійчук, О. І. (2019) Робоча програма «Технологія будівельних процесів при реконструкції будівель і споруд» для студентів за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньої програми «Промислове та цивільне будівництво». Program of the Discipline "Technology of building processes in the reconstruction of buildings and structures" specialty 192 «Construction and civil engineering». [Робочі програми]

03-01-122 Корнійчук, О. І. (2019) Робоча програма «Технологія будівельних процесів при реконструкції будівель і споруд» для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня підготовки за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Program of the Discipline «Technology of building processes in the reconstruction of buildings and structures». [Робочі програми]

03-01-125 Корнійчук, О. І. (2019) Робоча програма «Нормативна база будівництва» для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня підготовки за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Program of the Discipline «Normative base of construction». [Робочі програми]

03-01-115 Корнійчук, О. І. (2019) Робоча програма «Autocad - основи проектування» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП. Program of the Discipline "Autocad - basics of designing", specialty ALL SPECIALTIES. [Робочі програми]

03-01-34 Корнійчук, О. І. and Григорчук, А. Б. (2019) Робоча програма «Автоматизоване проектування» для студентів за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Промислове та цивільне будівництво». Program of the Discipline "Automated designing" specialty 192 «Construction and civil engineering». [Робочі програми]

06-08-37 Король, Б. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Стратегічний менеджмент» для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 073 «Менеджмент. Program of the Discipline «STRATEGIC MANAGEMENT» specialty 073 «MANAGEMENT». [Робочі програми]

06-08-73 Король, Б. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Стратегічне управління» для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 073 «Менеджмент» (за скороченим терміном навчання). Program of the Discipline «STRATEGIC MANAGEMENT» 073 «MANAGEMENT». [Робочі програми]

06-08-38 Король, Б. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Управління змінами» для студентів, які навчаються за спеціальністю 073 «Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент організацій і адміністрування». Program of the Discipline «CHANGE MANAGEMENT» specialty 073 «MANAGEMENT» specialization «MANAGEMENT OF ORGANIZATIONS AND ADMINISTRATION». [Робочі програми]

06-08-36 Король, Б. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Контролінг» для студентів, які навчаються за спеціальністю 073 «Менеджмент». Program of the Discipline «CONTROLLING» specialty 073 «MANAGEMENT». [Робочі програми]

05-08-56 Коротун, С. І. and Скорина, Т. М. (2019) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "Вступ до фаху" спеціальність 241 "Готельно-ресторанна справа". Work programme of the educational discipline "Introduction to the specialty" specialty 241 "Hotel and Restaurant Affairs". [Робочі програми]

05-08-60 Коротун, С. І. and Яковишина, М. С. (2019) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "Регіональна економіка" спеціальність 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність". Work programme of the educational discipline "Regional Economy" specialty 076 "Entrepreneurship, trade and exchange activities". [Робочі програми]

05-08-55 Коротун, С. І. and Яковишина, М. С. (2019) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "Регіональна економіка України" спеціальність 241 "Готельно-ресторанна справа". Work programme of the educational discipline "Regional Economy of Ukraine" specialty 241 "Hotel and Restaurant Affairs". [Робочі програми]

05-08-54 Коротун, С. І. and Яковишина, М. С. (2019) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ТУРОПЕРЕЙТИНГ" спеціальність 242 "Туризм". Program of the Discipline "Touring" specialty 242 "Tourism". [Робочі програми]

05-06-44 Корчик, Н. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни „Виробничі процеси та обладнання” для студентів, які навчаються за спеціальністю 151 "Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології". Program of the Discipline Production processes and equipment specialty 151 "Automatization and computer-integrated technologies". [Робочі програми]

05-06-57 Корчик, Н. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Харчова хімія» для здобувачів вищої освіти (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійними програмами «Готельно-ресторанна справа» спеціальності 241 "Готельно-ресторанна справа". Program of the Discipline "FOOD CHEMISTRY" specialty 241 «Hotel-restaurant business». [Робочі програми]

09-02-12 Кособуцький, Ю. Ф. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Фізичне виховання» для спортивного вдосконалення з міні-футболу для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП. Program of the Discipline "Physical Educationfor" higher education applicants of mini-football sports improvement teams specialty ALL SPECIALTIES. [Робочі програми]

06-05-56 Костюкевич, А. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Управління персоналом і економіка праці» спеціальності 051 «Економіка». Program of the Discipline Program of the Discipline specialty 051 Economy. [Робочі програми]

06-05-57 Костюкевич, А. М. (2019) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "Бізнес-планування", спеціальність усі спеціальності, освітньо-професійна програма усі освітньо-професійні програми. Program of the Discipline "Business Planning", specialty all specialty, professional training program all professional training program. [Робочі програми]

06-08-06 Костюкевич, Р. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Управління проектами інформатизації» для студентів напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика». Program of the Discipline "Project Management of Informatization". [Робочі програми]

01-05-52 Косяк, Д. С. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Статистична обробка інформації в науках про Землю» для студентів зі спеціальності 103 «Науки про Землю» (Геологія), 103 «Науки про Землю» (Гідрологія), 106 «Географія». Program of the Discipline "STATISTICAL STUDY OF INFORMATION IN SCIENCE ABOUT THE EARTH" specialty 103 «Earth Sciences», 103 «Earth Sciences», 106 «Geography». [Робочі програми]

01-05-71 Косяк, Д. С. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Гідрологія», «Геологія» спеціальності «Науки про Землю». Program of the Discipline "HISTORY AND METHODOLOGY OF THE EARTH SCIENCES (INTRODUCTION TO)" specialty 103 «Earth Sciences» (Hydrology, Geology). [Робочі програми]

01-05-63 Косяк, Д. С. and Холоденко, В. С. (2019) Робоча програма навчальної практики «Гідрологія», «Інженерна гідрологія» для студентів із спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» Program of the Discipline «HYDROLOGY, ENGINEERING HYDROLOGY» Specialty – 194 «Hydrotechnical construction, water engineering and water technologies». [Робочі програми]

03-06-47 Косінов, В. П. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Геологорозвідувальна справа» для студентів за спеціальністю 103 «Науки про землю», спеціалізація «Геологія». PROGRAM OF THE DISCIPLINE «GEOLOGICAL EXPLORATION BUSINESS» branch of knowledge 0401 «Natural Sciences», specialty 103 «Earth Sciences», specializations «Geology». [Робочі програми]

03-06-45 Косінов, В. П. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Бурова справа в тому числі практикум» для студентів за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія», спеціалізація «Водопостачання і водовідведення». WORK PROGRAM ON ACADEMIC DISCIPLINE «Drilling, including workshop» specialty 192 «Building and Civil Engineering» specializations "Water supply and water disposal". [Робочі програми]

03-06-46 Косінов, В. П. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Метрологія» для студентів за спеціальністю 263 «Цивільна безпека», спеціалізація «Охорона праці». WORK PROGRAM ON ACADEMIC DISCIPLINE «METROLOGY» specialty 263 «Civil security», specializations "Labor protection". [Робочі програми]

03-04-532 Кочкарьов, Д. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Комп'ютерні технології в розрахунках каркасів будівель і споруд, їх елементів, фундаментів та основ» для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня підготовки за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Program of the Discipline "Computer technologies in the calculation of frames of buildings and structures, their elements ,foundations and foundations". [Робочі програми]

01-06-50 Кочмарський, В. З. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни: «Вступ до спеціальності». - Для студентів спеціальності 144 «Теплоенергетика» Program of the Discipline «INTRODUCTION TO SPEC» Specialty 144 «Heat power engineering». [Робочі програми]

07-03-103 Кочубей, А. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень у галузі психології» для здобувачів вищої освіти І (бакалаврського) освітнього рівня спеціальності 053 «Психологія». Program of the Discipline "BASIS OF SCIENTIFIC RESEARCH IN THE FIELD PSYCHOLOGY". [Робочі програми]

07-03-104 Кочубей, А. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Педагогічна психологія» для студентів спеціальності 053 «Психологія». Program of the Discipline "PEDAGOGICAL PSYCHOLOGY". [Робочі програми]

03-02-30 Кравченко, В. С. and Кравченко, Н. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Інженерне обладнання будівель” для студентів спеціальності 191 "Архітектура та містобудування". Program of the Discipline "ENGINEERING EQUIPMENT OF BUILDINGS" specialty / major field of study 191 "Architecture and Urban-planning". [Робочі програми]

03-02-35 Кравченко, В. С. and Кравченко, Н. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Обстеження та модернізація інженерних систем” для здобувачів вищої освіти другого магістерського рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Енергетична ефективність будівель та обстеження інженерних систем» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Program of the Discipline INSPECTION AND MODERNIZATION OF ENGINEERING SYSTEMS specialty 192 «Building and civil engineering». [Робочі програми]

06-01-73 Красовська, Ю. В. (2019) Робоча програма «Підприємницькі ризики» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за всіма спеціальностями. Program of the "Discipline ENTREPRENEURIAL RISKS" Specialty All specialties. [Робочі програми]

06-01-75 Красовська, Ю. В. (2019) Робоча програма «Економічна статистика» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за всіма спеціальностями. Program of the Discipline "ECONOMIC STATISTICS" specialty all specialties. [Робочі програми]

01-05-43 Криницька, М. В. (2019) Робоча програма «Петрографія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 103 «Науки про Землю» освітньої програми «Геологія» денної форми навчання. Program of the Discipline «Petrography» Specialty – 103 «Science about the Earth», specialization «Geology». [Робочі програми]

01-05-92 Криницька, М. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Геологія родовищ корисних копалин» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Геологія» спеціальності 103 «Науки про Землю». Program of the Discipline Geology of mineral deposits Specialty 103 «Science about the Earth». [Робочі програми]

01-05-42 Криницька, М. В. (2019) Робоча програма «Організація геологічного вивчення надр» для студентів, які навчаються за спеціальністю 103 «Науки про Землю». Program of the Discipline "Organization Geological Studies of Bowels" specialty 103 «Science about the Earth». [Робочі програми]

01-05-93 Криницька, М. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Літологія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Геологія» спеціальності 103 «Науки про Землю». Program of the Discipline Lithology Specialty 103 «Science about the Earth». [Робочі програми]

02-02-62 Кристопчук, М. Є. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Ефективність транспорту” для студентів спеціальності 275 “Транспортні технології (на автомобільному транспорті)” Work Program of the Discipline «TRANSPORT EFFICIENCY» specialty 275 «Transport technologies (on road transport)». [Робочі програми]

02-02-61 Кристопчук, М. Є. and Пашкевич, С. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Основи теорії транспортних процесів і систем” для студентів спеціальності 275 “Транспортні технології (на автомобільному транспорті)”. Work Program of the Discipline «BASIC THEORY OF TRANSPORT PROCESSES AND SYSTEMS» specialty 275 «Transport technologies (on road transport)». [Робочі програми]

03-03-055 Крусь, Ю. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Основи та фундаменти» для студентів за спеціальністю 192 “Будівництво та цивільна інженерія”, бакалаври спеціалізації “Міське будівництво та господарство”. Program of the Discipline «Bases and Foundations» for students of specialty 192 “Construction and Civil Engineering” bachelors of specialization “Urban planning and development”. [Робочі програми]

03-03-066 Крусь, Ю. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Основи та фундаменти» для студентів за спеціальністю 192 “Будівництво та цивільна інженерія”, бакалаври спеціалізації “Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів” Program of the Discipline «Bases and Foundations» Specialty 192 “Construction and Civil Engineering” Specialization “Technology of building structures, products and materials”. [Робочі програми]

06-09-46 Крутько, Т. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Розмовний курс сучасної англійської мови (В1)» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП. Program of the Discipline "COURSE OF SPOKEN ENGLISH (В1)" specialty all specialties of NUWEE. [Робочі програми]

06-09-45 Крутько, Т. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Розмовний курс сучасної англійської мови (В1)» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП. Program of the Discipline "COURSE OF SPOKEN ENGLISH (В1)" specialty all specialties of NUWEE. [Робочі програми]

06-09-44 Крутько, Т. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Розмовний курс сучасної англійської мови (В2)» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП. Program of the Discipline "COURSE OF SPOKEN ENGLISH (В2)" specialty all specialties of NUWEE. [Робочі програми]

06-09-43 Крутько, Т. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Розмовний курс сучасної англійської мови (В2)» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівнів усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП. Program of the Discipline "COURSE OF SPOKEN ENGLISH (В2)" specialty all specialties of NUWEE. [Робочі програми]

06-09-38 Крутько, Т. В. and Осіпчук, Н. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Ділова іноземна мова» для студентів спеціальності 242 «Туризм». Program of the Discipline "FOREIGN LANGUAGE FOR BUSINESS" specialty 242 «Tourism». [Робочі програми]

01-06-67 Куба, В. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни ,,Спеціальні питання тепломасообміну’’ для студентів спеціальності 144 «Теплоенергетика», першого (бакалаврського) рівня підготовки Program of the Discipline «Special issues of heat and mass transfer » Specialty 144 «Heat Power Engineering». [Робочі програми]

01-06-73 Куба, В. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Системи виробництва і розподілу енергоносіїв» для студентів спеціальності 144 «Теплоенергетика», першого (бакалаврського) рівня підготовки Program of the Discipline «Systems of production and distribution of energy carriers» Specialty – 144 «Heat Power Engineering». [Робочі програми]

01-06-68 Куба, В. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни ,,Теплотехнологічні процеси і установки’’ для студентів спеціальності 144 «Теплоенергетика», першого (бакалаврського) рівня підготовки Program of the Discipline «» Specialty 144 «Heat Power Engineering». [Робочі програми]

03-03-080 Кузло, М. Т. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Реконструкція та капітальний ремонт автомобільних доріг» для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня підготовки за спеціальностю 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Program of Discipline "Reconstruction and major repairs of roads". [Робочі програми]

03-03-079 Кузло, М. Т. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Сучасні технології виконання земляних робіт при будівництві автомобільних доріг» для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня підготовки за спеціальностью 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Program of Discipline "Modern technologies of land works in tche construction of highways". [Робочі програми]

04-03-117 Кулик, Н. І. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Program of the Discipline DESIGN OF LIGHTING SYSTEMS specialty 141 Power engineering, electrical engineering and electromechanics. [Робочі програми]

03-05-53 Кундрат, М. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Інформатика та комп’ютерна техніка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування». Work program on academic discipline “Informatics and computer engineering” specialty 191 “Architecture and Urbun-planning”. [Робочі програми]

03-05-47 Кундрат, М. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Сучасні комп’ютерні технології” для студентів за спеціальністю 192 „Будівництво та цивільна інженерія”, осві-тньо-професійна програма „Мости і транспортні тунелі”. Program of the Discipline «Modern computer technology» Specialty 192 «Building and Civil Engineering» Educationally professional programs «Bridges and transport tunnels». [Робочі програми]

03-05-54 Кундрат, М. М. (2019) РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни “Інформатика та комп’ютерна техніка” спеціальність: 263 «Цивільна безпека». Work program on academic discipline “Informatics and computer engineering” Specialty 263 “Civil security”. [Робочі програми]

03-05-46 Кундрат, М. М. and Трач, Р. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни „Методологія наукових досліджень” для студентів за спеціальністю 192 „Будівництво та цивільна інженерія”, освітньо-професійна програма „Мости і транспортні тунелі”. Program of the Discipline «Methodology of scientific research» Specialty 192 «Building and Civil Engineering» Educationally professional programs «Bridges and transport tunnels». [Робочі програми]

03-07-14 Кундрат, Т. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Сучасні технології архітектурного конструювання» для студентів за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування». «Modern technologies of architectural design» specialty 191 «Architecture and town-planning. [Робочі програми]

06-09-50 Купчик, Л. Є. (2019) Робоча програма з дисципліни «Комунікативний курс англійської мови (В1/В2)» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП. Program of the Discipline "COMMUNICATIVE COURSE OF ENGLISH (B1/B2)" specialty all specialties of NUWEE. [Робочі програми]

06-09-49 Купчик, Л. Є. (2019) Робоча програма з дисципліни «Комунікативний курс англійської мови (В1/В2)» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП. Program of the Discipline "COMMUNICATIVE COURSE OF ENGLISH (B1/B2)" specialty all specialties of NUWEE. [Робочі програми]

06-09-42 Купчик, Л. Є. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Розмовний курс сучасної англійської мови (А2/В1)» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівнів усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП. Program of the Discipline "COURSE OF CONTEMPORARY SPOKEN ENGLISH (A2/B1)" specialty all specialties of NUWEE. [Робочі програми]

06-09-41 Купчик, Л. Є. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Розмовний курс сучасної англійської мови (А2/В1)» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП. Program of the Discipline "COURSE OF CONTEMPORARY SPOKEN ENGLISH (A2/B1)" specialty all specialties of NUWEE. [Робочі програми]

03-10-72 Кусковець, С. Л. (2019) Робоча програма «Охорона праці в галузі» для здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Program of the Discipline "Occupational Healthy in the industry" specialty 192 «Construction and civil engineering» specialization «Bridges and transport tunnels». [Робочі програми]

03-10-71 Кусковець, С. Л. (2019) Робоча програма «Охорона праці в галузі» для здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 205 «Лісове господарство». Program of the Discipline "Occupational Healthy in the industry" specialty 205 «Forestry». [Робочі програми]

03-10-99 Кусковець, С. Л. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Системи індивідуального захисту» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Охорона праці» спеціальності 263 «Цивільна безпека». Program of the Discipline "Systems of personal protection" speciality 263 «Civil security». [Робочі програми]

03-10-62 Кусковець, С. Л. (2019) Робоча програма «Пожежна безпека виробництв» для здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю Цивільна безпека. Program of the Discipline "FIRE SAFETY PRODUCTION" specialty 263 Civil security. [Робочі програми]

03-10-83 Кухнюк, О. М. (2019) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» для студентів, які навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» Спеціалізація «Міське будівництво та господарство». PROGRAM OF THE DISCIPLINE «Occupational Safety in the Industry» specialty 192 «Construction and civil engineering» EPP «Urban construction and household». [Робочі програми]

03-10-85 Кухнюк, О. М. (2019) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» для студентів, які навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» Спеціалізація «Промислове та цивільне будівництво». PROGRAM OF THE DISCIPLINE «Occupational Safety in the industry» specialty 192 «Constructionandcivilengineering»EPP «Industrial and civil engineering». [Робочі програми]

03-10-84 Кухнюк, О. М. (2019) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Безпечна експлуатація будівель і споруд» для студентів, які навчаються за спеціальністю 263 «Цивільна безпека». PROGRAM OF THE DISCIPLINE «SAFE OPERATION BUILDING AND SPORT» specialty 263 «Civil security» specialization «Labour protection» (integrated). [Робочі програми]

05-01-72 Кучерова, А. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Географія ґрунтів з основами ґрунтознавства” для студентів спеціальності 106 “Географія”. PROGRAM OF THE DISCIPLINE “Soil geography with the basics of soil science” specialty 106 "Geography". [Робочі програми]

05-01-82 Кучерова, А. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Охорона земель” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою Агрономія спеціальності 201 “Агрономія”. PROGRAM OF THE DISCIPLINE “Land Conservation” specialty 201 "Agronomy". [Робочі програми]

05-01-74 Кучерова, А. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Якість грунтів, стандартизація та сертифікація продукції рослинництва” для студентів спеціальності 201 “Агрономія”. PROGRAM OF THE DISCIPLINE “Soil quality, standardization and certification of crop production” specialty 201 "Agronomy". [Робочі програми]

05-01-73 Кучерова, А. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Технологія вирощування культур в умовах закритого грунту” для студентів спеціальності 201 “Агрономія”. PROGRAM OF THE DISCIPLINE “Technology of Crops Growingь Under Protected Ground Conditions” specialty 201 "Agronomy". [Робочі програми]

06-01-65 Кушнір, Н. Б. and Адамчук, Т. Л. (2019) Робоча програма «Аналіз діяльності підприємств туристичної галузі» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Туризм» спеціальності 242 «Туризм». Program of the Discipline "Analysis of activity of enterprises of the tourism industry" specialty 242 «Tourism». [Робочі програми]

06-01-25 Кушнір, Н. Б. and Якимчук, Т. І. (2019) Робоча програма з навчальної дисципліни «Товарознавство» для студентів за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (зі скороченим терміном навчання. Program of the Discipline «Commodity» specialty 076 «Entrepreneurship, trade and stocktaking activity». [Робочі програми]

04-02-136 Кушнір, О. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського)рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Психологія» спеціальності 053 «Психологія». Program of the Discipline Mathematical Statistics. Mathematical Methods in Psychology specialty 053 "Psychology". [Робочі програми]

04-02-137 Кушнір, О. О. (2019) Робоча програма ”Теорія ймовірностей і математична статистика” для студентів, які навчаються за спеціальністю 126 «Інформаційні системи і технології». Program of the Discipline "Probability Theory and Mathematical Statistics" specialty 126 "Information systems and technologies". [Робочі програми]

05-08-51 Кушнірук, Ю. С. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Організація туристичних подорожей" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 242 "Туризм" Program of the Discipline «Organization of tourist trips» Specialty 242 «Tourism». [Робочі програми]

