Елементи, в яких рік: 2019

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Групувати за: Автори | Тип елементу | Немає групування
Перейти до: C | Z | І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ц | Ш | Ю | Я
Число елементів: 440.

C

06-08-54 Cудук, О. Ю. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Бізнес-планування та експертиза проектів» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» освітньої програми «Управління проектами». PROGRAM OF THE DISCIPLINE "BUSINESS PLANNING AND EXPERTISE OF PROJECTS" Specialty 073 «Management». [Робочі програми]

06-08-52 Cудук, О. Ю. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Проектний аналіз» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» освітньої програми «Управління проектами». PROGRAM OF THE DISCIPLINE "PROJECT ANALYSIS" Specialty 073 «Management». [Робочі програми]

06-08-51 Cудук, О. Ю. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Корпоративна соціальна відповідальність» для студентів всіх спеціальностей НУВГП. PROGRAM OF THE DISCIPLINE "CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY" training direction 6.030601 «Management». [Робочі програми]

Z

04-01-63 Zubyk, Y. Y. та Zubyk, Y. M. (2019) Work program of the academic discipline "Operating systems" for applicants of higher education of the first (Bachelor) level in specialties: 113 "Applied mathematics", 121 "Software engineering (Internet of things)", 122 "Computer sciences", full-time and part-time study. [Робочі програми]

І

04-01-22 Іванчук, Н. В. (2019) Робоча програма "Програмування і підтримка веб-застосувань" для студентів, які навчаються за спеціальністю 113 "Прикладна математика. Program of the Discipline "Programming and support for web-applications" specialty 113 “Applied mathematics”. [Робочі програми]

04-01-21 Іванчук, Н. В. (2019) Робоча програма "Програмування засобами C#.NET" для студентів, які навчаються за спеціальністю 113 "Прикладна математика". Program of the Discipline "Programming by means of C#.NET" specialty 113 “Applied mathematics”. [Робочі програми]

Іващук, Я. Г. та Ivashchuk, Y. G. (2019) Вища математика (укр.) Higher Mathematics (en.). [Опис дисципліни]

Іващук, Я. Г. та Ivashchuk, Y. G. (2019) Вища математика (укр.) Higher Mathematics (en.). [Опис дисципліни]

Іващук, Я. Г. та Ivashchuk, Y. G. (2019) Вища математика (укр.) Higher Mathematics (en.). [Опис дисципліни]

А

06-14-59 Антонова, C. Є. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційно-аналітична діяльність» для студентів, які навчаються за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» першого (бакалаврського) рівня підготовки денної форми. Program of the Discipline "INFORMATIONAL AND ANALYTICAL ACTIVITY" specialty 029 «Information, library and archival affairs» specialization «Information communication management». [Робочі програми]

06-14-58 Антонова, C. Є. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Системний аналіз інформаційних процесів» для студентів, які навчаються за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» першого (бакалаврського) рівня підготовки. Program of the Discipline "SYSTEMAL ANALYSIS OF INFORMATION PROCESSES" specialty 029 «Information, library and archival affairs» specialization «Information communication management». [Робочі програми]

06-14-60 Антонова, C. Є. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційно-аналітична діяльність в публічному управлінні» для студентів, які навчаються за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування»» першого (бакалаврського) рівня підготовки. Program of the Discipline "INFORMATIONAL AND ANALYTICAL ACTIVITIES IN PUBLIC ADMINISTRATION" specialty 281 "Public management and administration" specialization "Public management and administration". [Робочі програми]

06-14-31 Антонова, С. Є. (2019) Методичні вказівки для самостійного вивчення навчальної дисципліни «Інформаційно-аналітична діяльність в публічному управлінні» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-14-30 Антонова, С. Є. (2019) Методичні вказівки до практичних занять із навчальної дисципліни «Інформаційно-аналітична діяльність в публічному управлінні» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-14-59 Антонова, С. Є. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційно-аналітична діяльність» для студентів, які навчаються за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» першого (бакалаврського) рівня підготовки денної та заочної форми. Program of the Discipline "INFORMATIONAL AND ANALYTICAL ACTIVITY" specialty 029 «Information, library and archival affairs» specialization «Information communication management». [Робочі програми]

Б

06-11-48 Бабич, Т. Ю. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Алгоритмізація та програмування» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 051 «Економіка». Work Program Educational Discipline «Algorithmization and Programming» Specialty 051 «Economics». [Робочі програми]

Бабич, Т. Ю. та Babych, T. Y. (2019) Алгоритмізація та програмування (укр.) Algorithmization and programming (en.). [Опис дисципліни]

Бачишина, Л. Д. (2019) ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗЕРНОВИРОБНИЦТВА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЗМІН КЛІМАТУ. [Автореферати, дисертації] (Неопублікований)

04-01-49 Бачишина, Л. Д. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Бази даних та інформаційні системи” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 113 ”Прикладна математика” денної форми навчання. Program of the discipline specialty 113 "Applied mathematics". [Робочі програми]

04-01-60 Бачишина, Л. Д. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Бази даних та інформаційні системи” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальностей: 121 „ Комп’ютерні науки" денної форми навчання. Program of the discipline specialties 121 ”Computer Science”. [Робочі програми]

Бредюк, В. І. та Bredyuk, V. I. (2019) Економетричний аналіз (укр.) Econometric Analysis (en.). [Опис дисципліни]

05-02-182 Брежицька, О. А. та Буднік, З. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Демографія» для студентів, які навчаються за спеціальністю 101 «Екологія». Program of the Discipline "DEMOGRAPHY" specialty 101 "Ecology". [Робочі програми]

Бровко, Г. І. та Brovko, H. I. (2019) Методика інженерно-геологічних і гідрогеологічних досліджень (укр.) Principles of Engineering, Geological and Hydrogeological Investigations (en.). [Опис дисципліни]

04-02-35 Брушковський, О. Л. та Дубчак, І. В. (2019) Методичні вказівки та завдання до вивчення та виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни "Вища математика" з розділу "Основи теорії ймовірностей" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 192 “Будівництво та цивільна інженерія” заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

04-02-34 Брушковський, О. Л. та Дубчак, І. В. (2019) Методичні вказівки та завдання до вивчення та виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни "Вища математика" з розділу "Ряди" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 192 “Будівництво та цивільна інженерія” заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Буденкова, Н. М. та Budenkova, N. M. (2019) Фізико-хімічні властивості гірничих порід (укр.) Physico-chemical properties of rocks (en.). [Опис дисципліни]

02-01-65 Бундза, О. З. (2019) Робоча програма “Інтелектуальна власність та патентознавство” для студентів за спеціальністю 133 “Галузеве машинобудування”. Program of the Discipline "Intellectual Property and Patents" specialty 133 «Industrial Engineering» specialization «hoisting-and-transport, building, road, reclamation machines and equipment», «Equipment of chemical manufactures and the enterprises of building materials», «Machines and equipment for agricultural production». [Робочі програми]

Бундза, О. З. та Bundza, O. Z. (2019) Основи автоматизації проектування машин (укр.) Basics of CAD/CAM designing machines (en.). [Опис дисципліни]

Бундза, О. З. та Bundza, O. Z. (2019) Інформаційні технології в науці та створенні машин (укр.) Information technology in science and the creation of machines (en.). [Опис дисципліни]

Бундза, О. З. та Bundza, O. Z. (2019) Машини та устаткування для будівництва мостів і тунелів (укр.) Intellectual Property and Patents (en.). [Опис дисципліни]

Бундза, О. З. та Bundza, O. Z. (2019) Інтернет технології (укр.) Internet technology (en.). [Опис дисципліни]

В

06-14-64 Валюх, А. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Інноваційна економіка» для студентів спеціальності 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (Управління інформаційними комунікаціями)". Program of the Discipline «Innovative economy» 029 "Information, library and archival affairs (Management of Information Communications)". [Робочі програми]

Валюх, А. М. та Valiukh, A. M. (2019) Інноваційна економіка (укр.) Innovative Economy (en.). [Опис дисципліни]

Валюх, А. М. та Valiukh, A. M. (2019) Інтелектуальний капітал (укр.) Intellectual capital (en.). [Опис дисципліни]

Валюх, А. М. та Valiukh, A. M. (2019) Регіональна економіка (укр.) Regional Economy (en.). [Опис дисципліни]

06-12-63 Валіулліна, З. В. (2019) Методичні вказівки до практичних занять і виконання самостійної роботи із дисципліни «Міжнародний маркетинг» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-12-64 Валіулліна, З. В. (2019) Методичні вказівки до практичних занять і виконання самостійної роботи із навчальної дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-12-51 Валіулліна, З. В. (2019) Методичні вказівки до практичних занять і виконання самостійної роботи із дисципліни «Міжнародні моделі корпоративного управління» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-12-45 Валіулліна, З. В. та Жемба, А. Й. (2019) Методичні вказівки до виробничої організаційно-управлінської практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Васильчук, О. Ю. та Vasylchuk, O. Y. (2019) Буріння свердловин (укр.) Drilling wells (en.). [Опис дисципліни]

Васильчук, О. Ю. та Vasylchuk, O. Y. (2019) Основи теорії транспорту (укр.) Fundamentals of the transport theory (en.). [Опис дисципліни]

Васильчук, О. Ю. та Vasylchuk, O. Y. (2019) Основи теорії транспорту та транспортні системи гірничих підприємств (укр.) Fundamentals of transport theory and transport systems of mining enterprises (en.). [Опис дисципліни]

Васильчук, О. Ю. та Vasylchuk, O. Y. (2019) Гірничо-комп'ютерна графіка (укр.) Mining computer graphics (en.). [Опис дисципліни]

Василів, В. Б. та Vasyliv, V. B. (2019) ІТ технології в менеджменті (укр.). [Опис дисципліни]

Веремчук, А. І. та Veremchuk, A. I. (2019) Насосні станції (укр.) Pumping stations (en.). [Опис дисципліни]

Водоп’ян, Т. В. та Vodopian, T. V. (2019) Адвокат в кримінальному провадженні (укр.) Lawyer in criminal proceedings (en.). [Опис дисципліни]

Водоп’ян, Т. В. та Vodopian, T. V. (2019) Особливості розгляду окремих категорій цивільних справ (укр.) Specificities of the trial of certain categories of civil cases (en.). [Опис дисципліни]

07-02-55 Водоп’ян, Т. В. та Сахнюк, В. В. (2019) Методичні вказівки до практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Адвокат в кримінальному провадженні» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 081 «Право» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Волкова, Л. А. та Volkova, L. A. (2019) Використання та охорона водних ресурсів (укр.) Use and protection of water resources (en.). [Опис дисципліни]

05-03-29 Волкошовець, О. В. та Сондак, В. В. (2019) Робоча програма «Іхтіологія (загальна та спеціальна)» для студентів спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура». Program of the Discipline «ICHTHYOLOGY (GENERAL AND SPECIAL)" Branch of knowledge 20 "Agrarian sciences and food" specialty 207 "Aquatic bioresources and aquacultura". [Робочі програми]

06-11-46 Волошин, В. С. (2019) Робоча програма «Комп'ютерні мережі та технології у діловодстві» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» денної та заочної форми навчання. Program of the Discipline "Computer networks and technology in office work Specialty 029 Information, library and archival affairs. [Робочі програми]

Волошин, В. С. та Voloshin, V. S. (2019) Комп'ютерні мережі (укр.) Computer networks (en.). [Опис дисципліни]

Волошин, В. С. та Voloshin, V. S. (2019) Проектування та розробка інформаційних систем (укр.) Design and development of information systems (en.). [Опис дисципліни]

