СУТНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Downloads

Downloads per month over past year

Акімова, Л. М. and Лисачок, А. В. and Akimova, L. M. and Lysachok, A. V. (2018) СУТНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ. Публічне адміністрування та національна безпека (2). pp. 7-13.

[img]
Preview
Text
Акімова Л.М. Сутність економічної безпеки фінансових установ зах.pdf

Download(1MB) | Preview

Abstract

У статті надано дефініцію категорії «фінансова установа». Виявлено, що фінансові установи є активними учасниками ринків фінансових послуг. Проаналізовано, що економічна безпека фінансових установ, а саме не у забезпеченні її як важливої економічної категорії, яка в свою чергу впливає на національну безпеку країни може призвести до негативних економічних, соціальних та інших видів наслідків, які в свою чергу започаткують деструктивні зміни в економічній безпеці країни. Визначено, які установи належать до фінансових установ, що функціонують в Україні, зокрема: банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди, інвестиційні компанії. Встановлено, що коли фінансова установа перебуває в стані економічної безпеки, тобто вона є захищена від негативних ендогенних та екзогенних чинників, то це в свою чергу призводить до сталого та ефективного розвитку країни загалом. Виявлено та охарактеризовано основні складові національної безпеки держави, такі як: державна безпека, політична безпека, військова безпека, екологічна безпека, інформаційна безпека, інтелектуальна безпека, економічна безпека, соціальна безпека. Проаналізовано основні фактори, які негативно впливають на фінансову безпеку, зокрема: нерозвиненість фондового ринку, корупція, слабкість банківської системи, взаємозалежність фінансових ринків, втрата довіри населення до фінансових інститутів, низький рівень життя та доходів громадян. Розглянуто основні наслідки, які можуть бути при неналежному рівні економічної безпеки фінансових установ до основних з них належать: банкрутство банків, банкрутство кредитних спілок, шахрайство в ломбардах, недоступність лізингових послуг, низький рівень фінансової грамотності. Встановлено, що ефективна робота даних установ дозволяє покращити імідж країни, зокрема інвестиційний, що в свою чергу може призвести до покращення важливих напрямків суспільного життя.

Title in English

THE ESSENCE OF ECONOMIC SECURITY OF FINANCIAL INSTITUTIONS IN ENSURING NATIONAL SECURITY OF THE STATE

English abstract

The article defines the category of «financial institution». It was revealed that financial institutions are active participants of financial services markets. It is analyzed that the economic security of financial institutions, namely not in providing it as an important economic category, which in turn affects the country’s national security can lead to negative economic, social and other types of consequences, which in turn will begin destructive changes in economic security countries. It is determined which institutions belong to financial institutions that operate in Ukraine, in particular: banks, credit unions, pawnshops, leasing companies, trust companies, insurance companies, accumulative pension institutions, investment funds, investment companies. It is established that when a financial institution is in a state of economic security, that is, it is protected from negative endogenous and exogenous factors, this in turn leads to a stable and effective development of the country as a whole. The main components of national security of the state are identified and characterized, such as: state security, political security, military security, environmental security, information security, intellectual security, economic security, social security. The main factors that negatively affect financial security, in particular: the underdevelopment of the stock market, corruption, the weakness of the banking system, the interdependence of financial markets, the loss of public confidence in financial institutions, the low standard of living and incomes of citizens are analyzed. The main consequences that can be considered for an improper level of economic security of financial institutions are the following: bankruptcy of banks, bankruptcy of credit unions, fraud in pawnshops, unavailability of leasing services, and low level of financial literacy. It is established that effective work of these institutions allows improving the image of the country, in particular investment, which in turn can lead to the improvement of important areas of public life.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: фінансова установа, політична безпека, екологічна безпека, інформаційна безпека, економічна безпека, національна безпека, financial institution, political security, environmental security, information security, economic security, national security
УДК: 338.2:336
Бібліографічний опис: Акімова Л. М. Сутність економічної безпеки фінансових установ у забезпеченні національної безпеки держави / Л. М. Акімова, А. В. Лисачок// Електронне наукове видання «Публічне адміністрування та національна безпека». – 2018. – № 2. – С. 7 – 13.
Subjects: За напрямами > Усі спеціальності
Depositing User: С. Й. Гипчинська
Date Deposited: 26 Oct 2018 11:19
Last Modified: 26 Oct 2018 11:19
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/11799

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year