Робоча програма «Механіка гірських порід» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 184 «Гірництво» денної та заочної форм навчання. PROGRAM OF THE DISCIPLINE "MECHANICS OF ROCKS" specialty 184 "Mining"

Downloads

Downloads per month over past year

02-06-28 Маланчук, З. Р. and Заєць, В. В. (2018) Робоча програма «Механіка гірських порід» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 184 «Гірництво» денної та заочної форм навчання. PROGRAM OF THE DISCIPLINE "MECHANICS OF ROCKS" specialty 184 "Mining". [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
02-06-28 (1).pdf

Download(799kB) | Preview

Abstract

Оцінка умов проходки гірничих виробок, спорудження будівель та інженерних споруд вимагає обґрунтованого прогнозу геологічних процесів, які можуть виникнути на певній ділянці в силу природних причин або під впливом промислової діяльності людини. Основою прогнозів є геологічний аналіз, котрий забезпечує складання якісних прогнозів. Методи механіки гірських порід дозволяють перейти від якісних прогнозів до кількісних методів розрахунків. Діяльність фахівців в даній сфері спрямована на дослідження і обґрунтування оптимальних умов гірничого будівництва, надійності експлуатованих об’єктів, раціональне використання і охорону геологічного середовища. Основною метою при вивченні дисципліни «Механіка гірських порід» є набуття студентами знань, що дозволяють в конкретних гірничо-геологічних умовах, спираючись на вихідні дані геологічної розвідки, оцінити геомеханічну ситуацію, визначити міцнісні характеристики породного масиву, розрахувати параметри кріплень, що забезпечить безпечну експлуатацію виробок та проведення ефективного видобуток корисних копалин. Assessment of conditions for conducting mining works, the construction of buildings and engineering structures requires a well-grounded forecast of geological processes that may arise in a particular area due to natural causes or influenced by industrial activity. The basis of the forecasts is a geological analysis which ensures the preparation of quality forecasts. Methods of rocks mechanics allow us to switch from qualitative forecasts to quantitative methods of calculations. The activities of specialists in this area are aimed at researching and substantiating the optimal conditions of mining construction, reliability of exploited objects, rational use and protection of the geological environment. The main objective in studying the discipline "Mechanics of rocks" is the acquisition of knowledge by students that allow in specific mining-geological conditions, based on the initial data of geological exploration, to evaluate the geomechanical situation, to determine the solid characteristics of the rock massif, to calculate the parameters of the fortifications, which will ensure the safe exploitation of excavations and the effective mining of minerals

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 02-06-28, гірська порода, фізико-механічні властивості, склад та структурні особливості гірських порід, пружно-кінетичні процеси, параметри кріплення гірничих виробок,rock, physical and mechanical properties, composition and structural features of rocks, elastic-kinetic processes, parameters of fastening of mines
Шифр: 02-06-28
Subjects: Шифр галузі знань > 18 Виробництво та технології
Шифр галузі знань > 18 Виробництво та технології > 184 Гірництво
Divisions: Навчально-науковий механічний інститут > Розробки родовищ та видобування корисних копалин
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 29 Nov 2018 09:15
Last Modified: 29 Nov 2018 09:15
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/12473

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year