Items where Year is 2019

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: C | K | P | Z | І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я
Number of items: 1528.

C

06-08-54 Cудук, О. Ю. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Бізнес-планування та експертиза проектів» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» освітньої програми «Управління проектами». PROGRAM OF THE DISCIPLINE "BUSINESS PLANNING AND EXPERTISE OF PROJECTS" Specialty 073 «Management». [Робочі програми]

06-08-52 Cудук, О. Ю. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Проектний аналіз» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» освітньої програми «Управління проектами». PROGRAM OF THE DISCIPLINE "PROJECT ANALYSIS" Specialty 073 «Management». [Робочі програми]

06-08-51 Cудук, О. Ю. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Корпоративна соціальна відповідальність» для студентів всіх спеціальностей НУВГП. PROGRAM OF THE DISCIPLINE "CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY" training direction 6.030601 «Management». [Робочі програми]

K

Kalyayev, Anatoliy and Efimov, Gennadiy and Motornyy, Volodymyr and Dzianyy, Rostyslav and Akimova, Liudmyla (2019) Global Security Governance: Conceptual Approaches And Practical Imperatives. Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020. pp. 4484-4495.

P

Povoroznyuk, A. I. and Filatova, A. E. and Kovalenko, A. S. and Azarkhov, O. Yu. and Savinа, N. B. and Pinaieva, O. Yu. and Smolarz, A. and Gromaszek, K. and Kalizhanova, A. (2019) Developing a mathematical model of instrumental examination of patients. Taylor & Francis Group. pp. 163-172.

Z

04-01-63 Zubyk, Y. Y. and Zubyk, Y. M. (2019) Work program of the academic discipline "Operating systems" for applicants of higher education of the first (Bachelor) level in specialties: 113 "Applied mathematics", 121 "Software engineering (Internet of things)", 122 "Computer sciences", full-time and part-time study. [Робочі програми]

І

06-01-64 Іванченко, А. М. (2019) Робоча програма з “Основи економіки, економіки будівництва” для студентів, які навчаються за спеціальністю 192 “Будівництво та цивільна інженерія. Program of the Discipline «Fundamentals of economics, construction economics» discipline 0601 «Construction and architecture». [Робочі програми]

Іванчук, Н. В. (2019) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ФІЛЬТРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ГРУНТОВИХ СЕРЕДОВИЩАХ З УРАХУВАНЯМ ВПЛИВУ ЕЛЕМЕНТІВ ІНЖЕНЕРНИХ СПОРУД. [Автореферати, дисертації] (Unpublished)

Іванчук, Н. В. (2019) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ФІЛЬТРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ГРУНТОВИХ СЕРЕДОВИЩАХ З УРАХУВАНЯМ ВПЛИВУ ЕЛЕМЕНТІВ ІНЖЕНЕРНИХ СПОРУД. [Автореферати, дисертації] (Unpublished)

04-01-22 Іванчук, Н. В. (2019) Робоча програма "Програмування і підтримка веб-застосувань" для студентів, які навчаються за спеціальністю 113 "Прикладна математика. Program of the Discipline "Programming and support for web-applications" specialty 113 “Applied mathematics”. [Робочі програми]

04-01-21 Іванчук, Н. В. (2019) Робоча програма "Програмування засобами C#.NET" для студентів, які навчаються за спеціальністю 113 "Прикладна математика". Program of the Discipline "Programming by means of C#.NET" specialty 113 “Applied mathematics”. [Робочі програми]

02-03-80 Івасюк, П. І. and Морозюк, С. В. and Ігнатюк, Р. М. (2019) Методичні вказівки для виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Ресурсозбереження у виробничих процесах» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-02-126 Іващук, Я. Г. (2019) Робоча програма ”Математичний аналіз” для студентів, які навчаються за спеціальністю 121 "Інженерія програмного забезпечення" (Інтернет речей), 122 "Комп"ютерні науки". Program of the Discipline "Mathematical analysis" specialty 121 "Software Engineering" (Internet of Things), 122 "Computer sciences". [Робочі програми]

Іващук, Я. Г. and Ivashchuk, Y. G. (2019) Вища математика (укр.) Higher Mathematics (en.). [Опис дисципліни]

Іващук, Я. Г. and Ivashchuk, Y. G. (2019) Вища математика (укр.) Higher Mathematics (en.). [Опис дисципліни]

Іващук, Я. Г. and Ivashchuk, Y. G. (2019) Вища математика (укр.) Higher Mathematics (en.). [Опис дисципліни]

Іващук, Я. Г. and Ivashchuk, Y. G. (2019) Математичний аналіз (укр.) Mathematical analysis (en.). [Опис дисципліни]

Іващук, Я. Г. and Ivashchuk, Y. G. (2019) Математичний аналіз (укр.) Mathematical analysis (en.). [Опис дисципліни]

Ільїн, Л. В. and Ilyin, L. V. (2019) Туризмологія (укр.) Tourismology (en.). [Опис дисципліни]

А

Акімов, О. О. and Akimov, O. O. (2019) РОБАСТНІСТЬ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ: СИСТЕМОГЕНЕЗНИЙ КОНТЕКСТ. Інвестиції: практика та досвід (5). pp. 104-109.

Акімова, А. О. and Акімова, Анас. О. and Akimova, А. О. and Akimova, Anas. O. (2019) Особенности визуального и вербального в драме Хэ Цзина-Чжи и Дина Ни «Седая девушка» (1943–1945 годы). Актуальні питання гуманітарних наук (23). pp. 44-49.

Акімова, Л. М. (2019) ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД. ЛНУ ім. Івана Франка. pp. 13-16.

Акімова, Л. М. (2019) СУЧАСНИЙ СТАН АДМІНІСТРУВАННЯ ПДВ В УКРАЇНІ. НУВГП. pp. 331-333.

06-03-247 Акімова, Л. М. (2019) Методичні вказівки з переддипломної практики для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 073 «Менеджмент» спеціалізації «Управління фінансово-економічною безпекою» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Акімова, Л. М. and Akimova, L. M. (2019) ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЯК СУБ'ЄКТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ: СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ. Інвестиції: практика та досвід (5). pp. 110-115.

03-03-019 Алексієвець, І. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Системи автоматизованого проектування автомобільних доріг" для студентів спеціальності 192 „Будівництво та цивільна інженерія, освітньо-професійна програма "Автомобільні дороги і аеродроми". Pprogram of the discipline “Systems of automated design of road” for students of speciality 192 "Construction and civil engineering", educational-professioonal program "Automobile roads and aerodroms". [Робочі програми]

03-05-32 Андрушков, В. І. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Експлуатація і реконструкція мостових споруд” для студентів, які навчаються за спеціальностю 192 „Будівництво та цивільна інженерія”, спеціалізації «Мости і транспортні тунелі», бакалавр (зі скороченим терміном навчання). Program of the Discipline " Operation and reconstruction of bridge structures " specialty 192 Construction and Civil Engineering. [Робочі програми]

03-05-29 Андрушков, В. І. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Опір матеріалів” для студентів, які навчаються за спеціальностю 192 „Будівництво та цивільна інженерія”. Program of the Discipline "Resistance of materials" specialty 192 "Construction and Civil Engineering". [Робочі програми]

03-05-30 Андрушков, В. І. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Опір матеріалів та будівельна механіка” для студентів, які навчаються за спеціальністю 194 „Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології”, бакалавр. Program of the Discipline "Resistance of materials and construction mechanics" specialty 194 "Hydrotechnical construction, water engineering and water technologies". [Робочі програми]

Андрушков, В. І. and Andrushkov, V. I. (2019) Експлуатація і реконструкція мостових споруд (укр.) Operation and reconstruction of bridge structures (en.). [Опис дисципліни]

Андрушков, В. І. and Andrushkov, V. I. (2019) Опір матеріалів та будівельна механіка (укр.) Resistance of materials and construction mechanics (en.). [Опис дисципліни]

06-14-59 Антонова, C. Є. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційно-аналітична діяльність» для студентів, які навчаються за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» першого (бакалаврського) рівня підготовки денної форми. Program of the Discipline "INFORMATIONAL AND ANALYTICAL ACTIVITY" specialty 029 «Information, library and archival affairs» specialization «Information communication management». [Робочі програми]

06-14-58 Антонова, C. Є. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Системний аналіз інформаційних процесів» для студентів, які навчаються за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» першого (бакалаврського) рівня підготовки. Program of the Discipline "SYSTEMAL ANALYSIS OF INFORMATION PROCESSES" specialty 029 «Information, library and archival affairs» specialization «Information communication management». [Робочі програми]

06-14-60 Антонова, C. Є. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційно-аналітична діяльність в публічному управлінні» для студентів, які навчаються за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування»» першого (бакалаврського) рівня підготовки. Program of the Discipline "INFORMATIONAL AND ANALYTICAL ACTIVITIES IN PUBLIC ADMINISTRATION" specialty 281 "Public management and administration" specialization "Public management and administration". [Робочі програми]

06-14-31 Антонова, С. Є. (2019) Методичні вказівки для самостійного вивчення навчальної дисципліни «Інформаційно-аналітична діяльність в публічному управлінні» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-14-30 Антонова, С. Є. (2019) Методичні вказівки до практичних занять із навчальної дисципліни «Інформаційно-аналітична діяльність в публічному управлінні» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-14-59 Антонова, С. Є. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційно-аналітична діяльність» для студентів, які навчаються за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» першого (бакалаврського) рівня підготовки денної та заочної форми. Program of the Discipline "INFORMATIONAL AND ANALYTICAL ACTIVITY" specialty 029 «Information, library and archival affairs» specialization «Information communication management». [Робочі програми]

Антонюк, О. Р. and Antoniuk, O. (2019) Фінансовий контроль суб'єктів державного та підприємницького сектору економіки (укр.) Financial control of government and private business sectors of economy (en.). [Опис дисципліни]

06-02-80 Антонюк, О. Р. and Позняковська, Н. М. (2019) Робоча програма «Фінансовий контроль суб’єктів державного та підприємницького сектору економіки». Program of the Discipline "Financial control of government and private business sectors of economy" specialty 071 « Аccounting and taxation». [Робочі програми]

Б

03-01-69 Бабич, Є. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Діагностика, паспортизація та відновлення будівель і інженерних споруд» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня підготовки за освітньо-професійною програмою «Промислове і цивільне будівництво» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Рrogram of the Discipline “ Diagnostics, certification and reconstruction of buildings and engineering structures» specialty 192 «Building and Civil Engineering ». [Робочі програми]

03-01- 68 Бабич, Є. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня підготовки за освітньо-професійною програмою «Промислове і цивільне будівництво» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Рrogram of the Discipline “ The Methodology of scientific research» specialty 192 «Building and Civil Engineering ». [Робочі програми]

03-01-71 Бабич, Є. М. and Борисюк, О. П. and Масюк, Г. Х. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Залізобетонні та кам’яні конструкції» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня підготовки за спеціалізацією «Промислове і цивільне будівництво» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Program of the Discipline "Reinforced and stone constructions" specialty 192 "Construction and civil engineering" specialty "Industrial and civil engineering". [Робочі програми]

03-01-89 Бабич, Є. М. and Караван, В. В. (2019) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Залізобетонні конструкції інженерних споруд» здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньої програми «Промислове та цивільне будівництво» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-01-91 Бабич, Є. М. and Караван, В. В. (2019) Методичні вказівки до виконання курсового проекту «Залізобетонні конструкції одноповерхової промислової будівлі» з навчальної дисципліни «Залізобетонні та кам’яні конструкції» здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Промислове та цивільне будівництво» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-01-79 Бабич, Є. М. and Масюк, Г. Х. and Борисюк, О. П. and Романюк, В. В. and Налепа, О. І. and Чорнолоз, В. С. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Будівельні конструкції» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» для всіх спеціалізацій всіх форм навчання. Program of the Discipline "Building constructions" specialty 192 "Construction and civil engineering". [Робочі програми]

03-01-80 Бабич, Є. М. and Романюк, В. В. and Гомон, С. С. and Налепа, О. І. and Чорнолоз, В. С. and Бабич, В. Є. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Сучасні будівельні конструкції та методи їх розрахунку» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» за спеціалізацією «Промислове і цивільне будівництво» всіх форм навчання. Program of the Discipline "Modern building constructions and methods of their calculation" specialty 192 "Construction and civil engineering" specialty "Industrial and civil engineering". [Робочі програми]

03-01-72 Бабич, В. Є. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “ Інженерні конструкції ” для студентів за спеціальністю 145 - «Гідроенергетика» Рrogram of the Discipline «Engineering constructions» Branch of Knowledge 14 «Electrical engineering» Specialty 145 «Hydropower engineering». [Робочі програми]

06-11-48 Бабич, Т. Ю. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Алгоритмізація та програмування» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 051 «Економіка». Work Program Educational Discipline «Algorithmization and Programming» Specialty 051 «Economics». [Робочі програми]

06-11-47 Бабич, Т. Ю. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Моделювання і прогнозування стану довкілля» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 101 "Екологія". Work Program Educational Discipline "Modeling and forecasting of the environment" specialty 101 "Ecology". [Робочі програми]

Бабич, Т. Ю. and Babych, T. Y. (2019) Алгоритмізація та програмування (укр.) Algorithmization and programming (en.). [Опис дисципліни]

02-01-450 Бабич, Я. О. (2019) Методичні вказівки до виконання практичних вправ із дисципліни: «Технологічні комплекси виробництва будівельних матеріалів» для студентів спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» спеціалізація «Машини технологічних комплексів виробництва залізобетонних виробів» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

02-01-469 Бабич, Я. О. (2019) Методичні вказівки до виконання практичних вправ, курсового проекту, бакалаврської та магістерської робіт із нормативної дисципліни «Технологічні комплекси виробництва будівельних матеріалів» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування», спеціалізація «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів» денної та заочної форми навчання. Розділ «Технологічні комплекси для виробництва залізобетонних виробів». [Методичне забезпечення]

03-01-49 Бабіч, Є. Є. (2019) Робоча програма з навчальної дисципліни “Технологія будівельного виробництва” для студентів для галузі знань 19 “Архітектура та будівництво”, спеціальності 192 “Будівництво та цивільна інженерія” Program of the Discipline «Technology of building processes in the reconstruction of buildings and structures» Specialty 192 «Construction and civil engineering» specialization «Industrial and civil engineering». [Робочі програми]

03-01-50 Бабіч, Є. Є. (2019) Робоча програма з навчальної дисципліни “Технологія будівельного виробництва” для студентів для галузі знань 19 “Архітектура та будівництво”, спеціальності 192 “Будівництво та цивільна інженерія”. Program of the Discipline «Technology of building processes in the reconstruction of buildings and structures» Specialty 192 «Construction and civil engineering» specialization «Industrial and civil engineering». [Робочі програми]

03-08-39 Байцар, Т. В. (2019) Методичні вказівки до виконання практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Дизайн житлового середовища» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Байцар, Т. В. and Baitsar, T. V. (2019) Дизайн житлового середовища (укр.) Design of living environment (en.). [Опис дисципліни]

Бачишина, Л. Д. (2019) ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗЕРНОВИРОБНИЦТВА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЗМІН КЛІМАТУ. [Автореферати, дисертації] (Unpublished)

04-01-49 Бачишина, Л. Д. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Бази даних та інформаційні системи” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 113 ”Прикладна математика” денної форми навчання. Program of the discipline specialty 113 "Applied mathematics". [Робочі програми]

04-01-60 Бачишина, Л. Д. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Бази даних та інформаційні системи” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальностей: 121 „ Комп’ютерні науки" денної форми навчання. Program of the discipline specialties 121 ”Computer Science”. [Робочі програми]

06-05-70 Безтелесна, Л. І. (2019) Методичні рекомендації до практичних занять та самостійного вивчення навчальної дисципліни «Соціальна політика» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 051 «Економіка» за освітньою програмою «Управління персоналом і економіка праці» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-05-71 Безтелесна, Л. І. (2019) Методичні рекомендації до практичних занять та самостійного вивчення дисципліни «Економіка і менеджмент професійної освіти» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 051 «Економіка» освітньо-професійної програми «Управління персоналом і економіка праці» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-09-44 Безусяк, О. В. and Ковалик, І. В. and Степасюк, Ю. О. (2019) Методичні вказівки до курсового проекту «Технологічне проектування формувального цеху. Агрегатно-потоковий спосіб виробництва» з навчальної дисципліни «Технологія бетонних і залізобетонних виробів» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-08-05 Бенедюк, П. О. (2019) Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Проектування громадських просторів» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

03-08-27 Бенедюк, П. О. and Сергіюк, І. М. (2019) Методичні вказівки з навчальної дисципліни «Обмірна практика» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

03-08-34 Бенедюк, П. О. and Сергіюк, І. М. (2019) Робоча програма «Обмірна практика» для студентів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування». Program of the Discipline "MEASURING PRACTICE" specialty 191 «Аrchitecture and Urban-planning». [Робочі програми]

Бенедюк, П. О. and Сергіюк, І. М. and Benedyuk, P. O. and Serhiiuk, I. M. (2019) Обмірна практика (укр.) Measuring practice (en.). [Опис дисципліни]

03-08-12 Бичковська, Л. С. and Потапчук, І. В. and Сергіюк, І. М. (2019) Методичні вказівки з навчальної дисципліни «Архітектурне проектування» до виконання курсового проекту «Готель на 100 місць» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-04-27 Благодир, А. А. and Благодир, С. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Кримінальний процес» для студентів денної та заочної форми навчання, за спеціальністю 081 «Право», в галузі знань 08 «Право». Program of the Discipline «CRIMINAL PROCESS» Specialty 081 «Law». [Робочі програми]

04-01-68 Бомба, А. Я. (2019) Робоча програма “Проблеми ідентифікації” для студентів які навчаються, за спеціальностями 113 "Прикладна математика" та 122 "Комп’ютерні науки". Program of the Discipline "Identification Problems" specialty 113 "Applied Mathematics", 122 "Computer Science". [Робочі програми]

Бомба, А. Я. and Bomba, A. Y. (2019) Проблеми ідентифікації (укр.) Identification Problems (en.). [Опис дисципліни]

03-08-28 Бондарчук, Л. Ю. and Бенедюк, П. О. and Матвіюк, О. В. (2019) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Архітектурне комп’ютерне моделювання» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

03-08-29 Бондарчук, Л. Ю. and Бенедюк, П. О. and Матвіюк, О. В. (2019) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Архітектурно-дизайнерське комп’ютерне моделювання» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-02-267 Бондарєва, Т. Г. (2019) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» (частина І) для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

03- 09-43 Бордюженко, О. М. (2019) Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Аналіз будівельно-технологічних задач та методи їх оптимального рішення» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньої програми «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

03-09-47 Бордюженко, О. М. (2019) Методичні вказівки до курсової роботи з навчальної дисципліни «Основи термо-динаміки, теплотехніка і теплотехнічне обладнання» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріа-лів» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-02-75 Борщевська, І. М. and Буднік, З. М. (2019) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Збереження біорізноманіття» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 183 «Технології захисту навколишнього середовища» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-09-34 Ботвінко-Ботюк, О. М. and Осецька, Н. Ф. (2019) Методичні рекомендації та навчальні завдання для розвитку мовленнєвих компетентностей здобувачів вищої освіти усіх спеціальностей НУВГП з вибіркової дисципліни «Ділова документація англійською мовою». [Методичне забезпечення]

08-02-31 Брега, Л. Б. (2019) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Рефлексотерапія та ерготерапія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалавського) рівня за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

08-02-37 Брега, Л. Б. (2019) Методичні вказівки до практичних робіт із навчальної дисципліни «Планування сім’ї та репродуктивне здоров’я» для здобувачів вищої освіти бакалаврського рівня за спеціальністю: 227 «Фізична терапія, ерготерапія» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-11-55 Бредюк, В. І. (2019) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Економетричний аналіз» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 051 «Економіка» спеціалізації «Економічна кібернетика» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-11-56 Бредюк, В. І. (2019) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Дослідження операцій» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 051 «Економіка» спеціалізації «Економічна кібернетика» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Бредюк, В. І. and Bredyuk, V. I. (2019) Економетричний аналіз (укр.) Econometric Analysis (en.). [Опис дисципліни]

05-02-128 Брежицька, О. А. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Місцевий план дій з охорони довкілля населених пунктів» для студентів спеціальності 101 «Екологія». Program of the Discipline "LOCAL ACTION PLAN FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION OF CITIES" specialty 101 "Ecology". [Робочі програми]

05-02-126 Брежицька, О. А. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Урбоекологія» для студентів спеціальності 101 «Екологія». Program of the Discipline "URBOCECOLOGY" specialty 101 "Ecology". [Робочі програми]

05-02-127 Брежицька, О. А. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Урбоекологія» для студентів спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища». Program of the Discipline "URBOCECOLOGY" specialty 183 "Environmental protection technologies". [Робочі програми]

05-02-182 Брежицька, О. А. and Буднік, З. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Демографія» для студентів, які навчаються за спеціальністю 101 «Екологія». Program of the Discipline "DEMOGRAPHY" specialty 101 "Ecology". [Робочі програми]

Бровко, Г. І. and Brovko, H. I. (2019) Методика інженерно-геологічних і гідрогеологічних досліджень (укр.) Principles of Engineering, Geological and Hydrogeological Investigations (en.). [Опис дисципліни]

Брушковський, О. Л. and Broushkovsky, A. L. (2019) Теорія ймовірностей і математична статистика. Вища математика (укр.) Probability Theory and Mathematical Statistics. Higher Mathematics (en.). [Опис дисципліни]

04-02-35 Брушковський, О. Л. and Дубчак, І. В. (2019) Методичні вказівки та завдання до вивчення та виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни "Вища математика" з розділу "Основи теорії ймовірностей" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 192 “Будівництво та цивільна інженерія” заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

04-02-34 Брушковський, О. Л. and Дубчак, І. В. (2019) Методичні вказівки та завдання до вивчення та виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни "Вища математика" з розділу "Ряди" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 192 “Будівництво та цивільна інженерія” заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

04-02-43 Брушковський, О. Л. and Цецик, С. П. (2019) Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Вища математика («Елементи лінійної алгебри та аналітичної геометрії») для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

04-02-45 Брушковський, О. Л. and Цецик, С. П. (2019) Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Вища математика» («Диференціальне числення функції однієї змінної») для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

04-02-44 Брушковський, О. Л. and Цецик, С. П. (2019) Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Вища математика» («Вступ до математичного аналізу») для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

05-06-51 Буденкова, Н. М. (2019) Тестові завдання поточного та підсумкового контролю знань з навчальної дисципліни «Хімія навколишнього середовища та санітарно-хімічний аналіз» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 183 «Технології захисту навколишнього середовища» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Буденкова, Н. М. and Budenkova, N. M. (2019) Хімія (укр.) Chemistry (en.). [Опис дисципліни]

Буденкова, Н. М. and Budenkova, N. M. (2019) Фізико-хімічні властивості гірничих порід (укр.) Physico-chemical properties of rocks (en.). [Опис дисципліни]

02-01-65 Бундза, О. З. (2019) Робоча програма “Інтелектуальна власність та патентознавство” для студентів за спеціальністю 133 “Галузеве машинобудування”. Program of the Discipline "Intellectual Property and Patents" specialty 133 «Industrial Engineering» specialization «hoisting-and-transport, building, road, reclamation machines and equipment», «Equipment of chemical manufactures and the enterprises of building materials», «Machines and equipment for agricultural production». [Робочі програми]

02-01-70 Бундза, О. З. (2019) Робоча програма “ Машини та устаткування для будівництва мостів і тунелів” для студентів за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Program of the Discipline "Machines and equipment for the construction of bridges and tunnels" specialty 192 «Construction and civil engineering». [Робочі програми]

Бундза, О. З. and Bundza, O. Z. (2019) Основи автоматизації проектування машин (укр.) Basics of CAD/CAM designing machines (en.). [Опис дисципліни]

Бундза, О. З. and Bundza, O. Z. (2019) Інформаційні технології в науці та створенні машин (укр.) Information technology in science and the creation of machines (en.). [Опис дисципліни]

Бундза, О. З. and Bundza, O. Z. (2019) Машини та устаткування для будівництва мостів і тунелів (укр.) Intellectual Property and Patents (en.). [Опис дисципліни]

Бундза, О. З. and Bundza, O. Z. (2019) Інтернет технології (укр.) Internet technology (en.). [Опис дисципліни]

04-01-64 Бялик, І. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Геоінформаційні системи” для студентів спеціальності 122 "Комп’ютерні науки та інформаційні технології", галузі знань 12 «Інформаційні технології». Program of the Discipline "Geoinformation systems" specialty 122 "Computer science and information technology" branch of knowledge 12 "Information technology". [Робочі програми]

Бялик, І. М. and Bialyk, I. M. (2019) Геоінформаційні системи (укр.) Geoinformation systems (en.). [Опис дисципліни]

Бялик, І. М. and Bialyk, I. M. (2019) Геоінформаційні системи та бази даних (укр.) Geoinformation systems and databases (en.). [Опис дисципліни]

05-02-259 Бєдункова, О. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Біологія та гідроекологія з основами гідробіології” для студентів, які навчаються за спеціальністю 101 "Екологія" та 183 "Технології захисту навколишнього середовища". Program of the Discipline "Biology and Hydroecology with the basics of hydrobiology" specialty 101 "Ecology", 183 "Technology of protection environment". [Робочі програми]

05-02-257 Бєдункова, О. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Управління та поводження з відходами” для студентів, які навчаються за спеціальністю 101 "Екологія". Program of the Discipline "Management and methods of waste processing" specialty 101 "Ecology". [Робочі програми]

05-02-256 Бєдункова, О. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Гідроекологія з основами гідробіології” для студентів, які навчаються за спеціальністю 101 "Екологія". Program of the Discipline "Program of the Discipline" specialty 101 "Ecology". [Робочі програми]

05-02-255 Бєдункова, О. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Утилізація відходів виробництва та споживання” для студентів, які навчаються за спеціальністю 183 "Технології захисту навколишнього середовища" та спеціальністю 101 "Екологія". Program of the Discipline "Utilization of waste from production and consumption" specialty 183 "Environmental protection technologies", 101 "Ecology". [Робочі програми]

05-02-178 Бєдункова, О. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Методи та засоби вимірювання параметрів довкілля” для студентів, які навчаються за спеціальністю 183 "Технології захисту навколишнього середовища". Program of the Discipline "Methods and tools for measuring environmental parameters" specialty 183 "Technology of protection environment". [Робочі програми]

05-02-258 Бєдункова, О. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Поводження з відходами” для студентів, які навчаються за спеціальністю 183 "Технології захисту навколишнього середовища". Program of the Discipline "Waste management" specialty 183 "Environmental protection technologies". [Робочі програми]

05-02-253 Бєдункова, О. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Утилізація промислових та небезпечних відходів” для студентів, які навчаються за спеціальністю 183 – Технології захисту навколишнього середовища. Program of the Discipline "Utilization of industrial and hazardous wastes" Specialty 183 – Environmental protection technologies. [Робочі програми]

05-02-254 Бєдункова, О. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Утилізація комунальних відходів” для студентів, які навчаються за спеціальністю 183 – Технології захисту навколишнього середовища. Program of the Discipline "Utilization of municipal waste" Specialty 183 – Environmental protection technologies. [Робочі програми]

16-01-06 Бєдункова, О. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Біологія” для слухачів підготовчого відділення для іноземних громадян Центру міжнародного співробітництва та освіти Program of the Discipline «Biology». [Робочі програми]

05-02-202 Бєдункова, О. О. and Мороз, О. Т. (2019) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Методи та засоби вимірювання параметрів довкілля» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 183 «Технології захисту навколишнього середовища» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

05-02-205 Бєдункова, О. О. and Мороз, О. Т. (2019) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Поводження з відходами» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 183 «Технології захисту навколишнього середовища» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

01-04-36 Білецький, А. А. (2019) Робоча програма „Організація і технологія будівельних робіт” для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 194 „Гідротехнічне будівництво водна інженерія та водні технології” освітнього ступеня бакалавр. Program of the Discipline "Organization and technology of construction works" specialty 194 " Hydrotechnical construction, water engineering and water technologies ". [Робочі програми]

01-04-206 Білецький, А. А. and Клімов, С. В. and Ольховик, О. І. (2019) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з навчальної дисципліни «Організація і технологія будівельних робіт» на тему «Технологія влаштування будівельного майданчика» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 194 "Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології". [Методичне забезпечення]

Білецький, А. А. and Клімов, С. В. and Ольховик, О. І. and Рощик, І. А. (2019) Організація і технологія будівельних робіт. Практикум. НУВГП, Рівне. ISBN 978-966-327-427-0

06-03-150 Білоус, Н. М. (2019) Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Страховий менеджмент» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (в т.ч. зі скороченим терміном навчання). [Методичне забезпечення]

09-02-29 Бірук, І. Д. and Сініцина, О. В. and Шолопак, Л. Ф. (2019) Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» на тему «Історія розвитку та основні технічні елементи настільного тенісу» для здобувачів вищої освіти І-ІІ рівнів усіх спеціальностей НУВГП денної форми навчання. Частина 1. [Методичне забезпечення]

09-02-30 Бірук, І. Д. and Шолопак, Л. Ф. and Пашкевич, В. В. (2019) Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» на тему «Техніко-тактична підготовка у настільному тенісі» для здобувачів вищої освіти І-ІІ рівнів усіх спеціальностей НУВГП денної форми навчання. Частина 2. [Методичне забезпечення]

В

06-14-64 Валюх, А. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Інноваційна економіка» для студентів спеціальності 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (Управління інформаційними комунікаціями)". Program of the Discipline «Innovative economy» 029 "Information, library and archival affairs (Management of Information Communications)". [Робочі програми]

Валюх, А. М. and Valiukh, A. M. (2019) Інноваційна економіка (укр.) Innovative Economy (en.). [Опис дисципліни]

Валюх, А. М. and Valiukh, A. M. (2019) Інтелектуальний капітал (укр.) Intellectual capital (en.). [Опис дисципліни]

Валюх, А. М. and Valiukh, A. M. (2019) Регіональна економіка (укр.) Regional Economy (en.). [Опис дисципліни]

06-12-63 Валіулліна, З. В. (2019) Методичні вказівки до практичних занять і виконання самостійної роботи із дисципліни «Міжнародний маркетинг» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-12-64 Валіулліна, З. В. (2019) Методичні вказівки до практичних занять і виконання самостійної роботи із навчальної дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-12-51 Валіулліна, З. В. (2019) Методичні вказівки до практичних занять і виконання самостійної роботи із дисципліни «Міжнародні моделі корпоративного управління» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-12-50 Валіулліна, З. В. (2019) Методичні вказівки до практичних занять і виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Економіка зарубіжних країн» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-12-45 Валіулліна, З. В. and Жемба, А. Й. (2019) Методичні вказівки до виробничої організаційно-управлінської практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

04-03-105 Василець, С. В. (2019) Робоча програма з дисципліни «Електроніка та мікропроцесорні системи» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 015.10 «Професійна освіта. Комп’ютерні технології». Program of the Discipline "ELECTRONICS AND MICROPROCESSOR SYSTEMS" speciality 015.10 «Professional education. Computer technology». [Робочі програми]

Василець, С. В. and Vasylets, S. V. (2019) Електроніка та мікропроцесорні системи (укр.) Electronics and microprocessor systems (en.). [Опис дисципліни]

04-03-236 Василець, С. В. and Василець, К. С. (2019) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Математичні задачі енергетики» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Васильчук, О. Ю. and Vasylchuk, O. Y. (2019) Буріння свердловин (укр.) Drilling wells (en.). [Опис дисципліни]

Васильчук, О. Ю. and Vasylchuk, O. Y. (2019) Основи теорії транспорту (укр.) Fundamentals of the transport theory (en.). [Опис дисципліни]

Васильчук, О. Ю. and Vasylchuk, O. Y. (2019) Основи теорії транспорту та транспортні системи гірничих підприємств (укр.) Fundamentals of transport theory and transport systems of mining enterprises (en.). [Опис дисципліни]

Васильчук, О. Ю. and Vasylchuk, O. Y. (2019) Гірничо-комп'ютерна графіка (укр.) Mining computer graphics (en.). [Опис дисципліни]

02-06-41 Васильчук, О. Ю. and Семенюк, В. В. (2019) Методичні вказівки до практичних занять із навчальної дисцип-ліни «Експертиза та паспортизація родовищ» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 184 «Гірництво» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Василів, В. Б. and Vasyliv, V. B. (2019) ІТ технології в менеджменті (укр.). [Опис дисципліни]

Василів, В. Б. and Vasyliv, V. B. (2019) Інформаційні технології в управлінні проектами (укр.) Information technology in project management (en.). [Опис дисципліни]

06-11-51 Василів, В. Б. and Волошин, В. С. (2019) Робоча програма «ІТ технології в менеджменті» для здобувачів вищої освіти ІІ (магістерського) рівня за спеціальністю 073 "Менеджмент". Program of the Discipline "Informational technologies in management" specialty 073 "Management". [Робочі програми]

16-01-01 Васютинська, Н. І. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Українська мова як іноземна» для підготовки іноземних громадян слухачів підготовчого відділення Program of the discipline Ukrainian as a foreign language. [Робочі програми]

06-04-14 Венцурик, А. М. (2019) Робоча програма з дисципліни «Мікроекономіка» для студентів, які навчаються за спеціальностями 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 292 «Міжнародні економічні відносини». PROGRAM OF THE DISCIPLINE "MІCROECONOMICS" specialty 051 "Еconomics", 071 "Accounting and Audit" 072 "Finance, Banking and Insurance", 075 "Marketing" 076 "Entrepreneurship, Trade and Stock-taking activity", 292 "International Economic Relations". [Робочі програми]

05-01-69 Веремеєнко, С. І. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Часткове грунтознавство» для студентів за спеціальністю 201 «Агрономія». Program of the Discipline «Partial soil science» Specialty – 201 «Agronomy», specialization – 201 «Agrochemistry and Soil Science». [Робочі програми]

Веремчук, А. І. and Veremchuk, A. I. (2019) Насосні станції (укр.) Pumping stations (en.). [Опис дисципліни]

01-04-01 Вечер, В. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Енерго та ресурсозбереження“ для студентів 4 курсу, які навчаються за спеціальністю 192 “Будівництво та цивільна інженерія”, спеціалізацією «Гідротехнічне будівництво». Program of the Discipline "Energy and resource conservation" specialty / major field of. [Робочі програми]

01-04-59 Вечер, В. В. and Токар, Л. О. (2019) Методичні вказівки до практичних занять із навчальної дисципліни «Енерго- та ресурсозбереження». (Тема 1. Економія електроенергії в побуті) для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія ( Гідротехнічне будівництво)» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-06-88 Вижевська, Т. В. (2019) Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Водовідведення (мережі)» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізацією «Водопостачання та водовідведення» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-06-87 Вижевська, Т. В. (2019) Методичні вказівки до виконання курсового проекту «Мережі водовідведення міста» з навчальної дисципліни «Водовідведення (мережі)» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізацією «Водопостачання та водовідведення» усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

07-04-17 Вовк, Ю. Є. (2019) Методичні вказівки для виконання практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Європейське право» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 081 «Право» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

07-04-19 Вовк, Ю. Є. (2019) Методичні вказівки для виконання практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Правове регулювання туристичної діяльності» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 242 «Туризм» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

07-04-20 Вовк, Ю. Є. (2019) Методичні вказівки для виконання практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Транспортне право» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 275 «Транспортні технології (автомобільний транспорт)», денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

07-02-51 Водоп’ян, Т. В. (2019) Методичні вказівки до практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Сімейне право» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 081 «Право» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Водоп’ян, Т. В. and Vodopian, T. V. (2019) Адвокат в кримінальному провадженні (укр.) Lawyer in criminal proceedings (en.). [Опис дисципліни]

Водоп’ян, Т. В. and Vodopian, T. V. (2019) Особливості розгляду окремих категорій цивільних справ (укр.) Specificities of the trial of certain categories of civil cases (en.). [Опис дисципліни]

07-02-55 Водоп’ян, Т. В. and Сахнюк, В. В. (2019) Методичні вказівки до практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Адвокат в кримінальному провадженні» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 081 «Право» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

05-02-162 Вознюк, Н. М. and Собко, З. З. and Троцюк, В. С. (2019) Методичні рекомендації з дисципліни «Основи сільськогосподарського виробництва». «Прогнозування врожайності сільськогосподарських культур» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 101 «Екологія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-02-165 Вознюк, Н. М. and Собко, З. З. and Троцюк, В. С. (2019) Методичні рекомендації з навчальної дисципліни «Основи сільськогосподарського виробництва». «Розробка стратегії бездефіцитного балансу гумусу у землеробстві» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 101 «Екологія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-05-68 Войтович, Л. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Технічна механіка» для студентів за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Program of the Discipline «TECHNICAL MECHANICS» Specialty 141 «Electricity, electrical engineering and electromechanics». [Робочі програми]

02-05-96 Войтович, Л. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Технічна механіка» для студентів за спеціальністю 263 «Цивільна безпека». Program of the Discipline TECHNICAL MECHANICS specialty 263 « Civil security». [Робочі програми]

01-01-28 Волкова, Л. А. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Використання та охорона водних ресурсів» для студентів, які навчаються за спеціальністю 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології». Program of the Discipline "USE AND PROTECTION OF WATER RESOURCES" specialty 194 "Hydrotechnical engineering, water engineering and water technology". [Робочі програми]

Волкова, Л. А. and Volkova, L. A. (2019) Використання та охорона водних ресурсів (укр.) Use and protection of water resources (en.). [Опис дисципліни]

01-01-36 Волкова, Л. А. and Рокочинський, А. М. and Волк, П. П. and Приходько, Н. В. (2019) Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Вимірювання вологості ґрунту кондуктометричним методом» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» за освітньо-професійною програмою «Водна інженерія та водні технології» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

05-03-29 Волкошовець, О. В. and Сондак, В. В. (2019) Робоча програма «Іхтіологія (загальна та спеціальна)» для студентів спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура». Program of the Discipline «ICHTHYOLOGY (GENERAL AND SPECIAL)" Branch of knowledge 20 "Agrarian sciences and food" specialty 207 "Aquatic bioresources and aquacultura". [Робочі програми]

05-01-71 Володимирець, В. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Біотехнології” для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 201 “Агрономія”. PROGRAM OF THE DISCIPLINE “Biotechnology” specialty 201 Agronomy. [Робочі програми]

06-11-46 Волошин, В. С. (2019) Робоча програма «Комп'ютерні мережі та технології у діловодстві» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» денної та заочної форми навчання. Program of the Discipline "Computer networks and technology in office work Specialty 029 Information, library and archival affairs. [Робочі програми]

Волошин, В. С. and Voloshin, V. S. (2019) Комп'ютерні мережі (укр.) Computer networks (en.). [Опис дисципліни]

Волошин, В. С. and Voloshin, V. S. (2019) Проектування та розробка інформаційних систем (укр.) Design and development of information systems (en.). [Опис дисципліни]

Волошин, В. С. and Voloshin, V. S. (2019) Мережеві Web-технології (укр.) Networking Web-technologies (en.). [Опис дисципліни]

01-02-146 Востріков, В. П. (2019) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Методологія наукових досліджень» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» усіх спеціалізацій денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

01-02-147 Востріков, В. П. (2019) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Методологія наукових досліджень» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» усіх спеціалізацій денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Г

06-14-35 Галич, В. М. (2019) Методичні вказівки до виконання практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-14-36 Галич, В. М. (2019) Методичні вказівки до виконання практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Етика ділового спілкування» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-14-33 Галич, В. М. (2019) Методичні вказівки до виконання практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 061 «Журналістика» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-14-34 Галич, В. М. (2019) Методичні вказівки до виконання практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування" денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-14-37 Галич, В. М. (2019) Методичні вказівки до виконання практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Етика ділового спілкування» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування" денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-14-63 Галич, В. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Основи журналістики» для студентів, які навчаються за спеціальністю «Журналістика», спеціалізацією "Журналістика та соціальні комунікації". Program of the Discipline "Basic journalism" specialty 061 "Journalism", specialization "Journalism and Social Communications". [Робочі програми]

Галич, В. М. and Galich, V. N. (2019) Етика ділового спілкування (укр.) Ethics of business communication (en.). [Опис дисципліни]

Галич, В. М. and Galich, V. N. (2019) Етика ділового спілкування (укр.) Ethics of business communication (en.). [Опис дисципліни]

Галич, В. М. and Galich, V. N. (2019) Основи наукових досліджень (укр.) Fundamentals of scientific research (en.). [Опис дисципліни]

Галич, В. М. and Galich, V. N. (2019) Основи наукових досліджень (укр.) Fundamentals of scientific research (en.). [Опис дисципліни]

Галич, В. М. and Galich, V. N. (2019) Основи наукових досліджень (укр.) Fundamentals of scientific research (en.). [Опис дисципліни]

Галич, В. М. and Galich, V. N. (2019) Основи журналістики (укр.) The basis of journalism (en.). [Опис дисципліни]

06-14-24 Галич, О. А. (2019) Методичні вказівки для виконання практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Теорія літератури» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 061 «Журналістика» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-14-25 Галич, О. А. (2019) Методичні вказівки для виконання практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Історія української журналістики» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 061 «Журналістика» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-14-32 Галич, О. А. (2019) Методичні вказівки для виконання практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Аналітична журналістика» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 061 «Журналістика» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-14-55 Галич, О. А. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Теорія літератури» для студентів, які навчаються за спеціальністю 061 «Журналістика». Program of the Discipline "Theory of literature" speciality 061 "Journalism". [Робочі програми]

06-14-57 Галич, О. А. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Аналітична журналістика» для студентів, які навчаються за спеціальністю 061 «Журналістика». Program of the Discipline "Analytical journalism" speciality "Journalism". [Робочі програми]

06-14-56 Галич, О. А. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Історія української журналістики» для студентів, які навчаються за спеціальністю 061 «Журналістика». Program of the Discipline "History of Ukrainian journalism" speciality "Journalism". [Робочі програми]

06-14-27 Галич, О. А. (2019) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Вступ до публічного управління» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-14-28 Галич, О. А. (2019) Методичні вказівки для виконання практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Теорія організацій та організаційна культура» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-14-29 Галич, О. А. (2019) Методичні вказівки для виконання практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Кадрове діловодство» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Галич, О. А. and Halych, O. A. (2019) Аналітична журналістика (укр.) Analytical journalism (en.). [Опис дисципліни]

Галич, О. А. and Halych, O. A. (2019) Кадрове діловодство (укр.) Human Resources (en.). [Опис дисципліни]

Галич, О. А. and Halych, O. A. (2019) Теорія літератури (укр.) Theory of literature (en.). [Опис дисципліни]

Галич, О. А. and Halych, O. A. (2019) Історія української журналістики (укр.) The history of Ukrainian journalism (en.). [Опис дисципліни]

Галич, О. А. and Halych, O. A. (2019) Теорія організацій та організаційна культура (укр.) The theory of organizations and organizational culture (en.). [Опис дисципліни]

Галич, О. О. and Halych, O. O. (2019) Вимірювання в гідроенергетиці (укр.) Measurements in hydropower engineering (en.). [Опис дисципліни]

Галич, О. О. and Halych, O. O. (2019) Методи і прилади візуалізації течій (укр.) Methods and equipment of flow visualization (en.). [Опис дисципліни]

01-06-38 Галич, О. О. and Поплавський, Д. М. (2019) Методичні вказівки до лабораторних занять з навчальної дисципліни «Вимірювання в гідроенергетиці» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 145 «Гідроенергетика» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Гаращенко, В. І. and Garashchenko, V. I. (2019) Фізика (укр.) Physics (en.). [Опис дисципліни]

Гаращенко, В. І. and Garashchenko, V. I. (2019) Фізика (укр.) Physics (en.). [Опис дисципліни]

05-06-41 Гаєвський, В. Р. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Фізика” для студентів за спеціальністю 103 “Науки про Землю (Геологія)”. Program of the Discipline «Physics» Specialty – 103 «Earth Sciences (Geology)». [Робочі програми]

16-01-03 Гаєвський, В. Р. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Фізика» для слухачів підготовчого відділення для іноземних громадян. Program of the Discipline PHYSICS speciality «Preparation for entering to the university». [Робочі програми]

01-06-47 Герасимов, Г. Г. and Трофимчук, І. П. (2019) Методичні вказівки до виконання практичних завдань і самостійної роботи за темою «Обґрунтування параметрів і вибір обладнання паротурбінної установки» з навчальної дисципліни «Нагнітачі та теплові двигуни» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 144 «Теплоенергетика». [Методичне забезпечення]

Герус, В. А. and Gerus, V. A. (2019) Архітектура обчислювальних систем та системне програмування (укр.) Architecture of computing systems and system programming (en.). [Опис дисципліни]

Герус, В. А. and Gerus, V. A. (2019) Комп'ютерна вірусологія (укр.) Compttern vіrusologіya (en.). [Опис дисципліни]

Герус, В. А. and Gerus, V. A. (2019) Комп'ютерні мережі та адміністрування (укр.) Computer networks and administration (en.). [Опис дисципліни]

Герус, В. А. and Gerus, V. A. (2019) Інформаційні мережі (укр.) Information networks (en.). [Опис дисципліни]

04-05-24 Гладка, О. М. and Карпович, І. М. (2019) Методичні вказівки до самостійної роботи та підготовки до практичних занять з навчальної дисципліни «Системний аналіз» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальностями 126 «Інформаційні системи та технології», 015.10 «Професійна освіта. Комп’ютерні технології», 122 «Комп’ютерні науки» денної, заочної та дистанційної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Гладка, О. М. and Карпович, І. М. and Сінчук, А. М. (2019) Моделі економічної динаміки для фахівців з інформаційних технологій. РДГУ, Рівне.

