Items where Year is 2021

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Г | Д | К | Л | М | Р | С | Т | Ф | Ц | Ш | Я
Number of items: 38.

Г

06-10-41М Галич, В. М. (2021) Методичні вказівки до виконання практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Редагування в ЗМІ» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Журналістика» спеціальності 061 «Журналістика» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-10-46М Галич, В. М. (2021) Методичні вказівки з виробничої (ознайомчої) практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Журналістика» спеціальності 061 «Журналістика» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Д

04-05-48М Джоші, О. І. (2021) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Економіко-математичні методи та моделі» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня всіх освітньо-професійних програм за галузями знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

К

Клімов, С. В. and Klimov, S. V. (2021) Діагностування технічного стану двигунів (укр.) Diagnosis of the technical state of the engines (en.). [Опис дисципліни]

Ковшун, Н. Е. and Kovshun, N. E. (2021) Основи наукових досліджень (укр.) Essentials of the scientific researches (en.). [Опис дисципліни]

Корбутяк, В. І. and Korbutiak, V. I. (2021) Документне забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування (укр.) Documentary support of activities of local government bodies (en.). [Опис дисципліни]

Купчик, Л. Є. and Kupchyk, L. Y. (2021) Іноземна мова /англійська/ (укр.) Foreign language /English/ (en.). [Опис дисципліни]

Купчик, Л. Є. and Kupchyk, L. Y. (2021) Друга іноземна мова /німецька/ (за професійним спрямуванням) (укр.) German as a Second Foreign Language for Specific Purposes (en.). [Опис дисципліни]

Л

06-03-286М Ляхович, О. О. (2021) Методичні вказівки до виконання практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». [Методичне забезпечення]

М

06-13-62М Мальчик, М. В. and Адасюк, І. П. (2021) Методичні вказівки до організації практичних занять та самостійного вивчення навчальної дисципліни «Цифровий бізнес» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-03-22S Мельник, Л. В. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Банківська система» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Фінанси, банківська справа та страхування", спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування". [Силабус]

06-03-22S Мельник, Л. В. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Банківська система» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Фінанси, банківська справа та страхування", 072 "Фінанси, банківська справа та страхування". [Силабус]

06-03-25S Мельник, Л. В. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Аналіз діяльності фінансово-кредитних установ» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Фінанси, банківська справа та страхування", 072 "Фінанси, банківська справа та страхування". [Силабус]

06-03-23S Мельник, Л. В. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Гроші і кредит» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Фінанси, банківська справа та страхування", 072 "Фінанси, банківська справа та страхування". [Силабус]

06-03-21S Мельник, Л. М. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Аналіз господарської діяльності» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Фінанси, банківська справа та страхування", спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування". [Силабус]

06-03-21S Мельник, Л. М. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Аналіз господарської діяльності» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Фінанси, банківська справа та страхування", 072 "Фінанси, банківська справа та страхування". [Силабус]

06-03-24S Мельник, Л. М. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Фінансовий аналіз» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Фінанси, банківська справа та страхування", 072 "Фінанси, банківська справа та страхування". [Силабус]

06-03-06S Мельник, Л. М. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Формування місцевих бюджетів» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Фінанси, банківська справа та страхування", 072 "Фінанси, банківська справа та страхування". [Силабус]

06-02-274М Міклуха, О. Л. (2021) Методичні вказівки та завдання до практичних, лабораторних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Навчальний практикум з аналізу господарської діяльності» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня (та скорочені навчальні плани) за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форми. [Методичне забезпечення]

06-02-273М Міклуха, О. Л. (2021) Методичні вказівки та завдання до практичних, лабораторних занять та самостійної роботи з дисципліни «АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня (та скорочені навчальні плани) за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Р

Рижий, О. П. and Ryzhyi, O. P. (2021) Основи будови сучасних дорожніх транспортних засобів (укр.) Fundamentals of the structure of modern road vehicles (en.). [Опис дисципліни]

Рощенюк, А. М. and Roshcheniuk, A. M. (2021) Методика викладання математичних та ІТ-дисциплін у вищій школі (укр.) Methods of teaching mathematics and IT disciplines in high school (en.). [Опис дисципліни]

Рощенюк, А. М. and Roshcheniuk, A. M. (2021) Педагогічна практика (укр.) Pedagogical practice (en.). [Опис дисципліни]

С

06-02-292М Сиротинська, А. П. and Мосійчук, М. М. (2021) Методичні вказівки до лабораторних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Облік і оподаткування в середовищі «1С: Бухгалтерія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними програмами «Економічна кібернетика», «Управління персоналом і економіка праці», «Бізнес-аналітика» спеціальності 051 «Економіка»; «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»; «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент», «Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг»; «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»; «Міжнародний бізнес» спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Смольська, Л. М. and Smolska, L. M. (2021) Психологія здорової сексуальності (укр.) Psychology of healthy sexuality (en.). [Опис дисципліни]

Смольська, Л. М. and Smolska, L. M. (2021) Психологія здорової сексуальності (укр.) Psychology of healthy sexuality (en.). [Опис дисципліни]

06-08-159М Судук, О. Ю. (2021) Методичні рекомендації до виконання практичних занять і самостійного вивчення навчальної дисципліни «Корпоративна культура та соціальна відповідальність бізнесу» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-08-162М Судук, О. Ю. (2021) Методичні рекомендації до виконання практичних занять і самостійного вивчення навчальної дисципліни «Основи бізнес- планування та проектний аналіз» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-08-165М Судук, О. Ю. (2021) Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Основи бізнес-планування та проектний аналіз» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Т

03-10-34S Туровська, Г. І. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Практика з промислової безпеки» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Охорона праці» спеціальності 263 «Цивільна безпека». [Силабус]

Турчина, К. П. and Turchina, K. P. (2021) Рекультивація деградованих земель (укр.) Reclamation of degraded lands (en.). [Опис дисципліни]

Ф

03-10-01S Филипчук, В. Л. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Охорона праці», спеціальність 263 «Цивільна безпека». [Силабус]

Ц

06-14-88М Цецик, Я. П. (2021) Методичні вказівки для практичних робіт та виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Сучасні соціокомунікаційні технології» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Управління інформаційними комунікаціями» спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Ш

06-10-44М Шинкарук, А. Л. (2021) Методичні вказівки до виконання практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Конфліктологія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Журналістика та соціальні комунікації» спеціальності 061 «Журналістика» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-10-45М Шинкарук, А. Л. (2021) Методичні вказівки до виконання практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Інтернет-журналістика» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Журналістика та соціальні комунікації» спеціальності 061 «Журналістика» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Я

06-14-100М Якимчук, А. Ю. (2021) Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Формування регіонального бюджету» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-14-101M Якимчук, А. Ю. (2021) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Формування регіонального бюджету» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-14-103М Якимчук, А. Ю. (2021) Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Публічне управління в фінансово-економічній сфері» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

This list was generated on Tue Jan 19 20:37:54 2021 UTC.