Робоча програма «Громадське здоров’я» для студентів, які навчаються за напрям підготовки 227 «Фізична терапія, ерготерапія». Program of the Discipline “PHYSICAL REHABILITATION IN SURGERYPUBLIC HEALTH” Specialty 227 "Physical therapy, ergotherapy"

Downloads

Downloads per month over past year

08-02-32 Брега, Л. Б. (2018) Робоча програма «Громадське здоров’я» для студентів, які навчаються за напрям підготовки 227 «Фізична терапія, ерготерапія». Program of the Discipline “PHYSICAL REHABILITATION IN SURGERYPUBLIC HEALTH” Specialty 227 "Physical therapy, ergotherapy". [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
08-02-32 (1).pdf

Download(857kB) | Preview

Abstract

Під час вивчення дисципліни «Громадське здоров’я» студенти озброюються теоретичними та практичними підходами до фізичної реабілітації в контексті визначення та поняття здоров’я, громадське здоров’я, групи здоров’я; суть захворювань, реабілітаційна діагностика, методи первинної та вторинної профілактики; принципи медичної деонтології та етики, необхідні в повсякденній фахово-реабілітаційній і профілактичній діяльності реабілітолога як невід’ємного етапу всього процесу відновлення здоров’я людини. Основним завданням курсу є допомога студентам у розширенні світогляду щодо розуміння здоров’я як багатофакторного елементу людського життя; усвідомлення основних проблем, які стосуються громадського здоров’я, оволодіння системою теоретичних знань і практичних умінь та навичок, необхідних реабілітологу при здійсненні професійної діяльності в реабілітаційних закладах для ефективної реалізації завдань щодо збереження і зміцнення здоров’я та профілактика найпоширеніших захворювань серед населення. During the study of the "Public Health" discipline, students are armed with methodical approaches to physical rehabilitation in the context of the definition and concept of health, public health, health care groups; the essence of diseases, rehabilitation diagnostics, methods of primary and secondary prevention; the principles of medical deontology and ethics necessary for everyday professional rehabilitation and preventive activities of a rehabistologist as an integral part of the whole process of restoring human health. The main objective of the course is to assist students in expanding their outlook on understanding health as a multifactorial element of human life; awareness of the main problems related to public health, the mastery of the system of theoretical knowledge and practical skills and skills required by the rehabilitation specialist in carrying out professional activities in rehabilitation institutions for the effective realization of tasks for preservation and strengthening of health and prevention of the most widespread diseases among the population.

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 08-02-32, громадське здоров’я, професійна компетентність, відновлення здоров’я людини, профілактика захворювань, фахово-реабілітаційна діяльність, public health, professional competence, restoration of human health, disease prevention, vocational rehabilitation activities
Шифр: 08-02-32
Subjects: Шифр галузі знань > 22 Охорона здоров’я
Шифр галузі знань > 22 Охорона здоров’я > 227 Фізична реабілітація
Шифр галузі знань > 22 Охорона здоров’я > 227 Фізична терапія, ерготерапія
Depositing User: В. Є. Перелигіна
Date Deposited: 24 Oct 2018 10:57
Last Modified: 24 Oct 2018 10:57
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/11737

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year