Items where Year is 2022

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 934.

Методичне забезпечення

04-02-52М Іващук, Я. Г. (2022) Методичні вказівки та завдання до практичних занять та самостійного вивчення навчальної дисципліни «Вища математика» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, що навчаються за інтегрованими освітньо-професійними програмами спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» і спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

04-03-311М Аврука, І. С. (2022) Методичні вказівки до виконання практичних занять з навчальної дисципліни «Основи силової електроніки» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-14-219М Антонова, С. Є. (2022) Методичні вказівки до практичних робіт та виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Публічне управління соціальною політикою» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Публічне управління та адміністрування» спеціальності «Публічне управління та адміністрування» денної і заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

03-01-123М Бабич, Є. М. and Бабич, В. Є. (2022) Методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни «Будівельні конструкції» на тему «Розрахунок прогинів залізобетонних балок з урахуванням повзучості бетону» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними програмами спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-08-253М Безтелесна, Л. І. (2022) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «МЕНЕДЖМЕНТ» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент» усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-08-254М Безтелесна, Л. І. and Мороз, Е. Г. (2022) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «УПРАВЛІННЯ ПРОДАЖАМИ» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент» усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-04-245М Бойчура, М. В. and Сидор, А. І. (2022) Методичні вказівки до лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Web-програмування» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо- професійною програмою «Комп’ютерна інженерія» спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-02-232М Борщевська, І. М. (2022) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Екологія (Основи екології)» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Будівництво та цивільна інженерія» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної та заочної форм навчання денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-02-231М Борщевська, І. М. (2022) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Екологія» («Основи екології») для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Будівництво та цивільна інженерія» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-02-329М Бєдункова, О. О. (2022) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Біологія» (модуль 2) для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Екологія» спеціальності 101 «Екологія» та «Технології захисту навколишнього середовища» спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-03-330М Василець, С. В. and Василець, К. С. (2022) Методичні вказівки до виконання курсового проєкту з навчальної дисципліни «Мікропроцесорна техніка в системах обліку енергії та релейному захисті» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-03-339М Василець, С. В. and Василець, К. С. (2022) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Основи релейного захисту та автоматизація електричних систем» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо- професійною програмою «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-03-338М Василець, С. В. and Василець, К. С. and Килимчук, А. В. (2022) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Інноваційні технології в ядерній енергетиці» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійними програмами «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» та «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-01-189М Вашай, Ю. В. (2022) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Міжнародна безпека» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Міжнародний бізнес» спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-01-190М Вашай, Ю. В. (2022) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Міжнародна безпека» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Міжнародний бізнес» спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-01-149М Венцурик, А. М. (2022) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Біржова діяльність» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-01-19М Венцурик, А. М. (2022) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Управління біржовими структурами» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Економіка підприємства» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-07-183М Веремейчик, С. В. (2022) Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Цифрова безпека» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Креативна та цифрова культура» спеціальності 034 «Культурологія» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-02-100М Водоп`ян, Т. В. and Подвірна, О. В. (2022) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з освітньої компоненти «Правове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» спеціальності 07 «Облік і оподаткування» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-01-02М Гарнага, О. М. (2022) Методичні вказівки до практичних занять та виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Інтелектуальний бізнес» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Економіка підприємства» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-05-60М Гладка, О. М. and Карпович, І. М. (2022) Методичні вказівки і завдання для виконання практичних і самостійних робіт з навчальної дисципліни «Методи обчислень» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними програмами «Інформаційні системи і технології» спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» та «Цифрові технології дистанційної освіти» спеціальності 015.39 «Професійна освіта (цифрові технології)» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-10-70M Гнєушев, В. О. (2022) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Безпека сучасних виробничих технологій» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Охорона праці» спеціальності 263 «Цивільна безпека» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-10-77М Гнєушев, В. О. (2022) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Автомобільний транспорт», спеціальності 274 «Автомобільний транспорт денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-01-515М Голотюк, М. В. (2022) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Мобільні навантажувально-розвантажувальні машини» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) за освітньо-професійною програмою «Галузеве машинобудування» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-04-073М Гомон, С. С. and Піліпака, Л. М. (2022) Методичні вказівки до практичного заняття з навчальної дисципліни «Реконструкція міської забудови» на тему «Розробка енергетичного паспорта будівлі при реконструкції» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Міське будівництво та господарство» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

07-04-62М Гришко, В. І. and Цимбалюк, В. І. (2022) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Тактика спеціальних дій правоохоронця у службових ситуаціях» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Правоохоронна діяльність» спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-10-79М Гром, В. М. and Клинова-Дацюк, Г. Д. and Міщук, І. В. (2022) Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення навчальної дисципліни «Українська державність та культура» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-10-80М Гуменюк, С. М. and Крупка, О. В. (2022) Методичні вказівки до виконання практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Історія української літератури» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Журналістика» спеціальності 061 «Журналістика» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

03-10-74М Довбенко, Т. О. (2022) Методичні вказівки до проведення практичних занять і виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Організація діяльності служби охорони праці» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Охорона праці» спеціальності 263 «Цивільна безпека» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-02-319М Дорошенко, О. О. (2022) Методичні вказівки та завдання для лабораторних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Цифрові технології в управлінні» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-02-167М Дорощук, В. О. and Тхорук, Є. І. and Голотюк, М. В. (2022) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Вантажні перевезення» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-03-343М Древецький, В. В. and Данченков, Я. В. (2022) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними програмами «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», «Робототехніка та штучний інтелект» спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-03-320М Древецький, В. В. and Данченков, Я. В. (2022) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійними програмами «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-01-150М Жемба, А. Й. and Адамчук, Т. Л. (2022) Методичні вказівки до виконання комплексної курсової роботи «Міжнародний бізнес» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Міжнародний бізнес» спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-01-151М Жемба, А. Й. and Адамчук, Т. Л. (2022) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Міжнародний бізнес» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Міжнародний бізнес» спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

03-09-61М Житковський, В. В. (2022) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Технологія опоряджувальних та ізоляційних будівельних матеріалів» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо- професійною програмою «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-09-68М Житковський, В. В. (2022) Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Будівельне матеріалознавство» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними програмами спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» усіх форм навчання. Розділ «Проектування складу важкого бетону». [Методичне забезпечення]

04-03-340М Жомирук, Р. В. (2022) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Автоматизація виробничих процесів на підприємствах будівельної індустрії» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Будівництво та цивільна інженерія» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної та заочної форм здобуття освіти. [Методичне забезпечення]

04-03-341М Жомирук, Р. В. (2022) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Автоматизація виробничих процесів на підприємствах будівельної індустрії» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Будівництво та цивільна інженерія» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної та заочної форм здобуття освіти. [Методичне забезпечення]

04-03-335М Жомирук, Р. В. and Аврука, І. С. (2022) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Технічні засоби автоматизації» (Частина 1. «Пневматичні технічні засоби автоматизації») для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними програмами «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», «Робототехніка та штучний інтелект» спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-03-181М Жомирук, Р. В. and Аврука, І. С. (2022) Методичні вказівки до виконання індивідуальної роботи з навчальної дисципліни «Технічні засоби автоматизації» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними програмами «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», «Робототехніка та штучний інтелект» спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-03-180М Жомирук, Р. В. and Аврука, І. С. (2022) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Технічні засоби автоматизації» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними програмами «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», «Робототехніка та штучний інтелект» спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-03-336М Жомирук, Р. В. and Аврука, І. С. (2022) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Технічні засоби автоматизації» (Частина 2. «Мікропроцесорні технічні засоби автоматизації») для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними програмами «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», «Робототехніка та штучний інтелект» спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-03-337М Жомирук, Р. В. and Аврука, І. С. (2022) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Технічні засоби автоматизації» (Частина 3. «Виконавчі пристрої та апаратура керування») для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними програмами «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», «Робототехніка та штучний інтелект» спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-07-177М Залужна, А. Є. and Веремейчик, С. В. (2022) Методичні вказівки та плани семінарських занять з навчальної дисципліни «Антропологічні студії» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо- професійними програмами «Креативна та цифрова культура», «Міжнародні культурні зв’язки та міжкультурні комунікації» спеціальності 034 «Культурологія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-07-179М Залужна, А. Є. and Гнатюк, Е. М. (2022) Методичні вказівки та плани семінарських занять з навчальної дисципліни «Феноменологія культури та культура повсякденності» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними програмами «Креативна та цифрова культура», «Міжнародні культурні зв’язки та міжкультурні комунікації» спеціальності 034 «Культурологія» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-03-301M Заячківська, О. В. (2022) Методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни «Фінансовий контролінг» та завдання до практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-03-300M Заячківська, О. В. (2022) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Фінансовий контролінг» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-03-185M Заячківська, О. В. (2022) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Фінансовий бізнес-консалтинг» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-03-188M Заячківська, О. В. (2022) Методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни «Фінансовий бізнес-консалтинг» та завдання до практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-06-80М Заєць, В. В. and Сольвар, Л. М. and Цверчкова, М. М. and Бортник, П. П. (2022) Методичні вказівки до практичних робіт із навчальної дисципліни «Спорудження гірничих виробок» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Гірництво» спеціальності 184 «Гірництво» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-06-81М Заєць, В. В. and Сольвар, Л. М. and Цверчкова, М. М. and Бортник, П. П. (2022) Методичні вказівки до практичних робіт із навчальної дисципліни «Вентиляція гірничих виробок» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Гірництво» спеціальності 184 «Гірництво» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-10-73М Зощук, В. О. (2022) Методичні вказівки до виконання практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-05-59М Кардаш, О. Л. (2022) Методичні вказівки до виконання практичних робіт та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Економіка в галузі» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-02-347М Каськів, М. В. and Буднік, З. М. (2022) Методичні рекомендації з оцінки ризику для здоров'я населення від забруднення атмосферного повітря для здобувачів вищої освіти другого (магістерського рівня) за освітньо-професійною програмою "Екологія" спеціальності 101 «Екологія», за освітньо-професійною програмою «Технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства» спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

07-01-105М Кафарський, В. І. (2022) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з освітньої компоненти «Конституційне право: науково-теоретичні та практичні проблеми» для здобувачів вищої освіти ступеня «доктор філософії» галузі знань 08 "Право", спеціальність 081 "Право" денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

05-05-105М Кахнич, П. Ф. and Люсак, А. В. (2022) Методичні вказівки до виконання практичних занять з навчальної дисципліни «Кадастр» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Геодезія та землеустрій» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-05-109М Кахнич, П. Ф. and Люсак, А. В. (2022) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Кадастр» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Геодезія та землеустрій» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-05-106M Кахнич, П. Ф. and Люсак, А. В. (2022) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Кадастр» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Геодезія та землеустрій» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-02-359М Клименко, М. О. and Бєдункова, О. О. and Прищепа, А. М. and Вознюк, Н. М. and Гроховська, Ю. Р. and Клименко, Л. В. (2022) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної исципліни «Сучасні аспекти наукової спеціальності» для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня за освітньо-науковою програмою «Екологія» спеціальності 101 «Екологія» галузі знань 10 "Природничі науки" денної, вечірньої і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-02-358М Клименко, М. О. and Бєдункова, О. О. and Прищепа, А. М. and Вознюк, Н. М. and Гроховська, Ю. Р. and Клименко, Л. В. (2022) Методичні вказівки до підготовки до семінарських занять з навчальної дисципліни «Сучасні аспекти наукової спеціальності» для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня за освітньо-науковою програмою «Екологія» спеціальності 101 «Екологія» галузі знань 10 "Природничі науки" денної, вечірньої і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-02-360М Клименко, М. О. and Бєдункова, О. О. and Прищепа, А. М. and Вознюк, Н. М. and Гроховська, Ю. Р. and Клименко, Л. В. (2022) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Теоретико-методологічні проблеми наукової спеціальності» для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня за освітньо-науковою програмою «Екологія» спеціальності 101 «Екологія» галузі знань 10 "Природничі науки" денної, вечірньої і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-02-361М Клименко, М. О. and Бєдункова, О. О. and Прищепа, А. М. and Вознюк, Н. М. and Гроховська, Ю. Р. and Клименко, Л. В. (2022) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Теоретико-методологічні проблеми наукової спеціальності» для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня за освітньо-науковою програмою «Екологія» спеціальності 101 «Екологія» галузі знань 10 "Природничі науки" денної, вечірньої і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-02-344М Клименко, М. О. and Прищепа, А. М. and Бєдункова, О. О. and Польовий, В. М. and Клименко, Л. В. (2022) Методичні вказівки до проходження науково-педагогічної практики для здобувачів вищої освіти третього рівня (доктор філософії (PhD) за освітньо-науковою програмою «Агрономія» спеціальності 201 «Агрономія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-01-68М Климюк, Ю. Є. (2022) Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи на тему «Читання, відображення та збереження зображень за допомогою функцій бібліотеки OpenCV» у IDE Visual Studio 2022 мовою програмування С++ з освітньої компоненти «Цифрова обробка зображень» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Прикладна математика» спеціальності 113 «Прикладна математика» та за освітньо-професійною програмою «Прикладна інформатика» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-01-69М Климюк, Ю. Є. (2022) Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи на тему «Читання, відображення та збереження зображень за допомогою функцій бібліотеки OpenCV» у Jupyter Notebook мовою програмування Python з освітньої компоненти «Цифрова обробка зображень» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Прикладна математика» спеціальності 113 «Прикладна математика» та за освітньо-професійною програмою «Прикладна інформатика» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-347М Клинова-Дацюк, Г. Д. (2022) Методичні вказівки до семінарських занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Історія слов’янських народів (новітня історія)» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Середня освіта (Історія)» спеціальності 014.03 «Середня освіта (Історія)» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

01-02-191М Клімов, С. В. (2022) Методичні вказівки до виконання практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Системи прийняття рішень у водній інженерії» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» спеціальності 194 "Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології". [Методичне забезпечення]

01-02-190М Клімов, С. В. and Романюк, І. В. and Пінчук, О. Л. and Новачок, О. М. and Гурин, В. А. (2022) Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної бакалаврської роботи здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Гідроінформатика» спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-14-222М Клімова, А. В. (2022) Методичні вказівки для виконання практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Публічне управління соціальним розвитком» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо- професійною програмою «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-06-128М Ковальчук, В. А. (2022) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Водовідведення. Очистка стічних вод» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Будівництво та цивільна інженерія» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-01-245М Ковшун, Н. Е. and Левун, О. І. (2022) Методичні вказівки до практичних занять і самостійного вивчення навчальної дисципліни «Проектний аналіз» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Економіка підприємства» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-01-52М Ковшун, Н. Е. and Левун, О. І. (2022) Методичні вказівки до практичних занять і самостійного вивчення навчальної дисципліни «Обгрунтування і експертиза бізнес-проектів» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Економіка підприємства» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-08-244М Кожушко, Л. Ф. and Пахаренко, О. В. (2022) Методичні вказівки для самостійного вивчення та проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Лідерство та управління командою» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-08-242М Кожушко, Л. Ф. and Пахаренко, О. В. (2022) Методичні вказівки до самостійного вивчення та проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Організація командної роботи» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-08-204М Кожушко, Л. Ф. and Фроленкова, Н. А. and Пахаренко, О. В. (2022) Методичні вказівки для самостійного вивчення та проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Лідерство» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-05-138М Козяр, М. М. and Сасюк, З. К. (2022) Методичні вказівки до лабораторних занять та самостійної роботи навчальної дисципліни «Інженерна графіка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою 18 «Виробництво та технології» спеціальності 184 «Гірництво» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

02-05-139М Козяр, М. М. and Сасюк, З. К. and Парфенюк, О. В. (2022) Методичні вказівки до лабораторних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка», розділ «Комп’ютерна графіка» на тему: «Моделювання складальної одиниці засобами САПР» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними програмами 27 «Транспорт», 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальностей 274 «Автомобільний транспорт», 208 «Агроінженерія» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

02-03-114М Колесник, О. А. and Голотюк, М. В. (2022) Методичні вказівки до проведення науково-дослідної практики для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Автомобільний транспорт» спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-02-98М Корнева, Т. В. (2022) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з освітньої компоненти «Фінансове право України» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Економіка підприємства» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-06-106М Корчик, Н. М. and Мисіна, О. І. (2022) Тестові завдання поточного і підсумкового контролю знань з навчальної дисципліни «Харчова хімія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського рівня) за освітньо-професійною програмою «Готельно-ресторанні справа» спеціальності 241 «Готельно-ресторанні справа» денної, заочної та дистанційної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-05-108М Костюкевич, А. М. (2022) Методичні рекомендації до самостійного вивчення та виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Організація власного бізнесу» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 1 курсу за освітньо-професійними програмами «Управління персоналом і економіка праці» та «Бізнес-аналітика» спеціальності 051 «Економіка» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-05-109М Костюкевич, А. М. (2022) Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни «Діловодство у бізнесі» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 4 курсу за освітньо-професійними програмами «Управління персоналом та економіка праці» та «Бізнес-аналітика» спеціальності 051 «Економіка» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-05-110М Костюкевич, А. М. (2022) Методичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни та виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Фінансове забезпечення бізнесу» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 4 курсу за освітньо-професійною програмою «Бізнес-аналітика» спеціальності 051 «Економіка» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-03-304М Котик, О. В. and Семенюк, К. М. (2022) Методичні вказівки для проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Діяльності фінансово-кредитних установ» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей навчально-наукового інституту економіки і менеджменту денної і заочної форми навчання (у т.ч. зі скороченим терміном навчання). [Методичне забезпечення]

07-03-349М Кочубей, А. В. (2022) Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення з навчальної дисципліни «Психолого-педагогічні основи професійної діяльності» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-348М Кочубей, А. В. (2022) Методичні вказівки до семінарських занять і самостійного вивчення навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Cередня освіта (Історія)» спеціальності 014.03 «Cередня освіта (Історія)» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

02-01-521М Кравець, С. В. and Форсюк, С. Л. (2022) Методичні вказівки до виконання практичної роботи (оформлення матеріалів заявки на винахід, додатки до методичних вказівок 02-01-514М) з навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність та патентознавство» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Створення та експлуатація машин і обладнання» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування», денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-01-516М Кравець, С. В. and Форсюк, С. Л. (2022) Методичні вказівки до проходження навчальної практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Створення та експлуатація машин і обладнання» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування», денної та заочної форм навчання на тему: «Виробничі ситуації при експлуатації будівельної техніки з гідравлічною системою керування» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-01-11М Красовська, Ю. В. (2022) Методичні вказівки до практичних занять і самостійного вивчення навчальної дисципліни «Підприємницькі ризики в аграрному природокористуванні» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Економіка підприємства» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-01-13М Красовська, Ю. В. and Валіулліна, З. В. (2022) Методичні вказівки до практичних занять і самостійного вивчення навчальної дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня для усіх освітньо-професійних програм спеціальностей навчально-наукового інституту економіки і менеджменту денної і заочної форми навчання (у т.ч. зі скороченим терміном навчання). [Методичне забезпечення]

01-01-63М Кропивко, С. М. and Захарова, Д. С. (2022) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Управління проектами у водному господарстві та природокористуванні» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Водна інженерія та водні технології» спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-04-244М Круліковський, Б. Б. (2022) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Комп᾽ютерна схемотехніка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Комп’ютерна інженерія» спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-04-248М Круліковський, Б. Б. (2022) Завдання і методичні вказівки до виконання курсового проекту з освітньої компоненти «Проектування комп’ютерних систем» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Комп’ютерна інженерія» спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-09-65М Крутько, Т. В. (2022) Методичні рекомендації та навчальні завдання до практичних занять і самостійної роботи з вибіркової дисципліни «Розмовний курс англійської мови (рівень В2)» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-09-62M Крутько, Т. В. and Купчик, Л. Є. and Літвінчук, А. Т. and Тадеєва, М. І. (2022) Методичні рекомендації та навчальні завдання для практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Англійська мова» для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-03-087М Кузло, М. Т. (2022) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Будівництво аеродромів» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо- професійною програмою «Автомобільні дороги і аеродроми» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-03-319М Кулик, Н. І. (2022) Методичні вказівки до виконання практичної роботи №1 з навчальної дисципліни «Енергозберігаючі освітлювальні системи» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-01-06М Кушнір, Н. Б. and Гарнага, О. М. (2022) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Економічна діагностика» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Економіка підприємства» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-02-54М Кушнір, О. О. and Кушнір, В. П. (2022) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Теорія ймовірностей і математична статистика» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Цифрові технології дистанційної освіти» спеціальності 015.39 «Професійна освіта (Цифрові технології)» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-03-285М Кінчур, О. Ф. and Сірик, Р. Є. (2022) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Монтаж та експлуатація електротехнічного обладнання» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-06-109М Лебедь, О. О. and Соляк, Л. В. and Рибалко, А. В. and Гаєвський, В. Р. and Мороз, М. В. and Гаращенко, О. В. and Рудик, Б. П. (2022) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із навчальної дисципліни «Фізичні основи комп’ютерно-інтегрованих інформаційних систем». Звіти лабораторних робіт з дисципліни «Фізичні основи комп’ютерно-інтегрованих інформаційних систем» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Геодезія та землеустрій» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-02-305М Левицька, С. О. and Антонюк, О. Р. (2022) Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Облік зовнішньоекономічної діяльності» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-01-17М Лесняк, О. Ю. (2022) Методичні вказівки до виконання практичних завдань і самостійного вивчення навчальної дисципліни «Конкурентоспроможність підприємства» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Економіка підприємства» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» денної і заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

02-01-520М Лук’янчук, О. П. (2022) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень робочих процесів машин» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Інжиніринг машин та обладнання» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

02-01-519М Лук’янчук, О. П. (2022) Методичні вказівки до виконання індивідуальної роботи з навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень робочих процесів машин» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Інжиніринг машин та обладнання» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