04-01-04 Гладун, Л. В. (2019) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Теорія керування», частина 1 для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 113 «Прикладна математика» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-01-36 Гладун, Л. В. (2019) Робоча програма „Теорія функцій комплексної змінної” для студентів, які навчаються за спеціальністю 113 „Прикладна математика ”. Program of the Discipline "Theory of functions of complex variable" specialty 113 „Applied mathematics”. [Робочі програми]

04-01-13 Гладун, Л. В. (2019) Робоча програма „Інтелектуальний аналіз даних та м’які обчислення” для студентів, які навчаються за спеціальностями 113 „Прикладна математика” та 122 „Комп’ютерні науки”. Program of the Discipline "Intellectual analysis of data and soft computing" specialty 113 „Applied mathematics” specialty 122 „Computer sciences”. [Робочі програми]

04-01-13 Гладун, Л. В. (2019) Робоча програма „Інтелектуальний аналіз даних та м’які обчислення ” для студентів, які навчаються за спеціальностями 113 „Прикладна математика” та 122 „Комп’ютерні науки”. Program of the Discipline "Intellectual analysis of data and soft computing" specialty 113 „Applied mathematics” specialty 122 „Computer sciences”. [Робочі програми]

03-10-76 Гнєушев, В. О. (2019) Робоча програма «Охорона праці в галузі» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 184 «Гірництво». Program of the Discipline "Occupational Safety in the industry" specialty 184 «Mining». [Робочі програми]

03-10-73 Гнєушев, В. О. (2019) Робоча програма «Охорона праці в галузі» для студентів спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій». Program of the Discipline "Occupational Safety in the industry" specialty 193 «Geodesy and land management». [Робочі програми]

03-10-74 Гнєушев, В. О. (2019) Робоча програма «Охорона праці в галузі» для студентів спеціальності 274 «Автомобільний транспорт». Program of the Discipline "Occupational Safety in the industry" specialty 274 «Automobile transport». [Робочі програми]

03-10-75 Гнєушев, В. О. (2019) Робоча програма «Охорона праці в галузі» для студентів спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)». Program of the Discipline "Occupational Safety in the industry" specialty 275 «Transport technologies (on road transport)». [Робочі програми]

03-10-86 Гнєушев, В. О. and Прокопчук, Н. М. (2019) Робоча програма «Безпека праці з небезпечними речовинами» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 263 «Цивільна безпека». Program of the Discipline "Safety of Work with Hazardous Substances" specialty 263 «Civil safety» specialization «Labour protection». [Робочі програми]

Гнєушев, В. О. and Прокопчук, Н. М. and Hnieushev, V. O. and Prokopchuk, N. M. (2019) Безпека праці з небезпечними речовинами (укр.) Safety of Work with Hazardous Substances (en.). [Опис дисципліни]

06-09-31 Голубєва, І. В. and Зощук, Н. В. and Масло, І. М. and Мельник, В. О. and Озарчук, І. В. and Осіпчук, Н. В. (2019) Методичні рекомендації та навчальні завдання до практичних занять з дисципліни «Іноземна мова (англійська)» (рівень володіння мовою А1) для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх спеціальностей НУВГП (Частина І). [Методичне забезпечення]

06-09-32 Голубєва, І. В. and Зощук, Н. В. and Масло, І. М. and Мельник, В. О. and Озарчук, І. В. and Осіпчук, Н. В. (2019) Методичні рекомендації та навчальні завдання для практичних занять з дисципліни «Іноземна мова (англійська)» (рівень володіння мовою А1) для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти усіх спеціальностей НУВГП (Частина ІІ). [Методичне забезпечення]

03-01-80 Гомон, С. С. (2019) Робоча програма з навчальної дисципліни «Ціноутворення та нормоутворення в будівництві, ремонті та експлуатації автомобільних доріг» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» за освітньо-професійною програмою «Автомобільні дороги і аеродроми». Program of the Discipline "Estimate and norm formation in building, repairing and exploitation of road" Branch of knowledge "Architecture and construction" specialty 192 «Building and Civil Engineering» by educational-professional program «Highways and airfields». [Робочі програми]

06-13-98 Гонтаренко, Н. А. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Економічний механізм маркетингу» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 075 «Маркетинг». Program of the Discipline "Economic Mechanism of Marketing" specialty 075 "MARKETING". [Робочі програми]

06-13-102 Гонтаренко, Н. А. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Маркетинговий аудит» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 075 «Маркетинг». Program of the Discipline "MARKETING AUDIT" specialty 075 "MARKETING". [Робочі програми]

06-13-102 Гонтаренко, Н. А. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Маркетинговий аудит» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 075 «Маркетинг». Program of the Discipline "MARKETING AUDIT" specialty 075 "MARKETING". [Робочі програми]

06-13-99 Гонтаренко, Н. А. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Маркетингові дослідження» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 075 «Маркетинг». Program of the Discipline "Marketing Research" specialty 075 "MARKETING". [Робочі програми]

06-13-101 Гонтаренко, Н. А. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Маркетинг у банках» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) ровня спеціальності 075 «Маркетинг». Program of the Discipline "Marketing in Banks" specialty 075 "MARKETING". [Робочі програми]

Гонтаренко, Н. А. and Hontarenko, N. А. (2019) Маркетинг у банках (укр.) Bank Marketing (en.). [Опис дисципліни]

Гонтаренко, Н. А. and Hontarenko, N. А. (2019) Поведінка споживача (укр.) Behavior of the consumer (en.). [Опис дисципліни]

Гонтаренко, Н. А. and Hontarenko, N. А. (2019) Економічний механізм маркетингу (укр.) Economic mechanism of marketing (en.). [Опис дисципліни]

Гонтаренко, Н. А. and Hontarenko, N. А. (2019) Маркетинг (укр.) Marketing (en.). [Опис дисципліни]

Гонтаренко, Н. А. and Hontarenko, N. А. (2019) Маркетинговий аудит (укр.) Marketing audit (en.). [Опис дисципліни]

Гонтаренко, Н. А. and Hontarenko, N. А. (2019) Маркетинг інформаційних продуктів і послуг (укр.) Marketing of information products and services (en.). [Опис дисципліни]

Гонтаренко, Н. А. and Hontarenko, N. А. (2019) Маркетинг послуг (укр.) Marketing of services (en.). [Опис дисципліни]

Гонтаренко, Н. А. and Hontarenko, N. А. (2019) Маркетингові дослідження (укр.) Marketing researches (en.). [Опис дисципліни]

Гонтаренко, Н. А. and Hontarenko, N. А. (2019) Основи маркетингу (укр.) Principles of marketing (en.). [Опис дисципліни]

05-03-34 Гриб, Й. В. (2019) Робоча програма «Інтенсивні технології в аквакультурі » для студентів спеціальності 207 “Водні біоресурси та аквакультура”. Program of the Discipline " INTENSIVE TECHNOLOGIES IN AQUACULTURE" Branch of knowledge 20 Agrarian science and food Speciality 207 Aquatic bio resources and aquaculture. [Робочі програми]

05-03-37 Гриб, Й. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни „Гідрорадіобіологія” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура» денної і заочної форми навчання. Program of the Discipline "Hydroradiobiology" branch of knowledge 20 „Agrarian sciences and food” specialty 207 «Aqvabis bioresources and akvaculture». [Робочі програми]

05-03-33 Гриб, Й. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни „Методологія наукових досліджень” для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура» денної і заочної форми навчання. Program of the Discipline "METHODOLOGY OF SCIENTIFIC RESEARCHES" branch of knowledge 20 „Agrarian sciences and food” specialty 207 «Aqvabis bioresources and akvaculture». [Робочі програми]

05-03-36 Гриб, Й. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни „Біологічні основи рибного господарства” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура» денної і заочної форми навчання. Program of the Discipline "THE BIOLOGICAL BASIS OF FISHERIES" branch of knowledge 20 „Agrarian sciences and food” specialty 207 «Aqvabis bioresources and akvaculture». [Робочі програми]

05-03-35 Гриб, Й. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Відновна іхтіоекологія» для студентів спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура». Program of the discipline "RESTORATIVE ICHTHIOECOLOGY" branch of knowledge 20 "Agrarian sciences and food" specialty 207 "Aquatic bioresources and aquaculture". [Робочі програми]

05-03-32 Гриб, Й. В. (2019) Робоча програма «Реабілітаційна іхтіоценологія природних водойм» для студентів спеціальності 207 “Водні біоресурси та аквакультура”. Program of the Discipline "REHABILITATION ICHITIOCENOLOGY OF NATURAL RESERVOIRS" Branch of knowledge 20 "Agrarian science and food" speciality 207 "Aquatic bio resources and aquaculture". [Робочі програми]

05-03-31 Гриб, Й. В. (2019) Робоча програма «Організація спортивного та аматорського рибальства» для студентів за спеціальністю «Водні біоресурси та аквакультура». Program of the discipline "ORGANIZATION OF SPORT AND AMATORIAN FISHERIES" branch of knowledge 20 "Agrarian sciences and food" specialty 207 "Aquatic bioresources and aquaculture". [Робочі програми]

05-03-33 Гриб Й., Й. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни „Методологія наукових досліджень” для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура» денної і заочної форми навчання. Program of the Discipline "METHODOLOGY OF SCIENTIFIC RESEARCHES" branch of knowledge 20 „Agrarian sciences and food” specialty 207 «Aqvabis bioresources and akvaculture». [Робочі програми]

05-03-38 Гриб Й., Й. В. and Волкошовець, О. В. (2019) Робоча програма «Генетика риб» для студентів спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура». Program of the discipline «FISH GENETICS» branch of knowledge 20 "Agrarian sciences and food" specialty 207 "Aquatic bioresources and aquaculture". [Робочі програми]

09-02-28 Григорович, О. С. and Кособуцький, Ю. Ф. and Цицаркін, О. В. and Пасевич, А. М. (2019) Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» на тему «Методика навчання тактики гри у футбол» для здобувачів вищої освіти І-ІІ рівнів груп спортивного вдосконалення з футболу усіх спеціальностей НУВГП денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

03-01-84 Григорчук, А. Б. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Нелінійне комп’ютерне моделювання в будівництві» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня підготовки за освітньо-професійною програмою «Промислове і цивільне будівництво» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» Program of the Discipline «Nonlinear computer simulation in construction» Specialty 192 «Building and Civil Engineering» educationally-professional program "Industrial and civil construction". [Робочі програми]

03-01-85 Григорчук, А. Б. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Числові методи і автоматизація будівництва» для студентів які навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія», спеціалізації «Мости і транспортні тунелі» Program of the Discipline «Numerical methods and automation of construction» Specialty 192 «Building and Civil Engineering ». [Робочі програми]

03-01-86 Григорчук, А. Б. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Сучасні проблеми проектування і застосування ефективних будівельних конструкцій» для студентів які навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія», спеціалізації «Промислове та цивільне будівництво» Program of the Discipline «Modern problems of designing and application of effective building constructions» Specialty 192 «Building and Civil Engineering ». [Робочі програми]

08-02-14 Григус, І. М. (2019) Робоча програма «Методологія наукових досліджень» для студентів, які навчаються за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія». Program of the Discipline "METHODOLOGY OF SCIENTIFIC RESEARCH" specialty 227 "PHYSICAL THERAPY, ERGOTHERAPY" branch of knowledge 22 "Health сare". [Робочі програми]

03-02-32 Грицина, О. О. (2019) Робоча програма “Газопостачання” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньо-професійної програми «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Теплогазопостачання і вентиляція». Program of the Discipline «Gas Supply» Specialty – 192 «Construction and civil engineering», specialization - «Heat and Gas Supply and Ventilation». [Робочі програми]

03-02-31 Грицина, О. О. (2019) Робоча програма “Системи газопостачання промислових підприємств” для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньо-професійної програми «Теплогазопостачання і вентиляція» Program of the Discipline «Natural Gas Transmission and Distribution Industry» Specialty – 192 «Construction and civil engineering», Educational-Professional Program – ««Heat and Gas Supply and Ventilation System». [Робочі програми]

03-02-33 Грицина, О. О. (2019) Робоча програма “Безпека будівництва та експлуатації систем газопостачання” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 263 «Цивільна безпека» освітньо-професійної програми «Цивільна безпека». Program of the Discipline «Safety of construction and operation of gas supply systems» Specialty – 263 «Civil Safety», Educational-Professional Program – «Civil Safety». [Робочі програми]

Грицина, О. О. and Hrytsyna, O. O. (2019) Системи газопостачання промислових підприємств (укр.) Natural Gas Transmission and Distribution Business (en.). [Опис дисципліни]

06-11-45 Грицюк, П. М. (2019) Робоча програма дисципліни «Прогнозування соціально-економічних процесів» для здобувачів вищої освіти І (бакалаврського) рівня за спеціальністю 051 «Економіка», спеціалізація «Економічна кібернетика». Program of the Discipline "Forecasting of social and economic processes" specialty 051 "Economics". [Робочі програми]

06-11-42 Грицюк, П. М. (2019) Робоча програма дисципліни «Системний аналіз» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 051 «Економіка», спеціалізація «Економічна кібернетика». Program of the discipline "SYSTEMS ANALYSIS" speciality 051 "Economy". [Робочі програми]

06-11-43 Грицюк, П. М. (2019) Робоча програма дисципліни «Аналіз даних» для здобувачів вищої освіти І (бакалаврського) рівня за спеціальністю 051 «Економіка», спеціалізації «Економічна кібернетика», «Бізнес аналітика», «Управління персоналом і економіка праці». Program of the discipline "DATA ANALYSIS" specialty 051 "Economics", specialization "Economic Cybernetics", "Business Analytics", "Human Resources Management and Labor Economics". [Робочі програми]

Грицюк, П. М. and Hritsiuk, P. M. (2019) Моделювання процесів оточуючого середовища (укр.) Modeling an environment processes (en.). [Опис дисципліни]

Грицюк, П. М. and Hritsiuk, P. M. (2019) Стохастичні процеси і моделі в економіці (укр.) Stochastic processes and models in the economy (en.). [Опис дисципліни]

Грицюк, П. М. and Hrytsiuk, P. M. (2019) Аналіз даних (укр.) Data Analysis (en.). [Опис дисципліни]

Грицюк, П. М. and Hrytsiuk, P. M. (2019) Системний аналіз (укр.) System Analysis (en.). [Опис дисципліни]

06-11-44 Грицюк, П. М. and Бабич, Т. Ю. (2019) Робоча програма дисципліни «Моделювання та прогнозування у фінансовій сфері» для здобувачів вищої освіти ІІ (магістерського) рівня за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Program of the Discipline "Modeling and Forecasting in the Financial Sector" specialty 072 "Finance, Banking and Insurance". [Робочі програми]

07-04-29 Гришко, В. І. (2019) Методичні вказівки до практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Основи приватної детективної діяльності» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх спеціальностей НУВГП денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-04-29 Гришко, В. І. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Основи римського приватного права» для студентів денної форми навчання за спеціальністю 081 «Право» в галузі знань 08 «Право». Program of the Discipline «THE BASIS OF ROMAN PRIVATE LA» Specialty 081 «Law». [Робочі програми]

05-08-63 Громаченко, К. Ю. (2019) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Ресторанна справа» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 242 «Туризм» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-08-64 Громаченко, К. Ю. (2019) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Анімаційна діяльність та масові заходи в туризмі» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 242 «Туризм» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-08-80 Громаченко, К. Ю. (2019) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Готельна справа» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 242 «Туризм» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-08-81 Громаченко, К. Ю. (2019) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Готельна справа» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 242 «Туризм» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-03-61 Гроховська, Ю. Р. and Кононцев, С. В. (2019) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Гідроботаніка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура» спеціалізації «Охорона, відтворення та раціональне використання гідро біоресурсів» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-03-62 Гроховська, Ю. Р. and Кононцев, С. В. (2019) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Гідроботаніка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура» спеціалізації «Охорона, відтворення та раціональне використання гідро біоресурсів» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-03-63 Гроховська, Ю. Р. and Кононцев, С. В. (2019) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Водна токсикологія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура» спеціалізації «Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-03-98 Гудь, В. М. (2019) Робоча програма “Промислова електроніка” для студентів спеціальності 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”. Program of the Discipline "INDUSTRIAL ELECTRONICS" specialty 141 "ELECTRIC POWER INDUSTRY, ELECTRICAL ENGINEERING AND ELECTROMECHANICS. [Робочі програми]

04-03-113 Гудь, В. М. (2019) Робоча програма “Електротехніка та електроніка” для студентів спеціальності 145 “Гідроенергетика”. Program of the Discipline "ELECTRICAL ENGINEERING AND ELECTRONICS" specialty 145 "HYDROPOWER INGENIERING". [Робочі програми]

04-03-101 Гудь, В. М. (2019) Робоча програма “Електроніка (практикум)” для студентів всіх спеціальностей. Program of the Discipline "ELECTRONICS (WORKSHOP)" specialty ALL SPECIALTY. [Робочі програми]

04-03-99 Гудь, В. М. and Христюк, А. О. (2019) Робоча програма “ Електроніка та мікропроцесорна техніка” для студентів спеціальності 151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”. Program of the Discipline "ELECTRONICS AND MICROPROCESSOR EQUIPMENT". [Робочі програми]

Гудь, В. М. and Христюк, А. О. and Hud, V. M. and Khrystyuk, A. O. (2019) Електроніка та мікропроцесорна техніка (укр.) Electronics and microprocessor equipment (en.). [Опис дисципліни]

Гурин, В. А. and Guryn, V. A. (2019) Основи надійності водогосподарських об'єктів (укр.) Bases dependability of water management item (en.). [Опис дисципліни]

Гурин, В. А. and Guryn, V. A. (2019) Інтегроване управління водними ресурсами (укр.) Integrated management of water resources (en.). [Опис дисципліни]

Гурин, В. А. and Востріков, В. П. and Кузьмич, Л. В. (2019) Основи промислових технологій і матеріалознавства. НУВГП, Рівне. ISBN 978-966-327-417-1

03-05-53 Гуртовий, О. Г. (2019) Методичні вказівки до виконання курсового проекту на тему «Технологія будівництва моста» з навчальної дисципліни «Будівництво мостів і труб» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія», освітньо-професійної програми «Мости і транспортні тунелі» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-05-33 Гуртовий, О. Г. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни „Будівництво мостів і труб” для студентів які навчаються за спеціальністю 192 „Будівництво та цивільна інженерія”, ОПП „Мости і транспортні тунелі” зі скороченим терміном навчання. Program of the Discipline "CONSTRUCTION OF BRIDGES AND PIPES" SPECIALTY 192 „CONSTRUCTION AND CIVIL ENGINEERING” EPP „BRIDGES AND TRANSPORT TUNNELS” with a shorter term of study. [Робочі програми]

03-05-34 Гуртовий, О. Г. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни „Технологія та організація будівництва транспортних споруд” для студентів які навчаються за спеціальністю 192 „Будівництво та цивільна інженерія”, ОПП „Мости і транспортні тунелі” зі скороченим терміном навчання. Program of the Discipline "TECHNOLOGY AND ORGANIZATION OF CONSTRUCTION OF TRANSPORTATION SPORTS" SPECIALTY 192 „CONSTRUCTION AND CIVIL ENGINEERING” EPP „BRIDGES AND TRANSPORT TUNNELS” with a shorter term of study. [Робочі програми]

03-05-49 Гуртовий, О. Г. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни „Будівництво мостів (спецкурс)” для студентів які навчаються за спеціальністю 192 „Будівництво та цивільна інженерія”, ОПП „Мости і транспортні тунелі”. Program of the Discipline "CONSTRUCTION OF BRIDGES" (Special Course) SPECIALTY 192 „CONSTRUCTION AND CIVIL ENGINEERING” EPP „BRIDGES AND TRANSPORT TUNNELS”. [Робочі програми]

Гуртовий, О. Г. and Gurtovy, O. G. (2019) Будівництво мостів (спецкурс) (укр.) Construction of bridges (special course) (en.). [Опис дисципліни]

Гуртовий, О. Г. and Gurtovy, O. G. (2019) Будівництво мостів і труб (укр.) Construction of bridges and pipes (en.). [Опис дисципліни]

Гуртовий, О. Г. and Gurtovy, O. G. (2019) Технологія та організація будівництва транспортних споруд (укр.) Technology and organization of construction of transport facilities (en.). [Опис дисципліни]

06-01-62 Гус, В. М. (2019) Робоча програма з навчальної дисципліни «Біржова діяльність» для студентів за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (зі скороченим терміном навчання). Program of the Discipline «Exchange activity» specialty 076 “Entrepreneurship, trade and stocktaking activity”. [Робочі програми]

Гус, В. М. and Gus, V. M. (2019) Біржова діяльність (укр.) Exchange activity (en.). [Опис дисципліни]

Д

07-03-197 Давидович, С. Н. and Сталовєрова, А. В. (2019) Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення навчальної дисципліни «Соціологія» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня усіх спеціальностей НУВГП денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Давидюк, П. П. and Davydyuk, P. P. (2019) Методика складання процесуальних документів (укр.) Methodology of Criminal Procedural Documents Drafting (en.). [Опис дисципліни]

04-03-109 Данченков, Я. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни ”Автоматизовані системи управління” для студентів які навчаються за спеціальністю 144 «Теплотехніка». Program of the Discipline "Automated control systems" specialty 144 «Thermotechnics». [Робочі програми]

04-03-237 Данченков, Я. В. (2019) Методичні вказівки до лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Електрообладнання та засоби автоматизації» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 208 «Агроінженерія». [Методичне забезпечення]

04-03-107 Данченков, Я. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Електрообладнання та засоби автоматизації» для студентів, які навчаються за спеціальністю 208 «Агроінженерія» (скорочений термін навчання). Program of the Discipline "Electrical equipment and automation equipment" specialty 208 "Agroengineering". [Робочі програми]

Данченков, Я. В. and Danchenkov, J. V. (2019) Електробладнання та засоби автоматизації (укр.) Electrical equipment and automation equipment (en.). [Опис дисципліни]

04-03-84 Данченков, Я. В. and Тарас, Б. І. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Електротехніка, електроніка, мікропроцесорна техніка та мехатроніка» для студентів, які навчаються за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування». Program of the Discipline "Electrical engineering, electronics, microprocessor engineering and mechatronics" specialty 133 «Sectoral engineering». [Робочі програми]

Дворкін, Л. Й. and Мироненко, А. В. (2019) Будівельні матеріали та вироби із застосовуванням промислових відходів. НУВГП, Рівне. ISBN 978-966-327-425-6

04-01-33 Демчук, О. С. (2019) Робоча програма "Комп’ютерна математика" для студентів, які навчаються за спеціальностями 113 "Прикладна математика" та 122 "Комп’ютерні науки". Program of the Discipline "Computer Mathematics" specialty 113 "Applied Mathematics" and 122 "Computer Science". [Робочі програми]

04-01-37 Демчук, О. С. (2019) Робоча програма “Методи оптимізації та дослідження операцій” для студентів, які навчаються, за спеціальністю 122 “Комп’ютерні науки”. Program of the Discipline "Methods of optimization and operations research" specialty 122 "Computer Science". [Робочі програми]

Демчук, О. С. and Demchuk, O. S. (2019) Комп'ютерна математика (укр.) Computer Mathematics (en.). [Опис дисципліни]

Демчук, О. С. and Demchuk, O. S. (2019) Інформатика та комп'ютерна техніка (укр.) Computer science and computer technology (en.). [Опис дисципліни]

Демчук, О. С. and Demchuk, O. S. (2019) Основи програмної інженерії (укр.) Fundamentals of Software Engineering (en.). [Опис дисципліни]

Демчук, О. С. and Demchuk, O. S. (2019) Методи оптимізації та дослідження операцій (укр.) Methods of optimization and operations research (en.). [Опис дисципліни]

05-04-250 Дець, Т. І. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Виробнича практика» для студентів 1 курсу (рівень вищої освіти – магістр) за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій». Program of the Discipline «THE PRODUCTION PRACTICE» Specialty 193 «Geodesy and land management» Specialization «Geographic information systems». [Робочі програми]

05-04-248 Дець, Т. І. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Виробнича практика» для студентів 3 курсу за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій». Program of the Discipline «THE PRODUCTION PRACTICE» Specialty 193 «Geodesy and land management» Specialization «Geographic information systems» «Geodesy». [Робочі програми]

05-04-249 Дець, Т. І. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Виробнича практика» для студентів 4 курсу за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій». Program of the Discipline «THE PRODUCTION PRACTICE» Specialty 193 «Geodesy and land management» Specialization «Geographic information systems» «Geodesy». [Робочі програми]

Дзюба, В. І. and Акімова, Л. М. (2019) СУЧАСНИЙ СТАН ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ. НУВГП. pp. 348-350.

06-10-13 Дзюба, М. М. (2019) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Мистецтво публічного мовлення» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня всіх спеціальностей НУВГП денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-10-18 Дзюба, М. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Мистецтво публічного мовлення» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня всіх спеціальностей НУВГП денної форми навчання. Program of the Discipline "THE ART OF PUBLIC SPEAKING" specialty all specialties. [Робочі програми]

Дзюба, М. М. and Dziuba, M. M. (2019) Мистецтво публічного мовлення (укр.) The art of public speaking (en.). [Опис дисципліни]

06-10-24 Дзюба, М. М. and Сидорчук, І. О. (2019) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

05-04-85 Дмитрів, О. П. (2019) Методичні вказівки до лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Програмно-технічний інструментарій ГІС» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» спеціалізації «Геоінформаційні системи» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Дмитрів, О. П. and Dmytriv, O. P. (2019) Геодезія. 1 частина (укр.) Geodesy. 1 part (en.). [Опис дисципліни]

05-04-246 Дмитрів, О. П. and Мельничук, Г. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Навчальна геодезична практика з основами геології» для студентів 1 курсу за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій». Program of the Discipline "EDUCATIONAL GEODETIC PRACTICE WITH THE BASICS OF GEOLOGY" specialty 193 «Geodesy and land management» specialization "Geodesy, Land management and cadastre, Geographic Information Systems". [Робочі програми]

03-10-87 Довбенко, Т. О. (2019) Робоча програма «Безпека будівництва промислових і цивільних об’єктів» для студентів за напрям підготовки 6.170202 «Охорона праці». Program of the Discipline «SAFETY OF CONSTRUCTION OF INDUSTRIAL AND CIVIL OBJECTS» training direction 6.170202 «Occupational Health». [Робочі програми]

Довбенко, Т. О. and Dovbenko, T. O. (2019) Безпека будівництва промислових і цивільних об'єктів (укр.) Safety of construction of industrial and civil objects (en.). [Опис дисципліни]

03-10-88 Довбенко, Т. О. and Прокопчук, Н. М. (2019) Робоча програма «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці» для студентів за спеціальністю 101 «Екологія». Program of the Discipline «Life safety and occupational safety» speciality 101 «Ecology». [Робочі програми]

03-10-89 Довбенко, Т. О. and Прокопчук, Н. М. (2019) Робоча програма «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці» для студентів за спеціальністю 242 «Туризм». Program of the Discipline «Life safety and occupational safety» speciality 242 «Tourism». [Робочі програми]

16-01-02 Дорошко, Г. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Країнознавство» для підготовки іноземних громадян слухачів підготовчого відділення. Program of the discipline Country Studies. [Робочі програми]

02-02-116 Дорощук, В. О. (2019) Методичні вказівки до практичних завдань з навчальної дисципліни «Вантажні перевезення» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня всіх спеціальностей НУВГП. [Методичне забезпечення]

02-02-117 Дорощук, В. О. (2019) Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни «Вантажні перевезення» для студентів всіх спеціальностей НУВГП другого (магістерського) рівня вищої освіти. [Методичне забезпечення]

02-02-116 Дорощук, В. О. (2019) Методичні вказівки до практичних завдань з навчальної дисципліни «Вантажні перевезення» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня всіх спеціальностей НУВГП. [Методичне забезпечення]

02-02-117 Дорощук, В. О. (2019) Методичні вказівки до практичних завдань з навчальної дисципліни «Вантажні перевезення» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня всіх спеціальностей НУВГП. [Методичне забезпечення]

Дорощук, В. О. and Doroshchuk, V. O. (2019) Основи наукових досліджень (укр.) Basics of the scientific research (en.). [Опис дисципліни]

Дорощук, В. О. and Doroshchuk, V. O. (2019) Проектування транспортно-складських комплексів (укр.) Designing of transport and warehouse complexes (en.). [Опис дисципліни]

Дорощук, В. О. and Doroshchuk, V. O. (2019) Вантажні перевезення (укр.) Freight transportation (en.). [Опис дисципліни]

Дорощук, В. О. and Doroshchuk, V. O. (2019) Вантажні перевезення (укр.) Freight transportation (en.). [Опис дисципліни]

02-02-51 Дорощук, В. О. and Турченюк, М. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Проектування транспортно-складських комплексів» для студентів, які навчаються за спеціальністю 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)». Work Program of the Discipline "Designing of transport and warehouse complexes" specialty 275 «Transport technologies (on road transport)». [Робочі програми]

Древецький, В. В. and Drevets'kyi, V. V. (2019) Основи наукових досліджень (укр.) Basics of the scientific research (en.). [Опис дисципліни]

06-14-82 Дробко, Е. (2019) Робоча програма з навчальної дисципліни «Організація державного апарату» для студентів, які навчаються за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» першого (бакалаврського) рівня підготовки. Program of the Discipline "Organization of the state apparatus" specialty 029 "Information, library and archival affairs" specialization "Information communication management". [Робочі програми]

06-14-81 Дробко, Е. В. (2019) Робоча програма з навчальної дисципліни «Організація та управління діяльністю інформаційних установ» для студентів, які навчаються за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» першого (бакалаврського) рівня підготовки. Program of the Discipline "Organization and management information institutions' activities" specialty 029 "Information, library and archival affairs" specialization "Information communication management". [Робочі програми]

Дробко, Е. В. and Drobko, E. V. (2019) Право в публічному управлінні (укр.) Law in public administration (en.). [Опис дисципліни]

Дробко, Е. В. and Drobko, E. V. (2019) Організація та управління діяльністю інформаційних установ (укр.) Organization and management information institutions' activities (en.). [Опис дисципліни]

Дробко, Е. В. and Drobko, E. V. (2019) Організація державного апарату (укр.) Organization of the state apparatus (en.). [Опис дисципліни]

Дробко, Е. В. and Drobko, E. V. (2019) Публічна служба (укр.) Public service (en.). [Опис дисципліни]

Ж

06-12-79 Жемба, А. Й. (2019) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Глобальна економіка» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-12-81 Жемба, А. Й. (2019) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Методологія міжнародних наукових кон’юнктурних досліджень» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-12-78 Жемба, А. Й. (2019) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Міжнародні фінанси» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-12-80 Жемба, А. Й. (2019) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Управління міжнародною конкурентоспроможністю» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-12-82 Жемба, А. Й. (2019) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Міжнародна торгівля» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-12-85 Жемба, А. Й. (2019) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Європейський бізнес» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-12-101 Жемба, А. Й. (2019) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Міжнародна економічна діяльність України» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-12-69 Жемба, А. Й. (2019) Робоча програма «Європейський бізнес» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини». Program of the Discipline "EUROPEAN BUSINESS" specialty 292 International economic relations. [Робочі програми]

06-12-71 Жемба, А. Й. (2019) Робоча програма «Міжнародна торгівля» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини». Program of the Discipline "INTERNATIONAL TRADE" specialty 292 International economic relations. [Робочі програми]

06-12-72 Жемба, А. Й. (2019) Робоча програма «Транснаціональні корпорації» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за напрямом 6.030503 «Міжнародна економіка». Program of the Discipline "TRANSNATIONAL CORPORATIONS" specialty 6.030503 International economics. [Робочі програми]

06-12-77 Жемба, А. Й. (2019) Робоча програма «Міжнародна торгова політика та комерційна дипломатія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня всіх спеціальностей НУВГП. Program of the Discipline "INTERNATIONAL TRADE POLICY AND COMMERCIAL DIPLOMACY" specialty for all specialties in NUWEE. [Робочі програми]

06-12-83 Жемба, А. Й. and Ханін, І. Г. (2019) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Транснаціональні корпорації» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня напряму 6.030503 "Міжнародна економіка" денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Жомирук, Р. В. and Zhomyruk, R. V. (2019) Автоматизація виробничих процесів на підприємствах будівельної індустрії (укр.) Automation of production processes at the enterprises of the building industry (en.). [Опис дисципліни]

Жомирук, Р. В. and Zhomyruk, R. V. (2019) Електричні апарати (укр.) Electric Devices (en.). [Опис дисципліни]

Жомирук, Р. В. and Zhomyruk, R. V. (2019) Електромеханічні комплекси гірничого виробництва (укр.) Electromechanical complexes of mining production (en.). [Опис дисципліни]

Жомирук, Р. В. and Zhomyruk, R. V. (2019) Основи електрифікації та автоматизація гірничого виробництва (укр.) Fundamentals of electrification and automation of mining production (en.). [Опис дисципліни]

Жомирук, Р. В. and Zhomyruk, R. V. (2019) Технічні засоби автоматизації (укр.) Technical means of automation (en.). [Опис дисципліни]

04-01-19 Жуковська, Н. А. (2019) Робоча програма «Теорія систем, системний аналіз та теорія прийняття рішень» для студентів спеціальності 113 «Прикладна математика» Program of the Discipline «System theory, system analysis and decision making theory» Specialty 113 «Applied Mathematics». [Робочі програми]

04-01-14 Жуковська, Н. А. (2019) Робоча програма «Математична логіка, теорія алгоритмів та програмування» для студентів спеціальності 113 «Прикладна математика». Program of the Discipline «Mathematical logic, theory of algorithms and programming» Specialty 113 «Applied Mathematics». [Робочі програми]

04-01-47 Жуковська, Н. А. (2019) Робоча програма «Математична логіка, теорія алгоритмів та програмування» для студентів спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення (Інтернет речей)». Program of the Discipline «Mathematical logic, theory of algorithms and programming» Specialty 121 «Software Engineering (Internet of Things)». [Робочі програми]

04-01-29 Жуковська, Н. А. (2019) Робоча програма «Математична логіка, теорія алгоритмів та програмування» для студентів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки». Program of the Discipline «Mathematical logic, theory of algorithms and programming» Specialty 122 «Computer Science». [Робочі програми]

16-01-04 Жуковська, Н. А. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Математика» для слухачів підготовчого відділення для іноземних громадян. Program of the Discipline MATHEMATICS Speciality «Preparation for entering to the university». [Робочі програми]

Жуковська, Н. А. and Zhukovskа, N. A. (2019) Математична логіка, теорія алгоритмів та програмування (укр.) Mathematical logic, theory of algorithms and programming (en.). [Опис дисципліни]

Жуковська, Н. А. and Zhukovskа, N. A. (2019) Теорія систем, системний аналіз та теорія прийняття рішень (укр.) System Theory, System Analysis and Decision Making Theory (en.). [Опис дисципліни]

04-01-18 Жуковський, В. В. (2019) Робоча програма «Основи проектування систем штучного інтелекту та розпізнавання образів» для студентів, які навчаються за спеціальностями 113 «Прикладна математика» та 122 «Комп’ютерні науки». Program of the Discipline «DESIGNING FUNDAMENTALS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND PATTERN RECOGNITION SYSTEMS» Specialty – 113 «Applied Mathematics», Specialty – 122 «Computer Science». [Робочі програми]

04-01-31 Жуковський, В. В. (2019) Робоча програма «Об'єктно-орієнтоване програмування» для студентів які навчаються за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки». Program of the Discipline «OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING» Specialty – 122 «Computer Science». [Робочі програми]

16-01-08 Жуковський, В. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Основи інформатики та обчислювальної техніки» для слухачів підготовчого відділення для іноземних громадян. Program of the Discipline «Fundamentals of Informatics and Computer Engineering» speciality «Preparation for entering to the university». [Робочі програми]

Жуковський, В. В. and Zhukovskyy, V. V. (2019) Комп'ютерні мережі, інтерфейси та протоколи передачі даних (укр.) Computer networks, interfaces and data transmission protocols (en.). [Опис дисципліни]

Жуковський, В. В. and Zhukovskyy, V. V. (2019) Оптимізація обчислень (укр.) Optimizing Calculations (en.). [Опис дисципліни]

З

06-04-24 Заглинський, А. О. (2019) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Економічна теорія» для здобувачів вищої освіти першого (бака-лаврського) рівня за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-04-27 Заглинський, А. О. (2019) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни „Макроекономіка” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальностями 071 "Облік і оподаткування", 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", 073 "Менеджмент", 075 "Маркетинг", 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", 051 «Економіка» (Управління персоналом і економіка праці). [Методичне забезпечення]

06-04-23 Заглинський, А. О. (2019) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Економічна теорія» для здобувачів вищої освіти першого (бака-лаврського) рівня за спеціальністю 074 «Публічне управління та адміністрування» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

05-02-271 Залеський, І. І. (2019) Робоча програма з навчальної дисципліни «Техноекологія» для студентів, які навчаються за спеціальностями 101 "Екологія", 183 "Технології захисту навколишнього середовища". Program of the Discipline "TECHECOLOGY" specialty 101 "Еcology", 183 "Environmental protection technology". [Робочі програми]

05-02-270 Залеський, І. І. (2019) Робоча програма з навчальної дисципліни «Екологія людини» для студентів які навчаються за спеціальністю 101 Екологія Program of the Discipline «ECOLOGY OF HUMAN» Specialty 101 «Ecology». [Робочі програми]

05-02-279 Залеський, І. І. (2019) Робоча програма з навчальної дисципліни «Охорона і раціональне використання» для студентів які навчаються за спеціальністю 101 – Екологія. Program of the Discipline «PROTECTION AND RATIONAL USE OG NATURAL RESOURCES» Specialty – 101«Ecology». [Робочі програми]

05-02-267 Залеський, І. І. (2019) Робоча програма з навчальної дисципліни «Технології захисту довкілля» для студентів які навчаються за спеціальністю 101 – Екологія. Program of the discipline Technology of protection of environment (applicable ecology) Specialty 101 Ecology. [Робочі програми]

05-02-272 Залеський, І. І. (2019) Робоча програма з навчальної дисципліни «Збалансоване природокористування (Комп’ютерні науки)» для студентів, які навчаються за спеціальністю 122 "Computer Science". Program of the Discipline "BALANCED NATURAL USE" specialty 122 "Computer Science". [Робочі програми]

05-02-273 Залеський, І. І. (2019) Робоча програма з навчальної дисципліни «Природоохоронні технології захисту гідросфери» для студентів, які навчаються за спеціальністю 183 "Технології захисту навколишнього середовища". Program of the Discipline "ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES FOR HYDROSPHERE PROTECTION" specialty 183 "Environmental protection technologies". [Робочі програми]

05-02-269 Залеський, І. І. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Промислова екологія» для студентів які навчаються, за спеціальностю 183 Технології захисту навколишнього середовища. Program of the Discipline INDUSTRIAL ECOLOGY specialty 183 Environmental protection technologies. [Робочі програми]

05-02-268 Залеський, І. І. (2019) Робоча програма з навчальної дисципліни «Збалансоване природокористування » для студентів які навчаються за спеціальністю 183 – Технології захисту навколишнього середовища. Program of the Discipline BALANCED NATURAL USE specialty 183 Environmental protection technologies. [Робочі програми]

05-02-105 Залеський, І. І. (2019) Робоча програма з навчальної дисципліни «Збалансоване лісокористування» для студентів які навчаються за спеціальністю 183 – Технології захисту навколишнього середовища. Program of the Discipline Sustainable forest management specialty 183 Environmental protection technologies. [Робочі програми]

Залеський, І. І. and Zaleskii, I. I. (2019) Збалансоване лісокористування (укр.) Balanced forest use (en.). [Опис дисципліни]

Залеський, І. І. and Zaleskii, I. I. (2019) Збалансоване природокористування (укр.) Balanced nature use (en.). [Опис дисципліни]

Залеський, І. І. and Zaleskii, I. I. (2019) Збалансоване природокористування (укр.) Balanced nature use (en.). [Опис дисципліни]

Залеський, І. І. and Zaleskii, I. I. (2019) Технології захисту довкілля (укр.) Environmental protection technologies (en.). [Опис дисципліни]

Залеський, І. І. and Zaleskii, I. I. (2019) Природоохоронні технології захисту гідросфери (укр.) Environmental protection technologies of the hydrosphere (en.). [Опис дисципліни]

Залеський, І. І. and Zaleskii, I. I. (2019) Природоохоронні технології захисту гідросфери (укр.) Environmental protection technologies of the hydrosphere (en.). [Опис дисципліни]

Залеський, І. І. and Zaleskii, I. I. (2019) Промислова екологія (укр.) Industrial ecology (en.). [Опис дисципліни]

Залеський, І. І. and Zaleskii, I. I. (2019) Охорона і раціональне використання природних ресурсів (укр.) Protection and rational use of natural resources (en.). [Опис дисципліни]

Залеський, І. І. and Zaleskii, I. I. (2019) Техноекологія (укр.) Techecology (en.). [Опис дисципліни]

04-04-40 Замрій, Б. А. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Паралельні та розподілені обчислення" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 123 ”Комп`ютерна інженерія” денної і заочної форм навчання. PROGRAM OF THE DISCIPLINE "Parallel and distributed computing" specialty 123 "Computer Engineering". [Робочі програми]

Заяць, В. М. and Zaiats, V. M. (2019) Алгоритми та методи обчислень (укр.) Algorithms and methods of computation (en.). [Опис дисципліни]

Заяць, В. М. and Zaiats, V. M. (2019) Теорія ймовірностей та математична статистика (укр.) Probability theory and mathematical statistics (en.). [Опис дисципліни]

