Items where Year is 2020

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 2164.

Методичне забезпечення

06-01-257M Nikytenko, D. V. and Ventsuryk, A. and Kupchyk, L. Y. (2020) Methodical manual for self-dependent educational and research work in Microeconomics (English as a medium of instruction for foreign students) for full-time Bachelor students majoring in 076 “Entrepreneurship, Trade and Exchange Activities”. [Методичне забезпечення]

06-12-129 Sazonets, O. M. and Sribna, Y. V. (2020) METHODOLOGICAL RECOMMENDATIONS for training course «International Integration» operate in specialty 292 «International Economic Relation» which are taught in English for full-time study. [Методичне забезпечення]

06-12-128 Sribna, Y. V. (2020) METHODOLOGICAL RECOMMENDATIONS for training course «Introduction to Specialty» operate in specialty «292 International Economic Relation» which are taught in English for full-time study. [Методичне забезпечення]

04-01-47 Іванчук, Н. В. and Прищепа, О. В. (2020) Методичні вказівки до комп’ютерної практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення (Інтернет речей)» спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення (Інтернет речей)» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

03-01-126M Іванюк, А. М. and Лащівський, В. В. and Бабіч, Є. Є. and Бабич, В. Є. (2020) Методичні вказівки до проходження другої виробничої практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо- професійною програмою «Промислове та цивільне будівництво» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-01-125M Іванюк, А. М. and Лащівський, В. В. and Бабіч, Є. Є. and Бабич, В. Є. (2020) Методичні вказівки до проходження першої виробничої практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Промислове та цивільне будівництво» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-02-37 Іващук, Я. Г. (2020) Методичні вказівки та завдання до практичних занять та самостійного вивчення навчальної дисципліни «МАТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальностями: 121 «Інженерія програмного забезпечення», 122 «Комп’ютерні науки» денної та заочної форм навчання, 2 частина. [Методичне забезпечення]

03-01-117М Алексієвець, В. І. and Іванюк, А. М. (2020) Методичні вказівки до виконання курсового проекту «Дерев'яні конструкції одноповерхової промислової будівлі» з навчальної дисципліни «Конструкції з деревини та пластмас» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Промислове та цивільне будівництво» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» всіх форм навчання. Розрахунок трикутної ферми покриття. [Методичне забезпечення]

03-01-116М Алексієвець, В. І. and Іванюк, А. М. (2020) Методичні вказівки до виконання курсового проекту «Дерев'яні конструкції одноповерхової промислової будівлі» з навчальної дисципліни «Конструкції з деревини та пластмас» на тему «Компоновка будівлі. Розрахунок конструкцій покрівлі» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Промислове та цивільне будівництво» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-05-56 Андрушков, В. І. and Гуртовий, О. Г. and Тинчук, С. О. (2020) Методичні вказівки до практичних занять та виконання самостійних завдань з навчальної дисципліни «Опір матеріалів» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними програмами спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-05-55 Андрушков, В. І. and Тинчук, С. О. (2020) Методичні вказівки до практичних занять та виконання самостійних завдань з навчальної дисципліни «Опір матеріалів та будівельна механіка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-14-67 Антонова, С. Є. (2020) Методичні вказівки для практичних робіт та виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Регіональний аналіз в публічній сфері» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Державна служба» та «Місцеве самоврядування» спеціальності «Публічне управління та адміністрування» денної і заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-14-87 Антонова, С. Є. (2020) Методичні вказівки для практичних робіт та виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Публічне управління в житлово-комунальній сфері» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Публічне управління та адміністрування» спеціальності «Публічне управління та адміністрування» денної і заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-14-94М Антонова, С. Є. (2020) Методичні вказівки для практичних робіт та виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Інститути публічної влади» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Публічне управління та адміністрування» спеціальності «Публічне управління та адміністрування» денної і заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-14-66 Антонова, С. Є. (2020) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Аналіз соціально-економічного розвитку регіону» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньопрофесійною програмою «Публічне управління та адміністрування» спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-14-65 Антонова, С. Є. and Корбутяк, В. І. and Цецик, Я. П. (2020) Методичні вказівки до виконання практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Аналітико-синтетична переробка інформації» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) за освітньо-професійною програмою «Управління інформаційними комунікаціями» спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-14-70 Антонюк, О. Р. (2020) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Публічне управління пенсійною системою» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-14-68 Антонюк, О. Р. (2020) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Публічне управління в економічній сфері» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-14-69 Антонюк, О. Р. (2020) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Менеджмент в публічних організаціях» здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-14-90М Антонюк, О. Р. (2020) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Менеджмент в публічних організаціях» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Місцеве самоврядування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

03-01-100 Бабич, Є. М. and Бабич, В. Є. (2020) Методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни «Будівельні конструкції» на тему «Розрахунок і конструювання залізобетонних балок» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-08-41 Байцар, Т. В. and Байцар-Артеменко, О. В. (2020) Методичні вказівки «Дизайн меблів» до виконання практичних занять з навчальної дисципліни «Дизайн інтерєру» для здобувачів вищої освіти усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

03-08-53М Байцар, Т. В. and Шолудько, М. В. (2020) Методичні вказівки до виконання курсового проекту «Об’ємно-планувальне рішення багатофункціонального комплексу» з навчальної дисципліни «Архітектурне проектування» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Архітектура та містобудування» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

03-07-71М Байцар - Артеменко, О. В. and Чернюшок, О. В. and Руднєв, С. М. and Байцар, Т. В. (2020) Методичні вказівки до виконання практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Композиція» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Архітектура та містобудування» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» денної форми навчання. Частина 2. Архітектурна композиція. [Методичне забезпечення]

03-07-74М Байцар-Артеменко, О. В. and Ромашко-Майструк, О. В. and Бевз, М. В. and Стасюк, О. В. and Мельник, Н. В. (2020) Методичні вказівки до виконання практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Регіональна архітектура» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Архітектура та містобудування» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

05-04-108М Бачишин, Б. Д. (2020) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Інженерна геодезія» (блок №2) для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Геодезія та землеустрій» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-04-106М Бачишин, Б. Д. (2020) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «ТЕХНІЧНІ ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ» (побудова топографічного плану в Digitals) для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Геодезія та землеустрій» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-04-107М Бачишин, Б. Д. (2020) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «ІНЖЕНЕРНА ГЕОДЕЗІЯ» (лабораторні роботи з тахеометром TCR 405) для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Геодезія та землеустрій» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-01-49 Бачишина, Л. Д. and Харів, Н. О. (2020) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Бази даних» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Комп’ютерні науки» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» денної, заочної та дистанційної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-08-150М Безтелесна, Л. І. (2020) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Сучасні методи забезпечення надійності персоналу і особистої безпеки» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю «Менеджмент» за освітньою програмою «Управління фінансово-економічною безпекою» для усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-08-156М Безтелесна, Л. І. (2020) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійними програмами спеціальності «Економіка» усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-08-44 Бенедюк, П. О. and Бондарчук, Л. Ю. and Байцар, Т. В. (2020) Методичні вказівки з навчальної дисципліни «Архітектурне проєктування» до виконання практичної роботи «Ескізний проєкт малого громадського простору» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Архітектура та містобудування» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

03-08-47 Бичковська, Л. С. and Матвіюк, О. В. (2020) Методичні вказівки до виконання курсового проекту «ПРОЄКТ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ НА 12 КЛАСІВ» з навчальної дисципліни «Архітектурне проектування» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Архітектура та містобудування» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

03-08-49М Бичковська, Л. С. and Матвіюк, О. В. and Шолудько, М. М. (2020) Методичні вказівки до виконання курсового проєкту «Проєкт будинку-вставки із офісом і кафе на 40 місць в існуючому середовищі» з навчальної дисципліни «Архітектурне проектування» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Архітектура та містобудування» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

03-08-48М Бичковська, Л. С. and Матвіюк, О. В. and Шолудько, М. М. (2020) Методичні вказівки до виконання курсового проєкту «Проєкт універсальної глядацької зали на 700-800» з навчальної дисципліни «Архітектурне проектування» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Архітектура та містобудування» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-04-46 Благодир, А. А. and Благодир, С. М. (2020) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою 262 «Правоохоронна діяльність» спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-04-47 Благодир, А. А. and Благодир, С. М. (2020) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «КРИМІНАЛІСТИКА (АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ)» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою 262 «Правоохоронна діяльність» спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-04-48 Благодир, А. А. and Благодир, С. М. (2020) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «КРИМІНАЛІСТИЧНА ТЕХНІКА В РОЗШУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою 262 «Правоохоронна діяльність» спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

03-10-51 Богданенко, О. В. (2020) Методичні вказівки до виконання практичних робіт і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності та цивільний захист» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей 242 «Туризм», 193 «Геодезія та землеустрій», 207 «Водні біоресурси та аквакультура», 201 «Агрономія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-10-14М Богданенко, О. В. (2020) Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Безпека праці в сільськогосподарській галузі» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Охорона праці» спеціальності 263 «Цивільна безпека» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-02-282 Бондарєва, Т. Г. (2020) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» (частина ІІ) для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-02-301 Борщевська, І. М. and Буднік, З. М. (2020) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Збереження біорізноманіття» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Екологія» спеціальності 101 «Екологія» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-06-82М Буденкова, Н. М. (2020) Тестові завдання поточного та підсумкового контролю знань з навчальної дисципліни «Фізико-хімічні властивості гірничих порід» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського рівня) за освітньо-професійною програмою «Гірництво» спеціальності 184 «Гірництво» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-06-55 Буденкова, Н. М. (2020) Тестові завдання поточного та підсумкового контролю знань з навчальної дисципліни «Фізична та органічна хімія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського рівня) за освітньо-професійною програмою «Будівництво та цивільна інженерія» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія (Технології будівельних конструкцій. виробів та матеріалів)» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-06-75 Буденкова, Н. М. and Мисіна, О. І. (2020) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Фізична та колоїдна хімія, фізико-хімічні методи аналізу» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського рівня) за освітньо-професійною програмою «Екологія» спеціальності 101 «Екологія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-02-237 Бєдункова, О. О. (2020) Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Біологія" (модуль 1) для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньопрофесійною програмою «Екологія» спеціальності 101 «Екологія» та за освітньо-професійною програмою «Технології захисту навколишнього середовища» спеціальності 183 «Технологія захисту навколишнього середовища» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-02-234 Бєдункова, О. О. (2020) Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Утилізація відходів виробництва та споживання» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Екологія» спеціальності 101 «Екологія» та за освітньо- професійною програмою «Технології захисту навколишнього середовища» спеціальності 183 «Технологія захисту навколишнього середовища» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-02-201 Бєдункова, О. О. (2020) Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Гідроекологія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Екологія» спеціальності 101 «Екологія» та за освітньо-професійною програмою «Технології захисту навколишнього середовища» спеціальності 183 «Технологія захисту навколишнього середовища» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-02-303 Бєдункова, О. О. (2020) Методичні вказівки до проведення ділової гри з навчальної дисципліни «Утилізація відходів виробництва і споживання» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Екологія» спеціальності 101 «Екологія» та за освітньо-професійною програмою «Технології захисту навколишнього середовища» спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

05-02-238 Бєдункова, О. О. (2020) Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Біологія" (модуль 2) для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньопрофесійною програмою «Екологія» спеціальності 101 «Екологія» та за освітньо-професійною програмою «Технології захисту навколишнього середовища» спеціальності 183 «Технологія захисту навколишнього середовища» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-02-235 Бєдункова, О. О. (2020) Методичні вказівки для виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Гідроекологія» (модуль 2, змістовий модуль 1) для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Екологія» спеціальності 101 «Екологія» та за освітньо-професійною програмою «Технології захисту навколишнього середовища» спеціальності 183 «Технологія захисту навколишнього середовища» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-02-236 Бєдункова, О. О. (2020) Методичні вказівки для виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Гідроекологія» (модуль 2, змістовий модуль 2) для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Екологія» спеціальності 101 «Екологія» та за освітньо-професійною програмою «Технології захисту навколишнього середовища» спеціальності 183 «Технологія захисту навколишнього середовища» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-02-239 Бєдункова, О. О. and Мороз, О. Т. and Троцюк, В. С. (2020) Методичні вказівки для виконання практичних робіт з навчальної дисципліни "Утилізація відходів виробництва і споживання" (модуль 1) для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Екологія» спеціальності 101 «Екологія» та за освітньо-професійною програмою «Технології захисту навколишнього середовища» спеціальності 183 «Технологія захисту навколишнього середовища» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-02-240 Бєдункова, О. О. and Мороз, О. Т. and Троцюк, В. С. (2020) Методичні вказівки для виконання практичних робіт з навчальної дисципліни "Утилізація відходів виробництва і споживання" (модуль 2) для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Екологія» спеціальності 101 «Екологія» та за освітньо-професійною програмою «Технології захисту навколишнього середовища» спеціальності 183 «Технологія захисту навколишнього середовища» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-03-284 Василець, С. В. and Василець, К. С. (2020) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Комп’ютерний аналіз систем електроенергетики» (частина 2) для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-06-68М Васильчук, О. Ю. and Чухарєв, С. М. and Заєць, В. В. and Кучерук, М. О. (2020) Методичні вказівки до лабораторних робіт із навчальної дисципліни «Маркшейдерська справа» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо- професійними програмами спеціальності 184 «Гірництво» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-04-36 Вашай, Ю. В. (2020) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Інституційна економіка та управління» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними програмами спеціальностей 051 «Економіка», 057 «Міжнародні економічні відносини», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-04-37 Вашай, Ю. В. (2020) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Інституційна економіка та управління» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними програмами спеціальностей 051 «Економіка», 292 «Міжнародні економічні відносини», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-04-38 Вашай, Ю. В. (2020) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Інституційна економіка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 074 «Публічне управління та адміністрування». [Методичне забезпечення]

05-01-207 Веремеєнко, С. І. and Трушева, С. С. (2020) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Адаптивні системи землеробства» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Агрохімія і ґрунтознавство» спеціальності 201 «Агрономія» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

01-06-53 Веремчук, А. І. (2020) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Гідравлічні машини» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Гідроенергетика» спеціальності 145 «Гідроенергетика» галузі знань 14 «Електрична інженерія» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

01-06-63М Веремчук, А. І. and Тимощук, В. С. (2020) Методичні вказівки до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Насоси та насосні станції» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» галузі знань 19 «Будівництво та архітектура» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

07-04-42 Вовк, Ю. Є. (2020) Методичні вказівки до практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Господарське право» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Право» спеціальності 081 «Право» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-04-43 Вовк, Ю. Є. (2020) Методичні вказівки для виконання практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Історія держави і права України» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Право» спеціальності 081 «Право» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

07-02-71 Водоп’ян, Т. В. and Подвірна, О. В. and Ковалевич, С. П. (2020) Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Господарський процес» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Право» спеціальності 081 «Право» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

01-01-54 Волкова, Л. А. and Козішкурт, С. М. (2020) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Використання та охорона водних ресурсів» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-05-43M Волошин, В. С. (2020) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Проектування інформаційних систем» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Інформаційні системи та технології» спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» денної та заочної форми. [Методичне забезпечення]

04-05-42M Волошин, В. С. (2020) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Проектування інформаційних систем» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо- професійною програмою «Інформаційні системи та технології» спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

04-05-38 Волошин, В. С. (2020) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Адміністрування інформації в 1С:Підприємство» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

04-05-31 Волошин, В. С. (2020) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Web-технології та Web-дизайн» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Комп’ютерні технології» спеціальності 015 «Професійна освіта» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-14-78 Галич, В. М. (2020) Методичні вказівки до виконання практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Наукові студії» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Управління інформаційними комунікаціями» спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-14-79 Галич, В. М. (2020) Методичні вказівки до написання курсової роботи з навчальної дисципліни «Основи журналістики» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Журналістика та соціальні комунікації» спеціальності 061 «Журналістика» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-14-80 Галич, В. М. (2020) Методичні вказівки з виробничої (ознайомчої) практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Журналістика та соціальні комунікації» спеціальності 061 «Журналістика» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-14-77 Галич, В. М. (2020) Методичні вказівки до виконання практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Наукові студії» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-10-43М Галич, О. А. (2020) Методичні вказівки для виконання практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Документалістика в умовах глобалізації» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Журналістика» спеціальності 061 «Журналістика» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-14-66 Галич, О. А. (2020) Методичні вказівки до виконання практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Теорія і практика журналістської діяльності» спеціальності «Журналістика» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Журналістика та соціальні комунікації» спеціальності 061 «Журналістика» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-14-75 Галич, О. А. (2020) Методичні вказівки з виробничої практики (2 курс) для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-14-67 Галич, О. А. (2020) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Аналітична журналістика» здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) за освітньо- професійною програмою «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-14-76 Галич, О. А. (2020) Методичні вказівки з виробничої практики (3 курс) для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

05-06-72М Гаращенко, В. І. and Гаращенко, О. В. and Лебедь, О. О. (2020) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Фізика (завершальний розділ фізики «Елементи фізики ядра та елементарних частинок»)» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського рівня) за освітньо-професійною програмою «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-01-204 Гарнага, О. М. (2020) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньопрофесійною програмою «Економіка підприємства» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

07-05-18 Гвоздецький, В. Д. and Ковалевич, С. П. and Петровський, О. М. (2020) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВІ ЗАХОДИ ТА НЕГЛАСНІ СЛІДЧІ ДІЇ» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньопрофесійною програмою «Правоохоронна діяльність» спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-05-21М Гвоздецький, В. Д. and Ляш, А. О. and Садовнік, В. П. (2020) Методичні вказівки до практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Проблеми боротьби з організованою злочинністю» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою 262 «Правоохоронна діяльність» спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-05-11 Гвоздецький, В. Д. and Садовнік, В. П. and Петровський, О. М. (2020) Методичні вказівки до практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Оперативно-розшукові заходи та негласні слідчі дії» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Правоохоронна діяльність» спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-05-41 Гладка, О. М. and Карпович, І. М. and Шевченко, І. М. (2020) Методичні вказівки та робоча програма практики з програмування для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Інформаційні системи та технології» спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

03-10-37 Гнєушев, В. О. (2020) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Правоохоронна діяльність» спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-10-116 Гнєушев, В. О. (2020) Робоча програма науково-дослідної практики та методичні рекомендації з її організації та проходження для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Охорона праці» спеціальності 263 «Цивільна безпека». Program of the research practice and methodological recommendations for its organization and passage specialty 263 «Civil security» specialization (ЕРР) «Occupational safety and health». [Методичне забезпечення]

02-01-486 Голотюк, М. В. (2020) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Машини та обладнання для біотехнологій» (частина 1) для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньопрофесійною програмою «Агроінженерія» спеціальності 208 «Агроінженерія» всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-01-487 Голотюк, М. В. (2020) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Машини та обладнання для біотехнологій» (частина 2) для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньопрофесійною програмою «Агроінженерія» спеціальності 208 «Агроінженерія» всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-01-485 Голотюк, М. В. (2020) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Ресурсо- і енергозбереження в машинобудуванні» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Агроінженерія» спеціальності 208 «Агроінженерія» всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-09-49 Голубєва, І. В. and Масло, І. М. and Осіпчук, Н. В. (2020) Методичні вказівки та навчальні завдання для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Іноземна мова (англійська)» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП заочної форми навчання (Частина І). [Методичне забезпечення]

06-09-50 Голубєва, І. В. and Масло, І. М. and Осіпчук, Н. В. (2020) Методичні вказівки та навчальні завдання для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Іноземна мова (англійська)» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП заочної форми навчання (Частина ІІ). [Методичне забезпечення]

06-13-177 Гонтаренко, Н. А. and Толчанова, З. О. (2020) Методичні вказівки до самостійного вивчення навчальної дисципліни «Маркетинг послуг» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-13-176 Гонтаренко, Н. А. and Толчанова, З. О. (2020) Методичні вказівки до організації практичних занять з навчальної дисципліни «Маркетинг послуг» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-13-87 Гонтаренко, Н. А. and Толчанова, З. О. and Хоменчук, Д. В. (2020) Методичні вказівки до організації практичних занять з навчальної дисципліни «Маркетинг інформаційних продуктів і послуг» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-13-88 Гонтаренко, Н. А. and Толчанова, З. О. and Хоменчук, Д. В. (2020) Методичні вказівки до самостійного вивчення навчальної дисципліни «Маркетинг інформаційних продуктів і послуг» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-13-171 Гонтаренко, Н. А. and Хоменчук, Д. В. (2020) Методичні вказівки до організації практичних занять з навчальної дисципліни «Економічний механізм маркетингу» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-13-172 Гонтаренко, Н. А. and Хоменчук, Д. В. (2020) Методичні вказівки до самостійного вивчення навчальної дисципліни «Економічний механізм маркетингу» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо- професійною програмою «Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

08-02-76М Григус, І. М. (2020) Методичні вказівки до лабораторних робіт із навчальної дисципліни «Фізична реабілітація в кардіології» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

08-02-75М Григус, І. М. (2020) Методичні вказівки до лабораторних робіт із навчальної дисципліни «Фізична реабілітація в пульмонології» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

08-03-14М Григус, І. М. and Смольська, Л. М. (2020) Методичні вказівки до лабораторних робіт із навчальної дисципліни «Нетрадиційні засоби оздоровлення» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-05-35М Грицюк, П. М. (2020) Методичні вказівки та завдання до лабораторних робіт і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Прогнозування соціально-економічних процесів» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Економічна кібернетика» спеціальності 051 «Економіка» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

04-05-45М Грицюк, П. М. (2020) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Системний аналіз» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Інформаційні системи та технології» спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

04-05-49М Грицюк, П. М. and Барановський, С. В. and Гладка, О. М. (2020) Методичні вказівки до виконання та захисту кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Інформаційні системи та технології» спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-08-93 Громаченко, К. Ю. and Кушнір, Н. Б. and Романів, А. С. (2020) Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з курсу «Основи наукових досліджень» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними програмами «Туризм» та «Готельно-ресторанна справа» спеціальностей 242 «Туризм» та 241 «Готельно-ресторанна справа» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-08-101 Громаченко, К. Ю. and Скорина, Т. М. (2020) Методичні вказівки для проходження виробничої (організаційної) практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Туризм» спеціальності 242 «Туризм» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

05-03-92 Гроховська, Ю. Р. and Кононцев, С. В. (2020) Методичні вказівки до навчальної практики з ботаніки та зоології для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Водні біоресурси та аквакультура» спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-03-87 Гроховська, Ю. Р. and Кононцев, С. В. (2020) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Екологічна фізіологія та біохімія гідробіонтів» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Водні біоресурси та аквакультура» спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

04-03-290 Гудь, В. М. (2020) Методичні вказівки до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Промислова електроніка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-03-291 Гудь, В. М. (2020) Методичні вказівки до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Електроніка та мікропроцесорна техніка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-07-72М Гуменюк, І. С. and Подолець, П. М. and Жилка, І. С. and Руднєв, С. М. (2020) Методичні вказівки до вивчення курсу з навчальної дисципліни «Рисунок, живопис, скульптура» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Архітектура та містобудування» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» денної форми навчання Частина 1. Рисунок. Геометричні тіла в основі зображення об’ємної форми. Натюрморт з геометричних предметів. [Методичне забезпечення]

03-07-73М Гуменюк, І. С. and Подолець, П. М. and Руднєв, С. М. and Жилка, І. С. (2020) Методичні вказівки до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Рисунок, живопис, скульптура» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Архітектура та містобудування» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» денної форми навчання Частина 3. Рисунок. Лінійно-конструктивні рисунки об'ємних форм та тіл обертання в різних положеннях і ракурсах. Техніка виконання рисунку «штрих». [Методичне забезпечення]

06-10-39 Гуменюк, С. М. (2020) Термінологічний словник з навчальної дисципліни «Історія та культура України» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх спеціальностей НУВГП денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

01-02-186 Гурин, В. А. and Клімов, С. В. (2020) Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної бакалаврської роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Раціональне використання і охорона водних ресурсів» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

08-01-58М Гірак, А. М. and Козачок, Н. М. (2020) Методичні вказівки до лабораторних робіт із навчальної дисципліни «Адаптивний спорт» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Фізична терапія, ерготерапія» спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

08-01-57М Гірак, А. М. and Козачок, Н. М. (2020) Методичні вказівки до практичних робіт із навчальної дисципліни «Теорія і методика фізичного виховання» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Фізична терапія, ерготерапія» спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-01-80М Давидюк, П. П. (2020) Методичні вказівки до практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Експертологія» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо- професійною програмою «Право» спеціальності 081 «Право» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-01-65 Давидюк, П. П. (2020) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Методика складання цивільно- процесуальних документів» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Право» спеціальності 081 «Право» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-01-69 Давидюк, П. П. (2020) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Методика складання процесуальних документів» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Право» спеціальності 081 «Право» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-01-77 Давидюк, П. П. (2020) Методичні вказівки до практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни «МЕТОДИКА СКЛАДАННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Право» спеціальності 081 «Право» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-01-70 Давидюк, П. П. (2020) Методичні вказівки до практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Криміналістика» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Право» спеціальності 081 «Право» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-01-98М Давидюк, П. П. (2020) Методичні вказівки до практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Судова медицина та психіатрія» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Правоохоронна діяльність» спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-10-38 Дзюба, М. М. and Малевич, Л. Д. (2020) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 081 «Право» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

05-04-100 Дмитрів, О. П. (2020) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «ГІС агроландшафтів» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Агрохімія і ґрунтознавство» спеціальності 201 «Агрономія» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-10-08 Довбенко, В. С. (2020) Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійного вивчення навчальної дисципліни «Ризики та моделювання в охороні праці» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Охорона праці» спеціальності № 263 «Цивільна безпека» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-10-32 Довбенко, Т. О. (2020) Методичні вказівки до проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» денної форми навчання для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Архітектура та містобудування» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» (частина 2). [Методичне забезпечення]

03-10-131 Довбенко, Т. О. (2020) Робоча програма та методичні вказівки до проходження переддипломної практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Охорона праці» спеціальності 263 «Цивільна безпека» денної та заочної форм навчання specialty 263 «Civil Safety» specialization «Labour Protection». [Методичне забезпечення]

03-10-62М Довбенко, Т. О. and Зощук, В. О. (2020) Методичні вказівки до проведення практичних занять і виконання самостійної роботи з дисципліни «Безпека життєдіяльності та цивільний захист» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Архітектура та містобудування» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» та освітньо-професійною програмою «Будівництво та цивільна інженерія» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-08-57 Довжук, О. М. (2020) Методичні вказівки з навчальної дисципліни «Переддипломна практика» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Архітектура та містобудування» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

03-08-42 Довжук, О. М. (2020) Методичні вказівки до практичних занять «Побудова двовимірних креслень та тривимірних моделей в AutoCAD Architecture» з навчальної дисципліни «Архітектурне проектування з використанням ЕОМ» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Архітектура та містобудування» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

03-08-43 Довжук, О. М. (2020) Методичні вказівки до практичної роботи «Створення тривимірної моделі інтер’єру кімнати за заданим стильовим рішенням з використанням програмної системи Autodesk 3DS Max» з навчальної дисципліни «Архітектурне проектування з використанням ЕОМ» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Архітектура та містобудування» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

02-02-158М Дорощук, В. О. (2020) Методичні вказівки до практичних завдань з навчальної дисципліни «Організація перевезень небезпечних вантажів» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

02-02-159М Дорощук, В. О. (2020) Методичні вказівки до практичних завдань з навчальної дисципліни «Організація перевезень небезпечних вантажів» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

04-03-283 Древецький, В. В. and Данченков, Я. В. (2020) Методичні вказівки до виконання магістерських робіт для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньопрофесійною програмою «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» денної, заочної та дистанційної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-14-43 Дробко, Е. В. (2020) Методичні вказівки до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Організація та управління діяльністю інформаційних установ» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Управління інформаційними комунікаціями» спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-14-44 Дробко, Е. В. (2020) Методичні вказівки до самостійного вивчення навчальної дисципліни «Організація та управління діяльністю інформаційних установ» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньопрофесійною програмою «Управління інформаційними комунікаціями» спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

03-07-76М Жилка, І. С. and Гуменюк, І. С. and Подолець, П. М. and Руднєв, С. М. and Байцар-Артеменко, О. В. (2020) Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Рисунок, живопис, скульптура» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо- професійною програмою «Архітектура та містобудування» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» денної форми навчання. Частина 5. Декоративне рішення натюрморту на обмежену кількість кольорів. [Методичне забезпечення]

03-07-75М Жилка, І. С. and Гуменюк, І. С. and Подолець, П. М. and Руднєв, С. М. and Байцар-Артеменко, О. В. (2020) Методичні вказівки до практичних завдань з навчальної дисципліни «Рисунок, живопис, скульптура» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою 191 «Архітектура та містобудування» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» денної форми навчання. Частина 4. Рисунок гіпсової голови Гаттамелати. [Методичне забезпечення]

04-01-48 Жуковський, В. В. and Прищепа, О. В. and Рощенюк, А. М. and Ярощак, С. В. (2020) Методичні вказівки до курсової роботи з навчальної дисципліни «Програмування» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальностями 113 «Прикладна математика», 121 «Інженерія програмного забезпечення», 122 «Комп’ютерні науки» денної, заочної та дистанційної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-02-248 Залеський, І. І. (2020) Методичні вказівки для виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Техноекологія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними програмами «Екологія», «Технології захисту навколишнього середовища» спеціальностей 101 «Екологія», 183 «Технології захисту навколишнього середовища» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

05-02-249 Залеський, І. І. (2020) Методичні вказівки до практичних робіт з навчальної дисципліни «Збалансоване водокористування України (спецкурс)» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійними програмами «Екологія», «Технології захисту навколишнього середовища» спеціальностей 101 «Екологія», 183 «Технології захисту навколишнього середовища» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

05-02-206 Залеський, І. І. (2020) Методичні вказівки для виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Природоохоронні технології захисту гідросфери» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Технології захисту навколишнього середовища» спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-03-271М Заячківська, О. В. (2020) Методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни «Ціноутворення» та завдання до практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-03-270М Заячківська, О. В. (2020) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Ціноутворення» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-06-57 Заєць, В. В. and Семенюк, В. В. and Оксенюк, Р. Р. (2020) Методичні вказівки до практичних робіт із навчальної дисципліни «Технології підземної розробки корисних копалин» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Гірництво» спеціальності 184 «Гірництво» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-06-58 Заєць, В. В. and Семенюк, В. В. and Оксенюк, Р. Р. (2020) Методичні вказівки до практичних робіт із навчальної дисципліни «Технології підземної розробки корисних копалин» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Гірництво» спеціальності 184 «Гірництво» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-10-21 Зощук, В. О. (2020) Методичні вказівки до виконання практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Безпека життєдіяльності та цивільний захист» для для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними програмами спеціальностей 051 «Економіка (Економічна кібернетика)», 051 «Економіка (Бізнес аналітика та управління персоналом і економіка праці)», 292 «Міжнародні економічні відносини (Міжнародний бізнес)», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Економіка підприємства)», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Економіка туристичного, готельного та ресторанного бізнесу)», 281 «Публічне управління та адміністрування», 053 «Психологія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-10-63М Зощук, В. О. (2020) Методичні вказівки до виконання практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності та цивільний захист» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Інтернет речей» спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-10-59М Зощук, В. О. (2020) Методичні вказівки до виконання практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності та цивільний захист» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Інформаційні системи і технології» спеціальності 126 «Інформаційні системи і технології» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-10-28 Зощук, В. О. (2020) Методичні вказівки до виконання практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності та цивільний захист» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології», 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 123 «Комп’ютерна інженерія», 122 «Комп’ютерні науки», 113 «Прикладна математика» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-10-36 Зощук, В. О. (2020) Методичні вказівки до виконання практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Теорія катастроф» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Охорона праці» спеціальності 263 «Цивільна безпека» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

04-01-50 Зубик, Я. Я. and Мартинюк, П. М. (2020) Методичні вказівки для підготовки до кваліфікаційного іспиту для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Комп'ютерні науки та інформаційні технології» («Комп'ютерні науки») спеціальності 122 "Комп'ютерні науки та інформаційні технології"of ("Комп'ютерні науки") денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-02-252 Зубілевич, С. Я. (2020) Методичні вказівки та завдання до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Інтегрована звітність» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-02-280 Зубілевич, С. Я. (2020) Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Міжнародні стандарти фінансової звітності» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-02-251 Зубілевич, С. Я. (2020) Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Інтегрована звітність» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-02-270 Зубілевич, С. Я. (2020) Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Обліково-аналітичне забезпечення управління ризиками» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-02-291М Зінкевич, О. В. (2020) Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Облік і звітність підприємств» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-05-37 Карпович, І. М. and Гладка, О. М. (2020) Методичні вказівки до лабораторних занять та самостійного вивчення навчальної дисципліни «Математична логіка та теорія алгоритмів» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Інформаційні системи та технології» спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

04-05-36 Карпович, І. М. and Гладка, О. М. and Шевченко, І. М. (2020) Методичні вказівки та робоча програма переддипломної практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Інформаційні системи та технології» спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-12-126 Качан, О. І. (2020) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Міжнародна економічна діяльність України» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Міжнародний бізнес» спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-01-258М Качан, О. І. (2020) Методичні вказівки Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Міжнародна логістика» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Міжнародний бізнес» спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» для денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

03-06-116 Квартенко, О. М. (2020) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Якісні показники природних та стічних вод» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Водопостачання і водовідведення» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-06-115 Квартенко, О. М. (2020) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Обладнання та експлуатація систем водопостачання і водовідведення» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Водопостачання і водовідведення» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-06-119М Квартенко, О. М. (2020) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Водопостачання промислових підприємств» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Водопостачання і водовідведення» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-06-107 Квартенко, О. М. and Литвиненко, Л. Л. (2020) Методичні вказівки до виконання фахового курсового проекту з навчальної дисципліни «Водопостачання промислових підприємств» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Водопостачання і водовідведення» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-06-102 Квартенко, О. М. and Романенко, Т. В. (2020) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Якісні показники природних та стічних вод» (розділ «Природні води») для здобувачів вищої освіти першого бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Водопостачання та водовідведення» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

03-06-106 Квартенко, О. М. and Романенко, Т. В. (2020) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Якісні показники природних та стічних вод» (розділ «Стічні води») для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Водопостачання та водовідведення» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

04-03-282 Клепач, М. І. and Клепач, М. М. (2020) Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Окремі питання теорії автоматичного управління технічних засобів автоматизації» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня ться за освітньо-професійною програмою «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-03-302М Клепач, М. І. and Клепач, М. М. and Христюк, А. О. (2020) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Об’єкти автоматизації галузей» (для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-12-31 Клець, М. В. (2020) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Міжнародна інтеграція» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Міжнародний бізнес» спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-12-100М Клець, М. В. (2020) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Міжнародна економіка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Міжнародний бізнес» спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

05-02-244 Клименко, Л. В. (2020) Методичні вказівки до виконання педагогічної практики для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Екологія» спеціальності 101 «Екологія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-02-246 Клименко, М. О. and Буднік, З. М. and Клименко, Л. В. (2020) Методичні вказівки до проходження переддипломної практики для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Технологія захисту навколишнього середовища» спеціальності 183 «Технологія захисту навколишнього середовища» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-02-241 Клименко, М. О. and Бєдункова, О. О. and Ліхо, О. А. and Вознюк, Н. М. and Стецюк, Л. М. (2020) Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Стійкі органічні забруднювачі в агросфері" для здобувачів вищої освіти третього (phD) рівня за освітньо-науковою програмою «Агрономія» спеціальності 201 «Агрономія» галузі знань 20 "Аграрні науки та продовольство" денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-02-242 Клименко, М. О. and Бєдункова, О. О. and Ліхо, О. А. and Прищепа, А. М. (2020) Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Стандартизація та сертифікація в агросфері" для здобувачів вищої освіти третього (phD) рівня за освітньо-науковою програмою «Агрономія» спеціальності 201 «Агрономія» галузі знань 20 "Аграрні науки та продовольство" денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-02-311М Клименко, М. О. and Каськів, М. В. (2020) Методичні вказівки для виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Біотехнології» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Екологія» спеціальності 101 «Екологія», за освітньо-професійною програмою «Технології захисту навколишнього середовища» спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-02-305М Клименко, М. О. and Клименко, Л. В. and Брежицька, О. А. (2020) Методичні вказівки для самостійного вивчення навчальної дисципліни «Стратегія сталого розвитку» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Екологія» спеціальності 101 «Екологія», за освітньо-професійною програмою «Технології захисту навколишнього середовища» спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» та за освітньо- професійною програмою «Лісове господарство» спеціальності 205 «Лісове господарство» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-02-243 Клименко, М. О. and Клименко, Л. В. and Брежицька, О. А. (2020) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Стратегія сталого розвитку» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Екологія», «Технологія захисту навколишнього середовища» спеціальності 101 «Екологія»,183 «Технологія захисту навколишнього середовища» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-01-45 Клімов, С. В. (2020) Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Вивчення конструкції та принципу роботи сенсорів газу на прикладі газоаналізатора ГЛ-1122» з навчальної дисципліни «Сенсори і виконавчі елементи» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Інтернет речей» спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

04-01-46 Клімов, С. В. (2020) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Сенсори і виконавчі елементи» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Інтернет речей» спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-07-172М Коберська, Т. А. and Сарнавська, О. В. (2020) Методичні вказівки та плани семінарських занять з навчальної дисципліни «Традиційна культура українців» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними програмами «Міжнародні культурні зв’язки та міжкультурні комунікації», «Креативна та цифрова культура» спеціальності 034 «Культурологія» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

03-06-114 Ковальчук, В. А. (2020) Методичні вказівки до виконання курсового проекту, практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Водовідведення (очистка стічних вод)» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» (водопостачання та водовідведення) всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-06-118М Ковальчук, В. А. (2020) Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Інтенсифікація і реконструкція систем водовідведення» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Водопостачання та водовідведення» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-08-141 Кожушко, Л. Ф. and Захарова, Д. С. (2020) Методичні вказівки до самостійного вивчення навчальної дисципліни «Управління командою проекту» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньопрофесійною програмою «Управління проектами» спеціальності 073 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-08-140 Кожушко, Л. Ф. and Захарова, Д. С. and Мандзюк, О. М. (2020) Методичні вказівки до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Управління командою проекту» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Управління проектами» спеціальності 073 «Менеджмент» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-08-16 Кожушко, Л. Ф. and Костюкевич, Р. М. (2020) Методичні вказівки до виконання дипломного проєкту для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Управління проектами» спеціальності 073 «Менеджмент» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-05-120 Козяр, М. М. and Парфенюк, О. В. (2020) Методичні вказівки до лабораторної роботи зі спецкурсу «Моделювання технічних об’єктів засобами чотиривимірної графіки у SolidWorks» на тему «Упорний вузол вала зі сферичним підшипником та зірочкою» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними програмами «Галузеве машинобудування», «Автомобільний транспорт» спеціальностей 133 «Галузеве машинобудування», 274 «Автомобільний транспорт» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

02-05-131M Козяр, М. М. and Сасюк, З. К. and Парфенюк, О. В. (2020) Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи з навчальних дисциплін «Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка» та «Інженерна та комп’ютерна графіка» на тему «Моделювання корпусної деталі засобами САПР» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної форми навчання за освітніми програмами спеціальностей 133 «Галузеве машинобудування», 274 «Автомобільний транспорт» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

02-05-130 Кондратюк, О. М. (2020) Методичні вказівки до виконання графічних робіт з навчальної дисципліни «Нарисна геометрія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Галузеве машинобудування» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» денної і заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-03-265 Кондрацька, Н. М. (2020) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до комплексного державного екзамену за фахом для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-03-258 Кондрацька, Н. М. (2020) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Ринок фінансових послуг» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-03-263 Кондрацька, Н. М. (2020) Методичні вказівки з виробничої і переддипломної практики для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-03-282М Кондрацька, Н. М. and Ляхович, О. О. (2020) Методичні вказівки до проходження тренінгу з трейдингу для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-14-82 Корбутяк, В. І. and Маланчук, Л. О. and Цецик, Я. П. (2020) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Аналітико-синтетична переробка інформації» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Управління інформаційними комунікаціями» спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-14-63 Корбутяк, В. І. and Маланчук, Л. О. and Цецик, Я. П. (2020) Методичні вказівки до виконання практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Архівна справа» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» НУВГП денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-14-62 Корбутяк, В. І. and Цецик, Я. П. (2020) Методичні вказівки до виконання практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Історія української журналістики» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Журналістика та соціальні комунікації» спеціальності 061 «Журналістика» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

03-01-118М Корнійчук, О. І. and Макаренко, Р. М. (2020) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Autocad – основи проектування» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

02-06-61М Корнієнко, В. Я. and Бортник, П. П. and Семенюк, В. В. and Кучерук, М. О. (2020) Методичні вказівки до практичних робіт із навчальної дисципліни «Технології відкритої розробки корисних копалин» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Гірництво» спеціальності 184 «Гірництво» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-06-62М Корнієнко, В. Я. and Бортник, П. П. and Семенюк, В. В. and Кучерук, М. О. (2020) Методичні вказівки до практичних робіт із навчальної дисципліни «Технології відкритої розробки корисних копалин» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Гірництво» спеціальності 184 «Гірництво» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-06-69М Корнієнко, В. Я. and Васильчук, О. Ю. and Оксенюк, Р. Р. (2020) Методичні вказівки до лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Транспортні системи гірничих підприємств» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними програмами спеціальності 184 «Гірництво» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

05-08-100 Коротун, С. І. and Скорина, Т. М. (2020) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Вступ до фаху» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Готельно-ресторанна справа» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-08-104 Коротун, С. І. and Яковишина, М. С. (2020) Методичні вказівки до виконання практичних робіт та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Екскурсійна діяльність» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Туризм» спеціальності 242 «Туризм» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-08-105 Коротун, С. І. and Яковишина, М. С. (2020) Методичні вказівки для проходження виробничої (технологічної) практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Туризм» спеціальності 242 «Туризм» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

05-08-99 Коротун, С. І. and Яковишина, М. С. (2020) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Природні ресурси України» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Туризм» спеціальності 242 «Туризм» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-08-96 Коротун, С. І. and Яковишина, М. С. (2020) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Економічна та соціальна географія України» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Туризм» спеціальності 242 «Туризм» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-08-97 Коротун, С. І. and Яковишина, М. С. (2020) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Економічна та соціальна географія України» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Туризм» спеціальності 242 «Туризм» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-08-98 Коротун, С. І. and Яковишина, М. С. (2020) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Природні ресурси України» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Туризм» спеціальності 242 «Туризм» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-08-90 Коротун, С. І. and Яковишина, М. С. (2020) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Географія та економіка міжнародного туризму» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньопрофесійними програмами «Туризм», «Готельно-ресторана справа» спеціальностей 242 «Туризм» та 241 «Готельно-ресторанна справа» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-06-74 Корчик, Н. М. and Мисіна, О. І. (2020) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Харчова хімія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Готельно-ресторанна справа» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-05-77 Костюкевич, А. М. (2020) Методичні рекомендації до практичної підготовки для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 3 курсу за спеціальністю 051 «Економіка» освітньо-професійної програми «Бізнес-аналітика». [Методичне забезпечення]

