Робоча програма навчальної дисципліни «Екологічні мережі України» для студентів, які навчаються за спеціальностями 101 «Екологія» та 183 «Технології захисту навколишнього середовища». Program of the Discipline ECOLOGICAL NETWORKS OF UKRAINE Specialty 101 Ecology 183 Environmental protection technology

Downloads

Downloads per month over past year

05-02-04 Борщевська, І. М. and Буднік, З. М. (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Екологічні мережі України» для студентів, які навчаються за спеціальностями 101 «Екологія» та 183 «Технології захисту навколишнього середовища». Program of the Discipline ECOLOGICAL NETWORKS OF UKRAINE Specialty 101 Ecology 183 Environmental protection technology. [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
05-02-04 Екологічні мережі України.pdf

Download(845kB) | Preview

Abstract

Дисципліна «Екологічні мережі України» є однією із складових у ході підготовки фахівців із спеціальності 101 «Екологія» та 183 «Технології захисту навколишнього середовища». Дисципліна має на меті формування навичок з проектування екологічних мереж регіонів, екокоридорів, їх оцінки та функціонального призначення. Вивчення навчальної дисципліни «Екологічна мережа» надає майбутнім фахівцям комплекс знань щодо теоретичного та практичного підґрунтя охорони природи, організації, планування та проведення природоохоронної діяльності, формування у студентів системного екологічного мислення та навичок прийняття оптимальних управлінських рішень в галузі проектування екологічних мереж, ефективності природоохоронної діяльності та збалансованого ведення лісового, мисливського та садово-паркового господарства в межах наявних, а також створення нових об’єктів і територій екололгічної мережі. Ця дисципліна знайомить студентів з міжнародними принципами, підходами та національними законодавчими і нормативними основами охорони природи, збалансованого природокористування з метою гармонізації відносин в системі «суспільство-природа». Вона несе екоцентричну функцію та сприяє формуванню екологічної свідомості у студентів. Discipline Ecological network of Ukraine is one of the constituents in the training of specialists in Ecology and specialists in Environmental protection technology. The discipline allows to format of practical skills from planning of ecological networks of regions, ecological corridors, their estimation and functional setting. The «Ecological network» gives the study of educational discipline future specialists complex of knowledges in relation to theoretical and practical subsoil of conservancy, organization, planning and lead through of nature protection activity, forming for the students of system ecological thought and skills of acceptance of optimum administrative decisions, in industry of planning the ecological networks, efficiency activity of nature protection and balanced conduct forest, hunting and garden-park growing within the limits of present, and also creation of new objects and territories of ecological network. This discipline acquaints students with international principles, approaches and national legislative and normative bases of conservancy, balanced nature use, with the purpose of harmonization of relations in the system «society-nature». It carries an ecological center function and instrumental in forming of ecological consciousness for students

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 05-02-04, екологічна мережа, екокоридори, біорізноманіття, природно-заповідний фонд, міграція, ecological network, ecological corridors, biological diversity, naturally commandment fund, migration
Шифр: 05-02-04
Subjects: Шифр галузі знань > 10 Природничі науки > 101 Екологія
Шифр галузі знань > 18 Виробництво та технології > 183 Технології захисту навколишнього середовища
Divisions: Навчально-науковий інститут агроекології та землеустрою > Екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 23 Nov 2018 12:35
Last Modified: 23 Nov 2018 12:35
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/12385

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year