Волошин, В. С. та Voloshin, V. S. (2019) Мережеві Web-технології (укр.) Networking Web-technologies (en.). [Опис дисципліни]

Г

Галич, В. М. та Galich, V. N. (2019) Етика ділового спілкування (укр.) Ethics of business communication (en.). [Опис дисципліни]

Галич, В. М. та Galich, V. N. (2019) Етика ділового спілкування (укр.) Ethics of business communication (en.). [Опис дисципліни]

Галич, В. М. та Galich, V. N. (2019) Основи наукових досліджень (укр.) Fundamentals of scientific research (en.). [Опис дисципліни]

Галич, В. М. та Galich, V. N. (2019) Основи наукових досліджень (укр.) Fundamentals of scientific research (en.). [Опис дисципліни]

Галич, В. М. та Galich, V. N. (2019) Основи наукових досліджень (укр.) Fundamentals of scientific research (en.). [Опис дисципліни]

Галич, В. М. та Galich, V. N. (2019) Основи журналістики (укр.) The basis of journalism (en.). [Опис дисципліни]

06-14-24 Галич, О. А. (2019) Методичні вказівки для виконання практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Теорія літератури» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 061 «Журналістика» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-14-25 Галич, О. А. (2019) Методичні вказівки для виконання практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Історія української журналістики» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 061 «Журналістика» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-14-32 Галич, О. А. (2019) Методичні вказівки для виконання практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Аналітична журналістика» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 061 «Журналістика» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-14-55 Галич, О. А. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Теорія літератури» для студентів, які навчаються за спеціальністю 061 «Журналістика». Program of the Discipline "Theory of literature" speciality 061 "Journalism". [Робочі програми]

06-14-57 Галич, О. А. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Аналітична журналістика» для студентів, які навчаються за спеціальністю 061 «Журналістика». Program of the Discipline "Analytical journalism" speciality "Journalism". [Робочі програми]

06-14-56 Галич, О. А. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Історія української журналістики» для студентів, які навчаються за спеціальністю 061 «Журналістика». Program of the Discipline "History of Ukrainian journalism" speciality "Journalism". [Робочі програми]

06-14-27 Галич, О. А. (2019) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Вступ до публічного управління» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-14-28 Галич, О. А. (2019) Методичні вказівки для виконання практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Теорія організацій та організаційна культура» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-14-29 Галич, О. А. (2019) Методичні вказівки для виконання практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Кадрове діловодство» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Галич, О. А. та Halych, O. A. (2019) Аналітична журналістика (укр.) Analytical journalism (en.). [Опис дисципліни]

Галич, О. А. та Halych, O. A. (2019) Кадрове діловодство (укр.) Human Resources (en.). [Опис дисципліни]

Галич, О. А. та Halych, O. A. (2019) Теорія літератури (укр.) Theory of literature (en.). [Опис дисципліни]

Галич, О. А. та Halych, O. A. (2019) Історія української журналістики (укр.) The history of Ukrainian journalism (en.). [Опис дисципліни]

Галич, О. А. та Halych, O. A. (2019) Теорія організацій та організаційна культура (укр.) The theory of organizations and organizational culture (en.). [Опис дисципліни]

Гладка, О. М. та Карпович, І. М. та Сінчук, А. М. (2019) Моделі економічної динаміки для фахівців з інформаційних технологій. РДГУ, Рівне.

Гонтаренко, Н. А. та Hontarenko, N. А. (2019) Маркетинг у банках (укр.) Bank Marketing (en.). [Опис дисципліни]

Гонтаренко, Н. А. та Hontarenko, N. А. (2019) Поведінка споживача (укр.) Behavior of the consumer (en.). [Опис дисципліни]

Гонтаренко, Н. А. та Hontarenko, N. А. (2019) Економічний механізм маркетингу (укр.) Economic mechanism of marketing (en.). [Опис дисципліни]

Гонтаренко, Н. А. та Hontarenko, N. А. (2019) Маркетинговий аудит (укр.) Marketing audit (en.). [Опис дисципліни]

Гонтаренко, Н. А. та Hontarenko, N. А. (2019) Маркетинг послуг (укр.) Marketing of services (en.). [Опис дисципліни]

Гонтаренко, Н. А. та Hontarenko, N. А. (2019) Маркетингові дослідження (укр.) Marketing researches (en.). [Опис дисципліни]

Гонтаренко, Н. А. та Hontarenko, N. А. (2019) Основи маркетингу (укр.) Principles of marketing (en.). [Опис дисципліни]

05-03-32 Гриб, Й. В. (2019) Робоча програма «Реабілітаційна іхтіоценологія природних водойм» для студентів спеціальності 207 “Водні біоресурси та аквакультура”. Program of the Discipline "REHABILITATION ICHITIOCENOLOGY OF NATURAL RESERVOIRS" Branch of knowledge 20 "Agrarian science and food" speciality 207 "Aquatic bio resources and aquaculture". [Робочі програми]

05-03-31 Гриб, Й. В. (2019) Робоча програма «Організація спортивного та аматорського рибальства» для студентів за спеціальністю «Водні біоресурси та аквакультура». Program of the discipline "ORGANIZATION OF SPORT AND AMATORIAN FISHERIES" branch of knowledge 20 "Agrarian sciences and food" specialty 207 "Aquatic bioresources and aquaculture". [Робочі програми]

06-11-45 Грицюк, П. М. (2019) Робоча програма дисципліни «Прогнозування соціально-економічних процесів» для здобувачів вищої освіти І (бакалаврського) рівня за спеціальністю 051 «Економіка», спеціалізація «Економічна кібернетика». Program of the Discipline "Forecasting of social and economic processes" specialty 051 "Economics". [Робочі програми]

06-11-42 Грицюк, П. М. (2019) Робоча програма дисципліни «Системний аналіз» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 051 «Економіка», спеціалізація «Економічна кібернетика». Program of the discipline "SYSTEMS ANALYSIS" speciality 051 "Economy". [Робочі програми]

06-11-43 Грицюк, П. М. (2019) Робоча програма дисципліни «Аналіз даних» для здобувачів вищої освіти І (бакалаврського) рівня за спеціальністю 051 «Економіка», спеціалізації «Економічна кібернетика», «Бізнес аналітика», «Управління персоналом і економіка праці». Program of the discipline "DATA ANALYSIS" specialty 051 "Economics", specialization "Economic Cybernetics", "Business Analytics", "Human Resources Management and Labor Economics". [Робочі програми]

Грицюк, П. М. та Hritsiuk, P. M. (2019) Моделювання процесів оточуючого середовища (укр.) Modeling an environment processes (en.). [Опис дисципліни]

Грицюк, П. М. та Hritsiuk, P. M. (2019) Стохастичні процеси і моделі в економіці (укр.) Stochastic processes and models in the economy (en.). [Опис дисципліни]

Грицюк, П. М. та Hrytsiuk, P. M. (2019) Аналіз даних (укр.) Data Analysis (en.). [Опис дисципліни]

Грицюк, П. М. та Hrytsiuk, P. M. (2019) Системний аналіз (укр.) System Analysis (en.). [Опис дисципліни]

05-03-61 Гроховська, Ю. Р. та Кононцев, С. В. (2019) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Гідроботаніка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура» спеціалізації «Охорона, відтворення та раціональне використання гідро біоресурсів» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-03-62 Гроховська, Ю. Р. та Кононцев, С. В. (2019) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Гідроботаніка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура» спеціалізації «Охорона, відтворення та раціональне використання гідро біоресурсів» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-03-63 Гроховська, Ю. Р. та Кононцев, С. В. (2019) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Водна токсикологія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура» спеціалізації «Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-03-98 Гудь, В. М. (2019) Робоча програма “Промислова електроніка” для студентів спеціальності 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”. Program of the Discipline "INDUSTRIAL ELECTRONICS" specialty 141 "ELECTRIC POWER INDUSTRY, ELECTRICAL ENGINEERING AND ELECTROMECHANICS. [Робочі програми]

04-03-101 Гудь, В. М. (2019) Робоча програма “Електроніка (практикум)” для студентів всіх спеціальностей. Program of the Discipline "ELECTRONICS (WORKSHOP)" specialty ALL SPECIALTY. [Робочі програми]

04-03-99 Гудь, В. М. та Христюк, А. О. (2019) Робоча програма “ Електроніка та мікропроцесорна техніка” для студентів спеціальності 151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”. Program of the Discipline "ELECTRONICS AND MICROPROCESSOR EQUIPMENT". [Робочі програми]

Гус, В. М. та Gus, V. M. (2019) Біржова діяльність (укр.) Exchange activity (en.). [Опис дисципліни]

Д

04-03-84 Данченков, Я. В. та Тарас, Б. І. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Електротехніка, електроніка, мікропроцесорна техніка та мехатроніка» для студентів, які навчаються за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування». Program of the Discipline "Electrical engineering, electronics, microprocessor engineering and mechatronics" specialty 133 «Sectoral engineering». [Робочі програми]

Демчук, О. С. та Demchuk, O. S. (2019) Комп'ютерна математика (укр.) Computer Mathematics (en.). [Опис дисципліни]

Демчук, О. С. та Demchuk, O. S. (2019) Інформатика та комп'ютерна техніка (укр.) Computer science and computer technology (en.). [Опис дисципліни]

Демчук, О. С. та Demchuk, O. S. (2019) Основи програмної інженерії (укр.) Fundamentals of Software Engineering (en.). [Опис дисципліни]

Дзюба, М. М. та Dziuba, M. M. (2019) Мистецтво публічного мовлення (укр.) The art of public speaking (en.). [Опис дисципліни]

05-04-85 Дмитрів, О. П. (2019) Методичні вказівки до лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Програмно-технічний інструментарій ГІС» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» спеціалізації «Геоінформаційні системи» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Дмитрів, О. П. та Dmytriv, O. P. (2019) Геодезія. 1 частина (укр.) Geodesy. 1 part (en.). [Опис дисципліни]

Дорощук, В. О. та Doroshchuk, V. O. (2019) Основи наукових досліджень (укр.) Basics of the scientific research (en.). [Опис дисципліни]

Дорощук, В. О. та Doroshchuk, V. O. (2019) Проектування транспортно-складських комплексів (укр.) Designing of transport and warehouse complexes (en.). [Опис дисципліни]

Дорощук, В. О. та Doroshchuk, V. O. (2019) Вантажні перевезення (укр.) Freight transportation (en.). [Опис дисципліни]

Дорощук, В. О. та Doroshchuk, V. O. (2019) Вантажні перевезення (укр.) Freight transportation (en.). [Опис дисципліни]

02-02-51 Дорощук, В. О. та Турченюк, М. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Проектування транспортно-складських комплексів» для студентів, які навчаються за спеціальністю 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)». Work Program of the Discipline "Designing of transport and warehouse complexes" specialty 275 «Transport technologies (on road transport)». [Робочі програми]

Дробко, Е. В. та Drobko, E. V. (2019) Право в публічному управлінні (укр.) Law in public administration (en.). [Опис дисципліни]

Дробко, Е. В. та Drobko, E. V. (2019) Публічна служба (укр.) Public service (en.). [Опис дисципліни]

Ж

06-12-79 Жемба, А. Й. (2019) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Глобальна економіка» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-12-81 Жемба, А. Й. (2019) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Методологія міжнародних наукових кон’юнктурних досліджень» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-12-78 Жемба, А. Й. (2019) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Міжнародні фінанси» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-12-80 Жемба, А. Й. (2019) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Управління міжнародною конкурентоспроможністю» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-12-82 Жемба, А. Й. (2019) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Міжнародна торгівля» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-12-85 Жемба, А. Й. (2019) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Європейський бізнес» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-12-69 Жемба, А. Й. (2019) Робоча програма «Європейський бізнес» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини». Program of the Discipline "EUROPEAN BUSINESS" specialty 292 International economic relations. [Робочі програми]

