Робоча програма «Типологiя будiвель i споруд» для студентів всіх спеціальностей НУВГП Program of the Discipline “«TYPOLOGY OF BUILDINGS AND CONSTRUCTIONS»” Specialty All specialties NUWEE

Downloads

Downloads per month over past year

03-08-24 Бичковська, Л. С. (2018) Робоча програма «Типологiя будiвель i споруд» для студентів всіх спеціальностей НУВГП Program of the Discipline “«TYPOLOGY OF BUILDINGS AND CONSTRUCTIONS»” Specialty All specialties NUWEE. [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
03-08-24.pdf

Download(1MB) | Preview

Abstract

Дисципліна «Типологiя будiвель i споруд» вивчається студентами як вибіркова. Типологія будівель і споруд – це наука про формування різних типів будівель і споруд, які забезпечують здійснення процесів праці, побуту, відпочинку і культури, морального, фізичного і естетичного виховання населення. Вона є одним з важливих розділів архітектурної науки та систематизує і розробляє основні принципи формування типів будівель і споруд з врахуванням їх переважаючих рис і характеристик; розкриває соціальні, ідеологічні, функціональні, конструктивно – технічні, економічні, містобудівні і архітектурно - художні вимоги; визначає класифікацію і номенклатуру типів і видів будівель; визначає основні параметри норм проектування, складу, розмірів, характеру та їх обладнання. Програма курсу розкриває основні типологічні характеристики житлових, громадських, промислових будівель і споруд та їх елементів, основні вимоги до найбільш розповсюджених типів та видів будівель і споруд, їх роль і місце у містобудівельному та природному середовищі. Класифікація містобудівельних об’єктів та їх типологічні ознаки є невід’ємною складовою проектування та необхідною передумовою повноцінної підготовки студента до його практичної діяльності і розширює світогляд майбутнього фахівця, який здобуває кваліфікаційний рівень «бакалавр». students may attend the course "Typology of Buildings and Structures" as optional. Typology of buildings and structures - a science of the formation of various types of buildings and structures, which ensure the implementation of processes of work, life, recreation and culture, moral, physical and aesthetic education of the population. It is one of the important sections of architectural science and systematizes and develops the basic principles of the formation of types of buildings and structures taking into account their prevailing features and characteristics; reveals social, ideological, functional, constructive - technical, economic, urban and architectural - artistic requirements; defines the classification and nomenclature of types and types of buildings; defines the basic parameters of design rules, composition, size, nature and equipment. The course program reveals the main typological characteristics of residential, public, industrial buildings and structures and their elements, the basic requirements for the most common types and types of buildings and structures, their role and place in the urban and natural environment. Classification of urban buildings and their typological features is an integral part of designing and a necessary prerequisite for a fully qualified student's preparation for its practical activities and expands the outlook of a future specialist who obtains a Bachelor's qualification.

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 03-08-24, типологія, класифікація, диференціація, ієрархія, функціональний взаємозв’язок, мансарда, «хай – тек». typology, classification, differentiation, hierarchy, functional interconnection, attics, hi - tech.
Шифр: 03-08-24
Subjects: За напрямами > Усі спеціальності
Divisions: Навчально-науковий інститут будівництва та архітектури > Архітектури та середовищного дизайну
Depositing User: В. Є. Перелигіна
Date Deposited: 09 Nov 2018 14:16
Last Modified: 09 Nov 2018 14:16
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/12124

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year