05-08-52 Кушнірук, Ю. С. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Туристичне краєзнавство" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 242 "Туризм" Program of the Discipline «Tourist ethnography» Specialty 242 «Tourism». [Робочі програми]

03-02-30 Кізєєв, М. Д. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Теплопостачання» для здобувачів вищої освіти першого бакалаврського рівня, які навчаються, за освітньо професійною програмою «Теплогазопостачання і вентиляція» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Program of the Discipline "HEATING SYSTEMS" specialty / major field of study 192 Building and civil engineering. [Робочі програми]

03-01-77 Лащівський, В. В. and Савицький, В. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Зведення і монтаж будівель і споруд” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня підготовки за освітньо-професійною програмою “Промислове та цивільне будівництво” спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Program of the Discipline «Erection and assemble of buildings and structures» Specialty 192 «Building and Civil Engineering» Specialization «Industrial and civil construction». [Робочі програми]

05-06-55 Лебедь, О. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Фізика» для здобувачів вищої освіти (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійними програмами «Екологія» спеціальності 101 "Екологія". Program of the Discipline "PHYSICS" specialty 101 «Ecology». [Робочі програми]

05-06-56 Лебедь, О. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Фізика» для здобувачів вищої освіти (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійними програмами «Технології захисту навколишнього середовища» спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища". Program of the Discipline "PHYSICS" specialty 183 «Technologies of Environmental Protection». [Робочі програми]

06-01-247 Лесняк, О. Ю. (2019) Робоча програма виробничої аналітичної практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» денної форми навчання. WORKING PROGRAM FOR ANALITYCAL PRACTICAL TRAINING Course 076 "Entrepreneurship, trade and stock exchanges". [Робочі програми]

03-06-52 Литвиненко, Л. Л. and Квартенко, О. М. (2019) Робоча програма «Обладнання та експлуатація систем водопостачання та водовідведення» для студентів cпеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія", освітня професійна програма "Водопостачання і водовідведення",рівень підготовки другий магістерський. WORK PROGRAM ON ACADEMIC DISCIPLINE "EQUIPMENT AND USE OF SYSTEMS WATER SUPPLY AND WATER DISPOSAL» specialty 192 "Construction and Civil Engineering" educational professional program "Water supply and sewage". [Робочі програми]

03-08-28 Луц, В. Д. (2019) Робоча програма «Історія мистецтв і дизайну» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування» денної форми навчання Program of the Discipline «HISTORY OF ART AND DESIGN» Specialty – 191 «Аrchitecture and Urban-planning». [Робочі програми]

06-03-65 Ляхович, О. О. (2019) Робоча програма з дисципліни «Методологія наукових досліджень» для студентів спеціальностей 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 "Менеджмент" (Управління фінансово-економічною безпекою). Program of the Discipline "METHODOLOGY OF SCIENTIFIC RESEARCH" specialty 072 «Finance, banking and insurance», 073 «Management» (Financial and Economic Security Management). [Робочі програми]

06-03-66 Ляхович, О. О. (2019) Робоча програма з дисципліни «Основи наукових досліджень» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Program of the Discipline "FUNDAMENTALS OF SCIENTIFIC RESEARCH" specialty 072 «Finance, banking and insurance». [Робочі програми]

06-03-67 Ляхович, О. О. (2019) Робоча програма з дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Program of the Discipline FINANCIAL MANAGEMENT Specialty 072 «Finance, banking and insurance». [Робочі програми]

03-04-530 Ліпянін, В. А. (2019) Робоча програма «Інженерний захист урбанізованих територій» для студентів спеціальності 263 «Цивільна безпека». Program of the Discipline "Engineering protection of urbanized territories" specialty 263 «Civil security». [Робочі програми]

04-03-104 Літковець, С. П. (2019) Робоча програма з дисципліни «Автоматизований електропривод» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». Program of the Discipline "AUTOMATED ELECTRIC DRIVE" AUTOMATED ELECTRIC DRIVE 151 "Automation and Computer-Integrated Technologies". [Робочі програми]

05-05-22 Ліщинський, А. Г. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Основи земельного кадастру та права» .для студентів, які навчаються за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій». FUNDAMENTALS OF LAND CADASTRE AND LAW Specialt 193 Geodesy and land management. [Робочі програми]

05-05-16 Ліщинський, А. Г. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Управління нерухомістю» для студентів, які навчаються за спеціальністю «Геодезія та землеустрій». Program of the Discipline "REAL ESTATE MANAGEMENT" specialty 93 "Geodesy and land management", specialization "Land management and cadastre". [Робочі програми]

05-05-23 Ліщинський, А. Г. and Стахів, Я. А. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Оцінка та управління нерухомістю» для студентів, які навчаються за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій». Program of the Discipline "REAL ESTATE VALUATION AND MANAGEMENT" specialization "Land management and cadastre". [Робочі програми]

06-05-46 Мазур, Н. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Економіка праці" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 051 "Економіка" /освітня програма «Бізнес-аналітика». Program of the Discipline "LABOR ECONOMICS" specialty 051 "Economics". [Робочі програми]

06-05-47 Мазур, Н. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Економіка праці" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 051 «Економіка» /освітня програма «Управління персоналом і економіка праці». Program of the Discipline "LABOR ECONOMICS" specialty 051 "Economics". [Робочі програми]

06-05-53 Мазур, Н. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Мотивування персоналу» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 051 Економіка за освітньою програмою «Управління персоналом і економіка праці» Program of the Discipline «MOTIVATION OF PERSONNEL» Specialty – 051 «Economics», educational program – «Human Resources Management and Labor Economics». [Робочі програми]

06-05-50 Мазур, Н. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Організація оплати праці на підприємстві» для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 6.030505 «Управління персоналом і економіка праці». Program of the Discipline "ORGANIZATION OF WAGES AT THE ENTERPRISE" training direction 6.030505 "Human Resources Management and Labor Economics". [Робочі програми]

02-02-54 Макарічев, О. В. and Тхорук, Є. І. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Мультимодальні перевезення” для студентів спеціальності 275 “Транспортні технології (на автомобільному транспорті)”. Work Program of the Discipline "Multimodal transportation" specialty 275 “Transport technologies (on road transport)”. [Робочі програми]

04-03-114 Маланчук, Є. З. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Електричні машини» для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Program of the Discipline «Electric mechanisms» Specialty – 141 «Power engineering, electrical engineering and electromechanics». [Робочі програми]

06-14-71 Маланчук, Л. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Діловодство в органах державного управління та місцевого самоврядування» для студентів, які навчаються за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» Program of the Discipline «BUSINESS IN PUBLIC GOVERNMENT OR LOCAL AUTHORITIES» Specialty 029 «Information, Library and Archives» specialization «Information Communication Management». [Робочі програми]

07-05-05 Маланчук, Л. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Фінансове право» для студентів, які навчаються за спеціальністю 081 «Право». Program of the Discipline "FINANCE LAW" specialty 081 "RIGHT". [Робочі програми]

06-14-70 Маланчук, Л. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Управлінське документознавство» для студентів 3 курсу, які навчаються за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування». Program of the Discipline "MANAGEMENT DOCUMENTATION" specialty 281 Public administration and administration. [Робочі програми]

06-10-20 Малевич, Л. Д. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Ефективна комунікація в професійній діяльності” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня всіх спеціальностей НУВГП. Program of the Discipline “Effective communication in professional life” specialty all specialties. [Робочі програми]

06-10-17 Малевич, Л. Д. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Риторика” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня всіх спеціальностей НУВГП. Program of the Discipline “Rhetoric” specialty all specialties. [Робочі програми]

06-10-21 Малевич, Л. Д. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Стратегії і тактики успішної бізнес-комунікації” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня всіх спеціальностей НУВГП. Program of the Discipline “Strategies and tactics of successful business communication” specialty all specialties. [Робочі програми]

06-10-30 Малевич, Л. Д. and Дзюба, М. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Українська мова як іноземна” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня всіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП. Program of the Discipline “Ukrainian as a foreign language” specialty all specialties. [Робочі програми]

06-13-132 Мальчик, М. В. and Коваль, С. І. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Маркетинг» для студентів, які навчаються за спеціальністю «Маркетинг». Program of the Discipline "Marketing" code and name of the specialty 075 «Marketing». [Робочі програми]

06-13-142 Мальчик, М. В. and Коротун, О. П. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Рекламна діяльність» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 075 «Маркетинг». Program of the Discipline "Advertising activity" specialty 075 "Marketing". [Робочі програми]

06-13-114 Мальчик, М. В. and Коротун, О. П. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 075 «Маркетинг». Program of the Discipline "Basics of the scientific research" specialty 075 "Marketing". [Робочі програми]

06-13-127 Мальчик, М. В. and Коротун, О. П. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Бренд менеджмент» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 075 «Маркетинг». Program of the Discipline "Brand managment" specialty 075 "Marketing". [Робочі програми]

06-13-125 Мальчик, М. В. and Коротун, О. П. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 075 «Маркетинг». Program of the Discipline "Methodology of scientific research" specialty 075 "Marketing". [Робочі програми]

06-13-124 Мальчик, М. В. and Коротун, О. П. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Маркетинг відносин» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 075 «Маркетинг». Program of the Discipline "Relationship marketing" specialty 075 "Marketing". [Робочі програми]

06-13-145 Мальчик, М. В. and Коротун, О. П. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Маркетинг в туризмі» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 242 «Туризм». Program of the Discipline Marketing in tourism specialty 242 «Tourism». [Робочі програми]

06-13-143 Мальчик, М. В. and Коротун, О. П. (2019) Робоча програма "Рекламна діяльність" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня всіх спеціальностей НУВГП. Program of the Discipline "Advertising activity" specialty ALL SPECIALTIES specialization ALL SPECIALIZATIONS. [Робочі програми]

06-13-144 Мальчик, М. В. and Коротун, О. П. (2019) Робоча програма "Етичний маркетинг" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня всіх спеціальностей НУВГП. Program of the Discipline "Ethical marketing" specialty ALL SPECIALTIES specialization ALL SPECIALIZATIONS. [Робочі програми]

06-13-146 Мальчик, М. В. and Коротун, О. П. (2019) Робоча програма "Маркетинг в туризмі" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня всіх спеціальностей НУВГП. Program of the Discipline "Marketing in tourism" specialty ALL SPECIALTIES specialization ALL SPECIALIZATIONS. [Робочі програми]

06-13-165 Мальчик, М. В. and Мартинюк, О. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Маркетинг закупівель» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 075 «Маркетинг». Program of the Discipline "Procurement Marketing" specialty 075 "MARKETING". [Робочі програми]

06-13-129 Мальчик, М. В. and Мартинюк, О. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Маркетингове ціноутворення» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 075 «Маркетинг». Program of the Discipline MARKETING PRICING specialty 075 MARKETING. [Робочі програми]

06-13-127 Мальчик, М. В. and Мартинюк, О. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Маркетинг закупівель» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 075 «Маркетинг». Program of the Discipline Procurement Marketing specialty 075 MARKETING. [Робочі програми]

06-13-133 Мальчик, М. В. and Оплачко, І. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Публічні закупівлі через систему Prozorro» для студентів всіх спеціальностей НУВГП. Program of the Discipline "PUBLIC PROCUREMENT PROZORRO" for all NUWM specialties. [Робочі програми]

06-13-14 Мальчик, М. В. and Попко, О. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Промисловий маркетинг» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 075 «Маркетинг». Program of the Discipline "Industrial Marketing" specialty 075 "MARKETING". [Робочі програми]

06-13-13 Мальчик, М. В. and Попко, О. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Логістика» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 075 «Маркетинг». Program of the Discipline "Logistics" specialty 075 "MARKETING". [Робочі програми]

06-13-12 Мальчик, М. В. and Попко, О. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Маркетинг промислового підприємства» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 075 «Маркетинг». Program of the Discipline "Marketing of Industrial Enterprise" specialty 075 "MARKETING". [Робочі програми]

06-13-33 Мальчик, М. В. and Толчанова, З. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Маркетинговий менеджмент» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 075 «Маркетинг». Program of the Discipline "Marketing Management" specialty 075 MARKETING. [Робочі програми]

06-13-28 Мальчик, М. В. and Толчанова, З. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Маркетингова товарна політика» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 075 «Маркетинг». Program of the Discipline "Marketing commodity politics" specialty 075 MARKETING. [Робочі програми]

06-13-30 Мальчик, М. В. and Толчанова, З. О. and Мартинюк, О. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Маркетингові комунікації» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 075 «Маркетинг». Program of the Discipline "Marketing Сommunications" specialty 075 "MARKETING". [Робочі програми]

06-13-29 Мальчик, М. В. and Толчанова, З. О. and Мартинюк, О. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Паблік рилейшнз» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 075 «Маркетинг». Program of the Discipline "PUBLIC RELATIONS" specialty 075 MARKETING. [Робочі програми]

06-13-35 Мальчик, М. В. and Толчанова, З. О. and Мартинюк, О. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Паблік рилейшнз у бізнесі» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня всіх спеціальностей. Program of the Discipline "PUBLIC RELATIONS IN BUSINESS" specialty For all specialties in NUWEE. [Робочі програми]

06-13-34 Мальчик, М. В. and Толчанова, З. О. and Попко, О. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Товарознавство» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 075 «Маркетинг». Program of the Discipline "Сommodity" specialty 075 MARKETING. [Робочі програми]

02-01-64 Маркова, О. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Проектування металоконструкцій машин” для студентів за спеціальністю 133 “Галузеве машинобудування” спеціалізація «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання», «Обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів». Program of the Discipline "Design of steel structures of machines" specialty 133 «Industrial Engineering» specialization «Hoisting-and-transport, building, road, reclamation machines and equipment», «Equipment of chemical manufactures and the enterprises of building materials". [Робочі програми]

02-01-72 Маркова, О. В. (2019) Робоча програма “Машини і обладнання для переробки сільськогосподарської продукції” для студентів за спеціальністю “Агроінженерія”. Program of the Discipline "MACHINES AND EQUIPMENT FOR PROCESSING OF AGRICULTURAL PRODUCTS" speciality 208 «Agroengineering». [Робочі програми]

03-06-49 Мартинов, С. Ю. (2019) Робоча програма «Водопостачання (водоочисні споруди)» для студентів, які навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізацією «Водопостачання та водовідведення». Program of the Discipline "WATER SUPPLY (WATER TREATMENT PLANTS)" specialty 192 «CONSTRUCTION AND CIVIL ENGINEERING». [Робочі програми]

03-06-56 Мартинов, С. Ю. and Ковальчук, В. А. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Інтенсифікація роботи водопровідних і водовідвідних мереж» для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Program of Discipline "INTENSIFICATION OF WORK THE WATER SUPLLY AND SEWERAGE SYSTEMS". [Робочі програми]

03-06-57 Мартинов, С. Ю. and Ковальчук, В. А. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Новітні технології водопідготовки та очистки стічних вод» для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Program of Disciplsne "NEWEST TECHNOLOGIES OF WATER PURIFICATION AND WASTEWATER TREATMENT". [Робочі програми]

06-14-75 Мартинюк, Г. Ф. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Документно-інформаційні комунікації» для студентів, які навчаються за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» першого (бакалаврського) рівня підготовки. Program of the Discipline "Documentation and Information Communications" specialty 029 «Information, library and archival affairs». [Робочі програми]

06-14-76 Мартинюк, Г. Ф. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Організація роботи бібліотечних установ" для студентів, які навчаються за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Program of the Discipline "ORGANIZATION OF THE WORK OF LIBRARY INSTITUTIONS" branch of knowledge 02 «Culture» specialty 029 «Information, Library and Archival Affairs». [Робочі програми]

06-14-72 Мартинюк, Г. Ф. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни Інформаційна журналістика для студентів, які навчаються за спеціальністю 061 «Журналістика». Program of the Discipline INFORMATION JOURNALISM Specialty 061 Journalism. [Робочі програми]

06-14-73 Мартинюк, Г. Ф. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Державна служба» для студентів, які навчаються за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» першого (бакалаврського) рівня підготовки. Program of the Discipline "PUBLIC SERVICE" specialty 281 "Public Administration and Administration". [Робочі програми]

06-14-74 Мартинюк, Г. Ф. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Документно-інформаційні комунікації в публічному управлінні» для студентів, які навчаються за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» першого (бакалаврського) рівня підготовки. Program of the Discipline "Documentation and Information Communications in public administration" specialty 281 "Public Administration and Administration". [Робочі програми]

04-01-59 Мартинюк, П. М. (2019) Робоча програма «Рівняння математичної фізики» для студентів спеціальності 113 «Прикладна математика». Program of the Discipline «Equations of mathematical physics» Specialty – 113 «Applied Mathematics». [Робочі програми]

04-01-61 Мартинюк, П. М. (2019) Робоча програма «Математичне моделювання» для студентів спеціальності 113 «Прикладна математика». Program of the Discipline «Mathematical Modeling» Specialty – 113 «Applied Mathematics». [Робочі програми]

04-01-62 Мартинюк, П. М. (2019) Робоча програма «Математичне моделювання» для студентів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки». Program of the Discipline «Mathematical Modeling» Specialty – 122 «Computer Sciences» Робоча програма «Математичне моделювання» для студентів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки». Program of the Discipline «Mathematical Modeling» Specialty – 122 «Computer Sciences». [Робочі програми]

03-09-52 Марчук, В. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Розробка технологій виробництва нових видів ефективних будівельних матеріалів із заданими структурою і якостями» для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня підготовки за спеціальностю 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Program of the Discipline "Develeporment of production technologies for new types of effective building materials with specified structure and properties". [Робочі програми]

02-03-40 Марчук, М. М. and Пікула, М. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Технологічні основи машинобудування» для студентів за спеціальністю 133 „Галузеве машинобудування” та спеціальністю 133 „Галузеве машинобудування” (за інтегрованими планами). PROGRAM OF THE DISCIPLINE "TECHNOLOGICAL THE BASIS OF MACHINE BUILDING" sectoral engineering" specialty 133 "Sectoral engineering". [Робочі програми]

02-03-37 Марчук, М. М. and Пікула, М. В. (2019) Робоча програма «Основи технології виробництва та ремонту автомобілів» для студентів за спеціальністю 274 „Автомобільний транспорт” (за інтегрованими планами). PROGRAM OF THE DISCIPLINE "BASES OF PRODUCTION AND REPAIR TECHNOLOGY" specialty 274 "Automobile transport". [Робочі програми]

02-03-38 Марчук, М. М. and Пікула, М. В. (2019) Робоча програма «Основи технології виробництва та ремонту автомобілів» для студентів за спеціальністю 274 „Автомобільний транспорт”. PROGRAM OF THE DISCIPLINE "BASES OF PRODUCTION AND REPAIR TECHNOLOGY" specialty 274 "Automobile transport". [Робочі програми]

02-03-44 Марчук, Р. М. (2019) Робоча програма «Правила дорожнього руху» для студентів, які навчаються за спеціальністю «Автомобільний транспорт». Program of the Discipline «TRAFFIC RULES» Specialty 274 «Automobile transport». [Робочі програми]

02-03-43 Марчук, Р. М. and Пахаренко, В. Л. and Івасюк, П. І. (2019) Робоча програма «Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання» для студентів, які навчаються за спеціальністю «Галузеве машинобудування», «Агроінженерія». Program of the Discipline «INTERCHANGEABILITY, STANDARDIZATION AND TECHNICAL MEASUREMENTS» Specialty 133 «Sectoral engineering», 208 «Agroengineering». [Робочі програми]

03-01-121 Масюк, Г. Х. (2019) Робоча програма з вибіркової навчальної дисципліни “Основи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель і споруд” для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня підготовки за спеціальностю 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Program of the Discipline "Fundamentals of realibilitivy and constructive security of buildings and structures". [Робочі програми]

06-03-56 Мельник, Л. В. (2019) Робоча програма «Банківська справа» для студентів, які навчаються за спеціальністю 051 «Економіка (Економічна кібернетика)». Program of the Discipline "Banking" specialty 051 "Economy (Economic Cybernetics)". [Робочі програми]

06-03-64 Мельник, Л. М. and Скаковська, С. С. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Формування місцевих бюджетів» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної і заочної форми навчання. Program of the Discipline "FORMATION OF LOCAL BUDGETS" FORMATION OF LOCAL BUDGETS Specialty 072 «Finance, banking and Insurance». [Робочі програми]

01-05-59 Мельничук, В. Г. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Пошуки та розвідка родовищ корисних копалин" для студентів спеціальності 103 «Науки про Землю» (освітня програма «Геологія»). Program of the Discipline "Searches and secret service of deposits of useful minerals" specialty 103 "Earth Sciences specialization Geology" branch of knowledge 10 "Science". [Робочі програми]

01-05-54 Мельничук, В. Г. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Структурна геологія та геокартування" для студентів спеціальності 103 «Науки про Землю» (освітня програма «Геологія»). Program of the Discipline "Structural Geology and Geocaching" specialty 103 "Earth Sciences" branch of knowledge 10 "Science". [Робочі програми]