06-12-71 Жемба, А. Й. (2019) Робоча програма «Міжнародна торгівля» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини». Program of the Discipline "INTERNATIONAL TRADE" specialty 292 International economic relations. [Робочі програми]

06-12-72 Жемба, А. Й. (2019) Робоча програма «Транснаціональні корпорації» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за напрямом 6.030503 «Міжнародна економіка». Program of the Discipline "TRANSNATIONAL CORPORATIONS" specialty 6.030503 International economics. [Робочі програми]

06-12-83 Жемба, А. Й. та Ханін, І. Г. (2019) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Транснаціональні корпорації» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня напряму 6.030503 "Міжнародна економіка" денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Жуковський, В. В. та Zhukovskyy, V. V. (2019) Комп'ютерні мережі, інтерфейси та протоколи передачі даних (укр.) Computer networks, interfaces and data transmission protocols (en.). [Опис дисципліни]

Жуковський, В. В. та Zhukovskyy, V. V. (2019) Оптимізація обчислень (укр.) Optimizing Calculations (en.). [Опис дисципліни]

З

06-03-61 Заячківська, О. В. (2019) Робоча програма з дисципліни «Фінанси зовнішньо-економічної діяльності» для студентів, які навчаються за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Program of the Discipline "Finances of foreign economic activity" specialty 072 «Finance, banking and insurance». [Робочі програми]

02-06-31 Заєць, В. В. (2019) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Гідромеханіка та термодинаміка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 184 «Гірництво» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Заєць, В. В. та Zaiets, V. V. (2019) Гідромеханіка та термодинаміка (укр.) Hydromechanics and thermodynamics (en.). [Опис дисципліни]

Заєць, В. В. та Zaiets, V. V. (2019) Рекультивація порушених земель (укр.) Reclamation of disturbed lands (en.). [Опис дисципліни]

Заєць, В. В. та Zaiets, V. V. (2019) Технології переробки та збагачення корисних копалин (укр.) Technologies of processing and enrichment of mineral resources (en.). [Опис дисципліни]

Заєць, В. В. та Zaiets, V. V. (2019) Технології переробки та використання корисних копалин (укр.) Technologies of processing and use of mineral resources (en.). [Опис дисципліни]

Заєць, В. В. та Zaiets, V. V. (2019) Технології підземної розробки корисних копалин (укр.) Technologies of underground mining (en.). [Опис дисципліни]

Зданевич, В. А. та Ромашко, О. В. та Zdanevych, V. A. та Romachko, O. V. (2019) Комп'ютерний практикум (укр.) Computer practice (en.). [Опис дисципліни]

Зданевич, В. А. та Ромашко, О. В. та Zdanevych, V. A. та Romashko, O. V. (2019) Комп'ютерний практикум (укр.) Computer Workshop (en.). [Опис дисципліни]

04-05-03 Зубик, Л. В. (2019) Методичні вказівки до курсових робіт з дисципліни “Організація баз даних та знань” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальностями 126 “Інформаційні системи і технології”, 015.10 “Професійна освіта. Комп’ютерні технології” денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-05-22 Зубик, Л. В. (2019) Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Веб-технології та веб-дизайн” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальностей 126 “Інформаційні системи і технології”, 015.10 “Професійна освіта. Комп’ютерні технології” денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-02-253 Зубілевич, С. Я. (2019) Методичні вказівки до виконання індивідуального навчально-дослідного завдання з навчальної дисципліни «Інтегрована звітність» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування». [Методичне забезпечення]

06-02-77 Зубілевич, С. Я. (2019) Робоча програма з Інтегрованої звітності здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності «Облік і оподаткування». Program of the Discipline "Integrated reporting" Speciality 071 «Accounting and taxation». [Робочі програми]

Зубілевич, С. Я. та Zubilevych, S. Y. (2019) Облікова політика підприємства (укр.) Accounting policy of enterprise (en.). [Опис дисципліни]

Зубілевич, С. Я. та Zubilevych, S. Y. (2019) Інтегрована звітність (укр.) Integrated reporting (en.). [Опис дисципліни]

К

04-05-23 Карпович, І. М. (2019) Методичні вказівки до лабораторних занять та самостійного вивчення навчальної дисципліни ”Моделювання екологічних, економічних та соціальних процесів” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Карпович, І. М. та Karpovich, І. М. (2019) Інформатика та комп'ютерна техніка (укр.) Informatics and computer technic (en.). [Опис дисципліни]

Карпович, І. М. та Karpovich, І. М. (2019) Інформатика та комп'ютерна техніка (укр.) Informatics and computer technic (en.). [Опис дисципліни]

Карпович, І. М. та Karpovich, І. М. (2019) Інформатика і комп'ютерна техніка (укр.) Informatics and computer technic (en.). [Опис дисципліни]

Клець, М. В. та Klets, M. V. (2019) Економічна дипломатія (укр.) Economic diplomacy (en.). [Опис дисципліни]

Клець, М. В. та Klets, M. V. (2019) Зовнішньоекономічна діяльність (укр.) Foreign economic activity (en.). [Опис дисципліни]

Клець, М. В. та Klets, M. V. (2019) Міжнародні економічні відносини (укр.) International Economic Relations (en.). [Опис дисципліни]

Клець, М. В. та Klets, M. V. (2019) Міжнародна економіка (укр.) International Economics (en.). [Опис дисципліни]

Клець, М. В. та Klets, M. V. (2019) Міжнародна інтеграція (укр.) International integration (en.). [Опис дисципліни]

Клець, М. В. та Klets, M. V. (2019) Міжнародна безпека (укр.) International security (en.). [Опис дисципліни]

05-02-179 Клименко, М. О. та Буднік, З. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Вища освіта та Болонський процес» для студентів, які навчаються за спеціальностями 101 «Екологія» та 183 «Технології захисту навколишнього середовища». Program of the Discipline "HIGHER EDUCATION AND BOLON PROCESS" specialty 101 "Ecology", 183 "Environmental protection technology". [Робочі програми]

05-02-136 Клименко, М. О. та Гурський, А. Й. та Буднік, З. М. (2019) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Вища освіта та Болонський процес» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальностями 101 «Екологія» та 183 «Технології захисту навколишнього середовища» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Клименко, О. М. та Klymenko, O. M. (2019) Логістика (укр.) Logistics (en.). [Опис дисципліни]

05-02-91 Клименко, О. М. та Клименко, М. О. та Прищепа, А. М. та Турчина, К. П. та Брежицька, О. А. (2019) Методичні вказівки до радіоекологічної навчальної практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальностями 101 «Екологія», 183 «Технологія захисту навколишнього середовища» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Клинова-Дацюк, Г. Д. та Цибульський, В. І. та Гуменюк, С. М. та Гром, В. М. та Klynova-Datsiuk, H. D. та Tsybulskyi, V. I. та Humeniuk, S. M. та Hrom, V. M. (2019) Історія та культура України (укр.) History and culture of Ukraine (en.). [Опис дисципліни]

Клюха, О. О. та Kliukha, О. О. (2019) Інжиніринг (укр.) Engineering (en.). [Опис дисципліни]

Клюха, О. О. та Kliukha, О. О. (2019) Менеджмент ресурсозбереження (укр.) Resource saving management (en.). [Опис дисципліни]

06-01-60 Ковшун, Н. Е. та Якимчук, Т. І. (2019) Робоча програма «Товарознавство (Харчові продукти)» для студентів, які навчаються за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Program of the Discipline "Commodity (Food)" specialty 076 “Entrepreneurship, trade and stocktaking activity”. [Робочі програми]

Кожушко, Л. Ф. та Kozhushko, L. F. (2019) Управління командою проекту (укр.) Project team management (en.). [Опис дисципліни]

Козяр, В. О. та Koziar, V. O. (2019) Експертиза та паспортизація родовищ (укр.) Expertise and certification of deposits (en.). [Опис дисципліни]

02-05-78 Козяр, М. М. та Парфенюк, О. В. (2019) Методичні вказівки до лабораторної роботи № 8 зі спецкурсу «Моделювання технічних об’єктів засобами чотиривимірної графіки у SolidWorks» на тему «Чотиривимірне зображення спрощеної моделі двигуна внутрішнього згоряння» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальностями: 133 «Галузеве машинобудування», 144 «Теплоенергетика», 274 «Автомобільний транспорт» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

02-05-79 Козяр, М. М. та Парфенюк, О. В. (2019) Методичні вказівки до лабораторної роботи № 9 зі спецкурсу «Моделювання технічних об’єктів засобами чотиривимірної графіки у SolidWorks» на тему «Чотиривимірне зображення падіння кульок на поверхню під дією гравітації» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальностями: 133 «Галузеве машинобудування», 144 «Теплоенергетика», 274 «Автомобільний транспорт» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Колодич, О. Б. та Kolodych, O. B. (2019) Клінічна психологія (укр.) Clinical Psychology (en.). [Опис дисципліни]

Колодич, О. Б. та Kolodych, O. B. (2019) Психофізіологія (укр.) Psychophysiology (en.). [Опис дисципліни]

02-05-90 Кондратюк, О. М. (2019) Методичні вказівки до виконання графічних робіт з навчальної дисципліни „Нарисна геометрія” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 208 „Агроінженерія” денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-03-62 Кондрацька, Н. М. (2019) Робоча програма з дисципліни „Фінансовий ринок” для студентів за спеціальністю 072 „Фінанси, банківська справа та страхування”. Program of the Discipline "FINANCIAL MARKET" Specialty 072 «Finance, banking and insurance». [Робочі програми]

Кондрацька, Н. М. та Kondraska, N. M. (2019) Фінансовий ринок (укр.) Financial market (en.). [Опис дисципліни]

06-14-67 Корбутяк, В. І. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Документознавство» для студентів, які навчаються за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» першого (бакалаврського) рівня підготовки. Program of the Discipline "KNOWLEDGE ABOUT DOCUMENTS" list of fields of study 02 «Culture and arts» program subject area 029 «Information, library and archival studies» speciality «Knowledge about documents and information activities». [Робочі програми]

06-14-68 Корбутяк, В. І. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Документне забезпечення діяльності організації» для студентів, які навчаються за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» першого (бакалаврського) рівня підготовки. Program of the Discipline "DOCUMENTARY SUPPORT OF THE ORGANIZATION'S ACTIVITIES" list of fields of study 02 «Culture and arts» program subject area 029 «Information, library and archival studies». [Робочі програми]

06-14-65 Корбутяк, В. І. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Вступ до фаху» для студентів, які навчаються за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» першого (бакалаврського) рівня підготовки. Program of the Discipline "ENTRY TO THE PROFESSION" list of fields of study 02 «Culture and arts» program subject area 029 «Information, library and archival studies». [Робочі програми]

06-14-66 Корбутяк, В. І. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Діловодство» для студентів, які навчаються за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» першого (бакалаврського) рівня підготовки. Program of the Discipline "OFFICE WORK" list of fields of study 02 «Culture and arts» program subject area 029 «Information, library and archival studies». [Робочі програми]