06-05-78 Костюкевич, А. М. and Самолюк, Н. М. (2020) Методичні рекомендації до практичної підготовки для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня (3 курсу) за освітньо-професійною програмою «Управління персоналом і економіка праці» спеціальності 051 «Економіка» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

03-06-122М Косінов, В. П. (2020) Методичні вказівки до курсової роботи «Водозабірні споруди» з навчальної дисципліни «Водопостачання (водозабірні споруди)» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Водопостачання та водовідведення» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

01-06-49М Кочмарський, В. З. (2020) Методичні вказівки до вивчення курсу «Методи термодинамічного аналізу систем і установок» Ч.1. «Перше і друге начала термодинаміки та поняття ексергії» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Теплоенергетика» спеціальності 144 «Теплоенергетика» усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-202М Кочубей, А. В. (2020) Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення з навчальної дисципліни «Методика науково-педагогічних досліджень» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-160 Кочубей, А. В. (2020) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень у галузі» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Психологія» спеціальності 053 «Психологія» денної і заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

03-02-402 Кравченко, В. С. and Кравченко, Н. В. (2020) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Інженерне обладнання будівель» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньопрофесійною програмою «Архітектура та містобудування» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

03-02-400 Кравченко, Н. В. and Кравченко, В. С. (2020) Методичні вказівки до практичних занять та виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Інженерне обладнання будівель» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-02-401 Кравченко, Н. В. and Кравченко, В. С. (2020) Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Теплогазопостачання та вентиляція» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського рівня) за освітньопрофесійною програмою «Теплогазопостачання і вентиляція» 192 «Будівництво та цивільна інженерія» всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-01-185 Красовська, Ю. В. (2020) Методичні вказівки з вивчення навчальної дисципліни «Підприємницькі ризики» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-01-173 Красовська, Ю. В. (2020) Методичні вказівки з вивчення навчальної дисципліни «Економічна статистика» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-01-233 Красовська, Ю. В. (2020) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з начальної дисципліни «Планування і контроль на підприємстві» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної та заочної форм навчання (у т.ч. інтегрованої форми навчання). [Методичне забезпечення]

02-02-157М Кристопчук, М. Є. and Хітров, І. О. (2020) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Надійність машин» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-02-148 Кристопчук, М. Є. and Хітров, І. О. (2020) Методичні вказівки до практичних робіт з навчальної дисципліни «Надійність і ремонт машин та обладнання» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Агроінженерія» спеціальності 208 «Агроінженерія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-02-154М Кристопчук, М. Є. and Хітров, І. О. and Сорока, В. С. and Макарічев, О. В. and Пашкевич, С. М. (2020) Методичні вказівки до виконання випускної кваліфікаційної роботи для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» галузі знань 27 «Транспорт» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

08-01-23 Крук, І. М. and Гірак, А. М. and Зарічанська, Л. О. and Гамма, Т. В. (2020) Методичні вказівки до лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Часткові методики адаптивної фізичної культури» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Фізична терапія, ерготерапія» спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

08-02-41 Крук, І. М. and Ніколенко, О. І. and Гамма, Т. В. and Зарічанська, Л. О. (2020) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Фізична терапія та ерготерапія в травматології та ортопедії» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньопрофесійною програмою «Фізична терапія, ерготерапія» спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

08-02-55 Крук, І. М. and Ніколенко, О. І. and Гамма, Т. В. and Зарічанська, Л. О. (2020) Методичні вказівки до лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Фізична реабілітація в травматології та ортопедії» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньопрофесійною програмою «Фізична терапія, ерготерапія» спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-09-54М Крутько, Т. В. (2020) Методичні рекомендації та навчальні завдання для практичних занять з вибіркової дисципліни «Розмовний курс англійської мови (рівень В1)» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-09-53М Крутько, Т. В. (2020) Методичні рекомендації та навчальні завдання для практичних занять з вибіркової дисципліни «Англійська мова (рівень В2)» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-03-078М Кузло, М. Т. (2020) Методичні рекомендації до виконання магістерської роботи для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Автомобільні дороги і аеродроми» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-01-206 Кузнєцова, Т. В. and Петрук, І. Р. and Петрук, В. А. (2020) Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Статистика» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня заочної форми навчання галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини» (у т.ч. зі скороченим терміном навчання). [Методичне забезпечення]

04-03-265М Кулик, Н. І. (2020) Методичні вказівки до виконання практичних занять з навчальної дисципліни «Електротехніка та електроніка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Комп’ютерна інженерія» спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

04-03-292 Кулик, Н. І. (2020) Методичні вказівки до виробничої практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

04-03-266 Кулик, Н. І. (2020) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Дизайн систем освітлення» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою програмою «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-03-261М Кулик, Н. І. and Аврука, І. С. (2020) Методичні вказівки до навчально-технологічної практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними програмами «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» та «Smart-енергетика та електромобільність» спеціальності 144 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-05-64М Кундрат, М. М. (2020) Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи і лабораторних занять з навчальної дисципліни «Інформатика та комп’ютерна техніка» (ЕТ MS Excel, матричні операції, програма «Пошук розв’язку») для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійних програм спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-05-63М Кундрат, М. М. (2020) Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи і лабораторних занять з навчальної дисципліни «Інформатика та комп’ютерна техніка» (ЕТ MS Excel, побудова діаграм, функція «Підбір параметра») для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійних програм спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-05-66М Кундрат, М. М. (2020) Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи і лабораторних занять з навчальної дисципліни «Інформатика та комп’ютерна техніка» (Система MathCAD. Матричні операції. Системи рівнянь) для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійних програм спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-05-65М Кундрат, М. М. (2020) Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи і лабораторних занять з навчальної дисципліни «Інформатика та комп’ютерна техніка» (Система MathCAD. Ранжовані змінні. Графіки функцій. Дослідження та обчислення коренів рівняння) для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійних програм спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-09-51М Купчик, Л. Є. (2020) Методичні рекомендації та навчальні завдання для практичних занять і самостійної роботи з вибіркової дисципліни «Комунікативний курс англійської мови В1/В2» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-09-48 Купчик, Л. Є. and Літвінчук, А. Т. (2020) Методичні рекомендації та навчальні завдання для практичних занять з навчальної дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми «Право» спеціальності «Право». [Методичне забезпечення]

03-10-42 Кусковець, С. Л. (2020) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Цивільна безпека об’єктів та територій» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Охорона праці» спеціальності 263 «Цивільна безпека» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-10-29 Кусковець, С. Л. (2020) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Державне управління охороною праці» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Охорона праці» спеціальності 263 «Цивільна безпека» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-10-54 Кусковець, С. Л. and Кухнюк, О. М. (2020) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Безпека в лісовій та деревообробній галузі» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Охорона праці» спеціальності 263 «Цивільна безпека» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-10-13М Кухнюк, О. М. (2020) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Безпечна експлуатація будівель і споруд» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Охорона праці» спеціальності 263 «Цивільна безпека» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

03-10-57М Кухнюк, О. М. and Кусковець, С. Л. and Шаталов, О. С. (2020) Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної (дипломної) роботи для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Охорона праці» спеціальності 263 «Цивільна безпека» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-01-215 Кушнір, Н. Б. and Адамчук, Т. Л. (2020) Методичні вказівки до проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Економічний аналіз» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними програмами «Економіка підприємства», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Економіка туристичного, готельного та ресторанного бізнесу» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної та заочної форм навчання (в т.ч. зі скороченим терміном навчання). [Методичне забезпечення]

06-01-217 Кушнір, Н. Б. and Адамчук, Т. Л. (2020) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Економічний аналіз» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними програмами «Економіка підприємства», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Економіка туристичного, готельного та ресторанного бізнесу» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної та заочної форм навчання (у т.ч. зі скороченим терміном навчання). [Методичне забезпечення]

06-01-214 Кушнір, Н. Б. and Адамчук, Т. Л. and Левун, О. І. (2020) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Економічний аналіз» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними програмами «Економіка підприємства», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Економіка туристичного, готельного та ресторанного бізнесу» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної та заочної форм навчання (в т.ч. зі скороченим терміном навчання). [Методичне забезпечення]

06-01-144 Кушнір, Н. Б. and Гарнага, О. М. and Горбачук, Ю. А. (2020) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «ЕКОНОМІЧНА ДІАГНОСТИКА» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Економіка підприємства» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

04-02-46М Кушнір, О. О. and Кушнір, В. П. (2020) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Математична статистика. Математичні методи в психології» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо- професійною програмою «Психологія» спеціальності 053 «Психологія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-08-85 Кушнірук, Ю. С. (2020) Методичні вказівки до виконання практичних та самостійних робіт з навчальної дисципліни «Санаторно-курортна справа» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Готельно-ресторана справа» спеціальності 241 «Готельно-ресторана справа» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-08-106 Кушнірук, Ю. С. (2020) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Рекреаційна географія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Туризм» спеціальності 242 «Туризм» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-08-107 Кушнірук, Ю. С. (2020) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Рекреалогія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Туризм» спеціальності 242 «Туризм» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-08-102 Кушнірук, Ю. С. and Романів, А. С. (2020) Методичні вказівки до проходження переддипломної практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньопрофесійною програмою «Туризм» спеціальності 242 «Туризм» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

05-08-103 Кушнірук, Ю. С. and Романів, А. С. and Скорина, Т. М. (2020) Методичні вказівки до проходження навчальної практики «Вступ до фаху» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Готельно-ресторанна справа» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

03-02-406М Кізєєв, М. Д. (2020) Методичні вказівки з другої виробничої практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» («Теплогазопостачання і вентиляція») денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

03-02-405М Кізєєв, М. Д. (2020) Методичні вказівки з першої виробничої практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» («Теплогазопостачання і вентиляція») денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

03-02-404М Кізєєв, М. Д. and Новицька, О. С. and Проценко, С. Б. (2020) Методичні вказівки до проведення науково-дослідної практики для здобувачів вищої освіти (ЗВО) другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою (ОПП) «Теплогазопостачання і вентиляція» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

05-06-57 Лебедь, О. О. and Гаращенко, В. І. and Гульчук, В. А. and Мислінчук, В. О. (2020) Методичні вказівки до виконання практичних робіт із навчальної дисципліни «Фізика з основами інформаційних систем» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Геодезія та землеустрій» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-06-58 Лебедь, О. О. and Гаращенко, В. І. and Рудик, Б. П. and Мислінчук, В. О. (2020) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із навчальної дисципліни «Основи радіаційної фізики» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-02-284 Левицька, С. О. (2020) Методичні вказівки до самостійного вивчення навчальної дисципліни «Investment resources: classification, valuation, accounting/ Інвестиційні ресурси: класифікація, оцінка, бухгалтерський облік» (англійська мова викладання) для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей ННІЕМ усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-02-287 Левицька, С. О. and Бондарєва, Т. Г. (2020) Методичні вказівки та завдання до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Фінансовий контроль суб’єктів державного та підприємницького сектору економіки» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньопрофесійною програмою «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-12-125 Лось, З. В. (2020) Методичні вказівки до виконання курсової роботи із навчальної дисципліни «Економіка зарубіжних країн» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Міжнародний бізнес» спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-01-481 Лук’янчук, О. П. (2020) Методичні вказівки для лабораторних робіт з навчальної дисципліни «САПР технологічних процесів» (підготовка керуючих програм) для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Галузеве машинобудування» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-01-480 Лук’янчук, О. П. (2020) Методичні вказівки для лабораторних робіт з навчальної дисципліни «САПР технологічних процесів» (розкрій листових матеріалів) для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Галузеве машинобудування» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-01-479 Лук’янчук, О. П. (2020) Методичні вказівки для самостійної роботи та самостійного вивчення навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Галузеве машинобудування» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-02-247М Ліхо, О. А. (2020) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Антропогенний вплив на басейни річок» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою за освітньо-професійною програмою «Екологія» спеціальності 101 «Екологія» та за освітньо-професійною програмою «Технології захисту навколишнього середовища» спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-02-229М Ліхо, О. А. (2020) Методичні вказівки до самостійного вивчення навчальної дисципліни «Антропогенний вплив на басейни річок» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Екологія» спеціальності 101 «Екологія» та за освітньо-професійною програмою «Технології захисту навколишнього середовища» спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-05-97 Ліщинський, А. Г. (2020) Методичні вказівки до проведення виробничої практики для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійними програмами «Землеустрій та кадастр», «Геоінформаційні системи і технології» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

05-05-75 Ліщинський, А. Г. and Кахнич, П. Ф. and Ніколайчук, К. М. and Стахів, Я. А. (2020) Методичні вказівки до практичних занять із навчальної дисципліни «Оцінка та управління нерухомістю» (Змістовий модуль 2. Управління об’єктами нерухомості) для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Геодезія та землеустрій» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-05-74 Ліщинський, А. Г. and Ніколайчук, К. М. and Стахів, Я. А. (2020) Методичні вказівки до практичних занять із навчальної дисципліни «Оцінка та управління нерухомістю» (Змістовий модуль 1. Сутність та оцінка нерухомості) для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Геодезія та землеустрій» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-05-94М Ліщинський, А. Г. and Шульган, Р. Б. and Корбутяк, В. М. and Лагоднюк, О. А. and Лагоднюк, А. М. and Янчук, О. Є. (2020) Методичні вказівки до підготовки кваліфікаційних випускових робіт для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійними програмами «Землеустрій та кадастр», «Геоінформаційні системи і технології» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-03-269 Маланчук, Є. З. and Христюк, А. О. (2020) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Історія науки і техніки» (для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-03-268 Маланчук, Є. З. and Христюк, А. О. (2020) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Історія науки і техніки в галузі» (для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-06-56 Маланчук, З. Р. and Васильчук, О. Ю. and Семенюк, В. В. and Кучерук, М. О. (2020) Методичні вказівки до практичних робіт із навчальної дисципліни «Спеціальні технології видобутку корисних копалин» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Гірництво» спеціальності 184 «Гірництво» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-06-65 Маланчук, З. Р. and Корнієнко, В. Я. and Заєць, В. В. and Васильчук, О. Ю. and Бортник, П. П. and Цвєрчкова, М. М. (2020) Методичні вказівки до науково-дослідної практики для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за за освітньо-професійною програмою «Гірництво» спеціальності 184 «Гірництво» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

02-06-66 Маланчук, З. Р. and Корнієнко, В. Я. and Чухарєв, С. М. and Бортник, П. П. and Цвєрчкова, М. М. and Кучерук, М. О. (2020) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з навчальної дисципліни «Спеціальні технології видобутку корисних копалин» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за за освітньо-професійною програмою «Гірництво» спеціальності 184 «Гірництво» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-14-81 Маланчук, Л. О. and Корбутяк, В. І. and Цецик, Я. П. (2020) Методичні вказівки для практичних робіт та виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Документознавство» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-14-89М Маланчук, Л. О. and Тихончук, Л. Х. and Цецик, Я. П. (2020) Методичні вказівки для практичних робіт та виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Архівознавство в публічних організаціях» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) за освітньо-професійною програмою «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-10-35 Малевич, Л. Д. and Дзюба, М. М. (2020) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня всіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-10-37 Малевич, Л. Д. and Шийка, С. В (2020) Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальності 053 «Психологія» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-10-36 Малевич, Л. Д. and Шийка, С. В (2020) Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-13-181 Мальчик, М. В. and Гонтаренко, Н. А. and Толчанова, З. О. (2020) Методичні вказівки до організації і проведення виробничої (економічної) практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-13-180 Мальчик, М. В. and Гонтаренко, Н. А. and Толчанова, З. О. (2020) Методичні вказівки до організації і проведення навчальної практики з фаху для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-13-175 Мальчик, М. В. and Коваль, С. І. (2020) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Маркетинг» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Маркетинг» спеціальності «Маркетинг» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-13-174 Мальчик, М. В. and Коваль, С. І. (2020) Методичні вказівки до виконання практичних занять з навчальної дисципліни «Маркетинг» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньопрофесійною програмою «Маркетинг» спеціальності «Маркетинг» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-13-173 Мальчик, М. В. and Коваль, С. І. (2020) Методичні вказівки до самостійного вивчення навчальної дисципліни «Маркетинг» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Маркетинг» спеціальності «Маркетинг» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-13-200 Мальчик, М. В. and Коваль, С. І. (2020) Методичні вказівки до виконання практичних занять з навчальної дисципліни «Комплексний кваліфікаційний тренінг» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-13-188 Мальчик, М. В. and Мартинюк, О. В. (2020) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Бізнес-комунікації» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-13-187 Мальчик, М. В. and Мартинюк, О. В. (2020) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Креативний маркетинг» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньопрофесійною програмою «Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-13-164 Мальчик, М. В. and Мартинюк, О. В. (2020) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Маркетинговий аналіз» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньопрофесійною програмою «Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-13-163 Мальчик, М. В. and Мартинюк, О. В. (2020) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Маркетинг закупівель» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньопрофесійною програмою «Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-13-147 Мальчик, М. В. and Мартинюк, О. В. (2020) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Екологічний маркетинг» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньопрофесійною програмою «Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-13-38М Мальчик, М. В. and Мартинюк, О. В. and Попко, О. В. (2020) Методичні вказівки до організації і проведення виробничої організаційно-управлінської практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-13-198 Мальчик, М. В. and Оплачко, І. О. (2020) Методичні вказівки до виконання практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Рекламний креатив» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-13-197 Мальчик, М. В. and Оплачко, І. О. (2020) Методичні вказівки до виконання практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Публічні закупівлі через систему Prozorro» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-13-199 Мальчик, М. В. and Попко, О. В. and Толчанова, З. О. and Гонтаренко, Н. А. and Мартинюк, О. В. (2020) Методичні вказівки щодо підготовки до атестаційного екзамену для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-13-183 Мальчик, М. В. and Толчанова, З. О. and Попко, О. В. and Гонтаренко, Н. А. and Мартинюк, О. В. (2020) Методичні рекомендації до виконання та захисту кваліфікаційних бакалаврських робіт для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

03-06-104 Мартинов, С. Ю. (2020) Методичні вказівки з першої виробничої практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Водопостачання та водовідведення» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

03-06-110 Мартинов, С. Ю. (2020) Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Міські інженерні мережі» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними програмами спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» (водопостачання та водовідведення) всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-06-109 Мартинов, С. Ю. (2020) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Водопостачання (водоочисні споруди)» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними програмами спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» (водопостачання та водовідведення) всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-06-111 Мартинов, С. Ю. (2020) Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Водопостачання та водовідведення» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-06-105 Мартинов, С. Ю. and Квартенко, О. М. (2020) Методичні вказівки до проведення науково-дослідної практики для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Водопостачання та водовідведення» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

03-06-103 Мартинов, С. Ю. and Орлова, А. М. (2020) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Водопостачання (водоочисні споруди)» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Водопостачання та водовідведення» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-06-112 Мартинов, С. Ю. and Трач, Ю. П. (2020) Методичні вказівки з другої виробничої практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними програмами спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» (водопостачання та водовідведення) денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

03-06-117 Мартинов, С. Ю. and Шадура, В. О. and Квартенко, О. М. (2020) Методичні вказівки до державного екзамену для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Водопостачання і водовідведення» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» («Водопостачання та водовідведення») всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-13-179 Мартинюк, О. В. and Попко, О. В. (2020) Методичні вказівки до самостійного вивчення навчальної дисципліни «Маркетингове ціноутворення» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-13-178 Мартинюк, О. В. and Попко, О. В. (2020) Методичні вказівки до виконання практичних занять з навчальної дисципліни «Маркетингове ціноутворення» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

07-02-78M Матвійчук, А. В. (2020) Методичні вказівки до практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Адміністративне судочинство» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Право» спеціальності 081 «Право» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-02-79M Матвійчук, А. В. (2020) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Організація судових та правоохоронних органів» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Право» спеціальності 081 «Право» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-02-80M Матвійчук, А. В. (2020) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Організація судових та правоохоронних органів України» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Право» спеціальності 081 «Право» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

04-03-287 Матус, С. К. and Реут, Д. Т. (2020) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Метрологія, технологічні вимірювання та прилади» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології» за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-03-257 Мельник, Л. В. and Ляхович, О. О. and Котик, О. В. (2020) Методичні вказівки до виконання практичних завдань та самостійної роботи із навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-03-246 Мельник, Л. В. and Ляхович, О. О. and Котик, О. В. (2020) Методичні вказівки до виконання практичних завдань та самостійної роботи із навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент у сфері фінансово-економічної безпеки» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Управління фінансово-економічною безпекою» спеціальності 073 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-03-268 Мельник, Л. В. and Мельник, Л. М. (2020) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Банківський менеджмент» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-03-269 Мельник, Л. В. and Мельник, Л. М. and Котик, О. В. (2020) Методичні вказівки для проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Банківський менеджмент» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-07-173М Мельничук, М. С. (2020) Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення навчальної дисципліни «Релігієзнавство» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними програмами «Міжнародні культурні зв'язки та міжкультурні комунікації», «Креативна та цифрова культура» спеціальності 031 «Релігієзнавство» та 034 «Культурологія» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-07-170 Мельничук, М. С. (2020) Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення навчальної дисципліни «Сакральне мистецтво» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмами «Міжнародні культурні зв'язки та міжкультурні комунікації», «Креативна та цифрова культура» спеціальності 031 «Релігієзнавство» та 034 «Культурологія» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-05-24М Мельничук, Ю. І. (2020) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «ОСНОВИ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-05-14 Мельничук, Ю. І. (2020) Методичні вказівки до практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Інформаційне право» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Право» спеціальності 081 «Право» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-05-15 Мельничук, Ю. І. (2020) Методичні вказівки до практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Медіація в Україні» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Право» спеціальності 081 «Право» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-05-17 Мельничук, Ю. І. (2020) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Філософія права» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Право» спеціальності 081 «Право» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-05-16 Мельничук, Ю. І. (2020) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «ФІЛОСОФІЯ ПРАВА» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Правоохоронна діяльність» спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-05-19 Мельничук, Ю. І. and Водоп’ян, Т. В. (2020) Методичні вказівки до практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Медіація в кримінальному процесі» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Правоохоронна діяльність» спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-05-20 Мельничук, Ю. І. and Водоп’ян, Т. В. (2020) Методичні вказівки до практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Альтернативні способи вирішення правових конфліктів» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Правоохоронна діяльність» спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

05-06-56 Мисіна, О. І. (2020) Тестові завдання поточного контролю знань з навчальної дисципліни «Хімія (фізична та колоїдна)» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського рівня) за освітньо-професійною програмою «Агрономія» спеціальності 201 «Агрономія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-06-53 Мисіна, О. І. and Буденкова, Н. М. (2020) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Хімія (фізична та колоїдна)» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського рівня) за освітньо-професійною програмою «Агрономія» спеціальності 201 «Агрономія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-06-54 Мисіна, О. І. and Буденкова, Н. М. (2020) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Хімія (фізична та колоїдна)» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського рівня) за освітньо-професійною програмою «Агрономія» спеціальності 201 «Агрономія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-06-80М Мисіна, О. І. and Яцков, М. В. and Беседюк, В. Ю. (2020) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Хімія (загальна та неорганічна)» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського рівня) за освітньо-професійною програмою «Агрономія» спеціальності 201 «Агрономія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-08-56М Михайлишин, О. Л. and Лушнікова, Н. В. (2020) Методичні вказівки до виконання курсового проєкту «Переддипломний проєкт» з навчальної дисципліни «Архітектурне проектування (концептуальне)» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Архітектура та містобудування» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

03-08-45 Михайлишин, О. Л. and Ричков, П. А. (2020) Методичні вказівки до виконання атестаційної магістерської роботи для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Архітектура та містобудування» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

03-08-46 Михайлишин, О. Л. and Ричков, П. А. (2020) Методичні вказівки до виконання бакалаврської кваліфікаційної (дипломної) роботи для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Архітектура та містобудування» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

05-02-222 Михальчук, М. А. and Буднік, З. М. and Григор’єва, Н. А. (2020) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Екологічний контролінг, гігієна і санітарія в галузі» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Сфера обслуговування» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-08-144 Мороз, Е. Г. (2020) Методичні вказівки до виконання практичних завдань та самостійної роботи із навчальної дисципліни «Дослідження галузі та ринків» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньопрофесійною програмою «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-08-81 Мороз, Е. Г. and Щербакова, А. С. (2020) Методичні вказівки до виконання практичних з навчальної дисципліни «Аналіз господарської діяльності підприємства» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-03-94М Морозов, Ю. В. (2020) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Трактори і автомобілі» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Агроінженерія» спеціальності 208 «Агроінженерія» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

02-03-101М Морозов, Ю. В. and Глінчук, В. М. and Морозюк, С. В. (2020) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Технологічне обладнання для обслуговування і ремонту автомобілів» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Автомобільний транспорт» спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

05-05-102М Мошинський, В. С. and Люсак, А. В. and Шульган, Р. Б. and Корбутяк, В. М. (2020) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «ГІС в задачах моніторингу» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Геоінформаційні системи і технології» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-02-264 Міклуха, О. Л. (2020) Методичні вказівки та завдання до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Аналіз фінансової безпеки підприємства» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування». [Методичне забезпечення]

04-01-40 Мічута, О. Р. and Гладун, Л. В. (2020) Методичні вказівки до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Комп’ютерна дискретна математика» (Частина 2) для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення (Інтернет речей)» спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення (Інтернет речей)» та освітньо-професійною програмою «Комп'ютерні науки» спеціальності 122 «Комп'ютерні науки» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

07-02-75 Мішук, І. В. (2020) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Адміністративна діяльність правоохоронних органів» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Правоохоронна діяльність» спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

07-01-85 Міщук, І. В. and Пасічнюк, В. Б. (2020) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Трудове законодавство» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо- професійною програмою «Право» спеціальності 081 «Право» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-01-87 Міщук, І. В. and Пасічнюк, В. Б. (2020) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Адміністративне право» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Право» спеціальності 081 «Право» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

07-01-82 Міщук, І. В. and Пасічнюк, В. Б. (2020) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Трудове право» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Право» спеціальності 081 «Право» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-05-80 Міщук, Г. Ю. and Юрчик, Г. М. and Мазур, Н. О. and Самолюк, Н. М. (2020) Методичні рекомендації для підготовки до кваліфікаційного екзамену для здобувачів першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Управління персоналом і економіка праці» спеціальності 051 «Економіка» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

08-02-64М Нагорна, О. Б. (2020) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Ерготерапія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Фізична терапія, ерготерапія» спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

08-02-62М Нагорна, О. Б. (2020) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Основи фізичної терапії» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Фізична терапія, ерготерапія» спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

08-02-63М Нагорна, О. Б. (2020) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Фізична терапія в хірургії» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Фізична терапія, ерготерапія» спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-07-171М Наконечна, О. П. (2020) Методичні вказівки та плани семінарських занять з навчальної дисципліни «Українська філософія: історія і сучасність» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними програмами «Міжнародні культурні зв’язки та міжкультурні комунікації», «Креативна та цифрова культура» спеціальностей 034 «Культурологія», 031 «Релігієзнавство» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

02-01-505 Налобіна, О. О. (2020) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Машиновикористання в тваринництві» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньопрофесійною програмою «Агроінженерія» спеціальності 208 «Агроінженерія» всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-01-504 Налобіна, О. О. (2020) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з навчальної дисципліни «Машиновикористання в тваринництві» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Агроінженерія» спеціальності 208 «Агроінженерія» всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-01-507 Налобіна, О. О. and Бундза, О. З. and Голотюк, М. В. (2020) Практикум з навчальної дисципліни «Машиновикористання в рослинництві» (частина перша) для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Агроінженерія» спеціальності 208 «Агроінженерія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-01-493 Налобіна, О. О. and Сиротинський, О. А. (2020) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Сільськогосподарські машини» на тему: «Лущильники. Борони. Котки. Зчіпки», «Культиватори» з навчальної дисципліни: «Сільськогосподарські машини» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Агроінженерія» спеціальності 208 «Агроінженерія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-01-490 Налобіна, О. О. and Сиротинський, О. А. (2020) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Сільськогосподарські машини» на тему: «Двигуни внутрішнього згоряння» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Агроінженерія» спеціальності 208 «Агроінженерія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-01-498 Налобіна, О. О. and Сиротинський, О. А. (2020) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Сільськогосподарські машини» на тему: «Машини для заготівлі кормів», «Машини для зрошування» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Агроінженерія» спеціальності 208 «Агроінженерія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-01-496 Налобіна, О. О. and Сиротинський, О. А. (2020) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Сільськогосподарські машини» на тему: «Бурякові сівалки. Льонові та овочеві сівалки. Картоплесаджалки» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Агроінженерія» спеціальності 208 «Агроінженерія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-01-503 Налобіна, О. О. and Сиротинський, О. А. and Бабич, Я. О. (2020) Методичні вказівки до виконання курсових проектів із нормативної дисципліни «Сільськогосподарські машини» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Агроінженерія» спеціальності 208 «Агроінженерія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-03-281 Наумчук, О. М. and Сидорчук, Б. П. (2020) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Проектування систем автоматизації» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-03-279 Наумчук, О. М. and Сидорчук, Б. П. (2020) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з навчальної дисципліни «Проектування систем автоматизації» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-03-280 Наумчук, О. М. and Сидорчук, Б. П. (2020) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Проектування систем автоматизації» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою програмою «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-03-295М Наумчук, О. М. and Сидорчук, Б. П. (2020) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Інформаційні системи і технології» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо професійною програмою «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

08-01-55М Небова, Н. А. (2020) Методичні вказівки до лабораторних робіт із навчальної дисципліни «Теорія і технології адаптивного фізичного виховання при різних нозологіях (зір, слух, ОРА, інтелект)» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Фізична терапія, ерготерапія» спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

08-01-19 Небова, Н. А. and Гамма, Т. В. (2020) Методичні вказівки до практичних робіт із навчальної дисципліни «Психофізіологія рухової активності» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Фізична терапія, ерготерапія» спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

08-02-66M Нестерчук, Н. Є. (2020) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із навчальної дисципліни «Профілактично-лікувальний масаж» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня та другого (магістерського) рівня для усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП денної і заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

08-02-67M Нестерчук, Н. Є. (2020) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із навчальної дисципліни «Академія масажу» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня та другого (магістерського) рівня для усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП денної і заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

08-02-68M Нестерчук, Н. Є. (2020) Методичні вказівки до виконання практичних робіт із навчальної дисципліни «Фізична терапія дітей з особливими потребами» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня та другого (магістерського) рівня для усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП денної і заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

08-02-65M Нестерчук, Н. Є. (2020) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із навчальної дисципліни «Лікувальна фізична культура і лікарський контроль» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Фізична терапія, ерготерапія» спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

08-02-70М Нестерчук, Н. Є. (2020) Методичні вказівки до лабораторних робіт із навчальної дисципліни «Фізична реабілітація в педіатрії» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія» денної і заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

08-02-72М Нестерчук, Н. Є. (2020) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із навчальної дисципліни «Фізична терапія та ерготерапія в педіатрії» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія» денної і заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

01-02-161 Новачок, О. М. (2020) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Використання вільного програмного забезпечення у водній інженерії» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

01-02-185 Новачок, О. М. (2020) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Бонітування меліорованих ґрунтів» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП денної форми. [Методичне забезпечення]

01-02-162 Новачок, О. М. (2020) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Мова програмування і програмне середовище R у водній інженерії» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

08-03-17М Ногас, А. О. (2020) Методичні вказівки до виконання лабораторних занять з навчальної дисципліни «Фізична терапія в ревматології» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Фізична терапія, ерготерапія» спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

08-03-20М Ногас, А. О. (2020) Методичні вказівки до виконання лабораторних занять з навчальної дисципліни «Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

08-03-19М Ногас, А. О. (2020) Методичні вказівки до виконання лабораторних занять з навчальної дисципліни «Фізична реабілітація при множинних захворюваннях» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Фізична терапія, ерготерапія» спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

08-02-74М Ногас, А. О. (2020) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Фізична терапія та ерготерапія в геронтології» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Фізична терапія, ерготерапія» спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

08-03-13М Ногас, А. О. (2020) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Фізична терапія при множинних захворюваннях» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Фізична терапія, ерготерапія» спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

08-03-12 Ногас, А. О. and Андреєва, О. Б. and Подоляка, П. С. and Стасюк, М. В. (2020) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Загальна теорія здоров’я» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-профіесійною прогамою «Фізична терапія, ерготерапія» спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

08-03-16М Ногас, А. О. and Гуцман, С. В. (2020) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Фізіологія людини» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Фізична терапія, ерготерапія» спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

08-03-25М Ногас, А. О. and Гуцман, С. В. (2020) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Фізіологія людини» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Фізична терапія, ерготерапія» спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-01-256М Нікитенко, Д. В. and Венцурик, А. М. (2020) Методичні вказівки та завдання до виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Мікроекономіка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними програмами «Управління персоналом і економіка праці», «Бізнес аналітика», «Економічна кібернетика» спеціальності 051 «Економіка», «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент», «Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Економіка підприємства», «Економіка туристичного, готельного та ресторанного бізнесу» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Міжнародний бізнес» спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

05-05-82 Ніколайчук, К. М. and Швець, О. М. (2020) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Нормативне забезпечення землеустрою» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Геодезія та землеустрій» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-05-81 Ніколайчук, К. М. and Швець, О. М. (2020) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Нормативне забезпечення землеустрою» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Геодезія та землеустрій» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

08-01-49М Ніколенко, О. І. (2020) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із навчальної дисципліни «Теорія і технології оздоровчо-рекреаційної рухової активності» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Фізична терапія, ерготерапія» спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

08-02-77M Ніколенко, О. І. (2020) Методичні вказівки до лабораторних робіт із навчальної дисципліни «Організація діяльності у сфері фізичної терапії» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Фізична терапія, ерготерапія» спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

08-02-78М Ніколенко, О. І. (2020) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із навчальної дисципліни «Профілактично-лікувальний масаж» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Фізична терапія, ерготерапія» спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

08-02-79M Ніколенко, О. І. (2020) Методичні вказівки до лабораторних робіт із навчальної дисципліни «Рухова активність неповносправних» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Фізична терапія, ерготерапія» спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

08-02-48 Ніколенко, О. І. (2020) Методичні вказівки до лабораторних робіт із навчальної дисципліни «Лікувальний масаж і самомасаж» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо- професійною програмою «Фізична терапія, ерготерапія» спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» денної і заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

08-02-47 Ніколенко, О. І. (2020) Методичні вказівки до лабораторних робіт із навчальної дисципліни «Лікувальний масаж» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Фізична терапія, ерготерапія» спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» денної і заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

02-01-506 Нікітін, В. Г. and Бундза, О. З. (2020) Методичні вказівки до виконання практичних робіт та курсового проектування з курсу «Вантажопідйомна, транспортуюча та транспортна техніка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Агроінженерія» спеціальності 208 «Агроінженерія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-08-131 Окорський, В. П. (2020) Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Менеджмент» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо- професійною програмою «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-139 Оксентюк, Н. В. (2020) Методичні рекомендації до семінарських занять та самостійної підготовки з навчальної дисципліни «Психолого-педагогічне дослідження особистості» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Педагогіка вищої школи» спеціальності 011 «Освітні педагогічні науки» денної та заочної форми навчання. PSYCHO-PEDAGOGICAL STUDY OF PERSONALITY. [Методичне забезпечення]

07-03-252 Оксентюк, Н. В. (2020) Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи для здобувачів вищої освіти І (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Психологія» спеціальності 053 «Психологія». [Методичне забезпечення]

07-03-277М Олексін, Ю. П. and Шевчук, Т. Є. (2020) Методичні рекомендації до самостійної підготовки з навчальної дисципліни «Давня і середньовічна історія України» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Історія» спеціальності 014.03 «Cередня освіта (Історія)» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-276М Олексін, Ю. П. and Шевчук, Т. Є. (2020) Методичні рекомендації для підготовки семінарських занять з навчальної дисципліни «Давня і середньовічна історія України» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Історія» спеціальності 014.03 «Cередня освіта (Історія)» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-275М Олексін, Ю. П. and Шевчук, Т. Є. (2020) Методичні рекомендації до самостійної підготовки з навчальної дисципліни «Історія слов'янських народів (давні та середні віки)» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Історія» спеціальності 014.03 «Cередня освіта (Історія)» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-270М Олексін, Ю. П. and Шевчук, Т. Є. (2020) Методичні вказівки до підготовки семінарських занять з навчальної дисципліни «Давня і середньовічна історія України» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Історія» спеціальності 014.03 «Cередня освіта (Історія)» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-271М Олексін, Ю. П. and Шевчук, Т. Є. (2020) Методичні вказівки до самостійної підготовки з навчальної дисципліни «Історія первісного суспільства» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Історія» спеціальності 014.03 «Cередня освіта (Історія)» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-293М Олексін, Ю. П. and Шевчук, Т. Є. (2020) Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення з навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-профеійною програмою «Історія» спеціальності 014.03 «Cередня освіта (Історія)» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-05-84М Олійник, Олена Олександрівна (2020) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Соціальна відповідальність» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійними програмами спеціальностей 011 «Освітні, педагогічні науки», 051 «Економіка», 053 «Психологія», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 281 «Публічне управління і адміністрування», 292 «Міжнародні економічні відносини» (змістовий модуль 1 «Соціальна відповідальність: сутність, напрями, інструменти реалізації», змістовий модуль 3 «Соціальна відповідальність перед зовнішніми стейкхолдерами») денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-06-52 Орленко, В. Ф. and Гаєвський, В. Р. and Рудик, Б. П. (2020) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з фізичного лабораторного дослідницького практикуму для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Геодезія та землеустрій» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-06-79 Орлова, А. М. and Мартинов, С. Ю. (2020) Методичні вказівки до виконання практичного заняття та самостійної роботи на тему «Розрахунок водоочисної станції» з навчальної дисципліни «Водопостачання та водовідведення» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними програмами спеціальності 103 «Науки про Землю» усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-02-275 Осадча, О. О. (2020) Методичні вказівки та завдання для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Роль бухгалтера у бізнес-середовищі» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-02-277М Осадча, О. О. (2020) Методичні вказівки та завдання для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни "Облік і звітність в оподаткуванні" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (інтегровані) денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-02-276 Осадча, О. О. (2020) Методичні вказівки та завдання для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Навчальний практикум з первинного обліку» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-02-261 Осадча, О. О. (2020) Методичні вказівки та завдання до практичних занять з навчальної дисципліни «Облік і аудит управлінської діяльності» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-02-262 Осадча, О. О. (2020) Методичні вказівки та завдання до самостійного вивчення навчальної дисципліни «Облік і аудит управлінської діяльності» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-04-102 Остапчук, С. М. (2020) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Топографія з основами геодезії» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньопрофесійними програмами «Геологія» спеціальності 103 «Науки про Землю», «Конструктивна географія, управління водними та мінеральними ресурсами», «Географія рекреації і туризму» спеціальності 106 «Географія» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-02-278 Павелко, О. В. (2020) Методичні вказівки та завдання для практичних занять з дисципліни «Облік і звітність у банках для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-02-283 Павелко, О. В. (2020) Методичні вказівки до самостійного вивчення навчальної дисципліни «Облік і звітність у банках» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-03-288 Парфенюк, О. І. and Присяжнюк, О. В. and Сафоник, А. П. (2020) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технології об`єктно-орієнтованого та web-програмування. Частина 2» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-05-123 Парфенюк, О. В. (2020) Методичні вказівки до лабораторної роботи з навчальних дисциплін «Комп’ютерна графіка» та «Моделювання технічних об’єктів засобами чотиривимірної графіки у Solid Works» (за вибором) на тему «Чотиривимірний друк моделі» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними програмами «Механічна інженерія» і «Транспорт» за спеціальностями 133 «Галузеве машинобудування» та 274 «Автомобільний транспорт» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-01-81 Пасічнюк, В. Б. (2020) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Адміністративне право» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Право» спеціальності 081 «Право» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

07-01-94М Пасічнюк, В. Б. (2020) Методичні вказівки до практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Господарське та трудове право» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Готельно-ресторанна справа» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-05-13 Петровський, О. М. and Ковалевич, С. П. and Садовнік, В. П. (2020) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Цивільний процес» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Право» спеціальності 081 «Право» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

05-03-90 Петрук, А. М. (2020) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Акліматизація гідробіонтів» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Водні біоресурси та аквакультура» спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-03-89 Петрук, А. М. (2020) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Годівля риб» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Водні біоресурси та аквакультура» спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-03-91 Петрук, А. М. (2020) Методичні вказівки до проходження виробничої (технологічної) практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Водні біоресурси та аквакультура» спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

05-03-88 Петрук, А. М. and Волкошовець, О. В. (2020) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Аквакультура природних водойм» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Водні біоресурси та аквакультура» спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

08-01-45М Петрук, Л. А. (2020) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Оздоровчий туризм та орієнтування»для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Фізична терапія, ерготерапія» спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

08-01-51М Петрук, Л. А. and Федорович, О. В. and Євтух, М. І. (2020) Методичні вказівки до лабораторних робіт із навчальної дисципліни «Теорія і методика викладання спортивних дисциплін (спортивні ігри, плавання)» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Фізична терапія, ерготерапія» спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

08-01-52М Петрук, Л. А. and Федорович, О. В. and Євтух, М. І. (2020) Методичні вказівки до лабораторних робіт із навчальної дисципліни «Теорія і методика викладання спортивних дисциплін (легка атлетика, гімнастика)» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Фізична терапія, ерготерапія» спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

08-01-44М Петрук, Л. А. and Федорович, О. В. and Гамма, Т. В. (2020) Методичні вказівки до лабораторних робіт із навчальної дисципліни «Теорія і методика викладання спортивних дисциплін (спортивні ігри, плавання)» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Фізична терапія, ерготерапія» спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

08-01-46М Петрук, Л. А. and Федорович, О. В. and Гірак, А. М. (2020) Методичні вказівки до лабораторних робіт із навчальної дисципліни «Теорія і методика викладання спортивних дисциплін (легка атлетика, гімнастика)» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Фізична терапія, ерготерапія» спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