03-04-078М Ліпянін, В. А. (2022) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Інженерна підготовка та благоустрій міських територій» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Міське будівництво і господарство» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-04-079М Ліпянін, В. А. (2022) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з навчальної дисципліни «Інженерна підготовка та благоустрій міських територій» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Міське будівництво і господарство» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-05-108М Ліщинський, А. Г. (2022) Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Державна реєстрація речових прав на об’єкти нерухомого майна» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-05-106М Мазур, Н. О. (2022) Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Мотивація персоналу» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-03-329М Маланчук, Є. З. and Христюк, А. О. (2022) Методичні вказівки до виконання курсової роботи «Електричні машини» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-06-82М Маланчук, З. Р. and Бортник, П. П. and Семенюк, В. В. and Кучерук, М. О. (2022) Методичні вказівки до практичних робіт із навчальної дисципліни «Геотехнології гірництва» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Гірництво» спеціальності 184 «Гірництво» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-06-83М Маланчук, З. Р. and Корнієнко, В. Я. and Бортник, П. П. and Васильчук, О. Ю. and Кучерук, М. О. (2022) Методичні вказівки до практичних робіт із навчальної дисципліни «Ресурсозберігаючі та маловідходні технології» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Гірництво» спеціальності 184 «Гірництво» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-06-129М Мартинов, С. Ю. and Орлова, А. М. (2022) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Інформаційні системи у наукових розробках водопостачання та водовідведення» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Водопостачання та водовідведення» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-14-221М Мартинюк, Г. Ф. (2022) Методичні вказівки до виконання практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Особливості розвитку сільських територій» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-03-113М Марчук, М. М. and Стадник, О. С. and Пікула, М. В. (2022) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Автомобільний транспорт» спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-09-60М Масло, І. М. and Мартинова, Т. І. (2022) Методичні вказівки та навчальні завдання з практичної фонетики (вимова і транскрипція) до практичних занять з навчальної дисципліни «Іноземна мова (англійська)» (рівень володіння мовою А1) для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-09-61М Масло, І. М. and Мартинова, Т. І. (2022) Методичні вказівки та навчальні завдання з практичної фонетики (ритм та інтонація) до практичних занять з навчальної дисципліни «Іноземна мова (англійська)» (рівень володіння мовою А1) для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-01-125М Масюк, Г. Х. and Бабич, В. Є. (2022) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Залізобетонні і кам’яні конструкції» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними програмами спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-08-69М Матвіюк, О. В. and Магей, А. С. (2022) Методичні вказівки з навчальної дисципліни «Основи реставрації та реконструкції архітектурних об’єктів» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Архітектура та містобудування» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

04-03-314М Матус, С. К. (2022) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Метрологія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними програмами: «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», «Робототехніка та штучний інтелект» спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-03-278М Мащенко, В. А. (2022) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Електричні вимірювання» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-08-68М Михайлишин, О. Л. (2022) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Соціологія міста і житла» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Архітектура та містобудування» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

05-06-110М Мороз, М. В. and Соляк, Л. В. and Рудик, Б. П. and Гаєвський, В. Р. (2022) Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Фізика», розділ «Електростатика» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-01-224М Мороз, О. С. and Фурман, В. М. (2022) Методичні вказівки до виконання практичних та самостійних робіт з освітньої компоненти «Програмування врожаю» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Агрономія» спеціальності 201 «Агрономія» денної, вечірньої та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

05-01-225М Мороз, О. С. and Фурман, В. М. (2022) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з освітньої компоненти «Програмування врожаю» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Агрономія» спеціальності 201 «Агрономія» денної, вечірньої та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-01-105М Міщук, І. В. (2022) Методичні вказівки до практичних завдань та самостійної роботи з освітньої компоненти «Захист прав людини і основоположних свобод в Європейському Суді з прав людини» для здобувачів вищої освіти ступеня «доктор філософії» за освітньо-науковою програмою "Право" спеціальності 081 "Право" галузі знань 08 "Право" денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-02-99М Міщук, І. В. and Подвірна, О. В. (2022) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з освітньої компоненти «Основи державності та права» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-05-112М Міщук, Г. Ю. and Кроль, В. В. (2022) Методичні рекомендації до практичних занять та самостійного вивчення навчальної дисципліни «Аналіз економічної діяльності та бізнес-середовища організації» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними програмами «Бізнес-аналітика», «Управління персоналом та економіка праці» спеціальності 051 «Економіка» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

02-01-522М Налобіна, О. О. and Шимко, А. В. (2022) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Технологія вирощування та переробки сільськогосподарської продукції» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Агроінженерія» спеціальності 208 «Агроінженерія» всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-02-164М Никончук, В. М. (2022) Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Економіка транспорту» для здобувачів вищої освіти (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

02-02-165М Никончук, В. М. (2022) Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Інтелектуальні транспортні системи» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-02-166М Никончук, В. М. and Кристопчук, М. Є. (2022) Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Проектування маршрутних систем» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Транспортні технології (на автомобільному транспорті» спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-01-172М Нікитенко, Д. В. (2022) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Фінансова грамотність» для здобувачів вищої освіти всіх рівнів усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-08-189М Окорський, В. П. (2022) Методичні рекомендації до проведення практичних занять та самостійного вивчення навчальної дисципліни «Менеджмент» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-351М Олексін, Ю. П. (2022) Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення з навчальної дисципліни «Дидактика суспільствознавчих дисциплін в закладах ПЗСО» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Середня освіта (Історія)» спеціальності 014.03 «Середня освіта (Історія)» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-354М Олексін, Ю. П. and Плюта, Н. В. (2022) Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення навчальної дисципліни «Історія середніх віків» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Cередня освіта (Історія)» спеціальності 014.03 «Cередня освіта (Історія)» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-354М Олексін, Ю. П. and Плюта, Н. В. (2022) Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення навчальної дисципліни «Історія середніх віків» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Cередня освіта (Історія)» спеціальності 014.03 «Cередня освіта (Історія)» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-363М Олексін, Ю. П. and Шевчук, Т. Є. (2022) Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення з навчальної дисципліни «Методика навчання суспільствознавчих дисциплін в закладах ПЗСО» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо- професійною програмою «Історія» спеціальності 014.03 «Cередня освіта (Історія)» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-01-222M Олійник, О. О. (2022) Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Біологічний захист рослин» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня всіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-05-105М Олійник, Олена Олександрівна (2022) Методичні вказівки до практичних занять та самостійного вивчення навчальної дисципліни «Ринкова інфраструктура» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними програмами «Бізнес-аналітика» та «Управління персоналом і економіка праці» спеціальності 051 «Економіка» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-05-103М Олійник, Олена Олександрівна (2022) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Управління ризиками» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Бізнес-аналітика» спеціальності 051 «Економіка» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-05-104М Олійник, Олена Олександрівна (2022) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Соціальна відповідальність» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітньо-професійної програми «Економіка підприємства» (змістовий модуль 1 «Соціальна відповідальність: сутність, напрями, інструменти реалізації», змістовий модуль 3 «Соціальна відповідальність перед зовнішніми стейкхолдерами») денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-06-130М Орлова, А. М. and Мартинов, С. Ю. (2022) Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Водопідготовка систем теплопостачання» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Будівництво та цивільна інженерія» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-02-318М Павелко, О. В. (2022) Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Організація бухгалтерського обліку» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-02-317М Павелко, О. В. (2022) Методичні вказівки та завдання до практичних занять з навчальної дисципліни «Організація бухгалтерського обліку» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-08-210М Пахаренко, О. В. (2022) Методичні вказівки до самостійного вивчення та проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Організаційне проєктування» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент» 073 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-08-234М Пахаренко, О. В. (2022) Методичні вказівки для самостійного вивчення та проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Інфраструктура товарного ринку» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-08-209М Пахаренко, О. В. (2022) Методичні вказівки до самостійного вивчення та проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Управління потенціалом підприємства» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» спеціальноті 073 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-08-212М Пахаренко, О. В. (2022) Методичні вказівки до самостійного вивчення та проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Стандартизація і сертифікація» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

08-01-61М Петрук, Л. А. (2022) Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Оздоровчий фітнес. Система «Пілатес»» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-05-85М Подворний, А. В. and Трач, Р. В. (2022) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Мости і транспортні тунелі» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-02-320М Позняковська, Н. М. and Осадча, О. О. and Сиротинська, А. П. (2022) Методичні вказівки до виконання звіту з облікової практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-03-110М Полтавченко, Т. В. (2022) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Вступ до фаху» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Водні біоресурси та аквакультура» спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-08-64М Потапчук, І. В. (2022) Методичні вказівки до виконання практичної роботи «Класичні ордери» з навчальної дисципліни «Основи архітектурного проєктування та архітектурної графіки» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Архітектура та містобудування» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування». [Методичне забезпечення]

03-08-66М Потапчук, І. В. (2022) Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Основи містобудування та ландшафтної архітектури» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Архітектура та містобудування» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування». [Методичне забезпечення]

03-08-65М Потапчук, І. В. and Бичковська, Л. С. and Сергіюк, І. М. (2022) Методичні вказівки до виконання курсового проекту «Проєкт одноквартирного житлового будинку з благоустроєм ділянки» з навчальної дисципліни «Архітектурне проєктування» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Архітектура та містобудування» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування». [Методичне забезпечення]

01-01-62M Приходько, Н. В. and Турченюк, В. О. and Кропивко, С. М. (2022) Методичні вказівки для самостійної роботи і лабораторних занять з навчальної дисципліни «Агроінженерія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо- професійною програмою «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-02-412М Проценко, С. Б. (2022) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Організація управління системами теплогазопостачання і вентиляції» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Теплогазопостачання і вентиляція» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-07-85М Пугачов, Є. В. and Кундрат, Т. М. and Літніцький, С. І. and Зданевич, В. А. (2022) Методичні вказівки до курсового проектування з навчальної дисципліни «Архітектурні конструкції» на тему: «Двоповерховий двосекційний житловий будинок із дрібнорозмірних елементів» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Архітектура та містобудування» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

02-03-112М Пікула, М. В. (2022) Методичні вказівки до виконання до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Галузеве машинобудування» спеціальності «Галузеве машинобудування» (за скороченим терміном навчання) денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-03-111М Пікула, М. В. and Стадник, О. С. (2022) Методичні вказівки до виконання до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознав- ство» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними програмами «Галузеве машинобудування» та «Агроінженерія» спеціальностей 133 «Галузеве машинобудування» та 208 «Агроінженерія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-04-074М Піліпака, Л. М. and Гомон, С. С. (2022) Методичні вказівки до курсового проекту з навчальної дисципліни «Реконструкція міської забудови» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо- професійною програмою «Міське будівництво та господарство» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньої програми «Міське будівництво та господарство» усіх форм навчання. Частина 2. [Методичне забезпечення]

04-03-334M Реут, Д. Т. (2022) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Основи робототехніки» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Інтернет речей» спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

04-03-276M Реут, Д. Т. (2022) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Мікропроцесорні системи та програмування мікропроцесорних засобів» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо- професійними програмами «Робототехніка та штучний інтелект» та «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» та «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-06-108М Рибалко, А. В. and Лебедь, О. О. (2022) Завдання до практичних робіт з навчальної дисципліни «Фізика» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Геодезія та землеустрій» 193 спеціальності «Геодезія та землеустрій» денної та заочної форм навчання. Частина ІІІ. [Методичне забезпечення]

03-07-86М Ромашко, В. М. and Ромашко-Майструк, О. В. (2022) Методичні вказівки до курсового проектування з навчальної дисципліни «Архітектура будівель і споруд» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо- професійними програмами спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» всіх форм навчання. Частина 2.2. Стіни будівель з деревини. [Методичне забезпечення]

03-07-84М Ромашко, В. М. and Ромашко-Майструк, О. В. (2022) Методичні вказівки до курсового проектування з навчальної дисципліни «Архітектура будівель і споруд» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо- професійними програмами спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» всіх форм навчання. Частина 2.1. Основи проектування стін будівель і споруд. [Методичне забезпечення]

03-07-87М Ромашко, В. М. and Ромашко-Майструк, О. В. (2022) Методичні вказівки до курсового проектування з навчальної дисципліни «Архітектура будівель і споруд» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо- професійними програмами спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» всіх форм навчання. Частина 2.3. Стіни зі штучних та природних каменів. [Методичне забезпечення]

06-05-111M Рощик, І. А. (2022) Методичні рекомендації до практичних занять та самостійного вивчення навчальної дисципліни «Облік і звітність в бізнесі» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними програмами «Управління персоналом та економіка праці», «Бізнес-аналітика» спеціальності 051 «Економіка» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-05-114M Рощик, І. А. (2022) Методичні рекомендації до практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Соціально-економічна статистика та аналітика» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Бізнес-аналітика» спеціальності 051 «Економіка» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-05-115М Рощик, І. А. (2022) Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Соціально-економічна статистика та аналітика» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Бізнес-аналітика» спеціальності 051 «Економіка» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-03-333М Рудик, А. В. and Кулик, Н. І. (2022) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Теоретичні основи електротехніки» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-02-356М Савіна, Н. Б. (2022) Методичні вказівки до виконання практичної та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Управління науковими проєктами» для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня за освітньо-науковою програмою «Агрономія» спеціальності 201 «Агрономія» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» денної, вечірньої і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-02-357М Савіна, Н. Б. (2022) Методичні вказівки до виконання практичної та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Технологія роботи над дисертацією» для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня за освітньо-науковою програмою «Агрономія» спеціальності 201 «Агрономія» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» денної, вечірньої і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-05-107М Савіна, Н. Б. and Костюкевич, А. М. (2022) Методичні рекомендації для самостійного вивчення та виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Підприємницька діяльність» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) ступеня спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» освітньої програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-05-98М Самолюк, Н. М. (2022) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Управління персоналом» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Управління персоналом і економіка праці» спеціальності 051 «Економіка» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-05-100М Самолюк, Н. М. (2022) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Управління витратами на персонал» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійними програмами «Управління персоналом і економіка праці» та «Бізнес-аналітика» спеціальності 051 «Економіка» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-05-99М Самолюк, Н. М. and Олійник, Олена Олександрівна (2022) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Фізіологія і психологія праці» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійними програмами «Управління персоналом і економіка праці» та «Бізнес-аналітика» спеціальності 051 «Економіка» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-03-321M Сафоник, А. П. (2022) Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи з навчальної дисципліни «Програмування мобільних пристроїв» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Робототехніка та штучний інтелект» спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» денної та заочної форм навчання. Частина 1. [Методичне забезпечення]

04-03-322M Сафоник, А. П. (2022) Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи з навчальної дисципліни "Програмування мобільних пристроїв" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Робототехніка та штучний інтелект» спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» денної та заочної форм навчання. Частина 2. [Методичне забезпечення]

04-03-323M Сафоник, А. П. (2022) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Програмування мобільних пристроїв" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Робототехніка та штучний інтелект» спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» денної та заочної форм навчання. Частина 3. [Методичне забезпечення]

06-03-303М Семеню, К. М. and Котик, О. В. (2022) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Діяльність фінансово-кредитних установ» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професіними програмами спеціальностей 071 «Облік і оподаткування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 051 «Економіка», 292 «Міжнародні економічні відносини» денної і заочної форми навчання (у т.ч. зі скороченим терміном навчання). [Методичне забезпечення]

06-08-202М Скрипчук, П. М. (2022) Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Управління експертизою товарів і послуг» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-08-237М Скрипчук, П. М. and Андрійцьо-Рузаєва, А. Ю. (2022) Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Управління бізнес-процесами» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою спеціальності 073 «Менеджмент» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-324М Ставицький, О. О. (2022) Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення навчальної дисципліни «Релігія і секти: риторика та маніпулювання» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Психологія» спеціальності 053 «Психологія» денної і заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-356М Ставицький, О. О. and Ставицька, О. Г. (2022) Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення з навчальної дисципліни «Теорія і методика організації психотренінгу»» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня» за освітньо-професійною програмою "Психологія" спеціальності 053 «Психологія» денної і заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-357М Ставицький, О. О. and Ставицька, О. Г. (2022) Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення з навчальної дисципліни «Техніки соціально-психологічного тренінгу» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня» за освітньо-професійною програмою Психологія спеціальності 053 «Психологія» денної і заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

02-03-98М Стадник, О. С. and Пікула, М. В. (2022) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Основи САПР» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Автомобільний транспорт» спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-03-100М Стадник, О. С. and Пікула, М. В. (2022) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Спецкурс САПР» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Автомобільний транспорт» (зі скороченим терміном навчання) спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-08-225М Судук, О. Ю. (2022) Методичні рекомендації до виконання практичних занять і самостійного вивчення дисципліни «Управлінська культура» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-08-222М Судук, О. Ю. (2022) Методичні рекомендації до виконання практичних занять і самостійного вивчення навчальної дисципліни «Самоменеджмент» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-03-332М Сірик, Р. Є. (2022) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Електропостачання електроустановок споживачів» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-03-331М Сірик, Р. Є. (2022) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Інжиніринг в електроенергетиці» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-02-51М Тадеєв, П. О. and Дейнека, О. Ю. and Кушнір, В. П. (2022) Методичні вказівки для виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Алгебра та геометрія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Комп’ютерні науки» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» галузі знань 12 «Інформаційні технології», за освітньо-професійною програмою «Прикладна математика» спеціальності 113 «Прикладна математика» галузі знань 11 «Математика та статистика», за освітньо-професійною програмою «Інтернет речей» спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» галузі знань 12 «Інформаційні технології». [Методичне забезпечення]

04-03-299М Тарас, Б. І. (2022) Методичні вказівки до проходження навчально-технологічної практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмами спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-14-202М Тихончук, Л. Х. (2022) Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Публічне управління територіальними громадами» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо- професійною програмою «Публічне управління та адміністрування» спеціальності «Публічне управління та адміністрування» денної і заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-14-201М Тихончук, Л. Х. (2022) Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Міжнародна публічна діяльність» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Публічне управління та адміністрування» спеціальності «Публічне управління та адміністрування» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-14-203М Тихончук, Л. Х. (2022) Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Публічне управління регіональною політикою» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо- професійною програмою «Публічне управління та адміністрування» спеціальності «Публічне управління та адміністрування» денної і заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-14-204М Тихончук, Л. Х. (2022) Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Сучасні форми правозахисту в публічній сфері» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо- професійною програмою «Публічне управління та адміністрування» спеціальності «Публічне управління та адміністрування» денної і заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-14-205М Тихончук, Л. Х. (2022) Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Основи публічного врядування» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Публічне управління та адміністрування» спеціальності «Публічне управління та адміністрування» денної і заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

03-04-077М Ткачук, О. А. and Кочкарьов, Д. В. and Піліпака, Л. М. (2022) Методичні вказівки до виконання магістерської роботи для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Міське будівництво і господарство» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-05-84М Трач, В. М. and Подворний, А. В. (2022) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Будівельна механіка (спецкурс)» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Автомобільні дороги і аеродроми» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-09-63M Третьякова, К. В. (2022) Методичні рекомендації та навчальні завдання для практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Англійська мова» (за професійним спрямуванням) для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Культурологія (Креативна та цифрова культура)" спеціальності 034 «Культурологія (Креативна та цифрова культура)" денної та заочної форм навчання. Мовнокомунікативний практикум. [Методичне забезпечення]

06-09-64M Третьякова, К. В. (2022) Методичні рекомендації зі схемами та таблицями для практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Латинська мова» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмами «Технології захисту навколишнього середовища» та «Екологія» спеціальностей 183 «Технології захисту навколишнього середовища» та 101 «Екологія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-01-70M Турбал, Ю. В. and Демчук, О. С. (2022) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Прикладна інформатика» для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня доктор філософії (PhD) за освітньо-науковою програмою «Агрономія» спеціальності 201 «Агрономія» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-10-75М Туровська, Г. І. (2022) Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Наглядова діяльність в охороні праці» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Охорона праці» спеціальності 263 «Цивільна безпека» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-10-72М Филипчук, В. Л. (2022) Методичні вказівки до проведення практичних занять і виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Охорона праці» спеціальності 263 «Цивільна безпека» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-08-205М Фроленкова, Н. А. (2022) Методичні вказівки для самостійного вивчення та проведення занять з дисципліни «Кадровий та інформаційний менеджмент» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Управління інформаційними комунікаціями» спеціальності 029 «Інформаційна, біліотечна та архівна справи» та освітньо-професійною програмою «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-08-193М Фроленкова, Н. А. (2022) Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-08-232М Фроленкова, Н. А. (2022) Методичні вказівки до самостійного вивчення та проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Водний менеджмент» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-03-328М Христюк, А. О. (2022) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Мікропроцесорна техніка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними програмами «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», «Робототехніка та штучний інтелект» спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» та «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-02-163М Хітров, І. О. and Кристопчук, М. Є. (2022) Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Моделювання транспортних потоків» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» спеціальності 275 «Транспортні технології (за видами)» галузі знань 27 «Транспорт» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-07-185М Шадюк, Т. А. (2022) Методичні вказівки та плани семінарських занять з навчальної дисципліни «Філософія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей ННІАЗ НУВГП денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-07-184М Шадюк, Т. А. (2022) Методичні вказівки до семінарських занять з навчальної дисципліни «Світова культура» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними програмами «Міжнародні культурні зв’язки та міжкультурні комунікації», «Креативна та цифрова культура» спеціальності 034 "Культурологія" денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

03-10-76М Шаталов, О. С. (2022) Методичні вказівки до самостійної підготовки до атестаційного екзамену для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Охорона праці» спеціальності 263 «Цивільна безпека» за всіма формами навчання. [Методичне забезпечення]

03-10-67М Шаталов, О. С. (2022) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Атестація робочих місць» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Охорона праці» спеціальності 263 «Цивільна безпека» за всіма формами навчання. [Методичне забезпечення]

03-10-68М Шаталов, О. С. (2022) Методичні вказівки до виконання практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Атестація робочих місць» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Охорона праці» спеціальності 263 «Цивільна безпека» за всіма формами навчання. [Методичне забезпечення]

03-10-69М Шаталов, О. С. (2022) Методичні вказівки до виконання лабораторних занять з навчальної дисципліни «Атестація робочих місць» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Охорона праці» спеціальності 263 «Цивільна безпека» за всіма формами навчання. [Методичне забезпечення]

06-03-298М Шило, Ж. С. and Акімова, Л. М. (2022) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Фінансово-економічна діяльність суб’єктів господарювання» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Управління фінансово-економічною безпекою» спеціальності 073 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-03-299М Шило, Ж. С. and Акімова, Л. М. (2022) Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Фінасово-економічна діяльність суб’єктів господарювання» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Управління фінансово-економічною безпекою» спеціальності 073 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-14-229M Шинкарук, А. Л. (2022) Методичні вказівки до виконання виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Основи стратегічного публічного управління» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-08-216М Щербакова, А. С. (2022) Методичні рекомендації до проведення практичних занять та самостійного вивчення навчальної дисципліни «Крос-культурний менеджмент» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-08-218М Щербакова, А. С. (2022) Методичні рекомендації для самостійної роботи і виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Інноваційний менеджмент» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-08-214М Щербакова, А. С. (2022) Методичні рекомендації для самостійної роботи і виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Електронний бізнес» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-08-168М Щербакова, А. С. (2022) Методичні рекомендації для проведення практичних занять та самостійного вивчення навчальної дисципліни «Управління конкурентоспроможністю» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-05-95М Юрчик, Г. М. (2022) Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійного вивчення навчальної дисципліни «Ринок праці» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Управління персоналом і економіка праці» спеціальності 051 «Економіка» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-05-96М Юрчик, Г. М. (2022) Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійного вивчення навчальної дисципліни «Управління поведінкою та конфліктами» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними програмами «Управління персоналом і економіка праці» та «Бізнес-аналітика» спеціальності 051 «Економіка» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-05-94М Юрчик, Г. М. (2022) Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійного вивчення навчальної дисципліни «Основи економіки» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними програмами «Управління персоналом і економіка праці» та «Бізнес-аналітика» спеціальності 051 «Економіка» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-05-97М Юрчик, Г. М. (2022) Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійного вивчення навчальної дисципліни «Планування і організація виробничої діяльності» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними програмами «Управління персоналом і економіка праці» та «Бізнес-аналітика» спеціальності 051 «Економіка» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-05-116M Юрчик, Г. М. and Рощик, І. А. (2022) Методичні рекомендації до практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Демографія і соціальна статистика» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Бізнес-аналітика» спеціальності 051 «Економіка» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-14-220М Якимчук, А. Ю. and Клімова, А. В. (2022) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Організація та управління діяльністю інформаційних установ» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Управління інформаційними комунікаціями» спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-01-186М Якимчук, Т. І. and Левун, О. І. (2022) Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Інфраструктура ринку» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної та заочної форм навчання (у т.ч. зі скороченим терміном навчання). [Методичне забезпечення]

07-03-350М Якубовська, С. С. (2022) Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення з навчальної дисципліни «Педагогіка і психологія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-04-110М Янчук, Р. М. and Дмитрів, О. П. and Ліщинський, А. Г. and Янчук, О. Є. (2022) Методичні вказівки до підготовки кваліфікаційних випускових робіт для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Геодезія та землеустрій» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Book

Андрушков, В. І. and Гуртовий, О. Г. and Тинчук, С. О. (2022) Опір матеріалів. Лабораторні роботи. НУВГП, Рівне. ISBN 978-966-327-528-4

Григус, І. М. (2022) Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & Recreation), № 10. НУВГП, Рівне. ISBN 2522-1795

Григус, І. М. (2022) Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & Recreation), № 11. НУВГП, Рівне. ISBN 2522-1795

Ковшун, Н. Е. and Левун, О. І. (2022) Аналіз та реалізація проектів. НУВГП, Рівне. ISBN 978-966-327-521-5

НУВГП, . (2022) Науково-інноваційний супровід збалансованого природокористування. НУВГП, Рівне. ISBN 978-966-327-519-2

НУВГП, . (2022) Сучасні тенденції розвитку лінгвістики та лінгводидактики. НУВГП, Рівне. ISBN 978-966-327-526-0

НУВГП, . (2022) Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в контексті євроінтеграції. НУВГП, Рівне. ISBN 978-966-327-527-7

НУВГП, . (2022) Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки. Вип. 1(97). НУВГП, Рівне. ISBN ISSN 2306-5478

Ткачук, М. М. and Білецький, А. А. and Ткачук, Р. М. (2022) Організація і технологія гідротехнічного будівництва. Практикум. НУВГП, Рівне. ISBN 978-966-327-517-8

Monograph

., . (2022) HUMANIZATION CONCEPT OF PUBLIC ADMINISTRATION: THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FUNDAMENTALS. UNSPECIFIED. Baltija Publishing, Riga.

