Елементи, в яких рік: 2012

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Групувати за: Автори | Тип елементу | Немає групування
Перейти до: . | L | Є | І | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Ю | Я
Число елементів: 633.

.

., . (2012) Положення про первинну профспілкову організацію Національного університету водного господарства та природокористування (ПРОЕКТ). [Законодавчі та нормативно правові документи]

L

Lazaryshyna, I. D. та Ronek, Н. (2012) The problems of accounting, analysis and financial reporting: experience of Ukraine and Poland. НЕ ВИЗНАЧЕНО. НУВГП, Рівне, Україна.

Є

Єрмак, О. М. (2012) ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ІНТЕНСИВНОСТІ РУХУ ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКУ НА НЕБЕЗПЕКУ НА ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(57)). с. 114-117.

Єрошина, Т. В. (2012) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СПОЖИВЧОГО ПОПИТУ НА ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТУ ПРОДУКЦІЮ АПК В УКРАЇНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(57)). с. 121-128.

І

059-187 Іщук, О. О. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічної роботи студентами напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» з дисципліни «Виробнича база будівництва» денної та заочної форм навчання «ПРОЕКТУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ БАЗИ ПЕРЕСУВНОГО АСФАЛЬТО-БЕТОННОГО ЗАВОДУ». [Методичне забезпечення]

Іванченко, А. М. (2012) КОМЛЕКСНІ РІШЕННЯ ІТ У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА ТА УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄКТАМИ НА РИНКУ НЕРУХОМОСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(57)). с. 291-297.

Іванченко, А. М. (2012) ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ КОМЕРЦІЙНОЇ НЕРУХОМОСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). с. 236-243.

Іванченко, А. М. та Козир, Ю. В. (2012) ЕКОНОМІЧНА ДОЦІЛЬНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ ДІЮЧИХ ПІДПРИЄМСТВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). с. 244-251.

Іванюта, В. Ф. та Іванюта, П. В. (2012) КОНЦЕПЦІЯ РУХОМОГО СКЛАДУ ЯК ЗАСІБ ОБІГУ ЕКОНОМІЧНИХ РЕСУРСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ МЕТОДИК УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). с. 79-88.

Ісаєва, Н. С. та Акімова, А. О. (2012) КЛАСИЧНІ ТЕОРІЇ ДРАМИ В КИТАЇ ТА ЄВРОПІ: КОМПАРАТИВНИЙ АСПЕКТ. Київський НУ ім. Тараса Шевченка (18). с. 59-62.

А

084-46 Андрушков, В. І. та Гуртовий, О. Г. та Тинчук, С. О. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ до виконання розрахунково-проектувальних робіт і задач для самостійної роботи з навчальної дисципліни “Опір матеріалів” для студентів за напрямами підготовки „Машинобудування”, „Автомобільний транспорт”, „Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів„ денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

053-100 Альтман, В. В. (2012) Методичні вказівки до виконання курсової роботи на тему «Розрахунок транспортно-експлуатаційних показників автомобільних доріг» з дисципліни „Основи експлуатації автомобільних доріг” студентами напряму підготовки «Будівництво» за професійним спрямуванням „Автомобільні дороги та аеродроми” 6.060101 денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

053-101 Альтман, В. В. (2012) Методичні вказівки до виконання курсового проекту на тему «Зимове утримання автомобільних доріг» денної та заочної форм навчання з дисципліни „ Основи експлуатації автомобільних доріг ” студентами напряму підготовки «Будівництво» за професійним спрямуванням „Автомобільні дороги та аеродроми” 6.060101. [Методичне забезпечення]

053-102 Альтман, В. В. (2012) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи на тему «Розрахунок забруднення дорожнього середовища відпрацьованими газами транспортних засобів і рівня шумового впливу транспорту » з дисципліни „Моніторинг дорожнього середовища” студентами напряму підготовки «Будівництво» за професійним спрямуванням „Автомобільні дороги та аеродроми” 6.060101. [Методичне забезпечення]

Акименко, В. В. (2012) МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ САМОДОСТАТНОСТІ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). с. 3-10.

Акімов, О. О. (2012) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ПСИХОЛОГІЧНИХ СТРУКТУР ОСОБИСТОСТІ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ В КОНТЕКСТІ ВИМОГ ЄВРОПЕЇЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ. Ефективність державного управління (32). с. 391-405.

Акімова, Л. М. (2012) ТОРГОВА МАРКА ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТОВАРІВ. Наука й економіка (4(28)). с. 125-129.

Акімова, Л. М. (2012) ТОВАРНИЙ РИНОК ТА ЙОГО ІНФРАСТРУКТУРА. НГУ. с. 13-14.

Акімова, Л. М. та Шуляк, Н. О. (2012) НЕОБХІДНІСТЬ ПЕРЕГЛЯДУ СПОЖИВЧОГО КОШИКА УКРАЇНЦЯ. Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції (18 (1)). с. 151-157.

Алейнікова, О. В. (2012) ВИКОРИСТАННЯ СВІТОВОГО ДОСВІДУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ АПК. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). с. 11-19.

Алькема, В. Г. (2012) УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(59)). с. 3-10.

Артюшок, К. А. (2012) ПЕРЕДУМОВИ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ СТАНУ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІССЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(59)). с. 11-16.

Б

063-451 Бондарєва, Т. Г. (2012) Методичні вказівки (рекомендації) та завдання до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Облік та звітність підприємств» студентами заочної форми навчання спеціальності 7.03050801 «Фінанси і кредит». [Методичне забезпечення]

064-179 Бернацький, М. В. та Богданенко, О. В. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електробезпека» студентами за напрямом підготовки 6.170202 «Охорона праці». [Методичне забезпечення]

059-185 Безусяк, О. В. та Лушнікова, Н. В. (2012) Конспект лекцій з дисципліни „Арматура для залізобетонних конструкцій” для студентів за напрямом підготовки 6.060101 „Будівництво” професійного спрямування «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

104-127 Борейко, В. І. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для самостійної підготовки та проведення практичних занять з навчальної дисципліни „Податковий менеджмент” для студентів спеціальності 8.03050801 та 7.03050801 «Фінанси і кредит» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

051-167 Бабич, В. Є. (2012) Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи з дисципліни “Залізобетонні і кам’яні конструкції” на тему: “Зчеплення арматури з бетоном” (студентами за напрямом підготовки 6.06010101 “Будівництво” освітньо-кваліфікаційного спрямування “Промислове і цивільне будівництво”). [Методичне забезпечення]

061-114 Боблях, С. Р. та Козяр, В. О. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДO ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ "КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ГІРНИЦТВІ" СТУДЕНТAMИ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 8.05030101, 7.05030101 "РОЗРОБКА РОДОВИЩ ТА ВИДОБУВАННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН" ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ. [Методичне забезпечення]

104-125 Борейко, В. І. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для самостійної підготовки та проведення практичних занять з навчальної дисципліни „Стратегічне управління” для студентів V курсу спеціальності 8.03050801 «Фінанси і кредит» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

104-146 Борейко, В. І. та Ляхович, О. О. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для самостійної підготовки та проведення практичних занять з навчальної дисципліни „Податкова система” для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

104-147 Борейко, В. І. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни „Податкова система” для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Будз, М. Д. (2012) Річки Світу. НЕ ВИЗНАЧЕНО. НУВГП, Рівне, Україна.

Безтелесна, Л. І. та Юрчик, Г. М. (2012) Ринок праці. НУВГП, Рівне, Україна.

Бабич, Є. М. та Гомон, П. С. та Філіпчук, С. В. (2012) Робота і розрахунок несучої здатності згинальних залізобетонних елементів таврового профілю при дії повторних навантажень. НЕ ВИЗНАЧЕНО. НУВГП, Рівне, Україна.

Бабич, Є. М. та Філіпчук, С. В. та Ільчук, Н. І. (2012) Робота і розрахунок залізобетонних рам при дії повторних навантажень. НЕ ВИЗНАЧЕНО. НУВГП, Рівне, Україна.

Борейко, В. І. (2012) Цикли, кризи та проблеми розвитку. НЕ ВИЗНАЧЕНО. НУВГП, Рівне, Україна.

Бабына, В. Ф. та Арашкевич, О. В. (2012) РАЗВИТИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(57)). с. 3-10.

Бальковський, В. В. (2012) СТАН ВОДНИХ РЕСУРСІВ ЗАХІДНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). с. 159-166.

Бандрівська, Г. В. (2012) ХАРАКТЕРИСТИКА ВИТРАТ АПТЕЧНИХ ЗАКЛАДІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(57)). с. 11-21.

Басюркіна, Н. Й. (2012) ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА РОЗВИТОК АГРОПРОМИСЛОВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ В УКРАЇНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). с. 20-27.

Баховець, Б. О. та Клепач, М. І. та Воробюк, С. П. та Ярмольчук, С. М. (2012) ЛАБОРАТОРНИЙ КОМПЛЕКС АВОМАТИЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ ДОЗУВАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). с. 84-90.

Безпарточний, М. Г. (2012) ОПТИМІЗАЦІЯ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(57)). с. 22-28.

Безтелесна, Л. І. (2012) МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕРСПЕКТИВИ ДРІБНИХ АГРАРНИХ ГОСПОДАРСТВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). с. 3-5.

Безтелесна, Л. І. та Пляшко, О. С. (2012) СУЧАСНЕ ТРАКТУВАННЯ СУТІ ТА ТЕНДЕНЦІЇ ОБЛІКУ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(59)). с. 17-24.

Беляев, Н. Н. та Нагорная, Е. К. (2012) К РАСЧЕТУ ВЕРТИКАЛЬНОГО ОТСТОЙНИКА НА БАЗЕ CFD МОДЕЛИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(57)). с. 33-40.

Беспалько, Р. І. та Воронюк, Ю. Ю. (2012) ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). с. 253-258.

Беспалько, Р. І. та Хрищук, С. Ю. (2012) ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОПТИМІЗАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). с. 224-230.

Бець, М. Т. та Боровик, О. Н. (2012) ЕКОЛОГІЧНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). с. 6-12.

Бляшина, М. В. та Саблій, Л. А. (2012) АНАЕРОБНО-АЕРОБНИЙ БІОРЕАКТОР – ПАРАМЕТРИ РОБОТИ ПРИ ОЧИЩЕННІ МІСЬКИХ СТІЧНИХ ВОД. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). с. 95-100.

Богінська, Л. О. (2012) РОЗВИТОК ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ СІЛЬСЬКОГОСПОРДАСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(57)). с. 29-36.

Боднарюк, В. А. (2012) УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО КАПІТАЛІЗАЦІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(59)). с. 236-243.

Бойко, О. М. (2012) ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(59)). с. 25-34.

06-02-52 Бондарєва, Т. Г. (2012) Методичні вказівки та завдання до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Звітність підприємства» студентами напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Бордюженко, О. М. та Карпюк, А. А. (2012) Теплові установки промисловості будівельних матеріалів. НУВГП, Рівне.

Борейко, В. І. та Павлюк, Н. П. (2012) РОЛЬ РИБНИЦТВА В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). с. 13-19.

Брежицька, О. А. (2012) МОНІТОРИНГ ІНДИКАТОРІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ МАЛИХ МІСТ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). с. 42-48.

Булавенко, Р. В. (2012) ФІТОРЕМЕДІАЦІЙНИЙ ЗАХИСТ ҐРУНТІВ ВІД ДІЯЛЬНОСТІ ОБ’ЄКТІВ НАФТОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). с. 37-42.

Булгакова, М. Г. (2012) УЧАСТЬ УКРАЇНИ У МІЖНАРОДНИХ ПЕРЕГОВОРАХ З ПИТАНЬ ЗМІНИ КЛІМАТУ: ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ТА ЕКОЛОГО-ПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(57)). с. 37-43.

Бутко, М. П. та Попело, О. В. (2012) СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). с. 28-35.

Бутко, М. П. та Хомик, О. Д. (2012) ІНСТРУМЕНТИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). с. 36-43.

Бухальська, Т. В. (2012) ВИКОРИСТАННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ РОЗМЕЖУВАННІ ЗЕМЕЛЬ ДЕРЖАВНОЇ ТА КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В МЕЖАХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(57)). с. 216-223.

Бєдункова, О. О. та Буднік, З. М. (2012) ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОЇ ШКОДИ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО РИЗИКУ ГІДРОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ РІЧКИ ІКВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). с. 77-82.

Бєдункова, О. О. та Петрук, А. М. (2012) ОЦІНКА СТАНУ ВОДНИХ ЕКОСИСТЕМ ЗА КОЕФІЦІЄНТАМИ НАКОПИЧЕННЯ ТА АКУМУЛЯЦІЇ ТОКСИЧНИХ РЕЧОВИН. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). с. 60-67.

Біда, П. І. (2012) МОДЕЛЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ КОМБІНОВАНИХ ДРЕНАЖНО-СОРБЦІЙНИХ МЕЛІОРАТИВНИХ СИСТЕМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(57)). с. 13-18.

Білан, Б. С. та Карпюк, Л. А. (2012) ПОСТАНОВКА І АНАЛІЗ ТЕРМОПРУЖНИХ ЗАДАЧ КОНТАКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ДВОШАРОВИХ ТРИБОСИСТЕМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). с. 98-105.

В

063-359 Вовк, В. М. та Мосійчук, М. М. та Шорнікова, С. В. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінанси підприємств» для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

063-469 Вовк, В. М. та Дорошенко, О. О. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахункової роботи з дисципліни «Фінансовий аналіз» для студентів напряму підготовки 7.03050901 «Облік і аудит» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

056-298 Вижевська, Т. В. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з дисципліни «Теоретичні основи водоочистки», частина 2,для студентів напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)» професійного спрямування «Водопостачання і водовідведення» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

075-148 Волкова, Л. А. та Басюк, Т. О. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи “Оцінка використання водних ресурсів в басейні річки” з навчальної дисципліни “Водні ресурси, їх використання та охорона” студентами за напрямом підготовки 6.060103 „Гідротехніка (водні ресурси)” заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Вадець, Д. І. та Дубчак, В. А. та Мороз, М. В. (2012) Фізика. НУВГП, Рівне,Україна.

Вальковець, А. С. та Юскович-Жуковська, В. І. (2012) ВПЛИВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ЕЛЕКТРОННУ КОМЕРЦІЮ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(59)). с. 35-40.

Василенко, С. В. (2012) ЕКОНОМІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СКОТАРСТВА НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(57)). с. 44-52.

Василишин, Х. Р. (2012) ОСОБЛИВОСТІ СТРАХУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ РИЗИКІВ В УПРАВЛІННІ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯМ В УКРАЇНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(57)). с. 53-60.

Веремеєнко, С. І. та Олійник, О. О. та Солодка, Т. М. та Вознюк, М. Я. та Мороз, М. Г. (2012) ВИВЧЕННЯ РЕГУЛЮЮЧОЇ ДІЇ РІПАКУ НА ІНТЕНСИВНІСТЬ РОСТУ РОСЛИН. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). с. 16-21.

Веремеєнко, С. І. та Фурман, В. М. (2012) КАРТОГРАФІЯ ҐРУНТІВ. НУВГП, Рівне.

Веретін, Л. С. (2012) ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПРОДУКТИВНІСТЮ В ОРГАНІЗАЦІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). с. 20-27.

Веснін, А. В. та Почужевський, О. Д. (2012) СПЕЦИФІКА ЕКСПЛУАТАЦІЇ КАР’ЄРНИХ АВТОСАМОСКИДІВ ТА МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКА СКЛАДНОСТІ МАРШРУТУ РУХУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). с. 154-160.

Винник, Т. М. (2012) ДВОЕТАПНЕ ДІАГНОСТУВАННЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПДІПРИЄМСТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(59)). с. 47-57.

Власюк, А. П. та Остапчук, О. П. та Шмендрук, А. Ю. (2012) ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ МАСОПЕРЕНОСУ ПРИ ПЛАНОВІЙ СТАЦІОНАРНІЙ ФІЛЬТРАЦІЇ СОЛЬОВИХ РОЗЧИНІВ В ДВОХЗВ’ЯЗНИХ КІЛЬЦЕВИХ ОБЛАСТЯХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). с. 204-211.

Вознюк, С. Т. та Вознюк, Н. М. та Веремеєнко, С. І. та Гурин, В. А. та Клименко, М. О. та Музика, Р. Є. та Рокочинський, А. М. та Сапсай, Г. І. (2012) ВПЛИВ ОСУШЕННЯ І ЗЕМЛЕРОБСЬКОГО ВИКОРИСТАННЯ НА ВЛАСТИВОСТІ ПЕРЕЗВОЛОЖЕНИХ ҐРУНТІВ ПЗР УКРАЇНИ (ПІДСУМКОВИЙ ОГЛЯД НАСЛІДКІВ ДОСЛІДЖЕНЬ ВЧЕНИХ НУВГП І СПОРІДНЕНИХ УСТАНОВ З НАЗВАНОЇ ПРОБЛЕМИ ЗА СТАНОМ ДО ПОЧАТКУ 2012 РОКУ). Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). с. 3-15.

Войтович, І. В. та Герасімов, Є. Г. (2012) АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ТА ГІДРАВЛІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПОВЕРХНЕВОГО ПОЛИВУ ПО БОРОЗНАМ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ПОЛІЕТИЛЕНОВИХ ТРУБОПРОВОДІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(57)). с. 19-24.