08-01-53М Петрук, Л. А. and Федорович, О. В. and Зарічанська, Л. О. (2020) Методичні вказівки до лабораторних робіт із навчальної дисципліни «Теорія і методика викладання спортивних дисциплін (спортивні ігри, плавання)» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Фізична терапія, ерготерапія» спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

08-01-54М Петрук, Л. А. and Федорович, О. В. and Зарічанська, Л. О. (2020) Методичні вказівки до лабораторних робіт із навчальної дисципліни «Теорія і методика викладання спортивних дисциплін (легка атлетика, гімнастика)» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Фізична терапія, ерготерапія» спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

08-02-60М Подоляка, П. С. (2020) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Фізична реабілітація в акушерстві та гінекології» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Фізична терапія, ерготерапія» спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

08-02-61М Подоляка, П. С. (2020) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Фізична реабілітація в онкології та паліативній медицині» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Фізична терапія, ерготерапія» спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

08-03-18М Подоляка, П. С. (2020) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Фізіотерапія та рефлексотерапія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Фізична терапія, ерготерапія» спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

08-03-27М Подоляка, П. С. and Ногас, А. О. (2020) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Рефлексотерапія і фізіотерапія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Фізична терапія, ерготерапія» спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

08-03-09 Подоляка, П. С. and Ногас, А. О. and Андреєва, О. Б. (2020) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Перша медична допомога» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Фізична терапія, ерготерапія» спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

08-03-24М Подоляка, П. С. and Ногас, А. О. and Андреєва, О. Б. (2020) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Перша медична допомога» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Фізична терапія, ерготерапія» спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-02-285 Позняковська, Н. М. and Левицька, С. О. and Осадча, О. О. and Міклуха, О. Л. (2020) Методичні вказівки до кваліфікаційного екзамену за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування». [Методичне забезпечення]

05-03-58 Полтавченко, Т. В. (2020) Методичні вказівки для виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Санітарний контроль в рибництві. Міжнародна стандартизація та сертифікація готової продукції рибництва» (частина 1) для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Водні біоресурси та аквакультура» спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

05-03-57 Полтавченко, Т. В. (2020) Методичні вказівки для виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Організація бізнесу та фінансова діяльність рибогосподарських підприємств» (частина 1) для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньопрофесійною програмою «Водні біоресурси та аквакультура» спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

05-03-84 Полтавченко, Т. В. (2020) Методичні вказівки для виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Організація бізнесу та фінансова діяльність рибогосподарських підприємств» (частина 2) для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньопрофесійною програмою «Водні біоресурси та аквакультура» спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

05-03-85 Полтавченко, Т. В. (2020) Методичні вказівки для виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Санітарний контроль в рибництві. Міжнародна стандартизація та сертифікація готової продукції рибництва» (частина 2) для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Водні біоресурси та аквакультура» спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

05-03-86 Полтавченко, Т. В. and Волкошовець, О. В. (2020) Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Гістологія і ембріологія водних тварин» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Водні біоресурси та аквакультура» спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-09-43 Попович, Р. Г. and Осіпчук, Н. В. and Тимощук, Т. О. (2020) Методичні рекомендації та навчальні завдання з німецької мови (рівень А1) для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх спеціальностей НУВГП (Частина І) денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

03-08-55 Потапчук, І. В. (2020) Методичні вказівки до виконання курсового проекту «Проєкт міського парку» з навчальної дисципліни «Архітектурне проектування (концептуальне)» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Архітектура та містобудування» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

02-05-133М Похильчук, І. О. (2020) Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни «Теорія механізмів і машин» на тему: «Кінематичний синтез важільних механізмів» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними програмами «Механічна інженерія» і «Транспорт» спеціальностей 133 «Галузеве машинобудування», 274 «Автомобільний транспорт» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-05-132М Похильчук, І. О. (2020) Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни «Теорія механізмів і машин» на тему: «Визначення динамічного моменту інерції маховика» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними програмами «Механічна інженерія» і «Транспорт» спеціальностей 133 «Галузеве машинобудування», 274 «Автомобільний транспорт» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-05-80 Придатко, О. М. and Ліщинський, А. Г. and Корбутяк, В. М. and Наконечна, Ж. В. (2020) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Територіально-просторове планування» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Геодезія та землеустрій» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-05-79 Придатко, О. М. and Ліщинський, А. Г. and Корбутяк, В. М. and Наконечна, Ж. В. (2020) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Територіально-просторове планування» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Геодезія та землеустрій» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

08-02-59 Примачок, Л. Л. (2020) Методичні вказівки до виконання практичних робіт із навчальної дисципліни «Психологічна реабілітація» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-240 Примачок, Л. Л. (2020) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Психологія здоров’я» для здобувачів вищої освіти І (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Психологія» спеціальності 053 «Психологія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-241 Примачок, Л. Л. (2020) Методичні вказівки до виконання практичних робіт із навчальної дисципліни «Корекційна психологія» для здобувачів вищої освіти І (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Психологія» спеціальності 053 «Психологія» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-04-38 Приступлюк, В. Л. (2020) Методичні вказівки до практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Адвокатура України» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо- професійною програмою «Право» спеціальності 081 «Право» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-01-86 Приступлюк, В. Л. (2020) Методичні вказівки до виконання та захисту курсової роботи з навчальної дисципліни «Організація судових і правоохоронних органів» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Право» спеціальності 081 «Право» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-01-76 Приступлюк, В. Л. and Штогун, С. Г. (2020) Методичні вказівки до практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Адміністративне судочинство» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Право» спеціальності 081 «Право» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-01-84 Приступлюк, В. Л. and Штогун, С. Г. (2020) Методичні вказівки до практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Організація судових і правоохоронних органів» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Право» спеціальності 081 «Право» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

04-03-263 Присяжнюк, О. В. (2020) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Програмування. Частина 2. Програмування мовою Python» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» спеціальностей 151 «Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології», 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-02-208 Прищепа, А. М. and Буднік, З. М. (2020) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Адаптація до змін клімату» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Екологія» спеціальності 101 «Екологія» та освітньо-професійною програмою «Технології захисту навколишнього середовища» спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-02-399 Проценко, С. Б. (2020) Методичні вказівки до практичних занять, лабораторних робіт та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Використання вторинних та відновлюваних енергоресурсів у системах енергопостачання будівель» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Енергетична ефективність будівель та обстеження інженерних систем» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-02-398 Проценко, С. Б. (2020) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Комп’ютерне моделювання теплових режимів будівель та технологічних режимів інженерних систем» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Енергетична ефективність будівель та обстеження інженерних систем» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-07-68 Пугачов, Є. В. and Зданевич, В. А. and Літніцький, С. І. and Кундрат, Т. М. and Мельник, С. В. (2020) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Будівельна фізика» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Архітектура та містобудування» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» денної форми навчання. Архітектурно-будівельна світлотехніка. [Методичне забезпечення]

02-03-91 Пікула, М. В. (2020) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Основи технології виробництва та ремонту автомобілів» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Автомобільний транспорт» спеціальності 274 «Автомобільний транспорт». [Методичне забезпечення]

03-04-040М Піліпака, Л. М. (2020) Методичні вказівки до практичних занять та виконання індивідуальної роботи з дисципліни «Міський транспорт» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Міське будівництво та господарство» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-04-032М Піліпака, Л. М. (2020) Методичні вказівки до практичних занять на тему: «Визначення ширини проїзної частини, тротуару та велодоріжки» з навчальної дисципліни «Міські вулиці та дороги» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Міське будівництво та господарство» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-04-031М Піліпака, Л. М. (2020) Методичні вказівки до виконання курсового проекту та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Міські вулиці та дороги» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Міське будівництво та господарство» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-04-235 Рейнська, В. Б. (2020) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Інформатика та комп’ютерна техніка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Право» спеціальності 081 «Право» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-04-238 Рейнська, В. Б. (2020) Методичні вказівки до практичних та самостійних робіт з навчальної дисципліни «Інформатика та комп’ютерна техніка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Право» спеціальності 081 «Право» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

03-08-54М Ричков, П. А. and Потапчук, І. В. and Сергіюк, І. М. (2020) Методичні вказівки до виконання курсового проєкту №1 «Вивчення досвіду попередніх досліджень за тематикою магістерської роботи» з навчальної дисципліни «Архітектурне проектування (концептуальне)» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Архітектура та містобудування» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

01-01-47 Рокочинський, А. М. and Турченюк, В. О. and Волк, П. П. and Козішкурт, С. М. and Коптюк, Р. М. (2020) Методичні вказівки до виконання курсової роботи «Інженерні технології в зоні надмірного зволоження» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Водна інженерія та водні технології» спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

01-01-52 Рокочинський, А. М. and Турченюк, В. О. and Волк, П. П. and Коптюк, Р. М. and Козішкурт, С. М. (2020) Методичні вказівки до проведення переддипломної практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

01-01-55 Рокочинський, А. М. and Турченюк, В. О. and Козішкурт, С. М. and Коптюк, Р. М. (2020) Методичні вказівки до виконання і захисту кваліфікаційної бакалаврської роботи здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Гідромеліорація» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

01-01-56 Рокочинський, А. М. and Турченюк, В. О. and Коптюк, Р. М. and Волк, П. П. (2020) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Проектування водогосподарських та природоохоронних систем» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійними програмами спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-06-108 Романенко, Т. В. and Литвиненко, Л. Л. and Квартенко, О. М. (2020) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Водопостачання промислових підприємств» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Водопостачання і водовідведення» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

01-02-187М Романюк, І. В. and Пінчук, О. Л. (2020) Методичні вказівки до проходження виробничої практики для здо- бувачів першого (бакалаврського) рівня освіти ІII курсу за освітньою програмою «Гідроінформатика» спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

05-08-112М Романів, А. С. (2020) Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з курсу «Активний туризм» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-08-109 Романів, А. С. (2020) Методичні вказівки до виконання практичних робіт та самостійної роботи з курсу «Туристичне країнознавство» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньою програмою «Готельно-ресторанна справа» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-08-108 Романів, А. С. (2020) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та самостійної роботи з курсу «Туристична картографія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Туризм» спеціальності 242 «Туризм» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-08-110 Романів, А. С. (2020) Методичні вказівки до виконання практично-семінарських занять з курсу «Організація туристичних подорожей» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньою програмою «Туризм» спеціальності 242 «Туризм» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-08-111 Романів, А. С. (2020) Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з курсу «Туристичні ресурси України» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними програмами «Туризм» та «Готельно- ресторанна справа» спеціальностей 242 «Туризм» та 241 «Готельно-ресторанна справа» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-07-01 Ромашко, В. М. and Ромашко-Майструк, О. В. (2020) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Архітектура будівель та споруд» на тему «Промислова будівля» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Промислове і цивільне будівництво» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» (промислове та цивільне будівництво) всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-03-286М Рудик, А. В. and Кулик, Н. І. (2020) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт № 1-5 з навчальної дисципліни «Теоретичні основи електротехніки» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними програмами «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» та «Smart-енергетика та електромобільність» спеціальності 144 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-03-297М Рудик, А. В. and Кулик, Н. І. (2020) Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Теоретичні основи електротехніки» (розділ «Лінійні кола гармонічного струму») для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними програмами «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» та «Smart-енергетика та електромобільність» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

01-06-54 Рябенко, О. А. and Сунічук, С. В. and Філіпович, Ю. Ю. (2020) Методичні вказівки до атестації (атестаційного екзамену бакалавра) для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Гідроенергетика» спеціальності «Гідроенергетика» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

01-06-55 Рябенко, О. А. and Сунічук, С. В. and Філіпович, Ю. Ю. (2020) Методичні вказівки до фахового вступного випробування для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньопрофесійною програмою «Гідроенергетика» спеціальності «Гідроенергетика» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

01-06-62М Рябенко, О. А. and Тимощук, В. С. (2020) Методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни «Основи проектування та експлуатації гідроенергетичних об’єктів» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Гідроенергетика» спеціальності 145 «Гідроенергетика» галузі знань 14 «Електрична інженерія» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-03-266 Савіна, Н. Б. and Кондрацька, Н. М. (2020) Конспект лекцій з навчальної дисципліни „Фінансовий інжиніринг” для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою „Фінанси, банківська справа та страхування” спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування” денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-03-267 Савіна, Н. Б. and Кондрацька, Н. М. (2020) Методичні вказівки до практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни „Фінансовий інжиніринг” для здобувачів другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 „Фінанси, банківська справа та страхування”. [Методичне забезпечення]

06-14-71 Сазонець, І. Л. (2020) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Державне та регіональне управління» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-14-72 Сазонець, І. Л. and Якимчук, А. Ю. and Валюх, А. М. and Антонюк, О. Р. and Антонова, С. Є. and Дробко, Е. В. and Фесянов, П. О. and Мартинюк, Г. Ф. (2020) Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної (бакалаврської) роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-12-133 Сазонець, О. М. and Качан, О. І. (2020) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Міжнародна економіка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Управління персоналом і економіка праці» спеціальності 051 «Економіка» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-12-131 Сазонець, О. М. and Качан, О. І. (2020) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Міжнародна економіка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Економічна кібернетика» спеціальності 051 «Економіка» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-12-135 Сазонець, О. М. and Качан, О. І. (2020) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Міжнародна економіка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Бізнес аналітика» спеціальності 051 «Економіка» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-12-118 Сазонець, О. М. and Качан, О. І. (2020) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Міжнародна економіка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-05-81 Самолюк, Н. М. (2020) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни "Науково-дослідний тренінг «Управління розвитком персоналу»" для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Управління персоналом і економіка праці» спеціальності 051 «Економіка» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-05-79 Самолюк, Н. М. and Юрчик, Г. М. (2020) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Трудові договірні відносини» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Управління персоналом і економіка праці» спеціальністі 051 «Економіка» денної і заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-01-83 Самороков, В. О. (2020) Методичні вказівки до виконання практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Кримінальне право України. Загальна частина» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Право» спеціальності 081 «Право» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-01-73 Самороков, В. О. (2020) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Кримінологія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Право» спеціальності 081 «Право» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-01-88 Самороков, В. О. (2020) Методичні вказівки до виконання та захисту курсової роботи з навчальної дисципліни «Кримінальне право» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 081 «Право» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

02-05-126 Сасюк, З. К. (2020) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Комп’ютерне моделювання деталей машин» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

02-05-128 Сасюк, З. К. (2020) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними програмами «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» спеціальностей 151 «Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології», 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

02-05-127 Сасюк, З. К. (2020) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Інформатика та гірничо-комп’ютерна графіка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Гірництво» спеціальності 184 «Гірництво» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

04-03-289 Сафоник, А. П. (2020) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт №16-18 з навчальної дисципліни «Інформатика та комп’ютерна техніка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними програмами: «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-03-296M Сафоник, А. П. and Грицюк, І. М. (2020) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Інформатика та комп’ютерна техніка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» за скороченим терміном навчання денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-03-262 Сафоник, А. П. and Присяжнюк, О. В. (2020) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Програмування. Частина 1. Програмування мовою С++» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» спеціальностей 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-08-52 Сергіюк, І. М. (2020) Методичні вказівки до виконання курсового проєкту «ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ» з навчальної дисципліни «Архітектурне проектування» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Архітектура та містобудування» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

03-08-51 Сергіюк, І. М. (2020) Методичні вказівки до виконання курсового проекту «Проєкт житлового кварталу» з навчальної дисципліни «Архітектурне проектування» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Архітектура та містобудування» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

02-05-108 Серілко, Л. С. and Щурик, В. О. and Войтович, Л. В. (2020) Методичні вказівки та завдання до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Технічна механіка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» денної й заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-03-293М Сидорчук, Б. П. and Гудь, В. М. (2020) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Ідентифікація та моделювання технологічних об’єктів» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-03-294M Сидорчук, Б. П. and Гудь, В. М. (2020) Методичні вказівки до виконання практичних занять з навчальної дисципліни «Ідентифікація та моделювання технологічних обєктів» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» спеціальності 151«Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-02-177М Сиротинська, А. П. (2020) Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Навчальний тренінг з обліку і оподаткування» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

02-01-494 Сиротинський, О. А. and Бабич, Я. О. (2020) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Сільськогосподарські машини» на тему: «Машини для приготування, завантаження та внесення добрив» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Агроінженерія» спеціальності 208 «Агроінженерія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-01-499 Сиротинський, О. А. and Бабич, Я. О. (2020) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Сільськогосподарські машини» на тему: «Машини для скошування зернових культур» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Агроінженерія» спеціальності 208 «Агроінженерія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-01-491 Сиротинський, О. А. and Дмишук, М. Д. (2020) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Сільськогосподарські машини» на тему: «Автомобілі та трактори» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньопрофесійною програмою «Агроінженерія» спеціальності 208 «Агроінженерія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-01-492 Сиротинський, О. А. and Дмишук, М. Д. (2020) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Сільськогосподарські машини» на тему: «Навісні, начіпні та спеціальні плуги» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Агроінженерія» спеціальності 208 «Агроінженерія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-01-489 Сиротинський, О. А. and Дмишук, М. Д. (2020) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Сільськогосподарські машини» на тему: «Механічна трансмісія. Гідравлічні системи керування» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Агроінженерія» спеціальності 208 «Агроінженерія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-01-497 Сиротинський, О. А. and Дмишук, М. Д. (2020) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Сільськогосподарські машини» на тему: «Розсадосадильні машини. Машини для захисту рослин» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Агроінженерія» спеціальності 208 «Агроінженерія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-01-502 Сиротинський, О. А. and Дмишук, М. Д. (2020) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Сільськогосподарські машини» на тему: «Машини для збирання врожаю овочевих культур. Тракторні причепи» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Агроінженерія» спеціальності 208 «Агроінженерія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-01-500 Сиротинський, О. А. and Серілко, Д. Л. (2020) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт на тему: «Кукурудзозбиральні машини» з навчальної дисципліни: «Сільськогосподарські машини» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньопрофесійною програмою «Агроінженерія» спеціальності 208 «Агроінженерія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-01-495 Сиротинський, О. А. and Серілко, Д. Л. (2020) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Сільськогосподарські машини» на тему: «Зернотукові сівалки. Пневматичні сівалки» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Агроінженерія» спеціальності 208 «Агроінженерія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-01-501 Сиротинський, О. А. and Форсюк, С. Л. (2020) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Сільськогосподарські машини» на тему: Кукурудзозбиральні машини» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньопрофесійною програмою «Агроінженерія» спеціальності 208 «Агроінженерія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-03-262 Скаковська, С. С. (2020) Методичні вказівки з виробничої (аналітичної) практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня підготовки за освітньо-професійною програмою 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-03-264 Скаковська, С. С. (2020) Методичні вказівки до навчальної практики з навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-03-226 Скаковська, С. С. (2020) Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-03-225 Скаковська, С. С. (2020) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» для здобувачів вищої освіти першого(бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної і заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-08-142 Скрипчук, П. М. (2020) Методичні вказівки до виконання курсової роботи із навчальної дисципліни «Товарознавство у галузі» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент», денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

08-03-23М Смольська, Л. М. (2020) Методичні вказівки до лабораторних робіт із навчальної дисципліни «Нетрадиційні засоби оздоровлення» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Фізична терапія, ерготерапія» спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-272М Сокаль, В. А. (2020) Методичні вказівки до практичних занять та виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Арт-педагогіка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх освітньо професійних програм спеціальностей НУВГП всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-288М Сокаль, В. А. (2020) Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення дисципліни «Основи педагогіки» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними програмами спеціальності 034 «Культурологія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-257 Сокаль, В. А. (2020) Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення дисципліни «Педагогіка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Психологія» спеціальності 053 «Психологія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-169М Сокаль, В. А. (2020) Курс лекцій з навчальної дисципліни «Соціальна педагогіка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Психологія» спеціальності 053 «Психологія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-287М Сокаль, В. А. and Якубовська, С. С. (2020) Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення з навчальної дисципліни «Психолого-педагогічні основи професійної діяльності» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-294М Сокаль, В. А. and Якубовська, С. С. (2020) Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення з навчальної дисципліни «Психолого-педагогічні засади професійної діяльності» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

05-01-209 Солодка, Т. М. (2020) Методичні вказівки до практичних робіт з навчальної дисципліни «Біологічна індикація ґрунтів» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-01-205 Солодкий, В. О. (2020) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Підприємництво» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної та заочної форм навчання (у т.ч. інтегрованої форми навчання). [Методичне забезпечення]

06-01-243 Солодкий, В. О. and Сіпайло, Л. Г. (2020) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з навчальної дисципліни «Економіка підприємства» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Туризм» спеціальності 242 «Туризм» денної та заочної форм навчання (у т.ч. інтегрованої форми навчання). [Методичне забезпечення]

05-03-94 Сондак, В. В. and Трушева, С. С. (2020) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Гідробіологія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Водні біоресурси та аквакультура» спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-254 Ставицький, О. О. (2020) Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення з навчальної дисципліни «Політична психологія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Психологія» спеціальності 053 «Психологія» денної і заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-251 Ставицький, О. О. (2020) Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення з навчальної дисципліни «Психологія праці та організаційна психологія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Психологія» спеціальності 053 «Психологія» денної і заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-258 Ставицький, О. О. (2020) Методичні вказівки до навчальної, виробничої та переддипломної практик для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Психологія» спеціальності 053 «Психологія» денної і заочної форми навчання. for applicants and (Bachelor) level of higher education specialty 053 "Psychology" full-time and correspondence forms of study. [Методичне забезпечення]

07-04-41 Ставицький, О. О. (2020) Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення з навчальної дисципліни «Актуальні проблеми правової конфліктології» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Правоохоронна діяльність» спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

07-04-40 Ставицький, О. О. (2020) Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення з навчальної дисципліни «Психологічні засади забезпечення службової діяльності працівників правоохоронних органів» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Правоохоронна діяльність» спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-08-133 Стасюк, Б. Б. (2020) Методичні вказівки до виконання самостійних (контрольних) робіт з навчальної дисципліни «Менеджмент на транспорті» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Автомобільний транспорт» спеціальності спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» заочної (дистанційної) форми навчання. [Методичне забезпечення]

05-02-250 Статник, І. І. (2020) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Відновлення порушених водних екосистем» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Екологія» спеціальності 101 «Екологія» та за освітньо-професійною програмою «Технології захисту навколишнього середовища» спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-02-210 Статник, І. І. and Стецюк, Л. М. and Буднік, З. М. (2020) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Відновлення порушених водних екосистем» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійними програмами «Екологія», «Технології захисту навколишнього середовища» спеціальності 101 «Екологія», 183 «Технології захисту навколишнього середовища» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-01-255 Стахів, О. А. and Левун, О. І. (2020) Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Основи економіки підприємницької діяльності» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

04-03-241 Стеценко, А. М. (2020) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Протиаварійна автоматика. Частина 1» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-05-129 Стрілець, О. Р. and Похильчук, І. О. (2020) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Теорія машин і механізмів та деталі машин» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за скороченим навчальним планом за освітньо-професійною програмою «Агроінженерія» спеціальності 208 «Агроінженерія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-05-125 Стрілець, О. Р. and Стрілець, В. М. (2020) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Деталі машин» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними програмами «Галузеве машинобудування», «Агроінженерія» спеціальностей 133 «Галузеве машинобудування», 208 «Агроінженерія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

01-06-56 Сунічук, С. В. and Яковлева-Гаврилюк, О. М. and Поплавський, Д. М. (2020) Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Гідроелектростанції» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Гідроенергетика» спеціальності 145 «Гідроенергетика» галузі знань 14 «Електрична інженерія» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-04-105М Тадєєв, О. А. (2020) Методичні вказівки до виконання практичних та самостійних робіт з навчальної дисципліни «Вища геодезія» на тему «Розв’язування головних геодезичних задач в просторових системах координат» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Геодезія та землеустрій» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

05-04-104М Тадєєв, О. А. (2020) Методичні вказівки «Перетворення в просторових системах координат» до виконання практичних та самостійних робіт з навчальної дисципліни «Вища геодезія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Геодезія та землеустрій» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

01-06-60М Тимейчук, О. Ю. (2020) Методичні вказівки та завдання до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Математичні методи і моделі в розрахунках на ЕОМ» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Гідроенергетика» спеціальності 145 «Гідроенергетика» галузі знань 14 «Електрична інженерія» денної, заочної та дистанційної форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-05-52М Тинчук, С. О. (2020) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Організація будівництва транспортних споруд (спеціальний курс)» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Мости і транспортні тунелі» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-14-92М Тихончук, Л. Х. and Антонюк, О. Р. and Якимчук, А. Ю. and Дробко, Е. В. and Антонова, С. Є. and Корбутяк, В. І. and Фесянов, П. О. and Маланчук, Л. О. (2020) Методичні вказівки до проведення атестаційного екзамену для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Місцеве самоврядування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-14-93М Тихончук, Л. Х. and Антонюк, О. Р. and Якимчук, А. Ю. and Дробко, Е. В. and Антонова, С. Є. and Корбутяк, В. І. and Фесянов, П. О. and Маланчук, Л. О. (2020) Методичні вказівки до виконання та процедури захисту кваліфікаційної магістерської роботи для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Місцеве самоврядування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-14-91М Тихончук, Л. Х. and Дробко, Е. В. and Антонюк, О. Р. and Маланчук, Л. О. (2020) Методичні вказівки до проходження переддипломної практики для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Місцеве самоврядування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

03-05-57 Трач, В. М. and Ткачук, С. Г. and Трач, Р. В. (2020) Методичні вказівки до виконання курсового проекту «Мостовий перехід через ріку (назва ріки)» з навчальної дисципліни «Розвідування та проектування мостових переходів і тунельних пересічень» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Мости і транспортні тунелі» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-04-98 Трохимець, С. М. and Янчук, О. Є. and Німкович, Р. С. (2020) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Геодезичні прилади з основами метрології та стандартизації» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Геодезія та землеустрій» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» Частина І. Оптичні геодезичні прилади. Метрологія. [Методичне забезпечення]

05-02-228М Троцюк, В. С. and Фурман, В. М. and Мороз, О. С. (2020) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Землезнавство», ч. 2 «Грунтознавство» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними програмами «Екологія» спеціальності 101 «Екологія» та «Технології захисту навколишнього середовища» спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

03-10-55М Туровська, Г. І. (2020) Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Соціальна відповідальність» за змістовим модулем «Охорона праці в галузі» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійними програмами зі спеціальностей 011 «Освітні педагогічні науки», 051 «Економіка», 053 «Психологія», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 281 «Публічне управління та адміністрування», 292 «Міжнародні економічні відносини» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-10-27 Туровська, Г. І. (2020) Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Охорона праці в галузі» для здобувачів вищої освіти другого магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-10-30 Туровська, Г. І. (2020) Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Ергономіка робочих місць» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Охорона праці» спеціальності 263 «Цивільна безпека» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-10-20М Туровська, Г. І. (2020) Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Правові основи цивільної безпеки» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Охорона праці» зі спеціальності 263 «Цивільна безпека» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-10-38 Туровська, Г. І. (2020) Методичні вказівки до проведення навчальної практики з промислової безпеки для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Охорона праці» спеціальності 263 «Цивільна безпека» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

05-02-302 Турчина, К. П. and Ліхо, О. А. and Брежицька, О. А. and Вознюк, Н. М. (2020) Методичні вказівки для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Захист і відновлення деградованих земель»» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Екологія» спеціальності 101 «Екологія» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-02-130 Тхорук, Є. І. and Голотюк, М. В. and Дорощук, В. О. (2020) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Планування діяльності автотранспортного підприємства» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-02-131 Тхорук, Є. І. and Голотюк, М. В. and Дорощук, В. О. (2020) Методичні вказівки до самостійного вивчення навчальної дисципліни «Планування діяльності автотранспортного підприємства» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-10-61М Филипчук, В. Л. (2020) Методичні вказівки до проведення практичних занять і виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Розслідування нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань» для здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Охорона праці» спеціальності 263 «Цивільна безпека» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-10-22М Филипчук, В. Л. (2020) Методичні вказівки до виконання курсової роботи «Розслідування нещасного випадку на виробництві» з навчальної дисципліни «Розслідування нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Охорона праці» спеціальності 263 «Цивільна безпека» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-10-60М Филипчук, В. Л. (2020) Методичні вказівки до проведення практичних занять і виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Охорона праці» спеціальності 263 «Цивільна безпека» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-10-58М Филипчук, В. Л. and Кусковець, С. Л. and Шаталов, О. С. and Туровська, Г. І. and Гнєушев, В. О. and Зощук, В. О. (2020) Методичні вказівки для самостійної підготовки до кваліфікаційного екзамену для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Охорона праці» спеціальності 263 «Цивільна безпека» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-08-139 Фроленкова, Н. А. (2020) Методичні вказівки для самостійного вивчення та проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-08-148 Фроленкова, Н. А. (2020) Методичні вказівки для самостійного вивчення та проведення практичних занять з дисципліни «Управління екологічними проєктами» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Управління проєктами» спеціальності 073 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-08-151М Фроленкова, Н. А. (2020) Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Менеджмент організацій і адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-03-077М Фурсович, М. О. and Піліпака, Л. М. (2020) Методичні вказівки до виконання індивідуальної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «Проектування автомобільних доріг. Спецкурс» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними програмами спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

01-04-56 Хлапук, М. М. and Шинкарук, Л. А. and Вечер, В. В. and Безусяк, О. В. and Токар, Л. О. and Поташник, С. І. and Дем’янюк, А. В. (2020) Методичні вказівки до виконання бакалаврської роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою спеціальності «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

01-05-91 Холоденко, В. С. (2020) Завдання до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Екологічні та руслоформуючі витрати» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

01-05-89 Холоденко, В. С. (2020) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Руслознавство» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

01-05-90 Холоденко, В. С. (2020) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Екологічні та руслоформуючі витрати» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх освітньопрофесійних програм спеціальностей НУВГП денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

01-05-123М Холоденко, В. С. (2020) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Конструктивна географія, управління водними та мінеральними ресурсами» спеціальності 106 «Географія» денної та заочної форми. [Методичне забезпечення]

01-05-126М Холоденко, В. С. (2020) Методичні вказівки до проходження навчальної практики «Комплексна природничо-географічна» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Конструктивна географія управління водними та мінеральними ресурсами» спеціальності 106 «Географія» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

01-05-127М Холоденко, В. С. (2020) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Інженерна гідрологія та регулювання стоку» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

04-03-267 Христюк, А. О. and Маланчук, Є. З. (2020) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Електроніка та мікропроцесорна техніка». Частина 2. «Мікропроцесорна техніка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-02-156М Хітров, І. О. and Кристопчук, М. Є. (2020) Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Надійність машин» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-02-147 Хітров, І. О. and Кристопчук, М. Є. (2020) Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Надійність і ремонт машин та обладнання» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Агроінженерія» спеціальності 208 «Агроінженерія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-02-144 Хітров, І. О. and Кристопчук, М. Є. (2020) Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Виробнича експлуатація і ремонт машин та обладнання» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Агроінженерія» спеціальності 208 «Агроінженерія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-02-145 Хітров, І. О. and Кристопчук, М. Є. (2020) Методичні вказівки до лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Виробнича експлуатація і ремонт машин та обладнання», «Надійність і ремонт машин та обладнання» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Агроінженерія» спеціальності 208 «Агроінженерія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-02-146 Хітров, І. О. and Кристопчук, М. Є. (2020) Методичні вказівки до практичних робіт з навчальної дисципліни «Виробнича експлуатація і ремонт машин та обладнання» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Агроінженерія» спеціальності 208 «Агроінженерія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-02-149 Хітров, І. О. and Кристопчук, М. Є. (2020) Методичні вказівки до самостійного вивчення та практичних завдань (контрольної роботи) з навчальної дисципліни «Експлуатація та організація технічного сервісу машин» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Агроінженерія» спеціальності 208 «Агроінженерія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-02-150 Хітров, І. О. and Кристопчук, М. Є. (2020) Методичні вказівки до лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Експлуатація та організація технічного сервісу машин» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Агроінженерія» спеціальності 208 «Агроінженерія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-02-151 Хітров, І. О. and Кристопчук, М. Є. (2020) Методичні вказівки до лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Експлуатація та організація технічного сервісу машин» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Агроінженерія» спеціальності 208 «Агроінженерія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-02-155М Хітров, І. О. and Кристопчук, М. Є. (2020) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Технічний сервіс транспортних засобів» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-02-153М Хітров, І. О. and Сорока, В. С. and Кристопчук, М. Є. and Пашкевич, С. М. (2020) Методичні вказівки до виконання випускної кваліфікаційної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» галузі знань 27 «Транспорт» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-02-38 Цецик, С. П. (2020) Методичні вказівки до самостійної роботи та підготовки до практичних занять з дисципліни «Вища математика» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними програмами «Екологія», «Технології захисту навколишнього середовища» спеціальностей 101 «Екологія», 183 «Технології захисту навколишнього середовища» денної і заочної форм навчання. Частина 2. [Методичне забезпечення]

04-02-39 Цецик, С. П. (2020) Методичні вказівки до самостійної роботи та підготовки до практичних занять з дисципліни «Вища математика» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними програмами «Агрономія», «Водні біоресурси та аквакультура (Водні біоресурси)» спеціальностей 201 «Агрономія», 207 «Водні біоресурси та аквакультура (Водні біоресурси)» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-291М Цецик, Я. П. (2020) Методичні вказівки для практичних робіт та виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Основи музейно-архівної справи» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) за освітньо- професійною програмою «Середня освіта/педагогіка» спеціальності 014.03 «Середня освіта. Історія» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-04-45 Цимбалюк, В. І. (2020) Методичні вказівки до практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Особливості розслідування злочинів окремих категорій» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Правоохоронна діяльність» спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-04-49 Цимбалюк, В. І. (2020) Методичні вказівки до практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Правові аспекти приватної детективної діяльності» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Правоохоронна діяльність» спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-01-97М Цимбалюк, В. І. and Гришко, В. І. (2020) Методичні рекомендації до проходження практики «Педагогічна практика» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Правоохоронна діяльність» спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-01-95М Цимбалюк, В. І. and Гришко, В. І. (2020) Методичні рекомендації до проходження практики «Виробнича практика» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Правоохоронна діяльність» спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-01-96М Цимбалюк, В. І. and Ляш, А. О. (2020) Методичні рекомендації до проходження практики «ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Правоохоронна діяльність» спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-02-74 Цимбалюк, В. І. and Міщук, І. В. and Гришко, В. І. (2020) Методичні вказівки до виконання та захисту магістерської роботи для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Правоохоронна діяльність» спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» денної і заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-02-72 Цимбалюк, В. І. and Словська, І. Є. and Міщук, І. В. (2020) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Виборче право» для здобувачів першого (бакаларського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Право» спеціальності 081 «Право» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-07-70М Чернюшок, О. В. and Байцар-Артеменко, О. В. (2020) Методичні вказівки до виконання практичних і самостійних завдань з навчальної дисципліни «Композиція» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо- професійною програмою «Архітектура та містобудування» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» денної форми навчання. Частина 1. Об`ємно-просторова композиція. [Методичне забезпечення]

03-07-69М Чернюшок, О. В. and Подолець, П. М. (2020) Методичні вказівки до виконання самостійних робіт «Рисунок мотивів архітектурного середовища» з навчальної дисципліни «Рисунок, живопис, скульптура» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо- професійною програмою «Архітектура та містобудування» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

03-06-120М Шадура, В. О. (2020) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Інтенсифікація і реконструкція систем водопостачання» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Водопостачання та водовідведення» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» всіх форм навчання. Частина 1. [Методичне забезпечення]

03-06-121М Шадура, В. О. (2020) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Інтенсифікація і реконструкція систем водопостачання» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Водопостачання та водовідведення» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» всіх форм навчання. Частина 2. [Методичне забезпечення]

03-06-113 Шадура, В. О. and Литвиненко, Л. Л. (2020) Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Дослідження роботи кільцевої водопровідної мережі» з навчальної дисципліни «Водопостачання (СПРВ)» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Водопостачання та водовідведення» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-07-169 Шадюк, Т. А. (2020) Методичні вказівки до семінарських занять з навчальної дисципліни «Світова культура» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними програмами «Міжнародні культурні зв’язки та міжкультурні комунікації», «Креативна та цифрова культура» спеціальності 034 «Культурологія» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-14-58 Шанюк, В. І. (2020) Методичні вказівки до написання курсової роботи з навчальної дисципліни «Організація діяльності територіальних громад» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Місцеве самоврядування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

03-10-53М Шаталов, О. С. (2020) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Безпека в надзвичайних ситуаціях» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП за всіма формами навчання. [Методичне забезпечення]

03-10-19 Шаталов, О. С. (2020) Методичні вказівки до виконання практичних та самостійної робіт з дисципліни «Охорона праці в галузі» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Агрохімія і ґрунтознавство» спеціальності 201 «Агрономія» за всіма формами навчання (частина 2). [Методичне забезпечення]

03-10-40М Шаталов, О. С. (2020) Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Захист у надзвичайних ситуаціях» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Охорона праці» спеціальності 263 «Цивільна безпека» за всіма формами навчання. [Методичне забезпечення]

03-10-17 Шаталов, О. С. (2020) Методичні вказівки до виконання практичних та самостійної робіт з навчальної дисципліни «Експертиза з охорони праці» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Охорона праці» спеціальності 263 «Цивільна безпека» за всіма формами навчання. [Методичне забезпечення]

03-10-41М Шаталов, О. С. (2020) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Інженерний захист населення» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Охорона праці» спеціальності 263 «Цивільна безпека» за всіма формами навчання. [Методичне забезпечення]

03-10-16 Шаталов, О. С. (2020) Методичні вказівки до виконання практичних та самостійної робіт з навчальної дисципліни «Безпека потенційно небезпечних технологій та виробництв» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Охорона праці» спеціальності 263 «Цивільна безпека» за всіма формами навчання. [Методичне забезпечення]

03-10-18 Шаталов, О. С. and Кусковець, С. Л. (2020) Методичні вказівки до виконання практичних та самостійної робіт з навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійними програмами «Автомобільні дороги та аеродроми», «Мости і транспортні тунелі» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» за всіма формами навчання (частина 2). [Методичне забезпечення]

02-02-152М Швець, М. Д. and Кучер, О. О. (2020) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Організація і технологія вантажних робіт на транспорті» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-05-22М Швець, О. М. (2020) Методичні вказівки для виконання практичних робіт та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Заходи публічної безпеки» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Правоохоронна діяльність» спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-08-137 Швець, Ф. Д. (2020) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Регіональний менеджмент» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-08-138 Швець, Ф. Д. (2020) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Менеджмент ощадливого виробництва» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-08-152М Швець, Ф. Д. and Пахаренко, О. В. (2020) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Планування та організація діяльності підприємств» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-08-153М Швець, Ф. Д. and Фроленкова, Н. А. (2020) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійними програмами «Менеджмент організацій і адміністрування», «Управління проєктами» та «Управління навчальним закладом» спеціальності 073 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-05-32 Шевченко, І. М. (2020) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "ПРОГРАМУВАННЯ" (Частина 3. Лінійні динамічні структури даних. Реалізація мовою програмування С#) для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Інформаційні системи та технології» спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» та за освітньо-професійною програмою «Комп’ютерні технології» спеціальності 015 «Професійна освіта» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

04-05-33 Шевченко, І. М. (2020) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "ПРОГРАМУВАННЯ" (Частина 4. Нелінійні динамічні структури даних. Реалізація мовою програмування С#.) для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Інформаційні системи та технології» спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» та за освітньо-професійною програмою «Комп’ютерні технології» спеціальності 015 «Професійна освіта» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

04-05-76 Шевченко, І. М. and Карпович, І. М. and Гладка, О. М. (2020) Методичні вказівки та робоча програма навчальної практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Інформаційні системи та технології» спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

03-04-65М Шевчук, О. В. (2020) Методичні вказівки до виконання практичних занять та для самостійного вивчення навчальної дисципліни «Громадське будівництво» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Готельно-ресторанна справа» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-04-65М Шевчук, О. В. (2020) Методичні вказівки до виконання практичних занять та для самостійного вивчення навчальної дисципліни «Громадське будівництво» для здобувачів вищої освіти першого бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Готельно-ресторанна справа» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-03-272М Шило, Ж. С. (2020) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-03-273М Шило, Ж. С. (2020) Методичні вказівки до практичних занять та виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

01-04-63 Шинкарук, Л. А. and Хлапук, М. М. and Корнійчук, В. І. and Мельничук, І. М. (2020) Методичні вказівки до фахового вступного випробування для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньою програмою підготовки «Гідротехнічне будівництво» спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

01-04-62 Шинкарук, Л. А. and Хлапук, М. М. and Корнійчук, В. І. and Мельничук, І. М. (2020) Методичні вказівки до атестації (атестаційного екзамену бакалавра) для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

01-04-64 Шинкарук, Л. А. and Хлапук, М. М. and Корнійчук, В. І. and Ніколайчук, О. М. (2020) Методичні вказівки до виконання магістерської роботи для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньою програмою «Гідротехнічне будівництво» спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-08-50 Шолудько, М. В. and Шолудько, М. М. (2020) Методичні вказівки до виконання курсового проєкту «Проєкт житлового району на 10 тисяч мешканців» з навчальної дисципліни «Архітектурне проектування» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Архітектура та містобудування» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-253 Шпак, С. Г. (2020) Методичні вказівки до семінарських занять з навчальної дисципліни «Психологія сім´ї» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-249 Шпак, С. Г. (2020) Методичні вказівки до семінарських занять з навчальної дисципліни «Психологія сім’ї» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо- професійною програмою «Психологія» спеціальності 053 «Психологія» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

05-05-76 Шульган, Р. Б. (2020) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Землевпорядне проектування» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Геодезія та землеустрій» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-05-96 Шульган, Р. Б. and Лагоднюк, О. А. (2020) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «ГІС в кадастрових системах» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійними програмами «Землеустрій та кадастр», «Геоінформаційні системи і технології» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-14-14М Якимчук, А. Ю. (2020) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Формування місцевих бюджетів» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Місцеве самоврядування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-14-74 Якимчук, А. Ю. (2020) Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Публічна статистика» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньопрофесійною програмою «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-14-73 Якимчук, А. Ю. (2020) Методичні вказівки до виконання практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Публічне адміністрування» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньопрофесійною програмою «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-14-13M Якимчук, А. Ю. (2020) Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Формування місцевих бюджетів» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Місцеве самоврядування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-01-78 Якимчук, М. Ю. (2020) Методичні вказівки до практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Юридична риторика» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Право» спеціальності 081 «Право» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

05-04-103 Янчук, Р. М. and Дмитрів, О. П. (2020) Методичні вказівки до атестації (атестаційного екзамену бакалавра) для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Геодезія та землеустрій» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-06-59 Яцков, М. В. and Мисіна, О. І. and Беседюк, В. Ю. (2020) Тестові завдання поточного контролю знань з навчальної дисципліни «Хімія (загальна та неорганічна)» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського рівня) за освітньопрофесійною програмою «Агрономія» спеціальності 201 «Агрономія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-06-60 Яцков, М. В. and Мисіна, О. І. and Беседюк, В. Ю. (2020) Тестові завдання підсумкового контролю знань з навчальної дисципліни «Хімія (загальна та неорганічна)» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського рівня) за освітньо-професійною програмою «Агрономія» спеціальності 201 «Агрономія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Book

UNSPECIFIED, ed. (2020) INNOVATIVE DEVELOPMENT OF RESOURCE-SAVING TECHNOLOGIES AND SUSTAINABLE USE OF NATURAL RESOURCES. 3rd INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE. Universitas Publishing Petroșani, Petroșani. ISBN 2734 – 6935

., . (2020) Стратегія сталого розвитку України: сьогодення та перспективи : матеріали Всеукраїнської інтернет-конференції, присвяченої 75-річчю видатного вітчизняного вченого, доктора сільськогосподарських наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, академіка МАНЕБ Клименка Миколи Олександровича. НУВГП, Рівне.