01-05-60 Мельничук, В. Г. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Інженерно-геологічні вишукування і механіка ґрунтів» для студентів спеціальності 103 «Науки про Землю» (освітня програма «Геологія»). Program of the Discipline specialty 103 "Earth Sciences" specialization "Geology" branch of knowledge 10 "Science". [Робочі програми]

01-05-75 Мельничук, В. Г. (2019) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ „ІНЖЕНЕРНА ГЕОЛОГІЯ”, спеціальність 103 «Науки про Землю». Program of the discipline "Engineering geology", speciality 103 "Sciences about Earth". [Робочі програми]

01-05-99 Мельничук, В. Г. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Геотектоніка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Геологія» спеціальності 103 «Науки про Землю». Program ofthe Discipline «Geotectonics» Specialty 103 "Sciences are about Earth" Specialization «Geololgi». [Робочі програми]

01-05-101 Мельничук, В. Г. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Геологія України» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Геологія» спеціальності 103 «Науки про Землю». Program ofthe Discipline „Geology of Ukraine” Specialty 103 "Sciences are about Earth". [Робочі програми]

01-05-102 Мельничук, В. Г. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Геоло́гія на́фти і га́зу» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Геологія», спеціальносіі 103 «Науки про Землю». Program ofthe Discipline „Oil and Gas Geology” Specialty 103 "Sciences are about Earth". [Робочі програми]

01-05- 57 Мельничук, В. Г. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни Інженерна геологія та гідрогеологія для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітьно–професійною програмою ««Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології». Program of the Discipline ENGINEERING GEOLOGY ANDHYDROGEOLOGY Specialty 194 "Hydrotechnical construction, water engineering and water technologies". [Робочі програми]

01-05-100 Мельничук, В. Г. and Бровко, Г. І. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Меліоративна гідрогеологія" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Геологія» спеціальності 103 «Науки про Землю». Program of the Discipline «Мelioration hydrogeology» specialty 103 "Earth Sciences". [Робочі програми]

01-05-103 Мельничук, В. Г. and Гопчак, І. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Основи геофізики» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Геологія» спеціальності 103 «Науки про Землю». Program of the Discipline ”FUNDAMENTALS OF GEOPHYSICS” Specialty 103 "Science аbout the Еarth". [Робочі програми]

01-05-61 Мельничук, Г. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Геоморфологія з осно-вами четвертної геології» для студентів спеціальності 103 «Науки про Землю» (освітня програма «Геологія»). Program of the Discipline «GEOMORPHOLOGY WITH THE BASICS OF QUATERNARY GEOLOGY» Specialty – 103 «1Earth Sciences », Branch of knowledge – 10 «Natural sciences». [Робочі програми]

01-05-48 Мельничук, Г. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Мінералогія" для студентів спеціальності 103 «Науки про Землю» (освітня програма «Геологія»). Program of the Discipline specialty 103 “EarthSciences" (educational program «Geology»). [Робочі програми]

01-05-51 Мельничук, Г. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Історична геологія з основами палеонтології" для студентів спеціальності 103 «Науки про Землю». Program of the Discipline "GENERAL GEOLOGY" specialty 103 "Sciences are about Earth" educational program «Geology». [Робочі програми]

01-05-51 Мельничук, Г. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Історична геологія з основами палеонтології" для студентів спеціальності 103 «Науки про Землю». Program of the Discipline "HISTORICAL GEOLOGY WITH FUNDAMENTALS OF PALEONTOLODY" specialty 103 "Sciences are about Earth". [Робочі програми]

06-07-16 Мельничук, М. С. (2019) Робоча програма “Міфологія” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійними програмами «Міжнародні культурні зв'язки та міжкультурні комунікації», «Креативна та цифрова культура» спеціальності 031 «Релігієзнавство» та 034 «Культурологія». Program of the Discipline "MYTHOLOGY" speciality 031 "RELIGIOUS STUDIES", 034 "CULTUROLOGY". [Робочі програми]

06-070-16 Мельничук, М. С. (2019) Робоча програма «Сакральне мистецтво» для студентів,які навчаються за спеціальністю «Релігієзнавство». Program of the Discipline «SACRED ART» Specialty – 031 «RELIGIOUS STUDIES». [Робочі програми]

07-05-20 Мельничук, Ю. І. (2019) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У СФЕРІ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ" 262 «Правоохоронна діяльність». Program of the Discipline "METHODOLOGY OF SCIENTIFIC RESEARCHES IN THE FIELD OF LAW ENFORCEMENT" specialty 262 «Law enforcement activities». [Робочі програми]

05-06-45 Мисіна, О. І. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Географія» спеціальності 106 "Географія". Program of the Discipline "Bases of Geochemistry and Hydrochemistry" specialty 106 "Geography". [Робочі програми]

05-06-46 Мисіна, О. І. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Теплоенергетика» спеціальності 144 "Теплоенергетика ". Program of the Discipline "Сhemistry" specialty 144 "Thermal power ". [Робочі програми]

05-06-49 Мисіна, О. І. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Гідроенергетика» спеціальності 145 " Гідроенергетика ". Program of the Discipline Сhemistry specialty 145 " Hydropower ". [Робочі програми]

05-06-50 Мисіна, О. І. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Хімія" для здобувачів вищої освіти (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійними програмами «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» спеціальності 194 "Гідротехнічне будівництво, вода інженерія та водні технології". Program of the Discipline "Сhemistry" specialty 194 "Hydraulic engineering, water engineering and water technologies". [Робочі програми]

16-01-05 Мисіна, О. І. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни „Хімія” для слухачів підготовчого відділення для іноземних громадян. Program of the Discipline Chemistry speciality «Preparation for entering to the university». [Робочі програми]

05-02-222 Михальчук, М. А. (2019) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "Екологічний контролінг, гігієна і санітарія в галузі". Галузь знань „Сфера обслуговування”. Спеціальність 241 «Готельно-ресторанна справа». Program of the Discipline "ENVIRONMENTAL CONTROL, HYGIENE AND SANITATION IN THE INDUSTRY" branch of knowledge „Service sector” specialty 241 «Hotel-restaurant business». [Робочі програми]

02-01-66 Мобіло, Л. В. (2019) Робоча програма з дисципліни “Комплексна механізація в будівництві” для студентів спеціальності 133 “Галузеве машинобудування”. Program of the Discipline "Complex mechanization in construction" specialty 133 "Engineering Sector". [Робочі програми]

06-08-30 Мороз, Е. Г. (2019) Робоча програма «Аналіз господарської діяльності підприємства» для студентів, які навчаються за спеціальністю 073 «Менеджмент». PROGRAM OF THE DISCIPLINE "ANALYSIS OF ECONOMIC ACTIVITY OF ENTERPRISE" Specialty 073 «Management». [Робочі програми]

06-08-69 Мороз, Е. Г. (2019) Робоча програма «Управління ефективністю підприємства» для студентів, які навчаються за спеціальністю 073 «Менедмент». PROGRAM OF THE DISCIPLINE "ENTERPRISE EFFICIENCY MANAGEMENT" specialty 073 «Management». [Робочі програми]

05-02-266 Мороз, О. Т. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Природоохоронне законодавство та екологічне право” для студентів, які навчаються за спеціальністю 101 "Екологія". Program of the Discipline "Environmental protection legislation and environmental law" specialty 101 "Ecology". [Робочі програми]

02-03-49 Морозов, Ю. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Трактори і автомобілі» для здобувачів вищої освіти (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою "Агроінженерія" спеціальності 208 «Агроінженерія». PROGRAM OF THE DISCIPLINE "TRACTORS AND CARS" specialty 208 «Agricultural engineering». [Робочі програми]

02-03-51 Морозов, Ю. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Технологічне обладнання для обслуговування і ремонту автомобілів» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою галузі знань 27 "Транспорт" спеціальності 274 «Автомобільний транспорт». PROGRAM OF THE DISCIPLINE TECHNOLOGICAL EQUIPMENT FOR CAR MAINTENANCE AND REPAIR Specialty 274 «Automobile transport». [Робочі програми]

02-03-52 Морозов, Ю. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Технологічне обладнання для обслуговування і ремонту автомобілів» для здобувачів вищої освіти першого скороченого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою галузі знань 27 "Транспорт" спеціальності 274 «Автомобільний транспорт». PROGRAM OF THE DISCIPLINE TECHNOLOGICAL EQUIPMENT FOR CAR MAINTENANCE AND REPAIR Specialty 274 «Automobile transport». [Робочі програми]

06-02-81 Міклуха, О. Л. (2019) Робоча програма «Аналіз фінансової безпеки підприємства» для студентів, які навчаються за спеціальністю «Облік і оподаткування». Program of the Discipline specialty 071 « Аccounting and taxation». [Робочі програми]

04-01-66 Мічута, О. Р. (2019) Робоча програма «Комп’ютерна графіка та обчислювальна геометрія» для студентів, які навчаються за спеціальностями 113 "Прикладна математика". [Робочі програми]

04-01-58 Мічута, О. Р. (2019) Робоча програма «Методи оптимізації та дослідження операцій» для студентів які навчаються, за спеціальністю 113 «Прикладна математика». Program of the Discipline "Methods of optimization and operations research " specialty 113 “Applied mathematics”. [Робочі програми]

04-01-11 Мічута, О. Р. (2019) Робоча програма «Дискретна математика» для студентів які навчаються, за спеціальністю 113 “Прикладна математика”. Program of the Discipline "Discrete mathematics" specialty 113 “Applied mathematics”. [Робочі програми]

04-01-45 Мічута, О. Р. (2019) Робоча програма “Комп’ютерна дискретна математика” для студентів які навчаються, за спеціальностями 121 "Інженерія програмного забезпечення" та 122 "Комп’ютерні науки". Program of the Discipline "Computer discrete mathematics" specialty 121 "Software Engineering" 122 "Computer Science". [Робочі програми]

04-01-65 Мічута, О. Р. (2019) Робоча програма «Комп’ютерна графіка та обчислювальна геометрія» для студентів які навчаються, за спеціальностями 121 "Інженерія програмного забезпечення" та 122 "Комп’ютерні науки". Program of the Discipline "Computer graphics and computational geometry" specialty 121 "Software Engineering" 122 "Computer Science". [Робочі програми]

06-05-55 Міщук, Г. Ю. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Аналіз економічної діяльності та бізнес-середовища організації» для студентів, які навчаються за спеціальністю 051 «Економіка» за освітньо-професійними програмами «Бізнес-аналітика» та «Управління персоналом і економіка праці». Program of the Discipline Analysis of the economic activity and business environment of the organization Speciality 051 Economics Educational and professional programs Business-Analytics; Personnel Management and Labour Economics. [Робочі програми]

06-05-49 Міщук, Г. Ю. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Управління трудовим потенціалом» для студентів, які навчаються за спеціальністю 051 «Економіка» за освітньо-професійною програмою «Управління персоналом і економіка праці». Program of the Discipline "Labour Potential Management" speciality 051 Economics. [Робочі програми]

04-01-74 Назарук, М. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки». Program of the Discipline «Information systems» specialty 122 «Computer Sciences». [Робочі програми]

04-01-73 Назарук, М. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки». Program of the Discipline «Design and testing of software systems» specialty 122 «Computer Sciences». [Робочі програми]

06-07-18 Наконечна, О. П. (2019) Робоча програма “Історія філософії” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійними програмами «Міжнародні культурні зв’язки та міжкультурні комунікації», «Креативна та цифрова культура» спеціальностей 034 «Культурологія», 031 «Релігієзнавство». Program of the Discipline HISTORY OF PHILOSOPHY Field of Knowledge 03 Humanities Speciality 031 RELIGIOUS STUDIES 034 CULTURAL STUDIES. [Робочі програми]

03-01-90 Налепа, О. І. and Романюк, В. В. and Чорнолоз, В. С. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Металеві конструкції» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» за спеціалізацією «Промислове і цивільне будівництво» всіх форм навчання. Program of the Discipline "Metal constructions" specialty 192 "Construction and civil engineering" specialization "Industrial and civil engineering". [Робочі програми]

02-03-47 Налобіна, О. О. (2019) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ПАЛИВО-МАСТИЛЬНІ ТА ІНШІ ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ" спеціальність 208 «Агроінженерія». PROGRAM OF THE DISCIPLINE "FUEL-LUBRICANTS AND OTHER OPERATING MATERIALS" specialty 208 «Agricultural engineering». [Робочі програми]

02-01-85 Налобіна, О. О. (2019) Робоча програма з дисципліни «Конструювання вузлів та агрегатів» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 208 «Агроінженерія». Program of the Discipline "Design of units and assemblies" specialty 208 "Agroengineering". [Робочі програми]

02-01-73 Налобіна, О. О. (2019) Робоча програма з дисципліни «Машиновикористання у рослинництві» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 208 Агроінженерія (на основі ОПП молодшого спеціаліста). Program of the Discipline Machine use in crop production specialty Agroengineering (on the basis of EPP of junior specialist). [Робочі програми]

02-01-61 Науменко, Ю. В. and Бабич, Я. О. and Нечидюк, А. А. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Механічне обладнання підприємств будівельних матеріалів» для студентів за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування (Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів)», що навчаються за інтегрованими навчальними планами. PROGRAM OF THE DISCIPLINE "Mechanical equipment of the enterprises of the building materials" specialty «Sectoral engineering» specialization «Equipment of chemical manufactures and enterprises of building materials». [Робочі програми]

02-01-63 Науменко, Ю. В. and Бабич, Я. О. and Нечидюк, А. А. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Технологічні комплекси виробництва будівельних матеріалів» для студентів за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування (Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів)», що навчаються за інтегрованими навчальними планами. PROGRAM OF THE DISCIPLINE "Technological complexes for production building materials" specialty «Sectoral engineering» specialization «Equipment of chemical manufactures and enterprises of building materials». [Робочі програми]

02-01-62 Науменко, Ю. В. and Бабич, Я. О. and Нечидюк, А. А. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Технологічні комплекси виробництва будівельних матеріалів» для студентів за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування (Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів)». PROGRAM OF THE DISCIPLINE "Technological complexes for production building materials" specialty 133 «Sectoral engineering» specialization «Equipment of chemical manufactures and enterprises of building materials». [Робочі програми]

02-01-60 Науменко, Ю. В. and Бабич, Я. О. and Нечидюк, А. А. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Механічне обладнання підприємств будівельних матеріалів» для студентів за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування (Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів)». PROGRAM OF THE DISCIPLINE "Mechanical equipment of the enterprises of the building materials" specialty «Sectoral engineering» specialization «Equipment of chemical manufactures and enterprises of building materials». [Робочі програми]

06-08-47РП Нетепчук, В. В. (2019) Робоча програма «Самоменеджмент» для студентів галузі знань 07 «Управління і адміністрування» спеціальності 073 “Менеджмент». «SELF-MANAGEMENT» Мenedzhment 073. [Робочі програми]

06-08-46РП Нетепчук, В. В. (2019) Робоча програма «Управління бізнес-процесами» для студентів галузі знань 07 «Управління і адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент». «MANAGING BUSINESS PROCESSES» Мenedzhment 073. [Робочі програми]

06-08-50РП Нетепчук, В. В. (2019) Робоча програма «Управління якістю» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» освітньої програми (спеціалізація) «Управління проектами». QUALITY "MANAGEMENT" 073 "Management" Project Management Specialization. [Робочі програми]

06-08-05 Нетепчук, В. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Корпоративні системи управління проектами" для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» освітньої програми (спеціалізація) «Управління проектами». for specialty students 073 "Management" specialization "Project Management". [Робочі програми]

02-06-48 Новак, А. І. (2019) Робоча програма «Розкриття родовищ» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 184 «Гірництво» денної та заочної форм навчання. PROGRAM OF THE DISCIPLINE "DISCLOSURE OF DEPOSITS" specialty 184 "Mining". [Робочі програми]

02-06-49 Новак, А. І. and Семенюк, В. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Організація та планування гірничого виробництва» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 184 «Гірництво» денної та заочної форм навчання. PROGRAM OF THE DISCIPLINE "ORGANIZATION AND PLANNING OF MINING PRODUCTION" Specialty 184 "Mining". [Робочі програми]

01-02-305 Новачок, О. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Системний аналіз у водному господарстві» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Program of the Discipline "System analysis in water management" specialty 192 «Building and Civil Engineering». [Робочі програми]

01-02-170 Новачок, О. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Інформаційно-вимірювальні системи" для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 194 "Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології" освітньої програми "Гідроінформатика" денної та заочної форм навчання. Program of the Discipline "Information-measuring systems" specialty 194 «Hydrotechnical construction, water engineering and water technologies» educational program «Hydroinformatics». [Робочі програми]

01-02-303 Новачок, О. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни « Інформаційні технології у вод ному господарстві » для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо професійною програмою «Гідротехнічне б удівництво , водна інженерія та водні технології» спеціальності 194 « Гідротехнічне б удівництво , в одна інженерія та водні технології». Program of the Discipline Інформаційні технології у водному господарс тві Information technology in water management s pecialty 19 4 « Hydrotechnical construction, water engineering and water technologies». [Робочі програми]

01-02-304 Новачок, О. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни « Управління базами даних у водній інженерії» спеціальність 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології». Program of the Discipline "Database management in water engineering" specialty 194 « Hydrotechnical construction, water engineering and water technologies». [Робочі програми]

01-02-173 Новачок, О. М. (2019) Робоча програма «Бонітування меліорованих грунтів» для студентів всіх спеціальностей НУВГП Program of the Discipline «Estimation of reclaimed soils» for all specialties of NUWEE. [Робочі програми]

01-02-172 Новачок, О. М. (2019) Робоча програма «Експлуатація гідромеліоративних систем» для студентів всіх спеціальностей НУВГП Program of the Discipline «Exploitation hydrohydrohydro-amelioration systems» for all specialties of NUWEE. [Робочі програми]

03-02-17 Новицька, О. С. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Опалення" для студентів, які навчаються, за спеціальністю 192 "Будівництво та цивільна інженерія" ( спеціалізація "Теплогазопостачання і вентиляція"). Program of the Discipline "HEATING" specialty / major field of study 192 "Building and civil engineering" specialization "Heat, gas supply and ventilation". [Робочі програми]

03-02-28 Новицька, О. С. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Опалення та вентиляція" для студентів, які навчаються, за спеціальністю 192 Будівництво та цивільна інженерія (спеціалізація "Водопостачання та водовідведення"). Program of the Discipline HEATING AND VENTILATION specialty 192 Building and civil engineering specialization Water supply and sewarage. [Робочі програми]

03-02-29 Новицька, О. С. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Очищення вентиляційних викидів" для студентів, які навчаються, за спеціальністю 192 Будівництво та цивільна інженерія (спеціалізація "Теплогазопостачання і вентиляція"). [Робочі програми]

03-02-31 Новицька, О. С. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Вентиляція, кондиціонування та очищення повітря” для здобувачів вищої освіти першого бакалаврського рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Охорона праці» спеціальності 263 Цивільна безпека. Program of the Discipline "VENTILATION, AIR CONDITIONING AND GAS TREATMENT" specialty / major field of study 263 Public safety. [Робочі програми]

08-03-18 Ногас, А. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Фізична терапія», спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія». Program of the Discipline PHYSICAL THERAPY IN DISEASES OF DOMESTIC BODIES specialty 227 PHYSICAL THERAPY, ERGOTHERAPY. [Робочі програми]

08-03-17 Ногас, А. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія». Program of the Discipline BIOCHEMISTRY OF PHYSICAL EXERCISES specialty 227 PHYSICAL THERAPY, ERGOTHERAPY branch of knowledge 22 Health сare. [Робочі програми]

06-04-16 Нікитенко, Д. В. (2019) Робоча програма «Інвестиційна безпека» для студентів, які навчаються за спеціальністю 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність". PROGRAM OF THE DISCIPLINE "INVESTMENT SECURITY" specialty 076 "Business, trade and exchange activities". [Робочі програми]

05-05-20 Ніколайчук, К. М. and Стахів, Я. А. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Оцінка землі та нерухомого майна» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Землеустрій та кадастр» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій». Program of the discipline "Estimation of land and real estate" branch of knowledge 19 «Architecture and construction» specialty 193 «Geodesy and land management». [Робочі програми]

05-05-18 Ніколайчук, К. М. and Стахів, Я. А. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Наукові основи землеустрою» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Землеустрій та кадастр» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій». Program of the discipline "Scientific bases of land management" branch of knowledge 19 «Architecture and construction» specialty 193 «Geodesy and land management». [Робочі програми]

01-04-31 Ніколайчук, О. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Математичні методи і моделі в розрахунках на ЕОМ» для студентів що навчаються за спеціальністю 145 «Гідроенергетика». Program of the Discipline "Mathematical methods and models in calculations on a computer" specialty 145 «Hydropower». [Робочі програми]

01-04-32 Ніколайчук, О. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Математичні методи і моделі» для студентів, що навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія», спеціалізацією «Гідротехнічне будівництво». Program of the Discipline "Mathematical methods and models" specialty 192 «Building and Сivil Engineering». [Робочі програми]

01-04-44 Ніколайчук, О. М. (2019) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "Математичні методи і моделі" Спеціальність 194 “Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології”. Program of the Discipline "Mathematical methods and models" specialty 194 “Hydrotechnical construction, water engineering and water technologies”. [Робочі програми]

