Елементи, в яких рік: 2009

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Групувати за: Автори | Тип елементу | Немає групування
Число елементів: 62.

774-76 Дмитрук, В. П. (2009) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до вивчення дисципліни “Утримання міської забудови” студентами за напрямом 6.060101 «Будівництво» усіх форм навчання професійного спрямування “Міське будівництво і господарство”. [Методичне забезпечення]

774-77 Дмитрук, В. П. (2009) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з дисципліни “Утримання міської забудови ” студентами напряму 6.060101 «Будівництво» заочної форми навчання за професійним спрямуванням “Міське будівництво і господарство ”. [Методичне забезпечення]

774-79 Дмитрук, В. П. (2009) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсового проекту з дисципліни “Реконструкція міської забудови ” студентами напряму 6.060101 «Будівництво» усіх форм навчання професійного спрямування “Міське будівництво і господарство”. [Методичне забезпечення]

774-98 Ткачук, О. А. та Косінов, В. П. та Гомон, С. С. (2009) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до вивчення дисципліни «Міські інженерні мережі» студентами за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво» всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

774-100 Гонгало, І. І. та Кадькаленко, В. П. (2009) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та виконання розділів курсового та дипломного проектів на тему: “Проектування поздовжніх та поперечних профілів міської вулиці” з дисципліни «Міський вулиці та дороги» для студентів напряму 6.060101 “Будівництво” денної та заочної форм навчання за професійним спрямуванням “Міське будівництво і господарство”. [Методичне забезпечення]

Волкова, Л. А. (2009) Рекультивація земель. НУВГП, Рівне, Україна.

Пахаренко, В. Л. та Марчук, М. М. (2009) Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів (металургія, ливарне виробництво). НУВГП, Рівне, Україна.

Маланчук, З. Р. та Боблях, С. Р. та Маланчук, Є. З. (2009) Гідровидобуток корисних копалин. НУВГП, Рівне, Україна. ISBN 978-966-327-083-8

Гуменюк, В. Я. та Юрчик, Г. М. (2009) Планування та організація виробничої діяльності підприємства. НУВГП, Рівне, Україна.

Гром, В. М. та Цибульський, В. І. (2009) Історія України. НУВГП, Рівне, Україна.

Володимирець, В. О. (2009) Ботаніка. НУВГП, Рівне, Україна.

Косолапов, В. І. (2009) Англійська мова. НУВГП, Рівне, Україна.

Окорський, В. П. (2009) Основи менеджменту. НУВГП, Рівне, Україна.

Суха, О. Р. (2009) Організація і методика аудиту. НУВГП, Рівне, Україна.

Кононюк, А. Ю. (2009) Вища математика. Модульна технологія навчання. Книга 1. КТН, Київ, Україна. ISBN 968-966–573–466–8

Кононюк, А. Ю. (2009) Вища математика. Модульна технологія навчання. Книга 2. КТН, Київ, Україна. ISBN 978-966–373–518–4

Жмура, І. М. (2009) Правознавство. НУВГП, Рівне, Україна.

Ковалець, М. О. та Орленко, В. Ф. та Бялик, М. В. та Дубчак, В. А. (2009) Загальна фізика. Частина І. НУВГП, Рівне, Україна.

Олексин, Д. І. та Орленко, В. Ф. та Вадець, Д. І. та Кучма, М. І. (2009) Загальна фізика. Частина ІІ. НУВГП, Рівне, Україна.

Зима, Т. І. та Хлапук, М. М. (2009) Гідротехнічні споруди. НУВГП, Рівне, Україна.

Ліпянін, В. А. (2009) Інженерний благоустрій міських територій. НУВГП, Рівне, Україна.

Лутаєв, В. В. та Сунічук, С. В. (2009) Гідроелектростанції (Водопровідні споруди ГЕС). НУВГП, Рівне, Україна.

Павлов, В. І. та Олієвська, М. Г. (2009) Формування соціального страхування в Україні. НЕ ВИЗНАЧЕНО. НУВГП, Рівне, Україна.

Романчук, С. В. та Мальчук, М. П. (2009) Будова, перевірки, дослідження геодезичних приладів та робота з ними. НУВГП, Рівне, Україна.

Ряба, О. І. (2009) Політична економія. НУВГП, Рівне, Україна.

Троцюк, Т. П. (2009) Німецька мова для екологів. НУВГП, Рівне, Україна.

Кондратюк, І. Б. (2009) Цінні та рідкісні видання у фондах НУВГП, ч.1. НЕ ВИЗНАЧЕНО. НУВГП, Рівне, Україна.

Шило, Ж. С. (2009) Фінанси. НУВГП, Рівне, Україна.

Гончаров, С. М. (2009) Маркетинг: практикум: вправи, ситуації, тести. НУВГП, Рівне, Україна.

Климук, А. С. (2009) Транспорт і шляхи сполучень. НУВГП, Рівне, Україна.

Дворкін, Л. Й. та Пушкарьова, К. К. та Дворкін, О. Л. та Кочевих, М. О. та Мохорт, М. А. та Безсмертний, М. П. (2009) Використання техногенних продуктів у будівництві. НУВГП, Рівне, Україна. ISBN 978-966-327-112-5

Кочубей, А. В. (2009) Народознавство для студентів інженерних спеціальностей ВНЗ. НУВГП, Рівне, Україна.

085–01 Іващук, Я. Г. (2009) ВИЩА МАТЕМАТИКА. Програма, методичні вказівки та завдання для студентів 2-го курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.060101 „Будівництво”. [Методичне забезпечення]

Акімов, О. О. (2009) АНАЛІЗ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ. Науково-виробничий журнал Класичного приватного університету (3). с. 175-180.