Gdansk University of Physical Education and Sport, . and National University of Water and Environmental Engineering, . (2022) PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS AS A FACTOR OF PHYSICAL AND SPIRITUAL IMPROVEMENT OF THE NATION. UNSPECIFIED. “Baltija Publishing”, Riga.

Kindzer, Bogdan and Skalski, Dariusz W. and Zabolotna, Oksana and Sushchenko, Andrzej and Grygus, Igor and Кіндзер, Б. and Скальскі, Даріуш and Зaболотна, О. and Сущенко, А. and Григус, І. М. (2022) Здоров'я, фізична терапія, фізична культура та педагогіка. UNSPECIFIED. Поморська Школа Вища у Старогарді Гданьскому за участю: Львівського державного університету фізичної культури Івана Боберського у Львові, Старогард Гданьскі - Львів.

Korniyenko, V. and Lazăr, M. (2022) PROSPECTS FOR DEVELOPING RESOURCE-SAVING TECHNOLOGIES IN MINERAL MINING AND PROCESSING. UNSPECIFIED. UNIVERSITAS Publishing, Petroșani.

Skalski, Dariusz W. and Grygus, Igor (2022) Ochrona zdrowia. Wybrane aspekty edukacyjno-medyczne. UNSPECIFIED. Pomorska Szkoła Wyższa, Gdański.

Власюк, А. П. and Жуковський, В. В. and Жуковська, Н. А. (2022) Математичне та комп’ютерне моделювання масопереносу при фільтрації сольових розчинів в середовищах пористої та нанопористої структури. UNSPECIFIED. НУВГП, Рівне.

Дворкін, Л. Й. and Марчук, В. В. and Житковський, В. В. (2022) Сухі будівельні суміші на основі реакційно порошкових бетонів. UNSPECIFIED. НУВГП, Рівне.

Коротун, С. І. and Кушнірук, Ю. С. (2022) Природні та медико-географічні передумови використання рекреаційних ресурсів Рівненської області. UNSPECIFIED. О. Зень, Рівне.

Мельничук, В. Г. (2022) Міденосні трапи Волині та суміжних територій Східної Європи. UNSPECIFIED. НУВГП, Рівне.

Article

Avksentieva, A. P. and Kuris, Yu. V. (2022) ANALYSIS AND RESEARCH OF RESOURCE-SAVING TECHNOLOGIES FOR ANAEROBIC DIGESTION OF BIOMASS. UNIVERSITAS Publishing. pp. 506-530.

Bashtannyk, V. V. and Goncharuk, Nataliia and Zayats, D. and Ragimov, F. and Boiko, N. and Karpa, M. I. and Карпа, М. І. (2022) HUMANIZATION OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE CONDITIONS OF TRANSFORMATION PROCESSES: EUROPEAN EXPERIENCE FOR UKRAINE. Journal of interdisciplinary research (12(1)). pp. 60-66.

Bashtannyk, V. V. and Novak, A. I. and Tkachenko, I. and Terska, S. and Akimova, L. M. and Akimov, O. O. and Акімова, Л. М. and Акімов, О. О. (2022) ANTI-CORRUPTION AS A COMPONENT OF STATE POLICY. Ad Alta: Journal of interdisciplinary research (12(1)). pp. 79-87.

Belmas, I. V. and Kolosov, D. L. and Samusia, V. I. and Kolosov, A. L. and Onyshchenko, S. V. (2022) STRESS-STRAIN STATE OF FLEXIBLE COMPOSITE TRACTIVE ELEMENT WITH CABLE BREAKAGES AT TUBULAR-SHAPED AND TRANSITIONAL AREAS. UNIVERSITAS Publishing. pp. 435-467.

Berezutskyi, V. V. and Berezutska, N. L. and Khalil, V. V. and Ilinska, O. I. (2022) ELECTRIC TREATMENT AND REGULATION OF BIOTOXIC PROPERTIES OF DRILLING WATERS. UNIVERSITAS Publishing. pp. 420-434.

Bezus, P. and Gavkalova, Nataliia and Mashchenko, M. and Grudtsyna, Y. and Bazko, A. and Moiseyeva, L. (2022) PROJECT MANAGEMENT AS A TECHNOLOGY FOR OPTIMIZING RESOURCES IN TERMS OF REFORMING SOCIO-ECONOMIC RELATIONS: THE EXPERIENCE OF THE EU. Ad Alta: Journal of interdisciplinary research (12(1)). pp. 67-72.

Chernadchuk, T. and Yasynok, D. and Gordieiev, V. and Klietsova, N. and Boiko, V. (2022) THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS, ITS JUDICIAL LAWMAKING AND ITS IMPACT ON THE CASE LAW OF NATIONAL COURTS. Ad Alta: Journal of interdisciplinary research (12(1)). pp. 176-180.

Demin, V. F. and Kamarov, R. K. and Zhumabekova, A. E. (2022) DEVELOPMENT OF GEOTECHNOLOGICAL METHODS FOR STRENGTHENING THE DISTURBED ROCK MASS. UNIVERSITAS Publishing,. pp. 77-93.

Dragomyretska, N. and Klymenko, I. and Prokopenko, Leonid and Matveenko, I. and Samofalov, D. and Bahrim, O. (2022) HUMANIZATION CONCEPT OF THE EDUCATIONAL PROCESS IN THE FIELD OF PUBLIC ADMINISTRATION AS A BASIS FOR THE IMPLEMENTATION OF PUBLIC ADMINISTRATION REFORMS. Ad Alta: Journal of interdisciplinary research (12(1)). pp. 73-78.

Dreshpak, O. S. and Dreshpak, N. S. and Vypanasenko, S. I. (2022) TECHNOLOGY OF RAW MATERIAL ENRICHMENT OF INHOMOGENEOUS CARBONATE DEPOSITS AND EVALUATION OF ITS ENERGY EFFICIENCY. UNIVERSITAS Publishing. pp. 194-214.

Filippova, V. and Kovalska, N. and Yevmieshkina, O. and Lohachov, D. and Stelmashenko, Y. and Karpa, M. I. and Карпа, М. І. (2022) LOCAL DEVELOPMENT OF ALTERNATIVE ENERGY IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION AS A FACTOR OF REDUCING RISKS AND MODERNIZING THE ECONOMY OF THE COUNTRY. AD ALTA: Journal of interdisciplinary research (12(1)). pp. 53-59.

Frolov, A. A. and Zhukovа, N. I. and Lytvynchuk, I. D. and Beltek, M. I. and Lukomskyi, V. R. (2022) ESTABLISHMENT OF REGULARITIES OF FLUVIOGLACIAL DEPOSITS AND PROBLEMS OF THEIR EXTRACTION IN THE DEVELOPMENT OF ROCK DEPOSITS OF BUILDING MATERIALS. UNIVERSITAS Publishing. pp. 606-636.

Gavkalova, N. and Akimova, L. M. and Zilinska, A. S. and Lukashev, S. and Avedyan, L. and Akimov, O. O. and Гавкалова, Н. and Акімова, Л. М. and Зілінська, А. С. and Лукашев, С. В. and Аведян, Л. Й. and Акімов, О. О. (2022) ФУНКЦІОНУВАННЯ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД І ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПРОБЛЕМ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ МІСЦЕВИМИ БЮДЖЕТАМИ. FINANCIAL AND CREDIT ACTIVITY: PROBLEMS OF THEORY AND PRACTICE (2(43)). pp. 107-117.

Gavkalova, N. L. and Zilinska, A. S. and Akimov, O. O. and Гавкалова, Н. and Жилінська, А. and Акімов, О. О. (2022) IMPROVEMENT OF ORGANIZATIONAL SUPPORT OF LOCAL BUDGET MANAGEMENT AS THE BASIS OF PUBLIC ADMINISTRATION. “Baltija Publishing”. pp. 27-48.

Gavkalova, Nataliia and Hryshyna, Viktoriia and Kumar, Jain Pradeep and Гавкалова, Н. and Гришина, В. and Кумар, Джайн Прадіп (2022) ANALYSIS OF THE USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN PUBLIC ADMINISTRATION. Public Administration and Law Review (2(10)). pp. 23-37.

Guzonova, V. and Jakubek, P. and Rudenko, O. and Shestakovska, T. and Ovramets, V. (2022) AN ANALYTICAL LOOK AT THE MANAGEMENT OF PUBLIC UNIVERSITIES IN THE SLOVAK REPUBLIC AND UKRAINE. AD ALTA: Journal of interdisciplinary research (12(1)). pp. 33-40.

Halushka, Z. and Biloskurskyy, R. and Kravets, V. and Gruntkovskyi, V. and Stromilova, K. (2022) MANAGING THE DEVELOPMENT OF MICROECONOMIC SYSTEMS IN THE FACE OF GLOBAL CHALLENGES. AD ALTA: Journal of interdisciplinary research (12(1)). pp. 47-52.

Karpa, M. and Akimov, O. O. and Akimova, L. M. and Карпа, М. І. and Акімов, О. О. and Акімова, Л. М. (2022) STATE POLICY IN THE SPHERE OF ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT UNDER MARTIAL LAW IN UKRAINE. Public Administration and Law Review. (2(10)). pp. 15-22.

Karpa, M. I. and Akimov, O. O. and Akimova, L. M. and Карпа, М. І. and Акімов, О. О. and Акімова, Л. М. (2022) PUBLIC AND MANAGEMENT INFLUENCE ON MASS POLITICAL CONSCIOUSNESS: METHODOLOGICAL AND HUMANIZATION PROBLEMS. “Baltija Publishing”. pp. 122-138.

Karpa, M. I. and Akimova, L. M. and Akimov, O. O. and Карпа, М. І. and Акімова, Л. М. and Акімов, О. О. (2022) PROBLEMS OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IMPLEMENTATION IN UKRAINE: POSITION OF PUBLIC ADMINISTRATION SCIENCE AND INTERNATIONAL EXPERIENCE. Public Administration and Law Review (1(9)). pp. 4-12.

Khilov, V. S. (2022) RESOURCE-SAVING CONTROL SYSTEMS FOR ELECTRIC DRIVES OF MODERNIZED DRILL RIGS FOR OPEN-MINES OF UKRAINE. UNIVERSITAS Publishing. pp. 368-396.

Kolosov, D. L. and Samusia, V. I. and Bilous, O. I. and Tantsura, H. I. and Onyshchenko, S. V. (2022) DESIGN-INDUCED OPERATIONAL CHANGES OF STRESS-STRAIN STATE IN FLAT RUBBER-CABLE TRACTIVE ELEMENT OF HOISTING AND TRANSPORTING MACHINE. UNIVERSITAS Publishing. pp. 214-241.

Koshliakov, O. Ye. and Dyniak, O. V. and Koshliakova, I. Ye. (2022) EXPERIENCE IN IMPLEMENTING THE METHOD FOR DETERMINING THE INTEGRATED RISK ASSESSMENT OF ENGINEERING AND GEOLOGICAL PROCESSES FOR THE TERRITORY OF THE VOLYN-PODILSKY PLATE. UNIVERSITAS Publishing. pp. 577-606.

Krukovskyi, O. P. and Krukovska, V. V. and Vynohradov, Yu.O. (2022) DEVELOPMENT OF ROOF BOLTING TECHNOLOGY FOR APPLICATION IN GAS- AND WATER-BEARING ROCKS. UNIVERSITAS Publishing. pp. 43-76.

Kryshtanovych, M. and Akimova, L. M. and Akimov, O. O. and Parkhomenko-Kutsevil, O. and Omarov, Azad and Акімова, Л. М. and Акімов, О. О. (2022) FEATURES OF CREATIVE BURNOUT AMONG EDUCATIONAL WORKERS IN PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEM. Vilnius Gediminas Technical University (15(1)). pp. 116-129.

Kryshtanovych, M. and Akimova, L. M. and Gavkalova, Nataliia and Akimov, O. O. and Shulga, A. and Акімова, Л. М. and Акімов, О. О. (2022) Modern Technologies for Ensuring Economic Security in the Context of Achieving High Efficiency of Public Administration. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security (22(2)). pp. 362-368.

Kryvtsova, O. and Panchenko, H. and Symonenko, L. and Yakobchuk, V. and Sorokina, N. and Chernysh, V. (2022) HUMANIZATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS OF PROFESSIONAL TRAINING OF CIVIL SERVANTS AS A METHODOLOGICAL BASIS FOR IMPROVING THE HUMAN RESOURCES POTENTIAL OF THE CIVIL SERVICE OF UKRAINE AND THE EU EXPERIENCE. AD ALTA: Journal of interdisciplinary research (12(1)). pp. 41-46.

Lappo, V. V. and Soichuk, R. L. and Akimova, L. M. and Лаппо, В. В. and Сойчук, Р. Л. and Акімова, Л. М. (2022) ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДТРИМКИ ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ СТУДЕНТІВ. Information Technologies and Learning Tools (88/2). pp. 103-114.

Lutovac, S. and Gluščević, B. and Gligorić, M. and Majstorović, J. and Tokalić, R. (2022) SIMPLIFIED MODEL FOR DETERMINING ROCK MASS OSCILLATION VELOCITY AT LIMESTONE DEPOSIT. UNIVERSITAS Publishing. pp. 291-308.

Malanchuk, Z. R. and Маланчук, З. Р. (2022) TUFF EXTRACTION TECHNOLOGY IN RIVNE-VOLYN REGION. UNIVERSITAS Publishing. pp. 6-42.

Martin, A. and Voloshina, O. and Nebelenchuk, I. and Fedirko, Z. and Tarapaka, N. and Kravtsova, T. and Fedorova, Y. (2022) LIFELONG EDUCATION AS A FACTOR IN THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF VALUE ATTITUDES TO SOCIETY AND NATURE. AD ALTA: Journal of interdisciplinary research (12(1)). pp. 120-126.

Mutambo, Victor and Mikoloni, Draida (2022) INVESTING THE CAUSES AND EFFECTS OF MINING INDUCED SUBSIDENCE DUE TO SINK HOLES ON THE SOUTH AND EASTERN LIMB AT LUBAMBE MINE, ZAMBIA. UNIVERSITAS Publishing,. pp. 94-109.

Mykhailovska, O. V. (2022) METHOD OF CALCULATING THE STRESS-STRAIN STATE OF THE DEPTH WELL AND AREA AROUND THE WELL. UNIVERSITAS Publishing. pp. 637-669.

Palamarchuk, T. and Bashtannyk, V. and Jemelianov, V. and Zhaivoronok, O. and Zavoritnya, N. (2022) CONCEPTUAL COMPREHENSION OF EUROPEAN SECURITY ARCHITECTURE: MYTHS AND REALITIES. Ad Alta: Journal of interdisciplinary research (12(1)). pp. 193-197.

Panteleienko, V. I. and Karpushyn, S. O. (2022) MACHINES AND EQUIPMENT FOR THE ARRANGEMENT OF RECESS FOR FOUNDATIONS OF QUICKLY INSTALLED TECHNOLOGICAL MINING FACILITIES WITHOUT DIGGING. UNIVERSITAS Publishing. pp. 532-563.

Pavelko, О. V. and Fedas, Yu. V. and Tereshchuk, О. А. and Павелко, О. В. and Федас, Ю. В. and Терещук, О. А. (2022) СУЧАСНИЙ СТАН ОРГАНІЗАЦІЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(97)). pp. 32-52.

Pavlikha, N. and Khomiuk, N. L. and Demianchuk, O. and Shelenko, D. and Sai, L. and Korneliuk, O. and Naumenko, N. and Skorohod, I. and Tsymbaliuk, I. and Voichuk, M. (2022) ECONOMIC ASSESSMENT OF INCLUSIVE DEVELOPMENT OF TERRITORIAL COMMUNITIES WITHIN RURAL AREAS: A CASE STUDY OF UKRAINE. AD ALTA: Journal of interdisciplinary research (12(1)). pp. 97-104.

Pedchenko, N. M. (2022) IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE TECHNOLOGICAL COMPLEX FOR THE DEVELOPMENT OF MARINE GAS AND GAS HYDRATE DEPOSITS. UNIVERSITAS Publishing. pp. 396-415.

Pliushch, R. and Shulga, V. and Ditsman, K. and Lytvynova, L. and Kupriichuk, V. and Chepurko, Y. (2022) PEDAGOGICAL FOUNDATIONS OF EDUCATIONAL ACTIVITIES INFORMATION SUPPORT IN PUBLIC ADMINISTRATION: THE EU EXPERIENCE. AD ALTA: Journal of interdisciplinary research (12(1)). pp. 14-20.

Pogrebnyak, V. G. and Chudyk, I. I. and Perkun, I. V. (2022) SOLUTIONS OF POLYMERS IN THE OIL AND GAS TECHNOLOGIES. UNIVERSITAS Publishing. pp. 110-194.

Rudenko, O. and Mykhailovska, O. V. and Koziura, I. and Kolosovska, I. and Kononenko, I. (2022) THE LATEST TOOLS OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE PROCESS OF SOLVING SOCIOENVIRONMENTAL PROBLEMS AT THE LEVEL OF LOCAL GOVERNMEN. Ad Alta: Journal of interdisciplinary research (12(1)). pp. 181-187.

Serohina, T. and Pliushch, R. and Pobirchenko, N. and Shulga, N. and Akimova, L. M. and Akimov, O. O. and Акімова, Л. М. and Акімов, О. О. (2022) PEDAGOGICAL INNOVATIONS IN PUBLIC ADMINISTRATION AND LEGAL ASPECTS: THE EU EXPERIENCE. AD ALTA: Journal of interdisciplinary research (12(1)). pp. 7-13.

Shestakovska, S. and Bondar, N. and Kravchenko, I. and Kuznetcova, M. and Akimova, L. M. and Akimov, O. O. and Акімова, Л. М. and Акімов, О. О. (2022) COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF SOCIAL LEAVE: INTERNATIONAL AND FOREIGN EXPERIENCE. AD ALTA: Journal of interdisciplinary research (12(1)). pp. 27-32.

Shvediuk, Iu. V. and Шведюк, Ю. В. (2022) РОЗРОБЛЕННЯ ПРАКТИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ УПРАВЛІННЯ НА ТЕРИТОРІЇ БІОСФЕРНОГО РЕЗЕРВАТА ШОРФХАЙДЕ-ХОРІН. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(97)). pp. 90-98.

Slobodyanyuk, V. K. (2022) PROSPECTS FOR SURFACE MINING OF IRON ORE DEPOSITS IN UKRAINE. UNIVERSITAS Publishing. pp. 261-290.

Sribna, Y. V. and Stupnytskyi, V. V. and Stupnytska, N. I. and Срібна, Є. В. and Ступницький, В. В. and Ступницька, Н. І. (2022) ЦИФРОВІЗАЦІЯ – ГЛОБАЛЬНІ ВИМІРИ РОЗВИТКУ ЛЮДСТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(97)). pp. 53-66.

Sukhova, K. and Borodin, Y. and Tarasenko, T. and Komarova, Katerina and Akimova, L. M. and Akimov, O. O. and Сухова, К. К. and Бородін, Є. І. and Тарасенко, Т. М. and Комарова, К. В. and Акімова, Л. М. and Акімов, О. О. (2022) ORGANIZATIONAL MECHANISM OF STATE MANAGEMENT OF SOCIAL SERVICES IN TERRITORIAL COMMUNITIES. AD ALTA: JOURNAL OF INTERDISC IPLINARY RESEARCH (12(1)). pp. 188-192.

Sukhova, K. and Karpa, M. I. and Сухова, К. К. and Карпа, М. І. (2022) PUBLIC ADMINISTRATION OF THE PROVISION OF SOCIAL SERVICES IN UNITED TERRITORIAL SOCIETIES OF UKRAINE: ORGANIZATIONAL ASPECTS. Public Administration and Law Review (1(9)). pp. 13-19.

Sukhova, K. and Kotsur, V. and Сухова, К. К. and Коцур, В. В. (2022) НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ З ОРГАНІЗАЦІЇ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ У ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ. Інвестиції: практика та досвід (3). pp. 96-101.

Toktosunova, B. B. and Abdibaitov, Sh. A. and Kushnazarova, S. Z. and Tutasheva, A. Z. and Kozhogulov, M. B. (2022) DISINTEGRATION OF ORE-BEARING ROCKS AND ITS EFFECT ON THE CONTENT OF CONSTITUENT COMPONENTS. UNIVERSITAS Publishing. pp. 468-482.

Tomiczek, Krzysztof (2022) A CASE STUDY OF DETERMINING THE INTENSITY OF VIBRATION ACCELERATIONS AND THE POTENTIAL IMPACT ON STRUCTURES. UNIVERSITAS Publishing. pp. 242-260.

Vahonova, O. and Tryfonova, O. and Bondar, О. and Petrukha, N. and Kyrychenko, O. and Akimov, O. O. (2022) ECONOMIC JUSTIFICATION FOR STRATEGIC DECISIONS TO IMPROVE THE COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISE. AD ALTA: Journal of interdisciplinary research (12(1)). pp. 198-202.

