Робоча програма «Кошторисна вартість будівництва і фінансування будівництва» для студентів за спеціальністю 194 "Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології". Program of the Discipline "ESTIMATED COST OF CONSTRUCTION AND FINANCING OF CONSTRUCTION" specialty 192 "Hydrotechnical construction, water engineering and water technologies"

Downloads

Downloads per month over past year

01-02-30 Клімов, С. В. (2018) Робоча програма «Кошторисна вартість будівництва і фінансування будівництва» для студентів за спеціальністю 194 "Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології". Program of the Discipline "ESTIMATED COST OF CONSTRUCTION AND FINANCING OF CONSTRUCTION" specialty 192 "Hydrotechnical construction, water engineering and water technologies". [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
01-02-30.pdf

Download(825kB) | Preview

Abstract

Будівництво, експлуатація, ремонт та реконструкція сучасних гідротехнічних об’єктів та систем неможливі без вчасного фінансування. Вже на етапі проектування необхідно, враховуючи конструктивні і технологічні особливості, наявну техніку чітко усвідомлювати вартість виконання робіт. Однак кошторисне нормування і ціноутворення в будівництві являє собою багатоплановий і динамічний процес, що суттєво залежить від змін законодавчих і правових основ будівництва та економічного розвитку держави в цілому. Кошторисна документація є найважливішим елементом економічних взаємовідносин всіх учасників будівельної діяльності. А тому фахівець будівельник, зокрема інженер-гідротехнік, як і всі учасники інвестиційного процесу будівництва, повинен володіти знаннями в області формування ціни будівельної продукції та визначення кошторисної вартості будівництва. Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки Дисципліни, що передують вивченню даної дисципліни: - Виробнича база будівництва - Організація і технологія будівельних робіт - Основи технічної експлуатації водогосподарських систем та споруд Дисципліни, які вивчаються одночасно з даною дисципліною - Проектування водогосподарських та природоохоронних систем; - Управління та планування будівництва Construction, exploitation, repair and reconstruction of modern hydraulic engineering objects and systems is impossible without timely financing. Already at the design stage it is necessary, taking into account the design and technological features, the available technique, to clearly understand the cost of the work. However, the estimated pricing and pricing in construction is a multi-faceted and dynamic process, which essentially depends on changes in the legal and legal framework for construction and economic development of the state as a whole. Estimated documentation is an essential element of the economic relations of all participants in construction activities. Therefore, a specialist builder, in particular, a hydrotechnical engineer, as well as all participants in the investment process of construction, must have knowledge in the field of price formation of construction products and determine the estimated cost of construction. Place of discipline in the structural-logical scheme of preparation Disciplines preceding the study of this discipline: - Production base of construction - Organization and technology of construction works - Fundamentals of technical exploitation of water management systems and structures Disciplines that are studied simultaneously with this discipline - Design of water management and environmental systems; - Management and planning of construction

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 01-02-30, кошторисна вартості будівництва, гідротехнічне будівництво, собівартість, локальний кошторис, ціноутворення в будівництві, договірна́ ціна́.: estimated cost of construction, hydrotechnical construction, cost Cost of Goods Sold (COGS), local estimates, pricing in construction, contractual price
Шифр: 01-02-30
Subjects: Шифр галузі знань > 19 Архітектура та будівництво
Шифр галузі знань > 19 Архітектура та будівництво > 192 Будівництво та цивільна інженерія
Шифр галузі знань > 19 Архітектура та будівництво > 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Divisions: Навчально-науковий інститут водного господарства та природооблаштування > Гідроенергетики, теплоенергетики та гідравлічних машин
Depositing User: В. Є. Перелигіна
Date Deposited: 17 Sep 2018 08:56
Last Modified: 17 Sep 2018 09:03
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/11015

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year