Робоча програма навчальної дисципліни «Методика складання кримінально-процесуальних документів» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 081 «Право». Program of the Discipline «METHODOLOGY OF COMPOSITION OF CRIMINAL PROCEEDING DOCUMENTS» Specialty 081 «Law»

Downloads

Downloads per month over past year

07-01-31 Давидюк, П. П. (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Методика складання кримінально-процесуальних документів» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 081 «Право». Program of the Discipline «METHODOLOGY OF COMPOSITION OF CRIMINAL PROCEEDING DOCUMENTS» Specialty 081 «Law». [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
07-01-31 (1).pdf

Download(1MB) | Preview

Abstract

Навчальна дисципліна «Методика складання кримінально-процесуальних документів» є однією з дисциплін, яка забезпечує поглиблене вивчення норм кримінально-процесуального права України, засвоєння яких складає фундамент базової підготовки спеціаліста-юриста, правоохоронця. Без ґрунтовних знань кримінального процесуального закону та практичних навичок його застосування важко уявити оперативного працівника, слідчого, прокурора, суддю. Невід’ємним атрибутом кримінально-процесуальної діяльності органів досудового розслідування, прокуратури та суду є складання кримінально-процесуальних документів: постанов, ухвал, клопотань, протоколів, доручень та ін. Уміння правильно підготувати та своєчасно оформити зазначені документи є запорукою виконання завдань кримінального провадження, свідченням професійної підготовленості працівників органів досудового розслідування, прокурорів, суддів, їх досвіду та культури. Робоча програма «Методика складання кримінально-процесуальних документів» вміщує два змістових модулі. The discipline "Methodology of drafting criminal-procedural documents" is one of the disciplines that provides in-depth study of the norms of the criminal-procedural law of Ukraine, the assimilation of which forms the foundation of basic training of a lawyer specialist, law enforcement officer. Without a thorough knowledge of the criminal procedural law and the practical skills of using it, it is difficult to imagine an operative employee, an investigator, a prosecutor, a judge. An integral attribute of the criminal-procedural activity of the bodies of pre-trial investigation, prosecutor's office and court is the drafting of criminal-procedural documents: rulings, decisions, petitions, minutes, orders, etc. The ability to properly prepare and timely issue these documents is a guarantee of the fulfillment of the tasks of criminal proceedings, evidence of professional preparedness of employees of pre-trial investigation bodies, prosecutors, judges, their experience and culture. An executable code «the International private and public law» contains two semantic modules.

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 07-01-31, кримінально-процесуальна документація, правозастосовна практика, Кримінальний процесуальний кодекс України, процесуальні акти, кримінальне провадження, проведення розшукових (слідчих) дій, досудове розслідування, criminal procedural documents, law enforcement practice, the Criminal Procedure Code of Ukraine, procedural acts, criminal proceedings, conduct of investigative actions, pre-trial investigation
Шифр: 07-01-31
Subjects: Шифр галузі знань > 8 Право
Шифр галузі знань > 8 Право > 81 Право
Divisions: Навчально-науковий інститут права > Спеціальних юридичних дисциплін
Depositing User: В. Є. Перелигіна
Date Deposited: 17 Dec 2018 10:34
Last Modified: 17 Dec 2018 10:34
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/12748

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year