Войтович, І. В. та Ковтунович, І. В. та Герасімов, Є. Г. та Пінчук, О. Л. (2012) ПЕРСПЕКТИВИ ВІДНОВЛЕННЯ СТАЛЕВИХ ТРУБОПРОВОДІВ СИСТЕМ ЗРОШЕННЯ БЕЗТРАНШЕЙНИМ СПОСОБОМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). с. 27-32.

Волк, П. П. та Шалай, С. В. та Рокочинський, А. М. (2012) ВПЛИВ РОБОТИ ДРЕНАЖУ НА ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ОСУШУВАНИХ ЗЕМЕЛЬ У ВЕСНЯНИЙ ПЕРІОД. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). с. 3-9.

Волкова, Л. А. (2012) ЗАВОХРЕННЯ ДРЕНАЖУ МЕЛІОРАТИВНИХ СИСТЕМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). с. 130-135.

Волкова, Л. А. (2012) ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЗ ІНГІБІТОРУ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ ЗАВОХРЕННЯ ДРЕНАЖУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). с. 170-175.

Воловик, Л. О. та Махаринець, С. С. та Красовська, А. М. (2012) Англійська мова. НУВГП, Рівне, Україна.

Володимирець, В. О. (2012) ДОПОВНЕННЯ ДО СПИСКУ ВИДІВ ФЛОРИ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ РЕГІОНАЛЬНІЙ ОХОРОНІ НА ТЕРИТОРІЇ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). с. 130-143.

Волошин, В. С. (2012) ОЦІНЮВАННЯ КОРИСНОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В ПРОЦЕСІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(59)). с. 41-46.

Волощенко, C. (2012) АНАЛІЗ ГЕОЛОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА НА ТЕРИТОРІЇ ВАТ «ВОЛИНЬ-ЦЕМЕНТ». Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(57)). с. 204-215.

Вівчар, О. І. та Зяйлик, М. Ф. (2012) МОДЕЛЮВАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ В КОНТЕКСТІ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(57)). с. 61-66.

Г

087-105 Гуменюк, С. М. (2012) Методичні вказівки та матеріали до семінарських занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Історія української культури» для студентів усіх напрямів підготовки НУВГП денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

100-102 Гладун, Л. В. (2012) Методичні вказівки до виконання практичних робіт та самостійної роботи з дисципліни «ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ » для студентів напряму підготовки 6.040301 «Прикладна математика» денної форми навчання Частина 3. [Методичне забезпечення]

078-238 Гронтковська, Г. Е. та Красновська, О. І. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни „МІКРОЕКОНОМІКА” для студентів напрямів підготовки 6.030504 „Економіка підприємства“, 6.030505 „Управління персоналом і економіка праці“, 6.030508 „Фінанси і кредит“, 6.030509 „Облік і аудит“ денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

078-240 Гронтковська, Г. Е. та Красновська, О. І. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни „МАКРОЕКОНОМІКА” для студентів напрямів підготовки 6.030504 „Економіка підприємства“, 6.030505 „Управління персоналом і економіка праці“, 6.030508 „Фінанси і кредит“, 6.030509 „Облік і аудит“ денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

078-244 Гронтковська, Г. Е. та Красновська, О. І. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ з навчальної дисципліни „МІКРОЕКОНОМІКА” для студентів напрямів підготовки 6.030504 (економіка підприємства), 6.030505 (управління персоналом і економіка праці), 6.030508 (фінанси і кредит), 6.030509 (облік і аудит) заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

078-245 Гронтковська, Г. Е. та Кухар, О. В. та Бронська, А. М. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ з навчальної дисципліни „ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ” для студентів напрямів підготовки: 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”, 6.040301 „Прикладна математика”, 6.050202 „Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології”, 6.050301 „Гірництво”, 6.050503 „Машинобудування”, 6.050601 “Теплоенергетика”, 6.050602 “Гідроенергетика”, 6.060101 „Будівництво”, 6.060102 „Архітектура”, 6.060103 „Гідротехніка (водні ресурси)”, 6.070106 „Автомобільний транспорт”, 6.080101 „Геодезія, картографія та землеустрій”, 6.090101 „Агрономія”, 6.090201 „Водні біоресурси та аквакультура” освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

084-17 Гупалюк, В. М. та Русий, Є. М. (2012) Методичні вказівки та контрольні завдання до виконання розрахунково-проектувальних робіт з навчальної дисципліни „Опір матеріалів і будівельна механіка” для студентів за напрямом підготовки 6.060103 “Гідротехніка (водні ресурси)” денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Гордійчук, А. С та Стахів, О. А. та Кузнецова, Т. В. та Збагерська, Н. В. (2012) Організація і технологія матеріально-технічного забезпечення підприємства. НЕ ВИЗНАЧЕНО. НУВГП, Рівне, Україна.

Гадукевич, В. А. та Потійчук, О. Б. (2012) Основи транспортної психології. НУВГП, Рівне, Україна.

Гордійчук, А. С та Стахів, О. А. (2012) Економіка інтелектуальної власності. НУВГП, Рівне, Україна.

Гордійчук, А. С та Стахів, О. А. (2012) Економіка інтелектуальної власності. НУВГП, Рівне, Україна.

Гіроль, М. М. та Белокон, Н. Е. та Косолапов, В. І. (2012) Innovative technologies in water management complex. НУВГП, Рівне, Україна. ISBN 978-966-327-204-7

Галушкіна, Т. П. та Білоконь, В. М. та Яцков, А. В. (2012) «ЗЕЛЕНА» СТРАТЕГІЯ РЕГІОНУ В КОНТЕКСТІ НАПОВНЕННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ПЛАНІВ ДІЙ З ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(59)). с. 58-65.

Гальків, Л. І. та Крамченко, Р. А. та Степура, Т. М. (2012) ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ВТРАТ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ: РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИМІР. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). с. 44-51.

Гевко, Б. М. та Кондратюк, О. М. (2012) ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ВІБРАЦІЙНО-ВІДЦЕНТРОВОЇ ОБРОБКИ ДЕТАЛЕЙ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(59)). с. 69-76.

Геделевич, Є. В. (2012) УПРАВЛІННЯ ОПЕРАЦІЙНИМ РИЗИКОМ ЯК ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РЕСУРСУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(57)). с. 67-74.

Гелухова, Н. М. та Крот, М. В. (2012) ВПЛИВ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). с. 28-32.

Герасименко, Н. П. (2012) ІСТОРІОГРАФІЯ СТРАХУВАННЯ НА УКРАЇНІ КІНЦЯ ХХ – ПОЧАТОК ХХІ СТОЛІТЬ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(59)). с. 66-71.

Герасимов, Г. Г. (2012) Нагнітачі та теплові двигуни. НУВГП, Рівне, Україна.

Герасимчук, Н. А. (2012) ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ФОРМАЛЬНИХ І НЕФОРМАЛЬНИХ ІНСТИТУТІВ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). с. 52-58.

Гладун, П. П. (2012) МАРКЕТИНГ ВІДНОСИН В УПРАВЛІННІ КАНАЛАМИ РОЗПОДІЛУ ПРОДУКЦІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(57)). с. 75-80.

Глущенко, М. К. (2012) ОСОБЛИВОСТІ ПІДЖИВЛЕННЯ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ У ВЕСНЯНИЙ ПЕРІОД. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). с. 93-98.

Головачук, І. П. та Величко, В. Л. (2012) ЕЛЕКТРОННИЙ ЗАСІБ НАВЧАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ З НАРИСНОЇ ГЕОМЕТРІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(59)). с. 160-165.

Голян, В. А. та Андрощук, І. І. (2012) ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО ПІДҐРУНТЯ ВПЛИВУ ДЕРЖАВИ НА ПЕРЕРОЗПОДІЛ ЗЕМЕЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ: СУПЕРЕЧНОСТІ ТА ДОМІНАНТИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(57)). с. 81-86.

Гомон, С. С. (2012) Конструкції із дерева та пластмас. НУВГП, Рівне.

Горячева, А. Л. (2012) ТЕНДЕНЦІЇ ЕКСТРАПОЛЯЦІЇ СВІТОВИХ МОДЕЛЕЙ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ В ТУРИСТИЧНУ ГАЛУЗЬ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(57)). с. 87-93.

Грановська, Л. М. та Вердиш, М. В. (2012) ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ В ЗОНІ ДІЇ КАХОВСЬКОЇ ЗРОШУВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(57)). с. 94-99.

Гринів, Л. С. (2012) СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(57)). с. 100-108.

Грицина, О. О. (2012) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ВІД СПОЛУК ФОСФОРУ В АЕРОТЕНКАХ З АНАЕРОБНИМИ ЗОНАМИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). с. 87-94.

Гром, В. М. та Гуменюк, С. М. та Клинова-Дацюк, Г. Д. та Поровчук, О. Г. та Цибульський, В. І. (2012) Історія української культури. НУВГП, Рівне.

Гроховська, Ю. Р. та Воловик, Г. П. та Кононцев, С. В. та Мошинський, В. С. та Мандигра, М. С. та Мосніцький, В. О. (2012) КАДАСТР ІХТІОФАУНИ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. НЕ ВИЗНАЧЕНО. ТзОВ «Дока центр», Рівне.

Гроховська, Ю. Р. та Кононцев, С. В. (2012) ВІДПОВІДНІСТЬ ГІДРОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ВОДНИХ ОБ'ЄКТІВ РІВНЕНЩИНИ РИБОГОСПОДАРСЬКИМ ВИМОГАМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). с. 114-121.

Гудич, Н. І. та Сторожевська, Н. Г. (2012) Англійська мова. Land and water resources rational use. НУВГП, Рівне, Україна.

Гуменюк, В. Я. та Рощик, І. А. (2012) Трансформування економічних механізмів управління вищою освітою. НЕ ВИЗНАЧЕНО. НУВГП, Рівне.

Гуменюк, В. Я. та Самолюк, Н. М. (2012) Управління витратами на персонал. НЕ ВИЗНАЧЕНО. НУВГП, Рівне, Україна.

Гуртовий, О. Г. та Жук, Д. В. (2012) ЗГИН ІЗОТРОПНОЇ БАЛКИ З ОБМЕЖЕНОЮ ПОВЗДОВЖНЬОЮ ТРІЩИНОЮ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). с. 141-148.

Гуртовий, О. Г. та Жук, Д. В. (2012) ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОГИНІВ БАЛОК З ОБМЕЖЕНОЮ ПОВЗДОВЖНЬОЮ ТРІЩИНОЮ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). с. 115-122.

Гуткевич, С. О. та Корінько, М. Д. (2012) ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). с. 33-39.

Д

030-191 Дука, Н.С. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання контрольної роботи з дисципліни “Менеджмент в державних організаціях місцевого самоврядування”для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

035-251 Дєєв, С. С. та Крівцов, В. В. (2012) РОБОЧИЙ ЗОШИТ з навчальної дисципліни „Інженерна та комп’ютерна графіка” для студентів за напрямом підготовки 6.070101 „Транспортні технології”. [Методичне забезпечення]

035-252 Дєєв, С. С. та Крівцов, В. В. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ до практичних занять з навчальної дисципліни „Інженерна та комп’ютерна графіка” (розділ „Нарисна геометрія”) для студентів за напрямом підготовки 6.070101 „Транспортні технології” денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

035-253 Дєєв, С. С. та Крівцов, В. В. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ до навчальної дисципліни„ Інженерна та комп’ютерна графіка” (розділ „Геометричне креслення”) для студентів за напрямом підготовки 6.070101 „Транспортні технології ” денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

035-254 Дєєв, С. С. та Крівцов, В. В. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ до практичних занять з навчальної дисципліни „Інженерна та комп’ютерна графіка” (розділ „Проекційне креслення”) для студентів за напрямом підготовки 6.070101 „Транспортні технології ” денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

035-255 Дєєв, С. С. та Крівцов, В. В. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ до навчальної дисципліни „Інженерна та комп’ютерна графіка” (тема: ”З’єднання болтом”) для студентів за напрямом підготовки 6.070101 „Транспортні технології”. [Методичне забезпечення]

063-470 Дорошенко, О. О. (2012) РОБОЧИЙ ЗОШИТ для практичних занять з навчальної дисципліни «Облік у бюджетних установах» для студентів за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» денної форми навчан. [Методичне забезпечення]

076-154 Дмитрів, О. П. та Чудовець, Л. М. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково - графічної роботи «Обробка польових матеріалів і складання плану теодолітного знімання» з навчальної дисципліни “Геодезія” студентами напряму підготовки 6.080101„Геодезія, картографія та землеустрій” денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

087-108 Дзюба, М. М. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до вивчення навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів напрямів підготовки 6.070101 «Транспортні технології», 6.070106 «Автомобільний транспорт», 6.050503 Машинобудування», 6.050601 «Теплоенергетика», 6.050301 «Гірництво» заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

087-109 Дзюба, М. М. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи та вивчення дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів напряму підготовки 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

087-110 Дзюба, М. М. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до вивчення дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» та виконання контрольної роботи для студентів напрямів підготовки 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)»; 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»; 6.090101 «Агрономія»; 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура»; 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»; 6.170202 «Охорона праці»; 6050602 «Гідроенергетика» заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Дорошенко, О. О. (2012) Контроль господарської діяльності бюджетних установ в умовах модернізації державних фінансів України. НЕ ВИЗНАЧЕНО. НУВГП, Рівне, Україна.

Данченков, Я. В. (2012) Теорія інформації. НУВГП, Рівне, Україна.

Далюк, Н. Я. (2012) ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖЕРА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(57)). с. 109-113.

Дворкін, Л. Й. та Дворкін, О. Л. та Адамчик, В. та Ґура, Я. та Туркевич, Т. (2012) В’яжучі матеріали, бетони і розчини у сучасному будівництві. НУВГП, Рівне.

Дворкін, Л. Й. та Дворкін, О. Л. та Мироненко, А. В. та Поліщук-Герасимчук, Т. О. та Більчук, В. О. (2012) МАЛОКЛІНКЕРНИЙ ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). с. 101-108.

Дейнега, О. В. (2012) БРЕНДИНГ: ІДЕНТИФІКАЦІЯ СКЛАДОВИХ Й ОЦІНЮВАННЯ ПРОЦЕСУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(59)). с. 72-77.

Дейнека, К. Ю. (2012) МОДЕЛЮВАННЯ ІНЕРЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК РУХУ ВНУТРІШНЬОКАМЕРНОГО ЗАВАНТАЖЕННЯ БАРАБАННОГО МЛИНА МЕТОДОМ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(59)). с. 77-84.

Дейнека, К. Ю. та Науменко, Ю. В. та Вегера, Д. А. та Кирильчук, О. М. та Шахманцір, Є. В. (2012) МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОЧИХ ПРОЦЕСІВ БАРАБАННИХ МЛИНІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(59)). с. 85-93.

Дейнека, К. Ю. та Науменко, Ю. В. та Скрипник, О. Г. та Рачок, Т. О. (2012) МОДЕЛЮВАННЯ ЧИННИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ САМОЗБУДЖЕННЯ ПУЛЬСАЦІЙ ВНУТРІШНЬОКАМЕРНОГО ЗАВАНТАЖЕННЯ БАРАБАННОГО МЛИНА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(59)). с. 94-101.

Демянюк, Н. В. (2012) РОЗРАХУНОК ЦЕНТРАЛЬНО–СТИСНУТИХ ЕЛЕМЕНТІВ КРОКВЯНИХ МЕТАЛЕВИХ ФЕРМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(57)). с. 125-130.

Дець, Т. І. (2012) ОЦІНКА ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА РОЗВИТОК ТЕРИТОРІЇ ДОВКІЛЛЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ АЕС, ЗА УМОВ НЕЧІТКОЇ ВИХІДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(57)). с. 224-230.

Дмитрів, О. П. та Коваленко, Р. С. та Янчук, Р. М. (2012) ГЕОІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІСТОРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ БОЮПІД с. ГУРБИ 1944 РОКУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). с. 237-244.

Дорощук, В. О. (2012) ОРГАНІЗАЦІЯ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ З МІСТА РІВНЕ У МІЖНАРОДНОМУ СПОЛУЧЕННІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). с. 40-45.

Древецький, В. В. та Стець, С. Є. (2012) Спеціальні вимірювання і прилади. НУВГП, Рівне, Україна. ISBN 978-966-327-217-7

Дубовіч, І. А. (2012) ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). с. 46-52.

Дунда, С. П. (2012) ОЦІНКА РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ХЛІБОПЕКАРНОЇ ГАЛУЗІ АР КРИМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(57)). с. 114-120.

Дєєв, С. С. та Крівцов, В. В. (2012) ДО ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ КРИВИХ БЕЗ’Є ЗВ’ЯЗАНИМИ ДУГАМИ ТА ПАРАМЕТРИЧНИМИ ПОЛІНОМАМИ ПРИ ВИКЛАДАННІ КУРСУ „МАШИННА ГРАФІКА”. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(59)). с. 3-10.

Дєєв, С. С. та Крівцов, В. В. (2012) ПРАКТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ БУДІВЕЛЬНОГО ПРОФІЛЮ (НА ПРИКЛАДІ ВИВЧЕННЯ СПЕЦРОЗДІЛУ „ПОБУДОВА ПЕРСПЕКТИВИ”). Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(59)). с. 166-179.

