Польова діагностика ґрунтів. Робоча програма навчальної дисципліни спеціальності 201 „Агрономія” Program of the Discipline «Field diagnostics of soils» Specialty 201 «Аgronomy»

Downloads

Downloads per month over past year

05-01-68 Фурман, В. М. (2018) Польова діагностика ґрунтів. Робоча програма навчальної дисципліни спеціальності 201 „Агрономія” Program of the Discipline «Field diagnostics of soils» Specialty 201 «Аgronomy». [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
05-01-68.pdf

Download(922kB) | Preview

Abstract

«Польова діагностика ґрунтів» являє собою спеціальну дисципліну, яка охоплює важливий розділ ґрунтознавства, що вивчає методи польового дослідження ґрунтів і способи складання ґрунтових карт. Найголовнішим завданням ґрунтової зйомки є комплексне вивчення ґрунтового покриву окремих ділянок земної кори, встановлення зв’язку між ґрунтами і умовами ґрунтоутворення, виявлення закономірностей просторового розповсюдження типів, підтипів і різновидностей ґрунтів і складання на цій основі ґрунтових карт. Результати ґрунтової зйомки – ґрунтові карти, карти агроґрунтового районування, карти якісної оцінки ґрунтів і земельних угідь, карти агровиробничої характеристики ґрунтів і картограми вмісту рухомих форм азоту, фосфору і калію в ґрунтах – дадуть можливість науково обґрунтувати багато питань більш раціонального використання ґрунтів і застосування добрив. Курс «Польова діагностика ґрунтів» тісно пов’язаний з іншими спеціальними дисциплінами: «Ґрунтознавство з основами геології», «Агрохімія», «Рослинництво», «Фітопатологія», «Основи екології» та ін. "Field soil diagnostics" is a special discipline that covers an important section of soil science, studying the methods of field soil study and methods of soil mapping. The most important task of soil surveying is the comprehensive study of the soil cover of individual sections of the earth's crust, the establishment of the relationship between soils and soil conditions, the identification of patterns of spatial distribution of types, subtypes and varieties of soils, and the drawing up of ground maps on this basis. The results of soil surveying - ground maps, maps of agro-zoned zoning, maps of qualitative evaluation of soils and land, maps of agricultural characteristics of soils and cartograms of the content of moving forms of nitrogen, phosphorus and potassium in soils - will provide an opportunity to scientifically substantiate many issues of more rational use of soils and application of fertilizers. The course "Field Diagnostics of Soils" is closely linked with other special disciplines: "Soil Science with Fundamentals of Geology", "Agrochemistry", "Plant Growing", "Phytopathology", "Fundamentals of Ecology", etc.

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 05-01-68, ґрунти, польові дослідження, ґрунтова зйомка, ґрунтові карти, картограми, soils, field research, soil survey, soil maps, cartograms
Шифр: 05-01-68
Subjects: Шифр галузі знань > 20 Аграрні науки та продовольство
Шифр галузі знань > 20 Аграрні науки та продовольство > 201 Агрономія
Divisions: Навчально-науковий інститут агроекології та землеустрою > Агрохімії, ґрунтознавства та землеробства
Depositing User: В. Є. Перелигіна
Date Deposited: 10 Dec 2018 09:46
Last Modified: 10 Dec 2018 09:46
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/12625

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year