01-04-30 Ніколайчук, О. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Гідротехнічні споруди: греблі на скельній основі» для студентів 2 року підготовки, які навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія», спеціалізацією «Гідротехнічне будівництво» зі скороченим терміном навчання. Program of the Discipline "Hydraulic engineering structures: dams on a rocky basis" specialty 192 «Building and Сivil Engineering». [Робочі програми]

01-04-45 Ніколайчук, О. М. (2019) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "Математичні методи і моделі"cпеціальність 194 “Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології”. Program of the Discipline "Mathematical methods and models" specialty 194 “Hydrotechnical construction, water engineering and water technologies”. [Робочі програми]

08-01-01 Ніколенко, О. І. (2019) Робоча програма «Реабілітація в спорті» для студентів, які навчаються за спеціальністю 227 "Фізична терапія, ерготерапія". Program of the Discipline "Rehab in sports" specialty 227 "Physical therapy, ergotherapy" branch of knowledge 22 "Health сare". [Робочі програми]

08-02-26 Ніколенко, О. І. (2019) Робоча програма «Фізична реабілітація в ортопедії та травматології» для студентів, які навчаються за спеціальністю 227 "Фізична терапія, ерготерапія". Program of the Discipline "PHYSICAL REHABILITATION IN ORTHOPEDICS AND TRAUMATOLOGY" specialty 227 "Physical therapy, ergotherapy" branch of knowledge 22 "Health сare". [Робочі програми]

08-02-01 Ніколенко, О. І. (2019) Робоча програма "Вступ до спеціальності" для студентів, які навчаються за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія. Program of the Discipline "Program of the Discipline" specialty 227 PHYSICAL THERAPY, ERGOTHERAPY branch of knowledge 22 Health сare. [Робочі програми]

06-08-63 Окорський, В. П. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Креативний менеджмент» для студентів, які навчаються за спеціальністями: 073 «Менеджмент організацій і адміністрування», 074 «Менеджмент інноваційної діяльності». Program of the Discipline "CREATIVE MANAGEMENT" field of stady: 07 «Management and administration» specialty: 073 «Management and administration», 074 «Management innovation». [Робочі програми]

06-08-82 Окорський, В. П. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Менеджмент» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 073 «Менеджмент». PROGRAM OF THE DISCIPLINE "MANAGEMENT" for first-level (bachelors’) higher education students specialty 073 «Management». [Робочі програми]

07-03-111 Оксентюк, Н. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Теорія і методика організації психотренінгу» для здобувачів І (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 053 «Психологія» . Program of the Discipline «THEORY AND METHODOLOGY OF PSYCHOTRENING ORGANIZATION» for applicants of Bachelor level of education specialty 053 «Psychology». [Робочі програми]

07-03-120 Оксентюк, Н. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Основи психологічного консультування» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Психологія» спеціальності Психологія. Program of the Discipline BASICS OF PSYCHOLOGICAL COUNSELING for applicants of Bachelor level of education specialty 053 «Psychology». [Робочі програми]

04-04-35 Ольшанський, П. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Сучасні операційні системи” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 123 ”Комп`ютерна інженерія” денної і заочної форм навчання WORK PROGRAM EDUCATIONAL DISCIPLINE. "Modern operating Systems" Specialty 123 "Computer Engineering". [Робочі програми]

04-04-54 Ольшанський, П. В. (2019) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “Захист інформації в комп'ютерних системах ” Спеціальність 123 ”Комп`ютерна інженерія”. WORK PROGRAM EDUCATIONAL DISCIPLINE "Protection of information in computer systems" specialty 123 "Computer Engineering". [Робочі програми]

04-04-34 Ольшанський, П. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Web-технології та Web-дизайн” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 123 ”Комп`ютерна інженерія” денної і заочної форм навчання “Web-технології та Web-дизайн”. WORK PROGRAM EDUCATIONAL DISCIPLINE "Web-technologies and Web-design" Specialty 123 "Computer Engineering". [Робочі програми]

05-01-70 Олійник, Оксана Олексіївна (2019) Методика агрохімічних досліджень. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів, які навчаються за спеціальністю 201 «Агрономія». Program of the Discipline «Methods of Agrochemicals research» Specialty 201 «AGRONOMY». [Робочі програми]

06-05-43 Олійник, Олена Олександрівна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Аналітика ринків» для студентів, які навчаються за спеціальністю 051 «Економіка», освітньо-професійною програмою «Бізнес-аналітика». Program of the Discipline "Market analytics" specialty 051 "Economics". [Робочі програми]

06-05-52 Олійник, Олена Олександрівна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Аудит персоналу» для студентів, які навчаються за спеціальністю 051 «Економіка», освітньо-професійною програмою «Управління персоналом і економіка праці». Program of the Discipline "Audit staff" specialty 051 "Economics". [Робочі програми]

06-01-56 Онокало, В. Г. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Економіка підприємства» для студентів за спеціальністю 274 «Автомобільний транспорт». WORKING PROGRAM OF EDUCATIONAL DISCIPLINE "Business Economics" specialty 274 "Automobile transport. [Робочі програми]

03-06-50 Орлова, А. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Водопостачання та водовідведення», для студентів, що навчаються за спеціальністю 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології», галузь знань 19 «Архітектура та будівництво». Program of the Discipline «WATER SUPPLY AND WATER DISPOSAL» Specialty – 194 «Hydrotechnical engineering, water engineering and water technology». [Робочі програми]

04-01-79 Остапчук, О. П. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Аналіз даних та математична статистика» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Прикладна математика» спеціальності 113 «Прикладна математика». PROGRAM OF THE DISCIPLINE Data Analysis and Mathematical Statistics specialty 113 «Applied mathematics». [Робочі програми]

04-01-15 Остапчук, О. П. (2019) Робоча програма «Математичне і комп`ютерне моделювання природних і техногенних систем» для студентів, які навчаються за спеціальністю 113 “Прикладна математика”. Program of the Discipline "Mathematical and computer modeling of natural and man-made systems" specialty 113 “Applied mathematics”. [Робочі програми]

04-01-48 Остапчук, О. П. (2019) Робоча програма «Чисельні методи математичної фізики» для студентів, які навчаються за спеціальністю 113 “Прикладна математика”. Program of the Discipline "Numerical methods of mathematical physics" specialty 113 “Applied mathematics”. [Робочі програми]

04-01-20 Остапчук, О. П. and Іванчук, Н. В. (2019) Робоча програма «Програмування» для студентів, які навчаються за спеціальностями 113 “Прикладна математика”, 122 «Комп’ютерні науки». Program of the Discipline "Programming" specialty 113 “Applied mathematics”, 122 “Computer Science”. [Робочі програми]

05-04-256 Остапчук, С. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Картографія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Географія» спеціальності 106 «Географія». PROGRAM OF THE DISCIPLINE "Cartography" specialty 106 «Geography». [Робочі програми]

05-04-255 Остапчук, С. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Картографія 1» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Геодезія та землеустрій» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій». PROGRAM OF THE DISCIPLINE "Cartography 1" specialty 193 «Geodesy and land management». [Робочі програми]

06-02-91 Павелко, О. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Облік і звітність у банках» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (за скороченим терміном навчання). Program of the Discipline «Accounting and reports in banks» specialty 071 «Accounting and taxation». [Робочі програми]

06-02-82 Павелко, О. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Облік розрахунків за податками» для здобувачів вищої освіти, які навчаються за напрямами підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці», 6.030508 «Фінанси і кредит». Program of the Discipline «Tax calculations accounting». [Робочі програми]

08-02-12 Павлюк, Т. Т. (2019) Робоча програма «Лікувальний масаж і самомасаж» для студентів, які навчаються за спеціальністю 227 "Фізична терапія, ерготерапія". Program of the Discipline "THERAPEUTIC MASSAGE AND SELF MASSAGE" specialty 227 "Physical therapy, ergotherapy" branch of knowledge 22 "Health сare". [Робочі програми]

09-02-16 Пасевич, А. М. and Григорович, О. С. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Фізичне виховання» груп спортивного вдосконалення з футболу для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП. Program of the Discipline "Physical Education" for higher education applicants of football sports improvement teams specialty ALL SPECIALTIES. [Робочі програми]

06-08-68 Пахаренко, О. В. (2019) Робоча програма «Планування діяльності підприємства сфери послуг» для студентів, які навчаються за спеціальністю 073 «Менеджмент». PROGRAM OF THE DISCIPLINE "PLANNING AND ORGANIZATION OF BUSINESS ACTIVITIES" specialty 073 «Management». [Робочі програми]

09-02-04 Пашкевич, В. В. (2019) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ для здобувачів вищої освіти груп спортивного вдосконалення з плавання" спеціальність всі спеціальності. Program of the Discipline "PHYSICAL EDUCATION for higher education athletes from swimming sports excellence groups" specialty ALL SPECIALTIES. [Робочі програми]

02-02-65 Пашкевич, С. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Ергономіка” для студентів спеціальності 275 “Транспортні технології (на автомобільному транспорті)”. Work Program of the Discipline «ERGONOMICS» specialty 275 «Transport technologies (on road transport)». [Робочі програми]

02-02-64 Пашкевич, С. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Організація і регулювання дорожнього руху” для студентів спеціальності 275 “Транспортні технології (на автомобільному транспорті)”. Work Program of the Discipline «ORGANIZATION AND REGULATION OF TRAFFIC» specialty 275 «Transport technologies (on road transport)». [Робочі програми]

02-02-63 Пашкевич, С. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Планування діяльності автотранспортного підприємства” для студентів спеціальності 275 “Транспортні технології (на автомобільному транспорті)”. Work Program of the Discipline «PLANNING THE ACTIVITY OF THE TRUCKING COMPANY» specialty 275 «Transport technologies (on road transport)». [Робочі програми]

02-02-63 Пашкевич, С. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Планування діяльності автотранспортного підприємства” для студентів спеціальності 275 “Транспортні технології (на автомобільному транспорті)”. Work Program of the Discipline «PLANNING THE ACTIVITY OF THE TRUCKING COMPANY» specialty 275 «Transport technologies (on road transport)». [Робочі програми]

09-02-13 Петрук, Л. А. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Фізичне виховання» спеціальних медичних груп "Фітнес" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП. Program of the Discipline "Physical Educationfor" higher education applicantsof women's departments of special medical groups "Fitness" specialty ALL SPECIALTIES. [Робочі програми]

09-02-14 Петрук, Л. А. and Сініцина, О. В. and Підгурська, О. П. and Бірук, І. Д. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Фізичне виховання» для здобувачів вищої освіти "Фітнес" першого (бакалаврського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП. Program of the Discipline "Physical Education" for higher education applicantsof "Fitness" specialty ALL SPECIALTIES. [Робочі програми]

06-12-74 Пивоварчук, Л. В. (2019) Робоча програма «Міжнародна інвестиційна діяльність» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини». Program of the Discipline "INTERNATIONAL INVESTMENT ACTIVITY" specialty 292 International economic relations. [Робочі програми]

06-12-74 Пивоварчук, Л. В. (2019) Робоча програма «Міжнародна інвестиційна діяльність» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини». Program of the Discipline "INTERNATIONAL INVESTMENT ACTIVITY" specialty 292 International economic relations. [Робочі програми]

06-12-75 Пивоварчук, Л. В. (2019) Робоча програма «Науковий семінар» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини». Program of the Discipline "SCIENTIFIC SEMINAR" specialty 292 International economic relations. [Робочі програми]

03-05-39 Подворний, А. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Будівельна механіка» (спеціальний курс) для студентів за спеціальністю спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія», спеціалізація «Автомобільні дороги і аеродроми». Program of the Discipline «CONSTRUCTION MECHANICS» (SPECIAL COURSE) SPECIALTY 192 «CONSTRUCTION AND CIVIL ENGINEERING» SPECIALIZATION «AUTOMOBILE ROADS AND AIRFIELDS». [Робочі програми]

06-01-74 Подлевська, О. М. (2019) Робоча програма «Ціноутворення» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП. Program of the Discipline "PRICING" Specialty All specialty. [Робочі програми]

06-03-58 Подлевський, А. А. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Бізнес-план: просто про складне» для студентів всіх спеціальностей НУВГП. PROGRAM OF THE DISCIPLINE "BUSINESS-PLAN: EASILY ABOUT COMPLICATED" specialty all specialties NUWEE. [Робочі програми]

08-03-19 Подоляка, П. С. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Фізична терапія», спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія». Program of the Discipline «General Theory of Health» specialty 227 "PHYSICAL THERAPY, ERGOTHERAPY" branch of knowledge 22 "Health сare". [Робочі програми]

06-02-92 Позняковська, Н. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Бухгалтерський фінансовий облік здобувачів вищої освіти першого (бакала-врського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» спеціальності «Облік і оподаткування». Program of the Discipline «Accounting» speciality 071 «Accounting and taxation». [Робочі програми]

05-03-22 Полтавченко, Т. В. (2019) Робоча програма з навчальної дисципліни «Світове рибне господарство. Охорона та відтворення гідробіоресурсів» для студентів зі спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура». Program of the Discipline «World fish gospodarstvо. Okhorona and recreation of gidrobioresursiv» specialty 207 "Aquatic bioresources and aquacultura". [Робочі програми]

05-03-20 Полтавченко, Т. В. (2019) Робоча програма з навчальної дисципліни «Основи марикультури» для студентів за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура». Program of the discipline "Basis of mariculation" specialty 207 "AQUATIC BIORESOURCES AND AQUACULTURE'. [Робочі програми]

05-03-23 Полтавченко, Т. В. (2019) Робоча програма «Організація бізнесу та фінансова діяльність рибогосподарських підприємств» для студентів за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура». Program of the discipline «Organization of business and financial activities of fishing enterprises» branch of knowledge 20 "Agrarian sciences and food" specialty 207 "Aquatic bioresources and aquaculture". [Робочі програми]

05-03-24 Полтавченко, Т. В. (2019) Робоча програма «Санітарний контроль в рибництві. Міжнародна стандартизація та сертифікація готової продукції аквакультури» для студентів за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура». Program of the discipline «SANITARY CONTROL IN FISHING. INTERNATIONAL STANDARDIZATION AND CERTIFICATION OF FINISHED FISH" specialty 207 "Aquatic bioresources and aquaculture". [Робочі програми]

05-03-16 Полтавченко, Т. В. (2019) Робоча програма «Зоологія (безхребетних і хордових)» для студентів зі спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура». Program of the discipline «ZOОLOLOGY (INFLUENBED AND HORSE)» branch of knowledge 20 "Agrarian sciences and food" specialty 207 "Aquatic bioresources and aquacultura". [Робочі програми]

05-03-19 Полтавченко, Т. В. (2019) Робоча програма «Санітарія та гігієна в рибництві» для студентів спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура». Programof the Discipline «Sanitation and hygiene in fish farming» Branch of knowledge 20 Agrarian sciences and food Specialty 207 Aquatic biodiversity and aquaculture. [Робочі програми]

05-03-21 Полтавченко, Т. В. (2019) Робоча програма з навчальної дисципліни «Технологія переробки риби та стандартизація продукції аквакультури» для студентів спеціальності 207 “Водні біоресурси та аквакультура”. Program of the discipline "Technology of processing of fish and standardization of products of aquiculture" specialty 207 "AQUATIC BIORESOURCES AND AQUACULTURE". [Робочі програми]

05-03-18 Полтавченко, Т. В. (2019) Робоча програма «Іхтіопатологія риб» для студентів за спеціальністю «Водні біоресурси та аквакультура». Program of the Discipline ICHTIOPATHOLOGY OF FISH Branch of knowledge 20 Agrarian sciences and food Specialty 207 AQUATIC BIORESOURCES AND AQUACULTURE. [Робочі програми]

05-03-30 Полтавченко, Т. В. and Волкошовець, О. В. (2019) Робоча програма «Гістологія та ембріологія водних тварин» для студентів за спеціальністю «Водні біоресурси та аквакультура». Program of the discipline "HISTOLOGY AND EMBRYOLOGY OF WATER ANIMALS" branch of knowledge 20 "Agrarian sciences and food" Specialty 207 Aquatic bioresources and aquaculture. [Робочі програми]

05-01-66 Польовий, В. М. (2019) Робоча програма «Система застосування добрив» для студентів, які навчаються за спеціальністю 201 "Агрономія". Program of the Discipline "System of Fertilizers Use" specialty 201 "Agronomy". [Робочі програми]

06-03-60 Полінчук, О. П. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Аналіз діяльності фінансово-кредитних установ» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної і заочної форми навчання. Program of the Discipline "Analysis of the activity of financial and credit institutions" specialty 072 «Finance, Banking and Insurance». [Робочі програми]

06-09-37 Попович, Р. Г. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Латинська мова» для студентів спеціальностей 101 «Екологія», 183 «Технології захисту навколишнього середовища». Program of the Discipline "LATIN LANGUAGE" specialty 101 "Ecology", 183 "Technology of Environmental Protection". [Робочі програми]

06-09-48 Потапчук, С. С. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Граматика сучасної англійської мови» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП. Program of the Elective Discipline "Grammar of the Modern English Language" for all specialties of NUWEE. [Робочі програми]

06-09-47 Потапчук, С. С. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Граматика сучасної англійської мови» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП. Program of the Elective Discipline "Grammar of the Modern English Language" specialty all specialties of NUWEE. [Робочі програми]

03-03-016 Потійчук, О. Б. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Проектування розв’язок на автомобільних дорогах та міських вулицях» для здобувачів вищої освіти спеціальності 192 „Будівництво та цивільна інженерія”, освітньо-професйна програма «Автомобільні дороги та аеродроми». Program of the discipline «Design solution on the road and city streets» for students of specialty 192 "Construction and civil engineering" educational-professional program «Automobile roads and aerodromes». [Робочі програми]

03-03-025 Потійчук, О. Б. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Транспортні розв’язки» для студентів спеціальності 192 „Будівництво та цивільна інжінерія”, спеціалізація «Автомобільні дороги та аеродроми» рівень освіти бакалаври. Program of the discipline "Transport solutions" for students of specialty 192 "Construction and civil engineering" specialization «Automobile roads and aerodromes». [Робочі програми]

02-05-101 Похильчук, I. O. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Теорія механізмів і машин» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 208 «Агроінженерія» Program of the Discipline «THEORY OF MECHANISMS AND MACHINES». [Робочі програми]

02-05-102 Похильчук, I. O. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Теорія механізмів і машин» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за скороченим навчальним планом спеціальності 208 «Агроінженерія». Program of the Discipline «THEORY OF MECHANISMS AND MACHINES». [Робочі програми]

02-05-82 Похильчук, І. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Основи проектування та експлуатації технологічного обладнання» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня всіх спеціальностей НУВГП Program of the Discipline ««FUNDAMENTALS OF DESIGN AND OPERATION OF TECHNOLOGICAL EQUIPMENT» For students of all NUWM specialties. [Робочі програми]

02-05-83 Похильчук, І. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Основи проектування та експлуатації технологічного обладнання» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня всіх спеціальностей НУВГП Program of the Discipline ««SPECIALIZED TRANSPORTING LOADING AND UNLOADING MEANS» For students of all NUWM specialties. [Робочі програми]

05-05-21 Придатко, О. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Територіально-просторове планування» для студентів, які навчаються за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій». Program of the Discipline «TERRITORIAL SPATIAL PLANNING» specialty 193 «Geodesy and land management» Specialization «Land management and cadastre». [Робочі програми]

08-01-21 Примачок, Л. Л. (2019) Робоча програма «Педагогіка та методика викладання у вищій школі» для здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія. Program of the Discipline "PEDAGOGY AND TEACHING METHODS AT HIGHER SCHOOL" specialty 227 PHYSICAL THERAPY, ERGOTHERAPY branch of knowledge 22 Health care. [Робочі програми]

04-03-119 Присяжнюк, О. В. (2019) Робоча програма “Програмування” для студентів спеціальності 151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” та спеціальності 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. [Робочі програми]

01-01-32 Приходько, Н. В. (2019) Робоча програма з навчальної дисципліни «Агроінженерія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за спеціальністю 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» за освітньою програмою «Водна інженерія та технології» денної та заочної форм навчання. Program of the Discipline "Agroengineering" specialty 194 "Hydrotechnical engineering, water engineering and water technology". [Робочі програми]

01-01-30 Приходько, Н. В. (2019) Робоча програма з навчальної дисципліни «Інженерна геодезія та основи геоінформатики» (Частина 2. Основи геоінформатики) для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за спеціальністю 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» денної та заочної форм навчання. Program of the Discipline "ENGINEERING GEODESY AND THE BASIS OF GEOINFORMATICS" specialty 194 "Hydrotechnical engineering, water engineering and water technology". [Робочі програми]

05-02-10 Прищепа, А. М. (2019) Робоча програма з навчальної дисципліни “Екологічна безпека регіонів” для студентів які навчаються за спеціальністю 101 "Екологія", 183 "Технології захисту навколишнього середовища". Program of the Discipline "Environmental safety of the regions" specialty 101 "Ecology", 183 "Environmental protection technologies". [Робочі програми]