06-03-248 Заячківська, О. В. (2019) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Проектне фінансування» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-03-249 Заячківська, О. В. (2019) Методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни «Проектне фінансування» та завдання до практичних занять для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-03-61 Заячківська, О. В. (2019) Робоча програма з дисципліни «Фінанси зовнішньо-економічної діяльності» для студентів, які навчаються за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Program of the Discipline "Finances of foreign economic activity" specialty 072 «Finance, banking and insurance». [Робочі програми]

06-03-234 Заячківська, О. В. (2019) Конспект лекцій з дисципліни «Управління фінансово-економічною безпекою проектів» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 073 «Менеджмент» спеціалізації «Управління фінансово-економічною безпекою» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-03-235 Заячківська, О. В. (2019) Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Управління фінансово-економічною безпекою проектів» та завдання до практичних занять для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 073 «Менеджмент» спеціалізації «Управління фінансово-економічною безпекою» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Заячківська, О. В. and Zayachkivska, O. V. (2019) Фінанси зовнішньо-економічної діяльності (укр.) Finances of foreign economic activity (en.). [Опис дисципліни]

06-03-233 Заячківська, О. В. and Ляхович, О. О. (2019) Методичні вказівки до виконання магістерської роботи для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-06-31 Заєць, В. В. (2019) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Гідромеханіка та термодинаміка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 184 «Гірництво» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Заєць, В. В. and Zaiets, V. V. (2019) Гідромеханіка та термодинаміка (укр.) Hydromechanics and thermodynamics (en.). [Опис дисципліни]

Заєць, В. В. and Zaiets, V. V. (2019) Рекультивація порушених земель (укр.) Reclamation of disturbed lands (en.). [Опис дисципліни]

Заєць, В. В. and Zaiets, V. V. (2019) Технології переробки та збагачення корисних копалин (укр.) Technologies of processing and enrichment of mineral resources (en.). [Опис дисципліни]

Заєць, В. В. and Zaiets, V. V. (2019) Технології переробки та використання корисних копалин (укр.) Technologies of processing and use of mineral resources (en.). [Опис дисципліни]

Заєць, В. В. and Zaiets, V. V. (2019) Технології підземної розробки корисних копалин (укр.) Technologies of underground mining (en.). [Опис дисципліни]

02-06-46 Заєць, В. В. and Семенюк, В. В. and Оксенюк, Р. Р. (2019) Методичні вказівки до лабораторних робіт із навчальної дисципліни «Інформаційні технології в гірництві» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 184 «Гірництво» денної та заочної форми навчання. Частина 1. [Методичне забезпечення]

02-06-52 Заєць, В. В. and Семенюк, В. В. and Оксенюк, Р. Р. (2019) Методичні вказівки до практичних занять із навчальної дисципліни «Проектування, будівництво та реконструкція шахт та кар’єрів» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 184 «Гірництво» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

02-06-47 Заєць, В. В. and Семенюк, В. В. and Оксенюк, Р. Р. (2019) Методичні вказівки до лабораторних робіт із навчальної дисципліни «Інформаційні технології в гірництві» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 184 «Гірництво» денної та заочної форми навчання. В 2 частинах. Частина 2. [Методичне забезпечення]

02-06-37 Заєць, В. В. and Семенюк, В. В. and Оксенюк, Р. Р. (2019) Методичні вказівки до практичних занять із навчальної дисципліни «Рекультивація порушених земель» для студентів напрямку підготовки 6.050301 «Гірництво» та здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 184 «Гірництво» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Зданевич, В. А. and Ромашко, О. В. and Zdanevych, V. A. and Romachko, O. V. (2019) Комп'ютерний практикум (укр.) Computer practice (en.). [Опис дисципліни]

Зданевич, В. А. and Ромашко, О. В. and Zdanevych, V. A. and Romashko, O. V. (2019) Комп'ютерний практикум (укр.) Computer Workshop (en.). [Опис дисципліни]

03-10-78 Зощук, В. О. (2019) Робоча програма „Охорона праці в галузі” для студентів, які навчаються, за спеціальністю 113 «Прикладна математика». Program of the Discipline "OCCUPATIONAL SAFETY IN THE INDUSTRY" specialty 113 «Applied Mathematics». [Робочі програми]

03-10-79 Зощук, В. О. (2019) Робоча програма „Охорона праці в галузі” для студентів, які навчаються за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки». Program of the Discipline "OCCUPATIONAL SAFETY IN INDUSTRY" specialty 122 «Computer Sciences». [Робочі програми]

03-10-77 Зощук, В. О. (2019) Робоча програма „Охорона праці в галузі” для студентів які навчаються, за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». Program of the Discipline "OCCUPATIONAL SAFETY IN THE INDUSTRY" specialty 151 «Automation and computer-integrated technologies». [Робочі програми]

03-09-59 Зощук, В. О. (2019) Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Профілактика виробничого травматизму і професійних захворювань» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 263 «Цивільна безпека» спеціалізація «Охорона праці» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-10-61 Зощук, В. О. (2019) Робоча програма „Профілактика виробничого травматизму і професійних захворювань” для студентів які навчаються, за спеціальністю 263 «Цивільна безпека». Program of the Discipline "PREVENTION OF PRODUCTION TRAUMATIC AND PROFESSIONAL DISEASES" specialty 263 "Civil Safety" specialization "Labour Protection". [Робочі програми]

Зощук, В. О. and Zoshchuk, V. O. (2019) Профілактика виробничого травматизму і професійних захворювань (укр.) Prevention of professional injuries and occupational diseases (en.). [Опис дисципліни]

04-05-55 Зубик, Л. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Технології тестування програмних продуктів” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 122 “Комп’ютерні науки” денної та заочної форми навчання. WORK PROGRAM EDUCATIONAL DISCIPLINE "Software Testing Technologies" specialty 122 "Computer sciences". [Робочі програми]

04-05-53 Зубик, Л. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Комп’ютерні мережі” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 122 ”Комп’ютерні науки” денної форми навчання. WORK PROGRAM EDUCATIONAL DISCIPLINE "Computer networks" specialty 122 "Computer sciences". [Робочі програми]

04-05-03 Зубик, Л. В. (2019) Методичні вказівки до курсових робіт з дисципліни “Організація баз даних та знань” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальностями 126 “Інформаційні системи і технології”, 015.10 “Професійна освіта. Комп’ютерні технології” денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-05-22 Зубик, Л. В. (2019) Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Веб-технології та веб-дизайн” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальностей 126 “Інформаційні системи і технології”, 015.10 “Професійна освіта. Комп’ютерні технології” денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-05-54 Зубик, Л. В. (2019) Робоча програма “Моніторинг довкілля” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 6.050101 “Комп’ютерні науки” денної форми навчання. Program of the Discipline "Environmental monitoring" specialty 6.050101 “Computer sciences”. [Робочі програми]

Зубик, Л. В. and Zubyk, L. V. (2019) Методи обчислень (укр.) Methods of calculation (en.). [Опис дисципліни]

Зубик, Л. В. and Zubyk, L. V. (2019) Організація баз даних та знань (укр.) Organization of databases and knowledge (en.). [Опис дисципліни]

06-02-253 Зубілевич, С. Я. (2019) Методичні вказівки до виконання індивідуального навчально-дослідного завдання з навчальної дисципліни «Інтегрована звітність» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування». [Методичне забезпечення]

06-02-77 Зубілевич, С. Я. (2019) Робоча програма з Інтегрованої звітності здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності «Облік і оподаткування». Program of the Discipline "Integrated reporting" Speciality 071 «Accounting and taxation». [Робочі програми]

Зубілевич, С. Я. and Zubilevych, S. Y. (2019) Облікова політика підприємства (укр.) Accounting policy of enterprise (en.). [Опис дисципліни]

Зубілевич, С. Я. and Zubilevych, S. Y. (2019) Інтегрована звітність (укр.) Integrated reporting (en.). [Опис дисципліни]

06-02-75 Зубілевич, С. Я. and Ровенець, Т. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Облік і аудит управлінської діяльності» для здобувачів вищої освіти зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». Program of the Discipline «Accounting and Audit of Managerial Activity» Specility 281 «Public management and administration». [Робочі програми]

Зятюк, Ю. Ю. (2019) НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН ТА РОЗРАХУНОК ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЗГИНАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ, ПІДСИЛЕНИХ В СТИСНУТІЙ ТА РОЗТЯГНУТІЙ ЗОНАХ. [Автореферати, дисертації] (Unpublished)

Зятюк, Ю. Ю. (2019) НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН ТА РОЗРАХУНОК ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЗГИНАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ, ПІДСИЛЕНИХ В СТИСНУТІЙ І РОЗТЯГНУТІЙ ЗОНАХ. [Автореферати, дисертації] (Unpublished)

03-01-76 Зінчук, М. С. and Чорнолоз, В. С. (2019) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Будівельні конструкції» на тему «Збірне залізобетонне перекриття» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

К

03-01-88 Караван, В. В. (2019) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Обстеження та випробування будівель і споруд» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Промислове та цивільне будівництво» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-01-70 Караван, В. В. (2019) Робоча програма “Обстеження та випробування будівель і споруд” для студентів, які навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія», спеціалізація «Промислове та цивільне будівництво». Program of the Discipline "Inspection and testing of buildings and structures" specialty 192 "Construction and civil engineering". [Робочі програми]

06-11-52 Кардаш, О. Л. (2019) Робоча програма з дисципліни «Моделювання економіки» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за спеціальністю 051 «Економіка» спеціалізацією «Економічна кібернетика» денної та заочної форми навчання. Program of the Discipline «Economy modeling» Specialty 051 «Economics» Specialization «Economic Cybernetics». [Робочі програми]

06-11-53 Кардаш, О. Л. (2019) Робоча програма з дисципліни «Організація та управління інформаційно-аналітичним забезпеченням безпеки підприємства» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 073 «Менеджмент» спеціалізацією «Управління фінансово-економічною безпекою» денної та заочної форми навчання. Program of the Discipline «Organization and management of information and analytical security of the enterprise» Specialty 073 «Management» Specialization «Financial and economic security management». [Робочі програми]

04-01-26 Кардаш, О. Л. (2019) Робоча програма з дисципліни «Економіка програмного забезпечення» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» та 121 «Інженерія програмного забезпечення» Program of the Discipline «Software Economics» Specialty 122 «Computer Science and Information Technology» 121 "Software engineering». [Робочі програми]

06-11-54 Кардаш, О. Л. (2019) Робоча програма з дисципліни «Економетрика» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології». Program of the Discipline «Econometrics» Specialty 122 «Computer Science and Information Technology». [Робочі програми]

06-11-49 Кардаш, О. Л. (2019) Робоча програма з дисципліни «Економіка підприємства» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології денної та заочної форми навчання». Program of the Discipline «Economy of enterprise» Specialty 151 «Automation and computer-integrated technologies». [Робочі програми]

06-11-50 Кардаш, О. Л. (2019) Робоча програма з дисципліни «Економіка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за спеціальністю 184 «Гірництво» денної та заочної форми навчання. Program of the Discipline «Economics» Specialty 184 «Mining». [Робочі програми]

Кардаш, О. Л. and Kardash, O. L. (2019) Економіка програмного забезпечення (економіка і бізнес) (укр.) Software Economics (Economics and Business) (en.). [Опис дисципліни]

Карпович, І. М. and Karpovich, І. М. (2019) Інформатика та комп'ютерна техніка (укр.) Informatics and computer technic (en.). [Опис дисципліни]

Карпович, І. М. and Karpovich, І. М. (2019) Інформатика та комп'ютерна техніка (укр.) Informatics and computer technic (en.). [Опис дисципліни]

Карпович, І. М. and Karpovich, І. М. (2019) Інформатика і комп'ютерна техніка (укр.) Informatics and computer technic (en.). [Опис дисципліни]

04-05-23 Карпович, І. М. and Гладка, О. М. (2019) Методичні вказівки до лабораторних занять та самостійного вивчення навчальної дисципліни ”Моделювання екологічних, економічних та соціальних процесів” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Клепач, М. І. and Klepach, M. I. (2019) Силова електроніка в енергетичних системах та комплексах (укр.) Power electronics in power systems and complexes (en.). [Опис дисципліни]

04-03-77 Клепач, М. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Окремі питання технічних засобів автоматизації» для студентів, які навчаються за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». Program of the Discipline «Separate questions of the technical means of automation» Specialty – 151 «Automation and computer integrated technologies». [Робочі програми]

04-03-76 Клепач, М. М. (2019) Робоча програма курсу “Передові технології програмування ПЛК” для студентів спеціальності 151 „Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” Program of the Discipline «Advanced PLC programming technologies» Specialty 151 «Automation and computer-integrated technologies». [Робочі програми]

04-03-75 Клепач, М. М. (2019) Робоча програма курсу “Контролери та їх програмне забезпечення” для студентів спеціальності 151 „Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” Program of the Discipline «Controllers and their software» Specialty 151 «Automation and computer-integrated technologies». [Робочі програми]

06-12-65 Клець, М. В. (2019) Робоча програма «Міжнародна економіка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 073 «Менеджмент». Program of the Discipline «INTERNATIONAL ECONOMICS» Specialty 073 «Management». [Робочі програми]

06-12-99 Клець, М. В. (2019) Робоча програма «Міжнародна економіка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини». Program of the Discipline «INTERNATIONAL ECONOMICS» Specialty 292 «International economic relations». [Робочі програми]

06-12-89 Клець, М. В. (2019) Робоча програма «Економічна дипломатія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини». Program of the Discipline "ECONOMIC DIPLOMACY" specialty 292 "International economic relations". [Робочі програми]

06-12-87 Клець, М. В. (2019) Робоча програма «Міжнародна безпека» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини». Program of the Discipline "INTERNATIONAL SECURITY" specialty 292 "International economic relations". [Робочі програми]

Клець, М. В. and Klets, M. V. (2019) Економічна дипломатія (укр.) Economic diplomacy (en.). [Опис дисципліни]

Клець, М. В. and Klets, M. V. (2019) Зовнішньоекономічна діяльність (укр.) Foreign economic activity (en.). [Опис дисципліни]

Клець, М. В. and Klets, M. V. (2019) Міжнародні економічні відносини (укр.) International Economic Relations (en.). [Опис дисципліни]

Клець, М. В. and Klets, M. V. (2019) Міжнародна економіка (укр.) International Economics (en.). [Опис дисципліни]

Клець, М. В. and Klets, M. V. (2019) Міжнародна інтеграція (укр.) International integration (en.). [Опис дисципліни]

Клець, М. В. and Klets, M. V. (2019) Міжнародна безпека (укр.) International security (en.). [Опис дисципліни]

05-02-185 Клименко, Л. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Організація впровадження екологічно чистих виробництв» для студентів які навчаються за спеціальністю 101 "Екологія". Program of the Discipline "ORGANIZATION OF IMPLEMENTATION OF ENVIRONMENTALLY CLEAN PRODUCERS" specialty 101 "Ecology". [Робочі програми]

05-02-184 Клименко, Л. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Розвитологія» для студентів спеціальності 101 "Екологія". Program of the Discipline "SYSTEM DEVELOPMENT" specialty 101 "Ecology". [Робочі програми]

06-08-55 Клименко, М. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Логістика» для студентів, які навчаються за спеціальністю 073 «Менеджмент». PROGRAM OF THE DISCIPLINE "LOGISTICS" specialty 073 «Management». [Робочі програми]

05-02-179 Клименко, М. О. and Буднік, З. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Вища освіта та Болонський процес» для студентів, які навчаються за спеціальностями 101 «Екологія» та 183 «Технології захисту навколишнього середовища». Program of the Discipline "HIGHER EDUCATION AND BOLON PROCESS" specialty 101 "Ecology", 183 "Environmental protection technology". [Робочі програми]

05-02-139 Клименко, М. О. and Вознюк, Н. М. and Буднік, З. М. and Михальчук, М. А. and Мороз, О. Т. and Толочик, М. А. (2019) Методичні вказівки до проходження виробничої практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 101 «Екологія» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

05-02-154 Клименко, М. О. and Вознюк, Н. М. and Турчина, К. П. and Буднік, З. М. (2019) Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни «Основи наукових досліджень» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної і заочної форм навчання за спеціальністю 101 «Екологія». [Методичне забезпечення]

05-02-136 Клименко, М. О. and Гурський, А. Й. and Буднік, З. М. (2019) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Вища освіта та Болонський процес» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальностями 101 «Екологія» та 183 «Технології захисту навколишнього середовища» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-02-142 Клименко, М. О. and Гурський, А. Й. and Турчина, К. П. and Буднік, З. М. (2019) Методичні вказівки для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Вища освіта та Болонський процес» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 101 «Екологія» та 183 «Технології захисту навколишнього середовища» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-02-125 Клименко, М. О. and Клименко, Л. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Зелена економіка» для студентів які навчаються, за спеціальностями 101 "Екологія" та 183 "Технології захисту навколишнього середовища". Program of the Discipline "GREEN ECONOMICS" specialty 101 "Ecology" and 183 "Environmental protection technologies". [Робочі програми]

05-02-189 Клименко, М. О. and Клименко, Л. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Стратегія сталого розвитку» для студентів спеціальностей 101 «Екологія», 183 «Технологія захисту навколишнього середовища». Program of the Discipline «Sustainable Development Strategy» specialty 101 "Ecology", 183 "Environmental protection technologies". [Робочі програми]

05-02-186 Клименко, М. О. and Клименко, Л. В. (2019) Робоча програма з дисципліни «Розробка стратегій сталого розвитку населених пунктів» для студентів спеціальності 101 «Екологія». Program of the Discipline «Elaboration of the strategy for sustainable development of settlements» specialty 101 "Ecology". [Робочі програми]

05-02-187 Клименко, М. О. and Клименко, Л. В. (2019) Робоча програма з дисципліни «Вступ до фаху» за спеціальністю 183 «Технологія захисту навколишнього середовища», 101 «Екологія». Program of the Discipline "ENTRY TO THE PROFESSION" 101 "Ecology", 183 "Environmental protection technologies". [Робочі програми]

05-02-188 Клименко, М. О. and Клименко, Л. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Регіональна політика сталого розвитку в Україні» для студентів які навчаються, за спеціальністю 242 «Туризм». Program of the Discipline «Regional Policy of Sustainable Development in Ukraine» Specialty 242 «Tourism». [Робочі програми]

Клименко, М. О. and Клименко, О. М. and Бєдункова, О. О. and Прищепа, А. М. and Брежицька, О. А. (2019) ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Екологія» Другого рівня вищої освіти за спеціальністю №101 «Екологія» галузі знань №10 «Природничі науки». [Освітні програми]

Клименко, М. О. and Клименко, О. М. and Прищепа, А. М. and Брежицька, О. А. (2019) ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Екологія» Другого рівня вищої освіти за спеціальністю №101 «Екологія» галузі знань №10 «Природничі науки». [Освітні програми]

05-02-260 Клименко, М. О. and Ковальчук, Н. С. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Біологічні методи захисту довкілля» для студентів, які навчаються за спеціальністю 183 "Технології захисту навколишнього середовища". Program of the Discipline "BIOLOGICAL PROTECTION METHODS OF ENVIRONMENTAL PROTECTION" specialty 183 "Environmental protection technologies". [Робочі програми]

05-02-261 Клименко, М. О. and Ковальчук, Н. С. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Природоохоронні технології захисту атмосфери» для студентів, які навчаються за спеціальністю 183 "Технології захисту навколишнього середовища". Program of the Discipline "ENVIRONMENTAL PROTECTION TECHNOLOGIES OF THE ATMOSPHERE" specialty 183 "Environmental protection technologies". [Робочі програми]

05-02-140 Клименко, М. О. and Ліхо, О. А. and Мороз, О. Т. and Буднік, З. М. and Григор’єва, Н. А. (2019) Методичні вказівки до проходження переддипломної практики для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 101 «Екологія» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

05-02-141 Клименко, М. О. and Прищепа, А. М. and Статник, І. І. and Буднік, З. М. and Толочик, М. А. (2019) Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 101 «Екологія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-02-169 Клименко, М. О. and Турчина, К. П. (2019) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Лісівництво на радіаційно-забруднених територіях» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 205 «Лісове господарство» заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-08-56 Клименко, О. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Управління інфраструктурою організації» для студентів, які навчаються за спеціальністю 073 «Менеджмент». PROGRAM OF THE DISCIPLINE "MANAGEMENT OF INFRASTRUCTURE ORGANIZATION" specialty 073 «Management». [Робочі програми]

06-08-57 Клименко, О. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Операційний менеджмент» для студентів, які навчаються за спеціальністю 073 «Менеджмент». PROGRAM OF THE DISCIPLINE "OPERATING MANAGEMENT" specialty 073 «Management». [Робочі програми]

05-02-275 Клименко, О. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Менеджмент та економіка природокористування» для студентів, які навчаються за спеціальністю 101 «Екологія». PROGRAM OF THE DISCIPLINE «MANAGEMENT AND ECONOMICS OF NATURE USE» specialty 101 «Ecology». [Робочі програми]

05-02-276 Клименко, О. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Організація управління в екологічній діяльності» для студентів, які навчаються за спеціальністю 101 «Екологія». PROGRAM OF THE DISCIPLINE «ORGANIZATION OF MANAGEMENT IN ENVIRONMENTAL ACTIVITY» specialty 101 «Ecology». [Робочі програми]

05-02-275 Клименко, О. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Менеджмент та економіка природокористування» для студентів, які навчаються за спеціальністю 101 «Екологія». PROGRAM OF THE DISCIPLINE «MANAGEMENT AND ECONOMICS OF NATURE USE» specialty 101 «Ecology». [Робочі програми]

05-02-276 Клименко, О. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Організація управління в екологічній діяльності» для студентів, які навчаються за спеціальністю 101 «Екологія». PROGRAM OF THE DISCIPLINE «ORGANIZATION OF MANAGEMENT IN ENVIRONMENTAL ACTIVITY» specialty 101 «Ecology». [Робочі програми]

05-02-274 Клименко, О. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Менеджмент та економіка природокористування» для студентів, які навчаються за спеціальністю 183 "Технології захисту навколишнього середовища". PROGRAM OF THE DISCIPLINE «MANAGEMENT AND ECONOMICS OF NATURE USE» specialty 183 "Technology of protection environment". [Робочі програми]

05-02-274 Клименко, О. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Менеджмент та економіка природокористування» для студентів, які навчаються за спеціальністю 183 "Технології захисту навколишнього середовища". PROGRAM OF THE DISCIPLINE «MANAGEMENT AND ECONOMICS OF NATURE USE» specialty 183 "Technology of protection environment". [Робочі програми]

Клименко, О. М. and Klymenko, O. M. (2019) Екологічний менеджмент (укр.) Environmental Management (en.). [Опис дисципліни]

Клименко, О. М. and Klymenko, O. M. (2019) Логістика (укр.) Logistics (en.). [Опис дисципліни]

Клименко, О. М. and Klymenko, O. M. (2019) Менеджмент та економіка природокористування (укр.) Management and economics of nature use (en.). [Опис дисципліни]

Клименко, О. М. and Klymenko, O. M. (2019) Управління лісогосподарським виробництвом (укр.) Management of forestry production (en.). [Опис дисципліни]

05-02-91 Клименко, О. М. and Клименко, М. О. and Прищепа, А. М. and Турчина, К. П. and Брежицька, О. А. (2019) Методичні вказівки до радіоекологічної навчальної практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальностями 101 «Екологія», 183 «Технологія захисту навколишнього середовища» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-10-15 Клинова-Дацюк, Г. Д. (2019) Методичні вказівки до семінарських занять з навчальної дисципліни «Історія та культура України» для здобувачів вищої освіти усіх спеціальностей НУВГП заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Клинова-Дацюк, Г. Д. and Цибульський, В. І. and Гуменюк, С. М. and Гром, В. М. and Klynova-Datsiuk, H. D. and Tsybulskyi, V. I. and Humeniuk, S. M. and Hrom, V. M. (2019) Історія та культура України (укр.) History and culture of Ukraine (en.). [Опис дисципліни]

06-08-114 Клюха, О. О. (2019) Методичні вказівки до самостійного вивчення навчальної дисципліни «Організація праці керівника» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх спеціальностей НУВГП денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-08-115 Клюха, О. О. (2019) Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Організація праці керівника» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх спеціальностей НУВГП денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-08-77 Клюха, О. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Менеджмент ресурсозбереження» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за спеціальністю 073 «Менеджмент». Program of the Discipline «Management of resource saving» Specialty 073 «Management». [Робочі програми]

06-08-76 Клюха, О. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Менеджмент ресурсоенергозбереження» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент». Program of the Discipline «Management of resource saving» Training direction 6.030601 Management. [Робочі програми]

06-08-64 Клюха, О. О. (2019) Робоча програма «Організація праці керівника» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня всіх спеціальностей НУВГП. Program of the Discipline "ORGANIZATION OF WORK OF THE HEAD" specialty for all specialties in NUWEE. [Робочі програми]

Клюха, О. О. and Kliukha, О. О. (2019) Інжиніринг (укр.) Engineering (en.). [Опис дисципліни]

Клюха, О. О. and Kliukha, О. О. (2019) Менеджмент ресурсозбереження (укр.) Resource saving management (en.). [Опис дисципліни]

01–02–170 Клімов, С. В. (2019) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та самостійного вивчення навчальної дисципліни «Діагностування технічного стану двигунів» для здобувачів вищої освіти першого (бакараврського) рівня всіх спеціальностей НУВГП денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

01-02-36 Клімов, С. В. (2019) Робоча програма «Діагностування технічного стану двигунів» для здобувачів вищої світи першого (бакалаврського) рівня усіх спеціальностей НУВГП. Program of the Discipline «Diagnosis of the technical state of the engines» Specialty – «All specialties ». [Робочі програми]

Клімов, С. В. and Klimov, S. V. (2019) Експлуатаційна гідрометрія (укр.) Operational hydrometry (en.). [Опис дисципліни]

01-02-169 Клімов, С. В. and Герасімов, Є. Г. and Пінчук, О. Л. (2019) Методичні вказівки для самостійної роботи та виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Експлуатаційна гідрометрія» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології», освітня програма «Гідроінформатика» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

01-02-35 Клімов, С. В. and Герасімов, Є. Г. and Пінчук, О. Л. (2019) Робоча програма «Експлуатаційна гідрометрія» для студентів за спеціальністю 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології. Program of the Discipline «Operational hydrometry» Specialty 194 «Hydrotechnical construction, water engineering and water technologies» Educational program «Hydroinformatics». [Робочі програми]

06-07-162 Коберська, Т. А. and Сарнавська, О. В. (2019) Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 031 «Релігієзнавство» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Ковальчук, Н. С. and Kovalchuk, N. S. (2019) Біологічні методи захисту довкілля (укр.) Biological methods of environmental protection (en.). [Опис дисципліни]

Ковальчук, Н. С. and Kovalchuk, N. S. (2019) Природоохоронні технології захисту атмосфери (укр.) Environmental protection technologies of the atmosphere (en.). [Опис дисципліни]

06-01-60 Ковшун, Н. Е. and Якимчук, Т. І. (2019) Робоча програма «Товарознавство (Харчові продукти)» для студентів, які навчаються за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Program of the Discipline "Commodity (Food)" specialty 076 “Entrepreneurship, trade and stocktaking activity”. [Робочі програми]

Кожушко, Л. Ф. (2019) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ "УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ". [Освітні програми]

Кожушко, Л. Ф. and Kozhushko, L. F. (2019) Управління командою проекту (укр.) Project team management (en.). [Опис дисципліни]

06-08-75 Кожушко, Л. Ф. and Мандзюк, О. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Управління командою проекту» для студентів, які навчаються за спеціальністю 073 “Менеджмент”, спеціалізації “Управління проектами”. Program of the discipline «Project team management» speciality 073 “Management”, specialization “Project management”. [Робочі програми]

06-08-78 РП Кожушко, Л. Ф. and Мороз, Е. Г. (2019) Робоча програма «Міжнародний менеджмент» для студентів, які навчаються за спеціальністю 073 «Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування)», 073 «Менеджмент (Менеджмент інноваційної діяльності), 073 «Менеджмент (Менеджмент природоохоронної діяльності)», 073 «Менеджмент (Управління проектами). PROGRAM OF THE DISCIPLINE "INTERNATIONAL MANAGEMENT" specialty 073 «Management». [Робочі програми]

06-08-31 Кожушко, Л. Ф. and Мороз, Е. Г. (2019) Робоча програма «Вступ до спеціальності» для студентів денної форми навчання, які навчаються за спеціальністю 073 «Менеджмент». PROGRAM OF THE DISCIPLINE "INTRODUCTION TO SPECIALTY" specialty 073 «Management». [Робочі програми]

Козяр, В. О. and Koziar, V. O. (2019) Експертиза та паспортизація родовищ (укр.) Expertise and certification of deposits (en.). [Опис дисципліни]

Козяр, М. М. and Коziar, M. M. (2019) Моделювання технічних об'єктів засобами чотиривимірної графіки у SolidWorks, для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня всіх спеціальностей НУВГП (укр.) Design of technical objects by 4D graphic arts facilities in SolidWorks, for the bread-winners bachelor students of all NUWEE majors (en.). [Опис дисципліни]

02-05-86 Козяр, М. М. and Кравець, С. В. and Парфенюк, О. В. (2019) Методичні вказівки зі спецкурсу «Моделювання технічних об’єктів засобами чотиривимірної графіки у SolidWorks» на тему «Чотиривимірне зображення спрощеної моделі автомобільної рульової рейки» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальностями 133 «Галузеве машинобудування», 144 «Теплоенергетика», 274 «Автомобільний транспорт» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

02-05-78 Козяр, М. М. and Парфенюк, О. В. (2019) Методичні вказівки до лабораторної роботи № 8 зі спецкурсу «Моделювання технічних об’єктів засобами чотиривимірної графіки у SolidWorks» на тему «Чотиривимірне зображення спрощеної моделі двигуна внутрішнього згоряння» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальностями: 133 «Галузеве машинобудування», 144 «Теплоенергетика», 274 «Автомобільний транспорт» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

02-05-79 Козяр, М. М. and Парфенюк, О. В. (2019) Методичні вказівки до лабораторної роботи № 9 зі спецкурсу «Моделювання технічних об’єктів засобами чотиривимірної графіки у SolidWorks» на тему «Чотиривимірне зображення падіння кульок на поверхню під дією гравітації» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальностями: 133 «Галузеве машинобудування», 144 «Теплоенергетика», 274 «Автомобільний транспорт» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

02-05-87 Козяр, М. М. and Парфенюк, О. В. (2019) Методичні вказівки зі спецкурсу «Моделювання технічних об’єктів засобами чотиривимірної графіки у SolidWorks» на тему «Чотиривимірне зображення спрощеної моделі планетарного механізму» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальностями 133 «Галузеве машинобудування», 144 «Теплоенергетика», 274 «Автомобільний транспорт» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

02-05-100 Козяр, М. М. and Рижий, О. П. and Парфенюк, О. В. (2019) Методичні вказівки зі спецкурсу «Моделювання технічних об’єктів засобами чотиривимірної графіки у SolidWorks» на тему «Чотиривимірне зображення спрощеної моделі приводу стартера» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальностями 133 «Галузеве машинобудування», 144 «Теплоенергетика», 274 «Автомобільний транспорт» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

02-03-35 Колесник, О. А. (2019) Робоча програма «Базові машини» для студентів спеціальності 133 «Галузеве машинобудування». PROGRAM OF THE DISCIPLINE "BASE MACHINES" specialty 133 «Sectoral engineering». [Робочі програми]

02-03-83 Колесник, О. А. and Рижий, О. П. (2019) Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни «Базові машини» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-02-36 Колесник, Т. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Агроекологія» для здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 101 «Екологія». Program of the Discipline "AGROECOLOGY" speciality 101 Ecology. [Робочі програми]

05-02-278 Колесник, Т. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Охорона та раціональне використання природних ресурсів (земельні ресурси)» для здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 101 «Екологія». Program of the Discipline PROTECTION AND NATURAL RESOURCES ENGINEERING (LAND RESOURCES) speciality 101 Ecology. [Робочі програми]

05-02-38 Колесник, Т. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Відновлювані джерела енергії» для здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 183 «Технології захисту навколишнього середовища». Program of the Discipline Renewable Energy Sources speciality 183 Environmental protection technologies. [Робочі програми]

05-02-277 Колесник, Т. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Технології збалансованого землекористування» для здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 183 «Технології захисту навколишнього середовища». Program of the Discipline TECHNOLOGIES OF BALANSED LAND RESOURCES ENGINEERING specialty 183 Environmental protection technologies. [Робочі програми]

05-02-39 Колесник, Т. М. and Ліхо, О. А. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Відновлювальна енергетика» для здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 183 «Технології захисту навколишнього середовища». Program of the Discipline "Renewable Energetics" specialty 183 Environmental protection technologies. [Робочі програми]

07-03-144 Колодич, О. Б. (2019) Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення навчальної дисципліни «Клінічна психологія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальності 053 Психологія заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-98 Колодич, О. Б. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Психофізіологія» для студентів, які навчаються за спеціальністю: 053 Психологія. Program of the Discipline "Рsychophysiology" branch of knowledge 05 Social and behavioral sciences specialty 053 Psychology. [Робочі програми]

07-03-188 Колодич, О. Б. (2019) Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення з навчальної дисципліни «Психологія інклюзії» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 053 "Психологія", галузі знань 05 "Соціальні та поведінкові науки" денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-100 Колодич, О. Б. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія інклюзії» для студентів, які навчаються за спеціальністю 053 "Психологія". Program of the Discipline "Рsychology of Inclusion" specialty 053 "Psychology". [Робочі програми]

07-03-186 Колодич, О. Б. (2019) Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення навчальної дисципліни «Психофізіологія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 053 Психологія галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-187 Колодич, О. Б. (2019) Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення з навчальної дисципліни «Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 053 Психологія галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-99 Колодич, О. Б. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології» для студентів, які навчаються за спеціальністю: 053 Психологія. Program of the Discipline "Methodology of psychological examination’s conducting in various branches of psychology" branch of knowledge 05 Social and behavioral sciences specialty 053 Psychology. [Робочі програми]

Колодич, О. Б. and Kolodych, O. B. (2019) Клінічна психологія (укр.) Clinical Psychology (en.). [Опис дисципліни]

Колодич, О. Б. and Kolodych, O. B. (2019) Психофізіологія (укр.) Psychophysiology (en.). [Опис дисципліни]

Колодич, О. Б. and Kolodych, O. B. (2019) Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології (укр.) The method of conducting psychological examination in various fields of psychology (en.). [Опис дисципліни]

Колодич, О. Б. and Kolodych, O. B. (2019) Психологія інклюзії (укр.) Рsychology of Inclusion (en.). [Опис дисципліни]

05-08-48 Конарівська, О. Б. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Менеджмент у туризмі" для студентів, які навчаються за спеціальністю 242 "Туризм". Program of the Discipline "Management in Tourism" specialty 242 "Tourism". [Робочі програми]

05-08-47 Конарівська, О. Б. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Бухгалтерський облік у туристичній діяльності" для студентів, які навчаються за спеціальністю 242 "Туризм". Program of the Discipline "Аccounting in the tourism activities" specialty 242 "Tourism". [Робочі програми]

05-08-71 Конарівська, О. Б. (2019) Методичні вказівки до практичних робіт з навчальної дисципліни «Менеджмент у туризмі» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 242 «Туризм» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-08-72 Конарівська, О. Б. (2019) Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Менеджмент у туризмі» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 242 «Туризм» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-08-29 Конарівська, О. Б. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Страхування" для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 6.140103 "Туризм". Program of the Discipline «Insurance» training direction 6.140103 – «Tourism». [Робочі програми]

Конарівська, О. Б. and Konarivska, O. B. (2019) Інноваційні технології в туризмі (укр.) Innovative Technologies in Tourism (en.). [Опис дисципліни]

Конарівська, О. Б. and Konarivska, O. B. (2019) Управління проектами в туризмі (укр.) Project Management in Tourism (en.). [Опис дисципліни]

05-08-30 Конарівська, О. Б. and Якимчук, А. Ю. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Управління якістю туристичних послуг" для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 242 «Туризм» денної та заочної форм навчання Program of the Discipline «Management of quality of tourist services» Specialty 242 «Tourism». [Робочі програми]

. Кондратюк, О. М. (2019) Методичні вказівки до виконання графічних робіт з навчальної дисципліни «Креслення» для слухачів підготовчого відділення іноземних громадян. [Методичне забезпечення]

02-05-88 Кондратюк, О. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка» для студентів за спеціальністю 133 “Галузеве машинобудування”. Program of the Discipline “Descriptive geometry, engineering and computer graphics” specialty 133 “Branch Engineering”. [Робочі програми]

02-05-98 Кондратюк, О. М. (2019) Робоча програма навчальної практики “Комп’ютерне моделювання” для студентів денної форми навчання за спеціальністю 133 “Галузеве машинобудування”. Work program of educational practice “Computer simulation” specialty 133 “Branch Engineering”. [Робочі програми]

02-05-91 Кондратюк, О. М. (2019) Методичні вказівки до виконання графічних робіт з навчальної дисципліни „Системи автоматизованого проектування” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної і заочної форми навчання за спеціальністю 193 „Геодезія та землеустрій”. [Методичне забезпечення]

02-05-94 Кондратюк, О. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Системи автоматизованого проектування" для студентів за спеціальністю 193 „Геодезія та землеустрій”. Program of the Discipline „Automated injection systems” specialty 193 „Geodesy and land management”. [Робочі програми]

02-05-99 Кондратюк, О. М. (2019) Робоча програма навчальної практики «Комп’ютерне моделювання» для студентів денної форми навчання за спеціальністю 208 «Агроінженерія». Work program of educational practice «Computer simulation» Specialty 208 «Agroengineering». [Робочі програми]

02-05-89 Кондратюк, О. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка» для студентів за спеціальністю 208 “Агроінженерія”. Program of the Discipline “Descriptive geometry, engineering and computer graphics” specialty 208 “Agroengineering”. [Робочі програми]

02-05-90 Кондратюк, О. М. (2019) Методичні вказівки до виконання графічних робіт з навчальної дисципліни „Нарисна геометрія” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 208 „Агроінженерія” денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

16-01-07 Кондратюк, О. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни „Креслення” для слухачів підготовчого відділення для іноземних громадян Program of the Discipline «Drawing» speciality «Preparation for entering to the university». [Робочі програми]

06-03-224 Кондрацька, Н. М. (2019) Методичні вказівки з переддипломної практики для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 072 „Фінанси, банківська справа та страхування” для всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-03-63 Кондрацька, Н. М. (2019) Робоча програма з дисципліни „Фінансовий ринок” для студентів за спеціальністю 072 „Фінанси, банківська справа та страхування” на основі молодшого спеціаліста. Program of the Discipline "FINANCIAL MARKET" specialty 072 «Finance, banking and insurance». [Робочі програми]

06-03-62 Кондрацька, Н. М. (2019) Робоча програма з дисципліни „Фінансовий ринок” для студентів за спеціальністю 072 „Фінанси, банківська справа та страхування”. Program of the Discipline "FINANCIAL MARKET" Specialty 072 «Finance, banking and insurance». [Робочі програми]

Кондрацька, Н. М. and Kondraska, N. M. (2019) Фінансовий ринок (укр.) Financial market (en.). [Опис дисципліни]

06-03-166 Кондрацька, Н. М. and Котик, О. В. (2019) Конспект лекцій з навчальної дисципліни „Фінансовий ринок” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності „072 Фінанси, банківська справа та страхування” денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-03-167 Кондрацька, Н. М. and Котик, О. В. (2019) Методичні вказівки до практичних занять та виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни „Фінансовий ринок” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 072 „Фінанси, банківська справа та страхування” денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-14-67 Корбутяк, В. І. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Документознавство» для студентів, які навчаються за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» першого (бакалаврського) рівня підготовки. Program of the Discipline "KNOWLEDGE ABOUT DOCUMENTS" list of fields of study 02 «Culture and arts» program subject area 029 «Information, library and archival studies» speciality «Knowledge about documents and information activities». [Робочі програми]

06-14-68 Корбутяк, В. І. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Документне забезпечення діяльності організації» для студентів, які навчаються за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» першого (бакалаврського) рівня підготовки. Program of the Discipline "DOCUMENTARY SUPPORT OF THE ORGANIZATION'S ACTIVITIES" list of fields of study 02 «Culture and arts» program subject area 029 «Information, library and archival studies». [Робочі програми]

06-14-65 Корбутяк, В. І. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Вступ до фаху» для студентів, які навчаються за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» першого (бакалаврського) рівня підготовки. Program of the Discipline "ENTRY TO THE PROFESSION" list of fields of study 02 «Culture and arts» program subject area 029 «Information, library and archival studies». [Робочі програми]

06-14-66 Корбутяк, В. І. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Діловодство» для студентів, які навчаються за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» першого (бакалаврського) рівня підготовки. Program of the Discipline "OFFICE WORK" list of fields of study 02 «Culture and arts» program subject area 029 «Information, library and archival studies». [Робочі програми]

Корбутяк, В. М. and Korbutiak, V. M. (2019) Лісові екосистеми та ГІС-технологій у лісовому господарстві (укр.) Forest ecosystems and GIS technologies in forestry (en.). [Опис дисципліни]

03-01-53 Корнійчук, О. І. (2019) Методичні вказівки до курсової роботи з навчальної дисципліни «Технологія будівельних процесів при реконструкції будівель і споруд» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньої програми «Промислове та цивільне будівництво» усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-01-67 Корнійчук, О. І. (2019) Робоча програма «Технологія будівельних процесів при реконструкції будівель і споруд» для студентів за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньої програми «Промислове та цивільне будівництво». Program of the Discipline "Technology of building processes in the reconstruction of buildings and structures" specialty 192 «Construction and civil engineering». [Робочі програми]

03-01-35 Корнійчук, О. І. (2019) Методичні вказівки до лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Автоматизоване проектування» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Промислове та цивільне будівництво» усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-01-32 Корнійчук, О. І. (2019) Методичні вказівки до курсового проекту №2 з навчальної дисципліни «Залізобетонні та кам’яні конструкції» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Промислове та цивільне будівництво» усіх форм навчання. «Компонування каркасу та збір навантажень на поперечну раму». [Методичне забезпечення]

03-01-33 Корнійчук, О. І. (2019) Методичні вказівки до курсового проекту №2 з навчальної дисципліни «Залізобетонні та кам’яні конструкції» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Промислове та цивільне будівництво» усіх форм навчання. «Статичний розрахунок поперечної рами за допомогою програмного комплексу «Ліра». [Методичне забезпечення]

Корнійчук, О. І. and Алексієвець, В. І. (2019) Нормативна база будівництва. Волинські обереги, Рівне. ISBN 978-966-416-638-3

03-01-34 Корнійчук, О. І. and Григорчук, А. Б. (2019) Робоча програма «Автоматизоване проектування» для студентів за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Промислове та цивільне будівництво». Program of the Discipline "Automated designing" specialty 192 «Construction and civil engineering». [Робочі програми]

Корнієнко, В. Я. and Konriyenko, V. Y. (2019) Гірничі машини та комплекси (укр.) Mining machines and complexes (en.). [Опис дисципліни]

Корнієнко, В. Я. and Konriyenko, V. Y. (2019) Ресурсозберігаючі та маловідходні технології (укр.) Resource-saving and low-waste technologies (en.). [Опис дисципліни]

Корнієнко, В. Я. and Konriyenko, V. Y. (2019) Стаціонарні машини (укр.) Stationary machines (en.). [Опис дисципліни]

