Робоча програма «Прикладна гідравліка» для студентів, які навчаються за спеціальністю 145 «Гідроенергетика». Program of the discipline "Applied hydraulics" specialty – 145 «Hydropower»

Downloads

Downloads per month over past year

01-04-09 Токар, Л. О. (2018) Робоча програма «Прикладна гідравліка» для студентів, які навчаються за спеціальністю 145 «Гідроенергетика». Program of the discipline "Applied hydraulics" specialty – 145 «Hydropower». [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
01-04-09 (prikladna hidravlika) для ГЕ 2018.pdf

Download(727kB) | Preview

Abstract

Вивчення основних розрахункових залежностей, способів та методів їх використання для гідравлічних розрахунків безнапірних русел на рівномірний і нерівномірний рух, водозливів, спряжуючих споруд, рух рідини в пористому середовищі є однією з важливих частин у підготовці фахівців за спеціальністю «Гідроенергетика». Дисципліна «Прикладна гідравліка» надає знання основних гідравлічних розрахунків безнапірних русел на рівномірний і нерівномірний рух рідини. Під час вивчення даної дисципліни студенти отримують вміння визначати параметри та гідравлічні елементи живого перерізу потоку у безнапірних системах при русі рідини та користуватися нормативною і довідковою літературою з питань, які вивчаються. При цьому використовуються знання отримані в результаті вивчення інших дисциплін фундаментальної підготовки і формується фахівець здатний розрахувати гідравлічні параметри та елементи нових технічних систем та технічних систем, які потребують реконструкції. The study of basic calculation dependences, methods and methods for their use for hydraulic calculations of non-pressure pipes for uniform and uneven motion, drainage, conveying structures, flow of liquid in a porous medium is one of the important parts in the training of specialists in the specialty "Hydropower". The discipline "Applied Hydraulics" provides the knowledge of the basic hydraulic calculations of pressureless channels for uniform and uneven movement of the liquid. During the study of this discipline, students are able to determine the parameters and hydraulic elements of the live flow section in pressure-free systems when driving fluid and to use the normative and reference literature on the issues being studied. In this case, the knowledge obtained as a result of the study of other disciplines of fundamental training is used and the specialist is formed to calculate the hydraulic parameters and elements of new technical systems and technical systems that need to be reconstructed

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 01-04-09, рівномірний рух, нерівномірний рух, водозлив, спряження б’єфів, гідравлічний стрибок, консольний скид, перепад, швидко тік, фільтрація, uniform movement, uneven movement, spillage, seaming of beefs, hydraulic jump, console discharge, drop, quick flow, filtration
Шифр: 01-04-09
Subjects: Шифр галузі знань > 14 Електрична інженерія
Шифр галузі знань > 14 Електрична інженерія > 145 Гідроенергетика
Divisions: Навчально-науковий інститут водного господарства та природооблаштування > Гідротехнічного будівництва та гідравліки
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 03 Aug 2018 09:12
Last Modified: 03 Aug 2018 09:12
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/10461

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year