Vahonova, Oleksandra and Tryfonova, O. and Bondar, O. and Petrukha, N. and Kyrychenko, O. and Akimov, O. O. and Акімов, О. О. and Вагонова, О. Г. and Трифонова, О. В. and Бондар, О. А. and Петруха, Н. М. and Кириченко, О. С. (2022) ECONOMIC JUSTIFICATION FOR STRATEGIC DECISIONS TO IMPROVE THE COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISE. Ad Alta: Journal of interdisciplinary research (12(1)). pp. 198-202.

Venediktov, V. and Zapara, S. and Amelicheva, L. and Kravchenko, I. and Horbachova, K. and Romanenko, E. (2022) LEGAL FRAMEWORK FOR REGULATING THE RIGHT TO LABOR MIGRANTS. AD ALTA: Journal of interdisciplinary research (12(1)). pp. 21-26.

Vynnykov, Yu. L. and Kharchenko, M. O. and Lartseva, I. I. and Yaholnyk, A. M. (2022) EXPERIENCE OF IMPROVING THE OPERATING RELIABILITY OF DRILLING MACHINES AT THE INSTALLATION OF EXTRA DEEP WELLS IN COMPLEX GEOLOGICAL CONDITIONS. UNIVERSITAS Publishing. pp. 670-681.

Vynnykov, Yu. L. and Petrash, O. V. and Vovk, M. O. and Volchenkova, A. V. and Novozhenina, A. R. (2022) CLASSIFICATION THE SALT STOCK AREAS (SAKHALIN FIELD) WITH THE DETECTION OF HYDROCARBON POTENTIAL FOR OPTIMIZATION OF EXPLORATION WORK AND DRILLING FOR OIL AND GAS. UNIVERSITAS Publishing. pp. 564-577.

Wakuła, Monika and Вакула, Моніка (2022) ЗНАЧЕННЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(97)). pp. 113-124.

Yasynok, M. and Kravtsova, T. and Kravchenko, I. and Kotviakovskyi, Y. and Mykhailichenko, M. (2022) BRIDGING LEGISLATIVE GAPS THROUGH JUDICIAL LAWMAKING IN CIVIL PROCEEDINGS IN UKRAINE AND EUROPE. AD ALTA: Journal of interdisciplinary research (12(1)). pp. 170-175.

Yelchenko-Lobovska, A. S. and Lavryk, I. O. and Liashenko, A. V. and Pedchenko, L. O. and Pedchenko, M. M. (2022) BITUMEN EXTRACTION TECHNOLOGY FROM BITUMINOUS SAND DEPOSITS. Prospects for developing resource-saving technologies in mineral mining and processing. pp. 308-326.

Yelzhanov, Yerbol Abdrakhmanovich and Yussupova, Saltanat Abenovna and Aben, Yerbolat Khalidillaevich (2022) SUBSTANTIATION OF RATIONAL PARAMETERS OF THE EXPLOSIVE BREAKOUT TECHNOLOGY IN A STRUCTURAL BLOCK ARRAY. Prospects for developing resource-saving technologies in mineral mining and processing. pp. 327-368.

Zhuravlev, F. M. and Chuprinov, E. V. and Tarakanov, A. K. and Kassim, D. O. and Lyakhova, L. A. (2022) POSSIBILITIES OF USING ALKALINE EARTH BENTONITE CLAYS OF CHERKASY DEPOSIT IN PELLET PRODUCTION PROCESSES. UNIVERSITAS Publishing. pp. 483-505.

Акімов, В. Ю. (2022) ПРОБЛЕМА ПРОФІЛАКТИКИ НАСИЛЬСТВА В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЗВО У ВИМІРІ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ. РДГУ. pp. 4-6.

Акімов, В. Ю. and Akimov, V. (2022) СУТНІСТЬ ПРОФІЛАКТИКИ НАСИЛЬСТВА В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ. Інноватика у вихованні. (15). pp. 285-293.

Акімова, Н. В. and Акімова, А. О. and Акімова, Анас. О. and Akimova, N. V. and Akimova, А. О. and Akimova, Anas. O. (2022) Дослідження ґенези розуміння текстів інтернету в юнацькому віці залежно від рівня мисленнєво-мовленнєвого розвитку. Psycholinguistics (31(1)). pp. 6-24.

Гаврилюк, В. А. and Бортнік, Т. П. and Ковальчук, Н. С. and Гаврилюк, С. В. and Мелимука, Р. Я. and Нavrуlіuk, V. А. and Bortnіk, T. Р. and Kovalchuk, N. S. and Нavrуlіuk, S. V. and Melуmuka, R. Ya. (2022) ВПЛИВ СУБСТРАТІВ НА ОСНОВІ ФЕРМЕНТОВАНИХ ДОБРИВ НА РОЗВИТОК КВІТКОВО-ДЕКОРАТИВНИХ РОСЛИН. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(97)). pp. 3-14.

Гаджиева, С. Р. and Кадырова, Э. М. and Рустамова, У. Н. and Герасимов, Е. Г. and Hajiyeva, S. R. and Gadirova, E. M. and Rustamova, U. N. and Gerasimov, I. G. (2022) РОЛЬ НАНОЧАСТИЦ TiO2 В ОЧИСТКЕ СТОЧНЫХ ВОД. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(97)). pp. 15-26.

Гарнага, О. М. and Калинець, К. С. and Harnaha, О. М. and Kalynets, K. S. (2022) ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ В СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(97)). pp. 3-10.

Гбур, З. В. and Галушкіна, Л. В. and Акімов, О. О. and Hbur, Z. V. and Galushkina, L. and Akimov, O. O. (2022) КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ: ФУНКЦІЇ, ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. Державне управління: удосконалення та розвиток (5).

Гриб, Й. В. and Шинкарук, Л. А. and Куньчик, Т. М. and Нryb, Y. V. and Shynkaruk, L. А. and Kunchyk, T. M. (2022) ГІДРОТЕХНІЧНІ ТА ІХТІОЕКОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ БІЛООЗЕРСЬКОЇ ВОДОЖИВИЛЬНОЇ СИСТЕМИ ДНІПРО-БУЗЬКОГО КАНАЛУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(97)). pp. 27-35.

Залеський, І. І. and Майборода, Х. А. and Zaleskyi, I. I. and Maiboroda, H. A. (2022) ЗМІНИ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ РІЧКОВИХ ВОД РІВНЕНСЬКОГО ПОЛІССЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(97)). pp. 36-47.

Клименко, В. О. and Klуmenko, V. О. (2022) ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ТА ІНСТРУМЕНТАРІЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРИ ВИДОБУТКУ БУРШТИНУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(97)). pp. 48-60.

Клименко, М. О. and Мошинський, В. С. and Бєдункова, О. О. and Статник, І. І. and Klymenko, M. O. and Moshynskyi, V. S. and Biedunkova, O. O. and Statnyk, I. I. (2022) ВИБІР ІНДИКАТОРІВ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД РІЧКИ ПРИП’ЯТЬ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(97)). pp. 61-73.

Миронець, М. А. and Ціпан, Ю. Р. and Грицюк, І. І. and Семенюк, М. В. and Myronets, M. A. and Tsipan, Y. R. and Hrytsiuk, I. I. and Semeniuk, M. V. (2022) АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ ВИКОРИСТАННЯ НЕДЕРЕВНИХ РЕСУРСІВ ЛІСУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(97)). pp. 74-83.

Окорський, В. П. and Okorskyi, V. Р. (2022) СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НЕЙРОМЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(97)). pp. 11-22.

Олійник, Олена Олександрівна and Oliinyk, O. O. (2022) ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ: РОЛЬ ПРИВАТНИХ АГЕНТСТВ ЗАЙНЯТОСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(97)). pp. 23-31.

Прищепа, А. М. and Варжель, О. В. and Prуshchepa, A. М. and Varzhel, O. V. (2022) СИСТЕМА ДІАГНОСТИКИ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АГРОСФЕРИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(97)). pp. 84-99.

Рудик, А. В. and Возгоменчук, Р. М. (2022) АМПЛІТУДНО-ФАЗОВИЙ МЕТОД ВИМІРЮВАННЯ ДОБРОТНОСТІ ІНДУКТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ЗРАЗКОВОГО КОНДЕНСАТОРА. НАУ. pp. 131-133.

Рудик, А. В. and Лебединський, Ю. І. (2022) ФАЗОВИЙ МЕТОД ВИМІРЮВАННЯ ДОБРОТНОСТІ РЕАКТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ. НАУ. pp. 125-127.

Рудик, А. В. and Цилінський, М. Ю. (2022) АМПЛІТУДНО-ФАЗОВИЙ МЕТОД ВИМІРЮВАННЯ ДОБРОТНОСТІ ІНДУКТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ЗРАЗКОВОГО РЕЗИСТОРА. НАУ. pp. 128-130.

Сойчук, Р. Л. and Soichuk, R. L. (2022) СХОДЖЕННЯ ДО НАЦІЇ ЧЕРЕЗ СОЛІДАРНІСТЬ: ПЕДАГОГІЧНІ ІДЕЇ Т. Д. ДЕМ’ЯНЮК. Інноватика у вихованні (15). pp. 124-132.

Сухова, К. К. (2022) ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ. Університет Григорія Сковороди в Переяславі. pp. 290-295.

Сухова, К. К. and Sukhova, K. (2022) ОРГАНІЗАЦІЯ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ. TRENDS OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE. pp. 228-231.

Сухова, К. К. and Sukhova, K. (2022) ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ (НА ПРИКЛАДІ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ). ТНУ ім. В. І. Вернадського. pp. 41-46.

Сухова, К. К. and Sukhova, K. (2022) ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НАДАННЯМ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ У ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ. Інвестиції: практика та досвід (4). pp. 118-123.

Сухова, К. К. and Sukhova, K. (2022) ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ. Класичний приватний університет. pp. 12-17.

Сухова, К. К. and Sukhova, K. (2022) ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ (НА ПРИКЛАДІ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ). Інвестиції: практика та досвід (5-6). pp. 82-90.

Сухова, К. К. and Sukhova, K. (2022) НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ОРГАНІЗАЦІЇ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ. Інвестиції: практика та досвід (7-8). pp. 64-70.

Сухова, К. К. and Sukhova, K. (2022) НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ В ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ. ННІ ПУДС КНУ. pp. 35-37.

Фурманець, О. А. and Furmanets, O. A. (2022) ПРОДУКТИВНІСТЬ ЖИТА ОЗИМОГО НА ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТИХ ГРУНТАХ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ ЗА РІЗНИХ ДОЗ ОСНОВНОГО УДОБРЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(97)). pp. 114-122.

Хижнякова, Н. О. and Khyzhniakova, N. О. (2022) ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІКО-СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ РИНКОВИХ ПРОЦЕСІВ У МЕНЕДЖМЕНТІ ТА МАРКЕТИНГУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(97)). pp. 67-76.

Цікало, Є. І. and Tsikalo, Y. I. (2022) ІНТЕГРАЦІЙНА ОСНОВА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІШЕНЬ В СТАНДАРТИЗОВАНІЙ СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(97)). pp. 77-89.

Швець, О. and Shvets, O. (2022) АКТУАЛЬНІ НАУКОВІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ҐРУНТОЗНАВСТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(97)). pp. 100-113.

Шило, Ж. С. and Shylo, Z. S. (2022) ПРОБЛЕМИ ТА НЕДОЛІКИ ПРЯМОГО ТА НЕПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ В ДЕРЖАВІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(97)). pp. 99-112.

Освітні програми

Грицюк, П. М. and Барановський, С. В. and Гладка, О. М. and Волошин, В. С. (2022) Освітньо-професійна програма "Інформаційні технології в бізнесі" Другого рівня вищої освіти за спеціальністю 126 "Інформаційні системи та технології" галузі знань 12 "Інформаційні технології" Кваліфікація: магістр з інформаційних технологій в бізнесі. [Освітні програми]

Грицюк, П. М. and Тадеєв, П. О. and Парфенюк, О. В. and Рощенюк, А. М. (2022) Освітньо-професійна програма "Цифрові технології дистанційної освіти" Першого рівня вищої освіти за спеціальністю 015.39 "Професійна освіта (цифрові технології)" галузі знань 01 "Освіта/Педагогіка" Кваліфікація: Бакалавр з професійної освіти за спеціалізацією "Цифрові технології". [Освітні програми]

Клименко, М. О. and Бєдункова, О. О. and Гроховська, Ю. Р. and Вознюк, Н. М. and Клименко, Л. В. (2022) Освітньо-наукова програма "Екологія" третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 101 "Екологія" галузі знань 10 "Природничі науки". Ступінь вищої освіти: доктор філософії (PhD). [Освітні програми]

Клименко, М. О. and Веремеєнко, С. І. and Колесник, Т. М. and Олійник, О. О. (2022) Освітньо-наукова програма "Агрономія" третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 201 "Агрономія" галузі знань 20 "Аграрні науки та продовольство" Ступінь вищої освіти: доктор філософії (PhD). [Освітні програми]

Кравець, С. В. and Науменко, Ю. В. and Лук’янчук, О. П. and Нечидюк, А. А. and Серілко, Д. Л. (2022) Освітньо-професійна програма "Інжиніринг машин і обладнання" другого рівня вищої освіти за спеціальністю 133 "Галузеве машинобудування" галузі знань 13 "Механічна інженерія". Освітня кваліфікація: магістр з галузевого машинобудування. [Освітні програми]

Налобіна, О. О. and Бундза, О. З. and Голотюк, М. В. (2022) Освітньо-професійна програма "Агроінженерія" другого рівня вищої освіти за спеціальністю 208 "Агроінженерія" галузі знань 20 "Аграрні науки та продовольство". Освітня кваліфікація: магістр із спеціальності "Агроінженерія". [Освітні програми]

Шпак, С. Г. and Ставицький, О. О. and Сарнавська, О. В. and Смольська, Л. М. (2022) Освітньо-професійна програма "Психологія" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 058 "Психологія" галузі знань 05 "Соціальні та поведінкові науки". Кваліфікація: бакалавр з психології. [Освітні програми]

Файли

НУВГП, . (2022) Зміст - Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки. Вип. 1(97). 2022. [Файли]

НУВГП, . (2022) Остання сторінка - Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки. Вип. 1(97). 2022. [Файли]

НУВГП, . (2022) Титульна сторінка - Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки. Вип. 1(97). 2022. [Файли]

НУВГП, . (2022) Титульна сторінка - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип.1(97). 2022. [Файли]

НУВГП, . (2022) Зміст - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 1(97). 2022. [Файли]

НУВГП, . (2022) Остання сторінка - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 1(97). 2022. [Файли]

НУВГП, . (2022) Content - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 1(97). 2022. [Файли]

НУВГП, . (2022) Content - Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки. Вип. 1(97). 2022. [Файли]

НУВГП, . (2022) Good governance during the war. Добре врядування під час війни. ВИСНОВКИ науково-практичного форуму. 27-29 квітня 2022 року м. Рівне. [Файли]

Законодавчі та нормативно правові документи

Мошинський, В. С. (2022) Порядок роботи уніфікованої вебплатформи освітніх програм та їх освітніх компонентів. [Законодавчі та нормативно правові документи]

Мошинський, В. С. (2022) Положення про навчально-методичне забезпечення освітньої компоненти на навчальній платформі Moodle. [Законодавчі та нормативно правові документи]

НУВГП, . (2022) Положення про контент сторінок соціальних мереж Національного університету водного господарства та природокористування. [Законодавчі та нормативно правові документи]

НУВГП, . (2022) ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНКУРС ПІДРУЧНИКІВ, НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ ТА МОНОГРАФІЙ. [Законодавчі та нормативно правові документи]

Силабус

04-03-62S Аврука, І. С. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Промислова електроніка» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». [Силабус]

06-14-166S Антонова, С. Є. (2022) Силабус навчальної дисципліни "Публічне управління соціальною політикою" для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Публічне управління та адміністрування спеціальності" 281 "Публічне управління та адміністрування". [Силабус]

06-02-48S Антонюк, О. Р. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Фінансовий контроль» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за спец. 071 «Облік і оподаткування». [Силабус]

06-02-47S Антонюк, О. Р. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень в обліку і оподаткуванні» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за спец. 071 «Облік і оподаткування». [Силабус]

06-02-52S Антонюк, О. Р. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Облік зовнішньоекономічної діяльності» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». [Силабус]

03-01-122S Бабич, Є. М. (2022) Силабус навчальної дисципліни вільного вибору «Вступ до будівельної справи» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 192 "Будівництво та цивільна інженерія". [Силабус]

04-05-81S Бабич, Т. Ю. and Парфенюк, О. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Технології тестування програмних продуктів» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Інформаційні системи і технології» за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології». [Силабус]

03-07-05S Байцар-Артеменко, О. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Композиція» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Архітектура та містобудування» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування». [Силабус]

07-04-24S Благодир, А. А. and Благодир, С. М. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Міжнародний досвід здійснення правоохоронної діяльності» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр» за освітньо-професійною програмою «Правоохоронна діяльність» спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність». [Силабус]

07-04-25S Благодир, А. А. and Благодир, С. М. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Прийняття рішень та планування дій під час виявлення, розкриття та розслідування кримінальних правопорушень» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр» за освітньо-професійною програмою «Правоохоронна діяльність» спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність». [Силабус]

03-02-04S Бляшина, М. В. (2022) Силабус освітньої компоненти «Біобезпека та біоетика» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Біотехнології, біоробототехніка та біоенергетика», за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія». [Силабус]

04-01-53S Бомба, А. Я. (2022) Силабус освітньої компоненти «Проблеми ідентифікації» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Прикладна математика", спеціальності 113 "Прикладна математика денної форми навчання". [Силабус]

04-01-26S Бомба, А. Я. (2022) Силабус навчальної дисципліни "Методи розв’язування некоректних задач" для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою Прикладна математика, 113 "Прикладна математика". [Силабус]

04-01-53S Бомба, А. Я. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Проблеми ідентифікації» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Прикладна інформатика» за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» денної форми навчання. [Силабус]

05-02-69S Борщевська, І. М. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Екологія» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою: «Будівництво та цивільна інженерія», спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія». [Силабус]

05-02-25S Буднік, З. М. (2022) Силабус навчальної дисципліни "Адаптація до змін клімату" для здобувачів вищої освіти першого ступеня «бакалавр», які навчаються за спеціальністю 101 «Екологія». [Силабус]

02-01-29S Бундза, О. З. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Інформаційні технології в науці та створенні машин» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування». [Силабус]

02-01-30S Бундза, О. З. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Новітні технології в агроінженерії» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньопрофесійною програмою «Агроінженерія» спеціальності 208 «Агроінженерія». [Силабус]

02-01-50S Бундза, О. З. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Машиновикористання у переробній галузі» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Агроінженерія» спеціальності 208 "Агроінженерія". [Силабус]

02-01-51S Бундза, О. З. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Автоматизоване проектування приводів сільськогосподарських машин» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Агроінженерія» спеціальності 208 «Агроінженерія». [Силабус]

02-01-60S Бундза, О. З. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Моделювання технологічних процесів в АПК» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Агроінженерія» спеціальності 208 «Агроінженерія». [Силабус]

02-01-31S Бундза, О. З. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Вступ до фаху» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Агроінженерія» спеціальності 208 «Агроінженерія». [Силабус]

05-01-35S Бєдункова, О. О. and Колесник, Т. М. and Солодка, Т. М. (2022) Силабус освітньої компоненти «Біомоніторинг ґрунтів» для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня «доктор філософії», які навчаються за освітньо-науковою програмою «Агрономія» спеціальності 201 «Агрономія». [Силабус]

01-04-06S Білецький, А. А. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Організація і технологія будівельних робіт» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології», спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології». [Силабус]

04-03-87S Василець, К. С. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Основи надійності електроенергетичних обꞌєктів» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». [Силабус]

04-03-85S Василець, К. С. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Інвертори напруги для відновлюваних джерел енергії» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». [Силабус]

04-03-86S Василець, К. С. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Системи FACTS передачі змінного струму» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньопрофесійною програмою «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». [Силабус]

04-03-82S Василець, С. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Мережі мікро грід та смарт грід» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». [Силабус]

04-03-83S Василець, С. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Автоматичне протиаварійне управління режимами енергосистем» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». [Силабус]

04-03-95S Василець, С. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Інноваційні технології в ядерній енергетиці» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньопрофесійною програмою «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». [Силабус]

04-03-104S Василець, С. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Інноваційні технології в ядерній енергетиці» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньопрофесійною програмою «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». [Силабус]

16-10-11S Васютинська, Н. І. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Англійська мова (рівень A2)» для підготовки іноземних громадян слухачів підготовчого відділення до вступу до ЗВО усіх освітніх програм спеціальностей НУВГП. [Силабус]

06-02-068S Вашай, Ю. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Макроекономіка» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійними програмами «Бізнес аналітика», "Управління персоналом та економіка праці" за спеціальністю 051 «Економіка». [Силабус]

06-02-064S Вашай, Ю. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Макроекономіка» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування», за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». [Силабус]

06-02-065S Вашай, Ю. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Макроекономіка» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування», за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». [Силабус]

06-02-056S Вашай, Ю. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни "Макроекономіка" для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Менеджмент", за спеціальністю 073 "Менеджмент". [Силабус]

06-02-063S Вашай, Ю. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни "Макроекономіка" для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Маркетинг", за спеціальністю 075 "Маркетинг". [Силабус]

06-02-066S Вашай, Ю. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Макроекономіка» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Підприємництво", торгівля та біржова діяльність», за спеціальністю 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». [Силабус]

06-02-067S Вашай, Ю. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Макроекономіка» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Міжнародний бізнес», за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини». [Силабус]

06-01-061S Венцурик, А. М. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Управління біржовими структурами» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Економіка підприємства» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». [Силабус]

06-01-051S Венцурик, А. М. and Нікитенко, Д. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Біржова діяльність» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». [Силабус]

05-01-25S Веремеєнко, С. І. and Олійник, О.О. (2022) Силабус освітньої компоненти «Оцінка якості ґрунтів» для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня «доктор філософії», які навчаються за освітньо-науковою програмою «Агрономія» спеціальності 201 «Агрономія». [Силабус]

05-02-65S Вознюк, Н. М. (2022) Силабус освітньої компоненти «Методологія наукових досліджень» для здобувачів вищої освіти магістерського (другого) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Екологія» спеціальності 101 «Екологія». [Силабус]

05-02-66S Вознюк, Н. М. (2022) Силабус освітньої компоненти «Методологія наукових досліджень» для здобувачів вищої освіти магістерського (другого) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Технології захисту довкілля» спеціальності 183 «Технології захисту довкілля». [Силабус]

05-02-67S Вознюк, Н. М. (2022) Силабус освітньої компоненти «Методологія наукових досліджень» для здобувачів вищої освіти магістерського (другого) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Лісове господарство» спеціальності 205 «Лісове господарство». [Силабус]

02-05-14S Войтович, Л. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Технічна механіка в електричних апаратах» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». [Силабус]