Корнієнко, В. Я. and Konriyenko, V. Y. (2019) Транспортно-логістичні системи в гірництві (укр.) Transport and logistics systems in mining (en.). [Опис дисципліни]

02-06-42 Корнієнко, В. Я. and Васильчук, О. Ю. and Семенюк, В. В. and Оксенюк, Р. Р. (2019) Методичні вказівки до навчально-ознайомчої практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 184 «Гірництво» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

02-06-30 Корнієнко, В. Я. and Заєць, В. В. (2019) Методичні вказівки до самостійного вивчення навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності та корисні копалини України» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 184 «Гірництво» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-06-40 Корнієнко, В. Я. and Новак, А. І. and Оксенюк, Р. Р. (2019) Методичні вказівки до практичних робіт з навчальної дисципліни “Технологія та безпека виконання вибухових робіт” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 184 «Гірництво». [Методичне забезпечення]

02-06-45 Корнієнко, В. Я. and Семенюк, В. В. (2019) Методичні вказівки до практичних робіт з навчальної дисципліни «Гірничі машини і комплекси» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 184 «Гірництво» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-06-29 Корнієнко, В. Я. and Семенюк, В. В. and Романовський, В. Я. (2019) Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни “Стаціонарні машини” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського рівня) спеціальністю 184 “Гірництво” денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-06-35 Корнієнко, В. Я. and Семенюк, В. В. and Романовський, В. Я. (2019) Методичні вказівки до до практичних робіт з навчальної дисципліни “Стаціонарні машини” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 184 “Гірництво” денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-08-37 Король, Б. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Стратегічний менеджмент» для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 073 «Менеджмент. Program of the Discipline «STRATEGIC MANAGEMENT» specialty 073 «MANAGEMENT». [Робочі програми]

06-08-73 Король, Б. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Стратегічне управління» для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 073 «Менеджмент» (за скороченим терміном навчання). Program of the Discipline «STRATEGIC MANAGEMENT» 073 «MANAGEMENT». [Робочі програми]

06-08-101 Король, Б. О. (2019) Методичні вказівки до вивчення теоретичної частини і виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Контролінг» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 073 «Менеджмент» заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-08-102 Король, Б. О. (2019) Методичні вказівки до вивчення теоретичної частини і виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Стратегічний менеджмент» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 073 «Менеджмент» заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-08-106 Король, Б. О. (2019) Методичні вказівки до вивчення теоретичної частини і виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Управління змінами» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 073 «Менеджмент» спеціалізацією «Менеджмент організацій і адміністрування» заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-08-105 Король, Б. О. (2019) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Організація моніторингу і контролю проектів» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 073 «Менеджмент» спеціалізацією «Управління проектами» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-08-38 Король, Б. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Управління змінами» для студентів, які навчаються за спеціальністю 073 «Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент організацій і адміністрування». Program of the Discipline «CHANGE MANAGEMENT» specialty 073 «MANAGEMENT» specialization «MANAGEMENT OF ORGANIZATIONS AND ADMINISTRATION». [Робочі програми]

06-08-104 Король, Б. О. (2019) Методичні вказівки до вивчення теоретичної частини і виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Управління ризиками в проекті» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 073 «Менеджмент» спеціалізації «Управління проектами» заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-08-36 Король, Б. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Контролінг» для студентів, які навчаються за спеціальністю 073 «Менеджмент». Program of the Discipline «CONTROLLING» specialty 073 «MANAGEMENT». [Робочі програми]

Коротун, О. П. and Korotun, O. Р. (2019) Рекламна діяльність (укр.) Advertising activity (en.). [Опис дисципліни]

Коротун, О. П. and Korotun, O. Р. (2019) Рекламна діяльність (укр.) Advertising activity (en.). [Опис дисципліни]

Коротун, О. П. and Korotun, O. Р. (2019) Етичний маркетинг (укр.) Ethical marketing (en.). [Опис дисципліни]

Коротун, О. П. and Korotun, O. Р. (2019) Маркетинг в туризмі (укр.) Marketing in tourism (en.). [Опис дисципліни]

Коротун, О. П. and Korotun, O. Р. (2019) Маркетинг в туризмі (укр.) Marketing in tourism (en.). [Опис дисципліни]

05-08-74 Коротун, С. І. and Кушнірук, Ю. С. and Романів, А. С. and Громадченко, К. Ю. (2019) Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної бакалаврської роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 242 «Туризм» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-08-75 Коротун, С. І. and Скорина, Т. М. and Яковишина, М. С. (2019) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Туроперейтинг» для здобувачів вищої освіти (першого) бакалаврського рівня денної форми навчання напряму підготовки 6.140103 «Туризм». [Методичне забезпечення]

05-06-44 Корчик, Н. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни „Виробничі процеси та обладнання” для студентів, які навчаються за спеціальністю 151 "Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології". Program of the Discipline Production processes and equipment specialty 151 "Automatization and computer-integrated technologies". [Робочі програми]

Корчик, Н. М. and Korchyk, N. M. (2019) Виробничі процеси та обладнання (укр.) Production processes and equipment (en.). [Опис дисципліни]

05-06-96 Корчик, Н. М. and Мисіна, О. І. (2019) Методичні вказівки до виконання практичної роботи на тему: «Електрохімічні процеси для розділення однорідних систем» з навчальної дисципліни «Виробничі процеси та обладнання» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-01-175 Костриченко, В. М. and Адамчук, Т. Л. (2019) Методичні вказівки до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Основи економіки» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за напрямом підготовки «Будівництво» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-01-176 Костриченко, В. М. and Адамчук, Т. Л. (2019) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Основи економіки» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за напрямом підготовки «Будівництво» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

01-06-31 Костюк, О. П. (2019) Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Паливо та обладнання для його спалювання» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 144 «Теплоенергетика» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Костюкевич, А. М. and Kostiukevych, A. N. (2019) Підприємництво (укр.) Entrepreneurship (en.). [Опис дисципліни]

06-08-97 Костюкевич, Р. М. (2019) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Управління проектами інформатизації» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 051 «Економіка (Економічна кібернетика)» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-08-06 Костюкевич, Р. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Управління проектами інформатизації» для студентів напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика». Program of the Discipline "Project Management of Informatization". [Робочі програми]

Костюкевич, Р. М. and Kostiukevych, R. M. (2019) Тайм-менеджмент на базі хмарних технологій (укр.) Time-management based on cloud technologies (en.). [Опис дисципліни]

06-08-123 Костюкевич, Р. М. and Мандзюк, О. М. (2019) Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Управління проектами» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 073 «Менеджмент» освітньої програми «Менеджмент організацій і адміністрування» усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-08-124 Костюкевич, Р. М. and Мандзюк, О. М. (2019) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з навчальної дисципліни «Управління проектами» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 073 «Менеджмент» освітньої програми «Менеджмент організацій і адміністрування» усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

01-05-52 Косяк, Д. С. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Статистична обробка інформації в науках про Землю» для студентів зі спеціальності 103 «Науки про Землю» (Геологія), 103 «Науки про Землю» (Гідрологія), 106 «Географія». Program of the Discipline "STATISTICAL STUDY OF INFORMATION IN SCIENCE ABOUT THE EARTH" specialty 103 «Earth Sciences», 103 «Earth Sciences», 106 «Geography». [Робочі програми]

Косяк, Д. С. and Kosyak, D. S. (2019) Гідрологія (укр.) Hydrology (en.). [Опис дисципліни]

Косяк, Д. С. and Kosyak, D. S. (2019) Статистична обробка інформації в науках про Землю (укр.) Statistical processing of information in the Earth sciences (en.). [Опис дисципліни]

01-05-63 Косяк, Д. С. and Холоденко, В. С. (2019) Робоча програма навчальної практики «Гідрологія», «Інженерна гідрологія» для студентів із спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» Program of the Discipline «HYDROLOGY, ENGINEERING HYDROLOGY» Specialty – 194 «Hydrotechnical construction, water engineering and water technologies». [Робочі програми]

03-06-47 Косінов, В. П. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Геологорозвідувальна справа» для студентів за спеціальністю 103 «Науки про землю», спеціалізація «Геологія». PROGRAM OF THE DISCIPLINE «GEOLOGICAL EXPLORATION BUSINESS» branch of knowledge 0401 «Natural Sciences», specialty 103 «Earth Sciences», specializations «Geology». [Робочі програми]

03-06-45 Косінов, В. П. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Бурова справа в тому числі практикум» для студентів за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія», спеціалізація «Водопостачання і водовідведення». WORK PROGRAM ON ACADEMIC DISCIPLINE «Drilling, including workshop» specialty 192 «Building and Civil Engineering» specializations "Water supply and water disposal". [Робочі програми]

03-06-46 Косінов, В. П. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Метрологія» для студентів за спеціальністю 263 «Цивільна безпека», спеціалізація «Охорона праці». WORK PROGRAM ON ACADEMIC DISCIPLINE «METROLOGY» specialty 263 «Civil security», specializations "Labor protection". [Робочі програми]

Косінов, В. П. and Kosinov, V. P. (2019) Геологорозвідувальна справа (укр.) Geological exploration business (en.). [Опис дисципліни]

03-06-82 Косінов, В. П. and Романенко, Т. В. and Трач, Ю. П. (2019) Методичні вказівки до лабораторної роботи з дисципліни «Метрологія і стандартизація» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

03-04-059 Кочкарьов, Д. В. and Гомон, С. С. (2019) Методичні вказівки до практичних занять та виконання курсового проекту (проектування прольотної будови мостового переходу) з навчальної дисципліни «Міські інженерні споруди» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Міське будівництво і господарство» усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-04-062 Кочкарьов, Д. В. and Мілаш, Т. О. (2019) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з навчальної дисципліни «Архітектурне автоматизоване проектування будівель і споруд» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Міське будівництво і господарство» усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

01-06-50 Кочмарський, В. З. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни: «Вступ до спеціальності». - Для студентів спеціальності 144 «Теплоенергетика» Program of the Discipline «INTRODUCTION TO SPEC» Specialty 144 «Heat power engineering». [Робочі програми]

07-03-159 Кочубей, А. В. (2019) Методичні вказівки до семінарських занять і самостійного вивчення навчальної дисципліни «Комунікативна діяльність викладача вищої школи» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 011 «Науки про освіту», спеціалізації «Педагогіка вищої школи» заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-193 Кочубей, А. В. (2019) Методичні вказівки до семінарських занять і самостійного вивчення навчальної дисципліни «Теорія та практика професійної освіти» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 011 «Науки про освіту», спеціалізації «Педагогіка вищої школи» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-157 Кочубей, А. В. (2019) Методичні вказівки до семінарських занять і самостійного вивчення навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень у галузі психології» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 053 «Психологія», спеціалізації «Психологія» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-158 Кочубей, А. В. (2019) Методичні вказівки до семінарських занять і самостійного вивчення навчальної дисципліни «Педагогічна психологія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 053 «Психологія», спеціалізації «Психологія» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-103 Кочубей, А. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень у галузі психології» для здобувачів вищої освіти І (бакалаврського) освітнього рівня спеціальності 053 «Психологія». Program of the Discipline "BASIS OF SCIENTIFIC RESEARCH IN THE FIELD PSYCHOLOGY". [Робочі програми]

07-03-104 Кочубей, А. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Педагогічна психологія» для студентів спеціальності 053 «Психологія». Program of the Discipline "PEDAGOGICAL PSYCHOLOGY". [Робочі програми]

07-03-177 Кочубей, А. В. and Шевчук, Т. Є. (2019) Методичні рекомендації для підготовки семінарських занять з навчальної дисципліни «Конфліктологія» для здобувачів ІІ (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 011 «Освітні педагогічні науки», спеціалізації «Педагогіка вищої школи» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-178 Кочубей, А. В. and Шевчук, Т. Є. (2019) Методичні рекомендації до самостійної підготовки з навчальної дисципліни «Конфліктологія» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, спеціальності 011 «Освітні педагогічні науки», спеціалізації «Педагогіка вищої школи» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

02-01-453 Кравець, С. В. and Нікітін, В. Г. and Онокало, В. Г. (2019) Методичні вказівки до виконання бакалаврських робіт для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» за ОПП «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

02-01-452 Кравець, С. В. and Нікітін, В. Г. and Онокало, В. Г. (2019) Методичні вказівки до виконання бакалаврських робіт для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» за ОПП «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

03-02-30 Кравченко, В. С. and Кравченко, Н. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Інженерне обладнання будівель” для студентів спеціальності 191 "Архітектура та містобудування". Program of the Discipline "ENGINEERING EQUIPMENT OF BUILDINGS" specialty / major field of study 191 "Architecture and Urban-planning". [Робочі програми]

Красовська, Ю. В. and Krasovska, Y. V. (2019) Планування і контроль на підприємстві (укр.) Planning and Control at the enterprise (en.). [Опис дисципліни]

Красовська, Ю. В. and Krasovska, Y. V. (2019) Планування і контроль на підприємстві (укр.) Planning and Control at the enterprise (en.). [Опис дисципліни]

06-01-216 Красовська, Ю. В. and Збагерська, Н. В. (2019) Методичні вказівки до самостійного вивчення навчальної дисципліни «Планування і контроль на підприємстві» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної та заочної форми навчання (у т.ч. інтегрованої форми навчання). [Методичне забезпечення]

06-01-242 Красовська, Ю. В. and Ковшун, Н. Е. (2019) Методичні вказівки до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

01-05-43 Криницька, М. В. (2019) Робоча програма «Петрографія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 103 «Науки про Землю» освітньої програми «Геологія» денної форми навчання. Program of the Discipline «Petrography» Specialty – 103 «Science about the Earth», specialization «Geology». [Робочі програми]

01-05-42 Криницька, М. В. (2019) Робоча програма «Організація геологічного вивчення надр» для студентів, які навчаються за спеціальністю 103 «Науки про Землю». Program of the Discipline "Organization Geological Studies of Bowels" specialty 103 «Science about the Earth». [Робочі програми]

02-02-62 Кристопчук, М. Є. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Ефективність транспорту” для студентів спеціальності 275 “Транспортні технології (на автомобільному транспорті)” Work Program of the Discipline «TRANSPORT EFFICIENCY» Specialty – 275 «Transport technologies (on road transport)». [Робочі програми]

02-02-120 Кристопчук, М. Є. and Кучер, О. О. and Сорока, В. С. and Макарічев, О. В. (2019) Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Дослідження операцій в транспортних системах» (Частина І) для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-02-121 Кристопчук, М. Є. and Кучер, О. О. and Сорока, В. С. and Макарічев, О. В. (2019) Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Дослідження операцій в транспортних системах» (Частина І) для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-02-61 Кристопчук, М. Є. and Пашкевич, С. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Основи теорії транспортних процесів і систем” для студентів спеціальності 275 “Транспортні технології (на автомобільному транспорті)”. Work Program of the Discipline «BASIC THEORY OF TRANSPORT PROCESSES AND SYSTEMS» Specialty – 275 «Transport technologies (on road transport)». [Робочі програми]

02-02-106 Кристопчук, М. Є. and Пашкевич, С. М. and Макарічев, О. В. (2019) Методичні вказівки до самостійного вивчення навчальної дисципліни «Транспортні системи урбанізованих територій» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 275 "Транспортні технології (на автомобільному транспорті)" денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-02-104 Кристопчук, М. Є. and Пашкевич, С. М. and Макарічев, О. В. (2019) Методичні вказівки до самостійного вивчення навчальної дисципліни «Пасажирські перевезення» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-02-105 Кристопчук, М. Є. and Пашкевич, С. М. and Макарічев, О. В. (2019) Методичні вказівки до самостійного вивчення навчальної дисципліни «Організація пасажирських автомобільних перевезень» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-02-107 Кристопчук, М. Є. and Пашкевич, С. М. and Макарічев, О. В. (2019) Методичні вказівки до самостійного вивчення навчальної дисципліни «Проектування маршрутних систем міст» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Круліковський, Б. Б. and Krilikovsky, B. B. (2019) Дослідження та оптимізація комп'ютерних систем (укр.) Research and optimization of computer systems (en.). [Опис дисципліни]

Крусь, Ю. О. (2019) Основи та фундаменти: Практикум. НУВГП, Рівне.

03-03-055 Крусь, Ю. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Основи та фундаменти» для студентів за спеціальністю 192 “Будівництво та цивільна інженерія”, бакалаври спеціалізації “Міське будівництво та господарство”. Program of the Discipline «Bases and Foundations» for students of specialty 192 “Construction and Civil Engineering” bachelors of specialization “Urban planning and development”. [Робочі програми]

03-03-066 Крусь, Ю. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Основи та фундаменти» для студентів за спеціальністю 192 “Будівництво та цивільна інженерія”, бакалаври спеціалізації “Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів” Program of the Discipline «Bases and Foundations» Specialty 192 “Construction and Civil Engineering” Specialization “Technology of building structures, products and materials”. [Робочі програми]

Крусь, Ю. О. and Кrus, Y. A. (2019) Основи та фундаменти (укр.) Bases and Foundations (en.). [Опис дисципліни]

Крусь, Ю. О. and Кrus, Y. A. (2019) Основи та фундаменти (укр.) Bases and Foundations (en.). [Опис дисципліни]

Крусь, Ю. О. and Кrus, Y. A. (2019) Інженерно-геологічні вишукування та механіка ґрунтів (укр.) Engineering geological surveying and soil mechanics (en.). [Опис дисципліни]

Крусь, Ю. О. and Кrus, Y. A. (2019) Механіка грунтів, основи та фундаменти транспортних споруд (укр.) Mechanics of Soils, Bases and Foundations of Transport Structures (en.). [Опис дисципліни]

Крутько, Т. В. and Krutko, T. V. (2019) Іноземна мова (англійська) (рівень володіння В2) (укр.) English as a foreign language (Level B2) (en.). [Опис дисципліни]

Крутько, Т. В. and Krutko, T. V. (2019) Ділова іноземна мова (укр.) Foreign Language for Business (en.). [Опис дисципліни]

06-09-38 Крутько, Т. В. and Осіпчук, Н. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Ділова іноземна мова» для студентів спеціальності 242 «Туризм». Program of the Discipline "FOREIGN LANGUAGE FOR BUSINESS" specialty 242 «Tourism». [Робочі програми]

02-05-92 Крівцов, В. В. (2019) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Інженерна графіка» (Модуль 1. Нарисна геометрія) для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-05-93 Крівцов, В. В. (2019) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Інженерна графіка» (Змістовий модуль 2. Проекції з числовими позначками) для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Крівцов, В. В. and Krivtsov, V. V. (2019) Інженерна графіка (укр.) Engineering Graphics (en.). [Опис дисципліни]

Крівцов, В. В. and Krivtsov, V. V. (2019) Інженерна графіка (укр.) Engineering Graphics (en.). [Опис дисципліни]

Крівцов, В. В. and Козяр, М. М. (2019) Нарисна геометрія (базовий курс). НУВГП, Рівне. ISBN 978-966-327-405-8

01-06-67 Куба, В. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни ,,Спеціальні питання тепломасообміну’’ для студентів спеціальності 144 «Теплоенергетика», першого (бакалаврського) рівня підготовки Program of the Discipline «Special issues of heat and mass transfer » Specialty 144 «Heat Power Engineering». [Робочі програми]

01-06-73 Куба, В. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Системи виробництва і розподілу енергоносіїв» для студентів спеціальності 144 «Теплоенергетика», першого (бакалаврського) рівня підготовки Program of the Discipline «Systems of production and distribution of energy carriers» Specialty – 144 «Heat Power Engineering». [Робочі програми]

01-06-68 Куба, В. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни ,,Теплотехнологічні процеси і установки’’ для студентів спеціальності 144 «Теплоенергетика», першого (бакалаврського) рівня підготовки Program of the Discipline «» Specialty 144 «Heat Power Engineering». [Робочі програми]

Куба, В. В. and Cuba, V. V. (2019) Основи сучасних технологій сушіння та випалювання матеріалів (укр.) Basis of modern technologies of drying and burning of materials (en.). [Опис дисципліни]

Куба, В. В. and Cuba, V. V. (2019) Системи виробництва та розподілу енергоносіїв (укр.) Energy production and distribution systems (en.). [Опис дисципліни]

Куба, В. В. and Cuba, V. V. (2019) Теплотехнологічні процеси та установки (укр.) Heat engineering processes and installations (en.). [Опис дисципліни]

Куба, В. В. and Cuba, V. V. (2019) Тепломасообмін (укр.) Heat-mass exchange (en.). [Опис дисципліни]

Куба, В. В. and Cuba, V. V. (2019) Тепломасообмін (укр.) Heat-mass exchange (en.). [Опис дисципліни]

Куба, В. В. and Cuba, V. V. (2019) Процеси і установки холодильної та кріогенної техніки (укр.) Processes and installations of refrigeration and cryogenic technology (en.). [Опис дисципліни]

Куба, В. В. and Cuba, V. V. (2019) Спеціальні питання тепломасообміну (укр.) Special issues of heat and mass transfer (en.). [Опис дисципліни]

Куба, В. В. and Cuba, V. V. (2019) Термодинаміка та тепломасообмін (укр.) Thermodynamics and heat transfer (en.). [Опис дисципліни]

01-06-44 Куба, В. В. and Середа, В. В. (2019) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Тепломасообмін» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 144 «Теплоенергетика» та 145 «Гідроенергетика» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

09-02-32 Кузнєцова, О. Т. (2019) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» на тему: «Функціональні проби у діагностиці стану здоров’я, фізичної працездатності, тренованості та фізичного стану» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх спеціальностей денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

09-02-33 Кузнєцова, О. Т. (2019) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» на тему: «Адекватність та збалансованість харчування. Методика розрахунку енерговитрат і оцінки індивідуального харчування» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх спеціальностей денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

09-02-27 Кузнєцова, О. Т. and Кисіль, В. М. and Кособуцький, Ю. Ф. (2019) Методичні рекомендації до виконання практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» «Методика застосування оздоровчих технологій у позанавчальній фізкультурно-оздоровчій діяльності» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх спеціальностей денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-01-88 Кузнєцова, Т. В. and Козлюк, В. В. and Сіпайло, Л. Г. (2019) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Економіка підприємства» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини». [Методичне забезпечення]

06-01-247 Кузнєцова, Т. В. and Подлевська, О. М. (2019) Методичні рекомендації до виконання і захисту кваліфікаційної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». [Методичне забезпечення]

06-01-108 Кузнєцова, Т. В. and Подлевська, О. М. and Красовська, Ю. В. (2019) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Управління потенціалом підприємства» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-01-89 Кузнєцова, Т. В. and Сіпайло, Л. Г. (2019) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Економіка підприємства" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини». [Методичне забезпечення]

04-03-218 Кулик, Н. І. and Аврука, І. С. and Шабловська, А. Р. (2019) Методичні вказівки до лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Основи електротехніки та електроніки» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 144 «Теплоенергетика» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

04-03-219 Кулик, Н. І. and Аврука, І. С. and Шабловська, А. Р. (2019) Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Основи електротехніки та електроніки» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 144 «Теплоенергетика» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

03-05-47 Кундрат, М. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Сучасні комп’ютерні технології” для студентів за спеціальністю 192 „Будівництво та цивільна інженерія”, осві-тньо-професійна програма „Мости і транспортні тунелі”. Program of the Discipline «Modern computer technology» Specialty 192 «Building and Civil Engineering» Educationally professional programs «Bridges and transport tunnels». [Робочі програми]

Кундрат, М. М. and Kundrat, M. M. (2019) Методологія наукових досліджень (укр.) Methodology of scientific research (en.). [Опис дисципліни]

03-05-46 Кундрат, М. М. and Трач, Р. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни „Методологія наукових досліджень” для студентів за спеціальністю 192 „Будівництво та цивільна інженерія”, освітньо-професійна програма „Мости і транспортні тунелі”. Program of the Discipline «Methodology of scientific research» Specialty 192 «Building and Civil Engineering» Educationally professional programs «Bridges and transport tunnels». [Робочі програми]

03-10-72 Кусковець, С. Л. (2019) Робоча програма «Охорона праці в галузі» для здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Program of the Discipline "Occupational Healthy in the industry" specialty 192 «Construction and civil engineering» specialization «Bridges and transport tunnels». [Робочі програми]

03-10-71 Кусковець, С. Л. (2019) Робоча програма «Охорона праці в галузі» для здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 205 «Лісове господарство». Program of the Discipline "Occupational Healthy in the industry" specialty 205 «Forestry». [Робочі програми]

03-09-62 Кусковець, С. Л. (2019) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Основи пожежної безпеки» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 263 «Цивільна безпека» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-09-63 Кусковець, С. Л. (2019) Методичні вказівки до проведення практичних занять і виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Теорія горіння та вибуху» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 263 «Цивільна безпека» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-09-67 Кусковець, С. Л. (2019) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Пожежна безпека виробництв» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 263 «Цивільна безпека» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-09-68 Кусковець, С. Л. (2019) Методичні вказівки до лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Пожежна безпека виробництв» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 263 «Цивільна безпека» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-09-61 Кусковець, С. Л. (2019) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Безпека праці в лісовій та деревообробній галузі» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 263 «Цивільна безпека» спеціалізації «Охорона праці» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-10-62 Кусковець, С. Л. (2019) Робоча програма «Пожежна безпека виробництв» для здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю Цивільна безпека. Program of the Discipline "FIRE SAFETY PRODUCTION" specialty 263 Civil security. [Робочі програми]

03-09-74 Кусковець, С. Л. and Кусковець, А. С. (2019) Методичні вказівки до практичного заняття на тему «Визначення необхідної кількості первинних засобів пожежогасіння для приміщення, об’єкта в цілому» з навчальної дисципліни «Основи пожежної безпеки» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 263 «Цивільна безпека» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-09-69 Кусковець, С. Л. and Шаталов, О. С. (2019) Методичні вказівки до виконання курсової роботи на тему: «Розробка заходів протипожежного характеру для виробничого об’єкта» з навчальної дисципліни «Пожежна безпека виробництв» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 263 «Цивільна безпека» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-01-78 Кучерова, А. В. (2019) Тестові завдання поточного контролю знань з навчальної дисципліни «Вступ до фаху» (змістовий модуль 1) для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 201 «Агрономія» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

05-01-77 Кучерова, А. В. (2019) Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Географія ґрунтів з основами ґрунтознавства» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 106 «Географія» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

05-01-72 Кучерова, А. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Географія ґрунтів з основами ґрунтознавства” для студентів спеціальності 106 “Географія”. PROGRAM OF THE DISCIPLINE “Soil geography with the basics of soil science” specialty 106 "Geography". [Робочі програми]

05-01-81 Кучерова, А. В. (2019) Тестові завдання поточного контролю знань з навчальної дисципліни «Технологія вирощування культур в умовах закритого ґрунту» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 201 «Агрономія» денної та заочної форми навчання денної та заочної форми навчання денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

05-01-80 Кучерова, А. В. (2019) Тестові завдання поточного контролю знань з навчальної дисципліни «Стандартизація та управління якістю продукції рослинництва» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 201 «Агрономія» денної та заочної форми навчанняденної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

05-01-74 Кучерова, А. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Якість грунтів, стандартизація та сертифікація продукції рослинництва” для студентів спеціальності 201 “Агрономія”. PROGRAM OF THE DISCIPLINE “Soil quality, standardization and certification of crop production” specialty 201 "Agronomy". [Робочі програми]

05-01-73 Кучерова, А. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Технологія вирощування культур в умовах закритого грунту” для студентів спеціальності 201 “Агрономія”. PROGRAM OF THE DISCIPLINE “Technology of Crops Growingь Under Protected Ground Conditions” specialty 201 "Agronomy". [Робочі програми]

Кучерова, А. В. and Kucherova, A. V. (2019) Географія ґрунтів з основами ґрунтознавства (укр.) Soil Geography with the Basics of Soil Science (en.). [Опис дисципліни]

Кучерова, А. В. and Kucherova, A. V. (2019) Якість ґрунтів, стандартизація та сертифікація продукції рослинництва (укр.) Soil quality, standardization and certification of crop production (en.). [Опис дисципліни]

Кучерова, А. В. and Kucherova, A. V. (2019) Технологія вирощування культур в умовах закритого ґрунту (укр.) Technology of Crops Growing Under Protected Ground Conditions (en.). [Опис дисципліни]

05-01-79 Кучерова, А. В. and Олійник, О. О. (2019) Тестові завдання поточного контролю знань з навчальної дисципліни «Якість ґрунтів, стандартизація та сертифікація продукції рослинництва» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 201 «Агрономія» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

04-02-40 Кушнір, В. П. and Кушнір, О. О. (2019) Методичні вказівки для практичних занять з навчальної дисципліни “Вища математика” з розділів “Функції багатьох змінних”, “Комплексні числа, многочлени, раціональні дроби”, “Інтегральне числення функцій однієї та багатьох змінних”, “Ряди”, “Диференціальні рівняння”, “Ряди Фур’є”, “Перетворення Лапласа та Фур’є”, “Теорія ймовірностей та математична статистика” для здобувачів вищої освіти першого рівня (бакалавр) денної форми навчання за спеціальністю 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”. [Методичне забезпечення]

06-01-25 Кушнір, Н. Б. and Якимчук, Т. І. (2019) Робоча програма з навчальної дисципліни «Товарознавство» для студентів за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (зі скороченим терміном навчання. Program of the Discipline «Commodity» specialty 076 «Entrepreneurship, trade and stocktaking activity». [Робочі програми]

04-02-137 Кушнір, О. О. (2019) Робоча програма ”Теорія ймовірностей і математична статистика” для студентів, які навчаються за спеціальністю 126 «Інформаційні системи і технології». Program of the Discipline "Probability Theory and Mathematical Statistics" specialty 126 "Information systems and technologies". [Робочі програми]

Кушнір, О. О. and Kushnir, O. O. (2019) Теорія ймовірності та математична статистика (укр.) Probability Theory and Mathematical Statistics (en.). [Опис дисципліни]

05-08-67 Кушнірук, Ю. С. (2019) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Курортна справа» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня всіх спеціальностей НУВГП денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-08-51 Кушнірук, Ю. С. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Організація туристичних подорожей" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 242 "Туризм" Program of the Discipline «Organization of tourist trips» Specialty 242 «Tourism». [Робочі програми]

05-08-52 Кушнірук, Ю. С. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Туристичне краєзнавство" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 242 "Туризм" Program of the Discipline «Tourist ethnography» Specialty 242 «Tourism». [Робочі програми]

05-08-79 Кушнірук, Ю. С. (2019) Методичні вказівки до практичних робіт з навчальної дисципліни «Зелений туризм» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 242 «Туризм» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-02-119 Кірічок, О. Г. and Швець, М. Д. and Сорока, В. С. (2019) Методичні вказівки з технологічної практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 3-го курсу спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Л

03-01-66 Лащівський, В. В. and Алексієвець, І. І. (2019) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Сучасні технології зведення будівель і споруд» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Промислове та цивільне будівництво» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» для денної, заочної та дистанційної форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-01-64 Лащівський, В. В. and Савицький, В. В. (2019) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з навчальної дисципліни «Зведення і монтаж будівель і споруд» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Промислове та цивільне будівництво» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної, заочної та дистанційної форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-01-65 Лащівський, В. В. and Савицький, В. В. (2019) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Зведення і монтаж будівель і споруд» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Промислове та цивільне будівництво» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» для денної, заочної та дистанційної форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-01-77 Лащівський, В. В. and Савицький, В. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Зведення і монтаж будівель і споруд” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня підготовки за освітньо-професійною програмою “Промислове та цивільне будівництво” спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Program of the Discipline «Erection and assemble of buildings and structures» Specialty 192 «Building and Civil Engineering» Specialization «Industrial and civil construction». [Робочі програми]

Лебедь, О. О. and Lebed, O. O. (2019) Фізика з основами інформаційних систем (укр.) Physics with the basics of information systems (en.). [Опис дисципліни]

06-01-221 Лесняк, О. Ю. (2019) Методичні вказівки з проходження виробничої аналітичної практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-01-247 Лесняк, О. Ю. (2019) Робоча програма виробничої аналітичної практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» денної форми навчання. WORKING PROGRAM FOR ANALITYCAL PRACTICAL TRAINING Course 076 "Entrepreneurship, trade and stock exchanges". [Робочі програми]

06-01-183 Лесняк, О. Ю. and Шебуня, В. Д. (2019) Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни «Технічне регулювання” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» денної і заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Лецер, Ю. О. and Letser, Iu. O. (2019) КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ СТАНУ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІТ-ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ. Стратегія і тактика державного управління (1-2). pp. 80-88.

03-06-90 Литвиненко, Л. Л. and Мартинов, С. Ю. (2019) Методичні вказівки до ділової гри «Експлуатація мереж водопостачання та водовідведення» з навчальної дисципліни «Обладнання та експлуатація систем водопостачання та водовідведення» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія», ОПП «Водопостачання і водовідведення» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-06-89 Литвиненко, Л. Л. and Мартинов, С. Ю. (2019) Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Обладнання та експлуатація систем водопостачання і водовідведення» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія», ОПП «Водопостачання і водовідведення» на тему: «Експлуатація заданої споруди систем водопостачання і водовідведення» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02−01−445 Лук’янчук, О. П. (2019) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для практичних завдань з навчальної дисципліни “ Основи наукових досліджень “ для здобувачів вищої освіти першого рівня (бакалавр) денної та заочної форм навчання за спеціальностями: 133 Галузеве машинобудування, 208 Агроінженерія. [Методичне забезпечення]

03-08-28 Луц, В. Д. (2019) Робоча програма «Історія мистецтв і дизайну» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування» денної форми навчання Program of the Discipline «HISTORY OF ART AND DESIGN» Specialty – 191 «Аrchitecture and Urban-planning». [Робочі програми]

03-08-33 Луц, В. Д. (2019) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Історія мистецтв і дизайну» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Луц, В. Д. and Luts, V. D. (2019) Історія мистецтв і дизайну (укр.) History of Arts and Design (en.). [Опис дисципліни]

03-08-22 Лушнікова, Н. В. (2019) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Основи універсального дизайну громадських просторів» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за всіма спеціальностями НУВГП денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

03-08-23 Лушнікова, Н. В. (2019) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Універсальне проектування громадських будівель: заклади освіти» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за всіма спеціальностями НУВГП денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

03-08-26 Лушнікова, Н. В. (2019) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Гендерні аспекти в архітектурі та міському плануванні» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за всіма спеціальностями НУВГП денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-03-206 Ляхович, О. О. (2019) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальностей 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", 073 "Менеджмент" (Управління фінансово-економічною безпекою) денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-03-65 Ляхович, О. О. (2019) Робоча програма з дисципліни «Методологія наукових досліджень» для студентів спеціальностей 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 "Менеджмент" (Управління фінансово-економічною безпекою). Program of the Discipline "METHODOLOGY OF SCIENTIFIC RESEARCH" specialty 072 «Finance, banking and insurance», 073 «Management» (Financial and Economic Security Management). [Робочі програми]

06-03-66 Ляхович, О. О. (2019) Робоча програма з дисципліни «Основи наукових досліджень» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Program of the Discipline "FUNDAMENTALS OF SCIENTIFIC RESEARCH" specialty 072 «Finance, banking and insurance». [Робочі програми]

Ляхович, О. О. and Liakhovych, O. O. (2019) Бюджетна система (укр.) Budget system (en.). [Опис дисципліни]

Ляхович, О. О. and Liakhovych, O. O. (2019) Фінансова глобалізація (укр.) Financial globalization (en.). [Опис дисципліни]

03-04-060 Ліпянін, В. А. (2019) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Інженерний захист урбанізованих територій» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-04-530 Ліпянін, В. А. (2019) Робоча програма «Інженерний захист урбанізованих територій» для студентів спеціальності 263 «Цивільна безпека». Program of the Discipline "Engineering protection of urbanized territories" specialty 263 «Civil security». [Робочі програми]

Ліпянін, В. А. and Lipianin, V. A. (2019) Інженерний захист урбанізованих територій (укр.) Engineering protection of urban areas (en.). [Опис дисципліни]

03-04-042 Ліпянін, В. А. and Мілаш, Т. О. and Сальчук, В. Л. (2019) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Планування міст і транспорт» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-03-235 Літковець, С. П. (2019) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з навчальної дисципліни «Електрична частина станцій та підстанцій» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-03-104 Літковець, С. П. (2019) Робоча програма з дисципліни «Автоматизований електропривод» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». Program of the Discipline "AUTOMATED ELECTRIC DRIVE" AUTOMATED ELECTRIC DRIVE 151 "Automation and Computer-Integrated Technologies". [Робочі програми]

Літковець, С. П. and Litkovets, S. P. (2019) Електрична частина станцій та підстанцій (укр.) Electrical Part of Stations and Substations (en.). [Опис дисципліни]

Ліхо, О. А. and Likho, O. A. (2019) Екотоксикологія (укр.) Ecotoxicology (en.). [Опис дисципліни]

Ліхо, О. А. and Likho, O. A. (2019) Метрологія і стандартизація (укр.) Metrology and standardization (en.). [Опис дисципліни]

05-05-16 Ліщинський, А. Г. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Управління нерухомістю» для студентів, які навчаються за спеціальністю «Геодезія та землеустрій». Program of the Discipline "REAL ESTATE MANAGEMENT" specialty 93 "Geodesy and land management", specialization "Land management and cadastre". [Робочі програми]

Ліщинський, А. Г. and Lishchynskyi, A. G. (2019) Управління нерухомістю (укр.) Real Estate Management (en.). [Опис дисципліни]

М

Мазур, Н. О. (2019) Економіка праці. [Опис дисципліни]

06-05-46 Мазур, Н. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Економіка праці" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 051 "Економіка" /освітня програма «Бізнес-аналітика». Program of the Discipline "LABOR ECONOMICS" specialty 051 "Economics". [Робочі програми]

06-05-47 Мазур, Н. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Економіка праці" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 051 «Економіка» /освітня програма «Управління персоналом і економіка праці». Program of the Discipline "LABOR ECONOMICS" specialty 051 "Economics". [Робочі програми]

06-05-72 Мазур, Н. О. (2019) Методичні рекомендації до самостійного вивчення та виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Економіка праці» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 051 Економіка за освітньою програмою «Бізнес-аналітика» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-05-53 Мазур, Н. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Мотивування персоналу» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 051 Економіка за освітньою програмою «Управління персоналом і економіка праці» Program of the Discipline «MOTIVATION OF PERSONNEL» Specialty – 051 «Economics», educational program – «Human Resources Management and Labor Economics». [Робочі програми]

06-05-73 Мазур, Н. О. (2019) Методичні рекомендації до виконання і захисту курсової роботи з дисципліни «Економіка праці» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 051 Економіка за освітньою програмою «Управління персоналом і економіка праці» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-05-63 Мазур, Н. О. (2019) Методичні рекомендації до самостійного вивчення та виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Економіка праці» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальностями: 051 Економіка, 056 Міжнародні економічні відносини, 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 073 Менеджмент, 075 Маркетинг, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-05-50 Мазур, Н. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Організація оплати праці на підприємстві» для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 6.030505 «Управління персоналом і економіка праці». Program of the Discipline "ORGANIZATION OF WAGES AT THE ENTERPRISE" training direction 6.030505 "Human Resources Management and Labor Economics". [Робочі програми]

Мазур, Н. О. and Mazur, N. O. (2019) Економіка праці (укр.) Labor Economics (en.). [Опис дисципліни]

Мазур, Н. О. and Mazur, N. O. (2019) Економіка праці (укр.) Labor Economics (en.). [Опис дисципліни]

Мазур, Н. О. and Mazur, N. O. (2019) Організація оплати праці на підприємстві (укр.) Organization of wages at the enterprise (en.). [Опис дисципліни]

02-02-54 Макарічев, О. В. and Тхорук, Є. І. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Мультимодальні перевезення” для студентів спеціальності 275 “Транспортні технології (на автомобільному транспорті)”. Work Program of the Discipline "Multimodal transportation" specialty 275 “Transport technologies (on road transport)”. [Робочі програми]

04-03-114 Маланчук, Є. З. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Електричні машини» для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Program of the Discipline «Electric mechanisms» Specialty – 141 «Power engineering, electrical engineering and electromechanics». [Робочі програми]

Маланчук, Є. З. and Malanchuk, E. Z. (2019) Електричні машини (укр.) Electric mechanisms (en.). [Опис дисципліни]

Маланчук, Є. З. and Malanchuk, E. Z. (2019) Системи управління енерго та ресурсоощадними технологіями (укр.) Energy and resource-saving technologies management systems (en.). [Опис дисципліни]

02-06-33 Маланчук, З. Р. and Васильчук, О. Ю. and Семенюк, В. В. (2019) Методичні вказівки до практичних занять із навчальної дисципліни «Буріння свердловин» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 184 «Гірництво» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-06-48 Маланчук, З. Р. and Васильчук, О. Ю. and Семенюк, В. В. (2019) Методичні вказівки до практичних занять із навчальної дисципліни «Основи теорії транспорту» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 184 «Гірництво» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

02-06-38 Маланчук, З. Р. and Васильчук, О. Ю. and Семенюк, В. В. (2019) Методичні вказівки до самостійного вивчення навчальної дисципліни «Гірничо-комп’ютерна графіка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 184 «Гірництво» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Маланчук, З. Р. and Корнієнко, В. Я. and Козяр, В. О. (2019) ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ВИЩОЇ ОСВІТИ другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 184 Гірництво ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 18 Виробництво та технології Кваліфікація: гірничий інженер з дослідницьким рівнем діяльності. [Освітні програми]

02-06-36 Маланчук, З. Р. and Корнієнко, В. Я. and Семенюк, В. В. (2019) Методичні вказівки до практичних робіт з навчальної дисципліни “Транспортно-логістичні системи в гірництві” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 184 “Гірництво” денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-14-71 Маланчук, Л. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Діловодство в органах державного управління та місцевого самоврядування» для студентів, які навчаються за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» Program of the Discipline «BUSINESS IN PUBLIC GOVERNMENT OR LOCAL AUTHORITIES» Specialty 029 «Information, Library and Archives» specialization «Information Communication Management». [Робочі програми]

07-01-63 Маланчук, Л. О. (2019) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ до практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «ФІНАНСОВЕ ПРАВО» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної і заочної форм навчання за спеціальністю 081 «Право». [Методичне забезпечення]

07-05-05 Маланчук, Л. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Фінансове право» для студентів, які навчаються за спеціальністю 081 «Право». Program of the Discipline "FINANCE LAW" specialty 081 "RIGHT". [Робочі програми]

06-14-70 Маланчук, Л. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Управлінське документознавство» для студентів 3 курсу, які навчаються за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування». Program of the Discipline "MANAGEMENT DOCUMENTATION" specialty 281 Public administration and administration. [Робочі програми]

Маланчук, Л. О. and Malanchuk, L. О. (2019) Управлінське документознавство (укр.) Management Documentation (en.). [Опис дисципліни]

Маланчук, Л. О. and Malanchuk, L. О. (2019) Теорія та практика референської та офісної діяльності (укр.) Office management in public administration and local government (en.). [Опис дисципліни]

06-10-16 Малевич, Л. Д. (2019) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Риторика» для здобувачів вищої освіти всіх спеціальностей НУВГП. [Методичне забезпечення]

06-10-22 Малевич, Л. Д. (2019) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Ефективна комунікація в професійній діяльності» для здобувачів вищої освіти всіх спеціальностей НУВГП. [Методичне забезпечення]

06-10-23 Малевич, Л. Д. (2019) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Стратегії і тактики успішної бізнес-комунікації» для здобувачів вищої освіти всіх спеціальностей НУВГП. [Методичне забезпечення]

06-10-20 Малевич, Л. Д. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Ефективна комунікація в професійній діяльності” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня всіх спеціальностей НУВГП. Program of the Discipline “Effective communication in professional life” specialty all specialties. [Робочі програми]

