Робоча програма навчальної дисципліни «Правові засади адміністративної діяльності» для студентів, які навчаються за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування». Program of the Discipline «LEGAL PRINCIPLES OFADMINISTRATIVE ACTIVITY» Specialty 281 «Public administration and administration»

Downloads

Downloads per month over past year

07-01-28 Маланчук, Л. О. (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Правові засади адміністративної діяльності» для студентів, які навчаються за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування». Program of the Discipline «LEGAL PRINCIPLES OFADMINISTRATIVE ACTIVITY» Specialty 281 «Public administration and administration». [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
07-01-28 Маланчук.pdf

Download(826kB) | Preview

Abstract

Перехід України до ринкової економіки, докорінні зміни в державному регулюванні економічних відносин значно підвищили роль права в усіх сферах економіки країни. Це зумовило необхідність створення нової правової бази підприємницької діяльності. У законо¬давстві України останніми роками з'явилися нові правові інститути для регулювання ринкових відносин і управління ними. Вивчення курсу “Правові засади адміністративної діяльності” зу¬мовлено потребою у висококваліфікованих керівниках і спеціаліс¬тах нової формації, здатних брати безпосередню участь у реалізації на різних рівнях суспільного виробництва економічних, політичних і правових реформ, поглибленні демократизації нашого суспільства, формуванні правової держави. У межах навчального курсу розкривається зміст основних за¬конодавчих актів, що регулюють господарську та підприємницьку діяльність, вивчаються юридичні питання, які виникають у сфері підприємництва та державного управління. При цьому врахована необхідність підготовки фахівців, які могли б досить швидко адапту¬ватися до умов, пов'язаних зі зміною способів і змісту законодавчо¬го регулювання реформ і методів підприємницької та управлінської діяльності. Ukraine's transition to a market economy, radical changes in the regulation of the economic relations of the country, greatly increased the role of law in all spheres of the country's economy. This led to the need to create a new legal framework for entrepreneurial activity. In the legislation of Ukraine, in recent years, new legal institutions have been introduced to regulate and manage market relations. The study of the course "Legal Principles of Administrative Activity" is conditioned by the need of highly qualified executives and specialists of a new formation capable of directly participating in the implementation of economic, political and legal reforms at various levels of social production, deepening the democratization of our society, and the formation of a law-governed state. Within the framework of the training course, the content of the main legislative acts regulating economic and entrepreneurial activity, the legal issues that arise in the field of entrepreneurship and public administration are explored. It takes into account the need for training specialists who could adapt quickly enough to the conditions associated with changing the ways and content of legislative regulation of reforms and methods of entrepreneurial and managerial activities.

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 07-01-28, адміністративне, право, кодекс, цивільне право, administrative, right, code, civil law
Шифр: 07-01-28
Subjects: Шифр галузі знань > 28 Публічне управління та адміністрування
Шифр галузі знань > 28 Публічне управління та адміністрування > 281 Публічне управління та адміністрування
Divisions: Навчально-науковий інститут права > Спеціальних юридичних дисциплін
Depositing User: В. Є. Перелигіна
Date Deposited: 12 Dec 2018 13:07
Last Modified: 12 Dec 2018 13:07
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/12713

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year