Е

Енглезі, І. П. (2012) ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО МАРШРУТУ РУХУ ПРИ ПЕРЕВЕЗЕННІ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(57)). с. 110-113.

Ж

043-48 Жуковський, В. В. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з дисципліни „Комп’ютерні системи та мережі в АСКТП” для студентів заочної форми навчання, які навчаються за спеціальністю 7.05020201 «Автоматизоване управління технологічними процесами». [Методичне забезпечення]

053-103 Жеребятьєв, О. В. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсової роботи з дисципліни “Штучні споруди на дорогах” на тему: “Розрахунки і проектування мостового переходу на автомобільній дорозі” для студентів за напрямом підготовки “Будівництво” 6.092100 “Автомобільні дороги і аеродроми” денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

053-104 Жеребятьєв, О. В. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до вивчення дисципліни “Фізико-хімічна механіка дорожно-будівельних матеріалів” для студентів за напрямом підготовки 6.060.101 “Будівництво”,професійного спрямування “Автомобільні дороги і аеродроми” денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

071-187 Живиця, В. А. та Козішкурт, С. М. та Муранов, В. Г. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з дисципліни «Проектування водогосподарських природоохоронних об’єктів» (розділ «Осушення земель») для студентів за напрямом підготовки 6.170202 «Охорона праці» заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

071-188 Живиця, В. А. та Козішкурт, С. М. та Мендусь, С. П. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з дисципліни «Проектування водогосподарських природоохоронних об’єктів» (розділ «Зрошення земель») для студентів за напрямом підготовки 6.170202 «Охорона праці» заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

043-52 Жомирук, Р. В. (2012) Методичні вказівки та завдання до виконання контрольної роботи з дисципліни “Технічні засоби автоматизації” студентами напряму підготовки 6.0502 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” заочної форми навчан. [Методичне забезпечення]

043-53 Жомирук, Р. В. (2012) Методичні вказівки та завдання до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни “Технічні засоби автоматизації” студентами напряму підготовки 6.0502 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Жадан, О. В. (2012) ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ НОРМУВАННЯ ПРАЦІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). с. 59-64.

Жемба, А. Й. та Карпенко, О. О. та Буженіца, В. В. (2012) РЕСУРСНА СКЛАДОВА РОЗВИТКУ ЕКОЛОГООРІЄНТОВАНОЇ ПОЛІТИКИ РЕГІОНУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). с. 53-58.

З

Залужна, А. Є. (2012) Морально-естетичні засади життєвого світу людини. НЕ ВИЗНАЧЕНО. НУВГП, Рівне, Україна.

Зінь, Е. А. та Дука, Н.С. (2012) Організація діяльності державного службовця. НУВГП, Рівне, Україна.

Забуранна, Л. В. (2012) ОСОБЛИВОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ СІЛЬСЬКОГО АГРАРНОГО ТУРИЗМУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). с. 71-78.

Загвойська, Л. Д. та Тиманська, О. Б. (2012) СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕЛІОРАТИВНИХ ПРОЕКТІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(59)). с. 78-90.

Залеський, І. І. та Буднік, З. М. та Карповець, О. М. (2012) СУЧАСНИЙ СТАН РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДЗЕМНИХ ПИТНИХ ВОД АРТЕЗІАНСЬКИХ БАСЕЙНІВ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). с. 101-107.

Зарічанська, Є. В. (2012) ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКИ ПОВОДЖЕННЯ З ПРОМИСЛОВИМИ ВІДХОДАМИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(57)). с. 129-140.

Заячківська, О. В. (2012) ОСОБЛИВОСТІ РОЗРАХУНКУ ВАРТОСТІ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). с. 59-66.

Зборовська, О. В. (2012) СТРУКТУРА ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ОПТИМІЗАЦІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). с. 152-158.

Зелена, М. І. (2012) ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). с. 65-70.

Зубченко, О. А. (2012) ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ НЕГАБАРИТНИХ ОКРЕМОСТЕЙ В РОЗВАЛІ ПОРОДИ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ЕНЕРГОВИТРАТИ РОБОЧОГО ЦИКЛУ ЕКГ-5А. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). с. 185-188.

К

043-57 Кінчур, О. Ф. (2012) Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „Теорія автоматичного управління лінійними системами” для студентів денної форми навчання, які навчаються за напрямом 6.050202 „Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”. [Методичне забезпечення]

043-58 Кінчур, О. Ф. (2012) Методичні вказівки та завдання до виконання контрольної роботи з дисципліни „Теорія автоматичного управління лінійними системами” для студентів заочної форми навчання, які навчаються за напрямом 6.050202 „Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”. [Методичне забезпечення]

082-157 Коваль, С. І. (2012) Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Ґрунтознавство» (ІІ частина "Морфологічні ознаки та основні типи ґрунтів України") студентам напряму 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» за професійним спрямуванням "Землевпорядкування та кадастр". [Методичне забезпечення]

087-82 Клинова-Дацюк, Г. Д. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до семінарських занять та самостійного вивчення дисципліни «Україна та інтеграційні процеси в сучасній Європі» для студентів за спеціальністю 7.04030101 «Прикладна математика» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

104-153 Кондрацька, Н. М. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної підготовки та виконання контрольної роботи з дисципліни "Місцеві фінанси" для студентів спеціальності 7.03050801 "Фінанси і кредит" заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

076-137 Корбутяк, В. М. (2012) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «ГІС в управлінні територіями» для студентів спеціальності 7.080101, 8.080101 «Геоінформаційні системи і технології». [Методичне забезпечення]

671-07 Корецька, С. О. та Ларіна, Р. Р. та Зінь, Е. А. та Швець, М. Д. та Сорока, В. С. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для проведення науково-дослідної практики студентів денної форми навчання спеціальності 8.07010102 „Організація перевезень і управління на транспорті автомобільний транспорт)”. [Методичне забезпечення]

034-150 Костюк, О. П. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Високотемпературні теплотехнологічні процеси і установки» для студентів напряму підготовки 6.050601 «Теплоенергетика» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

034-151 Костюк, О. П. та Трофимчук, І. П. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з курсу «Паливо і обладнання для його спалювання» для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 6.050601 «Теплоенергетика». [Методичне забезпечення]

034-153 Костюк, О. П. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з дисципліни «Технічна термодинаміка» для студентів напряму підготовки 6.050601 «Теплоенергетика» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

034-154 Костюк, О. П. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з дисципліни «Високотемпературні теплотехнологічні процеси і установки» для студентів напряму підготовки 6.050601 «Теплоенергетика» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

034-142 Кочмарський, В. З. (2012) МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ТА ЗАВДАННЯ до лабораторних робіт з дисципліни „Оптимізація режимів роботи теплоенергетичного обладнання” для студентів за напрямом підготовки 6.050601 "Теплоенергетика” денної та заочної форм навчання денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

051-168 Корнійчук, О. І. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсового проекту №2 з дисципліни «Залізобетонні та кам’яні конструкції» для студентів за напрямком підготовки 6.060101 «Будівництво» професійного спрямування «Промислове та цивільне будівництво» денної та заочної форм навчання «Компонування каркасу та збір навантажень на поперечну раму». [Методичне забезпечення]

051-169 Корнійчук, О. І. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсового проекту №2 з дисципліни «Залізобетонні та кам’яні конструкції» для студентів за напрямком підготовки 6.060101 «Будівництво» професійного спрямування «Промислове та цивільне будівництво» денної та заочної форм навчання «Статичний розрахунок поперечної рами за допомогою програмного комплексу «Ліра». [Методичне забезпечення]

076-117 Корнілов, Л. В. та Ревуцький, В. Р. та Швець, О. М. та Шульган, Р. Б. (2012) Методичні вказівки до виконання курсової роботи “Організація і планування робіт у проектній групі” (Частина 1) з дисципліни "Організація і управління виробництвом" студентами напряму підготовки 6.080101 „Геодезія, картографія та землеустрій” денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

076-153 Корнілов, Л. В. та Ревуцький, В. Р. та Швець, О. М. та Шульган, Р. Б. (2012) Методичні вказівки до виконання курсової роботи “Організація і планування робіт у проектній групі” (Частина 2) “Розрахунок вартості земельно-кадастрових робіт” з дисципліни "Організація і управління виробництвом" студентами напряму підготовки 6.080101 „Геодезія, картографія та землеустрій” денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

076-155 Корнілов, Л. В. та Кібукевич, О. М. та Трохимець, С. М. (2012) Методичні вказівки для виконання розрахунково-графічної роботи “Визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва та збитків заподіяних власникам землі і землекористувачам внаслідок вилучення (викупу) земель” з дисципліни "Землевпорядне проектування" студентами напряму підготовки 6.080101 „Геодезія, картографія та землеустрій” денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

082-156 Коваль, С. І. (2012) Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Ґрунтознавство» студентами напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» за професійним спрямуванням ‘‘Землевпорядкування та кадастр‘‘. [Методичне забезпечення]

082-158 Коваль, С. І. (2012) Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Ґрунтознавство» та варіанти контрольних завдань для студентів заочної форми навчання напряму 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» за професійним спрямуванням ‘‘Землевпорядкування та кадастр‘‘. [Методичне забезпечення]

082-175 Коваль, С. І. (2012) Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Меліоративне ґрунтознавство та землеробство» студентами напряму підготовки 6.060103 „Гідротехніка”(водні ресурси) за професійним спрямуванням ‘‘Гідромеліорація‘‘ ( І частина " Склад, властивості і режими грунтів "). [Методичне забезпечення]

082-176 Коваль, С. І. (2012) Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Меліоративне ґрунтознавство та землеробство» студентами напряму підготовки 6.060103 „Гідротехніка”(водні ресурси) за професійним спрямуванням ‘‘Гідромеліорація‘‘ ( ІІ частина "Географія ґрунтів"). [Методичне забезпечення]

083-1 Кравчук, Р. М. та Токар, Л. О. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт із навчальної дисципліни “ТЕХНІЧНА МЕХАНІКА РІДИНИ І ГАЗУ“ для студентів напрямів підготовки: 6.060103 “Гідротехніка ”(водні ресурси), 6.060101 “Будівництво”, 6.170202 “Охорона праці” денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

083-31 Кравчук, Р. М. та Токар, Л. О. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт із навчальної дисципліни «ГІДРАВЛІКА», розділ “ВОДОЗЛИВИ” для студентів напрямів підготовки: 6.060103 “Гідротехніка (водні ресурси)”, 6.060101 “Будівництво”, 6.050602 “Гідроенергетика” денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

083-32 Кравчук, Р. М. та Токар, Л. О. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт із навчальної дисципліни «ГІДРАВЛІКА», розділ “БЕЗНАПІРНІ СИСТЕМИ” для студентів напрямів підготовки: 6.060103 “Гідротехніка (водні ресурси)”, 6.060101 “Будівництво”, 6.050602 “Гідроенергетика” денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

064-169 Кусковець, С. Л. та Шаталов, О. С. (2012) Методичні вказівки та завдання до виконання курсової роботи на тему: «РОЗРОБКА ЗАХОДІВ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ХАРАКТЕРУ ДЛЯ ВИРОБНИЧОГО ОБ’ЄКТА» з дисципліни «Пожежна безпека виробництва» студентами за напрямом підготовки 6.170202 «Охорона праці» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

067-21 Костриченко, В. М. та Красовська, Ю. В. та Зарівняк, І. І. та Дячук, О. І. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних завдань з дисципліни «Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків» студентами напряму підготовки «Економіка підприємства» Частина 1. Господарські рішення в підприємницькій діяльності. [Методичне забезпечення]

067-27 Костриченко, В. М. та Красовська, Ю. В. та Зарівняк, І. І. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсової роботи з дисципліни «Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків» для студентів за напрямом підготовки «Економіка підприємства» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

067-28 Костриченко, В. М. та Красовська, Ю. В. та Зарівняк, І. І. та Дячук, О. І. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних завдань з дисципліни «Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків» студентами напряму підготовки «Економіка підприємства» Частина 2. Оцінювання підприємницьких ризиків в процесі обґрунтування господарських рішень. [Методичне забезпечення]

035-245 Крівцов, В. В. (2012) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни «Нарисна геометрія, інженерна та машинна графіка» для студентів за напрямом підготовки 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)», частина 1. [Методичне забезпечення]

035-246 Крівцов, В. В. (2012) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни «Нарисна геометрія, інженерна та машинна графіка» для студентів за напрямом підготовки 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)», частина 2. [Методичне забезпечення]

035-247 Крівцов, В. В. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ ДО ВИКОНАННЯ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ КРЕСЛЕННЯ В СИСТЕМІ AUTOCAD З ДИСЦИПЛІНИ «НАРИСНА ГЕОМЕТРІЯ, ІНЖЕНЕРНА ТА МАШИННА ГРАФІКА» ЗА НАПРЯМОМ ПІДГОТОВКИ 6. 060103 «ГІДРОТЕХНІКА (ВОДНІ РЕСУРСИ)» ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ. [Методичне забезпечення]

061-144 Калько, А. Д. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДO ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ “ЕКОНОМІКА ГІРНИЧОГО ВИРОБНИЦТВА” ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ 7.05030101, 8.05030101 “РОЗРОБКА РОДОВИЩ ТА ВИДОБУВАННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН ” ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ. [Методичне забезпечення]

064-166 Кусковець, С. Л. та Шаталов, О. С. (2012) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Теорія горіння та вибуху» студентами за напрямом підготовки 6.170202 «Охорона праці» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

065-179 Колесник, Т. М. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Агроекологія» для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». [Методичне забезпечення]

065-189 Колесник, Т. М. та Шевчук, І. В. та Буднік, З. М. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до проходження навчально-дослідної лабораторної практики студентами денної форми навчання напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» Частина 1. Підготовчий етап лабораторних досліджень. [Методичне забезпечення]

071-185 Козішкурт, С. М. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни "Моніторинг та інженерні методи охорони довкілля" на тему "Еколого-меліоративний моніторинг меліорованих земель" для студентів за напрямом підготовки 6.060103 "Гідротехніка (водні ресурси)". [Методичне забезпечення]

076-142 Кундрат, А. М. та Люсак, А. В. (2012) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни „Основи системного аналізу” студентами за напрямом підготовки 0801 «Геодезія, картографія та землеустрій» за професійним спрямуванням «Геоінформаційні системи та технології» денної форми навчання Частина 2. Застосування методів системного аналізу в умовах прийняття рішень. [Методичне забезпечення]

067-29 Костриченко, В. М. та Красовська, Ю. В. та Зарівняк, І. І. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання самостійної роботи з дисципліни «Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків» студентами напряму підготовки «Економіка підприємства» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

067-30 Костриченко, В. М. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-аналітичної роботи з дисципліни «Управління антикризовою діяльністю підприємства» для студентів денної і заочної форми навчання за спеціальністю «Економіка підприємства». [Методичне забезпечення]

067-31 Костриченко, В. М. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до вивчення дисципліни “Економіка будівництва” і завдання на контрольну роботу для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.060101 “Будівництво” (професійне спрямування “Промислове та цивільне будівництво”). [Методичне забезпечення]

067-32 Костриченко, В. М. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до вивчення дисципліни «Управління антикризовою діяльністю підприємства» і завдання на контрольну роботу для студентів спеціальності 8.03050401 «Економіка підприємства» заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

067-33 Костриченко, В. М. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання індивідуального навчально - дослідного завдання з дисципліни «Економіка будівництва» для студентів за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво» (професійне спрямування «Промислове та цивільне будівництво»). [Методичне забезпечення]

067-49 Козлюк, В. В. (2012) Конспект лекцій з дисципліни «Економіка підприємства» для студентів напряму підготовки 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

067-50 Козлюк, В. В. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ до практичних занять з дисципліни «Економіка підприємства» для студентів напряму підготовки 6.030.505 «Управління персоналом та економіка праці» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

067-51 Козлюк, В. В. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для самостійної роботи з дисципліни “ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА” студентів напрямку підготовки 6.030505 “Управління персоналом та економіка праці” денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

067-52 Козлюк, В. В. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання індивідуальної роботи з дисципліни “ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА” на тему «Розрахунок та обґрунтування основних виробничо-економічних показників діяльності підприємства» студентів напряму підготовки 6.030505 “Управління персоналом та економіка праці” денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

077-130 Корчик, Н. М. та Назарук, Г. І. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „Технологія виробництва органічних та неорганічних речовин” для студентів зі спеціальності 7.05020201 „Автоматизоване управління технологічними процесами” заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

077-131 Корчик, Н. М. та Назарук, Г. І. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для практичних занять з навчальної дисципліни „Технологія виробництва органічних та неорганічних речовин” для студентів з спеціальності 7.05020201 „Автоматизоване управління технологічними процесами” заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

200-49 Кочубей, А. В. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійного вивчення дисципліни «Українська мова» для слухачів підготовчих курсіві абітурієнтів Центру довузівської підготовки НУВГП. [Методичне забезпечення]

Кристопчук, М. Є. та Голотюк, М. В. та Хітров, І. О. (2012) Менеджмент технічної служби. НУВГП, Рівне, Україна.

Кристопчук, М. Є. (2012) Соціально-економічна ефективність пасажирської транспортної системи приміського сполучення. НЕ ВИЗНАЧЕНО. НУВГП, Рівне, Україна.

Корецька, С. О. та Якимчук, А. Ю. та Карпан, Т. С. (2012) Економіка автомобільного транспорту. НУВГП, Рівне, Україна. ISBN 978-966-327-228-3

Кушнірук, Ю. С. (2012) Рекреація та курортологія. НУВГП, Рівне, Україна.

