Робоча програма навчальної дисципліни «Природооблаштування територій» для студентів спеціальності 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», 101 «Екологія» Program of the Discipline NATURAL BREAKDOWN OF TERRITORIES 101 Ecology 6.040106 «Ecology, environmental protection and sustainable use of nature» (code and name of the specialty)

Downloads

Downloads per month over past year

05-02-25 Ліхо, О. А. and Колесник, Т. М. (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Природооблаштування територій» для студентів спеціальності 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», 101 «Екологія» Program of the Discipline NATURAL BREAKDOWN OF TERRITORIES 101 Ecology 6.040106 «Ecology, environmental protection and sustainable use of nature» (code and name of the specialty). [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
05-02-25.pdf

Download(847kB) | Preview

Abstract

Природооблаштування територій – самостійна галузь екологічної науки, яка вивчає теоретичні засади практичного розв’язання завдань з облаштування територій в умовах антропогенного навантаження та наукового обґрунтування напрямів природооблаштування територій в різних природно-кліматичних зонах України. Особлива увага приділяється методикам оцінювання і прогнозування стану територій та розробленню рекомендацій щодо їх облаштування з дотриманням екологічних вимог. Збалансоване природокористування в умовах антропогенного навантаження, яке сьогодні набуває особливо важливого значення, повинно базуватися на системному та басейновому підходах. Важливого значення при цьому набуває визначення умов існування екологічно стійких територій в різних природно-кліматичних зонах України, встановлення допустимих параметрів антропогенного впливу на території різного призначення та визначення основних напрямів оптимізації їх екологічного стану. Natural development of territories is an independent branch of ecological science, which studies theoretical principles of practical solution of tasks for the arrangement of territories in the conditions of anthropogenic loading and scientific substantiation of the areas of nature development in different natural and climatic zones of Ukraine. Particular attention is paid to the methods of estimation and forecasting of the territories state and recommendations development for their arrangement in accordance with environmental requirements. The balanced use of natural resources upon anthropogenic loading, which is now of particular importance, should be based on system and basin approaches. Important attention in this case acquires the definition of the conditions for existence of environmentally sustainable territories in different natural and climatic zones of Ukraine, the establishment of permissible parameters of anthropogenic impact on the territory of different purposes and determination of the main directions of optimization of their ecological status.

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 05-02-25, контурно-меліоративна організація території, геосистема, антропогенний фактор, протиерозійні заходи, ландшафтно-екологічного обґрунтування, еколого-інженерні методи оптимізації contour- melioration organization of territory, geosystem, anthropogenic factor, anti-erosion measures, landscape-ecological substantiation, ecological-engineering methods of optimization.
Шифр: 05-02-25
Subjects: Шифр галузі знань > 10 Природничі науки > 101 Екологія
За напрямами > 04 - Природничі науки > 0401 - Природничі науки
За напрямами > 04 - Природничі науки > 0401 - Природничі науки > 6.040106 - Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування
Divisions: Навчально-науковий інститут агроекології та землеустрою > Екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства
Depositing User: libr_1 Г. М. Рожанчук
Date Deposited: 18 Dec 2018 12:45
Last Modified: 18 Dec 2018 12:45
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/12766

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year