06-10-17 Малевич, Л. Д. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Риторика” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня всіх спеціальностей НУВГП. Program of the Discipline “Rhetoric” specialty all specialties. [Робочі програми]

06-10-21 Малевич, Л. Д. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Стратегії і тактики успішної бізнес-комунікації” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня всіх спеціальностей НУВГП. Program of the Discipline “Strategies and tactics of successful business communication” specialty all specialties. [Робочі програми]

Малевич, Л. Д. and Malevych, L. D. (2019) Ефективна комунікація в професійній діяльності (укр.) Effective communication in professional life (en.). [Опис дисципліни]

Малевич, Л. Д. and Malevych, L. D. (2019) Тренінг з ефективної комунікації (укр.) Effective communication skills training (en.). [Опис дисципліни]

Малевич, Л. Д. and Malevych, L. D. (2019) Риторика (укр.) Rhetoric (en.). [Опис дисципліни]

Малевич, Л. Д. and Malevych, L. D. (2019) Стратегії і тактики успішної бізнес-комунікації (укр.) Strategies and tactics of successful business communication (en.). [Опис дисципліни]

Малевич, Л. Д. and Malevych, L. D. (2019) Українська мова як іноземна (укр.) Ukrainian as a foreign language (en.). [Опис дисципліни]

Малевич, Л. Д. and Дзюба, М. М. and Шийка, С. В and Malevych, L. D. and Dziuba, M. M. and Shyika, S. V. (2019) Українська мова (за професійним спрямуванням) (укр.) Ukrainian language for specific purposes (en.). [Опис дисципліни]

Мальчик, М. В. and Malchyk, M. V. (2019) Публічні закупівлі через систему Prozorro (укр.) Public procurement Prozorro (en.). [Опис дисципліни]

06-13-132 Мальчик, М. В. and Коваль, С. І. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Маркетинг» для студентів, які навчаються за спеціальністю «Маркетинг». Program of the Discipline "Marketing" code and name of the specialty 075 «Marketing». [Робочі програми]

06-13-89 Мальчик, М. В. and Коротун, О. П. (2019) Методичні вказівки до організації практичних занять з навчальної дисципліни «Маркетинг відносин» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 075 «Маркетинг» денної і заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-13-90 Мальчик, М. В. and Коротун, О. П. (2019) Методичні вказівки до самостійного вивчення навчальної дисципліни «Маркетинг відносин» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 075 «Маркетинг» денної і заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-13-115 Мальчик, М. В. and Коротун, О. П. (2019) Методичні вказівки до самостійного вивчення навчальної дисципліни «Бренд менеджмент» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 075 «Маркетинг» денної і заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-13-126 Мальчик, М. В. and Коротун, О. П. (2019) Методичні вказівки до організації практичних занять з навчальної дисципліни «Бренд менеджмент» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 075 «Маркетинг» денної і заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-13-148 Мальчик, М. В. and Коротун, О. П. (2019) Методичні вказівки до самостійного вивчення навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 075 «Маркетинг» денної і заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-13-149 Мальчик, М. В. and Коротун, О. П. (2019) Методичні вказівки до організації практичних занять з навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 075 «Маркетинг» денної і заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-13-142 Мальчик, М. В. and Коротун, О. П. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Рекламна діяльність» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 075 «Маркетинг». Program of the Discipline "Advertising activity" specialty 075 "Marketing". [Робочі програми]

06-13-114 Мальчик, М. В. and Коротун, О. П. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 075 «Маркетинг». Program of the Discipline "Basics of the scientific research" specialty 075 "Marketing". [Робочі програми]

06-13-127 Мальчик, М. В. and Коротун, О. П. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Бренд менеджмент» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 075 «Маркетинг». Program of the Discipline "Brand managment" specialty 075 "Marketing". [Робочі програми]

06-13-125 Мальчик, М. В. and Коротун, О. П. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 075 «Маркетинг». Program of the Discipline "Methodology of scientific research" specialty 075 "Marketing". [Робочі програми]

06-13-124 Мальчик, М. В. and Коротун, О. П. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Маркетинг відносин» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 075 «Маркетинг». Program of the Discipline "Relationship marketing" specialty 075 "Marketing". [Робочі програми]

06-13-145 Мальчик, М. В. and Коротун, О. П. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Маркетинг в туризмі» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 242 «Туризм». Program of the Discipline Marketing in tourism specialty 242 «Tourism». [Робочі програми]

06-13-143 Мальчик, М. В. and Коротун, О. П. (2019) Робоча програма "Рекламна діяльність" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня всіх спеціальностей НУВГП. Program of the Discipline "Advertising activity" specialty ALL SPECIALTIES specialization ALL SPECIALIZATIONS. [Робочі програми]

06-13-144 Мальчик, М. В. and Коротун, О. П. (2019) Робоча програма "Етичний маркетинг" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня всіх спеціальностей НУВГП. Program of the Discipline "Ethical marketing" specialty ALL SPECIALTIES specialization ALL SPECIALIZATIONS. [Робочі програми]

06-13-146 Мальчик, М. В. and Коротун, О. П. (2019) Робоча програма "Маркетинг в туризмі" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня всіх спеціальностей НУВГП. Program of the Discipline "Marketing in tourism" specialty ALL SPECIALTIES specialization ALL SPECIALIZATIONS. [Робочі програми]

Мальчик, М. В. and Коротун, О. П. and Malchyk, M. V. and Korotun, O. Р. (2019) Основи наукових досліджень (укр.) Basics of the scientific research (en.). [Опис дисципліни]

Мальчик, М. В. and Коротун, О. П. and Malchyk, M. V. and Korotun, O. Р. (2019) Бренд менеджмент (укр.) Brand management (en.). [Опис дисципліни]

Мальчик, М. В. and Коротун, О. П. and Malchyk, M. V. and Korotun, O. Р. (2019) Маркетингові комунікації (укр.) Marketing communications (en.). [Опис дисципліни]

06-13-133 Мальчик, М. В. and Оплачко, І. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Публічні закупівлі через систему Prozorro» для студентів всіх спеціальностей НУВГП. Program of the Discipline "PUBLIC PROCUREMENT PROZORRO" for all NUWM specialties. [Робочі програми]

06-13-14 Мальчик, М. В. and Попко, О. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Промисловий маркетинг» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 075 «Маркетинг». Program of the Discipline "Industrial Marketing" specialty 075 "MARKETING". [Робочі програми]

06-13-13 Мальчик, М. В. and Попко, О. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Логістика» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 075 «Маркетинг». Program of the Discipline "Logistics" specialty 075 "MARKETING". [Робочі програми]

06-13-12 Мальчик, М. В. and Попко, О. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Маркетинг промислового підприємства» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 075 «Маркетинг». Program of the Discipline "Marketing of Industrial Enterprise" specialty 075 "MARKETING". [Робочі програми]

06-13-60 Мальчик, М. В. and Толчанова, З. О. (2019) Методичні вказівки до організації практичних занять з навчальної дисципліни «Маркетинговий менеджмент» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 075 «Маркетинг» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-13-81 Мальчик, М. В. and Толчанова, З. О. (2019) Методичні вказівки до самостійного вивчення навчальної дисципліни «Маркетинговий менеджмент» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 075 «Маркетинг» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-13-39 Мальчик, М. В. and Толчанова, З. О. (2019) Методичні вказівки до самостійного вивчення навчальної дисципліни «Маркетингова товарна політика» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 075 «Маркетинг» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-13-40 Мальчик, М. В. and Толчанова, З. О. (2019) Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Маркетингова товарна політика» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 075 «Маркетинг» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-13-47 Мальчик, М. В. and Толчанова, З. О. (2019) Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Маркетингові комунікації» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 075 «Маркетинг» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-13-55 Мальчик, М. В. and Толчанова, З. О. (2019) Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Паблік рилейшнз» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 075 «Маркетинг» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-13-56 Мальчик, М. В. and Толчанова, З. О. (2019) Методичні вказівки до самостійного вивчення навчальної дисципліни «Паблік рилейшнз» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 075 «Маркетинг» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-13-48 Мальчик, М. В. and Толчанова, З. О. (2019) Методичні вказівки до самостійного вивчення навчальної дисципліни «Маркетингові комунікації» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 075 «Маркетинг» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-13-33 Мальчик, М. В. and Толчанова, З. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Маркетинговий менеджмент» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 075 «Маркетинг». Program of the Discipline "Marketing Management" specialty 075 MARKETING. [Робочі програми]

06-13-28 Мальчик, М. В. and Толчанова, З. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Маркетингова товарна політика» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 075 «Маркетинг». Program of the Discipline "Marketing commodity politics" specialty 075 MARKETING. [Робочі програми]

06-13-53 Мальчик, М. В. and Толчанова, З. О. and Мартинюк, О. В. (2019) Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Паблік рилейшнз у бізнесі» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня всіх спеціальностей НУВГП денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-13-54 Мальчик, М. В. and Толчанова, З. О. and Мартинюк, О. В. (2019) Методичні вказівки до самостійного вивчення навчальної дисципліни «Паблік рилейшнз у бізнесі» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня всіх спеціальностей НУВГП денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-13-30 Мальчик, М. В. and Толчанова, З. О. and Мартинюк, О. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Маркетингові комунікації» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 075 «Маркетинг». Program of the Discipline "Marketing Сommunications" specialty 075 "MARKETING". [Робочі програми]

06-13-29 Мальчик, М. В. and Толчанова, З. О. and Мартинюк, О. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Паблік рилейшнз» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 075 «Маркетинг». Program of the Discipline "PUBLIC RELATIONS" specialty 075 MARKETING. [Робочі програми]

06-13-35 Мальчик, М. В. and Толчанова, З. О. and Мартинюк, О. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Паблік рилейшнз у бізнесі» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня всіх спеціальностей. Program of the Discipline "PUBLIC RELATIONS IN BUSINESS" specialty For all specialties in NUWEE. [Робочі програми]

Мальчик, М. В. and Толчанова, З. О. and Мартинюк, О. В. and Malchyk, M. V. and Tolchanova, Z. О. and Martyniuk, O. V. (2019) Паблік рилейшнз у бізнесі (укр.) Public relations in business (en.). [Опис дисципліни]

06-13-18 Мальчик, М. В. and Толчанова, З. О. and Попко, О. В. (2019) Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Товарознавство» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 075 «Маркетинг» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-13-19 Мальчик, М. В. and Толчанова, З. О. and Попко, О. В. (2019) Методичні вказівки для самостійного вивчення навчальної дисципліни «Товарознавство» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 075 «Маркетинг» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-13-34 Мальчик, М. В. and Толчанова, З. О. and Попко, О. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Товарознавство» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 075 «Маркетинг». Program of the Discipline "Сommodity" specialty 075 MARKETING. [Робочі програми]

02-01-64 Маркова, О. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Проектування металоконструкцій машин” для студентів за спеціальністю 133 “Галузеве машинобудування” спеціалізація «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання», «Обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів». Program of the Discipline "Design of steel structures of machines" specialty 133 «Industrial Engineering» specialization «Hoisting-and-transport, building, road, reclamation machines and equipment», «Equipment of chemical manufactures and the enterprises of building materials". [Робочі програми]

03-06-84 Мартинов, С. Ю. (2019) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Імітаційне моделювання у системах водопостачання і водовідведення» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньо-професійною програмою «Водопостачання та водовідведення» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-06-49 Мартинов, С. Ю. (2019) Робоча програма «Водопостачання (водоочисні споруди)» для студентів, які навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізацією «Водопостачання та водовідведення». Program of the Discipline "WATER SUPPLY (WATER TREATMENT PLANTS)" specialty 192 «CONSTRUCTION AND CIVIL ENGINEERING». [Робочі програми]

03-06-85 Мартинов, С. Ю. and Орлова, А. М. (2019) Методичні вказівки до курсового проекту «Проектування станції прояснення та знебарвлення води» з навчальної дисципліни «Водопостачання (водоочисні споруди)» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізацією «Водопостачання та водовідведення» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-14-75 Мартинюк, Г. Ф. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Документно-інформаційні комунікації» для студентів, які навчаються за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» першого (бакалаврського) рівня підготовки. Program of the Discipline "Documentation and Information Communications" specialty 029 «Information, library and archival affairs». [Робочі програми]

06-14-76 Мартинюк, Г. Ф. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Організація роботи бібліотечних установ" для студентів, які навчаються за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Program of the Discipline "ORGANIZATION OF THE WORK OF LIBRARY INSTITUTIONS" branch of knowledge 02 «Culture» specialty 029 «Information, Library and Archival Affairs». [Робочі програми]

06-14-72 Мартинюк, Г. Ф. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни Інформаційна журналістика для студентів, які навчаються за спеціальністю 061 «Журналістика». Program of the Discipline INFORMATION JOURNALISM Specialty 061 Journalism. [Робочі програми]

06-14-73 Мартинюк, Г. Ф. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Державна служба» для студентів, які навчаються за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» першого (бакалаврського) рівня підготовки. Program of the Discipline "PUBLIC SERVICE" specialty 281 "Public Administration and Administration". [Робочі програми]

06-14-74 Мартинюк, Г. Ф. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Документно-інформаційні комунікації в публічному управлінні» для студентів, які навчаються за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» першого (бакалаврського) рівня підготовки. Program of the Discipline "Documentation and Information Communications in public administration" specialty 281 "Public Administration and Administration". [Робочі програми]

Мартинюк, Г. Ф. and Martyniuk, G. F. (2019) Державна служба (укр.) Civil service (en.). [Опис дисципліни]

Мартинюк, Г. Ф. and Martyniuk, G. F. (2019) Інформаційна журналістика (укр.) Information Journalism (en.). [Опис дисципліни]

Мартинюк, Г. Ф. and Martyniuk, G. F. (2019) Бібліотечно-інформаційне обслуговування (укр.) Library and information service (en.). [Опис дисципліни]

Мартинюк, Г. Ф. and Martyniuk, G. F. (2019) Організація роботи бібліотечних установ (укр.) Organization of work of library institutions (en.). [Опис дисципліни]

Мартинюк, О. В. and Martyniuk, O. V. (2019) Екологічний маркетинг (укр.) Ecological marketing (en.). [Опис дисципліни]

Мартинюк, О. В. and Martyniuk, O. V. (2019) Основи маркетингу (укр.) Fundamentals of Marketing (en.). [Опис дисципліни]

Мартинюк, О. В. and Martyniuk, O. V. (2019) Вступ до спеціальності (укр.) Introduction to specialty (en.). [Опис дисципліни]

04-01-59 Мартинюк, П. М. (2019) Робоча програма «Рівняння математичної фізики» для студентів спеціальності 113 «Прикладна математика». Program of the Discipline «Equations of mathematical physics» Specialty – 113 «Applied Mathematics». [Робочі програми]

04-01-61 Мартинюк, П. М. (2019) Робоча програма «Математичне моделювання» для студентів спеціальності 113 «Прикладна математика». Program of the Discipline «Mathematical Modeling» Specialty – 113 «Applied Mathematics». [Робочі програми]

04-01-62 Мартинюк, П. М. (2019) Робоча програма «Математичне моделювання» для студентів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки». Program of the Discipline «Mathematical Modeling» Specialty – 122 «Computer Sciences» Робоча програма «Математичне моделювання» для студентів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки». Program of the Discipline «Mathematical Modeling» Specialty – 122 «Computer Sciences». [Робочі програми]

02-03-40 Марчук, М. М. and Пікула, М. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Технологічні основи машинобудування» для студентів за спеціальністю 133 „Галузеве машинобудування” та спеціальністю 133 „Галузеве машинобудування” (за інтегрованими планами). PROGRAM OF THE DISCIPLINE "TECHNOLOGICAL THE BASIS OF MACHINE BUILDING" sectoral engineering" specialty 133 "Sectoral engineering". [Робочі програми]

02-03-37 Марчук, М. М. and Пікула, М. В. (2019) Робоча програма «Основи технології виробництва та ремонту автомобілів» для студентів за спеціальністю 274 „Автомобільний транспорт” (за інтегрованими планами). PROGRAM OF THE DISCIPLINE "BASES OF PRODUCTION AND REPAIR TECHNOLOGY" specialty 274 "Automobile transport". [Робочі програми]

02-03-38 Марчук, М. М. and Пікула, М. В. (2019) Робоча програма «Основи технології виробництва та ремонту автомобілів» для студентів за спеціальністю 274 „Автомобільний транспорт”. PROGRAM OF THE DISCIPLINE "BASES OF PRODUCTION AND REPAIR TECHNOLOGY" specialty 274 "Automobile transport". [Робочі програми]

Марчук, М. М. and Рижий, О. П. and Глінчук, В. М. and Ігнатюк, Р. М. (2019) ОСВІТНЬО – ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 274 Автомобільний транспрорт галузі знань 27 Транспорт Кваліфікація: механік. [Освітні програми]

02-03-86 Марчук, Р. М. (2019) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Правила дорожнього руху» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 274 «Автомобільний транспорт». [Методичне забезпечення]

02-03-85 Марчук, Р. М. (2019) Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Правила дорожнього руху» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 274 «Автомобільний транспорт» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-03-87 Марчук, Р. М. (2019) Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Правила дорожнього руху» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 274 «Автомобільний транспорт» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-03-44 Марчук, Р. М. (2019) Робоча програма «Правила дорожнього руху» для студентів, які навчаються за спеціальністю «Автомобільний транспорт». Program of the Discipline «TRAFFIC RULES» Specialty 274 «Automobile transport». [Робочі програми]

Марчук, Р. М. and Marchuk, R. M. (2019) Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання (укр.) Interchangeability, standardization and technical measurements (en.). [Опис дисципліни]

Марчук, Р. М. and Marchuk, R. M. (2019) Правила дорожнього руху (укр.) Traffic rules (en.). [Опис дисципліни]

02-03-84 Марчук, Р. М. and Пахаренко, В. Л. and Івасюк, П. І. (2019) Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування», 208 «Агроінженерія» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-03-43 Марчук, Р. М. and Пахаренко, В. Л. and Івасюк, П. І. (2019) Робоча програма «Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання» для студентів, які навчаються за спеціальністю «Галузеве машинобудування», «Агроінженерія». Program of the Discipline «INTERCHANGEABILITY, STANDARDIZATION AND TECHNICAL MEASUREMENTS» Specialty 133 «Sectoral engineering», 208 «Agroengineering». [Робочі програми]

Медвідь, С. Х. and Medvid, S. K. (2019) Історія машинобудування (укр.) History engineering (en.). [Опис дисципліни]

Медвідь, С. Х. and Medvid, S. K. (2019) Дорожні та комунальні машини (укр.) Road and communal machines (en.). [Опис дисципліни]

06-03-56 Мельник, Л. В. (2019) Робоча програма «Банківська справа» для студентів, які навчаються за спеціальністю 051 «Економіка (Економічна кібернетика)». Program of the Discipline "Banking" specialty 051 "Economy (Economic Cybernetics)". [Робочі програми]

06–03-244 Мельник, Л. В. (2019) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Банківська система» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-03-243 Мельник, Л. В. (2019) Методичні вказівки до самостійної підготовки та проведення практичних занять з дисципліни «Фінанси, гроші та кредит» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 074 «Публічне управління та адміністрування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Мельник, Л. В. and Melnyk, L. V. (2019) Фінанси, гроші та кредит (укр.) Finance, money and credit (en.). [Опис дисципліни]

06-03-229 Мельник, Л. В. and Мельник, Л. М. (2019) Конспект лекцій з дисципліни «Гроші і кредит» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 07 «Управління і адміністрування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-03-230 Мельник, Л. В. and Мельник, Л. М. (2019) Методичні вказівки до самостійної підготовки та проведення практичних занять з дисципліни «Гроші і кредит» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 07 «Управління і адміністрування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-03-239 Мельник, Л. М. (2019) Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Фінансовий аналіз» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-03-240 Мельник, Л. М. (2019) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий аналіз» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-03-238 Мельник, Л. М. (2019) Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий аналіз» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-03-242 Мельник, Л. М. (2019) Конспект лекцій з дисципліни «Фінанси, гроші та кредит» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 074 «Публічне управління та адміністрування» заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-03-236 Мельник, Л. М. and Мельник, Л. В. (2019) Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Управління фінансовою санацією підприємства» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-03-237 Мельник, Л. М. and Мельник, Л. В. (2019) Конспект лекцій з дисципліни «Управління фінансовою санацією підприємства» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

01-05-59 Мельничук, В. Г. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Пошуки та розвідка родовищ корисних копалин" для студентів спеціальності 103 «Науки про Землю» (освітня програма «Геологія»). Program of the Discipline "Searches and secret service of deposits of useful minerals" specialty 103 "Earth Sciences specialization Geology" branch of knowledge 10 "Science". [Робочі програми]

01-05-55 Мельничук, В. Г. (2019) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Структурна геологія та геокартування" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 103 «Науки про Землю» (освітня програма «Геологія») денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

01-05-54 Мельничук, В. Г. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Структурна геологія та геокартування" для студентів спеціальності 103 «Науки про Землю» (освітня програма «Геологія»). Program of the Discipline "Structural Geology and Geocaching" specialty 103 "Earth Sciences" branch of knowledge 10 "Science". [Робочі програми]

01-05- 60 Мельничук, В. Г. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Інженерно-геологічні вишукування і механіка ґрунтів» для студентів спеціальності 103 «Науки про Землю» (освітня програма «Геологія»). Program of the Discipline specialty 103 "Earth Sciences" specialization "Geology" branch of knowledge 10 "Science". [Робочі програми]

Мельничук, В. Г. and Melnichuk, V. G. (2019) Інженерна геологія (укр.) Engineering geology (en.). [Опис дисципліни]

Мельничук, В. Г. and Melnichuk, V. G. (2019) Інженерна геологія та гідрогеологія (укр.) Engineering geology and hydrogeology (en.). [Опис дисципліни]

Мельничук, В. Г. and Melnichuk, V. G. (2019) Пошуки та розвідка родовищ корисних копалин (укр.) Searches and secret service of deposits of useful minerals (en.). [Опис дисципліни]

Мельничук, В. Г. and Melnichuk, V. G. (2019) Структурна геологія і геокартування (укр.) Structural Geology and Geocaching (en.). [Опис дисципліни]

01-05-49 Мельничук, Г. В. (2019) Методичні вказівки для виконання практичних робіт з навчальної дисципліни “Історична геологія з основами палеонтології” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 103 «Науки про Землю» (освітня програма «Геологія») денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

01-05-53 Мельничук, Г. В. (2019) Палеонтологічний визначник та методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Історична геологія з основами палеонтології» здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 103 «Науки про Землю» (освітня програма «Геологія») денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

01-05-61 Мельничук, Г. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Геоморфологія з осно-вами четвертної геології» для студентів спеціальності 103 «Науки про Землю» (освітня програма «Геологія»). Program of the Discipline «GEOMORPHOLOGY WITH THE BASICS OF QUATERNARY GEOLOGY» Specialty – 103 «1Earth Sciences », Branch of knowledge – 10 «Natural sciences». [Робочі програми]

01-05-48 Мельничук, Г. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Мінералогія" для студентів спеціальності 103 «Науки про Землю» (освітня програма «Геологія»). Program of the Discipline specialty 103 “EarthSciences" (educational program «Geology»). [Робочі програми]

01-05-51 Мельничук, Г. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Історична геологія з основами палеонтології" для студентів спеціальності 103 «Науки про Землю». Program of the Discipline "GENERAL GEOLOGY" specialty 103 "Sciences are about Earth" educational program «Geology». [Робочі програми]

01-05-51 Мельничук, Г. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Історична геологія з основами палеонтології" для студентів спеціальності 103 «Науки про Землю». Program of the Discipline "HISTORICAL GEOLOGY WITH FUNDAMENTALS OF PALEONTOLODY" specialty 103 "Sciences are about Earth". [Робочі програми]

06-070-16 Мельничук, М. С. (2019) Робоча програма «Сакральне мистецтво» для студентів,які навчаються за спеціальністю «Релігієзнавство». Program of the Discipline «SACRED ART» Specialty – 031 «RELIGIOUS STUDIES». [Робочі програми]

Мельничук, М. С. and Melnichuk, M. S. (2019) Сакральне мистецтво (укр.) Sacred Art (en.). [Опис дисципліни]

06-03-195 Меліхова, Т. Л. and Котик, О. В. (2019) Методичні вказівки до самостійної підготовки та виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Управління корпоративним капіталом» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 072 »Фінанси, банківська справа і страхування» денної та заочно-дистанційної форм навчання. [Методичне забезпечення]

16-01-05 Мисіна, О. І. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни „Хімія” для слухачів підготовчого відділення для іноземних громадян. Program of the Discipline Chemistry speciality «Preparation for entering to the university». [Робочі програми]

Мисіна, О. І. and Mysina, O. I. (2019) Основи геохімії та гідрохімії (укр.) Bases of Geochemistry and Hydrochemistry (en.). [Опис дисципліни]

05-06-89 Мисіна, О. І. and Яцков, М. В. and Беседюк, В. Ю. (2019) Тестові завдання поточного контролю знань з навчальної дисципліни «Хімія з основами біогеохімії» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 101 «Екологія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-06-90 Мисіна, О. І. and Яцков, М. В. and Беседюк, В. Ю. (2019) Тестові завдання підсумкового контролю знань з навчальної дисципліни «Хімія з основами біогеохімії» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 101 «Екологія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-08-30 Михайлишин, О. Л. and Луц, В. Д. (2019) Методичні вказівки до семінарських занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Історія архітектура та містобудування» Частина 1 «Всесвітня історія архітектури» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

03-08-31 Михайлишин, О. Л. and Луц, В. Д. (2019) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Історія архітектури та містобудування», Частина 2 «Історія містобудівного мистецтва» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

03-08-32 Михайлишин, О. Л. and Луц, В. Д. (2019) Методичні вказівки до семінарських занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Історія архітектури та містобудування», Частина 3 «Історія архітектури та містобудування України» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Михайлишин, О. Л. and Луц, В. Д. and Mykhaylyshyn, O. L. and Luts, V. D. (2019) Історія архітектури та містобудування (укр.) History of Architecture and Urban Planning (en.). [Опис дисципліни]

02-01-66 Мобіло, Л. В. (2019) Робоча програма з дисципліни “Комплексна механізація в будівництві” для студентів спеціальності 133 “Галузеве машинобудування”. Program of the Discipline "Complex mechanization in construction" specialty 133 "Engineering Sector". [Робочі програми]

Мобіло, Л. В. and Mobilo, L. V. (2019) Машини і обладнання технологічного транспорту (укр.) Machinery and equipment for technological transport (en.). [Опис дисципліни]

06-08-30 Мороз, Е. Г. (2019) Робоча програма «Аналіз господарської діяльності підприємства» для студентів, які навчаються за спеціальністю 073 «Менеджмент». PROGRAM OF THE DISCIPLINE "ANALYSIS OF ECONOMIC ACTIVITY OF ENTERPRISE" Specialty 073 «Management». [Робочі програми]

06-08-69 Мороз, Е. Г. (2019) Робоча програма «Управління ефективністю підприємства» для студентів, які навчаються за спеціальністю 073 «Менедмент». PROGRAM OF THE DISCIPLINE "ENTERPRISE EFFICIENCY MANAGEMENT" specialty 073 «Management». [Робочі програми]

Мороз, Е. Г. and Moroz, E. H. (2019) Управління ефективністю підприємства (укр.) Enterprise efficiency management (en.). [Опис дисципліни]

Мороз, Е. Г. and Moroz, E. H. (2019) Дослідження галузі та ринків (укр.) Research of industry and markets (en.). [Опис дисципліни]

Мороз, М. В. and Moroz, M. V. (2019) Фізика (укр.) Physics (en.). [Опис дисципліни]

Мороз, М. В. and Moroz, M. V. (2019) Фізика (укр.) Physics (en.). [Опис дисципліни]

05-02-266 Мороз, О. Т. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Природоохоронне законодавство та екологічне право” для студентів, які навчаються за спеціальністю 101 "Екологія". Program of the Discipline "Environmental protection legislation and environmental law" specialty 101 "Ecology". [Робочі програми]

05-02-146 Мороз, О. Т. and Троцюк, В. С. and Клименко, В. О. and Варжель, О. В. (2019) Методичні вказівки до виконання самостійних робіт із навчальної дисципліни «Природоохоронне законодавство та екологічне право» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальностями 101 «Екологія», 183 «Технології захисту навколишнього середовища» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Мошинський, В. С. (2019) Положення про Программу національних обмінів "Плацкарт" у Національному університеті водного господарства та природокористування. [Законодавчі та нормативно правові документи]

Мошинський, В. С. (2019) Положення про навчальний план освітньої програми в Національному університеті водного господарства та природокористування. [Законодавчі та нормативно правові документи]

Мошинський, В. С. (2019) Тимчасове положення про науково-методичну раду з якості навчально-наукового інституту Національного університету водного господарства та природокористування. [Законодавчі та нормативно правові документи]

Мошинський, В. С. (2019) Положення про започаткування, розроблення та затвердження ocвітніх програм в Національному університеті водного господарства та природокористування. [Законодавчі та нормативно правові документи] (Unpublished)

05-05-67 Мошинський, В. С. and Бухальська, Т. В. and Наконечна, Ж. В. (2019) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Моніторинг та охорона земель» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня» за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» спеціалізації «Землеустрій та кадастр» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Міклуха, О. Л. and Mikluha, O. L. (2019) Аналіз фінансової безпеки підприємства (укр.) Analysis of financial security of the enterprise (en.). [Опис дисципліни]

04-01-66 Мічута, О. Р. (2019) Робоча програма «Комп’ютерна графіка та обчислювальна геометрія» для студентів, які навчаються за спеціальностями 113 "Прикладна математика". [Робочі програми]

04-01-58 Мічута, О. Р. (2019) Робоча програма «Методи оптимізації та дослідження операцій» для студентів які навчаються, за спеціальністю 113 «Прикладна математика». Program of the Discipline "Methods of optimization and operations research " specialty 113 “Applied mathematics”. [Робочі програми]

04-01-11 Мічута, О. Р. (2019) Робоча програма «Дискретна математика» для студентів які навчаються, за спеціальністю 113 “Прикладна математика”. Program of the Discipline "Discrete mathematics" specialty 113 “Applied mathematics”. [Робочі програми]

04-01-45 Мічута, О. Р. (2019) Робоча програма “Комп’ютерна дискретна математика” для студентів які навчаються, за спеціальностями 121 "Інженерія програмного забезпечення" та 122 "Комп’ютерні науки". Program of the Discipline "Computer discrete mathematics" specialty 121 "Software Engineering" 122 "Computer Science". [Робочі програми]

04-01-65 Мічута, О. Р. (2019) Робоча програма «Комп’ютерна графіка та обчислювальна геометрія» для студентів які навчаються, за спеціальностями 121 "Інженерія програмного забезпечення" та 122 "Комп’ютерні науки". Program of the Discipline "Computer graphics and computational geometry" specialty 121 "Software Engineering" 122 "Computer Science". [Робочі програми]

Мічута, О. Р. and Michuta, O. R. (2019) Комп'ютерна графіка та обчислювальна геометрія (укр.) Computer graphics and computational geometry (en.). [Опис дисципліни]

06-05-49 Міщук, Г. Ю. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Управління трудовим потенціалом» для студентів, які навчаються за спеціальністю 051 «Економіка» за освітньо-професійною програмою «Управління персоналом і економіка праці». Program of the Discipline "Labour Potential Management" speciality 051 Economics. [Робочі програми]

Міщук, Г. Ю. and Mishchuk, H. Y. (2019) Управління трудовим потенціалом (укр.) Labour Potential Management (en.). [Опис дисципліни]

06-05-68 Міщук, Г. Ю. and Костюкевич, А. М. (2019) Методичні рекомендації для практичної підготовки для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 051 «Економіка» 2 курсу освітньо-професійної програми «Бізнес-аналітика» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-05-66 Міщук, Г. Ю. and Костюкевич, А. М. (2019) Методичні рекомендації до практичної підготовки для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 051 «Економіка» 2 курсу освітньо-професійної програми «Управління персоналом і економіка праці» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Н

НУВГП, . (2019) Інноваційні технології розвитку машинобудування та ефективного функціонування транспортних систем. НУВГП, Рівне.

НУВГП, . (2019) ПОЛОЖЕННЯ ПРО СЕМЕСТРОВИЙ ПОТОЧНИЙ ТА ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ (НОВА РЕДАКЦІЯ). [Законодавчі та нормативно правові документи]

НУВГП, . (2019) ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА РОЗВИТКУ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ НАВЧАЛЬНО-ДОПОМІЖНОГО Й АДМІНІСТРАТИВНОГО ПЕРСОНАЛУ. [Законодавчі та нормативно правові документи]

НУВГП, . (2019) РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДУ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ. [Законодавчі та нормативно правові документи]

НУВГП, . (2019) ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ про науково-методичну раду з якості навчально-наукового інституту Національного університету водного господарства та природокористування. [Законодавчі та нормативно правові документи]

НУВГП, . (2019) Актуальні проблеми обліково-аналітичного забезпечення суб'єктів господарювання в умовах сталого розвитку. НУВГП, Рівне. ISBN 978-966-327-435-5

НУВГП, . (2019) ЛЮДИНА У СВІТІ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ. НУВГП, Рівне. (Unpublished)

НУВГП, . (2019) Методичні рекомендації щодо роботи зі зверненнями громадян в Національному університеті водного господарства та природокористування. [Законодавчі та нормативно правові документи]

НУВГП, . (2019) Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів і здобувачів вищої освіти "Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки" : збірник тез доповідей, м. Рівне, 10 травня 2019 року. НУВГП, Рівне. ISBN 978-966-327-434-8

НУВГП, . (2019) Міжнародна науково-практична конференція «УНІВЕРСИТЕТ І ШКОЛА: ПЕРСПЕКТИВИ СПІВПРАЦІ» Збірник тез 11-12 квітня 2019 року. НУВГП, Рівне. ISBN 978-966-327-424-9

НУВГП, . (2019) Зміст - Студентський вісник НУВГП - 2019 - Вип. 1(11). [Файли]

НУВГП, . (2019) Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика: матеріали ХVІI Міжнародної науково-методичної конференції, 18-19 квітня 2019 року [Електронне видання]. НУВГП, Рівне. ISBN 978-966-327-426-3

08-02-06 Нагорна, О. Б. (2019) Методичні вказівки до лабораторних робіт із навчальної дисципліни «Інноваційні засоби реабілітації» для здобувачів вищої освіти магістерського рівня за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

08-02-27 Нагорна, О. Б. (2019) Методичні вказівки до лабораторних робіт із навчальної дисципліни «Фізична реабілітація в хірургії» для здобувачів вищої освіти бакалаврського рівня зі спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

08-02-33 Нагорна, О. Б. (2019) Методичні вказівки до лабораторних робіт із навчальної дисципліни «Комплексна реабілітація військовослужбовців та членів їх сімей» для здобувачів вищої освіти магістерського рівня за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

08-02-46 Нагорна, О. Б. and Шельчук, Н. О. and Крук, І. М. (2019) Методичні вказівки до лабораторних робіт із навчальної дисципліни «Кінезотерапія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

02-06-32 Надутий, В. П. and Корнієнко, В. Я. and Семенюк, В. В. (2019) Методичні вказівки до практичних робіт з навчальної дисципліни «Експлуатація гірничих машин та комплексів з виробництва та переробки корисних копалин» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 184 «Гірництво» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Назарук, В. Д. (2019) Інформаційні системи. [Опис дисципліни]

Назарук, В. Д. (2019) Проектування та тестування програмних систем. [Опис дисципліни]

06-07-160 Наконечна, О. П. (2019) Методичні вказівки та плани семінарських занять з навчальної дисципліни «Філософія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх спеціальностей НУВГП денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-07-161 Наконечна, О. П. (2019) Методичні вказівки та плани семінарських занять з навчальної дисципліни «Історія некласичної філософії» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 031 «Релігієзнавство» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

03-01-90 Налепа, О. І. and Романюк, В. В. and Чорнолоз, В. С. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Металеві конструкції» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» за спеціалізацією «Промислове і цивільне будівництво» всіх форм навчання. Program of the Discipline "Metal constructions" specialty 192 "Construction and civil engineering" specialization "Industrial and civil engineering". [Робочі програми]

03-01-95 Налепа, О. І. and Філіпчук, С. В. (2019) Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Будівельні конструкції» (розділ «Металеві конструкції») для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-01-92 Налепа, О. І. and Філіпчук, С. В. (2019) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Металеві конструкції» на тему «Сталевий каркас одноповерхової виробничої будівлі» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Промислове і цивільне будівництво» всіх форм навчання. Частина 1. Компонування каркасу. Визначення навантажень та статичний розрахунок поперечної рами. Розрахунок колони рами. [Методичне забезпечення]

03-01-93 Налепа, О. І. and Філіпчук, С. В. (2019) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Металеві конструкції» на тему «Сталевий каркас одноповерхової виробничої будівлі» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Промислове і цивільне будівництво» всіх форм навчання. Частина 2. Розрахунок та конструювання ферми покриття. [Методичне забезпечення]

03-01-94 Налепа, О. І. and Філіпчук, С. В. (2019) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Металеві конструкції» на тему «Сталевий каркас одноповерхової виробничої будівлі» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Промислове і цивільне будівництво» всіх форм навчання. Частина 3. Витяги з нормативної і технічної літератури до виконання курсового проекту. [Методичне забезпечення]

02-01-456 Налобіна, О. О. (2019) Методичні вказівки (конспект лекцій) «Конструювання вузлів та агрегатів» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Налобіна, О. О. and Nalobina, O. O. (2019) Технологія вирощування та переробки сільськогосподарської продукції (укр.) Technology of growing and processing of agricultural produce (en.). [Опис дисципліни]

02-01-438 Науменко, Ю. В. (2019) Розрахунковий практикум з навчальної дисципліни «Механічне обладнання підприємств будівельних матеріалів», розділ «Механічне обладнання підприємств в’яжучих матеріалів» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-01-439 Науменко, Ю. В. (2019) Розрахунковий практикум з навчальної дисципліни «Технологічні комплекси виробництва будівельних матеріалів», розділ «Технологічні комплекси виробництва в’яжучих матеріалів» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-01-440 Науменко, Ю. В. (2019) Розрахунковий практикум з навчальної дисципліни «Технологічні комплекси виробництва будівельних матеріалів» розділ «Технологічні комплекси виробництва будівельного скла» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-01-61 Науменко, Ю. В. and Бабич, Я. О. and Нечидюк, А. А. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Механічне обладнання підприємств будівельних матеріалів» для студентів за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування (Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів)», що навчаються за інтегрованими навчальними планами. PROGRAM OF THE DISCIPLINE "Mechanical equipment of the enterprises of the building materials" specialty «Sectoral engineering» specialization «Equipment of chemical manufactures and enterprises of building materials». [Робочі програми]

02-01-63 Науменко, Ю. В. and Бабич, Я. О. and Нечидюк, А. А. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Технологічні комплекси виробництва будівельних матеріалів» для студентів за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування (Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів)», що навчаються за інтегрованими навчальними планами. PROGRAM OF THE DISCIPLINE "Technological complexes for production building materials" specialty «Sectoral engineering» specialization «Equipment of chemical manufactures and enterprises of building materials». [Робочі програми]

02-01-62 Науменко, Ю. В. and Бабич, Я. О. and Нечидюк, А. А. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Технологічні комплекси виробництва будівельних матеріалів» для студентів за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування (Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів)». PROGRAM OF THE DISCIPLINE "Technological complexes for production building materials" specialty 133 «Sectoral engineering» specialization «Equipment of chemical manufactures and enterprises of building materials». [Робочі програми]

02-01-60 Науменко, Ю. В. and Бабич, Я. О. and Нечидюк, А. А. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Механічне обладнання підприємств будівельних матеріалів» для студентів за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування (Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів)». PROGRAM OF THE DISCIPLINE "Mechanical equipment of the enterprises of the building materials" specialty «Sectoral engineering» specialization «Equipment of chemical manufactures and enterprises of building materials». [Робочі програми]

Науменко, Ю. В. and Бабич, Я. О. and Нечидюк, А. А. and Naumenko, Y. V. and Babych, Y. O. and Nechydiuk, A. A. (2019) Механічне обладнання підприємств будівельних матеріалів (укр.) Mechanical equipment of the enterprises of the building materials (en.). [Опис дисципліни]

Науменко, Ю. В. and Бабич, Я. О. and Нечидюк, А. А. and Naumenko, Y. V. and Babych, Y. O. and Nechydiuk, A. A. (2019) Технологічні комплекси виробництва будівельних матеріалів (укр.) Technological complexes for production building materials (en.). [Опис дисципліни]

Наумчук, О. М. and Naumchuk, O. M. (2019) Проектування електричних схем (укр.) Design of electric circuits (en.). [Опис дисципліни]

Наумчук, О. М. and Naumchuk, O. M. (2019) Проектування схем автоматизації (укр.) Designing automation schemes (en.). [Опис дисципліни]

Наумчук, О. М. and Naumchuk, O. M. (2019) Проектування систем автоматизації (укр.) Designing automation systems (en.). [Опис дисципліни]

Наумчук, О. М. and Naumchuk, O. M. (2019) Інформаційні системи і технології (укр.) Information Systems and Technology (en.). [Опис дисципліни]

Наумчук, О. М. and Naumchuk, O. M. (2019) Інформаційні системи і технології (укр.) Information Systems and Technology (en.). [Опис дисципліни]

04-03-238 Наумчук, О. М. and Полюхович, О. О. (2019) Методичні вказівки до лабораторних робіт з навчальної дисципліни « Проектування схем автоматизації » (частина для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 151 « Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології » денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-03-239 Наумчук, О. М. and Полюхович, О. О. (2019) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни « Проектування схем автоматизації » (частина 2) для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 151 « Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології » денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

08-01-18 Небова, Н. А. and Осіпчук, І. О. and Подолянчук, І. С. (2019) Методичні вказівки до лабораторних робіт із навчальної дисципліни «Теорія і технології адаптивного фізичного виховання при різних нозологіях (зір, слух, ОРА, інтелект)» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

08-01-18 Небова, Н. А. and Осіпчук, І. О. and Подолянчук, І. С. (2019) Методичні вказівки до самостійних робіт із навчальної дисципліни «Теорія і технології адаптивного фізичного виховання при різних нозологіях (зір, слух, ОРА, інтелект)» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

08-02-23 Нестерчук, Н. Є. and Подолянчук, І. С. and Осіпчук, І. О. (2019) Методичні вказівки до лабораторних робіт із навчальної дисципліни «Фізична реабілітація в ортопедії» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-08-47РП Нетепчук, В. В. (2019) Робоча програма «Самоменеджмент» для студентів галузі знань 07 «Управління і адміністрування» спеціальності 073 “Менеджмент». «SELF-MANAGEMENT» Мenedzhment 073. [Робочі програми]

06-08-46РП Нетепчук, В. В. (2019) Робоча програма «Управління бізнес-процесами» для студентів галузі знань 07 «Управління і адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент». «MANAGING BUSINESS PROCESSES» Мenedzhment 073. [Робочі програми]

06-08-50РП Нетепчук, В. В. (2019) Робоча програма «Управління якістю» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» освітньої програми (спеціалізація) «Управління проектами». QUALITY "MANAGEMENT" 073 "Management" Project Management Specialization. [Робочі програми]

06-08-05 Нетепчук, В. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Корпоративні системи управління проектами" для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» освітньої програми (спеціалізація) «Управління проектами». for specialty students 073 "Management" specialization "Project Management". [Робочі програми]

Нетепчук, В. В. and Netepchuk, V. V. (2019) Управління якістю (укр.) Quality management (en.). [Опис дисципліни]