Косюр, Г. М. та Марчук, Р. М. (2012) Вступ до фаху. НУВГП, Рівне, Україна.

Кахнич, П. Ф. та Ревуцький, В. Р. (2012) Геодезія. Навчальна практика. НУВГП, Рівне, Україна.

Кусковець, С. Л. та Шаталов, О. С. (2012) Теорія горіння та вибуху. Практикум. НУВГП, Рівне, Україна.

Куба, В. В. та Середа, В. В. (2012) Теплотехнологічні процеси та установки. Розділ «Установка сушильна тунельна». Практикум. НУВГП, Рівне, Україна.

Клименко, О. М. та Статник, І. І. (2012) Методологія покращення екологічного стану річок Західного Полісся (на прикладі р.Горинь). НЕ ВИЗНАЧЕНО. НУВГП, Рівне, Україна.

Козяр, М. М. (2012) Інноваційні педагогічні технології в процесі графічної підготовки майбутніх фахівців технічної галузі. НЕ ВИЗНАЧЕНО. НУВГП, Рівне, Україна.

Кононюк, А. Е. (2012) Обобщенная теория моделирования. Начала. К.1.Ч.1. Освіта України, Київ, Україна. ISBN 978-966-7599-50-8

Кононюк, А. Е. (2012) Обобщенная теория моделирования. Начала. К.1.Ч.2. Освіта України, Київ, Україна. ISBN 978-966-7599-50-8

Кусковець, С. Л. та Шаталов, О. С. та Турченюк, В. О. (2012) Основи теорії горіння та вибуху. НУВГП, Рівне, Україна.

Кононюк, А. Е. (2012) Обобщенная теория моделирования. Величины и размерности. К.3., Ч.1. Освіта України, Київ, Україна. ISBN 978-966-7599-50-8

Кононюк, А. Е. (2012) Обобщенная теория моделирования. Величины – количественные характеристики моделей. К.3. Ч. 2 Физические величины (Начало). Освіта України, Київ, Україна. ISBN 978-966-7599-50-8

Кайда, Д. В. та Комаревич, О. Є. та Пашкевич, В. В. (2012) Вільна боротьба. НУВГП, Рівне, Україна.

Калько, А. Д. та Ігнатюк, Р. М. та Вознюк, А. В. (2012) КРИТЕРІЙ ОЦІНКИ ДИНАМІЧНОЇ ДОСТУПНОСТІ МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННИХ РЕСУРСІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(57)). с. 144-149.

Караїм, О. А. (2012) МОНІТОРИНГ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЛАНДШАФТАМИ ПРИРОДООХОРОННИХ ТЕРИТОРІЙ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(59)). с. 91-98.

Кардаш, О. М. (2012) РОЛЬ ТА ЗАВДАННЯ ПІДПРИЄМСТВ РІЗНОГО РІВНЯ У ФОРМУВАННІ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ПОСТКРИЗОВОГО ПЕРІОДУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). с. 67-75.

Кардаш, О. М. (2012) РОЛЬ ТА ЗАВДАННЯ ПІДПРИЄМСТВ РІЗНОГО РІВНЯ У ФОРМУВАННІ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ПОСТКРИЗОВОГО ПЕРІОДУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). с. 252-260.

Карнаухов, М. М. та Кужій, В. А. та Морозюк, С. В. (2012) МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПРОГНОЗУВАННЯ ПОПИТУ НА АВТОСЕРВІСНІ ПОСЛУГИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). с. 137-143.

Карпович, І. М. та Мосієвич, О. С. (2012) ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ТОНКИХ ПРОШАРКІВ РІДИНИ МІЖ ЛЬОДОМ І ПОВЕРХНЕЮ КАПІЛЯРІВ У СИЛОВОМУ ПОЛІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). с. 109-114.

Кахнич, М. П. та Люсак, А. В. та Кахнич, П. Ф. (2012) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПОШИРЕННЯ ЗАБРУДНЕНЬ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДДЯХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). с. 233-242.

Качан, Н. С. (2012) АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ СТРУКТУРИ ВОДОГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). с. 76-83.

Клименко, Л. В. (2012) АНАЛІЗ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА РОКИТНІВСЬКОГО РАЙОНУ ТА ШЛЯХИ ЙОГО РОЗВИТКУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). с. 57-63.

Клименко, М. О. та Борщевська, І. М. (2012) ЗАБРУДНЕННЯ ТВАРИННИЦЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ У ЗОНІ ВПЛИВУ ПІДПРИЄМСТВА ЦЕМЕНТНОГО ВИРОБНИЦТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). с. 64-69.

Клименко, М. О. та Вознюк, Н. М. та Вербецька, К. Ю. (2012) ОЦІНКА ГІДРОМОРФОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ РІЧОК (НА ПРИКЛАДІ ГІРСЬКОЇ РІЧКИ ГУБІСЦКАЛІ). Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). с. 70-76.

Клименко, М. О. та Долженчук, В. І. та Крупко, Г. Д. та Басовець, О. В. (2012) ОЦІНКА РОДЮЧОСТІ ҐРУНТОВОГО ПОКРИВУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ГІС-ТЕХНОЛОГІЙ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). с. 108-118.

Клименко, М. О. та Клименко, О. М. та Стецюк, Л. М. (2012) ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ВОДНИХ ЕКОСИСТЕМ З ВИКОРИСТАННЯМ КОСВЕ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). с. 95-100.

Клименко, М. О. та Клименко, О. М. та Турчина, К. П. (2012) Агромеліоративний стан осушуваних дерново-глейових карбонатних ґрунтів Західного Полісся України. НЕ ВИЗНАЧЕНО. НУВГП, Рівне, Україна.

Клименко, М. О. та Статник, І. І. та Клименко, О. М. (2012) ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІНИ ЯКОСТІ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД У БАСЕЙНІ РІЧКИ ГОРИНЬ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). с. 3-14.

Клименко, О. М. та Долженчук, В. І. та Колесник, Т. М. (2012) БІОЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР В УМОВАХ ВАПНУВАННЯ КИСЛИХ ҐРУНТІВ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). с. 84-92.

Клименко, О. М. та Колесник, Т. М. та Гроховська, Ю. Р. та Шилейко, Я. М. (2012) ФІТОТОКСИЧНІСТЬ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД р. УСТЯ В МЕЖАХ УРБОЕКОСИСТЕМИ м. РІВНЕ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). с. 49-56.

Клинова-Дацюк, Г. Д. (2012) Україна та інтеграційні процеси в сучасній Європі. НУВГП, Рівне.

Клімов, С. В. (2012) Організаційно-технологічне забезпечення будівництва. НУВГП, Рівне, Україна.

Клімов, С. В. (2012) ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ЗАСОБІВ ПОЗИЦІЮВАННЯ ПРИ БУДІВНИЦТВІ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ТРУБЧАСТОГО ДРЕНАЖУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). с. 11-16.

Коваль, В. В. (2012) ТРАНСФОРМАЦІЇ СЕКТОРНОЇ СТРУКТУРИ РИНКУ ІНФОКОМУНІКАЦІЙ В УМОВАХ ПАКЕТУВАННЯ ПОСЛУГ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(57)). с. 149-156.

Ковальчук, В. А. (2012) СКЛАД І ВЛАСТИВОСТІ СТІЧНИХ ВОД ПІДПРИЄМСТВ МОЛОКОПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(57)). с. 59-66.

Ковальчук, Н. С. (2012) ВПЛИВ ФЕРМЕНЕТОВАНОГО ОРГАНІЧНОГО ДОБРИВА «БІОТЕРМ-С» НА ВМІСТ МІНЕРАЛЬНИХ ФОРМ АЗОТУ В ДЕРНОВО-СЛАБОПІДЗОЛИСТИХ ҐРУНТАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). с. 162-169.

067-135 Ковшун, Н. Е. та Левун, О. І. (2012) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Проектний аналіз» для студентів напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

067-134 Ковшун, Н. Е. та Левун, О. І. (2012) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Проектний аналіз» для студентів напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Кокоч, М. В. та Пугачев, Є. В. (2012) МОДЕЛЮВАННЯ ФАКТИЧНОГО ЗАТУЛЯННЯ В ЗАЛІ КІНОТЕАТРУ З ЛАМАНИМИ В ПЛАНІ РЯДАМИ МІСЦЬ І ЦИЛІНДРИЧНИМ КІНОЕКРАНОМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(59)). с. 11-16.

Коленда, Н. В. (2012) ОСНОВНІ КРИТЕРІЇ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). с. 84-91.

Кононюк, А. Е. (2012) Дискретно-непрерывная математика. Матрицы. Освіта України, Київ. ISBN 978-966-7599-50-8

Кононюк, А. Е. (2012) Общая теория распознавания. Книга 2. Освіта України, Київ. ISBN 978-966-7599-50-8

Корбутяк, В. І. та Гордійчук, С. М. (2012) УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЗАХОДІВ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ З МЕТОЮ РЕГУЛЮВАННЯ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ-ВИРОБНИКІВ ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). с. 92-99.

Корецька, С. О. (2012) МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ РЕСУРСНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). с. 89-100.

Корецький, М. Х. (2012) ВДОСКОНАЛЕНННЯ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). с. 101-112.

Коробійчук, В. В. (2012) ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ РОЗМІРІВ ПЕРВИННОГО МОНОЛІТУ ПРИРОДНОГО КАМЕНЮ НА ПИТОМІ ВТРАТИ ПРИРОДНОГО КАМЕНЮ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(57)). с. 150-154.

Коробійчук, В. В. (2012) ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ РОЗМІРІВ ПЕРВИННОГО МОНОЛІТУ ПРИРОДНОГО КАМЕНЮ НА ПИТОМІ ВТРАТИ ПРИРОДНОГО КАМЕНЮ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). с. 189-193.

Король, П. П. та Мендель, В. П. (2012) АНАЛІЗ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ МОДЕЛЕЙ ПЛОЩИННОГО ЗМИВУ ҐРУНТУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(57)). с. 155-164.

Коротун, С. І. та Каропа, Г. М. (2012) ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І КАТЕГОРІЇ МАТЕМАТИЧНОЇ ТЕОРІЇ ХАОСА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(59)). с. 99-107.

Корсак, В. І. (2012) МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ОБ’ЄКТАМИ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(59)). с. 108-114.

Корчик, Н. М. та Буденкова, Н. М. (2012) ЗНЕФЛУОРЮВАННЯ ПИТНОЇ ВОДИ СОРБЦІЄЮ ПРИРОДНИМИ МІНЕРАЛАМИ В ЛОКАЛЬНИХ СИСТЕМАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). с. 49-56.

Коткова, Т. М. (2012) СИНТЕТИЧНІ ПОВЕРХНЕВО АКТИВНІ РЕЧОВИНИ ТА ПОЛІФОСФАТИ У РІЧЦІ ЖЕРЕВ ТА ЇЇ ОСНОВНИХ ПРИТОКАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). с. 30-36.

Кравець, А. В. (2012) ІНТЕГРАЦІЙНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ НА СТРАХОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(59)). с. 115-121.

Кравченко, В. О. та Никифоренко, В. Г. (2012) ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА ЯК ПЕРЕДУМОВА РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). с. 113-121.

Кравченко, В. С. та Басюк, М. М. (2012) ІНТЕНСИФІКАЦІЯ РОБОТИ БІОФІЛЬТРІВ З ПОСЛІДОВНИМ ЗАСТОСУВАННЯМ АЕРОБНО-АНАЕРОБНИХ ПРОЦЕСІВ ДЛЯ ВИЛУЧЕННЯ ЗАБРУДНЕНЬ ІЗ СТІЧНИХ ВОД. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). с. 61-69.

Крамарева, О. С. та Крамарева, О. М. (2012) ТРУДОВА МІГРАЦІЯ ЯК ФАКТОР ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). с. 122-127.

Красномовець, В. А. (2012) МЕТОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАДРОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(59)). с. 138-143.

Кривова, О. І. (2012) ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ РЕСУРСІВ НА ХАРЧОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). с. 100-106.

Кристопчук, М. Є. та Лобашов, О. О. (2012) Приміські пасажирські перевезення. НТМТ, Харків. ISBN 978-617-578-109-8

Крівцов, В. В. (2012) Нарисна геометрія. НУВГП, Рівне.

Крівцов, В. В. та Дєєв, С. С. (2012) ГРАФІЧНА ІЛЮСТРАЦІЯ АЛГЕБРАЇЧНИХ РІВНЯНЬ ПЛОЩИНИ ЗА ДОПОМОГОЮ АПАРАТУ НАРИСНОЇ ГЕОМЕТРІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(59)). с. 17-27.

Крівцов, В. В. та Дєєв, С. С. (2012) ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ АНАЛІТИЧНОЇ ГЕОМЕТРІЇ ДЛЯ СУПРОВОДУ ГРАФІЧНИХ ПОБУДОВ В ПРОЕКЦІЯХ З ЧИСЛОВИМИ ПОЗНАЧКАМИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(59)). с. 28-38.

Крівцов, В. В. та Дєєв, С. С. (2012) ОКРЕМІ ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПОБУДОВИ ПЕРСПЕКТИВИ АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ КООРДИНАТНИМ СПОСОБОМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(59)). с. 39-45.

Крівцов, В. В. та Дєєв, С. С. (2012) СПОСОБИ ВИЗНАЧЕННЯ ТОЧОК НУЛЬОВИХ РОБІТ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(59)). с. 46-53.

Крівцов, В. В. та Дєєв, С. С. (2012) ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ НАРИСНОЇ ГЕОМЕТРІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(59)). с. 180-185.

Крівцов, В. В. та Дєєв, С. С. (2012) КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ «ІНЖЕНЕРНА ГРАФІКА» ЗА КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(59)). с. 186-192.

Крівцов, В. В. та Дєєв, С. С. (2012) ПРО КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ НАРИСНОЇ ГЕОМЕТРІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(59)). с. 209-220.

Крівцов, В. В. та Дєєв, С. С. (2012) РОЗВ’ЯЗУВАННЯ НЕСТАНДАРТНИХ ЗАДАЧ В КУРСІ НАРИСНОЇ ГЕОМЕТРІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(59)). с. 221-229.

Крівцов, В. В. та Дєєв, С. С. (2012) МЕТОДИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ СПЕЦРОЗДІЛУ «ПРОЕКЦІЇ З ЧИСЛОВИМИ ПОЗНАЧКАМИ» НА ПРИКЛАДІ ПЕРЕТИНУ ПОВЕРХНІ З ПЛОЩИНОЮ (ЧАСТИНА 1). Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(59)). с. 193-200.

Крівцов, В. В. та Дєєв, С. С. (2012) МЕТОДИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ СПЕЦРОЗДІЛУ «ПРОЕКЦІЇ З ЧИСЛОВИМИ ПОЗНАЧКАМИ» НА ПРИКЛАДІ ПЕРЕТИНУ ПОВЕРХНІ З ПЛОЩИНОЮ (ЧАСТИНА 2). Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(59)). с. 201-208.

Кузнецова, Т. О. та Щербакова, А. С. та Судук, О. Ю. (2012) Менеджмент організації: інтерактивні форми навчання. НУВГП, Рівне, Україна.

Кузнєцова, Т. В. та Лесняк, О. Ю. та Аверкина, М. Ф. та Подлевська, О. М. та Сіпайло, Л. Г. (2012) Науково-методичні основи оцінювання стану економіко-екологічної безпеки (регіональний аспект). НЕ ВИЗНАЧЕНО. НУВГП, Рівне, Україна.

Кузьмін, О. Є. та Косцик, Р. С. (2012) ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ МЕТОДІВ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(59)). с. 122-137.

Кучер, В. А. (2012) УПРАВЛІННЯ РИНКОМ ПРАЦІ СПЕЦІАЛІСТІВ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(57)). с. 157-162.

Кушнір, С. О. (2012) РИНКОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОЇ СФЕРИ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). с. 261-266.

Кушнірук, Ю. С. та Волкова, Л. А. (2012) ЯКІСТЬ ПИТНОЇ ВОДИ ЯК ОДИН З АСПЕКТІВ РЕЙТИНГОВОЇ ОЦІНКИ ТЕРИТОРІЇ ЗА МЕДИКО-ЕКОЛОГІЧНИМ РИЗИКОМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). с. 43-53.

Кісєль, О. О. та Коробійчук, В. В. та Стріха, В. А. (2012) ГЕОМЕТРИЗАЦІЯ СУПУТНЬОЇ КОРИСНОЇ КОПАЛИНИ В УМОВАХ ЛЕЗНИКІВСЬКОГО РОДОВИЩА ГРАНІТІВ ТА ГІРНИЧО-ГЕОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ ЙОГО ПОКАЗНИКІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). с. 175-184.

