Робоча програма «Транспортно-логістичні системи в гірництві» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 184 Гірництво. Program of the Discipline "TRANSPORT AND LOGISTICS SYSTEMS IN MINING" specialty 184 Mining

Downloads

Downloads per month over past year

02-06-45 Корнієнко, В. Я. (2018) Робоча програма «Транспортно-логістичні системи в гірництві» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 184 Гірництво. Program of the Discipline "TRANSPORT AND LOGISTICS SYSTEMS IN MINING" specialty 184 Mining. [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
02-06-45 (1).pdf

Download(814kB) | Preview

Abstract

Основним завданням, що стоїть перед гірничо-видобувною промисловістю, є забезпечення приросту видобутку корисних копалин в основному за рахунок підвищення видобутку найбільш ефективним відкритим та підземним способом на основі широкого впровадження прогресивної логістичної технології й гірничотранспортного устаткування великої одиничної потужності. Для виконання цих завдань потрібно як будівництво нових потужних і надпотужних розрізів, так і реконструкція діючих. При цьому особливу увагу будуть мати питання поліпшення структури транспортних систем, прискорення ведення монтажно-демонтажних робіт, підвищення рівня технічного обслуговування. Сучасний кар'єр являє собою підприємство з високим рівнем механізації, на якому зосереджена велика кількість потужних транспортних систем. На багатьох кар'єрах успішно застосовується комбіновані системи транспортування. На сучасному етапі розвитку техніки все більше мають місце застосування новітніх логістичних технологій для удосконалення видобутку корисних копалин, що використовуються для збільшення продуктивності та автоматизації і механізації процесів при зменшені негативного техногенно-екологічного впливу на навколишнє середовище. Даний курс у сукупності з іншими є базовим для вивчення курсів, що готують майбутнього спеціаліста за спеціальністю «Гірництво». The main task facing the mining industry is to ensure the growth of extraction of minerals, mainly by increasing extraction in the most efficient open and underground way on the basis of the wide introduction of advanced logistics technology and mining equipment of large unit capacity. To accomplish these tasks, you need both the construction of new powerful and super-heavy sections, as well as the reconstruction of existing ones. At the same time, special attention will be given to improving the structure of transport systems, accelerating the implementation of assembly and dismantling operations, and increasing the level of maintenance. The modern quarry is an enterprise with a high level of mechanization, which concentrates a large number of powerful transport systems. In many quarries, combined transport systems are successfully used. At the present stage of the development of technology more and more there is the use of the latest logistics technologies to improve the extraction of minerals, which are used to increase productivity and automation and mechanization of processes with a reduction of negative environmental impact of man-caused environment. This course, in combination with others, is the basis for studying the courses trained by a future specialist in the specialty "Mining"

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 02-06-45, транспортно-логістичні системи, логістика, потокові системи, транспортна логістика, вантажні потоки, transport-logistic systems, logistics, flow systems, transport logistics, cargo flows
Шифр: 02-06-45
Subjects: Шифр галузі знань > 18 Виробництво та технології > 184 Гірництво
Divisions: Навчально-науковий механічний інститут > Розробки родовищ та видобування корисних копалин
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 04 Dec 2018 13:48
Last Modified: 04 Dec 2018 13:48
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/12556

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year