Робоча програма «Інтелектуальні системи електропостачання» для студентів, які навчаються за спеціальністю: 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Program of the discipline «INTELLIGENT POWER SUPPLY SYSTEMS» specialty 141 «Power engineering, electrical engineering and electromechanics»

Downloads

Downloads per month over past year

04-03-41 Стець, С. Є. (2017) Робоча програма «Інтелектуальні системи електропостачання» для студентів, які навчаються за спеціальністю: 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Program of the discipline «INTELLIGENT POWER SUPPLY SYSTEMS» specialty 141 «Power engineering, electrical engineering and electromechanics». [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
04-03-41.pdf

Download(1MB) | Preview

Abstract

Інтелектуальна система електропостачання представляє собою сукупність ліній електропередачі всіх класів напруги, активних пристроїв електромагнітного перетворення електроенергії, комутаційних апаратів, пристроїв захисту і автоматики, інформаційно-технологічних і адаптивних керуючих систем. Дисципліна «Інтелектуальні системи електропостачання» розкриває поняття розумної енергосистеми, чи іншими словами інтелектуальної електроенергетичної системи з активно-адаптивною мережею, в якій всі суб'єкти електроенергетичного ринку (генерація, мережа, споживачі) беруть активну участь в процесах передачі і розподілу електроенергії і яка направлена на досягнення якісно нового рівня ефективності функціонування та розвитку, а також підвищення системної надійності і пропускної здатності, підвищення якості та надійності електропостачання споживачів. Під час вивчення даної дисципліни студенти отримують навики проектування і розрахунку інтелектуальної електричної мережі, SCADA-систем керування об’єктами електроенергетики, використання нечітких логічних регуляторів, програмованих логічних контролерів, інтелектуальних релейних елементів та інтелектуальних лічильників електричної енергії в системах електропостачання. Intelligent power supply system is a set of transmission lines of all classes of voltage, active devices of electromagnetic transformation of electric power, switching devices, devices of protection and automatics, information-technological and adaptive control systems. The discipline "Intelligent Power Systems" reveals the notion of a smart grid, in other words, an intelligent power system with an active-adaptive network in which all actors in the electricity market (generation, network, consumers) take an active part in the processes of transmission and distribution of electricity and which is directed to achieve a qualitatively new level of efficiency of functioning and development, as well as increase of system reliability and bandwidth, increase of quality and reliability of electric power Channa consumers. During the study of this discipline, students receive skills in designing and calculating the intellectual electric network, the SCADA system for controlling objects of electric power, the use of fuzzy logic controllers, programmable logic controllers, intelligent relay elements and intelligent electricity meters in power supply systems.

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 04-03-41, інтелектуальна електроенергетична система з активно-адаптивною мережею, інтелектуальна генерація електроенергії, розумне енергоспоживання, інтелектуальні прилади, системи штучного інтелекту, нейронні мережі, нечіткі логічні регулятори, програмований логічний контролер, SCADA-системи, інформаційні мережі, концепція «Smart grid», цифрова підстанція, intelligent power system with active adaptive network, intellectual power generation, intelligent power consumption, intelligent devices, artificial intelligence systems, neural networks, fuzzy logic controllers, programmable logic controller, SCADA systems, information networks, concept «Smart grid», digital substation
Шифр: 04-03-41
Subjects: Шифр галузі знань > 14 Електрична інженерія
Шифр галузі знань > 14 Електрична інженерія > 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Divisions: Навчально-науковий інститут автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки > Автоматизації, електротехнічних та комп'ютерно-інтегрованих технологій
Depositing User: В. Є. Перелигіна
Date Deposited: 02 Oct 2018 08:53
Last Modified: 02 Oct 2018 08:53
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/11307

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year