Л

063-385 Лазаришина, І. Д. та Мосійчук, М. М. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ до виконання контрольної роботи з дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів спеціальностей 8.03050901 «Облік і аудит» і 8.03050401 «Економіка підприємства» заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

063-471 Лазаришина, І. Д. та Мосійчук, М. М. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахункової роботи з дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів спеціальностей 8.03050901 «Облік і аудит» і 8.03050401 «Економіка підприємства» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

059-186 Лушнікова, Н. В. (2012) Методичні вказівки до виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань з дисципліни „Архітектурне матеріалознавство” студентами за напрямом підготовки 6.060102 „Архітектура”. [Методичне забезпечення]

063-384 Левицька, С. О. та Бондарєва, Т. Г. та Зінкевич, О. В. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсової роботи з дисципліни «Звітність підприємств» студентами спеціальності «Облік і аудит» (7.03050901, 8.03050901)денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

063-400 Лазаришина, І. Д. та Міклуха, О. Л. та Нагавичко, І. П. (2012) Робоча програма виробничої переддипломної практики для студентів спец. 7.03050901 “Облік та аудит” денної форми навчання. [Робочі програми]

063-385 Лазаришина, І. Д. та Мосійчук, М. М. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ до виконання контрольної роботи з дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів спеціальностей 8.03050901 «Облік і аудит» і 8.03050401 «Економіка підприємства» заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

063-453 Лазаришина, І. Д. та Дорошенко, О. О. та Мосійчук, М. М. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА до проведення виробничої аналітичної практики на базі бюджетних установ для студентів 3 курсу за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит». [Методичне забезпечення]

063-454 Лазаришина, І. Д. та Мельничук, Н. В. та Мосійчук, М. М. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА до проведення виробничої аналітичної практики на базі підприємств (крім бюджетних та кредитних установ) для студентів 3 курсу за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит». [Робочі програми]

063-455 Лазаришина, І. Д. та Павелко, О. В. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА до проведення виробничої аналітичної практики на базі банків для студентів 3 курсу за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит». [Робочі програми]

Лутаєв, В. В. та Циганчук, А. С. (2012) Ціннісні орієнтації студентської молоді НУВГП (за матеріалами конкретно-соціологічного дослідження 2010-1012 рр. НЕ ВИЗНАЧЕНО. НУВГП, Рівне, Україна.

076-121 Лагоднюк, О. А. та Німкович, Р. С. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Геодезія» Частина 2: «Геодезичні засічки" студентами напряму 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

076-150 Лагоднюк, О. А. та Прокопчук, А. В. та Ревуцький, В. Р. (2012) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Планування та управління ГІС – проектами» студентами зі спеціальності 7.08010105 та 8.08010105 „Геоінформаційні системи та технології” денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

076-144 Лагоднюк, О. А. та Янчук, О. Є. (2012) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Планування та управління ГІС-проектами" студентами напряму 0801 "Геодезія, картографія та землеустрій". [Методичне забезпечення]

063-378 Лазаришина, І. Д. та Вовк, В. М. та Дорошенко, О. О. (2012) Методичні вказівки для проведення практичних занять з навчальної дисципліни "Фінансовий аналіз" для студентів спеціальності 7.03050901 "Облік і аудит" денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

063-454 Лазаришина, І. Д. та Мельничук, Н. В. та Мосійчук, М. М. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА до проведення виробничої аналітичної практики на базі підприємств (крім бюджетних та кредитних установ) для студентів 3 курсу за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит». [Робочі програми]

063-455 Лазаришина, І. Д. та Павелко, О. В. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА до проведення виробничої аналітичної практики на базі банків для студентів 3 курсу за напрямом підготовки 6.03050901 «Облік і аудит». [Робочі програми]

Ласло, О. О. (2012) ВИКОРИСТАННЯ ТОЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ОЦІНЦІ ПРОДУКТИВНОСТІ ОРНИХ ЗЕМЕЛЬ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). с. 90-94.

Лебедь, О. О. та Либак, А. А. (2012) ВИЗНАЧЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ІНТЕНСИВНОСТІ КОСМІЧНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ ВІД АТМОСФЕРНОГО ТИСКУ ДЛЯ ШИРОТИ м. РІВНОГО. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). с. 243-250.

Левицька, С. О. (2012) ПІДСИСТЕМИ ГОСПОДАРСЬКОГО ОБЛІКУ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ: МЕТОДИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО СУПРОВОДУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). с. 128-136.

Левковська, Л. В. та Рижова, К. І. та Ковшун, Н. Е. (2012) ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ РАЦІОНАЛЬНОГО ВОДОКОРИСТУВАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(59)). с. 244-250.

Либак, І. А. (2012) ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(59)). с. 144-149.

Лико, Д. В. та Ойцюсь, Л. В. та Костолович, М. І. (2012) ВПЛИВ ПОТЕПЛІННЯ НА ФІТОСАНІТАРНИЙ СТАН АГРОЦЕНОЗІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). с. 15-20.

Липінська, Т. В. (2012) АНАЛІЗ ЗАГАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ НОВОЇ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(59)). с. 150-156.

Лозинський, І. Є. (2012) ІНВЕСТИЦІЇ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ: ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(59)). с. 157-165.

Лустюк, М. Г. та Ельберт, Н. Ю. (2012) МОДЕЛЮВАННЯ ПОКАЗНИКІВ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ПОСЛУГ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(59)). с. 251-260.

Лустюк, М. Г. та Пилипчук, Т. В. (2012) ОПТИМІЗАЦІЯ РІВНЯ МИТНОГО ТАРИФУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(59)). с. 261-267.

Люсак, А. В. (2012) ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПРОМЕРЗАННЯ НА НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН МАСИВУ ҐРУНТУ ПРИ ФОРМУВАННІ МІСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). с. 227-232.

Ляшенко, І. М. та Тадеєв, Ю. П. (2012) ДИНАМІЧНІ ФУНКЦІЇ ВИПУСКУ ТА ЦІНИ ПРОДУКЦІЇ НА ОСНОВІ МІЖГАЛУЗЕВОЇ МОДЕЛІ ЛЕОНТЬЄВА «ВИТРАТИ-ВИПУСК». Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(57)). с. 163-170.

Ляшенко, І. М. та Тадеєв, Ю. П. (2012) ПАРА СПРЯЖЕНИХ ЗАДАЧ ДЛЯ ДИНАМІЧНОЇ МОДЕЛІ ЛЕОНТЬЄВА «ВИТРАТИ – ВИПУСК». Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(59)). с. 166-171.

Літніцький, С. І. та Пугачов, Є. В. (2012) АНАЛІЗ МЕТОДУ ВИЗНАЧЕННЯ НОРМАЛЕЙ ДЛЯ ДИСКРЕТНО ПРЕДСТАВЛЕНОЇ ПОВЕРХНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(59)). с. 54-59.

Ліхо, О. А. та Бондарчук, І. А. (2012) ВРАХУВАННЯ ВПЛИВУ ОСУШУВАЛЬНИХ МЕЛІОРАЦІЙ В МЕТОДИЦІ ОЦІНКИ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ БАСЕЙНІВ МАЛИХ РІЧОК ПОЛІССЯ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). с. 83-89.

М

075-150 Мельничук, В. Г. та Бровко, Г. І. (2012) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Інженерна геологія” за напрямом підготовки 6.060101 “Будівництво” денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

031-256 Маркова, О. В. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни “Проектування металоконструкцій” для студентів за напрямом підготовки 6.050503 «Машинобудування» професійного спрямування - “Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання” і “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів” денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

043-45 Манько, О. О. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ та завдання до виконання контрольної роботи з дисципліни «Основи проектування систем автоматизації» за напрямом підготовки 6.050202 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” для студентів заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

055-176 Мартинов, С. Ю. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ І ТЕХНОЛОГІЙ ВОДОПОСТАЧАННЯ І ВОДОВІДВЕДЕННЯ» на тему: «МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РОБОТИ ШВИДКИХ ФІЛЬТРІВ» для студентів напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)» професійного спрямування «Водопостачання і водовідведення» заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

061-142 Маланчук, З. Р. та Боблях, С. Р. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ІЗ ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТА ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТІВ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ ЗА НАПРЯМОМ ПІДГОТОВКИ 6.050301 “ГІРНИЦТВО”. [Методичне забезпечення]

Мазур, Н. О. та Невірковець, А. П. (2012) МОТИВАЦІЙНІ ПРІОРИТЕТИ ПРАЦІВНИКІВ ВОДОГОСПОДАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). с. 107-114.

Макарчук, О. В. (2012) ОБРОБІТОК ГРУНТІВ РОЗПУШУВАЧЕМ ЛОКАЛЬНОЇ ДІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). с. 152-156.

Макарчук, О. В. (2012) СУЧАСНІ УЩІЛЬНЮЮЧІ МАШИНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). с. 165-169.

Максимюк, М. Н. (2012) РАСШИРЕНИЕ РАМОК КУРОРТНОГО СЕЗОНА ЗА СЧЕТ РАЗВИТИЯ ДЕЛОВОГО ТУРИЗМА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ В СФЕРЕ ТУРИЗМА КРЫМА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). с. 121-128.

Максимюк, Н. В. (2012) АКТУАЛИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ ПЕРСОНАЛА – ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА АРК. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). с. 129-139.

Макух, О. І. та Якобчук, С. М. (2012) ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК МЕХАНІЗМ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ КРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(57)). с. 171-176.

Макух, С. М. (2012) ЗДОБУТКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В РЕЗУЛЬТАТІ ЗДІЙСНЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ В УКРАЇНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). с. 137-143.

Малащенко, В. О. та Стрілець, О. Р. та Стрілець, В. М. (2012) МЕТОД ГРАФІЧНОГО РОЗРАХУНКУ ПРУЖНИХ ШПОНКОВИХ З’ЄДНАНЬ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). с. 106-120.

Малащенко, В. О. та Стрілець, О. Р. та Стрілець, В. М. (2012) ПРО БУДОВУ, РОБОТУ ТА НАПРУЖЕНИЙ СТАН З’ЄДНАННЯ НАПІВПРУЖНОЮ ПРИЗМАТИЧНОЮ ШПОНКОЮ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). с. 144-151.

Маркова, О. В. та Онокало, В. Г. (2012) ОПТИМІЗАЦІЯ ПЕРЕРІЗІВ ПОВЕРХНІ СКРЕБКІВ ДРЕНОУКЛАДАЧА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(57)). с. 92-97.

Мартинюк, В. О. (2012) ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ БАСЕЙНОВОЇ СИСТЕМИ ОЗЕРА БІЛЬСЬКЕ (ВОЛИНСЬКЕ ПОЛІССЯ) ЯК РЕПЕРНОГО ОБ’ЄКТА ЛІМНОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). с. 119-129.

Мартинюк, П. М. (2012) ПОРІВНЯННЯ ЧИСЕЛЬНИХ РОЗВ’ЯЗКІВ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ СІТКОВИМИ ТА БЕЗСІТКОВИМИ МЕТОДАМИ В ДВОВИМІРНОМУ ВИПАДКУ. I. ЧИСЕЛЬНІ РОЗВ’ЯЗКИ ТА ПОХИБКИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(57)). с. 165-171.

Мартинюк, П. М. (2012) ПОРІВНЯННЯ ЧИСЕЛЬНИХ РОЗВ’ЯЗКІВ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ СІТКОВИМИ ТА БЕЗСІТКОВИМИ МЕТОДАМИ В ДВОВИМІРНОМУ ВИПАДКУ. II. СТРУКТУРИ ДАНИХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(57)). с. 172-179.

Мартинюк, П. М. (2012) ПОРІВНЯННЯ ЧИСЕЛЬНИХ РОЗВ’ЯЗКІВ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ СІТКОВИМИ ТА БЕЗСІТКОВИМИ МЕТОДАМИ В ДВОВИМІРНОМУ ВИПАДКУ. III. РЕЗУЛЬТАТИ ЧИСЕЛЬНИХ ЕКСПЕРИМЕНТІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(57)). с. 180-187.

Марчук, М. М. та Глінчук, В. М. та Колодійчук, А. А. (2012) СТЕНД ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНТЕНСИВНОСТІ ЗНОШУВАННЯ ШАРНІРІВ ГУСЕНИЦЬ ТРАКТОРІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(57)). с. 86-91.

Марчук, М. М. та Глінчук, В. М. та Колодійчук, А. А. (2012) СТЕНД ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНТЕНСИВНОСТІ ЗНОШУВАННЯ ШАРНІРІВ ГУСЕНИЦЬ ТРАКТОРІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). с. 149-153.

032-242 Марчук, М. М. та Скочук, М. П. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних занять з дисципліни «Технічна експлуатація автомобілів» для студентів за напрямом підготовки 6.070106 «Автомобільний транспорт». [Методичне забезпечення]

Мединець, О. Е. (2012) ВПЛИВ ЧАСУ ВІДНОВЛЕННЯ ВЕСНЯНОЇ ВЕГЕТАЦІЇ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ НА РОЗВИТОК БУРОЇ ЛИСТКОВОЇ ІРЖІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). с. 21-27.

Мезенцева, О. М. (2012) ОПТИМІЗАЦІЯ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ ТА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(57)). с. 177-184.

Мезенцева, О. М. (2012) ОПТИМІЗАЦІЯ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ ТА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). с. 267-274.

Микитюк, В. М. та Данкевич, В. Є. (2012) СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ СТРУКТУРИ СКОТАРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(57)). с. 185-192.

Миколишин, М. М. (2012) МЕЗОНІННЕ ФІНАНСУВННЯ ЯК ГІБРИДНЕ ДЖЕРЕЛО ЗАЛУЧЕННЯ КАПІТАЛУ БАНКОМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (6(40)). с. 144-152.

Мороз, В. П. (2012) ФУНКЦІЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ В ЛІСОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(57)). с. 193-198.

Мороз, Е. Г. (2012) ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(59)). с. 172-179.

Мороз, Е. Г. та Вашай, Т. В. (2012) ШЛЯХИ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). с. 140-147.

Мороз, О. С. (2012) ОЦІНКА ПОТЕНЦІЙНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ВІД НАКОПИЧЕННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). с. 99-106.

Москалець, В. В. та Москалець, Т. З. та Москалець, В. І. (2012) МІЖВИДОВА КОНКУРЕНЦІЯ В АВТОТРОФНОМУ БЛОЦІ «ТРИТИКАЛЕ ОЗИМЕ – БУР’ЯНИ». Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). с. 122-129.

Москалець, В. В. та Москалець, Т. З. та Москалець, В. І. (2012) ДЕЯКІ ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЕДЕННЯ ТА ЕТАПИ СЕЛЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ З ТРИТИКАЛЕ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). с. 136-153.

Мошинський, В. С. (2012) Положення про раду молодих вчених Національного університету водного господарства та природокористування. [Законодавчі та нормативно правові документи]

Мічута, О. Р. та Власюк, А. П. та Мартинюк, П. М. (2012) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВЗАЄМОВПЛИВІВ ФІЛЬТРАЦІЙНИХ, ТЕПЛОВИХ ТА БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ ХІМІЧНИХ ПОЛІВ В ДЕФОРМІВНОМУ МАСИВІ ҐРУНТУ. І. МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ТА ЧИСЕЛЬНЕ РОЗВ’ЯЗАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). с. 189-197.

Мічута, О. Р. та Власюк, А. П. та Мартинюк, П. М. (2012) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВЗАЄМОВПЛИВІВ ФІЛЬТРАЦІЙНИХ, ТЕПЛОВИХ ТА БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ ХІМІЧНИХ ПОЛІВ В ДЕФОРМІВНОМУ МАСИВІ ҐРУНТУ. ІІ. РЕЗУЛЬТАТИ ЧИСЕЛЬНИХ ЕКСПЕРИМЕНТІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). с. 198-203.

Міщук, Г. Ю. (2012) ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). с. 115-120.

Н

077-136 Назарук, Г. І. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "ХІМІЯ" для студентів за напрямом підготовки 6.060101 "Будівництво" денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

034-155 Ніколайчук, В. М. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання самостійної роботи з дисципліни «Прикладна механіка» для студентів напряму підготовки 6.070101 «Транспортні технології» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

045-127 Наконечна, О. П. (2012) ПЛАНИ семінарських занять з дисципліни “Філософія (релігієзнавство,логіка)” для студентів за напрямом підготовки 6.030509 „Облік і аудит”, 6.030504 „Економіка підприємства”, 6.030508 „Фінанси і кредит” денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

059-183 Ніхаєва, Л. І. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсового проекту з дисципліни "В'яжучі речовини" для студентів напряму підготовки 6.060101 "Будівництво" за професійним спрямуванням "Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів" денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

059-184 Ніхаєва, Л. І. (2012) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Технологія стінових керамічних та автоклав них матеріалів" для студентів напряму підготовки 6.060101 "Будівництво" за професійним спрямуванням "Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів" денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

075-151 Новосад, Я. О. та Мельничук, В. Г. (2012) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної (контрольної) роботи ”Інженерно-геологічні умови території” з дисципліни “Інженерна геологія ” за напрямом підготовки 6.060101 “Будівництво” денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

051-166 Налепа, О. І. та Філіпчук, С. В. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та виконання контрольної роботи з дисципліни ” Будівельні конструкції ” для студентів за напрямом підготовки 6.170202 ”Охорона праці” денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

078-237 Нікитенко, Д. В. (2012) КОНТРОЛЬНА ТЕСТОВА ПРОГРАМА з навчальної дисципліни „НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА” для студентів напрямів підготовки 6.030504 „Економіка підприємства“, 6.030505 „Управління персоналом і економіка праці“, 6.030508 „Фінанси і кредит“, 6.030509 „Облік і аудит“ денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Нестеренко, В. П. (2012) Гідравліка, гідро- і пневмоприводи. НУВГП, Рівне, Україна.