02-05-13S Войтович, Л. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Статичний аналіз конструкцій в середовищі SolidWorks Simulation» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня всіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП. [Силабус]

01-04-10S Волк, Л. Р. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Автоматизоване проектування в гідротехнічному будівництві» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Гідротехнічне будівництво», спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології». [Силабус]

04-05-79S Волошин, В. С. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Інтерактивні Web-сайти Node.js/MySQL» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП. [Силабус]

01-06-053S Галич, О. О. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Прикладні задачі гідроенергетики» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньопрофесійною програмою «Гідроенергетика», спеціальності 145 «Гідроенергетика». [Силабус]

06-01-053S Гарнага, О. М. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Інтелектуальний бізнес» для здобувачів другого (магістерського) рівня спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Економіка підприємства". [Силабус]

05-08-041S Гарнага, О. М. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Туризм" спеціальності 242 "Туризм". [Силабус]

03-10-79S Гнєушев, В. О. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Безпека сучасних виробничих технологій» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Охорона праці», спеціальність 263 «Цивільна безпека». [Силабус]

03-10-85S Гнєушев, В. О. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Автомобільний транспорт», спеціальність 274 «Автомобільний транспорт». [Силабус]

03-04-017s Гомон, С. С. and Піліпака, Л. М. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Реконструкція міської забудови» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою Міське будівництво та господарство спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». [Силабус]

03-04-012s Гомон, Св. Св. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Утримання міської забудови» для здобувачів вищої освіти першого ступеня бакалавр, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Будівництво та цивільна інженерія», спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». [Силабус]

03-04-013s Гомон, Св. Св. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Містобудівне забезпечення будівництва» для здобувачів вищої освіти першого ступеня бакалавр, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Будівництво та цивільна інженерія», спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». [Силабус]

03-04-018s Гомон, Св. Св. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Інженерне проектування міських територій, будівель і споруд» для здобувачів вищої освіти першого ступеня бакалавр, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Будівництво та цивільна інженерія», спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». [Силабус]

03-02-08S Грицина, О. О. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Основи газопостачання» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів всіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП. [Силабус]

03-02-11S Грицина, О. О. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Дизайн-мислення для стартапів» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів всіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП. [Силабус]

03-02-12S Грицина, О. О. (2022) Силабус освітньої компоненти «Виробнича практика (ознайомча)» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Біотехнології, біоробототехніка та біоенергетика» спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія». [Силабус]

03-02-07S Грицина, О. О. (2022) Силабус освітньої компоненти «Газопостачання» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Будівництво та цивільна інженерія» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». [Силабус]

03-02-09S Грицина, О. О. (2022) Силабус освітньої компоненти «Методологія наукових досліджень» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньопрофесійною програмою «Теплогазопостачання і вентиляція» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». [Силабус]

03-02-10S Грицина, О. О. (2022) Силабус освітньої компоненти «Системи теплопостачання промислових підприємств» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Теплогазопостачання і вентиляція» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». [Силабус]

04-05-73S Грицюк, П. М. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Системний аналіз» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Професійна освіта (комп’ютерні технології)», спеціальності 015.10 «Професійна освіта (комп’ютерні технології)» денної форми навчання. [Силабус]

07-04-27S Гришко, В. І. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Історія політичних та правових вчень» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Право» спеціальності 081 «Право». [Силабус]

07-04-26S Гришко, В. І. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Методика викладання права» для здобувачів вищої освіти ступеня «доктор філософії» за освітньо-науковою програмою «Право» спеціальності 081 «Право». [Силабус]

05-08-046S Громаченко, К. Ю. (2022) Силабус навчальної дисципліни "Ресторанна справа" для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньопрофесійною програмою "Готельно-ресторанна справа" спеціальності 241 "Готельно-ресторанна справа". [Силабус]

05-08-047S Громаченко, К. Ю. (2022) Силабус навчальної дисципліни "Готельна справа" для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньопрофесійною програмою "Готельно-ресторанна справа" спеціальності 241 "Готельно-ресторанна справа". [Силабус]

05-08-042S Громаченко, К. Ю. and Гарнага, О. М. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Туризмологія» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Туризм" спеціальності 242 "Туризм". [Силабус]

05-08-048S Громаченко, К. Ю. and Скорина, Т. М. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Міжнародний туризм» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньопрофесійною програмою «Туризм» спеціальності 242 «Туризм». [Силабус]

05-03-40S Гроховська, Ю. Р. (2022) Силабус освітньої компоненти «Біологічний моніторинг водного середовища» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Водні біоресурси та аквакультура», за спеціальністю 207 "Водні біоресурси та аквакультура". [Силабус]

05-03-38S Гроховська, Ю. Р. (2022) Силабус освітньої компоненти «Методика дослідної справи у рибництві» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Водні біоресурси та аквакультура», за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура». [Силабус]

05-03-39S Гроховська, Ю. Р. (2022) Силабус освітньої компоненти «Біотехнології в аквакультурі в т.ч. вирощування живих кормів риб» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Водні біоресурси та аквакультура», за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура». [Силабус]

05-03-41S Гроховська, Ю. Р. (2022) Силабус освітньої компоненти «Основи гідроекології» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Водні біоресурси та аквакультура», за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура». [Силабус]

05-03-42S Гроховська, Ю. Р. (2022) Силабус освітньої компоненти «Водна токсикологія» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Водні біоресурси та аквакультура», за спе-ціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура». [Силабус]

05-03-21S Гроховська, Ю. Р. (2022) Силабус освітньої компоненти «Гідроботаніка» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою “Водні біоресурси та аквакультура”, за спеціальністю 207 “Водні біоресурси та аквакультура”. [Силабус]

05-03-22S Гроховська, Ю. Р. (2022) Силабус освітньої компоненти «Біохімія та фізіологія гідробіонтів» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою “Водні біоресурси та аквакультура”, за спеціальністю 207 “Водні біоресурси та аквакультура”. [Силабус]

03-09-62S Дворкін, Л. Й. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія". [Силабус]

01-04-14S Дем'янюк, А. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни ”Надійність гідротехнічних споруд та систем” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за спеціальністю 194 “Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології”. [Силабус]

04-01-74S Демчук, О. С. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Практикум з програмної інженерії» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Інтернет речей», 121 "Інженерія програмного забезпечення". [Силабус]

06-10-121S Дзюба, М. М. and Шевчук, О. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Радіожурналістика» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Журналістика» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 061 «Журналістика» галузі знань 06 «Журналістика». [Силабус]

05-04-019S Дмитрів, О. П. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Геодезія. 1 частина» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Геодезія та землеустрій» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій». [Силабус]

05-04-020S Дмитрів, О. П. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Програмно-технічний інструментарій ГІС» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Геодезія та землеустрій» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій». [Силабус]

05-04-021S Дмитрів, О. П. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Мережевий аналіз в ГІС» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Геодезія та землеустрій» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій». [Силабус]

05-04-025S Дмитрів, О.П. (2022) Силабус навчальної дисципліни «ГІС агроландшафтів» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-науковою програмою «Агрохімія і ґрунтознавство (ID 32542)» спеціальності 201 «Агрономія». [Силабус]

03-10-81S Довбенко, Т. О. (2022) Силабус освітньої компоненти «Організація роботи служби охорони праці» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Охорона праці», спеціальності 263 «Цивільна безпека». [Силабус]

03-08-16S Довжук, О. М. (2022) Силабус навчальної дисципліни "Візуалізація архітектурних об’єктів" для здобувачів вищої освіти першого ступеня "бакалавр", які навчаються за освітньо-професійною програмою "Архітектура та містобудування" спеціальності 191 "Архітектура та містобудування". [Силабус]

03-08-15S Довжук, О. М. (2022) Силабус навчальної дисципліни "Архітектурне комп’ютерне моделювання" для здобувачів вищої освіти першого ступеня "бакалавр", які навчаються за освітньо-професійною програмою "Архітектура та містобудування" спеціальності 191 "Архітектура та містобудування". [Силабус]

04-03-107S Древецький, В. В. and Данченков, Я. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». [Силабус]

04-03-108S Древецький, В. В. and Данченков, Я. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень » для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Робототехніка та штучний інтелект». [Силабус]

06-01-049S Жемба, А. Й. and Адамчук, Т. Л. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Міжнародний бізнес» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр» за освітньо-професійною програмою «Міжнародний бізнес» спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини». [Силабус]

03-09-60s Житковський, В. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Будівельне матеріалознавство» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія". [Силабус]

04-03-90S Жомирук, Р. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Технічні засоби автоматизації» для здобувачів вищої освіти ступеня «Бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». [Силабус]

04-03-91S Жомирук, Р. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Технічні засоби автоматизації» для здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Робототехніка та штучний інтелект» спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». [Силабус]

04-03-98S Жомирук, Р. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Електромеханічні комплекси гірничого виробництва» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Гірництво» спеціальності 184 «Гірництво». [Силабус]

04-03-99S Жомирук, Р. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Основи електрифікації та автоматизації гірничого виробництва» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Гірництво» спеціальності 184 «Гірництво». [Силабус]

04-03-94S Жомирук, Р. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Автоматизація виробничих процесів на підприємствах будівельної індустрії» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Будівництво та цивільна інженерія», спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». [Силабус]

06-07-20S Залужна, А. Є. (2022) Силабус навчальної дисципліни "Антропологічні студії" для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньопрофесійними програмами «Креативна та цифрова культура», «Міжнародні культурні зв’язки та міжкультурні комунікації» спеціальності 034 "Культурологія". [Силабус]

06-07-26S Залужна, А. Є. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Феноменологія культури та культура повсякденності» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійними програмами «Креативна та цифрова культура», «Міжнародні культурні зв’язки та міжкультурні комунікації» спеціальності 034 «Культурологія». [Силабус]

06-07-25S Залужна, А. Є. (2022) Силабус навчальної дисципліни "Філософія" для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Менеджмент" за спеціальністю 073 "Менеджмент". [Силабус]

06-03-40S Заячківська, О. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Фінансовий бізнес-консалтинг» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Фінанси, банківська справа та страхування", 072 "Фінанси, банківська справа та страхування". [Силабус]

06-03-39S Заячківська, О. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Фінансовий контролінг» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Фінанси, банківська справа та страхування", 072 "Фінанси, банківська справа та страхування". [Силабус]

03-10-80S Зощук, В. О. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». [Силабус]

06-02-55S Зубілевич, С. Я. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Міжнародні стандарти фінансової звітності» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». [Силабус]

06-02-53S Зубілевич, С. Я. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Інтегрована звітність» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» другого рівня вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». [Силабус]

06-02-54S Зубілевич, С. Я. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» другого рівня вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». [Силабус]

06-02-43S Зінкевич, О. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Облік за видами економічної діяльності» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньопрофесійною програмою «Облік і оподаткування»,спеціальності 071 «Облік і оподаткування». [Силабус]

04-05-78S Кардаш, О. Л. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Економіка в галузі» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». [Силабус]

07-01-107S Кафарський, В. І. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Конституційне право: науково-теоретичні та практичні проблеми» для здобувачів вищої освіти ступеня «доктор філософії» галузь знань 08 «Право», спеціальність 081 «Право». [Силабус]

03-06-14S Квартенко, О. М. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Інженерні системи та споруди об’єктів водопостачання та водовідведення» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Водопостачання та водовідведення", 192 «Будівництво та цивільна інженерія». [Силабус]

03-06-08s Квартенко, О. М. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Обладнання й експлуатація систем водопостачання та водовідведення» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Водопостачання та водовідведення", 192 «Будівництво та цивільна інженерія». [Силабус]

03-06-10s Квартенко, О. М. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Якісні показники природних і стічних вод» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Будівництво та цивільна інженерія», 192 «Будівництво та цивільна інженерія». [Силабус]

03-06-11s Квартенко, О. М. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Раціональне використання води» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Будівництво та цивільна інженерія», 192 «Будівництво та цивільна інженерія». [Силабус]

03-06-09s Квартенко, О. М. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Планування та управління сиcтемами водопостачання і водовідведення» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Водопостачання та водовідведення», 192 «Будівництво та цивільна інженерія». [Силабус]

04-03-31S Клепач, М. І. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Об'єкти автоматизації галузей» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». [Силабус]

05-02-77S Клименко, М. О. (2022) Силабус вибіркової освітньої компоненти Контроль забруднення атмосфери для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня, ступеня «Доктор філософії», які навчаються за освітньо-науковою програмою Екологія, за спеціальністю 101 «Екологія» галузі знань 10 «Природничі науки» всіх форм навчання. [Силабус]

05-02-76S Клименко, М. О. (2022) Силабус вибіркової освітньої компоненти Екологічний моніторинг водних об’єктів для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня, ступеня «Доктор філософії», які навчаються за освітньо-науковою програмою Екологія, за спеціальністю 101 «Екологія» галузі знань 10 «Природничі науки» всіх форм навчання. [Силабус]

05-02-80S Клименко, М. О. and Бєдункова, О. О. (2022) Силабус вибіркової освітньої компоненти Технології утилізації побутових відходів для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня, ступеня «Доктор філософії», які навчаються за освітньо-науковою програмою Екологія, за спеціальністю 101 «Екологія» галузі знань 10 «Природничі науки» всіх форм навчання. [Силабус]

05-02-79S Клименко, М. О. and Бєдункова, О. О. (2022) Силабус вибіркової освітньої компоненти Технології утилізації небезпечних відходів для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня, ступеня «Доктор філософії», які навчаються за освітньо-науковою програмою Екологія, за спеціальністю 101 «Екологія» галузі знань 10 «Природничі науки» всіх форм навчання. [Силабус]

05-01-34S Клименко, М. О. and Колесник, Т. М. (2022) Силабус освітньої компоненти «Збалансоване використання земель» для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня «доктор філософії», які навчаються за освітньо-науковою програмою «Агрономія» спеціальності 201 «Агрономія». [Силабус]

05-02-17S Клименко, М. О. and Ліхо, О. А. (2022) Силабус навчальної дисципліни Екологія для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр» всіх неекологічних спеціальностей НУВГП, які навчаються за відповідними освітньо-професійними програмами. [Силабус]

05-01-33S Клименко, М. О. and Польовий, В. М. and Колесник, Т. М. (2022) Силабус освітньої компоненти «Сучасні аспекти наукової спеціальності "Агрономія"» для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня «доктор філософії», які навчаються за освітньо-науковою програмою «Агрономія» спеціальності 201 «Агрономія». [Силабус]

05-02-78S Клименко, М. О. and Прищепа, А. М. (2022) Силабус вибіркової освітньої компоненти Основи екологічної безпеки та управління ризиками для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня, ступеня «Доктор філософії», які навчаються за освітньо-науковою програмою Екологія, за спеціальністю 101 «Екологія» галузі знань 10 «Природничі науки» всіх форм навчання. [Силабус]

06-08-251S Клименко, О. М. (2022) Силабус освітньої компоненти «Операційний менеджмент» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент». [Силабус]

04-01-75S Климюк, Ю. Є. (2022) Силабус освітньої компоненти "Практична підготовка з програмування і підтримки веб-застосувань та хмарних технологій" для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Комп’ютерні науки", спеціальності 122 "Комп’ютерні науки". [Силабус]

04-01-71S Климюк, Ю. Є. (2022) Силабус освітньої компоненти «Цифрова обробка зображень» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньопрофесійною програмою «Прикладна інформатика» (ID ЄДЕБО 22041), спеціальності 122 «Комп’ютерні науки». [Силабус]

04-01-68S Климюк, Ю. Є. (2022) Силабус освітньої компоненти «Цифрова обробка зображень» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньопрофесійною програмою «Прикладна математика» (ID ЄДЕБО 913), спеціальності 113 «Прикладна математика». [Силабус]

04-01-69S Климюк, Ю. Є. (2022) Силабус освітньої компоненти «Сучасні технології об’єктноорієнтованого програмування» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Прикладна математика» (ID ЄДЕБО 913), спеціальності 113 «Прикладна математика». [Силабус]

04-01-70S Климюк, Ю. Є. (2022) Силабус освітньої компоненти «Методи та технології обчислювального інтелекту» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Прикладна математика» (ID ЄДЕБО 913), спеціальності 113 «Прикладна математика». [Силабус]

07-03-115S Клинова-Дацюк, Г. Д. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Джерелознавство історії України та всесвітньої історії» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Середня освіта (Історія)» ОПП, 014.03 Спеціальність «Середня освіта (Історія)». [Силабус]

06-10-87S Клинова-Дацюк, Г. Д. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Українська державність і культура» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Психологія» ОПП, 053. Спеціальність «Психологія». [Силабус]

06-10-86S Клинова-Дацюк, Г. Д. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Українська державність і культура» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» ОПП, 141. Спеціальність «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». [Силабус]

06-10-88S Клинова-Дацюк, Г. Д. and Міщук, І. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Українська державність і культура» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійними програмами «Міжнародні культурні зв’язки та міжкультурні комунікації» та «Креативна та цифрова культура» ОПП, 034. Спеціальність «Культурологія». [Силабус]

06-10-89S Клинова-Дацюк, Г. Д. and Міщук, І. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Українська державність і культура» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» ОПП, 073. Спеціальність «Менеджмент». [Силабус]

06-10-85S Клинова-Дацюк, Г. Д. and Міщук, І. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Українська державність і культура» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Маркетинг» ОПП, 075. Спеціальність «Маркетинг». [Силабус]

06-14-172S Клімова, А. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни "Публічне управління соціальним розвитком" для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою Публічне управління та адміністрування спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування. [Силабус]

06-07-23S Коберська, Т. А. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Корпоративна культура та ділова етика» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Креативна та цифрова культура", 034 "Культурологія". [Силабус]

03-06-13S Ковальчук, В. А. (2022) Силабус освітньої компоненти «Інтенсифікація та реконструкція систем водовідведення» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Водопостачання та водовідведення», 192 «Будівництво та цивільна інженерія». [Силабус]

03-06-12S Ковальчук, В. А. (2022) Силабус освітньої компоненти «Інноваційні технології водовідведення промислових підприємств з курсовим проектом» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Водопостачання та водовідведення», 192 «Будівництво та цивільна інженерія». [Силабус]

06-01-072S Ковшун, Н. Е. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Обґрунтування і експертиза бізнес проектів» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійними програмами «Економіка підприємства», «спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність». [Силабус]

06-01-062S Ковшун, Н. Е. and Жемба, А. Й. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Міжнародна екологічна безпека» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Економіка підприємства» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». [Силабус]

06-08-203S Кожушко, Л. Ф. and Костюкевич, Р. М. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою 073 «Менеджмент». [Силабус]

06-08-241S Кожушко, Л. Ф. and Пахаренко, О. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Організація командної роботи» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» спеціальності 073 "Менеджмент". [Силабус]

06-08-238S Кожушко, Л. Ф. and Пахаренко, О. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Лідерство та управління командою» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Туризм" спеціальності 242 "Туризм". [Силабус]

02-05-15S Козяр, М. М. (2022) Силабус освітньої компоненти «Інженерна та комп’ютерна графіка» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Біотехнології, біоробототехніка та біоенергетика», спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія». [Силабус]

01-01-19S Козішкурт, С. М. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Системи ландшафтного зрошення» для здобувачів вищої освіти другого ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Водна інженерія та водні технології» спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології». [Силабус]

05-08-043S Конарівська, О. Б. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Управління якістю туристичних послуг» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Туризм" спеціальності 242 "Туризм". [Силабус]

05-08-044S Конарівська, О. Б. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Управління проектами в туризмі» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Туризм" спеціальності 242 "Туризм". [Силабус]

01-01-23S Коптюк, Р. М. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Основи автоматизованого проектування у водній інженерії» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології». [Силабус]

07-02-29S Корнева, Т. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Фінансове право» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр» галузь знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». [Силабус]

01-04-11S Корнійчук, В. І. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Моделювання гідравлічних явищ і гідротехнічних споруд» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Гідротехнічне будівництво», спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології». [Силабус]

02-06-77S Корнієнко, В. Я. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Оптимізація комплексів та систем машин» для здобувачів ІІІ (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, які навчаються за освітньо-науковою програмою «Механічна інженерія» за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування». [Силабус]

02-06-78S Корнієнко, В. Я. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Моделювання та оптимізація технічних систем» для здобувачів ІІІ (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, які навчаються за освітньо-науковою програмою «Механічна інженерія» за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування». [Силабус]

02-06-79S Корнієнко, В. Я. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Оптимальні та адаптивні системи» для здобувачів ІІІ (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, які навчаються за освітньо-науковою програмою «Механічна інженерія» за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування». [Силабус]

02-06-76S Корнієнко, В. Я. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Сучасні аспекти наукової спеціальності» для здобувачів ІІІ (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, ступеня «доктор філософії», які навчаються за освітньо-науковою програмою «Механічна інженерія» за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування». [Силабус]

02-06-75S Корнієнко, В. Я. and Кучерук, М. О. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Ресурсозберігаючі та маловідходні технології» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Гірництво» за спеціальністю 184 «Гірництво». [Силабус]

06-08-247S Король, Б. О. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Стратегічний менеджмент» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент». [Силабус]

05-08-040S Коротун, С. І. and Конарівська, О. Б. (2022) Силабус навчальної дисципліни "Ринок туристичних послуг" для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Туризм" спеціальності 242 "Туризм". [Силабус]

06-01-057S Костриченко, В. М. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Управління антикризовою діяльністю підприємства» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Економіка підприємства» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». [Силабус]

06-05-63S Костюкевич, А. М. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Організація власного бізнесу» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр» та «магістр», які навчаються за усіма освітньо-професійними програмами університету. [Силабус]

06-05-65S Костюкевич, А. М. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Організація власного бізнесу» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійними програмами «Управління персоналом і економіка праці», «Бізнес-аналітика» спеціальності 051 «Економіка». [Силабус]

06-05-62S Костюкевич, А. М. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Системи і механізми регулювання бізнесу» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за спеціальністю 051 «Економіка», освітньо-професійною програмою «Бізнес-аналітика». [Силабус]

06-05-61S Костюкевич, А. М. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Системи і механізми регулювання бізнесу» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за спеціальністю 051 «Економіка», освітньо-професійною програмою «Управління персоналом і економіка праці». [Силабус]

06-08-243S Костюкевич, Р. М. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Візуалізація даних» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою 073 «Менеджмент». [Силабус]

06-06-37S Котик, О. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Діяльність фінансово-кредитних установ» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за світньо-професійною програмою «Облік і оподаткування», спеціальність 071 «Облік і оподаткування». [Силабус]

06-06-36S Котик, О. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Діяльність фінансово-кредитних установ» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Менеджмент», спеціальність 073 «Менеджмент». [Силабус]

06-06-38S Котик, О. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Діяльність фінансово-кредитних установ» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Маркетинг», спеціальність 075 «Маркетинг». [Силабус]

03-04-021s Кочкарьов, Д. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Міські інженерні споруди» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за спеціальностю 192 «Будівництво та цивільна інженерія». [Силабус]

03-04-0022s Кочкарьов, Д. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Архітектура та комп’ютерне проектування промислових будівель» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньою програмою "Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів" спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». [Силабус]