02-06-48 Новак, А. І. (2019) Робоча програма «Розкриття родовищ» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 184 «Гірництво» денної та заочної форм навчання. PROGRAM OF THE DISCIPLINE "DISCLOSURE OF DEPOSITS" specialty 184 "Mining". [Робочі програми]

Новак, А. І. and Novak, A. I. (2019) Аерологія гірничих виробок (укр.) Aerology of mining workings (en.). [Опис дисципліни]

Новак, А. І. and Novak, A. I. (2019) Спорудження гірничих виробок (укр.) Construction of mining works (en.). [Опис дисципліни]

Новак, А. І. and Novak, A. I. (2019) Розкриття родовищ (укр.) Disclosure of deposits (en.). [Опис дисципліни]

Новак, А. І. and Novak, A. I. (2019) Основи менеджменту в гірничому виробництві (укр.) Fundamentals of management in mining (en.). [Опис дисципліни]

Новак, А. І. and Novak, A. I. (2019) Організація та планування гірничого виробництва (укр.) Organization and planning of mining production (en.). [Опис дисципліни]

02-06-39 Новак, А. І. and Заєць, В. В. and Оксенюк, Р. Р. (2019) Методичні вказівки до практичних робіт з навчальної дисципліни «Маркшейдерська справа» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 184 «Гірництво» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-06-34 Новак, А. І. and Заєць, В. В. and Оксенюк, Р. Р. (2019) Методичні вказівки до практичних робіт з навчальної дисципліни «Розкриття родовищ» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 184 «Гірництво» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Новак, А. І. and Калініченко, О. В. and Заєць, В. В. and Васильчук, О. Ю. and Семенюк, В. В. (2019) Технологія підземної розробки корисних копалин. НУВГП, Рівне. ISBN 978-966-327-423-2

02-06-50 Новак, А. І. and Оксенюк, Р. Р. (2019) Методичні вказівки до практичних робіт з навчальної дисципліни «Основи менеджменту в гірничому виробництві» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 184 «Гірництво» денної та заочної форм навчання. Друга частина. [Методичне забезпечення]

02-06-49 Новак, А. І. and Оксенюк, Р. Р. (2019) Методичні вказівки до практичних робіт з навчальної дисципліни «Основи менеджменту в гірничому виробництві» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 184 «Гірництво» денної та заочної форм навчання. Перша частина. [Методичне забезпечення]

02-06-51 Новак, А. І. and Оксенюк, Р. Р. (2019) Методичні вказівки до практичних робіт з навчальної дисципліни «Основи менеджменту в гірничому виробництві» здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 184 «Гірництво» денної та заочної форм навчання. Третя частина. [Методичне забезпечення]

02-06-49 Новак, А. І. and Семенюк, В. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Організація та планування гірничого виробництва» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 184 «Гірництво» денної та заочної форм навчання. PROGRAM OF THE DISCIPLINE "ORGANIZATION AND PLANNING OF MINING PRODUCTION" Specialty 184 "Mining". [Робочі програми]

02-06-54 Новак, А. І. and Семенюк, В. В. (2019) Методичні вказівки до практичних занять із навчальної дисципліни «Організація та планування гірничого виробництва» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 184 «Гірництво» денної та заочної форм навчання. Друга частина. [Методичне забезпечення]

02-06-53 Новак, А. І. and Семенюк, В. В. (2019) Методичні вказівки до практичних занять із навчальної дисципліни «Організація та планування гірничого виробництва» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 184 «Гірництво» денної та заочної форм навчання. Перша частина. [Методичне забезпечення]

02-06-43 Новак, А. І. and Семенюк, В. В. and Оксенюк, Р. Р. (2019) Методичні вказівки до практичних робіт з навчальної дисципліни «Методологія інноваційної діяльності в гірництві» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 184 «Гірництво» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-06-44 Новак, А. І. and Семенюк, В. В. and Оксенюк, Р. Р. (2019) Методичні вказівки до практичних робіт з навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 184 «Гірництво» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

01-02-164 Новачок, О. М. (2019) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Інформаційні технології у водогосподарському будівництві» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Раціональне використання і охорона водних ресурсів» та «Водогосподарське та природоохоронне будівництво» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

01-02-170 Новачок, О. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Інформаційно-вимірювальні системи" для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 194 "Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології" освітньої програми "Гідроінформатика" денної та заочної форм навчання. Program of the Discipline "Information-measuring systems" specialty 194 «Hydrotechnical construction, water engineering and water technologies» educational program «Hydroinformatics». [Робочі програми]

01-02-163 Новачок, О. М. (2019) Методичні вказівки до лабораторних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Основи гідроінформатики» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

01-02-160 Новачок, О. М. (2019) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Гідроінформаційні системи» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» освітньої програми «Гідроінформатика» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

01-02-171 Новачок, О. М. (2019) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи до навчальної дисципліни «Інформаційно-вимірювальні системи» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» освітньої програми «Гідроінформатика» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

01-02-173 Новачок, О. М. (2019) Робоча програма «Бонітування меліорованих грунтів» для студентів всіх спеціальностей НУВГП Program of the Discipline «Estimation of reclaimed soils» for all specialties of NUWEE. [Робочі програми]

01-02-172 Новачок, О. М. (2019) Робоча програма «Експлуатація гідромеліоративних систем» для студентів всіх спеціальностей НУВГП Program of the Discipline «Exploitation hydrohydrohydro-amelioration systems» for all specialties of NUWEE. [Робочі програми]

Новачок, О. М. and Novachok, O. M. (2019) Основи гідроінформатики (укр.) Essentials of Hydroinformatics (en.). [Опис дисципліни]

Новачок, О. М. and Novachok, O. M. (2019) Бонітування меліорованих грунтів (укр.) Estimation of reclaimed soils (en.). [Опис дисципліни]

Новачок, О. М. and Novachok, O. M. (2019) Експлуатація гідромеліоративних систем (укр.) Exploitation hydro-amelioration systems (en.). [Опис дисципліни]

Новачок, О. М. and Novachok, O. M. (2019) Гідроінформаційні системи (укр.) Hydroinformation systems (en.). [Опис дисципліни]

Новачок, О. М. and Novachok, O. M. (2019) Інформаційні технології у водогосподарському будівництві (укр.) Information technology in water management (en.). [Опис дисципліни]

Новачок, О. М. and Novachok, O. M. (2019) Інформаційно-вимірювальні системи (укр.) Information-measuring systems (en.). [Опис дисципліни]

03-02-17 Новицька, О. С. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Опалення" для студентів, які навчаються, за спеціальністю 192 "Будівництво та цивільна інженерія" ( спеціалізація "Теплогазопостачання і вентиляція"). Program of the Discipline "HEATING" specialty / major field of study 192 "Building and civil engineering" specialization "Heat, gas supply and ventilation". [Робочі програми]

03-02-28 Новицька, О. С. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Опалення та вентиляція" для студентів, які навчаються, за спеціальністю 192 Будівництво та цивільна інженерія (спеціалізація "Водопостачання та водовідведення"). Program of the Discipline HEATING AND VENTILATION specialty 192 Building and civil engineering specialization Water supply and sewarage. [Робочі програми]

03-02-29 Новицька, О. С. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Очищення вентиляційних викидів" для студентів, які навчаються, за спеціальністю 192 Будівництво та цивільна інженерія (спеціалізація "Теплогазопостачання і вентиляція"). [Робочі програми]

Новицька, О. С. and Novytska, O. S. (2019) Теплопостачання (укр.) Heat supply (en.). [Опис дисципліни]

08-03-04 Ногас, А. О. (2019) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Фізична реабілітація в косметології» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

08-03-05 Ногас, А. О. and Стасюк, М. В. and Майструк, М. І. and Брега, Л. Б. (2019) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Фізична реабілітація в ревматології» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Нікитенко, Д. В. (2019) ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ. [Автореферати, дисертації] (Unpublished)

06-04-16 Нікитенко, Д. В. (2019) Робоча програма «Інвестиційна безпека» для студентів, які навчаються за спеціальністю 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність". PROGRAM OF THE DISCIPLINE "INVESTMENT SECURITY" specialty 076 "Business, trade and exchange activities". [Робочі програми]

Нікитенко, Д. В. and Nikytenko, D. V. (2019) Інвестиційна безпека (укр.) Investment security (en.). [Опис дисципліни]

Ніколайчук, К. М. and Стахів, Я. А. and Nikolaychuk, K. M. and Stakhiv, I. A. (2019) Оцінка землі та нерухомого майна (укр.) Real estate valuation (en.). [Опис дисципліни]

01-04-31 Ніколайчук, О. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Математичні методи і моделі в розрахунках на ЕОМ» для студентів що навчаються за спеціальністю 145 «Гідроенергетика». Program of the Discipline "Mathematical methods and models in calculations on a computer" specialty 145 «Hydropower». [Робочі програми]

01-04-32 Ніколайчук, О. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Математичні методи і моделі» для студентів, що навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія», спеціалізацією «Гідротехнічне будівництво». Program of the Discipline "Mathematical methods and models" specialty 192 «Building and Сivil Engineering». [Робочі програми]

01-04-30 Ніколайчук, О. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Гідротехнічні споруди: греблі на скельній основі» для студентів 2 року підготовки, які навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія», спеціалізацією «Гідротехнічне будівництво» зі скороченим терміном навчання. Program of the Discipline "Hydraulic engineering structures: dams on a rocky basis" specialty 192 «Building and Сivil Engineering». [Робочі програми]

Ніколайчук, О. М. and Nikolaichuk, O. M. (2019) Гідротехнічні споруди: греблі на нескельній основі (укр.) Hydraulic engineering structures: rocks on the rock (en.). [Опис дисципліни]

Ніколайчук, О. М. and Nikolaichuk, O. M. (2019) Гідротехнічні споруди: греблі на скельній основі (укр.) Hydraulic engineering structures: rocks on the rock (en.). [Опис дисципліни]

08-01-01 Ніколенко, О. І. (2019) Робоча програма «Реабілітація в спорті» для студентів, які навчаються за спеціальністю 227 "Фізична терапія, ерготерапія". Program of the Discipline "Rehab in sports" specialty 227 "Physical therapy, ergotherapy" branch of knowledge 22 "Health сare". [Робочі програми]

08-02-26 Ніколенко, О. І. (2019) Робоча програма «Фізична реабілітація в ортопедії та травматології» для студентів, які навчаються за спеціальністю 227 "Фізична терапія, ерготерапія". Program of the Discipline "PHYSICAL REHABILITATION IN ORTHOPEDICS AND TRAUMATOLOGY" specialty 227 "Physical therapy, ergotherapy" branch of knowledge 22 "Health сare". [Робочі програми]

08-02-01 Ніколенко, О. І. (2019) Робоча програма "Вступ до спеціальності" для студентів, які навчаються за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія. Program of the Discipline "Program of the Discipline" specialty 227 PHYSICAL THERAPY, ERGOTHERAPY branch of knowledge 22 Health сare. [Робочі програми]

Ніколенко, О. І. and Nikolenko, O. I. (2019) Фізична терапія та ерготерапія в ортопедії та травматології (укр.) Physical therapy and ergotherapy in orthopedics and traumatology (en.). [Опис дисципліни]

02-01-449 Нікітін, В. Г. and Бундза, О. З. (2019) Методичні вказівки до виконання практичних робіт та курсового проектування з курсу “Вантажопідйомна, транспортуюча та транспортна техніка” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-01-402 Нікітін, В. Г. and Серілко, Д. Л. and Бундза, О. З. (2019) Методичні вказівки до лабораторних робіт з нормативної навчальної дисципліни: “Вантажопідйомна, транспортуюча та транспортна техніка” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальностями 133 „Галузеве машинобудування” 208 „Агроінженерія” денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

О

06-08-63 Окорський, В. П. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Креативний менеджмент» для студентів, які навчаються за спеціальністями: 073 «Менеджмент організацій і адміністрування», 074 «Менеджмент інноваційної діяльності». Program of the Discipline "CREATIVE MANAGEMENT" field of stady: 07 «Management and administration» specialty: 073 «Management and administration», 074 «Management innovation». [Робочі програми]

06-08-120 Окорський, В. П. (2019) Методичні рекомендації до самостійного вивчення навчальної дисципліни «МЕНЕДЖМЕНТ» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 073 «Менеджмент» усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-112 Оксентюк, Н. В. (2019) Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення з навчальної дисципліни «Позитивна психологія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів всіх спеціальностей НУВГП. [Методичне забезпечення]

07-03-111 Оксентюк, Н. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Теорія і методика організації психотренінгу» для здобувачів І (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 053 «Психологія» . Program of the Discipline «THEORY AND METHODOLOGY OF PSYCHOTRENING ORGANIZATION» for applicants of Bachelor level of education specialty 053 «Psychology». [Робочі програми]

07-03-199 Оксентюк, Н. В. (2019) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальних дисциплін «Загальна психологія», «Соціальна психологія», «Основи психологічного консультування», «Педагогічна психологія», «Психологія праці та організаційна психологія» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Оксентюк, Н. В. and Oksentiuk, N. V. (2019) Психолого-педагогічне дослідження особистості (укр.) Psycho-pedagogical study of personality (en.). [Опис дисципліни]

Оксентюк, Н. В. and Oksentiuk, N. V. (2019) Теорія і методика організації психотренінгу (укр.) Psychology (en.). [Опис дисципліни]

Ольховик, О. І. and Olkhovik, O. I. (2019) Будівництво гідротехнічних об'єктів і систем (укр.) Construction of hydraulic objects and systems (en.). [Опис дисципліни]

Ольховик, О. І. and Білецький, А. А. (2019) Технологія будівництва гідротехнічних, водогосподарських та природоохоронних споруд. НУВГП, Рівне. ISBN 978-966-327-431-7

04-04-35 Ольшанський, П. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Сучасні операційні системи” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 123 ”Комп`ютерна інженерія” денної і заочної форм навчання WORK PROGRAM EDUCATIONAL DISCIPLINE. "Modern operating Systems" Specialty 123 "Computer Engineering". [Робочі програми]

04-04-34 Ольшанський, П. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Web-технології та Web-дизайн” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 123 ”Комп`ютерна інженерія” денної і заочної форм навчання “Web-технології та Web-дизайн”. WORK PROGRAM EDUCATIONAL DISCIPLINE "Web-technologies and Web-design" Specialty 123 "Computer Engineering". [Робочі програми]

Олійник, О. О. (2019) Аудит персоналу. [Опис дисципліни]

06-05-52 Олійник, О. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Аудит персоналу» для студентів, які навчаються за спеціальністю 051 «Економіка», освітньо-професійною програмою «Управління персоналом і економіка праці». Program of the Discipline "Audit staff" specialty 051 "Economics". [Робочі програми]

05-01-70 Олійник, Оксана Олексіївна (2019) Методика агрохімічних досліджень. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів, які навчаються за спеціальністю 201 «Агрономія». Program of the Discipline «Methods of Agrochemicals research» Specialty 201 «AGRONOMY». [Робочі програми]

06-05-69 Олійник, Олена Олександрівна (2019) Методичні вказівки до практичних занять та самостійного вивчення навчальної дисципліни «Управління ризиками» для здобувачів вищої освіти першого (магістерського) рівня освіти за спеціальністю 051 «Економіка» освітньої програми «Бізнес-аналітика» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-05-43 Олійник, Олена Олександрівна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Аналітика ринків» для студентів, які навчаються за спеціальністю 051 «Економіка», освітньо-професійною програмою «Бізнес-аналітика». Program of the Discipline "Market analytics" specialty 051 "Economics". [Робочі програми]

Олійник, Олена Олександрівна and Ollinyk, O. O. (2019) Аналітика ринків (укр.) Market analytics (en.). [Опис дисципліни]

Онищук, Н. В. (2019) ОЦІНЮВАННЯ СТАНУ ҐРУНТОВОГО ПОКРИВУ ГОЩАНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. [Автореферати, дисертації] (Unpublished)

Онищук, Н. В. (2019) ОЦІНЮВАННЯ СТАНУ ҐРУНТОВОГО ПОКРИВУ ГОЩАНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. [Автореферати, дисертації] (Unpublished)

06-01-244 Онокало, В. Г. (2019) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Економіка підприємства» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-01-246 Онокало, В. Г. (2019) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Економіка підприємства» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-01-56 Онокало, В. Г. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Економіка підприємства» для студентів за спеціальністю 274 «Автомобільний транспорт». WORKING PROGRAM OF EDUCATIONAL DISCIPLINE "Business Economics" specialty 274 "Automobile transport. [Робочі програми]

03-06-94 Орлова, А. М. (2019) Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Водопостачання та водовідведення» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 103 «Науки про Землю» усіх форм навчання. Частина 1. «Розрахунок та проектування водопровідної та каналізаційної мереж». [Методичне забезпечення]

03-06-95 Орлова, А. М. (2019) Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Водопостачання та водовідведення» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 103 «Науки про Землю» усіх форм навчання. Частина 2. «Розрахунок та проектування водозабірної свердловини». [Методичне забезпечення]

03-06-50 Орлова, А. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Водопостачання та водовідведення», для студентів, що навчаються за спеціальністю 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології», галузь знань 19 «Архітектура та будівництво». Program of the Discipline «WATER SUPPLY AND WATER DISPOSAL» Specialty – 194 «Hydrotechnical engineering, water engineering and water technology». [Робочі програми]

03-06-86 Орлова, А. М. and Мартинов, С. Ю. (2019) Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Підбір фільтрів свердловин за видом водоносної породи» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-06-93 Орлова, А. М. and Романенко, Т. В. (2019) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Водопідготовка систем теплопостачання» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія», спеціалізацією «Теплогазо-постачання та вентиляція» всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-01-15 Остапчук, О. П. (2019) Робоча програма «Математичне і комп`ютерне моделювання природних і техногенних систем» для студентів, які навчаються за спеціальністю 113 “Прикладна математика”. Program of the Discipline "Mathematical and computer modeling of natural and man-made systems" specialty 113 “Applied mathematics”. [Робочі програми]

04-01-48 Остапчук, О. П. (2019) Робоча програма «Чисельні методи математичної фізики» для студентів, які навчаються за спеціальністю 113 “Прикладна математика”. Program of the Discipline "Numerical methods of mathematical physics" specialty 113 “Applied mathematics”. [Робочі програми]

04-01-20 Остапчук, О. П. and Іванчук, Н. В. (2019) Робоча програма «Програмування» для студентів, які навчаються за спеціальностями 113 “Прикладна математика”, 122 «Комп’ютерні науки». Program of the Discipline "Programming" specialty 113 “Applied mathematics”, 122 “Computer Science”. [Робочі програми]

05-04-91 Остапчук, С. М. (2019) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Топографічні плани та карти» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Остапчук, С. М. (2019) Картографія: відкрий свою "terra incognita". НУВГП, Рівне. ISBN 978-966-327-433-1

Остапчук, С. М. and Ostapchuk, S. M. (2019) Топографічні плани та карти (укр.) Topographic plans and maps (en.). [Опис дисципліни]

Остапчук, С. М. and Ostapchuk, S. M. (2019) Топографія з основами геодезії (укр.) Topography with the basics of geodesy (en.). [Опис дисципліни]

06-09-45 Осіпчук, Н. В. and Попович, Р. Г. and Голубєва, І. В. (2019) Методичні рекомендації та навчальні завдання з німецької мови для самостійної підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня ІІ курсу ННІ ЕМ НУВГП денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

П

06-02-268 Павелко, О. В. (2019) Методичні вказівки та завдання до проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Облік розрахунків за податками» для здобувачів вищої освіти за напрямами підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці», 6.030508 «Фінанси і кредит» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-02-269 Павелко, О. В. (2019) Методичні вказівки для самостійного вивчення навчальної дисципліни «Облік розрахунків за податками» для здобувачів вищої освіти за напрямами підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці», 6.030508 «Фінанси і кредит» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-02-82 Павелко, О. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Облік розрахунків за податками» для здобувачів вищої освіти, які навчаються за напрямами підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці», 6.030508 «Фінанси і кредит». Program of the Discipline «Tax calculations accounting». [Робочі програми]

Павлюк, А. П. (2019) НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН ЕЛЕМЕНТІВ З КЛЕЄНОЇ ДЕРЕВИНИ В УМОВАХ КОСОГО ЗГИНУ. [Автореферати, дисертації] (Unpublished)

Павлюк, А. П. (2019) НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН ЕЛЕМЕНТІВ З КЛЕЄНОЇ ДЕРЕВИНИ В УМОВАХ КОСОГО ЗГИНУ. [Автореферати, дисертації] (Unpublished)

08-02-12 Павлюк, Т. Т. (2019) Робоча програма «Лікувальний масаж і самомасаж» для студентів, які навчаються за спеціальністю 227 "Фізична терапія, ерготерапія". Program of the Discipline "THERAPEUTIC MASSAGE AND SELF MASSAGE" specialty 227 "Physical therapy, ergotherapy" branch of knowledge 22 "Health сare". [Робочі програми]

06-08-68 Пахаренко, О. В. (2019) Робоча програма «Планування діяльності підприємства сфери послуг» для студентів, які навчаються за спеціальністю 073 «Менеджмент». PROGRAM OF THE DISCIPLINE "PLANNING AND ORGANIZATION OF BUSINESS ACTIVITIES" specialty 073 «Management». [Робочі програми]

Пахаренко, О. В. and Pakharenko, O. V. (2019) Планування діяльності підприємства сфери послуг (укр.) Planning and organization of business activities (en.). [Опис дисципліни]

02-02-63 Пашкевич, С. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Планування діяльності автотранспортного підприємства” для студентів спеціальності 275 “Транспортні технології (на автомобільному транспорті)” Work Program of the Discipline «PLANNING THE ACTIVITY OF THE TRUCKING COMPANY» Specialty – 275 «Transport technologies (on road transport)». [Робочі програми]

02-02-65 Пашкевич, С. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Ергономіка” для студентів спеціальності 275 “Транспортні технології (на автомобільному транспорті)”. Work Program of the Discipline «ERGONOMICS» Specialty – 275 «Transport technologies (on road transport)». [Робочі програми]

Петрук, І. Р. and Petruk, I. R. (2019) Статистика (укр.) Statistics (en.). [Опис дисципліни]

06-12-74 Пивоварчук, Л. В. (2019) Робоча програма «Міжнародна інвестиційна діяльність» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини». Program of the Discipline "INTERNATIONAL INVESTMENT ACTIVITY" specialty 292 International economic relations. [Робочі програми]

06-12-74 Пивоварчук, Л. В. (2019) Робоча програма «Міжнародна інвестиційна діяльність» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини». Program of the Discipline "INTERNATIONAL INVESTMENT ACTIVITY" specialty 292 International economic relations. [Робочі програми]

06-12-75 Пивоварчук, Л. В. (2019) Робоча програма «Науковий семінар» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини». Program of the Discipline "SCIENTIFIC SEMINAR" specialty 292 International economic relations. [Робочі програми]

03-05-39 Подворний, А. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Будівельна механіка» (спеціальний курс) для студентів за спеціальністю спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія», спеціалізація «Автомобільні дороги і аеродроми». Program of the Discipline «CONSTRUCTION MECHANICS» (SPECIAL COURSE) SPECIALTY 192 «CONSTRUCTION AND CIVIL ENGINEERING» SPECIALIZATION «AUTOMOBILE ROADS AND AIRFIELDS». [Робочі програми]

06-03-58 Подлевський, А. А. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Бізнес-план: просто про складне» для студентів всіх спеціальностей НУВГП. PROGRAM OF THE DISCIPLINE "BUSINESS-PLAN: EASILY ABOUT COMPLICATED" specialty all specialties NUWEE. [Робочі програми]

Подлевський, А. А. and Podlevskyi, A. А. (2019) Бізнес-план: просто про складне (укр.) Business-plan: easily about complicated (en.). [Опис дисципліни]

Подлевський, А. А. and Podlevskyi, A. А. (2019) Підприємництво (укр.) Entrepreneurship (en.). [Опис дисципліни]

Подолець, П. М. and Чернюшок, О. В. and Гуменюк, І. С. and Руднєв, С. М. and Жилка, І. С. and Podolets, P. M. and Chernyushok, O. V. and Humenyuk, I. S. and Rudnev, S. M. and Zhilka, I. S. (2019) Рисунок, живопис, скульптура (укр.) Drawing, painting, sculpture (en.). [Опис дисципліни]

06-02-266 Позняковська, Н. М. and Довгалець, Ю. В. (2019) Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Державний фінансовий контроль» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». [Методичне забезпечення]

Позняковська, Н. М. and Зубілевич, С. Я. and Міклуха, О. Л. and Пушкар, Михайло and Осмятченко, Володимир and Савіна, Н. Б. and Сиротинська, А. П. and Антонюк, О. Р. and Бондарєва, Т. Г. and Довгалець, Ю. В. and Дорошенко, О. О. and Левицька, С. О. and Мосійчук, М. М. and Павелко, О. В. and Осадча, О. О. and Ровенець, Т. О. and Зінкевич, О. В. (2019) Обліково-аналітичне забезпечення суб’єктів господарювання в умовах євроінтеграції. UNSPECIFIED. НУВГП, Рівне.

Позняковська, Н. М. and Левицька, С. О. and Зубілевич, С. Я. and Осадча, О. О. and Безтелесна, Л. І. and Антонюк, О. Р. and Вовк, В. М. and Бондарєва, Т. Г. and Дорошенко, О. О. and Павелко, О. В. and Ровенець, Т. О. and Гарнага, О. М. and Зінкевич, О. В. and Сиротинська, А. П. and Міклуха, О. Л. and Мосійчук, М. М. and Бурченя, О. П. and Полюхович, Д. and Гришкевич, П. and Підгрушний, В. and Довгалець, Ю. В. (2019) Звіт про науково-дослідну роботу на тему: «Фінансова підзвітність суб’єктів господарювання у розвитку громадянського суспільства» (1 етап). [Нормативні документи]

Позняковська, Н. М. and Сиротинська, А. П. and Poznyakovska, N. M. and Syrotinska, A. P. (2019) Навчальна практика з організації первинного обліку (укр.) Educational practice of the initial accounting organization (en.). [Опис дисципліни]

05-03-70 Полтавченко, Т. В. (2019) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Санітарія та гігієна в рибництві» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-03-71 Полтавченко, Т. В. (2019) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Санітарія та гігієна в рибництві» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-03-22 Полтавченко, Т. В. (2019) Робоча програма з навчальної дисципліни «Світове рибне господарство. Охорона та відтворення гідробіоресурсів» для студентів зі спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура». Program of the Discipline «World fish gospodarstvо. Okhorona and recreation of gidrobioresursiv» specialty 207 "Aquatic bioresources and aquacultura". [Робочі програми]

05-03-20 Полтавченко, Т. В. (2019) Робоча програма з навчальної дисципліни «Основи марикультури» для студентів за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура». Program of the discipline "Basis of mariculation" specialty 207 "AQUATIC BIORESOURCES AND AQUACULTURE'. [Робочі програми]

05-03-23 Полтавченко, Т. В. (2019) Робоча програма «Організація бізнесу та фінансова діяльність рибогосподарських підприємств» для студентів за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура». Program of the discipline «Organization of business and financial activities of fishing enterprises» branch of knowledge 20 "Agrarian sciences and food" specialty 207 "Aquatic bioresources and aquaculture". [Робочі програми]

05-03-24 Полтавченко, Т. В. (2019) Робоча програма «Санітарний контроль в рибництві. Міжнародна стандартизація та сертифікація готової продукції аквакультури» для студентів за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура». Program of the discipline «SANITARY CONTROL IN FISHING. INTERNATIONAL STANDARDIZATION AND CERTIFICATION OF FINISHED FISH" specialty 207 "Aquatic bioresources and aquaculture". [Робочі програми]

05-03-16 Полтавченко, Т. В. (2019) Робоча програма «Зоологія (безхребетних і хордових)» для студентів зі спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура». Program of the discipline «ZOОLOLOGY (INFLUENBED AND HORSE)» branch of knowledge 20 "Agrarian sciences and food" specialty 207 "Aquatic bioresources and aquacultura". [Робочі програми]

05-03-19 Полтавченко, Т. В. (2019) Робоча програма «Санітарія та гігієна в рибництві» для студентів спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура». Programof the Discipline «Sanitation and hygiene in fish farming» Branch of knowledge 20 Agrarian sciences and food Specialty 207 Aquatic biodiversity and aquaculture. [Робочі програми]

05-03-21 Полтавченко, Т. В. (2019) Робоча програма з навчальної дисципліни «Технологія переробки риби та стандартизація продукції аквакультури» для студентів спеціальності 207 “Водні біоресурси та аквакультура”. Program of the discipline "Technology of processing of fish and standardization of products of aquiculture" specialty 207 "AQUATIC BIORESOURCES AND AQUACULTURE". [Робочі програми]

05-03-18 Полтавченко, Т. В. (2019) Робоча програма «Іхтіопатологія риб» для студентів за спеціальністю «Водні біоресурси та аквакультура». Program of the Discipline ICHTIOPATHOLOGY OF FISH Branch of knowledge 20 Agrarian sciences and food Specialty 207 AQUATIC BIORESOURCES AND AQUACULTURE. [Робочі програми]

05-03-30 Полтавченко, Т. В. and Волкошовець, О. В. (2019) Робоча програма «Гістологія та ембріологія водних тварин» для студентів за спеціальністю «Водні біоресурси та аквакультура». Program of the discipline "HISTOLOGY AND EMBRYOLOGY OF WATER ANIMALS" branch of knowledge 20 "Agrarian sciences and food" Specialty 207 Aquatic bioresources and aquaculture. [Робочі програми]

06-03-60 Полінчук, О. П. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Аналіз діяльності фінансово-кредитних установ» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної і заочної форми навчання. Program of the Discipline "Analysis of the activity of financial and credit institutions" specialty 072 «Finance, Banking and Insurance». [Робочі програми]

Полінчук, О. П. and Polinchuk, O. P. (2019) Аналіз діяльності фінансово-кредитних установ (укр.) Analysis of the activity of financial and credit institutions (en.). [Опис дисципліни]

Попко, О. В. and Popko, O. V. (2019) Промисловий маркетинг (укр.) Industrial Marketing (en.). [Опис дисципліни]

Попко, О. В. and Popko, O. V. (2019) Промисловий маркетинг (укр.) Industrial Marketing (en.). [Опис дисципліни]

06-09-37 Попович, Р. Г. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Латинська мова» для студентів спеціальностей 101 «Екологія», 183 «Технології захисту навколишнього середовища». Program of the Discipline "LATIN LANGUAGE" specialty 101 "Ecology", 183 "Technology of Environmental Protection". [Робочі програми]

Попович, Р. Г. and Popovych, R. H. (2019) Латинська мова (укр.) Latin Language (en.). [Опис дисципліни]

03-08-24 Потапчук, І. В. and Бичковська, Л. С. (2019) Методичні вказівки до лекційного курсу навчальної дисципліни "Основи містобудування" для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 191 „Архітектура та містобудування” денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

03-08-25 Потапчук, І. В. and Бичковська, Л. С. (2019) Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни "Основи містобудування" для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 191 „Архітектура та містобудування” денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

03-03-016 Потійчук, О. Б. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Проектування розв’язок на автомобільних дорогах та міських вулицях» для здобувачів вищої освіти спеціальності 192 „Будівництво та цивільна інженерія”, освітньо-професйна програма «Автомобільні дороги та аеродроми». Program of the discipline «Design solution on the road and city streets» for students of specialty 192 "Construction and civil engineering" educational-professional program «Automobile roads and aerodromes». [Робочі програми]

03-03-025 Потійчук, О. Б. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Транспортні розв’язки» для студентів спеціальності 192 „Будівництво та цивільна інжінерія”, спеціалізація «Автомобільні дороги та аеродроми» рівень освіти бакалаври. Program of the discipline "Transport solutions" for students of specialty 192 "Construction and civil engineering" specialization «Automobile roads and aerodromes». [Робочі програми]

02-05-85 Похильчук, І. О. (2019) Методичні вказівки для практичних занять з навчальної дисципліни «Теорія механізмів і машин» на тему «Тертя в кінематичних парах» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальностями 133 «Галузеве машинобудування» та 274 «Автомобільний транспорт» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-05-82 Похильчук, І. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Основи проектування та експлуатації технологічного обладнання» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня всіх спеціальностей НУВГП Program of the Discipline ««FUNDAMENTALS OF DESIGN AND OPERATION OF TECHNOLOGICAL EQUIPMENT» For students of all NUWM specialties. [Робочі програми]

02-05-83 Похильчук, І. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Основи проектування та експлуатації технологічного обладнання» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня всіх спеціальностей НУВГП Program of the Discipline ««SPECIALIZED TRANSPORTING LOADING AND UNLOADING MEANS» For students of all NUWM specialties. [Робочі програми]

Похильчук, І. О. and Pokhylchook, I. O. (2019) Основи проектування та експлуатації технологічного обладнання (укр.) Fundamentals of design and operation of technological equipment (en.). [Опис дисципліни]

Похильчук, І. О. and Pokhylchook, I. O. (2019) Спеціалізовані транспортні, навантажувально-розвантажувальні засоби (укр.) Specialized transporting loading and unloading means (en.). [Опис дисципліни]

05-05-21 Придатко, О. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Територіально-просторове планування» для студентів, які навчаються за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій». Program of the Discipline «TERRITORIAL SPATIAL PLANNING» specialty 193 «Geodesy and land management» Specialization «Land management and cadastre». [Робочі програми]

Придатко, О. М. and Наконечна, Ж. В. and Prydatko, O. M. and Nakonechna, Z. V. (2019) Територіально-просторове планування (укр.) Territorial Spatial Planning (en.). [Опис дисципліни]

08-02-29 Примачок, Л. Л. (2019) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Професійне спілкування в галузі» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

08-02-57 Примачок, Л. Л. (2019) Методичні вказівки до практичних робіт із навчальної дисципліни «Профілактика захворювань» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю: 227 «Фізична терапія, ерготерапія» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

08-02-44 Примачок, Л. Л. (2019) Методичні вказівки до виконання практичних робіт із навчальної дисципліни «Історія реабілітації» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю: 227 «Фізична терапія, ерготерапія» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

08-01-21 Примачок, Л. Л. (2019) Робоча програма «Педагогіка та методика викладання у вищій школі» для здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія. Program of the Discipline "PEDAGOGY AND TEACHING METHODS AT HIGHER SCHOOL" specialty 227 PHYSICAL THERAPY, ERGOTHERAPY branch of knowledge 22 Health care. [Робочі програми]

08-02-58 Примачок, Л. Л. and Небова, Н. А. (2019) Методичні вказівки до практичних робіт із навчальної дисципліни «Профілактика захворювань» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія» за скороченим планом навчання (інтегровані) денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

05-02-10 Прищепа, А. М. (2019) Робоча програма з навчальної дисципліни “Екологічна безпека регіонів” для студентів які навчаються за спеціальністю 101 "Екологія", 183 "Технології захисту навколишнього середовища". Program of the Discipline "Environmental safety of the regions" specialty 101 "Ecology", 183 "Environmental protection technologies". [Робочі програми]

05-02-181 Прищепа, А. М. (2019) Робоча програма з навчальної дисципліни «Екологічна безпека регіонів» для студентів які навчаються за спеціальністю 122 – Комп’ютерні науки та інформаційні технології Program of the Discipline «Environmental safety of the regions» Specialty «Computer Science and Information Technology». [Робочі програми]

05-02-190 Прищепа, А. М. (2019) Робоча програма з навчальної дисципліни «Екологічна безпека регіонів» для студентів які навчаються за спеціальністю 122 – Комп’ютерні науки. Program of the Discipline Environmental safety of the regions Specialty Computer Science. [Робочі програми]

04-01-35 Прищепа, О. В. (2019) Робоча програма “Випадкові процеси та їх моделювання” для студентів, які навчаються за спеціальностями 122 “Комп’ютерні науки” та 113 “Прикладна математика”. Program of the Educational Discipline Stochastic processes and their modelling specialty 122 “Computer science” 113 “Applied mathematics”. [Робочі програми]

04-01-40 Прищепа, О. В. (2019) Робоча програма “Теорія ймовірностей і математична статистика” для студентів, які навчаються за спеціальностями 122 “Комп’ютерні науки” та 121 “Інженерія програмного забезпечення”. Program of the Educational Discipline "Probability theory and mathematical statistics" specialty 122 “Computer science” 121 “Software Engineering”. [Робочі програми]

04-01-43 Прищепа, О. В. and Іванчук, Н. В. (2019) Методичні вказівки до практичних робіт з навчальної дисципліни «Теорія ймовірностей та математична статистика» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальностями 122 «Комп’ютерні науки» та 121 «Інженерія програмного забезпечення» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Прокопчук, В. Ю. (2019) Збірник ситуаційних задач з основ медсестринства. НУВГП, Рівне. ISBN 78-966-327-420-1

Прокопчук, В. Ю. (2019) Проблема особистості у загальній та медичній психології. Практикум. НУВГП, Рівне. ISBN 978-966-327-422-5

Проценко, С. Б. and Protsenko, S. B. (2019) Інженерна інфраструктура будівель та споруд (укр.) Autonomous systems of engineering equipment for buildings and structures (en.). [Опис дисципліни]

Пугачов, Є. В. and Pugachov, E. V. (2019) Будівельна фізика (укр.) Building physics (en.). [Опис дисципліни]

Пугачов, Є. В. and Pugachov, E. V. (2019) Нарисна геометрія (укр.) Descriptive geometry (en.). [Опис дисципліни]

03-07-56 Пугачов, Є. В. and Зданевич, В. А. and Кундрат, Т. М. and Літніцький, С. І. (2019) Методичні вказівки до виконання практичних робіт З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “БУДІВЕЛЬНА ФІЗИКА” АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА СВІТЛОТЕХНІКА Розрахунок тривалості інсоляції для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

03-07-61 Пугачов, Є. В. and Зданевич, В. А. and Кундрат, Т. М. and Літніцький, С. І. (2019) Методичні вказівки та завдання до виконання практичних робіт та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Нарисна геометрія”. Побудова ліній перетину схилів даху для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 191 “Архітектура та містобудування” денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

03-07-12 Пугачов, Є. В. and Зданевич, В. А. and Літніцький, С. І. and Кундрат, Т. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Будівельна фізика” для студентів спеціальності 191 “Архітектура та містобудування”. PROGRAM OF THE DISCIPLINE "BUILDING PHYSICS" specialty 191 “Architecture and Urban-planning”. [Робочі програми]

Пугачов, Є. В. and Кундрат, Т. М. and Літніцький, С. І. and Pugachov, E. V. and Kundrat, T. M. and Litnitskyi, S. I. (2019) Архітектурні конструкції (укр.) Architectural designs (en.). [Опис дисципліни]

03-07-11 Пугачов, Є. В. and Літніцький, С. І. and Зданевич, В. А. (2019) Робоча програма з дисципліни “Будівельна теплофізика” для студентів спеціальності 192 “Будівництво та цивільна інженерія”. PROGRAM OF THE DISCIPLINE "BUILDING THERMAL PHYSICS" specialty 192 “Construction and civil engineering”. [Робочі програми]

02-03-42 Пікула, М. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Технічні основи створення машин» для студентів усіх спеціальностей НУВГП. PROGRAM OF THEDISCIPLINE "TECHNICAL BASES FOR THE CREATION OF MACHINES" for students of all specialties NUVGP. [Робочі програми]

02-03-39 Пікула, М. В. and Стадник, О. С. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство» для студентів за спеціальністю 133 „Галузеве машинобудування” (за інтегрованими планами) та спеціальністю 208 «Агроінженерія» (за інтегрованими планами). PROGRAM OF THEDISCIPLINE "TECHNOLOGY OF STRUCTURAL MATERIALS AND MATERIAL KNOWLEDGE" specialty 133 "Sectoralengineering" and specialty 208 "Agroengineering". [Робочі програми]

02-03-41 Пікула, М. В. and Стадник, О. С. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство» для студентів за спеціальністю 274 „Автомобільний транспорт” (зі скороченим терміном навчання). PROGRAM OF THEDISCIPLINE "TECHNOLOGY OF STRUCTURAL MATERIALS AND MATERIAL KNOWLEDGE" specialty 274 "Automobile transport". [Робочі програми]

Р

04-04-37 Рейнська, В. Б. (2019) Робоча програма з дисципліни Інформатика та комп’ютерна техніка для студентів, які навчаються за спеціальністю 081 “Право”. Program of the Discipline Computer science and computer technology Specialty 081 "Law". [Робочі програми]

04-04-38 Рейнська, В. Б. (2019) Робоча програма з дисципліни Інформатика з основами геоінформатики для студентів, які навчаються за спеціальністю 106 «Географія». Program of the Discipline Informatics with the basics of geoinformatics Specialty 106 «Geography». [Робочі програми]

04-04-08 Рейнська, В. Б. (2019) Робоча програма "Економіка та організація інформаційного бізнесу" для студентів за спеціальністю 123 Комп’ютерна інженерія. Program of the Discipline Economics and the organization of information business Specialty 123 Computer engіneering. [Робочі програми]

Рибалко, А. В. and Rybalko, A. (2019) Фізика (укр.) Physics (en.). [Опис дисципліни]

02-03-81 Рижий, О. П. and Кужій, В. А. and Колесник, О. А. (2019) Методичні вказівки до практичних робіт з навчальної дисципліни «Транспортно-експедиторська діяльність» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 274 «Автомобільний транспорт» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-03-82 Рижий, О. П. and Кужій, В. А. and Колесник, О. А. (2019) Методичні вказівки до практичних робіт з навчальної дисципліни «Транспортно-експедиторська діяльність» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 274 «Автомобільний транспорт» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-03-34 Рижий, О. П. and Стадник, О. С. (2019) Робоча програма «Організація автомобільних перевезень, дорожні умови та безпека руху» для студентів спеціальності 274 «Автомобільний транспорт». Program of the Discipline "ORGANIZATION OF AUTOMOBILE TRANSPORTATION, ROAD CONDITIONS AND TRAFFIC SAFETY" specialty 274 «Automobile transport». [Робочі програми]

03-08-37 Ричков, П. А. (2019) Методичні вказівки до семінарських занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень» здобувачами вищої освіти спеціальності 191 «Архітектура і містобудування» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Ровенець, Т. О. and Rovenets, T. O. (2019) Облік і аудит управлінської діяльності (укр.) Accounting and Audit of Managerial Activity (en.). [Опис дисципліни]

01-02-165 Романюк, І. В. and Пінчук, О. Л. and Востріков, В. П. (2019) Методичні вказівки до проходження науково-дослідної практики для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» освітньої програми «Гідроінформатика» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

03-01-81 Романюк, В. В. and Налепа, О. І. and Чорнолоз, В. С. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Металеві конструкції інженерних споруд» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» за освітньо-професійною програмою “Промислове і цивільне будівництво” всіх форм навчання. Program of the Discipline Metal constructions of engineering structures specialty 192 Construction and civil engineering educational-professional program Industrial and civil engineering. [Робочі програми]

01-05-50 Романів, А. С. (2019) Робоча програма "Основи суспільної географії" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 106 "Географія". Program of the Discipline "The fundamentals of social geography" specialty 106 "Geography". [Робочі програми]

05-08-25 Романів, А. С. (2019) Робоча програма "Туристична картографія" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 242 "Туризм". Program of the Discipline Tourist cartography Specialty 242 "Tourism". [Робочі програми]

05-08-53 Романів, А. С. (2019) Робоча програма "Туристичне країнознавство" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 242 "Туризм". Program of the Discipline Tourist country studies Specialty 242 "Tourism". [Робочі програми]

05-08-77 Романів, А. С. (2019) Методичні вказівки до виконання практичних робіт та самостійної роботи з курсу «Туристичне країнознавство» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 242 «Туризм» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-08-49 Романів, А. С. (2019) Робоча програма "Міський туризм" для здобувачів вищої освіти другого (мігістерського) рівня всіх спеціальностей НУВГП. Program of the Discipline "Urban Tourism" specialty for all specialties. [Робочі програми]

Романів, А. С. and Romaniv, A. S. (2019) Основи суспільної географії (укр.) The fundamentals of social geography (en.). [Опис дисципліни]

06-05-48 Рощик, І. А. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 051 «Економіка» за освітньою програмою «Управління персоналом і економіка праці». PROGRAM OF THE DISCIPLINE "METHODOLOGY OF SCIENTIFIC RESEARCH" specialty 051 "Economics" educational program "Personnel Management and Labor Economics". [Робочі програми]

06-05-38 Рощик, І. А. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Облік і звітність в управлінні персоналом» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 051 «Економіка» за освітньою програмою «Управління персоналом і економіка праці». Program of the Discipline «Accounting and reporting in personnel management» specialty 051 «Economics» educational program «Personnel Management and Labor Economics». [Робочі програми]

06-05-45 Рощик, І. А. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Технології управління персоналом» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 051 «Економіка» за освітньою програмою «Управління персоналом і економіка праці». Program of the Discipline «Personnel Management Technologies» specialty 051 «Economics» educational program «Personnel Management and Labor Economics». [Робочі програми]

06-05-28 Рощик, І. А. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Менеджмент продуктивності» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 051 «Економіка» за освітньою програмою «Управління персоналом і економіка праці». Program of the Discipline «Productivity management» specialty 051 «Economics». [Робочі програми]

06-05-74 Рощик, І. А. (2019) Методичні рекомендації до практичних занять та самостійного вивчення дисципліни «Облік і звітність в управлінні персоналом» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 051 «Економіка» освітньої програми «Управління персоналом та економіка праці» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-05-67 Рощик, І. А. (2019) Методичні рекомендації до виконання індивідуальної роботи з навчальної дисципліни «Облік і звітність в управлінні персоналом» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 051 «Економіка» освітньої програми «Управління персоналом та економіка праці» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Рощик, І. А. and Roshchyk, I. A. (2019) Облік і звітність в управлінні персоналом (укр.) Accounting and reporting in personnel management (en.). [Опис дисципліни]

Рощик, І. А. and Roshchyk, I. A. (2019) Технології управління персоналом (укр.) Human Resources Management Technologies (en.). [Опис дисципліни]

Рощик, І. А. and Roshchyk, I. A. (2019) Методологія наукових досліджень (укр.) Methodology of scientific research (en.). [Опис дисципліни]

Рощик, І. А. and Roshchyk, I. A. (2019) Менеджмент продуктивності (укр.) Productivity management (en.). [Опис дисципліни]

Рощик, І. А. and Roshchyk, I. A. (2019) Соціально-економічна статистика і аналітика (укр.) Socio-economic statistics and analytics (en.). [Опис дисципліни]

04-03-108 Рудик, А. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Проектування пристроїв автоматизації» для студентів, які навчаються за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». Program of the Discipline "Designing automation devices" specialty 141 «Automation and computer-integrated technologies». [Робочі програми]

Рудик, А. В. and Rudyk, A. V. (2019) Проектування пристроїв автоматизації (укр.) Designing automation devices (en.). [Опис дисципліни]

Рудик, А. В. and Рудик, В. А. and Матей, М. І. (2019) РОЗРОБКА УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДАЛЕКОМІРА СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО ЗОРУ МОБІЛЬНОГО РОБОТА. ІІРТК - 2019.

