Методичні вказівки та плани семінарських занять з навчальної дисципліни «Історія релігії» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 031 «Релігієзнавство» денної форми навчання

Downloads

Downloads per month over past year

06-07-156 Шадюк, Т. А. and Залужна, А. Є. (2018) Методичні вказівки та плани семінарських занять з навчальної дисципліни «Історія релігії» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 031 «Релігієзнавство» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

[img]
Preview
Text
06-07-156 Історія релігії.pdf

Download(792kB) | Preview

Abstract

Дисципліна «Історія релігії» – одна із базових релігієзнавчих дисциплін, спрямованих на поглиблене вивчення походження і внутрішнього розвитку релігії, а також особливостей її соціально-культурних зв’язків. В межах програми передбачено ознайомлення з усіма релігіями світу, починаючи від первісних примітивних вірувань й завершуючи національними та світовими релігіями у суспільно-історичному контексті. Застосування методології історичної, філософської та релігієзнавчої наук дозволяє здійснити академічний виклад дисципліни з урахуванням не лише конкретно-історичних форм розвитку різних релігій минулого і сучасності, але й їх духовно-світоглядного, морально-ціннісного та естетичного змісту. Метою вивчення навчальної дисципліни є формування системи знань про сутність і зміст релігії як соціально-історичного та духовного феномена людства. Оволодіння науковими знаннями про релігію – необхідна умова освіченості та зростання рівня культури фахівця-релігієзнавця, котрий повинен мати уявлення не тільки про національні, а й про загальнолюдські духовні цінності та світові культурні надбання. Завдання:  формування уявлень про особливості виникнення, становлення та розвитку релігій минулого і сучасності;  розкриття підходів до періодизації історичного розвитку релігії;  визначення специфіки історичної типологізації релігії;  висвітлення типологічних рис історичних форм релігії та їх зв’язку із культурою і цивілізацією відповідних епох і спільнот;  з’ясування місця релігії в системі культури і світоглядного досвіду, її функцій та життєвого смислу;  вивчення змісту віровчення, культу та форм релігійного життя релігій світу;  аналіз стану, тенденцій та перспектив розвитку релігій сучасності;  осмислення закономірностей релігійного процесу в Україні;  виховання толерантного ставлення до релігійних надбань людства. У результаті вивчення навчальної дисципліни «Історія релігії» студент повинен знати: - термінологію, навчальні та наукові функції дисципліни; - методологію історії релігії як науки; - принципи суспільно-історичного буття та пізнання релігійного феномена; - історичну типологію релігії та класифікацію релігійних систем; - доктринальні особливості змісту віровчення та культу релігій світу. уміти: - аналізувати релігійні доктринальні особливості в контексті історії світової культури; - визначати загальне та особливе у розвитку конкретних релігій; - бачити зв’язки морально-етичних доктрин релігій світу із загальнолюдськими моральними уявленнями; - розуміти вплив релігій світу на формування цивілізаційних ідеалів людства; - орієнтуватися у розмаїтті релігійної палітри сучасного світу; - визначати смисл конкретних явищ релігійного життя у його взаємозв’язку з актуальними моральними та соціальними проблемами сучасності; - формувати стратегії розв’язання конфліктів і пошуку діалогу між представниками різних конфесій задля досягнення громадянської злагоди в суспільстві; - обґрунтовувати власну світоглядну позицію щодо значення релігії у суспільному та особистісному житті; - аналізувати та прогнозувати тенденції та перспективи розвитку релігії в добу сьогодення.

Item Type: Методичне забезпечення
Uncontrolled Keywords: 06-07-156, історія релігії, історіософія релігії, академічне релігієзнавство, об’єктивність, позаконфесійність, плюралізм, історизм, актуалізм, етнізм, дуальність, трансцендентність, містичність, релігія, теологія, богослов’я, догматика, апологетика, Бог, релігійна свідомість, релігійна діяльність, релігійні відносини, релігійні організації та інститути, релігійна уява, релігійна віра, релігійні почуття, релігійні погляди, церква, секта, деномінація, догма, культ, обряд, молитва, громадянські общини, етнос, народ, етнічні релігії, етноцентризм, язичництво, дао, даосизм, Лаоцзи, камі, конфуціанство, Конфуцій, синтоїзм, тенноїзм, іудаїзм, буддизм, християнство, протестантизм, неорелігія
Шифр: 06-07-156
За видами робіт: Практичні (семінарські) заняття
Subjects: За напрямами > Усі спеціальності
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Філософії
Depositing User: libr_1 Г. М. Рожанчук
Date Deposited: 25 Jun 2018 10:22
Last Modified: 25 Jun 2018 10:22
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/10020

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year