03-04-002s Кочкарьов, Д. В. and Піліпака, Л. М. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньою програмою "Міське будівництво та господарство" спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». [Силабус]

03-04-020s Кочкарьов, Д. В. and Ярута, Я. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Архітектурне автоматизоване проектування будівель і споруд» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія». [Силабус]

07-03-99S Кочубей, А. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Основи психології» для здобувачів І (бакалаврського) рівня освіти, які навчаються за освітньою програмою «Бізнес-аналітика» спеціальності 051 «Економіка». [Силабус]

07-03-102S Кочубей, А. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Основи психології» для здобувачів І (бакалаврського) рівня освіти, які навчаються за освітньою програмою «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» і спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». [Силабус]

07-03-101S Кочубей, А. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Основи психології» для здобувачів І (бакалаврського) рівня освіти, які навчаються за освітньою програмою «Міжнародні економічні відносини» спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини». [Силабус]

07-03-111S Кочубей, А. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» для здобувачів І (бакалаврського) рівня освіти, які навчаються за освітньою програмою "Cередня освіта (Історія)", спеціальністю 014.03 "Cередня освіта (Історія)". [Силабус]

02-01-57S Кравець, С. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Приводи машин і обладнання» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Створення машин і обладнанння» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування». [Силабус]

02-01-58S Кравець, С. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Гідравліка, гідро- та пневмоприводи» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Автомобільний транспорт» спеціальності 274 «Автомобільний транспорт». [Силабус]

03-02-19S Кравченко, Н. В. (2022) Силабус освітньої компоненти “Теплогазопостачання і вентиляція” для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Будівництво та цивільна інженерія». [Силабус]

03-02-05S Кравченко, Н. В. (2022) Силабус освітньої компоненти “Економіка галузі” для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньопрофесійною програмою “Водопостачання та водовідведення”, 192 «Будівництво та цивільна інженерія». [Силабус]

03-02-06S Кравченко, Н. В. (2022) Силабус освітньої компоненти “Техніко-економічні розрахунки систем водопостачання та водовідведення” для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою “Водопостачання та водовідведення”, 192 «Будівництво та цивільна інженерія». [Силабус]

06-01-058S Красовська, Ю. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент». [Силабус]

06-01-050S Красовська, Ю. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Підприємницькі ризики в аграрному природокористуванні» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Економіка підприємства» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». [Силабус]

04-04-05S Круліковський, Б. Б. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Комп’ютерна інженерія». [Силабус]

06-09-78S Крутько, Т. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Іноземна мова (англійська) професійного спілкування» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування», спеціальності 071 “Облік та оподаткування". [Силабус]

06-09-77S Крутько, Т. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Іноземна мова (англійська) професійного спілкування» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійними програмами «Гідротехнічне будівництво», «Водна інженерія та водні технології», «Гідроінформатика» за спеціальністю 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології». [Силабус]

03-03-083s Кузло, М. Т. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Технологія будівництва автомобільних доріг» для здобувачів вищої освіти ступеня “бакалавр”, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Будівництво та цивільна інженерія», спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». [Силабус]

06-01-052S Кузнєцова, Т. В. and Петрук, І. Р. and Петрук, В. А. (2022) Силабус навчальної дисципліни „Економіка підприємства” для здобувачів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 073 „Менеджмент” (у т.ч. зі скороченим терміном навчання), які навчаються за освітньо-професійною програмою „Менеджмент”. [Силабус]

06-01-046S Кузнєцова, Т. В. and Подлевська, О. М. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Управління потенціалом підприємства» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за світньопрофесійною програмою «Економіка підприємства» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». [Силабус]

04-03-58S Кулик, Н. І. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Дизайн систем освітлення» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». [Силабус]

04-03-57S Кулик, Н. І. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Історія науки і техніки» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». [Силабус]

04-03-59S Кулик, Н. І. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Енергозберігаючі освітлювальні системи» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». [Силабус]

04-03-78S Кулик, Н. І. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Основи енергоефективності» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». [Силабус]

06-09-84S Купчик, Л. Є. (2022) Силабус навчальної дисципліни "Іноземна мова (англійська)" для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за спеціальністю 275 «Транспортні технології (за видами)», спеціалізація 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» галузі знань 27 «Транспортні технології» на базі ступеня «молодший бакалавр» освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст». [Силабус]

03-10-77S Кухнюк, О. М. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Безпека експлуатації машин та обладнання» для здобувачів вищої освіти першого ступеня «бакалавр, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Охорона праці» за спеціальністю 263 «Цивільна безпека», галузі знань 26 «Цивільна безпека». [Силабус]

04-02-16S Кушнір, В. П. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Вища математика» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Менеджмент", 073 "Менеджмент". [Силабус]

06-01-054S Кушнір, Н. Б. and Гарнага, О. М. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Економічна діагностика» для здобувачів другого (магістерського) рівня спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Економіка підприємства". [Силабус]

06-01-059S Лесняк, О. Ю. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Конкурентоспроможність підприємства» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Економіка підприємства». [Силабус]

02-01-59S Лук'янчук, О. П. (2022) Силабус навчальної дисципліни «3D-моделювання рухомих об'єктів у T-flex CAD» ля здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП. [Силабус]

02-01-10S Лук’янчук, О. П. (2022) Силабус навчальної дисципліни „Інтернет технології” для здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр, які навчаються за освітньо-професійними програмами “Галузеве машинобудування” спеціальності 133 “Галузеве машинобудування”, “Агроінженерія” спеціальності 208 “Агроінженерія”. [Силабус]

03-08-10S Лушнікова, Н. В. (2022) Силабус освітньої компоненти «Новітні матеріали і конструкції, реновація будівель та споруд» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Архітектура та містобудування" спеціальності 191 "Архітектура та містобудування". [Силабус]

03-08-11S Лушнікова, Н. В. (2022) Силабус освітньої компоненти «Критика сучасних архітектурних теорій» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Архітектура та містобудування" спеціальності 191 "Архітектура та містобудування". [Силабус]

03-04-019s Ліпянін, В. А. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Друга виробнича практика» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія". [Силабус]

06-09-81S Літвінчук, А. Т. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Іноземна мова (англійська)» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр» (зі скороченим терміном навчання), які навчаються за освітньо-професійною програмою» Гірництво», за спеціальністю 184 «Гірництво». [Силабус]

04-03-72S Літковець, С. П. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Автоматизований електропривод» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». [Силабус]

04-03-77S Літковець, С. П. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Електропривод транспортних засобів» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». [Силабус]

04-03-84S Літковець, С. П. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Системи електропостачання» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». [Силабус]

04-03-84S Літковець, С. П. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Системи електропостачання» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». [Силабус]

04-03-92S Літковець, С. П. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Надійність та діагностика в електроенергетиці» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». [Силабус]

05-02-51S Ліхо, О. А. (2022) Силабус навчальної дисципліни "Екологія" для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Журналістика", 061 "Журналістика". [Силабус]

05-02-47S Ліхо, О. А. (2022) Силабус навчальної дисципліни "Соціоекологія" для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійними програмами: "Екологія", спеціальність 101 "Екологія" та "Технології захисту навколишнього середовища", спеціальність 183 "Технології захисту навколишнього середовища". [Силабус]

05-02-07S Ліхо, О. А. (2022) Силабус навчальної дисципліни "Антропогенний вплив на басейни річок" для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійними програмами: "Екологія", спеціальність 101 "Екологія" та "Технології захисту навколишнього середовища", спеціальність 183 "Технології захисту навколишнього середовища". [Силабус]

05-02-22S Ліхо, О. А. (2022) Силабус навчальної дисципліни "Інтелектуальна власність" для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійними програмами «Екологія», спеціальність 101 "Екологія" та «Технології захисту навколишнього середовища», спеціальність 183 "Технології захисту навколишнього середовища". [Силабус]

05-02-21S Ліхо, О. А. (2022) Силабус навчальної дисципліни "Екологія" для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка". [Силабус]

05-02-18S Ліхо, О. А. (2022) Силабус навчальної дисципліни "Басейнове управління" для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Технології захисту навколишнього середовища», спеціальність 183 "Технології захисту навколишнього середовища". [Силабус]

05-05-015S Ліщинський, А. Г. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Державна реєстрація речових прав на об’єкти нерухомого майна» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП всіх форм навчання. [Силабус]

06-05-83S Мазур, Н. О. (2022) Силабус навчальної дисципліни "Мотивація персоналу" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП. [Силабус]

02-06-74S Маланчук, З. Р. and Кучерук, М. О. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Геотехнології гірництва» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Гірництво» за спеціальністю 184 «Гірництво». [Силабус]

06-14-76S Маланчук, Л. О. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Електронний документообіг в публічних організаціях» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Публічне управління та адміністрування», спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування". [Силабус]

03-06-15S Мартинов, С. Ю. and Ковальчук, В. А. and Шадура, В. О. (2022) Силабус освітньої компоненти «Кваліфікаційна робота» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Водопостачання та водовідведення», спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». [Силабус]

03-01-124S Масюк, Г. Х. (2022) Силабус освітньої компоненти «Залізобетонні конструкції інженерних споруд» для здобувачів вищої освіти другого ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Промислове та цивільне будівництво», спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». [Силабус]

04-03-79S Мащенко, В. А. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Електротехнічні матеріали та комплектуючі» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». [Силабус]

06-07-27S Мельничук, М. С. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Віртуальна культура» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Креативна та цифрова культура» спеціальності 034 «Культурологія». [Силабус]

06-07-28S Мельничук, М. С. (2022) Силабус навчальної дисципліни "Філософія" геопростору для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Туризм" спеціальності 242 "Туризм". [Силабус]

07-05-25S Мельничук, Ю. І. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Теорія аргументації» для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня за спеціальністю 081 «Право», які навчаються за освітньо-науковою програмою підготовки доктор філософії (PhD) за галуззю знань 08 «Право». [Силабус]

16-01-12S Микитин, І. С. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Українська мова професійного спрямування» для підготовки іноземних громадян слухачів підготовчого відділення до вступу до ЗВО усіх освітніх програм спеціальностей НУВГП. [Силабус]

03-08-14S Михайлишин, О. Л. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Соціологія міста і житла» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Архітектура та містобудування», спеціальність 191 «Архітектура та містобудування». [Силабус]

03-08-14S Михайлишин, О. Л. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Соціологія міста і житла» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Архітектура та містобудування», спеціальність 191 «Архітектура та містобудування». [Силабус]

16-01-09S Михайлова, Є. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Країнознавство та основи мовленнєвої компетенції» для підготовки іноземних громадян слухачів підготовчого відділення до вступу до ЗВО усіх освітніх програм спеціальностей НУВГП. [Силабус]

16-01-10S Михайлова, Є. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Історія України» для підготовки іноземних громадян слухачів підготовчого відділення до вступу до ЗВО усіх освітніх програм спеціальностей НУВГП. [Силабус]

16-01-14S Михайлова, Є. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Англійська мова (рівень В2)» для адміністративного персоналу НУВГП в рамках проекту INTERADIS. [Силабус]

05-06-38S Мороз, М. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Фізика» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійними програмами «Геологія» та «Гідрологія», за спеціальністю 103 «Науки про Землю». [Силабус]

05-06-40S Мороз, М. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Фізика» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Теплоенергетика», за спеціальністю 144 «Теплоенергетика». [Силабус]

05-06-39S Мороз, М. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Фізика» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Гідроенергетика», за спеціальністю 145 «Гідроенергетика». [Силабус]

05-06-37S Мороз, М. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Фізика» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології», за спеціальністю 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології». [Силабус]

05-06-43S Мороз, М. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Фізика» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Охорона праці», за спеціальністю 263 «Цивільна безпека». [Силабус]

05-06-36S Мороз, М. В. and Гаєвський, В. Р. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Фізика» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Будівництво та цивільна інженерія», за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія». [Силабус]

05-01-37S Мороз, О. С. (2022) Силабус навчальної дисципліни "Овочівництво" для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Агрономія", за спеціальністю 201 "Агрономія". [Силабус]

05-02-33S Мороз, О.Т. (2022) Силабус освітньої компоненти “Природоохоронне законодавство та екологічне право” для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Екологія» спеціальність 101 Екологія та освітньо-професійною програмою «Технології захисту навколишнього середовища» спеціальність 183 “Технологія захисту навколишнього середовища.”. [Силабус]

07-02-34S Міщук, І. В. (2022) Силабус освітньої компоненти «Захист прав людини і основоположних свобод в Європейському Суді з прав людини» для здобувачів вищої освіти ступеня «доктор філософії», які навчаються за освітньо-науковою програмою «Право», за спеціальністю 081 «Право» галузі знань 08 «Право». [Силабус]

07-02-09S Міщук, І. В. and Градиська, Ю. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Основи держави і права» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр» які навчаються за освітньо-професійною програмою «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». [Силабус]

06-05-92S Міщук, Г. Ю. and Король, В. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Аналіз економічної діяльності та бізнес-середовища організації» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійними програмами «Бізнес-аналітика», «Управління персоналом і економіка праці» спеціальності 051 «Економіка». [Силабус]

16-01-15S Наголюк, Л. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Українська мова (як іноземна)» для підготовки іноземних громадян слухачів підготовчого відділення до вступу до ЗВО усіх освітніх програм спеціальностей НУВГП. [Силабус]

06-07-21S Наконечна, О. П. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Логіка» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійними програмами «Міжнародні культурні зв'язки та міжкультурні комунікації», «Креативна та цифрова культура» спеціальності 034 «Культурологія» денної форми навчання. [Силабус]

06-07-24S Наконечна, О. П. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Філософія» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою 141 «Електроенергетика, електротехніка та лектромеханіка», «Електрична інженерія». [Силабус]

02-01-62S Науменко, Ю. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Процеси переробки зернистих матеріалів» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів» спеціальності 133 "Галузеве машинобудування". [Силабус]

02-01-46S Науменко, Ю. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Технологічні комплекси виробництва будівельних матеріалів» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Галузеве машинобудування» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування». [Силабус]

02-01-64S Науменко, Ю. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Технологічні комплекси виробництва будівельних матеріалів» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за інтегрованими навчальними планами за освітньо-професійною програмою «Галузеве машинобудування» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування». [Силабус]

02-01-44S Науменко, Ю. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Робочі процеси машин барабанного типу» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування». [Силабус]

02-01-45S Науменко, Ю. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Вібраційні процеси і обладнання» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування». [Силабус]

02-01-61S Науменко, Ю. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Організація та функціонування сучасного виробництва в галузі машинобудування» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування». [Силабус]

02-01-63S Науменко, Ю. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Динаміка робочих процесів машин та обладнання» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування». [Силабус]

02-01-47S Науменко, Ю. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Механічне обладнання підприємств будіндустрії» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Будівництво та цивільна інженерія» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». [Силабус]

04-03-69S Наумчук, О. М. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Захист інформації та мережева безпека» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». [Силабус]

04-03-73S Наумчук, О. М. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Проектування систем автоматизації» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Робототехніка та штучний інтелект». [Силабус]

04-03-71S Наумчук, О. М. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Конструювання приладів та проектування друкованих плат» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». [Силабус]

04-03-70S Наумчук, О. М. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Захист інформації та мережева безпека» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Робототехніка та штучний інтелект». [Силабус]

04-03-74S Наумчук, О. М. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Проектування систем автоматизації» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». [Силабус]

04-03-88S Наумчук, О. М. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Інформаційні системи і технології на транспорті» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою першого рівня вищої освіти за спеціалізацією 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» спеціальності 275 «Транспортні технології (за видами)» галузі знань 27 «Транспорт». [Силабус]

04-03-80S Наумчук, О. М. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Інформаційні системи і технології на транспорті» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою першого рівня вищої освіти за спеціалізацією 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» спеціальності 275 «Транспортні технології (за видами)» галузі знань 27 «Транспорт» за скороченим терміном навчання. [Силабус]

02-01-37S Нечидюк, А. А. (2022) Силабус навчальної дисципліни „Машини кар’єрного господарства” для здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр, які навчаються за освітньо-професійною програмою “Галузеве машинобудування” спеціальності 133 “Галузеве машинобудування”. [Силабус]

02-01-35S Нечидюк, А. А. (2022) Силабус навчальної дисципліни „Машини та обладнання технологічного транспорту” для здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр, які навчаються за освітньо-професійною програмою “Галузеве машинобудування” спеціальності 133 “Галузеве машинобудування”. [Силабус]

02-01-36S Нечидюк, А. А. (2022) Силабус навчальної дисципліни „Проєктування металоконструкцій машин” для здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр, які навчаються за освітньо-професійною програмою “Створення та експлуатація машин і обладнання” спеціальності 133 “Галузеве машинобудування”. [Силабус]

02-02-61S Никончук, В. М. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Ефективність транспорту» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою другого рівня вищої освіти за спеціальністю 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» галузі знань 27 «Транспорт». [Силабус]

02-02-13S Никончук, В. М. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Ефективність транспортних процесів» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньопрофесійною програмою першого рівня вищої освіти за спеціальністю 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» галузі знань 27 «Транспорт». [Силабус]

02-02-15S Никончук, В. М. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Інтелектуальні транспортні системи» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньопрофесійною програмою другого рівня вищої освіти за спеціальністю 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» галузі знань 27 «Транспорт». [Силабус]

06-01-020S Нікитенко, Д. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни Фінансова грамотність для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП. [Силабус]

05-05-016S Ніколайчук, К. М. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Навчальна практика з землевпорядного проектування» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Геодезія та землеустрій» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій». [Силабус]

03-09-63s Ніхаєва, Л. І. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Будівельне матеріалознавство» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Охорона праці» спеціальності 263 «Цивільна безпека». [Силабус]

06-08-246S Окорський, В. П. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Менеджмент» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньою програмою «Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг галузі знань», 07 «Управління та адміністрування». [Силабус]

06-08-245S Окорський, В. П. (2022) Силабус навчальної дисципліни "Менеджмент" для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійними програмами: "Упpaвлiння пepcoнaлoм i eкoнoмiкa пpaцi" та "Бізнес-аналітика" спеціальності 051 "Eкoнoмiкa". [Силабус]

07-03-113S Олексін, Ю. П. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Дидактика суспільствознавчих дисциплін в закладах ПЗСО» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього ступеня, спеціальності 014.03 "Середня освіта (Історія)" освітньо-професійної програми «Історія». [Силабус]

07-03-110S Олексін, Ю. П. and Плюта, Н. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Історія середніх віків» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього ступеня, спеціальності 014.03 «Cередня освіта (Історія)» освітньо-професійної програми «Cередня освіта (Історія)». [Силабус]

07-03-116S Олексін, Ю. П. and Сокаль, В. А. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Психолого-педагогічні основи професійної діяльності» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) освітнього ступеня, спеціальності 242 «Туризм», освітньої програми «Туризм» (денної та заочної форм навчання). [Силабус]

05-01-27S Олійник, О. О. (2022) Силабус освітньої компоненти «Бонітування ґрунтів і оцінка якості земель» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-науковою програмою "Агрономія", за спеціальністю 201 "Агрономія". [Силабус]

05-01-29S Олійник, О. О. (2022) Силабус освітньої компоненти «Агрохімсервіс» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-науковою програмою "Агрономія", за спеціальністю 201 "Агрономія". [Силабус]

05-01-36S Олійник, Оксана Олексіївна (2022) Силабус освітньої компоненти «Агрофармакологія» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Агрономія», за спеціальністю 201 «Агрономія». [Силабус]

06-05-66S Олійник, Олена Олександрівна (2022) Силабус навчальної дисципліни «Аналітика ринків» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Бізнес-аналітика» спеціальності 051 «Економіка». [Силабус]

06-05-67S Олійник, Олена Олександрівна (2022) Силабус навчальної дисципліни «Ринкова інфраструктура» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійними програмами «Бізнес-аналітика» та «Управління персоналом і економіка праці» спеціальності 051 «Економіка». [Силабус]

06-05-68S Олійник, Олена Олександрівна (2022) Силабус навчальної дисципліни «Управління ризиками» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Бізнес-аналітика» спеціальності 051 «Економіка». [Силабус]

06-05-84S Олійник, Олена Олександрівна and Туровська, Г. І. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Соціальна відповідальність» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» спеціальності 071 "Облік і оподаткування". [Силабус]

06-05-95S Олійник, Олена Олександрівна and Туровська, Г. І. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Соціальна відповідальність» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Економіка підприємства» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». [Силабус]

06-02-44S Павелко, О.В. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Організація бухгалтерського обліку» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування», спеціальність 071 «Облік і оподаткування». [Силабус]

06-08-208S Пахаренко, О. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Управління потенціалом підприємства» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» спеціальності 073 "Менеджмент". [Силабус]

06-08-211S Пахаренко, О. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Стандартизація і сертифікація» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» спеціальності 073 "Менеджмент". [Силабус]

06-08-233S Пахаренко, О. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Інфраструктура товарного ринку» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» спеціальності 073 "Менеджмент". [Силабус]

06-01-055S Петрук, В. А. and Петрук, І. Р. (2022) Силабус навчальної дисципліни „Стратегія і розвиток бізнесу” для здобувачів вищої освіти ступеня „бакалавр”, які навчаються за освітньо-професійними програмами „Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”, спеціальності 076 „Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”. [Силабус]

03-05-83S Подворний, А. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни „Опір матеріалів (спеціальний курс), теорія пружності, пластичності та повзучості” для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія (Мости і транспортні тунелі)». [Силабус]

03-05-82S Подворний, А. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни „Проектування мостів і труб” для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія (Мости і транспортні тунелі)». [Силабус]

06-05-60S Подлевський, А. А. and Костюкевич, А. М. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Підприємницька діяльність» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) ступеня спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». [Силабус]

06-02-49S Позняковська, Н. М. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Державний фінансовий контроль» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». [Силабус]

06-02-50S Позняковська, Н. М. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Навчальна практика з організації цифрового робочого місця бухгалтера» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». [Силабус]

06-02-51S Позняковська, Н. М. and Осадча, О. О. and Сиротинська, А. П. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Облікова практика» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 071 «Облік і оподаткування». [Силабус]

05-03-25S Полтавченко, Т. В. (2022) Силабус освітньої компоненти «Вступ до фаху» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Водні біоресурси та аквакультура», за спеціальністю 207 "Водні біоресурси та аквакультура". [Силабус]

05-03-27S Полтавченко, Т. В. (2022) Силабус освітньої компоненти «Санітарія та гігієна в рибництві» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Водні біоресурси та аквакультура», за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура». [Силабус]

05-03-24S Полтавченко, Т. В. (2022) Силабус освітньої компоненти «Зоологія (безхребетних та хордових)» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Водні біоресурси та аквакультура», за спеціальністю 207 “Водні біоресурси та аквакультура”. [Силабус]

05-03-26S Полтавченко, Т. В. (2022) Силабус освітньої компоненти «Іхтіопатологія» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Водні біоресурси та аквакультура», за спеціальністю 207 “Водні біоресурси та аквакультура”. [Силабус]