Бачишин, Б. Д. (2020) Інженерна геодезія. НУВГП, Рівне. ISBN 978-966-327-480-5

Ващенко, К. О. and Щокін, Р. Г. and Романенко, Є. О. and Акімова, Л. М. (2020) Публічне адміністрування. Англо-український словник термінів. “Публічне адміністрування” . ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом”, Київ. ISBN 978-617-02-0301-4

Ващенко, К. О. and Щокін, Р. Г. and Романенко, Є. О. and Акімова, Л. М. (2020) Публічне адміністрування. Настільна книга державного службовця і політика. Понятійно-термінологічний словник. “Публічне адміністрування” . ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом”, Київ. ISBN 978-617-02-0279-6

Герасименко, А. С. (2020) Теоретичні основи української педагогіки кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. (Київська філософська школа). НУВГП, Рівне. ISBN 978-966-327-473-7

Герасимов, Г. Г. and Куба, В. В. (2020) Практикум з дисципліни «Системи виробництва і розподілу енергоносіїв». НУВГП, Рівне. ISBN 978-966-327-447-8

Герасімов, Є. Г. and Пінчук, О. Л. and Чабан, В. М. (2020) Каталог наукових видань співробітників Національного університету водного господарства та природокористування (2014-2019 рр.). НУВГП, Рівне. ISBN 978-966-327-467-6

Григус, І. М. (2020) Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & Recreation), № 6. НУВГП, Рівне. ISBN 2522-1795

Григус, І. М. (2020) Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & Recreation), № 7. НУВГП, Рівне. ISBN ISSN 2522-1795

Клименко, М. О. and Клименко, О. М. and Клименко, Л. В. (2020) Радіоекологія. НУВГП, Рівне. ISBN 978-966-327-468-3

Красовська, Ю. В. and Лесняк, О. Ю. and Подлевська, О. М. and Солодкий, В. О. (2020) Прикладна економіка в бізнес-адмініструванні та підприємництві. НУВГП, Рівне. ISBN 978-966-327-463-8

Кузьмін, О. В. and Роман, Т. О. and Акімова, Л. М. and Чемакіна, О. В. (2020) ЕЛЕКТРОННІ СИСТЕМИ В ГАЛУЗІ. ОЛДІ-ПЛЮС, Херсон. ISBN 978-966-289-375-5

Лагоднюк, О. А. and Клюха, О. О. and Тарас, Б. І. and Грицина, О. О. and Голотюк, М. В. and Романів, А. С. and Стахів, О. А. and Пасічнюк, В. Б. and Яковлева, О. М. and Ніколенко, О. І. (2020) Довідник для абітурієнтів 2020 (бакалавр). НУВГП, Рівне.

Лагоднюк, О. А. and Клюха, О. О. and Тарас, Б. І. and Грицина, О. О. and Голотюк, М. В. and Романів, А. С. and Стахів, О. А. and Пасічнюк, В. Б. and Яковлева, О. М. and Ніколенко, О. І. (2020) Довідник для абітурієнтів 2020 (магістр). НУВГП, Рівне.

Маланчук, З. Р. and Корнієнко, В. Я. and Марчук, М. М. and Сорока, В. С. and Васильчук, О. Ю. (2020) Транспортні системи гірничих підприємств (шахти та збагачувальні фабрики). НУВГП, Рівне. ISBN 978-966-327-487-4

Мороз, Е. Г. (2020) Податковий менеджмент. НУВГП, Рівне. ISBN 978-966-327-471-3

НУВГП, . (2020) Інноваційні технології розвитку машинобудування та ефективного функціонування транспортних систем. НУВГП, Рівне.

НУВГП, . (2020) АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРИРОДООХОРОННОГО ЗАКОНОДАВСТВА. НУВГП, Рівне.

НУВГП, . (2020) Вісник. Економічні науки. НУВГП.

НУВГП, . (2020) ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ МАШИНОБУДУВАННЯ ТА ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ. НУВГП, Рівне.

НУВГП, . (2020) ВІСНИК НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ АВТОМАТИКИ, КІБЕРНЕТИКИ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ НУВГП. НУВГП, Рівне. ISBN ISSN 2522-1957

НУВГП, . (2020) Студентський вісник НУВГП. НУВГП, Рівне. ISBN ISSN 2313-0431

НУВГП, . (2020) СУСПІЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЦИВІЛІЗАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ. НУВГП, Рівне. ISBN 978-966-327-483-6

НУВГП, . (2020) ЛЮДИНА У СВІТІ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ. НУВГП, Рівне.

НУВГП, . (2020) Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів і здобувачів вищої освіти "Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки". Ч. 1. НУВГП, Рівне. ISBN 978-966-327-464-5

НУВГП, . (2020) Геологічне, гідрологічне та біологічне різноманіття Полісся : збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції до 130-річчя від дня народження видатного польського дослідника Полісся Станіслава Малковського та у рамках проведення Водного форуму до 105-річчя Національного університету водного господарства та природокористування. НУВГП, Рівне. ISBN 978-966-327-486-7

НУВГП, . (2020) Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів і здобувачів вищої освіти "Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки". Ч.2. НУВГП, Рівне. ISBN 978-966-327-465-2

НУВГП, . (2020) Актуальні проблеми обліково-аналітичного забезпечення в умовах переходу до Індустрії 4.0. НУВГП, Рівне. ISBN 978-966-327-458-4

НУВГП, . and Кафедра державного управління документознавства та інформаційної, . (2020) СТРАТЕГІЯ І ТАКТИКА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ. НУВГП, Рівне. ISBN ISSN 2617-4650

Налобіна, О. О. and Бундза, О. З. and Серілко, Д. Л. and Голотюк, М. В. (2020) Конструювання вузлів та агрегатів. НУВГП, Рівне. ISBN 978-966-327-456-0

Осадча, Л. К. (2020) Лінійна алгебра та аналітична геометрія. НУВГП, Рівне. ISBN 978-966-327-448-5

Потійчук, О. Б. and Піліпака, Л. М. (2020) Транспортні розв’язки. НУВГП, Рівне. ISBN 978-966-327-481-2

Рокочинський, А. М. and Турченюк, В. О. and Волк, П. П. and Коптюк, Р. М. and Величко, С. В. and Приходько, Н. В. and Фроленкова, Н. А. and Волк, Л. Р. (2020) Автоматизація проектування та розрахунків водогосподарсько-меліоративних об’єктів. НУВГП, Рівне. ISBN 978-966-327-478-2

Сазонець, І. Л. and Якимчук, А. Ю. and Зима, І. Я. and Тихончук, Л. Х. and Антонюк, О. Р. and Безтелесна, Л. І. and Антонова, С. Є. and Дробко, Е. В. and Корбутяк, В. І. and Маланчук, Л. О. and Мартинюк, Г. Ф. and Фесянов, П. О. and Цецик, Я. П. and Обуховська, Л. І. and Сивий, Р. П. (2020) Місцеве самоврядування : понятійно-термінологічний словник. НУВГП, Рівне. ISBN 978-966-327-472-0

Сташук, В. А. and Вожегова, Р. А. and Дудченко, В. В. and Рокочинський, А. М. and Морозова, В. В. (2020) Підвищення ефективності функціонування рисових зрошувальних систем України. НУВГП, Київ;Херсон;Рівне. ISBN 978-966-327-445-4

Яцков, М. В. and Корчик, Н. М. and Пророк, О. А. (2020) Основні технологічні схеми базових неорганічних виробництв. НУВГП, Рівне. ISBN 978-966-327-462-1

Monograph

., . (2020) RESOURCE-SAVING TECHNOLOGIES OF RAW-MATERIAL BASE DEVELOPMENT IN MINERAL MINING AND PROCESSING. UNSPECIFIED. UNIVERSITAS Publishing, Petroșani, Romania.

Multi-authored monograph, . (2020) Topical scientific researches into resource-saving technologies of mineral mining and processing. UNSPECIFIED. Publishing House “St.Ivan Rilski”, Sofia.

Zabolotna, Oksana and Skalski, Dariusz and Grygus, Igor and Kindzer, Bogdan and Sushchenko, Andrzej (2020) Фізична культура, педагогіка, здоров'я та фізична терапія. UNSPECIFIED. Поморський університет у Старогарді Гданьскому, Старогард Гданьскі.

Белопольский, Н. Г. (2020) Энвироника — фундаментальная наука о спасении и развитии земной цивилизации или новая концепция развития мира. UNSPECIFIED. НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти., Киев.

Бомба, А. Я. and Бойчура, М. В. (2020) Методи комплексного аналізу в задачах ідентифікації. UNSPECIFIED. НУВГП, Рівне.

Вашай, Ю. В. and Дорошенко, О. О. (2020) Гармонізація інформаційно-аналітичного забезпечення управління економічною безпекою держави в умовах військово-політичної нестабільності. UNSPECIFIED. НУВГП, Рівне.

Герасімов, Є. Г. and Герасимов, Г. Г. and Іванов, С. Ю. (2020) Динамічні процеси в трубопровідних системах. UNSPECIFIED. НУВГП, Рівне.

Дворкін, Л. Й. and Бордюженко, О. М. and Житковський, В. В. and Кочкарьов, Д. В. and Марчук, В. В. (2020) Реакційно-порошкові бетони і матеріали на їх основі. UNSPECIFIED. НУВГП, Рівне.

Древецький, В. В. and Василець, С. В. and Рудик, А. В. and Сафоник, А. П. and Гудь, В. М. and Данченков, Я. В. and Клепач, М. М. and Матус, С. К. and Стеценко, А. М. (2020) Розроблення та дослідження сучасних систем електроенергетики та автоматизації. UNSPECIFIED. Овід, Рівне.

Кусковець, С. Л. (2020) Протипожежне водопостачання підвищеного тиску в сільських населених пунктах. UNSPECIFIED. НУВГП, Рівне.

Малащенко, В. О. and Ніколайчук, В. В. and Тимейчук, О. Ю. (2020) З'єднання змінної жорсткості. UNSPECIFIED. НУВГП, Рівне.

Міщук, Г. Ю. and Дяконенко, О. І. and Іляш, О. І. and Савіна, Н. Б. and Ситник, Й. С. and Самолюк, Н. М. (2020) Інноваційні засади управління людськими ресурсами: можливості, виклики, пріоритети досягнення соціально-економічної безпеки. UNSPECIFIED. НУВГП, Рівне.

НУВГП, . (2020) Фінансово-економічна політика в контексті інноваційного розвитку України. UNSPECIFIED. НУВГП, Рівне.

Павелко, О. В. (2020) Фінансові результати основної діяльності будівельних підприємств: організаційно-методологічні засади обліку. UNSPECIFIED. НУВГП, Рівне.

Попко, О. В. (2020) Стратегічні імперативи маркетингової діяльності операторів молочного ринку України. UNSPECIFIED. НУВГП, Рівне.

Скрипчук, П. М. and Судук, О. Ю. (2020) Моделі та механізми геоуправління аграрними підприємствами. UNSPECIFIED. НУВГП, Рівне.

Турченюк, В. О. and Рокочинський, А. М. (2020) Системна оптимізація водо- та енергокористування на екологоекономічних засадах на рисових зрошувальних системах. UNSPECIFIED. НУВГП, Рівне.

Автореферати, дисертації

Ковтун, О. М. (2020) Формування світоглядної культури майбутніх медичних сестер засобами реалізації деонтологічного підходу. [Автореферати, дисертації] (Unpublished)

Ковтун, О. М. (2020) Формування світоглядної культури майбутніх медичних сестер засобами реалізації деонтологічного підходу. [Автореферати, дисертації] (Unpublished)

Нінічук, М. В. (2020) НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН ТА РОЗРАХУНОК КОМБІНОВАНО-АРМОВАНИХ НЕРОЗРІЗНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ БАЛОК. [Автореферати, дисертації] (Unpublished)

Нінічук, М. В. (2020) НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН ТА РОЗРАХУНОК КОМБІНОВАНО-АРМОВАНИХ НЕРОЗРІЗНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ БАЛОК. [Автореферати, дисертації] (Unpublished)

Парфенюк, О. В. (2020) Формування графічної компетентності майбутніх фахівців галузевого машинобудування у звкладах вищої освіти засобами чотиривимірної графіки. [Автореферати, дисертації] (Unpublished)

Парфенюк, О. В. (2020) Формування графічної компетентності майбутніх фахівців галузевого машинобудування у звкладах вищої освіти засобами чотиривимірної графіки. [Автореферати, дисертації] (Unpublished)

Article

Akimov, O. O. and Troschinsky, V. and Karpa, M. I. and Stefanyk, V. and Ventsel, V. and Akimova, L. M. and Акімов, О. О. and Трощинський, В. П. and Карпа, М. І. and Венцель, В. І. and Акімова, Л. М. (2020) INTERNATIONAL EXPERIENCE OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE AREA OF NATIONAL SECURITY. ournal of Legal, Ethical and Regulatory Issues (23).

Akimov, O. O. and Акімов, О. О. (2020) ANALYSIS OF FORMATION OF ANTI-CORRUPTION POLICY IN UKRAINE: A SCIENTIFIC APPROACH. Нац. акад. внутр. справ (1). pp. 24-27.

Akimov, O. O. and Акімов, О. О. (2020) EXPERIENCE OF FOREIGN COUNTRIES OF DEVELOPMENT OF PERSONNEL POTENTIAL OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE SYSTEM OF STATE-MANAGEMENT ACTIVITIES. Scientific Center of Innovative Researches OÜ. pp. 17-33.

Akimov, O. O. and Акімов, О. О. (2020) PUBLIC ADMINISTRATION: ROBUSTNESS AND THE SYSTEMIC GENESIS ASPECT. Scientific Center of Innovative Researches OÜ (1). pp. 46-54.

Akimova, Anas. O. and Akimova, А. О. and Акімова, Анас. О. and Акімова, А. О. (2020) ANALYSIS OF MODERN KOREAN LITERATURE: UN SONGHI ARTWORKS. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Філологія. Соціальні комунікації (1). pp. 16-24.

Akimova, L. M. and Khomiuk, N. L. and Bezena, I. M. and Lytvynchuk, I. L. and Petroye, O. and Акімова, Л. М. and Хомюк, Н. Л. and Безена, І. М. and Литвинчук, І. Л. and Петроє, О. М. (2020) PLANNING OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE TERRITORIES (EXPERIENCE OF EUROPEAN UNIO. International Journal of Management (IJM) (11). pp. 567-575.

Akimova, L. M. and Litvinova, I. F. and Ilchenko, H. O. and Pomaza-Ponomarenko, A. L. and Yemets, O. I. and Акімова, Л. М. and Літвінова, І. Ф. and Ільченко, Г. О. and Помаза-Пономаренко, А. Л. and Ємець, О. І. (2020) THE NEGATIVE IMPACT OF CORRUPTION ON THE ECONOMIC SECURITY OF STATES. International Journal of Management (IJM) (11). pp. 1058-1071.

Akimova, L. M. and Lysachok, A. V. and Акімова, Л. М. and Лисачок, А. В. (2020) ASSESSMENT OF THE INVESTMENT SECURITY LEVEL OF UKRAINE. Scientific Center of Innovative Researches OÜ (1). pp. 21-29.

Akimova, L. M. and Lysachok, A. V. and Акімова, Л. М. and Лисачок, А. В. (2020) INTEGRITY IN PUBLIC SERVICE AS AN IMPORTANT COMPONENT OF STATE INVESTMENT SECURITY. Kyiv-Tallinn.

Akimova, L. M. and Lysachok, A. V. and Акімова, Л. М. and Лисачок, А. В. (2020) INVESTMENT SECURITY OF UKRAINE: THE STATE AND PROSPECTS OF IMPROVEMENT. LJUBLJANA SCHOOL OF BUSINESS. pp. 567-575.

Akimova, L. M. and Osadcha, O. O. and Bashtannyk, V. V. and Kondratska, N. M. and Fedyna, K. M. and Акімова, Л. М. and Осадча, О. О. and Баштанник, В. В. and Кондрацька, Н. М. and Федина, К. М. (2020) ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНО ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ. ДВНЗ “Університет банківської справи” (1(32)). pp. 434-443.

Akimova, L. M. and Акімова, Л. М. (2020) CORRUPTION AS A THREAT TO NATIONAL SECURITY. Нац. акад. внутр. справ (1). pp. 21-23.

Akimova, L. M. and Акімова, Л. М. (2020) MECHANISM OF INFORMATION SUPPORT OF STATE MANAGEMENT OF ECONOMIC SECURITY OF UKRAINE. Scientific Center of Innovative Researches OÜ.. pp. 63-76.

Alaba, O. C. and Abdulraman, S. O. (2020) CORRELATION OF BLASTING PERFORMANCE WITH LOADING AND CRUSHING TIME TO MINIMIZE ENERGY CONSUMPTION. Resource-saving technologies of raw-material base development in mineral mining and processing. pp. 53-66.

Andros, S. V. and Akimova, L. M. and Butkevich, O. V. and Андрос, С. and Акімова, Л. М. and Буткевич, О. (2020) Інновації в управлінні депозитним портфелем банку: структура вкладів клієнтів. Marketing and Management of Innovations (2). pp. 206-220.

Askarova, G. E. and Shautenov, M. R. and Nogaeva, K. A. (2020) PROCESSING TECHNOLOGY FOR REFRACTORY GOLD-BEARING ORES. Resource-saving technologies of raw-material base development in mineral mining and processing. pp. 143-157.

Astrelin, I. and Kosogina, I. and Kyrii, S. (2020) UTILIZATION PROCESSING OF WASTE OF ALUMINA PRODUCTION INTO WATER TREATMENT REAGENTS. Resource-saving technologies of raw-material base development in mineral mining and processing. pp. 371-391.

Beztelesna, L. I. and Безтелесна, Л. І. (2020) MANAGEMENT MECHANISM FOR ENHANCING THE COMPETITIVENESS OF UNIVERSITIES. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(91)). pp. 14-31.

Bilan, Y. and Mishchuk, H. and Roshchyk, I. and Joshi, O. (2020) HIRING AND RETAINING SKILLED EMPLOYEES IN SMES: PROBLEMS IN HUMAN RESOURCE PRACTICES AND LINKS WITH ORGANIZATIONAL SUCCESS. Business: Theory and Practice (21(2)). pp. 780-791.

Bondarenko, А. O. and Ostapchuk, O. V. (2020) DESIGN AND IMPLEMENTATION OF A JET PUMP DREDGE. Topical scientific researches into resource-saving technologies of mineral mining and processing. pp. 296-304.

Daouda, Keita and Pozdnyakov, Valery and Bah, Ibrahima (2020) STATISTICAL ANALYSIS OF EXPERIMENTAL DATA ON THE INDICES OF OPERATION OF THE LOADING UNITS OF THE BAUXITE COMPANY OF GUINEA (CBG). Topical scientific researches into resource-saving technologies of mineral mining and processing. pp. 226-243.

Dedelyanova, Kr. Y. (2020) COLUMN FLOTATION MACHINE – INNOVATIVE AERATION, VIBRATORY – ACOUSTIC AND TECHNOLOGICAL RESEARCHES. Topical scientific researches into resource-saving technologies of mineral mining and processing. pp. 60-78.

Deineka, K. Yu. and Naumenko, Yu. V. (2020) HE EFFECT OF THE DECREASE IN POWER INTENSITY OF SELF-OSCILLATING GRINDING IN A TUMBLING MILL WITH A REDUCTION IN AN INTRACHAMBER FILL. Resource-saving technologies of raw-material base development in mineral mining and processing. pp. 414-433.

Didenko, M. (2020) THE MODELING OF THE INTERACTION OF ROCK MASS AND COMPLIANT LINING WHILE IT IS EXPANDED. Topical scientific researches into resource-saving technologies of mineral mining and processing. pp. 394-308.

Didenko, M. (2020) PREDICTION OF ROCK PRESSURE EFFECTS IN MINE WORKINGS IN THE ZONE OF LONGWALL FACE INFLUENCE. Resource-saving technologies of raw-material base development in mineral mining and processing. pp. 487-500.

Doroshenko, Ya. V. and Karpash, O. M. and Rybitskyi, I. V. (2020) INVESTIGATION OF DISPERSED CONTAMINATES INFLUENCE ON THE HYDRAULIC ENERGY CONSUMPTION OF ELEMENTS OF GAS PIPELINE SYSTEMS WITH COMPLEX GEOMETRY. Topical scientific researches into resource-saving technologies of mineral mining and processing. pp. 182-207.

Filatieva, E. and Sokolenko, V. and Oleynichenko, A. and Filatiev, M. (2020) FEATURES OF METHANE RELEASE IN THE WING OF A MINE FIELD DURING MINING OF GAS-BEARING COAL SEAMS. Resource-saving technologies of raw-material base development in mineral mining and processing. pp. 345-360.

Gladchenko, Yu. A. and Гладченко, Ю. А. (2020) ОБМЕЖЕННЯ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ РІВНОВАГИ. Стратегія і тактика державного управління (1-2). pp. 82-88.

Gupta, S. K. and Sipahi, E. and Akimova, L. M. and Ayalew, Y. and Guliti, A. and Srivastva, V. and Teferi, F. and Гупта, С. К. and Сипахи, Е. and Акімова, Л. М. and Айали, Й. and Гуліти, М. and Шріваства, В. and Тефері, Ф. (2020) THE FEASIBILITY OF INVENTORY MANAGEMENT SYSTEM IN CONSTRUCTION AND HOUSING DEVELOPMENT UNIT OF DESSIE, ETHIOPIA. Journal of Critical Reviews (13). pp. 1235-1241.

Hryhorash, M. V. and Kuzminskyi, V. P. and Ovchinnikova, O. V. and Kukhar, V. Yu. (2020) ENERGY SAVING THROUGH QUALITY OF TECHNICAL WATER: NEW TYPES OF MECHANICAL SCREEN FILTERS FOR VARIOUS LINKS OF WATER TREATMENT. Topical scientific researches into resource-saving technologies of mineral mining and processing. pp. 369-393.

Hrynovets, Volodymyr and Mahlovanyy, Anatoliy and Hrynovets, Igor and Buchkovska, Anna and Kunynets, Olha and Novytskyy, Olexandr (2020) ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ ТА ЧИННИКИ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА СТАН ОРГАНІЗМУ В ЦІЛОМУ. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & recreation) (6). pp. 89-94.

Inkin, O. V. and Puhach, A. M. and Dereviahina, N. I. (2020) PHYSICAL-CHEMICAL AND TECHNOLOGICAL PARAM-ETERS OF IMPROVING PROFITABILITY OF UNDER-GROUND COAL BURNING. Topical scientific researches into resource-saving technologies of mineral mining and processing. pp. 427-445.

Kalyayev, A. O. and Efimov, G. V. and Motornyy, V. O. and Dzianyy, R. B. and Akimova, L. M. and Каляєв, А. О. and Єфімов, Г. В. and Моторний, В. О. and Дзяний, Р. Б. and Акімова, Л. М. (2020) Global Security Governance: Conceptual Approaches And Practical Imperatives. Education Excellence and Innovation Management through Vision. pp. 4484-4495.

Karpa, M. I. and Akimov, O. O. and Shykerynets, V. V. and Карпа, М. І. and Акімов, О. О. and Шикеринець, В. В. (2020) IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE FORMS AND MODELS OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE SPHERE OF CULTURE IN UKRAINE. Scientific Center of Innovative Researches OÜ. pp. 13-23.

Karpa, M. I. and Akimov, O. O. and Карпа, М. І. and Акімов, О. О. (2020) COMPETENCE BOUNDARIES OF PUBLIC SERVICE INSTITUTIONS IN UKRAINE. Public Administration and Management: modern scientific discussions. pp. 168-182.

Karpa, M. I. and Akimov, O. O. and Карпа, М. І. and Акімов, О. О. (2020) PECULIARITIES OF COMPETENCIES OF PUBLIC GOVERNANCE OF UKRAINE IN THE CONTEXT OF FORMING CORPORATE RELATIONS. International Conference on Corporation Management (ICCM).. pp. 34-35.

Karpukhina, Y. and Vasylieva, N. and Grygus, I. and Muszkieta, R. and Zukow, W. (2020) Study of quality of life and effectiveness of physical therapy of women after mastectomy in the COVID-19 pandemic conditions. Balneo Research Journal (11(3)). pp. 315-322.

Kashuba, V. and Savliuk, S. and Chalii, L. and Zakharina, I. and Yavorskyy, A. and Panchuk, A. and Grygus, I. and Ostrowska, M. (2020) Technology for correcting postural disorders in primary school-age children with hearing impairment during physical education. Journal of Physical Education and Sport (20(2)). pp. 939-945.

Kashuba, V. and Stepanenko, O. and Byshevets, N. and Kharchuk, O. and Savliuk, S. and Bukhovets, B. and Grygus, I. and Napierała, M. and Skaliy, T. and Hagner-Derengowska, M. and Zukow, W. (2020) The Formation of Human Movement and Sports Skills in Processing Sports-pedagogical and Biomedical Data in Masters of Sports. International Journal of Human Movement and Sports Sciences (8(5)). pp. 249-257.

Kharytonov, M. M. and Gonchar, N. V. and Gavryushenko, О. О. and Mytsyk, О. О. (2020) ECOLOGICAL ASSESSMENT OF THE STATE OF ROCKS IN THE OF RECLAMATION PROCESS IN THE NIKOPOL MANGANESE ORE BASIN. Resource-saving technologies of raw-material base development in mineral mining and processing. pp. 392-413.

Korniyenko, V. Ya. and Chukharev, S. M. and Zaiets, V. V. and Vasylchuk, O. Yu. (2020) RECLAMATION OF DESTRUCTED LANDS OWING TO ILLEGAL AMBER PRODUCTION IN NORTHERN RE-GIONS OF UKRAINE. Resource-saving technologies of raw-material base development in mineral mining and processing. pp. 67-84.

Kostiukevych, R. M. and Mishchuk, H. Y. and Zhidebekkyzy, Aknur and Nakonieczny, Joanna and Akimov, O. O. and Костюкевич, Р. М. and Міщук, Г. Ю. and Жидебеккизи, А. and Наконецька, Й. and Акімов, О. О. (2020) The impact of European integration processes on the investment potential and institutional maturity of rural communities. Economics and Sociology (13(3)). pp. 46-63.

Kostiukevych, Ruslan and Mishchuk, Halyna and Zhidebekkyzy, Aknur and Nakonieczny, Joanna and Akimov, Oleksandr (2020) The impact of European integration processes on the investment potential and institutional maturity of rural communities. Economics & Sociology (13, 3). pp. 46-63.

Kostrychenko, V. M. and Ignatyuk, I. Z. (2020) IMPLEMENTATION OF TECHNOLOGIES FOR CRISIS MANAGEMENT OF ENTERPRISES. Resource-saving technologies of raw-material base development in mineral mining and processing. pp. 276-292.

Kotliar, L. and Akimov, O. O. and Krasivskyу, O. and Shykerynets, V. V. and Kurovska, I. and Hrusheva, A. and Котляр, Л. І. and Акімов, О. О. and Красівський, О. Я. and Шикеринець, В. В. and Куровська, І. А. and Грушева, А. А. (2020) Assessment of Possibility of Integration of Experience of Leading Countries 0f The World in Training of Public Administration Specialists. Systematic Reviews in Pharmacy (11). pp. 656-662.

Kourouma, Mory and Keita, Daouda and Viktorov, Gleb (2020) PROSPECTION GEOPHYSIQUE POUR LA RECHERCHE DES EAUX SOUTERRAINES A SILIDARA (CONCESSION DE CBG). Resource-saving technologies of raw-material base development in mineral mining and processing. pp. 174-180.

Kovshun, N. E. and Ignatiuk, I. Z. and Moshchych, S. Z. and Malanchuk, L. О. (2020) INNOVATIVE MODEL OF DEVELOPMENT OF FUEL AND ENERGY COMPLEX OF UKRAINE. Topical scientific researches into resource-saving technologies of mineral mining and processing. pp. 279-296.

Kovshun, N. E. and Savina, N. B. and Malanchuk, L. О. and Radko, A. О. (2020) MARKETING INNOVATION IN THE MANUFACTURING OF STONE-GRINDING PRODUCTS. Resource-saving technologies of raw-material base development in mineral mining and processing. pp. 158-173.

Kruchkov, A. I. and Besarabets, Y. J. and Yevtieieva, L. I. (2020) ENERGY SAVING MODES OF EXCAVATORS TYPE POWER SHOVEL. Topical scientific researches into resource-saving technologies of mineral mining and processing. pp. 353-368.

Krukovskyi, O. P. and Krukovska, V. V. and Bulich, Yu. Yu. and Zemlianaia, Yu. V. (2020) SOME ASPECTS OF DEVELOPMENT AND APPLICATION OF THE BEARING-BOLT SUPPORTING TECHNOLOGY. Resource-saving technologies of raw-material base development in mineral mining and processing. pp. 123-142.

Krynychna, І. and Gurkovskii, V. and Кринична, І. П. and Гурковський, В. (2020) PROFESSIONAL COMPETENCE AS A FACTOR OF THE EFFICIENCY OF THE ACTIVITY OF A PUBLIC SERVANT. Scientific Center of Innovative Researches OÜ. pp. 30-38.

Kushnir, N. B. and Moshchych, S. Z. and Veretin, L. S. and Okseniuk, R. R. (2020) RATIONALE OF THE STRATEGIC DEVELOPMENT OF THE ENERGY INDUSTRY OF UKRAINE WITH USE OF RE-SOURCE-SAVING TECHNOLOGIES. Resource-saving technologies of raw-material base development in mineral mining and processing. pp. 252-264.

Levytska, S. O. and Akimova, L. M. and Zaiachkivska, O. V. and Karpa, M. I. and Gupta, S. K. and Левицька, С. О. and Акімова, Л. М. and Заячківська, О. В. and Карпа, М. І. and Гупта, С. К. (2020) СУЧАСНИЙ АНАЛІТИЧНИЙ ІНСТУМЕНТАРІЙ КОНТРОЛЮ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Фінансово - кредитна діяльність: проблеми теорії та практики (2(33)). pp. 314-323.

Levytska, S. O. and Левицька, С. О. (2020) ECONOMIC BENEFIT ASSESSMENT FOR ASSETS IN TRANSACTIONS OF SOCIALLY RESPONSIBLE BUSINESS. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(91)). pp. 111-126.

Makarenko, V. D. and Kharchenko, M. O. and Manhura, A. M. and Petrash, O. V. (2020) MAGNETIC TREATMENT OF PRODUCTION FLUID WITH HIGH CONTENT OF ASPHALT-RESIN-PARAFFIN DEPOSITS. Topical scientific researches into resource-saving technologies of mineral mining and processing. pp. 268-278.

Makarenko, V. D. and Liashenko, A. V. (2020) COMPLEX APPROACH TO RESEARCH AND SELECTION OF HYDROCARBON SOLVENTS FOR ASPHALTENE-RESIN-PARAFFIN-HYDRATE DEPOSITS CONTROL. Topical scientific researches into resource-saving technologies of mineral mining and processing. pp. 408-417.

Makarenko, V. D. and Manhura, A. M. and Lartseva, I. I. and Manhura, S. I. (2020) MAGNETIC FIELD ON ASPHALT, RESIN, PARAFFIN AND SALT DEPOSITS. Topical scientific researches into resource-saving technologies of mineral mining and processing. pp. 79-94.

Malanchuk, Yevhenii and Stets, Sergiy and Zhomyruk, Ruslan and Stets, Andriy (2020) MODELING OF THE PROCESS OF MINING OF ZEOLITE-SMECTITE TUFFS BY HYDRO-WELL METHOD. Topical scientific researches into resource-saving technologies of mineral mining and processing. pp. 244-259.

Malanchuk, Z. R. (2020) JUSTIFICATION OF THE PROSPECTS FOR INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE FOR THE EXTRACTION OF COPPER-CONTAINING BASALTS. Resource-saving technologies of raw-material base development in mineral mining and processing. pp. 6-33.

Malanchuk, Z. R. and Soroka, V. S. and Lahodniuk, О. А. and Marchuk, M. M. (2020) PHYSICAL-MECHANICAL AND TECHNOLOGICAL FEATURES OF AMBER EXTRACTION IN THE RIVNE-VOLYN REGION OF UKRAINE. Topical scientific researches into resource-saving technologies of mineral mining and processing. pp. 6-23.

Melnychuk, V. G. and Polishchuk, A. M. and Melnychuk, G. V. and Krynickaya, M. V. (2020) SUBSTANTIATION OF INVESTMENT IN STUDY AND IN-DUSTRIAL DEVELOPMENT OF THE “ZHYRYCHI” COP-PER ORE OCCURRENCE IN VOLYN. Resource-saving technologies of raw-material base development in mineral mining and processing. pp. 450-466.

Melodi, M. M. and Akande, V. O. (2020) ANALYSIS OF PRODUCTIVITY AND TECHNICAL EFFI-CIENCY IN GRANITE AGGREGATE PRODUCTION IN SE-LECTED QUARRIES IN SOUTH-WESTERN, NIGERIA. Topical scientific researches into resource-saving technologies of mineral mining and processing. pp. 166-181.

Melodi, M. M. and Ojulari, M. K. and Oluwafemi, V. I. (2020) ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL IMPACTS OF ARTISANAL GOLD MINING ON NEAR-BY COMMUNITY OF SAUKA-KAHUTA, NIGERIA. Topical scientific researches into resource-saving technologies of mineral mining and processing. pp. 340-353.

Mishchuk, H. Y. and Bilan, S. and Yurchyk, H. M. and Akimova, L. M. and Navickas, M. and Міщук, Г. Ю. and Білан, С. Ю. and Юрчик, Г. М. and Акімова, Л. М. and Навікас, М. (2020) IMPACT OF THE SHADOW ECONOMY ON SOCIAL SAFETY: THE EXPERIENCE OF UKRAINE. Economics & Sociology (13(2)). pp. 289-303.

Momot, O. and Diachenko-Bohun, M. and Hrytsai, N. and Grygus, I. and Stankiewicz, B. and Skaliy, A. and Hagner-Derengowska, M. and Napierała, M. and Muszkieta, R. and Ostrowska, M. and Zukow, W. (2020) Creation of a Healthcare Environment at a Higher Educational Institution. Journal of Physical Education and Sport (20(2)). pp. 975-981.

Moshynskyi, V. S. and Korniyenko, V. Ya. and Khrystyuk, A. O. and Solvar, L. M. (2020) RESEARCH OF ENERGY EFFECTIVE PARAMETERS OF THE PROCESS OF HYDRO MECHANICAL EXTRACTION OF AMBER FROM SANDY DEPOSITS. Topical scientific researches into resource-saving technologies of mineral mining and processing. pp. 24-37.

Moshynskyi, V. S. and Solvar, L. M. and Semeniuk, V. V. and Kucheruk, M. О. (2020) TECHNOLOGY OF PRODUCTION AND PROCESSING OF PEAT AT ENTERPRISES OF THE RIVNЕ REGION. Resource-saving technologies of raw-material base development in mineral mining and processing. pp. 34-52.

Mykhailovska, O. V. and Zotsenko, M. L. (2020) INVESTIGATION OF THE OSCILLATIONS AMPLITUDES BASES AND FOUNDATIONS OF THE FORMING MACHINE. Topical scientific researches into resource-saving technologies of mineral mining and processing. pp. 417-426.

Nesterchuk, N. and Grygus, I. and Ievtukh, M. and Kudriavtsev, A. and Sokołowski, D. (2020) Impact of the wellness program on the quality of life of students. Journal of Physical Education and Sport (20(2)). pp. 929-938.

Novopysmennyi, S. and Diachenko-Bohun, M. and Hrytsai, N. and Grygus, I. and Muszkieta, R. and Napierała, M. and Hagner-Derengowska, M. and Ostrowska, M. and Smoleńska, O. and Skaliy, A. and Zukow, W. and Stankiewicz, B. (2020) Implementation of electronic health control technologies in higher education institutions. Journal of Physical Education and Sport (20(2)). pp. 921-928.

Osetskyi, V. and Vitrenko, A. and Tatomyr, I. and Bilan, S. and Hirnyk, Ye. and Осецький, В. Л. and Вітренко, А. О. and Татомир, І. Л. and Білан, С. А. and Гірник, Є. В. (2020) ЗАСТОСУВАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ОСВІТІ: ФІНАНСОВІ НАСЛІДКИ І ПЕРСПЕКТИВИ. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики (2(33)). pp. 574-584.

Panayotova, M. I. and Panayotov, V. T. (2020) RECENT DEVELOPMENTS IN THE FLOTATION OF SULFIDE ORES OF BASE METALS - BIOFLOTATION. Topical scientific researches into resource-saving technologies of mineral mining and processing. pp. 130-148.

Peregudov, V. V. and Hryhoriev, І. J. and Hryhoriev, Y. I. (2020) SUBSTANTIATION OF OPTIMAL PARAMETERS OF THE MAN-MADE DEPOSITS. Resource-saving technologies of raw-material base development in mineral mining and processing. pp. 265-275.

Popov, S. O. and Ishchenko, M. O. and Ishchenko, L. F. and Kolosovskyi, D. (2020) MODELLING AND DESIGN OF TECHNOLOGICAL SCHEMES OF UNDERGROUND DEVELOPMENT OF IRON ORE DEPOSITS AT THE INCREASE OF THE DIFFICULTY OF THE CONDITIONS OF THEIR FUNCTIONING. Resource-saving technologies of raw-material base development in mineral mining and processing. pp. 467-486.

Pysmennyi, Serhii and Rysbekov, Kanay and Chukharev, Serhii and Gluščević, Branko (2020) MINING OF UNDERGROUND DEPOSITS IN DIFFICULT GEOLOGICAL CONDITIONS. Resource-saving technologies of raw-material base development in mineral mining and processing. pp. 238-251.

Remez, N. and Dychko, A. and Bronytskyi, V. and Kraychuk, S. (2020) SIMULATION OF SHOCK WAVES FROM EXPLOSION OF MIXTURE EXPLOSIVE CHARGES. Topical scientific researches into resource-saving technologies of mineral mining and processing. pp. 149-165.

Sadovenko, I. O. and Rudakov, D. V. and Zahrytsenko, A. M. and Derevaygina, N. I. (2020) OPTIMIZATION OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING PROTECTION AND WATER RESOURCE USE AT THE MOST WATERED MINE IN UKRAINE. Resource-saving technologies of raw-material base development in mineral mining and processing. pp. 501-513.

Safonyk, A. P. and Koziar, M. M. and Martyniuk, P. M. and Fylypchuk, V. L. (2020) MANAGEMENT OF POLLUTION - PURIFICATION SYSTEM FOR MINING PLANTS. Topical scientific researches into resource-saving technologies of mineral mining and processing. pp. 117-130.

Sakhno, S. and Korolyova, J. and Yanova, L. and Pischikova, O. (2020) INVESTIGATION OF THE MECHANISM OF DUST FORMATION DURING TRANSPORTATION AND TRANSSHIPMENT OF RAW MATERIALS OF A CEMENT-MINING ENTERPRISE USING DISCRETE-ELEMENT MODELING. Resource-saving technologies of raw-material base development in mineral mining and processing. pp. 310-330.

Sakhno, S. and Liulchenko, Y. and Chyrva, T. and Pischikova, O. (2020) DETERMINATION OF BEARING CAPACITY AND CALCULATION OF THE GAIN OF THE DAMAGED SPAN OF A RAILWAY OVERPASS BY THE FINITE ELEMENT METHOD. Topical scientific researches into resource-saving technologies of mineral mining and processing. pp. 326-339.

Samusia, V. I. and Kyrychenko, Y. О. and Cheberiachko, I. M. and Trofymova, O. P. (2020) DEVELOPMENT OF EXPERIMENTAL METHODS TO STUDY HETEROGENIC FLOWS IN THE CONTEXT OF HYDRAULIC HOISTING DESIGN. Topical scientific researches into resource-saving technologies of mineral mining and processing. pp. 260-267.

Savina, N. B. and Malanchuk, L. О. and Ignatiuk, I. Z. and Moshchych, S. Z. (2020) INSTITUTIONAL BASIS AND TRENDS OF MANAGEMENT OF THE USE OF THE SUBSOIL IN UKRAINE. Topical scientific researches into resource-saving technologies of mineral mining and processing. pp. 51-59.

Savliuk, S. and Kashuba, V. and Vypasniak, I. and Yavorskyy, A. and Kindrat, P. and Grygus, I. and Vakoliuk, A. and Panchuk, I. and Hagner-Derengowska, M. (2020) Differentiated approach for improving the physical condition of children with visual impairment during physical education. Journal of Physical Education and Sport (20(2)). pp. 958-965.

Serilko, L. S. and Lyashuk, O. L. and Sasyuk, Z. K. and Serilko, D. L. (2020) THE RESEARCH OF INERTIAL CONVEYOR TRANSI-TIONAL CHUTE OSCILLATIONS INFLUENCE ON ITS TECHNICAL AND ECONOMIC INDICATORS. Resource-saving technologies of raw-material base development in mineral mining and processing. pp. 293-309.

Shepel, О. L. and Rymarchuk, B. I. (2020) ABOUT A QUESTION OF A DECREASE OF A ROCK PRESSURE AT AN ORE DRAWING FROM THE BROUGHT DOWN BLOCKS. Resource-saving technologies of raw-material base development in mineral mining and processing. pp. 181-197.

Shevtsiv, Z. and Pelekh, Y. and Filonenko, M. and Grygus, I. and Zukow, W. (2020) Development of Primary School Sports Trainers’ Inclusive Competences in Two Physical Education Programs: Comparative Analysis. International Journal of Applied Exercise Physiology (9(1)). pp. 166-178.

