Робоча програма «Будівельна та меліоративна техніка» для студентів за спеціальністю 194 "Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології" спеціалізація всі спеціалізації. Program of the Discipline "CONSTRUCTION AND MELIORATION MACHINERY" specialty 194 "Hydrotechnical construction, water engineering and water technologies"

Downloads

Downloads per month over past year

01-02-29 Клімов, С. В. (2018) Робоча програма «Будівельна та меліоративна техніка» для студентів за спеціальністю 194 "Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології" спеціалізація всі спеціалізації. Program of the Discipline "CONSTRUCTION AND MELIORATION MACHINERY" specialty 194 "Hydrotechnical construction, water engineering and water technologies". [Робочі програми]

[img] Text
01_02_29 (1).pdf

Download(871kB)

Abstract

Будівництво, експлуатація, ремонт та реконструкція сучасних гідротехнічних об’єктів та систем неможливі без застосування новітньої будівельної і меліоративної техніки. Вже на етапі проектування необхідно враховувати конструктивні і технологічні особливості наявної техніки і відповідно застосування тої чи іншої технології виконання робіт. А тому фахівцю, зокрема бакалавру з гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій необхідні базові знання про основні види, особливості конструкції, технологічні особливості застосування в конкретних умовах комплексу сучасної будівельної та меліоративної техніки. Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки Дисципліни, що передують вивченню даної дисципліни: - Будівельне матеріалознавство - Фізика - Інженерна графіка - Метрологія і стандартизація Дисципліни, які вивчаються одночасно з даною дисципліною - Електротехніка - Гідравліка - Теоретична механіка - Інженерна геологія та гідрогеологія - Основи раціонального природокористування та природооблаштування Дисципліни, вивчення яких спирається на дану дисципліну - Виробнича база будівництва - Організація і технологія будівельних робіт - Основи технічної експлуатації водогосподарських систем та споруд Construction, exploitation, repair and reconstruction of modern hydraulic engineering objects and systems is impossible without the use of modern construction and reclamation equipment. Already at the design stage, it is necessary to take into account the structural and technological features of the existing machinery and, accordingly, the application of this or that technology. Therefore, a specialist, in particular a bachelor in hydraulic engineering, water engineering and water technology, needs basic knowledge of the main types, structural features, exploitation and technological features of the application in concrete conditions of a complex of modern construction and reclamation equipment. Place of discipline in the structural-logical scheme of preparation Disciplines preceding the study of this discipline: - Construction materials science - Physics - Engineering graphics - Metrology and standardization Disciplines that are studied simultaneously with this discipline - Electrical engineering - Hydraulics - Theoretical mechanics - Engineering geology and hydrogeology - Fundamentals of rational nature management and nature management Disciplines, the study of which is based on this discipline - Production base of construction - Organization and technology of construction works - Fundamentals of technical exploitation of water management systems and structures

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 01-02-29, гідротехнічне будівництво, будівельна техніка, меліоративна техніка, технологія, експлуатація будівельної техніки, hydrotechnical building, construction machinery, machinery for irrigation and drainage, technology, exploitation of construction machinery
Шифр: 01-02-29
Subjects: Шифр галузі знань > 19 Архітектура та будівництво
Шифр галузі знань > 19 Архітектура та будівництво > 192 Будівництво та цивільна інженерія
Шифр галузі знань > 19 Архітектура та будівництво > 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Divisions: Навчально-науковий інститут водного господарства та природооблаштування > Гідроенергетики, теплоенергетики та гідравлічних машин
Depositing User: В. Є. Перелигіна
Date Deposited: 17 Sep 2018 08:54
Last Modified: 30 Apr 2020 14:06
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/11011

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year