06-13-34S Попко, О. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Маркетинг закупівель» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього ступеня, спеціальності 075 "Маркетинг", освітньо-професійної програми «Маркетинг». [Силабус]

06-13-35S Попко, О. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Маркетингове ціноутворення» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього ступеня, спеціальності 075 "Маркетинг", освітньо-професійної програми «Маркетинг». [Силабус]

06-13-36S Попко, О. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Маркетинг промислового підприємства» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього ступеня, спеціальності 075 "Маркетинг", освітньо-професійної програми «Маркетинг». [Силабус]

06-13-37S Попко, О. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Логістика» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього ступеня, спеціальності 075 «Маркетинг», освітньо-професійної програми «Маркетинг». [Силабус]

03-08-13s Потапчук, І. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни "Основи містобудування та ландшафтної архітектури" для здобувачів першого рівня вищої освіти "бакалавр", які навчаються за освітньо-професійною програмою "Архітектура та містобудування" спеціальності 191 "Архітектура та містобудування". [Силабус]

03-03-082s Потійчук, О. Б. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Проектування розв’язок на автомобільних дорогах та міських вулицях» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Будівництво та цивільна інженерія" спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». [Силабус]

04-03-76S Присяжнюк, О. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Технології об’єктно-орієнтованого та web-програмування» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» спеціальності «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». [Силабус]

01-01-10S Приходько, Н. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Агроінженерія» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології», 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології». [Силабус]

04-01-79S Прищепа, О. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Системи інтелектуального аналізу даних» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Бізнес-аналітика» спеціальності 051 «Економіка». [Силабус]

04-03-105S Реут, Д. Т. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Мехатроніка та роботизовані комплекси» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Робототехніка та штучний інтелект», спеціальність 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». [Силабус]

04-03-106S Реут, Д. Т. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Мехатроніка та роботизовані комплекси» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», спеціальність 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». [Силабус]

01-01-22S Рокочинський, А. М. and Волк, П. П. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Теоретико-методологічні проблеми наукової спеціальності: Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» для здобувачів вищої освіти ступеня «Доктор філософії (PhD)», які навчаються за освітньо-науковою програмою «Водна інженерія та водні технології» спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології». [Силабус]

01-01-20S Рокочинський, А. М. and Волк, П. П. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Сучасні аспекти наукової спеціальності: Методологія проведення наукових досліджень в гідротехніці» для здобувачів вищої освіти ступеня «Доктор філософії (PhD)», які навчаються за освітньо-науковою програмою «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології». [Силабус]

01-01-21S Рокочинський, А. М. and Волк, П. П. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Сучасні аспекти наукової спеціальності: Особливості функціонування водних об’єктів та комплексів в умовах змін клімату» для здобувачів вищої освіти ступеня «Доктор філософії (PhD)», які навчаються за освітньо-науковою програмою «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології». [Силабус]

03-07-04S Ромашко, В. М. and Ромашко-Майструк, О. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Архітектура будівель і споруд» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Будівництво та цивільна інженерія», спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». [Силабус]

06-05-82S Рощик, І. А. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Соціально-економічна статистика та аналітика» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Бізнес-аналітика» спеціальності 051 «Економіка». [Силабус]

06-05-89S Рощик, І. А. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-науковою програмою «Управління персоналом та економіка праці» спеціальності 051 «Економіка». [Силабус]

06-05-87S Рощик, І. А. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Менеджмент продуктивності» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійними програмами «Бізнес-аналітика» і «Управління персоналом та економіка праці» спеціальності 051 «Економіка». [Силабус]

06-05-91S Рощик, І. А. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Менеджмент продуктивності» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-науковою програмою «Управління персоналом та економіка праці» спеціальності 051 «Економіка». [Силабус]

06-05-90S Рощик, І. А. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Технології управління персоналом» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-науковою програмою «Управління персоналом та економіка праці» спеціальності 051 «Економіка». [Силабус]

06-05-88S Рощик, І. А. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Технології управління персоналом» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Бізнес-аналітика» спеціальності 051 «Економіка». [Силабус]

06-05-85S Рощик, І. А. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійними програмами «Бізнес-аналітика» і «Управління персоналом та економіка праці» спеціальності 051 «Економіка». [Силабус]

06-05-86S Рощик, І. А. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Технології управління персоналом» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Управління персоналом та економіка праці» спеціальності 051 «Економіка». [Силабус]

06-05-93S Рощик, І. А. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Демографія і соціальна статистика» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Бізнес-аналітика» спеціальності 051 «Економіка». [Силабус]

04-03-67S Рудик, А. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Теоретичні основи електротехніки» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». [Силабус]

04-03-68S Рудик, А. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Перехідні процеси в електроенергетиці» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». [Силабус]

05-02-57S Савіна, Н. Б. (2022) Силабус освітньої компоненти "Управління науковими проєктами" для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня (PhD), які навчаються за освітньо-науковою програмою "Агрономія", спеціальності 201 "Агрономія", галузі знань 20 "Аграрні науки та продовольство". [Силабус]

05-02-56S Савіна, Н. Б. (2022) Силабус освітньої компоненти "Технологія роботи над дисертацією" для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня (PhD), які навчаються за освітньо-науковою програмою "Агрономія", спеціальності 201 "Агрономія", галузі знань 20 "Аграрні науки та продовольство". [Силабус]

06-05-59S Самолюк, Н. М. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Фізіологія і психологія праці» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Бізнес-аналітика» спеціальності 051 "Економіка". [Силабус]

06-05-55S Самолюк, Н. М. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Управління персоналом» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Управління персоналом і економіка праці» спеціальності 051 "Економіка". [Силабус]

06-05-54S Самолюк, Н. М. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Управління витратами на персонал» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Управління персоналом і економіка праці» спеціальності 051 "Економіка". [Силабус]

06-05-58S Самолюк, Н. М. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Фізіологія і психологія праці» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньопрофесійною програмою «Управління персоналом і економіка праці» спеціальності 051 «Економіка». [Силабус]

06-05-70S Самолюк, Н. М. and Юрчик, Г. М. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Трудові договірні відносини» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Управління персоналом і економіка праці» спеціальності 051 "Економіка". [Силабус]

02-05-22S Сасюк, З. К. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». [Силабус]

04-03-100S Сафоник, А. П. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Програмування мобільних пристроїв» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньопрофесійною програмою «Робототехніка та штучний інтелект» спеціальності «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». [Силабус]

04-03-101S Сафоник, А. П. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Комп’ютерні та промислові мережі» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньопрофесійною програмою «Робототехніка та штучний інтелект». [Силабус]

04-03-102S Сафоник, А. П. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Комп’ютерні та промислові мережі» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньопрофесійною програмою «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». [Силабус]

04-03-103S Сафоник, А. П. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Комп`ютерні системи та мережі в АСКТП» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньопрофесійною програмою «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». [Силабус]

02-05-23S Серілко, Л. С. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Теоретична механіка» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Створення та експлуатація машин і обладнання» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування». [Силабус]

04-04-07S Сидор, А. І. and Бойчура, М. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Web-програмування» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Комп’ютерна інженерія». [Силабус]

05-08-045S Скорина, Т. М. and Яковишина, М. С. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Курортна справа» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП. [Силабус]

06-08-236S Скрипчук, П. М. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Управління бізнес-процесами» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою спеціальності 073 «Менеджмент». [Силабус]

06-08-201S Скрипчук, П. М. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Управління експертизою товарів і послуг» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою спеціальності 073 «Менеджмент». [Силабус]

06-08-206S Скрипчук, П. М. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Екологічний менеджмент» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою спеціальності 073 «Менеджмент». [Силабус]

06-08-207S Скрипчук, П. М. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Екологічний менеджмент» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою спеціальності 073 «Менеджмент». [Силабус]

06-08-230S Скрипчук, П. М. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Управління міжнародними проєктами» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньопрофесійною програмою спеціальності: 073 «Менеджмент» (спеціалізація «Управління проєктами»). [Силабус]

07-03-114S Сокаль, В. А. (2022) Силабус навчальної дисципліни “Історія української етнології” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього ступеня, спеціальності 014.03 "Середня освіта (Історія)" освітньо-професійної програми «Історія». [Силабус]

05-01-32S Солодка, Т. М. (2022) Силабус навчальної дисципліни вільного вибору «Технологія обробки та зберігання зерна» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів всіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП. [Силабус]

16-01-13S Солодкий, В. О. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Основи економіки» для підготовки іноземних громадян слухачів підготовчого відділення до вступу до ЗВО усіх освітніх програм спеціальностей НУВГП. [Силабус]

05-03-31S Сондак, В. В. (2022) Силабус освітньої компоненти «Гідробіологія» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Водні біоресурси та аквакультура», за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура». [Силабус]

05-03-32S Сондак, В. В. (2022) Силабус освітньої компоненти «Аквакультура штучних водойм» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Водні біоресурси та аквакультура», за спеціальністю 207 »Водні біоресурси та аквакультура». [Силабус]

05-03-34S Сондак, В. В. (2022) Силабус освітньої компоненти «Основи промислового рибальства» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Водні біоресурси та аквакультура», за спеціальністю 207»Водні біоресурси та аквакультура». [Силабус]

02-02-67S Сорока, В. С. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Основи менеджменту» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою першого рівня вищої освіти за спеціальністю 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» галузі знань 27 «Транспорт». [Силабус]

02-02-69S Сорока, В. С. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Проектний аналіз» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою другого рівня вищої освіти за спеціалізацією 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» спеціальності 275 «Транспортні технології (за видами)» галузі знань 27 «Транспорт». [Силабус]

07-03-120S Ставицький, О. О. and Ставицька, О. Г. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Техніки соціально психологічного тренінгу» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Психологія», 053 «Психологія». [Силабус]

07-03-119s Ставицький, О. О. and Ставицька, О. Г. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Теорія та методика організації психотренінгу» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Психологія", 053 "Психологія". [Силабус]

06-01-071S Стахів, О. А. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Спецкурс за вибором: Управління витратами» для здобувачів вищої освіти другого освітнього рівня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Економіка підприємства», за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». [Силабус]

06-01-069S Стахів, О. А. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Економічне управління підприємством» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Економіка підприємства», за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». [Силабус]

04-03-50S Стеценко, А. М. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Теорія автоматизованого регулювання електроустановок» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». [Силабус]

06-08-228S Судук, О. Ю. (2022) Силабус освітньої компоненти «Розпочни власний бізнес» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП. [Силабус]

06-08-223S Судук, О. Ю. (2022) Силабус освітньої компоненти «Корпоративна культура та соціальна відповідальність бізнесу» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент». [Силабус]

06-08-221S Судук, О. Ю. (2022) Силабус освітньої компоненти «Самоменеджмент» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент». [Силабус]

06-08-224S Судук, О. Ю. (2022) Силабус освітньої компоненти «Управлінська культура» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент». [Силабус]

06-08-226S Судук, О. Ю. (2022) Силабус освітньої компоненти «Розвиток креативності» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент». [Силабус]

06-08-229S Судук, О. Ю. (2022) Силабус освітньої компоненти «Start-up: створення і функціонування» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП. [Силабус]

03-03-085S Супрунюк, В. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Проектування автомобільних доріг» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Будівництво та цивільна інженерія» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». [Силабус]

03-03-086S Супрунюк, В. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Моніторинг транспортних потоків та дорожнього середовища» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Будівництво та цивільна інженерія» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». [Силабус]

06-09-80S Тадеєва, М. І. (2022) Силабус навчальної дисципліни "Іноземна мова професійного спілкування (англійська)" для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 07«Управління та адміністрування». [Силабус]

06-09-79S Тадеєва, М. І. (2022) Силабус навчальної дисципліни Іноземна мова професійного спілкування (англійська) для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Економіка підприємства» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07«Управління та адміністрування». [Силабус]

06-09-69S Тадеєва, М. І. (2022) Силабус навчальної дисципліни "Іноземна мова професійного спілкування (англійська)" для здобувачів вищої освіти спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія". "Технології будівельних конструкцій, виробів та матеріалів". [Силабус]

06-09-60S Тадеєва, М. І. (2022) Силабус навчальної дисципліни "Іноземна мова професійного спілкування (англійська)" для здобувачів вищої освіти спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія. Водопостачання та водовідведення". [Силабус]

04-03-75S Тарас, Б. І. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Промислова електроніка» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». [Силабус]

06-14-145S Тихончук, Л. Х. (2022) Силабус навчальної вибіркової дисципліни "Управління державною та комунальною власністю" для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Публічне управління та адміністрування" спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування". [Силабус]

06-14-146S Тихончук, Л. Х. (2022) Силабус навчальної вибіркової дисципліни "Урбаністичні студії" для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньопрофесійною програмою "Публічне управління та адміністрування" спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування". [Силабус]

06-14-164S Тихончук, Л. Х. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Професійна етика та корпоративна культура органів влади (спецкурс)» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Місцеве самоврядування спеціальності» 281 "Публічне управління та адміністрування". [Силабус]

06-14-174S Тихончук, Л. Х. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Правові основи вирішення спорів в публічному управлінні» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Державна служба спеціальності» 281 "Публічне управління та адміністрування". [Силабус]

06-14-161S Тихончук, Л. Х. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Професійна етика та корпоративна культура органів влади (спецкурс)» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Державна служба спеціальності» 281 «Публічне управління та адміністрування». [Силабус]

01-04-07S Токар, Л. О. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Гідромеханіка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів усіх освітньопрофесійних програм спеціальностей НУВГП. [Силабус]

05-04-022S Трохимець, С. М. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Геодезичні прилади з основами метрології та стандартизації» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Геодезія та землеустрій» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій». [Силабус]

05-04-023S Трохимець, С. М. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Основи фотограмметрії» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Геодезія та землеустрій» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій». [Силабус]

05-04-024S Трохимець, С. М. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Застосування безпілотних літальних апаратів в завданнях картографії» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Геодезія та землеустрій» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій». [Силабус]

04-01-41S Турбал, Ю. В. (2022) Силабус освітньої компоненти "Прикладна інформатика" для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня (PhD), які навчаються за освітньо-науковою програмою "Агрономія", спеціальності 201 "Агрономія", галузі знань 20 "Аграрні науки та продовольство". [Силабус]

03-10-82S Туровська, Г. І. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньопрофесійною програмою «Туризм» спеціальності 242 «Туризм». [Силабус]

03-10-84S Туровська, Г. І. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Практика з промислової безпеки» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Охорона праці» спеціальності 263 «Цивільна безпека». [Силабус]

05-02-32S Турчина, К. П. (2022) Силабус навчальної дисципліни "Технології захисту грунтів від ерозії та рекультивація земель" для здобувачів вищої освіти першого рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою "Технології захисту навколишнього середовища", за спеціальністю 183 «Технології захисту навколишнього середовища». [Силабус]

05-02-59S Турчина, К. П. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Радіоекологія з основами радіобіології» для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня, які навчаються за освітньо-науковою програмою «Агрономія», за спеціальністю 201 «Агрономія». [Силабус]

03-10-74S Филипчук, В. Л. (2022) Силабус освітньої компоненти «Охорона праці в галузі» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, які навчаються за освітньо-професійною програмою "Теплогазопостачання та вентиляція» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». [Силабус]

03-10-73S Филипчук, В. Л. (2022) Силабус освітньої компоненти «Методологія наукових досліджень» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Охорона праці» спеціальності 263 «Цивільна безпека». [Силабус]

06-08-235S Фроленкова, Н. А. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Кадровий та інформаційний менеджмент» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент». [Силабус]

06-08-231S Фроленкова, Н. А. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Водний менеджмент» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент». [Силабус]

05-01-38S Фурман, В. М. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Картографія грунтів та дешифрування грунтового покриву» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Агрономія», за спеціальністю 201 «Агрономія». [Силабус]

05-01-26S Фурманець, О. А. (2022) Силабус освітньої компоненти «Прогнозування врожайності сільськогосподарських культур» для здобувачів третього (освітньонаукового) рівня вищої освіти ступеня «доктор філософії», які навчаються за освітньо-науковою програмою «Агрономія» спеціальності 201 «Агрономія». [Силабус]

03-03-084S Фурсович, М. О. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Основи і фундаменти» для здобувачів вищої освіти ступеня “бакалавр”, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Будівництво та цивільна інженерія», спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». [Силабус]

04-01-73S Харів, Н. О. (2022) Силабус освітнього компонента "Інформаційні системи підприємств" для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Комп’ютерні науки" спеціальності 122 "Комп’ютерні науки". [Силабус]

04-01-72S Харів, Н. О. (2022) Силабус освітнього компонента "Інформаційні системи підприємств" для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Прикладна математика" (2019) спеціальності 113 "Прикладна математика". [Силабус]

01-04-08S Хлапук, М. М. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Основи гідротехніки і нормативна база в гідротехнічному будівництві» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології», спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології». [Силабус]

04-03-81S Христюк, А. О. and Василець, С. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Електричні транспортні засоби» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». [Силабус]

04-01-59S Цвєткова, Т. П. (2022) Силабус освітньої компоненти Методологія наукових досліджень для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньопрофесійною програмою "Прикладна математика спеціальності" 113 "Прикладна математика". [Силабус]

04–02–23S Цецик, С. П. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Вища математика» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Екологія» спеціальності 101 «Екологія». [Силабус]

04–02–20S Цецик, С. П. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Вища математика» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». [Силабус]

04–02–24S Цецик, С. П. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Вища математика» для здобувачів вищої освіти бакалаврського (першого) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Технології захисту навколишнього середовища» за спеціальністю 183 «Технології захисту навколишнього середовища» галузі знань 183 «Виробництво і технології. [Силабус]

04–02–25S Цецик, С. П. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Вища математика» для здобувачів вищої освіти бакалаврського (першого) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Водні біоресурси та аквакультура», за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство». [Силабус]

03-06-17s Шадура, В. О. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Водопостачання і водовідведення» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освіти, які навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія», освітньо-професійної програми «Будівництво та цивільна інженерія». [Силабус]

04-04-12S Шатна, А. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Системне програмування» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Комп’ютерна інженерія». [Силабус]

04-04-13S Шатна, А. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Паралельні та розподілені обчислення» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Комп’ютерна інженерія». [Силабус]

06-08-240S Швець, Ф. Д. (2022) Силабус навчальної дисципліни вільного вибору «Основи комерційного бізнесу» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів всіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП. [Силабус]

06-08-239S Швець, Ф. Д. and Андрійцьо-Рузаєва, А. Ю. (2022) Силабус навчальної дисципліни "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства" для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Менеджмент", спеціальності 073 "Менеджмент". [Силабус]

04-05-83S Шевченко, І. М. (2022) Силабус навчальної дисципліни "Базовий курс інформатики" для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Цифрові технології дистанційної освіти» спеціальності 015.39 "Професійна освіта. Цифрові технології". [Силабус]

04-05-84S Шевченко, І. М. (2022) Силабус навчальної дисципліни "Операційні системи" для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Цифрові технології дистанційної освіти» спеціальності 015.39 "Професійна освіта. Цифрові технології". [Силабус]

04-05-86S Шевченко, І. М. (2022) Силабус навчальної дисципліни "Програмування" для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Цифрові технології дистанційної освтіи» спеціальності 015.39 "Професійна освіта. Цифрові технології". [Силабус]

04-05-85S Шевченко, І. М. (2022) Силабус навчальної дисципліни "Операційні системи" для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Інформаційні системи і технології» спеціальності 126 "Інформаційні системи та технології". [Силабус]

04-05-87S Шевченко, І. М. (2022) Силабус навчальної дисципліни "Програмування" для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Інформаційні системи і технології» спеціальності 126 "Інформаційні системи та технології". [Силабус]

04-05-88S Шевченко, І. М. and Барановський, С. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни "Вступ до спеціальності" для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Інформаційні системи і технології» спеціальності 126 "Інформаційні системи та технології". [Силабус]

06-03-20S Шило, Ж. С. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Фінансово-економічна діяльність субєктів господарювання» для здобувачів (другого) магістерського рівня вищої освіти, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Управління фінансово-економічною безпекою» за спеціальністю 073 «Менеджмент». [Силабус]

04-05-82S Шроль, Т. С. (2022) Силабус освітньої компоненти «Комп’ютерна схемотехніка» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Інформаційні системи і технології», спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології». [Силабус]

06-08-219S Щербакова, А. С. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Інтернет-технології в просуванні бізнесу» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП. [Силабус]

06-08-213S Щербакова, А. С. (2022) Силабус освітньої компоненти «Електронний бізнес» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент». [Силабус]

06-08-215S Щербакова, А. С. (2022) Силабус освітньої компоненти «Крос-культурний менеджмент» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньопрофесійною програмою «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент». [Силабус]

06-08-256S Щербакова, А. С. (2022) Силабус освітньої компоненти «Менеджмент організацій» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня освітньо-професійної програми «Менеджмент організацій і адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент». [Силабус]

06-08-257S Щербакова, А. С. (2022) Силабус освітньої компоненти «Інвестиційний менеджмент» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня освітньо-професійної програми «Менеджмент організацій і адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент». [Силабус]

06-08-217S Щербакова, А. С. (2022) Силабус освітньої компоненти «Інноваційний менеджмент» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент» НУВГП. [Силабус]

06-05-94S Юрчик, Г. М. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Демографія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня всіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП. [Силабус]

06-05-76S Юрчик, Г. М. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Управління поведінкою та конфліктами» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Управління персоналом і економіка праці» спеціальності 051 "Економіка". [Силабус]

06-05-77S Юрчик, Г. М. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Управління поведінкою та конфліктами» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Бізнес-аналітика» спеціальності 051 "Економіка". [Силабус]

06-05-78S Юрчик, Г. М. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Вступ до економіки та менеджменту» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійними програмами «Управління персоналом і економіка праці», «Бізнес-аналітика» 051 "Економіка". [Силабус]

06-05-74S Юрчик, Г. М. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Системи і механізми соціального захисту» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Управління персоналом і економіка праці» спеціальності 051 "Економіка". [Силабус]

06-05-73S Юрчик, Г. М. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Системи і механізми соціального захисту» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Бізнес-аналітика» спеціальності 051 "Економіка". [Силабус]

06-05-69S Юрчик, Г. М. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Основи економіки» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійними програмами «Управління персоналом і економіка праці», «Бізнес-аналітика» 051 "Економіка". [Силабус]

06-05-71S Юрчик, Г. М. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Планування і організація бізнесу» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Управління персоналом і економіка праці» спеціальності 051 "Економіка". [Силабус]

06-05-72S Юрчик, Г. М. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Планування і організація бізнесу» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Бізнес-аналітика» спеціальності 051 "Економіка". [Силабус]

06-05-79S Юрчик, Г. М. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Планування і організація виробничої діяльності» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Управління персоналом і економіка праці» спеціальності 051 "Економіка". [Силабус]

06-05-80S Юрчик, Г. М. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Планування і організація виробничої діяльності» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Бізнес-аналітика» спеціальності 051 "Економіка". [Силабус]

06-14-171S Якимчук, А. Ю. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Організація та управління діяльністю інформаційних установ» для здобувачів вищої освіти першого ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньопрофесійною програмою 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» першого (бакалаврського) денної та заочно форм навчання. [Силабус]