05-02-181 Прищепа, А. М. (2019) Робоча програма з навчальної дисципліни «Екологічна безпека регіонів» для студентів які навчаються за спеціальністю 122 – Комп’ютерні науки та інформаційні технології Program of the Discipline «Environmental safety of the regions» Specialty «Computer Science and Information Technology». [Робочі програми]

05-02-190 Прищепа, А. М. (2019) Робоча програма з навчальної дисципліни «Екологічна безпека регіонів» для студентів які навчаються за спеціальністю 122 – Комп’ютерні науки. Program of the Discipline Environmental safety of the regions Specialty Computer Science. [Робочі програми]

04-01-35 Прищепа, О. В. (2019) Робоча програма “Випадкові процеси та їх моделювання” для студентів, які навчаються за спеціальностями 122 “Комп’ютерні науки” та 113 “Прикладна математика”. Program of the Educational Discipline Stochastic processes and their modelling specialty 122 “Computer science” 113 “Applied mathematics”. [Робочі програми]

04-01-40 Прищепа, О. В. (2019) Робоча програма “Теорія ймовірностей і математична статистика” для студентів, які навчаються за спеціальностями 122 “Комп’ютерні науки” та 121 “Інженерія програмного забезпечення”. Program of the Educational Discipline "Probability theory and mathematical statistics" specialty 122 “Computer science” 121 “Software Engineering”. [Робочі програми]

03-02-37 Проценко, С. Б. (2019) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ВИКОРИСТАННЯ ВТОРИННИХ ТА ВІДНОВЛЮВАНИХ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ В СИСТЕМАХ ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ БУДІВЕЛЬ" за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» specialty 192 освітньо-професійна програма «Енергетична ефективність будівель та обстеження інженерних систем». Program of the Discipline "USE OF SECONDARY AND RENEWABLE ENERGY RESOURCES IN ENERGY SUPPLY SYSTEMS OF BUILDINGS" specialty 192 «Construction and civil engineering» educational and professional program «Energy efficiency of buildings and survey of engineering systems». [Робочі програми]

03-02-38 Проценко, С. Б. (2019) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕДЮВАННЯ ТЕПЛОВИХ РЕЖИМІВ БУДІВЕЛЬ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИХ РЕЖИМІВ ІНЖЕНЕРНИХ СИСТЕМ" за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньо-професійна програма «Енергетична ефективність будівель та обстеження інженерних систем». Program of the Discipline "COMPUTER MODELING OF HEATING MODES OF BUILDINGS AND TECHNOLOGICAL MODES OF ENGINEERING SYSTEMS" specialty 192 «Construction and civil engineering» educational and professional program «Energy efficiency of buildings and survey of engineering systems». [Робочі програми]

03-02-36 Проценко, С. Б. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Організація управління системами теплогазопостачання і вентиляції» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Теплогазопостачання і вентиляція» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Program of the Discipline "ORGANIZATION OF MANAGEMENT OF HEAT AND GAS SUPPLY AND VENTILATION SYSTEMS" specialty 192 «Construction and civil engineering» specialty 192 «Construction and civil engineering». [Робочі програми]

03-07-12 Пугачов, Є. В. and Зданевич, В. А. and Літніцький, С. І. and Кундрат, Т. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Будівельна фізика” для студентів спеціальності 191 “Архітектура та містобудування”. PROGRAM OF THE DISCIPLINE "BUILDING PHYSICS" specialty 191 “Architecture and Urban-planning”. [Робочі програми]

03-07-11 Пугачов, Є. В. and Літніцький, С. І. and Зданевич, В. А. (2019) Робоча програма з дисципліни “Будівельна теплофізика” для студентів спеціальності 192 “Будівництво та цивільна інженерія”. PROGRAM OF THE DISCIPLINE "BUILDING THERMAL PHYSICS" specialty 192 “Construction and civil engineering”. [Робочі програми]

02-03-42 Пікула, М. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Технічні основи створення машин» для студентів усіх спеціальностей НУВГП. PROGRAM OF THEDISCIPLINE "TECHNICAL BASES FOR THE CREATION OF MACHINES" for students of all specialties NUVGP. [Робочі програми]

02-03-39 Пікула, М. В. and Стадник, О. С. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство» для студентів за спеціальністю 133 „Галузеве машинобудування” (за інтегрованими планами) та спеціальністю 208 «Агроінженерія» (за інтегрованими планами). PROGRAM OF THEDISCIPLINE "TECHNOLOGY OF STRUCTURAL MATERIALS AND MATERIAL KNOWLEDGE" specialty 133 "Sectoralengineering" and specialty 208 "Agroengineering". [Робочі програми]

02-03-41 Пікула, М. В. and Стадник, О. С. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство» для студентів за спеціальністю 274 „Автомобільний транспорт” (зі скороченим терміном навчання). PROGRAM OF THEDISCIPLINE "TECHNOLOGY OF STRUCTURAL MATERIALS AND MATERIAL KNOWLEDGE" specialty 274 "Automobile transport". [Робочі програми]

09-02-15 Пінчук, В. Ф. and Бірук, І. Д. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Фізичне виховання для здобувачів вищої освіти груп спортивного вдосконалення з настільного тенісу для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП. Program of the Discipline "PHYSICAL EDUCATION" for the table tennis high school athlete. [Робочі програми]

01-02-307 Пінчук, О. Л. (2019) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Основи управління водними ресурсами» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Раціональне використання та охорона водних ресурсів» спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія. Program of the Discipline "BASES OF WATER RESOURCES MANAGEMENT" specialty 192 "Construction and civil engineering". [Робочі програми]

01-02-301 Пінчук, О. Л. and Герасімов, Є. Г. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Моделювання водних явищ і процесів» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Гідроінформатика» спеціальності 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології. Program of the Discipline MODELING OF WATER PHENOMENA AND PROCESSES specialty 194 Hydrotechnical construction, water engineering and water technologies. [Робочі програми]

01-02-300 Пінчук, О. Л. and Герасімов, Є. Г. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Надійність водогосподарських систем (на основі гідроінформатики)» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Гідроінформатика» спеціальності 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології. Program of the Discipline RELIABILITY OF WATER MANAGEMENT SYSTEMS specialty 194 Hydrotechnical construction, water engineering and water technologies. [Робочі програми]

01-02-306 Пінчук, О. Л. and Герасімов, Є. Г. and Романюк, І. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Облік водних ресурсів» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Раціональне використання та охорона водних ресурсів» спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія. Program of the Discipline ACCOUNTING OF WATER RESOURCES specialty 192 Construction and civil engineering. [Робочі програми]

04-04-37 Рейнська, В. Б. (2019) Робоча програма з дисципліни Інформатика та комп’ютерна техніка для студентів, які навчаються за спеціальністю 081 “Право”. Program of the Discipline Computer science and computer technology Specialty 081 "Law". [Робочі програми]

04-04-38 Рейнська, В. Б. (2019) Робоча програма з дисципліни Інформатика з основами геоінформатики для студентів, які навчаються за спеціальністю 106 «Географія». Program of the Discipline Informatics with the basics of geoinformatics Specialty 106 «Geography». [Робочі програми]

04-04-08 Рейнська, В. Б. (2019) Робоча програма "Економіка та організація інформаційного бізнесу" для студентів за спеціальністю 123 Комп’ютерна інженерія. Program of the Discipline Economics and the organization of information business Specialty 123 Computer engіneering. [Робочі програми]

04-04-39 Рейнська, В. Б. (2019) Робоча програма з дисципліни Інформатика та комп’ютерна техніка для студентів, які навчаються за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія». Program of the Discipline "Computer science and computer technology" specialty 081 «Physical therapy, ergotherapy». [Робочі програми]

02-03-34 Рижий, О. П. and Стадник, О. С. (2019) Робоча програма «Організація автомобільних перевезень, дорожні умови та безпека руху» для студентів спеціальності 274 «Автомобільний транспорт». Program of the Discipline "ORGANIZATION OF AUTOMOBILE TRANSPORTATION, ROAD CONDITIONS AND TRAFFIC SAFETY" specialty 274 «Automobile transport». [Робочі програми]

01-02-302 Романюк, І. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Основи технічної експлуатації водогосподарських споруд та систем» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології». Program of the Discipline "Basics of technical exploitation of water structures and systems" specialty 194 "Hydrotechnical construction, water engineering and water technologies". [Робочі програми]

01-02-305 Романюк, І. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Основи технічної експлуатації водогосподарських споруд та систем» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються (зі скороченим терміном навчання) за освітньо-професійною програмою «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології». Program of the Discipline "Basics of technical exploitation of water structures and systems" specialty 194 "Hydrotechnical construction, water engineering and water technologies". [Робочі програми]

03-01-124 Романюк, В. В. and Налепа, О. І. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Металеві конструкції інженерних споруд» для здобувачів вищої освіти третього (освітньонаукового) рівня за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» всіх форм навчання. Program of the discipline "Metal constructions of engineering struktures". [Робочі програми]

03-01-81 Романюк, В. В. and Налепа, О. І. and Чорнолоз, В. С. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Металеві конструкції інженерних споруд» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» за освітньо-професійною програмою “Промислове і цивільне будівництво” всіх форм навчання. Program of the Discipline Metal constructions of engineering structures specialty 192 Construction and civil engineering educational-professional program Industrial and civil engineering. [Робочі програми]

01-05-50 Романів, А. С. (2019) Робоча програма "Основи суспільної географії" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 106 "Географія". Program of the Discipline "The fundamentals of social geography" specialty 106 "Geography". [Робочі програми]

05-08-25 Романів, А. С. (2019) Робоча програма "Туристична картографія" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 242 "Туризм". Program of the Discipline Tourist cartography Specialty 242 "Tourism". [Робочі програми]

05-08-53 Романів, А. С. (2019) Робоча програма "Туристичне країнознавство" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 242 "Туризм". Program of the Discipline Tourist country studies Specialty 242 "Tourism". [Робочі програми]

05-08-49 Романів, А. С. (2019) Робоча програма "Міський туризм" для здобувачів вищої освіти другого (мігістерського) рівня всіх спеціальностей НУВГП. Program of the Discipline "Urban Tourism" specialty for all specialties. [Робочі програми]

04-01-80 Рощенюк, А. М. (2019) Робоча програма «Комп’ютерна практика» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою галузі знань 12 «Інформаційні технології» за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки». Program of the Discipline "Computer practice" specialty 122 "Computer Science". [Робочі програми]

06-05-48 Рощик, І. А. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 051 «Економіка» за освітньою програмою «Управління персоналом і економіка праці». PROGRAM OF THE DISCIPLINE "METHODOLOGY OF SCIENTIFIC RESEARCH" specialty 051 "Economics" educational program "Personnel Management and Labor Economics". [Робочі програми]

06-05-38 Рощик, І. А. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Облік і звітність в управлінні персоналом» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 051 «Економіка» за освітньою програмою «Управління персоналом і економіка праці». Program of the Discipline «Accounting and reporting in personnel management» specialty 051 «Economics» educational program «Personnel Management and Labor Economics». [Робочі програми]

06-05-45 Рощик, І. А. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Технології управління персоналом» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 051 «Економіка» за освітньою програмою «Управління персоналом і економіка праці». Program of the Discipline «Personnel Management Technologies» specialty 051 «Economics» educational program «Personnel Management and Labor Economics». [Робочі програми]

06-05-28 Рощик, І. А. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Менеджмент продуктивності» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 051 «Економіка» за освітньою програмою «Управління персоналом і економіка праці». Program of the Discipline «Productivity management» specialty 051 «Economics». [Робочі програми]

04-03-108 Рудик, А. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Проектування пристроїв автоматизації» для студентів, які навчаються за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». Program of the Discipline "Designing automation devices" specialty 141 «Automation and computer-integrated technologies». [Робочі програми]

06-05-59 Савіна, Н. Б. and Костюкевич, А. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Інвестування» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Бізнес-аналітика» спеціальності 051 «Економіка». Program of the Discipline "INVESTMENT" specialty 051 "Economy". [Робочі програми]

06-08-53 Савіна, Н. Б. and Судук, О. Ю. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Start-up: Створення та функціонування» для студентів всіх спеціальностей НУВГП. PROGRAM OF THE DISCIPLINE START-UP: СТВОРЕННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ START-UP: CREATION AND FUNCTIONING. [Робочі програми]

06-14-80 Сазонець, І. Л. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Державне та регіональне управління» для студентів, які навчаються за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування». Program of the Discipline "STATE AND REGIONAL GOVERNANCE" specialty 281 «Public administration and administration» specialization «Public Service». [Робочі програми]

06-14-92 Сазонець, І. Л. and Фесянов, П. О. (2019) Робоча програма «Методологія наукових досліджень» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» магістерська програма «Державна служба». Program of the Discipline METHODOLOGY OF SCIENTIFIC RESEARCHES specialty 281 «Public administration and administration» specialization «Local Government». [Робочі програми]

06-14-104 Сазонець, І. Л. and Шинкарук, А. Л. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Стратегічне управління» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» за освітньою програмою «Місцеве самоврядування» заочної форми навчання. Program of the Discipline "Strategic Management" specialty 281 «Public administration and administration» educational and professional program «Local Government». [Робочі програми]

06-05-39 Самолюк, Н. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Управління персоналом» для здобувачів вищої освіта першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 051 «Економіка», спеціалізацією «Управління персоналом і економіка праці». Program of the Discipline "Personnel Management" specialty 051 "Economy". [Робочі програми]

06-05-58 Самолюк, Н. М. (2019) Робоча програма науково-дослідного тренінгу «Управління розвитком персоналу» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 051 «Економіка». Program of the Discipline Research training «Management of personnel development» speciality 051 Economics. [Робочі програми]

06-05-40 Самолюк, Н. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія праці» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня всіх спеціальностей НУВГП. Program of the Discipline "Psychology of Labour" specialty all specialties. [Робочі програми]

06-05-51 Самолюк, Н. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Ергономіка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня всіх спеціальностей НУВГП. Program of the Discipline «Ergonomics» Specialty – 051 «Economy», specialization - «all specializations». [Робочі програми]

02-05-114 Сасюк, З. К. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». WORK PROGRAM OF EDUCATIONAL DISCIPLINE “ENGINEERING AND COMPUTER GRAPHICS” specialty 141 "Electricity, electrical engineering and electromechanics". [Робочі програми]

02-05-115 Сасюк, З. К. (2019) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ „ІНЖЕНЕРНА ТА КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА” спеціальність 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. WORK PROGRAM OF EDUCATIONAL DISCIPLINE “ENGINEERING AND COMPUTER GRAPHICS” specialty 151 "Automation and computer-integrated technologies". [Робочі програми]

02-05-113 Сасюк, З. К. (2019) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ „ІНФОРМАТИКА ТА ГІРНИЧО-КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА” спеціальність 184 "Гірництво". WORK PROGRAM OF EDUCATIONAL DISCIPLINE “INFORMATICS AND COMPUTER GRAPHICS OF MINING” specialty 184 "Mining". [Робочі програми]

02-05-112 Сасюк, З. К. (2019) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ „КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН” спеціальність всі спеціальності. WORK PROGRAM OF EDUCATIONAL DISCIPLINE “COMPUTER MODELING OF MACHINE PARTS” specialty all specialties. [Робочі програми]

04-03-115 Сафоник, А. П. (2019) Робоча програма “Інформатика та комп’ютерна техніка” для студентів спеціальності 151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” та спеціальності 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”. [Робочі програми]

01-06-71 Середа, В. В. (2019) Робоча програма „Проектування теплоенергетичних установок” для студентів спеціальності 144 „Теплоенергетика” першого (бакалаврського) рівня підготовки. Рrogram of the Discipline „Design of heat power equipment ” specialty 144 „Heat power engineering”. [Робочі програми]

02-01-71 Серілко, Д. Л. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Ліфти та підйомники ” для студентів за спеціальністю 133 “Галузеве машинобудування”. Program of the Discipline «Elevators and lifts» Specialty – 133 «Sectoral mechanical engineering». [Робочі програми]

02-01-89 Серілко, Л. С. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни „Гідро- та пневмоприводи сільськогосподарської техніки‖ для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються які навчаються за освітньо-професійною програмою "Агроінженерія" спеціальності 208 "Агроінженерія". WORK PROGRAM OF EDUCATIONAL DISCIPLINE „HYDRAULIC AND PNEUMATIC DRIVES OF AGRICULTURAL MACHINERY” specialty 208 "Аgroengineering". [Робочі програми]

02-05-121 Серілко, Л. С. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Теоретична механіка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються які навчаються за освітньо-професійною програмою „Агроінженерія” спеціальності 208 "Агроінженерія". WORK PROGRAM OF EDUCATIONAL DISCIPLINE „THEORETICAL MECHANICS” specialty 208 "Аgroengineering". [Робочі програми]

04-04-53 Сидор, А. І. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою "Комп’ютерна інженерія" спеціальності 123. Program of the Discipline "Algorithms and methods of calculation" specialty 123 "Computer Engineering". [Робочі програми]

04-04-36 Сидор, А. І. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою "Комп’ютерна інженерія" спеціальності 123. Program of the Discipline "Realtime information systems" specialty 123 "Computer Engineering". [Робочі програми]

04-04-42 Сидор, А. І. and Рейнська, В. Б. (2019) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "Інформатика та обчислювальна техніка" спеціальність 103 "Науки про землю". Program of the Discipline "Informatics and computing engineering" specialty 103 "Earth sciences". [Робочі програми]

06-02-95 Сиротинська, А. П. (2019) Робоча програма дисципліни «Облік і оподаткування в середовищі «1С: Бухгалтерія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійними програмами «Економічна кібернетика», «Управління персоналом і економіка праці», «Бізнес-аналітика» спеціальності 051 «Економіка», «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент», «Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Міжнародний бізнес» спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини». Program of the Discipline ACCOUNTING AND TAXATION IN THE SOFTWARE «1C: ACCOUNTING» specialty 051 "Economy", 072 "Finance, banking and in-surance", 073 "Management", 075 "Marketing", 076 "Entrepreneurship, trade and exchange activities", 292 "International Economic Relations". [Робочі програми]

02-01-74 Сиротинський, О. А. (2019) Робоча програма дисципліни "Основи автоматизації проектування машин" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 133 "Галузеве машинобудування". Program of the Discipline "Fundamentals of Automation of Machine Design" specialty 133 "Industry engineering". [Робочі програми]

02-01-67 Сиротинський, О. А. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни „Сільськогосподарські машини” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 208 “Агроінженерія” зі скороченим терміном навчання. Program of the Discipline "Agricultural machinery" specialty 208 " Agroengineering". [Робочі програми]

02-01-75 Сиротинський, О. А. (2019) Робоча програма дисципліни "Основи автоматизації проектування машин" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 208 “Агроінженерія”. Program of the Discipline Fundamentals of Automation of Machine Design specialty 208 “Agroengineering”. [Робочі програми]

06-08-49 Скрипчук, П. М. (2019) Робоча програма «Товарознавство в галузі» для студентів, які навчаються за спеціальністю 073 «Менеджмент». PROGRAM OF THE DISCIPLINE "COMMODITY STUDIES IN INDASTRY" specialty 073 «Management». [Робочі програми]

06-08-48 Скрипчук, П. М. (2019) Робоча програма «Екологічний менеджмент» для студентів, які навчаються за спеціальністю 073 «Менеджмент». PROGRAM OF THE DISCIPLINE "ENVIRONMENTAL MANAGEMENT" Specialty 073 «Management». [Робочі програми]

07-02-25 Словська, І. Є. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Виборче право» для студентів денної і заочної форм, за спеціальністю 081 «Право». Program of the Discipline "ELECTORAL LAW" speciality 081 «Law». [Робочі програми]

03-08-33 Смолінська, О. Е. (2019) Робоча програма «Проектна практика» для студентів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування». Program of the Discipline "Design practice" specialty 191 «Аrchitecture and Urban-planning». [Робочі програми]

07-03-101 Сокаль, В. А. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Педагогіка» для здобувачів вищої освіти І (бакалаврського) освітнього рівня спеціальності 015.10 “Професійна освіта. Комп'ютерні технології”. Program of the Discipline "PEDAGOGY" specialty 015.10 "Professional education. Computer technology ". [Робочі програми]

07-03-102 Сокаль, В. А. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Педагогіка. Соціальна педагогіка. Корекційна педагогіка» для здобувачів вищої освіти І (бакалаврського) освітнього рівня спеціальності 053 “Психологія”. Program of the Discipline "PEDAGOGY. SOCIAL PEDAGOGY. CORRECTIVE PEDAGOGY." specialty 053"Psychology ". [Робочі програми]

05-01-77 Солодка, Т. М. (2019) Робоча програма «Біологічна індикація грунтів» для студентів всіх спеціальностей НУВГП Program of the Discipline "Biological indications of soils" аll specialties National University of Water and Еnvironmental Engineering. [Робочі програми]

04-04-47 Соломко, М. Т. (2019) Робоча програма "Організація баз даних" для студентів, які навчаються за спеціальністю 123 "Комп’ютерна інженерія". Program of the Discipline "Organization of databases" specialty 123 "Computer Engineering". [Робочі програми]

