Робоча програма з дисципліни «Розробка водогосподарсько-меліоративних проектів з урахуванням змін клімату» для студентів усіх спеціальностей НУВГП. Program of the Discipline WORKING WATER AMELIORATIVE PROJECTS WITH CLIMATE CHANGE For all specialties NUWEE

Downloads

Downloads per month over past year

01-01-13 Волк, П. П. (2018) Робоча програма з дисципліни «Розробка водогосподарсько-меліоративних проектів з урахуванням змін клімату» для студентів усіх спеціальностей НУВГП. Program of the Discipline WORKING WATER AMELIORATIVE PROJECTS WITH CLIMATE CHANGE For all specialties NUWEE. [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
РП-01-01-13,1 (1).pdf

Download(588kB) | Preview

Abstract

Проектування меліоративних систем на осушуваних землях за вибраними технологіями водорегулювання виконується залежно від природно-кліматичних, рельєфних, ґрунтових, гідрогеологічних, агротехнічних та інших умов об’єкта, що оцінюються за результатами інженерних вишукувань проектною організацією. У зв’язку з цим, при проектуванні меліоративних заходів, як правило, виникає значна кількість різних за технічними та технологічними рішеннями варіантів, що визначально впливають як на економічну, так і екологічну ефективність від їхньої реалізації. Технологічні рішення щодо способів, режимів та схем водорегулювання, враховуючи всі ці варіанти проектних рішень, забезпечують відповідну кількість та якість отримуваної сільськогосподарської продукції, тобто економічний ефект від реалізації гідромеліоративних заходів, а також відповідний екологічний ефект. А тому адекватна порівняльна оцінка загального еколого-економічного ефекту дасть змогу вибрати спочатку найкращий варіант із можливих альтернативних рішень та визначити в подальшому абсолютну ефективність проекту в цілому. Designing meliorative systems on drained lands according to selected water management technologies is carried out depending on the climatic, relief, soil, hydrogeological, agrotechnical and other conditions of the object, which are evaluated according to the results of engineering surveys by the project organization. In this regard, when designing meliorative measures, as a rule, there is a significant number of different technical and technological solutions of variants that have a decisive influence on both economic and environmental efficiency of their implementation. Technological decisions on methods, regimes and schemes of water regulation, taking into account all these variants of design decisions, ensure the corresponding quantity and quality of the received agricultural products, that is, the economic effect of the implementation of hydro-amelioration measures, as well as the corresponding ecological effect. Therefore, an adequate comparative estimation of the overall ecological-economic effect will make it possible to first select the best alternative from possible alternative solutions and then determine in the future the absolute effectiveness of the project as a whole.

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 01-01-13, автоматизація, проектування, метод, модель, дренаж, об’єкт, зміна клімату, automation, design, method, model, drainage, object, climate change
Шифр: 01-01-13
Subjects: За напрямами > Усі спеціальності
Divisions: Навчально-науковий інститут водного господарства та природооблаштування > Водної інженерії та водних технологій
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 22 Nov 2018 08:35
Last Modified: 22 Nov 2018 08:35
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/12341

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year