Робоча програма з дисципліни «Основи інтелектуальної власності» для студентів спеціальності «Право». Program of the Discipline “REFERENCE JUSTICE” Specialty 081 «Law»

Downloads

Downloads per month over past year

07-01-22 Мельничук, Ю. І. (2018) Робоча програма з дисципліни «Основи інтелектуальної власності» для студентів спеціальності «Право». Program of the Discipline “REFERENCE JUSTICE” Specialty 081 «Law». [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
07-01-22 (1).pdf

Download(860kB) | Preview

Abstract

В умовах побудови в Україні ринкової економіки та демократичної держави головною соціальною цінністю, як вказано в Конституції, визнана людина, її життя та здоров'я, честь та гідність, законні права та інтереси. Забезпечення гідних людини умов життя, перш за все, пов'язано з економічними перетвореннями, які неможливі без впровадження нової техніки та технологій. Людина має право на творчість, користування досягненнями науки, культури й мистецтва. У зв'язку з цим інтелектуальна власність набуває особливого значення і як засіб самовираження, і як комерційна цінність. Навчальна дисципліна «Основи інтелектуальної власності» розрахована на поглиблене вивчення правових відносин у сфері інтелектуальної власності, опанування правового механізмом їх регулювання, отримання необхідних навичок кваліфікації результатів творчої діяльності, захисту майнових і особистих немайнових прав авторів та володільників як в Україні, так і за її межами. Методика вивчення дисципліни передбачає співробітництво й взаєморозуміння між студентом і викладачем, розвиток у студентів аналітичного мислення, вміння співставляти фактичний і теоретичний матеріал, робити самостійні висновки, прогнози та рекомендації. In the conditions of the construction of a market economy and a democratic state in Ukraine, the main social value, as stated in the Constitution, is recognition of a person, his life and health, honor and dignity, legal rights and interests. Providing decent living conditions is primarily due to economic transformations that are impossible without the introduction of new technology and technology. A person has the right to work, to use the achievements of science, culture and art. In this regard, intellectual property becomes of particular importance both as a means of self-expression and as a commercial value. The academic discipline "Fundamentals of Intellectual Property" is intended for in-depth study of legal relations in the field of intellectual property, mastering of the legal mechanism of their regulation, obtaining the necessary skills for qualifying the results of creative activity, protecting property and personal property rights of authors and owners in Ukraine and abroad. . The methodology of studying the discipline involves cooperation and mutual understanding between a student and a teacher, development of students of analytical thinking, ability to match the factual and theoretical material, make independent conclusions, forecasts and recommendations.

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 07-01-22, інтелектуальна діяльність, творчість, авторське право, суміжне право, захист об’єктів інтелектуальної власності, комерціалізація, патент, ліцензія, авторський договір, ліцензійний договір, intellectual activity, creativity, copyright, adjacent law, protection of intellectual property, commercialization, patent, license, copyright agreement, license agreement
Шифр: 07-01-22
Subjects: Шифр галузі знань > 8 Право
Шифр галузі знань > 8 Право > 81 Право
Divisions: Навчально-науковий інститут права > Спеціальних юридичних дисциплін
Depositing User: В. Є. Перелигіна
Date Deposited: 01 Nov 2018 13:01
Last Modified: 01 Nov 2018 13:01
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/11920

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year