03-01-53 Корнійчук, О. І. (2019) Методичні вказівки до курсової роботи з навчальної дисципліни «Технологія будівельних процесів при реконструкції будівель і споруд» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньої програми «Промислове та цивільне будівництво» усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-01-35 Корнійчук, О. І. (2019) Методичні вказівки до лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Автоматизоване проектування» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Промислове та цивільне будівництво» усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-01-32 Корнійчук, О. І. (2019) Методичні вказівки до курсового проекту №2 з навчальної дисципліни «Залізобетонні та кам’яні конструкції» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Промислове та цивільне будівництво» усіх форм навчання. «Компонування каркасу та збір навантажень на поперечну раму». [Методичне забезпечення]

03-01-33 Корнійчук, О. І. (2019) Методичні вказівки до курсового проекту №2 з навчальної дисципліни «Залізобетонні та кам’яні конструкції» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Промислове та цивільне будівництво» усіх форм навчання. «Статичний розрахунок поперечної рами за допомогою програмного комплексу «Ліра». [Методичне забезпечення]

Корнієнко, В. Я. та Konriyenko, V. Y. (2019) Гірничі машини та комплекси (укр.) Mining machines and complexes (en.). [Опис дисципліни]

Корнієнко, В. Я. та Konriyenko, V. Y. (2019) Ресурсозберігаючі та маловідходні технології (укр.) Resource-saving and low-waste technologies (en.). [Опис дисципліни]

Корнієнко, В. Я. та Konriyenko, V. Y. (2019) Стаціонарні машини (укр.) Stationary machines (en.). [Опис дисципліни]

Корнієнко, В. Я. та Konriyenko, V. Y. (2019) Транспортно-логістичні системи в гірництві (укр.) Transport and logistics systems in mining (en.). [Опис дисципліни]

02-06-30 Корнієнко, В. Я. та Заєць, В. В. (2019) Методичні вказівки до самостійного вивчення навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності та корисні копалини України» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 184 «Гірництво» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-06-29 Корнієнко, В. Я. та Семенюк, В. В. та Романовський, В. Я. (2019) Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни “Стаціонарні машини” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського рівня) спеціальністю 184 “Гірництво” денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-08-37 Король, Б. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Стратегічний менеджмент» для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 073 «Менеджмент. Program of the Discipline «STRATEGIC MANAGEMENT» specialty 073 «MANAGEMENT». [Робочі програми]

06-08-38 Король, Б. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Управління змінами» для студентів, які навчаються за спеціальністю 073 «Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент організацій і адміністрування». Program of the Discipline «CHANGE MANAGEMENT» specialty 073 «MANAGEMENT» specialization «MANAGEMENT OF ORGANIZATIONS AND ADMINISTRATION». [Робочі програми]

06-08-36 Король, Б. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Контролінг» для студентів, які навчаються за спеціальністю 073 «Менеджмент». Program of the Discipline «CONTROLLING» specialty 073 «MANAGEMENT». [Робочі програми]

Коротун, О. П. та Korotun, O. Р. (2019) Рекламна діяльність (укр.) Advertising activity (en.). [Опис дисципліни]

Коротун, О. П. та Korotun, O. Р. (2019) Рекламна діяльність (укр.) Advertising activity (en.). [Опис дисципліни]

Коротун, О. П. та Korotun, O. Р. (2019) Етичний маркетинг (укр.) Ethical marketing (en.). [Опис дисципліни]

Коротун, О. П. та Korotun, O. Р. (2019) Маркетинг в туризмі (укр.) Marketing in tourism (en.). [Опис дисципліни]

Коротун, О. П. та Korotun, O. Р. (2019) Маркетинг в туризмі (укр.) Marketing in tourism (en.). [Опис дисципліни]

Костюкевич, А. М. та Kostiukevych, A. N. (2019) Підприємництво (укр.) Entrepreneurship (en.). [Опис дисципліни]

06-08-06 Костюкевич, Р. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Управління проектами інформатизації» для студентів напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика». Program of the Discipline "Project Management of Informatization". [Робочі програми]

07-03-159 Кочубей, А. В. (2019) Методичні вказівки до семінарських занять і самостійного вивчення навчальної дисципліни «Комунікативна діяльність викладача вищої школи» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 011 «Науки про освіту», спеціалізації «Педагогіка вищої школи» заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-157 Кочубей, А. В. (2019) Методичні вказівки до семінарських занять і самостійного вивчення навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень у галузі психології» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 053 «Психологія», спеціалізації «Психологія» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-158 Кочубей, А. В. (2019) Методичні вказівки до семінарських занять і самостійного вивчення навчальної дисципліни «Педагогічна психологія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 053 «Психологія», спеціалізації «Психологія» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Красовська, Ю. В. та Krasovska, Y. V. (2019) Планування і контроль на підприємстві (укр.) Planning and Control at the enterprise (en.). [Опис дисципліни]

Красовська, Ю. В. та Krasovska, Y. V. (2019) Планування і контроль на підприємстві (укр.) Planning and Control at the enterprise (en.). [Опис дисципліни]

Крутько, Т. В. та Krutko, T. V. (2019) Іноземна мова (англійська) (рівень володіння В2) (укр.) English as a foreign language (Level B2) (en.). [Опис дисципліни]

Крутько, Т. В. та Krutko, T. V. (2019) Ділова іноземна мова (укр.) Foreign Language for Business (en.). [Опис дисципліни]

02-05-92 Крівцов, В. В. (2019) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Інженерна графіка» (Модуль 1. Нарисна геометрія) для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-05-93 Крівцов, В. В. (2019) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Інженерна графіка» (Змістовий модуль 2. Проекції з числовими позначками) для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Крівцов, В. В. та Krivtsov, V. V. (2019) Інженерна графіка (укр.) Engineering Graphics (en.). [Опис дисципліни]

Крівцов, В. В. та Krivtsov, V. V. (2019) Інженерна графіка (укр.) Engineering Graphics (en.). [Опис дисципліни]

Куба, В. В. та Cuba, V. V. (2019) Основи сучасних технологій сушіння та випалювання матеріалів (укр.) Basis of modern technologies of drying and burning of materials (en.). [Опис дисципліни]

Куба, В. В. та Cuba, V. V. (2019) Системи виробництва та розподілу енергоносіїв (укр.) Energy production and distribution systems (en.). [Опис дисципліни]

Куба, В. В. та Cuba, V. V. (2019) Теплотехнологічні процеси та установки (укр.) Heat engineering processes and installations (en.). [Опис дисципліни]

Куба, В. В. та Cuba, V. V. (2019) Тепломасообмін (укр.) Heat-mass exchange (en.). [Опис дисципліни]

Куба, В. В. та Cuba, V. V. (2019) Тепломасообмін (укр.) Heat-mass exchange (en.). [Опис дисципліни]

Куба, В. В. та Cuba, V. V. (2019) Процеси і установки холодильної та кріогенної техніки (укр.) Processes and installations of refrigeration and cryogenic technology (en.). [Опис дисципліни]

Куба, В. В. та Cuba, V. V. (2019) Спеціальні питання тепломасообміну (укр.) Special issues of heat and mass transfer (en.). [Опис дисципліни]

06-01-88 Кузнєцова, Т. В. та Козлюк, В. В. та Сіпайло, Л. Г. (2019) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Економіка підприємства» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини». [Методичне забезпечення]

06-01-89 Кузнєцова, Т. В. та Сіпайло, Л. Г. (2019) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Економіка підприємства" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини». [Методичне забезпечення]

03-09-62 Кусковець, С. Л. (2019) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Основи пожежної безпеки» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 263 «Цивільна безпека» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-09-63 Кусковець, С. Л. (2019) Методичні вказівки до проведення практичних занять і виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Теорія горіння та вибуху» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 263 «Цивільна безпека» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-09-67 Кусковець, С. Л. (2019) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Пожежна безпека виробництв» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 263 «Цивільна безпека» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-09-68 Кусковець, С. Л. (2019) Методичні вказівки до лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Пожежна безпека виробництв» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 263 «Цивільна безпека» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-09-61 Кусковець, С. Л. (2019) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Безпека праці в лісовій та деревообробній галузі» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 263 «Цивільна безпека» спеціалізації «Охорона праці» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-09-69 Кусковець, С. Л. та Шаталов, О. С. (2019) Методичні вказівки до виконання курсової роботи на тему: «Розробка заходів протипожежного характеру для виробничого об’єкта» з навчальної дисципліни «Пожежна безпека виробництв» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 263 «Цивільна безпека» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-02-40 Кушнір, В. П. та Кушнір, О. О. (2019) Методичні вказівки для практичних занять з навчальної дисципліни “Вища математика” з розділів “Функції багатьох змінних”, “Комплексні числа, многочлени, раціональні дроби”, “Інтегральне числення функцій однієї та багатьох змінних”, “Ряди”, “Диференціальні рівняння”, “Ряди Фур’є”, “Перетворення Лапласа та Фур’є”, “Теорія ймовірностей та математична статистика” для здобувачів вищої освіти першого рівня (бакалавр) денної форми навчання за спеціальністю 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”. [Методичне забезпечення]

Кушнір, О. О. та Kushnir, O. O. (2019) Теорія ймовірності та математична статистика (укр.) Probability Theory and Mathematical Statistics (en.). [Опис дисципліни]

02-02-119 Кірічок, О. Г. та Швець, М. Д. та Сорока, В. С. (2019) Методичні вказівки з технологічної практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 3-го курсу спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Л

06-01-221 Лесняк, О. Ю. (2019) Методичні вказівки з проходження виробничої аналітичної практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-01-183 Лесняк, О. Ю. та Шебуня, В. Д. (2019) Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни «Технічне регулювання” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» денної і заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

02−01−445 Лук’янчук, О. П. (2019) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для практичних завдань з навчальної дисципліни “ Основи наукових досліджень “ для здобувачів вищої освіти першого рівня (бакалавр) денної та заочної форм навчання за спеціальностями: 133 Галузеве машинобудування, 208 Агроінженерія. [Методичне забезпечення]

Ляхович, О. О. та Liakhovych, O. O. (2019) Бюджетна система (укр.) Budget system (en.). [Опис дисципліни]

Ляхович, О. О. та Liakhovych, O. O. (2019) Фінансова глобалізація (укр.) Financial globalization (en.). [Опис дисципліни]

03-04-060 Ліпянін, В. А. (2019) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Інженерний захист урбанізованих територій» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-04-530 Ліпянін, В. А. (2019) Робоча програма «Інженерний захист урбанізованих територій» для студентів спеціальності 263 «Цивільна безпека». Program of the Discipline "Engineering protection of urbanized territories" specialty 263 «Civil security». [Робочі програми]

Ліпянін, В. А. та Lipianin, V. A. (2019) Інженерний захист урбанізованих територій (укр.) Engineering protection of urban areas (en.). [Опис дисципліни]

Ліхо, О. А. та Likho, O. A. (2019) Екотоксикологія (укр.) Ecotoxicology (en.). [Опис дисципліни]

Ліхо, О. А. та Likho, O. A. (2019) Метрологія і стандартизація (укр.) Metrology and standardization (en.). [Опис дисципліни]

Ліщинський, А. Г. та Lishchynskyi, A. G. (2019) Управління нерухомістю (укр.) Real Estate Management (en.). [Опис дисципліни]

М

02-06-33 Маланчук, З. Р. та Васильчук, О. Ю. та Семенюк, В. В. (2019) Методичні вказівки до практичних занять із навчальної дисципліни «Буріння свердловин» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 184 «Гірництво» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Маланчук, Л. О. та Malanchuk, L. О. (2019) Управлінське документознавство (укр.) Management Documentation (en.). [Опис дисципліни]

Малевич, Л. Д. та Malevych, L. D. (2019) Ефективна комунікація в професійній діяльності (укр.) Effective communication in professional life (en.). [Опис дисципліни]