04-04-44 Соломко, М. Т. (2019) Робоча програма "Комп’ютерна логіка" для студентів, які навчаються за спеціальністю 123 "Комп’ютерна інженерія". Program of the Discipline "Computer logic" specialty 123 "Computer Engineering". [Робочі програми]

04-04-45 Соломко, М. Т. (2019) Робоча програма "Комп’ютерні мережі" для студентів, які навчаються за спеціальністю 123 "Комп’ютерна інженерія". Program of the Discipline "Computer network" specialty 123 "Computer Engineering". [Робочі програми]

04-04-46 Соломко, М. Т. (2019) Робоча програма "Об’єктно-орієнтоване програмування" для студентів, які навчаються за спеціальністю 123 "Комп’ютерна інженерія". Program of the Discipline "Object-Oriented Programming" specialty 123 "Computer Engineering". [Робочі програми]

05-03-25 Сондак, В. В. (2019) Робоча програма з навчальної дисципліни «Гідробіологія» для студентів спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура». Program of the Discipline "HIDROBIOLOGY" specialty 207 "Aquatic bioresources and aquacultura". [Робочі програми]

05-03-27 Сондак, В. В. (2019) Робоча програма «Аквакультура штучних водойм» для студентів спеціальності207 «Водні біоресурси та аквакультура». Program of the Discipline «AQUACULTURE OF ARTIFICIAL WATER» branch of knowledge 20 "Agrarian sciences and food" specialty 207 "Aquatic bioresources and aquacultura". [Робочі програми]

05-03-17 Сондак, В. В. (2019) Робоча програма «Вступ до спеціальності» для студентів спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура». Program of the Discipline «VSTUP DO SPETSIALʹNOSTI» Branch of knowledge 20 Agrarian sciences and food Specialty 207 Aquatic bioresources and aquacultura. [Робочі програми]

05-03-26 Сондак, В. В. (2019) Робоча програма з навчальної дисципліни «Теоретичні основи рибництва» для студентів спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура». Program of the discipline "Theoretical basis of fishing" specialty 207 "Aquatic bioresources and aquacultura". [Робочі програми]

02-02-67 Сорока, В. С. and Дорощук, В. О. and Валіулліна, З. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Проектний аналіз» для студентів, які навчаються за спеціальністю 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)». Work Program of the Discipline «Project analysis» specialty 275 «Transport technologies (on road transport)». [Робочі програми]

02-02-66 Сорока, В. С. and Дорощук, В. О. and Толчанова, З. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Основи менеджменту» для студентів, які навчаються за спеціальністю 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)». Work Program of the Discipline «Fundamentals of Management» specialty 275 «Transport technologies (on road transport)». [Робочі програми]

09-02-08 Сотник, О. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Фізичне виховання» для здобувачів вищої освіти груп спортивного вдосконалення з баскетболу (чоловіки) першого (бакалаврського) рівня усіх освітньо професійних програм спеціальностей НУВГП. Program of the Discipline "PHYSICAL EDUCATION" for higher education athletes from basketball specialty. [Робочі програми]

09-02-19 Сотник, О. В. and Кисіль, В. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Фізичне виховання» для здобувачів вищої освіти навчальних груп спортивного виховання першого (бакалаврського) рівня усіх освітньо професійних програм спеціальностей НУВГП. Program of the Discipline PHYSICAL EDUCATION for higher education athletes from basketball sports excellence groups specialty ALL SPECIALTIES. [Робочі програми]

06-12-109 Срібна, Є. В. (2019) Робоча програма «Міжнародний трансфер технологій» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Міжнародний бізнес» спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини». Program of the Discipline "INTERNATIONAL TECHNOLOGY TRANSFER" specialty 292 "International economic relations". [Робочі програми]

07-03-119 Ставицький, О. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Психологія» спеціальності 053 "Психологія". Program of the Discipline "SOCIAL PSYCHOLOGY" for applicants and (Bachelor) level of higher education specialty 053 "Psychology". [Робочі програми]

07-03-109 Ставицький, О. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Методика науково-педагогічних досліджень» для здобувачів IІ (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 011 «Науки про освіту», спеціалізація «Педагогіка вищої школи». Program of the Discipline "METHODOLOGY OF SCIENTIFIC-PEDAGOGICAL RESEARCH" for applicants of the II (master's) level of higher education specialty 011 "Education Science" Specialization "Pedagogy of Higher School". [Робочі програми]

07-03-107 Ставицький, О. О. and Оксентюк, Н. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Загальна психологія» для здобувачів І (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 053 «Психологія». Program of the Discipline GENERAL PSYCHOLOGY for applicants of Bachelor level of education specialty 053 "Psychology". [Робочі програми]

07-03-130 Сталовєрова, Г. В. (2019) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ОСНОВИ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня для всіх спеціальностей НУВГП. Program of the Discipline "BASICS OF EUROINTEGRATION" for applicants of Bachelor level of education for all specialty. [Робочі програми]

07-03-105 Сталовєрова, Г. В. (2019) Робоча програма «Євроінтеграційні процеси і Україна» для студентів усіх cпеціальностей. Program of the Discipline EUROINTEGRATION PROCESSES AND UKRAINE specialty ALL SPECIALTIES specialization ALL SPECIALIZATIONS. [Робочі програми]

07-03-100 Сталовєрова, Г. В. and Давидович, С. Н. (2019) Робоча програма «Соціологія» для здобувачів вищої школи освіти другого (магістерського) рівня освіти усіх спеціальностей НУВГП Program of the Discipline «SOCIOLOGY» for applicants of the second (master) level of education of all specialties NUWEE. [Робочі програми]

07-03-129 Сталовєрова, Г. В. and Чернюк, І. А. (2019) Робоча програма «Соціологія та політологія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою “Психологія» спеціальності 053 «Психологія». Program of the Discipline "Sociology and Politology" for applicants of bachelor level of education specialty 053 “Psihology». [Робочі програми]

09-02-10 Старіков, В. С. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Фізичне виховання» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної форми навчання груп спортивного вдосконалення з боксу (чоловіки, жінки). Program of the Discipline "PHYSICAL EDUCATION" specialty ALL SPECIALTIES. [Робочі програми]

06-08-61 Стасюк, Б. Б. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Управлінські рішення" для студентів за спеціальністю 073 «Менеджмент». Program of the discipline "Managerial decisions" for speciality 073 «Management». [Робочі програми]

06-08-58 Стасюк, Б. Б. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Основи менеджменту" для студентів за спеціальністю 151 «Автоматизція та компютерно-інтегровані технології». Program of the Discipline "Fundamentals of Management" for 151 «Automation and computer-integrated technologies» specialties. [Робочі програми]

06-08-59 Стасюк, Б. Б. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Менеджмент на автотранспорті" для студентів за спеціальністю 274 «Автомобільний транспорт». Program of the Discipline "Transport management" for specialty 274 «Automobile transport». [Робочі програми]

05-02-195 Статник, І. І. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Оцінка впливу на навколишнє середовище та екологічна експертиза» для студентів, які навчаються за спеціальностями 101 «Екологія» та 183 «Технології захисту навколишнього середовища». Program of the Discipline "Program of the Discipline" Specialty 101 Ecology 183 Environmental protection technology. [Робочі програми]

05-02-196 Статник, І. І. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Відновлення порушених водних екосистем» для студентів, які навчаються за спеціальностями 101 «Екологія». Program of the Discipline "PROCEEDING IN BROKEN WATER ECOSYSTEM" Specialty 101 Ecology. [Робочі програми]

05-02-197 Статник, І. І. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Відновлення порушених водних екосистем» для студентів, які навчаються за спеціальностями 183 «Технології захисту навколишнього середовища». Program of the Discipline "PROCEEDING IN BROKEN WATER ECOSYSTEM" Specialty 183 Environmental protection technology. [Робочі програми]

05-02-193 Статник, І. І. and Буднік, З. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Екологічний аудит» для студентів, які навчаються за спеціальностями 101 «Екологія» та 183 «Технології захисту навколишнього середовища». Program of the Discipline "ECOLOGICAL AUDIT" Specialty 101 Ecology 183 Environmental protection technology. [Робочі програми]

05-02-194 Статник, І. І. and Буднік, З. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Екологічна експертиза» для студентів, які навчаються за спеціальностями 101 «Екологія» та 183 «Технології захисту навколишнього середовища». Program of the Discipline "ECOLOGICAL EXAMINATION" Specialty 101 Ecology 183 Environmental protection technology. [Робочі програми]

05-02-183 Статник, І. І. and Буднік, З. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Екологічні системи та ГІС технології» для студентів, які навчаються за спеціальностями 101 «Екологія» та 183 «Технології захисту навколишнього середовища». Program of the Discipline "ECOLOGICAL SYSTEMS AND GIS OF TECHNOLOGY ARE IN FORESTRY" specialty 101 "Ecology", 183 "Environmental protection technology". [Робочі програми]

06-01-71 Стахів, О. А. (2019) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ТОВАРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА» спеціальність всі спеціальності. Program of the Discipline «COMMODITY SUPPLY OF TRADE ENTERPRISE» specialty all specialty. [Робочі програми]

06-01-70 Стахів, О. А. (2019) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ВИТРАТИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» спеціальність всі спеціальності. Program of the Discipline «COSTS OF ENTREPRENEURSHIP» specialty all specialty. [Робочі програми]

05-05-17 Стахів, Я. А. (2019) Робоча програма «Організація і управління виробництвом» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмами «Землеустрій та кадастр», «Геодезія» та «Геоінформаційні системи та технології» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій». Program of the discipline "Organization and management of production" branch of knowledge 19 «Architecture and construction» specialty 193 «Geodesy and land management». [Робочі програми]

04-01-78 Степанченко, О. М. and Бойко, М. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Обробка зображень та мультимедіа” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою 12 «Інформаційні технології», спеціальності 122 Комп'ютерні науки. Program of the Discipline «Image and multimedia processing» Specialty 122 «Computer sciences». [Робочі програми]

04-03-106 Стеценко, А. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Теорія автоматичного регулювання електроустановок» для студентів, які навчаються за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» . Program of the discipline "AUTOMATIC CONTROL THEORY OF ELECTRICAL INSTALLATIONS" speciality 141 "ELECTROENERGETICS, ELECTRICAL ENGINEERING AND ELECTROMECANICS". [Робочі програми]

04-03-45 Стець, С. Є. (2019) Робоча програма «Електропостачання, електричні мережі і системи» для студентів які навчаються, за спеціальністю: 145 «Гідроенергетика». Program of the Discipline «ELECTRICITY SUPPLY, ELECTRICAL NETWORKS AND SYSTEMS» Specialty 145 «Hydropower engineering». [Робочі програми]

04-03-42 Стець, С. Є. (2019) Робоча програма «Виробництво електроенергії, захист та автоматизація» для студентів які навчаються за спеціальністю 145 «Гідроенергетика». Program of the Discipline "ELECTRICITY PRODUCTION, PROTECTION AND AUTOMATION" specialty 145 "Hydropower". [Робочі програми]

04-03-42 Стець, С. Є. (2019) Робоча програма «Виробництво електроенергії, захист та автоматизація» для студентів, які навчаються за спеціальністю 145 «Гідроенергетика». Program of the Discipline "ELECTRICITY PRODUCTION, PROTECTION AND AUTOMATION" specialty 145 «Hydropower». [Робочі програми]

05-02-120 Стецюк, Л. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Основи екосистемології” для студентів спеціальності 101 "Екологія", 183 "Технології захисту навколишнього середовища". Program of the Discipline "BASES OF ECOSYSTEMOLOGY" specialty 101 "Ecology". [Робочі програми]

05-02-118 Стецюк, Л. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Екологічне інспектування” для студентів спеціальності 101 "Екологія", 183 "Технології захисту навколишнього середовища". Program of the Discipline "Ekolohichne inspektuvannya" specialty 101 "Ecology". [Робочі програми]

05-02-119 Стецюк, Л. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Нормування антропогенного навантаження” для студентів спеціальності 101 «Екологія». Program of the Discipline "Rationing anthropogenic load" specialty 101 "Ecology". [Робочі програми]

02-05-95 Стрілець, О. Р. and Войтович, Л. В. and Похильчук, І. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Теорія машин і механізмів та деталі машин» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 184 «Гірництво». Program of the Discipline THE THEORY OF MACHINES AND MECHANISMS AND PARTS OF MACHINES specialty 184 « Mining ». [Робочі програми]

02-05-103 Стрілець, О. Р. and Стрілець, В. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Деталі машин» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за спеціальністю 208 «Агроінженерія» Program of the Discipline «MACHINE ELEMENTS» Specialty – 208 «Agroengineering». [Робочі програми]

02-05-104 Стрілець, О. Р. and Стрілець, В. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Деталі машин» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за скороченим навчальним планом за спеціальністю 208 «Агроінженерія». Program of the Discipline «MACHINE ELEMENTS» Specialty – 208 «Agroengineering». [Робочі програми]

06-08-92 Судук, О. Ю. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Проектний аналіз» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 051 «Економіка» освітньої програми «Управління персоналом і економіка праці». PROGRAM OF THE DISCIPLINE "PROJECT ANALYSIS" for applicants (Bachelor) level of higher education specialty 051 «Economy». [Робочі програми]

06-08-72 Судук, О. Ю. (2019) Робоча програма «Адміністративний менеджмент» для студентів, які навчаються за спеціальністю 073 «Mенеджмент». Program of the Discipline "ADMINISTRATIVE MANAGEMENT" specialty 073 "Management". [Робочі програми]

06-08-54 Судук, О. Ю. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Бізнес-планування та експертиза проектів» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» освітньої програми «Управління проектами». PROGRAM OF THE DISCIPLINE "BUSINESS PLANNING AND EXPERTISE OF PROJECTS" Specialty 073 «Management». [Робочі програми]

06-08-52 Судук, О. Ю. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Проектний аналіз» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» освітньої програми «Управління проектами». PROGRAM OF THE DISCIPLINE "PROJECT ANALYSIS" Specialty 073 «Management». [Робочі програми]

06-08-83 Судук, О. Ю. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Корпоративна культура та соціальна відповідальність бізнесу» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент». PROGRAM OF THE DISCIPLINE CORPORATE CULTURE AND SOCIAL RESPONSIBILITY BUSINESS For applicants (Bachelor) level of higher education specialty 073 «Management». [Робочі програми]

06-08-51 Судук, О. Ю. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Корпоративна соціальна відповідальність» для студентів всіх спеціальностей НУВГП. PROGRAM OF THE DISCIPLINE "CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY" training direction 6.030601 «Management». [Робочі програми]

03-03-069 Супрунюк, В. В. and Зятюк, Ю. Ю. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Механіка грунтів, основи і фундаменти" для студентів за спеціальністю 194 “Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології”, бакалаври всіх спеціалізацій. Program of the discipline “Mechanics of Soils, Fundamentals and Foundations” Sptcialty: 194 “Hydrotechnical construction, water engineering, water technology” Higher Education: baccalaureate. [Робочі програми]

06-01-63 Сіпайло, Л. Г. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційні системи та технології в комерційній діяльності» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (скорочений термін навчання). PROGRAM OF THE DISCIPLINE «INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGIES IN COMMERCIAL ACTIVITY» specialty 076 «Entrepreneurship, trade and exchange activities». [Робочі програми]

04-03-85 Сірик, Р. Є. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Інжиніринг в електроенергетиці» для студентів всіх спеціальностей. Program of the Discipline «Engineering in Power Engineering». Speciality For all specialties. [Робочі програми]

04-02-132 Тадеєв, П. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни Алгебра та геометрія для студентів, які навчаються за спеціальністю: 121 ««Інженерія програмного забезпечення. Інтернет речей»; 122 «Комп’ютерні науки». Program of the Discipline "ALGEBRA AND GEOMMETRY" Speciality 121 «Software Engineering. Internet of Things» 122 «Computer Scicnces». [Робочі програми]

06-09-39 Тадеєва, М. І. and Літвінчук, А. Т. and Осецька, Н. Ф. (2019) Робоча програма з мовно-навчальної практики з англійської мови для студентів спеціальності «Релігієзнавство». WORK PROGRAMME OF ENGLISH LANGUAGE LEARNING PRACTICE specialty 031 "Religious Studies". [Робочі програми]

04-03-112 Тарас, Б. І. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Електропостачання промислових підприємств» для студентів, які навчаються за спеціальністю 144 «Теплоенергетика». Program of the Discipline "Power supply of industrial enterprises" specialty 144 «Heat power engineering». [Робочі програми]

04-03-122 Тарас, Б. І. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Електротехніка» для студентів, які навчаються за спеціальністю 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології». Program of the Discipline "Electrical engineering" specialty 194 «Hydrotechnical construction, water engineering and water technologies». [Робочі програми]

04-03-110 Тарас, Б. І. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Електротехніка та електропривід» для студентів, які навчаються за спеціальністю 274 «Автомобільний транспорт». Program of the Discipline "Electrical engineering and electric drive" specialty 274 «Motor transport». [Робочі програми]

04-03-111 Тарас, Б. І. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Електронне та електричне обладнання автомобілів» для студентів, які навчаються за спеціальністю 274 «Автомобільний транспорт». Program of the Discipline "Electronic and electrical equipment of automobiles" specialty 274 «Motor transport». [Робочі програми]

01-06-65 Тимейчук, О. Ю. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни „Математичне моделювання тепло-технологічних систем та процесів” для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 144 „Теплоенергетика”. WORKING PROGRAM OF EDUCATIONAL DISCIPLIN "Mathematical modeling heat engineering systems and processes ". [Робочі програми]

01-06-64 Тимейчук, О. Ю. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни „Математичні моделі та оптимізація тепломасообміну” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 144 „Теплоенергетика”. WORKING PROGRAM OF EDUCATIONAL DISCIPLIN "Mathematical models and optimization of heat and mass transfer". [Робочі програми]

01-06-16 Тимощук, В. С. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Методи вимірювання параметрів стану гідротехнічних споруд гідроенергетичних та водогосподарських об’єктів” для всіх спеціальностей НУВГП. Program of the Discipline METHODS OF MEASUREMENT THE PARAMETERS OF THE STATE HYDROTECHNICAL CONSTRUCTIONS OF HYDROPOWER AND WATER EQUIPMENT OBJECTS. [Робочі програми]

03-05-35 Тинчук, С. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Основи теорії споруд” для здобувачів першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування» денної форми навчання. Program of the Discipline "FUNDAMENTALS OF THE THEORY OF STRUCTURES" specialty 191 «Architecture and Urban-planning». [Робочі програми]

03-05-37 Тинчук, С. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Організація будівництва транспортних споруд (спеціальний курс)» для студентів, які навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія», освітньо-професійної програми «Мости і транспортні тунелі». Program of the Discipline "ORGANIZATION OF CONSTRUCTION OF TRANSPORT STRUCTURES (SPECIAL COURSE)" specialty 192 «Construction and Civil Engineering» EPP «Bridges and Transport Tunnels». [Робочі програми]

03-05-44 Тинчук, С. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Кошторисна справа» для студентів, які навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія», спеціалізацією «Мости і транспортні тунелі». Program of the Discipline ESTIMATING THE COST OF CONSTRUCTION specialty 192 «Construction and Civil Engineering» specialization «Bridges and Transport Tunnels». [Робочі програми]

03-05-48 Тинчук, С. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Організація будівництва з основами системного аналізу» для студентів, які навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія», спеціалізацією «Мости і транспортні тунелі». Program of the Discipline ORGANIZATION OF CONSTRUCTION WITH BASICS OF SYSTEM ANALYSIS specialty 192 «Construction and Civil Engineering» specialization «Bridges and Transport Tunnels». [Робочі програми]

03-05-36 Тинчук, С. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Технічна механіка 2» для студентів, які навчаються за спеціальністю 263 «Цивільна безпека». Program of the Discipline "TECHNICAL MECHANICS 2" specialty 263 «Civil Security» EPP «Labour protection». [Робочі програми]

06-12-115 Тихончук, Л. Х. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Публічне управління зовнішньоекономічною діяльністю " для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування». PROGRAM OF THE DISCIPLINE "Public managment of foreign economic activity" specialty 281 "Public administration of public relations". [Робочі програми]

06-12-95 Тихончук, Л. Х. (2019) Робоча програма «Міжнародні економічні конфлікти та їх подолання» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини». Program of the Discipline "INTERNATIONAL ECONOMIC CONFLICTS THEIR EXTENSIONS". [Робочі програми]

06-12-93 Тихончук, Л. Х. (2019) Робоча програма "Міжнародна економічна діяльність України" длястудентів, які навчаються, за спеціальністю 292 міжнародна економічна діяльність України. PROGRAM OF THE DISCIPLINE "INTERNATIONAL ECONOMIC ACTIVITYOF UKRAINE" specialty 292 "International Economic Relations". [Робочі програми]

06-12-94 Тихончук, Л. Х. (2019) Робоча програма «Міжнародна логістика» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за напрямом підготовки 6.030.503 "Міжнародна економіка". Program of the Discipline "Іnternational logistics". [Робочі програми]

