Робоча програма «Гідрогазодинаміка» для студентів, які навчаються за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». Program of the discipline "Hydrogasdynamics" specialty – 151 «Automation and computer integrated technologies»

Downloads

Downloads per month over past year

01-04-06 Токар, Л. О. (2018) Робоча програма «Гідрогазодинаміка» для студентів, які навчаються за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». Program of the discipline "Hydrogasdynamics" specialty – 151 «Automation and computer integrated technologies». [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
01-04-06 (hidrohazodunam) для АУТП залік 2018.pdf

Download(777kB) | Preview

Abstract

Вивчення основних законів спокою, рівноваги та руху рідини і газу та їх взаємодія з твердими тілами є однією з важливих частин у підготовці фахівців у галузі знань «Автоматизація та приладобудування». Дисципліна «Гідрогазодинаміка» надає базові знання основних законів та залежностей статики та динаміки рідин і газів. Під час вивчення даної дисципліни студенти отримують вміння визначати основні фізико-механічні характеристики рідини і газу, параметри та гідравлічні елементи живого перерізу потоку у напірних системах при усталеному русі рідини та користуватися довідковою літературою з питань, які вивчаються. При цьому використовуються знання отримані в результаті вивчення інших дисциплін фундаментальної підготовки і формується фахівець здатний розрахувати гідравлічні параметри та елементи нових технічних систем та технічних систем, які потребують реконструкції. Study of the basic laws of rest, equilibrium and fluid and gas movement and their interaction with solids is one of the important parts in the training of specialists in the field of knowledge "Automation and Instrumentation". The discipline "Hydrogasdynamics" provides basic knowledge of the basic laws and dependencies of the statics and dynamics of liquids and gases. During the study of this discipline, students receive the ability to determine the basic physical and mechanical characteristics of the liquid and gas, the parameters and hydraulic elements of the living section of the flow in the pressure systems with the steady flow of fluid, and to use the reference literature on the issues being studied. In this case, the knowledge obtained as a result of the study of other disciplines of fundamental training is used and the specialist is formed to calculate the hydraulic parameters and elements of new technical systems and technical systems that need to be reconstructed.

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 01-04-06, гідростатичний тиск, сила тиску, витрата, середня швидкість, змочений периметр, гідравлічний радіус, напір, втрати напору, короткий трубопровід, довгий трубопровід, отвір, насадок, гідравлічний удар, Hydrostatic pressure, pressure, flow rate, average velocity, wet perimeter, hydraulic radius, pressure, pressure loss, short pipeline, long pipeline, hole, nozzles, hydraulic impact
Шифр: 01-04-06
Subjects: Шифр галузі знань > 15 Автоматизація та приладобудування
Шифр галузі знань > 15 Автоматизація та приладобудування > 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Divisions: Навчально-науковий інститут водного господарства та природооблаштування > Гідротехнічного будівництва та гідравліки
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 03 Aug 2018 09:09
Last Modified: 03 Aug 2018 09:09
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/10458

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year