Shwager, N. and Komisarenko, T. and Nesterenko, O. and Bliznukova, O. (2020) SYSTEMATIC APPROACH TO THE ANALYSIS OF OCCUPATIONAL INJURIES IN POTASH SALT PRODUCING ENTERPRISES. Resource-saving technologies of raw-material base development in mineral mining and processing. pp. 361-370.

Shygun, M. M. and Ostapiuk, N. A. and Zayachkivska, O. V. and Goylo, N. V. (2020) THE INFLUENCE OF THE CLASSIFICATION OF NON-CURRENT ASSETS AS HELD FOR SALES ON THE LIQUIDITY OF THE COMPANY’S BALANCE SHEET. ENTREPRENEURSHIP AND SUSTAINABILITY ISSUES (8(1)). pp. 430-441.

Skalski, Dariusz and Kowalski, Damian and Grygus, Igor and Nesterchuk, Natalia (2020) MORAL PROBLEMS IN CONTEMPORARY PHYSICAL CULTURE AND HEALTH EDUCATION. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & recreation) (6). pp. 64-75.

Skalski, Dariusz and Kowalski, Damian and Grygus, Igor and Nesterchuk, Natalia and Zabolotna, Oksana (2020) PHYSICAL CULTURE IN A RURAL ENVIRONMENT AND HEALTH EDUCATION. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & recreation) (6). pp. 76-88.

Skipochka, S. I. and Krukovskyi, O. P. and Krukovska, V. V. and Palamarchuk, T. A. (2020) FEATURES OF METHANE EMISSION IN COAL MINES AT HIGH SPEED LONGWALL FACE ADVANCE. Topical scientific researches into resource-saving technologies of mineral mining and processing. pp. 208-225.

Sotskov, V. O. and Dereviahina, N. I. (2020) RESEARCH OF DEPENDENCIES OF STOPE STRESS-STRAIN STATE CHANGE UNDER VARIOUS CONDITIONS OF PARTIAL STOWING OF DEVELOPED SPACE. Topical scientific researches into resource-saving technologies of mineral mining and processing. pp. 305-325.

Suleimenov, B. A. and Kulakova, E. А. (2020) DEVELOPMENT OF INTELLIGENT SYSTEMS FOR OPTIMAL PROCESS CONTROL. Resource-saving technologies of raw-material base development in mineral mining and processing. pp. 198-223.

Tegegn, Hana (2020) ASPECTS OF ENSURING A NATIONAL SUSTAINABLE DEVELOPMENT STRATEGY. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(13)). pp. 77-79.

Tkhoruk, E. I. and Krystopchuk, M. E. and Soroka, V. S. and Holotiuk, M. V. (2020) RESOURCE-SAVING AND RELIABILITY OF TRANSPORTATION SYSTEMS. Resource-saving technologies of raw-material base development in mineral mining and processing. pp. 109-122.

Tomiczek, Krzysztof (2020) THE PROBLEM OF BEDS STABILITY IN THE CONDITIONS OF UNDERMINING HIGHER DEPOSITED BEDS IN THE CONTEXT OF SELECTED AN-ALYTICAL SOLUTIONS. Topical scientific researches into resource-saving technologies of mineral mining and processing. pp. 95-116.

Tomiczek, Krzysztof (2020) A STUDY ON THE INFLUENCE OF MINING FACE ADVANCE RATE ON THE RISK OF ROCKBURSTS AND DEFORMATION OF A ROCK MASS AND A LAND SURFACE. Resource-saving technologies of raw-material base development in mineral mining and processing. pp. 85-108.

Vashaі, Y. V. and Вашай, Ю. В. (2020) INTERNATIONAL FINANCIAL METHODS OF THE STATE’S ECONOMIC SITUATION ASSESSING IN THE GLOBAL SPACE. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(91)). pp. 39-46.

Yatskov, M. V. and Korchyk, N. M. and Budenkova, N. M. and Mysina, O. I. (2020) IMPROVEMENT OF IODINE EXTRACTION TECHNOLOGY FROM CONCOMITANT WATERS OF THE OIL-FIELDS. Resource-saving technologies of raw-material base development in mineral mining and processing. pp. 331-344.

Zahorskyi, V. S. and Lipentsev, A. V. and Mazii, N. H. and Bashtannyk, V. V. and Akimov, O. O. and Загорський, В. С. and Ліпенцев, А. В. and Мазій, Н. Г. and Баштанник, В. В. and Акімов, О. О. (2020) СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОГО СПРИЯННЯ РОЗВИТКОВІ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ: УПРАВЛІНСЬКІ ТА ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ. ФІНАНСОВО КРЕДИТНА ДІЯЛЬНІСТЬ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ (2(33)). pp. 452-462.

Zhomyruk, R. V. and Malanchuk, E. Z. and Stets, S. Е. and Khrystiuk, A. O. (2020) LOCALIZATION OF POLLUTION OF SOILS AND GROUNDWATERS WITHIN THE INFLUENCE OF THE TECHNOGENIC SWITCHES. Resource-saving technologies of raw-material base development in mineral mining and processing. pp. 224-237.

Zhukov, S. О. and Palyvoda, O. A. and Lutsenko, S. О. (2020) RAW MATERIALS ASPECTS OF NATIONAL SECURITY OF UKRAINE. Resource-saving technologies of raw-material base development in mineral mining and processing. pp. 434-449.

Ісаєва, Н. С. and Акімова, А. О. and Акімова, Анас. О. and Isaieva, N. and Akimova, А. О. and Akimova, Anas. O. (2020) Категоризація травматичного досвіду особистості в китайському жіночому щоденниковому наративі: фреймово-сценарна модель. Psycholinguistics. Психолінгвістика. Психолингвистика (28(2)). pp. 56-81.

Акімов, О. О. (2020) СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ СИСТЕМОГЕНЕЗУ ЯК ПАРАДИГМИ ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Державне управління: удосконалення та розвиток.

Акімов, О. О. (2020) ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У СИСТЕМОГЕНЕЗІ ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН. ДРІДУ НАДУ. pp. 11-14.

Акімов, О. О. (2020) Досвід зарубіжних країн щодо розвитку кадрового потенціалу публічного управління у сисемогенезі державно-управлінської діяльності. ДРІДУ НАДУ. pp. 129-132.

Акімов, О. О. (2020) ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОСОБИСТІСНО-КОМПЕТЕНТНІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЯК РЕЗУЛЬТАТ СИСТЕМОГЕНЕЗУ ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТ. МАУП. pp. 6-9.

Акімов, О. О. (2020) АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ПЕРЕДУМОВ СИСТЕМОГЕНЕЗУ ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ДРІДУ НАДУ. pp. 10-15.

Акімов, О. О. and Akimov, O. (2020) ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ОСНОВИ ПАРАДИГМИ СИСТЕМОГЕНЕЗУ ДЕРЖАВНОЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Інвестиції: практика та досвід (3). pp. 135-142.

Акімов, О. О. and Akimov, O. O. (2020) ФУНКЦІОНАЛЬНО-КОМПЕТЕНЦІЙНА СКЛАДОВА ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ЗМІСТ ТА ДЖЕРЕЛА НАПОВНЕННЯ. Державне управління: удосконалення та розвиток (1).

Акімов, О. О. and Akimov, O. O. (2020) ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАДИГМИ СИСТЕМОГЕНЕЗУ ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Інвестиції: практика та досвід (4).

Акімов, О. О. and Akimov, O. O. (2020) АНАЛІЗ ЗАСТОСУВАННЯ ПАРАДИГМИ СИСТЕМОГЕНЕЗУ ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДО ПРОЦЕСІВ ПІДГОТОВКИ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ. Державне управління: удосконалення та розвиток (3).

Акімов, О. О. and Akimov, O. O. (2020) СИСТЕМОГЕНЕЗ ОСОБИСТІСНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У ПСИХОГЕННОМУ ВИМІРІ. Інвестиції: практика та досвід (5-6). pp. 81-88.

Акімов, О. О. and Akimov, O. O. (2020) Corruption risks in procurement. Правові аспекти публічного управління: теорія та практика. pp. 144-146.

Акімова, Л. М. (2020) Міжнародний досвід державного управління забезпеченням економічної безпеки держави в Україні. ДРІДУ НАДУ. pp. 133-137.

Акімова, Л. М. (2020) АНАЛІЗ СТАНУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ. МАУП. pp. 10-13.

Акімова, Л. М. (2020) Analysis of corruption risks in state bodies. Правові аспекти публічного управління: теорія та практика. pp. 147-150.

Акімова, Л. М. and Акімов, О. О. and Мігус, І. П. and Коваль, Я. С. and Дмитренко, В. І. and Akimova, L. M. and Akimov, O. O. and Mihus, I. P. and Koval, Ya. and Dmitrenko, V. (2020) УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ ДО ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ. ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА ДІЯЛЬНІСТЬ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ (4 (35)). pp. 180-190.

Акімова, Л. М. and Лисачок, А. В. (2020) ОСНОВНІ ЗАГРОЗИ ІНВЕСТИЦІЙНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ. MODERN APPROACHES TO THE INTRODUCTION OF SCIENCE INTO PRACTICE. pp. 134-139.

Акімова, Л. М. and Лисачок, А. В. (2020) РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ: ДОСВІД ПОЛЬЩІ ТА УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ. IMPACT OF MODERNITY ON SCIENCE AND PRACTICE. pp. 18-21.

Акімова, Л. М. and Лисачок, А. В. (2020) ІНВЕСТИЦІЙНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ ЯК ЗАПОРУКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ УКРАЇНИ. MODERN SCIENCE AND PRACTICE. pp. 62-66.

Акімова, Л. М. and Лисачок, А. В. and Akimova, L. M. and Lysachok, A. V. (2020) ДЕРЖАВА ЯК ГОЛОВНИЙ СУБ՚ЄКТ У ПРОЦЕСІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ. Іnternational Science Group. pp. 133-136.

Акімова, Л. М. and Лисачок, А. В. and Akimova, L. M. and Lysachok, A. V. (2020) ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ БЕЗПЕКОЮ: ТРАКТУВАННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТЬ. Ljubljana School of Business (2). pp. 133-135.

Акімова, Л. М. and Любовська, М. М. and Akimova, L. M. and Liubovska, M. M. (2020) БАНКИ З ДЕРЖАВНОЮ УЧАСТЮ: ОЦІНКА РИЗИКІВ ВИСОКОЇ ЧАСТКИ ЇХ КАПІТАЛУ В БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ ТА ШЛЯХИ ЇХ МІНІМІЗАЦІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(89)). pp. 3-13.

Алієва, А. Ю. and Aliieva, A. Yu. (2020) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ СФЕРИ НА ЗАСАДАХ ІНКЛЮЗИВНОГО ЗРОСТАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(90)). pp. 3-13.

Андрійцьо-Рузаєва, А. Ю. and Задорожна, І. Д. and Andriitso-Ruzaieva, A. Yu. and Zadorozhna, I. D. (2020) ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СКЛАДОВИХ САМОМЕНЕДЖМЕНТУ ЗА МОДЕЛЛЮ Р. С. ШАРМИ НА ОСНОВІ ХРИСТИЯНСЬКОГО СВІТОГЛЯДУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(89)). pp. 14-27.

Антонюк, О. Р. and Antoniuk, O. R. (2020) РИЗИКИ ВЗАЄМОДІЇ АУДИТОРА ТА ЗАМОВНИКА В КОНТЕКСТІ НЕЗАЛЕЖНОСТІ: ТЕНДЕНЦІЇ ЗАКОРДОННИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(89)). pp. 28-39.

Антонюк, О. Р. and Antoniuk, O. R. (2020) РОЗВИТОК МЕТОДИКИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ НАДАННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ТА АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(90)). pp. 14-21.

Антонюк, О. Р. and Antoniuk, O. R. (2020) РИЗИКО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД У ФІНАНСОВОМУ КОНТРОЛІ ЯК ЕЛЕМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТУ ПУБЛІЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(91)). pp. 3-13.

Антонюк, Р. А. (2020) ЕКОЛОГІЧНИЙ ЕФЕКТ ЗНИЖЕННЯ ШУМУ ВІД ВПРОВАДЖЕННЯ НЕТРАДИЦІЙНОГО ОЗЕЛЕНЕННЯ ТЕРИТОРІЇ МІСТА. Студентський вісник НУВГП (2(14)). pp. 44-47.

Багатко, А. С. (2020) СПРАВЕДЛИВІСТЬ ЯК ПРЕДИКАТ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ ТА ПІДҐРУНТЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА. Студентський вісник НУВГП (1(13)). pp. 91-93.

Баланюк, М. В. and Balanіuk, M. V. (2020) АНАЛІЗ ДЕПОЗИТНОЇ ТА КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(90)). pp. 22-31.

Балаушко, М. О. (2020) ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ МАРЖИНАЛЬНОГО ПРИБУТКУ ПРИ АНАЛІЗІ ПРИБУТКОВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР. Студентський вісник НУВГП (1(13)). pp. 34-37.

Батарчук, І. І. (2020) АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЯК ЗАПОРУКА УСПІХУ. Студентський вісник НУВГП (1(13)). pp. 127-130.

Батарчук, І. І. (2020) СЕРІЙНІ ВБИВСТВА: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ. Студентський вісник НУВГП (1(13)). pp. 94-97.

Бойко, Д. І. (2020) ІНВЕСТИЦІЇ В КРАЇНУ ЯК УМОВА ОТРИМАННЯ ПРАВА НА ПРОЖИВАННЯ ЧИ ГРОМАДЯНСТВО. Студентський вісник НУВГП (2(14)). pp. 67-70.

Бомба, А. Я. and Барановський, С. В. and Bomba, А. Ya. and Baranovskyi, S. V. (2020) ВПЛИВ ПРОСТОРОВО РОЗПОДІЛЕНИХ ЗБУРЕНЬ НА СТАБІЛІЗАЦІЮ ХАРАКТЕРИСТИК ОДНОГО КЛАСУ ДИНАМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(89)). pp. 107-119.

Бондарєва, Т. Г. and Немкович, О. Б. and Bondarіeva, T. H. and Nemkovych, O. B. (2020) ОБЛІК ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ У ГОРІХІВНИЦТВІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(89)). pp. 40-47.

Борсук, В. М. (2020) ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УНІВЕРСИТЕТІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ. Студентський вісник НУВГП (1(13)). pp. 131-134.

Бухало, А. П. and Шоєва, М. Н. and Боярчук, Х. П. (2020) ІНВЕСТИЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ ВОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ІРИГАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ РЕСПУБЛІКИ ТАДЖИКИСТАН. Студентський вісник НУВГП (1(13)). pp. 38-41.

Вашай, Ю. В. and Vashaі, Y. V. (2020) МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОЦІНКИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ВІДПОВІДНО ДО СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ МІЖНАРОДНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(91)). pp. 32-38.

Вашай, Ю. В. and Дорошенко, О. О. and Vashaі, Yu. V. and Doroshenko, O. O. (2020) СТРУКТУРУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(90)). pp. 32-38.

Велігурська, А. М. (2020) СУЧАСНІ СПОСОБИ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. Студентський вісник НУВГП (1(13)). pp. 46-48.

Велігурська, А. М. (2020) АНТИКРИЗОВІ ЗАХОДИ КРАЇН У СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ. Студентський вісник НУВГП (1(13)). pp. 42-45.

Вовк, А. Ю. (2020) ВОДНО-ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ БАСЕЙНУ р. САПАЛАЇВКА. Студентський вісник НУВГП (1(13)). pp. 19-22.

Войтюк, Б. В. (2020) ЗАСТОСУВАННЯ РІДКИХ ВІДХОДІВ СПИРТОВОГО ВИРОБНИЦТВА ЯК КОМПЛЕКСНУ ДОБАВКУ У БЕТОННУ СУМІШ. Студентський вісник НУВГП (2(14)). pp. 7-10.

Волк, П. П. and Volk, P. P. (2020) ЗМІНА УМОВ ФОРМУВАННЯ МОДУЛІВ ДРЕНАЖНОГО СТОКУ ТА ЇХ ПАРАМЕТРІВ У МНОЖИННИХ ПРИРОДНО-АГРОМЕЛІОРАТИВНИХ УМОВАХ ПРИ РЕКОНСТРУКЦІЇ ДРЕНАЖНИХ СИСТЕМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(89)). pp. 12-22.

Волкова, Л. А. and Козішкурт, С. М. and Volkova, L. A. and Kozishkurt, S. M. (2020) ГРАФОАНАЛІТИЧНИЙ МЕТОД ПОБУДОВИ МОДЕЛІ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД ЗА БАСЕЙНОВИМ ПРИНЦИПОМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(89)). pp. 41-49.

Воропай, Г. В. and Voropaі, Н. V. (2020) ПІДВИЩЕННЯ ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ДРЕНАЖНИХ СИСТЕМ ГУМІДНОЇ ЗОНИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЗМІН КЛІМАТУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(90)). pp. 16-33.

Вівсяник, О. М. and Vivsianyk, O. M. (2020) КЛАСТЕРНИЙ АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В КРАЇНАХ ОЕСР, ЄС ТА В УКРАЇНІ. Стратегія і тактика державного управління (1-2). pp. 5-17.

Вітрук, Н. О. (2020) ЛІТЕРАТУРНИЙ ТУРИЗМ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМОК КУЛЬТУРНО-ПІЗНАВАЛЬНОГО ТУРИЗМУ НА РІВНЕНЩИНІ. Студентський вісник НУВГП (2(14)). pp. 123-125.

Віхоть, С. І. and Вибранець, Ю. Ю. and Мудрий, І. Б. and Бурченя, С. П. and Vikhot, S. І. and Vybranets, Yu. Yu. and Mudryі, I. В. and Burchenіa, S. P. (2020) РЕЗУЛЬТАТИ ТЕХНІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ БУДІВЛІ ПО ВУЛ. УЛАСА САМЧУКА У М. ЛЬВОВІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(90)). pp. 144-154.

Гарнага, О. М. and Harnaha, О. М. (2020) ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ВЕКТОРИ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЗЕМЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(89)). pp. 48-57.

Гарнага, О. М. and Harnaha, О. М. (2020) ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В КОМЕРЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(91)). pp. 47-56.

Гессен, А. Є. and Hessen, A. Yе. (2020) СОЦІАЛЬНІ ПРОГРАМИ ПІДПРИЄМСТВА В КОНТЕКСТІ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ. Стратегія і тактика державного управління (1-2). pp. 88-94.

Гладка, О. М. and Карпович, І. М. and Остапчук, В. В. and Hladka, O. M. and Karpovych, I. M. and Ostapchuk, V. V. (2020) ВЕБПОРТАЛ ДЛЯ ОНЛАЙН ОБМІНУ ДЕКОРАЦІЯМИ КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(89)). pp. 190-197.

Гнесь, О. В. (2020) ВОДОПОГЛИНАННЯ ПОЛІМЕРНИХ ПЛІВОК НА ОСНОВІ ЕПОКСИДНИХ КОМПОЗИТІВ. Студентський вісник НУВГП (1(13)). pp. 112-114.

Гомон, С. С. and Піліпака, Л. М. and Homon, S. S. and Pilipaka, L. M. (2020) УНІВЕРСАЛЬНИЙ МЕТОД З ВИЗНАЧЕННЯ МОДУЛІВ ДЕФОРМАЦІЙ СУЦІЛЬНОЇ ДЕРЕВИНИ ТА КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ЇЇ ОСНОВІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(90)). pp. 167-177.

Григорчук, А. С. (2020) СУХІ СУМІШІ ДЛЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОЗЧИНІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ГРАНІТНОГО АСПІРАЦІЙНОГО ПИЛУ. Студентський вісник НУВГП (2(14)). pp. 11-13.

Гулюк, О. Д. (2020) ПЕРСПЕКТИВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ В УКРАЇНІ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД. Студентський вісник НУВГП (1(13)). pp. 98-101.

Гілевич, А. М. (2020) ЗАСТОСУВАННЯ АЛЕЛОПАТІЇ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ АКВАПОННИХ АГРОЕКОСИСТЕМ. Студентський вісник НУВГП (2(14)). pp. 14-16.

Джинджоян, В. В. and Dzhyndzhoian, V. V. (2020) СОЦІАЛЬНІ ТА КОМУНІКАТИВНІ ПЕРЕВАГИ РОЗВИТКУ ПРОГРАМ ОСВІТНЬОГО ТУРИЗМУ. Стратегія і тактика державного управління (1-2). pp. 94-103.

Джоші, О. І. and Dzhoshi, O. I. (2020) АНАЛІЗ ДЕМОГРАФІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(89)). pp. 58-68.

Добровольська, В. В. and Корхов, Ю. О. (2020) ЗОВНІШНІЙ ДЕРЖАВНИЙ БОРГ УКРАЇНИ І ПРОБЛЕМИ ЙОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ. Студентський вісник НУВГП (2(14)). pp. 71-74.

Доманський, А. С. (2020) АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ КАРПАТСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ. Студентський вісник НУВГП (2(14)). pp. 48-50.

Дорошенко, О. О. and Doroshenko, O. O. (2020) ЗОВНІШНІЙ ДЕРЖАВНИЙ АУДИТ В УКРАЇНІ: ЗНАЧЕННЯ ТА НАПРЯМКИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(90)). pp. 39-48.

Дун, Чживей and Dong, Zhiwei (2020) КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ФОРМУВАННЯ ЗАСАД РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ОСВІТИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(89)). pp. 69-81.

Дун Чживей, . and Зянько, В. В. and Dong Zhiwei, . and Zianko, V. V. (2020) ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ОСВІТНІХ КЛАСТЕРІВ ЯК ВАЖЛИВА КОНКУРЕНТНА ПЕРЕВАГА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(90)). pp. 49-58.

Д’яченко, Ю. Ю. and Dіachenko, Y. Y. (2020) ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЧИННИК СТАЛОГО РОЗВИТКУ ОСВІТНІХ ІНСТИТУЦІЙ В ЕКОНОМІЦІ ЗНАНЬ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(90)). pp. 59-65.

Д’яченко, Ю. Ю. and Dіachenko, Y. Y. (2020) ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЧИННИК СТАЛОГО РОЗВИТКУ ОСВІТНІХ ІНСТИТУЦІЙ В ЕКОНОМІЦІ ЗНАНЬ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(90)). pp. 59-65.

Жакун, Ю. В. (2020) ПЕРСПЕКТИВИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ДУБРОВИЧЧИНИ. Студентський вісник НУВГП (2(14)). pp. 75-77.

Загреба, М. М. and Вишневська, В. А. and Дмитришин, Б. В. and Zahreba, M. M. and Vyshnevska, V. V. and Dmytryshyn, B. V. (2020) ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ПАНДЕМІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(91)). pp. 57-71.

Заячківська, О. В. (2020) МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ КОМАНДИ. ЦФЕНД (4). pp. 12-14.

Заячківська, О. В. and Zaiachkivska, O. V. (2020) ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ПРОЕКТНЕ ФІНАНСУВАННЯ». SH SCW "NEW ROUTE". pp. 394-397.

Заячківська, О. В. and Zaiachkivska, O. V. (2020) ПРОЄКТНЕ ФІНАНСУВАННЯ ЯК ОДНА ІЗ ФОРМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(89)). pp. 82-91.

Заячківська, О. В. and Zaiachkivska, O. V. (2020) Управління капіталом як один із шляхів підвищення фінансової політики. Verlag SWG imex GmbH. pp. 120-127.

Заячківська, О. В. and Zaiachkivska, O. V. (2020) МОТИВАЦІЙНІ АСПЕКТИ РОБОТИ ПРОЕКТНОЇ КОМАНДИ. ТНУ им. В. И. Вернадского (2). pp. 128-133.

Заячківська, О. В. and Zaiachkivska, O. V. (2020) ХАРАКТЕРИСТИКА НАУКОВИХ ПОГЛЯДІВ ЩОДО ПОНЯТТЯ «ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ». Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(91)). pp. 72-78.

Заячківська, О. В. and Хібеба, Б. М. (2020) ВАЛЮТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ. ACHIEVEMENTS AND PROSPECTS OF MODERN SCIENTIFIC RESEARCH. pp. 589-596.

Заячківська, О. В. and Яковчук, О. В. (2020) «ЗЕЛЕНІ» ОБЛІГАЦІЇ: СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ. Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТУ. pp. 151-163.

Зданевич, В. А. and Кундрат, Т. М. and Літніцький, С. І. and Пугачов, Є. В. and Zdanevych, V. A. and Kundrat, T. M. and Litnitskyi, S. I. and Puhachov, Ye. V. (2020) УМОВИ ВИДИМОСТІ В ЛЕКЦІЙНІЙ АУДИТОРІЇ № 673. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(89)). pp. 142-151.

Зеленюк, Н. С. and Ящук, Н. О. (2020) АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ РОЗВИТКУ БАГАТОНАЦІОНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Студентський вісник НУВГП (2(14)). pp. 78-82.

Караван, В. В. and Борисюк, О. П. and Філіпчук, С. В. and Karavan, V. V. and Borysiuk, O. Р. and Filipchuk, S. V. (2020) РОБОТА ПОПЕРЕДНЬО НАПРУЖЕНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ В ЯКОСТІ ПЕРЕМИЧОК ВІКОННИХ ПРОРІЗІВ У БУДІВЛІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(89)). pp. 120-128.

Карпа, М. І. (2020) РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ: ІНСТИТУЦІЙНІ АСПЕКТИ. ДРІДУ НАДУ. pp. 46-50.

Карпа, М. І. and Акімов, О. О. (2020) ВИЗНАЧЕННЯ РОЛІ ІНСТИТУЦІЙНИХ ЧИННИКІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ. Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. pp. 55-60.

Карпа, М. І. and Акімов, О. О. (2020) ВПЛИВ РОБАСТНОСТІ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ НА СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНУ: ПАРАДИГМА І ПРАКТИКА. ДРІДУ НАДУ. pp. 46-50.

Карпа, М. І. and Акімов, О. О. and Karpa, M. I. and Akimov, O. O. (2020) МІСЦЕВЕ УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ. PUBLIC AND MUNICIPAL ADMINISTRATION: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE. pp. 58-77.

Кашуба, В. and Томіліна, Ю. and Бишевець, Н. and Хрипко, І. and Степаненко, О. and Григус, І. and Смоленська, О. and Савлюк, С. and Kashuba, V. and Tomilina, Y. and Byshevets, N. and Khrypko, I. and Stepanenko, O. and Grygus, I. and Smoleńska, O. and Savliuk, S. (2020) Вплив пілатесу на інтенсивність болю в хребті у жінок першого зрілого віку. Теорія та методика фізичного виховання. Том 20, № 1 (20(1)). pp. 12-17.

Клименко, В. О. and Кравець, Т. М. (2020) МІЖНАРОДНЕ ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО − СУЧАСНІСТЬ ТА МАЙБУТНЄ. Студентський вісник НУВГП (1(13)). pp. 23-26.

Клименко, М. О. (2020) КОРЕЛЯЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НАСЕЛЕННЯ РІВНОГО НА ОНКОЛОГІЮ ЛЕГЕНЕВОГО ТРАКТУ, ВИКЛИКАНУ ВПЛИВОМ РАДОНУ. Студентський вісник НУВГП (1(13)). pp. 115-118.

Клюйко, В. В. (2020) ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВОДНЕВОГО ТРАНСПОРТУ ПОРІВНЯНО З ЕЛЕКТРОМОБІЛЯМИ. Студентський вісник НУВГП (2(14)). pp. 29-31.

Клюйко, В. В. and Котик, Б. А. (2020) ВПЛИВ АТМОСФЕРНИХ ФАКТОРІВ НА ЗЧЕПЛЕННЯ ШИН З ПОКРИТТЯМ ДОРІГ. Студентський вісник НУВГП (2(14)). pp. 32-33.

Клімов, С. В. and Білецький, А. А. and Клімова, А. В. and Klimov, S. V. and Bіletskyі, A. A. and Klimova, А. V. (2020) ФОРМУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ГІДРОТЕХНІЧНЕ БУДІВНИЦТВО, ВОДНА ІНЖЕНЕРІЯ ТА ВОДНІ ТЕХНОЛОГІЇ». Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(89)). pp. 23-40.

Клімова, А. В. and Klimova, А. V. (2020) ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІЦЕНЗІЙНОЇ ТА ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(90)). pp. 66-75.

Коваль, В. В. and Костецька, К. О. and Бондар, В. А. and Koval, V. V. and Kostetska, K. О. and Bondar, V. А. (2020) УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ЛОГІСТИЧНИХ ЛАНЦЮГІВ ПІДПРИЄМСТВ ЗЕРНОПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО ЗРОСТАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(91)). pp. 79-87.

Ковшун, Н. Е. and Стрільчук, В. М. and Kovshun, N. E. and Strilchuk, V. M. (2020) РЕЙТИНГУВАННЯ ЛОКАЛЬНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ ЯК ЕТАП ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(90)). pp. 77-87.

Козак, А. Ю. (2020) АНАЛІЗ ФАКТОРІВ ФОРМУВАННЯ КУРСУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ВАЛЮТИ В УКРАЇНІ. Студентський вісник НУВГП (2(14)). pp. 83-86.

Конарівська, О. Б. and Konarivska, O. B. (2020) ОЦІНКА ДОХОДІВ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ НА РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(89)). pp. 92-110.

Королюк, А. В. (2020) ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ. Студентський вісник НУВГП (1(13)). pp. 49-52.

Костриченко, В. М. and Ковальчук, О. В. and Kostrychenko, V. M. and Kovalchuk, V. O. (2020) ОБҐРУНТУВАННЯ КІЛЬКІСНОГО ТА ЯКІСНОГО ОЦІНЮВАННЯ АНТИКРИЗОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(90)). pp. 88-104.

Костюкевич, Р. М. and Костюкевич, А. М. and Kostiukevych, R. M. and Kostiukevych, A. M. (2020) МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ПОСЛУГ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ ДЛЯ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(91)). pp. 88-99.

Косюк, К. С. (2020) ВИКОРИСТАННЯ ПІДХОДІВ УНІВЕРСАЛЬНОГО ДИЗАЙНУ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ПРОТИДІЇ ПАНДЕМІЇ SARS-COV-2. Студентський вісник НУВГП (2(14)). pp. 3-6.

Котик, О. В. and Любовська, М. М. and Kotyk, O. V. and Liubovska, M. M. (2020) ЗАГРОЗИ ТА РИЗИКИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ БАНКІВ ТА ШЛЯХИ ЇХ УСУНЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(89)). pp. 111-124.

Котик, Р. С. (2020) ВПЛИВ ЗРІЗКИ ДЕРЕВ НА ВИДОВИЙ СКЛАД ПТАХІВ ЗАПЛАВИ р. УСТЯ В МЕЖАХ УРБАНІЗОВАНОЇ ТЕРИТОРІЇ м. РІВНОГО. Студентський вісник НУВГП (2(14)). pp. 51-54.

Кравець, С. В. and Лук’янчук, О. П. and Хомич, А. В. and Kravets, S. V. and Lukianchuk, O. Р. and Khomych, A. V. (2020) ВПЛИВ КОНСТРУКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ ДВОЯРУСНОГО КРИТИЧНОГЛИБИННОГО РОЗПУШУВАЧА НА ЗУСИЛЛЯ ОПОРУ РІЗАННЯ ҐРУНТУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(89)). pp. 177-189.

Краска, В. М. (2020) КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ БАСЕЙНУ МАЛОЇ РІЧКИ ОКОНКА ТА РОЗРОЗБКА ПРИРОДООХОРОННИХ ЗАХОДІВ. Студентський вісник НУВГП (1(13)). pp. 27-30.

Краска, В. М. (2020) РОЛЬ ДЕНДРОЛОГІЧНОГО ПАРКУ БЕРЕЗНІВСЬКОГО ЛІСОВОГО КОЛЕДЖУ У ЗБЕРЕЖЕННІ БІОРІЗНОМАНІТТЯ. Студентський вісник НУВГП (2(14)). pp. 55-58.

Красовська, Ю. В. and Krasovska, Y. V. (2020) ВИКОРИСТАННЯ СТАТИСТИЧНИХ МЕТОДІВ В НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНОГО ФАХУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(91)). pp. 100-110.

Красько, Б. В. (2020) ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ EVIEWS ДЛЯ АНАЛІЗУ ТА МОДЕЛЮВАННЯ ПАНЕЛЬНИХ ДАНИХ. Студентський вісник НУВГП (2(14)). pp. 115-118.

Кулік, Т. В. and Пігульська, І. С. (2020) СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ. Студентський вісник НУВГП (1(13)). pp. 56-59.

Куліш, Д. С. (2020) МЕТОД «360 ГРАДУСІВ» ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ОРГАНІЗАЦІЇ. Студентський вісник НУВГП (1(13)). pp. 53-55.

Кіндзер, Б. М. and Вовканич, Л. С. and Нікітенко, С. А. and Вишневецький, С. М. (2020) ЗАСТОСУВАННЯ КАТА ДЛЯ ШВИДКОГО ВІДНОВЛЕННЯ ОРГАНІЗМУ СПОРТСМЕНА-КАРАТИСТА ПІСЛЯ ЗНАЧНИХ ПСИХОФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & recreation) (6). pp. 7-16.

Лащ, В. Я. (2020) ОСОБЛИВОСТІ CУЧACНOЇ МOДEЛI COЦIAЛЬНO-EКOНOМIЧНOГO POЗВИТКУ ВEЛИКOЇ БPИТAНIЇ. Студентський вісник НУВГП (2(14)). pp. 87-90.

Левицька, С. О. and Акімова, Л. М. (2020) НЕФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ ДЛЯ ОЦІНКИ ЗБАЛАНСОВАНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА. НУВГП. pp. 93-96.

Левчук, М. А. (2020) ДЕЯКІ ХВОРОБИ ЗЕРНЯТКОВИХ І КІСТОЧКОВИХ ТА ЗАСОБИ БОРОТЬБИ З НИМИ. Студентський вісник НУВГП (1(13)). pp. 13-16.

Левчук, М. А. (2020) ЕНТОМОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ ПОСІВІВ КУКУРУДЗИ. Студентський вісник НУВГП (1(13)). pp. 17-18.

Лисачок, А. В. (2020) ДОСВІД ІТАЛІЇ ЩОДО ЕФЕКТИВНОГО ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ ДЕРЖАВИ: РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ УКРАЇНИ. ДРІДУ НАДУ. pp. 222-224.

Лисачок, А. В. (2020) Історичний аспект розбудови відносин Україна – ЄС та його вплив на інвестиційну безпеку держави. ДРІДУ НАДУ. pp. 97-100.

Лисачок, А. В. (2020) ІНВЕСТИЦІЙНА БЕЗПЕКА ЯК ВАЖЛИВА КОМПОНЕНТА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ У ПРОЦЕСІ РЕФОРМУВАННЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ. МАУП. pp. 37-39.

Лисачок, А. В. and Lysachok, A. V. (2020) Сучасний стан нормативно-правового регулювання інвестиційної безпеки держави. Науковий вісник. Державне управління (2(4)). pp. 214-227.

Литвинчук, Ю. О. (2020) РОЗВИТОК РИБНОГО ПРОМИСЛУ В КИТАЇ. Студентський вісник НУВГП (2(14)). pp. 17-20.

Лозицька, А. О. (2020) ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ НОВИХ МОДИФІКАЦІЙ ПРИЛАДУ «ОНІКС». Студентський вісник НУВГП (1(13)). pp. 7-9.

Ляхович, О. О. and Liakhovych, O. O. (2020) ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(90)). pp. 105-111.

Ляхович, О. О. and Добровольська, В. В. and Liakhovych, O. O. and Dobrovolska, V. V. (2020) СУТНІСТЬ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(89)). pp. 125-133.

Лівенда, К. О. (2020) БЕЗНАДІЙНА ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ: СТРОКИ СПИСАННЯ ТА ОБЛІК. Студентський вісник НУВГП (1(13)). pp. 60-64.

Лівенда, К. О. (2020) НЕРУХОМІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ОЦІНКА. Студентський вісник НУВГП (1(13)). pp. 65-68.

Лівчук, С. Ю. (2020) ІСТОРИКО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ІНСТИТУТУ СМЕРТНОЇ КАРИ. Студентський вісник НУВГП (1(13)). pp. 102-105.

Мааліу, Азіз and Мусуні, Абдерзак and Музай, Ліатім and Maaliou, Aziz and Moussouni, Abderzak and Mouzai, Liatim (2020) ЛАБОРАТОРНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ: ВПЛИВ ГІДРАВЛІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПОВЕРХНЕВОГО ПОТОКУ НА КОНЦЕНТРАЦІЮ ОСАДУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(90)). pp. 50-59.

Малащенко, В. О. and Стрілець, О. Р. and Стрілець, В. М. and Котик, Б. А. and Malashchenko, V. O. and Strilets, O. R. and Strilets, V. M. and Kotyk, B. A. (2020) БУДОВА, ПРИНЦИП РОБОТИ ТА РОЗРАХУНКИ МУФТИ ПРУЖНОЇ З ЕЛАСТИЧНИМИ ВСТАВКАМИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(90)). pp. 71-81.

Малишевська, А. О. (2020) СКЛАДОВІ AGILE-КОМАНДИ ТА ЇЇ РОЛЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Студентський вісник НУВГП (2(14)). pp. 91-94.

Мальчик, М. В. and Адасюк, І. П. and Malchyk, M. V. and Adasiuk, I. P. (2020) ТАРГЕТИНГОВА РЕКЛАМА ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРОСУВАННЯ БІЗНЕС-СТОРІНОК У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(91)). pp. 127-136.

Мартинов, С. Ю. and Орлова, А. М. and Зощук, В. О. and Козачук, О. М. and Martynov, S. Yu. and Orlova, A. M. and Zoshchuk, V. O. and Kozachuk, O. M. (2020) ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ КОЕФІЦІЄНТА ФОРМИ ЗЕРНА ПІНОПОЛІСТИРОЛУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(90)). pp. 89-99.

Мартинюк, Г. Ф. and Martyniuk, H. F. (2020) ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ КОНФЛІКТІВ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ. Стратегія і тактика державного управління (1-2). pp. 18-26.

Матус, О. В. (2020) ОБҐРУНТУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ПАРАМЕТРИЧНОГО ПІДХОДУ ДО ОЦІНКИ СТАНУ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ У ПРОЦЕСІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ. Студентський вісник НУВГП (1(13)). pp. 84-86.

Меддур, А. С. and Меддур, С. and Meddour, Ahmed Salah Eddine and Meddour, Salim (2020) ТЕХНОЛОГІЧНА НАДІЙНІСТЬ КРАПЛИННИХ ВОДОВИПУСКІВ ТИПУ «IRRITEC» СИСТЕМ КРАПЛИННОГО ЗРОШЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(90)). pp. 34-41.

Мельник, П. А. and Сидорук, А. В. (2020) АНАЛІЗ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ЗМІНИ ПАРАМЕТРІВ ТРАКТОРІВ JOHN DEERE РІЗНОЇ ТЯГОВОЇ ЗДАТНОСТІ. Студентський вісник НУВГП (2(14)). pp. 34-36.

Мельник, Я. О. (2020) ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ ФЕДЕРАТИВНОЇ РЕСПУБЛІКИ НІМЕЧЧИНИ. Студентський вісник НУВГП (2(14)). pp. 95-96.

Міщук, К. М. and Заячківська, О. В. (2020) РИЗИКИ БАНКІВСЬКОГО ПРОЕКТНОГО ФІНАНСУВАННЯ ТА МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ НИМИ. Видавничий дім "Гельветика". pp. 140-144.

Нагорна, О. Б. and Грицюк, Ю. А. (2020) ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ НЕДОНОШЕНИХ ДІТЕЙ. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & recreation) (6). pp. 17-22.

Нагорна, О. Б. and Дехтерук, В. С. (2020) ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ХВОРИХ ПІСЛЯ АМПУТАЦІЇ НИЖНІХ КІНЦІВОК. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & recreation) (6). pp. 23-27.

Нестерчук, Н. Є. and Костюк, М. О. and Гамма, Т. В. and Гірак, А. М. (2020) ЗАСТОСУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ АРТРОЗАХ. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & recreation) (6). pp. 28-36.

Нестерчук, Н. Є. and Левчук, Є. А. and Гамма, Т. В. and Гірак, А. М. (2020) ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ НЕДОНОШЕНИХ ДІТЕЙ. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & recreation) (6). pp. 37-44.

Нестерчук, Н. Є. and Марчук, А. В. and Гамма, Т. В. and Гірак, А. М. and Небова, Н. А. (2020) ЗАСТОСУВАННЯ МАСАЖУ ПІСЛЯ СПОРТИВНИХ ЛЕГКОАТЛЕТИЧНИХ ТРАВМ. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & recreation) (6). pp. 45-50.

Нетепчук, В. В. and Netepchuk, V. V. (2020) ПРОЦЕСНИЙ ПІДХІД У ПОБУДОВІ КОРПОРАТИВНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(90)). pp. 112-121.

Нетепчук, В. В. and Netepchuk, V. V. (2020) МОДЕЛЬ БІЗНЕС-ПРОЦЕСУ «УПРАВЛЯТИ ЯКІСТЮ» У ФОРМАТІ IDF0. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(90)). pp. 122-135.

Никончук, В. М. and Nykonchuk, V. M. (2020) ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІНСТИТУЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАУКИ. Стратегія і тактика державного управління (1-2). pp. 103-110.

Новак, А. І. and Гнєушев, В. О. and Novak, A. I. and Hnieushev, V. O. (2020) СПОСІБ РУЙНУВАННЯ ГІРСЬКИХ ПОРІД ВИБУХОМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(90)). pp. 193-202.

Новосад, К. М. (2020) ДОСВІД СТАНОВЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ ФІНЛЯНДІЇ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ. Студентський вісник НУВГП (2(14)). pp. 97-99.

Ногас, А. О. and Подоляка, П. С. and Яцук, А. О. (2020) СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГАСТРИТ. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & recreation) (6). pp. 51-56.

Ніколайчук, В. В. and Тимейчук, О. Ю. and Nikolaichuk, V. V. and Tymeichuk, O. Y. (2020) МЕТОД РОЗРАХУНКУ НА МІЦНІСТЬ ДЕТАЛЕЙ НОВОЇ КОНСТРУКЦІЇ З’ЄДНАННЯ ЗМІННОЇ ЖОРСТКОСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(89)). pp. 165-176.

Обуховська, Л. І. and Obukhovska, L. І. (2020) МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ. Стратегія і тактика державного управління (1-2). pp. 26-39.

Овчарук, О. І. (2020) АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ТА НЕОБХІДНІСТЬ. Студентський вісник НУВГП (1(13)). pp. 69-72.

Одемчук, О. О. and Шугайло, В. А. (2020) ЗАХИСТ ВОДОЙМ ВІД ПРОМИСЛОВИХ СТОКІВ ВИРОБНИЦТВА СИНТЕТИЧНИХ ВОЛОКОН. Студентський вісник НУВГП (1(13)). pp. 119-122.