06-14-173S Якимчук, А. Ю. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Державне управління туризмом» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Туризм» спеціальності 242 «Туризм». [Силабус]

07-03-112S Якубовська, С. С. (2022) Силабус навчальної дисципліни "Педагогіка і психологія" для здобувачів для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП. [Силабус]

07-03-106S Якубовська, С. С. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Основи психології» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент» денної і заочної форм навчання. [Силабус]

Опис дисципліни

Безтелесна, Л. І. and Beztelesna, L. I. (2022) Стратегічне управління бізнесом (укр.). Strategic business management (en.). [Опис дисципліни]

Веремеєнко, С. І. and Veremeienko, S. I. (2022) Оцінка якості ґрунтів (укр.) Assessment of Soil Quality (en.). [Опис дисципліни]

Войтюк, О. П. and Шевчук, Т. Є. and Voytiuk, A. P. and Shevchuk, T. E. (2022) Археологія (укр.) Archeology (en.). [Опис дисципліни]

Волк, Л. Р. and Volk, L. R. (2022) Автоматизоване проектування в гідротехнічному будівництві (укр.). Automated design in hydraulic engineering construction (en.). [Опис дисципліни]

Волк, Л. Р. and Volk, L. R. (2022) Накопичувачі вторинних ресурсів (укр.). Secondary resource storages (en.). [Опис дисципліни]

Гарнага, О. М. and Harnaha, О. М. (2022) Інтелектуальний бізнес (укр.) Intellectual business (en.). [Опис дисципліни]

Гаєвський, В. Р. and Gayevskii, V. R. (2022) Фізика (укр.). Physics (en.). [Опис дисципліни]

Гаєвський, В. Р. and Gayevskii, V. R. (2022) Фізика (укр.). Physics (en.). [Опис дисципліни]

Гаєвський, В. Р. and Gayevskii, V. R. (2022) Фізика (укр.). Physics (en.). [Опис дисципліни]

Гаєвський, В. Р. and Gayevskii, V. R. (2022) Фізика (укр.). Physics (en.). [Опис дисципліни]

Гаєвський, В. Р. and Gayevskii, V. R. (2022) Фізика (укр.). Physics (en.). [Опис дисципліни]

Довбенко, Т. О. and Dovbenko, T. O. (2022) Організація діяльності служби охорони праці (укр.). Organization of the labor protection department (en.). [Опис дисципліни]

Довбенко, Т. О. and Dovbenko, T. O. (2022) Організація роботи служби охорони праці (укр.). Organization of the labor protection department (en.). [Опис дисципліни]

Дорошенко, О. О. and Doroshenko, O. O. (2022) Бухгалтерські інформаційні системи (укр.). Accounting information systems (en.). [Опис дисципліни]

Дорошенко, О. О. and Doroshenko, O. O. (2022) Цифрові технології в управлінні (укр.). Digital Technologies In Management (en.). [Опис дисципліни]

Древецький, В. В. and Drevetskyi, V. V. (2022) Основи наукових досліджень (укр.). Fundamentals of scientific research (en.). [Опис дисципліни]

Залужна, А. Є. and Zaluzhna, A. E. (2022) Антропологічні студії (укр.). Anthropological studies (en.). [Опис дисципліни]

Залужна, А. Є. and Zaluzhna, A. E. (2022) Феноменологія культури та культура повсякденності (укр.). Phenomenology of culture and the culture of everyday life (en.). [Опис дисципліни]

Залужна, А. Є. and Zaluzhna, A. E. (2022) Філософія мови та культура спілкування (укр.) Philosophy of Language and Culture of Communication (en.). [Опис дисципліни]

Зощук, Н. В. and Zoshchuk, N. V. (2022) Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська) (укр.) English for Professional Purposes (en.). [Опис дисципліни]

Клименко, М. О. (2022) Теоретико-методологічні проблеми наукової спеціальності "Агрономія" (укр.). [Опис дисципліни]

Клинова-Дацюк, Г. Д. (2022) Історія слов’янських народів (новітня історія). [Опис дисципліни]

Клинова-Дацюк, Г. Д. and Klynova-Datsiuk, H. D. (2022) Джерелознавство історії України та всесвітньої історії (укр.). Source Studies of the History of Ukraine and World History (en.). [Опис дисципліни]

Клімова, А. В. and Klimova, А. V. (2022) Публічне управління соціальним розвитком (укр.). Public management of social development (en.). [Опис дисципліни]

Коберська, Т. А. and Koberskaya, T. A. (2022) Корпоративна культура та ділова етика (укр.) Corporate culture and business ethics (en.). [Опис дисципліни]

Коберська, Т. А. and Koberskaya, T. A. (2022) Етика ділового спілкування (укр.) Ethics of business communication (en.). [Опис дисципліни]

Кондрацька, Н. М. and Kondraska, N. M. (2022) Управління фінансами та прийняття інвестиційних рішень (укр.). Managing finances and investment decision making (en.). [Опис дисципліни]

Корнійчук, В. І. and Korniichuk, V. I. (2022) Моделювання гідравлічних явищ і гідротехнічних споруд (укр.). Modelling of hydraulics and hydraulic structures (en.). [Опис дисципліни]

Корчик, Н. М. and Korchyk, N. M. (2022) Виробничі процеси (укр.). Production processes (en.). [Опис дисципліни]

Костюкевич, А. М. and Kostiukevych, A. M. (2022) Системи і механізми регулювання бізнесу (укр.) Business regulation systems and mechanisms (en.). [Опис дисципліни]

Костюкевич, А. М. and Kostiukevych, A. M. (2022) Фінансове забезпечення бізнесу (укр.) Financial support for business (en.). [Опис дисципліни]

Костюкевич, А. М. and Kostiukevych, A. M. (2022) Діловодство у бізнесі (укр.) Workflow management in business (en.). [Опис дисципліни]

Костюкевич, Р. М. and Kostiukevych, R. M. (2022) Візуалізація даних (укр.). Data visualization (en.). [Опис дисципліни]

Костюкевич, Р. М. and Kostiukevych, R. M. (2022) Тайм-менеджмент (укр.). Time management (en.). [Опис дисципліни]

Котик, О. В. and Kotyk, O. V. (2022) Діяльність фінансово-кредитних установ (укр.). Activities of financial and credit institutions (en.). [Опис дисципліни]

Кочубей, А. В. and Kochubey, A. V. (2022) Дидактичні засади викладання у вищій школі (укр.) Didactic principles of teaching in higher education (en.). [Опис дисципліни]

Кочубей, А. В. and Kochubey, A. V. (2022) Основи наукових досліджень (укр.). Fundamentals of Research (en.). [Опис дисципліни]

Кочубей, А. В. and Kochubey, A. V. (2022) Основи психології (укр.). Fundamentals of psychology (en.). [Опис дисципліни]

Кочубей, А. В. and Kochubey, A. V. (2022) Основи психології (укр.). Fundamentals of psychology (en.). [Опис дисципліни]

Кочубей, А. В. and Kochubey, A. V. (2022) Основи психології (укр.). Fundamentals of psychology (en.). [Опис дисципліни]

Кочубей, А. В. and Kochubey, A. V. (2022) Основи психології (укр.). Fundamentals of psychology (en.). [Опис дисципліни]

Кочубей, А. В. and Kochubey, A. V. (2022) Основи психології (укр.). Fundamentals of psychology (en.). [Опис дисципліни]

Кочубей, А. В. and Kochubey, A. V. (2022) Психолого-педагогічні основи професійної діяльності (укр.). Psychological and pedagogical foundations of professional activity (en.). [Опис дисципліни]

Кусковець, С. Л. and Kuskovets, S. L. (2022) Цивільна безпека об’єктів та територій (укр.). Civil security of objects and territories (en.). [Опис дисципліни]

Кусковець, С. Л. and Kuskovets, S. L. (2022) Пожежна безпека виробництв (укр.). Fire safety of production (en.). [Опис дисципліни]

Кусковець, С. Л. and Kuskovets, S. L. (2022) Основи пожежної безпеки (укр.). Fundamentals of fire safety (en.). [Опис дисципліни]

Кусковець, С. Л. and Kuskovets, S. L. (2022) Системи індивідуального захисту (укр.). Personal protection systems (en.). [Опис дисципліни]

Кусковець, С. Л. and Kuskovets, S. L. (2022) Безпека праці в лісовій та деревообробній галузі (укр.). Safety of work in the forest and wood industry (en.). [Опис дисципліни]

Кусковець, С. Л. and Kuskovets, S. L. (2022) Теорія горіння та вибуху (укр.). Theory of combustion and explosion (en.). [Опис дисципліни]

Кушнір, О. О. and Kushnir, O. O. (2022) Теорія ймовірностей і математична статистика (укр.) Probability Theory and Mathematical Statistics (en.). [Опис дисципліни]

Кушнір, О. О. and Kushnir, O. O. (2022) Теорія ймовірностей і математична статистика (укр.). Probability Theory and Mathematical Statistics (en.). [Опис дисципліни]

Ляхович, О. О. and Liakhovych, O. O. (2022) Фінансовий менеджмент у сфері фінансово-економічної безпеки (укр.). Financial management of financial and economic security (en.). [Опис дисципліни]

Ліпянін, В. А. and Lipianin, V. A. (2022) Друга виробнича практика (укр.). Second production practice (en.). [Опис дисципліни]

Літвінчук, А. Т. and Litvinchuk, A. T. (2022) Іноземна мова (англійська) (укр.). English as a foreign language (en.). [Опис дисципліни]

Ліщинський, А. Г. and Lishchynskyi, A. G. (2022) Державна реєстрація речових прав на об’єкти нерухомого майна (укр.). State Registration of Property Rights to Real Estate Objects (en.). [Опис дисципліни]

Мазур, Н. О. and Mazur, N. O. (2022) Економіка праці (укр.) Labour Economics (en.). [Опис дисципліни]

Мазур, Н. О. and Mazur, N. O. (2022) Економіка праці (укр.) Labour Economics (en.). [Опис дисципліни]

Мазур, Н. О. and Mazur, N. O. (2022) Мотивування персоналу (укр.) Personnel Motivation (en.). [Опис дисципліни]

Мазур, Н. О. and Mazur, N. O. (2022) Мотивація персоналу (укр.). Personnel Motivation (en.). [Опис дисципліни]

Мороз, М. В. and Moroz, M. V. (2022) Фізика (укр.). Physics (en.). [Опис дисципліни]

Мороз, М. В. and Moroz, M. V. (2022) Фізика (укр.). Physics (en.). [Опис дисципліни]

Мороз, М. В. and Moroz, M. V. (2022) Фізика (укр.). Physics (en.). [Опис дисципліни]

Мороз, М. В. and Moroz, M. V. (2022) Фізика (укр.). Physics (en.). [Опис дисципліни]

Мороз, М. В. and Moroz, M. V. (2022) Фізика (укр.). Physics (en.). [Опис дисципліни]

Мороз, М. В. and Гаєвський, В. Р. and Moroz, M. V. and Gayevskii, V. R. (2022) Фізика (укр.). Physics (en.). [Опис дисципліни]

Мороз, О. С. and Moroz, O. S. (2022) Програмування врожаю (укр.). Harvest programming (en.). [Опис дисципліни]

Наконечна, О. П. and Nakonechna, O. P. (2022) Етика та філософія науки (укр.). Ethics and philosophy of science (en.). [Опис дисципліни]

Налобіна, О. О. and Nalobina, O. O. (2022) Наукове забезпечення прогресивних технологій у сільському господарстві та переробній галузі (укр.). Scientific support of advanced technologies in agriculture and the processing industry (en.). [Опис дисципліни]

Олексін, Ю. П. and Oleksin, Y. P. (2022) Дидактика суспільствознавчих дисциплін в закладах ПЗСО (укр.). Didactics of social science disciplines in PZSO institutions (en.). [Опис дисципліни]

Олексін, Ю. П. and Oleksin, Y. P. (2022) Історія первісного суспільства (укр.) History of primitive society (en.). [Опис дисципліни]

Олексін, Ю. П. and Oleksin, Y. P. (2022) Вступ до спеціальності (укр.) Introduction to specialties (en.). [Опис дисципліни]

Олексін, Ю. П. and Плюта, Н. В. and Oleksin, Y. P. and Plyuta, N. V. (2022) Історія середніх віків (укр.) History of the Middle Ages (en.). [Опис дисципліни]

Олійник, Олена Олександрівна and Oliinyk, O. O. (2022) Аналіз бізнес-моделей та управління вартістю бізнесу (укр.) Business model analysis and business value management (en.). [Опис дисципліни]

Олійник, Олена Олександрівна and Oliinyk, O. O. (2022) Аналітика ринків (укр.). Market analytics (en.). [Опис дисципліни]

Олійник, Олена Олександрівна and Oliinyk, O. O. (2022) Ринкова інфраструктура (укр.). Market infrastructure (en.). [Опис дисципліни]

Олійник, Олена Олександрівна and Oliinyk, O. O. (2022) Управління ризиками (укр.). Risk management (en.). [Опис дисципліни]

Олійник, Олена Олександрівна and Туровська, Г. І. and Oliinyk, O. O. and Turovska, H. I. (2022) Соціальна відповідальність (укр.) Social responsibility (en.). [Опис дисципліни]

Пахаренко, В. Л. and Pakharenko, V. L. (2022) Сучасні методи обробки металів тиском (укр.). Modern Methods of Processing Metals under Pressure (en.). [Опис дисципліни]

Пахаренко, О. В. and Pakharenko, O. V. (2022) Інфраструктура товарного ринку (укр.). Commodity market infrastructure (en.). [Опис дисципліни]

Пахаренко, О. В. and Pakharenko, O. V. (2022) Управління потенціалом підприємства (укр.) Enterprise Capacity Management (en.). [Опис дисципліни]

Пахаренко, О. В. and Pakharenko, O. V. (2022) Організаційне проектування (укр.) Organizational design (en.). [Опис дисципліни]

Потапчук, С. С. and Potapchuk, S. S. (2022) Іноземна мова професійного спілкування (економічний напрям) (укр.). Foreign Language for Professional Communication (en.). [Опис дисципліни]

Реут, Д. Т. and Reut, D. T. (2022) Основи робототехніки (укр.). Fundamentals of robotics (en.). [Опис дисципліни]

Реут, Д. Т. and Reut, D. T. (2022) Мехатроніка та роботизовані комплекси (укр.). Mechatronics and robotic complexes (en.). [Опис дисципліни]

Реут, Д. Т. and Reut, D. T. (2022) Мікропроцесорні системи та програмування мікропроцесорних засобів (укр.). Microprocessor systems and programming of microprocessor devices (en.). [Опис дисципліни]

Рижий, О. П. and Ryzhyi, O. P. (2022) Системи наддування сучасних двигунів внутрішнього згоряння (укр.). Supercharging systems of modern internal combustion engines (en.). [Опис дисципліни]

Савіна, Н. Б. and Savina, N. B. (2022) Технологія роботи над дисертацією (укр.). PhD Thesis Technology (en.). [Опис дисципліни]

Савіна, Н. Б. and Savina, N. B. (2022) Управління науковими проєктами (укр.). Scientific Project Management (en.). [Опис дисципліни]

Самолюк, Н. М. and Білан, С. А. and Samoliuk, N. M. and Bilan, S. A. (2022) Бізнес-етика та ділові комунікації (укр.) Business ethics and business communications (en.). [Опис дисципліни]

Скрипчук, П. М. and Skrypchuk, P. M. (2022) Управління бізнес-процесами (укр.). Business Process Management (en.). [Опис дисципліни]

Скрипчук, П. М. and Skrypchuk, P. M. (2022) Управління бізнес-процесами (укр.). Business Process Management (en.). [Опис дисципліни]

Скрипчук, П. М. and Skrypchuk, P. M. (2022) Управління бізнес-процесами (укр.). Business Process Management (en.). [Опис дисципліни]

Скрипчук, П. М. and Skrypchuk, P. M. (2022) Управління бізнес-процесами (укр.). Business Process Management (en.). [Опис дисципліни]

Скрипчук, П. М. and Skrypchuk, P. M. (2022) Управління бізнес-процесами (укр.). Business Process Management (en.). [Опис дисципліни]

Скрипчук, П. М. and Skrypchuk, P. M. (2022) Управління бізнес-процесами (укр.). Business Process Management (en.). [Опис дисципліни]

Скрипчук, П. М. and Skrypchuk, P. M. (2022) Екологічний менеджмент (укр.). Environmental management (en.). [Опис дисципліни]

Скрипчук, П. М. and Skrypchuk, P. M. (2022) Екологічний менеджмент (укр.). Environmental management (en.). [Опис дисципліни]

Скрипчук, П. М. and Skrypchuk, P. M. (2022) Управління експертизою товарів і послуг (укр.). Management of examination of goods and services (en.). [Опис дисципліни]

Скрипчук, П. М. and Skrypchuk, P. M. (2022) Управління експертизою товарів і послуг (укр.). Management of examination of goods and services (en.). [Опис дисципліни]

Скрипчук, П. М. and Skrypchuk, P. M. (2022) Управління міжнародними проєктами (укр.) Management of examination of goods and services (en.). [Опис дисципліни]

Скрипчук, П. М. and Андрійцьо-Рузаєва, А. Ю. and Skrypchuk, P. M. and Andriytso-Ruzaeva, A. Y. (2022) Управління бізнес-процесами (укр.). Business Process Management (en.). [Опис дисципліни]

Скрипчук, П. М. and Клюха, О. О. and Skrypchuk, P. M. and Klyukha, O. O. (2022) Управління бізнес-процесами (укр.). Business Process Management (en.). [Опис дисципліни]

Скрипчук, П. М. and Клюха, О. О. and Skrypchuk, P. M. and Klyukha, O. O. (2022) Управління бізнес-процесами (укр.). Business Process Management (en.). [Опис дисципліни]

Скрипчук, П. М. and Клюха, О. О. and Skrypchuk, P. M. and Klyukha, O. O. (2022) Управління бізнес-процесами (укр.). Business Process Management (en.). [Опис дисципліни]

Сокаль, В. А. and Sokal, V. A. (2022) Етнопедагогіка (укр.). Ethnopedagogy (en.). [Опис дисципліни]

Сокаль, В. А. and Sokal, V. A. (2022) Етнопедагогіка (укр.). Ethnopedagogy (en.). [Опис дисципліни]

Сокаль, В. А. and Sokal, V. A. (2022) Історія української етнології (укр.). History of Ukrainian ethnology (en.). [Опис дисципліни]

Судук, О. Ю. and Suduk, O. Y. (2022) Бренд-менеджмент (укр.). Brand management (en.). [Опис дисципліни]

Судук, О. Ю. and Suduk, O. Y. (2022) Корпоративна культура та соціальна відповідальність бізнесу (укр.). Corporate culture and social responsibility business (en.). [Опис дисципліни]

Судук, О. Ю. and Suduk, O. Y. (2022) Розвиток креативності (укр.). Creativity development (en.). [Опис дисципліни]

Судук, О. Ю. and Suduk, O. Y. (2022) Основи бізнес-планування та проектний аналіз (укр.). Fundamentals of business planning and project analysis (en.). [Опис дисципліни]

Судук, О. Ю. and Suduk, O. Y. (2022) Самоменеджмент (укр.). Self-management (en.). [Опис дисципліни]

Судук, О. Ю. and Suduk, O. Y. (2022) Розпочни власний бізнес (укр.). Start your own business (en.). [Опис дисципліни]

Туровська, Г. І. and Turovska, H. I. (2022) Охорона праці в галузі (укр.). Occupational safety in industry (en.). [Опис дисципліни]

Туровська, Г. І. and Turovska, H. I. (2022) Наглядова діяльність в охороні праці (укр.). Supervisory activity in labor protection (en.). [Опис дисципліни]

Филипчук, В. Л. and Fylypchuk, V. L. (2022) Методологія наукових досліджень (укр.). Methodology and organization of scientific research (en.). [Опис дисципліни]

Филипчук, Л. В. and Fylypchuk, L. V. (2022) Системи контролю небезпечних та шкідливих виробничих факторів (укр.). Control systems of dangerous harmful production factors (en.). [Опис дисципліни]

Филипчук, Л. В. and Fylypchuk, L. V. (2022) Практика з електробезпеки (укр.). Electrical safety practice (en.). [Опис дисципліни]

Филипчук, Л. В. and Fylypchuk, L. V. (2022) Електротехніка та електробезпека (укр.). Electrotechnical engineering and electrical safety (en.). [Опис дисципліни]

Фроленкова, Н. А. and Frolenkova, N. A. (2022) Кадровий та інформаційний менеджмент (укр.). Human Resource and information management (en.). [Опис дисципліни]

Фроленкова, Н. А. and Frolenkova, N. A. (2022) Кадровий та інформаційний менеджмент (укр.). Human Resource and information management (en.). [Опис дисципліни]

Фроленкова, Н. А. and Frolenkova, N. A. (2022) Водний менеджмент (укр.) Water management (en.). [Опис дисципліни]

Швець, Ф. Д. and Shvets, F. D. (2022) Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства (укр.). Management of foreign economic activity of the enterprise (en.). [Опис дисципліни]

Шевчук, Т. Є. and Shevchuk, T. E. (2022) Історія України в 14-18 ст. (укр.) History of Ukraine in the 14-18 centuries (en.). [Опис дисципліни]

Шевчук, Т. Є. and Shevchuk, T. E. (2022) Давня і середньовічна історія України (укр.) Ancient and medieval history of Ukraine (en.). [Опис дисципліни]

Шевчук, Т. Є. and Shevchuk, T. E. (2022) Історія слов'янських народів (давні і середні віки) (укр.) History of slavic peoples (ancient and middle ages) (en.). [Опис дисципліни]

Шевчук, Т. Є. and Shevchuk, T. E. (2022) Соціологія і політологія (укр.) Sociology and Political Science (en.). [Опис дисципліни]

Шило, Ж. С. and Shilo, J. S. (2022) Фінансово-економічна діяльність суб’єктів господарювання (укр.). Financial and economic activities of business entities (en.). [Опис дисципліни]

Щербакова, А. С. and Shcherbakova, A. S. (2022) Електронний бізнес (укр.). E-business (en.). [Опис дисципліни]

Якубовська, С. С. and Yakubovska, S. S. (2022) Основи психології (укр.) Fundamentals of psychology (en.). [Опис дисципліни]

Якубовська, С. С. and Yakubovska, S. S. (2022) Основи психології (укр.) Fundamentals of psychology (en.). [Опис дисципліни]

Якубовська, С. С. and Yakubovska, S. S. (2022) Основи психології (укр.) Fundamentals of psychology (en.). [Опис дисципліни]

Якубовська, С. С. and Yakubovska, S. S. (2022) Основи психології (укр.) Fundamentals of psychology (en.). [Опис дисципліни]

Якубовська, С. С. and Yakubovska, S. S. (2022) Педагогіка і психологія (укр.). Pedagogy and psychology (en.). [Опис дисципліни]

Якубовська, С. С. and Yakubovska, S. S. (2022) Психологія (укр.) Psychology (en.). [Опис дисципліни]

This list was generated on Tue Aug 9 06:57:59 2022 UTC.