Малевич, Л. Д. та Malevych, L. D. (2019) Тренінг з ефективної комунікації (укр.) Effective communication skills training (en.). [Опис дисципліни]

Малевич, Л. Д. та Malevych, L. D. (2019) Риторика (укр.) Rhetoric (en.). [Опис дисципліни]

Малевич, Л. Д. та Malevych, L. D. (2019) Стратегії і тактики успішної бізнес-комунікації (укр.) Strategies and tactics of successful business communication (en.). [Опис дисципліни]

Малевич, Л. Д. та Malevych, L. D. (2019) Українська мова як іноземна (укр.) Ukrainian as a foreign language (en.). [Опис дисципліни]

Малевич, Л. Д. та Дзюба, М. М. та Шийка, С. В та Malevych, L. D. та Dziuba, M. M. та Shyika, S. V. (2019) Українська мова (за професійним спрямуванням) (укр.) Ukrainian language for specific purposes (en.). [Опис дисципліни]

Мальчик, М. В. та Malchyk, M. V. (2019) Публічні закупівлі через систему Prozorro (укр.) Public procurement Prozorro (en.). [Опис дисципліни]

06-13-132 Мальчик, М. В. та Коваль, С. І. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Маркетинг» для студентів, які навчаються за спеціальністю «Маркетинг». Program of the Discipline "Marketing" code and name of the specialty 075 «Marketing». [Робочі програми]

Мальчик, М. В. та Коротун, О. П. та Malchyk, M. V. та Korotun, O. Р. (2019) Основи наукових досліджень (укр.) Basics of the scientific research (en.). [Опис дисципліни]

Мальчик, М. В. та Коротун, О. П. та Malchyk, M. V. та Korotun, O. Р. (2019) Бренд менеджмент (укр.) Brand management (en.). [Опис дисципліни]

Мальчик, М. В. та Коротун, О. П. та Malchyk, M. V. та Korotun, O. Р. (2019) Маркетингові комунікації (укр.) Marketing communications (en.). [Опис дисципліни]

06-13-14 Мальчик, М. В. та Попко, О. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Промисловий маркетинг» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 075 «Маркетинг». Program of the Discipline "Industrial Marketing" specialty 075 "MARKETING". [Робочі програми]

06-13-13 Мальчик, М. В. та Попко, О. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Логістика» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 075 «Маркетинг». Program of the Discipline "Logistics" specialty 075 "MARKETING". [Робочі програми]

06-13-12 Мальчик, М. В. та Попко, О. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Маркетинг промислового підприємства» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 075 «Маркетинг». Program of the Discipline "Marketing of Industrial Enterprise" specialty 075 "MARKETING". [Робочі програми]

06-13-33 Мальчик, М. В. та Толчанова, З. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Маркетинговий менеджмент» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 075 «Маркетинг». Program of the Discipline "Marketing Management" specialty 075 MARKETING. [Робочі програми]

06-13-28 Мальчик, М. В. та Толчанова, З. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Маркетингова товарна політика» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 075 «Маркетинг». Program of the Discipline "Marketing commodity politics" specialty 075 MARKETING. [Робочі програми]

06-13-29 Мальчик, М. В. та Толчанова, З. О. та Мартинюк, О. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Паблік рилейшнз» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 075 «Маркетинг». Program of the Discipline "PUBLIC RELATIONS" specialty 075 MARKETING. [Робочі програми]

Мальчик, М. В. та Толчанова, З. О. та Мартинюк, О. В. та Malchyk, M. V. та Tolchanova, Z. О. та Martyniuk, O. V. (2019) Паблік рилейшнз у бізнесі (укр.) Public relations in business (en.). [Опис дисципліни]

06-13-34 Мальчик, М. В. та Толчанова, З. О. та Попко, О. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Товарознавство» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 075 «Маркетинг». Program of the Discipline "Сommodity" specialty 075 MARKETING. [Робочі програми]

02-01-64 Маркова, О. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Проектування металоконструкцій машин” для студентів за спеціальністю 133 “Галузеве машинобудування” спеціалізація «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання», «Обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів». Program of the Discipline "Design of steel structures of machines" specialty 133 «Industrial Engineering» specialization «Hoisting-and-transport, building, road, reclamation machines and equipment», «Equipment of chemical manufactures and the enterprises of building materials". [Робочі програми]

Мартинюк, Г. Ф. та Martyniuk, G. F. (2019) Державна служба (укр.) Civil service (en.). [Опис дисципліни]

Мартинюк, Г. Ф. та Martyniuk, G. F. (2019) Інформаційна журналістика (укр.) Information Journalism (en.). [Опис дисципліни]

Мартинюк, Г. Ф. та Martyniuk, G. F. (2019) Бібліотечно-інформаційне обслуговування (укр.) Library and information service (en.). [Опис дисципліни]

Мартинюк, Г. Ф. та Martyniuk, G. F. (2019) Організація роботи бібліотечних установ (укр.) Organization of work of library institutions (en.). [Опис дисципліни]

Мартинюк, О. В. та Martyniuk, O. V. (2019) Основи маркетингу (укр.) Fundamentals of Marketing (en.). [Опис дисципліни]

Мартинюк, О. В. та Martyniuk, O. V. (2019) Вступ до спеціальності (укр.) Introduction to specialty (en.). [Опис дисципліни]

04-01-59 Мартинюк, П. М. (2019) Робоча програма «Рівняння математичної фізики» для студентів спеціальності 113 «Прикладна математика». Program of the Discipline «Equations of mathematical physics» Specialty – 113 «Applied Mathematics». [Робочі програми]

04-01-61 Мартинюк, П. М. (2019) Робоча програма «Математичне моделювання» для студентів спеціальності 113 «Прикладна математика». Program of the Discipline «Mathematical Modeling» Specialty – 113 «Applied Mathematics». [Робочі програми]

04-01-62 Мартинюк, П. М. (2019) Робоча програма «Математичне моделювання» для студентів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки». Program of the Discipline «Mathematical Modeling» Specialty – 122 «Computer Sciences» Робоча програма «Математичне моделювання» для студентів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки». Program of the Discipline «Mathematical Modeling» Specialty – 122 «Computer Sciences». [Робочі програми]

Медвідь, С. Х. та Medvid, S. K. (2019) Історія машинобудування (укр.) History engineering (en.). [Опис дисципліни]

Медвідь, С. Х. та Medvid, S. K. (2019) Дорожні та комунальні машини (укр.) Road and communal machines (en.). [Опис дисципліни]

Мельник, Л. В. та Melnyk, L. V. (2019) Фінанси, гроші та кредит (укр.) Finance, money and credit (en.). [Опис дисципліни]

06-03-229 Мельник, Л. В. та Мельник, Л. М. (2019) Конспект лекцій з дисципліни «Гроші і кредит» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 07 «Управління і адміністрування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-03-230 Мельник, Л. В. та Мельник, Л. М. (2019) Методичні вказівки до самостійної підготовки та проведення практичних занять з дисципліни «Гроші і кредит» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 07 «Управління і адміністрування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-03-236 Мельник, Л. М. та Мельник, Л. В. (2019) Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Управління фінансовою санацією підприємства» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-03-237 Мельник, Л. М. та Мельник, Л. В. (2019) Конспект лекцій з дисципліни «Управління фінансовою санацією підприємства» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

02-01-66 Мобіло, Л. В. (2019) Робоча програма з дисципліни “Комплексна механізація в будівництві” для студентів спеціальності 133 “Галузеве машинобудування”. Program of the Discipline "Complex mechanization in construction" specialty 133 "Engineering Sector". [Робочі програми]

Мобіло, Л. В. та Mobilo, L. V. (2019) Машини і обладнання технологічного транспорту (укр.) Machinery and equipment for technological transport (en.). [Опис дисципліни]

06-08-30 Мороз, Е. Г. (2019) Робоча програма «Аналіз господарської діяльності підприємства» для студентів, які навчаються за спеціальністю 073 «Менеджмент». PROGRAM OF THE DISCIPLINE "ANALYSIS OF ECONOMIC ACTIVITY OF ENTERPRISE" Specialty 073 «Management». [Робочі програми]

Мороз, Е. Г. та Moroz, E. H. (2019) Управління ефективністю підприємства (укр.) Enterprise efficiency management (en.). [Опис дисципліни]

Мороз, Е. Г. та Moroz, E. H. (2019) Дослідження галузі та ринків (укр.) Research of industry and markets (en.). [Опис дисципліни]

04-01-58 Мічута, О. Р. (2019) Робоча програма «Методи оптимізації та дослідження операцій» для студентів які навчаються, за спеціальністю 113 «Прикладна математика». Program of the Discipline "Methods of optimization and operations research " specialty 113 “Applied mathematics”. [Робочі програми]

04-01-11 Мічута, О. Р. (2019) Робоча програма «Дискретна математика» для студентів які навчаються, за спеціальністю 113 “Прикладна математика”. Program of the Discipline "Discrete mathematics" specialty 113 “Applied mathematics”. [Робочі програми]

04-01-45 Мічута, О. Р. (2019) Робоча програма “Комп’ютерна дискретна математика” для студентів які навчаються, за спеціальностями 121 "Інженерія програмного забезпечення" та 122 "Комп’ютерні науки". Program of the Discipline "Computer discrete mathematics" specialty 121 "Software Engineering" 122 "Computer Science". [Робочі програми]

Н

08-02-06 Нагорна, О. Б. (2019) Методичні вказівки до лабораторних робіт із навчальної дисципліни «Інноваційні засоби реабілітації» для здобувачів вищої освіти магістерського рівня за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

08-02-27 Нагорна, О. Б. (2019) Методичні вказівки до лабораторних робіт із навчальної дисципліни «Фізична реабілітація в хірургії» для здобувачів вищої освіти бакалаврського рівня зі спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

08-02-33 Нагорна, О. Б. (2019) Методичні вказівки до лабораторних робіт із навчальної дисципліни «Комплексна реабілітація військовослужбовців та членів їх сімей» для здобувачів вищої освіти магістерського рівня за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

02-06-32 Надутий, В. П. та Корнієнко, В. Я. та Семенюк, В. В. (2019) Методичні вказівки до практичних робіт з навчальної дисципліни «Експлуатація гірничих машин та комплексів з виробництва та переробки корисних копалин» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 184 «Гірництво» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-01-456 Налобіна, О. О. (2019) Методичні вказівки (конспект лекцій) «Конструювання вузлів та агрегатів» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Науменко, Ю. В. та Бабич, Я. О. та Макарчук, О. В. та Нечидюк, А. А. та Naumenko, Y. V. та Babych, Y. O. та Makarchuk, O. V. та Nechydiuk, A. A. (2019) Механічне обладнання підприємств будівельних матеріалів (укр.) Mechanical equipment of the enterprises of the building materials (en.). [Опис дисципліни]

Науменко, Ю. В. та Бабич, Я. О. та Нечидюк, А. А. та Naumenko, Y. V. та Babych, Y. O. та Nechydiuk, A. A. (2019) Технологічні комплекси виробництва будівельних матеріалів (укр.) Technological complexes for production building materials (en.). [Опис дисципліни]

06-08-47РП Нетепчук, В. В. (2019) Робоча програма «Самоменеджмент» для студентів галузі знань 07 «Управління і адміністрування» спеціальності 073 “Менеджмент». «SELF-MANAGEMENT» Мenedzhment 073. [Робочі програми]

06-08-46РП Нетепчук, В. В. (2019) Робоча програма «Управління бізнес-процесами» для студентів галузі знань 07 «Управління і адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент». «MANAGING BUSINESS PROCESSES» Мenedzhment 073. [Робочі програми]