Науменко, Ю. В. та Крівцов, В. В. (2012) Нарисна геометрія. НУВГП, Рівне, Україна. ISBN 978-966-327-209-2

Ніколайчук, В. М. та Стрілець, В. М. (2012) Теорія механізмів і машин та деталі машин. НУВГП, Рівне, Україна.

НУВГП, . (2012) Газета "Трибуна студента" - Випуск 1 (2114). [Газети]

НУВГП, . (2012) Титульна сторінка - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 1(57), 2012. [Файли]

НУВГП, . (2012) Зміст. Остання сторінка - Вісник НУВГП. Економычны науки. Вип. 1(57), 2012. [Файли]

НУВГП, . (2012) Титульна сторінка - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 1(57), 2012. [Файли]

НУВГП, . (2012) Зміст. Остання сторінка - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 1(57), 2012. [Файли]

НУВГП, . (2012) Газета "Трибуна студента" - Випуск 10 (2123). [Газети]

НУВГП, . (2012) Газета "Трибуна студента" - Випуск 2 (2116). [Газети]

НУВГП, . (2012) Титульна сторінка - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 2(58), 2012. [Файли]

НУВГП, . (2012) Зміст. Остання сторінка - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 2(58), 2012. [Файли]

НУВГП, . (2012) Титульна сторінка - Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки. Вип. 2(58), 2012. [Файли]

НУВГП, . (2012) Зміст. Остання сторінка - Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки. Вип. 2(58), 2012. [Файли]

НУВГП, . (2012) Титульна сторінка - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 2(58), 2012. [Файли]

НУВГП, . (2012) Зміст. Остання сторінка - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 2(58), 2012. [Файли]

НУВГП, . (2012) Газета "Трибуна студента" - Випуск 3 (2117). [Газети]

НУВГП, . (2012) Титульна сторінка - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 3(59), 2012. [Файли]

НУВГП, . (2012) Зміст. Остання сторінка - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 3(59), 2012. [Файли]

НУВГП, . (2012) Титульна сторінка - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 3(59), 2012. [Файли]

НУВГП, . (2012) Зміст. Остання сторінка - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 3(59), 2012. [Файли]

НУВГП, . (2012) Газета "Трибуна студента" - Випуск 4 (2118). [Газети]

НУВГП, . (2012) Титульна сторінка - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 4(60), 2012. [Файли]

НУВГП, . (2012) Зміст. Остання сторінка - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 4(60), 2012. [Файли]

НУВГП, . (2012) Титульна сторінка - Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки. Вип. 4(60), 2012. [Файли]

НУВГП, . (2012) Зміст. Остання сторінка - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 4(60), 2012. [Файли]

НУВГП, . (2012) Титульна сторінка - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 4(60), 2012. [Файли]

НУВГП, . (2012) Зміст. Остання сторінка - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 4(60), 2012. [Файли]

НУВГП, . (2012) Газета "Трибуна студента" - Випуск 5 (2119). [Газети]

НУВГП, . (2012) Газета "Трибуна студента" - Випуск 6-7 (2120). [Газети]

НУВГП, . (2012) Газета "Трибуна студента" - Випуск 8 (2121). [Газети]

НУВГП, . (2012) Газета "Трибуна студента" - Випуск 9 (2122). [Газети]

Назаров, С. М. та Магель, В. М. (2012) ВИЗНАЧЕННЯ ОБЛАСТЕЙ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ОСНОВНОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПОКАЗНИКА РОБОТИ СІТЧАСТИХ СТРУМЕНЕРЕАКТИВНИХ ФІЛЬТРІВ З МАЛОГУСТИМИ СІТКАМИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). с. 70-79.

Науменко, Ю. В. (2012) ВСТАНОВЛЕННЯ ЯВИЩА ПОДВІЙНОГО ЕКСТРЕМУМУ ДИНАМІЧНИХ СТАНІВ ВНУТРІШНЬОКАМЕРНОГО ЗАВАНТАЖЕННЯ БАРАБАННОГО МЛИНА МЕТОДОМ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ КАРТИН РУХУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(59)). с. 102-109.

Науменко, Ю. В. (2012) ГЕОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ ТРИФАЗНОГО РЕЖИМУ РУХУ ЗЕРНИСТОГО ЗАВАНТАЖЕННЯ КАМЕРИ ОБЕРТОВОГО БАРАБАНА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(59)). с. 110-117.

Науменко, Ю. В. (2012) МОДЕЛЬНА ВІЗУАЛІЗАЦІЯ КАРТИН РУХУ ВНУТРІШНЬОКАМЕРНОГО ЗАВАНТАЖЕННЯ БАРАБАННОГО МЛИНА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(59)). с. 118-125.

Науменко, Ю. В. та Крівцов, В. В. (2012) Нарисна геометрія. НУВГП, Рівне.

Науменко, Ю. В. та Кузьмінець, М. П. (2012) КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ВІЗУАЛІЗАЦІЯ НАПРУЖЕНОГО СТАНУ ЗЕРНИСТОГО ЗАВАНТАЖЕННЯ КАМЕРИ ОБЕРТОВОГО БАРАБАНА НА ПОЧАТКУ ДЕФОРМУВАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(59)). с. 126-133.

Науменко, Ю. В. та Сівко, В. Й. (2012) МОДЕЛЮВАННЯ ВІЗУАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ В’ЯЗКОЇ ТЕЧІЇ В КАМЕРІ ОБЕРТОВОГО БАРАБАНА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(59)). с. 134-141.

Нетепчук, В. В. та Воробель, Я. В. (2012) ДОСЛІДЖЕННЯ СКЛАДОВИХ СОЦІАЛЬНО–ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ СПЕЦІАЛІСТА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(59)). с. 268-274.

Новак, У. П. та Мандрик, В. О. (2012) ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ РЕФОРМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(57)). с. 199-205.

Новак, У. П. та Мандрик, В. О. (2012) ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ РЕФОРМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). с. 148-154.

Новорок, Т. Є. та Коваль, Л. А. та Новорок, О. П. (2012) СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ ЯК ЧИННИК УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РИНКОМ ПРАЦІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(57)). с. 212-217.

Новікова, І. В. та Кравчук, В. І. (2012) ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(57)). с. 206-211.

Ногас, А. О. (2012) Основи рефлексотерапії. МЕГУ, Рівне.

О

055-175 Орлова, А. М. та Романенко, Т. В. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ з дисципліни «Водопідготовка» студентами напряму підготовку 6.050601 «Теплоенергетика» всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

Ольховик, О. І. та Ольховик, Є. О. (2012) Організація і технологія водогосподарського будівництва. НУВГП, Рівне, Україна.

Ольховик, О. І. та Ольховик, Є. О. (2012) Організація і технологія водогосподарського будівництва. НУВГП, Рівне, Україна.

Охримюк, Б. В. та Мацнєва, Т. С. (2012) Газопостачання населених пунктів. НУВГП, Рівне, Україна.

Овчаренко, І. І. (2012) НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ В ПРОТИПАВОДКОВИЙ ЗАХИСТ В ЗАКАРПАТТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). с. 155-160.

Ольховик, О. І. та Наконечна, К. Ю. (2012) МОЖЛИВІ СПОСОБИ ВИКОРИСТАННЯ ВИХОРО-КОЛИВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В МЕЛІОРАЦІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(57)). с. 25-32.

Ольховик, О. І. та Савич, І. В. (2012) СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ КОНДИЦІЮВАННЯ ВОЛОГИ ДЛЯ ЗРОШЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). с. 10-15.

Олійник, Олена Олександрівна (2012) РОЗВИТОК КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В РЕГУЛЮВАННІ РИЗИКІВ У СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИНАХ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). с. 153-160.

Олієвська, М. Г. (2012) БЮДЖЕТНЕ ФІНАНСУВАННЯ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(59)). с. 180-186.

067-03 Онокало, В. Г. (2012) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни “Економіка підприємства” для студентів напрямку підготовки 6.070106 «Автомобільний транспорт» професійного спрямування «Автомобільний транспорт» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Орлов, В. О. та Мартинов, С. Ю. та Куницький, С. О. та Меддур, М. М. (2012) ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ЗНЕЗАЛІЗНЕННЯ ПІДЗЕМНОЇ ВОДИ НА ЗЕРНИСТИХ ФІЛЬТРАХ З ПІДВИЩЕНОЮ КРУПНІСТЮ ГРАНУЛ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). с. 53-60.

Орлов, В. О. та Мартинов, С. Ю. та Орлова, А. М. та Зощук, В. О. та Мінаєва, Н. Л. та Куницький, С. О. та Меддур, М. М. та Трохимчук, М. М. (2012) Очищення природної води на пінополістирольних фільтрах. НЕ ВИЗНАЧЕНО. НУВГП, Рівне, Україна.

055-177 Орлов, В. О. та Орлова, А. М. та Назаров, С. М. (2012) М Е Т О Д И Ч Н І В К А З І В К И до виконання лабораторної роботи „ ПІДБІР ФІЛЬТРІВ СВЕРДЛОВИН ЗА ВИДОМ ВОДОНОСНОЇ ПОРОДИ „ для студентів за напрямом підготовки «Будівництво» та «Гідротехніка (водні ресурси)» професійного спрямування «Гідромеліорація» та «Водопостачання та водовідведення» всіх форм навчання Європейська кредитно-трансферна система. [Методичне забезпечення]

Орлова, А. В. (2012) БЕЛАРУСЬ НА ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(57)). с. 218-224.

Охрімчук, А. Ю. (2012) АНАЛІЗ ВИМОГ ЩОДО ТОЧНОСТІ ВСТАНОВЛЕННЯ МЕЖ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПЛОЩ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК В МІСТАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). с. 219-226.

П

052-120 Пугачов, Є. В. та Бєлозорова, К. М. та Гарбарук, Л. Т. та Зданевич, В. А. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсових проектів з дисципліни «Архітектура будівель і споруд» на тему "Багатоповерхова цивільна будівля з великорозмірних конструктивних елементів" для студентів за напрямом підготовки 6.060101 "Будівництво" заочної форми навчання та з дисципліни «Конструкції будівель і споруд» на тему "Громадська або житлова будівля з великорозмірних або монолітних конструкцій" для студентів за напрямом підготовки 6.060102 "Архітектура" денної форми навчання Частина 1. Будівлі з великих блоків. [Методичне забезпечення]

063-363 Павелко, О. В. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ та завдання до виконання контрольної роботи з дисципліни «Облік у банках» студентами за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» заочної форми навчання Європейська кредитно-трансферна система. [Методичне забезпечення]

104-65 Павлов, В. І. та Мельник, Л. М. та Кондрацька, Н. М. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ з переддипломної практики та РОБОЧА ПРОГРАМА до її виконання для студентів V курсу за спеціальністю 7.03050801 „Фінанси і кредит”. [Методичне забезпечення]

104-71 Павлов, В. І. та Кондрацька, Н. М. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ щодо самостійної підготовки та виконання контрольних робіт з дисципліни „Цінні папери та фондовий ринок” для студентів за напрямом підготовки 6.030508 „Фінанси і кредит” заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

104-72 Павлов, В. І. та Кондрацька, Н. М. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ щодо самостійної підготовки та виконання контрольних робіт з дисципліни „Фінансовий ринок” для студентів за напрямом підготовки 6.030508 ”Фінанси і кредит” заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

063-363 Павелко, О. В. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ та завдання до виконання контрольної роботи з дисципліни «Облік у банках» студентами за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Пахаренко, В. Л. та Марчук, М. М. та Івасюк, П. І. (2012) Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання. НУВГП, Рівне, Україна.

Павелко, О. В. (2012) Доходи і витрати основної діяльності будівельних підприємств у системі обліку та контролю. НЕ ВИЗНАЧЕНО. НУВГП, Рівне, Україна.

Панчук, Ю. М. та Бялик, І. М. та Янчук, О. Є. (2012) Інженерна геодезія. НУВГП, Рівне, Україна.

Петрук, Л. А. та Федотов, В. М. (2012) Фізичне виховання студентів спеціальних медичних груп. НУВГП, Рівне, Україна.

Павелко, О. В. (2012) Облік у банках. НУВГП, Рівне, Україна.

Павлов, В. І. та Гарнага, О. М. та Веремеєнко, Т. С. та Фесіна, Ю. Г. (2012) Економіка землекористування. НУВГП, Рівне, Україна.

Панасюк, Ю. А. та Ліщинський, А. Г. (2012) ОСОБЛИВОСТІ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ МЕЛІОРОВАНИМИ ТЕРИТОРІЯМИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). с. 231-236.

Пасічник, Р. О. (2012) ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ НА ОСНОВІ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(57)). с. 225-231.

Пелех, О. Б. (2012) КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ІДЕНТИФІКАЦІЯ СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ КРИЗ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). с. 161-168.

Плотка, В. С. (2012) Лікувальна фізична культура і лікарський контроль. НУВГП, Рівне, Україна.

Погребнюк, І. М. (2012) МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ПРИ АДАПТИВНОМУ ТЕСТУВАННІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). с. 202-210.

Польовий, В. М. та Лукащук, Л. Я. (2012) ВПЛИВ ВАПНУВАННЯ І УДОБРЕННЯ НА ВРОЖАЙНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР В ЗАХІДНОМУ ПОЛІССІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). с. 77-83.

Поліщук, В. Л. (2012) ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА МЕТОДИКИ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). с. 178-184.

Поєнко, О. М. (2012) МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(57)). с. 248-251.

Прищепа, А. М. (2012) ОЦІНКА РИЗИКУ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ ВІД ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ АГРОСФЕРИ В ЗОНІ ВПЛИВУ УРБОСИСТЕМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). с. 28-35.

Прищепа, О. В. та Зубриюк, С. А. (2012) ПРО СИСТЕМУ МАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТИПУ M|M|c|N ЗІ ЗМІННОЮ ІНТЕНСИВНІСТЮ ПОВТОРНИХ ВИКЛИКІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(57)). с. 188-195.

Пушкар, З. М. та Пушкар, Б. Т. (2012) ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ОДИН ІЗ ШЛЯХІВ ПОКРАЩЕННЯ РОБОТИ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). с. 169-174.

Пшевлоцький, О. В. та Рогалевич, Ю. П. та Мельничук, І. М. (2012) ЗАСТОСУВАННЯ РІВНЯННЯ РУХУ ЗІ ЗМІННОЮ ВИТРАТОЮ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ РИБОЗАХИСНОЇ СПОРУДИ ТИПУ «ПЛАВУЧИЙ ЗАПЛАВЕНЬ» НОВОЇ КОНСТРУКЦІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). с. 70-77.

Підгородецький, Д. О. (2012) РОЛЬ ГОСПОДАРСТВ НАСЕЛЕННЯ ЖИТОМИРЩИНИ В РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). с. 169-177.

Пікула, М. В. (2012) ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-МЕХАНІКІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(59)). с. 230-234.

Пікула, М. В. (2012) ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПОВЕРХНЕВОГО ШАРУ ДЕТАЛЕЙ ВІБРОВІДЦЕНТРОВОЮ ОБРОБКОЮ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). с. 157-164.

Пінчук, Т. А. (2012) СТРАТЕГІЯ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ М’ЯСОПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ НА ОСНОВІ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). с. 161-168.

Піхур, І. В. (2012) ОЦІНКА РІВНЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В УМОВАХ РИНКОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(57)). с. 238-246.

Піхур, А. В. (2012) ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РОБОЧОЇ СИЛИ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(57)). с. 232-237.

Р

031-270 Романовський, О. Л. та Процик, Д. І. та Серілко, Д. Л. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Пневматичні системи та приводи” для студентів напряму підготовки: 6.050503 “Машинобудування” професійного спрямування “Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання ”, “Обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів” денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

031-271 Романовський, О. Л. та Процик, Д. І. та Серілко, Д. Л. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних вправ з дисципліни “Пневматичні системи та приводи” для студентів напряму підготовки: 6.050503 “Машинобудування” професійного спрямування “Підйомно- транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання ”, “Обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів” денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

071-178 Рокочинський, А. М. та Теслюкевич, А. С. та Живиця, В. А. та Бадинський, Л. О. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до вибору вихідних даних до виконання курсового проекту з дисципліни “Інженерні меліорації” (розділ “Зона надмірного зволоження”) студентами за напрямом підготовки 6.060103 “Гідротехніка (водні ресурси)” денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

076-146 Романчук, С. В. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання курсової роботи «Проектування планово-висотного геодезичного обґрунтування для комбінованого методу знімання місцевості в масштабі 1:5000» з дисципліни «Геодезія» студентами напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» професійного спрямування «Землевпорядкування та кадастр» денної та заочної форм навчання. Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр. [Методичне забезпечення]

076-147 Романчук, С. В. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання РГР і курсової роботи «Проектування земельних ділянок аналітичним способом та перенесення їх в натуру» з дисципліни «Геодезичне забезпечення землевпорядних і кадастрових робіт» студентами напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» професійного спрямування «Землевпорядкування та кадастр» денної та заочної форм навчання. Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр. [Методичне забезпечення]

061-121 Рибак, І. І. (2012) Методичні вказівки до вивчення та самостійної роботи з дисципліни “Гірнича кваліметрія” студентами за напрямом підготовки 6.050301 “Гірництво” денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Ріло, І. П. та Марчук, М. М. та Колесник, О. А. (2012) Використання експлуатаційних матеріалів та економія паливно-енергетичних ресурсів. НУВГП, Рівне, Україна.

