Робоча програма навчальної дисципліни «Інноваційні технології в туризмі» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 242 «Туризм». Program of the Discipline “Innovative technologies in tourism” Specialty 242 "TOURISM"

Downloads

Downloads per month over past year

05-08-44 Конарівська, О. Б. (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Інноваційні технології в туризмі» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 242 «Туризм». Program of the Discipline “Innovative technologies in tourism” Specialty 242 "TOURISM". [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
05-08-44 (1).pdf

Download(865kB) | Preview

Abstract

Дисципліна «Інноваційні технології в туризмі» є невід’ємною частиною програми підготовки фахівців з туризму, що забезпечить комплексне розуміння проблем інноваційної діяльності підприємств туристичного бізнесу. Актуальність вивчення даного курсу підтверджує стрімкий розвиток туристичного бізнесу та інновацій у сфері туризму, які спрямовані на створення нового продукту, на вдосконалення транспортних, готельних та інших туристичних послуг, освоєння нових ринків, впровадження передових інформаційних та телекомунікаційних технологій і сучасних форм організаційно-управлінської діяльності. Вивчення дисципліни «Інноваційні технології в туризмі» спирається на такі дисципліни: «Туризмознавство», «Туроперейтинг», «Менеджмент в туризмі», Маркетинг в туризмі», «Управління проектами в туризмі» та ін. Вивчення цієї дисципліни допоможе студентам цілісну систему компетентностей щодо впровадження наукових досягнень та інноваційних розробок, інтеграції інформаційно-комунікаційних технологій у проектну та маркетингову діяльність підприємств сфери туризму. The discipline "Innovative technologies in tourism" is an integral part of the program of training of tourism specialists, which will provide a comprehensive understanding of the problems of innovative activity of enterprises of tourism business. The urgency of the study of this course is confirmed by the rapid development of tourism business and innovations in the field of tourism, aimed at creating a new product, on improving transport, hotel and other tourist services, developing new markets, introducing advanced information and telecommunication technologies and modern forms of organizational and managerial activity. The study of the discipline "Innovative Technologies in Tourism" directly relies on the following disciplines: "Tourism Studies", "Tour Operations", "Tourism Management", "Marketing in Tourism", "Project Management in Tourism", etc. Studying this discipline will help students integrate a system of competencies for the implementation of scientific achievements and innovation, integration of information and communication technologies into the design and marketing activities of tourism companies.

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 05-08-44, сфера туризму, інновації, інноваційні технології в туризмі, інноваційна активність туристичних підприємств, програмне забезпечення для автоматизації операцій туристичного підприємства, sphere of tourism, innovations, innovative technologies in tourism, innovative activity of tourist enterprises, software for automation of tourist enterprise operations
Шифр: 05-08-44
Subjects: Шифр галузі знань > 24 Сфера обслуговування
Шифр галузі знань > 24 Сфера обслуговування > 242 Туризм
Divisions: Навчально-науковий інститут агроекології та землеустрою > Туризму та готельно-ресторанної справи
Depositing User: В. Є. Перелигіна
Date Deposited: 24 Oct 2018 11:00
Last Modified: 24 Oct 2018 11:00
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/11741

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year