Робоча програма навчальної дисципліни «Електротехніка і електромеханіка» для студентів спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». Program of the Discipline “Еlectrical engineering and electromechanics” Specialty 151 «Automation and computer integrated technologies»

Downloads

Downloads per month over past year

04-03-64 Маланчук, Є. З. (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Електротехніка і електромеханіка» для студентів спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». Program of the Discipline “Еlectrical engineering and electromechanics” Specialty 151 «Automation and computer integrated technologies». [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
04-03-64.pdf

Download(1MB) | Preview

Abstract

В результаті вивчення даного курсу студент повинен знати: - основні параметри і процеси в електротехнічних пристроях; - основні закони та методи розрахунку електричних кіл постійного, змінного однофазного і трифазного струмів; - методи розрахунку електричних кіл несинусоїдних струмів і напруг, кіл зі взаємною індуктивністю та магнітних кіл; - закони і методи аналізу перехідних процесів в електричних колах; - засоби і методи вимірювання основних електричних і магнітних величин. -призначення, будову та принцип дії трансформаторів, електромашини загального призначеннята мікромашини, які використовуються в пристроях автоматизації, режими роботи електричних машин Після вивчення дисципліни студент повинен вміти: - виконувати розрахунок електричних кіл постійного струму різними методами; - иконувати розрахунок електричних кіл однофазного та трифазного змінного струмів; - виконувати розрахунок основних параметрів перехідних процесів в електричних колах; - користуватися приладами для вимірювання основних електричних і магнітних величин та визначати похибки вимірювання; - технічно грамотно аналізувати існуючі види і галузі їх застосування електричних машин, здійснювати розрахунок основних електричних параметрів. As a result of studying this course the student should know: - basic parameters and processes in electrical engineering; - basic laws and methods of calculation of electric circuits of constant, alternating single-phase and three-phase currents; - methods for calculating electric circuits of non-sinusoidal currents and voltages, circuits with mutual inductance and magnetic circuits; - laws and methods of analysis of transient processes in electric circuits; - means and methods of measuring the main electrical and magnetic quantities. -purpose, structure and principle of the operation of transformers, electric machines of general purpose and microphones, which are used in automation devices, operating modes of electric machines. After studying the discipline the student should be able to: - perform calculation of electric circuits of direct current by different methods; - icon calculation of electric circuits of single-phase and three-phase alternating currents; - perform the calculation of the basic parameters of transients in electric circuits; - to use devices for measuring the main electrical and magnetic quantities and to determine the measurement errors; - technically competently analyze the existing types and branches of their use of electric machines, to carry out the calculation of basic electrical parameters

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 04-03-64, електричні кола, електротехнічні пристрої, постійний струм, змінний струм, закон Ома, закон Кіргофа, розрахунок електричних кіл, магнітні поля, перехідні процеси, електромагніт, трансформатор, електрична машина, асинхронний двигун, синхронний двигун, спеціальні двигуни, electric circuits, electrical devices, direct current, alternating current, Ohm's law, Korgoff law, electric circuits calculation, magnetic fields, transients, electromagnet, transformer, electric machine, asynchronous motor, synchronous motor, special motors
Шифр: 04-03-64
Subjects: Шифр галузі знань > 15 Автоматизація та приладобудування
Шифр галузі знань > 15 Автоматизація та приладобудування > 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Divisions: Навчально-науковий інститут автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки > Автоматизації, електротехнічних та комп'ютерно-інтегрованих технологій
Depositing User: В. Є. Перелигіна
Date Deposited: 30 Oct 2018 10:01
Last Modified: 30 Oct 2018 10:01
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/11610

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year