06-04-17 Ряба, О. І. (2019) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Інституційна економіка та управління» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальностями 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 292 «Міжнародні економічні відносини» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. [Методичне забезпечення]

Ряба, О. І. and Ryaba, O. I. (2019) Інституційна економіка (укр.) Institutional Economics (en.). [Опис дисципліни]

01-06-40 Рябенко, О. А. and Філіпович, Ю. Ю. and Галич, О. О. (2019) Методичні вказівки та робоча програма з виробничої практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 145 «Гідроенергетика» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

01-06-43 Рябенко, О. А. and Філіпович, Ю. Ю. and Сунічук, С. В. (2019) Методичні вказівки з науково-дослідної практики та до виконання магістерських робіт для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 145 «Гідроенергетика» денної, заочної та дистанційної форм навчання. [Методичне забезпечення]

С

06-05-65 Савіна, Н. Б. and Костюкевич, А. М. (2019) Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни та виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «ПІДПРИЄМНИЦТВО» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа". [Методичне забезпечення]

06-14-80 Сазонець, І. Л. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Державне та регіональне управління» для студентів, які навчаються за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування». Program of the Discipline "STATE AND REGIONAL GOVERNANCE" specialty 281 «Public administration and administration» specialization «Public Service». [Робочі програми]

Сазонець, І. Л. and Sazonets, I. L. (2019) Державне та регіональне управління (укр.) State and regional government (en.). [Опис дисципліни]

06-14-16 Сазонець, І. Л. and Цецик, Я. П. (2019) Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Публічні засади адміністративної діяльності» для студентів спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Сазонець, О. М. (2019) Управління міжнародним бізнесом. НУВГП, Рівне. ISBN 978-966-327-419-5

Сазонець, О. М. and Валіулліна, З. В. and Качан, О. І. and Sazonets, O. M. and Valiullina, Z. V. and Kachan, O. I. (2019) АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ В КОРПОРАТИВНИХ МОДЕЛЯХ. Стратегія і тактика державного управління (1-2). pp. 88-94.

04-02-42 Самолюк, І. В. (2019) Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи із навчальної дисципліни «Вища математика» з розділів «Елементи лінійної та векторної алгебри» і «Аналітичної геометрії» для здобувачів вищої освіти першого бакалаврського рівня за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-05-64 Самолюк, Н. М. (2019) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Управління персоналом» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 051 «Економіка» освітньо-професійної програми «Управління персоналом і економіка праці» денної і заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-05-39 Самолюк, Н. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Управління персоналом» для здобувачів вищої освіта першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 051 «Економіка», спеціалізацією «Управління персоналом і економіка праці». Program of the Discipline "Personnel Management" specialty 051 "Economy". [Робочі програми]

06-05-40 Самолюк, Н. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія праці» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня всіх спеціальностей НУВГП. Program of the Discipline "Psychology of Labour" specialty all specialties. [Робочі програми]

06-05-51 Самолюк, Н. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Ергономіка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня всіх спеціальностей НУВГП. Program of the Discipline «Ergonomics» Specialty – 051 «Economy», specialization - «all specializations». [Робочі програми]

Самолюк, Н. М. and Samoliuk, N. M. (2019) Управління персоналом (укр.) Personnel Management (en.). [Опис дисципліни]

Сардак, С. Е. and Крупський, О. П. and Коротун, С. І. and Решетняк, Д. Є. and Sardak, S. E. and Krupskyi, O. P. and Korotun, S. I. and Reshetniak, D. E. (2019) Комерціалізація природно-ресурсного потенціалу антропогенних об'єктів (на прикладі вироблених кар'єрів). Journal of Geology, Geography and Geoecology (28(1)). pp. 180-187.

Сафоник, А. П. and Safonyk, A. P. (2019) Числові методи в енергетиці (укр.) Numerical methods in power engineering (en.). [Опис дисципліни]

01-06-71 Середа, В. В. (2019) Робоча програма „Проектування теплоенергетичних установок” для студентів спеціальності 144 „Теплоенергетика” першого (бакалаврського) рівня підготовки. Рrogram of the Discipline „Design of heat power equipment ” specialty 144 „Heat power engineering”. [Робочі програми]

Середа, В. В. and Sereda, V. V. (2019) Низькоексергетичні опалювальні системи (укр.) Lowexergy space heating (en.). [Опис дисципліни]

Середа, В. В. and Sereda, V. V. (2019) Теплові насоси та їх використання (укр.) The use of heat pump installations (en.). [Опис дисципліни]

Середа, О. А. and Акімова, Л. М. (2019) СУЧАСНИЙ СТАН КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВІРОЧНОЇ РОБОТИ ПОДАТКОВИХ ОРГАНІВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ НАДХОДЖЕНЬ ДО БЮДЖЕТУ. НУВГП. pp. 375-377.

02-01-71 Серілко, Д. Л. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Ліфти та підйомники ” для студентів за спеціальністю 133 “Галузеве машинобудування”. Program of the Discipline «Elevators and lifts» Specialty – 133 «Sectoral mechanical engineering». [Робочі програми]

Серілко, Д. Л. and Serilko, D. L. (2019) Ліфти та підйомники (укр.) Elevators and lifts (en.). [Опис дисципліни]

02-05-101 Серілко, Л. С. and Щурик, В. О. and Войтович, Л. В. (2019) Методичні вказівки та завдання для виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Технічна механіка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». [Методичне забезпечення]

02-05-97 Серілко, Л. С. and Щурик, В. О. and Войтович, Л. В. (2019) Методичні вказівки та завдання для виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Технічна механіка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 263 «Цивільна безпека». [Методичне забезпечення]

Сидор, А. І. and Sydor, А. I. (2019) Інформатика та обчислювальна техніка (укр.) Informatics and Computer Engineering (en.). [Опис дисципліни]

06-02-258 Сиротинська, А. П. (2019) Методичні вказівки та завдання до лабораторних занять з навчальної дисципліни «Автоматизація бухгалтерського обліку» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 051 "Економіка (Економічна кібернетика)" денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-02-257 Сиротинська, А. П. (2019) Методичні вказівки до самостійного вивчення навчальної дисципліни «Автоматизація бухгалтерського обліку» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 051 Економіка (Економічна кібернетика) денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Сиротинська, А. П. and Sirotinska, A. P. (2019) Автоматизація бухгалтерського обліку (укр.) Automation of accounting (en.). [Опис дисципліни]

Сиротинська, А. П. and Sirotinska, A. P. (2019) Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті (укр.) Managerial Information Systems in Accounting, Analysis and Audit (en.). [Опис дисципліни]

02-01-67 Сиротинський, О. А. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни „Сільськогосподарські машини” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 208 “Агроінженерія” зі скороченим терміном навчання. Program of the Discipline "Agricultural machinery" specialty 208 " Agroengineering". [Робочі програми]

Сиротинський, О. А. and Sirotinsky, A. (2019) Сільськогосподарські машини (укр.) Agricultural machinery (en.). [Опис дисципліни]

Сиротинський, О. А. and Sirotinsky, A. (2019) Основи САПР (укр.) Fundamentals of CAD (en.). [Опис дисципліни]

06-03-06 Скаковська, С. С. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної і заочної форми навчання. Program of the Discipline "ENTRY TO THE SPECIALITY" Specialty 072 «Finance, banking and Insurance». [Робочі програми]

06-03-64 Скаковська, С. С. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Формування місцевих бюджетів» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної і заочної форми навчання. Program of the Discipline "FORMATION OF LOCAL BUDGETS" FORMATION OF LOCAL BUDGETS. [Робочі програми]

Скорина, Т. М. and Коротун, С. І. and Коротун, О. П. and Конарівська, О. Б. (2019) Міжнародна конкурентоспроможність готельних підприємств на ринку України. UNSPECIFIED. Видавець О. Зень, Рівне.

06-08-49 Скрипчук, П. М. (2019) Робоча програма «Товарознавство в галузі» для студентів, які навчаються за спеціальністю 073 «Менеджмент». PROGRAM OF THE DISCIPLINE "COMMODITY STUDIES IN INDASTRY" specialty 073 «Management». [Робочі програми]

06-08-48 Скрипчук, П. М. (2019) Робоча програма «Екологічний менеджмент» для студентів, які навчаються за спеціальністю 073 «Менеджмент». PROGRAM OF THE DISCIPLINE "ENVIRONMENTAL MANAGEMENT" Specialty 073 «Management». [Робочі програми]

07-02-25 Словська, І. Є. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Виборче право» для студентів денної і заочної форм, за спеціальністю 081 «Право». Program of the Discipline "ELECTORAL LAW" speciality 081 «Law». [Робочі програми]

03-08-34 Смолінська, О. Е. (2019) Методичні вказівки з навчальної дисципліни «Проектна практика» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

03-08-33 Смолінська, О. Е. (2019) Робоча програма «Проектна практика» для студентів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування». Program of the Discipline "Design practice" specialty 191 «Аrchitecture and Urban-planning». [Робочі програми]

Смолінська, О. Е. and Smolinska, O. E. (2019) Проектна практика (укр.) Design practice (en.). [Опис дисципліни]

03-08-04 Смолінська, О. Е. and Бенедюк, П. О. (2019) Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «АРХІТЕКТУРНА ГРАФІКА» (шрифт зодчого) для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Собко, З. З. (2019) ОБГРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА ЗА УМОВ ЗМІНИ КЛІМАТУ (НА ПРИКЛАДІ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ). [Автореферати, дисертації] (Unpublished)

Собко, З. З. and Sobko, Z. Z. (2019) Обґрунтування стратегії сталого розвитку сільськогосподарського виробництва за умов зміни клімату (на прикладі Рівненської області). [Автореферати, дисертації] (Unpublished)

07-03-164 Сокаль, В. А. (2019) Методичні вказівки до семінарських занять з навчальної дисципліни «Соціальна педагогіка» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-163 Сокаль, В. А. (2019) Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення навчальної дисципліни «Педагогіка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврсього) рівня за спеціальністю 015.10 “Професійна освіта. Комп'ютерні технології" денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-101 Сокаль, В. А. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Педагогіка» для здобувачів вищої освіти І (бакалаврського) освітнього рівня спеціальності 015.10 “Професійна освіта. Комп'ютерні технології”. Program of the Discipline "PEDAGOGY" specialty 015.10 "Professional education. Computer technology ". [Робочі програми]

07-03-162 Сокаль, В. А. (2019) Методичні вказівки до семінарських занять з навчальної дисципліни «Педагогіка. Соціальна педагогіка. Корекційна педагогіка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 053 «Психологія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-165 Сокаль, В. А. (2019) Методичні вказівки до семінарських занять з навчальної дисципліни «Соціальна педагогіка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня спеціальності 053 «Психологія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-102 Сокаль, В. А. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Педагогіка. Соціальна педагогіка. Корекційна педагогіка» для здобувачів вищої освіти І (бакалаврського) освітнього рівня спеціальності 053 “Психологія”. Program of the Discipline "PEDAGOGY. SOCIAL PEDAGOGY. CORRECTIVE PEDAGOGY." specialty 053"Psychology ". [Робочі програми]

05-01-71 Солодка, Т. М. (2019) Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Фітопатологія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 201 “Агрономія”. [Методичне забезпечення]

05-01-73 Солодка, Т. М. (2019) Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни “Фізіологія рослин” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 201 “Агрономія”. [Методичне забезпечення]

05-01-74 Солодка, Т. М. and Мороз, О. С. (2019) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Рослинництво з основами луківництва» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 201 «Агрономія» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

05-01-72 Солодка, Т. М. and Мороз, О. С. (2019) Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Рослинництво з основами луківництва» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 201 «Агрономія» заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

04-04-47 Соломко, М. Т. (2019) Робоча програма "Організація баз даних" для студентів, які навчаються за спеціальністю 123 "Комп’ютерна інженерія". Program of the Discipline "Organization of databases" specialty 123 "Computer Engineering". [Робочі програми]

04-04-44 Соломко, М. Т. (2019) Робоча програма "Комп’ютерна логіка" для студентів, які навчаються за спеціальністю 123 "Комп’ютерна інженерія". Program of the Discipline "Computer logic" specialty 123 "Computer Engineering". [Робочі програми]

04-04-45 Соломко, М. Т. (2019) Робоча програма "Комп’ютерні мережі" для студентів, які навчаються за спеціальністю 123 "Комп’ютерна інженерія". Program of the Discipline "Computer network" specialty 123 "Computer Engineering". [Робочі програми]

04-04-46 Соломко, М. Т. (2019) Робоча програма "Об’єктно-орієнтоване програмування" для студентів, які навчаються за спеціальністю 123 "Комп’ютерна інженерія". Program of the Discipline "Object-Oriented Programming" specialty 123 "Computer Engineering". [Робочі програми]

05-03-25 Сондак, В. В. (2019) Робоча програма з навчальної дисципліни «Гідробіологія» для студентів спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура». Program of the Discipline "HIDROBIOLOGY" specialty 207 "Aquatic bioresources and aquacultura". [Робочі програми]

05-03-27 Сондак, В. В. (2019) Робоча програма «Аквакультура штучних водойм» для студентів спеціальності207 «Водні біоресурси та аквакультура». Program of the Discipline «AQUACULTURE OF ARTIFICIAL WATER» branch of knowledge 20 "Agrarian sciences and food" specialty 207 "Aquatic bioresources and aquacultura". [Робочі програми]

05-03-17 Сондак, В. В. (2019) Робоча програма «Вступ до спеціальності» для студентів спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура». Program of the Discipline «VSTUP DO SPETSIALʹNOSTI» Branch of knowledge 20 Agrarian sciences and food Specialty 207 Aquatic bioresources and aquacultura. [Робочі програми]

05-03-26 Сондак, В. В. (2019) Робоча програма з навчальної дисципліни «Теоретичні основи рибництва» для студентів спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура». Program of the discipline "Theoretical basis of fishing" specialty 207 "Aquatic bioresources and aquacultura". [Робочі програми]

Сорока, В. С. and Soroka, V. S. (2019) Комерційна робота на транспорті (укр.) Commercial work on transport (en.). [Опис дисципліни]

Сорока, В. С. and Soroka, V. S. (2019) Основи менеджменту (укр.) Fundamentals of Management (en.). [Опис дисципліни]

Сорока, В. С. and Soroka, V. S. (2019) Проектний аналіз (укр.) Project analysis (en.). [Опис дисципліни]

09-02-35 Сотник, О. В. and Кисіль, В. М. and Бартош, І. І. and Бовсунюк, Д. В. (2019) Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» на тему «Методика навчання індивідуальним тактичним діям в нападі та захисті в баскетболі» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх спеціальностей НУВГП денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

09-02-34 Сотник, О. В. and Шолопак, П. В. and Бартош, І. І. and Бовсунюк, Д. В. (2019) Методичні вказівки для практичних занять з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» на тему «Методика навчання технічним прийомам в баскетболі» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, усіх спеціальностей НУВГП денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Срібна, Є. В. and Sribna, Е. V. (2019) ЛОГІСТИЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ. [Автореферати, дисертації] (Unpublished)

07-03-145 Ставицький, О. О. (2019) Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення навчальної дисципліни «Історія психології» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-146 Ставицький, О. О. (2019) Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-147 Ставицький, О. О. (2019) Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення навчальної дисципліни «Антропологія» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-148 Ставицький, О. О. (2019) Методичні вказівки до лабораторних робіт та самостійного вивчення навчальної дисципліни «Практикум з психології» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-149 Ставицький, О. О. (2019) Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення навчальної дисципліни «Диференціальна психологія» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-150 Ставицький, О. О. (2019) Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення навчальної дисципліни «Психодіагностика та корекція» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-153 Ставицький, О. О. (2019) Методичні рекомендації до конспектування лекцій та першоджерел з психології для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-151 Ставицький, О. О. (2019) Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення навчальної дисципліни «Психологія конфлікту» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія» денної і заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-152 Ставицький, О. О. (2019) Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення навчальної дисципліни «Психологія підприємницької діяльності» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія» денної і заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-109 Ставицький, О. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Методика науково-педагогічних досліджень» для здобувачів IІ (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 011 «Науки про освіту», спеціалізація «Педагогіка вищої школи». Program of the Discipline "METHODOLOGY OF SCIENTIFIC-PEDAGOGICAL RESEARCH" for applicants of the II (master's) level of higher education specialty 011 "Education Science" Specialization "Pedagogy of Higher School". [Робочі програми]

Ставицький, О. О. and Stavitskyі, O. O. (2019) Методика науково-педагогічних досліджень (укр.) Methodology of scientific and pedagogical research (en.). [Опис дисципліни]

Ставицький, О. О. and Stavitskyі, O. O. (2019) Психологія вищої школи (укр.) Psychology of high school (en.). [Опис дисципліни]

07-03-107 Ставицький, О. О. and Оксентюк, Н. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Загальна психологія» для здобувачів І (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 053 «Психологія». Program of the Discipline GENERAL PSYCHOLOGY for applicants of Bachelor level of education specialty 053 "Psychology". [Робочі програми]

Стадник, О. С. and Гнєушев, В. О. (2019) Збагачуваність високозольного торфу. UNSPECIFIED. НУВГП, Рівне.

07-03-194 Сталовєрова, Г. В. (2019) Методичні рекомендації до самостійного вивчення навчальної дисципліни «Соціологія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня всіх спеціальностей НУВГП денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-195 Сталовєрова, Г. В. (2019) Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Політологія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня всіх спеціальностей НУВГП заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-105 Сталовєрова, Г. В. (2019) Робоча програма «Євроінтеграційні процеси і Україна» для студентів усіх cпеціальностей. Program of the Discipline EUROINTEGRATION PROCESSES AND UKRAINE specialty ALL SPECIALTIES specialization ALL SPECIALIZATIONS. [Робочі програми]

Сталовєрова, Г. В. and Stalovierova, G. V. (2019) Євроінтеграційні процеси та Україна (укр.) Eurointegration processes and Ukraine (en.). [Опис дисципліни]

07-03-196 Сталовєрова, Г. В. and Давидович, С. Н. (2019) Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Євроінтеграційні процеси та Україна» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня всіх спеціальностей НУВГП денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-100 Сталовєрова, Г. В. and Давидович, С. Н. (2019) Робоча програма «Соціологія» для здобувачів вищої школи освіти другого (магістерського) рівня освіти усіх спеціальностей НУВГП Program of the Discipline «SOCIOLOGY» for applicants of the second (master) level of education of all specialties NUWEE. [Робочі програми]

06-08-61 Стасюк, Б. Б. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Управлінські рішення" для студентів за спеціальністю 073 «Менеджмент». Program of the discipline "Managerial decisions" for speciality 073 «Management». [Робочі програми]

06-08-58 Стасюк, Б. Б. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Основи менеджменту" для студентів за спеціальністю 151 «Автоматизція та компютерно-інтегровані технології». Program of the Discipline "Fundamentals of Management" for 151 «Automation and computer-integrated technologies» specialties. [Робочі програми]

06-08-59 Стасюк, Б. Б. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Менеджмент на автотранспорті" для студентів за спеціальністю 274 «Автомобільний транспорт». Program of the Discipline "Transport management" for specialty 274 «Automobile transport». [Робочі програми]

06-08-60 Стасюк, Б. Б. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Менеджмент" для студентів за всіх спеціальностей ННІЕМ. Program of the Discipline "Мanagement" For all ННІЕМ specialties. [Робочі програми]

Стасюк, Б. Б. and Stasiuk, B. B. (2019) Основи менеджменту (укр.) Fundamentals of Management (en.). [Опис дисципліни]

Стасюк, Б. Б. and Stasiuk, B. B. (2019) Менеджмент (укр.) Management (en.). [Опис дисципліни]

05-02-195 Статник, І. І. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Оцінка впливу на навколишнє середовище та екологічна експертиза» для студентів, які навчаються за спеціальностями 101 «Екологія» та 183 «Технології захисту навколишнього середовища». Program of the Discipline "Program of the Discipline" Specialty 101 Ecology 183 Environmental protection technology. [Робочі програми]

05-02-196 Статник, І. І. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Відновлення порушених водних екосистем» для студентів, які навчаються за спеціальностями 101 «Екологія». Program of the Discipline "PROCEEDING IN BROKEN WATER ECOSYSTEM" Specialty 101 Ecology. [Робочі програми]

05-02-197 Статник, І. І. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Відновлення порушених водних екосистем» для студентів, які навчаються за спеціальностями 183 «Технології захисту навколишнього середовища». Program of the Discipline "PROCEEDING IN BROKEN WATER ECOSYSTEM" Specialty 183 Environmental protection technology. [Робочі програми]

05-02-193 Статник, І. І. and Буднік, З. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Екологічний аудит» для студентів, які навчаються за спеціальностями 101 «Екологія» та 183 «Технології захисту навколишнього середовища». Program of the Discipline "ECOLOGICAL AUDIT" Specialty 101 Ecology 183 Environmental protection technology. [Робочі програми]

05-02-194 Статник, І. І. and Буднік, З. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Екологічна експертиза» для студентів, які навчаються за спеціальностями 101 «Екологія» та 183 «Технології захисту навколишнього середовища». Program of the Discipline "ECOLOGICAL EXAMINATION" Specialty 101 Ecology 183 Environmental protection technology. [Робочі програми]

05-02-183 Статник, І. І. and Буднік, З. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Екологічні системи та ГІС технології» для студентів, які навчаються за спеціальностями 101 «Екологія» та 183 «Технології захисту навколишнього середовища». Program of the Discipline "ECOLOGICAL SYSTEMS AND GIS OF TECHNOLOGY ARE IN FORESTRY" specialty 101 "Ecology", 183 "Environmental protection technology". [Робочі програми]

05-02-137 Статник, І. І. and Корбутяк, В. М. and Буднік, З. М. (2019) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Екологічні системи та ГІС технології» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 101 «Екологія» та 183 «Технології захисту навколишнього середовища» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-01-188 Стахів, О. А. and Адамчук, Т. Л. (2019) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Економіка торгівельного підприємства» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної і заочної форм навчання на тему: «Підвищення ефективності діяльності торгівельного підприємства». [Методичне забезпечення]

Стахів, Я. А. and Stakhiv, I. A. (2019) Оцінка нерухомості (укр.) Real estate valuation (en.). [Опис дисципліни]

Стахів, Я. А. and Stakhiv, I. A. (2019) Організація і управління виробництвом (укр.) Real estate valuation (en.). [Опис дисципліни]

Стахів, Я. А. and Stakhiv, I. A. (2019) Наукові основи землеустрою (укр.) Scientific fundamentals of land management (en.). [Опис дисципліни]

04-03-106 Стеценко, А. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Теорія автоматичного регулювання електроустановок» для студентів, які навчаються за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» . Program of the discipline "AUTOMATIC CONTROL THEORY OF ELECTRICAL INSTALLATIONS" speciality 141 "ELECTROENERGETICS, ELECTRICAL ENGINEERING AND ELECTROMECANICS". [Робочі програми]

Стеценко, А. М. and Stetsenko, A. M. (2019) Теорія автоматичного регулювання електроустановок (укр.) Automatic control theory of electrical installations (en.). [Опис дисципліни]

04-03-45 Стець, С. Є. (2019) Робоча програма «Електропостачання, електричні мережі і системи» для студентів які навчаються, за спеціальністю: 145 «Гідроенергетика». Program of the Discipline «ELECTRICITY SUPPLY, ELECTRICAL NETWORKS AND SYSTEMS» Specialty 145 «Hydropower engineering». [Робочі програми]

04-03-42 Стець, С. Є. (2019) Робоча програма «Виробництво електроенергії, захист та автоматизація» для студентів які навчаються за спеціальністю 145 «Гідроенергетика». Program of the Discipline "ELECTRICITY PRODUCTION, PROTECTION AND AUTOMATION" specialty 145 "Hydropower". [Робочі програми]

04-03-42 Стець, С. Є. (2019) Робоча програма «Виробництво електроенергії, захист та автоматизація» для студентів, які навчаються за спеціальністю 145 «Гідроенергетика». Program of the Discipline "ELECTRICITY PRODUCTION, PROTECTION AND AUTOMATION" specialty 145 «Hydropower». [Робочі програми]

05-02-120 Стецюк, Л. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Основи екосистемології” для студентів спеціальності 101 "Екологія", 183 "Технології захисту навколишнього середовища". Program of the Discipline "BASES OF ECOSYSTEMOLOGY" specialty 101 "Ecology". [Робочі програми]

05-02-119 Стецюк, Л. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Нормування антропогенного навантаження” для студентів спеціальності 101 «Екологія». Program of the Discipline "Rationing anthropogenic load" specialty 101 "Ecology". [Робочі програми]

02-05-84 Стрілець, О. Р. and Войтович, Л. В. and Похильчук, І. О. (2019) Методичні вказівки до лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Теорія механізмів і машин та деталі машин» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 184 «Гірництво» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-05-95 Стрілець, О. Р. and Войтович, Л. В. and Похильчук, І. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Теорія машин і механізмів та деталі машин» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 184 «Гірництво». Program of the Discipline THE THEORY OF MACHINES AND MECHANISMS AND PARTS OF MACHINES specialty 184 « Mining ». [Робочі програми]

02-05-103 Стрілець, О. Р. and Стрілець, В. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Деталі машин» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за спеціальністю 208 «Агроінженерія» Program of the Discipline «MACHINE ELEMENTS» Specialty – 208 «Agroengineering». [Робочі програми]

02-05-104 Стрілець, О. Р. and Стрілець, В. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Деталі машин» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за скороченим навчальним планом за спеціальністю 208 «Агроінженерія». Program of the Discipline «MACHINE ELEMENTS» Specialty – 208 «Agroengineering». [Робочі програми]

06-08-72 Судук, О. Ю. (2019) Робоча програма «Адміністративний менеджмент» для студентів, які навчаються за спеціальністю 073 «Mенеджмент». Program of the Discipline "ADMINISTRATIVE MANAGEMENT" specialty 073 "Management". [Робочі програми]

Судук, О. Ю. and Suduk, O. Y. (2019) Корпоративна соціальна відповідальність (укр.) Corporate social responsibility (en.). [Опис дисципліни]

Судук, О. Ю. and Suduk, O. Y. (2019) Корпоративна соціальна відповідальність (укр.) Corporate social responsibility (en.). [Опис дисципліни]

03-03-057 Супрунюк, В. В. and Фурсович, М. О. (2019) Методичні вказівки до індивідуальної роботи та практичних занять із навчальної дисципліни «Транспортні інженерні споруди» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Автомобільні дороги та аеродроми» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-03-058 Супрунюк, В. В. and Фурсович, М. О. (2019) Методичні вказівки до самостійної роботи та практичних занять із навчальної дисципліни «Будівництво та експлуатація інженерних мереж на дорогах та аеродромах» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Автомобільні дороги та аеродроми» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-03-060 Супрунюк, В. В. and Фурсович, М. О. and Півень, Ю. М. (2019) Методичні вказівки до індивідуальної роботи та практичних занять із навчальної дисципліни «Механіка грунтів, основи і фундаменти» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 263 «Цивільна безпека» спеціалізації «Охорона праці» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-01-63 Сіпайло, Л. Г. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційні системи та технології в комерційній діяльності» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (скорочений термін навчання). PROGRAM OF THE DISCIPLINE «INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGIES IN COMMERCIAL ACTIVITY» specialty 076 «Entrepreneurship, trade and exchange activities». [Робочі програми]

Сіпайло, Л. Г. and Sipailo, L. H. (2019) Основи наукових досліджень (укр.) Basics of the scientific research (en.). [Опис дисципліни]

04-03-85 Сірик, Р. Є. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Інжиніринг в електроенергетиці» для студентів всіх спеціальностей. Program of the Discipline «Engineering in Power Engineering». Speciality For all specialties. [Робочі програми]

Т

04-02-132 Тадеєв, П. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни Алгебра та геометрія для студентів, які навчаються за спеціальністю: 121 ««Інженерія програмного забезпечення. Інтернет речей»; 122 «Комп’ютерні науки». Program of the Discipline "ALGEBRA AND GEOMMETRY" Speciality 121 «Software Engineering. Internet of Things» 122 «Computer Scicnces». [Робочі програми]

04-03-112 Тарас, Б. І. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Електропостачання промислових підприємств» для студентів, які навчаються за спеціальністю 144 «Теплоенергетика». Program of the Discipline "Power supply of industrial enterprises" specialty 144 «Heat power engineering». [Робочі програми]

06-09-39 Тарасюк, Н. М. and Сидорчук, Н. Л. (2019) Методичні рекомендації та навчальні завдання для розвитку комунікативної компетентності до практичних занять з дисципліни «Поглиблений курс англійської мови за професійним спрямуванням для студентів будівельних спеціальностей» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня всіх спеціальностей ННІ БА. [Методичне забезпечення]

01-06-65 Тимейчук, О. Ю. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни „Математичне моделювання тепло-технологічних систем та процесів” для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 144 „Теплоенергетика”. WORKING PROGRAM OF EDUCATIONAL DISCIPLIN "Mathematical modeling heat engineering systems and processes ". [Робочі програми]

01-06-64 Тимейчук, О. Ю. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни „Математичні моделі та оптимізація тепломасообміну” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 144 „Теплоенергетика”. WORKING PROGRAM OF EDUCATIONAL DISCIPLIN "Mathematical models and optimization of heat and mass transfer". [Робочі програми]

Тимейчук, О. Ю. and Tymeichuk, O. Y. (2019) Математичне моделювання теплотехнологічних систем та процесів (укр.) Mathematical modeling of heat engineering systems and processes (en.). [Опис дисципліни]

06-09-35 Тимощук, І. О. (2019) Методичні рекомендації та навчальні завдання з дисципліни «Французька мова» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня всіх спеціальностей НУВГП денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

03-05-35 Тинчук, С. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Основи теорії споруд” для здобувачів першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування» денної форми навчання. Program of the Discipline "FUNDAMENTALS OF THE THEORY OF STRUCTURES" specialty 191 «Architecture and Urban-planning». [Робочі програми]

03-05-37 Тинчук, С. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Організація будівництва транспортних споруд (спеціальний курс)» для студентів, які навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія», освітньо-професійної програми «Мости і транспортні тунелі». Program of the Discipline "ORGANIZATION OF CONSTRUCTION OF TRANSPORT STRUCTURES (SPECIAL COURSE)" specialty 192 «Construction and Civil Engineering» EPP «Bridges and Transport Tunnels». [Робочі програми]

03-05-44 Тинчук, С. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Кошторисна справа» для студентів, які навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія», спеціалізацією «Мости і транспортні тунелі». Program of the Discipline ESTIMATING THE COST OF CONSTRUCTION specialty 192 «Construction and Civil Engineering» specialization «Bridges and Transport Tunnels». [Робочі програми]

03-05-48 Тинчук, С. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Організація будівництва з основами системного аналізу» для студентів, які навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія», спеціалізацією «Мости і транспортні тунелі». Program of the Discipline ORGANIZATION OF CONSTRUCTION WITH BASICS OF SYSTEM ANALYSIS specialty 192 «Construction and Civil Engineering» specialization «Bridges and Transport Tunnels». [Робочі програми]

03-05-36 Тинчук, С. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Технічна механіка 2» для студентів, які навчаються за спеціальністю 263 «Цивільна безпека». Program of the Discipline "TECHNICAL MECHANICS 2" specialty 263 «Civil Security» EPP «Labour protection». [Робочі програми]

Тинчук, С. О. and Tynchuk, S. O. (2019) Кошторисна справа (укр.) Estimating the cost of construction (en.). [Опис дисципліни]

Тинчук, С. О. and Tynchuk, S. O. (2019) Організація будівництва з основами системного аналізу (укр.) Organization of construction with basics of system analysis (en.). [Опис дисципліни]

06-12-95 Тихончук, Л. Х. (2019) Робоча програма «Міжнародні економічні конфлікти та їх подолання» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини». Program of the Discipline "INTERNATIONAL ECONOMIC CONFLICTS THEIR EXTENSIONS". [Робочі програми]

06-12-93 Тихончук, Л. Х. (2019) Робоча програма "Міжнародна економічна діяльність України" длястудентів, які навчаються, за спеціальністю 292 міжнародна економічна діяльність України. PROGRAM OF THE DISCIPLINE "INTERNATIONAL ECONOMIC ACTIVITYOF UKRAINE" specialty 292 "International Economic Relations". [Робочі програми]

06-12-94 Тихончук, Л. Х. (2019) Робоча програма «Міжнародна логістика» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за напрямом підготовки 6.030.503 "Міжнародна економіка". Program of the Discipline "Іnternational logistics". [Робочі програми]

Тихончук, Л. Х. and Tykhonchuk, L. K. (2019) Управління операціями з експорту-імпорту (укр.) Export-import operations management (en.). [Опис дисципліни]

Тихончук, Л. Х. and Tykhonchuk, L. K. (2019) Міжнародна логістика (укр.) Іnternational logistics (en.). [Опис дисципліни]

01-04-207 Ткачук, М. М. and Білецький, А. А. (2019) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни „Технологія та організація гідротехнічного будівництва” на тему „Технологія будівництва гідротехнічних споруд” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за напрямом підготовки „Будівництво” спеціалізації „Гідротехнічне будівництво” всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

01-04-203 Ткачук, М. М. and Білецький, А. А. (2019) Методичні вказівки до виконання курсового проекту «Комплексна механізація та технологія водогосподарського будівництва», а також розділу дипломного проекту, практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Організація та технологія водогосподарського будівництва» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за напрямом підготовки «Гідротехніка (водні ресурси)» денної, заочної та дистанційної форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-04-049 Ткачук, О. А. (2019) Методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни «Міські інженерні мережі» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Міське будівництво і господарство» усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-04-048 Ткачук, О. А. and Сальчук, В. Л. (2019) Методичні вказівки до виконання практичних занять та для самостійного вивчення навчальної дисципліни «Інженерне забезпечення міських територій» (змістовий модуль І «Системи інженерного забезпечення населених пунктів») для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Міське будівництво і господарство» усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-04-050 Ткачук, О. А. and Сальчук, В. Л. (2019) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з навчальної дисципліни «Міські інженерні мережі» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Міське будівництво і господарство» усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-04-064 Ткачук, О. А. and Сальчук, В. Л. (2019) Методичні вказівки до виконання практичних занять та для самостійного вивчення навчальної дисципліни «Інженерне забезпечення міських територій» (змістовий модуль ІІ «Програмні комплекси моделювання елементів СІЗ») для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Міське будівництво і господарство» усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-01-75 Ткачук, С. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Інноваційні технології зберігання та переробки продукції рослинництва» для студентів спеціальності 201 «Агрономія». Program of the Discipline "Innovative technologies for the storage and processing of crop production is the science" specialty 201 "Agronomy". [Робочі програми]

Ткачук, С. О. and Tkachuk, S. O. (2019) Селекція та насінництво польових культур (укр.) Selection and seed production of field crops (en.). [Опис дисципліни]

Ткачук, С. О. and Tkachuk, S. О. (2019) Інноваційні технології зберігання та переробки продукції рослинництва (укр.) Innovative technologies of storage and processing ofcropproduction (en.). [Опис дисципліни]

05-01-82 Ткачук, С. О. and Мороз, О. С. and Фурманець, О. А. (2019) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Технологія зберігання та переробки продукції рослинництва» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 6.090101 «Агрономія» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

05-01-83 Ткачук, С. О. and Мороз, О. С. and Фурманець, О. А. (2019) Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Технологія зберігання та переробки продукції рослинництва» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 6.090101 «Агрономія» заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

01-04-33 Токар, Л. О. (2019) Робоча програма «Гідравліка, гідрологія, гідрометрія» (спецкурс) для студентів які навчаються, за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Автомобільні дороги і аеродроми» освітнього ступеня бакалавр. Program of the Discipline "Hydraulics, hydrology, hydrometry (special course)" specialty 192 «Construction and civil engineering». [Робочі програми]

01-04-34 Токар, Л. О. (2019) Робоча програма «Гідравліка, гідрологія, гідрометрія» (Загальний курс. Практикум) для студентів, які навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Мости і транспортні тунелі» освітнього ступеня бакалавр. Program of the Discipline "Hydraulics, hydrology, hydrometry" (General course. Workshop) specialty 192 «Construction and civil engineering». [Робочі програми]

01-04-102 Токар, Л. О. and Токар, О. І. (2019) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із навчальної дисциплін «Прикладна гідравліка», розділ «Водозливи» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 145 «Гідроенергетика» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

01-04-103 Токар, Л. О. and Токар, О. І. (2019) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із навчальної дисциплін «Прикладна гідравліка», розділ «Безнапірні системи» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 145 «Гідроенергетика» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

01-04-104 Токар, Л. О. and Токар, О. І. (2019) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисциплін «Прикладна гідравліка» на тему «Гідравлічні розрахунки відкритих русел і гідротехнічних споруд» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 145 «Гідроенергетика» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

01-04-12 Токар, Л. О. and Токар, О. І. (2019) Робоча програма «Інженерна гідравліка» для студентів які навчаються, за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Водопостачання та водовідведення» освітнього ступеня бакалавр. Program of the Discipline "Engineering hydraulics" specialty 192 «Building and civil engineering» specialization «Water supply and water disposal». [Робочі програми]

01-04-35 Токар, Л. О. and Токар, О. І. (2019) Робоча програма «Інженерна гідравліка систем теплогазопостачання та вентиляції» для студентів усіх спеціальностей освітнього ступеня бакалавр. Program of the Discipline "Engineering hydraulics of heat and gas supply and ventilation systems" for students of all specialties NUWEE. [Робочі програми]

01-04-105 Токар, Л. О. and Токар, О. І. and Поташник, С. І. and Ясінська, Л. Р. (2019) Методичні вказівки до вивчення, практичної та самостійної робіт із навчальної дисциплін «Гідравліка», розділ «Напірні потоки» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Трач, В. М. and Trach, V. M. (2019) Розвідування, проектування і будівництво мостових переходів, тунелів і метрополітенів (укр.) Development, design and construction of cross transitions, tunnels and metropolitenes (en.). [Опис дисципліни]

03-06-83 Трач, Ю. П. and Трач, Р. В. (2019) Методичні вказівки до практичних робіт з навчальної дисципліни «Утримання інженерних споруд» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія». [Методичне забезпечення]

01-06-39 Трофимчук, І. П. (2019) Методичні вказівки до виконання практичних та контрольних робіт з навчальної дисципліни «Теплотехнічні вимірювання та прилади» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 144 «Теплоенергетика» денної, заочної та дистанційної форм навчання. [Методичне забезпечення]

01-06-51 Трофимчук, І. П. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Метрологія і стандартизація» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 144 «Теплоенергетика». WORKING PROGRAM OF EDUCATIONAL DISCIPLINE "METROLOGY AND STANDARDIZATION", 144 «Heat power enginnering». [Робочі програми]

01-06-53 Трофимчук, І. П. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Метрологія і стандартизація» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 145 «Гідроенергетика». WORKING PROGRAM OF EDUCATIONAL DISCIPLINE "METROLOGY AND STANDARDIZATION", 14 «Electrical engineering», 145 «Hydropower». [Робочі програми]

Трофимчук, І. П. and Trofimchuk, I. P. (2019) Котельні установки промислових підприємств (укр.) Boiler installations of industrial enterprises (en.). [Опис дисципліни]

Трофимчук, І. П. and Trofimchuk, I. P. (2019) Котельні установки промислових підприємств (укр.) Boiler installations of industrial enterprises (en.). [Опис дисципліни]

Трофимчук, І. П. and Trofimchuk, I. P. (2019) Метрологія і стандартизація (укр.) Metrology and Standardization (en.). [Опис дисципліни]

Трофимчук, І. П. and Trofimchuk, I. P. (2019) Метрологія і стандартизація (укр.) Metrology and Standardization (en.). [Опис дисципліни]

Трофимчук, І. П. and Trofimchuk, I. P. (2019) Теплотехнічні вимірювання та прилади (укр.) Thermotechnical measurements and devices (en.). [Опис дисципліни]

Трофимчук, І. П. and Trofimchuk, I. P. (2019) Теплотехнічні вимірювання та прилади (укр.) Thermotechnical measurements and devices (en.). [Опис дисципліни]

05-01-76 Трушева, С. С. (2019) Робоча програма "Основи наукових досліджень" для студентів, які навчаються за спеціальністю 201 "Агрономія". Program of the Discipline "Principles of Science Research" specialty 201 "Agronomy". [Робочі програми]

