Робоча програма «Аерологія гірничих виробок» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 184 «Гірництво» денної та заочної форм навчання. PROGRAM OF THE DISCIPLINE "AEROLOGY OF MINING WORKINGS" Specialty 184 Mining

Downloads

Downloads per month over past year

02-06-34 Новак, А. І. and Семенюк, В. В. (2018) Робоча програма «Аерологія гірничих виробок» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 184 «Гірництво» денної та заочної форм навчання. PROGRAM OF THE DISCIPLINE "AEROLOGY OF MINING WORKINGS" Specialty 184 Mining. [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
02-06-34 (1).pdf

Download(737kB) | Preview

Abstract

Атмосфера – це середовище життєдіяльності людини. Її газовий склад на земній поверхні характеризується великою постійністю внаслідок високої рухомості повітря і взаємної компенсації процесів виділення і поглинання газів. Тому на земній поверхні не виникає потреби штучної підтримки необхідного для життєдіяльності газового складу повітря. Але в приміщеннях, які відділені від земної поверхні, частково або повністю, дія вказаних факторів зменшується або зникає взагалі, а зміна в в них складу повітря внаслідок виділення і поглинання газів під час проходження виробничих процесів (або через присутність людей), виникає необхідність їх вентиляції (відновлення повітря). Суть вентиляції приміщень і полягає в подачі і розподілу чистого повітря, а також відведення забрудненого повітря. Підземні виробки внаслідок майже повної їх ізоляції від земної поверхні, наявність в них процесів поглинання кисню і виділення газів, підвищення температури повітря, відсутності сонячного світла, особливо потребують у вентиляції. Основною метою при вивченні дисципліни «Аерологія гірничих виробок» є набуття студентами знань, що дозволяють аналізувати вентиляційний план шахти, розраховувати потрібні витрати повітря для шахти; розраховувати інтенсивність виділення пилу у кар’єрі, розраховувати інтенсивність виділення газів та шкідливих компонентів у атмосферу; розраховувати зони забруднення повітря. Atmosphere is an environment of human life. Its gas composition on the earth's surface is characterized by high continuity due to high air mobility and the mutual compensation of the processes of allocation and absorption of gases. Therefore, on the earth's surface, there is no need for artificial support of the gas necessary for the life of the air. But in rooms that are separated from the earth's surface, partially or completely, the action of these factors decreases or disappears altogether, and the change in their composition of air as a result of the allocation and absorption of gases during the passage of production processes (or through the presence of people), there is a need for their ventilation (air restoration). The essence of the ventilation of the premises is the supply and distribution of clean air, as well as the removal of contaminated air. Underground developments due to their almost complete isolation from the earth's surface, the presence of processes for absorption of oxygen and gas emissions, rising air temperature, lack of sunlight, especially need ventilation. The main purpose in studying the discipline "Aerology of mining works" is the acquisition of knowledge by students that allows to analyze the ventilation plan of the mine, to calculate the required air flow rates for the mine; to calculate the intensity of dust extraction in a career, to calculate the intensity of the emission of gases and harmful components into the atmosphere; to calculate air pollution zones

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 02-06-34, Шахтна вентиляція, газовий баланс шахти, метанообільність шахти, шахтна аеродинаміка, схема вентиляції, вентилятор місцевого провітрювання, шахтні вентиляційні мережі, штучне провітрювання кар'єрів, ковективні та інверсійні схеми провітрювання, Mine ventilation, gas balance of the mine, methane shaft mine, mine aerodynamics, ventilation scheme, local ventilation fan, mine ventilation grids, artificial ventilation of quarries, covective and inversion ventilation schemes
Шифр: 02-06-34
Subjects: Шифр галузі знань > 18 Виробництво та технології > 184 Гірництво
Divisions: Навчально-науковий механічний інститут > Розробки родовищ та видобування корисних копалин
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 03 Dec 2018 09:35
Last Modified: 03 Dec 2018 09:35
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/12516

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year