Робоча програма навчальної дисципліни «Системи управління енерго та ресурсоощадними технологіями» для студентів спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» Program of the Discipline “Energy and resource-saving technologies management systems” Specialty 151 «Automation and computer integrated technologies», 141 «Power engineering, electrical engineering and electromechanics»

Downloads

Downloads per month over past year

04-03-66 Маланчук, Є. З. (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Системи управління енерго та ресурсоощадними технологіями» для студентів спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» Program of the Discipline “Energy and resource-saving technologies management systems” Specialty 151 «Automation and computer integrated technologies», 141 «Power engineering, electrical engineering and electromechanics». [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
04-03-66.pdf

Download(727kB) | Preview

Abstract

Мета викладання курсу "Системи управління енерго та ресурсоощадними технологіями" - дати студентам теоретичні та практичні знання з автоматизації технологічних процесів за критеріями економії енергетичних ресурсів. При викладанні курсу розглядаються особливості побудови систем автоматизації на основі сучасних тенденцій з економії ресурсів за рахунок використання нових технічних засобів автоматизації. Курс «Системи управління енерго та ресурсоощадними технологіями» є одним із завершальних спеціальних курсів освітньо-професійного рівня спеціаліст за спеціальностю «Автоматизоване управління технологічними процесами”. В результаті вивчення курсу студент повинен: знати сучасні світові тенденції з економії ресурсів; фізичну суть процесів, що відбуваються в енерговитратних технологіях; властивості технологічних енергомістких процесів як об`єктів автоматизації; критерії оптимізації з метою ресурсозбереження; методи побудови адекватних моделей процесів і на їх основі вибір технічних засобів для реалізації систем автоматизації за критеріями економії ресурсів; вміти проводити аналіз технологічних процесів як об`єктів керування і ситезувати функціональні схеми автоматизації за критеріями економії ресурсів; складати адекватні математичні і логічні моделі процесу; розробляти алгоритми керування процесами; аналізувати і розраховувати параметри схем автоматизації; розраховувати і вибирати засоби автоматизації в залежності від конкретних умов роботи об`єкта. The purpose of the course "Energy Management and Resource Management Technologies" course is to give students theoretical and practical knowledge on automation of technological processes based on criteria of energy resources saving. When teaching the course, peculiarities of construction of automation systems are considered on the basis of modern tendencies for saving resources due to the use of new technical means of automation. The course "Energy Management and Resource Management Systems" is one of the final special courses of educational and professional level specialist in the field of "Automated control of technological processes". As a result of studying the course, the student must: to know modern world tendencies in saving resources; the physical essence of the processes occurring in energy-intensive technologies; properties of technological energy-intensive processes as objects of automation; optimization criteria for resource saving; methods of constructing adequate models of processes and on their basis a choice of technical means for realization of automation systems according to the criteria of economy of resources; be able to carry out the analysis of technological processes as objects of management and to synthesize functional schemes of automation according to the criteria of economy of resources; to formulate adequate mathematical and logical models of the process; develop process control algorithms; analyze and calculate the parameters of automation schemes; to calculate and choose the means of automation, depending on the specific conditions of the object.

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 04-03-66, економія ресурсів, альтернативні системи, енергоефективні технології, ресурсозбереження, resource saving, alternative systems, energy-efficient technologies, resource conservation.
Шифр: 04-03-66
Subjects: Шифр галузі знань > 14 Електрична інженерія
Шифр галузі знань > 14 Електрична інженерія > 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Шифр галузі знань > 15 Автоматизація та приладобудування
Шифр галузі знань > 15 Автоматизація та приладобудування > 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Divisions: Навчально-науковий інститут автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки > Автоматизації, електротехнічних та комп'ютерно-інтегрованих технологій
Depositing User: В. Є. Перелигіна
Date Deposited: 30 Oct 2018 13:16
Last Modified: 30 Oct 2018 13:16
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/11832

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year