ПОДАТКОВІ ПІЛЬГИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ІНВЕСТИЦІЇ В УКРАЇНІ

Downloads

Downloads per month over past year

Akimova, L. M. and Reinska, V. B. and Akimov, O. O. and Karpa, M. I. and Акімова, Л. М. and Рейнська, В. Б. and Акімов, О. О. and Карпа, М. І. (2018) ПОДАТКОВІ ПІЛЬГИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ІНВЕСТИЦІЇ В УКРАЇНІ. ХАРКІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ (3). pp. 91-101.

[img]
Preview
Text
Акімова Л.М. ПОДАТКОВІ ПІЛЬГИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ІНВЕСТИЦІЇ В УКРАЇНІ зах.pdf

Download(2MB) | Preview

Abstract

Oхарактеризовано залежність між капітальними інвестиціями та пільгами з податку на прибуток підприємств. Визначено низький потенціал пільг з податку на прибуток підприємств у фінансових інвестиціях суб’єктів господарювання. Доведено, що податкова знижка з податку на доходи фізичних осіб значною мірою впливає на фінансові інвестиції фізичних осіб та інвестиції в розвиток людського капіталу. На основі розрахунку кореляційних показників визначено, що варто приділити увагу механізму податкового стимулювання інвестиційної діяльності фізичних осіб як єдиному реальному стимулу до здійснення інвестицій населенням. Наголошено, що питання ефективності пільгового оподаткування завжди перебувало в полі зору теоретичних досліджень і практичних заходів, позаяк вони обумовлювали недонадходження певних сум до бюджетів різних рівнів і, на перший погляд видаються неефективними. У дослідженні висловлено думку, що однозначно не варто скасовувати податкові пільги. Зокрема, податкові пільги з ПДВ, окрім того, що спрямовані на послаблення його регресійного впливу на менш заможних і соціально незахищених верств населення, стимулюють інвестиції. Математично обґрунтовано і систематизовано показники регресійної залежності між розмірами податкових пільг та капітальними, фінансовими і інвестиціями в розвиток людського капіталу. Визначено, що в цілому розмір податкових пільг не впливає на обсяги податкових надходжень і не призводить до значних втрат держбюджету. З огляду на це податкові пільги з ПДВ і плати за землю сільськогосподарським виробникам, літако-,суднобудуванню та іншим стратегічноважливим галузям потрібно залишити та оптимізувати з метою усунення практики ухилення від оподаткування. Потенціал пільг з податку на прибуток підприємств не використаний і не є стимулятором для капітальних інвестицій юридичних осіб. Запропоновано перелік заходів для їх оптимізації.

Title in English

TAX PREFERENCES AND THEIR INFLUENCE ON THE INVESTMENT IN UKRAINE

English abstract

The article characterizes the relationship between capital investments and corporate income tax preferences. It determines the low potential of the benefits from the corporate tax preferences in the financial investments of economic entities. The article proves that tax deduction of the personal income tax significantly affects the financial investments of individuals and investment in the development of human capital. Based on the calculation of correlation indicators, the article determines that it is worth paying attention to the mechanism of tax incentives for individuals' investment activity as to the only real incentive to invest for the population. The article emphasizes that the question of the effectiveness of preferential taxation has always been in the focus of theoretical research and practical measures, as it causes the non-receipt of certain sums to budgets of different levels and, at first glance, seems ineffective. The study expresses the view that it is unreasonable to cancel tax privileges. In particular, tax exemptions for VAT, in addition to mitigating its regressive impact on less affluent and socially vulnerable segments of the population, stimulate investment. The article mathematically grounds and systematizes the indicators of regression dependence between the size of tax privileges and capital and financial investment, and investment in the development of human capital. The article determines that in general the size of tax privileges does not affect the volume of tax revenues and does not lead to the significant losses of the state budget. Taking this into account, VAT and land tax deductions for agricultural producers, aircraft, shipbuilding and other strategically important industries need to be preserved and optimized in order to eliminate tax evasion practices. The potential of corporate income tax benefits is not utilized and it does not stimulate the capital investment of legal entities. The article suggests the list of measures for its optimization.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: investment, tax preferences, corporate profit tax, development of human capital, tax regulation of investments, national economy, financial investments, інвестиції, податкові пільги, податок на прибуток підприємств, розвиток людського капіталу, податкове регулювання інвестицій, національна економіка, фінансові інвестиції
УДК: 336.22:330.322(477)
Бібліографічний опис: Tax preferences and their influence on the investment in Ukraine / L. M. Akimova, V. B. Reinska, O. O. Akimov, M. I. Karpa // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць / Харківський інститут банківської справи УБС НБУ. – Харків : ДВНЗ “Університет банківської справи”. – 2018. – Том. 3. – № 26. – С. 91–101.
Subjects: За напрямами > 03 - Соціальні науки, бізнес і право > 0305 - Економіка та підприємництво
За напрямами > Усі спеціальності
Depositing User: С. Й. Гипчинська
Date Deposited: 02 Nov 2018 13:37
Last Modified: 02 Nov 2018 13:37
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/11935

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year