Олійник, Олена Олександрівна and Oliinyk, O. O. (2020) ПРОТИДІЯ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ НА ЗАСАДАХ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(90)). pp. 136-147.

Олійник, Олена Олександрівна and Пожарський, Д. С. and Oliinyk, O. O. and Pozharskyі, D. S. (2020) ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ МІГРАЦІЙНИХ НАСТРОЇВ НАСЕЛЕННЯ В КОНТЕКСТІ ТЕОРІЇ ПОКОЛІНЬ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(89)). pp. 134-143.

Омельянюк, А. А. (2020) РЕЙТИНГУВАННЯ ІНТЕРНЕТ-ПРИСУТНОСТІ ВЕБСАЙТІВ УНІВЕРСИТЕТІВ. Студентський вісник НУВГП (1(13)). pp. 135-137.

Онисько, О. Є. (2020) ЯПОНІЯ У СВІТОВОМУ РИБНОМУ ГОСПОДАРСТВІ. Студентський вісник НУВГП (2(14)). pp. 21-24.

Онищук, О. О. and Onyshchuk, О. О. (2020) ДО ОПТИМІЗОВАНОЇ ФОТОМЕТРИЧНОЇ МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ МІКРОКІЛЬКОСТЕЙ ФОСФОРУ У ВОДОПРОВІДНІЙ ВОД. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(90)). pp. 100-106.

Онищук, О. О. and Кормош, Ж. О. and Onyshchuk, О. О. and Kormosh, Zh. O. (2020) ДОСЛІДЖЕННЯ ВМІСТУ ПЕРОКСИДУ ВОДНЮ У АНТИСЕПТИЧНИХ ПРЕПАРАТАХ З ВИКОРИСТАННЯМ ПОТЕНЦІОМЕТРИЧНИХ СЕНСОРІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(90)). pp. 82-88.

Осадча, А. Г. and Брик, Н. М. and Osadcha, A. H. and Bryk, N. M. (2020) CVP-АНАЛІЗ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ПЛАНУВАННЯ І ПРОГНОЗУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(89)). pp. 153-167.

Осадча, О. О. and Osadcha, O. O. (2020) КОНЦЕПЦІЇ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ЯК ОБ’ЄКТІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(89)). pp. 144-152.

Осадча, О. О. and Ляшенко, О. М. and Павелко, О. В. and Марков, Р. В. and Юрків, Н. Я. and Osadcha, O. O. and Liashenko, O. and Pavelko, O. V. and Markov, R. and Yurkiv, N. (2020) МЕТОДИКА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ. ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА ДІЯЛЬНІСТЬ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ (4 (35)). pp. 202-211.

Павелко, О. В. and Pavelko, O. V. (2020) ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ: МЕТОДИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(89)). pp. 168-187.

Павелко, О. В. and Гарапко, Н. І. and Pavelko, O. V. and Нarapko, N. I. (2020) ОРГАНІЗАЦІЯ АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСНОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(90)). pp. 148-164.

Павлюк, А. А. and Pavlіuk, A. A. (2020) АНАЛІЗ ПРОЦЕСІВ ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ КОМПАНІЙ КРАЇН СХІДНОЇ АЗІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(90)). pp. 165-173.

Пащук, Л. В. and Pashchuk, L. V. (2020) ЕТАПИ ЕВОЛЮЦІЇ РОЗВИТКУ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(91)). pp. 137-147.

Петрук, А. В. (2020) ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ У КИТАЙ. Студентський вісник НУВГП (1(13)). pp. 73-76.

Полюхович, В. Ф. and Заячківська, О. В. (2020) ВПЛИВ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ НА РІВЕНЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ. ГО " Київський економічний науковий центр". pp. 94-98.

Попко, О. В. and Popko, O. V. (2020) ІДЕНТИФІКАЦІЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ ОПЕРАТОРІВ МОЛОЧНОГО РИНКУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(90)). pp. 174-187.

Романенко, Є. О. and Сивий, Р. П. and Romanenko, Y. and Syvyi, R. P. (2020) ІНСТИТУЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ТРАНСФОРМАЦІЇ КОНЦЕПЦІЙ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ. Стратегія і тактика державного управління (1-2). pp. 39-45.

Романюк, І. І. (2020) ОБМЕЖЕННЯ ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ ЛЮДИНИ У ЗВ’ЯЗКУ З ПАНДЕМІЄЮ COVID-19 В УКРАЇНІ. Студентський вісник НУВГП (1(13)). pp. 106-108.

Романюк, І. В. and Пінчук, О. Л. and Герасімов, Є. Г. and Лескова, Н. І. and Romaniuk, I. V. and Pinchuk, O. L. and Gerasimov, I. G. and Leskova, N. I. (2020) ТЕХНІЧНИЙ СТАН МЕЛІОРАТИВНИХ СИСТЕМ, ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ В ЗОНІ ОБСЛУГОВУВАННЯ РОВР У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(89)). pp. 50-61.

Рудзінська, А. М. (2020) СТВОРЕННЯ ДОДАТКА ДЛЯ ВИВЧЕННЯ МОВ ПРОГРАМУВАННЯ. Студентський вісник НУВГП (1(13)). pp. 87-90.

Рудик, А. В. and Грицюк, В. О. (2020) ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЦИФРОВОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ НА РОЗПІЗНАВАЛЬНУ ЗДАТНІСТЬ ЗАШУМЛЕНИХ СИГНАЛІВ ЕНЕРГОСИСТЕМИ. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА: застосування, дослідження, освіта. pp. 98-101.

Рудик, А. В. and Ковальчук, П. В. (2020) ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗПІЗНАВАЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ МЕТОДІВ ЦИФРОВОГО ОБРОБЛЕННЯ СИГНАЛІВ ЕНЕРГОСИСТЕМИ. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА: застосування, дослідження, освіта. pp. 102-105.

Рудик, А. В. and Лісовець, Н. І. (2020) ВПЛИВ ВИСОКОЧАСТОТНОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ НА ФАЗОВІ ФЛУКТУАЦІЇ ВІДФІЛЬТРОВАНОГО СИГНАЛУ. ВІСНИК ІНЖЕНЕРНОЇ АКАДЕМІЇ УКРАЇНИ (1). pp. 117-120.

Рудик, А. В. and Присяжнюк, М. І. and Rudyk, A. and Prisyazhnyuk, M. (2020) МІКРОКОНТРОЛЕРНИЙ ВИМІРЮВАЧ ІНДУКТИВНОСТІ, ЄМНОСТІ ТА ЧАСТОТИ. Технічне регулювання, метрологія, інформаційні та транспортні технології. pp. 27-29.

Рудик, А. В. and Романцев, О. В. (2020) АНАЛІЗ НАВІГАЦІЙНИХ ПОХИБОК ВІД РЕЛЯТИВІСТСЬКИХ І ГРАВІТАЦІЙНИХ ЕФЕКТІВ ТА БАГАТОПРОМЕНЕВОГО ПОШИРЕННЯ СИГНАЛУ. НАУ. pp. 62-65.

Рудик, А. В. and Рудик, В. А. and Матей, М. І. (2020) ПРИСТРОЇ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ШУМІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ПІДСИЛЮВАЧІВ. ВІСНИК ІНЖЕНЕРНОЇ АКАДЕМІЇ УКРАЇНИ (1). pp. 121-125.

Рудик, А. В. and Салійчук, І. Ф. (2020) МОДЕЛЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ФУНКЦІЙ КЕРУВАННЯ ТА ОБЧИСЛЕННЯ МОБІЛЬНОГО РОБОТА. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА: застосування, дослідження, освіта. pp. 106-108.

Рудик, А. В. and Ярош, Д. Р. (2020) АНАЛІЗ НАВІГАЦІЙНИХ ПОХИБОК, ЩО ВИНИКАЮТЬ ВНАСЛІДОК НЕПОВНОГО ВРАХУВАННЯ УМОВ ПОШИРЕННЯ РАДІОХВИЛЬ. НАУ. pp. 65-67.

Рудник, К. Ю. (2020) ПЕРСПЕКТИВНИЙ СПОСІБ ВИЛУЧЕННЯ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ ІЗ ПІДЗЕМНИХ ВОД РІВНЕНЩИНИ. Студентський вісник НУВГП (1(13)). pp. 10-12.

Савлюк, С. and Кашуба, В. and Романова, В. and Афанасьєв, С. and Гончарова, Н. and Григус, І. and Готошскі, Р. and Випасняк, І. and Панчук, А. and Savliuk, S. and Kashuba, V. and Romanova, V. and Afanasiev, S. and Goncharova, N. and Grygus, I. and Gotowski, R. and Vypasniak, I. and Pаnchuк, A. (2020) Впровадження алгоритму коригувальних та профілактичних заходів у процесі адаптивного фізичного виховання учнів з особливими потребами. Теорія та методика фізичного виховання (20(1)). pp. 4-11.

Сазонець, І. Л. and Джинджоян, В. В. and Sazonets, I. L. and Dzhyndzhoian, V. V. (2020) НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ СКЛАДОВИХ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(89)). pp. 188-209.

Сазонець, І. Л. and Джинджоян, В. В. and Sazonets, I. L. and Dzhyndzhoian, V. V. (2020) СОЦІАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ САНАТОРНО-КУРОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(90)). pp. 188-197.

Сазонець, І. Л. and Приходько, В. Г. and Sazonets, I. L. and Prykhodko, V. H. (2020) РОЗВИТОК СИСТЕМИ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ В РЕГІОНІ НА ОСНОВІ ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ СЕРВІСНОЇ ДЕРЖАВИ. Стратегія і тактика державного управління (1-2). pp. 45-51.

Сазонець, О. М. and Ващішин, А. О. and Sazonets, O. M. and Vashchіshyn, А. О. (2020) ВИКОРИСТАННЯ ОБ’ЄКТІВ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ ТА САНІТАРНИХ НОРМ. Стратегія і тактика державного управління (1-2). pp. 115-128.

Сазонець, О. М. and Никончук, В. М. and Sazonets, O. M. and Nykonchuk, V. M. (2020) МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(90)). pp. 198-210.

Саленко, А. С. and Salenko, A. S. (2020) ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ОСНОВ ІНСТИТУЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Стратегія і тактика державного управління (1-2). pp. 110-115.

Самольчук, Ю. П. (2020) ДОСЛІДЖЕННЯ ЧИННИКІВ, ЩО СПРИЯЮТЬ ВЖИВАННЮ НАРКОТИКІВ ПІДЛІТКАМИ. Студентський вісник НУВГП (1(13)). pp. 109-111.

Сафоник, А. П. and Лакус, П. О. and Safonyk, A. P. and Lakus, P. O. (2020) МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ БІОЛОГІЧНО ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД З УРАХУВАННЯМ ЗВОРОТНОГО ВПЛИВУ КОНЦЕНТРАЦІЇ НА КОЕФІЦІЄНТ ДИФУЗІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(90)). pp. 107-119.

Семенович, І. М. (2020) ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДОСВІД МУЗЕЄФІКАЦІЇ НЕРУХОМИХ ПАМ’ЯТОК АРХЕОЛОГІЇ. Студентський вісник НУВГП (1(13)). pp. 3-6.

Соботович, Р. С. (2020) АВТОМАТИЗАЦІЯ УСТАНОВКИ ДЛЯ ВИПРОБУВАНЬ ВАКУУМНИХ ВИМИКАЧІВ НА МЕХАНІЧНУ ЗНОСОСТІЙКІСТЬ. Студентський вісник НУВГП (2(14)). pp. 119-122.

Срібна, Є. В. and Ступницький, В. В. and Sribna, Y. V. and Stupnytskyi, V. V. (2020) ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО АВТОМОБІЛЕБУДУВАННЯ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНОЇ МІЖНАРОДНОЇ ПОЛІТИКИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(90)). pp. 211-222.

Срібна, Є. В. and Ступницький, В. В. and Ступницька, Н. І. and Sribna, Y. V. and Stupnytskyi, V. V. and Stupnytska, N. I. (2020) КОНТЕКСТ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ МІЖНАРОДНИХ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(91)). pp. 148-162.

Сталінська, І. В. and Абазін, О. and Stalinska, I. V. and Abazin, O. (2020) ЗНИЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО РИЗИКУ ПРИ ПОВОДЖЕННІ З ПОБУТОВИМИ МЕДИЧНИМИ ВІДХОДАМИ (НА ПРИКЛАДІ М. ХАРКІВ). Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(89)). pp. 74-83.

Стеценко, С. П. and Боліла, Н. В. and Іванченко, А. М. and Stetsenko, S. P. and Bolila, N. V. and Ivanchenko, A. M. (2020) АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА І КОНТРОЛЬ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗА ДОПОМОГОЮ КОНТРОЛЬНИХ КАРТ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(90)). pp. 223-233.

Столяр-Прокопчук, М. О. (2020) ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНОЇ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ. Студентський вісник НУВГП (2(14)). pp. 100-103.

Стрілець, О. Р. and Strilets, O. R. (2020) КІНЕМАТИЧНІ, СИЛОВІ І ЕНЕРГЕТИЧНІ ЗАЛЕЖНОСТІ У ЗАМКНУТІЙ ГІДРОСИСТЕМІ МЕХАНІЧНОГО ПРИВОДУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(89)). pp. 152-164.

Стрілець, О. Р. and Андрушков, В. І. and Стрілець, В. М. and Степанюк, А. А. and Strilets, O. R. and Andrushkov, V. I. and Strilets, V. M. and Stepaniuk, A. A. (2020) БУДОВА, ПРИНЦИП РОБОТИ ТА РОЗРАХУНКИ ШПОНКОВОГО З’ЄДНАННЯ З ШПОНКОЮ М-ПОДІБНОГО ПОПЕРЕЧНОГО ПЕРЕРІЗУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(90)). pp. 60-70.

Тасаж, В. І. (2020) ПЕРСПЕКТИВНЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПІДКОПУВАННЯ ТРУБОПРОВОДІВ. Студентський вісник НУВГП (2(14)). pp. 37-40.

Темнюк, Т. В. (2020) ОЦІНКА СУЧАСНОГО АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ЕКОСИСТЕМУ Р. ЗОЛОТУХА. Студентський вісник НУВГП (1(13)). pp. 31-33.

Тихончук, Л. Х. and Tykhonchuk, L. Kh. (2020) ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛІЗАЦІЇ. Стратегія і тактика державного управління (1-2). pp. 51-57.

Ткачук, М. М. and Ткачук, Р. М. and Tkachuk, M. M. and Tkachuk, R. М. (2020) ПОКРАЩЕННЯ РЕГУЛЮВАННЯ ВОДНОГО РЕЖИМУ ҐРУНТІВ ІННОВАЦІЙНИМИ ДРЕНАЖНО-МОДУЛЬНИМИ СИСТЕМАМИ. РОЗРАХУНОК ВІДСТАНЕЙ МІЖ РІЗНОРІВНЕВИМИ РЕГУЛЮЮЧИМИ ДРЕНАМИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(90)). pp. 3-15.

Торба, І. В. and Torba, I. V. (2020) ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ РЕКЛЕЙМІНГУ ВОДНИХ РЕСУРСІВ: ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(90)). pp. 234-247.

Торяник, В. М. and Хрідочкін, А. В. and Torіanyk, V. М. and Khridochkin, А. V. (2020) ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ ЯК НОВА МОДЕЛЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ. Стратегія і тактика державного управління (1-2). pp. 57-66.

Трач, Р. В. and Якимчук, А. Ю. and Trach, R. V. and Yakymchuk, A. Yu. (2020) ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕГРАЦІЇ ЗНАНЬ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ В БУДІВНИЦТВІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(89)). pp. 129-141.

Трач, Ю. П. and Trach, Yu. P. (2020) СОРБЦІЯ ІОНІВ Mn2+ ПРИРОДНИМИ НЕМОДИФІКОВАНИМИ МАТЕРІАЛАМИ: ІЗОТЕРМИ СОРБЦІЇ, НЕЛІНІЙНИЙ МЕТОД. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(89)). pp. 62-73.

Трофимчук, Я. В. (2020) СУЧАСНІ БІОТЕХНОЛОГІЇ В ОЧИЩЕННІ ПРИРОДНИХ ВОД. Студентський вісник НУВГП (2(14)). pp. 25-28.

Турбал, Ю. В. and Бомба, А. Я. and Хсен, Дріві Абд Алькалегт and Шукрі, Сумая Аль Дхаві Аль and Турбал, М. Ю. and Turbal, Y. V. and Bomba, А. Ya. and Hsen, Drivi Abd Alkalegt and Shukri, Sumaya Al Dhavi Al and Turbal, M. Yu. (2020) ЛОКАЛІЗОВАНІ ХВИЛІ У СОЦІОКОМУНІКАТИВНИХ СЕРЕДОВИЩАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(89)). pp. 97-106.

Федорчук, О. М. (2020) БІОПЛАТО В СИСТЕМІ ОЧИЩЕННЯ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Студентський вісник НУВГП (2(14)). pp. 59-62.

Федун, І. Л. and Кравець, К. П. and Fedun, I. L. and Kravets, K. P. (2020) СИНЕРГІЧНІ ЕФЕКТИ В ПРОЦЕСАХ КОНЦЕНТРАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(91)). pp. 163-177.

Фесянов, П. О. and Fesianov, P. O. (2020) ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД КОНТРОЛЮ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В КОНТЕКСТІ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧАЕС. Стратегія і тактика державного управління (1-2). pp. 66-75.

Фроленкова, Н. А. and Frolenkova, N. A. (2020) ОСВІТА І ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ ЯК ЕЛЕМЕНТ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(89)). pp. 210-218.

Хильчук, Е. В. (2020) ТЕНДЕНЦІЇ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ СФЕРИ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ТА КОНТРОЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ. Студентський вісник НУВГП (2(14)). pp. 104-107.

Хлапук, М. М. and Мошинський, В. С. and Безусяк, О. В. and Волк, Л. Р. and Khlapuk, M. М. and Moshynskyi, V. S. and Bezusiak, О. V. and Volk, L. R. (2020) ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОФІЛЮ ОСЕРЕДНЕНОЇ ШВИДКОСТІ ПОТОКУ В ТРУБОПРОВОДАХ ПРИ ТУРБУЛЕНТНОМУ РЕЖИМІ В ОБЛАСТІ ГІДРАВЛІЧНО ГЛАДКОГО ОПОРУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(89)). pp. 3-11.

Хлапук, М. М. and Мошинський, В. С. and Безусяк, О. В. and Волк, Л. Р. and Khlapuk, M. М. and Moshynskyi, V. S. and Bezusіak, O. V. and Volk, L. R. (2020) ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗПОДІЛУ ДОТИЧНИХ НАПРУЖЕНЬ СИЛ ТЕРТЯ В ТРУБОПРОВОДАХ ПРИ ТУРБУЛЕНТНОМУ РЕЖИМІ РУХУ РІДИНИ В ГЛАДКІЙ ОБЛАСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(90)). pp. 42-49.

Хібеба, Б. М. (2020) ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНИ. Студентський вісник НУВГП (1(13)). pp. 80-83.

Чернієнко, О. А. and Григус, І. М. and Маркович, В. О. and Сабадишин, Р. О. (2020) ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТОК 17–18 РОКІВ. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & recreation) (6). pp. 57-63.

Шанюк, В. І. and Shaniuk, V. I. (2020) МЕТАМОРФОЗИ ДРУГОГО ЕТАПУ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ ПЕРЕХОДУ ДО УКРУПНЕННЯ САМОДОСТАТНІХ ОБ'ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД. Стратегія і тактика державного управління (1-2). pp. 75-82.

Швець, Ф. Д. and Пахаренко, О. В. and Андрійцьо-Рузаєва, А. Ю. and Shvets, F. D. and Pakharenko, O. V. and Andriitso-Ruzaieva, А. Y. (2020) ІНСТРУМЕНТАРІЙ МЕТОДОЛОГІЇ ОЩАДЛИВОГО ВИРОБНИЦТВА ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ОПТИМІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(90)). pp. 248-259.

Шемаєва, Л. Г. and Мігус, І. П. and Шемаєв, В. М. and Шемаєв, В. В. and Мельник, Л. М. and Shemayeva, L. G. and Mihus, I. P. and Shemayev, V. M. and Shemayev, V. V. and Melnyk, L. M. (2020) ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛІ НАСКРІЗНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ І МАТЕРІАЛЬНИХ ПОТОКІВ У МЕХАНІЗМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ОБОРОННОЇ ПРОМИСЛОВОСТ. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики (2(33)). pp. 400-410.

Шило, Ж. С. and Shуlo, Zh. S. (2020) АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ БОРГОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ В КОНТЕКСТІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(89)). pp. 219-229.

Шило, Ж. С. and Гапонюк, Л. О. and Shуlo, Z. S. and Haponіuk, L. O. (2020) МЕТОДИ ОЦІНКИ САНАЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ТА БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(91)). pp. 178-188.

Шинкарчук, Н. В. and Кот, В. В. and Shynkarchuk, N. V. and Kot, V. V. (2020) РОЗРАХУНОК КОЕФІЦІЄНТІВ ІНТЕНСИВНОСТІ НАПРУЖЕНЬ ОДНОРІДНОЇ ІЗОТРОПНОЇ ПЛАСТИНКИ З КОЛОВИМ РОЗРІЗОМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(90)). pp. 120-126.

Ширко, Б. Ф. and Грицюк, І. І. and Shyrko, B. F. and Hrytsiuk, I. I. (2020) СТАН ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(91)). pp. 189-196.

Шитик, Л. and Акімова, А. О. and Shytyk, L. and Akimova, А. О. (2020) Способи передавання внутрішнього мовлення персонажів: психолінгвістична проекція. Psycholinguistics. Психолінгвістика. Психолингвистика (27(2)). pp. 361-384.

Шкуль, К. В. (2020) РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ЗДОЛБУНІВЩИНИ ТА УРВЕНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ. Студентський вісник НУВГП (2(14)). pp. 108-110.

Шпортько, О. В. and Малаш, К. М. and Shportko, A. V. and Malash, K. M. (2020) ЗАСТОСУВАННЯ МЕМОІЗАЦІЇ В ЗАДАЧАХ МІНІМІЗАЦІЇ КІЛЬКОСТІ ЗНАКІВ АРИФМЕТИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(90)). pp. 127-143.

Шульган, Р. Б. and Янчук, О. Є. and Shulhan, R. B. and Yanchuk, O. Ye. (2020) МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ НОРМАТИВНОЇ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(89)). pp. 84-96.

Юрчик, Г. М. and Єгер, Д. О. and Yurchуk, Н. M. and Yeher, D. О. (2020) ДЕРЖАВНИЙ БОРГ: ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ ТА СОЦІАЛЬНІ НАСЛІДКИ В УКРАЇНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(89)). pp. 241-254.

Юрчик, Г. М. and Дужар, А. І. and Yurchуk, Н. M. and Duzhar, A. I. (2020) ЗАРОБІТНА ПЛАТА НА НАЦІОНАЛЬНОМУ РИНКУ ПРАЦІ: ДИНАМІЧНИЙ, РЕГІОНАЛЬНО-ГАЛУЗЕВИЙ ТА СОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(89)). pp. 230-240.

Юхимчук, С. Я. (2020) АНАЛІЗ СТАНУ ВИДОБУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ МЕТАНУ В УКРАЇНІ. Студентський вісник НУВГП (2(14)). pp. 41-43.

Якимчук, Є. А. (2020) ВИВЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ ШИХТИ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА СКЛА ЗА QFD- МЕТОДОЛОГІЄЮ. Студентський вісник НУВГП (1(13)). pp. 123-126.

Якимчук, А. Ю. and Кардаш, О. Л. and Якимчук, О. Ф. and Yakymchuk, A. Yu. and Kardash, O. L. and Yakymchuk, O. F. (2020) ОЦІНЮВАННЯ СТАНУ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ ТАКСОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(90)). pp. 260-272.

Янчук, О. Є. and Шульган, Р. Б. and Ніколайчук, К. М. and Yanchuk, O. E. and Shulhan, R. B. and Nikolaichuk, K. M. (2020) ЕКСПЕРТНА ГРОШОВА ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК КОМЕРЦІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ НА ОСНОВІ ЕКОНОМІКО-СТАТИСТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(90)). pp. 178-192.

Ярощук, А. С. (2020) ГЛОБАЛЬНІ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ТОЧКИ ЗОРУ НА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЇ БУХГАЛТЕРА. Студентський вісник НУВГП (2(14)). pp. 111-114.

Ясній, В. П. and Yasnii, V. P. (2020) МЕТОДИКА І ДЕЯКІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЦИКЛІЧНОЇ ТРІЩИНОСТІЙКОСТІ ПСЕВДОПРУЖНОГО НІТИНОЛУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(90)). pp. 155-166.

Яхнюк, А. О. (2020) ЗАБРУДНЕННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Студентський вісник НУВГП (2(14)). pp. 63-66.

Освітні програми

Василець, С. В. and Рудик, А. В. and Давиденко, В. А. and Давиденко, Н. В. and Кулик, Н. І. and Літковець, С. П. and Мельник, Р. І. (2020) ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» першого рівня вищої освіти за спеціальністю № 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" галузі знань № 14 "Електрична інженерія". Кваліфікація: бакалавр з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки. [Освітні програми]

Галич, В. М. and Галич, О. А. and Шинкарук, А. Л. and Цецик, Я. П. (2020) Освітньо-професійна програма "Журналістика та соціальні комунікації" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 061 "Журналістика" галузі знань 06 "Журналістика" кваліфікація: бакалавр журналістики. [Освітні програми]

Грицюк, П. М. and Волошин, В. С. and Кардаш, О. Л. (2020) Освітньо-професійна програма "Інформаційні технології в бізнесі" другого рівня вищої освіти за спеціальністю 051 "Економіка" галузі знань 05 "Соціальні та поведінкові науки". Кваліфікація: магістр з економіки. [Освітні програми]

Грицюк, П. М. and Тадеєв, П. О. and Гладка, О. М. and Рощенюк, А. М. (2020) Освітньо-професійна програма "Цифрові технології дистанційної освіти" першого рівня вищої освіти за спеціальністю 015.39 "Професійна освіта (цифрові технології)" галузі знань 01 "Освіта / Педагогіка". Кваліфікація: бакалавр з професійної освіти (за спеціалізацією "Цифрові технології дистанційної освіти"). [Освітні програми]

Клімов, С. В. and Білецький, А. А. and Турченюк, В. О. and Хлапук, М. М. (2020) Освітньо-професійна програма "Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 194 "Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології" галузі знань 19 "Архітектура та будівництво". Кваліфікація: бакалавр з гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій. [Освітні програми]

Кожушко, Л. Ф. and Костюкевич, Р. М. (2020) ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Управління проектами» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 "Менеджмент" галузі знань 07 "Управління та адміністрування". Кваліфікація: магістр менеджменту за спеціалізацією «Управління проектами». [Освітні програми]

Кожушко, Л. Ф. and Щербакова, А. С. (2020) Освітньо-професійна програма "Менеджмент природоохоронної діяльності" другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 "Менеджмент" галузі знань 07 "Управління та адміністрування". Кваліфікація: магістр менеджментк за освітньою програмою "Менеджмент природоохоронної діяльності". [Освітні програми]

Корбутяк, В. М. and Ліщинський, А. Г. and Лагоднюк, О. А. and Мошинський, В. С. (2020) ОСВІТНЬО–ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ» другого рівня вищої освіти за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» галузі знань 19 «Архітектура та будівництво». Кваліфікація: магістр геодезії та землеустрою за спеціалізацією «Геоінформаційні системи і технології». [Освітні програми]

Корбутяк, М. В. and Холоденко, В. С. and Романів, А. С. and Гопчак, І. В. and Косяк, Д. С. and Залеський, І. І. (2020) Освітньо-професійна програма "Конструктивна географія, управління водними та мінеральними ресурсами" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 106 "Географія" галузі знань 10 "Природничі науки". Кваліфікація: Бакалавр географії. [Освітні програми]

Корнієнко, В. Я. and Маланчук, З. Р. and Заєць, В. В. and Васильчук, О. Ю. (2020) ОСВІТНЬО–ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Гірництво» першого рівня вищої освіти за спеціальністю № 184 "Гірництво" галузі знань № 18 "Виробництво та технології". Кваліфікація: бакалавр з гірництва. [Освітні програми]

Кравець, С. В. and Голотюк, М. В. and Нечидюк, А. А. and Нікітін, В. Г. (2020) Освітньо-професійна програма "Галузеве машинобудування" першого рівня вищої освіти за спеціальністю 133 "Галузеве машинобудування" галузь знань 13 "Механічна інженерія" Освітня кваліфікація: бакалавр з галузевого машинобудування. [Освітні програми]

Кушнір, Н. Б. and Кузнєцова, Т. В. and Гарнага, О. М. (2020) Освітньо-професійна програма "Економіка підприємства" другого рівня вищої освіти за спеціальністю 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльность" галузі знань 07 "Управління та адміністрування". Кваліфікація: магістр підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. [Освітні програми]

Лук’янчук, О. П. and Бабич, Я. О. and Голотюк, М. В. (2020) Освітньо-професійна програма "Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва" другого рівня вищої освіти за спеціальністю 133 "Галузеве машинобудування" галузі знань 13 "Механічна інженерія". Освітня кваліфікація: магістр з галузевого машинобудування. [Освітні програми]

Ліщинський, А. Г. and Мошинський, В. С. and Лагоднюк, О. А. and Корбутяк, В. М. (2020) ОСВІТНЬО–ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ЗЕМЛЕУСТРІЙ ТА КАДАСТР» другого рівня вищої освіти за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» галузі знань 19 «Архітектура та будівництво». Кваліфікація: магістр геодезії та землеустрою за спеціалізацією «Землеустрій та кадастр». [Освітні програми]

Мартинюк, О. В. and Мальчик, М. В. and Попко, О. В. and Оплачко, І. О. and Коротун, О. П. (2020) Освітньо-професійна програма "Маркетинг" Другого рівня вищої освіти за спеціальністю 075 "Маркетинг" галузі знань 07 "Управління та адміністрування". Кваліфікація: Магістр маркетингу. [Освітні програми]

Мельник, Л. В. and Ковшун, Н. Е. and Заячківська, О. В. and Кондрацька, Н. М. and Ляхович, О. О. and Мельник, Л. М. (2020) Освітньо-професійна програма "Фінанси, банківська справа та страхування" другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 072 "Фінанси, банківська справа та страхування". Галузь знань 07 "Управління та адміністрування". Кваліфікація: магістр фінансів, банківської справи та страхування. [Освітні програми]

Мельник, Л. В. and Мельник, Л. М. and Ляхович, О. О. and Кондрацька, Н. М. and Шило, Ж. С. and Подлевський, А. А. (2020) Освітньо-професійна програма "Управління фінансово-економічною безпекою" другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 "Менеджмент" ("Управління фінансово-економічною безпекою") галузі знань 07 "Управління та адміністрування". Кваліфікація: магістр з управління фінансово-економічною безпекою. [Освітні програми]

Михайлишин, О. Л. and Ричков, П. А. and Потапчук, І. В. and Лушнікова, Н. В. and Сергіюк, І. М. (2020) Освітньо-професійна програма "Архітектура та містобудування" першого рівня вищої освіти за спеціальністю 191 "Архітектура та містобудування" галузі знань 19 "Архітектура та будівництво" Кваліфікація: бакалавр архітектури та містобудування. [Освітні програми]

Міщук, Г. Ю. and Мазур, Н. О. and Самолюк, Н. М. (2020) Освітньо-наукова програма "Управління персоналом і економіка праці" другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 "Економіка" галузі знань 05 "Соціальні і поведінкові науки". Кваліфікація: магістр з економіки. [Освітні програми]

Міщук, Г. Ю. and Мазур, Н. О. and Самолюк, Н. М. (2020) Освітньо-професійна програма "Управління персоналом і економіка праці" другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 "Економіка" галузі знань 05 "Соціальні і поведінкові науки". Кваліфікація: магістр з економіки. [Освітні програми]

Науменко, Ю. В. and Кравець, С. В. and Голотюк, М. В. and Лук’янчук, О. П. and Нечидюк, А. А. and Нікітін, В. Г. and Серілко, Д. Л. (2020) Освітньо-наукова програма третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» галузь знань 13 «Механічна інженерія». Кваліфікація: доктор філософії у галузі 13 «Механічна інженерія» за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування». [Освітні програми]

Оксентюк, Н. В. and Ставицький, О. О. and Шпак, С. Г. and Смольська, Л. М. and Примачок, Л. Л. (2020) ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА "ПСИХОЛОГІЯ" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 "Психологія" галузі знань 05 "Соціальні та поведінкові науки". Кваліфікація: бакалавр з психології. [Освітні програми]

Олексін, Ю. П. and Сталовєрова, Г. В. and Давидович, С. Н. and Крупка, О. В. (2020) Освітньо-професійна програма "Середня освіта (Історія)" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014.03 "Середня освіта (Історія)" галузі знань 01 "Освіта / Педагогіка". Кваліфікація: бакалавр освіти (за предметною спеціальністю "Історія"). Вчитель історії. [Освітні програми]

Позняковська, Н. М. and Зубілевич, С. Я. and Бондарєва, Т. Г. and Левицька, С. О. and Осадча, О. О. and Міклуха, О. Л. and Сиротинська, А. П. (2020) Освітньо-професійна програма "Облік і оподаткування" другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 071 "Облік і оподаткування" галузі знань 07 "Управління та адміністрування". Кваліфікація: магістр обліку і оподаткування. [Освітні програми]

Рябенко, О. А. and Філіпович, Ю. Ю. and Сунічук, С. В. (2020) Освітньо-професійна програма "Гідроенергетика" другого рівня вищої освіти за спеціальністю 145 "Гідроенергетика" галузі знать 14 "Електрична інженерія". Кваліфікація: Магістр з гідроенергетики. [Освітні програми]

Сазонець, І. Л. and Валюх, А. М. and Якимчук, А. Ю. and Дробко, Е. В. and Антонова, С. Є. (2020) ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА "Державна служба" другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування" галузі знань 28 "Публічне управління та адміністрування". Кваліфікація: магістр з публічного управління та адміністрування. [Освітні програми]

Сазонець, І. Л. and Валюх, А. М. and Якимчук, А. Ю. and Дробко, Е. В. and Антонова, С. Є. (2020) ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА "Місцеве самоврядування" другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування" галузі знань 28 "Публічне управління та адміністрування". Кваліфікація: магістр з публічного управління та адміністрування. [Освітні програми]

Сазонець, О. М. and Жемба, А. Й. and Лось, З. В. and Качан, О. І. and Павлюк, А. А. (2020) Освітньо-професійна програма "Міжнародний бізнес" Першого рівня вищої освіти за спеціальністю 292 "Міжнародні економічні відносини" Галузі знань 29 "Міжнародні відносини" Кваліфікація: бакалавр міжнародних економічних відносин. [Освітні програми]

Ставицький, О. О. and Оксентюк, Н. В. and Шпак, С. Г. (2020) ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА "ПСИХОЛОГІЯ" другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 "Психологія" галузі знань 05 "Соціальні та поведінкові науки". Кваліфікація: магістр психології. [Освітні програми]

Судук, О. Ю. and Скрипчук, П. М. and Мороз, Е. Г. and Щербакова, А. С. (2020) Освітньо-професійна програма "Менеджмент організацій і адміністрування" Другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 "Менеджмент" галузі знань 07 "Управління та адміністрування". Кваліфікація: магістр менеджменту за спеціалізацією (менеджмент організацій і адміністрування). [Освітні програми]

Тихончук, Л. Х. and Якимчук, А. Ю. and Дробко, Е. В. and Антонова, С. Є. and Корбутяк, В. І. (2020) ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Місцеве самоврядування» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю № 281 "Публічне управління та адміністрування" галузі знань № 28 "Публічне управління та адміністрування". Кваліфікація: магістр публічного управління та адміністрування. [Освітні програми]

Тихончук, Л. Х. and Якимчук, А. Ю. and Дробко, Е. В. and Антонова, С. Є. and Корбутяк, В. І. (2020) ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Державна служба» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю № 281 "Публічне управління та адміністрування" галузі знань № 28 "Публічне управління та адміністрування". Кваліфікація: магістр публічного управління та адміністрування. [Освітні програми]

Филипчук, В. Л. and Шаталов, О. С. and Кусковець, С. Л. and Туровська, Г. І. and Карпюк, Р. М. (2020) ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА "ОХОРОНА ПРАЦІ" другого рівня вищої освіти за спеціальністю 263 "Цивільна безпека" галузі знань 26 "Цивільна безпека". Кваліфікація: магістр з цивільної безпеки. [Освітні програми]

Фроленкова, Н. А. and Кожушко, Л. Ф. and Пахаренко, О. В. (2020) Освітньо-професійна програма "Управління навчальним закладом" другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 "Менеджмент" галузі знань 07 "Управління та адміністрування". Кваліфікація: магістр менеджменту за освітньо-професійною програмою "Управління навчальним закладом". [Освітні програми]

Цимбалюк, В. І. and Благодир, С. М. and Гришко, В. І. (2020) Освітньо-професійна програма "Правоохоронна діяльність" другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 262 "Правоохоронна діяльність" галузі знань 26 "Цивільна безпека". Кваліфікація: магістр правоохоронної діяльності. [Освітні програми]

Журнали

Мошинський, В. С. (2020) Водне господарство України : науково-видавничий журнал. [Журнали]

Мошинський, В. С. (2020) Водне господарство України : науково-видавничий журнал. [Журнали]

НУВГП, . (2020) Водне господарство України : науково-видавничий журнал. [Журнали]

НУВГП, . (2020) Водне господарство України : науково-видавничий журнал. [Журнали]

НУВГП, . (2020) Водне господарство України : науково-видавничий журнал. [Журнали]

Файли

НУВГП, . (2020) Зміст - Студентський вісник НУВГП. Вип. 1(13). 2020. [Файли]

НУВГП, . (2020) Содержание - Студентський вісник НУВГП. Вип. 1(13). 2020. [Файли]

НУВГП, . (2020) Титульна сторінка - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 1(89), 2020. [Файли]

НУВГП, . (2020) Остання сторінка - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 1(89), 2020. [Файли]

НУВГП, . (2020) Титульна сторінка - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 1(89), 2020. [Файли]

НУВГП, . (2020) Зміст - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 1(89), 2020. [Файли]

НУВГП, . (2020) Содержание - Вісник НУВГП. Технічні науки. 1(89), 2020. [Файли]

НУВГП, . (2020) Остання сторінка - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 1(89), 2020. [Файли]

НУВГП, . (2020) Зміст - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 1(89). 2020. [Файли]

НУВГП, . (2020) Содержание - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 1(89). 2020. [Файли]

НУВГП, . (2020) Титулка - Студентський вісник НУВГП. Вип. 2(12). 2019. [Файли]

НУВГП, . (2020) Титульна сторінка - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 2(90), 2020. [Файли]

НУВГП, . (2020) Зміст - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 2(90), 2020. [Файли]

НУВГП, . (2020) Содержание - Вісник НУВГП. Економічні науки. 2(90), 2020. [Файли]

НУВГП, . (2020) Остання сторінка - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 2(90), 2020. [Файли]

НУВГП, . (2020) Титульна сторінка - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 2(90), 2020. [Файли]

НУВГП, . (2020) Зміст - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 2(90), 2020. [Файли]

НУВГП, . (2020) Содержание - Вісник НУВГП. Технічні науки. 2(90), 2020. [Файли]

НУВГП, . (2020) Остання сторінка - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 2(90), 2020. [Файли]

НУВГП, . (2020) Титулка - Студентський вісник НУВГП. - 2020 - 1(13). [Файли]

НУВГП, . (2020) Остання сторінка - Вісник НУВГП - Економічні науки - 2020 - 1. [Файли]

НУВГП, . (2020) Зміст - Студентський вісник НУВГП - 2020 - 2(14). [Файли]

НУВГП, . (2020) Содержание - Студентський вісник НУВГП - 2020 - 2(14). [Файли]

НУВГП, . (2020) Титулка - Студентський вісник НУВГП. - 2020 - 2(14). [Файли]

НУВГП, . (2020) Содержание - Вісник НУВГП - Економічні науки - 2020 - 3. [Файли]

НУВГП, . (2020) Зміст - Вісник НУВГП - Економічні науки - 2020 - 3(91). [Файли]

НУВГП, . (2020) Титульна сторінка - Вісник НУВГП - Економічні науки - 2020- 3(91). [Файли]

НУВГП, . (2020) Content - Content - Студентський вісник НУВГП. Вип. 1(13). 2020. [Файли]

НУВГП, . (2020) Content - Вісник НУВГП - Економічні науки - 2020 - 3. [Файли]

НУВГП, . (2020) Content - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 1(89). 2020. [Файли]

НУВГП, . (2020) Content - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 2(90), 2020. [Файли]

НУВГП, . (2020) Content - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 1(89), 2020. [Файли]

НУВГП, . (2020) Content - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 2(90), 2020. [Файли]

НУВГП, . (2020) Content - Студентський вісник НУВГП - 2020 - 2(14). [Файли]

НУВГП, . and Кафедра державного управління документознавства та інформаційної, . (2020) Титульна сторінка - Стратегія і тактика державного управління - №1-2 - 2020. [Файли]

НУВГП, . and Кафедра державного управління документознавства та інформаційної, . (2020) Зміст - Стратегія і тактика державного управління - №1-2. - 2020. [Файли]

Якимчук, А. Ю. (2020) Рецензія на монографію: Скрипчук П. М. Еколого-економічні засади оцінювання трансформації сільськогосподарських земель : монографія / П. М. Скрипчук, Т. М. Трохлюк. - Рівне : НУВГП, 2017. - 231 с. [Файли]

Законодавчі та нормативно правові документи

., . (2020) Тимчасовий порядок здачі курсових робіт/проєктів здобувачами вищої освіти НУВГП на період карантину. [Законодавчі та нормативно правові документи]

., . (2020) Інструкція для здобувачів вищої освіти щодо організації та проведення навчальних занять у дистанційній формі. [Законодавчі та нормативно правові документи]

Бабич, Є. М. (2020) ЗВІТ ПРО РОБОТУ КАФЕДРИ ПРОМИСЛОВОГО, ЦИВІЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ТА ІНЖЕНЕРНИХ СПОРУД 2013 – 2020 рр. [Законодавчі та нормативно правові документи]

Мошинський, В. С. (2020) Положення про врегулювання конфліктних ситуацій у Національному університеті водного господарства та природокористування. [Законодавчі та нормативно правові документи]

Мошинський, В. С. (2020) Концепція поєднання навчання, інновацій та наукових досліджень в Національному університеті водного господарства та природокористування. [Законодавчі та нормативно правові документи]

