Moralność w soprcie, a bezpieczeństwo zdrowotne

Downloads

Downloads per month over past year

Skalski, D. and Formela, M. and Grygus, I. M. and Nesterchuk, N. E. and Lizakowski, P. (2018) Moralność w soprcie, a bezpieczeństwo zdrowotne. BEZPIECZEŃSTWO, ZDROWIE, KULTURA FIZYCZNA WYBRANE ZAGADNIENIA (7). pp. 147-163.

[img]
Preview
Text
Grygus Moralnosc w soprcie.pdf

Download(352kB) | Preview

Abstract

Od zarania dziejów sport i towarzyszące mu emocje są istotnym elementem życia społecznego1. Prozdrowotny i uporządkowany tryb życia, na który składa się własna, codzienna aktywność może relatywnie zmniejszyć ryzyko zapadnięcia na niektóre choroby, np. schorzenia układu krążenia i nowotwory. Jednak nie jest to łatwe zadanie, ponieważ na stan naszego zdrowia wpływa nie tylko aktywność ruchowa, ale również dieta i cechy osobowości - systematyczność i silna wola, czyli nasuwa się tutaj oczywisty wniosek, iż2 aby zachować dobre zdrowie nieodzownym elementem jest również dbałość o sferę psychiczną, co pozwala uchronić się przed min. depresją i lękami3. Sport i szeroko rozumiana rekreacja ruchowa można traktować, jako swego rodzaju formę rehabilitacji społecznej, która pozwala na pokonywanie barier i stymuluje dążenia do wzrostu aktywności społecznej. Nieodzownym elementem rozważań dotyczących szeroko rozumianej kultury fizycznej, a w szczególności uprawiania sportów, zarówno amatorsko, ale przede wszystkim wyczynowo jest kwestia moralności i zasad etycznych sportowców. Idea ruchu olimpijskiego niesie z sobą etos sportowca – olimpijczyka, jako nieskazitelnego moralnie zwycięzcy, który własną ciężką pracą odniósł sukces. Niestety w dzisiejszym świcie istnieje wiele zagrożeń, które burzą ten wyidealizowany obraz, min. nie przestrzeganie zasad fair – play czy też stosowanie farmaceutycznych środków zabronionych. Zwłaszcza doping stanowi coraz poważniejsze zagrożenie, nie tylko dla idei sportowych, ale dla bezpieczeństwa zdrowotnego samych sportów. Skutki zażywania substancji zwiększających wydolność i możliwości fizyczne organizmu są nie do przewidzenia, a w drastycznych przypadkach mogą prowadzić nawet do śmierci zawodnika.

Title in English

MORALITY IN SPORT AND HEALTH SECURITY

English abstract

Since the dawn of time, sport and accompanying emotions have been an important element of social life. A healthy and orderly lifestyle, which consists of daily activities, can relatively reduce the risk of some diseases, for example cardiovascular diseases and cancer. However, this is not an easy task because the state of our health is influenced not only by physical activity, but also diet and personality traits - regularity and strong will, which is the obvious conclusion that to maintain good health is also an indispensable element of care for the mental sphere, which allows you to protect yourself against it. depression and anxiety. Sport and widely understood physical recreation can be treated as a kind of form of social rehabilitation, which allows overcoming barriers and stimulates the pursuit of increased social activity. An indispensable element of considerations regarding broadly understood physical culture, and in particular sports, both amateurly and above all, is the issue of ethics and ethical principles of athletes. The idea of the Olympic movement carries with it the ethos of an athlete - the Olympian as a morally pristine winner who has achieved his own hard work.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: Sport, Bezpieczeństwo zdrowotne, Doping, Kultura fizyczna, Pieniądze, Sport, Health safety, Doping, Physical culture, Money
Бібліографічний опис: Moralność w soprcie, a bezpieczeństwo zdrowotne / D. Skalski, M. Formela, I. Grygus [i in.] // Bezpieczenstwo, zdrowie, kultura fizyczna. Wybrane zagadnienia. - Gdynia ; Gdańsk ; Starogard Gdański, 2018. - T.7. - S. 147-163.
Subjects: За напрямами > 01 - Освіта > 0102 - Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини
За напрямами > Усі спеціальності
Depositing User: С. Й. Гипчинська
Date Deposited: 17 Jul 2018 12:17
Last Modified: 17 Jul 2018 12:17
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/10273

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year