Робоча програма «Ресурсозберігаючі та маловідходні технології» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 184 Гірництво. Program of the Discipline "RESOURCE-SAVING AND LOW-WASTE TECHNOLOGIES" specialty 184 Mining

Downloads

Downloads per month over past year

02-06-42 Корнієнко, В. Я. (2018) Робоча програма «Ресурсозберігаючі та маловідходні технології» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 184 Гірництво. Program of the Discipline "RESOURCE-SAVING AND LOW-WASTE TECHNOLOGIES" specialty 184 Mining. [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
02-06-42 (1).pdf

Download(870kB) | Preview

Abstract

Основним завданням, що стоїть перед гірничою промисловістю, є забезпечення приросту видобутку корисних копалин за рахунок підвищення видобутку найбільш ефективним відкритим та підземним способом на основі широкого впровадження прогресивної ресурсозберігаючої та маловідходної технологій. Для виконання цих завдань потрібно як будівництво нових потужних і надпотужних розрізів, так і реконструкція діючих з ресурсозберігаючими та маловідходними технологіями. При цьому особливу увагу будуть мати питання поліпшення структури підприємства, прискорення ведення монтажно-демонтажних робіт, підвищення рівня технічного обслуговування. Сучасний кар'єр являє собою підприємство з високим рівнем механізації, на якому зосереджена велика кількість потужних транспортних систем. На багатьох кар'єрах успішно застосовується комбіновані системи транспортування. На сучасному етапі розвитку техніки все більше мають місце застосування новітніх ресурсозберігаючих та маловідходних технологій для удосконалення видобутку корисних копалин, що використовуються для збільшення продуктивності та автоматизації і механізації процесів при зменшені негативного техногенно-екологічного впливу на навколишнє середовище. Даний курс у сукупності з іншими є базовим для вивчення курсів, що готують майбутнього спеціаліста за спеціальністю «Гірництво». The main task facing the mining industry is to ensure the growth of extraction of minerals by increasing extraction by the most efficient open and underground way on the basis of widespread introduction of progressive resource-saving and low-waste technologies. To accomplish these tasks, both the construction of new powerful and super-power sections, as well as the reconstruction of existing resource-saving and low-energy technologies are required. At the same time, special attention will be given to improving the structure of the enterprise, accelerating the installation and disman-tling operations, and increasing the level of maintenance. The modern quarry is an enterprise with a high level of mechani-zation, which concentrates a large number of powerful transport sys-tems. In many quarries, combined transport systems are successfully used. At the present stage of the development of technology more and more there are the use of the newest resource-saving and low-waste technologies for improving the extraction of minerals, which are used to increase the productivity and automation and mechanization of pro-cesses with a reduction of negative environmental and technological impact on the environment. This course, in combination with others, is the basis for studying the courses trained by a future specialist in the specialty "Mining"

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 02-06-42, ресурси, збереження, маловідходні техноло-гії, паливно-енергетичні ресурси, екологія, resources, conservation, low-waste technologies, fuel and energy resources, ecology
Шифр: 02-06-42
Subjects: Шифр галузі знань > 18 Виробництво та технології > 184 Гірництво
Divisions: Навчально-науковий механічний інститут > Розробки родовищ та видобування корисних копалин
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 03 Dec 2018 13:33
Last Modified: 03 Dec 2018 13:33
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/12534

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year