Рокочинський, А. М. та Кожушко, Л. Ф. та Кропивко, С. М. та Фроленкова, Н. А. (2012) Управління проектами у водному господарстві та природокористуванні. НУВГП, Рівне, Україна. ISBN 978-966-327-192-7

Ревякін, О. О. (2012) ЧИННИКИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ ІЛЛЕГАЛІЗАЦІЇ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). с. 175-180.

Рибак, І. І. (2012) МОДЕЛЮВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ ХОДОВОЇ СИСТЕМИ ФРЕЗЕРА З ТОРФОВИМ ПОКЛАДОМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). с. 182-188.

Рогалевич, Ю. П. та Мельничук, І. М. (2012) ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО РИБОПРОПУСКНИХ СПОРУД. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). с. 62-69.

Рогалевич, Ю. П. та Шекель, Ю. (2012) ТОРПЕДА ЯК ТІЛО ОБТІКАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). с. 57-61.

Романець, О. В. (2012) АНАЛІЗ ВИТРАТ НА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). с. 185-190.

Романовський, О. Л. та Онокало, В. Г. та Нестеренко, В. П. (2012) ВИЗНАЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОЇ ФОРМИ РІЗАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЗЕМЛЕРИЙНИХ РОБОЧИХ ОРГАНІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). с. 170-175.

Россінський, В. М. (2012) ГЕОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРИ ОЦІНЦІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ АПАРАТІВ-ЕЛЕКТРОРЕАКТОРІВ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ШАХТНИХ ВОД. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(59)). с. 60-68.

Рубан, В. М. (2012) СИСТЕМНИЙ ПІДХІД – МЕТОД ЗАХИСТУ ПРИ АНТИКРИЗОВОМУ УПРАВЛІННІ НА ПІДПРИЄМСТВІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(59)). с. 187-192.

Рудик, А. В. (2012) Радіоелектроніка. Практикум. НУВГП, Рівне, Україна.

Рудик, А. В. (2012) Прецизійні фазообертаючі оптичного діапазону. Strategiczne putania swiatowej nauki-2012 (31). с. 9-13.

Русий, Є. М. та Андрушков, В. І. (2012) МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ КРУГЛОЇ ПЛАСТИНИ ПРИ ЧАСТКОВОМУ ОБПИРАННІ ЇЇ НА НЕДЕФОРМОВАНУ ОСНОВУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). с. 127-133.

Ряба, О. І. (2012) ВНЕСОК Д. М. ПРЯНИШНИКОВА В РОЗВИТОК ВЧЕННЯ ПРО ЕВОЛЮЦІЮ СИСТЕМ ЗЕМЛЕРОБСТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). с. 68-76.

Різник, Н. С. (2012) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ВТЕЧІ КАПІТАЛУ З РЕГІОНУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(57)). с. 252-259.

С

053-109 Супрунюк, В. В. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до проведення практичних занять з дисципліни "Механіка грунтів, основи і фундаменти" для студентів напряму підготовки 6.170202 "Охорона праці" денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

102-101 Савіна, Н. Б. та Костюкевич, А. М. (2012) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦТВА» студентами напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

031-217 Сиротинський, О. А. та Попко, О. В. та Форсюк, С. Л. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання практичних робіт з дисципліни “Основи логістики” для студентів за напрямом підготовки 6.050503 “Машинобудування” денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

031-256а Сиротинський, О. А. та Форсюк, С. Л. та Лук’янчук, О. П. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання практичних робіт з дисципліни “Комп’ютерне моделювання в конструюванні машин” для студентів за напрямом підготовки 6.050503 “Машинобудування” денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

034-156 Стрілець, В. М. та Стрілець, О. Р. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ І ЗАВДАННЯ до виконання контрольної роботи з дисципліни «Деталі машин» для студентів напряму 6.050503 «Машинобудування», які навчаються на заочній формі за інтегрованими планами. [Методичне забезпечення]

036-109 Сталовєрова, А. В. та Циганчук, А. С. та Цецик, Я. П. (2012) Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Соціологія» та семінарських занять для студентів технічних напрямів підготовки НУВГП денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

102-107 Самолюк, Н. М. (2012) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до написання контрольної роботи студентами заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030505 „Управління персоналом та економіка праці” з дисципліни „Трудові договірні відносини”. [Методичне забезпечення]

056-296 Саблій, Л. А. та Басюк, М. М. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсового проекту з дисципліни “Опалення” студентами напряму підготовки 6.060101 "Будівництво" професійного спрямування "Теплогазопостачання та вентиляція" всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

056-297 Саблій, Л. А. та Басюк, М. М. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Опалення” студентами напряму підготовки 6.060101 "Будівництво" професійного спрямування "Теплогазопостачання та вентиляція" всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

061-131 Стріха, В. А. (2012) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни „Технології відкритої розробки корисних копалин” студентами за напрямом підготовки 6.050301 „Гірництво” денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

088-30 Сініцина, О. В. та Петрук, Л. А. (2012) Методичні рекомендації для проведення практичних занять із навчальної дисципліни фізичного виховання усіх напрямків підготовки НУВГП денної форми навчання РОЗВИТОК РУХОВИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ. [Методичне забезпечення]

101-141 Судук, О. Ю. (2012) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання контрольної роботи з дисципліни “Основи управління проектами та проектний аналіз” студентами заочної форми навчання напряму підготовки 6. 030601 “Менеджмент”. [Методичне забезпечення]

076-149 Стахів, Я. А. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ з навчальної дисципліни «Методи оцінки землі та об’єктів нерухомості» для студентів за спеціальністю 7.08010103 «Землеустрій та кадастр» Заочна форма навчання. [Методичне забезпечення]

Сидорчук, Б. П. (2012) Практикум з ідентифікації і моделювання об’єктів автоматизації. НУВГП, Рівне, Україна.

Солодкий, В. О. та Красовський, В. Р. (2012) Моделі і методи прийняття рішень в економіці підприємства. НУВГП, Рівне, Україна.

Сидорчук, Б. П. (2012) Практикум з ідентифікації і моделювання об’єктів автоматизації. НУВГП, Рівне, Україна.

Саблій, Л. А. (2012) БІОЛОГІЧНЕ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД СОЛОДОВИХ ЗАВОДІВ В БІОРЕАКТОРАХ З ІММОБІЛІЗОВАНИМИ МІКРООРГАНІЗМАМИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). с. 35-41.

Саблій, Л. А. (2012) НОВА ЕФЕКТИВНА ТЕХНОЛОГІЯ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ШКІРЯНИХ ЗАВОДІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). с. 46-52.

Саблій, Л. А. та Бляшина, М. В. (2012) ВПЛИВ АНАЕРОБНИХ УМОВ НА БІОЛОГІЧНЕ ОЧИЩЕННЯ ГОСПОДАРСЬКО-ПОБУТОВИХ СТІЧНИХ ВОД. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(57)). с. 80-85.

Савчук, Д. та Шевченко, А. та Бабіцька, О. та Бєліков, О. та Котикович, І. та Малюга, В. (2012) ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЙ ЗАБУДОВАНИХ МЕЛІОРАТИВНИХ СИСТЕМ ВІД ЗАТОПЛЕННЯ І ПІДТОПЛЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). с. 33-38.

Савіна, Н. Б. (2012) ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ ЦЕНТРИ У СТВОРЕННІ І РОЗВИТКУ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ. ЛУБП (9). с. 134-140.

Савіна, Н. Б. (2012) КОНТРОЛІНГ ЗА ЗБУРЕННЯМИ У СИСТЕМІ РОЗВИТКУ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ. Вісник Донецького університету (2). с. 216-220.

Савіна, Н. Б. (2012) ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КОНТРОЛІНГ В СИСТЕМІ ІНФОРМАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ЛОГІСТИЧНИХ СТРУКТУР. ТІСІТ. с. 94-97.

Савіна, Н. Б. (2012) ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ ЦЕНТРИ ЯК СКЛАДОВА ЛОГІСТИЧНИХ ІНФРАСТРУКТУР. НУВГП. с. 190-192.

Савіна, Н. Б. та Крикавський, Є. В. (2012) КОНТРОЛІНГ В СИСТЕМІ МАРКЕТИНГУ ЛОГІСТИЧНИХ СТРУКТУР. Вісник ХНУ (5). с. 54-58.

Савіна, Н. Б. та Крикавський, Є. В. (2012) SWOT – АНАЛІЗ В УПРАВЛІННІ ПОРТФЕЛЕМ БІЗНЕСУ ЛОГІСТИЧНОЇ НЕРУХОМОСТІ. ЛУБП (9). с. 87-92.

102-123 Самолюк, Н. М. (2012) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до написання контрольної роботи студентами заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030505 „Управління персоналом та економіка праці” з дисципліни „ Фізіологія і психологія праці”. [Методичне забезпечення]

102-129 Самолюк, Н. М. та Шишкіна, О. О. (2012) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до написання контрольної роботи студентами заочної форми навчання за спеціальністю 8.03050501, 7.03050501 „Управління персоналом та економіка праці” з дисципліни „Управління витратами на персонал”. [Методичне забезпечення]

Самолюк, Н. М. та Юрчик, Г. М. (2012) АНАЛІЗ ТА ОЦІНЮВАННЯ МЕТОДІВ ВІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). с. 181-188.

Самчук, Ж. С. (2012) КОРМОВА ЦІННІСТЬ ТРАВОСТОЇВ НА ПЕРЕЛОГАХ МАЛОГО ПОЛІССЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). с. 54-59.

Санько, Я. В. та Ройко, Ю. Я. (2012) ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПАРАМЕТРІВ ТРАНСПОРТНИХ ПОТОКІВ НА ДОВЖИНУ ДІЛЯНКИ ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(57)). с. 105-109.

Сапсай, Г. І. та Бадинський, Л. О. (2012) ВПЛИВ СТУПЕНЯ ДРЕНУВАННЯ НА ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ РОБОТИ ДРЕНАЖУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). с. 39-45.

Світайло, Л. Д. та Мельничук, М. С. та Слюсар, В. М. (2012) Філософія. НУВГП, Рівне.

Світельський, М. М. та Федючка, М. І. та Малярчук, П. М. (2012) УРОЖАЙНІСТЬ І ЯКІСТЬ КОРЕНЕВОЇ МАСИ ВАЛЕРІАНИ ЛІКАРСЬКОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД СПОСОБУ ПОСІВУ В УМОВАХ БОТАНІЧНОГО РОЗСАДНИКА ЖИТОМИРСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРОЕКОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). с. 22-29.

Семенова, О. О. та Семенов, А. О. та Рудик, А. В. та Чухов, В. В. (2012) ВИКОРИСТАННЯ ПРИНЦИПІВ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ ДЛЯ СИНТЕЗУ ЕЛЕМЕНТІВ ТРІЙКОВОЇ ЛОГІКИ. Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах (1). с. 79-82.

Серілко, Л. С. та Гнатюк, Д. (2012) ДОСЛІДЖЕННЯ КІНЕМАТИКИ ПЛОСКИХ МЕХАНІЗМІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). с. 121-126.

Сидорчук, Б. П. (2012) ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ СОНЯЧНОГО КОЛЕКТОРА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(57)). с. 98-104.

Симоненко, А. П. (2012) ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ МОБИЛЬНЫХ УСТАНОВОК АВАРИЙНОЙ ОТКАЧКИ ВОДЫ ДОБАВКАМИ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИ-АКТИВНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(57)). с. 41-47.

Скляр, Є. В. (2012) ВПЛИВ АКТИВІЗАЦІЇ СПІВПРАЦІ З МВФ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(57)). с. 260-268.

Скрипчук, П. М. (2012) Організаційно-економічні засади екологічної сертифікації в системі управління природокористуванням. НЕ ВИЗНАЧЕНО. НУВГП, Рівне, Україна.

Скрипчук, П. М. (2012) МЕТОДОЛОГОГІЧНІ ЗАСАДИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМ СЕРТИФІКАЦІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). с. 275-281.

Скрипчук, П. М. та Шпак, Г. М. (2012) СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ ВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ОРГАНІЧНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(59)). с. 193-200.

Скрипчук, П. М. та Шпак, Г. М. та Долженчук, В. І. та Крупко, Г. Д. (2012) ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ РОЗВИТКУ ОРГАНІЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). с. 189-196.

Слісарук, Л. С. та Радіон, О. М. (2012) ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ПРИБУДИНКОВОГО ПРОСТОРУ В СУЧАСНОМУ СЕРЕДОВИЩІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). с. 176-181.

Солодкий, В. Д. та Беспалько, Р. І. та Казімір, І. І. (2012) ЧИННИКИ ДЕГРАДАЦІЇ ҐРУНТОВОГО ПОКРИВУ БУКОВИНСЬКИХ КАРПАТ ТА ПЕРЕДКАРПАТТЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). с. 211-223.

Сорока, М. П. (2012) МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ Й РОЗВИТКУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). с. 197-205.

Сорока, М. П. та Якимчук, А. Ю. (2012) Формування регіонального бюджету. НУВГП, Рівне, Україна.

Сотнікова, Ю. В. (2012) ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ ПРОЦЕСУ ВИВІЛЬНЕННЯ НА РІВЕНЬ ПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). с. 206-213.

Співак, І. Я. та Максимова, С. Я. (2012) ОПТИМІЗАЦІЯ ДОПУСКІВ НА ПАРАМЕТРИ РАДІОЕЛЕКТРОННИХ КІЛ МЕТОДОМ ДОПУСКОВОГО ЕЛІПСОЇДНОГО ОЦІНЮВАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). с. 167-174.

Сталинский, Д. В. та Яцков, Н. В. та Варнавская, И. В. (2012) ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ОПТИМИЗАЦИИ ПАРАМЕТРОВ РЕАГЕНТНОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ПОЛИГОНОВ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ ОТ ОРГАНИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). с. 25-34.

Стасюк, В. М. та Якимчук, А. І. (2012) ВПЛИВ КОНСТРУКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ СИСТЕМИ ПОВІТРОРОЗПОДІЛУ НА РОБОЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РУЧНИХ УДАРНИХ МАШИН ІЗ ПНЕВМОМЕХАНІЧНИМ КЕРУВАННЯМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). с. 161-166.

Степанова, Е. Р. (2012) ВИКОРИСТАННЯ КЛЮЧОВИХ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ГРЕЙДИНГУ В ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). с. 214-221.

Стефанишин, Д. В. (2012) ПРО ВРАХУВАННЯ СЕЙСМІЧНОГО ФАКТОРУ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЙНОСТІ ЗЕМЛЯНОЇ ГРЕБЛІ ВОДОСХОВИЩА-ОХОЛОДЖУВАЧА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ АЕС ТА МОЖЛИВІСТЬ АВАРІЇ НА ГРЕБЛІ ВНАСЛІДОК ГІПОТЕТИЧНИХ СЕЙСМІЧНИХ ПОДІЙ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). с. 78-83.

Стрілець, В. М. та Гнатюк, Д. Ю. та Федорук, В. А. (2012) ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРАМИ «SOLIDWORKS» ПРИ МОДЕЛЮВАННІ МУФТ ПРИВОДІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(59)). с. 142-149.

Стрілець, О. Р. (2012) АМОРТИЗАЦІЙНІ І ДЕМПФУЮЧІ ВЛАСТИВОСТІ ПРУЖНИХ ШПОНКОВИХ З’ЄДНАНЬ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(57)). с. 118-124.

Стрілець, О. Р. (2012) КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ ДЕТАЛЕЙ МАШИН. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(59)). с. 150-159.

Сухарєв, Е. О. (2012) Основы динамики подъемно-транспортных и дорожно-строительных машин. НУВГП, Рівне.

Сяська, О. В. (2012) ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ВОДОКОРИСТУВАННЯ В КОМУНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). с. 222-230.

Сяський, А. О. та Кот, В. В. (2012) ПЕРЕДАЧА ЗОСЕРЕДЖЕНИХ МОМЕНТІВ ДО КОНТУРУ КРИВОЛІНІЙНОГО ОТВОРУ ПЛАСТИНКИ СИСТЕМОЮ РОЗІМКНЕНИХ ПРУЖНИХ РЕБЕР. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). с. 194-201.

Сяський, А. О. та Музичук, К. П. (2012) ЗГИН КУСКОВО-ОДНОРІДНОЇ ПЛАСТИНКИ З КОЛОВИМ РОЗРІЗОМ, БЕРЕГИ ЯКОГО КОНТАКТУЮТЬ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(57)). с. 131-137.

Сяський, А. О. та Музичук, К. П. (2012) ЗГИН КУСКОВО-ОДНОРІДНОЇ ПЛАСТИНКИ З КОЛОВИМ РОЗРІЗОМ, БЕРЕГИ ЯКОГО КОНТАКТУЮТЬ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). с. 91-97.

Сівак, В. М. та Геніш, О. В. та Шукало, Є. Л. (2012) ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗРАХУНКУ ГЕОМЕТРИЧНИХ РОЗМІРІВ ЄМКІСНИХ СПОРУД В РІЗНОМАНІТНИХ СИСТЕМАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). с. 80-86.

Сівак, В. М. та Климюк, Ю. Є. (2012) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОСТОРОВИХ СИНГУЛЯРНО ЗБУРЕНИХ ПРОЦЕСІВ РЕГЕНЕРАЦІЇ ОДНОРІДНИХ ЗАВАНТАЖЕНЬ ДООЧИСНИХ ФІЛЬТРІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(57)). с. 67-79.