Мошинський, В. С. (2020) ПОЛОЖЕННЯ про науково-дослідну лабораторію робототехніки та керування Національного університету водного господарства та природокористування. [Законодавчі та нормативно правові документи]

Мошинський, В. С. (2020) Положення про науково-методичну раду з якості навчально-наукового інституту автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки Національного університету водного господарства та природокористування. [Законодавчі та нормативно правові документи]

Мошинський, В. С. (2020) Порядок подання документів на конкурс підручників, навчальних посібників та монографій через ЕДО. [Законодавчі та нормативно правові документи]

Мошинський, В. С. (2020) Порядок розгляду рукописів навчальних видань для надання рекомендації науково-методичної ради щодо грифа Вченої ради. [Законодавчі та нормативно правові документи]

Мошинський, В. С. (2020) Порядок перезарахування результатів навчання за програмами академічної мобільності в Національному університеті водного господарства та природокористування. [Законодавчі та нормативно правові документи]

Мошинський, В. С. (2020) Положення про юридичну клініку Навчально-наукового інституту права Національного університету водного господарства та природокористування. [Законодавчі та нормативно правові документи]

Мошинський, В. С. (2020) Положення про неформальну та інформальну освіту Національного університету водного господарства та природокористування. [Законодавчі та нормативно правові документи]

Мошинський, В. С. (2020) Положення про організацію освітнього процесу у Національному університеті водного господарства та природокористування (нова редакція). [Законодавчі та нормативно правові документи]

Мошинський, В. С. (2020) ПОРЯДОК роботи вебплатформи "Силабус". [Законодавчі та нормативно правові документи]

Мошинський, В. С. (2020) Стратегія інтернаціоналізації Національного університету водного господарства та природокористування на період до 2025 року. [Законодавчі та нормативно правові документи]

Мошинський, В. С. (2020) Тимчасовий стандарт вищої освіти НУВГП за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в галузі знань 26 "Цивільна безпека", спеціальність 263 "Цивільна безпека". [Законодавчі та нормативно правові документи]

Мошинський, В. С. (2020) ПОРЯДОК розгляду та затвердження розміщення опису навчальної дисципліни через електронний документообіг I-doc. [Законодавчі та нормативно правові документи]

Мошинський, В. С. and Олексін, Ю. П. and Сталовєрова, Г. В. and Давидович, С. Н. and Крупка, О. В. (2020) Стандарт вищої освіти України (Тимчасовий до прийняття офіційного стандарту МОН України): Cередня освіта (Історія) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальність 014.03 "Cередня освіта" ("Історія", галузь знань 01 "Освіта/Педагогіка", кваліфікація: бакалавр освіти (за предметною спеціальністю "Історія"). Вчитель історії. [Законодавчі та нормативно правові документи]

НУВГП, . (2020) Положення про науково-дослідну лабораторію будівельних конструкцій і споруд Національного університету водного господарства та природокористування. [Законодавчі та нормативно правові документи]

НУВГП, . (2020) ПОРЯДОК ОПИТУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ВИПУСКНИКІВ СТОСОВНО ЯКОСТІ ОСВІТИ ТА ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ. [Законодавчі та нормативно правові документи]

НУВГП, . (2020) Порядок вибору освітніх компонентів здобувачами вищої освіти заочної форми навчання в Національному університеті водного господарства та природокористування. [Законодавчі та нормативно правові документи]

НУВГП, . (2020) РЕКОМЕНДАЦІЇ до формування переліку навчальних дисципліни вільного вибору в освітньо-професійних програмах першого (бакалаврського) рівня підготовки «Комп’ютерні науки» (спеціальність 122 "Комп’ютерні науки"), «Прикладна математика» (спеціальність 113 "Прикладна математика"), «Інтернет речей» (спеціальність 121 "Інженерія програмного забезпечення"). [Законодавчі та нормативно правові документи]

НУВГП, . (2020) Положення про підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників Національного університету водного господарства та природокористування (Втратив чинність) Нова редакція http://ep3.nuwm.edu.ua/20073/. [Законодавчі та нормативно правові документи]

Робочі програми

05-03-48 Grokhovska, Y. R. (2020) Program of the Educational Component FUNDAMENTALS OF ECOLOGY for foreign students (language of instruction – English) Specialty: all specialties. [Робочі програми]

05-03-47 Grokhovska, Y. R. (2020) Program of the educational component "Fundamentals of ecology" for foreign students studying at all specialties NUWEE (language of instruction – English). [Робочі програми]

06-03-72 Kondratska, N. M. (2020) Program of the discipline "Managing finances and investment decision making" for students studying at all specialties NUWEE. [Робочі програми]

06-03-72 Kondratska, N. M. (2020) Program of the discipline "Managing finances and investment decision making" for students studying at all specialties NUWEE. [Робочі програми]

06-14-121 Антонова, С. Є. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Аналіз соціально-економічного розвитку регіону» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» денної та заочної форми навчання. Program of the Discipline "ANALYSIS OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION" specialty 281 «Public administration and administration». [Робочі програми]

06-14-122 Антонова, С. Є. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Регіональний аналіз в публічній сфері» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, які навчаються за освітньопрофесійними програмами «Державна служба» та «Місцеве самоврядування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». Program of the Discipline "REGIONAL ANALYSIS IN THE PUBLIC SPHERE" specialty 281 «Public administration and administration». [Робочі програми]

06-14-125 Антонюк, О. Р. (2020) Робоча програма «Державна служба» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». Program of the discipline "Government service" specialty 281 «Public Management and Administration». [Робочі програми]

03-01-120 Бабич, Є. М. and Караван, В. В. (2020) Робоча програма “Педагогічна практика” для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня підготовки за спеціальністю 192 "Будівництво та цивільна інженерія". Program of the Discipline "Pedagogical Practice" specialty 192 "Consctruction and civil engineering". [Робочі програми]

03-07-16 Байцар-Артеменко, О. В. and Ромашко-Майструк, О. В. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Ландшафтна архітектура та благоустрій» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Архітектура та містобудування» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування». Program of the Discipline "LANDSCAPEARCHITECTURE END LANDSCAPSNG" specialty 191«Architekture and Urban-planning». [Робочі програми]

03-07-17 Байцар-Артеменко, О. В. and Ромашко-Майструк, О. В. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Регіональна архітектура» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Архітектура та містобудування» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування». Program of the Discipline "REGIONAL ARCHITECTURE" specialty 191 «Architekture and Urban-planning». [Робочі програми]

04-01-92 Бачишина, Л. Д. (2020) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ „Інформатика та комп’ютерна техніка", спеціальність 193 ”Геодезія та землеустрій”. PROGRAM OF THE DISCIPLINE, specialty 193 "Geodesy and land management". [Робочі програми]

06-05-61 Безтелесна, Л. І. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Організація праці HR-менеджера» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Управління персоналом та економіка праці» спеціальності 051 «Економіка». Program of the Discipline "ORGANIZATION of LABOUR HR-MANAGER" specialty 051 "Economics". [Робочі програми]

03-10-132 Богданенко, О. В. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності та цивільний захист» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Екологія» спеціальності 101«Екологія» та освітньо-професійною програмою «Технології захисту навколишнього середовища» спеціальністі 183 «Технології захисту навколишнього середовища». Program of the Discipline "LIFE SAFETY AND CIVIL PROTECTION" specialty 101 "Ecology". [Робочі програми]

03-10-101 Богданенко, О. В. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності та цивільний захист галузі» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Землеустрій та кадастр» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій». Program of the discipline "LIFE SAFETY AND CIVIL PROTECTION" specialty 193 «Surveying and land management». [Робочі програми]

03-10-143 Богданенко, О. В. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності та цивільний захист» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньопрофесійною програмою «Агрономія» спеціальності 201 «Агрономія». Program of the Discipline "LIFE SAFETY AND CIVIL PROTECTION" specialty 201 «Agronomy». [Робочі програми]

03-10-82 Богданенко, О. В. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності та цивільний захист» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Водні біоресурси та аквакультура» спеціальності 207«Водні біоресурси та аквакультура. Program of the Discipline LIFE SAFETY AND CIVIL PROTECTION specialty 207 «Water bioresources and aquaculture». [Робочі програми]

03-10-128 Богданенко, О. В. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності та цивільний захист» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Туризм» спеціальності 242 «Туризм». Program of the discipline "LIFE SAFETY AND CIVIL PROTECTION" specialty 242 "Tourism". [Робочі програми]

03-10-141 Богданенко, О. В. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Професійно-ознайомча практика» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаютьсяза освітньо-професійною програмою «Охорона праці»спеціальності 263 «Цивільна безпека» денної форми навчання. Program of the Discipline "ОNPROFESSIONAL AND INTRODUCTORY PRACTICE" specialty 263 «Civil security» EPP «Labour protection». [Робочі програми]

03-10-60 Богданенко, О. В. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Безпека праці в сільськогосподарській галузі» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою 263 «Цивільна безпека» спеціальності «Цивільна безпека». Program of the discipline "Labor safety in the agricultural sector" specialty 263 «Civil security». [Робочі програми]

05-02-291 Борщевська, І. М. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни “Збереження біорізноманіття” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою спеціальності 101 "Екологія". Program of the Discipline "Maintenance of biovariety" specialty 101 "Ecology". [Робочі програми]

01-05-107 Бровко, Г. І. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни „Динаміка підземних вод” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Геологія» спеціальності 103 “Науки про Землю”. Program of the Discipline ”The dynamics of groundwater” specialty 103 "Science аbout the Еarth". [Робочі програми]

05-06-60 Буденкова, Н. М. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни „Хімія навколишнього середовища та санітарно-хімічний аналіз” для здобувачів вищої освіти за ОПП спеціальністю 101 "Екологія”. Program of the Discipline "Environmental Сhemistry and Sanitary-Chemical Analysis" specialty 101 "Ecology". [Робочі програми]

02-01-77 Бундза, О. З. (2020) Робоча програма з навчальної дисципліни «Автоматизоване проектування приводів сільськогосподарських машин» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Агроінженерія» спеціальності 208 «Агроінженерія». Program of the Discipline "Automated design of drives of agricultural machines" specialty 208 "Agroengineering". [Робочі програми]

02-01-75 Бундза, О. З. (2020) Робоча програма з навчальної дисципліни «Новітні технології в агроінженерії» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Агроінженерія» спеціальності 208 «Агроінженерія». Program of the Discipline "The newest technologies are in agroinzhenerii" specialty "Agroengineering". [Робочі програми]

02-01-79 Бундза, О. З. (2020) Робоча програма з навчальної практики з основ автоматизації проектування машин для студентів денної форми навчання спеціальності 208 Агроінженерія. PROGRAM OF EDUCATIONAL PRACTICE on the basics of machine design automation specialty 208 Agroengineering. [Робочі програми]

02-01-78 Бундза, О. З. (2020) Робоча програма з дисципліни «Інтернет технології» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійними програмами «Агроінженерія» спеціальності 208 – «Агроінженерія» та «Галузеве машинобудування» спеціальності 133 – «Галузеве машинобудування». Program of the Discipline Internet technology specialty 208 Agroengineering 133 Branch Engineering. [Робочі програми]

02-01-90 Бундза, О. З. (2020) Робоча програма з дисципліни «Машиновикористання у переробній галузі» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Агроінженерія» спеціальності 208 – «Агроінженерія». Program of the Discipline Mechanical Engineering in the Processing Industry specialty 208 Agroengineering. [Робочі програми]

05-05-25 Бухальська, Т. В. and Наконечна, Ж. В. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Кадастрове картографування» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Геодезія та землеустрій» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій». Program of the Discipline "Cadastral mapping" branch of knowledge 19 «Architecture and construction» specialty 193 «Geodesy and land management» "Cadastral Mapping". [Робочі програми]

06-04-34 Вашай, Ю. В. (2020) Робоча програма «Інституційна економіка та управління» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньопрофесійними програмами спеціальностей 051 «Економіка», 292 «Міжнародні економічні відносини», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». PROGRAM OF THE DISCIPLINE "INSTITUTIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT" specialty 051 "Еconomics", 292 "International Economic Relations", 071 "Accounting and Audit", 072 "Finance, Banking and Insurance", 073 "Management", 075 "Marketing", 076 "Entrepreneurship, Trade and Stock-taking activity". [Робочі програми]

06-04-35 Вашай, Ю. В. (2020) Робоча програма «Інституційна економіка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійними програмами «Публічне управління та адміністрування», спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». PROGRAM OF THE DISCIPLINE "INSTITUTIONAL ECONOMICS" specialty 281 "Public administration". [Робочі програми]

07-04-41 Вовк, Ю. Є. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Право» за спеціальністю 081 «Право». Program of the Discipline "HISTORY OF LEGAL AND POLITICAL SCIENCES" specialty 081 «Law». [Робочі програми]

07-05-10 Водоп’ян, Т. В. and Мельничук, Ю. І. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни "МЕДІАЦІЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ" для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, які навчаються за освітньопрофесійною програмою «Правоохоронна діяльність» за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність». Program of the discipline "MEDIATION IN THE CRIMINAL PROCESS" specialty 262 «Law enforcement activities». [Робочі програми]

07-05-13 Водоп’ян, Т. В. and Мельничук, Ю. І. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Правоохоронна діяльність» за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність».Program of the Discipline спеціальність 262 «Law enforcement activities». [Робочі програми]

02-05-110 Войтович, Л. В. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Теоретична механіка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 184 «Гірництво». Program of the Discipline THEORETICAL MECHANICS specialty 184 «MINING». [Робочі програми]

02-05-109 Войтович, Л. В. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Технічна механіка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)». Program of the Discipline "TECHNICAL MECHANICS" specialty 275 «Transport technologies (on road transport)». [Робочі програми]

01-04-51 Волк, Л. Р. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Основи ArchiCAD при проектуванні ГТС» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня усіх освітньопрофесійних програм спеціальностей НУВГП. Program of the Discipline BASICS OF ARCHICAD IN THE DESIGN OF HYDRAULIC STRUCTURES specialty for all specialties of NUWEE. [Робочі програми]

05-01-84 Володимирець, В. О. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни “Біохімія рослин” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою “Агрономія” спеціальності 201 “Агрономія”. PROGRAM OF THE DISCIPLINE “Plant biochemistry” specialty 201 "Agronomy". [Робочі програми]

04-05-63 Волошин, В. С. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни "Web-технології та Web-дизайн" для здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою "Комп"ютерні технології" спеціальності 015 "Професійна освіта". Program of the Discipline "Web-technologies and Web-design" specialty 015 "Professional education". [Робочі програми]

06-14-117 Галич, В. М. (2020) Робоча програма з навчальної дисципліни «Наукові студії» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Управління інформаційними комунікаціями» спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Program of the Discipline "Scientific studios" specialty 029 "Information, library and archives" еducational professional program "Management of information communications". [Робочі програми]

06-14-115 Галич, В. М. (2020) Робоча програма з дисципліни "Художньо-публіцистичні жанри" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо- професійною програмою «Журналістика та соціальні комунікації» спеціальності 061 «Журналістика». Program of the Discipline "Artistic and non-fiction genres" specialty 061 "Journalism". [Робочі програми]

06-14-114 Галич, В. М. (2020) Робоча програма з навчальної дисципліни “Редагування в ЗМІ” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Журналістика та соціальні комунікації» спеціальності 061 «Журналістика». Program of the Discipline "Editing in the Media" specialty 061 "Journalism". [Робочі програми]

06-14-118 Галич, В. М. (2020) Робоча програма з навчальної дисципліни «Наукові студії» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». Program of the Discipline "Scientific studios" specialty 281 "Public management and administration". [Робочі програми]

06-14-116 Галич, О. А. (2020) Робоча програма Теорія і практика журналістської діяльності для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Журналістика та соціальні комунікації» спеціальності_061 «Журналістика». Program of the Discipline "The theory and practice of journalistic activity" specialty 061 "Journalism". [Робочі програми]

06-14-119 Галич, О. А. (2020) Робоча програма "Аналітична журналістика" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». Program of the Discipline "Analytical journalism", "Public management and administration". [Робочі програми]

01-06-78 Галич, О. О. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Теплоенергетика» спеціальності 144 «Теплоенергетика». Program of the discipline "Methodology of scientific researches" specialty 144 "Heat power engineering". [Робочі програми]

01-06-77 Галич, О. О. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Гідроенергетика» спеціальності 145 «Гідроенергетика». Program of the discipline "Methodology of scientific researches" specialty 145 "Hydropower engineering". [Робочі програми]

01-06-76 Галич, О. О. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Ресурсо- та енергозбереження» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Гідроенергетика» спеціальності 145 «Гідроенергетика». Program of the discipline "Resources and energy saving" specialty 145 "Hydropower engineering". [Робочі програми]

05-06-59 Гаєвський, В. Р. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни "Фізика" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою “Агроінженерія” спеціальності 208 “Агроінженерія”. Program of the Discipline "Physics" specialty 208 “Agroengineering”. [Робочі програми]

07-05-09 Гвоздецький, В. Д. and Садовнік, В. П. and Петровський, О. М. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Оперативно-розшукові заходи та негласні слідчі дії» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня денної та заочної форми навчання, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Правоохоронна діяльність» за спеціальністю 262 «Правоохороння діяльність». Program of the Discipline "OPERATIONAL-SEARCH MEASURES AND UNAUDITED ACTIONS" specialt 262 «Law enforcement activities». [Робочі програми]

01-06-85 Герасимов, Г. Г. and Поплавський, Д. М. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Теоретичні основи теплотехніки» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Агроінженерія» спеціальності 208 «Агроінженерія». Program of the Discipline "Theoretical bases of heat engineering" specialty 208 "Agroengineering". [Робочі програми]

04-01-84 Герус, В. А. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни АРХІТЕКТУРА ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ ТА СИСТЕМНЕ ПРОГРАМУВАННЯ для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньопрофесійною програмою спеціальності 113 «Прикладна математика» денної та заочної форм навчання. Program of the Discipline COMPUTER SYSTEMS ARCHITECTURE AND SYSTEM PROGRAMMING specialty 113 applied mathematics. [Робочі програми]

04-01-85 Герус, В. А. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни АРХІТЕКТУРА ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ ТА СИСТЕМНЕ ПРОГРАМУВАННЯ для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньопрофесійною програмою спеціальності 122 ”Комп’ютерні науки” денної та заочної форм навчання. Program of the Discipline COMPUTER SYSTEMS ARCHITECTURE AND SYSTEM PROGRAMMING specialty 122 computer science. [Робочі програми]

04-01-87 Герус, В. А. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни КОМП’ЮТЕРНІ СИСТЕМИ для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньопрофесійною програмою спеціальності 122 ”Комп’ютерні науки” денної та заочної форм навчання. Program of the Discipline COMPUTER SYSTEMS specialty 122 computer science. [Робочі програми]

04-01-88 Герус, В. А. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни ІНФОРМАЦІЙНІ МЕРЕЖІ для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньопрофесійною програмою спеціальності 122 ”Комп’ютерні науки” денної та заочної форм навчання. Program of the Discipline INFORMATION NETWORKS specialty 122 computer science. [Робочі програми]

02-03-50 Глінчук, В. М. and Стадник, О. С. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Основи САПР» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньопрофесійною програмою «Автомобільний транспорт» спеціальності 274 "Автомобільний транспорт". Program of the Discipline "BASICS OF CAD" specialty 274 «Automobile transport». [Робочі програми]

02-03-45 Глінчук, В. М. and Стадник, О. С. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс САПР» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньопрофесійною програмою «Автомобільний транспорт» спеціальності 274 "Автомобільний транспорт". Program of the Discipline "SPECIAL COURSE OF CAD" specialty 274 «Automobile transport». [Робочі програми]

02-03-48 Глінчук, В. М. and Стадник, О. С. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс САПР» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньопрофесійною програмою «Автомобільний транспорт» (зі скороченим терміном навчання) спеціальності 274 "Автомобільний транспорт". Program of the Discipline "SPECIAL COURSE OF CAD" specialty 274 «Automobile transport». [Робочі програми]

03-10-129 Гнєушев, В. О. (2020) Робоча програма «Охорона праці в галузі» для здобувачів освіти другого (магістерського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Правоохоронна діяльність» спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» денної та заочної форм навчання. Program of the discipline "Occupational safety in the industry" speciality 262 «Law enforcement». [Робочі програми]

02-01-82 Голотюк, М. В. (2020) Робоча програма з навчальної практики (технологічна) для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Агроінженерія» спеціальності 208 «Агроінженерія». PROGRAM OF EDUCATIONAL "PRACTICE (technological)" specialty 208 "Agroengineering". [Робочі програми]

02-01-81 Голотюк, М. В. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Ресурсо- і енергозбереження в машинобудуванні» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Агроінженерія» спеціальності 208 «Агроінженерія». Program of the Discipline "Resource and energy conservation in mechanical engineering" specialty 208 "Agroengineering". [Робочі програми]

02-01-83 Голотюк, М. В. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Машини та обладнання для біотехнологій» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньопрофесійною програмою «Агроінженерія» спеціальності 208 «Агроінженерія». Program of the discipline "Machinery and equipment for biotechnology" specialty 208 "Agroengineering". [Робочі програми]

06-13-86 Гонтаренко, Н. А. and Толчанова, З. О. and Хоменчук, Д. В. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Маркетинг інформаційних продуктів та послуг» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Маркетинг» зі спеціальності 075 «Маркетинг». [Робочі програми]

03-01-111 Григорчук, А. Б. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Будівельні конструкції» для студентів які навчаються за освітньо-професійною програмою «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології». Рrogram of the Discipline «Building constructions» specialty 194 « Hydraulic Engineering Construction, Water Engineering and Water Technology». [Робочі програми]

07-04-15 Гришко, В. І. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Право» за спеціальністю 081 «Право». Program of the Discipline "HISTORY OF LEGAL AND POLITICAL SCIENCES" speciality 081 «Law». [Робочі програми]

07-04-31 Гришко, В. І. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Основи спадкового права України» для студентів денної форми навчання. Program of the Discipline "BASES OF THE INHERITANCE LAW OF UKRAINE" speciality all specialties NUWEE. [Робочі програми]

05-08-73 Громаченко, К. Ю. and Романів, А. С. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни "Основи наукових досліджень" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньою професійною-програмою «Готельно-ресторанна справа» спеціальності 241 "Готельно-ресторанна справа". Program of the discipline "Fundamentals of Scientific Researsch" specialty 241 "Hotel Restaurant Affairs". [Робочі програми]

05-08-73 Громаченко, К. Ю. and Романів, А. С. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни "Основи наукових досліджень" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньою професійною-програмою «Готельно-ресторанна справа» спеціальності 241 "Готельно-ресторанна справа. Program of the discipline "Fundamentals of Scientific Researsch" specialty 241 "Hotel Restaurant Affairs". [Робочі програми]

05-03-46 Гроховська, Ю. Р. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Біотехнології в аквакультурі в т.ч. вирощування живих кормів риб» для здобувачів вищої освіти першого рівня за освітньою програмою «Водні біоресурси та аквакультура» спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура». Program of the discipline "Aquaculture biotechnology, including live fish feed cultivation" specialty 207 "AQUATIC BIORESOURCES AND AQUACULTURE". [Робочі програми]

05-03-47 Гроховська, Ю. Р. (2020) Робоча програма навчальної практики з ботаніки та зоології для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Водні біоресурси та аквакультура» спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура». Working program on educational practice of botany and zoology branch of knowledge 20 "Agricultural Sciences and Food" specialty 207 "Aquatic Bioresources and Aquaculture". [Робочі програми]

06-01-77 Гус, В. М. (2020) Робоча програма з навчальної дисципліни «Біржова діяльність» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Program of the Discipline «Exchange activity» specialty 076 "Entrepreneurship, trade and stocktaking activity". [Робочі програми]

07-01-38 Давидюк, П. П. (2020) Робоча програма з навчальної дисципліни «Експертологія» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня які навчаються за освітньо-професійною програмою «Право» спеціальності 081 «Право». Program of the discipline "EXPERTOLOGY" specialt 081 «Law». [Робочі програми]

07-01-39 Давидюк, П. П. and Якимчук, М. Ю. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Криміналістика»для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Правоохоронна діяльність» за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність». Program of the discipline "CRIMINALISTICS" specialty 262 «Law enforcement activities». [Робочі програми]

04-03-125 Данченков, Я. В. (2020) Робоча програма з навчальної дисципліни «Електротехніка, електроніка, мікропроцесорна техніка та мехатроніка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Агроінженерія» спеціальності 208 «Агроінженерія». [Робочі програми]

01-04-50 Дем’янюк, А. В. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Основи економіки водного господарства» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за спеціальністю 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології», освітньою програмою «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології». Program of the Discipline "Basics of Water Management Economics" Specialty 194 «Hydrotechnical construction, water engineering and water technologies». [Робочі програми]

03-10-117 Довбенко, В. С. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Енергетична ефективність будівель та обстеження інженерних систем» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Program of the Discipline «OCCUPATIONAL SAFETY IN THE INDUSTRY» specialty 192 «Building and Civil Engineering» educationally-professional program «Energy efficiency of buildings and inspection of engineering systems». [Робочі програми]

03-10-114 Довбенко, Т. О. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Землеустрій та кадастр» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій». Program of the Discipline "OCCUPATIONAL SEFETY IN THE INDUSTRY" Specialit 193 «Surveying and Land Management». [Робочі програми]

05-02-290 Залеський, І. І. (2020) Робоча програма з навчальної дисципліни «Збалансоване природокористування» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, які навчаються за освітньопрофесійними програмами «Екологія» спеціальності 101 "Екологія". Program of the discipline "BALANCED NATURAL USE" specialty 101 "Ecology". [Робочі програми]

05-02-288 Залеський, І. І. (2020) Робоча програма з навчальної дисципліни «Збалансоване водокористування України (спецкурс)» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, які навчаються за освітньо-професійними програмами «Екологія» та «Технології захисту навколишнього середовища» спеціальності 101 «Екологія» та 183 «Технології захисту навколишнього середовища». Program of the discipline "BALANCED NATURAL USE" specialty 183 "Environmental protection technologies", 101 "Ecology". [Робочі програми]

05-02-289 Залеський, І. І. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Промислова екологія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Екологія», спеціальності 101 «Екологія». Program of the discipline "INDUSTRIAL ECOLOGY" specialty 101 "Ecology". [Робочі програми]

05-02-252 Залеський, І. І. and Троцюк, В. С. (2020) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "Землезнавство". Спеціальність 101 "Екологія", 183 "Технології захисту навколишнього середовища". Program of the discipline Earthscience Specialty 101 «Ecology», 183 «Environmental protectiontechnologies». [Робочі програми]

04-04-57 Замрій, Б. А. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Теорія ймовірності та математична статистика» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Комп’ютерна інженерія» спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія». PROGRAM OF THE DISCIPLINE "Probability theory and mathematical statistic" specialty 123 "Computer Engineering". [Робочі програми]

04-04-48 Замрій, Б. А. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Системне програмування» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Комп’ютерна інженерія» спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія». PROGRAM OF THE DISCIPLINE "System programming" specialty 123 "Computer Engineering". [Робочі програми]

06-03-84 Заячківська, О. В. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Проектне фінансування» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Program of the discipline "Project financing" specialty 072 «Finance, banking and insurance». [Робочі програми]

03-10-118 Зощук, В. О. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності та цивільний захист» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійними програмами «Бізнес аналітика», «Управління персоналом і економіка праці» спеціальності 051 «Економіка (Бізнес аналітика та управління персоналом і економіка праці)». Program of the Discipline «LIFE SAFETY AND CIVIL PROTECTION» speciality 051 "Entrepreneurship, Trade and Stock Exchange (Enterprise Economics)". [Робочі програми]

03-10-107 Зощук, В. О. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Психологія» спеціальності 053 «Психологія». Program of the Discipline «LIFE SAFETY AND CIVIL PROTECTION» speciality 053 «Psychology». [Робочі програми]

03-10-120 Зощук, В. О. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності та цивільний захист» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійними програмами «Облік і оподаткування» спеціальності 071«Облік і оподаткування». Program of the Discipline «LIFE SAFETY AND CIVIL PROTECTION» speciality 071 «Accounting and taxation». [Робочі програми]

03-10-121 Зощук, В. О. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності та цивільний захист» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійними програмами «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Program of the Discipline «LIFE SAFETY AND CIVIL PROTECTION» speciality 072 «Finance, Banking and Insurance ». [Робочі програми]

03-10-122 Зощук, В. О. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності та цивільний захист» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньопрофесійними програмами «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент». Program of the Discipline «LIFE SAFETY AND CIVIL PROTECTION» speciality 073 «Management». [Робочі програми]

03-10-103 Зощук, В. О. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг». Program of the Discipline «LIFE SAFETY AND CIVIL PROTECTION» speciality 075 «Marketing». [Робочі програми]

03-10-123 Зощук, В. О. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності та цивільний захист» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійними програмами «Економіка підприємства» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Економіка підприємства)». Program of the Discipline «LIFE SAFETY AND CIVIL PROTECTION» speciality 076 «Entrepreneurship, Trade and Stock Exchange (Enterprise Economics)». [Робочі програми]

03-10-124 Зощук, В. О. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності та цивільний захист» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійними програмами «Економіка туристичного, готельного та ресторанного бізнесу» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Економіка туристичного, готельного та ресторанного бізнесу)». Program of the Discipline «LIFE SAFETY AND CIVIL PROTECTION» peciality 076 «Entrepreneurship, trade and exchange activities (Economics of tourism, hotel and restaurant business)». [Робочі програми]

03-10-108 Зощук, В. О. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності та цивільний захист» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Прикладна математика» спеціальності 113 «Прикладна математика». Program of the Discipline «LIFE SAFETY AND CIVIL PROTECTION» speciality 113 «Applied Mathematics». [Робочі програми]

03-10-109 Зощук, В. О. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності та цивільний захист» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Комп’ютерні науки» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки». Program of the Discipline «LIFE SAFETY AND CIVIL PROTECTION» speciality 122 «Computer Sciences». [Робочі програми]

03-10-110 Зощук, В. О. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності та цивільний захист» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Комп’ютерна інженерія» спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія». Program of the Discipline «LIFE SAFETY AND CIVIL PROTECTION» speciality 123 «Computer Engineering». [Робочі програми]

03-10-111 Зощук, В. О. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності та цивільний захист» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Program of the Discipline «LIFE SAFETY AND CIVIL PROTECTION» speciality 141 «Electricity, electrical engineering and electromechanics». [Робочі програми]

03-10-112 Зощук, В. О. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності та цивільний захист» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» спеціальності 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології». Program of the Discipline «LIFE SAFETY AND CIVIL PROTECTION» speciality 151 «Automation and computer-integrated technologies». [Робочі програми]

03-10-126 Зощук, В. О. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Теорія катастроф» для здобувачів другого (магістерського) рівня, які навчаються за освітньо-професійної програмою «Охорона праці» спеціальності 263 «Цивільна безпека». Program of the Discipline «THEORY OF CATASTROPHES» speciality 263 «Civil safety». [Робочі програми]

03-10-126 Зощук, В. О. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Теорія катастроф» для здобувачів другого (магістерського) рівня, які навчаються за освітньо-професійної програмою «Охорона праці» спеціальності 263 «Цивільна безпека». Program of the Discipline «THEORY OF CATASTROPHES» speciality 263 «Civil safety». [Робочі програми]

03-10-125 Зощук, В. О. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності та цивільний захист» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійними програмами «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». Program of the Discipline «LIFE SAFETY AND CIVIL PROTECTION» speciality 281 «Public management and Administration. [Робочі програми]

03-10-119 Зощук, В. О. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності та цивільний захист» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійними програмами «Міжнародний бізнес» спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини (Міжнародний бізнес)». Program of the Discipline «LIFE SAFETY AND CIVIL PROTECTION» 292 International Economic Relations (International Business). [Робочі програми]

04-01-90 Зубик, Я. Я. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни "Інформаційні системи і технології в туризмі" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою "Туризм" спеціальності "Туризм". Program of the Discipline Information systems and technologies in tourism specialty 242 Tourism. [Робочі програми]

06-02-102 Зубілевич, С. Я. (2020) Робоча програма з "Обліку та фінансової звітності за міжнародними стандартами" для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, які навчаються за освітньопрофесійною програмою «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Program of the discipline "Accounting and financial reporting under IFRS" speciality 071 «Accounting and taxation» (integrated). [Робочі програми]

04-05-69 Карпович, І. М. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою ”Інформаційні системи та технології” спеціальності 126 ”Інформаційні системи та технології”. WORK PROGRAM EDUCATIONAL DISCIPLINE "Modeling of environmental, economic and social processes" specialty 126 "Information Systems and Technologies". [Робочі програми]

06-12-120 Клець, М. В. (2020) Робоча програма “Світове господарство та міжнародні економічні відносини ” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Program of the Discipline "WORLD ECONOMY AND INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS" specialty 071. [Робочі програми]

06-08-145 Клюха, О. О. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Інжиніринг та реінжиніринг (в галузі)» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «МЕНЕДЖМЕНТ», галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент». PROGRAM OF THE DISCIPLINE "Engineering and reengineering (in industry)" specialty 073 "Management". [Робочі програми]

06-08-146 Клюха, О. О. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Інжиніринг» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «МЕНЕДЖМЕНТ», галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент». PROGRAM OF THE DISCIPLINE "Engineering" specialty 073 "Management". [Робочі програми]

04-01-86 Клімов, С. В. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Сенсори і виконавчі елементи» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Інтернет речей» спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення». [Робочі програми]

07-05-07 Ковалевич, С. П. and Садовнік, В. П. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Право» за спеціальністю 081 «Право». Program of the Discipline "CIVIL PROCESS" specialt 081 «Law». [Робочі програми]

04-04-61 Козлюк, С. М. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни "Хмарні інформаційні технології" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньопрофесійною програмою "Комп’ютерна інженерія" спеціальності 123 "Комп’ютерна інженерія". Program of the Discipline "Cloud computing" specialty 123 "Computer Engineering". [Робочі програми]

04-04-60 Козлюк, С. М. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни Web-програмування для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньопрофесійною програмою "Комп’ютерна інженерія" спеціальності 123 "Комп’ютерна інженерія". Program of the Discipline "Web-programming" specialty 123 "Computer Engineering". [Робочі програми]

05-08-68 Конарівська, О. Б. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни "Організація підприємницької діяльності в туризмі" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою "Туризм" спеціальності "Туризм". Program of the discipline "Organization of entrepreneurial activity in tourism" specialty 242 "Tourism". [Робочі програми]

05-08-69 Конарівська, О. Б. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни "Страхування" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою "Туризм" спеціальності "Туризм". Program of the discipline "Insurance" specialty 242 "Tourism". [Робочі програми]

06-03-77 Кондрацька, Н. М. (2020) Робоча програма виробничої і переддипломної практики для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньопрофесійною програмою „Фінанси, банківська справа та страхування” за спеціальністю 072 „Фінанси, банківська справа та страхування”. PROGRAM OF PRODUCTION AND PRE-GRADUATE PRACTICE specialty 072 «Finance, banking and insurance». [Робочі програми]

02-06-50 Корнієнко, В. Я. and Васильчук, О. Ю. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Видобування та обробка природного каменю» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Гірництво» спеціальності 184 «Гірництво» денної та заочної форм навчання. Program of the Discipline EXTRACTION AND PROCESSING OF NATURAL STONE Specialty 184 Mining. [Робочі програми]

05-08-70 Коротун, С. І. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни "Природні ресурси України" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою "Туризм" спеціальності "Туризм". Program of the Discipline "Natural Resources of Ukraine" specialty 242 "Tourism". [Робочі програми]

05-08-57 Коротун, С. І. and Яковишина, М. С. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Географія та економіка міжнародного туризму» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа». Program of the Discipline "Geography and Economics of International Tourism" specialty 241 «Hotel and Restaurant Affairs». [Робочі програми]

01-06-74 Костюк, О. П. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Теплоенергетика» спеціальності 144 «Теплоенергетика». Program of the Discipline "High-temperature thermal engineering processes and installations" specialty 144 «Heat engineering». [Робочі програми]

06-05-60 Костюкевич, А. М. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Тімбілдінг» для здобувачів другого (магістерського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Управління персоналом і економіка праці» спеціальності 051 «Економіка». Program of the Discipline "Team building" specialty 051 "Economy". [Робочі програми]

03-02-39 Кравченко, Н. В. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни “Економічна ефективність інвестицій в енергоефективні заходи” для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою “Енергетична ефективність будівель та обстеження інженерних систем” спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія". Program of the Discipline "ECONOMIC EFFICIENCY OF INVESTMENTS IN ENERGY EFFECTIVE MEASURES" specialty 192 "Building and civil engineering". [Робочі програми]

06-01-84 рп Красовська, Ю. В. (2020) Робоча програма «Економіка цивільної безпеки» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, які навчаються за освітньо - професійною програмою "Охорона праці" спеціальності 263 «Цивільна безпека». Program of the Discipline «ECONOMICS OF CIVIL SECURITY» Specialty 263 «Civil security». [Робочі програми]

01-05-110 Криницька, М. В. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Геологія будівельних матеріалів» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо- професійною програмою «Геологія» спеціальності 103 «Науки про Землю». Program of the Discipline "Geology of building materials" specialty 103 «Science about the Earth». [Робочі програми]

01-05-109 Криницька, М. В. (2020) Робоча програма освітнього компонента «Виробнича практика» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Геологія» спеціальності 103 «Науки про Землю». Program of the Discipline "The second manufacturing practice" specialty 103 «Science about the Earth». [Робочі програми]

01-05-120 Криницька, М. В. (2020) Робоча програма з навчальної дисципліни «Геологія та геоморфологія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Геодезія та землеустрій» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» денної та заочної форм навчання. Program of the Discipline "Geology and Geomorphology" specialty 193 «Surveying and land management» specialization (surveying, land management and cadastre, geoinformation systems). [Робочі програми]

04-04-56 Круліковський, Б. Б. and Ольшанський, П. В. (2020) Робоча програма виробничої практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою 123 "Комп’ютерна інженерія". PRODUCTION PRACTICE WORKING PROGRAM specialty 123 "Computer Engineering". [Робочі програми]

06-01-79 Кузнецова, Т. О. and Подлевська, О. М. and Красовська, Ю. В. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Управління потенціалом підприємства» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, які навчаються за ОПП «Економіка підприємства» спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Program of the Discipline «MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE’S POTENTIAL». [Робочі програми]

03-05-59 Кундрат, М. М. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Інформатика та комп’ютерна техніка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, що навчаються за освітньою програмою «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології», спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології». Program of the discipline "Informatics and computer technology" specialty 194 “Hydrotechnical construction, water engineering and water technologies”. [Робочі програми]

06-09-51 Купчик, Л. Є. and Літвінчук, А. Т. (2020) Робоча програма з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми «Право» спеціальності «Право» НУВГП. Program of the Discipline FOREIGN LANGUAGE FOR SPECIFIC PURPOSES specialty Law. [Робочі програми]

03-10-135 Кусковець, С. Л. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Цивільна безпека об’єктів та територій» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Охорона праці» спеціальності 263 «Цивільна безпека». Program of the Discipline "CIVIL SECURITY OF FACILITIES AND TERRITORIES" speciality 263 «Civil security» educational and professional program «Occupational health and safety». [Робочі програми]

03-10-137 Кусковець, С. Л. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Безпека в лісовій та деревообробній галузі» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Охорона праці» спеціальності 263 «Цивільна безпека». Program of the Discipline "SECURITY IN THE FOREST AND WOODWORKING INDUSTRY" speciality 263 «Civil security» educational and professional program «Occupational health and safety». [Робочі програми]

03-10-136 Кусковець, С. Л. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Системи індивідуального захисту» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Охорона праці» спеціальності 263 «Цивільна безпека». Program of the Discipline "Systems of personal protection" speciality 263 «Civil security» educational and professional program «Occupational health and safety». [Робочі програми]

06-04-28 Кухар, О. В. (2020) Робоча програма «Макроекономіка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійними програмами «Управління персоналом і економіка праці», спеціальності 051 «Економіка»; «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування»; «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»; «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент»; «Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг»; «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»; «Міжнародний бізнес» спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини», «Управління та адміністрування», спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». PROGRAM OF THE DISCIPLINE "MACROECONOMICS" specialty 051 "Еconomics", 071 "Accounting and Taxation", 072 "Finance, Banking and Insurance", 073 "Management", 075 "Marketing", 076 "Entrepreneurship, Trade and Stock-taking activity", 281 "Public management and administration", 292 "International Economic Relations". [Робочі програми]

06-01-76 Кушнір, Н. Б. and Адамчук, Т. Л. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Економічний аналіз» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійними програмами «Економіка підприємства», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Економіка туристичного, готельного та ресторанного бізнесу» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» усіх форм навчання. Program of the discipline "Economic analysis" speciality 076 «Entrepreneurship, trade and stock-taking activities». [Робочі програми]

06-01-78 Кушнір, Н. Б. and Якимчук, Т. І. (2020) Робоча програма з навчальної дисципліни «Інфраструктура ринку» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» усіх форм навчання (у т.ч. зі скороченим терміном навчання). Program of the Discipline «Market infrastructure» specialty 076 «Entrepreneurship, trade and stocktaking activity». [Робочі програми]

06-01-83 Кушнір, Н. Б. and Якимчук, Т. І. (2020) Робоча програма з навчальної дисципліни «Товарознавство» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Готельно-ресторанна справа» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» усіх форм навчання. [Робочі програми]

05-08-59 Кушнірук, Ю. С. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни "Санаторно-курортна справа" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою "Готельно-ресторана справа" спеціальності 241 "Готельно-ресторана справа". Work programme of the educational discipline Sanatorium and resort affairs specialty 241 "Hotel and restaurant affairs". [Робочі програми]

05-08-67 Кушнірук, Ю. С. and Романів, А. С. (2020) Робоча програма переддипломної практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньою програмою "Туризм" спеціальності 242 "Туризм". Program Undergraduate Practice specialty 242 "TOURISM". [Робочі програми]

05-08-66 Кушнірук, Ю. С. and Романів, А. С. (2020) Робоча програма для проходження навчальної практики "Вступ до фаху" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньою програмою «Туризм» спеціальності 242 "Туризм". Program of the educational practice "Introduction to the specialty" specialty 242 "Tourism". [Робочі програми]

05-08-65 Кушнірук, Ю. С. and Романів, А. С. and Скорина, Т. М. (2020) Робоча програма для проходження навчальної практики "Вступ до фаху" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньою програмою "Готельно-ресторана справа" спеціальності 241 "Готельно-ресторана справа". Program of the educational practice "Introduction to the specialty" specialty 241 "Hotel and restaurant affairs". [Робочі програми]