03-04-531 Ткачук, О. А. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Системи інженерного забезпечення населених пунктів» для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня підготовки за спеціальностю 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Program of the Discipline "Systems of engineering supply of settlemens". [Робочі програми]

05-01-75 Ткачук, С. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Інноваційні технології зберігання та переробки продукції рослинництва» для студентів спеціальності 201 «Агрономія». Program of the Discipline "Innovative technologies for the storage and processing of crop production is the science" specialty 201 "Agronomy". [Робочі програми]

01-04-33 Токар, Л. О. (2019) Робоча програма «Гідравліка, гідрологія, гідрометрія» (спецкурс) для студентів які навчаються, за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Автомобільні дороги і аеродроми» освітнього ступеня бакалавр. Program of the Discipline "Hydraulics, hydrology, hydrometry (special course)" specialty 192 «Construction and civil engineering». [Робочі програми]

01-04-34 Токар, Л. О. (2019) Робоча програма «Гідравліка, гідрологія, гідрометрія» (Загальний курс. Практикум) для студентів, які навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Мости і транспортні тунелі» освітнього ступеня бакалавр. Program of the Discipline "Hydraulics, hydrology, hydrometry" (General course. Workshop) specialty 192 «Construction and civil engineering». [Робочі програми]

01-04-12 Токар, Л. О. and Токар, О. І. (2019) Робоча програма «Інженерна гідравліка» для студентів які навчаються, за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Водопостачання та водовідведення» освітнього ступеня бакалавр. Program of the Discipline "Engineering hydraulics" specialty 192 «Building and civil engineering» specialization «Water supply and water disposal». [Робочі програми]

01-04-35 Токар, Л. О. and Токар, О. І. (2019) Робоча програма «Інженерна гідравліка систем теплогазопостачання та вентиляції» для студентів усіх спеціальностей освітнього ступеня бакалавр. Program of the Discipline "Engineering hydraulics of heat and gas supply and ventilation systems" for students of all specialties NUWEE. [Робочі програми]

03-05-59 Трач, В. М. and Хоружий, М. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Сучасні комп’ютерні технології в розрахунках мостових конструкцій» для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня підготовки за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Program of the Discipline "Modern computer technology in calculations of bridge structures". [Робочі програми]

01-06-51 Трофимчук, І. П. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Метрологія і стандартизація» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 144 «Теплоенергетика». WORKING PROGRAM OF EDUCATIONAL DISCIPLINE "METROLOGY AND STANDARDIZATION", 144 «Heat power enginnering». [Робочі програми]

01-06-53 Трофимчук, І. П. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Метрологія і стандартизація» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 145 «Гідроенергетика». WORKING PROGRAM OF EDUCATIONAL DISCIPLINE "METROLOGY AND STANDARDIZATION", 14 «Electrical engineering», 145 «Hydropower». [Робочі програми]

05-01-76 Трушева, С. С. (2019) Робоча програма "Основи наукових досліджень" для студентів, які навчаються за спеціальністю 201 "Агрономія". Program of the Discipline "Principles of Science Research" specialty 201 "Agronomy". [Робочі програми]

05-01-81 Трушева, С. С. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Біологічні системи землеробства» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Агрономія» спеціальності 201 Агрономія. Program of the Discipline BIOLOGICAL SYSTEMS OF FARMING specialty 201 "Agronomy". [Робочі програми]

05-01-83 Трушева, С. С. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Біологічні системи землеробства» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Агрономія» спеціальності 201 Агрономія. Program of the Discipline BIOLOGICAL SYSTEMS OF FARMING specialty 201 "Agronomy". [Робочі програми]

04-01-25 Турбал, Ю. В. (2019) Робоча програма «Алгоритми та дискретні структури даних» для студентів спеціальності 122 «Комп‘ютерні науки» Program of the Discipline «Algorithms and disсrete data structures» Specialty 122 «Computer Sciences». [Робочі програми]

03-10-93 Туровська, Г. І. (2019) Робоча програма «Охорона праці в галузі» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, які навчаються за спеціальностями 051 «Економіка», 073 «Менеджмент». Program of the Discipline OCCUPATIONAL SAFETY IN INDUSTRY specialty 051 «Economics», 073 «Management». [Робочі програми]

03-10-80 Туровська, Г. І. (2019) Робоча програма «Охорона праці в галузі» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, які навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія», ОПП «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» Program of the Discipline OCCUPATIONAL SAFETY IN INDUSTRY specialty 192 «Building and Civil Engineering» EPP «Technologies of Building Constructions, Products and Materials». [Робочі програми]

03-10-55 Туровська, Г. І. (2019) Робоча програма «Психологія праці та її безпеки» для студентів, які навчаються за спеціальністю 263 «Цивільна безпека». Program of the Discipline "LABOR PSYCHOLOGY AND ITS SECURITY" specialty 263 «Civil security» specialization «Labour protection». [Робочі програми]

03-10-35 Туровська, Г. І. (2019) Робоча програма «Правові основи та управління цивільною безпекою» для студентів, які навчаються за спеціальністю 263 «Цивільна безпека». Program of the Discipline "LEGAL BASES AND CIVIL SECURITY MANAGEMENT" specialty 263 «Civil security» specialization «Labour protection». [Робочі програми]

03-10-54 Туровська, Г. І. (2019) Робоча програма «Безпека життєдіяльності» для студентів, які навчаються за спеціальністю 263 «Цивільна безпека». Program of the Discipline "LIFE SAFETY" specialty 263 «Civil security» specialization «Labour protection». [Робочі програми]

03-10-65 Туровська, Г. І. (2019) Робоча програма «Організація наглядової діяльності в галузі охорони праці» для студентів, які навчаються за спеціальністю 263 «Цивільна безпека». Program of the Discipline "ORGANIZATION OF SUPERVISORY ACTIVITY IN THE FIELD OF SAFETY LABOR" specialty 263 «Civil security». [Робочі програми]

03-10-95 Туровська, Г. І. (2019) Робоча програма «Правові основи цивільної безпеки» для студентів, які навчаються за спеціальністю 263 «Цивільна безпека». Program of the Discipline LEGAL BASIS OF CIVIL SECURITY specialty 263 «Civil security». [Робочі програми]

03-10-94 Туровська, Г. І. (2019) Робоча програма «Наглядова діяльність в охороні праці» для студентів, які навчаються за спеціальністю 263 «Цивільна безпека». Program of the Discipline SUPERVISORY ACTIVITY IN LABOR PROTECTION specialty 263 «Civil security». [Робочі програми]

01-01-42 Турченюк, В. О. and Волк, П. П. (2019) Робоча програма з навчальної дисципліни «Водна інженерія та водні технології» за спеціальністю 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології», Освітня програма «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» Program of the Discipline "Water Engineering and Water Technology" specialty 194 «Hydraulic Engineering, Water Engineering and Water Technology» Educational program Water engineering,water technologies Educational program «Hydraulic Engineering, Water Engineering and Water Technology». [Робочі програми]

01-01-31 Турченюк, В. О. and Волк, П. П. (2019) Робоча програма з навчальної дисципліни «Водна інженерія та водні технології» для студентів, які навчаються за спеціальністю 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології». Program of the Discipline "Water Engineering and Water Technology" specialty 194 «Hydraulic Engineering, Water Engineering and Water Technology». [Робочі програми]

01-01-29 Турченюк, В. О. and Козішкурт, С. М. (2019) Робоча програма навчальної практики за освітньою програмою для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за ОПП «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» денної форми навчання. WORKING PROGRAM OF EDUCATIONAL "PRACTICE FOR WATER ENGINEERING" specialty 194 Hydrotechnical engineering, water engineering and water technology. [Робочі програми]

01-01-27 Турченюк, В. О. and Козішкурт, С. М. and Дем’янюк, А. В. (2019) Робоча програма навчальної практики ознайомчої та з інженерної геодезії (частина 1. Навчальна практика ознайомча) для здобувачів, які навчаються за ОПП «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» денної форми навчання. WORK PROGRAM OF EDUCATIONAL AND INTRODUCTORY PRACTICE specialty 194 "Hydrotechnical engineering, water engineering and water technology". [Робочі програми]

05-02-117 Турчина, К. П. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» для студентів спеціальності 101–"Екологія". Program of the Discipline "Basics of research" specialіty 101 "Еcology". [Робочі програми]

05-02-192 Турчина, К. П. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Захист і відновлення деградованих земель» для студентів спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища". Program of the Discipline "Рrotection and restoration of degraded land" 183 "Environmental". [Робочі програми]

05-02-191 Турчина, К. П. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Рекультивація земель порушених видобутком бурштину» для студентів спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища". Program of the discipline "Revaluation of the land incorporated by byrstyn" specialіty 183 "Environmental protection technologies". [Робочі програми]

02-02-53 Тхорук, Є. І. and Дорощук, В. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Організація вантажних автомобільних перевезень” для студентів спеціальності 275 “Транспортні технології (на автомобільному транспорті)”. Work Program of the Discipline "Organization of freight road transport" specialty 275 “Transport technologies (on road transport)”. [Робочі програми]

02-02-52 Тхорук, Є. І. and Кучер, О. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Методологія наукових досліджень” для студентів спеціальності 275 “Транспортні технології (на автомобільному транспорті)”. Work Program of the discipline "Methodology of scientific research" specialty 275 “Transport technologies (on road transport)”. [Робочі програми]

06-14-93 Фесянов, П. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Державне регулювання екологічної безпеки на рівні регіону» для студентів, які навчаються за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» другого (магістерського) рівня підготовки. Program of the Discipline Program of the Discipline specialty 281 «Public administration and administration». [Робочі програми]

06-14-105 Фесянов, П. О. (2019) Робоча програма «Участь громадян в місцевому самоврядуванні» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» освітня програма «Місцеве самоврядування»». Program of the Discipline "PARTICIPATION OF CITIZENS IN LOCAL SELF-GOVERNMENT" specialty 281 «Public administration and administration» educational and professional program «Local Government». [Робочі програми]

03-10-63 Филипчук, В. Л. (2019) Робоча програма «Охорона праці в галузі» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, які навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія», ОПП «Водопостачання та водовідведення». Program of the Discipline "Occupational Safety in the Industry" EPP «Water supply and Water Disposal». [Робочі програми]

03-10-64 Филипчук, В. Л. (2019) Робоча програма «Охорона праці в галузі» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, які навчаються за спеціальністю192 «Будівництво та цивільна інженерія», ОПП«Теплогазопостачання і вентиляція». Program of theDiscipline "Occupational Safety in the industry" specialty 192Building and Civil Engineering» EPP«Heat and gas supply and ventilation». [Робочі програми]

04-03-72 Филипчук, Л. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Автоматизація і оптимальне керування технологічними процесами» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». Program of the Discipline Automation and optimal control of technological processes Specialty – 151 «Automation and computer integrated technologies». [Робочі програми]

04-03-73 Филипчук, Л. В. (2019) Робоча програма «Системи контролю небезпечних та шкідливих виробничих факторів» для студентів, які навчаються за спеціальністю 263 «Цивільна безпека». Program of the Discipline «Control systems of dangerous and harmful production factors» specialty 263 «Civil Safety» specialization «Labour Protection». [Робочі програми]

04-03-74 Филипчук, Л. В. (2019) Робоча програма «Електротехніка та електробезпека» для студентів, які навчаються за спеціальністю 263 «Цивільна безпека». Program of the Discipline «Electrotechnics and electric safety» specialty 263 «Civil security» specialization «Labour protection». [Робочі програми]

06-08-71 Фроленкова, Н. А. (2019) Робоча програма з дисципліни «Менеджмент» для студентів, що навчаються за спеціальністю 051 «Економіка». Program of the Discipline Management specialty Economy specialization Economic Cybernetics Business analyst Human resources management and labor economics. [Робочі програми]

06-08-74 Фроленкова, Н. А. (2019) Робоча програма з дисципліни «Управління екологічними проектами» для студентів, що навчаються за спеціальністю 073 «Менеджмент». Program of the Discipline "MANAGEMENT OF ENVIRONMENTAL PROJECTS" specialty 073 Management. [Робочі програми]

06-08-70 Фроленкова, Н. А. (2019) Робоча програма з дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів, що навчаються за спеціальністю 073 «Менеджмент». Program of the Discipline Financial management specialty 073 Management specialization Management of organizations and administration Management of innovation activity. [Робочі програми]

03-03-056 Фурсович, М. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Проектування автомобільних доріг. Спецкурс " здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю: 192 „Будівництво та цивільна інженерія”. Спеціалізація: „Автомобільні дороги та аеродроми”. program of the discipline “Design of roads. Spetskurs” applicants of higher education of the first (bachelor) level in specialty: 192 "Construction and civil engineering" Specialization: "Automobile roads and aerodromes". [Робочі програми]

05-02-283 Фізик, І. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Лісова екологія та типологія» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, що навчаються за освітньо-професійною програмою лісове господарство спеціальності 205 «Лісове господарство». Program of the Discipline "FOREST ECOLOGY AND TIPOLOGIYA" Speciallty 205 Forestry. [Робочі програми]

05-02-282 Фізик, І. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Регіональне лісівництво» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, що навчаються за освітньо-професійною програмою лісове господарство спеціальності 205 «Лісове господарство». Program of the Discipline specialty 205 Forestry. [Робочі програми]

05-02-281 Фізик, І. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Лісова політика» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, що навчаються за освітньо-професійною програмою лісове господарство спеціальності 205 «Лісове господарство». Program of the Discipline «Forest Policy Science» specialty 205 Forestry. [Робочі програми]

04-01-69 Харів, Н. О. (2019) Робоча програма «Інформаційні системи підприємств» для студентів, які навчаються за спеціальностями 122 "Комп’ютерні науки", 113 "Прикладна математика". Program of the Discipline "Information systems of enterprises" specialty 122 "Computer Science", 113 "Applied Mathematics". [Робочі програми]

01-04-23 Хлапук, М. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Основи гідротехніки і нормативна база в гідротехнічному будівництві» для студентів 4 курсу за спеціальністю 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології». Program of the Discipline "Fundamentals of hydraulic engineering and normative documentation in hydraulic engineering" specialty 194 "Hydrotechnical building, water ingineering and water". [Робочі програми]

01-05-47 Холоденко, В. С. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Економічна геологія» для студентів за спеціальністю 103 «Науки про Землю (геологія)» Program of the Discipline «ECONOMIC GEOLOGY» Specialty «103 Sciences are about Earth» specialization «Geology». [Робочі програми]

01-05-74 Холоденко, В. С. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Конструктивна географія, управління водними та мінеральними ресурсами» спеціальності 106 «Географія». Program of the Discipline "PHYSICAL GEOGRAPHY OF UKRAINE" specialty 106 «Geography». [Робочі програми]

01-05-62 Холоденко, В. С. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Інженерна гідрологія (включаючи практику)» для студентів (інтегровані) за спеціальністю 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології». Program of the Discipline «ENGINEERING HYDROLOGY (INCLUDING PRACTICE)» Specialty – 194 «Hydrotechnical construction, water engineering and water technologies». [Робочі програми]

01-05-65 Холоденко, В. С. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Руслознавство» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня підготовки для всіх спеціальностей НУВГП Program of the Discipline «BORE STUDIES» For all specialties NUWEE. [Робочі програми]

01-05-64 Холоденко, В. С. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Екологічні та руслоформуючі витрати» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня підготовки для всіх спеціальностей НУВГП Program of the Discipline «ECOLOGICAL AND WATERING COSTS» For all specialties NUWEE. [Робочі програми]

01-05-66 Холоденко, В. С. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Воднобалансові розрахунки» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня підготовки для всіх спеціальностей НУВГП Program of the Discipline «WATER-BALANCED CALCULATIONS» For all specialties NUWEE. [Робочі програми]

03-05-38 Хоружий, М. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Проектування і будівництво транспортних споруд в особливих умовах” для студентів, які навчаються за спеціальністю 192 „Будівництво та цивільна інженерія”, спеціалізації «Мости і транспортні тунелі», бакалавр. Program of the Discipline «DESIGN AND CONSTRUCTION OF BRIDGE STRUCTURES UNDER SPECIAL CONDITIONS» Specialty – 192 «CONSTRUCTION AND CIVIL ENGINEERING»,specialization «BRIDGES AND TRANSPORT TUNNELS». [Робочі програми]

03-05-45 Хоружий, М. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Машинна графіка і комп’ютерні технології в будівництві транспортних споруд” для студентів, які навчаються за спеціальністю 192 „Будівництво та цивільна інженерія”, спеціалізації «Мости і транспортні тунелі», бакалавр. Program of the Discipline «MACHINE GRAPHICS AND COMPUTER TECHNOLOGY IN THE CONSTRUCTION OF BRIDGE STRUCTURES» Specialty – 192 «CONSTRUCTION AND CIVIL ENGINEERING»,specialization «BRIDGES AND TRANSPORT TUNNELS». [Робочі програми]

06-07-15 Храпко, П. Ю. (2019) Робоча програма «Етика і естетика» для студентів спеціальності Релігієзнавство денної форми навчання НУВГП. Program of the Discipline «ETHICS AND AESTHETICS» Speciality - 031 «RELIGIOUS STUDIE». [Робочі програми]

04-03-120 Христюк, А. О. (2019) Робоча програма з дисципліни «Історія науки і техніки» для студентів спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка". Program of the Discipline «HISTORY OF SCIENCE AND TECHNIC» specialty 141 «Power engineering, electrical engineering and electromechanics». [Робочі програми]

04-03-103 Христюк, А. О. (2019) Робоча програма з дисципліни «Монтаж і експлуатація електротехнічного обладнання» для студентів за спеціальністю 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка". Program of the Discipline «ASSEMBLING AND OPERATION ELECTRICAL ENGINEERING EQUIPMENT» specialty 141 «Power engineering, electrical engineering and electromechanics». [Робочі програми]

04-03-55 Христюк, А. О. (2019) Робоча програма з дисципліни «Історія науки і техніки в галузі» для студентів спеціальності 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. Program of the Discipline «HISTORY OF SCIENCE AND TECHNIC IN THE FIELD» Specialty 151 «Automation and computer integrated technologies». [Робочі програми]

06-14-88 Цецик, Я. П. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни Історія української журналістики для студентів, які навчаються за спеціальністю 061 «Журналістика». Program of the Discipline HISTORY OF UKRAINIAN JOURNALISM Speciality 061 Journalism. [Робочі програми]

06-14-86 Цецик, Я. П. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни Архівна справа для студентів, які навчаються за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» Program of the Discipline ARCHIVE САUSE Speciality 281 Public administration and administration. [Робочі програми]

06-14-98 Цецик, Я. П. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Іміджологія» для студентів, які навчаються за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» освітніх програм «Місцеве самоврядування» та «Державна служба». Program of the Discipline "IMAGEOLOGY" speciality 281 «Public administration». [Робочі програми]

06-14-87 Цецик, Я. П. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни Державотворення в Україні для студентів, які навчаються за всіма спеціальностями НУВГП. Program of the Discipline GOVERNMENT IN UKRAINE For all the specialties. [Робочі програми]

06-14-79 Цецик, Я. П. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Соціологія громадської думки" для студентів, які навчаються за спеціальністю «Журналістика». Program of the Discipline "SOCIOLOGY OF PUBLIC OPINION" speciality 061 "Journalism". [Робочі програми]

03-02-27 Чабан, І. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Системи теплопостачання промислових підприємств» для студентів, які навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» за освітньо-професійною програмою «Теплогазопостачання і вентиляція». Рrogram of the Discipline "HEAT SUPPLY SYSTEM OF INDUSTRIAL FACILITIES" speciality/major field of stady 192 "Building and Civil Engineering". [Робочі програми]

03-01-74 Чорнолоз, В. С. and Зінчук, М. С. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Будівельні конструкції» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування» (за освітньо-професійною програмою «Будівництво та архітектура») денної форми навчання. Program of the Discipline «Building constructions» specialty 191 «Architecture and town-planning» by educational-professional program «Building and architecture». [Робочі програми]

03-06-48 Шадура, В. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Інтенсифікація і реконструкція систем водопостачання» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньо-професійної програми «Водопостачання і водовідведення». Рrogram of the Discipline «Intensification and reconstruction of water supply systems» specialty 192 «Building and Civil Engineering» educationally professional programs "Water supply and sewerage". [Робочі програми]

06-07-19 Шадюк, Т. А. (2019) Робоча програма “Етика” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійними програмами «Міжнародні культурні зв’язки та міжкультурні комунікації», «Креативна та цифрова культура» спеціальності 034 «Культурологія». Program of the Discipline "ETHICS Field of Knowledge" 03 "Humanities" speciality 034 "CULTURAL STUDIES'. [Робочі програми]

01-01-44 Шалай, С. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Проектно-вишукувальні роботи у водній інженерії", спеціальність 194 "Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології". Program of the Discipline "Design and research works in the water engineering" specialty 194 "Hydrotechnical engineering, water engineering and water technology". [Робочі програми]

01-01-34 Шалай, С. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Проектно-вишукувальні роботи у водній інженерії» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за ОПП «Водна інженерія та водні технології» спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології». Program of the Discipline "Design and research works in the water engineering" specialty 194 "Hydrotechnical engineering, water engineering". [Робочі програми]