Сівак, В. М. та Пригорницький, Д. О. та Климюк, Ю. Є. (2012) ПОБУДОВА ПРОСТОРОВОГО ФІЛЬТРАЦІЙНОГО ПОЛЯ ДЛЯ ОДНОГО КЛАСУ ФІЛЬТРІВ ІЗ ОДНОРІДНИМ ЗАВАНТАЖЕННЯМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(57)). с. 48-58.

Т

036-108 Ткаченко, Г. І. та Циганчук, А. С. та Сталовєрова, А. В. та Цецик, Я. П. та Шевчук, Т. Є. (2012) Контрольно-тестові завдання та методичні вказівки до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Політологія» для студентів всіх спеціальностей НУВГП заочної форми навчання в умовах кредитно-трансферної системи. [Методичне забезпечення]

082-173 Трушева, С. С. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни “Екологія ґрунтів з основами рекультивації земель” студентами напряму підготовки 6.090101 “Агрономія”. [Методичне забезпечення]

064-165 Туровська, Г. І. та Риженко, І. М. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичної роботи з дисципліни «БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ» на тему: «НАДАННЯ ПЕРШОЇ ДОЛІКАРСЬКОЇ ДОПОМОГИ ПОТЕРПІЛОМУ» для студентів за всіма напрямами підготовки НУВГП денної та заочної форм навчання Європейська кредитно-трансферна система. [Методичне забезпечення]

105-40 Ткачук, М. М. та Кириша, Р. О. (2012) Методичні вказівки для практичних занять та виконання розділу дипломного проекту з дисципліни «Планування та управління виробництвом у будівництві» студентами спеціальності 7.06010301 «Гідромеліорація» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Ткачук, К. Н. та Филипчук, В. Л. та Каштанов, С. Ф. та Зацарний, В. В. та Москальова, В. М. та Ткачук, К. К. та Полукаров, Ю. О. (2012) Виробнича санітарія. НУВГП, Рівне, Україна. ISBN 978-966-327-176-7

Тадєєв, О. А. та Тадєєва, О. О. (2012) НАБЛИЖЕНЕ РІШЕННЯ ЗАДАЧІ ТРАНСФОРМУВАННЯ СИСТЕМ КООРДИНАТ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОГО РАЙОНУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(57)). с. 196-203.

Терещенко, С. І. (2012) РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА: ФУНКЦІЇ ТА СТРУКТУРА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). с. 191-196.

Тимоць, М. В. (2012) ІНОВАЦІЙНА ІНФРАСТРУКТУРА ЯК НЕОБХІДНА ПЕРЕДУМОВА ПЕРЕВЕДЕННЯ ВІДТВОРЮВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЗЕМЕЛЬ НА ЗАСАДИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(57)). с. 269-274.

Тимоць, М. В. (2012) НОВІ ПІДХОДИ ДО ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДТВОРЮВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЗЕМЕЛЬ АПК НА ЗАСАДАХ ІННОВАТИКИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). с. 231-236.

Ткач, Н. О. (2012) ПЕРЕОЦІНКА ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ: НЮАНСИ ОБЛІКУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). с. 197-203.

Ткачук, М. М. та Кириша, Р. О. та Ткачук, Р. М. та Бондар, А. Є. (2012) РЕГУЛЮВАННЯ ВОДНОГО РЕЖИМУ ҐРУНТІВ ДРЕНАЖНИМИ МОДУЛЯМИ СПІЛЬНО З СПОРУДАМИ НА ВІДКРИТІЙ МЕРЕЖІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(57)). с. 3-12.

Ткачук, М. М. та Кириша, Р. О. та Ткачук, Р. М. та Таргоній, М. М. (2012) ВИКОРИСТАННЯ ГЕОТЕКСТИЛЮДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ДРЕНАЖНО-МОДУЛЬНИХ СИСТЕМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). с. 3-10.

Толчанова, З. О. (2012) МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ ПРОМИСЛОВИМ ВИРОБНИЦТВОМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). с. 204-211.

Толчанова, З. О. (2012) МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ ПРОМИСЛОВИМ ВИРОБНИЦТВОМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(59)). с. 209-216.

Трач, В. М. та Хоружий, М. М. (2012) ВПЛИВ ГРАНИЧНИХ УМОВ НА НАПРУЖЕНИЙ СТАН СФЕРИЧНИХ АНІЗОТРОПНИХ ОБОЛОНОК. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). с. 134-140.

034-152 Трофимчук, І. П. та Костюк, О. П. (2012) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “ТЕХНІЧНА ТЕРМОДИНАМІКА” для студентів напрямів підготовки 6.050601 «Теплоенергетика», та 6.050602 «Гідроенергетика» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Трусова, Т. С. (2012) ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(59)). с. 217-222.

Тугай, А. М. та Тугай, Я. А. (2012) РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО РОЗРАХУНКІВ ВІДНОВЛЕННЯ СВЕРДЛОВИН ЦИКЛІЧНОЮ ОБРОБКОЮ ТА МЕТОДОМ РЕАГЕНТНОЇ ВАННИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). с. 17-24.

Туровська, Г. І. (2012) Безпека життєдіяльності. НУВГП, Рівне, Україна.

Турчина, К. П. (2012) СТУПІНЬ РУХОМОСТІ КАЛІЮТА КАЛІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ДЕРНОВО-ГЛЕЙОВИХ КАРБОНАТНИХ ҐРУНТІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). с. 107-113.

Турчина, К. П. (2012) СКЛАД ТА КАРБОНАТНІСТЬ РЕНДЗИНІВ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). с. 36-41.

Тімофєєв, В. О. та Денищук, П. М. (2012) УПРАВЛІННЯ ВИКОРИСТАННЯМ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(59)). с. 201-208.

Ф

053-110 Федорчук, Г. Ф. та Супрунюк, В. В. (2012) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни "Проектування основ і фундаментів у складних інженерно-геологічних умовах" студентами за напрямом підготовки 6.060101 "Будівництво" професійного спрямування "Промислове і цивільне будівництво" денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

064-176 Филипчук, В. Л. та Чабан, В. Й. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни "Державне соціальне страхування від нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві" для студентів за напрямом підготовки 6.170202 "Охорона праці" денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

106-6 Франчук, О. М. (2012) Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 4 "Дослідження імпульсного джерела живлення електронних пристроїв" з дисципліни "Електрозабезпечення" для студентів, які навчаються за напрямом 6.050202 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

031-251 Форсюк, С. Л. та Сиротинський, О. А. та Лук’янчук, О. П. та Макарчук, О. В. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання контрольної роботи з дисципліни “Комп’ютерне моделювання в конструюванні машин” для студентів напряму підготовки 6.050503 “Машинобудування” заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

105-41 Филипчук, В. Л. та Якимчук, Б. Н. та Кириша, Р. О. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсового проекту на тему: “Монтаж трубопроводу великого діаметру” з дисципліни "Санітарно-технічне обладнання будівель" для студентів за напрямом підготовки 6.170202 «Охорона праці». [Методичне забезпечення]

Фурман, В. М. та Михальчук, М. А. та Рибак, В. В. та Люсак, А. В. (2012) БОНІТУВАННЯ ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТИХ, ТОРФОВИХ ҐРУНТІВ ПОЛІССЯ І ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ ТА ЇХ ЯКІСНА ОЦІНКА З МЕТОЮ ПРОВЕДЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ І СЕРТИФІКАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). с. 154-161.

Фурманець, О. А. (2012) АНТРОПОГЕННА ЗМІНА ТЕМНО-СІРИХ ҐРУНТІВ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). с. 144-151.

Х

075-104 Холоденко, В. С. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання практичних робіт з дисципліни “ІНЖЕНЕРНА ГЕОЛОГІЯ ТА ГІДРОГЕОЛОГІЯ” для студентів за напрямом підготовки 6.170202 “Охорона праці” для денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Хітров, І. О. та Гавриш, В. С. (2012) Ремонт машин і обладнання. НУВГП, Рівне, Україна.

Хвесик, Ю. М. (2012) ТЕОРІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ В КОНТЕКСТІ МОДЕЛІ «РІО». Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(59)). с. 257-287.

Химинець, В. В. (2012) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). с. 237-249.

Хитра, О. В. та Кобилянко, Т. В. (2012) РОЛЬ ІНВЕСТИЦІЙ В ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). с. 250-256.

Хомич, С. В. (2012) ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(59)). с. 223-229.

Хітров, І. О. та Корнієнко, В. Я. (2012) РОЛЬ ДИЛЕРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕХНІЧНОГО СЕРВІСУ МАШИН. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). с. 129-136.

Хітров, І. О. та Лущан, Р. О. (2012) ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ ПРИ РЕМОНТІ МАШИН. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). с. 123-128.

Хітров, І. О. та Романюк, В. І. (2012) МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ВІДНОВЛЕННЯ ПОСАДОЧНИХ ПОВЕРХОНЬ ОТВОРІВ КОРПУСНИХ ДЕТАЛЕЙ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). с. 259-267.

Ц

036-106 Циганчук, А. С. та Сталовєрова, А. В. та Цецик, Я. П. та Сталовєрова, Г. В. (2012) Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Політологія» для студентів всіх напрямів підготовки НУВГП заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

087-101 Цибульський, В. І. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до вивчення навчальної дисципліни «Історія української культури» та виконання контрольних робіт для студентів усіх напрямів підготовки НУВГП заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Ч

034-149 Червоний, Б. І. та Бондарчук, Б. В. (2012) Методичні вказівки та завдання до виконання курсової роботи з дисципліни “Теорія механізмів і машин” для студентів напряму підготовки 6.070106 “Автомобільний транспорт” денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

052-127 Чернюшок, О. В. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних завдань та самостійної роботи з дисципліни «Архітектурна колористика» студентами за напрямом підготовки 6.060102 «Архітектура» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Червоний, Б. І. та Похильчук, І. О. (2012) Основи проектування та експлуатації технологічного обладнання: Розрахунково-графічні роботи. НУВГП, Рівне, Україна.

Чабан, В. Й. та Засанська, С. В. (2012) Соціально-економічні основи охорони праці. НУВГП, Рівне, Україна.

Чабан, В. Й. та Риженко, І. М. та Богданенко, О. В. та Гуменюк, Я. М. та Тищук, М. Н. (2012) ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ (НА ПРИКЛАДІ РІВНЕНСЬКОГО МІЖРАЙОННОГО УПРАВЛІННЯ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА (МУВГ)). Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). с. 212-218.

Чарний, Д. В. (2012) ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ РІЗНИХ ОКИСЛЮВАЧІВ У ПРОЦЕСІ ЗНЕЗАЛІЗНЕННЯ ПІДЗЕМНИХ ВОД З ПІДВИЩЕНИМ ВМІСТОМ КРЕМНІЄВИХ СПОЛУК. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). с. 42-48.

Черчик, Л. М. (2012) ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). с. 257-264.

Ш

064-167 Шаталов, О. С. (2012) Методичні вказівки та завдання до виконання контрольної роботи з дисципліни «Цивільний захист» студентами спеціальностей 7.03050401, 803050401 «Економіка підприємства»,8.18010017 «Економіка довкілля і природних ресурсів»,7.03050801, 8.03050801 «Фінанси і кредит»,7.03050901, 8.03050901 «Облік і аудит»,7.03050501, 8.03050501 «Управління персоналом та економіка праці» заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

064-168 Шаталов, О. С. та Кусковець, С. Л. (2012) Методичні вказівки та завдання до виконання контрольної роботи з дисципліни «Потенційно небезпечні виробничі технології та їх ідентифікація» студентами за напрямом підготовки 6.170202 «Охорона праці» заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Шалай, С. В. (2012) РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ ПРИ ПРОВЕДЕННІ МЕЛІОРАТИВНИХ ЗАХОДІВ НА ОСУШУВАНИХ ЗЕМЛЯХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). с. 184-189.

071-186 Шалай, С. В. та Антонов, О. Д. та Рокочинський, А. М. (2012) Методичні вказівки до виконання практичних завдань та розрахунково-графічної роботи з дисципліни “Проектно-вишукувальні роботи з основами геоінформаційних технологій” для студентів за напрямом підготовки 6.060103 "Гідротехніка (водні ресурси)" всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

Шалай, С. В. та Рокочинський, А. М. (2012) МЕТЕОРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГНОЗНО-ІМІТАЦІЙНИХ РОЗРАХУНКІВ З ВИЗНАЧЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ОСУШУВАНИХ ЗЕМЕЛЬ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). с. 16-26.

Шалай, С. В. та Фроленкова, Н. А. та Рокочинський, А. М. (2012) ПЕРЕДУМОВИ ДО ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ ОСУШУВАНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). с. 265-270.

064-163 Шаталов, О. С. (2012) Методичні вказівки та завдання до виконання контрольної роботи з дисципліни «Цивільний захист» студентами технічних спеціальностей заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Шаталов, О. С. (2012) ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ ІЗ ПОКРАЩАННЯ ВОДНО-ФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЧОРНОЗЕМУ ОПІДЗОЛЕНОГО ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). с. 176-183.

Шаталов, О. С. та Кусковець, С. Л. (2012) Потенційно небезпечні виробничі технології та їх ідентифікація. Практикум. НУВГП, Рівне, Україна.

064-162 Шаталов, О. С. та Кусковець, С. Л. та Клекоць, Г. Г. (2012) Методичні вказівки до виконання практичної роботи на тему: «Оцінка радіаційної обстановки викликаної аварією на радіаційно небезпечному об’єкті» з дисципліни «Цивільний захист» студентами всіх спеціальностей денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Шведюк, Ю. В. (2012) ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДІВ ЛІСОВІДНОВЛЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(57)). с. 275-282.

Швець, Ф. Д. (2012) Організація, планування та виробничий менеджмент. НУВГП, Рівне, Україна.

Шумаков, И. В. та Секретная, В. Н. (2012) ПРИМЕНЕНИЕ ЗАРУБЕЖНЫХ МЕТОДИК ДЛЯ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОСТИ ВЫСОКОПРОЧНЫХ ПОЛОВ В СКЛАДСКИХ ЗДАНИЯХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(57)). с. 138-143.

Ю

102-120 Юрчик, Г. М. (2012) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до самостійного вивчення дисципліни та виконання індивідуальних робіт з дисципліни „РИНОК ПРАЦІ ” для студентів за напрямом підготовки „Управління персоналом та економіка праці”. [Методичне забезпечення]

102-118 Юрчик, Г. М. (2012) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до самостійного вивчення дисципліни та виконання індивідуальних робіт з дисципліни „Демографія і соціальна статистика” для студентів за напрямом підготовки „Управління персоналом та економіка праці”. [Методичне забезпечення]

Юрчик, Г. М. (2012) СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ САМОЗАЙНЯТОСТІ: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). с. 212-219.

Я

668-01 Якимчук, А. Ю. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з дисципліни «Транспортна статистика» для студентів спеціальності: 6.070101 "Транспортні технології" заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

668-02 Якимчук, А. Ю. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсової роботи з дисципліни «Формування регіонального бюджету» для студентів напряму підготовки 1501 «Державне управління» спеціальності 8.15010002 «Державна служба» стаціонарної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

075-117 Яцик, А. В. та Гопчак, І. В. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних занять "Розрахунок антропогенного навантаження і оцінка екологічного стану басейну малої річки" з навчальної дисципліни “Основи басейнового управління водогосподарськими системами” студентами за напрямом підготовки 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

075-119 Яцик, А. В. та Гопчак, І. В. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних занять "Екологічна оцінка якості поверхневих вод за відповідними категоріями" з навчальної дисципліни “Основи басейнового управління водогосподарськими системами” студентами за напрямом підготовки 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Якимчук, Б. Н. та Гіроль, А. М. та Россінський, Р. М. (2012) Експлуатація систем теплогазопостачання та вентиляції. НУВГП, Рівне, Україна.

Якубовська, Н. В. (2012) ОЦІНЮВАННЯ СИСТЕМИ РОЗПОДІЛЕННЯ КАРТОПЛІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(59)). с. 230-235.

Якубовська, С. С. (2012) Психологія і педагогіка. НУВГП, Рівне, Україна.

Янчук, О. Є. та Тадєєв, О. А. та Бендюг, Є. П. (2012) ОЦІНКА ТОЧНОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДОВИХ ВЕКТОРІВ СУПУТНИКОВИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ В УМОВАХ ОБМЕЖЕНОЇ ВИДИМОСТІ НЕБОСХИЛУ З ПОПЕРЕДНІМ ПЛАНУВАННЯМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). с. 245-252.

Ястремська, О. М. та Тімонін, К. О. (2012) БРЕНД ПІДПРИЄМСТВА ЯК ВАЖЛИВИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РЕСУРС: ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(57)). с. 283-290.

Ястремська, О. М. та Тімонін, К. О. (2012) БРЕНД ПІДПРИЄМСТВА ЯК ВАЖЛИВИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РЕСУРС: ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). с. 228-235.

Ястремська, О. О. (2012) ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ПІДПРИЄМСТВА ІЗ СУБ’ЄКТАМИ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). с. 220-227.

Яцков, М. В. та Боярчук, Є. М. (2012) Практичний посібник з хімії. Книга 1. НУВГП, Рівне, Україна.

Яцков, М. В. та Боярчук, Є. М. (2012) Практичний посібник з хімії. Книга 2. НУВГП, Рівне, Україна.

Цей список був створений у Thu Feb 21 18:57:29 2019 UTC.