05-01-70 Трушева, С. С. and Солодка, Т. М. and Володимирець, В. О. (2019) Методичні вказівки до проведення атестації для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 201 «Агрономія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-05-25 Тулашвілі, Ю. Й. (2019) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Базовий курс інформатики» (частина 1) для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 015.10 «Професійна освіта. Комп’ютерні технології» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-05-26 Тулашвілі, Ю. Й. (2019) Конспект лекцій з дисципліни «Програмування» (частина 1) для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальностями 126 «Інформаційні системи та технології» та 015.10 «Професійна освіта. Комп’ютерні технології» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-01-25 Турбал, Ю. В. (2019) Робоча програма «Алгоритми та дискретні структури даних» для студентів спеціальності 122 «Комп‘ютерні науки» Program of the Discipline «Algorithms and disсrete data structures» Specialty 122 «Computer Sciences». [Робочі програми]

03-10-80 Туровська, Г. І. (2019) Робоча програма «Охорона праці в галузі» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, які навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія», ОПП «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» Program of the Discipline OCCUPATIONAL SAFETY IN INDUSTRY specialty 192 «Building and Civil Engineering» EPP «Technologies of Building Constructions, Products and Materials». [Робочі програми]

03-10-01 Туровська, Г. І. (2019) Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Психологія праці та її безпеки» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 263 «Цивільна безпека» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-10-02 Туровська, Г. І. (2019) Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Організація наглядової діяльності в галузі охорони праці» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 263 «Цивільна безпека» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-10-03 Туровська, Г. І. (2019) Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Правові основи та управління цивільною безпекою» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 263 «Цивільна безпека» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-10-55 Туровська, Г. І. (2019) Робоча програма «Психологія праці та її безпеки» для студентів, які навчаються за спеціальністю 263 «Цивільна безпека». Program of the Discipline "LABOR PSYCHOLOGY AND ITS SECURITY" specialty 263 «Civil security» specialization «Labour protection». [Робочі програми]

03-10-35 Туровська, Г. І. (2019) Робоча програма «Правові основи та управління цивільною безпекою» для студентів, які навчаються за спеціальністю 263 «Цивільна безпека». Program of the Discipline "LEGAL BASES AND CIVIL SECURITY MANAGEMENT" specialty 263 «Civil security» specialization «Labour protection». [Робочі програми]

03-10-54 Туровська, Г. І. (2019) Робоча програма «Безпека життєдіяльності» для студентів, які навчаються за спеціальністю 263 «Цивільна безпека». Program of the Discipline "LIFE SAFETY" specialty 263 «Civil security» specialization «Labour protection». [Робочі програми]

03-10-65 Туровська, Г. І. (2019) Робоча програма «Організація наглядової діяльності в галузі охорони праці» для студентів, які навчаються за спеціальністю 263 «Цивільна безпека». Program of the Discipline "ORGANIZATION OF SUPERVISORY ACTIVITY IN THE FIELD OF SAFETY LABOR" specialty 263 «Civil security». [Робочі програми]

01-01-33 Турченюк, В. О. and Козішкурт, С. М. (2019) Методичні вказівки до проведення навчальної практики з водної інженерії для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

01-01-29 Турченюк, В. О. and Козішкурт, С. М. (2019) Методичні вказівки до проведення навчальної ознайомчої практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

01-01-29 Турченюк, В. О. and Козішкурт, С. М. (2019) Робоча програма навчальної практики з водної інженерії для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» денної форми навчання. WORKING PROGRAM OF EDUCATIONAL "PRACTICE FOR WATER ENGINEERING" specialty 194 Hydrotechnical engineering, water engineering and water technology. [Робочі програми]

01-01-27 Турченюк, В. О. and Козішкурт, С. М. and Дем’янюк, А. В. (2019) Робоча програма навчальної ознайомчої практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» денної форми навчання. WORK PROGRAM OF EDUCATIONAL AND INTRODUCTORY PRACTICE specialty 194 "Hydrotechnical engineering, water engineering and water technology". [Робочі програми]

05-02-117 Турчина, К. П. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» для студентів спеціальності 101–"Екологія". Program of the Discipline "Basics of research" specialіty 101 "Еcology". [Робочі програми]

05-02-192 Турчина, К. П. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Захист і відновлення деградованих земель» для студентів спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища". Program of the Discipline "Рrotection and restoration of degraded land" 183 "Environmental". [Робочі програми]

05-02-191 Турчина, К. П. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Рекультивація земель порушених видобутком бурштину» для студентів спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища". Program of the discipline "Revaluation of the land incorporated by byrstyn" specialіty 183 "Environmental protection technologies". [Робочі програми]

Турчина, К. П. and Turchina, K. P. (2019) Захист і відновлення деградованих земель (укр.) Protection and restoration of degraded lands (en.). [Опис дисципліни]

Турчина, К. П. and Turchina, K. P. (2019) Рекультивація земель порушених видобутком бурштину (укр.) Reclamation of the lands affected by the extraction of amber (en.). [Опис дисципліни]

05-02-161 Турчина, К. П. and Ліхо, О. А. and Брежицька, О. А. and Борщевська, І. М. (2019) Методичні вказівки для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Рекультивація земель порушених видобутком бурштину» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 183 «Технології захисту навколишнього середовища» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-02-160 Турчина, К. П. and Ліхо, О. А. and Брежицька, О. А. and Буднік, З. М. (2019) Методичні вказівки для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Захист і відновлення деградованих земель»» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 183 «Технології захисту навколишнього середовища» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-02-203 Турчина, К. П. and Ліхо, О. А. and Брежицька, О. А. and Буднік, З. М. (2019) Методичні вказівки для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Технологія захисту грунтів від ерозії та рекультивація земель» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 183 «Технології захисту навколишнього середовища» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Тхорук, Є. І. and Tkhoruk, E. I. (2019) Мультимодальні перевезення (укр.) Multimodal transportation (en.). [Опис дисципліни]

02-02-53 Тхорук, Є. І. and Дорощук, В. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Організація вантажних автомобільних перевезень” для студентів спеціальності 275 “Транспортні технології (на автомобільному транспорті)”. Work Program of the Discipline "Organization of freight road transport" specialty 275 “Transport technologies (on road transport)”. [Робочі програми]

02-02-52 Тхорук, Є. І. and Кучер, О. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Методологія наукових досліджень” для студентів спеціальності 275 “Транспортні технології (на автомобільному транспорті)”. Work Program of the discipline "Methodology of scientific research" specialty 275 “Transport technologies (on road transport)”. [Робочі програми]

У

Ужегов, С. О. (2019) НЕСУЧА ЗДАТНІСТЬ, ТРІЩИНОСТІЙКІСТЬ ТА ДЕФОРМАТИВНІСТЬ ТОНКОСТІННИХ ОБОЛОНОК ТИПУ «ГІПЕРБОЛІЧНИЙ ПАРАБОЛОЇД» З ВИКОРИСТАННЯМ СТАЛЕФІБРОБЕТОНУ. [Автореферати, дисертації] (Unpublished)

Ужегов, С. О. (2019) НЕСУЧА ЗДАТНІСТЬ, ТРІЩИНОСТІЙКІСТЬ ТА ДЕФОРМАТИВНІСТЬ ТОНКОСТІННИХ ОБОЛОНОК ТИПУ «ГІПЕРБОЛІЧНИЙ ПАРАБОЛОЇД» З ВИКОРИСТАННЯМ СТАЛЕФІБРОБЕТОНУ. [Автореферати, дисертації] (Unpublished)

Ф

Федорук, М. І. (2019) ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНВЕСТУВАННЯ В ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ У ЖИТЛОВИХ І ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЛЯХ. [Автореферати, дисертації] (Unpublished)

03-09-75 Филипчук, В. Л. (2019) Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньо-професійних програм «Водопостачання та водовідведення» і «Теплогазопостачання та вентиляція» денної та заочної форм навчання (частина 2). [Методичне забезпечення]

03-10-63 Филипчук, В. Л. (2019) Робоча програма «Охорона праці в галузі» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, які навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія», ОПП «Водопостачання та водовідведення». Program of the Discipline "Occupational Safety in the Industry" EPP «Water supply and Water Disposal». [Робочі програми]

03-10-64 Филипчук, В. Л. (2019) Робоча програма «Охорона праці в галузі» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, які навчаються за спеціальністю192 «Будівництво та цивільна інженерія», ОПП«Теплогазопостачання і вентиляція». Program of theDiscipline "Occupational Safety in the industry" specialty 192Building and Civil Engineering» EPP«Heat and gas supply and ventilation». [Робочі програми]

03-09-55 Филипчук, В. Л. (2019) Методичні вказівки до виконання до практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Розслідування нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 263 «Цивільна безпека» (спеціалізація «Охорона праці») денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-09-56 Филипчук, В. Л. (2019) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Промислова екологія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 263 «Цивільна безпека» (спеціалізація «Охорона праці») денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-09-58 Филипчук, В. Л. (2019) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 263 «Цивільна безпека» (спеціалізація «Охорона праці») денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-09-57 Филипчук, В. Л. (2019) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Безпека експлуатації інженерних мереж» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 263 «Цивільна безпека» (спеціалізація «Охорона праці») денної та заочної форм навчання Європейська кредитно-трансферна система. [Методичне забезпечення]

03-09-60 Филипчук, В. Л. (2019) Методичні вказівки до виконання курсової роботи «Розслідування нещасного випадку на виробництві» з навчальної дисципліни «Розслідування нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 263 «Цивільна безпека» (спеціалізація «Охорона праці») денної та заочної форм навчання Європейська кредитно-трансферна система. [Методичне забезпечення]

04-03-73 Филипчук, Л. В. (2019) Робоча програма «Системи контролю небезпечних та шкідливих виробничих факторів» для студентів, які навчаються за спеціальністю 263 «Цивільна безпека». Program of the Discipline «Control systems of dangerous and harmful production factors» specialty 263 «Civil Safety» specialization «Labour Protection». [Робочі програми]

04-03-74 Филипчук, Л. В. (2019) Робоча програма «Електротехніка та електробезпека» для студентів, які навчаються за спеціальністю 263 «Цивільна безпека». Program of the Discipline «Electrotechnics and electric safety» specialty 263 «Civil security» specialization «Labour protection». [Робочі програми]

06-08-74 Фроленкова, Н. А. (2019) Робоча програма з дисципліни «Управління екологічними проектами» для студентів, що навчаються за спеціальністю 073 «Менеджмент». Program of the Discipline "MANAGEMENT OF ENVIRONMENTAL PROJECTS" specialty 073 Management. [Робочі програми]

03-03-056 Фурсович, М. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Проектування автомобільних доріг. Спецкурс " здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю: 192 „Будівництво та цивільна інженерія”. Спеціалізація: „Автомобільні дороги та аеродроми”. program of the discipline “Design of roads. Spetskurs” applicants of higher education of the first (bachelor) level in specialty: 192 "Construction and civil engineering" Specialization: "Automobile roads and aerodromes". [Робочі програми]

03-03-061 Фурсович, М. О. and Супрунюк, В. В. and Півень, Ю. М. (2019) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «Інженерно-геологічні вишукування та механіка ґрунтів» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-03-059 Фурсович, М. О. and Супрунюк, В. В. and Півень, Ю. М. (2019) Методичні вказівки до індивідуальної роботи та практичних занять із навчальної дисципліни «Проектування основ і фундаментів в складних геологічних умовах» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Промислове і цивільне будівництво» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

01-06-41 Філіпович, Ю. Ю. (2019) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Експлуатація гідроенергетичних об’єктів» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня усіх спеціальностей денної, заочної та дистанційної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Х

04-01-35 Харів, Н. О. (2019) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Прикладне програмне забезпечення» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

04-01-69 Харів, Н. О. (2019) Робоча програма «Інформаційні системи підприємств» для студентів, які навчаються за спеціальностями 122 "Комп’ютерні науки", 113 "Прикладна математика". Program of the Discipline "Information systems of enterprises" specialty 122 "Computer Science", 113 "Applied Mathematics". [Робочі програми]

04-01-36 Харів, Н. О. (2019) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Прикладне програмне забезпечення» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальностями 122 «Комп’ютерні науки», 113 «Прикладна математика» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

01-04-23 Хлапук, М. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Основи гідротехніки і нормативна документація в гідротехнічному будівництві» для студентів 4 курсу за спеціальністю 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології». Program of the Discipline Fundamentals of hydraulic engineering and normative documentation in hydraulic engineering specialty 194 «Hydrotechnical building, water ingineering and water. [Робочі програми]

01-05-47 Холоденко, В. С. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Економічна геологія» для студентів за спеціальністю 103 «Науки про Землю (геологія)» Program of the Discipline «ECONOMIC GEOLOGY» Specialty «103 Sciences are about Earth» specialization «Geology». [Робочі програми]

01-05-62 Холоденко, В. С. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Інженерна гідрологія (включаючи практику)» для студентів (інтегровані) за спеціальністю 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології». Program of the Discipline «ENGINEERING HYDROLOGY (INCLUDING PRACTICE)» Specialty – 194 «Hydrotechnical construction, water engineering and water technologies». [Робочі програми]

01-05-65 Холоденко, В. С. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Руслознавство» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня підготовки для всіх спеціальностей НУВГП Program of the Discipline «BORE STUDIES» For all specialties NUWEE. [Робочі програми]

01-05-64 Холоденко, В. С. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Екологічні та руслоформуючі витрати» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня підготовки для всіх спеціальностей НУВГП Program of the Discipline «ECOLOGICAL AND WATERING COSTS» For all specialties NUWEE. [Робочі програми]

01-05-66 Холоденко, В. С. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Воднобалансові розрахунки» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня підготовки для всіх спеціальностей НУВГП Program of the Discipline «WATER-BALANCED CALCULATIONS» For all specialties NUWEE. [Робочі програми]

Холоденко, В. С. and Kholodenko, V. S. (2019) Руслознавство (укр.) Bore studies (en.). [Опис дисципліни]

Холоденко, В. С. and Kholodenko, V. S. (2019) Екологічні та руслоформуючі витрати (укр.) Ecological and watering costs (en.). [Опис дисципліни]

Холоденко, В. С. and Kholodenko, V. S. (2019) Інженерна гідрологія (включаючи практику) (укр.) Engineering hydrology (including practice) (en.). [Опис дисципліни]

Холоденко, В. С. and Kholodenko, V. S. (2019) Воднобалансові розрахунки (укр.) Water balance calculations (en.). [Опис дисципліни]

Хоружий, М. М. (2019) Машинна графіка і комп’ютерні технології в будівництві транспортних споруд. [Опис дисципліни]

Хоружий, М. М. (2019) Проектування і будівництво транспортних споруд в особливих умовах. [Опис дисципліни]

03-05-38 Хоружий, М. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Проектування і будівництво транспортних споруд в особливих умовах” для студентів, які навчаються за спеціальністю 192 „Будівництво та цивільна інженерія”, спеціалізації «Мости і транспортні тунелі», бакалавр. Program of the Discipline «DESIGN AND CONSTRUCTION OF BRIDGE STRUCTURES UNDER SPECIAL CONDITIONS» Specialty – 192 «CONSTRUCTION AND CIVIL ENGINEERING»,specialization «BRIDGES AND TRANSPORT TUNNELS». [Робочі програми]

03-05-45 Хоружий, М. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Машинна графіка і комп’ютерні технології в будівництві транспортних споруд” для студентів, які навчаються за спеціальністю 192 „Будівництво та цивільна інженерія”, спеціалізації «Мости і транспортні тунелі», бакалавр. Program of the Discipline «MACHINE GRAPHICS AND COMPUTER TECHNOLOGY IN THE CONSTRUCTION OF BRIDGE STRUCTURES» Specialty – 192 «CONSTRUCTION AND CIVIL ENGINEERING»,specialization «BRIDGES AND TRANSPORT TUNNELS». [Робочі програми]

06-07-15 Храпко, П. Ю. (2019) Робоча програма «Етика і естетика» для студентів спеціальності Релігієзнавство денної форми навчання НУВГП. Program of the Discipline «ETHICS AND AESTHETICS» Speciality - 031 «RELIGIOUS STUDIE». [Робочі програми]

04-03-103 Христюк, А. О. (2019) Робоча програма з дисципліни «Монтаж і експлуатація електротехнічного обладнання» для студентів за спеціальністю 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка". Program of the Discipline «ASSEMBLING AND OPERATION ELECTRICAL ENGINEERING EQUIPMENT» specialty 141 «Power engineering, electrical engineering and electromechanics». [Робочі програми]

04-03-55 Христюк, А. О. (2019) Робоча програма з дисципліни «Історія науки і техніки в галузі» для студентів спеціальності 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. Program of the Discipline «HISTORY OF SCIENCE AND TECHNIC IN THE FIELD» Specialty 151 «Automation and computer integrated technologies». [Робочі програми]

Христюк, А. О. and Khrystyuk, A. O. (2019) Електротехнічні матеріали (укр.) Electrical engineering materials (en.). [Опис дисципліни]

Христюк, А. О. and Khrystyuk, A. O. (2019) Історія науки і техніки в галузі (укр.) History of science and technic in the field (en.). [Опис дисципліни]

Христюк, А. О. and Khrystyuk, A. O. (2019) Монтаж і експлуатація електротехнічного обладнання (укр.) Installation and operation of electrical equipment (en.). [Опис дисципліни]

Хітров, І. О. and Khitrov, I. О. (2019) Ефективність транспортних процесів (укр.) Efficiency of transport processes (en.). [Опис дисципліни]

Хітров, І. О. and Khitrov, I. О. (2019) Виробнича експлуатація та ремонт машин і обладнання (укр.) Industrial exploitation and repair of machines and equipment (en.). [Опис дисципліни]

Ц

06-14-41 Цецик, Я. П. (2019) Методичні вказівки до виконання практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Соціологія громадської думки» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 061 «Журналістика» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-14-79 Цецик, Я. П. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Соціологія громадської думки" для студентів, які навчаються за спеціальністю «Журналістика». Program of the Discipline "SOCIOLOGY OF PUBLIC OPINION" speciality 061 "Journalism". [Робочі програми]

Цецик, Я. П. and Tsetsyk, Y. P. (2019) Соціологія громадської думки (укр.) Sociology of public opinion (en.). [Опис дисципліни]

07-02-60 Цимбалюк, В. І. and Сахнюк, В. В. (2019) Методичні вказівки до практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Судова бухгалтерія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 081 «Право» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

09-02-31 Цицаркін, О. В. and Сініцина, О. В. and Підгурська, О. П. and Пашкевич, В. В. (2019) Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» груп спортивного вдосконалення з волейболу на тему «Фізична підготовка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх спеціальностей денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Ч

03-02-27 Чабан, І. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Системи теплопостачання промислових підприємств» для студентів, які навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» за освітньо-професійною програмою «Теплогазопостачання і вентиляція». Рrogram of the Discipline "HEAT SUPPLY SYSTEM OF INDUSTRIAL FACILITIES" speciality/major field of stady 192 "Building and Civil Engineering". [Робочі програми]

Чабан, І. В. and Chaban, I. V. (2019) Аеродинаміка вентиляції (укр.) Aerodynamics of Ventilation (en.). [Опис дисципліни]

Чабан, І. В. and Chaban, I. V. (2019) Системи теплопостачання промислових підприємств (укр.) Heat supply system of industrial facilities (en.). [Опис дисципліни]

Чабан, І. В. and Chaban, I. V. (2019) Теплохолодоносії в системах ТГПіВ (укр.) Heat transfer fluid in the systems of HGS&V (en.). [Опис дисципліни]

03-01-74 Чорнолоз, В. С. and Зінчук, М. С. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Будівельні конструкції» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування» (за освітньо-професійною програмою «Будівництво та архітектура») денної форми навчання. Program of the Discipline «Building constructions» specialty 191 «Architecture and town-planning» by educational-professional program «Building and architecture». [Робочі програми]

03-01-75 Чорнолоз, В. С. and Зінчук, М. С. (2019) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Будівельні конструкції» на тему «Одноповерхова виробнича будівля» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Ш

03-06-48 Шадура, В. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Інтенсифікація і реконструкція систем водопостачання» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньо-професійної програми «Водопостачання і водовідведення». Рrogram of the Discipline «Intensification and reconstruction of water supply systems» specialty 192 «Building and Civil Engineering» educationally professional programs "Water supply and sewerage". [Робочі програми]

Шамне, А. В. and Доцевіч, Т. І. and Акімова, А. О. and Shamne, A. V. and Dotsevych, T. І. and Akimova, А. О. (2019) Психосемантичні особливості сприйняття рекламних відеороликів. Psycholinguistics. Психолінгвістика. Психолингвистика (25(1)). pp. 384-408.

06-14-42 Шанюк, В. І. (2019) Методичні вказівки до практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Історія української літератури» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 061 «Журналістика» денної та заочної форми навчання. The methodical pointing is to educational discipline History of Ukrainian literature for the students of speciality 061 «Journalism». [Методичне забезпечення]

06-14-45 Шанюк, В. І. (2019) Методичні вказівки до самостійного вивчення навчальної дисципліни «Загальні засади місцевого самоврядування» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Шанюк, В. І. and Shanyuk, V. I. (2019) Загальні засади місцевого самоврядування (укр.) Fillin gprinciples of local self-government (en.). [Опис дисципліни]

Шанюк, В. І. and Shanyuk, V. I. (2019) Історія української літератури (Давня українська література та Література ХVIII cт.) (укр.) History of Ukrainian literature (Old Ukrainian literature and Literature of ХVIII of c.) (en.). [Опис дисципліни]

03-10-70 Шаталов, О. С. (2019) Робоча програма «Охорона праці в галузі» для здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 144 «Теплоенергетика». Program of the Discipline "{Occupational Healthy in the industry" specialty 144 «Heat power engineering». [Робочі програми]

03-10-68 Шаталов, О. С. (2019) Робоча програма «Охорона праці в галузі» для здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 145 «Гідроенергетика». Program of the Discipline "Occupational Healthy in the industry" specialty 145 «Hydropower». [Робочі програми]

03-10-66 Шаталов, О. С. (2019) Робоча програма «Охорона праці в галузі» для здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньо-професійною програмою «Автомобільні дороги і аеродроми». Program of the Discipline "Occupational Healthy in the industry" specialty 192 «Construction and civil engineering» ЕРР «Automobile roads and aerodroms». [Робочі програми]

03-10-81 Шаталов, О. С. (2019) Робоча програма «Охорона праці в галузі» для здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» освітньо-професійними програмами «Гідротехнічне будівництво», «Водна інженерія та водні технології», «Гідроінформатика». Program of the Discipline "Occupational Healthy in the industry" specialty 194 «Hydraulic Engineering Сonstruction, Water Engineering and Water Technologies» ЕРР «Hydraulic Engineering Сonstruction», «Water Engineering and Water Technologies», «Hydroinformatics». [Робочі програми]

03-10-67 Шаталов, О. С. (2019) Робоча програма «Охорона праці в галузі» для здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 201 «Агрономія» освітньо-професійною програмою «Агрохімія і ґрунтознавство». Program of the Discipline "Occupational Healthy in the industry" specialty 201 «Agronomy». [Робочі програми]

03-09-64 Шаталов, О. С. (2019) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Інженерний захист населення» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 263 «Цивільна безпека» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-09-65 Шаталов, О. С. (2019) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Атестація та паспортизація робочих місць» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 263 «Цивільна безпека» за всіма формами навчання. [Методичне забезпечення]

03-10-90 Шаталов, О. С. (2019) Робоча програма «Експертиза з охорони праці» для здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 263 «Цивільна безпека» освітньо-професійною програмою «Охорона праці». Program of the Discipline "Examination оf labor protection" specialty 263 «Civil security» ЕРР «Labour protection». [Робочі програми]

03-09-66 Шаталов, О. С. (2019) Методичні вказівки до лабораторних занять з навчальної дисципліни «Атестація та паспортизація робочих місць» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 263 «Цивільна безпека» усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

Шаталов, О. С. and Shatalov, O. S. (2019) Інженерний захист населення (укр.) Engineering protection of the population (en.). [Опис дисципліни]

02-02-58 Швець, М. Д. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Основи економіки транспорту» для здобувачів, які навчаються за спеціальністю 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» Work Program of the discipline "Fundamentals of Transport Economics" specialty 275 “Transport technologies (on road transport)”. [Робочі програми]

02-02-57 Швець, М. Д. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Вступ до фаху» для здобувачів, які навчаються за спеціальністю 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)». Work Program of the discipline "Access to specialty" specialty 275 “Transport technologies (on road transport)”. [Робочі програми]

02-02-60 Швець, М. Д. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Проектування організації управління автотранспортом» для здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)». Work Program of the discipline "Designing a management organization for motor vehicles" specialty 275 “Transport technologies (on road transport)”. [Робочі програми]

02-02-59 Швець, М. Д. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Сучасні транспортні технології» для здобувачів, які навчаються за спеціальністю 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)». Work Program of the discipline "Modern transport technologies" specialty 275 “Transport technologies (on road transport)”. [Робочі програми]

Швець, М. Д. and Shvets, M. D. (2019) Проектування організації управління автотранспортом (укр.) Designing a management organization for motor vehicles (en.). [Опис дисципліни]

Швець, М. Д. and Shvets, M. D. (2019) Основи економіки транспорту (укр.) Fundamentals of Transport Economics (en.). [Опис дисципліни]

Швець, М. Д. and Shvets, M. D. (2019) Сучасні транспортні технології (укр.) Modern transport technologies (en.). [Опис дисципліни]

02-02-56 Швець, М. Д. and Кірічок, О. Г. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Технологічна практика» для здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)». Work Program of the Discipline "Technological practice" specialty 275 «Transport technologies (on road transport)». [Робочі програми]

06-08-66 Швець, Ф. Д. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Менеджмент ощадливого виробництва» для студентів всіх спеціальностей НУВГП. PROGRAM OF THE DISCIPLINE "MANAGEMENT OF OCCASIONAL PRODUCTION" specialty all specialties. [Робочі програми]

Швець, Ф. Д. and Shvets, F. D. (2019) Менеджмент ощадливого виробництва (укр.) Management of economical production (en.). [Опис дисципліни]

06-08-112 Швець, Ф. Д. and Андрійцьо-Рузаєва, А. Ю. (2019) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Організація промислового виробництва» для здобувачів вищої освіти всіх спеціальностей НУВГП денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-08-113 Швець, Ф. Д. and Андрійцьо-Рузаєва, А. Ю. (2019) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Основи комерційного бізнесу» для здобувачів вищої освіти всіх спеціальностей НУВГП денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-08-119 Швець, Ф. Д. and Андрійцьо-Рузаєва, А. Ю. (2019) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Антикризовий менеджмент» для здобувачів вищої освіти всіх спеціальностей НУВГП денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-08-121 Швець, Ф. Д. and Андрійцьо-Рузаєва, А. Ю. (2019) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Управління конкурентоспроможністю підприємства» для здобувачів вищої освіти всіх спеціальностей НУВГП денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-08-122 Швець, Ф. Д. and Андрійцьо-Рузаєва, А. Ю. (2019) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Комунікативний менеджмент у глобальному суспільстві» для здобувачів вищої освіти всіх спеціальностей НУВГП денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Методичні вказівки Вимоги ННЦНО Швець, Ф. Д. and Мороз, О. С. and Зощук, В. О. and Власюк, І. В. and Кальчук, І. Г. and Котюк, С. О. and Міськова, О. Л. and Чумак, О. В. (2019) Методичні вказівки щодо формування, наповнення та оформлення сторінок навчальних дисциплін в Навчальній платформі НУВГП (для професорсько-викладацького складу). [Методичне забезпечення]

04-05-15 Шевченко, І. М. (2019) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Програмування» (Частина 1. Основи мови програмування С#) для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальностями 126 «Інформаційні системи та технології», 015.10 «Професійна освіта. Комп’ютерні технології» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-05-52 Шевченко, І. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Комп‘ютерна графіка та обробка зображень» для студентів, які навчаються за спеціальністю 126 "Інформаційні системи та технології". PROGRAM OF THE DISCIPLINE "Computer graphics and image processing specialty", 126 "Information systems and technologies". [Робочі програми]

04-05-16 Шевченко, І. М. (2019) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Прикладне програмне забезпечення» (Засоби автоматизація роботи в MS Office) для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-171 Шевчук, Т. Є. (2019) Методичні рекомендації до самостійної підготовки з навчальної дисципліни «Моделювання освітньої та професійної діяльності фахівця» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, спеціальності 011 «Освітні педагогічні науки», спеціалізації «Педагогіка вищої школи» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-172 Шевчук, Т. Є. (2019) Методичні рекомендації для підготовки семінарських занять з навчальної дисципліни «Моделювання освітньої та професійної діяльності фахівця» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 011 «Освітні педагогічні науки», спеціалізації «Педагогіка вищої школи» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-176 Шевчук, Т. Є. (2019) Методичні рекомендації до підготовки семінарських занять з навчальної дисципліни «Система виховної роботи у ЗВО» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 011 «Освітні педагогічні науки», спеціалізації «Педагогіка вищої школи» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-92 Шевчук, Т. Є. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Конфліктологія» для здобувачів ІІ (магістерського) рівня освіти спеціальності 011 «Освітні педагогічні науки», спеціалізації «Педагогіка вищої школи». Program of the Discipline "Conflict Science" for applicants II (master's) level of education of the specialty 011 "Educational pedagogical sciences", specialization "Pedagogy of higher education". [Робочі програми]

07-03-93 Шевчук, Т. Є. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Моделювання освітньої та професійної діяльності фахівця» для здобувачів ІІ (магістерського) рівня освіти спеціальності 011 «Освітні педагогічні науки», спеціалізації «Педагогіка вищої школи». Program of the Discipline "MODELING OF EDUCATIONAL AND PROFESSIONAL ACTIVITY OF THE FACULTY" for applicants II (master's) level of education of the specialty 011 "Educational pedagogical sciences", specialization "Pedagogy of higher education". [Робочі програми]

07-03-91 Шевчук, Т. Є. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Система виховної роботи у ЗВО» для здобувачів ІІ (магістерського) рівня освіти спеціальності 011 «Освітні педагогічні науки», спеціалізації «Педагогіка вищої школи». Program of the Discipline "SYSTEM OF EXHIBITORY WORK IN HIGHER EDUCATION" for applicants II (master's) level of education of the specialty 011 "Educational pedagogical sciences", specialization "Pedagogy of higher education". [Робочі програми]

07-03-174 Шевчук, Т. Є. (2019) Методичні рекомендації та тематика самостійної роботи з навчальної дисципліни «Соціальна та екологічна безпека життєдіяльності навчального закладу» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, денної та заочної форми навчання, спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізації «Управління навчальним закладом». [Методичне забезпечення]

07-03-173 Шевчук, Т. Є. (2019) Методичні рекомендації до підготовки семінарських занять з навчальної дисципліни «Соціальна та екологічна безпека життєдіяльності навчального закладу» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізації «Управління навчальним закладом» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-90 Шевчук, Т. Є. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Соціальна та екологічна безпека життєдіяльності навчального закладу» для здобувачів ІІ (магістерського) рівня освіти спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізації «Управління навчальним закладом». Program of the Discipline "SOCIAL AND ECOLOGICAL SAFETY OF VITAL FUNCTIONS EDUCATIONAL ESTABLISHMENT" for applicants II (master's) level of education of the specialty 073 "Management", specialization "Management educational establishment". [Робочі програми]

07-03-179 Шевчук, Т. Є. (2019) Методичні рекомендації до підготовки семінарських занять з навчальної дисципліни «Соціальні комунікації» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій», спеціалізації «Геодезія та землеустрій». [Методичне забезпечення]

07-03-97 Шевчук, Т. Є. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Cоціальні комунікації» для здобувачів І (бакаларського) рівня вищої освіти спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій», спеціалізації «Геодезія та землеустрій». Program of the Discipline "SOCIAL COMMUNICATION" for applicants of higher education specialty 193 "Geodesy and land management", specialization "Geodesy and land management". [Робочі програми]

Шевчук, Т. Є. and Shevchuk, T. E. (2019) Конфліктологія (укр.) Conflictology (en.). [Опис дисципліни]

Шевчук, Т. Є. and Shevchuk, T. E. (2019) Моделювання освітньої та професійної діяльності фахівця (укр.) Modeling of educational and professional activity of a specialist (en.). [Опис дисципліни]

Шевчук, Т. Є. and Shevchuk, T. E. (2019) Соціальні комунікації (укр.) Social Communication (en.). [Опис дисципліни]

05-03-39 Шепелюк, С. М. (2019) Робоча програма «Водна мікробіологія» для студентів які навчаються за спеціальністю 207 "Водні біоресурси та аквакультура". PROGRAM OF THE DISCIPLINE "WATER MICROBIOLOGY" branch of knowledge 20 "Agrarian sciences and food" specialty 207 "Aquatic bioresources and aquaculturе". [Робочі програми]

05-03-40 Шепелюк, С. М. (2019) Робоча програма “Фермерське рибництво” для студентів які навчаються за спеціальністю 207 Водні біоресурси та аквакультура. PROGRAM OF THE DISCIPLINE "FARM FISH FARMING" Branch of knowledge 20 Agrarian sciences and food Specialty 207 Aquatic bioresources and aquacultura. [Робочі програми]

05-03-09 Шепелюк, С. М. (2019) Робоча програма «Основи промислового рибальства» для студентів які навчаються за спеціальністю 207 Водні біоресурси та аквакультура. PROGRAM OF THE DISCIPLINE "FUNDAMENTALS OF INDUSTRIAL FISHERIES" Specialty 207 Aquatic bioresources and aquacultura. [Робочі програми]

05-03-08 Шепелюк, С. М. (2019) Робоча програма «Розведення та селекція риб» для студентів які навчаються за спеціальністю 207 Водні біоресурси та аквакультура. Program of the Discipline "BREEDING AND SELECTION FISH" Specialty 207 Aquatic bioresources and aquacultura. [Робочі програми]

05-03-07 Шепелюк, С. М. (2019) Робоча програма «Анатомія риб» для студентів які навчаються за спеціальністю 207 Водні біоресурси та аквакультура. Program of the Discipline FISH ANATOMY Branch of knowledge 20 Agrarian sciences and food Specialty 207 Aquatic bioresources and aquacultura. [Робочі програми]

06-10-25 Шийка, С. В (2019) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Українська мова в засобах масової комунікації» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 061 «Журналістика» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-10-19 Шийка, С. В (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Українська мова в засобах масової комунікації» для студентів, які навчаються за спеціальністю 061«Журналістика». Program of the Discipline "UKRAINIAN LANGUAGE IN THE MEDIA OF MASS COMMUNICATION" specialty 061 "Journalism". [Робочі програми]

Шийка, С. В and Shyika, S. V. (2019) Лінгвістичні основи документознавства (укр.) Linguistic Foundations of Documentation (en.). [Опис дисципліни]

Шийка, С. В and Shyika, S. V. (2019) Українська мова в засобах масової комунікації (укр.) Ukrainian language in Mass Media (en.). [Опис дисципліни]

06-03-227 Шило, Ж. С. (2019) Методичні вказівки до виконання практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Фінанси» для здобувачів вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» першого (бакалаврського) рівня денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-03-228 Шило, Ж. С. and Кондрацька, Н. М. (2019) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Фінанси» для здобувачів вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» першого (бакалаврського) рівня денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Шихевич, М. П. and Shykhevych, M. P. (2019) Польська мова (укр.) Polish (en.). [Опис дисципліни]

03-08-35 Шолудько, М. В. and Матвіюк, О. В. (2019) Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Переддипломна практика» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

03-08-36 Шолудько, М. В. and Матвіюк, О. В. (2019) Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Науково-проектна практика» для здобувачів другого (магістерського) вищої освіти за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-01-34 Штогун, С. Г. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Адміністративне судочинство» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 081 «Право». Program of the Discipline "ADMINISTRATIVE JUSTICE" Specialty 081 «Law». [Робочі програми]

Штогун, С. Г. and Shtogun, S. G. (2019) Актуальні проблеми адміністративного права та процесу (укр.) Actual problems of administrative law and process (en.). [Опис дисципліни]

Щ

06-08-125 Щербакова, А. С. (2019) Методичні рекомендації для самостійної роботи і виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Інвестиційний менеджмент» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 073 «Менеджмент» денної і заочної (дистанційної) форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-08-65 Щербакова, А. С. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Менеджмент організацій» для студентів, які навчаються за спеціальністю 073 «Менеджмент» освітньої програми «Управління проектами». PROGRAM OF THE DISCIPLINE "MANAGEMENT OF ORGANIZATIONS" specialty 073 «Management». [Робочі програми]

06-08-29 Щербакова, А. С. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Менеджмент організацій» для студентів, які навчаються за спеціальністю 073 «Менеджмент». PROGRAM OF THE DISCIPLINE "MANAGEMENT OF ORGANIZATIONS" specialty 073 «Management». [Робочі програми]

Ю

06-05-42 Юрчик, Г. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Системи і механізми соціального захисту» для здобувачів вищої освіта першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 051 «Економіка» за освітньою програмою «Управління персоналом і економіка праці». Program of the Discipline "Systems and mechanisms of social protection" specialty 051 "Economy". [Робочі програми]

06-05-41 Юрчик, Г. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Планування і організація бізнесу» для здобувачів вищої освіта першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 051 «Економіка» за освітніми програмами «Управління персоналом і економіка праці», «Бізнес-аналітика». Program of the Discipline "Planning and business organization" specialty 051 Economy. [Робочі програми]

06-05-61 Юрчик, Г. М. (2019) Методичні рекомендації до виконання і захисту курсової роботи з навчальної дисципліни «Планування і організація бізнесу» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 051 «Економіка» освітньо-професійної програми «Бізнес-аналітика» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-05-62 Юрчик, Г. М. (2019) Методичні рекомендації до практичних занять та самостійного вивчення навчальної дисципліни «Системи і механізми соціального захисту» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 051 «Економіка» освітньо-професійної програми «Управління персоналом і економіка праці» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Юрчик, Г. М. and Urchik, G. M. (2019) Ринок праці (укр.) Labor market (en.). [Опис дисципліни]

Юрчик, Г. М. and Urchik, G. M. (2019) Планування і організація бізнесу (укр.) Planning and business organization (en.). [Опис дисципліни]

Юрчик, Г. М. and Urchik, G. M. (2019) Системи і механізми соціального захисту (укр.) Systems and mechanisms of social protection (en.). [Опис дисципліни]

Я

06-14-69 Якимчук, А. Ю. and Валюх, А. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Публічне адміністрування» для студентів спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». Program of the Discipline «Public administration» 281 Public Management and Administration. [Робочі програми]

05-08-73 Якимчук, А. Ю. and Конарівська, О. Б. (2019) Методичні вказівки до практичних робіт і самостійної роботи із навчальної дисципліни «Управління якістю туристичних послуг» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 242 «Туризм» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

01-06-45 Яковлева-Гаврилюк, О. М. (2019) Методичні вказівки до тестового залікового контролю (модуль 1) з дисципліни «Вступ до спеціальності» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 145 «Гідроенергетика» усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

01-06-32 Яковлева-Гаврилюк, О. М. (2019) Методичні вказівки до тестового поточного контролю (модуль1) з навчальної дисципліни «Економіка енергетики» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 145 «Гідроенергетика» усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

01-06 - 72 Яковлева-Гаврилюк, О. М. (2019) Робоча програма «Економіка енергетики» для студентів, які навчаються за спеціальністю 145 «Гідроенергетика». Program of the Discipline "Energy economics" Specialty 145 Hydropower. [Робочі програми]

01-06-46 Яковлева-Гаврилюк, О. М. (2019) Методичні вказівки до тестового залікового контролю (модуль 2) з навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 145 «Гідроенергетика» усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

01-06-33 Яковлева-Гаврилюк, О. М. (2019) Методичні вказівки до тестового поточного контролю (модуль 2) з навчальної дисципліни «Економіка енергетики» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 145 «Гідроенергетика» усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-126 Якубовська, С. С. (2019) Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення з дисципліни «Психологія управління» для для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 053 «Психологія» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-125 Якубовська, С. С. (2019) Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення з навчальної дисципліни «Психологія управління» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 053 «Психологія» заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-68 Якубовська, С. С. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія управління» для здобувачів І (бакалаврського) рівня освіти спеціальності 053 «Психологія». Program of the Discipline «PSYCHOLOGY OF MANAGEMENT» for applicants I (bachelor) level of education of specialty 053 "Psychology". [Робочі програми]

07-03- 154 Якубовська, С. С. (2019) Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення з навчальної дисципліни «Психологія управління та методи подолання корпоративних конфліктів» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 073 «Менеджмент» спеціалізації «Управління фінансово-економічною безпекою» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-198 Якубовська, С. С. (2019) Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення з навчальної дисципліни «Психологія управління та методи подолання корпоративних конфліктів» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 073 «Менеджмент» спеціалізації «Управління фінансово-економічною безпекою» заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-106 Якубовська, С. С. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія управління та методи подолання корпоративних конфліктів» для здобувачів ІІ (магістерського) рівня освіти спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізації «Управління фінансово-економічною безпекою». Program of the discipline «PSYCHOLOGY OF MANAGEMENT AND METHODS FOR OVERCOMING CORPORATE CONFLICTS» for applicants II (master's) level of education specialty 073 "Management". [Робочі програми]

07-03-175 Якубовська, С. С. and Шевчук, Т. Є. (2019) Методичні рекомендації для самостійної підготовки з навчальної дисципліни «Система виховної роботи у ЗВО» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, спеціальності 011 «Освітні педагогічні науки», спеціалізації «Педагогіка вищої школи» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

05-04-247 Янчук, О. Є. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Проектування та управління базами геопросторових даних» для студентів за напрямом підготовки «Геодезія, картографія та землеустрій». Program of the Discipline "DESIGN AND MANAGEMENT OF GEOSPATIAL DATABASES" training direction 6.080101 "Geodesy, cartography and land management" specialization "Geodesy Land management and cadastre Geographic information systems and technologies". [Робочі програми]

Янчук, О. Є. and Yanchuk, O. Ye. (2019) Проектування та управління базами геопросторових даних (укр.) Design and management of geospatial databases (en.). [Опис дисципліни]

05-04-252 Янчук, Р. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Практика впровадження ГІС-проектів» для студентів за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» спеціалізації «Геоінформаційні системи і технології» Program of the Discipline «PRACTICE OF IMPLEMENTATION OF GIS PROJECTS» training direction 193 «Geodesy and land management» specialization «Geographic information systems and technologies». [Робочі програми]

Янчук, Р. М. and Yanchuk, R. M. (2019) Практика впровадження ГІС-проектів (укр.) The practice of implementing GIS projects (en.). [Опис дисципліни]

Янчук, Р. М. and Шульган, Р. Б. and Yanchuk, R. M. and Shulgan, R. B. (2019) Нормативне забезпечення геодезії та землеустрою (укр.) Regulatory support of geodesy and land management (en.). [Опис дисципліни]

07-02-59 Ясковець, О. А. (2019) Методичні вказівки до практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Податкове та митне право» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 081 «Право» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Ясюк, І. М. (2019) РОБОТА ТА НЕСУЧА ЗДАТНІСТЬ СТАЛЕФІБРОБЕТОННИХ ЛОТКІВ. [Автореферати, дисертації] (Unpublished)

Ясюк, І. М. (2019) РОБОТА ТА НЕСУЧА ЗДАТНІСТЬ СТАЛЕФІБРОБЕТОННИХ ЛОТКІВ. [Автореферати, дисертації] (Unpublished)

This list was generated on Mon Aug 19 22:33:12 2019 UTC.