Робоча програма з дисципліни «Методологія наукових досліджень» для студентів спеціальності «Право». Program of the Discipline “METHODOLOGY OF SCIENTIFIC RESEARCHES” Specialty 081 «Law»

Downloads

Downloads per month over past year

07-01-07 Мельничук, Ю. І. (2018) Робоча програма з дисципліни «Методологія наукових досліджень» для студентів спеціальності «Право». Program of the Discipline “METHODOLOGY OF SCIENTIFIC RESEARCHES” Specialty 081 «Law». [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
07-01-07 (1).pdf

Download(775kB) | Preview

Abstract

Для дослідників-початківців дуже важливо мати уявлен¬ня про методологію та методи наукової творчості, оскільки саме на перших кроках до оволодіння навичками наукової роботи найбільше виникає питань саме методологічного ха¬рактеру. Передусім бракує досвіду у використанні методів наукового пізнання, застосуванні логічних законів і правил, нових засобів і технологій. Тому є сенс розглянути ці питан¬ня докладніше. Не можна ігнорувати факти тільки тому, що їх важко пояснити або знайти їм практичне використання. Зміст нового в науці не завжди бачить сам дослідник. Нові наукові факти і навіть відкриття, значення яких погано розкрите, можуть тривалий час лишатися в резерві науки і не використовуватися на практиці. Метою вивчення навчальної дисципліни є: підготовка та залучення студентів до здійснення науково-дослідницької діяльності, ознайомлення їх зі стратегією та тактикою проведення досліджень, надання їм певних знань щодо методології, методики й інструментарію дослідження та підготовки ними публікації, кваліфікаційних робіт. Навчитись застосовувати в дослідженнях методи аналізу інформаційних джерел та організації наукової праці. For early stage researchers is important to have uyavlennya the methodology and methods of scientific work, because it is the first step to mastering the skills of scientific work for most there is a methodological harakteru. First of all, there is a lack of experience in using the methods of scientific knowledge, the application of logical laws and rules, new means and technologies. Therefore, it makes sense to consider these issues in more detail. It is impossible to ignore the facts only because they are difficult to explain or find practical use for them. The content of the new science is not always seen by the researcher himself. New scientific facts and even discoveries, the significance of which is poorly discovered, can for a long time remain in the reserve of science and not be used in practice. The purpose of the study of the discipline is to: prepare students for the research activities, familiarize them with the strategy and tactics of research, provide them with some knowledge about the methodology, methodology and tools of research and preparation of their publication, qualification papers. Learn to apply research methods to analyze information sources and organization of scientific work.

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 07-01-07, наука, наукове дослідження, наукове пізнання, класифікація наук, теоретичні методи пізнання, емпіричні методи пізнання, інформаційне забезпечення наукового дослідження, стаття, монографія, магістерська робота, оформлення інформаційних джерел, science, scientific research, scientific knowledge, classification of sciences, theoretical methods of cognition, empirical methods of cognition, information support of scientific research, article, monograph, master's work, registration of information sources
Шифр: 07-01-07
Subjects: Шифр галузі знань > 8 Право
Шифр галузі знань > 8 Право > 81 Право
Divisions: Навчально-науковий інститут права > Спеціальних юридичних дисциплін
Depositing User: В. Є. Перелигіна
Date Deposited: 01 Nov 2018 12:54
Last Modified: 01 Nov 2018 12:54
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/11913

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year