ІНСТИТУЦІЇ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ У СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Downloads

Downloads per month over past year

Акімова, Л. М. and Akimova, L. M. (2018) ІНСТИТУЦІЇ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ У СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ. Публічне урядування (5). pp. 15-28.

[img]
Preview
Text
Акімова Л.М. ІНСТИТУЦІЇ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ зах.pdf

Download(953kB) | Preview

Abstract

Надано дефініції поняттям “економічна безпека” та “державне регулювання”. На нашу думку під економічною безпекою держави варто розуміти багатофакторну систему, головною метою якої є забезпеченні сталого економічного розвитку від негативного зовнішнього та внутрішнього впливу. Доведено, що державне регулювання економіки являє собою цілеспрямований та активний вплив державних та наддержавних органів управління на функціонування та розвиток цілісної економічної системи. Визначено інституції державного регулювання, через які здійснюється вплив на економічну безпеку країни. Схарактеризовані основні принципи та методи державного регулювання. Встановлено, що принципи державного регулювання економіки реалізовуються через певні методи, які становлять сукупність конкретних регулюючих засобів впливу на заінтересований об’єкт для вирішення конкретно поставлених завдань. Методи мають певний статус обов’язковості для застосування і демонструють закономірності державно-регуляторних відносин. Крім того, наведено класифікацію методів державного регулювання, яка включає прямі, непрямі, правові, адміністративні та економічні методи. Визначена правова основа здійснення державного регулювання в забезпеченні економічної безпеки держави. Вона передбачає прийняття законів і законодавчих актів Верховної Ради України, видання указів Президента, а також вироблення механізму їх реалізації та контролю. Схарактеризоване нормативно-правове регулювання забезпечення економічної безпеки держави. Встановлено, окрім методів державного регулювання протидії корупції у сфері економічної безпеки України присутні суб’єкти, які керуються відповідними нормативно-правовими актами. Досліджено роль державних органів у запобіганні корупції в Україні.

Title in English

INSTITUTIONS OF STATE REGULATI ON OF CORRUPTION PREVENTION IN THE SYSTEM OF ENSURING ECONOMIC SECURITY IN UKRAINE

English abstract

The definitions of “economic security” and “state regulation” are given. In our opinion, under the economic security of the state, one should understand the multifactorial system, the main purpose of which is to ensure sustainable economic development from negative external and internal influence. It is proved that state regulation of the economy is a deliberate and active influence of state and supranational authorities on the functioning and development of of an integral economic system. The institutions of state regulation, through which influence on economic safety of the country is carried out, is defined. The main principles and methods of state regulation are characterized. It is established that the principles of state regulation of the economy are realized through certain methods, which constitute a set of specific regulatory means of influence on the object of interest for solving concrete tasks. The methods have a certain status of compulsory use, they show us the patterns of state-regulatory relations. In addition, the classification of methods of state regulation, which includes direct, indirect, legal, administrative and economic methods, is given. The legal basis for the implementation of state regulation in ensuring the economic security of the state is determined. It involves the adoption of laws and legislative acts of the Verkhovna Rada of Ukraine, the issuance of presidential decrees, as well as the elaboration of a mechanism for their implementation and control. Characterized regulatory and legal regulation of ensuring economic security of the state. It is established, in addition to the methods of state regulation of combating corruption in the sphere of economic security of Ukraine, there are entities that are guided by the relevant regulatory and legal acts. The role of state bodies in preventing corruption in Ukraine is investigated.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: economic security, state regulation, the principle of efficiency, the principle of justice, the system principle, the principle of adequacy, економічна безпека, державне регулювання, принцип ефективності, принцип справедливості, принцип системності, принцип адекватності
УДК: 351.863:351.746.1
Бібліографічний опис: Akimova L. M. Institutions of state regulati on of corruption prevention in the system of ensuring economic security in Ukraine / L. М. Akimova // Публічне урядування : збірник. – вересень 2018. – № 5 (15). - Київ : Персонал, 2018. – С. 15 – 28.
Subjects: За напрямами > Усі спеціальності
Depositing User: С. Й. Гипчинська
Date Deposited: 26 Nov 2018 11:38
Last Modified: 26 Nov 2018 11:38
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/12359

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year