01-01-20 Шалай, С. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Метрологія і стандартизація» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за ОПП «Водна інженерія та водні технології» спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології». Program of the Discipline "Metrology and standardization" specialty 194 "Hydrotechnical engineering, water engineering". [Робочі програми]

06-14-106 Шанюк, В. І. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Організація діяльності територіальних громад» для студентів заочної форми навчання спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» освітньо-професійної програми «Місцеве самоврядування» другого (магістерського) рівня підготовки. Program of the Discipline "SYSTEMAL ANALYSIS OF INFORMATION PROCESSES" specialty 281 «Public management and administration»on the educationally-professional program "Local self-government". [Робочі програми]

03-10-70 Шаталов, О. С. (2019) Робоча програма «Охорона праці в галузі» для здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 144 «Теплоенергетика». Program of the Discipline "{Occupational Healthy in the industry" specialty 144 «Heat power engineering». [Робочі програми]

03-10-68 Шаталов, О. С. (2019) Робоча програма «Охорона праці в галузі» для здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 145 «Гідроенергетика». Program of the Discipline "Occupational Healthy in the industry" specialty 145 «Hydropower». [Робочі програми]

03-10-66 Шаталов, О. С. (2019) Робоча програма «Охорона праці в галузі» для здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньо-професійною програмою «Автомобільні дороги і аеродроми». Program of the Discipline "Occupational Healthy in the industry" specialty 192 «Construction and civil engineering» ЕРР «Automobile roads and aerodroms». [Робочі програми]

03-10-81 Шаталов, О. С. (2019) Робоча програма «Охорона праці в галузі» для здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» освітньо-професійними програмами «Гідротехнічне будівництво», «Водна інженерія та водні технології», «Гідроінформатика». Program of the Discipline "Occupational Healthy in the industry" specialty 194 «Hydraulic Engineering Сonstruction, Water Engineering and Water Technologies» ЕРР «Hydraulic Engineering Сonstruction», «Water Engineering and Water Technologies», «Hydroinformatics». [Робочі програми]

03-10-67 Шаталов, О. С. (2019) Робоча програма «Охорона праці в галузі» для здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 201 «Агрономія» освітньо-професійною програмою «Агрохімія і ґрунтознавство». Program of the Discipline "Occupational Healthy in the industry" specialty 201 «Agronomy». [Робочі програми]

03-10-90 Шаталов, О. С. (2019) Робоча програма «Експертиза з охорони праці» для здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 263 «Цивільна безпека» освітньо-професійною програмою «Охорона праці». Program of the Discipline "Examination оf labor protection" specialty 263 «Civil security» ЕРР «Labour protection». [Робочі програми]

04-04-17 Шатний, С. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою "Комп’ютерна інженерія" спеціальності 123 "Комп’ютерна інженерія". Program of the Discipline "Computer Systems Design Technology" specialty 123 "Computer Engineering". [Робочі програми]

04-04-16 Шатний, С. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою "Комп’ютерна інженерія" спеціальності 123 "Комп’ютерна інженерія". Program of the Discipline "Computer Systems" specialty 123 "Computer Engineering". [Робочі програми]

04-04-31 Шатний, С. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою "Комп’ютерна інженерія" спеціальності 123 "Комп’ютерна інженерія". Program of the Discipline "Hybrid Computer Systems" specialty 123 "Computer Engineering". [Робочі програми]

04-04-15 Шатний, С. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою "Комп’ютерна інженерія" спеціальності 123 "Комп’ютерна інженерія". Program of the Discipline "Microcontroller Programming" specialty 123 "Computer Engineering". [Робочі програми]

04-04-32 Шатний, С. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою "Комп’ютерна інженерія" спеціальності 123 "Комп’ютерна інженерія". Program of the Discipline "Software Engineering" specialty 123 "Computer Engineering". [Робочі програми]

02-02-58 Швець, М. Д. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Основи економіки транспорту» для здобувачів, які навчаються за спеціальністю 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» Work Program of the discipline "Fundamentals of Transport Economics" specialty 275 “Transport technologies (on road transport)”. [Робочі програми]

02-02-57 Швець, М. Д. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Вступ до фаху» для здобувачів, які навчаються за спеціальністю 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)». Work Program of the discipline "Access to specialty" specialty 275 “Transport technologies (on road transport)”. [Робочі програми]

02-02-60 Швець, М. Д. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Проектування організації управління автотранспортом» для здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)». Work Program of the discipline "Designing a management organization for motor vehicles" specialty 275 “Transport technologies (on road transport)”. [Робочі програми]

02-02-59 Швець, М. Д. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Сучасні транспортні технології» для здобувачів, які навчаються за спеціальністю 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)». Work Program of the discipline "Modern transport technologies" specialty 275 “Transport technologies (on road transport)”. [Робочі програми]

02-02-68 Швець, М. Д. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Взаємодія видів транспорту» для здобувачів, які навчаються за спеціальністю 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)». Work Program of the Discipline "Interaction of modes of transport" specialty 275 «Transport technologies (on road transport)». [Робочі програми]

02-02-56 Швець, М. Д. and Кірічок, О. Г. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Технологічна практика» для здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)». Work Program of the Discipline "Technological practice" specialty 275 «Transport technologies (on road transport)». [Робочі програми]

06-08-81 Швець, Ф. Д. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Історія менеджменту» для здобувачів вищої освіти всіх спеціальностей НУВГП. PROGRAM OF THE DISCIPLINE "MANAGEMENT HISTORY" specialization all specializations. [Робочі програми]

06-08-66 Швець, Ф. Д. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Менеджмент ощадливого виробництва» для студентів всіх спеціальностей НУВГП. PROGRAM OF THE DISCIPLINE "MANAGEMENT OF OCCASIONAL PRODUCTION" specialty all specialties. [Робочі програми]

04-05-52 Шевченко, І. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Комп‘ютерна графіка та обробка зображень» для студентів, які навчаються за спеціальністю 126 "Інформаційні системи та технології". PROGRAM OF THE DISCIPLINE "Computer graphics and image processing specialty", 126 "Information systems and technologies". [Робочі програми]

07-03-92 Шевчук, Т. Є. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Конфліктологія» для здобувачів ІІ (магістерського) рівня освіти спеціальності 011 «Освітні педагогічні науки», спеціалізації «Педагогіка вищої школи». Program of the Discipline "Conflict Science" for applicants II (master's) level of education of the specialty 011 "Educational pedagogical sciences", specialization "Pedagogy of higher education". [Робочі програми]

07-03-93 Шевчук, Т. Є. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Моделювання освітньої та професійної діяльності фахівця» для здобувачів ІІ (магістерського) рівня освіти спеціальності 011 «Освітні педагогічні науки», спеціалізації «Педагогіка вищої школи». Program of the Discipline "MODELING OF EDUCATIONAL AND PROFESSIONAL ACTIVITY OF THE FACULTY" for applicants II (master's) level of education of the specialty 011 "Educational pedagogical sciences", specialization "Pedagogy of higher education". [Робочі програми]

07-03-91 Шевчук, Т. Є. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Система виховної роботи у ЗВО» для здобувачів ІІ (магістерського) рівня освіти спеціальності 011 «Освітні педагогічні науки», спеціалізації «Педагогіка вищої школи». Program of the Discipline "SYSTEM OF EXHIBITORY WORK IN HIGHER EDUCATION" for applicants II (master's) level of education of the specialty 011 "Educational pedagogical sciences", specialization "Pedagogy of higher education". [Робочі програми]

07-03-113 Шевчук, Т. Є. (2019) Робоча програма «Педагогічної практики» для здобувачів ІІ (магістерського) рівня освіти спеціальності 011 «Освітні педагогічні науки», спеціалізації «Педагогіка вищої школи». working program PEDAGOGICAL PRACTICE for applicants II (master's) level of education of the specialty 011 "Educational pedagogical sciences", specialization "Pedagogy of higher education". [Робочі програми]

07-03-114 Шевчук, Т. Є. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Інженерна психологія» для здобувачів І (бакалаврського) рівня освіти спеціальності 053 «Психологія». Programofthe Discipline Engineering psychology for first-time (bachelor) education recipients specialty 053 "Psychology". [Робочі програми]

07-03-94 Шевчук, Т. Є. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Соціологічні аспекти управління інформаційними зв'язками навчальної організації» для здобувачів ІІ (магістерського) рівня освіти спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізації «Управління навчальним закладом». Programofthe Discipline «Sociological Aspects of Information Organization Management of Educational Organization» for the second (master's) level of education specialty 073 "Management", specialization "Management of educational institution". [Робочі програми]

07-03-95 Шевчук, Т. Є. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Освітні технології» для здобувачів ІІ (магістерського) рівня освіти спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізації «Управління навчальним закладом». Programofthe Discipline EDUCATIONAL TECHNOLOGIES for the second (master's) level of education specialty 073 "Management", specialization "Management of school". [Робочі програми]

07-03-90 Шевчук, Т. Є. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Соціальна та екологічна безпека життєдіяльності навчального закладу» для здобувачів ІІ (магістерського) рівня освіти спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізації «Управління навчальним закладом». Program of the Discipline "SOCIAL AND ECOLOGICAL SAFETY OF VITAL FUNCTIONS EDUCATIONAL ESTABLISHMENT" for applicants II (master's) level of education of the specialty 073 "Management", specialization "Management educational establishment". [Робочі програми]

07-03-97 Шевчук, Т. Є. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Cоціальні комунікації» для здобувачів І (бакаларського) рівня вищої освіти спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій», спеціалізації «Геодезія та землеустрій». Program of the Discipline "SOCIAL COMMUNICATION" for applicants of higher education specialty 193 "Geodesy and land management", specialization "Geodesy and land management". [Робочі програми]

05-03-39 Шепелюк, С. М. (2019) Робоча програма «Водна мікробіологія» для студентів які навчаються за спеціальністю 207 "Водні біоресурси та аквакультура". PROGRAM OF THE DISCIPLINE "WATER MICROBIOLOGY" branch of knowledge 20 "Agrarian sciences and food" specialty 207 "Aquatic bioresources and aquaculturе". [Робочі програми]

05-03-40 Шепелюк, С. М. (2019) Робоча програма “Фермерське рибництво” для студентів які навчаються за спеціальністю 207 Водні біоресурси та аквакультура. PROGRAM OF THE DISCIPLINE "FARM FISH FARMING" Branch of knowledge 20 Agrarian sciences and food Specialty 207 Aquatic bioresources and aquacultura. [Робочі програми]

05-03-09 Шепелюк, С. М. (2019) Робоча програма «Основи промислового рибальства» для студентів які навчаються за спеціальністю 207 Водні біоресурси та аквакультура. PROGRAM OF THE DISCIPLINE "FUNDAMENTALS OF INDUSTRIAL FISHERIES" Specialty 207 Aquatic bioresources and aquacultura. [Робочі програми]

05-03-08 Шепелюк, С. М. (2019) Робоча програма «Розведення та селекція риб» для студентів які навчаються за спеціальністю 207 Водні біоресурси та аквакультура. Program of the Discipline "BREEDING AND SELECTION FISH" Specialty 207 Aquatic bioresources and aquacultura. [Робочі програми]

05-03-07 Шепелюк, С. М. (2019) Робоча програма «Анатомія риб» для студентів які навчаються за спеціальністю 207 Водні біоресурси та аквакультура. Program of the Discipline FISH ANATOMY Branch of knowledge 20 Agrarian sciences and food Specialty 207 Aquatic bioresources and aquacultura. [Робочі програми]

06-10-19 Шийка, С. В (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Українська мова в засобах масової комунікації» для студентів, які навчаються за спеціальністю 061«Журналістика». Program of the Discipline "UKRAINIAN LANGUAGE IN THE MEDIA OF MASS COMMUNICATION" specialty 061 "Journalism". [Робочі програми]

06-03-69 Шило, Ж. С. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Фінанси» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійними програмами «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування», «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент», «Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Економіка» спеціальностей 051 «Економічна кібернетика», 051 «Управління персоналом та економіка праці», «Міжнародні економічні відносини» спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини». Program of the Discipline "FINANCES" specialty 071 «Accounting and Taxation», specialty 073 «Management», specialty 075 «Marketing», specialty 076 «Entrepreneurship, trade and stock-taking activity», specialty 051 «Economics» (Economic Cybernetics), specialty 051 «Economics» (Personnel management and labour economics), specialty 292 «International Economic Relations». [Робочі програми]

06-14-103 Шинкарук, А. Л. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Публічна політика» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» за освітньою програмою «Місцеве самоврядування» заочної форми навчання. Program of the Discipline "Public policy" specialty 281 «Public administration and administration» educational and professional program «Local Government». [Робочі програми]

09-02-17 Шолопак, Л. Ф. and Шолопак, П. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Фізичне виховання для здобувачів вищої освіти груп спортивного виховання з легкої атлетики» для здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю всі спеціальності. Program of the Discipline "PHYSICAL EDUCATION for higher education applicants athletic education in athletics" specialization ALL SPECIALIZATIONS. [Робочі програми]

09-02-11 Шолопак, П. В. and Шолопак, Л. Ф. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Фізичне виховання для здобувачів вищої освіти груп спортивного вдосконалення з легкої атлетики» першого (бакалаврського) рівня усіх освітньо професійних програм спеціальностей НУВГП. Program of the Discipline "PHYSICAL EDUCATION" for high school athletics track and field athletes specialty ALL SPECIALTIES. [Робочі програми]

07-03-134 Шпак, С. Г. (2019) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ПСИХОТЕРАПІЇ» для здобувачів І (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 053 «Психологія» для здобувачів І (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 053 «Психологія». Program of the Discipline «ТHE BASICS OF PSECHOTHERAPY» for applicants of Bachelor level of education specialty 053 «Psychology». [Робочі програми]

07-03-133 Шпак, С. Г. (2019) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ» для здобувачів І (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 053 «Психологія». Program of the Discipline «AGE PSYCHOLOGY» for applicants of Bachelor level of education specialty 053 «Psychology». [Робочі програми]

07-03-135 Шпак, С. Г. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія сім′ї» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Психологія» спеціальності 053 «Психологія». Program of the Discipline «PSYCHOLOGY FAMILY» for applicants of Bachelor level of education specialty 053 «Psychology». [Робочі програми]

04-05-73 Шроль, Т. С. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Крос-платформне програмування» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Інформаційні системи і технології» за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології». Program of the Discipline "Cross-platform programming" specialt 126 “Information systems and technologies“. [Робочі програми]

04-05-71 Шроль, Т. С. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Сучасні та спеціалізовані мови програмування» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Інформаційні системи і технології» за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології». Program of the Discipline "Modern And Specialized Programming Languages" specialt 126 “Information systems and technologies“. [Робочі програми]

07-01-34 Штогун, С. Г. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Адміністративне судочинство» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 081 «Право». Program of the Discipline "ADMINISTRATIVE JUSTICE" Specialty 081 «Law». [Робочі програми]

05-05-24 Шульган, Р. Б. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Землевпорядне проектування» для студентів за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій». Program of the Discipline "LAND DESIGN" specialty 193 "Geodesy and land management". [Робочі програми]

06-08-65 Щербакова, А. С. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Менеджмент організацій» для студентів, які навчаються за спеціальністю 073 «Менеджмент» освітньої програми «Управління проектами». PROGRAM OF THE DISCIPLINE "MANAGEMENT OF ORGANIZATIONS" specialty 073 «Management». [Робочі програми]

06-08-29 Щербакова, А. С. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Менеджмент організацій» для студентів, які навчаються за спеціальністю 073 «Менеджмент». PROGRAM OF THE DISCIPLINE "MANAGEMENT OF ORGANIZATIONS" specialty 073 «Management». [Робочі програми]

02-05-119 Щурик, В. О. (2019) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ „ТЕОРЕТИЧНА МЕХАНІКА”, спеціальність 192 "Будівництво та цивільна інженерія". WORK PROGRAM OF EDUCATIONAL DISCIPLINE “THEORETICAL MECHANICS” specialty 192 "Construction and civil engineering". [Робочі програми]

02-05-116 Щурик, В. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Теоретична механіка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології». WORK PROGRAM OF EDUCATIONAL DISCIPLINE “THEORETICAL MECHANICS” specialty 194 Hydraulic engineering, water engineering and water technologies. [Робочі програми]

06-05-42 Юрчик, Г. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Системи і механізми соціального захисту» для здобувачів вищої освіта першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 051 «Економіка» за освітньою програмою «Управління персоналом і економіка праці». Program of the Discipline "Systems and mechanisms of social protection" specialty 051 "Economy". [Робочі програми]

06-05-41 Юрчик, Г. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Планування і організація бізнесу» для здобувачів вищої освіта першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 051 «Економіка» за освітніми програмами «Управління персоналом і економіка праці», «Бізнес-аналітика». Program of the Discipline "Planning and business organization" specialty 051 Economy. [Робочі програми]

06-14-100 Якимчук, А. Ю. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Формування регіонального бюджету» для студентів магістрів спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», спеціалізація «Mісцеве самоврядування». Program of the Discipline «Formation of Regional Budget» 281 Public Management and Administration. [Робочі програми]

06-14-102 Якимчук, А. Ю. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Публічна статистика» для студентів спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». Program of the Discipline "Public Statistics", 281 "Public Management and Administration". [Робочі програми]

06-14-84 Якимчук, А. Ю. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Публічні фінанси» для студентів спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». Program of the Discipline «Public Finances» 281 "Public Management and Administration". [Робочі програми]

06-14-69 Якимчук, А. Ю. and Валюх, А. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Публічне адміністрування» для студентів спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». Program of the Discipline «Public administration» 281 Public Management and Administration. [Робочі програми]

01-06-72 Яковлева-Гаврилюк, О. М. (2019) Робоча програма «Економіка енергетики» для студентів, які навчаються за спеціальністю 145 «Гідроенергетика». Program of the Discipline "Energy economics" Specialty 145 "Hydropower". [Робочі програми]

07-03-68 Якубовська, С. С. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія управління» для здобувачів І (бакалаврського) рівня освіти спеціальності 053 «Психологія». Program of the Discipline «PSYCHOLOGY OF MANAGEMENT» for applicants I (bachelor) level of education of specialty 053 "Psychology". [Робочі програми]

07-03-106 Якубовська, С. С. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія управління та методи подолання корпоративних конфліктів» для здобувачів ІІ (магістерського) рівня освіти спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізації «Управління фінансово-економічною безпекою». Program of the discipline «PSYCHOLOGY OF MANAGEMENT AND METHODS FOR OVERCOMING CORPORATE CONFLICTS» for applicants II (master's) level of education specialty 073 "Management". [Робочі програми]

07-03-131 Якубовська, С. С. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія управління в публічній сфері» для здобувачів другого (магістерського) рівня, які навчаються за освітньо-професійними програмами «Державна служба», «Місцеве самоврядування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». Program of the Discipline «PSYCHOLOGY OF MANAGEMENT ІN THE PUBLSK SPHERE» for the recipients of the II (master's) level of education in the specialty 281 "Public administration and administration"». [Робочі програми]

07-03-132 Якубовська, С. С. (2019) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ» для здобувачів І (бакалаврського) рівня освіти усіх спеціальностей НУВГП. Program of the Discipline «PSYCHOLOGY OF MANAGEMENT» for applicants I (bachelor) level of education of all specialties NUWEE. [Робочі програми]

05-04-253 Янчук, О. Є. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Аналіз і моделювання в ГІС» для студентів за спеціальністю 193 „Геодезія та землеустрій”. Program of the Discipline ANALYSIS AND MODELING IN GIS specialty 193 "Geodesy and land management" specialization Geodesy Land management and cadastre Geographic information systems and technologies. [Робочі програми]

05-04-247 Янчук, О. Є. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Проектування та управління базами геопросторових даних» для студентів за напрямом підготовки «Геодезія, картографія та землеустрій». Program of the Discipline "DESIGN AND MANAGEMENT OF GEOSPATIAL DATABASES" training direction 6.080101 "Geodesy, cartography and land management" specialization "Geodesy Land management and cadastre Geographic information systems and technologies". [Робочі програми]

05-04-252 Янчук, Р. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Практика впровадження ГІС-проектів» для студентів за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» спеціалізації «Геоінформаційні системи і технології» Program of the Discipline «PRACTICE OF IMPLEMENTATION OF GIS PROJECTS» training direction 193 «Geodesy and land management» specialization «Geographic information systems and technologies». [Робочі програми]

05-06-51 Яцков, М. В. (2019) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "Хімія" (загальна та неорганічна) спеціальність 201 "Агрономія". Program of the Discipline "СHEMISTRY (GENERAL AND INORGANIC)" specialty 201 "Agronomy". [Робочі програми]

05-01-80 Ященко, Л. А. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Діагностика живлення та стратегія удобрення» для здобувачів вищої освіти всіх спеціальностей. Program of the Discipline NUTRITION DIAGNOSTICS AND FERTILIZER STRATEGY NUTRITION DIAGNOSTICS AND FERTILIZER STRATEGY. [Робочі програми]

This list was generated on Fri Apr 23 02:30:13 2021 UTC.