Механізми державного управління економічною безпекою України: аналіз чинників впливу, систематизованих за окремими сферами її розвитку

Downloads

Downloads per month over past year

Акімова, Л. М. and Akimova, L. M. (2018) Механізми державного управління економічною безпекою України: аналіз чинників впливу, систематизованих за окремими сферами її розвитку. Аспекти публічного управління (6-7). pp. 5-13.

[img]
Preview
Text
Акімова Л.М. Механізми державного управління зах.pdf

Download(398kB) | Preview

Abstract

оаналізовано основні складові економічної безпеки держави. Виділено зовнішні та внутрішні чинники економічної безпеки держави. Узагальнено чинники, які є потенційною загрозою економічної безпеки України. Охарактеризовано предмет, об’єкт і суб’єкт економічної безпеки. Запропоновано напрям щодо ефективності забезпечення економічної безпеки України. Виявлено, що негативні економічні явища набувають ще більшого масштабу у зв’язку з відсутністю науково обґрунтованої стратегії національного розвитку, основаної на економічно безпечних орієнтирах, що передбачає розроблення теоретичних засад і використання інших наукових підходів до формування економічної безпеки держави в системі державного управління. Ігнорування заходів щодо забезпечення економічної безпеки може призвести до негативних соціально-економічних наслідків, негативного стану галузей економіки, збільшення рівня імпортної залежності тощо. З’ясовано, що реалізація національних інтересів України можлива тільки на основі стійкого розвитку економіки. Місце, роль і пріоритет кожного з елементів безпеки визначаються обставинами, що реально складаються на певний період часу всередині й зовні об’єкта. Тому важливого значення сьогодні набуває проблема економічної безпеки України, що є визначальною в контексті існування і розвитку України як суверенної держави.

Title in English

Mechanisms of public administration of economic security of Ukraine: analysis of the factors of influence of systematized by individual spheres of its development

English abstract

The article explores the approaches to the interpretation of the essence of the concept of «economic security of the state» and analyzes the main components of the economic security of the state. The external and internal factors of economic security of the state are singled out. Factors that are a potential threat to the economic security of Ukraine are generalized. The subject, object and subject of economic security are characterized. A direction is proposed on the effectiveness of ensuring Ukraine’s economic security. It was revealed that negative economic phenomena are gaining an even larger scale due to the lack of a scientifically based national development strategy based on economically sound guidelines that envisage the development of theoretical foundations and the use of other scientific approaches to the formation of the state’s economic security in the public administration system. Ignoring measures to ensure economic security can lead to negative social and economic consequences, the negative state of the economic branches, the increase in the level of import dependence and the like. It is established that the realization of the national interests of Ukraine is possible only on the basis of sustainable economic development. The place, role and value of each of the security elements are determined by circumstances that actually develop for a certain period of time inside and outside the facility. Therefore, the problem of Ukraine’s economic security, which is crucial in the context of the existence and development of Ukraine as a sovereign state, is becoming very important today.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: державне управління, економічна безпека держави, глобалізація, загрози, складові економічної безпеки, ризики, чинники впливу, рівень економічної безпеки, public administration, economic security of the state, globalization, threats, components of economic security, risks, factors of influence, level of economic security
УДК: 351.72
Бібліографічний опис: Акімова Л. М. Механізми державного управління економічною безпекою України: аналіз чинників впливу, систематизованих за окремими сферами її розвитку / Л. М. Акімова // Аспекти пу­блічного управління. – 2018. – Т. 6. – № 6-7. – С. 5-13.
Subjects: За напрямами > Усі спеціальності
Depositing User: С. Й. Гипчинська
Date Deposited: 07 Sep 2018 10:51
Last Modified: 07 Sep 2018 10:51
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/10701

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year