Робоча програма навчальної дисципліни «Лісова екологія та типологія» для студентів, які навчаються за спеціальністю 205 "Лісове господарство". Program of the Discipline "FOREST ECOLOGY AND TIPOLOGIYA" Specialty 205 "Forestry"

Downloads

Downloads per month over past year

05-02-111 Фізик, І. В. (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Лісова екологія та типологія» для студентів, які навчаються за спеціальністю 205 "Лісове господарство". Program of the Discipline "FOREST ECOLOGY AND TIPOLOGIYA" Specialty 205 "Forestry". [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
05-02-111 Лісова екологія та типологія.pdf

Download(872kB) | Preview

Abstract

Навчальна дисципліна «Лісова екологія та типологія» передбачає вивчення понять про популяцію, біоценоз, екосистему, лісовий біоценоз. Значна увага приділяється вивченню значення клімату, волозі та ґрунту у функціонуванні лісових екосистем. Висвітлюються особливості формування лісової токсикології, ознаки визначення екотопу та типу деревостану, індексації типів лісу та впорядкування лісів на типологічній основі. Лісова типологія – це наука про класифікацію типів лісу, яка вивчає їх характер і специфічні особливості, закономірності просторового розподілу і мінливості, тимчасової динаміки тощо. Класифікація лісів буде тим ґрунтовнішою, чим більш повно, різнобічно і глибоко вивчені біологічні особливості деревних порід і екологічні умови їх місцезростання. Нагромадження фактичного матеріалу, його аналіз та синтез отриманих даних − це обов’язкові компоненти лісознавчого наукового дослідження. The academic discipline "Forest ecology and typology" involves studying the concepts of the population, biocenosis, ecosystem, forest biocenosis. Considerable attention is paid to the study of the importance of climate, moisture and soil in the functioning of forest ecosystems. The peculiarities of formation of forest toxicology, features of ecotope definition and type of woodland, indexation of forest types and ordering of forests on a typological basis are highlighted. Forest typology іs science about classification of types of the forest, which studies their character and specific features, conformities to law of the spatial distributing and changeability, temporal dynamics, and others like that. Classification of the forests will be the more detailed, what more fully, scalene and the biological features of arboreal breeds and ecological terms are deeply studied their territory of growth. Piling up of actual material, his analysis and synthesis of findings, it the necessary components of silvics scientific research

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 05-02-111, екосистеми, типологія, біологічна продуктивність, лісовий біогеоценоз, ecosystem, typology, biological productivity, forest geobiocenosis
Шифр: 05-02-111
Subjects: Шифр галузі знань > 20 Аграрні науки та продовольство
Шифр галузі знань > 20 Аграрні науки та продовольство > 205 Лісове господарство
Divisions: Навчально-науковий інститут агроекології та землеустрою > Екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 26 Nov 2018 13:11
Last Modified: 26 Nov 2018 13:11
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/12438

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year