06-08-50РП Нетепчук, В. В. (2019) Робоча програма «Управління якістю» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» освітньої програми (спеціалізація) «Управління проектами». QUALITY "MANAGEMENT" 073 "Management" Project Management Specialization. [Робочі програми]

Нетепчук, В. В. та Netepchuk, V. V. (2019) Управління якістю (укр.) Quality management (en.). [Опис дисципліни]

02-06-48 Новак, А. І. (2019) Робоча програма «Розкриття родовищ» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 184 «Гірництво» денної та заочної форм навчання. PROGRAM OF THE DISCIPLINE "DISCLOSURE OF DEPOSITS" specialty 184 "Mining". [Робочі програми]

Новак, А. І. та Novak, A. I. (2019) Аерологія гірничих виробок (укр.) Aerology of mining workings (en.). [Опис дисципліни]

Новак, А. І. та Novak, A. I. (2019) Спорудження гірничих виробок (укр.) Construction of mining works (en.). [Опис дисципліни]

Новак, А. І. та Novak, A. I. (2019) Розкриття родовищ (укр.) Disclosure of deposits (en.). [Опис дисципліни]

Новак, А. І. та Novak, A. I. (2019) Основи менеджменту в гірничому виробництві (укр.) Fundamentals of management in mining (en.). [Опис дисципліни]

Новак, А. І. та Novak, A. I. (2019) Організація та планування гірничого виробництва (укр.) Organization and planning of mining production (en.). [Опис дисципліни]

Новачок, О. М. та Novachok, O. M. (2019) Основи гідроінформатики (укр.) Essentials of Hydroinformatics (en.). [Опис дисципліни]

Новачок, О. М. та Novachok, O. M. (2019) Гідроінформаційні системи (укр.) Hydroinformation systems (en.). [Опис дисципліни]

Новачок, О. М. та Novachok, O. M. (2019) Інформаційні технології у водогосподарському будівництві (укр.) Information technology in water management (en.). [Опис дисципліни]

Нікитенко, Д. В. та Nikytenko, D. V. (2019) Інвестиційна безпека (укр.) Investment security (en.). [Опис дисципліни]

01-04-30 Ніколайчук, О. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Гідротехнічні споруди: греблі на скельній основі» для студентів 2 року підготовки, які навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія», спеціалізацією «Гідротехнічне будівництво» зі скороченим терміном навчання. Program of the Discipline "Hydraulic engineering structures: dams on a rocky basis" specialty 192 «Building and Сivil Engineering». [Робочі програми]

02-01-449 Нікітін, В. Г. та Бундза, О. З. (2019) Методичні вказівки до виконання практичних робіт та курсового проектування з курсу “Вантажопідйомна, транспортуюча та транспортна техніка” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-01-402 Нікітін, В. Г. та Серілко, Д. Л. та Бундза, О. З. (2019) Методичні вказівки до лабораторних робіт з нормативної навчальної дисципліни: “Вантажопідйомна, транспортуюча та транспортна техніка” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальностями 133 „Галузеве машинобудування” 208 „Агроінженерія” денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

О

06-08-63 Окорський, В. П. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Креативний менеджмент» для студентів, які навчаються за спеціальністями: 073 «Менеджмент організацій і адміністрування», 074 «Менеджмент інноваційної діяльності». Program of the Discipline "CREATIVE MANAGEMENT" field of stady: 07 «Management and administration» specialty: 073 «Management and administration», 074 «Management innovation». [Робочі програми]

06-05-69 Олійник, О. О. (2019) Методичні вказівки до практичних занять та самостійного вивчення навчальної дисципліни «Управління ризиками» для здобувачів вищої освіти першого (магістерського) рівня освіти за спеціальністю 051 «Економіка» освітньої програми «Бізнес-аналітика» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-05-43 Олійник, О. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Аналітика ринків» для студентів, які навчаються за спеціальністю 051 «Економіка», освітньо-професійною програмою «Бізнес-аналітика». Program of the Discipline "Market analytics" specialty 051 "Economics". [Робочі програми]

Онищук, Н. В. (2019) ОЦІНЮВАННЯ СТАНУ ҐРУНТОВОГО ПОКРИВУ ГОЩАНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. [Автореферати, дисертації] (Неопублікований)

06-01-244 Онокало, В. Г. (2019) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Економіка підприємства» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-01-246 Онокало, В. Г. (2019) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Економіка підприємства» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-01-48 Остапчук, О. П. (2019) Робоча програма «Чисельні методи математичної фізики» для студентів, які навчаються за спеціальністю 113 “Прикладна математика”. Program of the Discipline "Numerical methods of mathematical physics" specialty 113 “Applied mathematics”. [Робочі програми]

Остапчук, С. М. та Ostapchuk, S. M. (2019) Топографічні плани та карти (укр.) Topographic plans and maps (en.). [Опис дисципліни]

Остапчук, С. М. та Ostapchuk, S. M. (2019) Топографія з основами геодезії (укр.) Topography with the basics of geodesy (en.). [Опис дисципліни]

П

Пахаренко, О. В. та Pakharenko, O. V. (2019) Планування діяльності підприємства сфери послуг (укр.) Planning and organization of business activities (en.). [Опис дисципліни]

06-12-74 Пивоварчук, Л. В. (2019) Робоча програма «Міжнародна інвестиційна діяльність» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини». Program of the Discipline "INTERNATIONAL INVESTMENT ACTIVITY" specialty 292 International economic relations. [Робочі програми]

06-12-74 Пивоварчук, Л. В. (2019) Робоча програма «Міжнародна інвестиційна діяльність» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини». Program of the Discipline "INTERNATIONAL INVESTMENT ACTIVITY" specialty 292 International economic relations. [Робочі програми]

06-12-75 Пивоварчук, Л. В. (2019) Робоча програма «Науковий семінар» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини». Program of the Discipline "SCIENTIFIC SEMINAR" specialty 292 International economic relations. [Робочі програми]

Подлевський, А. А. та Podlevskyi, A. А. (2019) Бізнес-план: просто про складне (укр.) Business-plan: easily about complicated (en.). [Опис дисципліни]

Подлевський, А. А. та Podlevskyi, A. А. (2019) Підприємництво (укр.) Entrepreneurship (en.). [Опис дисципліни]

Подолець, П. М. та Чернюшок, О. В. та Гуменюк, І. С. та Руднєв, С. М. та Жилка, І. С. та Podolets, P. M. та Chernyushok, O. V. та Humenyuk, I. S. та Rudnev, S. M. та Zhilka, I. S. (2019) Рисунок, живопис, скульптура (укр.) Drawing, painting, sculpture (en.). [Опис дисципліни]

Позняковська, Н. М. та Сиротинська, А. П. та Poznyakovska, N. M. та Syrotinska, A. P. (2019) Навчальна практика з організації первинного обліку (укр.) Educational practice of the initial accounting organization (en.). [Опис дисципліни]

05-03-22 Полтавченко, Т. В. (2019) Робоча програма з навчальної дисципліни «Світове рибне господарство. Охорона та відтворення гідробіоресурсів» для студентів зі спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура». Program of the Discipline «World fish gospodarstvо. Okhorona and recreation of gidrobioresursiv» specialty 207 "Aquatic bioresources and aquacultura". [Робочі програми]

05-03-20 Полтавченко, Т. В. (2019) Робоча програма з навчальної дисципліни «Основи марикультури» для студентів за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура». Program of the discipline "Basis of mariculation" specialty 207 "AQUATIC BIORESOURCES AND AQUACULTURE'. [Робочі програми]

05-03-23 Полтавченко, Т. В. (2019) Робоча програма «Організація бізнесу та фінансова діяльність рибогосподарських підприємств» для студентів за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура». Program of the discipline «Organization of business and financial activities of fishing enterprises» branch of knowledge 20 "Agrarian sciences and food" specialty 207 "Aquatic bioresources and aquaculture". [Робочі програми]

05-03-24 Полтавченко, Т. В. (2019) Робоча програма «Санітарний контроль в рибництві. Міжнародна стандартизація та сертифікація готової продукції аквакультури» для студентів за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура». Program of the discipline «SANITARY CONTROL IN FISHING. INTERNATIONAL STANDARDIZATION AND CERTIFICATION OF FINISHED FISH" specialty 207 "Aquatic bioresources and aquaculture". [Робочі програми]

05-03-16 Полтавченко, Т. В. (2019) Робоча програма «Зоологія (безхребетних і хордових)» для студентів зі спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура». Program of the discipline «ZOОLOLOGY (INFLUENBED AND HORSE)» branch of knowledge 20 "Agrarian sciences and food" specialty 207 "Aquatic bioresources and aquacultura". [Робочі програми]

05-03-19 Полтавченко, Т. В. (2019) Робоча програма «Санітарія та гігієна в рибництві» для студентів спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура». Programof the Discipline «Sanitation and hygiene in fish farming» Branch of knowledge 20 Agrarian sciences and food Specialty 207 Aquatic biodiversity and aquaculture. [Робочі програми]

05-03-21 Полтавченко, Т. В. (2019) Робоча програма з навчальної дисципліни «Технологія переробки риби та стандартизація продукції аквакультури» для студентів спеціальності 207 “Водні біоресурси та аквакультура”. Program of the discipline "Technology of processing of fish and standardization of products of aquiculture" specialty 207 "AQUATIC BIORESOURCES AND AQUACULTURE". [Робочі програми]

05-03-18 Полтавченко, Т. В. (2019) Робоча програма «Іхтіопатологія риб» для студентів за спеціальністю «Водні біоресурси та аквакультура». Program of the Discipline ICHTIOPATHOLOGY OF FISH Branch of knowledge 20 Agrarian sciences and food Specialty 207 AQUATIC BIORESOURCES AND AQUACULTURE. [Робочі програми]

05-03-30 Полтавченко, Т. В. та Волкошовець, О. В. (2019) Робоча програма «Гістологія та ембріологія водних тварин» для студентів за спеціальністю «Водні біоресурси та аквакультура». Program of the discipline "HISTOLOGY AND EMBRYOLOGY OF WATER ANIMALS" branch of knowledge 20 "Agrarian sciences and food" Specialty 207 Aquatic bioresources and aquaculture. [Робочі програми]

06-03-60 Полінчук, О. П. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Аналіз діяльності фінансово-кредитних установ» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної і заочної форми навчання. Program of the Discipline "Analysis of the activity of financial and credit institutions" specialty 072 «Finance, Banking and Insurance». [Робочі програми]

Полінчук, О. П. та Polinchuk, O. P. (2019) Аналіз діяльності фінансово-кредитних установ (укр.) Analysis of the activity of financial and credit institutions (en.). [Опис дисципліни]

Попко, О. В. та Popko, O. V. (2019) Промисловий маркетинг (укр.) Industrial Marketing (en.). [Опис дисципліни]

Попко, О. В. та Popko, O. V. (2019) Промисловий маркетинг (укр.) Industrial Marketing (en.). [Опис дисципліни]

Попович, Р. Г. та Popovych, R. H. (2019) Латинська мова (укр.) Latin Language (en.). [Опис дисципліни]

05-02-10 Прищепа, А. М. (2019) Робоча програма з навчальної дисципліни “Екологічна безпека регіонів” для студентів які навчаються за спеціальністю 101 "Екологія", 183 "Технології захисту навколишнього середовища". Program of the Discipline "Environmental safety of the regions" specialty 101 "Ecology", 183 "Environmental protection technologies". [Робочі програми]

04-01-40 Прищепа, О. В. (2019) Робоча програма “Теорія ймовірностей і математична статистика” для студентів, які навчаються за спеціальностями 122 “Комп’ютерні науки” та 121 “Інженерія програмного забезпечення”. Program of the Educational Discipline "Probability theory and mathematical statistics" specialty 122 “Computer science” 121 “Software Engineering”. [Робочі програми]

