Робоча програма навчальної дисципліни "Методологія наукових досліджень" для здобувачів другого (магістерського) рівня навчання за спеціальністю 194 "Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології" Program of the Discipline «Methodology of scientific research» Specialty 194 «Hydrotechnical construction, water engineering and water technologies» specialization all specialization

Downloads

Downloads per month over past year

01-02-34 Востріков, В. П. (2018) Робоча програма навчальної дисципліни "Методологія наукових досліджень" для здобувачів другого (магістерського) рівня навчання за спеціальністю 194 "Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології" Program of the Discipline «Methodology of scientific research» Specialty 194 «Hydrotechnical construction, water engineering and water technologies» specialization all specialization. [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
01-02-34 (1).pdf

Download(679kB) | Preview

Abstract

Підвищення ефективності водогосподарського виробництва (проектування, будівництва і експлуатації) можливе лише на базі широкого проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень та впровадження їх результатів у виробничу практику. Висококваліфікований фахівець – магістр повинен не тільки мати глибокі професійні знання, але володіти методологією організації та ведення науково-дослідницької діяльності. Для вирішення науково-виробничих завдань він повинен системно володіти методологічними засадами наукової праці, методиками постановки, проведення і опрацювання результатів досліджень, уміти зібрати і проаналізувати інформацію, викласти результати у вигляді наукового звіту. Успішне володіння навичками наукового дослідження гарантовано забезпечує магістрам швидке професійне зростання та високий рівень у сучасному суспільстві. Знання і навички за цією дисципліною потрібні також студентам для виконання завдань науково-дослідної практики, підготовки, написання і захисту випускової кваліфікаційної (магістерської) роботи. Improving the efficiency of water management (design, construction and operation) is possible only on the basis of extensive implementation of fundamental and applied scientific research and the implementation of their results in production practice. A highly skilled specialist - the master must not only have profound professional knowledge, but must have a methodology for organizing and conducting research. To solve scientific and production problems, he must systematically possess the methodological principles of scientific work, methods of formulation, conduct and processing of research results, be able to collect and analyze information, present the results in the form of a scientific report. Successful possession of scientific research skills is guaranteed to ensure the masters' rapid professional growth and high level in modern society. Knowledge and skills for this discipline are also required for students to perform tasks of research practice, preparation, writing and protection of graduation qualification (master's) work.

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 01-02-34, наукова діяльність, методологія, методи, науковий результат, теоретичні дослідження, експеримент, обробка даних, наукова проблема, наукова задача, наукова праця, scientific activity, methodology, methods, scientific result, theoretical research, experiment, data processing, scientific problem, scientific task, scientific work
Шифр: 01-02-34
Subjects: Шифр галузі знань > 19 Архітектура та будівництво
Шифр галузі знань > 19 Архітектура та будівництво > 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Divisions: Навчально-науковий інститут водного господарства та природооблаштування > Гідроінформатики
Depositing User: В. Є. Перелигіна
Date Deposited: 12 Dec 2018 12:16
Last Modified: 12 Dec 2018 12:16
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/12706

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year