Акімов, О. О. (2009) Професійна підготовка державних службовців в умовах євроінтеграції як науково-практична проблема: стан дослідження психологічної готовності в системах „людина-людина". ДонДУУ (2(48)). с. 205-211.

Акімов, О. О. (2009) Аналіз навчально-методичного забезпечення підготовки державних службовців з питань європейської інтеграції в Україні. НАДУ. с. 92-94.

Гвоздецька, Г. та Ільюк, М. та Лохман, Н. та Ридван, О. та Фадєєв, С (2009) Система проектної документації для будівництва. Основні вимоги до проектної та робочої документації. ДСТУ Б А.2.4-4:2009. [Нормативні документи]

078-232 Гронтковська, Г. Е. та Кухар, О. В. (2009) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ з дисципліни „МАКРОЕКОНОМІКА” для студентів напрямів підготовки 6.030504 „Економіка підприємства“, 06030505 „Управління персоналом та економіка праці“, 6.030508 „Фінанси і кредит“, 6.030509 „Облік і аудит“, 6.030601 „Менеджмент” заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Гурин, В. А. (2009) Положення про студентський гуртожиток Національного університету водного господарства та природокористування. [Законодавчі та нормативно правові документи]

051-131 Жук, Є. В. та Савицький, В. В. (2009) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до проведення практичних занять з дисципліни “Будівельні конструкції” (розділ “Залізобетонні конструкції”) для студентів напрямку 6.060101 “Будівництво” (для денної та заочної форм навчання). [Методичне забезпечення]

051-132 Жук, Є. В. та Савицький, В. В. (2009) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до проведення практичних занять з дисципліни “Будівельні конструкції” (розділ “Металеві конструкції”) для студентів напрямку 6.060101 “Будівництво” (для денної та заочної форм навчання). [Методичне забезпечення]

Загороднюк, С. В. та Акімов, О. О. (2009) Соціально-психологічні особливості професійної діяльності державних службовців в умовах європейської інтеграції. НАДУ, Київ.

078-233 Кухар, О. В. та Гронтковська, Г. Е. та Зиза, О. О. (2009) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ з дисципліни „ІСТОРІЯ ЕКОНОМІКИ І ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ” для студентів напрямів підготовки 6.030504 „Економіка підприємства“, 6.030505 „Управління персоналом та економіка праці“, 6.030508 „Фінанси і кредит“, 6.030509 „Облік і аудит“ заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Лазарчук, М. О. та Черенков, А. В. та Рокочинський, А. М. та Гаврищак, В. П. та Грицан, С. В. та Гус, В. М. та Ліщинський, А. Г. та Микитин, Т. М. та Муранов, В. Г. та Окорський, В. П. та Петрук, В. А. та Судук, О. Ю. (2009) Оптимізація розрахунку осушувальних систем та управління ними. НЕ ВИЗНАЧЕНО. НУВГП, Рівне.

НУВГП, . (2009) Газета "Трибуна студента" - Випуск 1 (2081). [Газети]

НУВГП, . (2009) Газета "Трибуна студента" - Випуск 10 (2090). [Газети]

НУВГП, . (2009) Газета "Трибуна студента" - Випуск 11 (2091). [Газети]

НУВГП, . (2009) Газета "Трибуна студента" - Випуск 12 (2092). [Газети]

НУВГП, . (2009) Газета "Трибуна студента" - Випуск 2 (2082). [Газети]

НУВГП, . (2009) Газета "Трибуна студента" - Випуск 4 (2084). [Газети]

НУВГП, . (2009) Газета "Трибуна студента" - Випуск 6-7 (2086, 2087). [Газети]

НУВГП, . (2009) Газета "Трибуна студента" - Випуск 8 (2088). [Газети]

НУВГП, . (2009) Газета "Трибуна студента" - Випуск 9 (2099). [Газети]

Олійник, О. О. (2009) ІНТЕГРОВАНИЙ ЗАХИСТ РОСЛИН. НУВГП, Рівне.

055-160 Орлов, В. О. та Зощук, А. М. (2009) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання дипломного проекту студентами спеціальності 7.092601 «Водопостачання, водовідведення» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Орлова, А. М. та Орлов, В. О. (2009) Водопідготовка. НУВГП, Рівне.

Пастухова, В.І. (2009) Господарське і трудове право. НУВГП, Рівне.

Савіна, Н. Б. (2009) ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНОЮ СИСТЕМОЮ НА ЕТАПІ ПОВЕРНЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ. ЖДУ ім. Івана Франка (2).

075-98 Сливка, П. Д. та Гопчак, І. В. (2009) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання водогосподарських розрахунків в курсових та розрахунково-графічних роботах з дисциплін “Гідрологія”, “Інженерна гідрологія” та “Гідрологія та гідрометрія” для студентів усіх спеціальностей НУВГП денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

075-96 Сливка, П. Д. та Гопчак, І. В. (2009) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання гідрологічних розрахунків в курсових та розрахунково-графічних роботах з дисциплін “Інженерна гідрологія” та “Водні ресурси” для студентів усіх спеціальностей НУВГП денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Тимейчук, О. Ю. (2009) Математичні методи і моделі в розрахунках на ЕОМ. НУВГП, Рівне.

075-97 Яцик, А. В. та Косяк, Д. С. (2009) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни ”Системний аналіз та інформаційні системи” для студентів спеціальності 7.070801 ”Екологія та охорона навколишнього середовища” спеціалізації “Водогосподарська екологія та природокористування” денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Цей список був створений у Wed May 23 22:02:00 2018 UTC.