Проценко, С. Б. та Protsenko, S. B. (2019) Інженерна інфраструктура будівель та споруд (укр.) Autonomous systems of engineering equipment for buildings and structures (en.). [Опис дисципліни]

Пугачов, Є. В. та Pugachov, E. V. (2019) Будівельна фізика (укр.) Building physics (en.). [Опис дисципліни]

Пугачов, Є. В. та Pugachov, E. V. (2019) Нарисна геометрія (укр.) Descriptive geometry (en.). [Опис дисципліни]

Пугачов, Є. В. та Кундрат, Т. М. та Літніцький, С. І. та Pugachov, E. V. та Kundrat, T. M. та Litnitskyi, S. I. (2019) Архітектурні конструкції (укр.) Architectural designs (en.). [Опис дисципліни]

Р

02-03-34 Рижий, О. П. та Стадник, О. С. (2019) Робоча програма «Організація автомобільних перевезень, дорожні умови та безпека руху» для студентів спеціальності 274 «Автомобільний транспорт». Program of the Discipline "ORGANIZATION OF AUTOMOBILE TRANSPORTATION, ROAD CONDITIONS AND TRAFFIC SAFETY" specialty 274 «Automobile transport». [Робочі програми]

Ровенець, Т. О. та Rovenets, T. O. (2019) Облік і аудит управлінської діяльності (укр.) Accounting and Audit of Managerial Activity (en.). [Опис дисципліни]

Рощик, І. А. та Roshchyk, I. A. (2019) Облік і звітність в управлінні персоналом (укр.) Accounting and reporting in personnel management (en.). [Опис дисципліни]

Рощик, І. А. та Roshchyk, I. A. (2019) Технології управління персоналом (укр.) Human Resources Management Technologies (en.). [Опис дисципліни]

Рощик, І. А. та Roshchyk, I. A. (2019) Методологія наукових досліджень (укр.) Methodology of scientific research (en.). [Опис дисципліни]

Рощик, І. А. та Roshchyk, I. A. (2019) Менеджмент продуктивності (укр.) Productivity management (en.). [Опис дисципліни]

Рощик, І. А. та Roshchyk, I. A. (2019) Соціально-економічна статистика і аналітика (укр.) Socio-economic statistics and analytics (en.). [Опис дисципліни]

Ряба, О. І. та Ryaba, O. I. (2019) Інституційна економіка (укр.) Institutional Economics (en.). [Опис дисципліни]

С

Сазонець, І. Л. та Sazonets, I. L. (2019) Державне та регіональне управління (укр.) State and regional government (en.). [Опис дисципліни]

06-14-16 Сазонець, І. Л. та Цецик, Я. П. (2019) Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Публічні засади адміністративної діяльності» для студентів спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-05-39 Самолюк, Н. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Управління персоналом» для здобувачів вищої освіта першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 051 «Економіка», спеціалізацією «Управління персоналом і економіка праці». Program of the Discipline "Personnel Management" specialty 051 "Economy". [Робочі програми]

06-05-40 Самолюк, Н. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія праці» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня всіх спеціальностей НУВГП. Program of the Discipline "Psychology of Labour" specialty all specialties. [Робочі програми]

06-02-258 Сиротинська, А. П. (2019) Методичні вказівки та завдання до лабораторних занять з навчальної дисципліни «Автоматизація бухгалтерського обліку» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 051 "Економіка (Економічна кібернетика)" денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-02-257 Сиротинська, А. П. (2019) Методичні вказівки до самостійного вивчення навчальної дисципліни «Автоматизація бухгалтерського обліку» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 051 Економіка (Економічна кібернетика) денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Сиротинська, А. П. та Sirotinska, A. P. (2019) Автоматизація бухгалтерського обліку (укр.) Automation of accounting (en.). [Опис дисципліни]

Сиротинський, О. А. та Sirotinsky, A. (2019) Основи САПР (укр.) Fundamentals of CAD (en.). [Опис дисципліни]

06-08-49 Скрипчук, П. М. (2019) Робоча програма «Товарознавство в галузі» для студентів, які навчаються за спеціальністю 073 «Менеджмент». PROGRAM OF THE DISCIPLINE "COMMODITY STUDIES IN INDASTRY" specialty 073 «Management». [Робочі програми]

06-08-48 Скрипчук, П. М. (2019) Робоча програма «Екологічний менеджмент» для студентів, які навчаються за спеціальністю 073 «Менеджмент». PROGRAM OF THE DISCIPLINE "ENVIRONMENTAL MANAGEMENT" Specialty 073 «Management». [Робочі програми]

07-02-25 Словська, І. Є. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Виборче право» для студентів денної і заочної форм, за спеціальністю 081 «Право». Program of the Discipline "ELECTORAL LAW" speciality 081 «Law». [Робочі програми]

07-03-163 Сокаль, В. А. (2019) Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення навчальної дисципліни «Педагогіка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврсього) рівня за спеціальністю 015.10 “Професійна освіта. Комп'ютерні технології" денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-101 Сокаль, В. А. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Педагогіка» для здобувачів вищої освіти І (бакалаврського) освітнього рівня спеціальності 015.10 “Професійна освіта. Комп'ютерні технології”. Program of the Discipline "PEDAGOGY" specialty 015.10 "Professional education. Computer technology ". [Робочі програми]

07-03-162 Сокаль, В. А. (2019) Методичні вказівки до семінарських занять з навчальної дисципліни «Педагогіка. Соціальна педагогіка. Корекційна педагогіка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 053 «Психологія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-102 Сокаль, В. А. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Педагогіка. Соціальна педагогіка. Корекційна педагогіка» для здобувачів вищої освіти І (бакалаврського) освітнього рівня спеціальності 053 “Психологія”. Program of the Discipline "PEDAGOGY. SOCIAL PEDAGOGY. CORRECTIVE PEDAGOGY." specialty 053"Psychology ". [Робочі програми]

05-03-25 Сондак, В. В. (2019) Робоча програма з навчальної дисципліни «Гідробіологія» для студентів спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура». Program of the Discipline "HIDROBIOLOGY" specialty 207 "Aquatic bioresources and aquacultura". [Робочі програми]

05-03-27 Сондак, В. В. (2019) Робоча програма «Аквакультура штучних водойм» для студентів спеціальності207 «Водні біоресурси та аквакультура». Program of the Discipline «AQUACULTURE OF ARTIFICIAL WATER» branch of knowledge 20 "Agrarian sciences and food" specialty 207 "Aquatic bioresources and aquacultura". [Робочі програми]

05-03-17 Сондак, В. В. (2019) Робоча програма «Вступ до спеціальності» для студентів спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура». Program of the Discipline «VSTUP DO SPETSIALʹNOSTI» Branch of knowledge 20 Agrarian sciences and food Specialty 207 Aquatic bioresources and aquacultura. [Робочі програми]

05-03-26 Сондак, В. В. (2019) Робоча програма з навчальної дисципліни «Теоретичні основи рибництва» для студентів спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура». Program of the discipline "Theoretical basis of fishing" specialty 207 "Aquatic bioresources and aquacultura". [Робочі програми]

Сорока, В. С. та Soroka, V. S. (2019) Комерційна робота на транспорті (укр.) Commercial work on transport (en.). [Опис дисципліни]

Сорока, В. С. та Soroka, V. S. (2019) Основи менеджменту (укр.) Fundamentals of Management (en.). [Опис дисципліни]

Сорока, В. С. та Soroka, V. S. (2019) Проектний аналіз (укр.) Project analysis (en.). [Опис дисципліни]

07-03-145 Ставицький, О. О. (2019) Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення навчальної дисципліни «Історія психології» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-146 Ставицький, О. О. (2019) Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-147 Ставицький, О. О. (2019) Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення навчальної дисципліни «Антропологія» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-148 Ставицький, О. О. (2019) Методичні вказівки до лабораторних робіт та самостійного вивчення навчальної дисципліни «Практикум з психології» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-149 Ставицький, О. О. (2019) Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення навчальної дисципліни «Диференціальна психологія» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-150 Ставицький, О. О. (2019) Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення навчальної дисципліни «Психодіагностика та корекція» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-153 Ставицький, О. О. (2019) Методичні рекомендації до конспектування лекцій та першоджерел з психології для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-151 Ставицький, О. О. (2019) Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення навчальної дисципліни «Психологія конфлікту» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія» денної і заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-152 Ставицький, О. О. (2019) Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення навчальної дисципліни «Психологія підприємницької діяльності» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія» денної і заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-08-61 Стасюк, Б. Б. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Управлінські рішення" для студентів за спеціальністю 073 «Менеджмент». Program of the discipline "Managerial decisions" for speciality 073 «Management». [Робочі програми]

06-08-58 Стасюк, Б. Б. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Основи менеджменту" для студентів за спеціальністю 151 «Автоматизція та компютерно-інтегровані технології». Program of the Discipline "Fundamentals of Management" for 151 «Automation and computer-integrated technologies» specialties. [Робочі програми]

06-08-59 Стасюк, Б. Б. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Менеджмент на автотранспорті" для студентів за спеціальністю 274 «Автомобільний транспорт». Program of the Discipline "Transport management" for specialty 274 «Automobile transport». [Робочі програми]

06-08-60 Стасюк, Б. Б. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Менеджмент" для студентів за всіх спеціальностей ННІЕМ. Program of the Discipline "Мanagement" For all ННІЕМ specialties. [Робочі програми]

Стасюк, Б. Б. та Stasiuk, B. B. (2019) Основи менеджменту (укр.) Fundamentals of Management (en.). [Опис дисципліни]

Стасюк, Б. Б. та Stasiuk, B. B. (2019) Менеджмент (укр.) Management (en.). [Опис дисципліни]

05-02-183 Статник, І. І. та Буднік, З. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Екологічні системи та ГІС технології» для студентів, які навчаються за спеціальностями 101 «Екологія» та 183 «Технології захисту навколишнього середовища». Program of the Discipline "ECOLOGICAL SYSTEMS AND GIS OF TECHNOLOGY ARE IN FORESTRY" specialty 101 "Ecology", 183 "Environmental protection technology". [Робочі програми]

06-01-188 Стахів, О. А. та Адамчук, Т. Л. (2019) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Економіка торгівельного підприємства» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної і заочної форм навчання на тему: «Підвищення ефективності діяльності торгівельного підприємства». [Методичне забезпечення]

Судук, О. Ю. та Suduk, O. Y. (2019) Корпоративна соціальна відповідальність (укр.) Corporate social responsibility (en.). [Опис дисципліни]

Судук, О. Ю. та Suduk, O. Y. (2019) Корпоративна соціальна відповідальність (укр.) Corporate social responsibility (en.). [Опис дисципліни]

Т

04-02-132 Тадеєв, П. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни Алгебра та геометрія для студентів, які навчаються за спеціальністю: 121 ««Інженерія програмного забезпечення. Інтернет речей»; 122 «Комп’ютерні науки». Program of the Discipline "ALGEBRA AND GEOMMETRY" Speciality 121 «Software Engineering. Internet of Things» 122 «Computer Scicnces». [Робочі програми]

Тимейчук, О. Ю. та Tymeichuk, O. Y. (2019) Математичне моделювання теплотехнологічних систем та процесів (укр.) Mathematical modeling of heat engineering systems and processes (en.). [Опис дисципліни]