05-04-263 Лагоднюк, А. М. and Прокопчук, А. В. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Аналіз даних дистанційного зондування» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Геодезія та землеустрій» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій». Program of the Discipline "ANALYSIS OF REMOTE SENSING DATA" specialty 193 "Geodesy and land management", specialization "Geodesy, Land management and cadastre Geographic Information Systems". [Робочі програми]

03-01-78 Лащівський, В. В. and Алексієвець, І. І. (2020) РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни „Сучасні технології зведення будівель і споруд” для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня підготовки за освітньо-професійною програмою «Промислове та цивільне будівництво»спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Program of the Discipline «Modern technologies of erecting buildings and structures» specialty 192 «Building and Civil Engineering» еducationally-professional program «Industrial and civil construction». [Робочі програми]

06-02-97 Левицька, С. О. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни "Investment resources: classification, valuation, accounting" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за всіма спеціальностями ННІЕМ. Program of the Discipline «INVESTMENT RESOURCES: CLASSIFICATION, VALUATION, ACCOUNTING». [Робочі програми]

06-03-76 Ляхович, О. О. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Цінні папери і біржова діяльність» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної та заочної форм навчання. Program of the discipline "SECURITIES AND STOCK EXCHANGE" specialty 072 «Finance, banking and insurance». [Робочі програми]

06-03-68 Ляхович, О. О. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Бюджетна система» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Program of the Discipline BUDGET SYSTEM Specialty 072 «Finance, banking and insurance». [Робочі програми]

07-04-36 Ляш, А. О. and Садовнік, В. П. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Докази в кримінальному процесі» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня денної та заочної форми навчання, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Правоохоронна діяльність» за спеціальністю 262 «Правоохороння діяльність». Program of the Discipline "CRIMINAL PROCESS" Specialt 262 « Law enforcement activities». [Робочі програми]

07-04-35 Ляш, А. О. and Садовнік, В. П. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Кримінально-процесуальне доказування» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня освіти денної та заочної форми навчання, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Правоохоронна діяльність» за спеціальністю 262 «Правоохороння діяльність». Program of the Discipline CRIMINAL PROCESS specialt 262 « Law enforcement activities». [Робочі програми]

03-04-535 Ліпянін, В. А. (2020) Робоча програма "Інженерна підготовка та благоустрій міських територій" для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 192 „Будівництво та цивільна інженерія” (міське будівництво і господарство). [Робочі програми]

03-04-533 Ліпянін, В. А. (2020) Робоча програма другої виробничої практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 192 „Будівництво та цивільна інженерія” (міське будівництво і господарство). Program of the Discipline "SECOND PRODUCTION PRACTICE" specialty 192 «Construction and civil engineering» Urban planning and development. [Робочі програми]

05-05-29 Ліщинський, А. Г. (2020) Робоча програма виробничої практики для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Землеустрій та кадастр» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій». Program of the Discipline "THE PRODUCTION PRACTICE" specialty 193 «Geodesy and land management». [Робочі програми]

07-05-05 Маланчук, Л. О. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Міжнародний документообіг» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського), які навчаються за освітньо-професійною програмою "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа", спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Program of the Discipline "International document flow" speciality 029 "Information, Library and Archival Affairs". [Робочі програми]

06-14-127 Маланчук, Л. О. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Документознавство» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою Інформаційна, бібліотечна та архівна справа, спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Program of the discipline "DOCUMENTATION" specialty 029 “Information, Library and Archives”. [Робочі програми]

06-13-189 Мальчик, М. В. and Коваль, С. І. (2020) Робоча програма «Комплексний кваліфікаційний тренінг» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою "Маркетинг" спеціальності 075 «Маркетинг». Program of the Discipline "Сomprehensive qualification training code and name" of the specialty 075 «Marketing». [Робочі програми]

06-13-16 Мальчик, М. В. and Коротун, О. П. (2020) Робоча програма вибіркової навчальної дисципліни "Етичний маркетинг" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою "Маркетинг" спеціальності 075 "Маркетинг". Program of the discipline "Ethical marketing" specialty 075 "Marketing". [Робочі програми]

06-13-190 Мальчик, М. В. and Мартинюк, О. В. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Екологічний маркетинг» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Маркетинг» за спеціальністю 075 «Маркетинг». Program of the discipline "ENVIRONMENTAL MARKETING" specialіty 075 "MARKETING". [Робочі програми]

06-13-185 Мальчик, М. В. and Мартинюк, О. В. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Маркетинг» за спеціальністю 075 «Маркетинг». Program of the discipline "INTRODUCTION TO THE SPECIALTY" specialty 075 "MARKETING". [Робочі програми]

06-13-105 Мальчик, М. В. and Мартинюк, О. В. and Коваль, С. І. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Маркетинг» вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійними програмами «Управління персоналом і економіка праці», «Бізнес-аналітика», «Економічна кібернетика» спеціальності 051 «Економіка»; «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування»; «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»; «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент»; «Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг»; «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»; «Міжнародний бізнес» спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини», «Управління та адміністрування», спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». Program of the Discipline "MARKETING" specialty 051 "Еconomics" 071 "Accounting and Taxation" 072 "Finance, Banking and Insurance" 073 "Management" 075 "Marketing" 076 "Entrepreneurship, Trade and Stock-taking activity" 281 "Public management and administration" 292 "International Economic Relations". [Робочі програми]

06-13-195 Мальчик, М. В. and Оплачко, І. О. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Рекламний креатив» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг». Program of the Discipline "ADVERTISING CREATIVITY" specialty "Marketing" code and name of the specialty 075 «Marketing». [Робочі програми]

06-13-196 Мальчик, М. В. and Оплачко, І. О. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Публічні закупівлі через систему Prozorro» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг». Program of the discipline "PUBLIC PROCUREMENT PROZORRO" specialty 075 "Marketing". [Робочі програми]

03-06-58 Мартинов, С. Ю. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Міські інженерні мережі» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» (водопостачання та водовідведення) всіх форм навчання. Program of the Discipline «URBAN ENGINEERING NETWORKS» Specialty 192 «Construction and Civil Engineering» (Water Supply and Sewerage). [Робочі програми]

03-06-59 Мартинов, С. Ю. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Застосування Компас у проектуванні водопостачання і водовідведення» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» (водопостачання та водовідведення) всіх форм навчання. Program of the Discipline «USING KOMPAS-SOURCE IN COMPUTER-AIDED DESIGN OF WATER SUPPLY AND DISPOSAL SYSTEMS» Specialty 192 «Construction and Civil Engineering» (Water Supply and Sewerage). [Робочі програми]

03-06-54 Мартинов, С. Ю. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Перша виробнича практика» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньою програмою «Водопостачання та водовідведення» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної форми навчання. Program of the Discipline «FIRST PRODUCTION PRACTICE» specialty 192 «Construction and Civil Engineering». [Робочі програми]

03-06-55 Мартинов, С. Ю. and Квартенко, О. М. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Науково-дослідна практика» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Водопостачання та водовідведення» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної форми навчання . Program of the Discipline «RESEARCH PRACTICE» Specialty 192 «Construction and Civil Engineering» Educational Program «Water Supply and Sewerage». [Робочі програми]

03-06-60 Мартинов, С. Ю. and Трач, Ю. П. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Друга виробнича практика» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» (водопостачання та водовідведення) денної форми навчання. Program of the Discipline «SECOND PRODUCTION PRACTICE» Specialty 192 «Construction and Civil Engineering» (водопостачання та водовідведення). [Робочі програми]

06-14-111 Мартинюк, Г. Ф. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни "Фотожурналістика" для здобувачів вищої освіти першого бакалаврського рівня, які навчаються за спеціальністю 061 «Журналістика». Program of the Discipline "PHOTO JOURNALISM" specialty 061 "Journalism". [Робочі програми]

06-13-09 Мартинюк, О. В. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Бізнес-комунікації» вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійними програмами «Управління персоналом і економіка праці», «Бізнес-аналітика», «Економічна кібернетика» спеціальності 051 «Економіка»; «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування»; «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»; «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент»; «Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг»; «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»; «Міжнародний бізнес» спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини», «Управління та адміністрування», спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». Program of the Discipline "BUSINESS COMMUNICATIONS" specialty 051 "Еconomics" 071 "Accounting and Taxation" 072 "Finance, Banking and Insurance" 073 "Management" 075 "Marketing" 076 "Entrepreneurship, Trade and Stock-taking activity" 281 "Public management and administration" 292 "International Economic Relations". [Робочі програми]

06-13-186 Мартинюк, О. В. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Бізнес-комунікації» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою "Маркетинг" за спеціальністю 075 «Маркетинг». Program of the discipline "BUSINESS COMMUNICATIONS" specialty 075 "MARKETING". [Робочі програми]

06-13-184 Мартинюк, О. В. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Креативний маркетинг» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Маркетинг» за спеціальністю 075 «Маркетинг». Program of the discipline "CREATIVE MARKETING" specialіty 075 "MARKETING". [Робочі програми]

02-03-23 Марчук, М. М. and Ігнатюк, Р. М. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни "ВСТУП ДО ФАХУ" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Автомобільний транспорт» спеціальності 274 "Автомобільний транспорт". PROGRAM OF THE DISCIPLINE "INTRODUCTION TO THE PROFESSION" specialty 274 «Automobile transport». [Робочі програми]

02-03-22 Марчук, М. М. and Ігнатюк, Р. М. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни "ТЕХНІЧНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ АВТОМОБІЛІВ" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Автомобільний транспорт» спеціальності 274 "Автомобільний транспорт". Program of the Discipline "TECHNICAL OPERATION OF AUTOMOBILES" specialty 274 «Automobile transport». [Робочі програми]

06-03-75 Мельник, Л. М. and Шило, Ж. С. (2020) Робоча програма переддипломної практики для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, які навчаються за освітньопрофесійною програмою «Управління фінансово-економічною безпекою» за спеціальністю 073 «Менеджмент» («Управління фінансово-економічною безпекою»). WORKING PROGRAM OF PRE-GRADUATE PRACTICE Specialty 073 «Management» («Financial and Economic Security Management»). [Робочі програми]

06-03-75 Мельник, Л. М. and Шило, Ж. С. (2020) Робоча програма переддипломної практики для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, які навчаються за освітньопрофесійною програмою «Управління фінансово-економічною безпекою» за спеціальністю 073. WORKING PROGRAM OF PRE-GRADUATE PRACTICE Specialty 073 «Management» («Financial and Economic Security Management»). [Робочі програми]

01-04-47 Мельничук, І. М. (2020) Робоча програма «Гідравліка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за спеціальністю 194 "Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології" за освітніми програмами «Водна інженерія та водні технології», «Гідротехнічне будівництво» та «Гідроінформатика» денної та заочної форм навчання. Program of the Discipline "Hydraulics" specialty 194 «Hydrotechnical construction, water engineering and water technologies». [Робочі програми]

01-04-46 Мельничук, І. М. (2020) Робоча програма «Гідравліка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за скороченим терміном навчання на основі диплому молодшого спеціаліста за спеціальністю 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» за освітніми програмами «Водна інженерія та водні технології», «Гідротехнічне будівництво» та «Гідроінформатика» денної та заочної форм навчання. Program of the Discipline "Hydraulics" Specialty 194 «Hydrotechnical construction, water engineering and water technologies». [Робочі програми]

01-05-114 Мельничук, В. Г. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Комплексна навчальна практика з геологічної зйомки» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Геологія» спеціальності 103 «Науки про Землю». program of the discipline «Сomplex educational practice is from a geological survey» specialty 103Earth Sciences specialization Geology branch of knowledge 10 Science. [Робочі програми]

01-05-112 Мельничук, В. Г. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни "Навчальна практика з геології та гідрогеології" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології», спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології». Program of the Discipline "EDUCATIONAL PRACTICE WITH GEOLOGY AND HYDROGEOLOGY" Specialty 194 "Hydrotechnical construction, water engineering and water technologies". [Робочі програми]

01-05-111 Мельничук, В. Г. and Криницька, М. В. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Гемологія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Геологія» спеціальності 103 «Науки про Землю». Program of the discipline "Hematology" specialty 103 «Science about the Earth». [Робочі програми]

01-05-106 Мельничук, Г. В. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Виробнича практика» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Геологія» спеціальності 103 «Науки про Землю». Program of the discipline "The first production practice" specialty 103 "Earth Sciences" specialization "Geology". [Робочі програми]

01-05-113 Мельничук, Г. В. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Навчальна геологічна практика із застосуванням топографічних методів» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Геологія» спеціальності 103 «Науки про Землю». program of the discipline “Еducational geological practice, is with the use of topographical methods“ specialty 103Earth Sciences specialization Geology branch of knowledge 10 Science. [Робочі програми]

07-05-08 Мельничук, Ю. І. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Право» за спеціальністю 081 «Право». Program of the Discipline "INFORMATION RIGHT" specialt 081 «Law». [Робочі програми]

07-05-06 Мельничук, Ю. І. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Право» за спеціальністю 081 «Право». Program of the Discipline "MEDIATION IN UKRAINE" specialt 081 «Law». [Робочі програми]

07-05-11 Мельничук, Ю. І. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни "ФІЛОСОФІЯ ПРАВА" для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Правоохоронна діяльність» за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність». Program of the Discipline "Philosophy of law" specialty 262 «Law enforcement activities». [Робочі програми]

06-03-74 Меліхова, Т. Л. and Котик, О. В. (2020) Робоча програма виробничої економічної практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня які навчаються за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». WORKING PROGRAM FOR ECONOMICAL PRACTICAL TRAINING Spesialty 072 «Finance, banking and insurance». [Робочі програми]

05-06-58 Мисіна, О. І. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни "Хімія (фізична та колоїдна)" для здобувачів вищої освіти (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Агрономія» спеціальності 201 "Агрономія". Program of the Discipline "Сhemistry (рhysical and colloidal)" specialty 201 "Agronomy". [Робочі програми]

03-08-35 Михайлишин, О. Л. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Соціологія міста і житла» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Архітектура та містобудування» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування». SOCIOLOGY OF THE CITY AND HOUSING specialty 191 «Аrchitecture and Urban-planning». [Робочі програми]

02-03-53 Морозюк, С. В. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Газобалонне обладнання транспортних засобів» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Автомобільний транспорт» спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» денної і заочної форми навчання. Program of the Discipline "Gas cylinder equipment for vehicles" specialty 274 «Automobile transport». [Робочі програми]

06-02-87 Міклуха, О. Л. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Навчальний практикум з аналізу господарської діяльності» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня (скорочені навчальні плани), які навчаються за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Program of the Discipline «TRAINING WORKSHOP ON BUSINESS ANALYSIS» specialty 071 «Accounting and taxation». [Робочі програми]

06-02-99 Міклуха, О. Л. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Аналіз діяльності суб’єктів державного сектору» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня / (скорочені навчальні плани), які навчаються за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Program of the Discipline «TRAINING WORKSHOP ON BUSINESS ANALYSIS» specialty 071 «Accounting and taxation». [Робочі програми]

06-02-86 Міклуха, О. Л. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Аналіз господарської діяльності» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня (скорочені навчальні плани), які навчаються за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Program of the discipline "Analysis of economic activity" specialty 071 «Accounting and taxation». [Робочі програми]

07-02-26 Міщук, І. В. and Іщенко, О. М. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП. Program of the Discipline PROTECTION OF HUMAN RIGHTS AND FUNDAMENTAL FREEDOMS IN THE EUROPEAN HUMAN RIGHTS COURT specialt for all specialties NUWM. [Робочі програми]

04-01-88 Міщук, Г. Ю. and Уляньчук-Мартинюк, О. В. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Командна розробка програмних проектів» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Інтернет речей» спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення». Program of the Discipline Team development of software projects Specialty 121 Software Engineering Professional training program Internet of Things. [Робочі програми]

04-01-87 Міщук, Г. Ю. and Уляньчук-Мартинюк, О. В. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Командна розробка програмних проектів» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійноюпрограмою «Комп’ютерні науки» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки». Program of the Discipline Team development of software projects Specialty 122 Computer Science. [Робочі програми]

04-01-77 Назарук, В. Д. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Безпека інформаційних систем та захист інформації» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою "Комп'ютерні науки" за спеціальністю 122 "Комп'ютерні науки" галузі знань 12 "Інформаційні технології". Program of the Discipline "Information systems security and information security" specialty 122 "Computer Science". [Робочі програми]

04-01-77 Назарук, В. Д. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Безпека інформаційних систем та захист інформації» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою "Комп'ютерні науки" за спеціальністю 122 "Комп'ютерні науки" галузі знань 12 "Інформаційні технології". Program of the Discipline Information systems security and information security specialty 122 "Computer Science". [Робочі програми]

04-04-33 Назарук, В. Д. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Теорія електричних та магнітних кіл» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою "Комп'ютерна інженерія" за спеціальністю 123 "Комп’ютерна інженерія" галузі знань 12 "Інформаційні технології". Program of the Discipline The theory of electric and magnetic circles specialty 123 Computer Engineering. [Робочі програми]

01-02-74 Налобіна, О. О. (2020) Робоча програма з дисципліни «Машиновикористання у тваринництві» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 208 "Агроінженерія" (на основі ОПП молодшого спеціаліста). Program of the Discipline "Machinery in animal husbandry" specialty 208 "Agroengineering". [Робочі програми]

02-01-80 Налобіна, О. О. (2020) Робоча програма з виробничо-експлуатаційної практики для студентів денної форми навчання спеціальності 208 "Агроінженерія". PROGRAM OF EDUCATIONAL PRACTICE (work on machines and equipment) specialty 208 "Agroengineering". [Робочі програми]

01-02-86 Налобіна, О. О. (2020) Робоча програма з дисципліни «Фермерські машини та обладнання» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 208 "Агроінженерія". Program of the discipline "Farm machinery and equipment" specialty 208 "Agroengineering". [Робочі програми]

02-01-69 Налобіна, О. О. (2020) Робоча програма з навчальної дисципліни «Технологія вирощування та переробки сільськогосподарської продукції» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Агроінженерія» спеціальності 208 «Агроінженерія». Program of the Discipline "Technology viroshchuvannya and pererobki sіlskogospodzarskoї products" specialty 208 "Agroengineering". [Робочі програми]

02-01-76 Налобіна, О. О. (2020) Робоча програма з виробничо-експлуатаційної практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Агроінженерія» спеціальності 208 «Агроінженерія». Рrogram of the production and operation practice specialty 208 "Agroengineering". [Робочі програми]

06-08-143 Нетепчук, В. В. (2020) Робоча програма «Самоменеджмент» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «МЕНЕДЖМЕНТ», галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент». PROGRAM OF THE DISCIPLINE «SELF-MANAGEMENT» field of knowledge 07 "Management and administration" speciality 073 "Management". [Робочі програми]

01-02-308 Новачок, О. М. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Основи гідроінформатики» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології». [Робочі програми]

02-01-88 Нікітін, В. Г. (2020) Робоча програма з дисципліни «Вантажопідйомна, транспортуюча та транспортна техніка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Агроінженерія» спеціальності 208 «Агроінженерія». Program of the Discipline «Hoisting-and- transporting technology and transport» specialty 208 "Agroengineering". [Робочі програми]

07-03-124 Оксентюк, Н. В. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Основи коучінгу» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньопрофесійною програмою «Психологія» за спеціальністю 053 «Психологія». Program of the Discipline "BASICS OF COACHING" specialt 053 «Psychology». [Робочі програми]

07-03-121 Оксентюк, Н. В. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Практична психологія в маркетингу та рекламі» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Психологія» за спеціальністю 053 «Психологія». Program of the Discipline "PRACTICAL PSYCHOLOGY IN MARKETING AND ADVERTISING" specialt 053 «Psychology». [Робочі програми]

07-03-154 Оксентюк, Н. В. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія реклами» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньопрофесійною програмою «Психологія» за спеціальністю 053 «Психологія». Program of the Discipline "PSYCHOLOGY ADVERTISING" specialt 053 «Psychology». [Робочі програми]

07-03-122 Оксентюк, Н. В. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Проективні методики дослідження особистості» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Психологія» спеціальності Психологія. Program of the Discipline PROJECTIVE METHODS FOR THE STUDY OF PERSONALITY for applicants of Bachelor level of education specialty 053 «Psychology». [Робочі програми]

07-03-123 Оксентюк, Н. В. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Техніки соціально-психологічного тренінгу» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Психологія» спеціальності "Психологія". Program of the Discipline "TECHNIQUES OF SOCIAL-PSYCHOLOGICAL TRAINING" for applicants of Bachelor level of education specialty 053 "Psychology". [Робочі програми]

04-04-55 Ольшанський, П. В. (2020) Робоча програма практики з програмування для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою 123 "Комп’ютерна інженерія". PROGRAMMING PRACTICE WORKING PROGRAM specialty 123 "Computer Engineering". [Робочі програми]

04-04-41 Ольшанський, П. В. (2020) Робоча програма переддипломної практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою 123 "Комп’ютерна інженерія". WORKING PROGRAM FOR PRE-DIRECT PRACTICE specialty 123 "Computer Engineering". [Робочі програми]

04-04-28 Ольшанський, П. В. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни “Інженерна та комп'ютерна графіка” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою 123 ”Комп`ютерна інженерія” денної і заочної форм навчання. WORK PROGRAM EDUCATIONAL DISCIPLINE "Engineering and Computer Graphics" specialty 123 "Computer Engineering". [Робочі програми]

06-01-82 Онокало, В. Г. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни "Економіка підприємства" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування». WORKING PROGRAM OF EDUCATIONAL DISCIPLINE "Business Economics" specialty 133 «Branch mechanical engineering». [Робочі програми]

06-02-90 Осадча, О. О. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Облік і звітність в оподаткуванні» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (інтегровані). Program of the Discipline «Accounting and reporting in taxation» specialty 071 «Accounting and taxation». [Робочі програми]

06-02-88 Осадча, О. О. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Роль бухгалтера у бізнес-середовищі» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Program of the Discipline «The role of the accountant in the business environment» specialty 071 «Accounting and taxation». [Робочі програми]

06-02-89 Осадча, О. О. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Навчальний практикум з первинного обліку» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Program of the Discipline «Training workshop on primary accounting» Specialty 071 «Accounting and taxation». [Робочі програми]

06-02-98 Осадча, О. О. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Financial accounting» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за всіма спеціальностями ННІЕМ. Program of the discipline «Financial accounting». [Робочі програми]

07-02-27 Панкевич, І. М. and Давнюк, Ю. В. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Право» за спеціальністю «Право» денної та заочної форм навчання. Program of the Discipline HISTORY OF THE STATE AND LAW OF FOREIGHT COUNTRIES specialt Law. [Робочі програми]

07-01-44 Пасічнюк, В. Б. (2020) Робоча програма "Господарське та трудове право" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою "Готельно-ресторанна справа" спеціальності 241 "Готельно-ресторанна справа". Program of the Discipline "ЕCONOMIC AND LABOR LAW" specialt 241 «Hotel and restaurant business». [Робочі програми]

06-01-54 Петрук, І. Р. and Петрук, В. А. (2020) Робоча програма «Статистика» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Туризм» спеціальності 242 «Туризм». Program of the Discipline "Statistics" specialty 242 «Tourism». [Робочі програми]

03-05-60 Подворний, А. В. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни „Опір матеріалів” (спецкурс) для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 192 „Будівництво та цивільна інженерія” (промислове та цивільне будівництво) всіх форм навчання. Program of the Discipline «STRENGTH OF MATERIALS» (SPECIAL COURSE) specialty 192 «CONSTRUCTION AND CIVIL ENGINEERING» «INDUSTRIAL AND CIVIL ENGINEERING». [Робочі програми]

03-05-61 Подворний, А. В. and Трач, Р. В. (2020) Робоча програма першої виробничої практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 192 „Будівництво та цивільна інженерія” (мости і транспортні тунелі) всіх форм навчання. Program of the Discipline "FIRST PRODUCTION PRACTICE" specialty 192 «CONSTRUCTION AND CIVIL ENGINEERING» «BRIDGES AND TRANSPORT TUNNELS». [Робочі програми]

03-05-62 Подворний, А. В. and Трач, Р. В. (2020) Робоча програма другої виробничої практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 192 „Будівництво та цивільна інженерія” (мости і транспортні тунелі) всіх форм навчання. Program of the Discipline "SECOND PRODUCTION PRACTICE" specialty 192 «CONSTRUCTION AND CIVIL ENGINEERING» «BRIDGES AND TRANSPORT TUNNELS». [Робочі програми]

07-02-29 Подвірна, О. В. (2020) Робоча програма виробничої практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Право» спеціальності 081 «Право». Program of the Discipline MANUFACTURING PRACTICA Specialt 081 «Law». [Робочі програми]

07-02-31 Подвірна, О. В. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Господарський процес» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Право» спеціальності 081 «Право». Program of the Discipline "THE ECONOMIC PROCESS" specialty 081 «Law». [Робочі програми]

07-02-28 Подвірна, О. В. (2020) Робоча програма навчальної практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Право» спеціальності 081 «Право». Program of the Discipline EDUCATIONAL PRACTICE Specialt 081 «Law». [Робочі програми]

07-02-32 Подвірна, О. В. (2020) Робоча програма виробничої практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Право» спеціальності 081 «Право». Program of the discipline "MANUFACTURING PRACTICA" specialt 081 «Law». [Робочі програми]

07-02-30 Подвірна, О.В. (2020) Робоча програма переддипломної практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Право» спеціальності 081 «Право». Program of the Discipline FOR GRADUATION PRACTICE Specialt 081 «Law». [Робочі програми]

06-03-80 Подлевський, А. А. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Основи бізнесу» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Психологія» спеціальності 053 «Психологія» денної і заочної форми навчання. Program of the discipline "BUSINESS BASICS" specialt 053 «Psychology». [Робочі програми]

07-03-140 Примачок, Л. Л. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Медична психологія» для здобувачів І (бакалаврського) рівня вищої освіти, які навчаються за ОПП «Психологія» спеціальності 053 «Психологія». Program of the Discipline «MEDICAL PSYCHOLOGY» for applicants and (bachelor) level of higher education specialty 053 «Psychology». [Робочі програми]

07-03-128 Примачок, Л. Л. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Корекційна психологія» для здобувачів І (бакалаврського) рівня вищої освіти, які навчаються за ОПП «Психологія» спеціальності «Психологія». Program of the Discipline CORRECTIVE PSYCHOLOGY for applicants and (bachelor) level of higher education specialty 053 «Psychology». [Робочі програми]

07-03-127 Примачок, Л. Л. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія здоров’я» для здобувачів І (бакалаврського) рівня вищої освіти, які навчаються за ОПП «Психологія» спеціальності «Психологія». Program of the Discipline HEALTH PSYCHOLOGY for applicants and (bachelor) level of higher education specialty 053 «Psychology». [Робочі програми]

07-03-139 Примачок, Л. Л. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Дитяча психологія та психотерапія» для здобувачів І (бакалаврського) рівня вищої освіти, які навчаються за ОПП «Психологія» спеціальності «Психологія». Program of the discipline "CHILD PSYCHOLOGY AND PSYCHOTHERAPY" for applicants and (bachelor) level of higher education specialty 053 «Psychology». [Робочі програми]

08-02-36 Примачок, Л. Л. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Психологічна реабілітація» для здобувачів вищої освіти І (бакалаврського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП. Program of the discipline "PSYCHOLOGICAL REHABILITATION" specialty all specialty. [Робочі програми]

07-03-126 Примачок, Л. Л. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія соціальної роботи» для здобувачів І (бакалаврського) рівня вищої освіти, які навчаються за ОПП «Психологія» спеціальності «Психологія». Program of the discipline "PSYCHOLOGY OF SOCIAL WORK" for applicants and (bachelor) level of higher education specialty 053 «Psychology». [Робочі програми]

07-03-148 Примачок, Л. Л. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія соматичних хворих» для здобувачів І (бакалаврського) рівня вищої освіти, які навчаються за ОПП «Психологія» спеціальності «Психологія». Program of the discipline "PSYCHOLOGY OF SOMATIC PATIENTS" for applicants and (bachelor) level of higher education specialty 053 «Psychology». [Робочі програми]

07-04-38 Приступлюк, В. Л. (2020) Робоча програма з навчальної дисципліни «Адвокатура України» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Право» спеціальності 081 «Право». Program of the discipline "ADVOCACY OF UKRAINE" specialt 081 «Law». [Робочі програми]

05-02-292 Прищепа, А. М. and Турчина, К. П. and Борщевська, І. М. and Буднік, З. М. and Михальчук, М. А. (2020) Робоча програма навчальної загально-екологічної практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Екологія» спеціальності 101 та «Технологія захисту навколишнього середовища» спеціальності. Working program EDUCATIONAL GENERAL ECOLOGICAL PRACTICE specialty 101 "Ecology" 183 "Environmental protection technology". [Робочі програми]

03-02-40 Проценко, С. Б. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Інженерне обладнання будівель» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Готельно-ресторанна справа» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа». Program of the discipline "ENGINEERING EQUIPMENT OF BUILDINGS" specialty 241 "Hotel and restaurant industry". [Робочі програми]

05-08-72 Романів, А. С. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни "Туристичні ресурси України" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними програмами «Готельно-ресторанна справа», «Туризм» спеціальностей 241 "Готельно-ресторанна справа" та 242 «Туризм». Program of the discipline "Tourist resources of Ukraine" specialty 241 "Hotel Restaurant Affairs" specialty 242 "Tourism". [Робочі програми]

05-08-72 Романів, А. С. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни "Туристичні ресурси України" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними програмами «Готельно-ресторанна справа», «Туризм» спеціальностей 241 "Готельно-ресторанна справа" та 242 «Туризм». Program of the discipline "Tourist resources of Ukraine" specialty 241 "Hotel Restaurant Affairs" specialty 242 "Tourism". [Робочі програми]

05-08-71 Романів, А. С. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни "Туристичне країнознавство" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньою програмою «Готельно-ресторанна справа» спеціальності 241 "Готельноресторанна справа". Program of the Discipline "Tourist country studies" specialty 241 "Hotel Restaurant Affairs". [Робочі програми]

06-13-17 Савіна, Н. Б. and Коротун, О. П. (2020) Робоча програма вибіркової навчальної дисципліни "Маркетинг в туризмі" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою "Маркетинг" спеціальності 075 "Маркетинг". Program of the discipline "Marketing in tourism" specialty 075 «Marketing». [Робочі програми]

06-12-130 Сазонець, І. Л. and Качан, О. І. (2020) Робоча програма з навчальної дисципліни «Міжнародна економіка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Економічна кібернетика» спеціальності 051 «Економіка». Program of the Discipline "International Economics" specialty 051 "Economics (Economic Cybernetics)". [Робочі програми]

06-12-134 Сазонець, О. М. and Качан, О. І. (2020) Робоча програма з навчальної дисципліни «Міжнародна економіка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Бізнес аналітика» спеціальності 051 «Економіка». Program of the Discipline "International Economics" specialty 051 "Economics (Business Analytics)". [Робочі програми]

06-12-132 Сазонець, О. М. and Качан, О. І. (2020) Робоча програма з навчальної дисципліни «Міжнародна економіка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Управління персоналом і економіка праці» спеціальності 051 «Економіка». Program of the Discipline "International Economics" specialty 051 "Economics (Personnel Management and Labor Economics)". [Робочі програми]

06-12-117 Сазонець, О. М. and Качан, О. І. (2020) Робоча програма з навчальної дисципліни «Міжнародна економіка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньою програмою «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент». Program of the Discipline "International Economics" specialty 073 "Management". [Робочі програми]

06-07-19 Сарнавська, О. В. (2020) Робоча програма «Вступ до спеціальності» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньопрофесійними програмами «Міжнародні культурні зв’язки та міжкультурні комунікації», «Креативна та цифрова культура» спеціальності 034 «Культурологія». Program of the Discipline "Introduction to specialty" field of knowledge 03 "Humanities" speciality 034 "CULTURAL STUDIES". [Робочі програми]

06-02-100 Сиротинська, А. П. (2020) Робоча програма дисципліни "Автоматизація розрахунків з оплати праці в системі «1С: Зарплата і управління персоналом»" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійними програмами «Економічна кібернетика», «Управління персоналом і економіка праці», «Бізнесаналітика» спеціальності 051 «Економіка»; «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування»; «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Program of the discipline "AUTOMATION OF SALARY CALCULATION IN SYSTEM «1С: SALARY AND PERSONNEL MANAGEMENT»" specialty 051 «Economy», 071 «Accounting and taxation», 076 «Entrepreneurship, trade and exchange activities». [Робочі програми]

02-01-87 Сиротинський, О. А. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни „Основи логістики” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою "Агроінженерія" спеціальності 208 «Агроінженерія». Program of the discipline "Basics of logistics" specialty 208 “Agroengineering”. [Робочі програми]

06-03-79 Скаковська, С. С. (2020) Робоча програма з виробничої (аналітичної) практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня підготовки за освітньо-професійною програмою 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної форми навчання. WORKING PROGRAM in production (analytical) practice specialty 072 «Finance, banking and Insurance» еducationally-professional program 07 «Management and Administration». [Робочі програми]

06-03-78 Скаковська, С. С. (2020) Робоча програма навчальної практики з дисципліни «Вступ до спеціальності» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня підготовки за освітньо-професійною програмою 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної форми навчання. WORKING PROGRAM educational practice in the discipline "Entry to the speciality", specialty 072 «Finance, banking and Insurance» еducationally-professional program 07 «Management and Administration». [Робочі програми]

02-01-48 Скоблюк, М. П. (2020) Робоча програма з дисципліни «Машини для земляних робіт» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Агроінженерія» спеціальності 208 «Агроінженерія». Program of the Discipline "Machines for excavation work" specialty 208 «Agroengineering». [Робочі програми]

07-03-142 Сокаль, В. А. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Педагогіка» для ОПП здобувачів вищої освіти І (бакалаврського) освітнього рівня спеціальності 053 "Психологія". Program of the discipline "PEDAGOGY" specialty 053 "Psychology ". [Робочі програми]

05-01-87 Солодка, Т. М. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни „РОСЛИННИЦТВО ТА МЕХАНІКА РОСЛИННИХ МАТЕРІАЛІВ” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Агроінженерія» спеціальності 208 «Агроінженерія». Program of the Discipline "Plant and mechanics of plant materials" specialty 208 "Аgroengineering". [Робочі програми]

06-01-80 Солодкий, В. О. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Інноваційний розвиток підприємства» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, які навчаються за ОПП «Економіка підприємства» спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Program of the Discipline «INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE». [Робочі програми]

04-04-52 Соломко, М. Т. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою "Комп’ютерна інженерія" спеціальності 123 "Комп’ютерна інженерія". Program of the Discipline System software specialty 123 Computer Engineering. [Робочі програми]

04-05-67 Соломко, М. Т. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою "Інформаційні системи та технології" спеціальності 126 "Інформаційні системи та технології". Program of the Discipline "Computer circuits and computer architecture" specialty 126 "Information systems and technologies". [Робочі програми]

04-05-66 Соломко, М. Т. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою "Інформаційні системи та технології" спеціальності 126 "Інформаційні системи та технології". Program of the discipline "Computer systems architecture and system programming" specialty 126 "Information systems and technologies". [Робочі програми]

07-03-155 Ставицький, О. О. (2020) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ. ПСИХОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ" для здобувачів І (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 053 «Психологія». Program of the discipline "SOCIAL PSYCHOLOGY. PSYCHOLOGY OF SOCIAL WORK" for applicants and (bachelor) level of higher education specialty 053 "Psychology". [Робочі програми]

07-03-137 Ставицький, О. О. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Психологія» спеціальності 053 Психологія. Program of the Discipline LABOR PSYCHOLOGY AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY for applicants and (Bachelor) level of higher education specialty 053 "Psychology". [Робочі програми]

07-03-136 Ставицький, О. О. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Психологія» спеціальності 053 Психологія. Program of the Discipline LEGAL PSYCHOLOGY for applicants and (Bachelor) level of higher education specialty 053 "Psychology". [Робочі програми]

07-03-138 Ставицький, О. О. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Психологія» спеціальності 053 Психологія. Program of the Discipline POLITICAL PSYCHOLOGY for applicants and (Bachelor) level of higher education specialty 053 "Psychology". [Робочі програми]

07-04-39 Ставицький, О. О. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 26 Цивільна безпека, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Правоохоронна діяльність» спеціальності 262 Правоохоронна діяльність. Program of the Discipline PSYCHOLOGICAL PRINCIPLES OF PROVISION OF OFFICIAL ACTIVITIES OF LAW ENFORCEMENT AUTHORITIES for the second (master's) level of higher education majors 262 «Law enforcement». [Робочі програми]

07-04-40 Ставицький, О. О. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 26 Цивільна безпека, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Правоохоронна діяльність» спеціальності 262 Правоохоронна діяльність. Program of the Discipline CURRENT PROBLEMS OF LEGAL CONFLICT for the second (master's) level of higher education majors 262 «Law enforcement». [Робочі програми]

02-05-122 Стрілець, В. М. and Стрілець, О. Р. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Практичне проектування і конструювання деталей машин» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП. Program of the Discipline "PRACTICAL DESIGN AND CONSTRUCTING OF MACHINE ELEMENTS" specialty all specialties. [Робочі програми]

02-05-124 Стрілець, О. Р. and Похильчук, І. О. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Теорія машин і механізмів та деталі машин» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за скороченим навчальним планом за спеціальністю 208 «Агроінженерія». Program of the discipline "THEORY OF MACHINES AND MECHANISMS AND MACHINE ELEMENTS" specialty 208 «Agroengineering». [Робочі програми]

01-06-75 Сунічук, С. В. and Галич, О. О. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Водноенергетичні розрахунки при проектуванні ГЕС» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Гідроенергетика» спеціальності 145 «Гідроенергетика». Program of the discipline "Water and power calculations during hydropower plans designing" specialty 145 "Hydropower engineering". [Робочі програми]

05-04-243 Тадєєв, О. А. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни “Вища геодезія” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за спеціальністю 193 “Геодезія та землеустрій”, спеціалізація „Геодезія”. Program of the Discipline "HIGHER GEODESY" specialty 193 "Geodesy and Land Management". [Робочі програми]

05-04-243 Тадєєв, О. А. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни “Вища геодезія” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за ОПП «Геодезія та землеустрій» спеціальності 193 “Геодезія та землеустрій”. Program of the Discipline "HIGHER GEODESY" specialty 193 "Geodesy and Land Management" educational program "Geodesy and Land Management". [Робочі програми]

05-04-261 Тадєєв, О. А. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни “Навчальна практика з інженерної геодезії” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за спеціальністю 194 “Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології”. Program of the Discipline "EDUCATIONAL PRACTICE IN ENGINEERING GEODESY" specialty 194 "Hydrotechnical engineering, water engineering and water technology". [Робочі програми]

05-04-260 Тадєєв, О. А. and Приходько, Н. В. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Інженерна геодезія та основи геоінформатики» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за спеціальністю 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» денної та заочної форм навчання. Program of the discipline "ENGINEERING GEODESY AND FUNDAMENTALS OF GEOINFORMATICS" specialty 194 "Hydrotechnical engineering, water engineering and water technology". [Робочі програми]

01-06-81 Тимощук, В. С. (2020) Робоча програма "Насоси та насосні станції" для здобувачів вищої освіти першого рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології». PROGRAM OF DISCIPLINE "PUMPS AND PUMP STATIONS" specialty 194 «Hydraulic engineering, water engineering and water technologies». [Робочі програми]

03-05-58 Тинчук, С. О. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Механіка матеріалів і конструкцій» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Агроінженерія» спеціальності 208 «Агроінженерія». Program of the Discipline "Mechanics of materials and structures" specialty 208 "Agroengineering". [Робочі програми]

01-04-20 Ткачук, М. М. and Білецький, А. А. (2020) Робоча програма з навчальної дисципліни «Організація та технологія водогосподарського будівництва» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології». Program of the discipline "Organization and technology water management construction" specialty / major field of 194 "Hydrotechnical construction, study water engineering and water technologies". [Робочі програми]

01-04-53 Токар, Л. О. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Гідрогазодинаміка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх освітньопрофесійних програм спеціальностей НУВГП. Program of the Discipline Hydrogasdynamics For students of all specialties NUWEE. [Робочі програми]

03-10-130 Туровська, Г. І. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Практика з промислової безпеки» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Охорона праці» спеціальності 263 «Цивільна безпека». Program of the Discipline "PRACTICE IN INDUSTRIAL SAFETY" specialty 263 «Civil security» EPP «Labour protection». [Робочі програми]

03-10-115 Туровська, Г. І. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Ергономіка робочих місць» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Охорона праці» спеціальності 263 «Цивільна безпека». Program of the Discipline "WORKPLACE ERGONOMICS" specialty 263 «Civil security» EPP «Labour protection». [Робочі програми]

06-14-128 Фесянов, П. О. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Соціологічні аспекти публічного управління» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, які навчаються за освітньо-професійними програмами «Державна служба» та «Місцеве самоврядування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». Program of the discipline "SOCIOLOGICAL ASPECTS OF PUBLIC GOVERNANCE" specialty 281 «Public administration and administration» мaster's Educational and Professional Programs "Public Service", "Local Government". [Робочі програми]

06-08-86 Фроленкова, Н. А. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Управління ринковою інфраструктурою» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за спеціальністю 073 «Менеджмент». Program of the discipline "Market infrastructure management" speciality 073 "Management". [Робочі програми]

05-01-85 Фурман, В. М. and Мороз, О. С. (2020) Робоча програма навчальної практики із «Землеробства та агрохімії» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Агрономія», спеціальності 201 «Агрономія», денної та заочної форм навчання. Program of Discipline Agriculture and Agrochemistry Specialty 201 «Agronomy». [Робочі програми]

05-01-85 Фурман, В. М. and Мороз, О. С. (2020) Робоча програма навчальної практики із «Землеробства та агрохімії» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Агрономія», спеціальності 201 «Агрономія», денної та заочної форм навчання. Program of discipline "Agriculture and agrochemistry" specialty 201 «Agronomy». [Робочі програми]

01-06-66 Філіпович, Ю. Ю. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни „Механічне та допоміжне обладнання гідроенергетичних установок” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Гідроенергетика» спеціальності 145 “Гідроенергетика”. Program of the Discipline Mechanical and auxiliary equipment of hydropower plants Specialty 145 Hydropower engineering. [Робочі програми]

01-04-52 Хлапук, М. М. and Шинкарук, Л. А. and Вечер, В. В. and Ніколайчук, О. М. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Виробнича практика» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня ОПП «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології», які навчаються за спеціальністю 194 «Гідрот