Bezpieczeństwo społeczności lokalnych w kontekście roli rodziny i szkoły w organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży

Downloads

Downloads per month over past year

Formela, M. and Skalski, D. and Grygus, I. M. and Nesterchuk, N. E. and Lizakowski, P. (2018) Bezpieczeństwo społeczności lokalnych w kontekście roli rodziny i szkoły w organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży. Medycyna i społeczeństwo. Wybrane problemy zdrowia i bezpieczeństwa. pp. 113-125.

[img]
Preview
Text
Grygus Bezpieczenstwo.pdf

Download(324kB) | Preview

Abstract

W dobie powszechnej informatyzacji i globalizacji coraz ważniejsze stają się kwestie bezpieczeństwa związanego ze środowiskiem lokalnym i możliwościami rozwoju poszczególnych jednostek i społeczności lokalnych. Otwarte granice, swoboda przemieszczania się, zderzanie się i mieszanie różnych kultur, poglądów czy postaw na dalszy plan odsuwa bezpieczeństwo stricte narodowe, związane z zapewnieniem suwerenności granic i niezależnego władania własnym państwem na rzecz rozwoju i samorealizacji oraz godnych warunków bytowych jednostek wchodzących w skład małych społeczności lokalnych. W szybko rozwijającym się świecie i współcześnie występujących procesach globalizacji nowego znaczenia nabiera pojęcie bezpieczeństwa. Nieco abstrakcyjne dla ogółu społeczeństwa stają się kwestie szeroko rozumianego bezpieczeństwa narodowego związanego klasycznie z ochroną suwerenności i granic państwa na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych, w których na co dzień mieszkańcy żyją i funkcjonują. Znaczenia nabierają kwestie bezpieczeństwa zdrowotnego, kulturowego, społecznego czy ekologicznego, a kwintesencją aktualnie postrzeganego bezpieczeństwa jest możliwość rozwoju osobowego każdego człowieka, nawet najmłodszego.

Title in English

Safety of the local communities in the context of the role of the family and the school in the organization of the leisure time of children and teenagers

English abstract

In twenty-four hours of the universal computerization and the globalization safety issues are becoming increasingly more important associated with the local environment and development potentialities of individual individuals and the local communities. Open border, the freedom of the migration, colliding and mixing up various cultures, views or attitudes to the background a safety is moving away sovereignties national, associated with the assurance strictly border and of independent dominion over the own state for the development and the self-realization and worth the standard of living of individuals being included in the small local communities. In quickly unrolling world and the processes of globalisation in our times appearing comprehending the safety is picking new meaning up. A little bit for the whole of society issues of the widely understood national security connected classically with the protection of the sovereignty and state borders for the safety of the local communities in which residents usually live are becoming abstract and are functioning. Issues of the, cultural, social or ecological health safety are acquiring significance, and a possibility of the personal development of every man is an essence of the currently perceived safety, even youngest.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: czas wolny, bezpieczeństwo, rodzina, szkoła, rodzina, dzieci, młodzież, leisure time, safety, family, school, family, children, young people
Бібліографічний опис: Bezpieczeństwo społeczności lokalnych w kontekście roli rodziny i szkoły w organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży / M. Formela, D. Skalski, I. Grygus, [i in.] // Medycyna i społeczeństwo. Wybrane problemy zdrowia i bezpieczeństwa. - Bydgoszcz Bydgoszcz, 2018. - S. 113-125.
Subjects: За напрямами > 01 - Освіта > 0102 - Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини
За напрямами > Усі спеціальності
Depositing User: С. Й. Гипчинська
Date Deposited: 17 Jul 2018 12:13
Last Modified: 17 Jul 2018 12:13
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/10271

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year