Робоча програма навчальної дисципліни «Нарисна геометрія» для студентів, які навчаються за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування». PROGRAM OF THE DISCIPLINE «DESCRIPTIVE GEOMETRY» specialty 191 «Architecture and town-planning»

Downloads

Downloads per month over past year

03-07-07 Пугачов, Є. В. (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Нарисна геометрія» для студентів, які навчаються за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування». PROGRAM OF THE DISCIPLINE «DESCRIPTIVE GEOMETRY» specialty 191 «Architecture and town-planning». [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
03-07-07.pdf

Download(789kB) | Preview

Abstract

Дисципліна "Нарисна геометрія" вивчається у першому і другому семестрах. Вона складається з п’яти тісно пов’язаних між собою частин: "Ортогональні проекції", "Тіні в ортогональних проекціях", "Аксонометрія" та "Перспектива" та "Проекції з числовими відмітками". Кожна з частин спирається на попередню, тому вивчати їх треба саме в такій послідовності. Окрім того, така послідовність поступово веде студента від найменш наочних, але простих в побудові зображень в ортогональних проекціях до найбільш наочних, але складних у побудові зображень в перспективі на вертикальній картині. Дисципліна "Нарисна геометрія" вивчається паралельно з архітектурним проектуванням в першому і другому семестрах і паралельно дисципліні "Архітектурна графіка" – в другому семестрі. Окрім цих двох дисциплін методи нарисної геометрії використовуються в курсовому проектуванні з дисципліни "Архітектурні конструкції" для конструювання і побудови тіней на фасадах, а також при викладанні комп’ютерної графіки. В дисципліні «Будівельна фізика» методи нарисної геометрії використовують для геометричного моделювання акустики залів і для побудови сонячних карт. В містобудуванні – для вертикального планування та побудови тіней на генпланах. А в більш широкому розумінні – взагалі при будь-якому проектуванні, оскільки вони формують просторову уяву студентів. На практичних заняттях студенти під керівництвом викладачів виконують індивідуальні графічні завдання. Самостійна та індивідуальна робота є продовженням практичних занять в тому сенсі, що студенти після консультацій з викладачем завершують роботу над завданнями самостійно. The discipline "Descriptive geometry" is studied in the first and second semestre. It consists of five parts closely connected among themselves: "Orthogonal projections", "Shades in orthogonal projections", "Axonometry", "Prospect" and "Projections, with numerical marks". Each of parts leans on previous, therefore to study them it is necessary in such sequence. Besides, such sequence gradually conducts the student from the least evident, but simpl images in construction in orthogonal projections to the most evident, but difficult images in construction in the long term in a vertical picture. The discipline "Descriptive geometry" is read in parallel with architectural designing in the first and second semestre and in parallel discipline "Architectural drawing" – in the second semestre. Except these two disciplines descriptive geometry methods are used in course designing of discipline "Architectural designs" for designing and construction of shades on façade, and also at computer graphics teaching. In discipline «Building physics» descriptive geometry methods use for geometrical modelling of acoustics of halls and for construction of solar cards. In town-planning - for a vertical lay-out and construction of shades on general plans. And in wider understanding - in general at any designing as forms the space imagination of students. On a practical training students under the direction of teachers carry out individual graphical tasks. Independent and individual work is continuation of a practical training in the sense that students after consultations of the teacher finish work on tasks independently.

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 03-07-02, аксонометрія, крива лінія, перспектива, площина, проекція, пряма, поверхня, тінь, точка, axonometry, a curve, a plane, a point, a projection, a prospect, a shade, straight line, a surface
Шифр: 03-07-07
Subjects: Шифр галузі знань > 19 Архітектура та будівництво
Шифр галузі знань > 19 Архітектура та будівництво > 191 Архітектура та містобудування
Divisions: Навчально-науковий інститут будівництва та архітектури > Основ архітектурного проектування, конструювання та графіки
Depositing User: В. Є. Перелигіна
Date Deposited: 05 Oct 2018 09:19
Last Modified: 05 Oct 2018 09:19
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/11414

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year