06-12-95 Тихончук, Л. Х. (2019) Робоча програма «Міжнародні економічні конфлікти та їх подолання» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини». Program of the Discipline "INTERNATIONAL ECONOMIC CONFLICTS THEIR EXTENSIONS". [Робочі програми]

06-12-93 Тихончук, Л. Х. (2019) Робоча програма "Міжнародна економічна діяльність України" длястудентів, які навчаються, за спеціальністю 292 міжнародна економічна діяльність України. PROGRAM OF THE DISCIPLINE "INTERNATIONAL ECONOMIC ACTIVITYOF UKRAINE" specialty 292 "International Economic Relations". [Робочі програми]

06-12-94 Тихончук, Л. Х. (2019) Робоча програма «Міжнародна логістика» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за напрямом підготовки 6.030.503 "Міжнародна економіка". Program of the Discipline "Іnternational logistics". [Робочі програми]

Тихончук, Л. Х. та Tykhonchuk, L. K. (2019) Міжнародна логістика (укр.) Іnternational logistics (en.). [Опис дисципліни]

Трофимчук, І. П. та Trofimchuk, I. P. (2019) Котельні установки промислових підприємств (укр.) Boiler installations of industrial enterprises (en.). [Опис дисципліни]

Трофимчук, І. П. та Trofimchuk, I. P. (2019) Теплотехнічні вимірювання та прилади (укр.) Thermotechnical measurements and devices (en.). [Опис дисципліни]

03-10-55 Туровська, Г. І. (2019) Робоча програма «Психологія праці та її безпеки» для студентів, які навчаються за спеціальністю 263 «Цивільна безпека». Program of the Discipline "LABOR PSYCHOLOGY AND ITS SECURITY" specialty 263 «Civil security» specialization «Labour protection». [Робочі програми]

03-10-35 Туровська, Г. І. (2019) Робоча програма «Правові основи та управління цивільною безпекою» для студентів, які навчаються за спеціальністю 263 «Цивільна безпека». Program of the Discipline "LEGAL BASES AND CIVIL SECURITY MANAGEMENT" specialty 263 «Civil security» specialization «Labour protection». [Робочі програми]

03-10-54 Туровська, Г. І. (2019) Робоча програма «Безпека життєдіяльності» для студентів, які навчаються за спеціальністю 263 «Цивільна безпека». Program of the Discipline "LIFE SAFETY" specialty 263 «Civil security» specialization «Labour protection». [Робочі програми]

01-01-29 Турченюк, В. О. та Козішкурт, С. М. (2019) Робоча програма навчальної практики з водної інженерії для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» денної форми навчання. WORKING PROGRAM OF EDUCATIONAL "PRACTICE FOR WATER ENGINEERING" specialty 194 Hydrotechnical engineering, water engineering and water technology. [Робочі програми]

01-01-27 Турченюк, В. О. та Козішкурт, С. М. та Дем’янюк, А. В. (2019) Робоча програма навчальної ознайомчої практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» денної форми навчання. WORK PROGRAM OF EDUCATIONAL AND INTRODUCTORY PRACTICE specialty 194 "Hydrotechnical engineering, water engineering and water technology". [Робочі програми]

Турчина, К. П. та Turchina, K. P. (2019) Захист і відновлення деградованих земель (укр.) Protection and restoration of degraded lands (en.). [Опис дисципліни]

Турчина, К. П. та Turchina, K. P. (2019) Рекультивація земель порушених видобутком бурштину (укр.) Reclamation of the lands affected by the extraction of amber (en.). [Опис дисципліни]

Тхорук, Є. І. та Tkhoruk, E. I. (2019) Мультимодальні перевезення (укр.) Multimodal transportation (en.). [Опис дисципліни]

02-02-52 Тхорук, Є. І. та Кучер, О. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Методологія наукових досліджень” для студентів спеціальності 275 “Транспортні технології (на автомобільному транспорті)”. Work Program of the discipline "Methodology of scientific research" specialty 275 “Transport technologies (on road transport)”. [Робочі програми]

Ф

Федорук, М. І. (2019) ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНВЕСТУВАННЯ В ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ У ЖИТЛОВИХ І ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЛЯХ. [Автореферати, дисертації] (Неопублікований)

03-09-55 Филипчук, В. Л. (2019) Методичні вказівки до виконання до практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Розслідування нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 263 «Цивільна безпека» (спеціалізація «Охорона праці») денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-09-56 Филипчук, В. Л. (2019) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Промислова екологія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 263 «Цивільна безпека» (спеціалізація «Охорона праці») денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-09-58 Филипчук, В. Л. (2019) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 263 «Цивільна безпека» (спеціалізація «Охорона праці») денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-09-57 Филипчук, В. Л. (2019) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Безпека експлуатації інженерних мереж» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 263 «Цивільна безпека» (спеціалізація «Охорона праці») денної та заочної форм навчання Європейська кредитно-трансферна система. [Методичне забезпечення]

03-09-60 Филипчук, В. Л. (2019) Методичні вказівки до виконання курсової роботи «Розслідування нещасного випадку на виробництві» з навчальної дисципліни «Розслідування нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 263 «Цивільна безпека» (спеціалізація «Охорона праці») денної та заочної форм навчання Європейська кредитно-трансферна система. [Методичне забезпечення]

Х

01-04-23 Хлапук, М. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Основи гідротехніки і нормативна документація в гідротехнічному будівництві» для студентів 4 курсу за спеціальністю 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології». Program of the Discipline Fundamentals of hydraulic engineering and normative documentation in hydraulic engineering specialty 194 «Hydrotechnical building, water ingineering and water. [Робочі програми]

04-03-55 Христюк, А. О. (2019) Робоча програма з дисципліни «Історія науки і техніки в галузі» для студентів спеціальності 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. Program of the Discipline «HISTORY OF SCIENCE AND TECHNIC IN THE FIELD» Specialty 151 «Automation and computer integrated technologies». [Робочі програми]

Христюк, А. О. та Khrystyuk, A. O. (2019) Електротехнічні матеріали (укр.) Electrical engineering materials (en.). [Опис дисципліни]

Христюк, А. О. та Khrystyuk, A. O. (2019) Історія науки і техніки в галузі (укр.) History of science and technic in the field (en.). [Опис дисципліни]

Христюк, А. О. та Khrystyuk, A. O. (2019) Монтаж і експлуатація електротехнічного обладнання (укр.) Installation and operation of electrical equipment (en.). [Опис дисципліни]

Ц

06-14-41 Цецик, Я. П. (2019) Методичні вказівки до виконання практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Соціологія громадської думки» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 061 «Журналістика» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Цецик, Я. П. та Tsetsyk, Y. P. (2019) Соціологія громадської думки (укр.) Sociology of public opinion (en.). [Опис дисципліни]

07-02-60 Цимбалюк, В. І. та Сахнюк, В. В. (2019) Методичні вказівки до практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Судова бухгалтерія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 081 «Право» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Ш

03-09-64 Шаталов, О. С. (2019) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Інженерний захист населення» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 263 «Цивільна безпека» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-09-65 Шаталов, О. С. (2019) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Атестація та паспортизація робочих місць» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 263 «Цивільна безпека» за всіма формами навчання. [Методичне забезпечення]

03-09-66 Шаталов, О. С. (2019) Методичні вказівки до лабораторних занять з навчальної дисципліни «Атестація та паспортизація робочих місць» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 263 «Цивільна безпека» усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

Шаталов, О. С. та Shatalov, O. S. (2019) Інженерний захист населення (укр.) Engineering protection of the population (en.). [Опис дисципліни]

02-02-56 Швець, М. Д. та Кірічок, О. Г. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Технологічна практика» для здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)». Work Program of the Discipline "Technological practice" specialty 275 «Transport technologies (on road transport)». [Робочі програми]

Швець, Ф. Д. та Shvets, F. D. (2019) Менеджмент ощадливого виробництва (укр.) Management of economical production (en.). [Опис дисципліни]

05-03-40 Шепелюк, С. М. (2019) Робоча програма “Фермерське рибництво” для студентів які навчаються за спеціальністю 207 Водні біоресурси та аквакультура. PROGRAM OF THE DISCIPLINE "FARM FISH FARMING" Branch of knowledge 20 Agrarian sciences and food Specialty 207 Aquatic bioresources and aquacultura. [Робочі програми]

05-03-09 Шепелюк, С. М. (2019) Робоча програма «Основи промислового рибальства» для студентів які навчаються за спеціальністю 207 Водні біоресурси та аквакультура. PROGRAM OF THE DISCIPLINE "FUNDAMENTALS OF INDUSTRIAL FISHERIES" Specialty 207 Aquatic bioresources and aquacultura. [Робочі програми]

05-03-08 Шепелюк, С. М. (2019) Робоча програма «Розведення та селекція риб» для студентів які навчаються за спеціальністю 207 Водні біоресурси та аквакультура. Program of the Discipline "BREEDING AND SELECTION FISH" Specialty 207 Aquatic bioresources and aquacultura. [Робочі програми]

05-03-07 Шепелюк, С. М. (2019) Робоча програма «Анатомія риб» для студентів які навчаються за спеціальністю 207 Водні біоресурси та аквакультура. Program of the Discipline FISH ANATOMY Branch of knowledge 20 Agrarian sciences and food Specialty 207 Aquatic bioresources and aquacultura. [Робочі програми]

Шийка, С. В та Shyika, S. V. (2019) Лінгвістичні основи документознавства (укр.) Linguistic Foundations of Documentation (en.). [Опис дисципліни]

Шийка, С. В та Shyika, S. V. (2019) Українська мова в засобах масової комунікації (укр.) Ukrainian language in Mass Media (en.). [Опис дисципліни]

06-03-227 Шило, Ж. С. (2019) Методичні вказівки до виконання практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Фінанси» для здобувачів вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» першого (бакалаврського) рівня денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-03-228 Шило, Ж. С. та Кондрацька, Н. М. (2019) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Фінанси» для здобувачів вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» першого (бакалаврського) рівня денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Шихевич, М. П. та Shykhevych, M. P. (2019) Польська мова (укр.) Polish (en.). [Опис дисципліни]

Ю

06-05-42 Юрчик, Г. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Системи і механізми соціального захисту» для здобувачів вищої освіта першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 051 «Економіка» за освітньою програмою «Управління персоналом і економіка праці». Program of the Discipline "Systems and mechanisms of social protection" specialty 051 "Economy". [Робочі програми]

06-05-41 Юрчик, Г. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Планування і організація бізнесу» для здобувачів вищої освіта першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 051 «Економіка» за освітніми програмами «Управління персоналом і економіка праці», «Бізнес-аналітика». Program of the Discipline "Planning and business organization" specialty 051 Economy. [Робочі програми]

Юрчик, Г. М. та Urchik, G. M. (2019) Планування і організація бізнесу (укр.) Planning and business organization (en.). [Опис дисципліни]

Юрчик, Г. М. та Urchik, G. M. (2019) Системи і механізми соціального захисту (укр.) Systems and mechanisms of social protection (en.). [Опис дисципліни]

Я

06-14-69 Якимчук, А. Ю. та Валюх, А. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Публічне адміністрування» для студентів спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». Program of the Discipline «Public administration» 281 Public Management and Administration. [Робочі програми]

07-03-126 Якубовська, С. С. (2019) Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення з дисципліни «Психологія управління» для для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 053 «Психологія» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-125 Якубовська, С. С. (2019) Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення з навчальної дисципліни «Психологія управління» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 053 «Психологія» заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-02-59 Ясковець, О. А. (2019) Методичні вказівки до практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Податкове та митне право» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 081 «Право» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Цей список був створений у Tue Feb 19 20:03:57 2019 UTC.