Робоча програма «Глобальна економіка» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини». Program of the Discipline "GLOBAL ECONOMY" specialty 292 International economic relations

Downloads

Downloads per month over past year

06-12-68 Жемба, А. Й. (2018) Робоча програма «Глобальна економіка» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини». Program of the Discipline "GLOBAL ECONOMY" specialty 292 International economic relations. [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
06-12-68.pdf

Download(947kB) | Preview

Abstract

В умовах глобалізації кожна країна, яка хоче мати конкурентоспроможну національну економіку, повинна інтегрувати у глобальний економічний простір, активно встановлювати економічні відносини із різними його суб’єктами. З цією метою країни світу та їх господарські структури повинні розробляти та реалізовувати стратегії свого економічного розвитку, які б дозволили їм інтегрувати у глобальну економічну систему, знайти у ній свою нішу і отримати певні вигоди для свого економічного розвитку. Однією з основних умов реалізації визначених пріоритетів є підготовка кваліфікованих фахівців для роботи у сфері міжнародних економічних відносин. Вивчення дисципліни «Глобальна економіка» дає їм змогу набути знання щодо становлення глобальної економіки, потенційних можливостей розвитку національних економік в умовах глобалізації, а також визначення ефективних стратегій для реалізації цих можливостей. Студенти вивчають умови і фактори становлення та механізмів функціонування глобальної економіки, умови економічної діяльності у сфері глобальної економіки; особливості функціонування суб’єктів економічної діяльності в умовах науково-технічного прогресу і впровадження у виробництво всіх галузей інноваційних технологій; осмислюють проблеми і протиріччя, характерні для глобальної економіки і шляхи їх вирішення, положення та практичні засади розвитку глобальної економічної системи. Under conditions of globalization, every country that wants to have a competitive national economy must integrate into the global economic space, actively establish economic relations with its various subjects. To this end, the countries of the world and their economic structures should develop and implement strategies for their economic development, which would allow them to integrate into the global economic system, find its own niche in it and gain certain benefits for its economic development. One of the main prerequisites for the implementation of the identified priorities is the training of qualified specialists for work in the field of international economic relations. The study of the "Global Economy" discipline enables them to gain insights into the emergence of the global economy, the potential of developing national economies under globalization, and the identification of effective strategies for implementing these opportunities. Students study the conditions and factors of formation and mechanisms of the functioning of the global economy, the conditions of economic activity in the global economy; features of the functioning of economic entities in the conditions of scientific and technological progress and the introduction into production of all branches of innovative technologies; Understand the problems and contradictions that are characteristic of the global economy and how they are solved, the situation and practical principles of the development of the global economic system

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 06-12-68, Глобалізація, глобальні трансформації, альтерглобалізм, стратегії глобалізації, інноваційні технології, структурна перебудова, Globalization, Global Transformations, Alternative Globalization, Globalization Strategies, Innovative Technologies, Structural Transformation
Шифр: 06-12-68
Subjects: Шифр галузі знань > 29 Міжнародні відносини > 292 Міжнародні економічні відносини
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Міжнародних економічних відносин
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 23 Jan 2019 09:01
Last Modified: 23 Jan 2019 09:01
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/13099

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year